Gyakorló feladatok I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorló feladatok I."

Átírás

1 Gyakorló feladatok I. a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz Számhalmazok jelölésére a következő szimbólumokat használjuk: N := 1, 2,...}, Z, Q, Q, R. Az intervallumokat pedig így jelöljük: [a, b], (a, b), (a, b], [a, b), (, a), stb. Ajánlott irodalmak: 1. G.B. Thomas, M.D. Weir, J. Hass, F.R. Giordano: Thomas-féle KALKULUS I., TYPOTEX Kiadó, Budapest, (Erre a könyvre így fogunk hivatkozni: Thomas ) 2. Sydsæter Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, (Erre a könyvre így fogunk hivatkozni: S H ) szeptember

2 1. Százalékszámítási feladatok F1. Egy árucikk kezdetben 2000 Ft-ba került, majd 5%-kal megemelték az árát. Mindezek után 5%-kal csökkentették az árát. Mi lett a végső ár? F2. Egy termék először a Ft-ba került, majd p%-kal megemelték az árát. Ezután az (új) árat p%-kal csökkentették. Mi lett a termék végső ára? F Ft indulótőkével valaki betétszámlát nyitott évi 12%-os kamatra. Menynyi lesz a számla egyenlege t év múlva? F4. Egy erdő faállománya 3500 m 3. A mindenkori állomány évenként 3%-kal gyarapszik, és kétévenként a meglevő állomány 2%-át kivágják. Mennyi fa lesz az erdőben 20 év múlva? F5. Tíz év alatt minden év elején 4000 forintot teszünk a takarékba. Tíz év leteltével 4000 forintot veszünk ki évenként. Mennyi pénzünk lesz a huszadik év végén, ha végig 10%-os a kamat? 2. Egyenletek és egyenlőtlenségek F6. Az abszolút érték fogalma és tulajdonságai. Emlékeztetünk arra, hogy az x R valós szám abszolút értékét így értelmezzük: x, ha x 0 x := x, ha x < 0. Bizonyítsa be és jegyezze meg a következő állításokat: (a) xy = x y (x, y R); (b) ha a 0, akkor x a a x a; (c) ha a 0, akkor x a x a vagy x a; (d) x + y x + y (x, y R) (háromszög-egyenlőtlenség); (e) x y x y (x, y R). A középiskolában tanultak alapján először átismételjük az abszolút értékes-, a másodfokú-, a törteket és négyzetgyököt tartalmazó egyenletek és egyenlőtlenségek megoldási módszereit. 2

3 F7. Egyenletek megoldása. Oldja meg R-en a következő egyenleteket és a megoldáshalmazokat szemléltesse a számegyenesen is: (a) x 2 16 = 12, (b) x x 5 = 20, (c) 3x + 2 = 3, (d) x = x 2 + 1, x 1 (e) x + 2 = 4x + 13, (f) x + 2 = 4 x, (g) x 4 = x + 5 9, (h) x 4 = 9 x + 5. F8. Egyenlőtlenségek megoldása. Oldja meg R-en a következő egyenlőtlenségeket és a megoldáshalmazokat szemléltesse a számegyenesen is: (a) x x + 4 3, (b) 1 2x < x 1 x + 1, (c) 2x + 2x 6 8, (d) 8x 2 10x + 2 2, (e) 3x2 + 7x 4 x 2 + 2x 3 2, x (f) > x x + 1 x + 1. F9. Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldásának ismétlésére javasolt további feladatok: (a) Thomas 15. oldal feladatok, (b) S H 24. oldal 4., 5., 6. és 8. feladatok. F10. Egyenlőtlenségek igazolása. Bizonyítsa be a következő egyenlőtlenségeket: (a) ab a + b (a, b 0), 2 (b) 1 a + 2 (a R \ 0}), a (c) a 2 + b 2 + c 2 ab + ac + bc (a, b, c R). Mikor van egyenlőség a fenti egyenlőtlenségekben? 3. Halmazok F11. Legyen A := 2, 3, 4}, B := 2, 5, 6}, C := 5, 6, 2} és D := 6}. (a) Döntse el, hogy a következő állítások közül melyek igazak: 4 C, 5 C, A B, D C, B = C és A = B. (b) Határozza meg az A B, A B, A \ B, B \ A, (A B) \ (A B) halmazokat. 3

4 F12. Legyen A := 1, 2, 10}, B := x R x > 1} és C := x R x 2 1}. Bizonyítsa be, hogy A C, A C, B C, B C, A B és B A. F13. Írja fel az A := 1, 2, 3} halmaz hatványhalmazát. F14. Halmazok egyenlőségének igazolása. Tetszőleges A, B és C halmazokra igazolja a következő egyenlőségeket: (a) (A B) C = (A C) (B C), (b) (A B) C = (A C) (B C). F15. Igazolja a következő állításokat: Minden A, B és C halmazra (a) A B = A C B C; (b) A B = A B = A = B. (c) A \ B C A B C. F16. Állapítsa meg, hogy tetszőleges A, B és C halmazokra az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis. (Azaz vagy bizonyítsa be, hogy az állítás minden A, B, C halmazra teljesül, vagy adjon meg olyan A, B, C-t, amelyekre nem igaz az állítás.) (a) A \ B = B \ A, (b) A B A B = B, (c) A B A B = A, (d) A B = A C B = C, (e) A B = A C B = C, (f) A \ (B \ C) = (A \ B) \ C. F17. Igaz-e az, hogy ha az A halmaz részhalmaza a B halmaznak, akkor az A hatványhalmaza is részhalmaza a B hatványhalmazának? 4. Matematikai állítások: szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltételek F18. Írja fel logikai jelekkel az alábbi állításokat, majd döntse el, hogy azok igazak-e: (a) Bármely x valós szám esetén az x > 0 feltétel elégséges ahhoz, hogy x 2 > 0 legyen. (b) Bármely x valós szám esetén az x > 0 feltétel szükséges ahhoz, hogy x 2 > 0 legyen. (c) Egy négyszög oldalainak egyenlősége szükséges ahhoz, hogy az illető négyszög négyzet legyen. (d) Egy négyszög oldalainak egyenlősége elégséges ahhoz, hogy az illető négyszög négyzet legyen. (e) Legyen x és y valós szám. Annak szükséges és elégséges feltétele, hogy az xy szorzat nulla legyen az, hogy vagy x vagy y nulla. 4

5 F19. (a) Mi a szükséges és elégséges feltétele annak, hogy egy valós szám négyzete pozitív legyen? (b) Mi a szükséges és elégséges feltétele annak, hogy két valós szám négyzete egyenlő legyen? (c) Mi a szükséges és elégséges feltétele annak, hogy két valós szám köbe egyenlő legyen? F20. Tekintsük a 2x állítást, ahol x valós szám. (a) Az állítás teljesülésének az x 0 feltétel szükséges, elégséges vagy szükséges és elégséges feltétele? (b) Válaszolja meg ugyanezt a kérdést x 0 helyett x 50-nel. (c) Válaszolja meg ugyanezt a kérdést x 0 helyett x 4-gyel. F21. Tekintse az alábbi hat implikációt. Mindegyik esetben döntse el, hogy (i) igaz-e az implikáció és (ii) igaz-e a megfordított implikáció (x, y és z valós számok). (a) x = 2 és y = 5 = x + y = 7, (b) (x 1)(x 2)(x 3) = 0 = x = 1, (c) x 2 + y 2 = 0 = x = 0 vagy y = 0, (d) x = 0 és y = 0 = x 2 + y 2 = 0, (e) xy = xz = y = z, (f) x > y 2 = x > 0. F22. Írja az üres téglalapba a (akkor és csak akkor), = (ha, akkor) és a = (csak akkor, ha) szimbólumok valamelyikét ha ez lehetséges úgy, hogy igaz állítást kapjunk. (Ahova ekvivalencia írható, oda csak azt írja.) (a) x = 4 x = 2; (b) x 2 > 0 x > 0; (c) x 2 < 9 x < 3; (d) x(x 2 + 1) = 0 x = 0; (e) x(x + 3) < 0 x > 3. 5

6 5. Bizonyítási módszerek: az indirekt bizonyítás, a teljes indukció. Állítások tagadásának a megfogalmazása F23. Pozitív állítás formájában fogalmazza meg a következő kijelentések tagadását. Egy adott épületet tekintve: ablak nyitva van ; ablak, ami nyitva van ; emelet, hogy ablak nyitva van ; emeleten ablak nyitva van. Egy adott egyetemet tekintve: szak évfolyamán leány hallgató ; szak, amelyiknek évfolyama, amelyben hallgató leány. F24. Egy adott épületre vonatkozóan tekintsük a minden ajtón van kilincs kijelentést. Írja ezt fel jelek és kvantorok segítségével, majd pozitív állítás formájában fogalmazza meg a tagadását. F25. Pozitív állítás formájában fogalmazza meg a következő kijelentések tagadását, és döntse el, hogy az állítások és tagadásuk közül melyek igazak. (a) y R, hogy x R esetén x < y 2 ; (b) y R, hogy x R esetén x < y 2 ; (c) x R és y R, hogy x 2 + y 2 = 1. (d) x R és y R esetén x 2 = 3y. F26. Pozitív állítás formájában fogalmazza meg a következő kijelentéseket: (a) Az A halmaz nem egyenlő a B halmazzal. (b) Az A halmaz nem részhalmaza a B halmaznak. Az indirekt bizonyítási módszer F27. Igazolja direkt és indirekt módon azt, hogy ahol x R. x 2 + 5x 4 > 0 x > 0, F28. Bizonyítsa be direkt és indirekt úton: Ha az A, B és C halmazokra A B C teljesül, akkor (A \ B) (B \ C) =. 6

7 F29. Bizonyítsa be, hogy nem igaz a következő állítás: Minden A és B halmazra A \ B = B \ A. Van-e olyan A és B halmaz, amelyre A \ B = = B \ A? Mi ennek a szükséges és elégséges feltétele? A teljes indukció T1. A teljes indukció elve. Tegyük fel, hogy minden n természetes számra adott egy A(n) állítás, és azt tudjuk, hogy (i) A(1) igaz, (ii) ha A(n) igaz, akkor A(n + 1) is igaz. Ekkor az A(n) állítás minden n természetes számra igaz. Megjegyzés. Teljes indukcióval tehát minden n természetes számra fennálló állításokat bizonyíthatunk. A fenti tétel azt mondja ki, hogy ha minden n N számra adott egy A(n) állítás (például egy egyenlőtlenség), akkor annak bizonyításához, hogy A(1), A(2), A(3),..., A(n),... mindegyike igaz, elég belátni a következő két dolgot: (i) az A(1) állítás igaz, (ii) ha valamilyen n természetes számra az A(n) állítás igaz (ezt szoktuk indukciós feltételnek nevezni), akkor az A(n + 1) állítás is igaz. Megjegyzés. Ha a teljes indukció elvében az 1 számot egy másik m-mel jelölt természetes számmal helyettesítjük, akkor az elv alkalmas annak bizonyítására, hogy a szóban forgó állítások m-től kezdve minden természetes számra igazak. F30. Teljes indukcióval igazolja, hogy minden n N esetén n(n + 1) (a) n = ; 2 (b) n 2 n(n + 1)(2n + 1) = ; 6 ( ) 2 n(n + 1) (c) n 3 = ; 2 (d) n 1 k(k + 1) = n n + 1 ; (e) (f) (g) k=1 n k=0 n k=1 n k=1 k(3k + 1) = n(n + 1) 2 ; 2k 1 < 2k 1 n; k 1 2n + 1 ; (h) Thomas a 303. oldal feladatai. 7

8 6. Egyenesek, körök és parabolák (Koordinátageometriai ismeretek összefoglalása) F31. Egyenesekkel kapcsolatos alapfeladatokat illetően l. Thomas 23. oldal 33., 35., 36. és 70. oldal 23. feladatait. F32. Szemléltesse a síkon azon (x, y) pontok halmazát, amelyekre a következők teljesülnek: (a) x + y = 1; (b) x + y 1; (c) x + y 1; (d) x y 5 és x + y 2; (e) x 2, y 4 és x + y 8; (f) 4x + 3y 24, 5x + 2y 20, 6x + y 12, x 0 és y 0; (g) x y 1, x + y 3 és x + 2y 1. (h) Írjon fel olyan egyenlőtlenségrendszert, amelynek megoldáshalmaza az A(0, 0), B(0, 5) és C(1, 3) csúcspontú háromszög belseje. F33. Körökkel kapcsolatos alapfeladatokat illetően l. Thomas 24. oldal feladatait. F34. Ábrázolja a síkon az alábbi egyenlőtlenségrendszer megoldáshalmazát: (a) x 2 + y 2 4x + 2y > 4 és x > 2; (b) x 2 + y 2 + 6y < 0 és y > 3; (c) Thomas 24. oldal feladatok. F35. Írjon fel egy olyan egyenlőtlenségrendszert, amelyet az origó középpontú, 2 sugarú körön kívül fekvő pontok közül pontosan azok elégítenek ki, amelyek az (1, 3) középpontú, az origón áthaladó kör belsejében helyezkednek el. F36. Thomas 24. oldal feladatok. F37. Ábrázolja az alábbi egyenletekkel megadott parabolákat: (a) y = 3x 2 + 2x + 5; (b) y = x 2 2x 3; (c) Thomas 24. oldal feladatok. 8

9 7. Polinomok szorzattá alakítása, polinomosztás F38. Alakítsa szorzattá a következő kifejezéseket: (a) x 2 + 7x + 10; (b) x 2 + 6x 8; (c) 2x 2 + 7x 3; (d) x 4 + x F39. Végezze el a következő műveleteket (határozza meg a hányadost és a maradékot): (a) (x 2 x 20) : (x 5), (b) (x 3 1) : (x 1), (c) (2x 4 x 2 5x + 6) : (x 2 3x), (d) (x 3 3x 2 x 1) : (3x 2 2x + 1), (e) (x 4 + x 3 + x 2 + x) : (x 2 + x), (f) (3x 8 + x 2 + 1) : (x 3 2x + 1). F40. Igazolja a következő állításokat: (a) Ha egy egész együtthatós polinomnak az x 0 egész szám gyöke, akkor x 0 a polinom állandó tagjának osztója. (b) Az egész együtthatós p(x) := a 0 + a 1 x + + a n x n (x R, a n 0, n 1) polinomnak csak olyan u/v (v 0 és u, v relatív primek) racionális szám lehet gyöke, amelyre teljesül az, hogy u az a 0 -nak, v pedig az a n -nek osztója. F41. Keresse meg az alábbi polinomok egész gyökeit: (a) x 2 + x 2 (x R), (c) x 3 x 2 25x + 25 (x R), (b) x 3 x 2 4x + 4 (x R), (d) x 5 4x 3 3 (x R). F42. Határozza meg a következő polinomok valamennyi valós gyökét: (a) x 3 2x + 1; (b) x 3 + x 2 14x 24; (c) x 3 + 9x 26; (d) x 4 6x x 2 2x 3; (e) x 4 2x 3 + 4x 2 + 2x 5; (f) x 3 1. F43. Határozza meg a b valós számot úgy, hogy a x 5 bx 2 bx + 1 polinomnak ( 1) legalább kétszeres gyöke legyen! 9

10 8. Valós-valós függvények (Nevezetes függvények, ábrázolás, műveletek) Valós-valós függvények ábrázolása függvénytranszformációval F44. Vázolja az alábbi függvények grafikonját: (a) 2x 2 5x + 3 (x R); (b) 2x + 3 (x R \ 1}); x 1 (c) x (x R); (d) x 2 5x + 6 (x R); 3x 1 (e) + 1 (x [ 1 4 3, + )); (f) sin ( ) x π (x R); (g) 3 sin x + cos x (x R); (h) sin 1 (x R \ 0}); x (i) 2 3 x 3 5 (x R); (j) ( 1) x+1 (x R). 3 Vizsgálja meg, hogy az elemi tulajdonságok közül melyekkel rendelkeznek a fenti függvények. F45. Vázolja az alábbi függvények grafikonját: (a) log 3 (x 2) (x > 2), (b) log 3 x 2 (x R \ 2}), (c) log 1 (x 2) (x > 2), (d) log 1 x 2 (x R \ 2}). 3 3 F46. Thomas 32. oldal feladatok. F47. Thomas 49. oldal feladatok. F48. Thomas 50. oldal feladatok. F49. Thomas 58. oldal feladatok. F50. Thomas 71. oldal feladatok. Algebrai műveletek valós-valós függvények között F51. Thomas 43. oldal 1. PÉLDA. F52. Thomas 48. oldal 1 4. feladatok. 10

11 Valós-valós függvények kompozíciója (összetett függvénye) Definíció. Legyen f és g olyan valós-valós függvény, hogy x D g elem, amelyre g(x) D f. Ebben az esetben az f (külső) és a g (belső) függvény összetett függvényét (vagy más szóval f és g kompozícióját) az f g (olv. szimbólummal jelöljük, és így értelmezzük: f kör g) f g : x D g g(x) D f } R, x f(g(x)). F53. Thomas 45. oldal 3. PÉLDA. F54. Írja fel az f g és a g f kompozíciót a következő függvények esetében: (a) f(x) := 1 x (x (, 1]), g(u) := u 2 (u R); (b) f(x) := 1 x 2 (x R), g(u) := u (u R + 0 ); (c) f(x) := x (x R), g(u) := u 2 (u R); (d) f(x) := sin x (x R), g(u) := 1 u (u > 0); (e) f(x) := x 2 (x R), g(u) := 2 u (u R); (f) f(x) := sin x (x R), g(u) := u (u 0). F55. Thomas 49. oldal feladatok. F56. Thomas 71. oldal feladatok. Valós-valós függvények inverze Definíció. Az f valós-valós függvény invertálható (vagy injektív), ha az f értékkészletének minden eleme az értelmezési tartományának pontosan egy eleméhez van hozzárendelve, azaz y R f -hez egyetlen olyan x D f amelyre y = f(x). Ebben az esetben az R f D f, x y, amelyre f(y) = x függvényt az f inverz függvényének nevezzük és az f 1 szimbólummal jelöljük. F57. Jegyezze meg a következőket: Ha az f függvény invertálható, akkor (a) az f függvény és az f 1 inverze esetében az értelmezési tartomány és az értékkészlet helyet cserél: D f 1 = R f és R f 1 = D f, 11

12 (b) f 1( f(x) ) = x (x D f ) és f ( f 1 (y) ) = y (y D f 1). (c) Ha az f : (a, b) R függvény szigorúan monoton növekedő (vagy csökkenő), akkor invertálható (van inverze). (d) Az f és f 1 függvény grafikonjai egymásnak az y = x egyenletű egyenesre vonatkozó tükörképei. F58. Bizonyítsa be, hogy az alábbi függvények nem invertálhatóak: (a) R x x 2, (b) [ 3, 3] x 9 x 2, (c) R x sin(5x + 1), (d) R x x 2 7x F59. Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben az alábbi függvényeket és az inverzüket. Írja fel mindegyik esetben az f 1 inverzfüggvényt is: (a) f(x) := x (x 0); (b) f(x) := x 2 (x 0); (c) f(x) := x 3 1 (x R); (d) f(x) := x 2 2x+1 (x 1); (e) f(x) := (x + 1) 2 (x 1); (f) f(x) := x 2/3 (x 0). F60. Mutassa meg, hogy az alábbi függvények invertálhatók, és állítsa elő az inverzüket: (a) R x 2x 3; (b) R x 5 x + 1; (c) R x 3 1 x 3 ; (d) R \ 3/2} x x 2 2x + 3 ; (e) R x (1 x 3 ) 1/5 + 2; (f) R x 3 x + 2; 7x 5, ha 1 x < 1 3 (g) f(x) := 2, ha 1 x 2; 1 + x x, ha x < 1 (h) R x x 2, ha 1 x 4 3x + 4, ha 4 < x. F61. Igazolja, hogy az alábbi függvényeknek van inverzük és adja meg az inverz függvényeket: (a) R x x 3 + 6x x; (b) R x x 3 3x 2 + 3x

13 9. Valós-valós függvények határértéke Megjegyzés. Kiemeljük az alábbi megjegyzendő!!! nevezetes határértékeket: 1 o sin x x 0 x = 1. 2 o Később majd megmutatjuk, hogy az f(x) := (1+1/x) x (x > 0) függvénynek (+ )-ben van határértéke. Igazolható, hogy ez a határérték irracionális, sőt transzcendens szám. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nincs olyan egész együtthatós polinom, aminek ez a szám gyöke lenne. (A 2 szám például irracionális, de nem transzcendens szám, mert 2 gyöke az x 2 2 = 0 egyenletnek.) A szóban forgó határértéket az e szimbólummal szokás jelölni (ezt tekintjük az e szám definíciójának): e := x + ( x) x. Az e számot ami a metematika egyik legfontosabb állandója Euler vezette be az 1748-ban megjelent Introductio in Analysin Infinitorum című munkájában. Az e tehát egy végtelen, nem szakaszos tizedes tört alakban írható fel. Az első néhány számjegeye: e = Az e alapú exponenciális függvényt (azaz az R x e x függvényt) természetes alapú exponenciális függvénynek, az e alapú logaritmusfüggvényt (azaz a log e függvényt) természetes alapú logaritmusfüggvénynek nevezzük. Ezt a log vagy az ln szimbólumokkal szokás jelölni. (Ábrázolja a függvényeket!) F62. Mit jelent az, hogy (a) f(x) = 7; x 2 (c) f(x) = 1; x 0 (e) x 1 f(x) = ; (g) (i) (b) f(x) = ; x 2 (d) f(x) = 1; + x 0 (f) x 1 + f = +. f(x) = 1; (h) f(x) = 1. x + x f(x) = + ; (j) f(x) =. x + x + (k) f(x) = + ; (l) f(x) =. x x Mindegyik esetben adjon meg explicit képlettel olyan függvényt, amelyikre teljesül a szóban forgó reláció. 13

14 F63. Szemléltesse az alábbi függvények grafikonját. Határértékekkel fejezze ki a függvény x 0 pont körüli viselkedését: (a) hatványfüggvények, x 0 = +, illetve x 0 = ; (b) a természetes alapú exponenciális függvény, x 0 = +, illetve x 0 = ; (c) a természetes alapú logaritmusfüggvény, x 0 = 0 +, illetve x 0 = + ; (d) a tangensfüggvény, x 0 = π 2. Útmutatás. (a) Minden n = 1, 2,... számra x + xn = + ; x xn = +,, ha n páros ha n páratlan. (b) (c) d x + ex = + és x ex = 0. x + ln x = + és ln x =. x 0 + tg x = és x ( tg x = +. π + 2 ) x ( π 2 ) F64. Thomas 111. oldal 2. feladat. F65. Thomas 100. oldal 57. feladat. F66. A definíció alapján igazolja, hogy (a) x 2 x = 2; (c) x (b) x 2 1 (x 2) 4 = + ; 3x x 2 = 3; (d) Thomas 99. oldal 34. feladat. F67. A határértékre vonatkozó tételek (valamint a szorzatra bontás vagy a gyöktelenítés cselek) felhasználásával számítsa ki az következő határértékeket: ( 1 (a) x 1 x 1 3 (c) x 5 (e) x 0 x 1 2 ) ( 1 ; (b) x 3 1 x 1 x 1 2 ) ; x x + x2 1 ; (d) ; x 5 x 0 x 1 + x 1 x 2 ; (f) x( x x ) ; 1 + x 1 x + (g) Thomas 90. oldal feladatok. 14

15 Útmutatás. (a) A műveletek és a határérték kapcsolatára vonatkozó tételeink most nem használhatók (egyik tagnak sincs határértéke; miért?) Ilyen esetekben az adott kifejezés alkalmas átalakításával igyekszünk olyan, az eredetivel egyenlő kifejezést kapni, amelyre az említett tételek már alkalmazhatók. (Általános módszer nincs, néhány típuspéldát ismerjenek meg.) Ebben az esetben az alkalmas átalakítás: 1 x 1 3 x 3 1 = (x3 1) 3(x 1) ( mivel x 3 (x 1)(x 3 1 = (x 1)(x 2 + x + 1) ) = 1) = (x 1)(x2 + x + 1) 3(x 1) (x 1)(x 1)(x 2 + x + 1) Az utolsó kifejezés x 1 esetén nyilván gyel egyenlő. = = x 2 + x 2 (x 1)(x 2 + x + 1) = (x 1)(x + 2) (x 1)(x 2 + x + 1) = x + 2 x 2 + x = 1-hez tart, ezért a kérdezett határérték (d) Most 0 0 típusú kifejezésről van szó (a számláló és a nevező is 0-hoz tart, ha x 0). Az alkalmas átalakítás ebben és a hasonló jellegű esetben a gyöktelenítés: 1 + x + x x + x x + x2 + 1 = x x 1 + x + x2 + 1 = = x + x 2 x 1 + x + x = 1 + x 1 + x + x Itt a számláló 1-hez, a nevező 2-höz tart, ha x 0, ezért az utolsó tört (következésképpen az eredeti kifejezés) határértéke x 0 esetén 1 2. (f) Ez is kritikus határérték (a műveleti tételeink nem használhatók, miért?). Az alkalmas átalakítás: x ( x2 + 1 x ) = x ( x2 + 1 x ) x x x x = = x x x = ( 1 x ) 1, ha x sin x F68. A x 0 x = 1 összefüggés felhasználásával számítsa ki az alábbi hárértékeket: (a) x 0 sin 7x sin 3x ; 1 cos x (b) ; x 0 x 2 tg x sin x sin x sin a (c) ; (d) x 0 x 3 x a x a (e) Thomas 112. oldal feladatok. (a R); Útmutatás. (a) 0 0 típusú kifejezésről van szó (miért?). Az alkalmas átalakítás: sin 7x sin 7x = sin 3x 7x 3x sin 3x 7 3 = 7 sin 7x 3 7x 1 sin 3x 3x. 15

16 Mivel sin 7x x 0 7x = sin 3x x 0 3x = 1, ezért a műveletek és a határérték kapcsolatára vonatkozó tételek alapján sin 7x x 0 sin 3x = 7 3. (d) 0 0 típusú kifejezésről van szó (miért?). Az alkalmas átalakítás előtt most egy új változót vezetünk be: Legyen x a =: t. Ekkor Így sin x sin a x a = ( cos a ) sin t t x = a + t és x a t 0. = sin(a + t) sin a t ( sin a ) 1 cos t t = ( cos a ) sin t t = sin a cos t + cos a sin t sin a t = ( cos a ) sin t t ( sin a ) sin t 2 t 2 = ( sin a ) 2 sin2 t 2 t sin t 2. Ebben az alakban már alkalmazhatjuk a műveletek és a határérték kapcsolatára vonatkozó állításainkat. Mivel sin t = t 0 t t 0 t 2 sin t 2 ezért az utolsó kifejezés határértéke cos a, tehát = 1 és t 0 sin t 2 = 0, = sin x sin a = cos a. x a x a F69. A kifejezések alkalmas átalakítása után a határértékre vonatkozó tételek felhasználásával számítsa ki az következő határértékeket: (a) (c) x + x 2x x 2 2x + 1 ; (b) 3x 2 2x + 5 x + x ; x 5 + 3x ; (d) x 2 10x + 1 x (e) Thomas 112. oldal feladatok. Útmutatás. (a) x + (b) (c) 2x x 2 2x + 5 = x 2 1 2x + 1 x + x = x 2 x x 3 x x 3 x + 3 x 5 x 3 x + 5 x ; x x + 5 x 2 = 2 3. = 0. x 5 + 3x x x 2 10x + 1 = x x 2 x 1 10 x + 1 =. x 2 16

17 10. Valós-valós függvények folytonossága (x R\0}) függvény a 0 pontban folytono- F70. Kiterjeszthető-e az f(x) = x sin 1 x san? Útmutatás. Az f függvény az x 0 = 0 pontban nincs értelmezve, de ebben a pontban f-nek van határértéke: x sin 1 x 0 x = 0, ui. x x sin 1 x x (x R \ 0}) és x = 0, ezért a közrefogási elvből következik, x 0 hogy a fenti határérték valóban 0. Következésképpen az F (x) := x sin 1 x, ha x R \ 0} 0, ha x = 0 függvény folytonos a 0 pontban; és ez f folytonos kiterjesztése. F71. Határozza meg az alábbi függvények szakadási helyeit és azok fajtáját: x 2 5x + 6, ha x R \ 2, 5} (a) f(x) := x 2 7x , ha x = 2, x = 5; sin x, ha x R \ 0} (b) f(x) := x 1, ha x = 0; e 1/x, ha x R \ 0} (c) f(x) := 1, ha x = 0. Útmutatás. (a) Mivel x 2 7x + 10 = (x 2)(x 5), ezért 2 és 5 a nevező zérushelye. Racionális törtfüggvény az értelmezési tartományának minden pontjában folytonos, ezért f az R \ 2, 5} halmaz minden pontjában folytonos. A további vizsgálatokhoz alakítsuk át a hozzárendelési utasítást: x 2 5x + 6 (x 2)(x 3) x 2 = 7x + 10 (x 2)(x 5) = x 3 x 5 = x 5 Legyen x 0 = 2. A fentiek alapján x 3 f(x) = x 2 x 2 x 5 = 1 f(2) = 0, 3 ezért az x 0 = 2 pont az f függvénynek megszüntethető szakadási helye. Legyen most x 0 = 5. Ekkor (x R \ 2, 5}). x 5 x 5 f(x) = és f(x) = + (miért?), + 17

18 ami azt jelenti, hogy az x 0 = 5 pont az f függvénynek másodfajú szakadási helye. (b) f a 0-tól különböző pontokban folytonos (miért?). Az x 0 := 0 pontban megvizsgáljuk az egyoldali határértékeket: sin x f(x) = x 0 + x 0 + x = 1, f(x) = sin x x 0 x 0 x = 1. Ezek különbözők, ezért f nem folytonos a 0 pontban. Itt ugrása (vagy elsőfajú szakadási helye) van. (c) f a 0-tól különböző pontokban folytonos (miért?). Az x 0 := 0 pontban megvizsgáljuk az egyoldali határértékeket: f(x) = x 0 + x 0 e 1 1 x = + x 0 + e (a t := 1 1/x x f(x) = e 1 1 x = (a t := x 0 x 0 x A 0 pont tehát másodfajú szakadási hely. új változóval) = új változóval) = 1 t + e t = 0. t + et =. F72. Az α R paraméter mely értékei esetén lesz mindenütt folytonos a következő függvény: αx 2 + 4x 1, ha x 1 (a) f(x) := x + 3, ha 1 < x; x 2 α 2, ha x < 4 (b) f(x) := αx + 20, ha x 4; 1, ha x > 0 (c) f(x) := e x + α, ha x 0; (d) f(x) := 2x αx 1, ha x 1 3x 2 + 1, ha 1 < x. Útmutatás. (a) Az f függvény minden x 0 R \ 1} pontban folytonos. Az x 0 = 1 pontban létezik a jobb oldali- és a bal oldali határérték is, és x 1 f(x) = + +( x + 3) = 2, x 1 f(x) = + 4x 1) = α + 3, x 1 x 1 (αx2 ezért ebben az esetben a függvény akkor és csak akkor folytonos, ha ezek a határértékek megegyeznek, azaz pontosan akkor, ha α = 1. 18

19 (c) Az elemi függvények folytonosságára, valamint a folytonosság és a műveletek kapcsolatára vonatkozó tételünkből következik, hogy az f függvény a 0-tól különböző pontokban folytonos. Az x 0 = 0 pontban először az egyoldali határértékeket számítjuk ki. Világos, hogy Mivel ezért x 0 f(x) = ( 2x + α) = α. x 0 ( x + 1 ) = + és x 0 + x y + ey = +, 1 f(x) = x 0 + x 0 + e x+ 1 x A függvény a 0 pontban akkor és csak akkor folytonos, ha a bal- és a jobb oldali határértékek megegyeznek, azaz pontosan akkor, ha α = 0. F73. Adjon példát olyan olyan, az egész R-en értelmezett függvényre, amelyik (a) sehol sem folytonos; (b) csak a 0 pontban folytonos. = 0. Útmutatás. (a) Az Gondolja meg a következőket: f : R R, f(x) := 1, ha x racionális 1, ha x irracionális; függvény sehol sem folytonos. (Ábrázolja a függvény grafikonját!) (b) Az f : R R, f(x) := x, ha x racionális x, ha x irracionális függvény csak az x 0 = 0 pontban folytonos. (Ábrázolja a függvény grafikonját!) F74. Legyen f és g valós-valós függvény. (a) Lehet-e az f +g, fg, f/g függvény folytonos az x 0 D f D g pontban, ha az f és a g függvénynek az x 0 pont szakadási helye? (b) Tegyük fel, hogy az f függvény folytonos, a g függvénynek pedig szakadása van az x 0 D f D g pontban. Lehet-e az f + g, fg, f/g függvény folytonos x 0 -ban? Útmutatás. (a) Legyen f(x) := 1, ha x Q 1, ha x Q = R \ Q 19

20 és g := f. Ezek a függvények az értelmezési tartományuk egyetlen pontjában sem folytonosak (mindegyik pont másodfajú szakadási hely), ugyanakkor az f + g, fg, f/g és f 2 függvény mindegyike mindenütt folytonos. (b) Ha az x 0 D f D g pontban f folytonos és g-nek szakadása van, akkor az f + g függvénynek is szakadása van az x 0 pontban. Az ellenkező esetben ui. az (f + g) f = g függvény is folytonos lenne x 0 -ban. Az fg lehet folytonos x 0 -ban. Legyen például f(x) := x (x R), 0, ha x R \ 0} g(x) := 1, ha x = 0 és x 0 := 0. F75. Bizonyítsa be, hogy minden páratlan fokszámú, valós együtthatós polinomnak van valós gyöke. Útmutatás. Legyen p(x) := α 2n+1 x 2n α 0 (x R) egy páratlan fokszámú valós együtthatós polinom, és tegyük fel, hogy α 2n+1 > 0. Ekkor p(x) = és p(x) = +. (Miért?) x x + Ezért léteznek olyan x 1 < 0 < x 2 számok, amelyekre p(x 1 ) < 0 < p(x 2 ) teljesül. A p függvény folytonos az [x 1, x 2 ] intervallumon (is), ezért Bolzano tételéből következik, hogy van olyan ξ [x 1, x 2 ] R pont, amelyre p(ξ) = 0. F76. Igazolja, hogy az egyenleteknek van megoldása. e x = 2 x Útmutatás. Tekintsük az f(x) := e x 2 + x (x R) függvényt. f(0) = 1 és f(1) = e 1 > 0. Mivel f folytonos R-en, ezért folytonos a [0, 1] intervallumon is, így Bolzano tétele alapján van olyan ξ (0, 1) pont, amelyre f(ξ) = 0, azaz e ξ = 2 ξ teljesül. F77. Bizonyítsa be, hogy az x 3 + x 1 polinomnak pontosan egy valós gyöke van, és számítsa ki ezt a gyököt 10 1 pontossággal. 20

Gyakorló feladatok I.

Gyakorló feladatok I. Gyakorló feladatok I. (Függvények határértéke és folytonossága) Analízis 2. (A,B, C szakirány, keresztfélév) Programtervező informatikus szak 2013-2014. tanév tavaszi félév Összeállította: Szili László

Részletesebben

A gyakorlatok anyaga

A gyakorlatok anyaga A 7-11. gyakorlatok anyaga a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz B és D kurzusok Számhalmazok jelölésére a következő szimbólumokat használjuk: N := {1,,...}, Z, Q, Q, R. Az intervallumokat pedig így

Részletesebben

Függvény határérték összefoglalás

Függvény határérték összefoglalás Függvény határérték összefoglalás Függvény határértéke: Def: Függvény: egyértékű reláció. (Vagyis minden értelmezési tartománybeli elemhez, egyértelműen rendelünk hozzá egy elemet az értékkészletből. Vagyis

Részletesebben

2) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont)

2) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont) (11/1) Függvények 1 1) Ábrázolja az f()= -4 függvényt a [ ;10 ] intervallumon! (pont) ) Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! (3pont) 3) Ábrázolja + 1 - függvényt a [ ;] -on! (3pont)

Részletesebben

1. Ábrázolja az f(x)= x-4 függvényt a [ 2;10 ] intervallumon! (2 pont) 2. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét!

1. Ábrázolja az f(x)= x-4 függvényt a [ 2;10 ] intervallumon! (2 pont) 2. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! Függvények 1 1. Ábrázolja az f()= -4 függvényt a [ ;10 ] intervallumon!. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét! 3. Ábrázolja + 1 - függvényt a [ ;] -on! 4. Az f függvényt a valós

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 Elemi függvények H607, EIC 2019-03-13 Wettl Ferenc

Részletesebben

Matematika 11. osztály

Matematika 11. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Humán tagozat Matematika 11. osztály I. rész: Hatvány, gyök, logaritmus Készítette: Balázs Ádám Budapest, 018 . Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al: Bevezető matematika kémikusoknak., 04. ősz. feladatlap. Ábrázoljuk számegyenesen a következő egyenlőtlenségek megoldáshalmazát! (a) x 5 < 3 5 x < 3 x 5 < (d) 5 x

Részletesebben

Analízis I. beugró vizsgakérdések

Analízis I. beugró vizsgakérdések Analízis I. beugró vizsgakérdések Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v1.7 Forrás: Dr. Weisz Ferenc: Prog. Mat. 2006-2007 definíciók

Részletesebben

Függvények Megoldások

Függvények Megoldások Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!

Részletesebben

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja Komple számok A komple számok algebrai alakja 1. Ábrázolja a következő komple számokat a Gauss-féle számsíkon! Adja meg a számok valós részét, képzetes részét és számítsa ki az abszolút értéküket! a) 3+5j

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x

Részletesebben

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1.

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1. . Ábrázoljuk a következő halmazokat a síkon! {, y) R 2 : + y < }, b) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4}, c) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4, + y < }, {, y) R 2 : + y < }. Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/.. gyakorlat

Részletesebben

Gyakorló feladatok I.

Gyakorló feladatok I. Gyakorló feladatok I. a Matematika Aa Vektorüggvények tárgyhoz (D D5 kurzusok) Összeállította: Szili László Ajánlott irodalmak:. G.B. Thomas, M.D. Weir, J. Hass, F.R. Giordano: Thomas-féle KALKULUS I.,

Részletesebben

Függvények határértéke és folytonosság

Függvények határértéke és folytonosság Függvények határértéke és folytonosság ) Bizonyítsa be a határérték definíciója alapján, hogy teljesül! + 5 + = Megoldás Heine definíciója alapján): Igazolandó, hogy a függvény értelmezve van a egy környezetében,

Részletesebben

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2 1) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) b) c) ( ) ) Határozza meg az 1. feladatban megadott, ; intervallumon

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben

Függvények július 13. f(x) = 1 x+x 2 f() = 1 ()+() 2 f(f(x)) = 1 (1 x+x 2 )+(1 x+x 2 ) 2 Rendezés után kapjuk, hogy:

Függvények július 13. f(x) = 1 x+x 2 f() = 1 ()+() 2 f(f(x)) = 1 (1 x+x 2 )+(1 x+x 2 ) 2 Rendezés után kapjuk, hogy: Függvények 015. július 1. 1. Feladat: Határozza meg a következ összetett függvényeket! f(x) = cos x + x g(x) = x f(g(x)) =? g(f(x)) =? Megoldás: Összetett függvény el állításához a küls függvényben a független

Részletesebben

2014. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia

2014. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia 24. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia A differenciálszámítás az emberiség egyik legnagyobb találmánya és ez az állítás nem egy matek-szakbarbár fellengzős kijelentése. A differenciálszámítás segítségével

Részletesebben

Obudai Egyetem RKK Kar. Feladatok a Matematika I tantárgyhoz

Obudai Egyetem RKK Kar. Feladatok a Matematika I tantárgyhoz Obudai Egyetem RKK Kar Feladatok a Matematika I tantárgyhoz Gyakorló Feladatok a Matematika I Tantárgyhoz Els rész: Feladatok. Halmazelmélet, Számhalmazok, Függvények... Feladat. Legyen A = { : + 3 = 3},

Részletesebben

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások ) Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek - megoldások Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások a) Oldja meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet! = 6 (5 pont) b) Oldja

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Valós változós valós értékű függvények... 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Valós változós valós értékű függvények... 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... Valós változós valós értékű függvények... Hatványfüggvények:... Páratlan gyökfüggvények:... Páros gyökfüggvények... Törtkitevős függvények (gyökfüggvények hatványai)...

Részletesebben

Határérték. prezentációjából valók ((C)Pearson Education, Inc.) Összeállította: Wettl Ferenc október 11.

Határérték. prezentációjából valók ((C)Pearson Education, Inc.) Összeállította: Wettl Ferenc október 11. Határérték Thomas féle Kalkulus 1 című könyv alapján készült a könyvet használó hallgatóknak. A képek az eredeti könyv szabadon letölthető prezentációjából valók ((C)Pearson Education, Inc.) Összeállította:

Részletesebben

Nagy András. Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály 2010.

Nagy András. Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály 2010. Nagy András Feladatok a logaritmus témaköréhez. osztály 00. Feladatok a logaritmus témaköréhez. osztály ) Írd fel a következő egyenlőségeket hatványalakban! a) log 9 = b) log 4 = - c) log 7 = d) lg 0 =

Részletesebben

Abszolútértékes és gyökös kifejezések Megoldások

Abszolútértékes és gyökös kifejezések Megoldások Abszolútértékes és gyökös kifejezések Megoldások ) Igazolja, hogy az alábbi négy egyenlet közül az a) és b) jelű egyenletnek pontosan egy megoldása van, a c) és d) jelű egyenletnek viszont nincs megoldása

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Valós függvények (2) (Határérték) 1. A a R szám δ > 0 sugarú környezete az (a δ, a + δ) nyílt intervallum. Ezután a valós számokat, a számegyenesen való ábrázolhatóságuk miatt, pontoknak is fogjuk hívni.

Részletesebben

Integrálszámítás. a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz november

Integrálszámítás. a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz november Integrálszámítás a Matematika Aa-Analízis nevű tárgyhoz 009. november Tartalomjegyzék I. Feladatok 5. A határozatlan integrál (primitív függvények........... 7.. A definíciók egyszerű következményei..................

Részletesebben

Intergrált Intenzív Matematika Érettségi

Intergrált Intenzív Matematika Érettségi . Adott a mátri, determináns determináns, ahol,, d Számítsd ki:. b) Igazold, hogy a b c. Adott a az 6 0 egyenlet megoldásai. a). c) Számítsd ki a d determináns értékét. d c a b determináns, ahol abc,,.

Részletesebben

Függvények vizsgálata

Függvények vizsgálata Függvények vizsgálata ) Végezzük el az f ) = + polinomfüggvény vizsgálatát! Értelmezési tartomány: D f = R. Zérushelyek: Próbálgatással könnyen adódik, hogy f ) = 0. Ezután polinomosztással: + ) / ) =

Részletesebben

0-49 pont: elégtelen, pont: elégséges, pont: közepes, pont: jó, pont: jeles

0-49 pont: elégtelen, pont: elégséges, pont: közepes, pont: jó, pont: jeles Matematika szigorlat, Mérnök informatikus szak I. 2013. jan. 10. Név: Neptun kód: Idő: 180 perc Elm.: 1. f. 2. f. 3. f. 4. f. 5. f. Fel. össz.: Össz.: Oszt.: Az elérhető pontszám 40 (elmélet) + 60 (feladatok)

Részletesebben

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag 2018/19 1. félév Függvények határértéke 1. Bizonyítsuk be definíció alapján a következőket! (a) lim x 2 3x+1 5x+4 = 1 2 (b) lim x 4 x 16 x 2 4x = 2

Részletesebben

Trigonometria Megoldások. 1) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( )

Trigonometria Megoldások. 1) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( ) Trigonometria Megoldások Trigonometria - megoldások ) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( ) akkor a háromszög egyenlő szárú vagy derékszögű!

Részletesebben

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI A NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI 20-09-2 Terem: Munkaidő: 0 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható! Csak és kizárólag tollal tölthető ki a feladatlap, a ceruzával

Részletesebben

Matematika alapjai; Feladatok

Matematika alapjai; Feladatok Matematika alapjai; Feladatok 1. Hét 1. Tekintsük a,, \ műveleteket. Melyek lesznek a.) kommutativok b.) asszociativak c.) disztributívak-e a, műveletek? Melyik melyikre? 2. Fejezzük ki a műveletet a \

Részletesebben

Matematika 8. osztály

Matematika 8. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos Matematika 8. osztály I. rész: Algebra Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2018 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. rész: Algebra................................

Részletesebben

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban?

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? 6. Függvények I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? f x g x cos x h x x ( ) sin x (A) Az f és a h. (B) Mindhárom. (C) Csak az f.

Részletesebben

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy /. Házi feladat. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy mindig igaz. (p (( p) q)) (( p) ( q)). Igazoljuk, hogy minden A, B és C halmazra A \ (B C) = (A \ B) (A \ C) teljesül.

Részletesebben

a) A logaritmus értelmezése alapján: x 8 0 ( x 2 2 vagy x 2 2) (1 pont) Egy szorzat értéke pontosan akkor 0, ha valamelyik szorzótényező 0.

a) A logaritmus értelmezése alapján: x 8 0 ( x 2 2 vagy x 2 2) (1 pont) Egy szorzat értéke pontosan akkor 0, ha valamelyik szorzótényező 0. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval

Részletesebben

függvény grafikonja milyen transzformációkkal származtatható az f0 : R R, f0(

függvény grafikonja milyen transzformációkkal származtatható az f0 : R R, f0( FÜGGVÉNYEK 1. (008. okt., 14. fel, 5+7 pont) Fogalmazza meg, hogy az f : R R, f ( x) x 1 függvény grafikonja milyen transzformációkkal származtatható az f0 : R R, f0( x) x függvény grafikonjából! Ábrázolja

Részletesebben

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma?

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma? . Folytonosság. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maimuma és minimuma?. (A) Tudunk példát adni olyan függvényekre, melyek megegyeznek inverzükkel? Ha igen,

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 4 IV. FÜGGVÉNYEk 1. LEkÉPEZÉSEk, függvények Definíció Legyen és két halmaz. Egy függvény -ből -ba egy olyan szabály, amely minden elemhez pontosan egy elemet rendel hozzá. Az

Részletesebben

f(x) a (x x 0 )-t használjuk.

f(x) a (x x 0 )-t használjuk. 5. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 5.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia 2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Az egyváltozós valós függvény fogalma, műveletek 2.) Zérushely, polinomok zérushelye 3.) Korlátosság 4.) Monotonitás 5.) Szélsőérték 6.) Konvex

Részletesebben

Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály, középszint

Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály, középszint TÁMOP-4-08/-009-00 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Feladatok a logaritmus témaköréhez osztály, középszint Vasvár, 00 május összeállította: Nagy

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 Folytonosság H607, EIC 2019-03-07 Wettl Ferenc

Részletesebben

2014. szeptember 24. és 26. Dr. Vincze Szilvia

2014. szeptember 24. és 26. Dr. Vincze Szilvia 2014. szeptember 24. és 26. Dr. Vincze Szilvia Mind a hétköznapi, mind a tudományos életben gyakran előfordul, hogy bizonyos halmazok elemei között kapcsolat figyelhető meg. A kapcsolat fogalmának matematikai

Részletesebben

Matematika 8. osztály

Matematika 8. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos Matematika 8. osztály III. rész: Függvények Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2018 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék III. rész:

Részletesebben

Analízis házi feladatok

Analízis házi feladatok Analízis házi feladatok Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 200-. I. Félév 2 . fejezet Első hét.. Házi Feladatok.. Házi Feladat. Írjuk fel a következő sorozatok 0.,., 2., 5., 0. elemét,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Paraméter

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Paraméter MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Paraméter A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval

Részletesebben

Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé.

Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé. HA 1 Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé. (Albert Einstein) HA 2 Halmazok HA 3 Megjegyzések A halmaz, az elem és az eleme fogalmakat nem definiáljuk, hanem alapfogalmaknak

Részletesebben

[f(x) = x] (d) B f(x) = x 2 ; g(x) =?; g(f(x)) = x 1 + x 4 [

[f(x) = x] (d) B f(x) = x 2 ; g(x) =?; g(f(x)) = x 1 + x 4 [ Bodó Beáta 1 FÜGGVÉNYEK 1. Határozza meg a következő összetett függvényeket! g f = g(f(x)); f g = f(g(x)) (a) B f(x) = cos x + x 2 ; g(x) = x; f(g(x)) =?; g(f(x)) =? f(g(x)) = cos( x) + ( x) 2 = cos( x)

Részletesebben

FÜGGVÉNYTANI ALAPOK A) ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY

FÜGGVÉNYTANI ALAPOK A) ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY FÜGGVÉNYTANI ALAPOK Foglalkoztunk az alaptulajdonságnak tekinthető értelmezési tartománnyal, és a paritással, továbbá az összetett függvények képzési módjával, illetve ezeknek az elemi függvényekre való

Részletesebben

Kalkulus S af ar Orsolya F uggv enyek S af ar Orsolya Kalkulus

Kalkulus S af ar Orsolya F uggv enyek S af ar Orsolya Kalkulus Függvények Mi a függvény? A függvény egy hozzárendelési szabály. Egy valós függvény a valós számokhoz, esetleg egy részükhöz rendel hozzá pontosan egy valós számot valamilyen szabály (nem feltétlen képlet)

Részletesebben

Alapfogalmak, valós számok Sorozatok, határérték Függvények határértéke, folytonosság A differenciálszámítás Függvénydiszkusszió Otthoni munka

Alapfogalmak, valós számok Sorozatok, határérték Függvények határértéke, folytonosság A differenciálszámítás Függvénydiszkusszió Otthoni munka Pintér Miklós miklos.pinter@uni-corvinus.hu Ősz Alapfogalmak Halmazok Definíció Legyen A egy tetszőleges halmaz, ekkor x A (x / A) jelentése: x (nem) eleme A-nak. A B (A B) jelentése: A (valódi) részhalmaza

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Trigonometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Trigonometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Trigonometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

1.1. Alapfogalmak. Vektor: R 2 beli elemek vektorok. Pl.: (2, 3) egy olyan vektor aminek a kezdo pontja a (0, 0) pont és a végpontja a

1.1. Alapfogalmak. Vektor: R 2 beli elemek vektorok. Pl.: (2, 3) egy olyan vektor aminek a kezdo pontja a (0, 0) pont és a végpontja a 1. 1. hét 1.1. Alapfogalmak Vektor: R 2 beli elemek vektorok. Pl.: (2, 3) egy olyan vektor aminek a kezdo pontja a (0, 0) pont és a végpontja a (2, 3) Egyenes normál vektora egy pontban: egy olyan vektor

Részletesebben

HALMAZELMÉLET feladatsor 1.

HALMAZELMÉLET feladatsor 1. HALMAZELMÉLET feladatsor 1. Egy (H,, ) algebrai struktúra háló, ha (H, ) és (H, ) kommutatív félcsoport, és teljesül az ún. elnyelési tulajdonság: A, B H: A (A B) = A, A (A B) = A. A (H,, ) háló korlátos,

Részletesebben

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok . fejezet Bevezetés Algebrai feladatok J. A számok gyakran használt halmazaira a következ jelöléseket vezetjük be: N a nemnegatív egész számok, N + a pozitív egész számok, Z az egész számok, Q a racionális

Részletesebben

Egészrészes feladatok

Egészrészes feladatok Kitűzött feladatok Egészrészes feladatok Győry Ákos Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium 1. feladat. Oldjuk meg a valós számok halmazán a { } 3x 1 x+1 7 egyenletet!. feladat. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások

Exponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások Eponenciális és logaritmikus kifejezések - megoldások Eponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások ) Igazolja, hogy az alábbi négy egyenlet közül az a) és jelű egyenletnek pontosan egy megoldása

Részletesebben

1. Fuggveny ertekek. a) f (x) = 3x 3 2x 2 + x 15 x = 5, 10, 5 B I. x = arcsin(x) ha 1 x 0 x = 1, arctg(x) ha 0 < x < + a) f (x) = 4 x 2 x+log

1. Fuggveny ertekek. a) f (x) = 3x 3 2x 2 + x 15 x = 5, 10, 5 B I. x = arcsin(x) ha 1 x 0 x = 1, arctg(x) ha 0 < x < + a) f (x) = 4 x 2 x+log 1. Fuggveny ertekek 1 Szamtsuk ki az alabbi fuggvenyek erteket a megadott helyeken! a) f (x) = 3x 3 2x 2 + x 15 x = 5, 10, 5 B I b) f (x) = sin x 1 x = π 2, π 4, 3 3 2π, 10π I arcsin(x) ha 1 x 0 1 c) f

Részletesebben

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni.

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni. Nevezetes függvény-határértékek Az alábbiakban a k sorszámú függvény-határértékek)re az FHk rövidítéssel, a kompozíció határértékéről szóló első, illetve második tételre a KL1, illetve a KL rövidítéssel,

Részletesebben

Trigonometria Megoldások. 1) Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! (12 pont) Megoldás:

Trigonometria Megoldások. 1) Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! (12 pont) Megoldás: Trigonometria Megoldások ) Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! cos + cos = sin ( pont) sin cos + = + = ( ) cos cos cos (+ pont) cos + cos = 0 A másodfokú egyenlet megoldóképletével

Részletesebben

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Számsorozatok, vektorsorozatok konvergenciája Def.: Számsorozatok értelmezése:

Részletesebben

Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat

Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat 1. feladat. Fogalmazza meg a következő ítélet kontrapozícióját: Ha a sorozat csökkenő és alulról korlátos, akkor konvergens. 2. feladat. Vezessük be

Részletesebben

I. feladatsor i i i i 5i i i 0 6 6i. 3 5i i

I. feladatsor i i i i 5i i i 0 6 6i. 3 5i i I. feladatsor () Töltse ki az alábbi táblázatot: Komplex szám Valós rész Képzetes rész Konjugált Abszolútérték + i i 0 + i i 5 5i 5 5i 6 6i 0 6 6i 6 5i 5 + 5i + i i 7i 0 7 7i 7 () Adottak az alábbi komplex

Részletesebben

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged Magas szintű matematikai tehetséggondozás Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged Ahhoz, hogy egy diák kimagasló eredményeket érhessen el matematika versenyeken, elengedhetetlenül

Részletesebben

Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé. (Albert Einstein) Halmazok 1

Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé. (Albert Einstein) Halmazok 1 Halmazok 1 Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé. (Albert Einstein) Halmazok 2 A fejezet legfontosabb elemei Halmaz megadási módjai Halmazok közti műveletek (metszet,

Részletesebben

Matematikai logika és halmazelmélet

Matematikai logika és halmazelmélet Matematikai logika és halmazelmélet Wettl Ferenc előadása alapján 2015-09-07 Wettl Ferenc előadása alapján Matematikai logika és halmazelmélet 2015-09-07 1 / 21 Tartalom 1 Matematikai kijelentések szerkezete

Részletesebben

Halmazelméleti alapfogalmak

Halmazelméleti alapfogalmak Halmazelméleti alapfogalmak halmaz (sokaság) jól meghatározott, megkülönböztetett dolgok (tárgyak, fogalmak, stb.) összessége. - halmaz alapfogalom. z azt jelenti, hogy csak példákon keresztül magyarázzuk,

Részletesebben

Függvény differenciálás összefoglalás

Függvény differenciálás összefoglalás Függvény differenciálás összefoglalás Differenciálszámítás: Def: Differenciahányados: f() f(a + ) f(a) függvényérték változása független változó megváltozása Ha egyre kisebb, vagyis tart -hoz, akkor a

Részletesebben

2012. október 9 és 11. Dr. Vincze Szilvia

2012. október 9 és 11. Dr. Vincze Szilvia 2012. október 9 és 11. Dr. Vincze Szilvia Egyváltozós valós függvények nevezetes osztályai I. Algebrai függvények Racionális egész függvények (polinomok) Racionális törtfüggvények Irracionális függvények

Részletesebben

RE 1. Relációk Függvények. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel!

RE 1. Relációk Függvények. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel! RE 1 Relációk Függvények RE 2 Definíció: Ha A, B és ρ A B, akkor azt mondjuk, hogy ρ reláció A és B között, vagy azt, hogy ρ leképezés A-ból B-be. Ha speciálisan A=B, azaz ρ A A, akkor azt mondjuk, hogy

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Eponenciális és Logaritmikus kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szoálhatnak fontos információval

Részletesebben

Függvényhatárérték és folytonosság

Függvényhatárérték és folytonosság 8. fejezet Függvényhatárérték és folytonosság Valós függvények és szemléltetésük D 8. n-változós valós függvényen (n N + ) olyan f függvényt értünk amelynek értelmezési tartománya (Dom f ) az R n halmaznak

Részletesebben

FELVÉTELI VIZSGA, július 17.

FELVÉTELI VIZSGA, július 17. BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR FELVÉTELI VIZSGA, 2017. július 17. Írásbeli vizsga MATEMATIKÁBÓL I. TÉTEL (30 pont) 1) (10 pont) Igazoljuk, hogy tetszőleges m R esetén

Részletesebben

Analízis előadás és gyakorlat vázlat

Analízis előadás és gyakorlat vázlat Analízis előadás és gyakorlat vázlat Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 2010-11. I. Félév 2 1. fejezet Számhalmazok és tulajdonságaik 1.1. Nevezetes számhalmazok ➀ a) jelölése: N b)

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

1. Halmazok, számhalmazok, alapműveletek

1. Halmazok, számhalmazok, alapműveletek 1. Halmazok, számhalmazok, alapműveletek I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Határozza meg az (A B)\C halmaz elemszámát, ha A tartalmazza az összes 19-nél kisebb természetes számot, továbbá B a prímszámok halmaza

Részletesebben

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek A másodfokú egyenlet grafikus megoldása Példa1. Ábrázold az f(x) = x 1x 16 függvényt, majd olvasd le az ábráról az alábbi egyenlet megoldását: x 1x 16 =. 1. lépés:

Részletesebben

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1.

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1. Matematika B/1 Biró Zsolt Tartalomjegyzék 1. Célkit zések 1 2. Általános követelmények 1 3. Rövid leírás 1 4. Oktatási módszer 1 5. Követelmények, pótlások 2 6. Program (el adás) 2 7. Program (gyakorlat)

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Eponenciális és Logaritmikus kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos

Részletesebben

Relációk Függvények. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel!

Relációk Függvények. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel! függvények RE 1 Relációk Függvények függvények RE 2 Definíció Ha A, B és ρ A B, akkor azt mondjuk, hogy ρ reláció A és B között, vagy azt, hogy ρ leképezés A-ból B-be. Ha speciálisan A=B, azaz ρ A A, akkor

Részletesebben

Határozatlan integrál

Határozatlan integrál Határozatlan integrál Boros Zoltán Debreceni Egyetem, TTK Matematikai Intézet, Anaĺızis Tanszék Debrecen, 207. február 20 27. Primitív függvény, határozatlan integrál A továbbiakban legyen I R intervallum.

Részletesebben

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek A másodfokú egyenlet grafikus megoldása Példa1. Ábrázold az f(x) = x + 1x + 16 függvényt, majd olvasd le az ábráról az alábbi egyenlet megoldását: x + 1x + 16 = 0.

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

3. Lineáris differenciálegyenletek

3. Lineáris differenciálegyenletek 3. Lineáris differenciálegyenletek A közönséges differenciálegyenletek két nagy csoportba oszthatók lineáris és nemlineáris egyenletek csoportjába. Ez a felbontás kicsit önkényesnek tűnhet, a megoldásra

Részletesebben

MATEK-INFO UBB verseny április 6.

MATEK-INFO UBB verseny április 6. BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR MATEK-INFO UBB verseny 219. április 6. Írásbeli próba matematikából FONTOS MEGJEGYZÉS: 1) Az A. részben megjelenő feleletválasztós

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások Megoldások 1. Oldd meg a következő egyenleteket! (Alaphalmaz: Z) a) (x 1) (x + 1) 7x + 1 = x (4 + x) + 2 b) 1 2 [5 (x 1) (1 + 2x) 2 4x] = (7 x) x c) 2 (x + 5) (x 2) 2 + (x + 1) 2 = 6 (2x + 1) d) 6 (x 8)

Részletesebben

M. 33. Határozza meg az összes olyan kétjegyű szám összegét, amelyek 4-gyel osztva maradékul 3-at adnak!

M. 33. Határozza meg az összes olyan kétjegyű szám összegét, amelyek 4-gyel osztva maradékul 3-at adnak! Magyar Ifjúság 6 V SOROZATOK a) Három szám összege 76 E három számot tekinthetjük egy mértani sorozat három egymás után következő elemének vagy pedig egy számtani sorozat első, negyedik és hatodik elemének

Részletesebben