Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám január

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január"

Átírás

1 Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk március 6 án (szerdán) 9 órától rendezi meg következő mond és mesemondó tlálkozót. A rendezvény helyszíne: Kecel Városi Könyvtár és Művelődési Ház. (6237 Kecel, Szbdság tér 17.) Célunk, hogy elsősorbn térségben fellelhető mond és mesevilág témköre kerüljön bemuttásr, de természetesen más tájegység mond és mesekincse is szerepelhet jelentkezők elődásábn. A zsűri kérésére jvsoljuk felkészítő tnároknk, hogy kevésbé ismert mesék elődásár nevezzék tnulóikt. A versenyt öt ktegóriábn kívánjuk meghirdetni: Ktegóri: áltlános iskol lsó tgoztos tnulói (1 2. osztály) Ktegóri: áltlános iskol lsó tgoztos tnulói (3 4. osztály) Ktegóri: áltlános iskol felső tgoztos tnulói (5 6. osztály) Ktegóri: áltlános iskol felső tgoztos tnulói (7 8. osztály) Ktegóri: középiskolás diákok Nevezési htáridő: február 26. kedd A nevezés feltételei: Minden pályázó egy szbdon válsztott mond, népmese elmondásávl nevezhet, melynek időtrtm: mx. 6 perc. (6 perc után megállítjuk versenyzőt!) Ktegóriánként 1 fő, iskolánként mx. 4 fő jelentkezését tudjuk fogdni. A jelentkezési lp online módon kitölthető lábbi címen: http: //bcskultur. hu/mm2013 vgy ugynitt letölthető. (Kérjük, csk indokolt esetben hsználj ezt lehetőséget!) A nem on line módon kitöltött nevezési lpokt kérjük koznet. hu e mil címre küldeni. A beküldött jelentkezéseket 2 munknpon belül visszigoljuk megdott e mil címre. Figyelem! Kizárólg február 26 ig beérkezett jelentkezéseket fogdjuk el. A nevezési htáridő lejárt után minden felkészítő tnárt tájékozttunk, hogy pontosn mikor kerül sor versenyző fellépésére. A versenyzőket szkmi zsűri értékeli. Az első helyezettek tovább jutnk regionális döntőre, melynek Szent Györgyi Albert Agór (Szeged, Kálvin sgt. 23.) d otthont március 23 án. Eredményes felkészülést kívánunk! Bővebb információ: Dr. Tóthné Bodor Anit (30/ / ) koznet. hu A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézet KOTA támogtásávl idén is meghirdeti Kálmán Ljos Országos Népdléneklési Versenyt mgyrországi és htáron túl élő mgyr középiskolások részére. A verseny ideje és helye: április (pontos időpont később honlpunkon: http: //bcskultur. hu ) Kecskeméti Református Gimnázium Díszterme (Kecskemét, Szbdság tér 7.) A megmérettetésre éves középiskolás diákok nevezhetnek lábbi ktegóriákbn: Szólist Kmr (2 4 fő) Együttes (5 főtől) kérjük, énekegyüttes nevét is tüntessék fel jelentkezési lpon! A versenyre két népdlcsokorrl kell készülni, egyik egy szbdon válsztott tájegységé, másik lkókörnyezetükhöz kpcsolódó (településükön, megyéjükben gyűjtött, vgy térség neves népzenekuttój áltl lejegyzett dllmokból álló) füzér legyen. Nevezhetnek temtikus (jeles npok nótái, párosítók, stb.), vgy egy bizonyos tájegység énekeivel is, de kérjük, dlok válogtáskor trtsák szem előtt népdlcsokrok összeállításánk szbályit! Ebben segítséget nyújtht többek között Bárdos Ljos: Népdlcsokrok című írás, vgy Bodz Klár Pks Ktlin: Mgyr népi énekiskol című (I II.) munkáj. A népdlversenyről felvilágosítást Kulli Anikó kollégnőnktől kphtnk es vgy 76/ s telefonszámon és koznet. hu e mil címen.

2 P á l y á z tjánló Meghosszbbították pályázt bedási htáridejét! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Építő közösségek B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) fejlesztéseket szolgáló közösségi progrmok, együttműködések, új tnulási formák kilkulásánk elősegítése c. pályázti felhívásához A pályázti konstrukció fő célj Tudomány Innováció Növekedés kitörési ponthoz kpcsolódv, szervesen kötődve Új Széchenyi Terv (továbbikbn: ÚSZT) áltlános céljihoz, TIOP és Új Mgyrország Vidékfejlesztési Progrm (továbbikbn:úmvp) keretében támogtott vgy létrejövőtöbbfunkciós intézmények (Integrált Közösségi és Szolgálttó Terek, Agórák, AgórPólusok) multifunkcionlitásából dódó szinergiák létrejöttének biztosítás. Ezzel Integrált Közösségi és Szolgálttó Terek (IKSZT k), Agórák és Agór Pólusok helyi társdlomb történő beágyódását, széleskörű hsználtát szolgáló progrmok,, könyvtári fejlesztések, egyéb közösségi lklmk, nonformális és informális tnulási lklmk, szolgálttás fejlesztések létrehozás. A pályázti kiírás másik kiemelt célj, hogy fentiekhez megfelelő háttértámogtást biztosítson pályázt benyújtásár jogosult IKSZT címbirtokosok, vlmint Agór és Agór Pólus intézmények részére, hogy ok helyi társdlom megújulásánk, vidék kulturális fejlődésének motorji és központji legyenek. Ennek érdekében konstrukció elősegíti IKSZT kben, Agór, Agór Pólusokbn progrm és szolgálttás bővülést eredményező trtlomfejlesztést, szkmi módszertni nygok és progrmok kidolgozását, vlmint IKSZT címbirtokos szervezetek, Agór, Agór Pólus intézmények tevékenységének szkmi koordinációját, hálóztosodását. A C komponens továbbá olyn módszertni kezdeményezések számár kínál támogtott tevékenységeket, melyek elősegítik helyi sokféleség éltetése és fejlesztése mellett szkpolitik egységes érvényesülését. Kötelező szkmi tevékenységek A) komponens 1. szkmi terv készítése pályázt benyújtásához ( pályázttl ennek kivontát kell benyújtni 12/A mellékletben) 2. és közösségi progrmok és tevékenységek szervezése egész életen át trtó tnulás elősegítése érdekében 3. Olvsási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése, könyvtári szolgálttások népszerűsítése, és közösségfejlesztő könyvtári progrmok szervezése A Támogthtó tevékenységeket részletesen A) és B) 2 komponensre vontkozó Pályázti útmuttó C1.1. pontj trtlmz. B) Komponens ) Agór 1. tevékenység: Szkmi terv készítése pályázt benyújtásához 2. tevékenység: A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) fejlesztéseket szolgáló közösségi progrmok, együttműködések, új tnulási formák elterjedése érdekében pályáztbn támogthtó tevékenységeket és fogllkozási formákt úgy kell megválsztni és összeállítni, hogy ezek biztosítsák Az Agór célközönsége számár Agór progrmbn megfoglmott fő funkciók (közösségi, élmény, szolgálttó) komplex érvényesülését (ld. TIOP Pályázti útmuttó A1 és A2 pontj). Igényelhető támogtás: A komponens: 3 5 millió forint, B komponens: 5 30 millió forint A komponens bedási htárideje: február 18. Pályáztot nyújtht be: A) komponens: Az Európi Mezőgdsági Vidékfejlesztési Alpból nyújtndó, vidéki gdság és lkosság számár nyújtott lpszolgálttások körében integrált közösségi és szolgálttó tér kilkításár és működtetésére igénybe vehető támogtások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet lpján támogtott, hsználtbvételi engedéllyel rendelkező IKSZT t működtető IKSZT címbirtokos szervezetek. Az szervezet minősül pályázt benyújtásár jogosult IKSZT címbirtokosnk, ki 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet 3. (1) bekezdés ) c) pontjábn meghtározott fejlesztések vontkozásábn Mezőgdsági és Vidékfejlesztési Hivtl felé benyújtott utolsó kifizetési kérelmét Pályázti útmuttó 17. számú mellékletében tlálhtó list szerint és IKSZT beruházáshoz kpcsolódón mennyiben beruházás építési engedély vgy bejelentésköteles jogerős hsználtb vételi engedéllyel is rendelkezik. Teljes pályázti kiírás, útmuttó: http: //www. nfu. hu/doc/382 3

3 Pályáztjánló A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE módon történő pályázt benyújtásr A pályázt célj: kulturális fesztiválok támogtás és ezen keresztül mgyr kultúr pozíciójánk, rngjánk és színvonlánk megőrzése és erősítése. A kollégium elsődlegesen kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó és bemuttó fesztiválokt támogtj. Filmes, vlmint gsztronómii fesztiválok megvlósítását célzó pályáztokt Kollégium ebben pályázti kiírásbn nem támogt. Pályázti feltételek: pályázton olyn kiemelkedő értékekkel bíró kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt, mely események költségvetésének kidási meghldják 5 millió Ft ot (pályázti dtlp pont B oszlopbn feltüntetett összeg) költségvetési forrásik között szerepel bevétel (A tervezett bevételeket pályázti dtlpon lévő részletes költségvetésben dtlp 4. pontj is szerepeltetni kell: o pontbn pályázt bedáskor már rendelkezésre álló szponzorációs bevételeket kell feltüntetni / Kollégium ponton belül "Az Állm, Országgyűlés, Kormány, miniszter, illetve költségvetési szerv áltl lpított vgy tuljdonolt lpítványtól, közlpítványtól, köztestülettől, nonprofit, vgy más gdsági társságtól kpott támogtás", "Önkormányzttól kpott támogtás", vlmint "Egyéb kpott támogtás" soron feltüntetett összeget fogdj el bevételként/), o pontbn várhtó bevételeket /jegybevétel, bérleti díjból szármó bevétel, olyn szponzorációs bevétel, mely pályázt bedáskor még nem áll pályázó rendelkezésére/ kell feltüntetni.) eseményről betétlp 6/b. pont), további feltétel, hogy tételes és részletes költségvetést nyújtnk be, mely trtlmz vlmennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását ( pályázó NKA portálján regisztrációt megtette. A támogtás formáj: vissz nem térítendő támogtás. A támogtás forrás: Mgyrország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alp fejezet. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 870 millió forint. Altém kódszám: 3707 A pályázók köre: jogi személyek, jogi személyiség nélküli gdsági társságok, egyéni válllkozók. A pályázti cél megvlósításánk időtrtm: pályázni május 1. és április 30. között megvlósuló fesztiválokr lehet. A finnszírozás módj: előfinnszírozás. Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen igényelt támogtás 1% át + 27% áfát nevezési díj összege 1 millió Ft nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb Ft + 27% áf összegnél köteles befizetni pályázt benyújtásávl egyidejűleg "Nevezési díj megfizetésének rendje" pontbn leírt feltételeknek megfelelően. A nevezési díj befizetésének elmulsztás, illetve előírtnál lcsonybb mértékű teljesítése pályázt érvénytelenségét vonj mg után! A nevezési díj döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszfizetésre! Sját forrás biztosítás: A pályázó részére kötelező sját forrás biztosítását és igolását kollégium előírj. A pályázó részére előírt kötelező sját forrás összköltségvetés (pályázti dtlp pont B oszlopbn feltüntetett összeg) minimum 20%. Sját forrás 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. (3) bekezdése ), b), c) pontji lpján kerülhet meghtározásr. A sját forrást pályázti dtlp költségvetésének pontjábn fel kell tüntetni ( "sját forrás", " Állm, Országgyűlés, Kormány, miniszter, illetve költségvetési szerv áltl lpított vgy tuljdonolt lpítványtól, közlpítványtól, köztestülettől, nonprofit, vgy más gdsági társságtól kpott támogtás", "Önkormányzttól kpott támogtás", vlmint "Egyéb kpott támogtás" soron feltüntetett összeg fogdhtó el sját forrásként). A megítélt támogtásról és megítélt támogtáshoz rányosított sját forrássl együttesen kell elszámolni (megítélt támogtás : 0,8 = elszámolndó összeg) Támogtás lábbi kidási jogcímekre igényelhető: művészek tiszteletdíj együttesek tiszteletdíj szkmi közreműködők megbízási díj műsorvásárlás (produkciók) szerzői jogdíj utási költség szállásköltség szállítási költség biztosítási költség (őrzés védelem kivételével) terembérleti díj helyszínbérleti díj sátor bérleti díj pvilonbérleti díj színpd bérleti díj színpdtechnik bérleti díj udiovizuális eszközök bérleti díj kölcsönzési díj (elődás megtrtásához szükséges eszközök) hngtechniki szolgálttás fénytechniki szolgálttás vetítéstechniki szolgálttás színpd építési és bontási költsége instllációs költség ngyítás pszprtu keretezés díszlet jelmez kellék nyomdi előkészítés nyomdköltség reklám és propgndköltség dokumentálás költsége udiovizuális rögzítés és utómunkáltink költsége. Amennyiben pályázó felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, t röviden indokolni kell. 3

4 Pályáztjánló Erre rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudj pályázt kitöltését folyttni. Az eltérő jogcím támogthtóságáról indokok figyelembevételével kollégium dönt. A kollégium üzemeltetési és fenntrtási kidásokt (rezsiköltséget) nem támogtj. A pályázti dtlp 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 1. betétlp 2. fesztivál részletes progrmj /mx. 30 oldl terjedelemben/ 3. előírt (20%) sját forrás rendelkezésre állásáról szóló igolás (A sját forrás igolás dtlp kitöltési útmuttóbn meghtározottk szerint történhet.) 4. nyiltkozt társrendezőkről 5. számlvezető pénzintézet igolás számlvezetésről. 6. nevezési díj befizetését igoló posti utlvány vgy bnki átutlási bizonylt másolt. A felhívás áltl előírt mellékleteket lábbi módon tudj feltölteni: Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy egy "pdf" fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy "pdf" állományok visszolvshtók e. Amennyiben dokumentumok olvshttlnok, pályázt érvénytelenségét okozhtj! Szkennelés során törekedjen legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legngyobb feltölthető állományméret: 10 MB Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjt bnki átutlássl (átutlási megbízáson/elektronikus utlássl), vgy posti (rózsszín) csekken kell NKA Iggtóság pénzforglmi jelzőszámú számlár teljesíteni. Az átutlási megbízáson, vgy elektronikus utlássl kezdeményezett fizetés esetén befizetést igoló bizonylt közleményrovtábn kérjük feltüntetni pályázti dtlp jobb felső srkábn lévő "dtlp onosító" (A... N... ) számot és ltém kódszámát, továbbá átutlási megbízás közleményrovtánk végétől számított 7. pozícióbn # jelet, vlmint utolsó 3 pozícióbn 312 KTK kódot. Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvss el figyelmesen ( pályázttási oldlunkon "Nevezési díjjl kpcsoltos információk" menüpontbn leírtkt! Vlmennyi, nevezési díjr vontkozó információ megtlálhtó részletes tájékozttónkbn. A kollégium bírált során lábbi szempontokt veszi figyelembe: progrm bemuttás kulturális jelentősége gdsági szerepe szervezési és mrketingszempontok gdálkodás ezen belül kiemelten lábbikt: o huzmosbb ideje kiemelkedő kulturális értéket hoznk létre o kulturális szempontból hátrányos helyzetű (földrjzilg, vgy műfjilg elláttln) területen vlósulnk meg o egyidejűleg több művészeti ágnk nyitnk teret o új közönségréteget szólítnk meg (különös tekintettel fitl korosztályokr) 4 o költségvetésükben szellemi lkotások, elődások közvetlen költségei elsődlegesek, szemben járulékos költségekkel (pl. technik, vendéglátás, szervezők díjás) o htékony, és egyben költségtkrékos mrketing megoldásokt lklmnk o kilkult művészeti minőséget tükröző egyéni rcultuk vn o regisztrációs rendszerben vló részvétel o kulturális, művészi, közösségi, tudományos minőség ötvözése o rendezvény újszerű, innovtív megközelítése trtlom, megvlósítás módszereinek terén o olyn egyedi közösségi kpcsoltrendszer megvlósítás terén, mi mások számár is modell, vgy kár országosn példértékű o széles rétegek elérése, korosztályok, társdlmi rétegek, kihívássl élők, hátrányos helyzetűek megszólítás o társdlmi, okttási, tudományos, terület és településfejlesztési, környezetvédelmi megközelítések o nemzetközi egyezmények, jánlások figyelembevétele, lklmás, így népművészeti témábn UNESCO szellemi örökség konvenció, más kulturális esemény esetében UNESCO kulturális kifejezések sokszínűsége konvenció o esemény céljánk, koncepciójánk, progrmjink rövid, világos és meggyőző megfoglmás, mely sjtónygként is hsználhtó. A Kollégium kikötheti, hogy támogtás dott hánydát milyen konkrét cél megvlósításár dj.... Pályáztot benyújtni NKA portálján keresztül március 11 én éjfélig lehet. Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy pályáztot online benyújtni csk regisztrált felhsználók tudnk! Amennyiben még nem regisztrált, úgy t megteheti NKA portál regisztráció menüpontj ltt. Regisztráció végrehjtás után pályázt már benyújthtó, de regisztráció véglegesítéshez kpcsolódó jogi dokumentációkt posti úton el kell jutttni NKA Iggtóság részére. Amennyiben jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vgy eltérnek regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vgy jogi dokumentációt hibásn tölti fel, úgy benyújtott pályázt érvénytelenítésre kerül. A htáridőn túl nincs lehetősége pályáztot benyújtni. Pályázttl kpcsoltbn felvilágosítást telefonon (36 1) számon kphtnk. A pályáztok elbírálás legkésőbb benyújtási htáridőt követő 70 npon belül történik. A döntésről pályázók döntést követő legkésőbb 20 npon belül NKA portál felhsználói fiók menüpontján keresztül értesítést kpnk. A döntés NKA portálján is közzétételre kerül. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A Kollégium áltl támogtott pályáztok megvlósításár NKA Iggtóság támogtottkkl támogtási szerződést köt. A támogtási szerződés megkötésének feltétele, hogy támogtott támogtási szerződés megkötéséhez előírt jogszbályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr 76. részletesen trtlmz okt feltételeket, mely esetekben nem köthető támogtási szerződés.

5 Hírek, ktulitások AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA KÖZMŰVELŐDÉSBEN TOVÁBBKÉPZÉS FEJLESZTÉSE A AKKREDITÁLT Progrm lpítás htározt szám: Közm./A/24/2011. (VIII. 17.) Progrm indítás htározt szám: Közm./I/27/2011. (VIII.17.) A továbbképzés célj: A területen dolgozó szkemberek képessé tétele közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére egészségnevelés területén. A továbbképzésen részt vevők elsjátítják egészséges életmód és életminőség, vlmint rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik egészséges emberi mgtrtás kilkításához, formálásához szükséges kommunikációs és szociális készségeket. A tnfolym végén záródolgozt elkészítésével dnk számot megszerzett tudásukról A képzés célcsoportj: szkemberek, önkormányztok közművelődéssel fogllkozó munktársi, közgyűjteményi intézmények szkmi munkköröket betöltő munktársi, civil szervezetek munktársi, önkéntesei, egyetemi és főiskoli hllgtók A képzésre jelentkezés feltétele Érettségi és, közgyűjteményi vgy civil területen eltöltött leglább 1 év szkmi gykorlt A tervezett össz. képzési idő: 40 ór Kimenet: tnúsítvány megszerzése A képzés módszerei: A továbbképzés bentlkásos formábn, hétvégén A képzés helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4. A képzés kezdési időpontj Igény szerint létszámtól függően Követelmények Záró dolgozt készítése A képzés díj: Ft, mely 3 npr szállás és étkezés költségét is trtlmz. További információ kérhető: Polyák Alberttől e mil címen, 76/ s telefonszámon, E SEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS rogrmkkreditációs szám: Közm./I/2/2010. (I. 29) FAT: PLB 0255 A továbbképzési progrm célj: A intézményekben, önkormányztoknál területen dolgozó szkemberek, gdsági szervezetek munktársi képessé váljnk virtuális közösségek építésére, meglévő közösségek virtuális térben vló megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve közösségfejlesztői gykorltot, vlmint képesek legyenek e szolgálttások igénybevételének segítésére, IT eszközök, intézményi honlp lpszintű önálló üzemeltetésére, krbntrtásár. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl intézmények klienseinek motiválásár, önálló problémmegoldó képességük növelésére. A tervezett össz. képzési idő: 90 ór A képzés célcsoportj intézmények szkmi munktársi, kulturális és okttási intézmények, civil szervezetek, tevékenységet ellátó gdsági szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel fogllkozó munktársi, önkormányztok közművelődéssel fogllkozó munktársi A képzésre jelentkezés feltétele Érettségi és ECDL Strt tnfolymml egyenértékű tudás (bemeneti szintfelmérés lpján) Kimenet: tnúsítvány megszerzése A képzés módszerei Csoportos képzés heti egy lklomml vgy megegyezés szerint, A képzés helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem A képzés kezdési időpontj Igény szerint létszámtól függően Követelmények A továbbképzési költség teljes befizetése, továbbképzési órák 80% án vló jelenlét E segítő gykorlton vló részvétel (5 ór) teljesítése. 3 db 8 oldls elfogdott írásbeli dolgozt elkészítése A képzés díj: , Ft, További információ kérhető Petőfi Sándor Lászlótól e mil címen, vgy 76/ s telefonszámon, 5

6 Hírek, ktulitások Dél lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny Kiskőrösön Petőfi Sándor Művelődési Központbn (Petőfi tér 4/.) április 26 án pénteken 9.00 A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézet idén is megrendezi Dél lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncversenyt Kiskőrösön Petőfi Sándor Művelődési Központbn (Petőfi tér 4/.) április 26 án pénteken 9.00 órától. Nevezni három ktegóriábn lehet mellékelt jelentkezési lpon: szóló ( 1 fő vgy 1 pár), kmr (3 fő mx. 5 pár), együttes A nevezés feltételei: 1. A jelentkezők életkor 5 19 év között legyen. 2. Minden együttes mximum. 2 műsorszámml, vgy 15 percnyi nyggl nevezhet. 3. A fellépéshez szükséges zenei nygot, zenekrt minden együttes mg biztosítj. A zsűri tgji idén: Cssztvn András, örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke, Hegedűsné Frks Lill, néptáncpedgógus és Kökény Richárd, néptáncpedgógus lesznek. Jelentkezési lpok igényelhetők még 76/ s, es telefonszámon, e mil címen, vgy levélben Bács Kiskun Megyei Közművelődési Intézettől (6000 Kecskemét, Kton József tér 8. ), továbbá letölthetők intézet honlpjáról (www.bcskultur.hu). Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kizárólg április 10 ig beérkezett jelentkezéseket áll módunkbn elfogdni! A válogtón szkmi zsűri értékeli színpdon bemuttkozott produkciókt konzultáció keretén belül, és résztvevők, mennyiben igénylik, megyei rny, ezüst és bronz minősítésben részesülhetnek. Kérjük, hogy megyei minősítési eljárásbn vló részvételi igényüket, és t, hogy kérik e koreográfi zsűri áltl történő értékelését, jelentkezési lpon jelölni szíveskedjenek. Esetleges kérdéseikkel Kulli Anikót kereshetik 76/ s, es telefonszámon vgy bcskultur. koznet. hu e mil címen 6 Kunszentmiklós Város Önkormányzt, Vrg Domokos Áltlános és Alpfokú Művészeti Iskol, és Vrg Domokos ÁMK Költészet Npj és Rom Kultúr Világnpj lklmából meghirdeti I. Csörgő Gyul Vers és Prózmondó Versenyét A vers és prózmondó tlálkozó emléket kíván állítni nemrégiben elhunyt mgyr szkos, tlétedző, Csörgő Gyul tnár úr előtt, ki pedgógusként több évtizeden át dolgozott rom tnulók felzárkózttásán mind sport, mind kultúr területén. Tlálkozónk célj mgyr és mgyrországi rom kultúr értékeinek szélesebb körű megismertetése irodlmon keresztül. Ezért szeretettel hívjuk és várjuk áltlános és középiskolás rom és nem rom tnulókt, pedgógusokt, szülőket, kísérőket ország bármely köznevelési intézményéből. A verseny és jelentkezés feltételei: 1. versenyt két ktegóriábn, áltlános iskol felső tgozt (5. 8. osztály) és középiskol (9. 12.osztály) hirdetjük meg 2. versenyzőknek versenyen kettő, egyenként 4 percnél rövidebb verssel, vgy prózi lkotássl kell nevezniük: egy szbdon válsztott cigány szerző műve (vers, próz ) vgy cigány népblld egy szbdon válsztott vers vgy próz egyetemes mgyr irodlomból 3. verseny díjás: versenyzők ktegóriánként értékes könyvjutlombn részesülnek A zsűri tgji: Choli Dróczi József költő, író, Ngy Gusztáv költő, író, Blogh Mihály, Országos Pedgógii Könyvtár és Múzeum nyuglmott főiggtój, Bődi Szbolcs Kunszentmiklós Város polgármestere, mgyr drám szkos tnár A versenyzők és érdeklődök verseny után író olvsó tlálkozón vehetnek részt, hol Blogh Mihály Choli Dróczi Józseffel és Ngy Gusztávvl beszélget életükről, költészetről, irodlomról. A verseny időpontj: április 8. hétfő ór (regisztráció órától) A verseny helyszíne: Vrg Domokos ÁMK, Kunszentmiklós, Dmjnich út. 7. Nevezési htáridő: március 27. szerd Érdeklődni és jelentkezni lehet jelentkezési lp kitöltésével: Tóth Péter szervezőnél, gmil. com emil címen, vgy es telefonszámon.

7 Interjú Így vn. H zenehllgtás tudtosn és irányítottn történik, például mozdultsorrl, vgy kellemes érzetekkel kötjük össze, kkor gyerekek megtnulják zene részleteit elkülöníteni, így nem csk mtemtikábn, hnem szövegértésben, műelemzésben is fejlettebbek lesznek. Teszel e különbséget zenei stílusok között tekintetben, hogy melyik vn jobb htássl gyerekek fejlődésére? Vdds László, népzenész Ngy türelemmel tnítsz zenét kisgyerekeknek. Mit gondolsz, miért fontos számukr, hogy már óvodás korukbn elkezdjenek zenével fogllkozni? A lelki fejlődésük ngyon fontos és rr od kell figyelni. Az derült ki számomr tnulmányim és tpsztltim lpján, hogy ez kor, mikor ngyon jól lehet érzelmeket tnítni zene segítségével. Az gyunknk számos időblk vn, vnnk időszkok, mikor könnyedén megtnulunk vlmit, mjd életkorunknk megfelelően ezek be is bezáródnk. Az érzelmi tnulás is ilyen blk, mely 7 8 éves korbn zárul be. Amit ddig megtnul gyerek, zl gdálkodik egész élete során. Később is képesek vgyunk érzelmeket tnulni, de ez már sokkl nehezebb folymt. Úgy gondolom, hogy zene segítségével jól fejleszthető érzelmi intelligenci. Nem lehet úgy zenét hllgtni, hogy vlmilyen érzelmet, hngultot ne keltene bennünk. A nem tetsző zene is ht ránk. Ez nem tudtos dolog, ezért is fontos, hogy minél több és más más stílusú zenével megismerkedjenek gyerekek. Az ízlésvilágukt is fejleszti, másrészt nnyir beépül mindennpokb, hogy később ezek gyerekek ngyon jó zeneértő emberek is lesznek. Sok lelki trtlékot d nekik későbbi életükben. Ebben korbn elkülöníthető áltluk hllgtott zene és, mit ők is elő tudnk dni például népdlokt. Ez kettő más más dolgot fejleszt. A zenehllgtás elsősorbn ízlésüket fejleszti és intelligensebben lesznek ezen téren, énekelt dlok pedig például nyelvi képességeket fejlesztik. Azok gyerekek, kik sokt énekelnek, gdgbb szókinccsel rendelkeznek, mint kortársik. Anynyelvüket helyesebben hsználják. Ezt felmérések is látámsztják. H jól tudom zenetnulás mtemtiki készséget is fejleszti. Népzenészként elsősorbn mgyr népzenét preferálom, hiszen olyn gdg és nnyir sokszínű, hogy h évtizedeket szánunk rá életünkből, hogy felfedezzük, még is kevés, hogy minden szegletét megismerjük. A klsszikus zene is ngyon fontos ezzel együtt, de minden, mi zene ktegóriáját kimeríti. Ez persze szubjektív, most nem minősítenék zenei stílusokt. Ngyon sok értékes műfj létezik. Kodály Zoltán és Brtók Bél zeneszerzői munkásság idején is fontos szempont volt vissznyúlni népzenéhez, ők is ezt tették, de gyűjtőkörútjik lklmávl felismerték, hogy ennél sokkl többet is jelent feltárt népdlkincs. A komoly zenébe beszivárog népzene, de nálunk könnyűzene nem ngyon nyúl népi gyökerekhez. Nyilván világzene műfj népszerűbbé vált elmúlt évtizedben, viszont úgy gondolom még mindig rétegzene. A környező országok könnyűzenéje viszont mindig is táplálkozott népi hgyományokból. Úgy gondolom, hogy mgyr népzene utentikus mivoltát fontos megőrizni. Különüljön el, mi feldolgozás. Egy hétköznpi zenehllgtó ember számár ez nem fontos. Annyir különlegesen sokszínű és gdg mgyr népzene, hogy mindig tudnunk kell, hogy mi tekinthető utentikusnk. Óvtosn kell bánni feldolgozásokkl. Sok ízléses, és számos rossz feldolgozássl is tlálkoztm már, de ez szintén szubjektív értékelés. Viszont népzenének lényege változás, motívumok átvétele és vándorlás. A népzene nem kkor él, h változik és megy tovább emberrel? Azt trtom ezzel kpcsoltbn, hogy vn egy htár, mit nem szbd átlépni. Bennünket ngyságrendekkel több htás ér, mint egykor fluközösségben élő embert. Jóllehet ki sem mozdultk fluból. Sokkl bensőségesebb környezet volt változásr. Úgy tud népdl nprkész és ktuális lenni, h t kifejezőeszközként hsználják. A népdl nem szorulht háttérbe, ám h csk kiállunk és 7

8 Interjú ne tekintsük mgunkt lezártnk, legyünk nyitottk továbblépés felé. Tállyáról szármol. Mi vonzott téged Kecskemétre? Elsősorbn csládi döntésünk volt, de volt szerencsém néhány évvel ezelőtt kecskeméti rendezvényen vendégzenészként szerepelni. Meglehetősen nehezen kimozduló ember vgyok, de Kecskemétben vonzó számomr város bensőséges hngult, emberek kedvessége, helyi kulturális élet színessége. A flumbn is ngyon jó volt élni, szeretettel gondolok vissz ott töltött éveimre. Nem hiányzik? Szerencsére sokt utom h. Pezsgő népzenei élet vn helyben, sok tnítványom él ott, kik egy része mg is tnárrá, népzenésszé lett, kik viszik tovább citerenélés, népművészeti lkotás hgyományát. Most is lkulnk ott zenekrok, és rendeznek népzenei tlálkozókt. Kecskeméten munkábn hol tláltd meg helyed? Lkiteleken Művészeti Iskolábn vgyok főállásbn, de tnítok Nyárlőrincen és Tiszkécskén is. Itt Kecskeméten Hosszú Utci Óvodábn fogllkozom gyerekekkel. Citerán kívül más hngszerben is érdekelt vgy? elődunk például öt népdlt és bbn nem vgyunk benne, kkor, nem élő dolog. Akkor élő, h önkifejezésre hsználjuk okt. Egy hngszer is kkor kezd élni vlkinek kezében, h nem önmutogtás, hnem önkifejezés. A népdloknk eredendő funkciójuk volt mindig is önkifejezés. H vlkinek bánt, öröme volt, kiénekelte mgából. A dl születésénél zene és szöveg egyszerre ömlött ki vlkiből. M e helyett bekpcsolunk vlmi zenét, megnézünk hngultunkhoz illeszkedő filmet. Ott helyettünk történik meg érzelmek kiárdás, csk szemlélői vgyunk sját érzelmeinknek. A citer elsődleges, de közben tnultm más hngszereken is, illetve folymtosn tnulom okt. Megtnultm hrmonikázni, billentyűs hngszereken játszni, de tnulok gitározni is. A Hírös Néptánc Tnodábn rendszeresen szoktm zenei kíséretben közreműködni. Hogyn látod, munkábn, zenében merre hldsz tovább? A munkámr úgy érzem, továbbr is szükség vn. Nekem ez nem csk egy munk, hová bejárok, hnem hivtásom is egyben. Azt remélem, hogy áltlm tnított gyerekek nemcsk hngszeres tudást szereznek, hnem sját életükben Ők is fáklyvivői lesznek mgyrságunk kincseinek megőrzésében, és örökítésében. Te mint olyn ember, ki gyerekekkel fogllkozol, miként váltál olyn emberré, ki htlms türelemmel fogllkozik kicsi gyerekek zenei nevelésével? Ngyon sokt köszönhetek oknk idős embereknek, kiktől gyerekkorombn tnulhttm, nnk idős bányász bácsink, ki összegyűjtötte gyerekeket, hogy citerázni tníts őket. Ezek nem egyszerű zeneiskoli fogllkozások voltk, hnem nnál sokkl bensőségesebb együttlétek egy idős emberrel, s nnk mentlitásávl, világlátásávl. Volt szerencsém még ngyon sok olyn emberrel tlálkozni eddigi életem során, kiknek elhivtottság, szkmi tudás, lelkülete példértékű volt. Jól értem, sokkl több volt ez számodr zenélésnél, egyfjt egészként élted meg? Így vn. Emellett igyekeztem tárgyi tudást is gyűjteni. Fontosnk trtom, hogy pedgógiilg, szkmilg, emberileg 8

9 Hírek, ktulitások FELHÍVÁS A Mgyr Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, Bács Kiskun Megyei Közművelődési Intézet Mgyr Írószövetség, Mgyr Versmondók Egyesülete, Ttbány Megyei Jogú Város Önkormányzt, József Attil Megyei Könyvtár, Agor Nonprofit Kft meghirdeti JÓZSEF ATTILA X. ORSZÁGOS VERS, ÉNEKELT VERS ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY Bács Kiskun Megyei elődöntőjét én nem cslódom minden szervem ór, mely csillgokhoz igítv jár (József Attil) A megyei elődöntő feltételei megegyeznek országos döntőével lábbik szerint: 1. A versenyre mtőr vers és prózmondók, verséneklők jelentkezését várjuk, kik betöltötték 14. életévüket, és befejezték tnulmányik nyolcdik évfolymát. 2. A jelentkezők ht verssel, megzenésített verssel, vgy prózávl nevezhetnek lábbik szerint: három JÓZSEF ATTILA vers vgy próz két vers vgy próz száz éve született WEÖRES SÁNDOR életművéből egy vers vgy próz MA ÉLŐ KÖLTŐK, ÍRÓK műveiből válsztv (mgyr nyelvű vgy fordítás egyránt lehet) Az egyenletesebb elbírálás érdekében kérjük énekelt vers ktegóriáb jelentkezőket, hogy vlmennyi nevezett mű énekelt vers legyen. A verseny rendezői örömmel fogdják új megzenésített versek elődását! 3. A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkl nem nevezhetnek. A felkészüléshez József Attil Megyei Könyvtár jánlj figyelmükbe: "Verselemzések válogtott bibliográfiáját" http: //vers. j mk. hu/ A József Attil X. Országos vers, énekelt vers és prózmondó verseny lebonyolítás: Az országos döntőn zsűri minden versenyzőtől három produkciót hllgt meg. Az egyes produkciók ideje megyei elődöntőn se hldj meg 5 percet! Az megyei elődöntőn megdott versekből kettőt kér zsűri. A nevezési lp online kitölthető lábbi címen: http: //bcskultur. hu/ja2 013 vgy ugynitt letölthető. (Kérjük csk indokolt esetben hsználj ezt lehetőséget!) A megyei elődöntőre történő jelentkezéseket kérjük, március 14 ig tegyék meg. A megyei elődöntő március 22 én lesz, Szbdszálláson József Attil Közösségi Házbn Az országos döntő időpontj: április Helyszíne: Ttbány A Vértes Agoráj Rendező: Agor Nonprofit Kft Az országos döntőbe jutott versenyzők nevezési díj előreláthtón: 3.000, Ft, mely összeget küldő intézmények is átválllhtják, s mely összeg elnyert támogtások függvényében csökkenhet. A Bács Kiskun megyei elődöntőn vló részvétel díjtln! A nevezési lpokt kérjük, lábbi címre szíveskedjenek küldeni: Bács Kiskun Megyei Közművelődési Intézet, 6011 Kecskemét, Kton J. tér 8. Bővebb információ: Petőfi Sándor László, tel.: , bcskultur. hu Hírlevél A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézet kidvány Felelős kidó: Imre Károly iggtó Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László Megrendelhető intézet címén: 6000 Kecskemét Kton József tér 8. Tel/fx: 76/ e mil: honlp:

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet 2012. február 1. és 2012. május 31. között megvalósuló kiemelkedő

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 1. Téma/cél: alkotói támogatás a Gárdonyi-emlékévhez kapcsolódva, egy szabadon választott Gárdonyi Géza mű illusztrálására Pályázati feltételek:

Részletesebben

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek megvalósulása a cirkuszművészeti szakmai együttműködést erősítik.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek megvalósulása a cirkuszművészeti szakmai együttműködést erősítik. AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: Önálló cirkuszi műsorok fejlesztése, a cirkuszművészet nemzeti kulturális identitás erősítésében betöltött szerepének erősítése, a határon

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: Az intézményi átalakulásban érintett közgyűjtemények új arculatának, intézményi imázsának

Részletesebben

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE módon történő pályázat benyújtásra

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE módon történő pályázat benyújtásra AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE módon történő pályázat benyújtásra Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: meghívás a berlini Künstlerhaus Bethanien 3 hónapos alkotómunka programjára

Részletesebben

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

Részletesebben

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma magas színvonalú, hagyományt

Részletesebben

A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: kulturális fesztiválok, rendezvénysorozatok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának

Részletesebben

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Előadó-művészet Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, melyre meghívja az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetet (1013 Budapest,

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti

Részletesebben

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, melyre

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vizuális Művészeti Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet berlini, valamint párizsi fotóművészeti és képzőművészeti alkotómunkára. 1. Téma/cél:

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: A magyar kultúrkincs bemutatása, megismertetése a közgyűjteményi szakmai szervezetek

Részletesebben

Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vizuális Művészetek Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Olasz Kulturális Évad keretén belül a Milánói Divathét alkalmából

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette. A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online módon történő pályázat benyújtására Téma: Gárdonyi Géza Emlékévhez kapcsolódó vándorkiállítás lebonyolítására, valamint múzeumpedagógiai

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vizuális Művészetek Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a Gárdonyi Géza Jubileumi Emlékév című projekt keretén belül az alábbi három

Részletesebben

Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A SZERZŐI JOGDÍJBEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL DÖNTŐ IDEIGLENES KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A közös jogkezelő szervezetek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89. (8) és (10)-(11) bekezdései

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma szépirodalmi, valamint tudományosismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői

Részletesebben

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Projektnyitó IKSZT találkozó

Projektnyitó IKSZT találkozó Projektnyitó IKSZT találkozó 2012. október 25. csütörtök 12 óra IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eger, Dobó tér 7. I. szakasz Projektnyitó IKSZT találkozó Heves megyében (2012. október)

Részletesebben

Figyelem! Olyan vásári részvétellel, amelyet más NKA-kollégium már támogatott, nem lehet pályázni.

Figyelem! Olyan vásári részvétellel, amelyet más NKA-kollégium már támogatott, nem lehet pályázni. A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: magyar kortárs művészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelése

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: meghívás a berlini Künstlerhaus Bethanien 3 hónapos alkotómunka programjára 2012. szeptember 15. és 2012. december 15.

Részletesebben

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS OKJ-s képzés. KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. -OKJ képzés

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS OKJ-s képzés. KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. -OKJ képzés KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. -OKJ képzés A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: kulturális szervező munkatárs A képzés sikeres elvégzése után a szakember alkalmas: Kulturális

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma nyílt pályázati felhívást tesz közzé határon túli magyar írók, költők,

Részletesebben

A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra hazai és nemzetközi pozíciójának, rangjának és színvonalának

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: Nagy hagyománnyal rendelkező, fontos szak- és szépirodalmi lapok támogatása, amelyek a korábbi pályázati körből a megjelenési

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet 2012. január 1. 2012. december 31. közötti időszakra a magyar kortárs galériák nemzetközi művészeti

Részletesebben

A KULTURÁLIS TURISZTIKAI FESZTIVÁLOK IDEIGLENES KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KULTURÁLIS TURISZTIKAI FESZTIVÁLOK IDEIGLENES KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KULTURÁLIS TURISZTIKAI FESZTIVÁLOK IDEIGLENES KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette. A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: Külföldön található, s a magyar művelődés- és tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és gyűjtemények megszerzésének, hazaszállításának

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2012. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2013. május 2. és 2014. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2013. május 2. és 2014. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet. A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtásra A pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2013. évi megújítására,

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: a közművelődés és népművészet 2014. évi szakmai tevékenységének támogatása. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján

Részletesebben

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, melyre meghívja a Dobó István Vármúzeumot (3300

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

Részletesebben

A HALMOS BÉLA PROGRAM IDEIGLENES KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HALMOS BÉLA PROGRAM IDEIGLENES KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HALMOS BÉLA PROGRAM IDEIGLENES KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek,

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: a közművelődés és népművészet 2012. évi szakmai tevékenységének fejlesztése és megújítása A támogatás formája: valamennyi

Részletesebben

Téma/cél: nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét, valamint kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása.

Téma/cél: nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét, valamint kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása. AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét, valamint kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA hagyományos módon történő pályázat benyújtására

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA hagyományos módon történő pályázat benyújtására A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA hagyományos módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma közgyűjteményi vezetők és vezetőhelyettesek

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: a Közgyűjtemények Kollégium nyílt pályázata múzeumok, levéltárak, könyvtárak részére

Részletesebben

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei.

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei. PROGRAMTERV A Bogyiszlói Áltlános Iskol TÁMOP-.1.4.B-1/1-201-0001 KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN - MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA pályáztánk megvlósítási terve 10.22.. ór Időór 4 Tevékenység Feldt Tém/Trtlom

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtásra

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtásra A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtásra A pályázat célja: Nagy hagyománnyal rendelkező vagy újabb, továbbá most induló, innovatív, jelentős tudományos,

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült Hírlevél XVI. évfolym 202. szám 2011. március A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Polyák Albert, Intézetünk főtnácsos szkmi kitüntetben

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtásra

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtásra A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtásra A pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2012. évi megújítására,

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: Nagy hagyománnyal rendelkező, fontos szak- és szépirodalmi nyomtatott folyóiratok

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: A magyar kulturális örökség méltó bemutatása, mely elsősorban hungarikumok szerepeltetésével,

Részletesebben

4. számú melléklet. Az elektronikus kérvények rendje a Nyugat-magyarországi Egyetemen

4. számú melléklet. Az elektronikus kérvények rendje a Nyugat-magyarországi Egyetemen zonosító 001 002 003 006A 006B külföldi tnulmányokról ktív jogviszonyigzolás 007 008 008/A Átvétel (szkváltás, tgoztváltás, képzési helyszínváltás) Átvételi lpképzésből oszttln tnárképzésre Átvételi oszttln

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben