Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. Egyén és közösség az alkotói folyamatban. DLA értekezés Készítette: Orosz Csaba

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. Egyén és közösség az alkotói folyamatban. DLA értekezés 2012. Készítette: Orosz Csaba"

Átírás

1 Mgyr Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskol Egyén és közösség z lkotói folymtbn DLA értekezés Készítette: Orosz Csb Témvezető: Sugár János DLA hbil egyetemi tnár 1

2 Köszönettel trtozom témvezetőmnek, Sugár Jánosnk hsznos tnácsokért, Berzy Ágnesnek és z MKE Doktori Tnácsánk lehetőségért, Csobó Péternek dolgozthoz nyújtott segítségért, vlmint köszönöm VINYL minden eddigi tgjánk, s végül csládomnk. 2

3 Trtlomjegyzék 1. Bevezetés Az lkotásmetodiki ttitüdök prdigmváltás...5. Az lkotás tudomány...6. Az lkotás mint kretív tett Az egyéni és csoportos lkotási folymtok ismérvei Tt tvm si: te vgy én, én vgyok te. Avgy csoportlkotás kortárs képzőművészetben. Műipri művészközösségek John Wood és Pul Hrrison Ondrej Brody és Kristopher Petu Nemes Csb és Veress Zsolt Újlk-csoport Hejettes Szomlyzók Łódź Klisk csoport Vojn csoport Civil pályán A művész és közönsége Joseph Beuys és Erdély Miklós z lkotói gykorlt demokrtizmusáról..46. Beuys három gykorlt Erdély csoportos lkotói gykorlt A Public Art foglmi konnotációi Közösségi művészet nemzetközi és hzi színtéren A VINYL (Vizuális Nevelés Lbor Nyíregyház) Hőárm (2003.) Hngvezérelt szimultán szoborcsoport (2009.) Helyettesítési gykorlt (2006.) Sziámi (2005.), Lszt Minit (2009.) Guide Rider (2008.) Az utolsó szó jogán (Sugár free) (2011.), Kurzor korzón (2011.) Kpcsolt lpú sját néven futó projektek: Helyreigzítás, képzőművészet-kuttás projekt ( ) A művészet gyerekjáték (2007.) FÉSZ Fiktív Életmű Szolgált (2007.) Összegzés Bibliográfi és képjegyzék

4 1. Bevezetés A művészet úgy hogy vn, betegség, s csupán z interpretáció képes meggyógyítni /A Medicinális Hermeneutik nevű orosz művészcsoport sttementje/ Úgy gondolom, XXI. százdr már nem kérdés, hogy művészet művelői tudományterületekhez hsonlón nemcsk technológii értelemben fókuszálnk sját fejlődéstörténetükre. A művészek régót próbálják értelmezni sokk áltl csk ösztönösnek tekintett lkotásmódokt, s kuttni művek létrehozásár ösztönző körülményeket és kretív gykorltuk tpsztltából eredő összefüggéseket. A művészi lkotás történetében mindezek információk voltk hivtv feltárni önmguk és társik számár már bejárt és még bejárhtó utkt. A közösségi művészet territóriumáb sorolhtó képzőművészeti kcióim interdiszciplináris megközelítésű elemzése és értelmezése során gykrn merült fel bennem z kérdés, hogy művészeti produktum létrejöttét miképpen befolyásolhtj z lkotásbn résztvevő egyének motivációj, z lkotói párosok vgy ngyobb létszámú művészcsoportok csoporttudt, kretivitás, z együttműködés körülményeinek összefüggései. Ezen értekezésben kísérletet teszek rr, hogy jónéhány kortárs művészcsoport munkájábn érzékelt és sját tevékenységemben megtpsztlt lkotási metódusokt e produktumok révén vizsgált tárgyává tegyem, megfigyelve zok létrejöttét és működését z egyén és csoport interktív viszonyrendszerének tükrében. Szerencsémre mindezekhez segítségemre vn egy sját kuttási terep és kísérleti műhely, z áltlm létrehozott és nyolc éve működtetett, csoportként is funkcionáló művészeti projekt VINYL (Vizuális Nevelés Lbor Nyíregyház), mely néhány munkájánk bemuttás része eme disszertációnk. A tém htárink kijelölésében meghtározó z lpállásom, miszerint kortárs képzőművészeti szcénáb pedgógii és pszichológii irányultsággl érkeztem, így művészeti produktum létrejöttének vgyis z lkotás folymtánk kérdését is főként ebből kvázi oppozícióból vizsgáltm mindig, s vontm be sját művészi gykorltomb. Nem véletlen tehát, hogy e bevezetést követő első ngy részben z interdiszciplinritás jegyében érintem z egyéni és közösségi lkotás kretivitássl 4

5 összefüggő vontkozásit és foglmit, csoportlélektn, csoportkohézió néhány feltétlenül idetrtozó kérdését, melyek szociálpszichológii összefüggései csoportbn (jelen esetben különböző struktúrájú lkotói közösségekben) lkotó egyén szempontjából érdekesek. Később egy szubjektív válogtásbn konkrét nemzetközi és hzi művészeti kcióknk és sját projektek tpsztltink elemzésével illusztrálom illetve látámsztom ezeket felvetéseket. Vizsgálom z egyéni lkotói tudt átlkulását művészi öndefiníció történeti kontextusb helyezésével. Alpvetően érdekel z elitist teremtő hérosz és beuys-i ntropológii művészetfoglom csoportmechnizmus lkotói működésének definícióink fiziki htár, ellentéte, z lkotói csoportlkítás és csoportfeloszlás törvényszerűsége. A dolgoztbn kitérek z önelrejtés (lterego) mint lkotói módszer megjelenésének névváltozttás, névcsere, személyiség- és identitásváltás művészettörténeti példáir. Az lkotói motivációk (önmgát z lkotót is definiáló művészetfoglmk) művészetpszichológii és művészetfilozófii elemzésével prlel szándékozom z okok feltárás mellett kortárs képzőművészet expnzivitásánk jegyében közelmúlt néhány eseményét is megjelölni. Sok pró elágzássl ugyn, de fő irányként z lkotás gykorltát z egyén és közösség, z utonóm művész és közönség kpcsoltábn kívánom megmuttni. Célom, felvázolni zokt prdigmváltást eredményező jelenségeket, melyek képzőművészet és közönsége közötti kpcsoltbn is tetten érhető változásokt generálták, s új műfjok megteremtőinek bizonyultk. 2. Alkotásmetodiki ttitűdök prdigmváltás Én úgyis térdemmel gondolkodom! Joseph Beuys1 Meghökkentő, s tlán vicces gondoltnk hngzik fenti megállpítás, mely XX. százd második felének egyik legjelentősebb művészegyéniségétől, Joseph Beuystól szármzik. Vlójábn megmerevedett művészeti és gondolkodási sémák kérdőre vonását érhetjük tetten ebben közönséges levelezőlpr írt mondtbn. Többféle olvst is lehetséges ennek beuys-i idézetnek, egyrészt z lkotási 1 Ez mondt Joseph Beuys-nk sokszorozványáról (multiple) vló, miben m űvész lpképességeként feltételezett intuíciót Goethe-i értelemben vett szemléletes ítél őerőt" mint gondolkodás mgsbb formáját, kellő humorrl, s nem utolsó sorbn meghökkentésráébresztés szándékávl nem z gyhoz, hnem térdhez rendelte hozzá. 5

6 sémáknk, másrészt műolvsási sémáknk megszokottól eltérő értelmezése. Vizsgálódásom tárgyábn most z előbbi válik érdekessé, hiszen előfordulht, hogy egy mű lkotási és értelmezési gykorltánk struktúráj ngyon hsonló felépítést mutt, s sokszor közel zonos képlet szerint fejthető meg. A szoktln kérdésfelvetések szoktln válszokt generálnk, s lpjábn véve divergens gondolkodás2 szinonimájként tekint rájuk pszichológi és pedgógi tudomány. Tpsztltom szerint - megszokottól eltérő és különös helyzet vgy körülmény egy műlkotás létrehozásábn és z zzl vló kommunikációnk viszonyrendszerében is hsonlón működik. Izglms folymt megy végbe, mely z újszerűség, z ddig nem tpsztlt helyzet átélését dhtj z bbn résztvevőknek. H már e kérdéskörhöz trtozó foglmkt említünk, kkor önkéntelenül eszünkbe jutht z innováció foglm, mely művészettörténet-elmélet szempontjából is releváns kérdés. Alkotásmetodiki szempontból z újszerűség kérdése így vgy úgy jelen vn körülbelül reneszánsz ót, de meghtározó tétellé Böhringer (1995) szerint modern kor ngyipri művészetében már egy új foglom, z innováció lpállásként vált. De mielőtt művészetelméleti szemszögből vizsgálnánk témát, nézzük meg mgánk z lkotó újításnk foglmát z interdiszciplinritás lpvetésével. Az lkotás tudomány A legrégibb próbálkozás z lkotó tekintetében z ógörögökhöz köthető, tevékenység kik módszereinek heurisztik tudomány nevű ismeretkör létrehozásávl kísérleteztek, de z eszme felmuttásán túl nnk kidolgozásáig már nem jutottk. Később egy mgyr szármzású svájci mtemtikus Póly György (1965) említi meg újr ezt foglmt3, s más formájábn z észk-meriki kretivitás kuttások pszichológii ismérvében köszön vissz Tril nd Error vkpróbálkozás terminusához kpcsolhtón, de fenntrtásokt is megfoglmzv 2 (lt. 'széttrtó'): kretivitáshoz kpcsolódó foglom (Guilford), mely "szbálytln", nem szokványos, eredeti gondolkodásmódot jelöl. A divergens gondolkodású ember számár nincs egyetlen "jó" válsz, fntáziáj és lkotóképessége segítségével lehetséges válszok egész sorát produkálj. Képes látszólg egymástól független, össze nem trtozó elemek között kpcsoltot felfedezni, s így minőségileg vlmi újt teremteni A mtemtiki heurisztik z új igzságok módszeres fölfedezésének m űvészete, z folymt, melynek során nem szigorún szbtos logiki következtetéssel jutunk el premisszáktól konklúzióig, ám z eredmény helyes lesz. Másképpen: z egyértelm ű lgoritmusok helyett próbálkozásokkl, korábbn megszerzett tpsztltok felhsználásávl m űködő feldtmegoldási módszer. A mesterségesintelligenci-kuttásbn szónk ennél sz űkebb, precízen definiálhtó értelme vn. (Lásd.: Póly György: A problémmegoldás iskoláj I.II ) 6

7 vele szemben. Ez problémmegoldási eljárás kkor jelenik meg, mikor z lny önmg számár áttekinthetetlen helyzetbe kerül, mit mindenképpen meg kell oldni, s különböző megoldási metódusokkl kísérletezik, vlószínűségi lpon generálj rekcióit, mintegy szisztemtikus progrmot hjt végre, s egyszer csk véletlenül rálel megoldásr és megszbdul problémától. A heurisztik hívei szisztemtikus próbálgtások végtelen lehetőségét, s idejét, vgyis megoldáshoz vló eljutás vriációink felfoghttln soroztát kifogásolták e modellben, miközben mg heurisztik is pusztán formlizált lpokon z egyéni problémmegoldássl fogllkozik. Herbert Simon4 komputerekkel modellezte z emberi gondolkodás heurisztikus elemeit, mely h eredményében zonosságot is mutt modellezett folymttl, nem bizonyító erejű, hiszen semmit sem állít modellezett vlóságról. Sikertelenség esetén rról d pontos dtokt miként nem működik vlóság, hiszen modellezésről tudhtó, hogy egy eredményhez többféle úton is el lehet jutni, nincs kizárólgos képlet. Simon kísérletei rendkívül látványosk, de z emberi lkotás folymtánk mechnikusn leképezhető modelljeként nem érvényesek. Az emberi lkotóképesség ebben kontextusbn szisztemtikus progrmok lerövidítésének dottság, mely tehetség mértékével egyenesen rányos írj minderről Mgyri Beck István (1997). Az lkotómunk egy másik interdiszciplináris kuttásánk kísérlete Joseph Schumpeter-hez5 (1934) köthető, ki z innováció foglmából z innovtik elnevezést lkított ki, melyet főleg közgzdsági értelemben hsznált, s főként közgzdságtn keretein belül értelmeznek, de megtermékenyítette társdlomtudányok más mezőinek foglomhsználtát is. Innen eredeztethető z újnk fejlődés és hldás megfelelőjeként vló értelmezése, egyfjt innovációs kényszer, melyben egyrészt z innovációt tudományos-techniki fejlődés kényszeríti ki, nyomást gykorolv fogysztókr és produktumot előállítókr. Ezt nevezzük technology push innovtion-nk. Másrészt társdlmi szükségletekre vezethető vissz z újdonság iránti igény, mi demnd pull innovtion néven ismert. 4 Simon úttörő volt mesterséges intelligenci felfedezésében, z Allen Newell-lel közösen létrehozott Logikus Teóri Szerkezet megépítésével (1956), és z Áltlános Problémmegoldó Gép (GPS) (1957) meglkotásávl. Az 1960-s évek elején egy ppírlpú válszt írt, hogy bebizonyíts Ulric Neisser pszichológusnk, hogy gépek lklmsk lehetnek rr, hogy utánozzák hideg észleléseket, olyn folymtokt pl. mint z érvelés, tervezés, döntés. De nem tudják mjd utánozni z ún. meleg észleléseket, mint pl. vágy, érzés, fájdlom stb. Simon ezen írását 1967-ben dták ki. Simont z is érdekelte, hogy z emberek hogyn tnulnk. Edwrd Feingenbumml közösen meglkott z első tnulási teóriát, hogy hogyn lehet tnulást számítógépes progrmként megvlósítni. 5 Lásd még.: Joseph Schumpeter: A gzdsági fejlődés elmélete. Ford. Buer Tmás. KJK, Budpest,

8 És hát nem vittkozhtunk zzl megállpítássl sem, hogy nincs kultúr vgy civilizáció, mely ne lenne teljes egészében gzdsági rendszer 6, így ez foglmi áthllás nem véletlen művészetipr lkotás struktúrájábn sem. Az lkotás területén belüli innovációs kényszer foglm fellelhető gzdsági rendszerbe már rendkívül mélyen beágyzott képzőművészetben is, mely szelektálás igényével, z érték-értéktelen foglompár társdlmi értelmezéseként is megjelent. Minden eddigi kultúrábn problémát jelentett z, hogy túl sok mű született, és mindig is ki kellett dolgozni vlmi szelekciós rendszert, hogy külön lehessen válsztni megőrzésre érdemes dolgokt szemétbe vlóktól. Boris Groys szerint képzőművészetben történelem során két ngy cenzurális rendszer jelent meg: z egyik minőségi cenzúr, mely szerint zt kell megőrizni, mi knonikus művek színvonlát eléri, többi mehet szemétbe. Ez egészen modernizmusig több-kevesebb sikerrel funkcionált, 19. százd második felétől z impresszionisták fellépésétől kezdve viszont többé már nem bizonyult htékonynk. Erre kitlálták z új cenzurális rendszert, z innovációs cenzúrát. Ez minőségi cenzúr ellentéte. A modernizmus zt mondj, hogy zt kell, zt érdemes megőrizni, mi új, mi különbözik régitől. Míg minőségi cenzúránál knonikus művekhez vló hsonulás volt fontos, ddig z innovációs cenzúr esetében knonikus művektől vló eltérés lett kritérium. Körülbelül htvns évekre z innovációs cenzúr rendszere is csődöt mondott, mert túl sok innovtív mű született. Ebben jelentős szerepe lehetett z új reprodukciós technikáknk. 7 Erre z időszkr erősödik fel nnk hegeli profétikus kijelentésnek 8 beteljesedéséhez fűződő gondolt, mely művészet végéről szól, s melyet Ginni Vttimo (1980) torinói filozófus professzor Arnold Gehlen után post-historie (történelem utáni) korszknk nevez. Arr következtetésre jut, hogy z lkotásbn z új hjszolás prdox módon pont z új körül létrejött értékrendszer felbomlásához vezet. Az újt posztrofáló korszk hőse kiemelkedő és kivételes tehetségű zseni, 6 Mgyri Beck István: Kretológii vázltok. Aul Kidó, Budpest, Számítógéppel könnyen generálhtunk pró eltéréseket, és máris új dolog születik. Ám mikor ilyen könnyű újt csinálni, kkor ez is devlválódik. / / És bár z innovtív modern m űvészetről mindenki zt mondt, hogy ez szbdság kiteljesedése, Groys szerint legsúlyosbb rbságról vn szó rbság volt z, hogy mindig újt kell csinálni. M űvészet és reklám. Sebők Zoltán esszéíróvl beszélget Horváth György és Sinkovics Ede, Blkon 98/ Hegel Esztétikái elődásihoz írt előszvábn (vgyis körül) kifejti, hogy művészet már megvlósított lehetőségeit, és zzl párhuzmosn, hogy Szellem is bejárj z önmegismerés ktusin át történelmi kiteljesedés útját, m űvészet számár sem mrdht más hátr, minthogy lezárj sját fejlődését, és tudománnyá váljék, hogy végre nlitikusn is megismerje önmgát. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Esztétik (rövidített változt Tndori Dezső fordításábn, z idézett előszót lásd e kötet 6-10 oldlán). Gondolt, Budpest,

9 z újdonság beszállítój, kinek tevékenysége egyre nkronisztikusbb huszdik százd szociális utópiáink tükrében, hogy Wlter Benjmin utl erre még egy 30-s években megjelent tnulmányábn 9. A zseni áltl lkotott mű egyszeri és megismételhetetlen, sjátos ur lengi körül, míg modern kor reprodukciós technikái művészet demokrtizálásábn és szociális ktussá válásábn játszhtnk mjd fontos szerepet véli kissé utópisztikusn Benjmin. Mindezek tükrében zsenikérdés is okfogyottá válik, s mindenki számár elérhető kretivitás lesz modern kor kulcsfoglm ben Berlinben ENDART néven jött létre egy művészet perifériájáról szármzó underground csoport, mely önálló glériát is működtetett. Anyghsználtukbn kifejezetten silány és értéktelen objekt-hulldék volt meghtározó, kifejezésmódjukbn is kulturális szemét, pornográfi, z obszcén és vulgárpolitikum, melyek z újdonságkeresés végpontjként is meghtározhtón minth művészet feltlálás előtti brbár időkről tudósítottk voln. (1. kép) Megjelenésük, s kölni művészeti vásáron vló szereplésük és sikerük mrginális kretív energiák létjogosultságát és művészeti diskurzus végleges prdigmváltását is jelezték. Az lkotótevékenység ezzel folymttl prlel változott identitásábn, eszközhsználtábn, s mgábn z lkotás indítékábn, illetve produktum létrejöttének körülményeiben. E változás során z lkotó személy egyszerre, s egyre inkább idomult művészet műfji expnzivitásához, társdlmi illetékesség problemtikájához (hsználhtó életelvként működő kretivitás) és társtudományokr vló kiterjesztettségéhez is. A kortárs művész egyszerre képes belehelyezkedni kultúrhérosz és hétköznpi kisember szerepébe, hiszen művészeti ipr képzési struktúrájábn, vgy utopoietikusn 10, s permnensen elsjátított lkotásmetodiki technikáink tárházávl szinte minden szituációt sját képére tud formálni. Mindezen lkotói prdigmváltás ellenére már helyzet, z lkotás viszonyrendszere zért egy-két szbályerősítő kivétel és műfji próbálkozás ellenére sem lett demokrtikusbb, zz z önkifejezés e formái nem váltk mindenki számár hétköznpi evidenciává. Mg későpolgári műipr is gyorsn bekebelezett és mgáévá tett minden olyn törekvést, mely mrginális területekről 9 Wlter Benjmin: A műlkotás techniki sokszorosíthtóság korszkábn Sntigo elmélet: Az élet mint folymt megismerés folymt. Az emberi megismerést z öntudt jellemzi. Tudjuk, hogy tudunk. utopoietic open system - z ember mint nyitott önépít ő rendszer - Mturn, Humberto R./Vrel, Frncisco J. : Autopoiesis nd Cognition. The Reliztion of the Living. Dordrecht: Reidel, (1980) p

10 érkezett (törvényszerű, hogy z ENDART csoport is elvesztette ellenkulturális underground jellegét, felszívódott, beleolvdt gzdtestbe ). Mindez zt is jelzi, hogy z korábbn említett vég túlélés érdekében z expnzivitás újbb és újbb lépéseivel folymtosn kitolhtó. 1. kép 10

11 Az lkotás mint kretív tett Mgyri Beck áltl kretológi11 kontextusábn felvázolt áltlános definíció szerint z lkotásnk mindig etikilg megfelelőnek, z egész kultúrkör számár újnk, kultúrkör létproblémáihoz kpcsolódónk, végül kultúrkört továbbépítőnek, tehát e szó mélyebb értelmében konstruktívnk kell lennie. 12 Elemeiben természetesen vitthtó pontokt is trtlmz e megállpítás, de összességében társdlmi konszenzust célzónk tűnik. Az lkotásbn résztvevő egyén illetve közösség kretivitás fontos és lpvető kérdés e folymt elemzésében. Új impulzusokt keresni világ megismeréséhez innovtív lkotási folymtok felkuttásávl és átélésével, vlmint műtárgykkl vló kommunikációbn nem egyszerű feldt, folytonos megújulást és nyitottságot igényel folymt minden résztvevőjétől. Ebben z lkotó, z interpretátor részéről főleg szoktlnság, z újszerűség foglmánk szem előtt trtás, befogdótól pedig z ismeretlen felfedezésnek állndó vágy leglpvetőbb mozznt. E témához kpcsolódó érdekes felvetés, mi Mrcel Duchmp egy 1957-es elődásábn hngzott el A teremtő ktus 13címmel. Duchmp bból indul ki, hogy e teremtő ktusbn művészi lkotás két pólusánk tekinthető művész és művének befogdój egyránt fontos szerepet játszik. H művek létrehozóját médiumként definiáljuk, tudtosság problemtikájávl tláljuk szemben mgunkt, vgyis, mit ki krt fejezni és z, mit kifejezett, különböznek egymástól. Az utókor befogdój és művészet története pedig művészek rcionális mgyráztitól függetlenül döntött műlkotások értékéről. A művész interpretációjánk sikerességét úgy is vizsgálhtjuk, hogy mekkor differenci között, mit ki krt fejezni, és mit ténylegesen kifejezett. Itt közönség fontos szerepet játszik. Övé lehetőség, hogy mű cukrát (Duchmp kifejezésével 11 A Kretológi interdiszciplináris tudomány, melyik messze meghldj pszichológi érdeklodési körét. Alpveto keretét Kretológii Mátrix dj, mely kretivitás jelenségeit személyiség, csoport, szervezet és kultúr/civilizáció nívóin tnulmányozz termék, folymt és képesség szempontjiból kiindulv. Ezen egymástól módszertnilg független szintek és szempontok képezik Kretológii Mátrixot, mely ilyenformán 4 x 3 = 12 kockából áll. Az lposbbn kidolgozott mátrix kretivitás leglább 48 területét képes megkülönböztetni. A mondottk lpján Kretológii Mátrix keretei között számos tudomány muködik közre kretivitás megértésében. Ezek közül néhány: pszichológi, szociológi, szervezéstudomány, kulturológi, történelem (muvészet-, tudomány-, filozófi-, pedgógitörténet stb.), mtemtik, méréselmélet, z ismeretelmélet, z esztétik, z etik, közgzdságtn és így tovább. 12 Mgyri Beck István: Kretológii vázltok. Aul Kidó, Budpest, Mrcel Duchmp: A teremtő ktus. Méditörténeti szöveggyűjtemény I. Budpest, 1994, Brbás Ilon Kkt, 7. 11

12 élve) megfinomíts. Nem zt mondj, hogy ez tetszőleges, hnem művel vló kölcsönhtás ktus esztétiki ozmózisbn zjlik le. Ennek során befogdónk bele kell bocsátkozni bb, mi műben nygtln és ugynkkor nem szándékolt. És h ez megtörténik, érvényre jut művészi együtthtó, vgyis szándékolt és nem kifejezett és nem szándékosn kifejezett differenciáj. És csk ezáltl kerül npvilágr z, mi dologbn tényleg jelentős, és csk ezáltl válik mű szociális ténnyé. Ehhez zonbn mindenekelőtt egy nyílt befogdói verziók nélküli ttitűd szükségeltetik, s nem pusztán z optiki megközelítésre építő műtípusok némelyikéhez még némi műveltség, illetve előképzettség is. Ezen ttitűdben z lkotási folymtbn vló szerepeglizáció 14 előképét is felfedezhetjük. Ez z pont, hol művésznek és közönségének kretivitás tlálkozht. A kretivitás személyiségjegyként értelmezése és gykorltokkl vló fejlesztése, vlmint szinten trtás Guilford-i15 (1956) divergens gondolkodás foglmávl mely hogy fentebb említettem, egyben kretivitás szinonimájává is vált egy időben jelent meg ngyjából z 50-es években. Tudjuk, hogy konvergens gondolkodás, áltlábn már egy ismert végeredmény, válsz zonosításár törekszik inkább intelligenci s szkmi tudás diszciplínáink visszcstolás. Ezzel szemben divergens gondolkodás z ismeretlen válsz - vriációk felkuttásávl igzán kretivitás terepe, melynek összetevői folytonos ébrentrtást igényelnek. A kretivitás fejlesztése z egyénben egy komplex személyi progrmmá válht. Önmgát gerjesztő, önépítő folymttá mely jó esetben meghtározó életprogrm lehet társdlom minden tgj számár társdlmi és szociális helyzettől függetlenül. Vegyük sorr, melyek zok kretív képességek, melyek különböző gykorltokkl trenírozhtók. A flexibilitás, hjlékonyság, ruglmsság, vlmely vizuális kérdéshez kpcsolódó különböző válsz, út megkeresésére. Egy hgyományosnk mondhtó képzőművészeti tevékenységen belül is rengeteg lehetőség dódht, hogy problém felvetésével, lehetséges megoldások körét, jellegét úgy vázoljuk fel, hogy zok mgukbn hordozzák szokványostól eltérő irányokt. Itt lényeges 14 Perneczky ezt közönség felfedezésének nevezi, s nem kis éllel m űvészet utolsó korszkánk is trtj egyben, de tény, hogy számos új műfj (Public Art, Socil Art, Részvételi lpú művészet) ontológii kezdőpontjánk tekinthető. Lásd még: Perneczky Géz: Művészet z ezredfordulón. Tnulmányok művészet végéről és művészettörténet újrkezdéséről. Pltinus Kidó, Budpest, Guilfordnk 1973-bn jelent meg egy tnulmány mgyrul kretív személyiségjegyekr ől. Művészetpszichológi tnulmánykötet, Alkotóképesség művészetekben. Szerkesztette Hlász László. Gondolt Kidó, Budpest,

13 személyiségvonás lehet kétértelműség tolerálás, mely nem zárj le felvetett kérdést z első dndó megoldásnál, hnem új utkt, lehetőségeket keres z értelmezésre. Egyszerű tevékenységek lklmzásánál is lehet módot tlálni változtos módszerek, önálló megoldások tekintetében. Ehhez természetesen kitrtásr vn szükség, mely fontos tényező kretivitás lklmzás szempontjából. Itt rendszerint tpsztlhtunk nomáliákt, hiszen kísérletezés sok bukttót is rejthet mgábn, sok fölösleges kör után tlálhtnk rá gykorltokt végrehjtók számukr legmegfelelőbb megoldásokr. Az érzelmileg extrovertáltbb résztvevőknél pedig kudrctűrő képesség fejlődése is külön hngsúlyt kpht. Az originlitás vgyis z eredeti, újszerű megoldásokr vló képesség egy ngyon lényeges összetevője kretivitásnk s köznyelv főként ezzel zonosítj. A redefiníció képességek közül legbonyolultbb és legösszetettebb, hiszen dolgok, tárgyk jelenségek újrfoglmzásánk képessége egy mgsbb rendű gondolkodást is előfeltételez, s csk részben lehet ösztönös. Az elboráció z képesség, hogy kretivitás áltl egy ötletből egy egész struktúrát fel tudjunk építeni. Ez mozznt lényegesen több trenírozást igényel, s z összes többi kretív képességet mgáb fogllhtj. Bármilyen kretív produktum létrehozásánál lényeges z lkotó egyénnek sját struktúr felépítése, egy elsősorbn önmgunk számár érthető összefüggésrendszerben. Az lkotás-befogdás gykorltához elengedhetetlen kretív személyiségjegyek mellett fontos megemlítenünk kretív lkotói folymt szkszit 16 is. Az előkészítő szkszbn z lny minden olyn információt mgáb olvszt, mi kérdéskörhöz trtozik. Ez z időszk z, mikor behtón kell fogllkozni problémávl. Egy kérdéssel vló intenzív fogllkozás esetén gondoltok továbbr is problém körül forognk még h problémmegoldó személy tudtosn más tevékenységbe kezd is. A lppngás szkszábn (inkubációs fázis) kretív személy nem foglkozik közvetlenül megoldndó kérdéssel, viszont nem is összpontosít teljesen jelenre. Guilford úgy véli, ilyenkor leveti zokt z sszociációkt tudtáról, melyek megköthetnék, s így tud mjd szoktln megoldásokt tlálni. Az h -élményben (heurék!) megoldás egyszer csk előbukkn, s érdekes, hogy ez folymt egy viszonylgos nyuglmi állpotot igényel, hiszen megfeszített figyelem gondoltok tudtos megfigyelése nem vezet célr. A gondolt ( megoldás) ilyen hirtelen felbukknás gykrn hsonlíthtó z idegen vártln vendég betoppnásához. Az 16 Mrtin Schuster: Művészetlélektn. Képi kommunikáció, kretivitás, esztétik. Pnem Kidó, Budpest,

14 ellenőrzés és verifikálás szkszábn gondolt eredetiségének kompetenciájánk vizsgált zjlik. E kretív folymtok és áltlábn egyránt hsonlón zjlnk le művészi és tudományos lkotás során. Az egyéni és csoportos lkotási folymtok ismérvei Nézzük meg elsőként z lábbikbn, milyen lkotásmetodiki kérdések merülnek fel z egyéni lkotás produktumi kpcsán. Az lkotó problémmegoldás folymtábn történetileg jó néhány új foglom jelent meg, melyek befolyásolták e gondolkodásmódról lkotott képzeteinket. A felvilágosodás tlján kisrjdt új kifejezések közül z első z intuíció volt, mely összességében problémmegoldó mechnizmusink és elveink egyik máig kevésbé ismert jelenségét jelölő foglom. Az intuíción belül elsőként felismert problémmegoldási elv, z átvitel, trnszfer jelensége, mely szerint minden problémmegoldás vlhonnn importált eszmék átvételének következménye. Az lkotó egyén különböző szkterületek megoldási információiból táplálkozik, különböző mechnizmusok (gondolti és techniki) imitálását integrálj sját struktúrájáb. Ez leglább két követelményt támszt z lkotóvl szemben írj Mgyri Beck 17, mégpedig tudást, z ismeretek tárházánk lehető legngyobb hlmzát, hiszen h ezzel nem rendelkezünk, kkor nincs mit trnszferálni egyik szituációból, problémhelyzetből másikb. Képzőművészeti lkotói környezetre vetítve tehát techniki és gondolti sokszínűség ( jó értelemben vett polihisztor, s nem omnihisztor gondolkodás) elősegíti kretív lkotói energiák generálását. A trnszfer elmélet másik követelménye specilist ( szoros szkmi keretek túlhngsúlyozás) beállítódás helyett generlist gondolkodás támogtás és kilkítás sját mgunkbn és másokbn. A különböző tudományterületek megtermékenyítésére diszciplínák közti vándorlás áltl rengeteg példát tlálhtunk, elég csk z orvosok és fizikusok kezdeményezte pszichológi kilkulásár, vgy filozófusok áltl megteremtett és progresszívn formábn trtott művészetelmélet és műkritik jelenségére gondolnunk. A trnszfer elvét cskhmr követte z 50-es évektől z meriki pszichológusok áltl preferált, s fentebb már említett és bemuttott Tril nd Error vkprób (prób-szerencse). Ennek z lkotási eljárásnk gykorlás elsősorbn z előítéletektől óv meg, biztosítj z éppen urlkodó gondolkodási sztereotípiáktól vló függetlenséget, ezzel biztosítv z lkotó egyén belső gondolti szbdságát. 17 Mgyri Beck István: Kretológii vázltok. Aul Kidó, Budpest,

15 Emellett folymtos kísérletezésre és z ezzel járó kockáztválllásr srkll. Az első modern lkotási technik brinstorming (Osborn 1953) ebből z elvből jött létre, s képzőművészeti lkotásb vló teljes integrálódás Beuys és Erdély Miklós csoport-technikáibn is visszköszön. Még egy ngyon fontos kifejezés említendő meg itt e technikáknál ez pedig modern pszichológi áltl elég jól körülírt insight rádöbbenés foglm. Mg jelenség ok és eredete feltártln, de mechnizmus nem ismeretlen z lkotás technikáit fürkészők számár, hiszen z insight kifejezése csk pszichológiábn számított új elvnek. Kísértetiesen hsonlít vllások megvilágosodás foglmár, mely bbn nyilvánul meg, hogy mindkettő vártlnul bekövetkező rádöbbenésre utl, de ez utóbbi egy többnyire felülről jövő isteni bevtkozást feltételez. Az insight mint gondolkodáspszichológii szkkifejezés rr problémmegoldó egyed számár is vártln szituációr utl, mikor látszólg egymássl össze nem egyeztethető elemek hirtelen oldlhelyesen, immár összeillően fordulnk egymás felé, z eleddigi kotikus állpot immár megoldott lkként zz Gestlt 18-ként jelenik meg. A problémmegoldás funkciój így nem más, mint mentális értelemben vett lkok, zz Gestlt-ok kiépítése problém áltl generált káoszból. Az insight elmélete rr is buzdíthtj z lkotót, hogy ne rgszkodjon tárgyk és elképzelések következetesen egyoldlú szemléletéhez, hnem tegyen kísérletet ezek újbb és újbb kontextusbn történő megközelítésére. Mivel ez csk más és más szempontok figyelembevételével lehetséges, így lehető legplurálisbb gondolkodási struktúrávl kell hozzá közelíteni. Az lkotói mechnizmusok megértéséhez és lklmzásához elengedhetetlen problémmegoldó ember önismerete, mely külvilág prllel ismeretének igényével kell hogy együtt munkálkodjon, s hogy ebben felismerjük, mely spektusok révén 18 lklélektn (Gestlt-pszichológi) 20. sz.-i német kísérleti pszichológi vezet ő irányzt, mely»jó egészek«és struktúrák elsődlegességét hngsúlyozz lelki életben. Az lklélektn túlmegy zon klsszikus gondolton, hogy z egész több, mint részeinek összessége: zt hirdeti, hogy z egészek részekhez képest els ődlegesek. Legjelentősebb képviselői, Mx Wertheimer, Kurt Koffk és Wolfgng Köhler z észlelésben jó formákt lkotó tényezőket vizsgálják: közelség, hsonlóság, zártság és jó folyttás z»elemeket«egységbe szervező tényezők. Az észlelés szerveződési folymtit z idegrendszer veleszületett szerveződése mgyrázz (innátizmus). A mi észleléselmélet is elismeri ezeket törvényeket, s konkrét idegrendszeri mgyráztokt keres rájuk, míg z lklélektn egy feltételezett hsonlósággl mgyrázt őket z gykérgi és z élménybeli folymt között (izomorfizmus). Az lklélektn tnulás és z emlékezés vlmint problémmegoldás folymtibn is z egészeket és szerveződést emeli ki. A tnulás lpvetően struktúrákr irányul, s igzán érdekes formáj belátás, mikor tpsztltokt szükségleteknek megfelel ően újrszervezzük (W. Köhler). A gyermeki fejlődés nem egyedi tudások hlmozódás, hnem strukturált átlkulás. A strukturálás z esztétiki észlelés lpj is (R. Arnheim). K. Lewin z lklélektnt kiterjesztette z krti folymtok, személyiség és társs élet elemzésére is

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle.

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle. S Z Í N H Á Z M Ű VÉ S ZE T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 9. N O V E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ ' B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE S Z

Részletesebben

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12)

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12) T A R T A L O M FÖLDES ANNA Szívügyünk: mgyr drám (1) mgyr j á t é ks zí n PÁLYI ANDRÁS Egy intim színház (7) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G FOLYÓIRATA Mozikkockák z évdból HERMANN

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz.

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz. cserkészszemmel: XLIX. évf. 8. szám z első világháború jl cse rkészáj ról áború z első világh inte rjú rás G ryneus And lkuló r felfedező tábo hsonlóság? www.cserkesz.hu/vl bosszúállók trtlom Földindulás

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

játékszín Az ünneplő színház - ma

játékszín Az ünneplő színház - ma T A R T A L O M j á t é k s z í n A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 9 7 2. M Á R C I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség:

Részletesebben

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT X I I. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 97 9. SZEPTEMBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA

Részletesebben

lozóflzotlág Hlínt harmonikus, eszalílfhekereso a mu Ézhoz, földzlszqersmrnd

lozóflzotlág Hlínt harmonikus, eszalílfhekereso a mu Ézhoz, földzlszqersmrnd ' vló, mint mint A TOTALITÁSKATEGÓRIA NÉHÁNY FILOZÓFIATÖRTÉNETI ELŐZMÉNYÉRŐL GARADNAI JÁNOS Kézirt beérkezett: 1978. június 23. A világ mint rendezett, hrmonikus egész, kozmosz ez megállpítás z ókori gö

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

játékszín színház és közönség fórum

játékszín színház és közönség fórum A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 5. N O V E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES C S A B A I N É

Részletesebben

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e T A R T A L O M A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A j á t é k s z í n B E R K E S E R Z S É B E T A becsület fegyverei (1) V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1 9 7 2. M Á J U S H E R M A N N I S T V Á N A

Részletesebben

TARTALOM. négyszemközt. arcok és maszkok. színháztörténet. drámamelléklet. Mondd, te kit választanál?" (5) A századik Macskajáték (9)

TARTALOM. négyszemközt. arcok és maszkok. színháztörténet. drámamelléklet. Mondd, te kit választanál? (5) A századik Macskajáték (9) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTALOM X I X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 6. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ő B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K E S

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 5. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5)

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5) T ARTALOM S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 5. J A N U Á R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 7. SZÁM 1 9 8 5. J Ú L I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FÖSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben