Matematikai analízis. Editura Didactică şi Pedagogică

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Matematikai analízis. Editura Didactică şi Pedagogică"

Átírás

1 András Szilárd Mureşn Mrin Mtemtiki nlízis és lklmzási Editur Didctică şi Pedgogică Bucureşti, 2005

2 Descriere CIP Bibliotecii Nţionle României ANDRÁS SZILÁRD, MARIAN MUREŞAN Mtemtiki nlízis és lklmzási/ András Szilárd, Mrin Mureşn Bucureşti, Editur Didctică şi Pedgogică, 2005 p. 370; cm. 24 ISBN (075.8) Tiprul executt sub comnd nr. 52/2005 l Imprimeri Sttus, Miercure-Ciuc

3 A munk láthtóvá tett szeretet. Khil Gibrn Diákjinknk, kik lehetővé teszik, hogy észleljünk, érezzünk és lássunk... olyt is, mire mgunktól képtelenek vgyunk Omenii muncesc în generl pre mult pentru mi pute fi ei inşişi. Emil Ciorn

4

5 Előszó Jegyzetünk elsődleges célj bepillntást nyújtni mtemtiki nlízis eszköztáráb, különös tekintettel egyes eszközök más területeken vló lklmzásár. Igyekszünk rávilágítni néhány olyn lklmzásr, mely nemcsk mtemtikusoknk lehet szükséges, hnem fizikusok, informtikusok, közgzdászok munkáj során is nélkülözhetetlen, különösen h felhsználó szintnél mélyebben is érteni szeretnék állndón változó szkmájukt. Szeretnénk figyelmeztetni zokt, kik mtemtikát fölösleges tehernek tekintik, hogy mtemtik ngyon sok ág fejlődött ki gykorlti problémák tnulmányozásából, illetve megoldásából, és így mjdnem minden tudományterületen tlálkozhtunk olyn problémávl, melynek nemcsk megoldás de már megértése is komoly mtemtiki lpokt igényel. A kételkedőknek jánljuk, hogy lposn tájékozódjnk mielőtt döntéseket hoznk kiugrott nygrészeket illetően. Informtikusoknk érdemes elolvsni D. Knuth lpvető munkáját ([44]), illetve Konkrét Mtemtik lpkönyvét ([31]). Fizikusoknk és biológusoknk csk egy-egy kérdést teszünk fel: Miért nem lehet tetszőleges egy gőzgép centrifugális regulátoránk tengellyel bezárt szöge, vgy miért volt művészet egy gőzmozdony elvezetése? (lásd [60]) Miért vn z, hogy két X kromoszóm jelenléte bizonyos betegségek (például hemofíli vgy Dltonizmus) előfordulási rányát megsokszorozz? (lásd [39]) A megfoglmzott problémák sokságánk és mtemtik belső fejlődésigényének következtében mtemtiki látóhtárunk és tudásbázisunk egyre tágul, sőt gyrpodás sebessége egyre fokozódik. Másrészt különböző tudományágk mtemtiki szükséglete állndón változik, és ugynkkor z elsjátításr fordíthtó idő rohmosn csökken. Így hát kár egy pillntnyi válsz megtlálás sem egyszerű feldt z örökös,, Kinek, mit és hogyn tnítsunk? tnári dillemár. Úgy gondoljuk, hogy egy tnár és diák áltl egyránt hsználhtó jegyzet összeállítás bonyolult feldt és többrendbeli visszcstolást igényel, ezért jegyzetünket kisérleti jellegűnek tekintjük és felkérünk minden olvsót, hogy megjegyzéseit, kiegészítéseit hozz tudomásunkr. Végezetül szeretnénk köszönetet mondni Zsombori Gbriellánk, ki fárdtságot nem kimélve végigolvst kézirtot, és így sikerült sok hibát kiküszöbölnünk. A szükséges előismeretek elsjátítás céljából jánljuk középiskoli tnkönyveinket (lásd [2],[3],[4],[5]) és további, lposbb tnulmányozás céljából következő munkákt: [10], [16], [21], [22], [26], [33], [34], [47], [50], [51], [52], [59], [62], [67]. v

6

7 Trtlom Előszó v 1. Hlmzok Hlmzok A hlmz foglm Műveletek hlmzokkl Relációk és függvények Gykorltok Számhlmzok Egy péld A vlós számhlmz Algebri tuljdonságok Topológii tuljdonságok A vlós számok hlmzánk lezárás Gykorltok és feldtok Normált terek és metrikus terek Vektorterek Az R k vektortér Vektorterek Normált terek Hilbert terek Egyenlőtlenségek Metrikus terek Kompkt hlmzok Soroztok és sorok Számsoroztok Konvergens soroztok Részsoroztok Cuchy soroztok Monoton soroztok Alsó és felső htárértékek A Cesro-Stolz tétel és néhány következménye vii

8 3.1.7 Néhány ismert sorozt Szubkonvex soroztok Függvénysoroztok Számsorok Nemnegtív tgú sorok Konvergenci kritériumok pozitív tgú sorokr Htványsorok Abel-féle összegzés Abszolút konvergens és feltételesen konvergens sorok A Riemnn-féle ζ(s) függvény Gykorltok Függvénysorok Kitűzött feldtok Htárértékek és folytonosság Htárértékek Függvényhtárértékek Jobboldli és bloldli htárértékek Folytonosság Folytonosság és kompktitás Egyenletes folytonosság Folytonosság és összefüggőség Szkdási pontok Monoton függvények Shrkovski tétele Periodikus függvények Drboux tuljdonságú függvények Lipschitz tuljdonságú függvények Konvex függvények Konvex függvények Jensen-konvex függvény Korlátos változású függvények Függvénysoroztok htárértékének folytonosság Függvénysorok folytonosság Kitűzött feldtok Differenciálszámítás R -en Vlós függvény deriváltj Középértéktételek A középértéktételek következményei Drboux tétele L Hospitl tétele Mgsbb rendű deriváltk viii

9 5.6 Konvex függvények és deriválhtóság Egyenlőtlenségek Függvénysoroztok és függvénysorok differenciálhtóság Htványsorok és Tylor-féle sorbfejtés Műveletek htványsorokkl Néhány elemi függvény Tylor sor Primitiválhtó függvények A primitív függvény foglm Folytonos függvények primitiválhtóság Primitiválhtó függvényekkel végzett műveletek Gykorltok Kitűzött feldtok Integrálszámítás A Drboux integrál Függvénysorok integrálhtóság Improprius integrálok Prmétertől függő integrálok A gmm függvény Az e és π trnszcendens A Grönwll egyenlőtlenség Kitűzött feldtok Differenciálszámítás R n -ben Lineáris és korlátos leképezések Bilineáris és kvdrtikus leképezések Kvdrtikus lkok Differenciálhtó függvények Vriációk A Gâteux differenciál A Fréchet differenciál Prciális deriváltk Az inverz függvény és z implicit függvény tétele Iránymenti deriváltk és grdiens Mgsbbrendű differenciálok és prciális deriváltk Az X = R n eset A Tylor-féle képlet Lokális szélsőértékek Szükséges feltételek Másodrendű feltételek Kötött szélsőértékek Kitűzött feldtok ix

10 8. Állndók A Pithgorász-féle állndó A 2 közelítése Az Arkhimédesz-féle állndó A π közelítése A Buffon-féle problém A π n -edik számjegyének kiszámítás A számtni-mértni közép Az e szám ln Az optimális megállás problémáj Áltlánosított Fubini számok Szkirodlom Szimbólumok Névmuttó Tárgymuttó x

11 1. Fejezet Hlmzok Felfedezni vlmit nnyit jelent, mint látni zt, mit mindenki lát, csk éppen mást gondolni ról, mint mit bárki más eddig gondolt ról. Szentgyörgyi Albert Ennek fejezetnek célj néhány hlmzokr vontkozó lptuljdonság felsorolás. A legtöbb bizonyítást mellőzzük és egyáltlán nem fogllkozunk hlmzelmélet xiomtikus felépítésével A hlmz foglm 1.1 Hlmzok A hlmzelmélet mjdnem minden lpvető foglmát és tételét G. Cntor 1 fedezte fel, végtelen hlmzok összehsonlításából kiindulv. Eredményei forrdlmi változásokt idéztek elő mtemtik minden területén. Így mtemtiki nlízis szbtos meglpozás sem lehetséges hlmzelmélet nélkül. Mi csk jelenségek megértéséhez szükséges tuljdonságokt tárgyljuk, részletesebb és teljesebb tárgylást tlálhtunk [32] és [66] könyvekben. A hlmz intuitív foglmát ismertnek tételezzük fel. Azt mondjuk, hogy egy hlmz (gyűjtemény, osztály, cslád) egyértelműen zonosíthtó objektumok együttese, gyűjteménye. Egy hlmzt z elemei segítségével értelmezünk. A hlmzelmélet xiomtikus felépítése z,, eleme (vgy,, hozzátrtozik ) lpfoglomr épül ([41]). Mi teljes elmélet felépítése helyett inkább z intuíciór és z elemi logikár (mondhtni,, józn észre ) épülő,, niv hlmzelméletet fogjuk hsználni (lásd [33]). Elfogdjuk z lábbi egyezményes jelöléseket. Hlmzok elemeit kisbetűkkel jelöljük:, b, c,..., x, y, z, α, β, γ,.... A hlmzokt ngy nyomttott 1 Georg Ferdinnd Ludwig Philipp Cntor,

12 2 1. Hlmzok betűkkel jelöljük: A, B, C,... X, Y,.... A hlmzcsládokt ngy írott betűkkel jelöljük: A, B, C,.... Egy hlmzt leggykrbbn z elemei vlmilyen jellemző tuljdonságávl értelmezünk. H P (x) egy kijelentés, kkor zoknk z x elemeknek hlmzát, melyekre P (x) igz, z {x P (x)} szimbólumml jelöljük (olvsd: zon x elemek, melyekre P (x) igz). Annk jelölésére, hogy z x objektum eleme z A hlmznk, z x A szimbólumot hsználjuk, míg z x / A szimbólumml zt jelöljük, hogy x nem eleme z A hlmznk ( x nem trtozik hozzá z A hlmzhoz). Az jel zt hlmzt jelöli, melynek nincs egyetlen eleme sem, ezt üres hlmznk nevezzük. Egy tetszőleges x objektum esetén {x} zt hlmzt jelöli, melynek egyetlen eleme z x. Így x {x}, de x {x}. Ehhez hsonlón z {x 1, x 2,..., x n } jelölés zt hlmzt jelöli, melynek elemei pontosn x 1, x 2,..., x n. Megjegyezzük, hogy egy hlmz elemeinek felsoroláskor minden elemet csk egyszer említünk, tehát például {x, x} = {x}. H z elemekhez többszörösségi muttót is rendelünk, kkor már e- lemrendszerről beszélünk és nem hlmzról (erre érdemes odfigyelni, mert egy n -ed fokú Q R[X] polinom gyökeinek összege többszörös gyökök esetén nem ugynz, mint z {x Q(x) = 0} hlmz elemeinek összege stb.) Példák. Az lábbikbn felsorolunk néhány hlmzt: () természetes számok hlmz N = {0, 1, 2, 3,... }; 2 (b) z egész számok hlmz Z = {0, ±1, ±2, ±3,... }; (c) pozitív egész számok hlmz N = {1, 2, 3,... }; { } p (d) rcionális számok hlmz Q = p, q Z, q 0, 3 itt p törtnek p q q számlálój és q nevezője; (e) 7 -nél kisebb pozitív egészek hlmz ( {1, 2, 3, 4, 5, 6} ); (f) z öt milliónál több lkossl rendelkező románii városok hlmz ( ); (g) z ngol ábécé mgánhngzóink S hlmz (láthtó, hogy z S = {, e, i, o, u} és S = {x x mgánhngzó z ngol nyelvben} megdási módokkl ugynzt hlmzt értelmeztük). H A és B két hlmz és z A minden eleme B -nek is eleme, kkor zt mondjuk, hogy z A részhlmz B -nek. Ezt z A B vgy B A szimbólumml 2 A természetes számhlmz xiomtikus felépítése sok könyvben megtlálhtó, lásd például [61, 1. Fejezet]. 3 A természetes, egész és rcionális számhlmz egy xiomtikus tárgylás megtlálhtó [53, I. 2-4]-ben.

13 1.1. Hlmzok 3 jelöljük. H A B és B A, kkor két hlmzt egymássl egyenlőnek nevezzük és ezt z A = B jelöléssel fejezzük ki. Az A B szimbólumot z A = B tgdásként hsználjuk. H A B és A B, kkor z A hlmzt B vlódi részhlmzánk nevezzük, és ezt z A B szimbólumml jelöljük. Világos, hogy h A nem részhlmz B -nek, kkor létezik olyn x, melyre x A és x / B. Megjegyezzük, hogy z előbb bevezetett hlmzegyenlőség lpján z üreshlmz egyértelmű (h 1 és 2 két üres hlmz, kkor 1 2 és 2 1, tehát 1 = 2 ). H A egy hlmz, kkor P(A) z A hlmz részhlmzink hlmzát jelöli. Így P( ) = {, { }} és A = {1, 2} esetén P(A) = {, {1}, {2}, {1, 2}} Műveletek hlmzokkl Jelöljön A és B két hlmzt. Azoknk z elemeknek hlmzát, melyek két hlmz közül leglább z egyikhez hozzátrtoznk, két hlmz egyesítésének nevezzük és z A B szimbólumml jelöljük (lásd z 1.1. ábrát). Értelmezés lpján A B = {x x A vgy x B}. H A egy hlmzcslád, kkor hlmzcslád egyesítése z A = {x x A, vlmely A A esetén } hlmz. H {A α } α I egy I indexhlmz szerint indexelt hlmzcslád, kkor hlmzcslád egyesítése z α I A α = {x x A α, vlmely α I esetén } hlmz. Azoknk z elemeknek hlmzát, melyek mindkét hlmzhoz hozzátrtoznk, két hlmz metszetének nevezzük és A B -vel jelöljük (lásd z 1.2. ábrát). Pontosbbn A B = {x x A és x B}. A A hlmzcslád metszetén z A = {x x A, minden A A esetén } hlmzt értjük. H hlmzcslád egy I indexhlmz segítségével értelmezett ( {A α } α I ), kkor metszete hlmz. α I A α = {x x A α, minden α I esetén }

14 4 1. Hlmzok X X X A B A B A B A B 1.1. Ábr: Egyesítés A B 1.2. Ábr: Metszet A B = 1.3. Ábr: Diszjunkt hlmzok 1.1. Tétel. H A, B és C három tetszőleges hlmz, kkor (i) A B = B A (i ) A B = B A kommuttivitás; (ii) A A = A (ii ) A A = A idempotenci; (iii) A = A (iii ) A = ; (iv) A (B C) = (A B) C (iv ) A (B C) = (A B) C sszocitivitás; (v) A A B (v ) A B A; (vi) A B A B = B (vi ) A B A B = A Tétel. H A, B és C tetszőleges hlmzok, kkor (i) A (B C) = (A B) (A C), metszet disztributív z egyesítésre nézve; (ii) A (B C) = (A B) (A C), z egyesítés disztributív metszetre nézve Tétel. H X egy hlmz és {A α } α I egy hlmzcslád, kkor (i) X ( α I A α ) = α I (X A α ); (ii) X ( α I A α ) = α I (X A α ); (iii) X ( α I A α ) = α I (X A α ); (iv) X ( α I A α ) = α I (X A α ). Az A és B hlmzok diszjunktk, h A B = (lásd z 1.3. ábrát). Az A hlmzcsládot páronként diszjunkt hlmzokból álló hlmzcsládnk nevezzük, h hlmzcslád minden hlmzpárj diszjunkt. H z {A α } α I hlmzcslád egy indexhlmz segítségével értelmezett, kkor z előbbi feltétel következőképpen írhtó: A α A β =, h α, β I és α β. Egy nemüres hlmzokból álló A hlmzcsládot z S hlmz egy prtíciójánk (vgy osztályfelbontásánk) nevezünk, h (i) S = A A A;

15 1.1. Hlmzok 5 X X A B A B A\B 1.4. Ábr: Különbség A B 1.5. Ábr: Szimmetrikus különbség (ii) A páronként diszjunkt hlmzokból áll. H A és B két hlmz, kkor z A \ B := {x x A és x / B} hlmzt z A és B különbségének nevezzük (lásd z 1.4. ábrát). H A részhlmz egy X hlmznk, kkor z {x x X, x / A} hlmzt z A -nk z X -re vontkozó kiegészítő (vgy komplementáris) hlmzánk nevezzük. Ezt hlmzt X A vgy A szimbólumml jelöljük Tuljdonság. H A z X egy részhlmz, kkor X ( X A) = A Tétel. (de Morgn 4 törvényei) () (A B) = ( A) ( B) (h egy elem nincs benne két hlmz egyesítésében, kkor egyik hlmzbn sincs benne) (b) (A B) = ( A) ( B) (h egy elem nincs benne két hlmz metszetében, kkor kettő közül leglább z egyikhez nem trtozik hozzá) (c) ( α I A α ) = α I A α ; (d) ( α I A α ) = α I A α. H A és B két hlmz, kkor z (A\B) (B\A) hlmzt A B -vel jelöljük és z A és B szimmetrikus különbségének nevezzük (lásd z 1.5. ábrát). Az A B hlmz pontosn zokt z elemeket trtlmzz, melyek két hlmz közül pontosn z egyiknek elemei. A szimmetrikus különbséget z 4 August de Morgn, A B = (A B)\(A B)

16 6 1. Hlmzok összefüggéssel is értelmezhetjük. Gykrn előfordul, hogy egy hlmz elemeinek sorrendje is fontos. Így például z (x 1, x 2 ) szimbólumot z x 1 és x 2 elemekből lkotott rendezett pár jelölésére hsználjuk. Ez zt jelenti, hogy x 1 z első elem és x 2 második. Értelmezés lpján z (x, y) és (u, v) párok pontosn kkor egyenlők egymássl, h x = u és y = v. H X és Y két hlmz, kkor z (x, y) rendezett párokból lkotott hlmzt, hol x X és y Y, z X és Y hlmzok Descrtes 5 féle szorztánk nevezzük. Az X és Y hlmz Descrtes-szorztát X Y -nl jelöljük, tehát X Y := {(x, y) x X, y Y }. Megjegyzés. (1, 2) (2, 1), de {1, 2} = {2, 1}. Az X, Y, Z hlmzok Descrtes szorztán (ebben sorrendben) z (X Y ) Z = X (Y Z) = X Y Z = {(x, y, z) x X, y Y, z Z}. hlmzt értjük, és áltlábn X 1 X 2 X n = {(x 1, x 2,..., x n ) x 1 X 1, x 2 X 2,..., x n X n }. Az X X helyett gykrn hsználjuk z X 2 jelölést, illetve áltlánosn X n = X } X {{ X } = {(x 1, x 2,..., x n ) x i X, i = 1, 2,..., n}. n drb 1.2. Tuljdonság. H A, B és C tetszőleges hlmzok, kkor () A (B C) = (A B) (A C); (b) A (B C) = (A B) (A C); (c) C = D esetén C D A B C A és D B; (d) A B = A = vgy B = ; (e) A B = B A A = B. Egy tetszőleges X véges hlmz elemeinek számát X szel jelöljük. Középiskolából ismert, hogy A B = A + B A B, A B = A B stb Alklmzás. H egy populációbn vlmely betegségben szenvedők körében ngyobb z x szimptóm előfordulási rány, mint z -bn nem szenvedők körében, kkor z x szimptómávl rendelkezők körében is gykoribb z betegség, mint z x szimptómávl nem rendelkezők körében. 5 René Du Perron Descrtes, , ltinul Rentus Crtesius

17 1.1. Hlmzok 7 Megoldás. Jelölje A z betegségben szenvedők hlmzát és X z x szimptómávl rendelkezők hlmzát. A feldtbn megdott feltétel következő egyenlőtlenséggel egyenértékű: A X A X > A A. Igzolnunk kell, hogy A X X > A X X. Az A = A X + A X, A = A X + A X, X = X A + X A, vlmint X = X A + X A összefüggések lpján mindkét egyenlőtlenség egyenértékű A X A X > A X A X egyenlőtlenséggel, tehát z egyenlőtlenségek egymássl is ekvivlensek Relációk és függvények H X és Y két hlmz, kkor z X Y szorzt egy tetszőleges részhlmzát bináris relációnk nevezzük. Megjegyzés. Tuljdonképpen z (X, Y, R) hármst nevezik bináris relációnk, hol R X Y. A továbbikbn reláció ltt áltlábn bináris relációt értünk és csk z R hlmz segítségével hivtkozunk rá. H R egy reláció, kkor DomR := {x (x, y) R, vlmely y esetén } hlmzt z R doméniumánk nevezzük és RngeR := {y (x, y) R, vlmely x esetén} hlmzt z R (kép)trtományánk. Az R 1 szimbólumot z R inverzének jelölésére hsználjuk. Pontosbbn R 1 := {(y, x) (x, y) R}. H R és Q két reláció, kkor szorztukon (összetevésükön) Q R := {(x, z) létezik y úgy, hogy (x, y) R és (y, z) Q} relációt értjük. Az R és Q relációk szorzt lehet üres hlmz is, h z R és Q trtomány illetve doménium nem metszik egymást. Q R (RngeR) (DomQ) Tuljdonság. H R, Q és S relációk, A és B hlmzok, kkor (i) (R 1 ) 1 = R (ii) (R Q) 1 = Q 1 R 1 ; (iii) R (Q S) = (R Q) S (iv) (R Q)(A) = R(Q(A)); (v) R(A B) = R(A) R(B) (vi) R(A B) R(A) R(B). Egy tetszőleges X hlmzon értelemezett X X relációt ekvivlenci relációnk nevezünk, h tetszőleges x, y, z X esetén teljesülnek következő tuljdonságok:

18 8 1. Hlmzok (i) x x (reflexív); (ii) h x y, kkor y x (szimmetrikus); (iii) h x y és y z, kkor x z (trnzitív) Példák () Az egyenlőség (,, = ) egy ekvivlenci reláció rcionális számok Q hlmzán. (b) Rögzítsünk egy tetszőleges n természetes számot, és értelmezzük z egész számok hlmzán következő relációt: Az, b Z számokról zt mondjuk, hogy,, zonos (kongruens) b -vel modulo n, h létezik olyn k Z, melyre b = kn. Az így értelemezett,, kongruens modulo n reláció egy ekvivlenci reláció z Z hlmzon. H n = 0, kkor z egyenlőséget kpjuk, tehát z így értelmezett reláció áltlánosbb, mint z egyenlőség. Mi következő jelölést hsználjuk: = b (mod n) k Z úgy, hogy b = kn. H P egy nemüres hlmz, kkor P P relációt (prciális) rendezésnek nevezzük P -n, h bármely x, y és z P -beli elemek esetén igzk z lábbi tuljdonságok: (i) x x (reflexív); (ii) h x y és y x, kkor y = x (ntiszimmetrikus); (iii) h x y és y z, kkor x z (trnzitív). H egy rendezési reláció P -n, kkor zt mondjuk, hogy (P, ) pár egy rendezett hlmz Példák () Egy X nemüres hlmz részhlmzink hlmzán értelmezzük következő relációt: A B pontosn kkor, h A B. Az így értelmezett,, reláció egy prciális rendezés. (b) A természetes számok hlmzán értelmezzük relációt következőképpen: m, n N esetén z m n pontosn kkor teljesül, h létezik k N úgy, hogy m = kn. Az így értelmezett,, reláció egy prciális rendezés N -en. H rendezési reláció teljesíti (iv)-es feltételt, kkor teljes rendezésnek nevezzük: (iv) h x, y P, kkor x y vgy y x.

19 1.1. Hlmzok 9 H reláció egy teljes rendezés P -n, kkor (P, ) pár egy teljesen rendezett hlmz. H x y és x y, kkor z x < y jelölést hsználjuk, z x y szimbólum jelentése y x és x > y egyenértékű z y < x relációvl. Az előbbi jelölések segítségével z (iv) feltétel megfoglmzhtó következő módon is:,, egy teljesen rendezett hlmz tetszőleges x és y elemeire z x < y, x = y és x > y összefüggések közül pontosn z egyik teljesül. Ezt nevezik trichotómiánk Példák () A rcionális számokon értelmezett (szokásos ngyságrendi viszony) reláció egy teljes rendezés Q -n; (b) H egy nemüres A hlmz részhlmzink hlmzán értelmezzük bennfogllási ( ) relációt (lásd z 1.3. ) példát), kkor (P (A), ) egy rendezett hlmz, de nem teljesen rendezett. H egy teljes rendezés P -n, és teljesül z (v)-ös feltétel, kkor rendezést jólrendezésnek nevezzük, és (P, ) rendezett hlmzt jólrendezett hlmznk: (v) bármely = A P hlmzbn létezik A úgy, hogy x minden x A esetén ( z A hlmz legkisebb eleme) Péld. A természetes számok N hlmz megszokott ngyságrendi viszonynyl egy jólrendezett hlmz, míg z egész számok hlmz ( Z ) megszokott rendezéssel nem jólrendezett. A (P, ) teljesen rendezett hlmzbn tetszőleges x, y P esetén értelmezhetjük ezek közül ngyobbt: { y, h x y, mx{x, y} := x, h y x. Tetszőleges véges {x 1,..., x n } hlmz esetén értelmezhetjük hlmz legngyobb elemét mx{x 1,..., x n } := mx{x n, mx{x 1,..., x n 1 }} összefüggéssel. Hsonlón értelmezzük legkisebb elemet is (véges hlmz esetén). { x, h x y; min{x, y} := y, h y x, és min{x 1,..., x n } := min{x n, min{x 1,..., x n 1 }}. H A egy nemüres részhlmz (P, ) rendezett hlmznk és x P, kkor z x elemet (i) z A lsó korlátjánk nevezzük, h x y, bármely y A esetén (z A hlmzt lulról korlátosnk nevezzük, h létezik leglább egy lsó korlátj);

20 10 1. Hlmzok (ii) z A felső korlátjánk nevezzük, h y x, bármely y A esetén (z A hlmzt felülről korlátosnk nevezzük, h létezik leglább egy felső korlátj); (iii) z A hlmz legngyobb lsó korlátjánk (vgy infimumánk) nevezzük, h teljesül következő két feltétel: (iii 1 ) x lsó korlátj A -nk; (iii 2 ) h y lsó korlátj A -nk, kkor y x ; (iv) z A hlmz legkisebb felső korlátjánk(vgy szuprémumánk) nevezzük, h teljesül következő két feltétel: (iv 1 ) x felső korlátj A -nk; (iv 2 ) h y felső korlátj A -nk, kkor x y. Egy rendezett hlmz vlmely A részhlmzát korlátosnk nevezzük, h lulról is és felülről is korlátos, ellenkező esetben nemkorlátosnk (vgy korlátlnnk) nevezzük Megjegyzés. Áltlábn egy hlmznk több lsó, illetve felső korlátj lehet, de infimum és szuprémum csk egy. Az A hlmz infimumát inf A -vl, szuprémumát sup A -vl jelöljük. Péld. H A z 1/n lkú számok hlmz, hol n N, kkor rcionális számok szokásos rendezésére nézve A korlátos, sup A = 1, inf A = 0, és 1 A, vlmint 0 / A (tehát legngyobb eleme vn hlmznk de legkisebb eleme nincs). H f egy reláció és A egy hlmz, kkor z A képe z f -ben z f(a) := {y létezik x A úgy, hogy (x, y) f} hlmz. Láthtó, hogy f(a) A Domf. H f(a) B, kkor zt mondjuk, hogy z f reláció z A hlmzt B -be képezi. Egy A hlmz f -en keresztüli inverz képe z f 1 (A) := {x létezik y A úgy, hogy (x, y) f} hlmz. Az itt említett fgoglmkról részletesebben olvshtunk [55, 3.2]-ben, [56, 1.1]-ben vgy [57, 2.3]-bn. Egy f relációt egyértékűnek nevezünk, h (x, y) f -ből és (x, z) f -ből következik, hogy y = z. Ebben z esetben írhtjuk, hogy f(x) = y. Az egyértékű relációkt függvényeknek (leképezésnek, trnszformációnk, operátornk) nevezzük. 6 H f is és f 1 is egyértékű reláció, kkor f -et invertálhtó függvénynek nevezzük, és f 1 -t z f inverzének (lásd z 1.8. ábrát). 6 A mtemtik különböző területein különböző megnevezések meghtározott tuljdonságokt jelentenek.

21 1.1. Hlmzok 11 f α f α f α b c γ b β γ b c β γ 1.6. Ábr 1.7. Ábr 1.8. Ábr 1.5. Tétel. H z X hlmz egy részhlmzcsládj {A i } i I, z Y egy részhlmzcsládj {B j } j J, és f X Y egy reláció, kkor igzk következő tuljdonságok: () f( i I A i ) = i I f(a i ); (b) f 1 ( j J B j ) = j J f 1 (B j ); (c) f( i I A i ) i I f(a i ). H f egy függvény, z lábbi egyenlőségek teljesülnek, de ezek tetszőleges relációk esetén áltlábn nem igzk: (d) f 1 ( j J B j ) = j J f 1 (B j ); (e) f 1 ( Y B) = X (f 1 (B)), B Y ; (f) f(f 1 (B) A) = B f(a), A X, B Y. H z f függvényre Domf = X és Rngef Y, kkor zt mondjuk, hogy f z X hlmzt z Y -b képezi, és ezt z f : X Y szimbólumml jelöljük. H Rngef = Y, zt mondjuk, hogy z f függvény szürjektív (minden elem képelem vgyis f(x) = Y ). Így z f : X Y függvény pontosn kkor szürjektív, h bármely y Y esetén létezik x X úgy, hogy y = f(x). Az f : X Y függvényt injektívnek nevezzük, h bármely x, t X és y Y esetén z f(x) = y és f(t) = y egyenlőségekből következik, hogy x = t (különböző elemek képei is különböznek). Gykorltbn legtöbb esetben ellenőrizzük, hogy h x, t X, kkor z f(x) = f(t) egyenlőségből következik-e, hogy x = t. Azokt függvényeket, melyek injektívek is és szürjektívek is, bijektíveknek nevezzük. Az 1.6. ábrán egy szürjektív, de nem injektív függvény, z 1.7. ábrán egy injektív, de nem szurjektív, míg z 1.8. ábrán egy bijektív függvény láthtó Tétel. H X és Y nemüres hlmzok, kkor z f : X Y függvény invertálhtóságánk szükséges és elégséges feltétele z f bijektivitás.

22 12 1. Hlmzok Soroztnk nevezzük zokt függvényeket, melyek értelmezési trtomány N vgy N. H x : N X egy függvény, kkor áltlábn x(n) helyett z x n jelölést hsználjuk, és x n -et sorozt n -edik tgjánk nevezzük. Az előbbi sorozt jelölésére z (x n ) n=1, (x n ) n vgy (x n ) jelölést hsználjuk. H (x n ) X, n 1, kkor X -beli soroztról beszélünk Gykorltok 1. Htározd meg z f(s) hlmzt, h S = {0, ±1, ±2, 3}, Q rcionális számok hlmz és z f : S Q függvényt z f(t) = t 2 1, bármely t S összefüggéssel értelmeztük. 2. Tnulmányozd z lábbi függvények injektivitását és szürjektivitását: (i) f : N N, f(n) = 2n, n N ; (ii) f : Q Q Q, f(p, q) = p, p, q Q ; (iii) f : Q Q Q Q, f(p, q) = (p, q) p, q Q. 3. Az M hlmz elemeinek szám m és z N hlmz elemeinek szám n, hol m, n 1. Bizonyítsd be, hogy (i) z M -et N -be képező f : M N függvények szám n m ; (ii) h m = n, kkor z M -et N -be képező bijektív függvények szám m!; (iii) h m n, kkor z M -et N -be képező injektív függvények szám n(n 1)(n 2)... (n m + 1); (iv) h m n, kkor z M -et N -be képező szürjektív függvények szám ( ) ( ) ( ) ( ) n n n n n m (n 1) m + (n 2) m (n 3) m + + ( 1) n n 1 4. Tekintsük z A és B hlmzokt és z f : A B függvényt. Értelmezzük z f : P(A) P(B) és f : P(B) P(A) függvényeket z f (M) = f(m), illetve f (N) = f 1 (N) összefüggésekkel, hol M A és N B. () Bizonyítsd be, hogy következő kijelentések egyenértékűek: (i) f injektív; (ii) f (iii) f injektív; szürjektív; (iv) f(m N) = f(m) f(n), bármely M, N P(A) -r; (v) f( A M) B f(m), bármely M P(A) -r.

23 1.1. Hlmzok 13 (b) Bizonyítsd be, hogy z lábbi állítások ekvivlensek: (i) f szürjektív; (ii) f (iii) f szürjektív; injektív; (iv) B f(m) f( A M), bármely M P(A) esetén. (c) Bizonyítsd be, hogy következő kijelentések egyenértékűek: (i) f bijektív; (ii) f (iii) f bijektív; bijektív; (iv) f( A M) = B f(m), bármely M P(A) esetén. 5. A és B tetszőleges hlmzok és f : A B egy függvény. () Bizonyítsd be, hogy következő kijelentések egyenértékűek: (i) f injektív; (ii) bármely g, h : C A esetén z f g = f g egyenlőségből következik, hogy g = h. (b) Bizonyítsd be, hogy következő kijelentések egyenértékűek: (i) f szürjektív; (ii) bármely g, h : B C esetén g f = h f egyenlőségből következik, hogy g = h. 6. A reláció egy ekvivlenci reláció z M hlmzon. Minden x M esetén tekintjük z R x = {y M y x} hlmzt. Bizonyítsd be, hogy () R x, x M; (b) h x y, kkor R x = R y, és ellenkező esetben R x R y = ; (c) M = x M R x. Az R x hlmzt z x elem ekvivlenci osztályánk nevezzük. Az M/ szimbólumml ekvivlenci reláció áltl z M -ben meghtározott ekvivlenci osztályok hlmzát jelöljük. Ezt fktorhlmznk is nevezzük. 7. Tekintsük z M nemüres hlmzt és ekvivlenci relációt M -en. Bizonyítsd be, hogy z S : M M/, S(x) = R x függvény szürjektív, és z S(x) = S(y) egyenlőség pontosn kkor teljesül, h R x = R y. Bizonyítsd be, hogy h f : M N egy szürjektív függvény, kkor z x y f(x) = f(y)

24 14 1. Hlmzok összefüggéssel értelmezett reláció egy ekvivlenci reláció. 8. Bizonyítsd be, hogy h {M i } i I z M nemüres hlmz egy prtíciój, kkor létezik olyn ekvivlenci reláció M -en (és egyértelműen meghtározott), melyre {M i } i I = {R x } x M. 1.2 Számhlmzok Az nlízis lpfoglmink (konvergenci, folytonosság, differenciálhtóság, integrálhtóság) tárgylás szükségessé teszi számfoglom tisztázását. Nem szándékszunk természetes, egész és rcionális számok hlmzánk xiomtikus értelmezésére, úgy gondoljuk, hogy z nlízis szempontjából kiindulópontnk (ismertnek) válszthtjuk rcionális számhlmzt Egy péld Tlán legrégebbi péld, mely rávilágít rr, hogy rcionális számhlmz körülöttünk levő világ leírásár nem lklms (nem elégséges), z egyenlő szárú derékszögű háromszög átfogój és befogój közti rány rcionális számokkl vló kifejezése. Diogenész 7 szerint nnk felfedezése, hogy z egyenlő szárú derékszögű háromszög átfogójánk és befogójánk rány nem rcionális szám, Pitgorászi iskol egyik tgjától, Hippszosztól 8 szármzik, kit társi felfedezése mitt tengerbe dobtk (egyes történészek ezt m már kétségbe vonják, de e tuljdonság kijelentésének korábbi létezését még senki sem igzolt, nnk ellenére, hogy Pitgorász tételt már z ókori bbilóniik is ismerték i.e körül). Péld. Bizonyítsuk be, hogy (2.1) p 2 = 2 egyenletnek nincs egyetlen rcionális megoldás sem. Az indirekt bizonyítási módszert lklmzzuk. Feltételezzük, hogy (2.1) egyenletnek p = m/n rcionális szám megoldás. Feltételezhetjük, hogy m és n reltív prímek, vgyis z m/n törtet nem lehet tovább egyszerűsíteni. Az (2.1) egyenletből következik, hogy (2.2) m 2 = 2n 2, tehát m 2 páros. Ez csk úgy lehetséges, h m is páros (ellenkező esetben m is és m 2 is pártln lenne), és így m 2 oszthtó 4 -gyel. Ebből következik, hogy (2.2) egyenlőség jobb oldl oszthtó 4 -gyel, vgyis n 2 páros. Ez ismét csk kkor lehetséges, h n is páros, és ez ellentmond feltevésünknek. 7 Diogensz Lertiosz, i.e metpontumi Hippszosz, i.e. 450

BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE

BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE Mezei István, Frgó István, Simon Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem Alklmzott Anlízis és Számításmtemtiki Tnszék ii Trtlomjegyzék 1. Előszó 1 2. Hlmzok, relációk, függvények 3

Részletesebben

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai Dr Gerőcs László Számdó László MTEMTIK 0 tnkönyv feldti és feldtok megoldási megoldások olvsásához crobt Reder progrm szükséges, mely ingyenesen letölthető z internetről (például: dobelhu weboldlról) feldtokt

Részletesebben

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek MATEMATIKA A 10. évfolym 14. modul Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek Készítette: Vidr Gábor Mtemtik A 10. évfolym 14. modul: Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek A modul

Részletesebben

KOMPLEX SZÁMOK A GEOMETRIÁBAN

KOMPLEX SZÁMOK A GEOMETRIÁBAN KMPLEX SZÁMK GEMETRIÁBN Mirce Bechenu Ismert, hogy kölcsönösen egyértelmű (ijektív) megfeleltetés létezik sík pontji és komplex számok hlmz közt. Ez megfeleltetés lehetővé teszi zt, hogy komplex számokt

Részletesebben

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik 0. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállított: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tnár A Gondolkodási módszerek és Vlószínûségszámítás c. fejezeteket szkmilg ellenõrizte: DR. HAJNAL PÉTER egyetemi

Részletesebben

Irodalom. Formális nyelvek I. Véges automaták és reguláris nyelvek. A formális nyelvek egy alkalmazása. Polygon, 2004.

Irodalom. Formális nyelvek I. Véges automaták és reguláris nyelvek. A formális nyelvek egy alkalmazása. Polygon, 2004. Irodlom Formális nyelvek I. Véges utomták és reguláris nyelvek Fülöp Zoltán SZTE TTK Informtiki Tnszékcsoport Számítástudomány Alpji Tnszék 6720 Szeged, Árpád tér 2. Fülöp Zoltán, Formális nyelvek és szintktikus

Részletesebben

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek értni helek 89 III. értni helek 3.. Lineáris feltételekkel dott mértni helek Gkrn tlálkoztok oln feldttl, melekben eg közös tuljdonsággl rendelkező pontok hlmzát kell meghtározni. ár z áltlános iskolából

Részletesebben

Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Logik, bizonítási módszerek. Logiki feldtok, kijelentések. Feltéve, hog középsõ kérdésre válszolt: középsõ

Részletesebben

Takács M., Sorok elmélete és numerikus módszerek. Kedves Olvasó!

Takács M., Sorok elmélete és numerikus módszerek. Kedves Olvasó! Tkács M., Sorok elmélete és umerikus módszerek Kedves Olvsó! A Sorok elmélete és umerikus módszerek mérökhllgtókk című köyv elsősorb Szbdki Műszki Szkőiskol hllgtóik készült, hrmdik élévbe okttott Numerikus

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

A kurzus során először az Abel-csoportokkal kapcsolatos algoritmikus kérdésekkel

A kurzus során először az Abel-csoportokkal kapcsolatos algoritmikus kérdésekkel 1. fejezet Abel-csoportok 1.1. Algoritmikus kérdések Abel-csoportokban A kurzus során először az Abel-csoportokkal kapcsolatos algoritmikus kérdésekkel foglalkozunk. Abel-csoportokban általában additív

Részletesebben

17. Szélsőérték-feladatok megoldása elemi úton

17. Szélsőérték-feladatok megoldása elemi úton 7. Szélsőéték-feldtok egoldás elei úton I. Eléleti összefoglló Függvény szélsőétéke Definíció: Az f: A B függvénynek x A helyen (bszolút) xiu vn, h inden x A esetén f(x) f(x ).A függvény (bszolút) xiu

Részletesebben

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ FÓTHI ÁKOS BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ Harmadik, javított kiadás c Fóthi Ákos, 2012 Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak 11 1.1. Halmazok................................ 11 1.2. Sorozatok................................

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Mágneses anyagok. Mágneses anyagok gyors (és felületes...) osztályozása

Mágneses anyagok. Mágneses anyagok gyors (és felületes...) osztályozása Mágneses nygok A továbbikbn mágneses nygok néhány tuljdonságink hőmérséklettől vló függését fogjuk tnulmányozni. Előbb röviden osztályozzuk mágneses nygokt, mjd bevezetjük zokt fiziki mennyiségeket, melyek

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Formális Nyelvek és Automaták. Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek

Formális Nyelvek és Automaták. Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek Formális Nyelvek és Automaták Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek Formális Nyelvek és Automaták Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek

Részletesebben

Információ- és kódelmélet

Információ- és kódelmélet Információ- és kódelmélet Györfi László Győri Sándor Vajda István 2002. november 29. Tartalomjegyzék Előszó 7. Változó szóhosszúságú forráskódolás 9.. Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kódok.............

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok

Sztochasztikus folyamatok Sztochasztikus folyamatok Pap Gyula, Sz cs Gábor Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszék Utolsó frissítés: 2014. február 8. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000 Az információszámítás néhány fontos fogalma és eredménye. 1. Az entrópia és feltételes entrópia fogalma és tulajdonságai. Annak érdekében, hogy megértsük az entrópia fogalmát és azt, hogy milyen problémák

Részletesebben

Állandó együtthatós lineáris rekurziók

Állandó együtthatós lineáris rekurziók 1. fejezet Állandó együtthatós lineáris rekurziók 1.1. A megoldás menete. Mese. Idézzük fel a Fibonacci-számokat! Az F n sorozatot a következő módon definiáltuk: legyen F 0 = 0, F 1 = 1, és F n+2 = F n+1

Részletesebben

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben