A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra"

Átírás

1 1 A kvadratrixról A kvadratrix más néven triszektrix nevű síkgörbéről az [ 1 ] és [ 2 ] munkákban is olvashatunk. A keletkezéséről készített animáció itt tekinthető meg: Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra A kvadratrix görbe egy pontját az önmagával párhuzamosan, nagyságú sebes - séggel haladó AB egyenes, valamint a C középpont körül nagyságú szög - sebességgel forgó AC egyenes metszéspontjaként állítjuk elő, ahol. Feltétel: az A pont ugyanakkor ér C - be, mint amikor az A pont D - be ér. A mozgástani egyenletek a P indexet elhagyva a t idővel az alábbiak: A mozgás T ideig tart; eközben az A pont nagyságú utat tesz meg, míg az A pont nagyságú szögelfordulást végez. Megformulázva: ( 1 ) ( 2 )

2 2 ( 3 ) ( 4 ) A mozgás időtartama ( 3 ) és ( 4 ) - ből: ( 5 ) Most ( 2 ) és ( 1 ) hányadosát képezve: ( 6 ) Majd ( 5 ) - ből: ( 7 ) Ezután ( 6 ) és ( 7 ) - tel: ( 8 ) A P metszéspont ordinátája az 1. ábra szerint: Most ( 8 ) és ( 9 ) - cel: ( 9 ) ( 10 ) Majd ( 10 ) - et végigosztva R - rel: ( 11 ) bevezetve a dimenziótlan ( 12 ) mennyiségeket, ( 11 ) és ( 12 ) - vel kapjuk, hogy ( 13 ) A ( 13 ) függvény grafikonja az 1. ábra piros vonala, amely - gel készült. Vegyük észre, hogy alakú, így értékét a L Hospital szabállyal határozhatjuk meg. Részletezve ld. [ 3 ]! :

3 3 tehát: ( 14 ) Ugyanez az 1. ábrát is készítő Graph szolgáltatásával: y max = 0, A kvadratrix / triszektrix a szögharmadolás kapcsán is szóba kerül [ 1 ]. Ehhez tekintsük a 2. ábrát is! 2. ábra Itt feltüntettük egy tetszőleges P kvadratrixponthoz tartozó φ P és Φ P szögeket is, ahol ( 15 )

4 4 A P ponton át húzott vízszintes szelővel kaptuk a T pontot. A PT szakasz harmadolásával kapott Q ponton átmenő függőleges szelő a kvadratrixot az S pontban metszi. A CT egyeneshez képest a P pont Φ P, az S pont Φ S szög alatt látszik. Azt állítjuk, hogy ( * ) Az igazolás az alábbi. - rel, ( 8 ) szerint: ( 16 ) ( 17 ) A QT szakasz hossza a harmadolási feltétel szerint: innen: ( 18 ) Most ( 15 ) - ből: ( 19 ) hasonlóképpen: ( 20 ) Majd ( 16 ) és ( 19 ) - cel: ( 21 ) Ezután ( 17 ), ( 18 ), ( 20 ) és ( 21 ) - gyel: tehát: ( 22 ) a ( * ) állítással megegyezően.

5 5 Megjegyzések: M1. A triszektrix elnevezés is a szögharmadolásra utal. Ezt az elméletileg fontos problé - mát, illetve megoldását az i. e. V. századi HIPPIÁSZ - nak tulajdonítják v. ö.: [ 1 ], [ 2 ]! Ez a megoldás azért lényeges elméletileg, mert a szögharmadolás körzővel és vonalzóval általában nem megoldható szerkesztési feladat. M2. Gyakorlatilag érdektelenek a fentiek, hiszen megmérjük az adott szöget egy szögmérővel, elosztjuk hárommal, majd ezt az értéket felhordjuk az eredeti szög egyik és / vagy másik szárára, és ezzel készen is vagyunk a szögharmadolással. M3. A szögharmadolás a 2. ábráról is lemérhetően ténylegesen megvalósult. M4. Az eddigiekre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy a szögharmadolás kulcsa: egy olyan függvény által leírt görbe, melyre egy ( 8 ) típusú összefüggés a jellemző, vagyis amelynél valamely szög nagysága arányos valamely szakasz hosszával. Ezt mozgástani alapon nem volt annyira nehéz felderíteni. ( Persze, ez már csak utólagos okoskodás, az eredmény ismeretében, a XXI. században.) Ja, hogy ezt a görbét elő is kell állítani? Hát, ahhoz meg szerkeszteni kell, a mozgástani származtatás szerint. Csakhogy van itt egy kis probléma 3. ábra. 3. ábra forrása: [ 2 ] Ez pedig az, hogy az ábra szerinti T pont gyakorlatilag két itt vízszintes egyenes metszéspontjaként állna elő, ami elvileg és gyakorlatilag is gondot okozhat. Ezt úgy oldhatjuk meg, hogy

6 6 ~ elvileg: határérték - számítást alkalmazunk, ami a ( 14 ) eredményre vezet; ~ gyakorlatilag: az elég sűrűn szerkesztett görbepontokból a görbe vége is eléggé pontosan megrajzolható, tekintettel az ismert elméleti végeredményre, illetve a rajzoló program tudására is. A 3. ábra a görbe körzővel és vonalzóval végzett szerkesztésének mikéntjét is megmu - tatja: ez az AD távolság és adódó törtrészei sorozatos felezésével, valamint a DAB derék - szög és adódó törtrészei sorozatos felezésével történik. M5. A 3. ábrán bemutatott szerkesztés azt is szemlélteti, hogy hogyan lehet egy szöget n egyenlő részre osztani, azaz Így írnak erről [ 2 ] - ben, a 3., vagyis az ottani 40. ábrára hivatkozva ld. 4. ábra! : 4. ábra M6. Az érdeklődő Olvasó az interneten még számos információt találhat témánkról. M7. Az alábbi három függelékben további finomságok várják az érdeklődő Olvasót. Irodalom: [ 1 ] Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete 3. kiadás, Gondolat Kiadó, Budapest, [ 2 ] Sain Márton: Nincs királyi út! Matematikatörténet Gondolat, Budapest, [ 3 ] I. N. Bronstejn ~ K. A. Szemengyajev: Matematikai zsebkönyv 2. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963.

7 7 1. FÜGGELÉK A kvadratrix érintőjének szerkesztése Írta: Hajdu Endre A kvadratrix bármely pontjában tetszőleges pontossággal megszerkeszthető az érintő. Mivel a görbe két mozgó egyenes a v sebességgel haladó e egyenes és az ω szögsebességgel forgó f egyenes közös P pontjának pályája, kézenfekvő ötlet, hogy a közös pont sebességvektorát állítsuk elő, melynek állása azonos az érintőével F1 ábra. F1 ábra A sebességvektor meghatározásához a relatív mozgások sebességtétele nyújt lehetőséget, mely szerint v a = v s + v r, ahol v a a mozgó pont abszolút sebessége, v s a szállítósebesség (a szállító alakzat azon pontjának sebessége, mely pillanatnyilag egybeesik a relatív mozgást végző ponttal), v r a relatívsebesség, mely az alakzathoz képest mozgó pont sebessége. Ha a görbe P pontját a v sebességgel haladó e egyeneshez képest relatív mozgást végző pontnak tekintjük, akkor P szállítósebessége v e s v, a relatívsebességéről csak annyit tudunk, hogy állása merőleges v s -re. Ha P-t az f egyeneshez képest tekintjük relatív mozgást végző pontnak, akkor szállítósebessége ( r PC jelöléssel) v f s r. Az ω szögsebesség meghatározása

8 8 végett egyszerűség kedvéért legyen AC =1 és a kvadratrix befutásához szükséges időtartam T=1. Ekkor vt = 1, ωt = π/2, v/ω = 2/π 0,6366. A fentiekkel v f r s r v 571r 2 1, f, r 0,75. vr párhuzamos az f egyenessel. A relatív mozgások fenti sebességképletének értelmében a v P vektor végpontja a két relatív sebességvektor egyenesének M metszéspontja. A P-beli érintő a PM egyenes. Az ábrával kapcsolatban még megemlítendő, hogy a sebességvektorok ábrázolásához használt hosszegység fele a távolságegységnek. Az A pontbeli érintő megszerkesztése a fentiek alapján alig igényel magyarázatot; a két szállítósebesség egybeesik az AC, ill. AB egyenessel. Sopron, FÜGGELÉK A kvadratrix érintőjének számítása A görbe egy tetszőleges P pontjában az érintő egyenlete, középiskolai tanulmányaink alapján: ( 23 ) ahol az érintő x tengellyel bezárt szöge a P pontban. A közvetlen feladat tehát meghatározása. Ehhez tekintsük a F2 / 1. ábrát is! Itt azt látjuk, hogy a görbe egy P pont - jában az érintő mentén elhelyezkedő v a sebességvektort felbontottuk egy vízszintes v x és egy függőleges v y összetevőre. Eszerint írhatjuk a P indexet már nem kiírva, hogy ( 24 ) Könnyebbség kedvéért ideírjuk a korábbi eredményeket is: ( 1 ) ( 2 ) ( 9 ) ( 25 )

9 9 F2 / 1. ábra Most ( 24 ) - hez ( 1 ) - ből: ( 26 ) Majd ( 24 ) - hez ( 9 ) - ből, ( 2 ) és ( 26 ) - tal is: ( 27 ) ezután ( 24 ), ( 25 ), ( 26 ) és ( 27 ) szerint: tehát: ( 29 )

10 10 innen: ( 30 ) Most határozzuk meg az érintő hajlásszögét a görbe két szélső pontjában! a.) ( 29 ) szerint: ( 31 / 1 ) ez egyezik a Graph rajzoló szoftver által kiadott f (x = 0) = ( 31 / 2 ) értékkel. Majd ( 30 ) alapján: ( 31 / 3 ) b.) ( 29 ) alapján: ( 32 / 1 ) tehát határozatlan alakú kifejezés. Ennek feloldására alkalmazzuk a L Hospital - szabályt! tehát: ( 32 / 2 ) A Graph szoftver szerint numerikusan: f ( x = ) = ( 32 / 3 )

11 11 Számpélda Adatok: ( A ) Eredmények: ( E 1 ) ( E 2 ) ( E 3 ) ( E 4 ) ( E 5 ) ( E 6 ) ( E 7 ) A Graph szoftver szolgáltatásaival: x = 0.4, y = , f (x ) = ( E 8 ) Az ( E 8 ) eredmény egyezik a megfelelő ( E 1 ), ( E 3 ), ( E 6 ) eredményekkel. A P pontbeli érintő egyenlete: tehát: ( E 9 ) A Graph szerinti eredmény: y = x ( E 10 ) Az ( E 9 ) eredmény egyezik a megfelelő ( E 10 ) - zel.

12 12 3. FÜGGELÉK Egy rokon feladatról Hajdu Endre vetette fel az ötletet, hogy mi van akkor, ha a haladó mozgást végző egyenes a transzlációs gyorsulása is, meg a forgó mozgást végző egyenes β rotációs gyorsulása is állandó. Most ezt a kérdést válaszoljuk meg. A két összetevő mozgás időfüggvényei, hasonló kezdeti feltételekkel: ( 33 ) ( 34 ) Képezve e két egyenlet hányadosát: ( 35 ) Ilyet már korábban is láttunk. De nézelődjünk tovább! A mozgás időtartamára ( 33 ) és ( 34 ) - ből: ( 36 ) ( 37 ) most ( 36 ) és ( 37 ) egyenlőségéből: ( 38 ) A P metszéspont pályagörbéjének egyenlete mint korábban is : ( 39 ) majd ( 35 ) és ( 39 ) - cel: ( 40 ) továbbá ( 38 ) és ( 40 ) - nel: ( 41 ) A ( 41 ) egyenlet megegyezik a ( 10 ) egyenlettel, vagyis mondhatjuk, hogy e mozgás pályagörbéje is kvadratrix. Ennek az a magyarázata, hogy mindkét mozgásgeometriai feladatra igaz, hogy a két összetevő mozgás törvénye ugyanolyan: az előbbinél lineáris, az utóbbinál másodfokú parabola jellegű.

13 13 Sződliget, Összeállította: Galgóczi Gyula mérnöktanár

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Még egyszer a Cayley-Klein modellről

Még egyszer a Cayley-Klein modellről Még egyszer a Cayley-Klein modellről (Apróságok II.) Az [1]-ben, a 3. pontban részletesen ismertettem a hiperbolikus sík Cayley-Klein-féle modelljét. Az ott leírtakat most több vonatkozásban is helyesbítem,

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Előszó..................................... 9 Hogyan használjuk ezt a könyvet?..................... 11 Jelölések....................................

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész)

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) Cebe László Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Összefoglalás ^ / Cikkünk első részében a szinusz függvények két- és többdimenziós

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 19. Területszámítás I. Elméleti összefoglaló Sokszög területe: Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: Az egység (oldalú) négyzet

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben