Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. Egyén és közösség az alkotói folyamatban. DLA értekezés Készítette: Orosz Csaba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. Egyén és közösség az alkotói folyamatban. DLA értekezés 2012. Készítette: Orosz Csaba"

Átírás

1 Mgyr Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskol Egyén és közösség z lkotói folymtbn DLA értekezés Készítette: Orosz Csb Témvezető: Sugár János DLA hbil egyetemi tnár 1

2 Köszönettel trtozom témvezetőmnek, Sugár Jánosnk hsznos tnácsokért, Berzy Ágnesnek és z MKE Doktori Tnácsánk lehetőségért, Csobó Péternek dolgozthoz nyújtott segítségért, vlmint köszönöm VINYL minden eddigi tgjánk, s végül csládomnk. 2

3 Trtlomjegyzék 1. Bevezetés Az lkotásmetodiki ttitüdök prdigmváltás...5. Az lkotás tudomány...6. Az lkotás mint kretív tett Az egyéni és csoportos lkotási folymtok ismérvei Tt tvm si: te vgy én, én vgyok te. Avgy csoportlkotás kortárs képzőművészetben. Műipri művészközösségek John Wood és Pul Hrrison Ondrej Brody és Kristopher Petu Nemes Csb és Veress Zsolt Újlk-csoport Hejettes Szomlyzók Łódź Klisk csoport Vojn csoport Civil pályán A művész és közönsége Joseph Beuys és Erdély Miklós z lkotói gykorlt demokrtizmusáról..46. Beuys három gykorlt Erdély csoportos lkotói gykorlt A Public Art foglmi konnotációi Közösségi művészet nemzetközi és hzi színtéren A VINYL (Vizuális Nevelés Lbor Nyíregyház) Hőárm (2003.) Hngvezérelt szimultán szoborcsoport (2009.) Helyettesítési gykorlt (2006.) Sziámi (2005.), Lszt Minit (2009.) Guide Rider (2008.) Az utolsó szó jogán (Sugár free) (2011.), Kurzor korzón (2011.) Kpcsolt lpú sját néven futó projektek: Helyreigzítás, képzőművészet-kuttás projekt ( ) A művészet gyerekjáték (2007.) FÉSZ Fiktív Életmű Szolgált (2007.) Összegzés Bibliográfi és képjegyzék

4 1. Bevezetés A művészet úgy hogy vn, betegség, s csupán z interpretáció képes meggyógyítni /A Medicinális Hermeneutik nevű orosz művészcsoport sttementje/ Úgy gondolom, XXI. százdr már nem kérdés, hogy művészet művelői tudományterületekhez hsonlón nemcsk technológii értelemben fókuszálnk sját fejlődéstörténetükre. A művészek régót próbálják értelmezni sokk áltl csk ösztönösnek tekintett lkotásmódokt, s kuttni művek létrehozásár ösztönző körülményeket és kretív gykorltuk tpsztltából eredő összefüggéseket. A művészi lkotás történetében mindezek információk voltk hivtv feltárni önmguk és társik számár már bejárt és még bejárhtó utkt. A közösségi művészet territóriumáb sorolhtó képzőművészeti kcióim interdiszciplináris megközelítésű elemzése és értelmezése során gykrn merült fel bennem z kérdés, hogy művészeti produktum létrejöttét miképpen befolyásolhtj z lkotásbn résztvevő egyének motivációj, z lkotói párosok vgy ngyobb létszámú művészcsoportok csoporttudt, kretivitás, z együttműködés körülményeinek összefüggései. Ezen értekezésben kísérletet teszek rr, hogy jónéhány kortárs művészcsoport munkájábn érzékelt és sját tevékenységemben megtpsztlt lkotási metódusokt e produktumok révén vizsgált tárgyává tegyem, megfigyelve zok létrejöttét és működését z egyén és csoport interktív viszonyrendszerének tükrében. Szerencsémre mindezekhez segítségemre vn egy sját kuttási terep és kísérleti műhely, z áltlm létrehozott és nyolc éve működtetett, csoportként is funkcionáló művészeti projekt VINYL (Vizuális Nevelés Lbor Nyíregyház), mely néhány munkájánk bemuttás része eme disszertációnk. A tém htárink kijelölésében meghtározó z lpállásom, miszerint kortárs képzőművészeti szcénáb pedgógii és pszichológii irányultsággl érkeztem, így művészeti produktum létrejöttének vgyis z lkotás folymtánk kérdését is főként ebből kvázi oppozícióból vizsgáltm mindig, s vontm be sját művészi gykorltomb. Nem véletlen tehát, hogy e bevezetést követő első ngy részben z interdiszciplinritás jegyében érintem z egyéni és közösségi lkotás kretivitássl 4

5 összefüggő vontkozásit és foglmit, csoportlélektn, csoportkohézió néhány feltétlenül idetrtozó kérdését, melyek szociálpszichológii összefüggései csoportbn (jelen esetben különböző struktúrájú lkotói közösségekben) lkotó egyén szempontjából érdekesek. Később egy szubjektív válogtásbn konkrét nemzetközi és hzi művészeti kcióknk és sját projektek tpsztltink elemzésével illusztrálom illetve látámsztom ezeket felvetéseket. Vizsgálom z egyéni lkotói tudt átlkulását művészi öndefiníció történeti kontextusb helyezésével. Alpvetően érdekel z elitist teremtő hérosz és beuys-i ntropológii művészetfoglom csoportmechnizmus lkotói működésének definícióink fiziki htár, ellentéte, z lkotói csoportlkítás és csoportfeloszlás törvényszerűsége. A dolgoztbn kitérek z önelrejtés (lterego) mint lkotói módszer megjelenésének névváltozttás, névcsere, személyiség- és identitásváltás művészettörténeti példáir. Az lkotói motivációk (önmgát z lkotót is definiáló művészetfoglmk) művészetpszichológii és művészetfilozófii elemzésével prlel szándékozom z okok feltárás mellett kortárs képzőművészet expnzivitásánk jegyében közelmúlt néhány eseményét is megjelölni. Sok pró elágzássl ugyn, de fő irányként z lkotás gykorltát z egyén és közösség, z utonóm művész és közönség kpcsoltábn kívánom megmuttni. Célom, felvázolni zokt prdigmváltást eredményező jelenségeket, melyek képzőművészet és közönsége közötti kpcsoltbn is tetten érhető változásokt generálták, s új műfjok megteremtőinek bizonyultk. 2. Alkotásmetodiki ttitűdök prdigmváltás Én úgyis térdemmel gondolkodom! Joseph Beuys1 Meghökkentő, s tlán vicces gondoltnk hngzik fenti megállpítás, mely XX. százd második felének egyik legjelentősebb művészegyéniségétől, Joseph Beuystól szármzik. Vlójábn megmerevedett művészeti és gondolkodási sémák kérdőre vonását érhetjük tetten ebben közönséges levelezőlpr írt mondtbn. Többféle olvst is lehetséges ennek beuys-i idézetnek, egyrészt z lkotási 1 Ez mondt Joseph Beuys-nk sokszorozványáról (multiple) vló, miben m űvész lpképességeként feltételezett intuíciót Goethe-i értelemben vett szemléletes ítél őerőt" mint gondolkodás mgsbb formáját, kellő humorrl, s nem utolsó sorbn meghökkentésráébresztés szándékávl nem z gyhoz, hnem térdhez rendelte hozzá. 5

