Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január"

Átírás

1 Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk március 6 án (szerdán) 9 órától rendezi meg következő mond és mesemondó tlálkozót. A rendezvény helyszíne: Kecel Városi Könyvtár és Művelődési Ház. (6237 Kecel, Szbdság tér 17.) Célunk, hogy elsősorbn térségben fellelhető mond és mesevilág témköre kerüljön bemuttásr, de természetesen más tájegység mond és mesekincse is szerepelhet jelentkezők elődásábn. A zsűri kérésére jvsoljuk felkészítő tnároknk, hogy kevésbé ismert mesék elődásár nevezzék tnulóikt. A versenyt öt ktegóriábn kívánjuk meghirdetni: Ktegóri: áltlános iskol lsó tgoztos tnulói (1 2. osztály) Ktegóri: áltlános iskol lsó tgoztos tnulói (3 4. osztály) Ktegóri: áltlános iskol felső tgoztos tnulói (5 6. osztály) Ktegóri: áltlános iskol felső tgoztos tnulói (7 8. osztály) Ktegóri: középiskolás diákok Nevezési htáridő: február 26. kedd A nevezés feltételei: Minden pályázó egy szbdon válsztott mond, népmese elmondásávl nevezhet, melynek időtrtm: mx. 6 perc. (6 perc után megállítjuk versenyzőt!) Ktegóriánként 1 fő, iskolánként mx. 4 fő jelentkezését tudjuk fogdni. A jelentkezési lp online módon kitölthető lábbi címen: http: //bcskultur. hu/mm2013 vgy ugynitt letölthető. (Kérjük, csk indokolt esetben hsználj ezt lehetőséget!) A nem on line módon kitöltött nevezési lpokt kérjük koznet. hu e mil címre küldeni. A beküldött jelentkezéseket 2 munknpon belül visszigoljuk megdott e mil címre. Figyelem! Kizárólg február 26 ig beérkezett jelentkezéseket fogdjuk el. A nevezési htáridő lejárt után minden felkészítő tnárt tájékozttunk, hogy pontosn mikor kerül sor versenyző fellépésére. A versenyzőket szkmi zsűri értékeli. Az első helyezettek tovább jutnk regionális döntőre, melynek Szent Györgyi Albert Agór (Szeged, Kálvin sgt. 23.) d otthont március 23 án. Eredményes felkészülést kívánunk! Bővebb információ: Dr. Tóthné Bodor Anit (30/ / ) koznet. hu A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézet KOTA támogtásávl idén is meghirdeti Kálmán Ljos Országos Népdléneklési Versenyt mgyrországi és htáron túl élő mgyr középiskolások részére. A verseny ideje és helye: április (pontos időpont később honlpunkon: http: //bcskultur. hu ) Kecskeméti Református Gimnázium Díszterme (Kecskemét, Szbdság tér 7.) A megmérettetésre éves középiskolás diákok nevezhetnek lábbi ktegóriákbn: Szólist Kmr (2 4 fő) Együttes (5 főtől) kérjük, énekegyüttes nevét is tüntessék fel jelentkezési lpon! A versenyre két népdlcsokorrl kell készülni, egyik egy szbdon válsztott tájegységé, másik lkókörnyezetükhöz kpcsolódó (településükön, megyéjükben gyűjtött, vgy térség neves népzenekuttój áltl lejegyzett dllmokból álló) füzér legyen. Nevezhetnek temtikus (jeles npok nótái, párosítók, stb.), vgy egy bizonyos tájegység énekeivel is, de kérjük, dlok válogtáskor trtsák szem előtt népdlcsokrok összeállításánk szbályit! Ebben segítséget nyújtht többek között Bárdos Ljos: Népdlcsokrok című írás, vgy Bodz Klár Pks Ktlin: Mgyr népi énekiskol című (I II.) munkáj. A népdlversenyről felvilágosítást Kulli Anikó kollégnőnktől kphtnk es vgy 76/ s telefonszámon és koznet. hu e mil címen.

2 P á l y á z tjánló Meghosszbbították pályázt bedási htáridejét! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Építő közösségek B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) fejlesztéseket szolgáló közösségi progrmok, együttműködések, új tnulási formák kilkulásánk elősegítése c. pályázti felhívásához A pályázti konstrukció fő célj Tudomány Innováció Növekedés kitörési ponthoz kpcsolódv, szervesen kötődve Új Széchenyi Terv (továbbikbn: ÚSZT) áltlános céljihoz, TIOP és Új Mgyrország Vidékfejlesztési Progrm (továbbikbn:úmvp) keretében támogtott vgy létrejövőtöbbfunkciós intézmények (Integrált Közösségi és Szolgálttó Terek, Agórák, AgórPólusok) multifunkcionlitásából dódó szinergiák létrejöttének biztosítás. Ezzel Integrált Közösségi és Szolgálttó Terek (IKSZT k), Agórák és Agór Pólusok helyi társdlomb történő beágyódását, széleskörű hsználtát szolgáló progrmok,, könyvtári fejlesztések, egyéb közösségi lklmk, nonformális és informális tnulási lklmk, szolgálttás fejlesztések létrehozás. A pályázti kiírás másik kiemelt célj, hogy fentiekhez megfelelő háttértámogtást biztosítson pályázt benyújtásár jogosult IKSZT címbirtokosok, vlmint Agór és Agór Pólus intézmények részére, hogy ok helyi társdlom megújulásánk, vidék kulturális fejlődésének motorji és központji legyenek. Ennek érdekében konstrukció elősegíti IKSZT kben, Agór, Agór Pólusokbn progrm és szolgálttás bővülést eredményező trtlomfejlesztést, szkmi módszertni nygok és progrmok kidolgozását, vlmint IKSZT címbirtokos szervezetek, Agór, Agór Pólus intézmények tevékenységének szkmi koordinációját, hálóztosodását. A C komponens továbbá olyn módszertni kezdeményezések számár kínál támogtott tevékenységeket, melyek elősegítik helyi sokféleség éltetése és fejlesztése mellett szkpolitik egységes érvényesülését. Kötelező szkmi tevékenységek A) komponens 1. szkmi terv készítése pályázt benyújtásához ( pályázttl ennek kivontát kell benyújtni 12/A mellékletben) 2. és közösségi progrmok és tevékenységek szervezése egész életen át trtó tnulás elősegítése érdekében 3. Olvsási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése, könyvtári szolgálttások népszerűsítése, és közösségfejlesztő könyvtári progrmok szervezése A Támogthtó tevékenységeket részletesen A) és B) 2 komponensre vontkozó Pályázti útmuttó C1.1. pontj trtlmz. B) Komponens ) Agór 1. tevékenység: Szkmi terv készítése pályázt benyújtásához 2. tevékenység: A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) fejlesztéseket szolgáló közösségi progrmok, együttműködések, új tnulási formák elterjedése érdekében pályáztbn támogthtó tevékenységeket és fogllkozási formákt úgy kell megválsztni és összeállítni, hogy ezek biztosítsák Az Agór célközönsége számár Agór progrmbn megfoglmott fő funkciók (közösségi, élmény, szolgálttó) komplex érvényesülését (ld. TIOP Pályázti útmuttó A1 és A2 pontj). Igényelhető támogtás: A komponens: 3 5 millió forint, B komponens: 5 30 millió forint A komponens bedási htárideje: február 18. Pályáztot nyújtht be: A) komponens: Az Európi Mezőgdsági Vidékfejlesztési Alpból nyújtndó, vidéki gdság és lkosság számár nyújtott lpszolgálttások körében integrált közösségi és szolgálttó tér kilkításár és működtetésére igénybe vehető támogtások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet lpján támogtott, hsználtbvételi engedéllyel rendelkező IKSZT t működtető IKSZT címbirtokos szervezetek. Az szervezet minősül pályázt benyújtásár jogosult IKSZT címbirtokosnk, ki 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet 3. (1) bekezdés ) c) pontjábn meghtározott fejlesztések vontkozásábn Mezőgdsági és Vidékfejlesztési Hivtl felé benyújtott utolsó kifizetési kérelmét Pályázti útmuttó 17. számú mellékletében tlálhtó list szerint és IKSZT beruházáshoz kpcsolódón mennyiben beruházás építési engedély vgy bejelentésköteles jogerős hsználtb vételi engedéllyel is rendelkezik. Teljes pályázti kiírás, útmuttó: http: //www. nfu. hu/doc/382 3

3 Pályáztjánló A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE módon történő pályázt benyújtásr A pályázt célj: kulturális fesztiválok támogtás és ezen keresztül mgyr kultúr pozíciójánk, rngjánk és színvonlánk megőrzése és erősítése. A kollégium elsődlegesen kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó és bemuttó fesztiválokt támogtj. Filmes, vlmint gsztronómii fesztiválok megvlósítását célzó pályáztokt Kollégium ebben pályázti kiírásbn nem támogt. Pályázti feltételek: pályázton olyn kiemelkedő értékekkel bíró kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt, mely események költségvetésének kidási meghldják 5 millió Ft ot (pályázti dtlp pont B oszlopbn feltüntetett összeg) költségvetési forrásik között szerepel bevétel (A tervezett bevételeket pályázti dtlpon lévő részletes költségvetésben dtlp 4. pontj is szerepeltetni kell: o pontbn pályázt bedáskor már rendelkezésre álló szponzorációs bevételeket kell feltüntetni / Kollégium ponton belül "Az Állm, Országgyűlés, Kormány, miniszter, illetve költségvetési szerv áltl lpított vgy tuljdonolt lpítványtól, közlpítványtól, köztestülettől, nonprofit, vgy más gdsági társságtól kpott támogtás", "Önkormányzttól kpott támogtás", vlmint "Egyéb kpott támogtás" soron feltüntetett összeget fogdj el bevételként/), o pontbn várhtó bevételeket /jegybevétel, bérleti díjból szármó bevétel, olyn szponzorációs bevétel, mely pályázt bedáskor még nem áll pályázó rendelkezésére/ kell feltüntetni.) eseményről betétlp 6/b. pont), további feltétel, hogy tételes és részletes költségvetést nyújtnk be, mely trtlmz vlmennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását ( pályázó NKA portálján regisztrációt megtette. A támogtás formáj: vissz nem térítendő támogtás. A támogtás forrás: Mgyrország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alp fejezet. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 870 millió forint. Altém kódszám: 3707 A pályázók köre: jogi személyek, jogi személyiség nélküli gdsági társságok, egyéni válllkozók. A pályázti cél megvlósításánk időtrtm: pályázni május 1. és április 30. között megvlósuló fesztiválokr lehet. A finnszírozás módj: előfinnszírozás. Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen igényelt támogtás 1% át + 27% áfát nevezési díj összege 1 millió Ft nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb Ft + 27% áf összegnél köteles befizetni pályázt benyújtásávl egyidejűleg "Nevezési díj megfizetésének rendje" pontbn leírt feltételeknek megfelelően. A nevezési díj befizetésének elmulsztás, illetve előírtnál lcsonybb mértékű teljesítése pályázt érvénytelenségét vonj mg után! A nevezési díj döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszfizetésre! Sját forrás biztosítás: A pályázó részére kötelező sját forrás biztosítását és igolását kollégium előírj. A pályázó részére előírt kötelező sját forrás összköltségvetés (pályázti dtlp pont B oszlopbn feltüntetett összeg) minimum 20%. Sját forrás 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. (3) bekezdése ), b), c) pontji lpján kerülhet meghtározásr. A sját forrást pályázti dtlp költségvetésének pontjábn fel kell tüntetni ( "sját forrás", " Állm, Országgyűlés, Kormány, miniszter, illetve költségvetési szerv áltl lpított vgy tuljdonolt lpítványtól, közlpítványtól, köztestülettől, nonprofit, vgy más gdsági társságtól kpott támogtás", "Önkormányzttól kpott támogtás", vlmint "Egyéb kpott támogtás" soron feltüntetett összeg fogdhtó el sját forrásként). A megítélt támogtásról és megítélt támogtáshoz rányosított sját forrássl együttesen kell elszámolni (megítélt támogtás : 0,8 = elszámolndó összeg) Támogtás lábbi kidási jogcímekre igényelhető: művészek tiszteletdíj együttesek tiszteletdíj szkmi közreműködők megbízási díj műsorvásárlás (produkciók) szerzői jogdíj utási költség szállásköltség szállítási költség biztosítási költség (őrzés védelem kivételével) terembérleti díj helyszínbérleti díj sátor bérleti díj pvilonbérleti díj színpd bérleti díj színpdtechnik bérleti díj udiovizuális eszközök bérleti díj kölcsönzési díj (elődás megtrtásához szükséges eszközök) hngtechniki szolgálttás fénytechniki szolgálttás vetítéstechniki szolgálttás színpd építési és bontási költsége instllációs költség ngyítás pszprtu keretezés díszlet jelmez kellék nyomdi előkészítés nyomdköltség reklám és propgndköltség dokumentálás költsége udiovizuális rögzítés és utómunkáltink költsége. Amennyiben pályázó felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, t röviden indokolni kell. 3

4 Pályáztjánló Erre rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudj pályázt kitöltését folyttni. Az eltérő jogcím támogthtóságáról indokok figyelembevételével kollégium dönt. A kollégium üzemeltetési és fenntrtási kidásokt (rezsiköltséget) nem támogtj. A pályázti dtlp 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 1. betétlp 2. fesztivál részletes progrmj /mx. 30 oldl terjedelemben/ 3. előírt (20%) sját forrás rendelkezésre állásáról szóló igolás (A sját forrás igolás dtlp kitöltési útmuttóbn meghtározottk szerint történhet.) 4. nyiltkozt társrendezőkről 5. számlvezető pénzintézet igolás számlvezetésről. 6. nevezési díj befizetését igoló posti utlvány vgy bnki átutlási bizonylt másolt. A felhívás áltl előírt mellékleteket lábbi módon tudj feltölteni: Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy egy "pdf" fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy "pdf" állományok visszolvshtók e. Amennyiben dokumentumok olvshttlnok, pályázt érvénytelenségét okozhtj! Szkennelés során törekedjen legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legngyobb feltölthető állományméret: 10 MB Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjt bnki átutlássl (átutlási megbízáson/elektronikus utlássl), vgy posti (rózsszín) csekken kell NKA Iggtóság pénzforglmi jelzőszámú számlár teljesíteni. Az átutlási megbízáson, vgy elektronikus utlássl kezdeményezett fizetés esetén befizetést igoló bizonylt közleményrovtábn kérjük feltüntetni pályázti dtlp jobb felső srkábn lévő "dtlp onosító" (A... N... ) számot és ltém kódszámát, továbbá átutlási megbízás közleményrovtánk végétől számított 7. pozícióbn # jelet, vlmint utolsó 3 pozícióbn 312 KTK kódot. Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvss el figyelmesen ( pályázttási oldlunkon "Nevezési díjjl kpcsoltos információk" menüpontbn leírtkt! Vlmennyi, nevezési díjr vontkozó információ megtlálhtó részletes tájékozttónkbn. A kollégium bírált során lábbi szempontokt veszi figyelembe: progrm bemuttás kulturális jelentősége gdsági szerepe szervezési és mrketingszempontok gdálkodás ezen belül kiemelten lábbikt: o huzmosbb ideje kiemelkedő kulturális értéket hoznk létre o kulturális szempontból hátrányos helyzetű (földrjzilg, vgy műfjilg elláttln) területen vlósulnk meg o egyidejűleg több művészeti ágnk nyitnk teret o új közönségréteget szólítnk meg (különös tekintettel fitl korosztályokr) 4 o költségvetésükben szellemi lkotások, elődások közvetlen költségei elsődlegesek, szemben járulékos költségekkel (pl. technik, vendéglátás, szervezők díjás) o htékony, és egyben költségtkrékos mrketing megoldásokt lklmnk o kilkult művészeti minőséget tükröző egyéni rcultuk vn o regisztrációs rendszerben vló részvétel o kulturális, művészi, közösségi, tudományos minőség ötvözése o rendezvény újszerű, innovtív megközelítése trtlom, megvlósítás módszereinek terén o olyn egyedi közösségi kpcsoltrendszer megvlósítás terén, mi mások számár is modell, vgy kár országosn példértékű o széles rétegek elérése, korosztályok, társdlmi rétegek, kihívássl élők, hátrányos helyzetűek megszólítás o társdlmi, okttási, tudományos, terület és településfejlesztési, környezetvédelmi megközelítések o nemzetközi egyezmények, jánlások figyelembevétele, lklmás, így népművészeti témábn UNESCO szellemi örökség konvenció, más kulturális esemény esetében UNESCO kulturális kifejezések sokszínűsége konvenció o esemény céljánk, koncepciójánk, progrmjink rövid, világos és meggyőző megfoglmás, mely sjtónygként is hsználhtó. A Kollégium kikötheti, hogy támogtás dott hánydát milyen konkrét cél megvlósításár dj.... Pályáztot benyújtni NKA portálján keresztül március 11 én éjfélig lehet. Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy pályáztot online benyújtni csk regisztrált felhsználók tudnk! Amennyiben még nem regisztrált, úgy t megteheti NKA portál regisztráció menüpontj ltt. Regisztráció végrehjtás után pályázt már benyújthtó, de regisztráció véglegesítéshez kpcsolódó jogi dokumentációkt posti úton el kell jutttni NKA Iggtóság részére. Amennyiben jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vgy eltérnek regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vgy jogi dokumentációt hibásn tölti fel, úgy benyújtott pályázt érvénytelenítésre kerül. A htáridőn túl nincs lehetősége pályáztot benyújtni. Pályázttl kpcsoltbn felvilágosítást telefonon (36 1) számon kphtnk. A pályáztok elbírálás legkésőbb benyújtási htáridőt követő 70 npon belül történik. A döntésről pályázók döntést követő legkésőbb 20 npon belül NKA portál felhsználói fiók menüpontján keresztül értesítést kpnk. A döntés NKA portálján is közzétételre kerül. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A Kollégium áltl támogtott pályáztok megvlósításár NKA Iggtóság támogtottkkl támogtási szerződést köt. A támogtási szerződés megkötésének feltétele, hogy támogtott támogtási szerződés megkötéséhez előírt jogszbályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr 76. részletesen trtlmz okt feltételeket, mely esetekben nem köthető támogtási szerződés.

5 Hírek, ktulitások AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA KÖZMŰVELŐDÉSBEN TOVÁBBKÉPZÉS FEJLESZTÉSE A AKKREDITÁLT Progrm lpítás htározt szám: Közm./A/24/2011. (VIII. 17.) Progrm indítás htározt szám: Közm./I/27/2011. (VIII.17.) A továbbképzés célj: A területen dolgozó szkemberek képessé tétele közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére egészségnevelés területén. A továbbképzésen részt vevők elsjátítják egészséges életmód és életminőség, vlmint rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik egészséges emberi mgtrtás kilkításához, formálásához szükséges kommunikációs és szociális készségeket. A tnfolym végén záródolgozt elkészítésével dnk számot megszerzett tudásukról A képzés célcsoportj: szkemberek, önkormányztok közművelődéssel fogllkozó munktársi, közgyűjteményi intézmények szkmi munkköröket betöltő munktársi, civil szervezetek munktársi, önkéntesei, egyetemi és főiskoli hllgtók A képzésre jelentkezés feltétele Érettségi és, közgyűjteményi vgy civil területen eltöltött leglább 1 év szkmi gykorlt A tervezett össz. képzési idő: 40 ór Kimenet: tnúsítvány megszerzése A képzés módszerei: A továbbképzés bentlkásos formábn, hétvégén A képzés helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4. A képzés kezdési időpontj Igény szerint létszámtól függően Követelmények Záró dolgozt készítése A képzés díj: Ft, mely 3 npr szállás és étkezés költségét is trtlmz. További információ kérhető: Polyák Alberttől e mil címen, 76/ s telefonszámon, E SEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS rogrmkkreditációs szám: Közm./I/2/2010. (I. 29) FAT: PLB 0255 A továbbképzési progrm célj: A intézményekben, önkormányztoknál területen dolgozó szkemberek, gdsági szervezetek munktársi képessé váljnk virtuális közösségek építésére, meglévő közösségek virtuális térben vló megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve közösségfejlesztői gykorltot, vlmint képesek legyenek e szolgálttások igénybevételének segítésére, IT eszközök, intézményi honlp lpszintű önálló üzemeltetésére, krbntrtásár. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl intézmények klienseinek motiválásár, önálló problémmegoldó képességük növelésére. A tervezett össz. képzési idő: 90 ór A képzés célcsoportj intézmények szkmi munktársi, kulturális és okttási intézmények, civil szervezetek, tevékenységet ellátó gdsági szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel fogllkozó munktársi, önkormányztok közművelődéssel fogllkozó munktársi A képzésre jelentkezés feltétele Érettségi és ECDL Strt tnfolymml egyenértékű tudás (bemeneti szintfelmérés lpján) Kimenet: tnúsítvány megszerzése A képzés módszerei Csoportos képzés heti egy lklomml vgy megegyezés szerint, A képzés helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem A képzés kezdési időpontj Igény szerint létszámtól függően Követelmények A továbbképzési költség teljes befizetése, továbbképzési órák 80% án vló jelenlét E segítő gykorlton vló részvétel (5 ór) teljesítése. 3 db 8 oldls elfogdott írásbeli dolgozt elkészítése A képzés díj: , Ft, További információ kérhető Petőfi Sándor Lászlótól e mil címen, vgy 76/ s telefonszámon, 5

6 Hírek, ktulitások Dél lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny Kiskőrösön Petőfi Sándor Művelődési Központbn (Petőfi tér 4/.) április 26 án pénteken 9.00 A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézet idén is megrendezi Dél lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncversenyt Kiskőrösön Petőfi Sándor Művelődési Központbn (Petőfi tér 4/.) április 26 án pénteken 9.00 órától. Nevezni három ktegóriábn lehet mellékelt jelentkezési lpon: szóló ( 1 fő vgy 1 pár), kmr (3 fő mx. 5 pár), együttes A nevezés feltételei: 1. A jelentkezők életkor 5 19 év között legyen. 2. Minden együttes mximum. 2 műsorszámml, vgy 15 percnyi nyggl nevezhet. 3. A fellépéshez szükséges zenei nygot, zenekrt minden együttes mg biztosítj. A zsűri tgji idén: Cssztvn András, örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke, Hegedűsné Frks Lill, néptáncpedgógus és Kökény Richárd, néptáncpedgógus lesznek. Jelentkezési lpok igényelhetők még 76/ s, es telefonszámon, e mil címen, vgy levélben Bács Kiskun Megyei Közművelődési Intézettől (6000 Kecskemét, Kton József tér 8. ), továbbá letölthetők intézet honlpjáról (www.bcskultur.hu). Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kizárólg április 10 ig beérkezett jelentkezéseket áll módunkbn elfogdni! A válogtón szkmi zsűri értékeli színpdon bemuttkozott produkciókt konzultáció keretén belül, és résztvevők, mennyiben igénylik, megyei rny, ezüst és bronz minősítésben részesülhetnek. Kérjük, hogy megyei minősítési eljárásbn vló részvételi igényüket, és t, hogy kérik e koreográfi zsűri áltl történő értékelését, jelentkezési lpon jelölni szíveskedjenek. Esetleges kérdéseikkel Kulli Anikót kereshetik 76/ s, es telefonszámon vgy bcskultur. koznet. hu e mil címen 6 Kunszentmiklós Város Önkormányzt, Vrg Domokos Áltlános és Alpfokú Művészeti Iskol, és Vrg Domokos ÁMK Költészet Npj és Rom Kultúr Világnpj lklmából meghirdeti I. Csörgő Gyul Vers és Prózmondó Versenyét A vers és prózmondó tlálkozó emléket kíván állítni nemrégiben elhunyt mgyr szkos, tlétedző, Csörgő Gyul tnár úr előtt, ki pedgógusként több évtizeden át dolgozott rom tnulók felzárkózttásán mind sport, mind kultúr területén. Tlálkozónk célj mgyr és mgyrországi rom kultúr értékeinek szélesebb körű megismertetése irodlmon keresztül. Ezért szeretettel hívjuk és várjuk áltlános és középiskolás rom és nem rom tnulókt, pedgógusokt, szülőket, kísérőket ország bármely köznevelési intézményéből. A verseny és jelentkezés feltételei: 1. versenyt két ktegóriábn, áltlános iskol felső tgozt (5. 8. osztály) és középiskol (9. 12.osztály) hirdetjük meg 2. versenyzőknek versenyen kettő, egyenként 4 percnél rövidebb verssel, vgy prózi lkotássl kell nevezniük: egy szbdon válsztott cigány szerző műve (vers, próz ) vgy cigány népblld egy szbdon válsztott vers vgy próz egyetemes mgyr irodlomból 3. verseny díjás: versenyzők ktegóriánként értékes könyvjutlombn részesülnek A zsűri tgji: Choli Dróczi József költő, író, Ngy Gusztáv költő, író, Blogh Mihály, Országos Pedgógii Könyvtár és Múzeum nyuglmott főiggtój, Bődi Szbolcs Kunszentmiklós Város polgármestere, mgyr drám szkos tnár A versenyzők és érdeklődök verseny után író olvsó tlálkozón vehetnek részt, hol Blogh Mihály Choli Dróczi Józseffel és Ngy Gusztávvl beszélget életükről, költészetről, irodlomról. A verseny időpontj: április 8. hétfő ór (regisztráció órától) A verseny helyszíne: Vrg Domokos ÁMK, Kunszentmiklós, Dmjnich út. 7. Nevezési htáridő: március 27. szerd Érdeklődni és jelentkezni lehet jelentkezési lp kitöltésével: Tóth Péter szervezőnél, gmil. com emil címen, vgy es telefonszámon.

7 Interjú Így vn. H zenehllgtás tudtosn és irányítottn történik, például mozdultsorrl, vgy kellemes érzetekkel kötjük össze, kkor gyerekek megtnulják zene részleteit elkülöníteni, így nem csk mtemtikábn, hnem szövegértésben, műelemzésben is fejlettebbek lesznek. Teszel e különbséget zenei stílusok között tekintetben, hogy melyik vn jobb htássl gyerekek fejlődésére? Vdds László, népzenész Ngy türelemmel tnítsz zenét kisgyerekeknek. Mit gondolsz, miért fontos számukr, hogy már óvodás korukbn elkezdjenek zenével fogllkozni? A lelki fejlődésük ngyon fontos és rr od kell figyelni. Az derült ki számomr tnulmányim és tpsztltim lpján, hogy ez kor, mikor ngyon jól lehet érzelmeket tnítni zene segítségével. Az gyunknk számos időblk vn, vnnk időszkok, mikor könnyedén megtnulunk vlmit, mjd életkorunknk megfelelően ezek be is bezáródnk. Az érzelmi tnulás is ilyen blk, mely 7 8 éves korbn zárul be. Amit ddig megtnul gyerek, zl gdálkodik egész élete során. Később is képesek vgyunk érzelmeket tnulni, de ez már sokkl nehezebb folymt. Úgy gondolom, hogy zene segítségével jól fejleszthető érzelmi intelligenci. Nem lehet úgy zenét hllgtni, hogy vlmilyen érzelmet, hngultot ne keltene bennünk. A nem tetsző zene is ht ránk. Ez nem tudtos dolog, ezért is fontos, hogy minél több és más más stílusú zenével megismerkedjenek gyerekek. Az ízlésvilágukt is fejleszti, másrészt nnyir beépül mindennpokb, hogy később ezek gyerekek ngyon jó zeneértő emberek is lesznek. Sok lelki trtlékot d nekik későbbi életükben. Ebben korbn elkülöníthető áltluk hllgtott zene és, mit ők is elő tudnk dni például népdlokt. Ez kettő más más dolgot fejleszt. A zenehllgtás elsősorbn ízlésüket fejleszti és intelligensebben lesznek ezen téren, énekelt dlok pedig például nyelvi képességeket fejlesztik. Azok gyerekek, kik sokt énekelnek, gdgbb szókinccsel rendelkeznek, mint kortársik. Anynyelvüket helyesebben hsználják. Ezt felmérések is látámsztják. H jól tudom zenetnulás mtemtiki készséget is fejleszti. Népzenészként elsősorbn mgyr népzenét preferálom, hiszen olyn gdg és nnyir sokszínű, hogy h évtizedeket szánunk rá életünkből, hogy felfedezzük, még is kevés, hogy minden szegletét megismerjük. A klsszikus zene is ngyon fontos ezzel együtt, de minden, mi zene ktegóriáját kimeríti. Ez persze szubjektív, most nem minősítenék zenei stílusokt. Ngyon sok értékes műfj létezik. Kodály Zoltán és Brtók Bél zeneszerzői munkásság idején is fontos szempont volt vissznyúlni népzenéhez, ők is ezt tették, de gyűjtőkörútjik lklmávl felismerték, hogy ennél sokkl többet is jelent feltárt népdlkincs. A komoly zenébe beszivárog népzene, de nálunk könnyűzene nem ngyon nyúl népi gyökerekhez. Nyilván világzene műfj népszerűbbé vált elmúlt évtizedben, viszont úgy gondolom még mindig rétegzene. A környező országok könnyűzenéje viszont mindig is táplálkozott népi hgyományokból. Úgy gondolom, hogy mgyr népzene utentikus mivoltát fontos megőrizni. Különüljön el, mi feldolgozás. Egy hétköznpi zenehllgtó ember számár ez nem fontos. Annyir különlegesen sokszínű és gdg mgyr népzene, hogy mindig tudnunk kell, hogy mi tekinthető utentikusnk. Óvtosn kell bánni feldolgozásokkl. Sok ízléses, és számos rossz feldolgozássl is tlálkoztm már, de ez szintén szubjektív értékelés. Viszont népzenének lényege változás, motívumok átvétele és vándorlás. A népzene nem kkor él, h változik és megy tovább emberrel? Azt trtom ezzel kpcsoltbn, hogy vn egy htár, mit nem szbd átlépni. Bennünket ngyságrendekkel több htás ér, mint egykor fluközösségben élő embert. Jóllehet ki sem mozdultk fluból. Sokkl bensőségesebb környezet volt változásr. Úgy tud népdl nprkész és ktuális lenni, h t kifejezőeszközként hsználják. A népdl nem szorulht háttérbe, ám h csk kiállunk és 7

8 Interjú ne tekintsük mgunkt lezártnk, legyünk nyitottk továbblépés felé. Tállyáról szármol. Mi vonzott téged Kecskemétre? Elsősorbn csládi döntésünk volt, de volt szerencsém néhány évvel ezelőtt kecskeméti rendezvényen vendégzenészként szerepelni. Meglehetősen nehezen kimozduló ember vgyok, de Kecskemétben vonzó számomr város bensőséges hngult, emberek kedvessége, helyi kulturális élet színessége. A flumbn is ngyon jó volt élni, szeretettel gondolok vissz ott töltött éveimre. Nem hiányzik? Szerencsére sokt utom h. Pezsgő népzenei élet vn helyben, sok tnítványom él ott, kik egy része mg is tnárrá, népzenésszé lett, kik viszik tovább citerenélés, népművészeti lkotás hgyományát. Most is lkulnk ott zenekrok, és rendeznek népzenei tlálkozókt. Kecskeméten munkábn hol tláltd meg helyed? Lkiteleken Művészeti Iskolábn vgyok főállásbn, de tnítok Nyárlőrincen és Tiszkécskén is. Itt Kecskeméten Hosszú Utci Óvodábn fogllkozom gyerekekkel. Citerán kívül más hngszerben is érdekelt vgy? elődunk például öt népdlt és bbn nem vgyunk benne, kkor, nem élő dolog. Akkor élő, h önkifejezésre hsználjuk okt. Egy hngszer is kkor kezd élni vlkinek kezében, h nem önmutogtás, hnem önkifejezés. A népdloknk eredendő funkciójuk volt mindig is önkifejezés. H vlkinek bánt, öröme volt, kiénekelte mgából. A dl születésénél zene és szöveg egyszerre ömlött ki vlkiből. M e helyett bekpcsolunk vlmi zenét, megnézünk hngultunkhoz illeszkedő filmet. Ott helyettünk történik meg érzelmek kiárdás, csk szemlélői vgyunk sját érzelmeinknek. A citer elsődleges, de közben tnultm más hngszereken is, illetve folymtosn tnulom okt. Megtnultm hrmonikázni, billentyűs hngszereken játszni, de tnulok gitározni is. A Hírös Néptánc Tnodábn rendszeresen szoktm zenei kíséretben közreműködni. Hogyn látod, munkábn, zenében merre hldsz tovább? A munkámr úgy érzem, továbbr is szükség vn. Nekem ez nem csk egy munk, hová bejárok, hnem hivtásom is egyben. Azt remélem, hogy áltlm tnított gyerekek nemcsk hngszeres tudást szereznek, hnem sját életükben Ők is fáklyvivői lesznek mgyrságunk kincseinek megőrzésében, és örökítésében. Te mint olyn ember, ki gyerekekkel fogllkozol, miként váltál olyn emberré, ki htlms türelemmel fogllkozik kicsi gyerekek zenei nevelésével? Ngyon sokt köszönhetek oknk idős embereknek, kiktől gyerekkorombn tnulhttm, nnk idős bányász bácsink, ki összegyűjtötte gyerekeket, hogy citerázni tníts őket. Ezek nem egyszerű zeneiskoli fogllkozások voltk, hnem nnál sokkl bensőségesebb együttlétek egy idős emberrel, s nnk mentlitásávl, világlátásávl. Volt szerencsém még ngyon sok olyn emberrel tlálkozni eddigi életem során, kiknek elhivtottság, szkmi tudás, lelkülete példértékű volt. Jól értem, sokkl több volt ez számodr zenélésnél, egyfjt egészként élted meg? Így vn. Emellett igyekeztem tárgyi tudást is gyűjteni. Fontosnk trtom, hogy pedgógiilg, szkmilg, emberileg 8

9 Hírek, ktulitások FELHÍVÁS A Mgyr Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, Bács Kiskun Megyei Közművelődési Intézet Mgyr Írószövetség, Mgyr Versmondók Egyesülete, Ttbány Megyei Jogú Város Önkormányzt, József Attil Megyei Könyvtár, Agor Nonprofit Kft meghirdeti JÓZSEF ATTILA X. ORSZÁGOS VERS, ÉNEKELT VERS ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY Bács Kiskun Megyei elődöntőjét én nem cslódom minden szervem ór, mely csillgokhoz igítv jár (József Attil) A megyei elődöntő feltételei megegyeznek országos döntőével lábbik szerint: 1. A versenyre mtőr vers és prózmondók, verséneklők jelentkezését várjuk, kik betöltötték 14. életévüket, és befejezték tnulmányik nyolcdik évfolymát. 2. A jelentkezők ht verssel, megzenésített verssel, vgy prózávl nevezhetnek lábbik szerint: három JÓZSEF ATTILA vers vgy próz két vers vgy próz száz éve született WEÖRES SÁNDOR életművéből egy vers vgy próz MA ÉLŐ KÖLTŐK, ÍRÓK műveiből válsztv (mgyr nyelvű vgy fordítás egyránt lehet) Az egyenletesebb elbírálás érdekében kérjük énekelt vers ktegóriáb jelentkezőket, hogy vlmennyi nevezett mű énekelt vers legyen. A verseny rendezői örömmel fogdják új megzenésített versek elődását! 3. A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkl nem nevezhetnek. A felkészüléshez József Attil Megyei Könyvtár jánlj figyelmükbe: "Verselemzések válogtott bibliográfiáját" http: //vers. j mk. hu/ A József Attil X. Országos vers, énekelt vers és prózmondó verseny lebonyolítás: Az országos döntőn zsűri minden versenyzőtől három produkciót hllgt meg. Az egyes produkciók ideje megyei elődöntőn se hldj meg 5 percet! Az megyei elődöntőn megdott versekből kettőt kér zsűri. A nevezési lp online kitölthető lábbi címen: http: //bcskultur. hu/ja2 013 vgy ugynitt letölthető. (Kérjük csk indokolt esetben hsználj ezt lehetőséget!) A megyei elődöntőre történő jelentkezéseket kérjük, március 14 ig tegyék meg. A megyei elődöntő március 22 én lesz, Szbdszálláson József Attil Közösségi Házbn Az országos döntő időpontj: április Helyszíne: Ttbány A Vértes Agoráj Rendező: Agor Nonprofit Kft Az országos döntőbe jutott versenyzők nevezési díj előreláthtón: 3.000, Ft, mely összeget küldő intézmények is átválllhtják, s mely összeg elnyert támogtások függvényében csökkenhet. A Bács Kiskun megyei elődöntőn vló részvétel díjtln! A nevezési lpokt kérjük, lábbi címre szíveskedjenek küldeni: Bács Kiskun Megyei Közművelődési Intézet, 6011 Kecskemét, Kton J. tér 8. Bővebb információ: Petőfi Sándor László, tel.: , bcskultur. hu Hírlevél A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézet kidvány Felelős kidó: Imre Károly iggtó Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László Megrendelhető intézet címén: 6000 Kecskemét Kton József tér 8. Tel/fx: 76/ e mil: honlp:

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus Hírlevél XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ez évben is megrendezzük hagyományos versmondó

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március Hírlevél XVII. évfolyam 214. szám 2012. március A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek megvalósulása a cirkuszművészeti szakmai együttműködést erősítik.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek megvalósulása a cirkuszművészeti szakmai együttműködést erősítik. AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: Önálló cirkuszi műsorok fejlesztése, a cirkuszművészet nemzeti kulturális identitás erősítésében betöltött szerepének erősítése, a határon

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: Nagy hagyománnyal rendelkező, fontos szak- és szépirodalmi nyomtatott folyóiratok

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21. A Kiemelkedően Közhsznú Fehér Bot Alpítvány lpj 12. évfolym 4. szám 21. TARTALOM - Nyílt np Hjdúböszörményi irodábn - Gyermektlálkozó kistérségi szinten - Spotnp Debrecenben - Zene füleimnek kulturális

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette. A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: Külföldön található, s a magyar művelődés- és tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és gyűjtemények megszerzésének, hazaszállításának

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15.

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15. Hírlevél XV. évfolyam 193. szám 2010. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010.

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben