Egyváltozós függvények differenciálszámítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyváltozós függvények differenciálszámítása"

Átírás

1 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Egyváltozós függvények differenciálszámítása Ebben a részben I egy tetszőleges, pozitív hosszúságú, intervallumot jelöl.

2 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Bevezető példa: a sebesség meghatározása az út-idő függvény ismeretében (egyenes vonalú mozgás Átlagsebesség Ha a mozgó pont Δt (> idő alatt Δs utat tesz meg, akkor az adott időintervallumra vonatkozó átlagsebessége v Δs Δt m s

3 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 3 Pillanatnyi sebesség egyenletes mozogás esetén Egyenletes mozgás esetén a sebesség állandó. Az átlagsebesség bármely időintervallumra vonatkozóan ugyanannyi. A pillanatnyi sebesség minden pillanatban megegyezik az átlagsebességgel. v Δs Δt

4 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 4 Pillanatnyi sebesség nem egyenletes mozgás esetén A pillanatnyi sebesség az átlagsebesség határértéke, miközben az időintervallum hossza (Δt nullához tart: v(t lim Δt Δs Δt

5 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 5 Definíció: differenciahányados függvény Az f:i R függvény I helyhez tartozó differenciahányados függvénye: f ( f ( I\{ } Geometriai jelentés: rögzített esetén a differencia-hányados függvény az (,f( és az (,f( függvénypontokat összekötő szelő meredekségét adja.

6 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 6 Definíció: differenciálhányados Ha az f:i R függvény I helyhez tartozó differenciahányados függvényének az helyen létezik véges határértéke, akkor azt mondjuk, hogy f differenciálható az helyen, a határértéket pedig az f függvény helyen vett differenciálhányadosának nevezzük. Jelölés: df f ( ( d f ( lim f ( f (

7 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 7 Megjegyzés f ( Δf f ( Δ lim Δ Δ lim f ( f ( f ( + Δ f ( ( lim Δ Δ f ( f ( f ( ( lim f Δ

8 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 8 A differenciálhányados fizikai jelentése: változási gyorsaság A következő példák azt mutatják, hogy két mennyiségek kapcsolatát megadó függvény differenciálhányadosának fontos fizikai jelentése van. Megjegyzés Ha egy fizikai mennyiség időtől való függését vizsgáljuk, akkor a differenciálhányadost vessző helyett általában ponttal jelöljük. A t (t függvény differenciálhányadosának jelölése a t helyen: d & (t (t dt

9 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 9 Sebesség egyenletes mozgás esetén Ha egy test egyenletesen (vagyis állandó sebességgel mozog, akkor a sebességének nagysága egyenlő a t s(t (út-idő függvény meredekségével. [v] m / s

10 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Pillanatnyi sebesség nem egyenletes mozgás esetén Mennyi a sebesség nagysága egy adott pillanatban, ha a t s(t függvény grafikonja nem egyenes? A pillanatnyi sebesség a t s(t függvény differenciálhányadosa (meredeksége. v(t s(t & ds v(t (t dt v(t lim Δt Δs Δt

11 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Teljesítmény egyenletes energialeadás esetén Ha egy rendszer egyenletesen (állandó teljesítménnyel ad le energiát, akkor a teljesítmény egyenlő a t E(t (energia-idő függvény meredekségével. [P] J / s

12 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Pillanatnyi teljesítmény nem egyenletes energialeadás esetén Mennyi a teljesítmény egy adott pillanatban, ha a t E(t függvény grafikonja nem egyenes? A pillanatnyi teljesítmény a t E(t függvény differenciálhányadosa (meredeksége. P(t E(t & de P(t (t dt P(t lim Δt ΔE Δt

13 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 3 Áramerősség egyenletes töltésáramlás esetén Ha egy vezető egy keresztmetszetén egyenletesen (állandó áramerősséggel áramlik át töltés, akkor az áramerősség egyenlő a t Q(t függvény meredekségével. [I] C / s

14 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 4 Pillanatnyi áramerősség nem egyenletes töltésáramlás esetén Mennyi az áramerősség egy adott pillanatban, ha a t Q(t függvény grafikonja nem egyenes? A pillanatnyi áramerősség a t Q(t függvény differenciálhányadosa (meredeksége. I(t Q(t & dq I(t (t dt I(t lim Δt ΔQ Δt

15 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 5 A fenti példákban közös, hogy mindegyikben két mennyiség megváltozása közti pillanatnyi kapcsolatot keressük: az egyik mennyiség egységnyi megváltozása egy másik mennyiség mekkora megváltozását eredményezi, vagyis, hogy mennyi a VÁLTOZÁSI GYORSASÁG pillanatnyi értéke? A válasz minden esetben a DIFFERENCIÁLHÁNYADOS.

16 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 6 Megjegyzések. A differenciálhatóság pontbeli tulajdonság.. A differenciálhányados geometriai jelentése: az érintő meredeksége Valójában helyesebb a következőképpen fogalmazni: ha az f függvény helyen differenciálható, akkor az (, f( ponton átmenő, f ( iránytangensű (meredekségű egyenest az f függvény pontbeli érintőjének nevezzük.

17 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 7 3. Beszélhetünk külön bal illetve jobb oldali differenciálhatóságról is, amennyiben a differencia-hányados függvény határértékének létezését csak egy oldalról vizsgáljuk. 4. Ahol egy függvény differenciálható, ott folytonos is.

18 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 8 Példa: a differenciálhányados kiszámítása f(, 3 lim lim 3 ( 3( lim(

19 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 9 Példa: egy pontban nem differenciálható függvény f( lim lim + lim lim f nem differenciálható az helyen

20 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Példa: egy pontban nem differenciálható függvény f ( lim + lim + + f nem differenciálható az helyen

21 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Definíció: derivált függvény A g:i R függvényt az f:i R függvény derivált függvényének nevezzük, ha az I intervallum bármely pontjában f ( g (. Jelölés: g f A derivált függvény értékei tehát mindenhol az eredeti függvény differenciálhányadosát adják. A derivált függvény meghatározását szokás deriválásnak nevezni. Megjegyzés A derivált függvény nem feltétlenül folytonos. Ha egy függvény deriváltja folytonos, akkor azt mondjuk, hogy a függvény folytonosan differenciálható.

22 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Példa: a derivált függvény meghatározása f( lim lim ( lim ( ( + + f ( f (3 3 6 df ( d df d (3 3 6

23 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 3 Néhány elemi függvény derivált függvénye Konstans függvények Ha f( c, c R akkor f ( Indoklás: lim c c Megjegyzés A konstans függvény érintője bármely pontban egybeesik a függvény grafikonjával. Így az érintő mindenhol vízszintes, azaz meredekségű, ezért a derivált függvény a konstans függvény.

24 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 4 Eponenciális függvények f( a, <a R f ( a lna Indoklás: a a a lim a lim a ln a Speciálisan: f( e f ( e Példa ( 5 5 ln5

25 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 5 ( ( n n n n n n n n... lim lim Hatványfüggvények Indoklás, amennyiben n pozitív egész: f ( n n- f( n, n R Példák ( ( ( 6 7 7

26 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 6 Szinusz függvény f( sin f ( cos Indoklás: lim sin sin lim cos + sin lim cos + sin cos Az elemei függvények deriváltjainak táblázata megtalálható bármely, a diferenciálszámítással foglalkozó műben, például a Matematikai Feladatgyűjtemény III. c. segédlet végén is.

27 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 7

28 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 8 Fizikai példa derivált függvényre: sebességfüggvény Korábban láttuk, hogy a pillanatnyi sebesség a t s(t függvény differenciálhányadosa. Ebből következik, hogy a t s(t út-idő függvény derivált függvénye a t v(t sebesség-idő függvény. Példa: harmonikus rezgőmozgás y(t A sin(ωt v(t Aω cos(ωt

29 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 9 A differenciálás és az alapműveletek kapcsolata Tétel: összeg függvény differenciálása Ha az f:i R és a g:i R függvények differenciálhatók az helyen, akkor az f + g függvény is differenciálható az helyen és Példa ( f ± g ( f ( ± g ( ( ( ( ln 4 +

30 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 3 Indoklás: (f + lim g'( f ( lim f ( (f ( + lim + g( (f ( g( g( + g( f '( + g'(

31 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 3 Tétel: függvény konstansszorosának differenciálása Ha az f:i R függvény differenciálható az helyen és c R, akkor a c f függvény is differenciálhatók az helyen és ( c f ( c f ( Példa ( 7 sin 7 ( sin 7 cos

32 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 3 Indoklás: (c f '( c lim f ( lim (c f ( f ( (c f ( c f '(

33 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 33 Példa ( sin ( 8 ( ( 5 3 sin ( 5 + (6 4 7 ( f ± g ( f ( ± g ( ( c f ( c f ( 3 cos cos ln ln 4 + 5

34 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 34 Tétel: szorzat függvény differenciálása Ha az f:i R és a g:i R függvények differenciálhatók az helyen, akkor az f g függvény is differenciálható az helyen és (f g ( f ( g( + f ( g ( Példa ( ln tg ( ln tg + ln ( tg tg + ln cos

35 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 35 Indoklás: (f g'( lim g( f '( f ( g( f ( g( lim g( lim f ( + (f ( g( (f ( f ( f ( + g'( + f ( g( lim f ( g( lim f ( g( g( g(

36 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 36 Tétel: törtfüggvény differenciálása Ha az f:i R és a g:i R függvények differenciálhatóak az helyen és g(, ha I, akkor az f / g függvény is differenciálható az helyen és f g ( f ( g( g f ( ( g (

37 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 37 Példa 3 cos 5 e + tg ( ( ( ( 3 cos 5 e + tg 3 cos 5 e + tg ( 5 e + tg f g ( f ( g( g f ( g ( ( sin ( 5 e + tg ( 3 cos ( 5 e + tg 5 e + cos

38 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 38 Tétel: az összetett függvények differenciálása (lánc-szabály Ha a g:i J függvény differenciálható az helyen, továbbá az f:j R függvény differenciálható az g( helyen, akkor az fog:i R összetett függvény is differenciálható az helyen és ( f o g ( (f o g( g ( vagy másképpen írva: [ f (g(] f (g( g (

39 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 39 Példa [ f (g(] f (g( g ( ( ( sin( + 3 cos( cos( + 3 ( + 3 deriválási séma, amikor a külső függvény sin ( sin(g cos(g ( g

40 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 4 [ ] ( g (g( f (g( f 3 3 cos 3 tg ( g g cos g tg ( g g g g 3 ( (3 ( cos 3 3 ( g ( g f ( g( ( f ( g f deriválási séma, amikor a külső függvény tg deriválási séma, amikor a külső függvény

41 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 4 deriválási sémák egyes külső függvények esetén

42 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 4 Definíció: differenciál Ha az f:i R függvény differenciálható az helyen, akkor az ( ( f ( Δ f értéket az f függvény helyen vett, Δ eltéréshez tartozó differenciáljának nevezzük.

43 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 43 Példa Határozzuk meg az f függvény Δ-hez tartozó differenciálját az helyen! f( tg(3-6,, Δ, f( f( f '( cos 3 (3 6 A differenciálhányados az helyen: f ( f (3 A differenciál: f ( Δ f ( Δ 3,,6

44 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 44 Definíció: érintő Ha az f:i R függvény differenciálható az helyen, akkor az -beli érintője: e( f ( + f ( ( Megjegyzés Az érintő formulája könnyen érthető az alábbiak alapján:. az (,y pontokon átmenő, m meredekségű egyenes egyenlete: y y + m (-. az érintő egyenes átmegy az (,f( ponton, meredeksége pedig: f (.

45 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 45 Példa Határozzuk meg az f függvény érintőjét az helyen! f( tg(3-6, f( f( f ( f (3 Az érintő: e( f ( + f ( ( e( f( +f ( (- +3 (- 3-6

46 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 46 Definíció: lineáris közelítés Ha az f:i R függvény differenciálható az helyen, akkor f-nek az -beli lineáris közelítésén a következőt értjük: f ( e( f ( + f ( ( A lineáris közelítés az érintővel való közelítést jelenti.

47 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 47 Definíció: lineáris közelítés A lineáris közelítés másképpen úgy is megfogalmazható, hogy a függvény megváltozását a differenciállal közelítjük: f ( f ( f ( ( f ( Δ

48 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 48 Példa Határozzuk meg a f(. függvényértéket közelítőleg a függvény helyen vett lineáris közelítésével! f( tg(3-6,, Δ, f( f( f ( f (3 e( f( +f ( (- 3(- f(. e(. 3 (

49 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 49 Tétel: függvények inverzének differenciálhányadosa Ha az f:i J függvény szigorúan monoton az I intervallumon folytonos az I intervallumon differenciálható az I helyen és f ( akkor az f - inverz függvény differenciálható az f( helyen és avagy f (f ( f ( ( f ( f ( ( f (

50 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 5 Példa f( f - ( log f( 4 f - (4 Az előző tétel szerint összefüggés van az f függvény helyen vett és az f - függvény 4 helyen vett differenciálhányadosa (meredeksége között

51 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 5 Példa f( f - ( log f ( ln ( f ( ln f ( 4 ln ( f (4 4 ln

52 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 5 Elemi függvény inverzének derivált függvénye Az inverzfüggvény differenciálhányadosára vonatkozó formulával egy függvény deriváltjának ismeretében meghatározható az inverzfüggvény deriváltja. Például: logaritmus függvény ( log a a log a ln a ln a f ( f ( ( f ( arcsin függvény ( arcsin cos(arcsin sin (arcsin

53 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 53 Magasabb rendű deriváltak Ha az f:i R függvény differenciálható az I intervallumon, továbbá a derivált függvénye differenciálható az I helyen, akkor azt mondjuk, hogy f kétszer differenciálható -ban. Jelölés: ( ( f ( f Ha az f:i R függvény (k--szer differenciálható az I intervallumon (k pozitív egész, továbbá a (k--edik derivált függvénye differenciálható az I helyen, akkor azt mondjuk, hogy f k-szor differenciálható -ban. Jelölés: ( (k (k ( f ( f

54 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 54 Differenciálható függvények néhány lokális jellemzője A normális egyenes egyenlete y f ( o f ( o ( o A tangens szakasz hossza Szubtangens T f ( o + (f ( f ( o o S T f ( o f ( o A normális szakasz hossza Szubnormális N f ( o + (f ( o S N f ( o f ( o

55 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 55 Kétszer differenciálható függvények néhány lokális jellemzője Definíció: görbület Megjegyzés g f ( o ( [ ] 3 + f ( o Egyenes görbülete (bármely pontjában. Egy R sugarú kör görbületének nagysága (a kör bármely pontjában /R. Definíció: simulókör Egy kétszer differenciálható függvény simulóköre adott függvénypontban az a kör, amely illeszkedik a függvénypontra, ebben a pontban a függvénnyel közös az érintője, továbbá a pontbeli görbületük is egyenlő.

56 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 56 Kétszer differenciálható függvények néhány lokális jellemzője Simulókör ahol u o v f ( f ( o + o [ f ( ] + f ( o [ f ( ] + f ( (-u + (y-v R o o o R ( [ f ( ] + f ( o o 3

57 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 57 T Definíció: Taylor polinomok Legyen a R, <r R, n pozitív egész. Ha az f:]a-r,a+r[ R függvény n-szer differenciálható az ]a-r,a+r[ intervallumon, akkor a f (a! f (a! (a n! (n n n,a ( f (a + ( a + ( a ( a polinomot az f függvény a alapponthoz tartozó n-edfokú Taylor polinomjának nevezzük. Megjegyzés Differenciálható függvények közelítése polinommal Az elsőfokú Taylor polinom azonos az érintővel. f

58 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 58 Példa Határozzuk meg a sin függvény Taylor polinomjait az a helyen az elsőfokútól az ötödfokúig! a f ( sin f (a f ( sin f ( cos f (a f ( cos f ( sin f (a f ( sin f ( cos f (a f ( cos f (4 ( sin f (4 (a f (4 ( sin f (5 ( cos f (5 (a f (5 ( cos

59 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 59 a (4 (5 f (a f (a f (a f (a f (a f (a f (a f (a f (a T5,a ( f (a + ( a + ( a + ( a!! n! f (a 4! (4 ( a 4 + f (a 5! (5 ( a 5 T,a T,a T T 6 3 3,a 6 T 3 5 5,a + 3 4,a 6

60 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 6 T,a T 6 3 3,a T ,a +

61 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 6 Tétel: Taylor tétel Legyen a R, <r R, n pozitív egész. Ha az f:]a-r,a+r[ R függvény n-szer differenciálható az ]a-r,a+r[ intervallumon, akkor bármely ]a-r,a+r[ elemhez van olyan ξ az és az a között, melyre fennáll, hogy f ( f ( ξ n! (n n Tn,a ( + ( a Megjegyzés Hibatag: f ( ξ n! (n ( a n f ( T n,a (

62 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 6 Megjegyzés f ( f ( ξ n! n n Tn,a ( + ( a A Taylor tétel szerint egy n-szer differenciálható f függvény esetén az f( függvényérték becsülhető az f-nek egy a helyen vett (első, második,, (n-. deriváltjaival úgy, hogy a becslés maimális hibája az n-edik derivált függvénnyel kifejezhető: ha az f (n függvény korlátja az és az a helyek között K, akkor a becslés hibája legfeljebb K (n n f ( ξ ( n K a ugyanis ( a ( a n n! n! n!

63 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 63 Definíció: Taylor sor Ha az f:]a-r,a+r[ R függvény akárhányszor differenciálható az ]ar,a+r[ intervallumon, akkor az n f (a n! (n ( a n f (a + f (a! ( a + f (a! ( a +... hatványsort az f függvény a alapponthoz tartozó Taylor sorának nevezzük.

64 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 64 Egy f függvény Taylor sorával kapcsolatban alapvető kérdés, hogy f egyenlő-e a hatványsorának összegfüggvényével. A Taylor tételből következik, hogy ha az f függvény deriváltjai közös korláttal rendelkeznek, akkor f egyenlő a Taylor sorának összegfüggvényével. Definíció A alapponthoz tartozó Taylor sort MacLaurin sornak is nevezzük.

65 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 65 Megjegyzés Az e, sin, cos függvényeknek MacLaurin sora azonos a függvényeket definiáló hatványsorral. e n n! n e + +! + 3 3! + 4 4! +... sin n ( (n +! n n n sin ! 5! 7! n 4 6 ( n cos cos (n!! 4! 6!

66 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 66 Példa Határozzuk meg az sin(e függvény harmadfokú Taylor polinomját az a helyen! a f ( sin(e f ( sin(e,4 f ( e cos(e f ( e cos(e, 478 f ( e sin(e + e cos(e f ( e sin(e + e cos(e 5,55 f ( e 3 cos(e 3e sin(e + e cos(e f ( e 3 cos(e 3e sin(e + e cos(e 6.76

67 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 67 a f (,4 f (,478 f ( 5, 55 f ( T T f (a! f (a! 3 3,a ( f (a + ( a + ( a + ( a 5,55 (a n! 6, ,a (,4,478 ( ( + ( f sin( e,4,478 (,758 ( +,9 ( 3

68 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 68 sin( e,4,478 (,758 ( +,9 ( 3

69 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 69 Tétel: Lagrange tétel Ha az f:[a,b] R függvény folytonos az [a,b] intervallumon differenciálható az ]a,b[ intervallumon, akkor van olyan ξ ]a,b[, melyre fennáll, hogy f ( ξ f (b b f (a a

70 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 7 Megjegyzés A Lagrange tételnek nagy jelentősége van a differenciálható függvények vizsgálatában. A tétel alapján könnyen belátható például, hogy ha egy differenciálható függvény derivált függvénye egy I intervallumon nemnegatív, akkor a függvény monoton növekvő az adott intervallumon: tetszőleges [,y] I részintervallumra alkalmazva a tételt kapuk, hogy f( f(y. Hasonlóan kapjuk, hogy ha egy differenciálható függvény derivált függvénye egy intervallumon nempozitív, akkor a függvény monoton növekvő ezen az intervallumon.

71 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 7 Tétel: L Hospital szabály (határérték-számítás differenciálással Ha f:]a,b[ R és g:]a,b[ R differenciálható függvények g(, ha ]a,b[, g (, ha ]a,b[ lim f ( lim g( vagy lim f ( lim g( a a a f ( létezik a lim határérték, a g ( f ( akkor létezik a lim határérték is és a g( lim f ( g( a f ( lim a g ( a

72 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 7 Példák lim sin lim cos lim e sin lim cos e lim sin e lim cos e

73 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 73 Differenciálható függvények vizsgálata Tétel: A monotonitás és az első derivált előjele Ha az f:i R függvény differenciálható, akkor f monoton növekvő az I intervallumon f monoton csökkenő az I intervallumon f (, I f (, I Megjegyzés Az állítások a Lagrange tétel következményei.

74 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 74 Tétel: Helyi szélsőértékek létezésének szükséges és elegendő feltétele Ha az f:i R differenciálható függvényre fennáll, hogy f ( az f függvény -ban előjelet vált, azaz van -nak olyan ] r, +r [ I környezete, hogy vagy fordítva: f (, ha ] r, [ f (, ha ], +r [ f (, ha ] r, [ f (, ha ], +r [ akkor f-nek -ban helyi szélsőértéke van.

75 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 75 Megjegyzések Egy f differenciálható függvény esetén az f ( egyenlőség szükséges feltétele annak, hogy f-nek -ban helyi szélsőértéke legyen. Az f ( egyenlőség azonban nem elegendő a helyi szélsőérték létezéséhez: az f( 3 függvény esetén például f (, pedig f-nek a -ban nincs helyi szélsőértéke.

76 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 76 Tétel: A konveitás és a második derivált előjele Ha az f:i R függvény kétszer differenciálható, akkor f konve az I intervallumon f konkáv az I intervallumon f (, I f (, I

77 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 77 Megjegyzések. Egy differenciálható függvény pontosan akkor konve, ha a deriváltja monoton növekvő.. Egy differenciálható függvény pontosan akkor konkáv, ha a deriváltja monoton csökkenő. 3. Egy f:i R differenciálható függvény pontosan akkor konve, ha bármely I és I esetén f( f( + f ( (- azaz a függvény bármely pontbeli érintője felett halad, 4. Egy f:i R differenciálható függvény pontosan akkor konkáv, ha bármely I és I esetén f( f( + f ( (- azaz a függvény bármely pontbeli érintője alatt halad.

78 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 78 konve függvény konkáv függvény

79 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 79 Tétel: Infleiós pont létezésének szükséges és elegendő feltétele Ha az f: I R kétszer differenciálható függvényre fennáll, hogy f ( az f függvény -ban előjelet vált, azaz van -nak olyan ] r, +r [ I környezete, hogy f (, ha ] r, [ f (, ha ], +r [ vagy fordítva f (, ha ] r, [ f (, ha ], +r [ akkor f-nek -ban infleiós pontja van.

80 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 8 Megjegyzések. Egy f kétszer differenciálható függvény esetén az f ( egyenlőség szükséges feltétele annak, hogy f-nek -ban infleiós pontja legyen.. Az f ( egyenlőség azonban nem elegendő az infleiós pont létezéséhez: az f( 4 függvény esetén például f (, pedig f-nek a -ban nincs infleiós pontja.

81 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 8

82 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 8 A függvényvizsgálat szempontjai. Amennyiben az értelmezési tartomány nem adott, a legbővebb valós számhalmaz megkeresése, amelyen a függvény értelmezhető.. A zérushelyek megkeresése. 3. A szakadási helyek megkeresése. 4. A határérték meghatározása a szakadási helyeknél, valamint az értelmezési tartomány széleinél. 5. A monotonitás vizsgálata és a helyi szélsőértékek meghatározása. 6. A konveitás vizsgálata és az infleiós pontok meghatározása. 7. A függvény felvázolása a megállapított tulajdonságok alapján. 8. Az értékkészlet meghatározása, a korlátosság vizsgálata.

83 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 83 Példa f( A legbővebb valós számhalmaz, amelyen a függvény értelmezhető:. Zérushelyek: R (ez minden polinom esetén így van f( ( 7+ ( (-5,, Szakadási helyek: Szakadási hely nincs, mivel a polinomok folytonosak a teljes számegyenesen.

84 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 84 f( A határérték az értelmezési tartomány széleinél : lim ( lim lim ( lim Megjegyzés Amint azt a fenti számolások is mutatják, egy polinom (- -beli, illetve (+ -beli viselkedését a legmagasabb fokszámú tag (annak kitevője és együtthatója határozza meg.

85 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Monotonitás, helyi szélsőértékek f( f ( f f ( f ( gyökök:,88, 3,79 f ( f ( 3 4 +,88, vagy 3,79 f ( f ( 3 4 +,88 3,79

86 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Konveitás, infleiós pontok f( f ( 6 4 f f ( f ( 6 4 gyök:,33 f ( f ( 6 4,33 f ( f ( 6 4,33

87 f( Egyváltozós függvények differenciálszámítása Felvázolás A helyi maimum értéke: f( A helyi minimum értéke: f( Infleiós pont: f( f ( 3 4+ f ( 6 4

88 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 88 f( Értékkészlet: R A függvény alulról sem, felülről sem korlátos.

89 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 89 Példa Keressük meg az f( 3 7 +, [,6] függvény (globális minimumát és maimumát! Emlékeztetőül: zárt intervallumon folytonos függvény felveszi a minimumát és maimumát vagy az intervallum belsejében helyi szélsőérték formájában, vagy az intervallum határán. Ezért a feladat megoldásának menete:. megkeressük a helyi szélsőértékeket a [,6] intervallumon. meghatározzuk a függvény értékeit a végpontokban 3. a kapott értékeket összehasonlítva megkapjuk a keresett maimum és minimum értékeket.

90 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 9 Mivel az előzőekben megvizsgáltuk az f( függvényt, ennek eredményét most felhasználhatjuk: Eszerint helyi maimum van az.88 helyen, melynek értéke 4.6, helyi maimum van az 3.79 helyen, melynek értéke 8.. A végpontokban felvett értékek: f(, f(64. Tehát: A maimum helye 6, értéke 4. A maimum helye 3.79, értéke 8..

91 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 9 Harmonikus rezgőmozgás út-idő, sebesség-idő és gyorsulás-idő függvénye y(t A sin(ωt v(t Aω cos(ωt a(t -Aω sin(ωt A sebesség-idő függvény az út-idő függvény derivált függvénye. A gyorsulás-idő függvény a sebesség-idő függvény derivált függvénye.

92 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 9 Függvény szélsőértékének megkeresésével megoldható problémák Példa Egy m 3 -es víztároló medencét akarunk építeni. Milyenre kell választani a méreteit, hogy a megépítéséhez a legkevesebb anyagot kelljen felhasználni? Megoldás Először be kell vezetni egy olyan változót, melynek segítségével felírható az a mennyiség, melynek a szélsőértékét kell megkeresni. Itt egy lehetséges megoldás az alapél hosszának bevezetése változóként, jelölje ezt. A szükséges anyag mennyisége arányos a medence felületével (az alaplap és az oldallapok területének összegével, így a felület kell felírni az függvényében.

93 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 93 F( + 4 m Itt látszólag két változó van, de a magasság kifejezhető az segítségével, mivel a térfogat értéke rögzített: V m F( 4 (az változó, a feladat jellegéből adódóan, csak pozitív értéket vehet fel + A minimum helye: A minimum értéke: F ( 3 4 ( F ( + 4

94 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 94 Példa 8 cm oldalú, négyzet alakú lapból a rajzon látható módon felül nyitott dobozt készítünk. Határozza meg a doboz maimális térfogatát!

95 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 95 Megoldás A térfogat: V( (8 - A térfogat néhány érték mellett:

96 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 96 A térfogat: V( ( A V függvény értelmezési tartománya: < < 9 A V függvény maimumát kell megkeresni. V ( A V ( egyenlet megoldása a ],9[ intervallumon: 3

97 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 97 A derivált előjele: V-nek maimuma van 3-nál. A probléma megoldása: A maimális térfogat: V(3 43 (cm 3 V V

98 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 98 Példa Egy hidat és egy csomópontot kell úttal összekötni. A csomópont a hídtól délkeletre van: 8 km keletre, 8 km délre. A folyó mellett 5 km széles mocsaras terület húzódik. Ha az építési költség kilométerenként millió Ft a mocsaras területen és 7 millió Ft a száraz területen, akkor milyen nyomvonal mellett lesz minimális az építési költség? Mennyi ez a minimális költség?

99 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 99 Megoldás Az út költsége: C( (8 + 9 A C függvény értelmezési tartománya: 8 A C függvény minimumát kell megkeresni. Az építési költség néhány érték mellett:

100 Egyváltozós függvények differenciálszámítása ( ( (8 9 C ( + C ( ( ( (8 + 9 (8 ( C ( (8 (8 + 9 C A C ( egyenlet negyedfokú. Az egyenlet közelítő megoldása a [,8] intervallumon: 3.56

101 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Mivel az értelmezési tartomány zárt intervallum, elegendő a függvényértékek ellenőrzési az, 3.56 és 8 helyeken: C( 9.8 C( C(8 5.3 A függvényértékek alapján látható, hogy (közelítőleg az 3.56 helyen van minimuma a függvénynek A minimum értéke: 98.9 million Ft C

102 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Példa Legfeljebb milyen hosszú fa fordítható be a 4 m széles csatornából a rá merőleges m széles csatornába? (A fa vastagságát hanyagoljuk el!

103 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 3 Megoldás A rúd maimális hossza, mely adott α szög mellett elfér a rajzon látható pozícióban: L( α 4 cos α + sin α

104 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 4 A maimális rúdhoszz néhány szögérték mellett: α 5 α 3 α 45 α 6 L.87 (m L 8.6 (m L 8.49 (m L.3 (m

105 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 5 L( α 4 cos α + sin α Az L függvény értelmezési tartománya: π < α < Az L függvény minimumát kell megkeresni. cos α 4 ( sin α sin α cos α L ( α + cos α sin α 4 sin α cos α L ( α cos α sin α

106 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 6 Az L (α egyenlet megoldása: L ( α 4 sin α cos α cos α sin α 4 sin α cos α cos α sin α tgα 3 α.67 (rad α sin cos 3 3 α α L-nek az α.67 szög mellett van minimuma.

107 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 7 A α.67 szög mellett a fa maimális hossza: 4 L (.67 + cos.67 sin Amaimálishossz:L 8.33 m L L

108 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 8 Példa Egy italos doboz térfogata 4 cm 3. Ha a doboz alaplapja és a fedőlapja,3-szor olyan vastag anyagból készül, mint az oldala, akkor milyen méretek mellett lesz minimális az anyagfelhasználás?

109 Egyváltozós függvények differenciálszámítása 9 Megoldás A szükséges anyagmennyiség (térfogata a sugár (r és a magasság (h függvényében (d az anyag vastagsága az oldalon: M(r,h r π.3 d + h r π d Azr és ahkapcsolata: 4 r π h h 4 r π A szükséges anyagmennyiség (térfogata a sugár függvényében: M(r π d.3 r + r 4 r π π d.3 r + 4 r π

110 Egyváltozós függvények differenciálszámítása M(r π d.3 r + 4 r π Az M függvény értelmezési tartománya: ], [ Az M függvény minimumát kell megkeresni. 4 M (r π d 4.46 r π r

111 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Az M ( egyenlet megoldása: 4 π d 4.46 r π r 4.46 r π 4 r r 3 4 r 3. 6 π 4.46 Az M függvénynek minimuma van at r 3.6-nál.

112 Egyváltozós függvények differenciálszámítása Az r 3.6 cm mellett minimális az anyagfelhasználás. M M

Függvény differenciálás összefoglalás

Függvény differenciálás összefoglalás Függvény differenciálás összefoglalás Differenciálszámítás: Def: Differenciahányados: f() f(a + ) f(a) függvényérték változása független változó megváltozása Ha egyre kisebb, vagyis tart -hoz, akkor a

Részletesebben

Függvények vizsgálata

Függvények vizsgálata Függvények vizsgálata ) Végezzük el az f ) = + polinomfüggvény vizsgálatát! Értelmezési tartomány: D f = R. Zérushelyek: Próbálgatással könnyen adódik, hogy f ) = 0. Ezután polinomosztással: + ) / ) =

Részletesebben

Figyelem, próbálja önállóan megoldani, csak ellenőrzésre használja a következő oldalak megoldásait!

Figyelem, próbálja önállóan megoldani, csak ellenőrzésre használja a következő oldalak megoldásait! Elméleti kérdések: Második zárthelyi dolgozat biomatematikából * (Minta, megoldásokkal) E. Mit értünk hatványfüggvényen? Adjon példát nem invertálható hatványfüggvényre. Adjon példát mindenütt konkáv hatványfüggvényre.

Részletesebben

10. Differenciálszámítás

10. Differenciálszámítás 0. Differenciálszámítás 0. Vázolja a következő függvények, és határozza meg az értelmezési tartomány azon pontjait, ahol nem differenciálhatóak: a, f() = - b, f()= sin c, f() = sin d, f () = + e, f() =

Részletesebben

4. fejezet. Egyváltozós valós függvények deriválása Differenciálás a definícióval

4. fejezet. Egyváltozós valós függvények deriválása Differenciálás a definícióval 4. fejezet Egyváltozós valós függvények deriválása Elm 4.. Differenciálás a definícióval A derivált definíciójával atározza meg az alábbi deriváltakat!. Feladat: f) = 6 + f 4) =? f 4) f4 + ) f4) 5 + 6

Részletesebben

2014. november Dr. Vincze Szilvia

2014. november Dr. Vincze Szilvia 24. november 2-4. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék. Meredekség, szelő, szelő meredeksége 2. Differencia-hányados fogalma 3. Differenciál-hányados fogalma 5. Folytonosság és differenciálhatóság kapcsolata

Részletesebben

Hatványsorok, elemi függvények

Hatványsorok, elemi függvények Hatványsorok, elemi függvények EL 1 Hatványsorok, elemi függvények Hatványsorok, elemi függvények EL Definíció: függvénysorozat Legyen A R, H { f f:a R }. (A H halmaz elemei az A halmazon értelmezett függvények)

Részletesebben

A fontosabb definíciók

A fontosabb definíciók A legfontosabb definíciókat jelöli. A fontosabb definíciók [Descartes szorzat] Az A és B halmazok Descartes szorzatán az A és B elemeiből képezett összes (a, b) a A, b B rendezett párok halmazát értjük,

Részletesebben

A gyakorlatok anyaga

A gyakorlatok anyaga A 7-11. gyakorlatok anyaga a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz B és D kurzusok Számhalmazok jelölésére a következő szimbólumokat használjuk: N := {1,,...}, Z, Q, Q, R. Az intervallumokat pedig így

Részletesebben

n 2 2n), (ii) lim Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, (ii) 3 t 2 2t dt,

n 2 2n), (ii) lim Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, (ii) 3 t 2 2t dt, 205.05.9. Kalkulus I. NÉV:... A csoport EHA:... FELADATOK:. Definíció szerint és formálisan is határozzuk meg a h() = 3 2 függvény deriváltját az = 2 helyen. 8pt 2. Határozzuk meg a következő határértékeket:

Részletesebben

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1.

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1. . Ábrázoljuk a következő halmazokat a síkon! {, y) R 2 : + y < }, b) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4}, c) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4, + y < }, {, y) R 2 : + y < }. Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/.. gyakorlat

Részletesebben

Kalkulus I. NÉV: Határozzuk meg a következő határértékeket: 8pt

Kalkulus I. NÉV: Határozzuk meg a következő határértékeket: 8pt 27.2.2. Kalkulus I. NÉV:... A csoport KÓD:.... Adjuk meg a b n = 3n 7 9 2n sorozat infimumát, szuprémumát. 8pt 2. Határozzuk meg a következő határértékeket: 8pt (a) ( lim n 2 3n n 2 n 3) n ( ) 3n 5 3 2n,

Részletesebben

8n 5 n, Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás,

8n 5 n, Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, 3... Kalkulus I. NÉV:... A csoport EHA:... FELADATOK:. Definíció szerint és formálisan is határozzuk meg az f() = 4 deriváltját az = helyen.pt. Határozzuk meg a következő határértékeket: pt lim n 8n 5

Részletesebben

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma?

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma? . Folytonosság. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maimuma és minimuma?. (A) Tudunk példát adni olyan függvényekre, melyek megegyeznek inverzükkel? Ha igen,

Részletesebben

Többváltozós, valós értékű függvények

Többváltozós, valós értékű függvények Többváltozós függvények Többváltozós, valós értékű függvények Többváltozós függvények Definíció: többváltozós függvények Azokat a függvényeket, melyeknek az értelmezési tartománya R n egy részhalmaza,

Részletesebben

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása EL 1 Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása Az ebben a részben szereplő függvények értelmezési tartománya legyen R egy részhalmaza. EL 2 Definíció: zérushely Az f:d R függvénynek zérushelye

Részletesebben

Differenciálszámítás. 8. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Differenciálszámítás p. 1/1

Differenciálszámítás. 8. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Differenciálszámítás p. 1/1 Differenciálszámítás 8. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Differenciálszámítás p. 1/1 Egyenes meredeksége Egyenes meredekségén az egyenes és az X-tengely pozitív iránya

Részletesebben

Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, x x 2 dx = arctg x + C = arcctgx + C,

Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, x x 2 dx = arctg x + C = arcctgx + C, 25.2.8. Kalkulus I. NÉV:... A csoport EHA:... FELADATOK:. Lineáris transzformációk segítségével ábrázoljuk az f() = ln(2 3) függvényt. 7pt 2. Határozzuk meg az f() = 2 3 + 2 2 2 + függvény szélsőértékeit

Részletesebben

Többváltozós, valós értékű függvények

Többváltozós, valós értékű függvények TÖ Többváltozós, valós értékű függvények TÖ Definíció: többváltozós függvények Azokat a függvényeket, melyeknek az értelmezési tartománya R n egy részhalmaza, n változós függvényeknek nevezzük. TÖ Példák:.

Részletesebben

MATEMATIKA 2. dolgozat megoldása (A csoport)

MATEMATIKA 2. dolgozat megoldása (A csoport) MATEMATIKA. dolgozat megoldása (A csoport). Definiálja az alábbi fogalmakat: (egyváltozós) függvény folytonossága, differenciálhatósága, (többváltozós függvény) iránymenti deriváltja. (3x8 pont). Az f

Részletesebben

HÁZI FELADATOK. 1. félév. 1. konferencia A lineáris algebra alapjai

HÁZI FELADATOK. 1. félév. 1. konferencia A lineáris algebra alapjai HÁZI FELADATOK. félév. konferencia A lineáris algebra alapjai Értékelés:. egység: önálló feladatmegoldás.8. Döntse el, párhuzamosak-e a következő vektorpárok: a) a( ; ; 7) b(; 5; ) b) c(; 9; 5) d(8; 6;

Részletesebben

Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió

Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió Elméleti kérdések: E. Mit értünk eponenciális üggvényen? Adjon példát alulról korlátos szigorúan monoton csökkenő eponenciális üggvényre.

Részletesebben

A Matematika I. előadás részletes tematikája

A Matematika I. előadás részletes tematikája A Matematika I. előadás részletes tematikája 2005/6, I. félév 1. Halmazok és relációk 1.1 Műveletek halmazokkal Definíciók, fogalmak: halmaz, elem, üres halmaz, halmazok egyenlősége, részhalmaz, halmazok

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal az ötödik gyakorlathoz (Taylor polinom, szöveges szélsőérték problémák)

Feladatok megoldásokkal az ötödik gyakorlathoz (Taylor polinom, szöveges szélsőérték problémák) Feladatok megoldásokkal az ötödik gyakorlathoz Taylor polinom, szöveges szélsőérték problémák) 1. Feladat. Írjuk fel az fx) = e x függvény a = 0 pont körüli negyedfokú Taylor polinomját! Ennek segítségével

Részletesebben

A derivált alkalmazásai

A derivált alkalmazásai A derivált alkalmazásai Összeállította: Wettl Ferenc 2014. november 17. Wettl Ferenc A derivált alkalmazásai 2014. november 17. 1 / 57 Tartalom 1 Függvény széls értékei Abszolút széls értékek Lokális széls

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 16 XVI A DIFFERENCIÁLSZÁmÍTÁS ALkALmAZÁSAI 1 Érintő ÉS NORmÁLIS EGYENES, L HOSPITAL-SZAbÁLY Az görbe abszcisszájú pontjához tartozó érintőjének egyenlete (1), normálisának egyenlete

Részletesebben

10. tétel Függvények lokális és globális tulajdonságai. A differenciálszámítás alkalmazása

10. tétel Függvények lokális és globális tulajdonságai. A differenciálszámítás alkalmazása . tétel Függvények lokális és globális tulajdonságai. A dierenciálszámítás alkalmazása FÜGGVÉNY De: A üggvény egyértelmű hozzárendelés két halmaz elemei között. A halmaz minden eleméhez B halmaz legeljebb

Részletesebben

Feladatok a levelező tagozat Gazdasági matematika I. tárgyához. Halmazelmélet

Feladatok a levelező tagozat Gazdasági matematika I. tárgyához. Halmazelmélet Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Feladatok a levelező tagozat Gazdasági matematika I. tárgyához a megoldásra feltétlenül ajánlott feladatokat jelöli Halmazelmélet () Legyen A = {, 3, 4}, B =

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal az első gyakorlathoz (differencia- és differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése) (x 1)(x + 1) x 1

Feladatok megoldásokkal az első gyakorlathoz (differencia- és differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése) (x 1)(x + 1) x 1 Feladatok megoldásokkal az első gyakorlathoz (differencia- és differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése). Feladat. Határozzuk meg az f(x) x 2 függvény x 0 pontbeli differenciahányados

Részletesebben

A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás

A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás 9. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás p. / A L

Részletesebben

Analízis II. Analízis II. Beugrók. Készítette: Szánthó József. kiezafiu kukac gmail.com. 2009/ félév

Analízis II. Analízis II. Beugrók. Készítette: Szánthó József. kiezafiu kukac gmail.com. 2009/ félév Analízis II. Analízis II. Beugrók Készítette: Szánthó József kiezafiu kukac gmail.com 2009/20 10 1.félév Analízis II. Beugrók Függvények folytonossága: 1. Mikor nevez egy függvényt egyenletesen folytonosnak?

Részletesebben

x a x, ha a > 1 x a x, ha 0 < a < 1

x a x, ha a > 1 x a x, ha 0 < a < 1 EL 18 Valós exponenciális függvények Definíció: Ha a R, a>0, akkor legyen a x = e x lna, x R A valós változós exponenciális függvények grafikonja: x a x, ha a > 1 x a x, ha 0 < a < 1 A szinusz függvény

Részletesebben

4.1. A differenciálszámítás alapfogalmai

4.1. A differenciálszámítás alapfogalmai 69 4. Egyváltozós valós függvények differenciálszámítása 4.. A differenciálszámítás alapfogalmai 4... A görbe érintője és a pillanatnyi sebesség Tekintsük az f : R + R + f) 4 függvényt. Húzzuk meg az y

Részletesebben

I. feladatsor. (t) z 1 z 3

I. feladatsor. (t) z 1 z 3 I. feladatsor () Töltse ki az alábbi táblázatot: Komple szám Valós rész Képzetes rész Konjugált Abszolútérték 4 + i 3 + 4i 5i 6i 3 5 3 i 7i () Adottak az alábbi komple számok: z = + 3i, z = i, z 3 = i.

Részletesebben

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia 2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Az egyváltozós valós függvény fogalma, műveletek 2.) Zérushely, polinomok zérushelye 3.) Korlátosság 4.) Monotonitás 5.) Szélsőérték 6.) Konvex

Részletesebben

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

Matematika III előadás

Matematika III előadás Matematika III. - 2. előadás Vinczéné Varga Adrienn Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Műszaki Alaptárgyi Tanszék Előadáskövető fóliák Vinczéné Varga Adrienn (DE-MK) Matematika III. 2016/2017/I 1 / 30 Egy

Részletesebben

= x + 1. (x 3)(x + 3) D f = R, lim. x 2. = lim. x 4

= x + 1. (x 3)(x + 3) D f = R, lim. x 2. = lim. x 4 Bodó Beáta Differenciálszámítás. B Írja fel az f() = függvény az a = és az helyekhez tartozó különbségi hányadosát. f() f(a) a = = (+)( ) = +. B Számolja ki az f() = függvény a = 3 helyhez tartozó differenciálhányadosát!

Részletesebben

2) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont)

2) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont) (11/1) Függvények 1 1) Ábrázolja az f()= -4 függvényt a [ ;10 ] intervallumon! (pont) ) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont) 3) Ábrázolja + 1 - függvényt a [ ;] -on! (3pont)

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 Differenciálhatóság H607, EIC 2019-03-14 Wettl

Részletesebben

A legjobb közeĺıtés itt most azt jelentette, hogy a lineáris

A legjobb közeĺıtés itt most azt jelentette, hogy a lineáris Többváltozós függvények differenciálhatósága f(x) f(x Az egyváltozós függvények differenciálhatóságát a lim 0 ) x x0 x x 0 függvényhatárértékkel definiáltuk, s szemléletes jelentése abban mutatkozott meg,

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

f(x) a (x x 0 )-t használjuk.

f(x) a (x x 0 )-t használjuk. 5. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 5.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm

352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm 5 Nevezetes egyenlôtlenségek a b 775 Legyenek a befogók: a, b Ekkor 9 + $ ab A maimális ab terület 0, 5cm, az átfogó hossza 8 cm a b a b 776 + # +, azaz a + b $ 88, tehát a keresett minimális érték: 88

Részletesebben

Ellenőrző kérdések a Matematika I. tantárgy elméleti részéhez, 2. rész

Ellenőrző kérdések a Matematika I. tantárgy elméleti részéhez, 2. rész Ellenőrző kérdések a Matematika I. tantárgy elméleti részéhez, 2. rész Mintakérdések a 2. ZH elméleti részéhez. Nem csak ezek a kérdések szerepelhetnek az elméleti részben, de azért hasonló típusú kérdések

Részletesebben

6. ELŐADÁS DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS II. DIFFERENCIÁLÁSI SZABÁLYOK. BSc Matematika I. BGRMA1HNND, BGRMA1HNNC

6. ELŐADÁS DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS II. DIFFERENCIÁLÁSI SZABÁLYOK. BSc Matematika I. BGRMA1HNND, BGRMA1HNNC 6. ELŐADÁS DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS II. DIFFERENCIÁLÁSI SZABÁLYOK BSc Matematika I. BGRMAHNND, BGRMAHNNC A következő diákon szereplő állítások mindegyikét az előadáson fogjuk igazolni, és példákkal bőségesen

Részletesebben

Matematika III előadás

Matematika III előadás Matematika III. - 2. előadás Vinczéné Varga Adrienn Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Műszaki Alaptárgyi Tanszék Előadáskövető fóliák Vinczéné Varga Adrienn (DE-MK) Matematika III. 2016/2017/I 1 / 23 paramétervonalak,

Részletesebben

Függvények Megoldások

Függvények Megoldások Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény

Részletesebben

Függvény határérték összefoglalás

Függvény határérték összefoglalás Függvény határérték összefoglalás Függvény határértéke: Def: Függvény: egyértékű reláció. (Vagyis minden értelmezési tartománybeli elemhez, egyértelműen rendelünk hozzá egy elemet az értékkészletből. Vagyis

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 A derivált alkalmazásai H607, EIC 2019-04-03 Wettl

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető feladatok Taylor polinom Bevezető feladatok Taylor polinomok...

Tartalomjegyzék Bevezető feladatok Taylor polinom Bevezető feladatok Taylor polinomok... Tartalomjegyzék 3. Valós függvények 3.. Valós függvények............................... 3 3... Bevezető feladatok.......................... 3 3... Határérték............................... 5 3..3. Függvény

Részletesebben

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag 2018/19 1. félév Függvények határértéke 1. Bizonyítsuk be definíció alapján a következőket! (a) lim x 2 3x+1 5x+4 = 1 2 (b) lim x 4 x 16 x 2 4x = 2

Részletesebben

1. Ábrázolja az f(x)= x-4 függvényt a [ 2;10 ] intervallumon! (2 pont) 2. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét!

1. Ábrázolja az f(x)= x-4 függvényt a [ 2;10 ] intervallumon! (2 pont) 2. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! Függvények 1 1. Ábrázolja az f()= -4 függvényt a [ ;10 ] intervallumon!. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! 3. Ábrázolja + 1 - függvényt a [ ;] -on! 4. Az f függvényt a valós

Részletesebben

E-tananyag Matematika 9. évfolyam 2014. Függvények

E-tananyag Matematika 9. évfolyam 2014. Függvények Függvények Függvények értelmezése Legyen adott az A és B két nem üres halmaz. Az A halmaz minden egyes eleméhez rendeljük hozzá a B halmaz egy-egy elemét. Ez a hozzárendelés egyértelmű, és ezt a hozzárendelést

Részletesebben

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja Komple számok A komple számok algebrai alakja 1. Ábrázolja a következő komple számokat a Gauss-féle számsíkon! Adja meg a számok valós részét, képzetes részét és számítsa ki az abszolút értéküket! a) 3+5j

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

f x 1 1, x 2 1. Mivel > 0 lehetséges minimum. > 0, így f-nek az x 2 helyen minimuma van.

f x 1 1, x 2 1. Mivel > 0 lehetséges minimum. > 0, így f-nek az x 2 helyen minimuma van. 159 5. SZÉLSŐÉRTÉKSZÁMÍTÁS = + 1, R + 1 f = 1 R +,, f = R +, 1 Az 1 = 0 egyenlet gyökei : 1 1, 1. Mivel ezért az 1 helyen van az f-nek minimuma. 5.1. f f 1 0, 5.. Legyen az egyik szám, a másik pedig A.

Részletesebben

Differenciál - és integrálszámítás. (Kreditszám: 7) Tantárgyfelelős: Dr. Losonczi László egyetemi tanár. Meghirdető tanszék: Analízis Tanszék

Differenciál - és integrálszámítás. (Kreditszám: 7) Tantárgyfelelős: Dr. Losonczi László egyetemi tanár. Meghirdető tanszék: Analízis Tanszék Differenciál - és integrálszámítás (Óraszám: 3+3) (Kreditszám: 7) Tantárgyfelelős: Dr. Losonczi László egyetemi tanár Meghirdető tanszék: Analízis Tanszék Debrecen, 2005 A tárgy neve: Differenciál- és

Részletesebben

6. Folytonosság. pontbeli folytonosság, intervallumon való folytonosság, folytonos függvények

6. Folytonosság. pontbeli folytonosság, intervallumon való folytonosság, folytonos függvények 6. Folytonosság pontbeli folytonosság, intervallumon való folytonosság, folytonos függvények Egy függvény egy intervallumon folytonos, ha annak miden pontjában folytonos. folytonos függvények tulajdonságai

Részletesebben

1. Sorozatok 2014.03.12.

1. Sorozatok 2014.03.12. 1. Sorozatok Azokat a függvényeket, amelyek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza ( jelölése N ), a képhalmaz a valós számok halmaza, sorozatnak nevezzük. Az a függvény n N helyen vett

Részletesebben

Integrálszámítás. a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz november

Integrálszámítás. a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz november Integrálszámítás a Matematika Aa-Analízis nevű tárgyhoz 009. november Tartalomjegyzék I. Feladatok 5. A határozatlan integrál (primitív függvények........... 7.. A definíciók egyszerű következményei..................

Részletesebben

Függvények határértéke, folytonossága FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, SZÉLSŐÉRTÉK FELADATOK MEGOLDÁSA

Függvények határértéke, folytonossága FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, SZÉLSŐÉRTÉK FELADATOK MEGOLDÁSA Függvények határértéke, folytonossága FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, SZÉLSŐÉRTÉK FELADATOK MEGOLDÁSA Alapvető fogalmak: Függvény fogalma Függvény helyettesítési értéke (függvényérték) Függvény grafikonja A

Részletesebben

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy /. Házi feladat. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy mindig igaz. (p (( p) q)) (( p) ( q)). Igazoljuk, hogy minden A, B és C halmazra A \ (B C) = (A \ B) (A \ C) teljesül.

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, JELLEMZÉSI SZEMPONTJAI

FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, JELLEMZÉSI SZEMPONTJAI FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, JELLEMZÉSI SZEMPONTJAI FÜGGVÉNY: Adott két halmaz, H és K. Ha a H halmaz minden egyes eleméhez egyértelműen hozzárendeljük a K halmaznak egy-egy elemét, akkor a hozzárendelést

Részletesebben

1. Monotonitas, konvexitas

1. Monotonitas, konvexitas 1. Monotonitas, konvexitas 1 Adjuk meg az alabbi fuggvenyek monotonitasi intervallumait! a) f (x) = x 2 (x 3) B I b) f (x) = x x 5 I c) f (x) = (x 2) p x I d) f (x) = e 6x 3 3x 2 I 2 A monotonitas vizsgalat

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Többváltozós függvények (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Egyváltozós függvények esetén a differenciálhatóságból következett a folytonosság. Fontos tudni, hogy abból, hogy egy

Részletesebben

Ipari matematika 2. gyakorlófeladatok

Ipari matematika 2. gyakorlófeladatok Ipari matematika. gyakorlófeladatok. december 5. A feladatok megoldása általában többféle úton is kiszámítató. Interpoláció a. Polinom-interpoláció segítségével adjunk közelítést sin π értékére a sin =,

Részletesebben

2. Házi feladat és megoldása (DE, KTK, 2014/2015 tanév első félév)

2. Házi feladat és megoldása (DE, KTK, 2014/2015 tanév első félév) . Házi feladat és megoldása (DE, KTK, 4/5 tanév első félév) () Határozza meg a következő függvények (első) deriváltját: 3 + f() ctg, g() (3 )3 tg, h() cos( 3 + e ), i() lg(ln(e + 4 ln )), j() (3) ln, k()

Részletesebben

Kétváltozós függvények differenciálszámítása

Kétváltozós függvények differenciálszámítása Kétváltozós függvények differenciálszámítása 13. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Kétváltozós függvények p. 1/1 Definíció, szemléltetés Definíció. Az f : R R R függvényt

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal a harmadik gyakorlathoz (érintési paraméterek, L Hospital szabály, elaszticitás) y = 1 + 2(x 1). y = 2x 1.

Feladatok megoldásokkal a harmadik gyakorlathoz (érintési paraméterek, L Hospital szabály, elaszticitás) y = 1 + 2(x 1). y = 2x 1. Feladatok megoldásokkal a harmadik gyakorlathoz (érintési paraméterek, L Hospital szabály, elaszticitás). Feladat. Írjuk fel az f() = függvény 0 = pontbeli érintőjének egyenletét! Az érintő egyenlete y

Részletesebben

Határérték. prezentációjából valók ((C)Pearson Education, Inc.) Összeállította: Wettl Ferenc október 11.

Határérték. prezentációjából valók ((C)Pearson Education, Inc.) Összeállította: Wettl Ferenc október 11. Határérték Thomas féle Kalkulus 1 című könyv alapján készült a könyvet használó hallgatóknak. A képek az eredeti könyv szabadon letölthető prezentációjából valók ((C)Pearson Education, Inc.) Összeállította:

Részletesebben

4. Laplace transzformáció és alkalmazása

4. Laplace transzformáció és alkalmazása 4. Laplace transzformáció és alkalmazása 4.1. Laplace transzformált és tulajdonságai Differenciálegyenletek egy csoportja algebrai egyenletté alakítható. Ennek egyik eszköze a Laplace transzformáció. Definíció:

Részletesebben

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon.

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon. 215.12.8. Matematika I. NÉV:... 1. Lineáris transzformációk segítségével ábrázoljuk az f(x) = ln(2 3x) függvényt. 7pt 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon.

Részletesebben

Analízis házi feladatok

Analízis házi feladatok Analízis házi feladatok Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 200-. I. Félév 2 . fejezet Első hét.. Házi Feladatok.. Házi Feladat. Írjuk fel a következő sorozatok 0.,., 2., 5., 0. elemét,

Részletesebben

Boros Zoltán február

Boros Zoltán február Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása (2 3. előadás) Boros Zoltán 209. február 9 26.. Vektorváltozós függvények differenciálhatósága és iránymenti deriváltjai A továbbiakban D R n

Részletesebben

Lineáris algebra numerikus módszerei

Lineáris algebra numerikus módszerei Hermite interpoláció Tegyük fel, hogy az x 0, x 1,..., x k [a, b] különböző alappontok (k n), továbbá m 0, m 1,..., m k N multiplicitások úgy, hogy Legyenek adottak k m i = n + 1. i=0 f (j) (x i ) = y

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Valós változós valós értékű függvények... 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Valós változós valós értékű függvények... 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... Valós változós valós értékű függvények... Hatványfüggvények:... Páratlan gyökfüggvények:... Páros gyökfüggvények... Törtkitevős függvények (gyökfüggvények hatványai)...

Részletesebben

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2 1) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) b) c) ( ) ) Határozza meg az 1. feladatban megadott, ; intervallumon

Részletesebben

11. gyakorlat megoldásai

11. gyakorlat megoldásai 11. gyakorlat megoldásai Lokális szélsőértékek F1. Határozzuk meg az alábbi kétváltozós függvények lokális szélsőértékeit! (a) f(x, y) = 4x 2 + 2xy + 5y 2 + 2, (b) f(x, y) = y 4 y + x 2 y + 2xy, (c) f(x,

Részletesebben

Nagy Krisztián Analízis 2

Nagy Krisztián Analízis 2 Nagy Krisztián Analízis 2 Segédanyag a második zárthelyi dolgozathoz Tartalomjegyzék Deriválási alapok... 3 Elemi függvények deriváltjai... 3 Deriválási szabályok műveletekre... 4 Első feladat típus...

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Konvexitás, elaszticitás

Konvexitás, elaszticitás DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSAI Konveitás, elaszticitás Tanulási cél A másodrendű deriváltat vizsgálva milyen következtetéseket vonhatunk le a üggvény konveitására vonatkozóan. Elaszticitás ogalmának

Részletesebben

Hatványsorok, Fourier sorok

Hatványsorok, Fourier sorok a Matematika mérnököknek II. című tárgyhoz Hatványsorok, Fourier sorok Hatványsorok, Taylor sorok Közismert, hogy ha 1 < x < 1 akkor 1 + x + x 2 + x 3 + = n=0 x n = 1 1 x. Az egyenlet baloldalán álló kifejezés

Részletesebben

Matematika III előadás

Matematika III előadás Matematika III. - 3. előadás Vinczéné Varga Adrienn Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Műszaki Alaptárgyi Tanszék Előadáskövető fóliák Vinczéné Varga Adrienn (DE-MK) Matematika III. 2016/2017/I 1 / 19 Skalármezők

Részletesebben

Kalkulus I. gyakorlat, megoldásvázlatok

Kalkulus I. gyakorlat, megoldásvázlatok Kalkulus I. gyakorlat, megoldásvázlatok Fizika BSc I/.. Ábrázoljuk a következ halmazokat a síkon! a {, y R : + y < }, b {, y R : + y < }, c {, y R : + y

Részletesebben

I. feladatsor i i i i 5i i i 0 6 6i. 3 5i i

I. feladatsor i i i i 5i i i 0 6 6i. 3 5i i I. feladatsor () Töltse ki az alábbi táblázatot: Komplex szám Valós rész Képzetes rész Konjugált Abszolútérték + i i 0 + i i 5 5i 5 5i 6 6i 0 6 6i 6 5i 5 + 5i + i i 7i 0 7 7i 7 () Adottak az alábbi komplex

Részletesebben

12. Mikor nevezünk egy részhalmazt nyíltnak, illetve zártnak a valós számok körében?

12. Mikor nevezünk egy részhalmazt nyíltnak, illetve zártnak a valós számok körében? Ellenörző Kérdések 1. Mit jelent az, hogy egy f : A B függvény injektív, szürjektív, illetve bijektív? 2. Mikor nevezünk egy függvényt invertálhatónak? 3. Definiálja a komplex szám és műveleteinek fogalmát!

Részletesebben

Szélsőérték feladatok megoldása

Szélsőérték feladatok megoldása Szélsőérték feladatok megoldása A z = f (x,y) függvény lokális szélsőértékének meghatározása: A. Szükséges feltétel: f x (x,y) = 0 f y (x,y) = 0 egyenletrendszer megoldása, amire a továbbiakban az x =

Részletesebben

Matematika A1. 8. feladatsor. Dierenciálás 2. Trigonometrikus függvények deriváltja. A láncszabály. 1. Határozzuk meg a dy/dx függvényt.

Matematika A1. 8. feladatsor. Dierenciálás 2. Trigonometrikus függvények deriváltja. A láncszabály. 1. Határozzuk meg a dy/dx függvényt. Matematika A 8. feladatsor Dierenciálás Trigonometrikus függvények deriváltja. Határozzuk meg a dy/d függvényt. a) y = 0 + 3 cos 0 3 sin b) y = sin 4 + 7 cos sin c) y = ctg +ctg sin )+ctg ) d) y = tg cos

Részletesebben

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Számsorozatok, vektorsorozatok konvergenciája Def.: Számsorozatok értelmezése:

Részletesebben

Rekurzív sorozatok. SZTE Bolyai Intézet nemeth. Rekurzív sorozatok p.1/26

Rekurzív sorozatok. SZTE Bolyai Intézet   nemeth. Rekurzív sorozatok p.1/26 Rekurzív sorozatok Németh Zoltán SZTE Bolyai Intézet www.math.u-szeged.hu/ nemeth Rekurzív sorozatok p.1/26 Miért van szükség közelítő módszerekre? Rekurzív sorozatok p.2/26 Miért van szükség közelítő

Részletesebben

1. Komplex függvények dierenciálhatósága, Cauchy-Riemann egyenletek. Hatványsorok, elemi függvények

1. Komplex függvények dierenciálhatósága, Cauchy-Riemann egyenletek. Hatványsorok, elemi függvények 1. Komplex függvények dierenciálhatósága, Cauchy-Riemann egyenletek. Hatványsorok, elemi függvények 1.1. Dierenciálhatóság 1.1. deníció. Legyen a z 0 pont az f(z) függvény értelmezési tartományának torlódási

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben

x 2 e x dx c) (3x 2 2x)e 2x dx x sin x dx f) x cosxdx (1 x 2 )(sin 2x 2 cos 3x) dx e 2x cos x dx k) e x sin x cosxdx x ln x dx n) (2x + 1) ln 2 x dx

x 2 e x dx c) (3x 2 2x)e 2x dx x sin x dx f) x cosxdx (1 x 2 )(sin 2x 2 cos 3x) dx e 2x cos x dx k) e x sin x cosxdx x ln x dx n) (2x + 1) ln 2 x dx Integrálszámítás II. Parciális integrálás. g) i) l) o) e ( + )(e e ) cos h) e sin j) (sin 3 cos) m) arctg p) arcsin e (3 )e sin f) cos ( )(sin cos 3) e cos k) e sin cos ln n) ( + ) ln. e 3 e cos 3 3 cos

Részletesebben

Matematika példatár 3.

Matematika példatár 3. Matematika példatár 3 Deriváltak, differenciálszámítás függvények és Csabina, Zoltánné Matematika példatár 3: Deriváltak, differenciálszámítás függvények és deriváltak alkalmazása a Csabina, Zoltánné Lektor:

Részletesebben

Matematika gyógyszerészhallgatók számára. A kollokvium főtételei tanév

Matematika gyógyszerészhallgatók számára. A kollokvium főtételei tanév Matematika gyógyszerészhallgatók számára A kollokvium főtételei 2015-2016 tanév A1. Függvénytani alapfogalmak. Kölcsönösen egyértelmű függvények és inverzei. Alkalmazások. Alapfogalmak: függvény, kölcsönösen

Részletesebben