6 sémáknk, másrészt műolvsási sémáknk megszokottól eltérő értelmezése. Vizsgálódásom tárgyábn most z előbbi válik érdekessé, hiszen előfordulht, hogy egy mű lkotási és értelmezési gykorltánk struktúráj ngyon hsonló felépítést mutt, s sokszor közel zonos képlet szerint fejthető meg. A szoktln kérdésfelvetések szoktln válszokt generálnk, s lpjábn véve divergens gondolkodás2 szinonimájként tekint rájuk pszichológi és pedgógi tudomány. Tpsztltom szerint - megszokottól eltérő és különös helyzet vgy körülmény egy műlkotás létrehozásábn és z zzl vló kommunikációnk viszonyrendszerében is hsonlón működik. Izglms folymt megy végbe, mely z újszerűség, z ddig nem tpsztlt helyzet átélését dhtj z bbn résztvevőknek. H már e kérdéskörhöz trtozó foglmkt említünk, kkor önkéntelenül eszünkbe jutht z innováció foglm, mely művészettörténet-elmélet szempontjából is releváns kérdés. Alkotásmetodiki szempontból z újszerűség kérdése így vgy úgy jelen vn körülbelül reneszánsz ót, de meghtározó tétellé Böhringer (1995) szerint modern kor ngyipri művészetében már egy új foglom, z innováció lpállásként vált. De mielőtt művészetelméleti szemszögből vizsgálnánk témát, nézzük meg mgánk z lkotó újításnk foglmát z interdiszciplinritás lpvetésével. Az lkotás tudomány A legrégibb próbálkozás z lkotó tekintetében z ógörögökhöz köthető, tevékenység kik módszereinek heurisztik tudomány nevű ismeretkör létrehozásávl kísérleteztek, de z eszme felmuttásán túl nnk kidolgozásáig már nem jutottk. Később egy mgyr szármzású svájci mtemtikus Póly György (1965) említi meg újr ezt foglmt3, s más formájábn z észk-meriki kretivitás kuttások pszichológii ismérvében köszön vissz Tril nd Error vkpróbálkozás terminusához kpcsolhtón, de fenntrtásokt is megfoglmzv 2 (lt. 'széttrtó'): kretivitáshoz kpcsolódó foglom (Guilford), mely "szbálytln", nem szokványos, eredeti gondolkodásmódot jelöl. A divergens gondolkodású ember számár nincs egyetlen "jó" válsz, fntáziáj és lkotóképessége segítségével lehetséges válszok egész sorát produkálj. Képes látszólg egymástól független, össze nem trtozó elemek között kpcsoltot felfedezni, s így minőségileg vlmi újt teremteni A mtemtiki heurisztik z új igzságok módszeres fölfedezésének m űvészete, z folymt, melynek során nem szigorún szbtos logiki következtetéssel jutunk el premisszáktól konklúzióig, ám z eredmény helyes lesz. Másképpen: z egyértelm ű lgoritmusok helyett próbálkozásokkl, korábbn megszerzett tpsztltok felhsználásávl m űködő feldtmegoldási módszer. A mesterségesintelligenci-kuttásbn szónk ennél sz űkebb, precízen definiálhtó értelme vn. (Lásd.: Póly György: A problémmegoldás iskoláj I.II ) 6

7 vele szemben. Ez problémmegoldási eljárás kkor jelenik meg, mikor z lny önmg számár áttekinthetetlen helyzetbe kerül, mit mindenképpen meg kell oldni, s különböző megoldási metódusokkl kísérletezik, vlószínűségi lpon generálj rekcióit, mintegy szisztemtikus progrmot hjt végre, s egyszer csk véletlenül rálel megoldásr és megszbdul problémától. A heurisztik hívei szisztemtikus próbálgtások végtelen lehetőségét, s idejét, vgyis megoldáshoz vló eljutás vriációink felfoghttln soroztát kifogásolták e modellben, miközben mg heurisztik is pusztán formlizált lpokon z egyéni problémmegoldássl fogllkozik. Herbert Simon4 komputerekkel modellezte z emberi gondolkodás heurisztikus elemeit, mely h eredményében zonosságot is mutt modellezett folymttl, nem bizonyító erejű, hiszen semmit sem állít modellezett vlóságról. Sikertelenség esetén rról d pontos dtokt miként nem működik vlóság, hiszen modellezésről tudhtó, hogy egy eredményhez többféle úton is el lehet jutni, nincs kizárólgos képlet. Simon kísérletei rendkívül látványosk, de z emberi lkotás folymtánk mechnikusn leképezhető modelljeként nem érvényesek. Az emberi lkotóképesség ebben kontextusbn szisztemtikus progrmok lerövidítésének dottság, mely tehetség mértékével egyenesen rányos írj minderről Mgyri Beck István (1997). Az lkotómunk egy másik interdiszciplináris kuttásánk kísérlete Joseph Schumpeter-hez5 (1934) köthető, ki z innováció foglmából z innovtik elnevezést lkított ki, melyet főleg közgzdsági értelemben hsznált, s főként közgzdságtn keretein belül értelmeznek, de megtermékenyítette társdlomtudányok más mezőinek foglomhsználtát is. Innen eredeztethető z újnk fejlődés és hldás megfelelőjeként vló értelmezése, egyfjt innovációs kényszer, melyben egyrészt z innovációt tudományos-techniki fejlődés kényszeríti ki, nyomást gykorolv fogysztókr és produktumot előállítókr. Ezt nevezzük technology push innovtion-nk. Másrészt társdlmi szükségletekre vezethető vissz z újdonság iránti igény, mi demnd pull innovtion néven ismert. 4 Simon úttörő volt mesterséges intelligenci felfedezésében, z Allen Newell-lel közösen létrehozott Logikus Teóri Szerkezet megépítésével (1956), és z Áltlános Problémmegoldó Gép (GPS) (1957) meglkotásávl. Az 1960-s évek elején egy ppírlpú válszt írt, hogy bebizonyíts Ulric Neisser pszichológusnk, hogy gépek lklmsk lehetnek rr, hogy utánozzák hideg észleléseket, olyn folymtokt pl. mint z érvelés, tervezés, döntés. De nem tudják mjd utánozni z ún. meleg észleléseket, mint pl. vágy, érzés, fájdlom stb. Simon ezen írását 1967-ben dták ki. Simont z is érdekelte, hogy z emberek hogyn tnulnk. Edwrd Feingenbumml közösen meglkott z első tnulási teóriát, hogy hogyn lehet tnulást számítógépes progrmként megvlósítni. 5 Lásd még.: Joseph Schumpeter: A gzdsági fejlődés elmélete. Ford. Buer Tmás. KJK, Budpest,

8 És hát nem vittkozhtunk zzl megállpítássl sem, hogy nincs kultúr vgy civilizáció, mely ne lenne teljes egészében gzdsági rendszer 6, így ez foglmi áthllás nem véletlen művészetipr lkotás struktúrájábn sem. Az lkotás területén belüli innovációs kényszer foglm fellelhető gzdsági rendszerbe már rendkívül mélyen beágyzott képzőművészetben is, mely szelektálás igényével, z érték-értéktelen foglompár társdlmi értelmezéseként is megjelent. Minden eddigi kultúrábn problémát jelentett z, hogy túl sok mű született, és mindig is ki kellett dolgozni vlmi szelekciós rendszert, hogy külön lehessen válsztni megőrzésre érdemes dolgokt szemétbe vlóktól. Boris Groys szerint képzőművészetben történelem során két ngy cenzurális rendszer jelent meg: z egyik minőségi cenzúr, mely szerint zt kell megőrizni, mi knonikus művek színvonlát eléri, többi mehet szemétbe. Ez egészen modernizmusig több-kevesebb sikerrel funkcionált, 19. százd második felétől z impresszionisták fellépésétől kezdve viszont többé már nem bizonyult htékonynk. Erre kitlálták z új cenzurális rendszert, z innovációs cenzúrát. Ez minőségi cenzúr ellentéte. A modernizmus zt mondj, hogy zt kell, zt érdemes megőrizni, mi új, mi különbözik régitől. Míg minőségi cenzúránál knonikus művekhez vló hsonulás volt fontos, ddig z innovációs cenzúr esetében knonikus művektől vló eltérés lett kritérium. Körülbelül htvns évekre z innovációs cenzúr rendszere is csődöt mondott, mert túl sok innovtív mű született. Ebben jelentős szerepe lehetett z új reprodukciós technikáknk. 7 Erre z időszkr erősödik fel nnk hegeli profétikus kijelentésnek 8 beteljesedéséhez fűződő gondolt, mely művészet végéről szól, s melyet Ginni Vttimo (1980) torinói filozófus professzor Arnold Gehlen után post-historie (történelem utáni) korszknk nevez. Arr következtetésre jut, hogy z lkotásbn z új hjszolás prdox módon pont z új körül létrejött értékrendszer felbomlásához vezet. Az újt posztrofáló korszk hőse kiemelkedő és kivételes tehetségű zseni, 6 Mgyri Beck István: Kretológii vázltok. Aul Kidó, Budpest, Számítógéppel könnyen generálhtunk pró eltéréseket, és máris új dolog születik. Ám mikor ilyen könnyű újt csinálni, kkor ez is devlválódik. / / És bár z innovtív modern m űvészetről mindenki zt mondt, hogy ez szbdság kiteljesedése, Groys szerint legsúlyosbb rbságról vn szó rbság volt z, hogy mindig újt kell csinálni. M űvészet és reklám. Sebők Zoltán esszéíróvl beszélget Horváth György és Sinkovics Ede, Blkon 98/ Hegel Esztétikái elődásihoz írt előszvábn (vgyis körül) kifejti, hogy művészet már megvlósított lehetőségeit, és zzl párhuzmosn, hogy Szellem is bejárj z önmegismerés ktusin át történelmi kiteljesedés útját, m űvészet számár sem mrdht más hátr, minthogy lezárj sját fejlődését, és tudománnyá váljék, hogy végre nlitikusn is megismerje önmgát. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Esztétik (rövidített változt Tndori Dezső fordításábn, z idézett előszót lásd e kötet 6-10 oldlán). Gondolt, Budpest,

9 z újdonság beszállítój, kinek tevékenysége egyre nkronisztikusbb huszdik százd szociális utópiáink tükrében, hogy Wlter Benjmin utl erre még egy 30-s években megjelent tnulmányábn 9. A zseni áltl lkotott mű egyszeri és megismételhetetlen, sjátos ur lengi körül, míg modern kor reprodukciós technikái művészet demokrtizálásábn és szociális ktussá válásábn játszhtnk mjd fontos szerepet véli kissé utópisztikusn Benjmin. Mindezek tükrében zsenikérdés is okfogyottá válik, s mindenki számár elérhető kretivitás lesz modern kor kulcsfoglm ben Berlinben ENDART néven jött létre egy művészet perifériájáról szármzó underground csoport, mely önálló glériát is működtetett. Anyghsználtukbn kifejezetten silány és értéktelen objekt-hulldék volt meghtározó, kifejezésmódjukbn is kulturális szemét, pornográfi, z obszcén és vulgárpolitikum, melyek z újdonságkeresés végpontjként is meghtározhtón minth művészet feltlálás előtti brbár időkről tudósítottk voln. (1. kép) Megjelenésük, s kölni művészeti vásáron vló szereplésük és sikerük mrginális kretív energiák létjogosultságát és művészeti diskurzus végleges prdigmváltását is jelezték. Az lkotótevékenység ezzel folymttl prlel változott identitásábn, eszközhsználtábn, s mgábn z lkotás indítékábn, illetve produktum létrejöttének körülményeiben. E változás során z lkotó személy egyszerre, s egyre inkább idomult művészet műfji expnzivitásához, társdlmi illetékesség problemtikájához (hsználhtó életelvként működő kretivitás) és társtudományokr vló kiterjesztettségéhez is. A kortárs művész egyszerre képes belehelyezkedni kultúrhérosz és hétköznpi kisember szerepébe, hiszen művészeti ipr képzési struktúrájábn, vgy utopoietikusn 10, s permnensen elsjátított lkotásmetodiki technikáink tárházávl szinte minden szituációt sját képére tud formálni. Mindezen lkotói prdigmváltás ellenére már helyzet, z lkotás viszonyrendszere zért egy-két szbályerősítő kivétel és műfji próbálkozás ellenére sem lett demokrtikusbb, zz z önkifejezés e formái nem váltk mindenki számár hétköznpi evidenciává. Mg későpolgári műipr is gyorsn bekebelezett és mgáévá tett minden olyn törekvést, mely mrginális területekről 9 Wlter Benjmin: A műlkotás techniki sokszorosíthtóság korszkábn Sntigo elmélet: Az élet mint folymt megismerés folymt. Az emberi megismerést z öntudt jellemzi. Tudjuk, hogy tudunk. utopoietic open system - z ember mint nyitott önépít ő rendszer - Mturn, Humberto R./Vrel, Frncisco J. : Autopoiesis nd Cognition. The Reliztion of the Living. Dordrecht: Reidel, (1980) p

10 érkezett (törvényszerű, hogy z ENDART csoport is elvesztette ellenkulturális underground jellegét, felszívódott, beleolvdt gzdtestbe ). Mindez zt is jelzi, hogy z korábbn említett vég túlélés érdekében z expnzivitás újbb és újbb lépéseivel folymtosn kitolhtó. 1. kép 10

11 Az lkotás mint kretív tett Mgyri Beck áltl kretológi11 kontextusábn felvázolt áltlános definíció szerint z lkotásnk mindig etikilg megfelelőnek, z egész kultúrkör számár újnk, kultúrkör létproblémáihoz kpcsolódónk, végül kultúrkört továbbépítőnek, tehát e szó mélyebb értelmében konstruktívnk kell lennie. 12 Elemeiben természetesen vitthtó pontokt is trtlmz e megállpítás, de összességében társdlmi konszenzust célzónk tűnik. Az lkotásbn résztvevő egyén illetve közösség kretivitás fontos és lpvető kérdés e folymt elemzésében. Új impulzusokt keresni világ megismeréséhez innovtív lkotási folymtok felkuttásávl és átélésével, vlmint műtárgykkl vló kommunikációbn nem egyszerű feldt, folytonos megújulást és nyitottságot igényel folymt minden résztvevőjétől. Ebben z lkotó, z interpretátor részéről főleg szoktlnság, z újszerűség foglmánk szem előtt trtás, befogdótól pedig z ismeretlen felfedezésnek állndó vágy leglpvetőbb mozznt. E témához kpcsolódó érdekes felvetés, mi Mrcel Duchmp egy 1957-es elődásábn hngzott el A teremtő ktus 13címmel. Duchmp bból indul ki, hogy e teremtő ktusbn művészi lkotás két pólusánk tekinthető művész és művének befogdój egyránt fontos szerepet játszik. H művek létrehozóját médiumként definiáljuk, tudtosság problemtikájávl tláljuk szemben mgunkt, vgyis, mit ki krt fejezni és z, mit kifejezett, különböznek egymástól. Az utókor befogdój és művészet története pedig művészek rcionális mgyráztitól függetlenül döntött műlkotások értékéről. A művész interpretációjánk sikerességét úgy is vizsgálhtjuk, hogy mekkor differenci között, mit ki krt fejezni, és mit ténylegesen kifejezett. Itt közönség fontos szerepet játszik. Övé lehetőség, hogy mű cukrát (Duchmp kifejezésével 11 A Kretológi interdiszciplináris tudomány, melyik messze meghldj pszichológi érdeklodési körét. Alpveto keretét Kretológii Mátrix dj, mely kretivitás jelenségeit személyiség, csoport, szervezet és kultúr/civilizáció nívóin tnulmányozz termék, folymt és képesség szempontjiból kiindulv. Ezen egymástól módszertnilg független szintek és szempontok képezik Kretológii Mátrixot, mely ilyenformán 4 x 3 = 12 kockából áll. Az lposbbn kidolgozott mátrix kretivitás leglább 48 területét képes megkülönböztetni. A mondottk lpján Kretológii Mátrix keretei között számos tudomány muködik közre kretivitás megértésében. Ezek közül néhány: pszichológi, szociológi, szervezéstudomány, kulturológi, történelem (muvészet-, tudomány-, filozófi-, pedgógitörténet stb.), mtemtik, méréselmélet, z ismeretelmélet, z esztétik, z etik, közgzdságtn és így tovább. 12 Mgyri Beck István: Kretológii vázltok. Aul Kidó, Budpest, Mrcel Duchmp: A teremtő ktus. Méditörténeti szöveggyűjtemény I. Budpest, 1994, Brbás Ilon Kkt, 7. 11

12 élve) megfinomíts. Nem zt mondj, hogy ez tetszőleges, hnem művel vló kölcsönhtás ktus esztétiki ozmózisbn zjlik le. Ennek során befogdónk bele kell bocsátkozni bb, mi műben nygtln és ugynkkor nem szándékolt. És h ez megtörténik, érvényre jut művészi együtthtó, vgyis szándékolt és nem kifejezett és nem szándékosn kifejezett differenciáj. És csk ezáltl kerül npvilágr z, mi dologbn tényleg jelentős, és csk ezáltl válik mű szociális ténnyé. Ehhez zonbn mindenekelőtt egy nyílt befogdói verziók nélküli ttitűd szükségeltetik, s nem pusztán z optiki megközelítésre építő műtípusok némelyikéhez még némi műveltség, illetve előképzettség is. Ezen ttitűdben z lkotási folymtbn vló szerepeglizáció 14 előképét is felfedezhetjük. Ez z pont, hol művésznek és közönségének kretivitás tlálkozht. A kretivitás személyiségjegyként értelmezése és gykorltokkl vló fejlesztése, vlmint szinten trtás Guilford-i15 (1956) divergens gondolkodás foglmávl mely hogy fentebb említettem, egyben kretivitás szinonimájává is vált egy időben jelent meg ngyjából z 50-es években. Tudjuk, hogy konvergens gondolkodás, áltlábn már egy ismert végeredmény, válsz zonosításár törekszik inkább intelligenci s szkmi tudás diszciplínáink visszcstolás. Ezzel szemben divergens gondolkodás z ismeretlen válsz - vriációk felkuttásávl igzán kretivitás terepe, melynek összetevői folytonos ébrentrtást igényelnek. A kretivitás fejlesztése z egyénben egy komplex személyi progrmmá válht. Önmgát gerjesztő, önépítő folymttá mely jó esetben meghtározó életprogrm lehet társdlom minden tgj számár társdlmi és szociális helyzettől függetlenül. Vegyük sorr, melyek zok kretív képességek, melyek különböző gykorltokkl trenírozhtók. A flexibilitás, hjlékonyság, ruglmsság, vlmely vizuális kérdéshez kpcsolódó különböző válsz, út megkeresésére. Egy hgyományosnk mondhtó képzőművészeti tevékenységen belül is rengeteg lehetőség dódht, hogy problém felvetésével, lehetséges megoldások körét, jellegét úgy vázoljuk fel, hogy zok mgukbn hordozzák szokványostól eltérő irányokt. Itt lényeges 14 Perneczky ezt közönség felfedezésének nevezi, s nem kis éllel m űvészet utolsó korszkánk is trtj egyben, de tény, hogy számos új műfj (Public Art, Socil Art, Részvételi lpú művészet) ontológii kezdőpontjánk tekinthető. Lásd még: Perneczky Géz: Művészet z ezredfordulón. Tnulmányok művészet végéről és művészettörténet újrkezdéséről. Pltinus Kidó, Budpest, Guilfordnk 1973-bn jelent meg egy tnulmány mgyrul kretív személyiségjegyekr ől. Művészetpszichológi tnulmánykötet, Alkotóképesség művészetekben. Szerkesztette Hlász László. Gondolt Kidó, Budpest,

13 személyiségvonás lehet kétértelműség tolerálás, mely nem zárj le felvetett kérdést z első dndó megoldásnál, hnem új utkt, lehetőségeket keres z értelmezésre. Egyszerű tevékenységek lklmzásánál is lehet módot tlálni változtos módszerek, önálló megoldások tekintetében. Ehhez természetesen kitrtásr vn szükség, mely fontos tényező kretivitás lklmzás szempontjából. Itt rendszerint tpsztlhtunk nomáliákt, hiszen kísérletezés sok bukttót is rejthet mgábn, sok fölösleges kör után tlálhtnk rá gykorltokt végrehjtók számukr legmegfelelőbb megoldásokr. Az érzelmileg extrovertáltbb résztvevőknél pedig kudrctűrő képesség fejlődése is külön hngsúlyt kpht. Az originlitás vgyis z eredeti, újszerű megoldásokr vló képesség egy ngyon lényeges összetevője kretivitásnk s köznyelv főként ezzel zonosítj. A redefiníció képességek közül legbonyolultbb és legösszetettebb, hiszen dolgok, tárgyk jelenségek újrfoglmzásánk képessége egy mgsbb rendű gondolkodást is előfeltételez, s csk részben lehet ösztönös. Az elboráció z képesség, hogy kretivitás áltl egy ötletből egy egész struktúrát fel tudjunk építeni. Ez mozznt lényegesen több trenírozást igényel, s z összes többi kretív képességet mgáb fogllhtj. Bármilyen kretív produktum létrehozásánál lényeges z lkotó egyénnek sját struktúr felépítése, egy elsősorbn önmgunk számár érthető összefüggésrendszerben. Az lkotás-befogdás gykorltához elengedhetetlen kretív személyiségjegyek mellett fontos megemlítenünk kretív lkotói folymt szkszit 16 is. Az előkészítő szkszbn z lny minden olyn információt mgáb olvszt, mi kérdéskörhöz trtozik. Ez z időszk z, mikor behtón kell fogllkozni problémávl. Egy kérdéssel vló intenzív fogllkozás esetén gondoltok továbbr is problém körül forognk még h problémmegoldó személy tudtosn más tevékenységbe kezd is. A lppngás szkszábn (inkubációs fázis) kretív személy nem foglkozik közvetlenül megoldndó kérdéssel, viszont nem is összpontosít teljesen jelenre. Guilford úgy véli, ilyenkor leveti zokt z sszociációkt tudtáról, melyek megköthetnék, s így tud mjd szoktln megoldásokt tlálni. Az h -élményben (heurék!) megoldás egyszer csk előbukkn, s érdekes, hogy ez folymt egy viszonylgos nyuglmi állpotot igényel, hiszen megfeszített figyelem gondoltok tudtos megfigyelése nem vezet célr. A gondolt ( megoldás) ilyen hirtelen felbukknás gykrn hsonlíthtó z idegen vártln vendég betoppnásához. Az 16 Mrtin Schuster: Művészetlélektn. Képi kommunikáció, kretivitás, esztétik. Pnem Kidó, Budpest,

14 ellenőrzés és verifikálás szkszábn gondolt eredetiségének kompetenciájánk vizsgált zjlik. E kretív folymtok és áltlábn egyránt hsonlón zjlnk le művészi és tudományos lkotás során. Az egyéni és csoportos lkotási folymtok ismérvei Nézzük meg elsőként z lábbikbn, milyen lkotásmetodiki kérdések merülnek fel z egyéni lkotás produktumi kpcsán. Az lkotó problémmegoldás folymtábn történetileg jó néhány új foglom jelent meg, melyek befolyásolták e gondolkodásmódról lkotott képzeteinket. A felvilágosodás tlján kisrjdt új kifejezések közül z első z intuíció volt, mely összességében problémmegoldó mechnizmusink és elveink egyik máig kevésbé ismert jelenségét jelölő foglom. Az intuíción belül elsőként felismert problémmegoldási elv, z átvitel, trnszfer jelensége, mely szerint minden problémmegoldás vlhonnn importált eszmék átvételének következménye. Az lkotó egyén különböző szkterületek megoldási információiból táplálkozik, különböző mechnizmusok (gondolti és techniki) imitálását integrálj sját struktúrájáb. Ez leglább két követelményt támszt z lkotóvl szemben írj Mgyri Beck 17, mégpedig tudást, z ismeretek tárházánk lehető legngyobb hlmzát, hiszen h ezzel nem rendelkezünk, kkor nincs mit trnszferálni egyik szituációból, problémhelyzetből másikb. Képzőművészeti lkotói környezetre vetítve tehát techniki és gondolti sokszínűség ( jó értelemben vett polihisztor, s nem omnihisztor gondolkodás) elősegíti kretív lkotói energiák generálását. A trnszfer elmélet másik követelménye specilist ( szoros szkmi keretek túlhngsúlyozás) beállítódás helyett generlist gondolkodás támogtás és kilkítás sját mgunkbn és másokbn. A különböző tudományterületek megtermékenyítésére diszciplínák közti vándorlás áltl rengeteg példát tlálhtunk, elég csk z orvosok és fizikusok kezdeményezte pszichológi kilkulásár, vgy filozófusok áltl megteremtett és progresszívn formábn trtott művészetelmélet és műkritik jelenségére gondolnunk. A trnszfer elvét cskhmr követte z 50-es évektől z meriki pszichológusok áltl preferált, s fentebb már említett és bemuttott Tril nd Error vkprób (prób-szerencse). Ennek z lkotási eljárásnk gykorlás elsősorbn z előítéletektől óv meg, biztosítj z éppen urlkodó gondolkodási sztereotípiáktól vló függetlenséget, ezzel biztosítv z lkotó egyén belső gondolti szbdságát. 17 Mgyri Beck István: Kretológii vázltok. Aul Kidó, Budpest,

15 Emellett folymtos kísérletezésre és z ezzel járó kockáztválllásr srkll. Az első modern lkotási technik brinstorming (Osborn 1953) ebből z elvből jött létre, s képzőművészeti lkotásb vló teljes integrálódás Beuys és Erdély Miklós csoport-technikáibn is visszköszön. Még egy ngyon fontos kifejezés említendő meg itt e technikáknál ez pedig modern pszichológi áltl elég jól körülírt insight rádöbbenés foglm. Mg jelenség ok és eredete feltártln, de mechnizmus nem ismeretlen z lkotás technikáit fürkészők számár, hiszen z insight kifejezése csk pszichológiábn számított új elvnek. Kísértetiesen hsonlít vllások megvilágosodás foglmár, mely bbn nyilvánul meg, hogy mindkettő vártlnul bekövetkező rádöbbenésre utl, de ez utóbbi egy többnyire felülről jövő isteni bevtkozást feltételez. Az insight mint gondolkodáspszichológii szkkifejezés rr problémmegoldó egyed számár is vártln szituációr utl, mikor látszólg egymássl össze nem egyeztethető elemek hirtelen oldlhelyesen, immár összeillően fordulnk egymás felé, z eleddigi kotikus állpot immár megoldott lkként zz Gestlt 18-ként jelenik meg. A problémmegoldás funkciój így nem más, mint mentális értelemben vett lkok, zz Gestlt-ok kiépítése problém áltl generált káoszból. Az insight elmélete rr is buzdíthtj z lkotót, hogy ne rgszkodjon tárgyk és elképzelések következetesen egyoldlú szemléletéhez, hnem tegyen kísérletet ezek újbb és újbb kontextusbn történő megközelítésére. Mivel ez csk más és más szempontok figyelembevételével lehetséges, így lehető legplurálisbb gondolkodási struktúrávl kell hozzá közelíteni. Az lkotói mechnizmusok megértéséhez és lklmzásához elengedhetetlen problémmegoldó ember önismerete, mely külvilág prllel ismeretének igényével kell hogy együtt munkálkodjon, s hogy ebben felismerjük, mely spektusok révén 18 lklélektn (Gestlt-pszichológi) 20. sz.-i német kísérleti pszichológi vezet ő irányzt, mely»jó egészek«és struktúrák elsődlegességét hngsúlyozz lelki életben. Az lklélektn túlmegy zon klsszikus gondolton, hogy z egész több, mint részeinek összessége: zt hirdeti, hogy z egészek részekhez képest els ődlegesek. Legjelentősebb képviselői, Mx Wertheimer, Kurt Koffk és Wolfgng Köhler z észlelésben jó formákt lkotó tényezőket vizsgálják: közelség, hsonlóság, zártság és jó folyttás z»elemeket«egységbe szervező tényezők. Az észlelés szerveződési folymtit z idegrendszer veleszületett szerveződése mgyrázz (innátizmus). A mi észleléselmélet is elismeri ezeket törvényeket, s konkrét idegrendszeri mgyráztokt keres rájuk, míg z lklélektn egy feltételezett hsonlósággl mgyrázt őket z gykérgi és z élménybeli folymt között (izomorfizmus). Az lklélektn tnulás és z emlékezés vlmint problémmegoldás folymtibn is z egészeket és szerveződést emeli ki. A tnulás lpvetően struktúrákr irányul, s igzán érdekes formáj belátás, mikor tpsztltokt szükségleteknek megfelel ően újrszervezzük (W. Köhler). A gyermeki fejlődés nem egyedi tudások hlmozódás, hnem strukturált átlkulás. A strukturálás z esztétiki észlelés lpj is (R. Arnheim). K. Lewin z lklélektnt kiterjesztette z krti folymtok, személyiség és társs élet elemzésére is

16 kpcsolódunk ehhez minket körülvevő világhoz. A szociálpszichológi ezt nevezi szerepnek, mely behtárolj észlelési pontunkt. A több szerep többet lát elvében z tükröződik, hogy szerepekhez kpcsolhtó nézőpontok kiegészítik egymást, s összedódv erősítik megismerést. A művészet expnzivitásávl szorosn összefügg z jelenség, hogy e terület bűvkörébe tudományok foglmi és techniki struktúráj nemcsk bekpcsolódik, de zok képviselői is folymtosn egyre közelebb kerülnek egymáshoz, s felveszik, h csk virtuálisn is, egymás szerepeit. A művész mint tudós kettősségének jelenségére sok, kár extrém péld is fellelhető kortárs képzőművészetben (például Trnsgenic Art képviselője brzil Edurdo Kc19). Kc lkotástechnológii szempontból két terület közötti átjárhtóságot szerepek kiegyenlítését, géntechnológi vlós techniki pprátusánk művészi gondolkodás-mechnizmusb vló beemelésével érte el. (2.kép) E szerephlmozáshoz vgy szerepváltáshoz kpcsolhtó művészetben fellelhető lteregó 20 - zz ikerszemélyiség kérdése és történeti jelenléte is. Itt nem ptologikus kontextusbn érdemes figyelnünk e kérdésre, hnem többnézőpontúság és megfigyelés és tpsztlt dichotómiájár, illetve nnk z lkotás szempontjából történő építő szerepére. Duchmp Rose Sélvy-jától több mgyr művészt is rejtő P.É.R.Y. PUCI -n át Borsos Lőrinc-ig, mindegyik egy 19 Edurdo Kc Genesis című művében (www.genert.org/kc.htmés melyet először egy New York-i glériábn mutttk be, később pedig vándorkiállításként z Egyesült Állmok számos más városáb is eljutott. A mgát genetiki m űvész"- ként posztrofáló Kc biológusok közremûködésével egy olyn gént jutttott be bktériumokb, melynek DNSszekvenciáját biblii Teremtés könyve egyik sor htározt meg... és urlkodjék [z ember] tenger hlin, z ég mdrin, brmokon, mind z egész földön, és földön csúszó- mászó mindenféle álltokon." A fordítás" következőképpen történt: szöveget először morzejelekre írták át, mjd kpott pontokt, vonlkt, bet űközöket és szóközöket rendre C, T, G és A betűknek, zz DNS szekvenciáját meghtározó négyféle molekulánk ( citozinnk, timidinnek, guninnk és deninnek) feleltették meg. Az így kpott szekvenci lpján készítették el genezis-gént", melyet plzmidok segítségével molekuláris biológusok jól ismert kísérleti nyulib", z Escherichi coli bktériumokb juttttk be. A gén m űködőképesnek bizonyult; bktériumokbn egy új fehérje szintetizálódott, mely természetben ugyn nem fordul el ő, de normális életfolymtokt nem zvrt. A lényeg zonbn csk ezután következett. Minden lklomml, mikor vlki Kc weboldlár (www.ekc.org) látogt, bktériumokt UV fényimpulzus világítj meg, mely htás mutációkt idézhet elõ DNS-ükben Az lteregó (ltin: lter ego = másik én) megkettőzött személyiség z emberen belül. A foglom 19. százd elején jött létre, mikor pszichológi el őször definiált disszocitív személyiségzvrt. Az lteregó kifejezés olyn irodlmi nlízisekben és összehsonlításokbn szerepl ő személyek leírásár hsználtos, kik pszichológiilg megegyeznek, illetve lteregói z írónk, tehát olyn fiktív személyiségek, kik viselkedésükben, beszédükben és gondoltikbn zonosk szerzővel. Robert Louis Stevenson regényében, Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esetében ábrázolj zt z elgondolást, mely szerint jó és gonosz egy emberen belül létezik, s két én folymtosn hrcol egymássl. Edwrd Hyde szó szoros értelmében doktor másik énje, pszichopt, ki irányíthttlnná válik civilizált társdlom szbályi mitt, s ki megosztj testet doktorrl. A szkszó illetve koncepció sűrűn megjelenik populáris regényirodlombn, például képregényekben, mint szuperhős titkos identitás. 16

17 személyében nem létező entitás, de z lkotói tpsztltszerzés szempontjából fontos nóvum ez. Ezek, illetve z ilyen lkotói szerepvriációk, s kontextusok új nézőpontokt generáló z lkotást megtermékenyítő szituációk, felvett vgy felvehető személyiségekkel vló fiktív közösség kép Mindezek mellet és után érdemes megvizsgálni közösségekre vontkozó csoportos lkotás ismérveit. Csoportos lkotás produktumánk olyn produktumot nevezünk, mely megfelelő személyi és tárgyi feltételek ott és kkor fennálló hiányábn egy ember áltl nem hozhtó létre. Ilyenkor több, egymássl közvetlen kontktusbn álló ember együttes erőfeszítése szükségeltetik. 22- meghtározás, melyben személyi hngzik tudományos feltételek kretív, megfelelő tudássl és 21 Egy több művészeti ágbn tevékenykedő művész htározht úgy, hogy megkönnyítendô közönsége számár lkotási megítélését különbözô identitásokt lkít ki. Bevett gykorlt például, hogy DJ-k z áltluk űzött műfjonként különbözô nevek ltt dnk ki nygokt. Így z egyes műfjok fogysztótábor előtt vlójábn más-más művész válik ismertté, elkerülendő z információs mint, vgyis identitásuk koherenciájánk túlságosn vegyes lkotások kidásából következő eltorzulását. A több néven vló munkálkodás nem jelenti feltétlenül DJ vlódi kilétének eltitkolását, de megteremti kísérletezés szbdságát könnyen felismerhet ő identitások fenntrtás mellett. Az "egy személy több identitássl" eset fordítottj áll el ő, h több ember lkot egyetlen információs identitást. A kollektív identitás egyszerre több embert reprezentáló egyetlen, koherens mint. A csoportos és z egyéni identitás közötti viszony különböz ő lehet. Egyes esetekben kollektív identitás prtikuláris egyedeknek vn lárendelve. Egy rockzenekr, például, rendszerint csk korlátozott számú tgcserét képes túlélni. Más esetekben kollektív identitás információs mintáj önálló életre kelhet, és többé-kevésbé függetlenedhet z egyes tgoktól, bár természetesen nem tgságtól, mint olyntól. Az AC Miln lbdrúgócsptánk htározott, elkülönült identitását z állndón változó összeállítás trtj fenn. Felix Stdler: Digitális identitások minták z információármlásbn. In: Sugár János (Szerk.): Digitális identitás / Digitl Identity. Ford. / Trnsl. by Zsdon Bél. Budpest, Médi Reserch Alpítvány / Medi Reserch Foundtion, 2000, Mgyri Beck István: Kretológii vázltok. Aul Kidó, Budpest,

18 munkbírássl rendelkező csoporttgokt, míg tárgyi feltételek feldt megoldásához szükséges techniki pprátust jelentik. Természetesen ez megfoglmzás gzdsági környezetre íródott, de művészi csoporttevékenység kontextusábn is értelmezhető, s egyfjt indíték lehet csoportlkotásnk főként ott hol közösségválllás, közös értékrend demonstrálás is társul e tetthez. A csoportok működésének áltlános mechnizmusát csoportlélektn tudomány Kurt Lewin (1944) írt le, hol is csoport mint társdlom sejtje, fenntrthtóságánk fontos pillére szerepel. A szociálpszichológii terminusként hsznált csoportkohézió muttj meg csoport mint rendszer életképességét z dott feldt, cél vgy eszme érdekében. A csoportkohézió nem más, mint csoportot összetrtó erők jelenségkörei, melyeket tgokr vontkozón z dhézió ( csoportb trtozás vonzereje, szerepátvételi készség, csoportnormák átvétele) csoport egészének krkterjegyeként pedig kohézió (személyes motívumok kielégülése, megfelelő interperszonális kpcsoltok, sikeresen megoldott közös feldtok, optimális vezetési struktúr) jelöl írj erről Newcomb. (1959) 23 A társdlmi tpsztltok következtetéseit figyelembe véve vlmely csoport kohéziój oly mértéket is elérhet, melyen túl jellemzővé válik személyiség utonómiájánk beszűkülése vgy éppen erőteljes előítélet képzése. Ngyon gykrn előfordul ez szektszerű, z erősen uniformizálódó vgy z éles oppozíciób kényszerülő csoportok esetében. A kritikus pont kkor következik be, mikor csoport túlságosn hozzátpd prtikuláris érdekeihez, leépíti belső kpcsoltit, érintkezéseit, mindezek nyomán z uniformizálódás és z elszemélytelenedés felgyorsul véli Ptki Ferenc (1972). 24 Érdekes dlék e jelenség értelmezéséhez glerikben és hippi mozglmkbn is tpsztlt nonkomformist konformizmus. A csoportok felbomlásánk is megvnnk mg szbályszerűségei: csoport működését lezáró szkszbn folymt kétpólusú. H egy csoporttg készül kilépni csoportból, kkor természetes, hogy ő közösség lezáró szkszánk hordozój, legtöbbször csoport irányábn egyfjt kudrc érzéssel (kvázi gyász) párosul. Nyílt csoport esetében zonbn mrdó tgokt, csoport többi részét is érinti veszteség dinmikáj, de ennek mértéke függ csoportból kiváló személy hierrchikus helyzetétől. A csoport ilyenkor képes továbbműködésre ugyn, de lezáró szksz is elhúzódik, mintegy időzített bombként jelen vn. A másik sjátos helyzet, mikor vlmilyen oknál fogv 23 Ptki Ferenc Hunydi György: A csoportkohézió. Akdémii Kidó, Budpest, Ptki Ferenc Hunydi György: i.m.:

19 csoport működésének egésze zárul le, vgyis minden tg egyszerre lép ki csoportból. A hzi és nemzetközi művészközösségek csoportlkotási mechnizmusábn többféle irányztot különböztethetünk meg. Egyrészt megfigyelhető lz struktúrájú csoportként működő körök és társságok elvi zonosulást igen, de közös tevékenységre építő lkotómunkát nem vállló lkulti. Itt tuljdonképpen független individuumok lz hálójáról beszélhetünk 25. A másik, szélsőséges változtibn26 kár kommunák világához hsonlíthtó, z életvitelében és z együttműködésében is erősen integrált művészcsoportok típus27, melyek elsősorbn második világháború után, s döntő mértékben 70-es évek hippikultuszávl párhuzmosn jöttek létre Európábn és z Egyesült Állmokbn. Tágbb értelemben e típusok lényegesen szolidbb válfjink tekinthetjük kretív együttgondolkodás önfeldó közösségének elvét követő már megszűnt csoportosulásokt (pl. Hejettes Szomlyzók, Újlk csoport, INDIGO) vgy közösségi művészet territóriumáb kpcsolhtó m működő temeket (pl. Újirány csoport, 1000 %, Kitchen Budpest, SZ.A.F., Technik Schweiz, VINYL csoport, stb.) 25 Ide trtoznk klsszikus művészcsoportok, melyek művészettörténet különböző korszkibn lkultk (pl. : MIÉNK, Nyolck vgy z Iprterv-csoport, hogy csk néhány mgyr csoportosulást említsek) 26 Ide sorolhtó Otto Muehl hírhedten híres AA-kommunáj (Aktions Anlytische Kommune) melyet burgenlndi Friedrichshofbn hozott létre, z önigzgtó társdlom kicsinyített másként, melynek hgyománytgdás hippizmus ideológiájábn gyökerezett. A szerelem szbdságát, test kultuszát, mgántuljdon megszűnését kínált állmpolgárink, később megszületett gyerekeknek pedig z önállóságr tnítás jegyében kötelez ő művészeti nevelést írt elő. Mühl z úgynevezett gyermektermelési projekttel egy új embertípust kívánt megvlósítni. Juline Grossheim forgtott ról felkvró dokumentumfilmet A kommun gyermekei címmel. 27 Mgyrországon egy ilyen legendás csoportosulás volt z 1968-s újbloldli mozglmk htásár, fitl képzőművészek kezdeményezésére meglkult Orfeo, mely bábegyüttest, zenekrt, színházt ( Stúdió K Színház el ődjét), képzőművész műhelyt fogllt mgáb, s rövid ideig több budpesti ifjúsági klubot is irányított. Az Orfeo csoport htározottn szemben állt létező szocilizmus hzug világávl, ezért htlom rendőrsége és sjtój mindent megtett, hogy ellehetetlenítse működését. A csoport története egy közösen épített szentendrei házból indult, és Pilisborosjenőn z orfeósok két ngy közösségi házábn teljesedett ki. Ngyjából egy évtized, hetvenes évek bloldli rdiklizmusánk politiki vitái, művészi dilemmái, személyes konfliktusi kvrogtk z Orfeo életében. 19

20 3. Tt tvm si: te vgy én, én vgyok te. Avgy csoportlkotás kortárs képzőművészetben. Műipri művészközösségek Én hordom bl cipőt, rjtd vn jobb, összeköt cipőfűző, nem egy ngy dolog. /LGT Elfelejtett szó/ John Wood és Pul Hrrison 3. kép A közös produktum létrehozásár törekvő és együttműködő csoportosulások, művészpárok28 közül figyelemre méltó neves videóművész páros John Wood és Pul Hrrison munkásság. (3.kép) Együttműködésük mgyr vontkozás, hogy z 1993-s győri Mediwwe fesztiválon mutttk be először közös művet, s első önálló kiállításukt is mgyrországon dunújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben rendezték meg 1998-bn. Mindketten Bth College-ben tnultk festészetet, s csk később kezdtek el ezzel sjátos videó szkeccs-kcióművészettel fogllkozni. Még h fel is fedezhetünk első ránézésre formi hsonlóságot már klsszikusnk számító Gilbert és George29 élő szobrivl, sokkl inkább Erwin Wurm munkáivl 28 A szociálpszichológi kiscsoport foglm szerint két ember közötti interperszonlizáció is már csoportműködés jegyeit viseli mgán. 29 Az 1967-től együttélő és együtt dolgozó Gilbert és George munkásságábn testkép m űvészi értelmezésének szempontjából fontos szerepet kp kettejük közöt lév ő kpcsolt szexuális irányultság és motiváltság, ez sok munkájuk központi kérdésévé is vált mintegy protest work felhnggl(union Dnce). Érdekes dlék, hogy miután nevük hosszú évek ltt brnd-é vált, vlószínű teljeskörű összetrtozásuk htározz meg művészi életképességüket is. Abrmovic és Uly műveiben is lényeges volt kettejük közötti házstársi kpcsolt vlmint nemi szerepek hngsúlyozás és z ezekkel vló szimbolikus tevékenység, s minkét m űvészpáros lkotási 20

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb:

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb: Mgyr Ifjúság (Rábi Imre) Az előző években közöltük Mgyr Ifjúságbn közös érettségi-felvételi feldtok megoldását mtemtikából és fizikából. Tpsztltuk, hogy igen ngy volt z érdeklődés lpunk e szám iránt. Évente

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke?

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke? . Logritmus I. Nulldik ZH-bn láttuk:. Mennyi kifejezés értéke? (A) Megoldás I.: BME 0. szeptember. (7B) A feldt ritmus definíciójából kiindulv gykorltilg fejben végiggondolhtó. Az kérdés, hogy -öt hánydik

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése Hrmdik típusú nyelvek és véges utomták Formális nyelvek, 10. gykorlt Házi feldtok megoldás 1. feldt Melyik nyelvet fogdj el következő utomt? c q 0 q 1 q 2 q 3 q 1 q 4 q 2 q 4 q 2 q 0 q 4 q 3 q 3 q 4 q

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

IX. A TRIGONOMETRIA ALKALMAZÁSA A GEOMETRIÁBAN

IX. A TRIGONOMETRIA ALKALMAZÁSA A GEOMETRIÁBAN 4 trigonometri lklmzás geometrián IX TRIGONOMETRI LKLMZÁS GEOMETRIÁN IX szinusz tétel Feldt Számítsd ki z háromszög köré írhtó kör sugrát háromszög egy oldl és szemen fekvő szög függvényéen Megoldás z

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Gyökvonás. Hatvány, gyök, logaritmus áttekintés

Gyökvonás. Hatvány, gyök, logaritmus áttekintés Htvány, gyök, logritmus áttekintés. osztály Gyökvonás Négyzetgyök: Vlmely nem negtív vlós szám négyzetgyöke olyn nem negtív vlós szám, melynek négyzete z szám. Mgj.: R = Azonosságok: b ; b k ;, h, b R

Részletesebben

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens Lineáris egyenletrendszerek Összeállított: dr. Leitold Adrien egyetemi docens 2008.09.08. Leontieff-modellek Leontieff-modellek: input-output modellek gzdság leírásár legyen n féle, egymássl összefüggésben

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából Versenyutó futóművek Járműdinmiki érdekességek versenyutók világából Trtlom Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs Futómű geometri Átterhelődések Futómű kinemtik 2 Trtlom 2 Bevezetés Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs

Részletesebben

2. modul Csak permanensen!

2. modul Csak permanensen! MATEMATIKA C. évfolym. modul Csk permnensen! Készítette: Kovács Károlyné Mtemtik C. évfolym. modul: Csk permnensen! Tnári útmuttó A modul célj Időkeret Ajánlott korosztály Modulkpcsolódási pontok A htványzonosságok

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOEGYENLEEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍÉS Száos odell gondoljunk potenciálo! F eltérés z ideális gáz odelljétl: éret és kölcsönhtás Moszkópikus következény: száos állpotegyenlet (ld. RM-jegyzet

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

9. Exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek

9. Exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek . Eponenciális és ritmusos egenletek, egenlőtlenségek Elméleti összefoglló H >, b>, és vlós számok, kkor + ( ) b ( b) H >, kkor z z ( ) ( ) f függvén szigorún monoton növekvő, míg h <

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények. Az lpképzési szk megnevezése: földrjz (Geogrphy). Az lpképzési szkon szerezhető végzettségi szint és szkképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Gazdasági matematika 1. tantárgyi kalauz

Gazdasági matematika 1. tantárgyi kalauz Dr Mdrs Lászlóné Gzdsági mtemtik tntárgyi kluz Szolnoki Főiskol Szolnok 005 Gzdsági mtemtik tntárgyi kluz A kluz következő három kidványhoz készült: Dr Csernyák László: Anlízis, Mtemtik közgzdászoknk sorozt,

Részletesebben

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra AJÁNLOTT TANMENET Éves órszám: 36 ór Ismerkedés z új tnkönyvvel, z első évfolymon tnultk felelevenítése 1 ór Hol élek? 4 ór + 1 ór összefogllás = 5 ór Az erdő életközössége 8 ór + 1 ór összefogllás = 9

Részletesebben

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei.

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei. PROGRAMTERV A Bogyiszlói Áltlános Iskol TÁMOP-.1.4.B-1/1-201-0001 KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN - MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA pályáztánk megvlósítási terve 10.22.. ór Időór 4 Tevékenység Feldt Tém/Trtlom

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Mtemtik középszint 061 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivlók Formi előírások:

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA I.

GAZDASÁGI MATEMATIKA I. GAZDASÁGI MATEMATIKA I.. A HALMAZELMÉLET ALAPJAI. Hlmzok A hlmz, hlmz eleme lpfoglom (nem deniáljuk ket). Szokásos jelölések: hlmzok A, B, C (ngy bet k), elemek, b, c (kis bet k), trtlmzás B ( eleme z

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat október 10. Monopólium

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat október 10. Monopólium űszki folymtok közgzdsági elemzése Elődásvázlt 3 októer onoólium A tökéletesen versenyző válllt számár ici ár dottság, így teljes evétele termékmennyiség esetén TR () = ínálti monoólium: egyetlen termelő

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Absztrakt vektorterek

Absztrakt vektorterek Absztrkt vektorterek Összeállított: dr. Leitold Adrien egyetemi docens 213. 1. 8. Absztrkt vektorterek /1. Absztrkt vektortér definíciój Legyen V egy hlmz, egy test (pl. vlós vgy komplex számtest), és

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

II.4. A SZÁZHOLDAS PAGONY. A feladatsor jellemzői

II.4. A SZÁZHOLDAS PAGONY. A feladatsor jellemzői II.4. A SZÁZHOLDAS PAGONY Tárgy, tém A feldtsor jellemzői Kombintorik, kombinációk számánk meghtározás, z ezzel kpcsoltos ismeretek elmélyítése. Előzmények Cél Lehetőségek fáj, szorzási szbály. A gykorlti

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Exponenciális és Logaritmusos feladatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Exponenciális és Logaritmusos feladatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Eponenciális és Logritmusos feldtok A szürkített hátterű feldtrészek nem trtoznk z érintett témkörhöz, zonbn szolgálhtnk fontos információvl z

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs ∓quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

Örvényesi Rita: A teljesség igé- nyével

Örvényesi Rita: A teljesség igé- nyével Mgyr Cochszemle Új utkon stílus coching áltlábn külső megjele- sához, hiszen milyennek látjuk mgunkt nt tükörben, z ngybn befolyásolj zt, hogy hsználj fel, mint kiinduló pontot önmgunkról lkotott gondoltink

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka 1.z örökség Mit kezdhetünk egy ilyen épülettel? z lphelyzet elődás Csoportonként rjzos ötletbörze rról, hogy ki mihez kezdene egy ilyen lehetőséggel. Közös döntéshoztl rról, mit szeretnének megvlósítni.

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

Kovács Judit ELEKTRO TEC HNIKA-ELEKTRONIKA 137

Kovács Judit ELEKTRO TEC HNIKA-ELEKTRONIKA 137 ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA Kovács Judit A LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK GAUSS-FÉLE ELIMINÁCIÓVAL TÖRTÉNŐ MEGOLDÁSÁNAK SZEREPE A VILLAMOSMÉRNÖK SZAKOS HALLGATÓK MATEMATIKA OKTATÁSÁBAN ON THE ROLE OF GAUSSIAN

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

5. A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságai

5. A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságai A ritmus foglm ritmus zonossági I Elméleti összefoglló H > 0 > 0 > 0 vlós számok és n tetszőleges vlós szám kkor 0 n n H > 0 > 0 > 0 vlós számok kkor H > kkor z f( ) kkor z f( ) függvén szigorún monoton

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

24. MŰVELETI ERŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI

24. MŰVELETI ERŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI 24. MŰVELETI EŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI élkitűzés: Az elektroniki gondolkodásmód fejlesztése. I. Elméleti áttekintés A műveleti erősítőkkel (továikn ME) csknem minden, nem túlságosn ngyfrekvenciás elektroniki

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

SZAKRÁLIS. Benczúr László, Finta József, Gülch Csaba, Kinczler Zsuzsanna, Kovács-Gombos Gábor

SZAKRÁLIS. Benczúr László, Finta József, Gülch Csaba, Kinczler Zsuzsanna, Kovács-Gombos Gábor SZAKRÁLIS Benczúr László, Fint József, Gülch Csb, Kinczler Zsuzsnn, Kovács-Gombos Gábor Az interjúk 2013-bn Mgyrországi Evngélikus Egyház internetes hírportálján, z evngelikus.hu oldlon jelentek meg. A

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben