MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése"

Átírás

1 MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Napkollektorok üzem jellemzőnek modellezése Doktor (PhD) értekezés tézse Péter Szabó István Gödöllő 015

2 A doktor skola megnevezése: Műszak Tudomány Doktor Iskola tudományága: Agrárműszak tudomány vezetője: Prof. Dr. Farkas István DSc. SZIE Műszak Tudomány Doktor Iskola vezetője témavezető: Prof. Dr. Szendrő Péter DSc SZIE Gépészmérnök Kar Mechanka és Géptan - Gépszerkezettan Tanszék társtémavezető: Prof. Dr. Keszthely- Szabó Gábor DSc SZTE Mérnök Kar Folyamatmérnök Intézet az skolavezető jóváhagyása a témavezető jóváhagyása

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK ANYAG ÉS MÓDSZER A kísérlet berendezés smertetése, a részegységek jellemzése Az adatfeldolgozás és a mérés hbák javításának módszere, a mérés eredmények értékelése EREDMÉNYEK Matematka modell a kmaradó mpulzusjelek okozta hbák javítására Matematka módszer a felhőmentes dőszakok azonosítására A hatásfok változása soros kapcsolásban Eltérő csövezésű kollektorok párhuzamos kapcsolása Tranzens jelenségek vzsgálata Hatásfok-függvények meghatározása A kollektorok üzemeltetése polkarbonát borítással és borítás nélkül Ismert hatásfokú kollektor vzsgálata A várható éves hatásfok és éves energahozam Kollektor matematka modellezése ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK KÖETKEZTETÉSEK ÉS JAASLATOK ÖSSZEFOGLALÁS AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEMELT PUBLIKÁCIÓK

4 1. Bevezetés, célktűzések 1. BEEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK A megújuló energaforrást hasznosító eszközök alkalmazásával a fosszls energaforrások kmerülésének deje meghosszabbítható. Megújuló energaforrást alkalmazó rendszerek telepítésekor fontos szempont annak várható megtérülés deje, amelyet számos műszak-gazdaság tényező befolyásol. A megtérülés dő jelenleg gen hosszúnak mondható, amely nagyban gátolja ezen rendszerek széleskörű elterjedését. A megtérülés dőt a rendszer ára mellett többek közt a kollektorok különböző dőjárás, üzemvtel körülménye között hatásfok-függvénye határozza meg, így ennek pontos smerete elsődleges. Ks sorozatban gyártott kollektorok hatásfok-függvényének laboratórumban végzett meghatározása jelentős mértékben emelhet a fejlesztés költségeket. Indokolt tehát egy olyan, üzem körülmények közt végzett méréseken alapuló hatásfok-függvény meghatározás módszer kutatása-fejlesztése, mely bztonságos, és a laboratórum vzsgálatokhoz képest költséghatékonyabb. Ennek segítségével ezen kollektorok ára alacsonyabb, fejlesztés, megtérülés dejük rövdebb lehet. Az értekezésben smertetett kutatásom célja a kollektorok üzem jelenségenek vzsgálata, valamnt a természetes körülmények közt végzett mérésekkel történő hatásfok-vzsgálat lehetőségenek és korlátanak feltárása. Korlátot jelenthet, hogy a napsugárzás ntenztásának ngadozása pontatlanná tehet a méréseket. Igazoln kívánom ezen zavaró tényező hatását. Meg kívánom határozn a pontos, számszerű krtérumokat a mérésre alkalmas dőszakok napsugárzás ntenztását lletően. Le kívánom ellenőrzn a kísérletekhez szükséges, általam kfejlesztett mérőberendezés műszerenek megfelelő működését, különös tekntettel az mpulzus alapú térfogatáram-mérésre. Meg kívánom határozn a hatásfok görbe felvételének pontos, valdált módszerét a mérés adatbázs megfelelő szűrésével. zsgáln kívánom a kollektorokban lejátszódó tranzens jelenségeket. Meg kívánom határozn a vzsgált kollektorok várható éves energahozamát. Egyszerű eljárást kívánok kdolgozn smert éghajlat vszonyok mellett, a kollektorok optmáls éves hőmérséklet dnamkájának előzetes meghatározására. 4

5 . Anyag és módszer. ANYAG ÉS MÓDSZER Az értekezés szakrodalm áttekntésének elemző értékelésében smertetett szempontok szernt új mérő-adatgyűjtő berendezést fejlesztettem k, mely lehetőséget bztosít tetszőleges, folyadékkal üzemelő kollektor hatásfokfüggvényének felvételére és a kollektorok üzem jelenségenek tanulmányozására. Ezen fejezetben smertetem a berendezés részegységet, működését, a mérő- és adatgyűjtő eszközöket, a mérés módszert és az adatfeldolgozás lépéset..1. A kísérlet berendezés smertetése, a részegységek jellemzése Kutatásomhoz a.1. ábrán látható kísérlet mérő-adatgyűjtő berendezést fejlesztettem k. A kollektor hatásfok-függvényét általánosan számos paraméter befolyásolja. Egy konkrét kollektor típus esetén ezen paraméterek rögzítettek. Tudományos kutatóntézetek elfogadott gyakorlata szernt a vzsgált kollektor hatásfok-függvényének két független változója van, nevezetesen: a napsugárzás ntenztása (G, Wm - ), a kollektor és a levegő közt hőmérséklet-különbség (t koll -t lev, C). A mérésekkel a kollektor hatásfok függvényét a két független változó mnél nagyobb értéktartományán belül kívánom defnáln. A méréseket természetes körülmények közt végeztem, mesterséges fényforrást nem alkalmaztam, így a napsugárzás ntenztását nem befolyásolhattam. A másk változó, a környezethez vszonyított hőmérséklet-különbség hatékonyan szabályozható a rendszerbe kötött termoventlátor (4) segítségével, melyen keresztül a kollektorok által termelt hő a környezetbe távozk. A termoventlátor fordulatszáma fokozatmentesen szabályozható, lletve egy szabályozószeleppel ellátott megkerülő ággal hűtőteljesítménye tovább csökkenthető. Lehetőség van a termoventlátor áramlásból való kzárására s. Ezzel a megoldással a kollektorokba érkező folyadék hőmérséklete változtatható: a termoventlátor hűtőteljesítményének csökkentésével a kollektorba érkező folyadék hőmérséklete emelkedk. Ez lehetővé tesz a kollektorok környezethez vszonyított hőmérséklet-különbségének gyors változtatását. A berendezés alkalmas soros és párhuzamos kapcsolású kollektorok vzsgálatára. 5

6 . Anyag és módszer.1. ábra: Kollektorok hatásfokanak meghatározására alkalmas kísérlet mérő-adatgyűjtő berendezés 1 kollektor csőkígyós abszorberrel (CSK), kollektor osztó-gyűjtős abszorberrel (OGY), 3 kerngtető szvattyúk (szv1: szabályozott, szv: szabályozás nélkül), 4 termoventlátor, 5 tágulás tartály, 6 hőmérők (t1 t t3 t4), 7 térfogatáram-mérők, 8 bztonság nyomáshatároló szelep, 9 légtelenítő szelepek (lsz1 lsz4), 10 motoros szelep a hűtőteljesítmény szabályozására (msz), 11 fojtószelepek a térfogatáram szabályozására (sz1, sz), cs1 cs14: csapok a kapcsolás változtatására, cs15: feltöltő csap 6

7 . Anyag és módszer.. Az adatfeldolgozás és a mérés hbák javításának módszere, a mérés eredmények értékelése Az egynapos mérések feldolgozásához Excel táblázatot készítettem. A táblázat az adatgyűjtőkből származó 5 másodpercenként mérés eredmények alapján a következő mennységeket határozza meg: napsugárzás ntenztás: G, [Wm - ], a fagyálló folyadék térfogatárama az egyes kollektorokon: OGY, CSK, [m 3 s -1 ; l mn -1 ] a fagyálló folyadék sűrűsége a hőmérséklet függvényében: f t [kgm -3 ; kg l -1 ] a fagyálló folyadék tömegárama: m OGY, m CSK, [kg s -1 ] a kollektorok hőteljesítménye: OGY, CSK, [W] a kollektorok hatásfoka, OGY, CSK a kollektorok közepes hőmérséklete: t koll OGY, t koll CSK, [ C], a közepes kollektor hőmérsékletek és a levegő hőmérséklete közt eltérés értéke: t koll - t lev, [ C] a mért és számított jellemzők öt- és tízperces dőntervallumokra vett átlagértéke, a pllanatny értékek és az átlageredmények közt eltérések. a teljes nap mérésre vonatkozó összegek és átlagok. 7

8 q. [W/m]. [l/h] 3. Eredmények 3. EREDMÉNYEK Ezen fejezetben smertetem a végzett mérésem során tapasztalt hbajelenségeket, azok javítására kdolgozott módszeremet, a mérések korlátat. Leírom a kísérletek során tapasztalt üzem jelenségeket és a hatásfok-függvények felvételére, valamnt a várható éves energahozam meghatározására kdolgozott eljárás algortmust Matematka modell a kmaradó mpulzusjelek okozta hbák javítására Matematka algortmust hoztam létre az mpulzus adatgyűjtők jelenek kmaradásából adódó mérés hbák (3.1. ábra) automatkus javítására, majd a javított térfogatáram-görbék smítására q. CSK [W/m]. CSK [l/h] dő [h] 3.1. ábra: Egy nap mérés nyers térfogatáram-adata, e mérés Amennyben egy térfogatáram-adatnak, valamnt a megelőző és következő két adat átlagának hányadosa /3 vagy annál ksebb, mpulzus-kmaradást tételezek fel, és a hbás adatot ezen megelőző kettő és következő kettő adat átlagával helyettesítem (3.1 és 3. egyenletek): (3.1) (3.) 8

9 . [l/h]. [l/h] 3. Eredmények A térfogatáram-görbe smítása Tovább növeltem a mérés pontosságát a korrgált térfogatáram-görbe smításával. Mnden számolt adatot az egyes dőpllanatokban a megelőző két és a következő két adat átlagával helyettesítettem. 1 1 (3.3) 4 A 3.. ábra az lyen módon smított görbét hasonlítja össze a korrgált görbével: Korrgált és smított térfogatáram-adatok Korrgált és smított térfogatáram-adatok 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 dő [h] dő [h].' korrgált [l/h].'' korrgált és smított [l/h].' korrgált [l/h].'' korrgált és smított [l/h] 3.. ábra: Korrgált és smított térfogatáram-görbék, e mérés Kdolgozott módszerem tudományos újdonsága abban foglalható össze, hogy nem csupán a napkollektorok vzsgálatánál, lletve térfogatáram-méréseknél alkalmazható, hanem bármely, mpulzusjelek gyűjtésén alapuló mérés eljárásnál. 3.. Matematka módszer a felhőmentes dőszakok azonosítására Kutatásam bzonyítják, hogy a felhős dőszakok a napkollektorok pllanatny hatásfok értékének meghatározásakor hbát eredményeznek. Logka függvényt fejlesztettem k, mely a méréseket felhőmentes és felhős dőntervallumokra bontja, ezzel kszűrhetővé válnak a mérés pontatlanságot eredményező felhős dőszakok. Előállítottam azt a három krtérumot, melyek együttes teljesülése esetén a vzsgált dőpont felhőmentesnek jelölhető. Az adott dőpont felhőmentes, ha a logka függvény által előírt három feltétel (3.4, 3.5, 3.6), egy adott dőpontra nézve a megelőző ötperces dőszakok alatt teljesül: 9

10 G [Wm - ] 3. Eredmények G G fajl max G G G G mn ,05 W 50 m W Gmn 100 m (3.4) (3.5) (3.6) A logka függvény értéke 1, ha az dőpont felhőmentes, és 0, ha az dőpont felhős. Működését a 3.3. ábra szemléltet: Felhőmentes dőszakok kjelölése G mn, DG fajl és G max - G mn alapján 9:00 10:00 11:00 1:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 Idő felhőmentes felhős G - napsugárzás ntenztás felhőmentes dőszakok 3.3. ábra: Felhőmentes dőszakok kjelölése saját fejlesztésű logka függvénnyel ( e mérés alapján) 3.3. A hatásfok változása soros kapcsolásban Kmutattam a soros kapcsolású napkollektorok üzemeltetése során az egyes kollektorok pllanatny hatásfoka közt eltérést. Soros kapcsolás esetén megállapítható, hogy a soros ágon előrehaladva az egyes kollektorok pllanatny hatásfoka csökkenő értéket mutat. A jelenséget a másodk kollektor magasabb átlaghőmérséklete okozza. A jelenségre vonatkozó mérésemet felcserélt sorrendű soros kapcsolással s elvégeztem (3.4. ábra). Mnt látható, a sorrend felcserélésekor a kollektorok hatásfokanak vszonya s megváltozk, mndg a másodk kollektor hatásfoka alacsonyabb. (A tranzens jelenségekből adódó kugró értékek a cserék dőpontjat jelzk.)

11 3. Eredmények soros kapcsolás, a kapcsolás sorrend változtatásával [%] eta OGY [%] eta CSK [%] dő [h] 3.4. ábra: áltoztatott sorrendű soros kapcsolás. 13:00-g osztógyűjtős-csőkígyós, 13:00-13:45: csőkígyós-osztógyűjtős, 13:45-15:45: osztógyűjtős-csőkígyós, 15:45-től csőkígyós-osztógyűjtős sorrend, e mérés 3.4. Eltérő csövezésű kollektorok párhuzamos kapcsolása Megállapítottam, hogy az eltérő áramlástan tulajdonságokkal rendelkező, vszkózus folyadékkal feltöltött kollektorok térfogatáram-vszonya nem állandó érték, az a folyadék hőmérsékletének függvényében változk. A jelenségre a folyadék vszkoztásának hőmérséklet-függése a magyarázat Tranzens jelenségek vzsgálata Megállapítottam, hogy soros kapcsolásban az első kollektor gyorsabban reagál a belépő hőmérséklet csökkenésére. Megállapítottam továbbá azt s, hogy a másodk kollektor reakcója nem csak később jelentkezk, hanem lassabb s az elsőénél. A termoventlátor teljesítményének változására tett reakcó az első kollektor esetében korábban jelentkezk és rövdebb dőt vesz génybe. A napsugárzás ngadozásakor hasonló jelenséget fgyeltem meg. A 3.5. ábra görbesereg lefutásan a jelenség jól érzékelhető. 11

12 t [ C]. [l/h] 3. Eredmények dő [h] t be OGY [ C] t k CSK [ C] t k OGY [ C] t be CSK [ C] ábra: Kollektorok belépő és klépő hőmérséklete csőkígyósosztógyűjtős (CSK-OGY) sorrendű soros kapcsolásban Kísérletem eredményét fordított sorrendű osztógyűjtős-csőkígyós soros kapcsolással s gazoltam. A különböző típusú kollektorok közül a sorban első kollektoron korábban jelentkezk a tranzens jelenség, és annak lefutása gyorsabb. Megállapításam jól hasznosíthatók nagy kollektor telepek szabályozásánál Hatásfok-függvények meghatározása Eljárást dolgoztam k az üzem körülmények közt végzett mérések eredményenek feldolgozására és a hatásfok függvények felvételére. A hatásfok függvények előállításához a következő lekérdezést használtam a mérés adatbázsban: 3.1. táblázat: Az adatbázs szűrés paramétere az 1000 Wm - -es napsugárzás ntenztáshoz tartozó hatásfok-függvények előállításához G maxmáls eltérése ± 10 Wm - t k t be > 5 C felhőmentes dő borítás napsugárzás beesés szög függőleges síkban gen Makrolon mu 10-es borítás tetszőleges A mérés adatbázsból kgyűjtött 1803 értéket a környezet hőmérséklettől való eltérés szernt C-os sávokra osztottam. Az így kapott tartományokra eső adatokra meghatároztam azok átlagértékét, medánját, mnmumát és 1

13 hatásfok [%] 3. Eredmények maxmumát, valamnt az adatok mennységét. Ezen eredményeket a 3.. táblázat mutatja be: 3.. táblázat: Az osztógyűjtős kollektor 1000 Wm - sugárzás ntenztáshoz tartozó mért hatásfok értékenek jellemző t koll - t körny átlag 44,3 5,87 51,46 5,7 5,00 50,83 39,49 39,30 medán 43,43 5,7 51,91 5,8 51,66 51,09 39,86 39,11 maxmum 46,75 54,00 54,44 56,15 55,59 51,97 40,60 4,3 mnmum 4,90 51,109 47,36 48,80 49,51 45,97 37,56 36,6 szórás 1,481 0,943 1,77 1,551 1,698 1,16 0,801 1,098 darab A kapott eredményeket a C-os tartományok középértékehez rendeltem. Ehhez hasonlóan kgyűjtöttem a csőkígyós kollektor mérés eredményet s. A 3.6. ábra az osztógyűjtős kollektor hatásfokának alakulását mutatja 1000 Wm - napsugárzás ntenztás esetén, a közepes kollektor hőmérséklet és a levegő hőmérséklet különbségének függvényében: Az osztógyűjtős kollektor 1000 W/m napsugárzás ntenztáshoz tartozó hatásfok-függvénye y = -0,477x + 59, átlag Lneárs (átlag) t koll - t körny [ C] 3.6. ábra: 1000 Wm - napsugárzás ntenztáshoz tartozó hatásfok-függvény osztógyűjtős abszorberrel szerelt kollektor Tovább lekérdezésekkel meghatároztam a két kollektor hatásfok-függvényét 800 Wm - és 600 Wm - napsugárzás ntenztásra s, így előállítottam a különböző napsugárzás ntenztás értékek szernt görbesereget (3.7. ábra). Hasonlóképpen előállítottam a csőkígyós kollektor megfelelő dagramját (3.8. ábra). 13

14 3. Eredmények 3.7. ábra: Az osztógyűjtős kollektor hatásfok-függvénye különböző napsugárzás ntenztás értékekre 3.8. ábra: A csőkígyós kollektor hatásfok-függvénye különböző napsugárzás ntenztás értékekre Az 3.7. és az 3.8. ábra görbesereget a redukált hőmérséklet-különbség függvényében egy-egy görbévé alakítva a kollektorok hatásfok-függvényet mutatja a 3.9. ábra: 14

15 3. Eredmények 3.9. ábra: Az osztógyűjtős és a csőkígyós kollektor hatásfoka a redukált hőmérséklet-különbség függvényében, lneárs közelítéssel A közelítő lneárs függvények pontos lleszkedése jellemző a laboratórum méréseknél használt 1000 Wm - és a szakrodalomban előírt mnmáls 630 Wm - értékek közé eső teljes tartományon A kollektorok üzemeltetése polkarbonát borítással és borítás nélkül Kísérletem során meghatároztam a Makrolon Mult U /10-10,5 polkarbonát lemez kollektor hatásfokra gyakorolt befolyását. A mért eredmények lleszkedésének pontossága még megfelelőnek mondható, de elmarad a borítással ellátott napkollektorok mérés eredményetől. A 95 %-os konfdenca ntervallum az osztógyűjtős kollektor esetében ± 1,466 %, a csőkígyósnál ± 3,116 % Ismert hatásfokú kollektor vzsgálata A hatásfok méréshez kfejlesztett módszerem gazolására a berendezéssel megvzsgáltam egy smert hatásfokú, Buderus SKN 3.0 típusú napkollektort. A berendezéssel végzett mérés a vzsgált tartományon nagy pontossággal követ a katalógusadatok alapján felvett gyár hatásfok-függvényt. Az abszolút hba maxmuma 3,0 %. 15

16 3. Eredmények 3.9. A várható éves hatásfok és éves energahozam A kísérlet kollektorokra meghatározott hatásfok-függvényekkel megvzsgáltam az éves elérhető energahozam nagyságát. A szmulácóhoz a 01. év tízpercenként regsztrált meteorológa adatat használtam fel. Az előírt krtérumok szernt szmulált kollektorműködésnek megfelelően az év bármely tízperces szakaszára meghatározható a kollektorok hatásfoka és energahozama. Az éves energahozam ezen tízperces dőszakok energahozamanak teljes évre számított összege (MJ): n Q a Q 10 1 (3.7) A fajlagos éves energahozam a kollektor felületére vonatkoztatott éves energahozam (MJm - ): q a Qa A (3.8) Az éves átlagos hatásfok a kollektor fajlagos éves energahozamának és a kollektor egységny hőelnyelő felületére érkező éves besugárzott energának a hányadosa (%): a n 1 q a G t (3.9) Az éves besugárzott energát a mért napsugárzás ntenztás és a két mérés regsztrácó közt eltelt dő szorzatának éves összegzéseként kapjuk meg. A pllanatny hatásfok értékek átlaga az év tízperces dőntervallumara felírható hatásfok értékek átlaga (%): 10 n 1 n 10 (3.10) Értéke nem egyezk meg az éves átlagos hatásfok értékével, hszen nem mnden tízperces dőszak folyamán ugyanakkora a besugárzott energa nagysága. Ha a mnmáls kollektor hőmérsékletet 30 C-ra, a maxmálsat 60 C-ra veszem fel, a függvények a ábra szernt alakulnak: 16

17 fajl. éves energahozam [MJ/m ], üzemórák száma éves átlagos hatásfok hav átlagos hatásfok [%] 3. Eredmények hónap 0 C 5 C 10 C 15 C 0 C 5 C 30 C 35 C 40 C 45 C 50 C ábra: Az osztógyűjtős kollektor hav átlagos hatásfoka a kollektor és a levegő közt hőmérséklet-különbség egyes értékehez tartozóan, 30 C-os mnmáls és 60 C-os maxmáls kollektor hőmérséklet esetén A kollektor és a környező levegő közt hőmérséklet-különbség függvényében az éves paraméterek a ábra segítségével meghatározhatóak: ,400 0,350 0,300 0,50 0,00 0,150 0,100 0,050 fajl. éves energahoza m üzemóra éves átlagos hatásfok t koll - t lev [ C] 0, ábra: Az osztógyűjtős kollektor éves üzem paramétere 30 C-os mnmáls és 60 C-os maxmáls kollektor hőmérséklet esetén 17

18 3. Eredmények Kollektor matematka modellezése Az osztógyűjtős kollektor működésének szmulácójához matematka modellt fejlesztettem Matlab szoftver alkalmazásával (3.1. ábra, ábra): 3.1. ábra: Az osztógyűjtős kollektor matematka modelljének Matlab kapcsolás rajza, első részlet 18

19 3. Eredmények ábra: Az osztógyűjtős kollektor matematka modelljének Matlab kapcsolás rajza, másodk részlet A Matlab szoftverben készített modell kapcsolás rajza hőáramhálózatként szmulálja a kollektor működését, megadott üzem paramétereknek 19

20 hatásfok [%] 3. Eredmények megfelelően. A napsugárzás ntenztás (1) állítható, a borítás fényáteresztő képessége szernt csökkentett sugárzás ntenztás jut tovább az abszorberre, a fényelnyelő képességnek (3) megfelelő hányada a borítást (4) melegít fel, a tovább mennységet a borítás vsszaver. Az abszorberre (5) jutó sugárzásos hőáram egy részét az abszorber vsszaver a borítás felé (6), másk része a felmelegedett abszorberről konvektív úton jut a borításra (7), harmadk része a hőszgetelés (8) felé konduktív hőáramként (9). Az elnyelt hőáram fennmaradó része (10) jut az abszorber csövezésében áramló folyadékba. Beállítható a folyadék belépő hőmérséklete (11) és a környező levegő hőmérséklet (1). A klépő folyadék hőmérséklet (13) és a belépő hőmérséklet átlaga, valamnt a napsugárzás ntenztása meghatározza redukált hőmérséklet-különbséget (14). A napsugárzás ntenztásának (1) és az abszorberből a folyadékba jutó hőáramnak (10) a hányadosa a hatásfok (15). A napsugárzás ntenztásának (1), a környező levegő hőmérsékletének (1), a belépő folyadék hőmérsékletnek (11), a szvattyúval (16) a folyadék térfogatáram változtatásával a kollektor tetszőleges üzemállapotában meghatározható a hatásfok, így felvehető a hatásfok-függvény. A szmulácó eredményét a ábra mutatja: Az osztógyűjtős kollektor mért és Matlab szoftverrel szmulált hatásfok-függvénye ,0 0,04 0,06 0,08 0,1 (t koll - t lev )/G [m C W -1 ] szmulált mért ábra: Az osztógyűjtős kollektor mért és szmulált hatásfok-függvénye A modellel vzsgáltam a kollektor hőveszteségének egyes összetevőt. A szmulácó eredményet a redukált hőmérséklet-különbség függvényében a ábra mutatja: 0

21 veszteség [W] 3. Eredmények Hőveszteségek a Matlab szmulácó alapján abszorber -> hőszgetelés abszorber -> polkarbonát, sugárzásos hőveszteség abszorber -> polkarbonát, konvektív hőveszteség 0 0 0,0 0,04 0,06 0,08 (t koll - t lev )/G [m C W -1 ] ábra: Az abszorber számított hővesztesége a redukált hőmérsékletkülönbség függvényében A dagram nem tartalmazza a polkarbonát borítás fényáteresztő képessége szernt kalakuló veszteséget. Az osztógyűjtős kollektor optka hatásfoka 60,1 % (3.9. ábra), ez a szmulácó 1000 Wm - napsugárzás ntenztásnál 399 W veszteséget okoz. A kísérlet kollektor esetében tehát megállapítható, hogy napsugárzásnak a borítás által elnyelt és vsszavert hányada a legnagyobb veszteség. Ezt követ az abszorbertől a borítás felé rányuló konvektív hőveszteség és a hátsó hőszgetelésen keresztül fellépő konduktív hőveszteség, majd az abszorber által a polkarbonátra vsszasugárzott hőáram. A modellezés eredményeből megállapítható, hogy a tovább kísérleteket lletően a kollektor fedésére többféle polkarbonát lemezt, lletve szolárüveget és szgetelt üvegezést érdemes modellezn, és ezen borítások alkalmazásával, mérésekkel felvenn a módosított kollektor hatásfokfüggvényét. 1

22 4. Új tudományos eredmények 4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK Az alábbakban összegzem a kísérletem eredményenek feldolgozása során nyert új tudományos eredményeket, melyek részben méréstechnka területen, részben a kollektorok hatásfok-függvényének meghatározásához, valamnt a kollektorok üzemeltetése és szabályozása során jelentenek jól hasznosítható megállapításokat. 1. Matematka modell a kmaradó mpulzusjelek okozta hbák javítására Matematka algortmust hoztam létre az mpulzus adatgyűjtők jelenek kmaradásából adódó mérés hbák automatkus javítására, majd a javított térfogatáram-görbék smítására. A létrehozott algortmus az mpulzus kmaradás hbát automatkusan javítja, így a nagy mennységű adat feldolgozása jelentősen felgyorsul (4.1) (4.) (4.3) Kdolgozott módszerem nem csupán a napkollektorok vzsgálatánál, lletve térfogatáram-méréseknél használható, hanem bármely, mpulzusjelek gyűjtésén alapuló mérés eljárásnál.. Matematka módszer a felhőmentes dőszakok azonosítására Logka függvényt dolgoztam k, mely a méréseket felhőmentes és felhős dőntervallumokra bontja. Ezzel kszűrhetővé válnak a mérés pontatlanságot eredményező felhős dőszakok. Megállapítottam, hogy a felhős dőszakok alkalmatlanok a pllanatny hatásfok értékének meghatározására.

23 4. Új tudományos eredmények Több lehetőséget megvzsgálva előállítottam azt a három krtérumot, melyek együttes teljesülése esetén a vzsgált dőpont felhőmentesnek jelölhető. Az adott dőpont felhőmentes, ha a logka függvény által előírt három feltétel a megelőző öt perc folyamán fennáll: G G fajl max G G G G mn 1 0,05 W 50 m W Gmn 100 m (4.4) (4.5) (4.6) A kdolgozott módszer lehetővé tesz az adatok gyors szűrését, kválogatva a pontatlan értékeket eredményező, a pllanatny hatásfok számítására alkalmatlan mérés dőszakokat. 3. Adatszűrés és hbajavítás módszer a hatásfok-függvények felvételére Kdolgoztam a kezdet hbás, helyenként értelmezhetetlen adatok szűrésének és hbajavításának matematka módszerét: javítottam a térfogatáram függvényeket, kszűrtem a felhős dőszakok okozta hbákat, majd az így módosult adatbázst alkalmazva meghatároztam a hatásfok-függvények felvételének módszerét. A mérés adatbázs eredményenek szűrésénél a következő krtérumokat adtam meg: A görbére jellemző napsugárzás ntenztáshoz képest a mért értékek eltérése nem lehet nagyobb ± 10 Wm - -nél. A kollektor klépő és belépő folyadék hőmérséklete közt különbség mnmum 5 C. Kzárólag a felhőmentes dőszakok adata szerepelhetnek a kgyűjtésben. A kdolgozott módszert a kísérlet síkkollektorokon valdáltam, meghatároztam azok hatásfok-függvényet a Wm - napsugárzás ntenztás ntervallumra. Az 1000 Wm - napsugárzás ntenztáshoz tartozóan a 95 %-os konfdenca ntervallum az osztógyűjtős kollektorra ± 1,315 %, a csőkígyós kollektorra ± 0,84 %. 800 Wm - sugárzás ntenztás esetén ± 3

24 4. Új tudományos eredmények 1,378 %, lletve ± 1,378 %, 600 Wm - sugárzás ntenztás esetén ± 1,131 % és ± 1,05 %. 4. Tranzens üzem jelenségek leírása Megállapítottam, hogy soros kapcsolásban az első kollektor gyorsabban reagál a belépő hőmérséklet csökkenésére. Megállapítottam továbbá azt s, hogy a másodk kollektor reakcója nem csak később jelentkezk, hanem lassabb s az elsőénél. Megállapítható, hogy a tranzens jelenségek a sorban másodk kollektor klépő csonkján átlagosan,4 %-kal hosszabb dő alatt játszódnak le, mnt az első kollektor belépő csonkjánál. A hőmérséklet csökkenésének sebessége a másodk kollektor klépő csonkján átlagosan 48, %-a az első kollektor belépő csonkján mért értéknek. Kísérletem eredményét fordított sorrendű soros kapcsolással s gazoltam. A különböző típusú kollektorok sorrendjétől függetlenül a sorban első kollektoron korábban jelentkezk a tranzens jelenség, és annak lefutása gyorsabb. Megállapításam jól hasznosíthatók nagy kollektor telepek szabályozásánál. 5. Az éves energahozam és az optmáls kollektor hőmérséklet dnamka Defnáltam a kollektorok éves átlagos hatásfokát és a fajlagos éves energahozamot a környező levegőhöz képest állandó hőmérsékletkülönbség, valamnt a kollektor hőmérséklet-tartományának smeretében. A szmulácóval ezen paraméterek megadásával, valamnt az éghajlat jellemzők smeretében meghatározható a kollektorok várható éves energahozama. Eljárást dolgoztam k a várható éves energahozam maxmáls elérhető értékének meghatározására. A rögzített paraméterek a mnmáls és maxmáls kollektor hőmérséklet. Ezen paraméterekhez tartozóan tetszőleges, smert hatásfok-függvényű kollektor várható éves energahozama megállapítható. Meghatározható a kollektor és a levegő közt hőmérséklet-különbség azon értéke, melyhez a maxmáls éves energahozam és így a maxmáls éves átlagos hatásfok tartozk. 6. A kísérlet kollektor matematka modellje a veszteségek vzsgálatára Kdolgoztam az osztógyűjtős abszorberrel szerelt kísérlet kollektor matematka modelljét. A modell segítségével a veszteség egyes összetevő 4

25 4. Új tudományos eredmények külön-külön számíthatóak. Megállapítottam, hogy a kísérlet kollektor veszteségének legjelentősebb összetevője a borítás által elnyelt és vsszavert sugárzás. A modell segítségével meghatározható a kollektoron a jobb hatásfok elérése érdekében elvégzendő tovább módosítások várható hatása. A modell síkkollektorok fzka jellemzőnek smeretében meghatározza azok hatásfok-függvényet, lletve a veszteség egyes összetevőnek értéket, ezzel hatékony eszköze lehet más kollektorok vzsgálatának. 5

26 5. Következtetések és javaslatok 5. KÖETKEZTETÉSEK ÉS JAASLATOK Kutatásom célja a napkollektorok üzem jelenségenek tanulmányozása, a hatásfok-függvény természetes körülmények közt végzett mérésekkel való felvétele, valamnt ezen mérés módszer részletes kdolgozása és korlátanak feltárása volt. Kutatásamhoz mérő-adatgyűjtő berendezést fejlesztettem k. A kollektorok vzsgálatának folyamán több üzem jelenséget s tanulmányoztam. A természetes körülmények között folytatott mérések során a fő probléma a napsugárzás ntenztásának, valamnt a környező levegő hőmérsékletének változása. A vonatkozó szabványok említést tesznek arra, hogy a sugárzás ntenztásnak amennyre lehetséges, állandó értékűnek kell lenne a mérés folyamán, de számszerű megállapítások erre vonatkozóan eddg nem voltak elérhetők. Mérésem során megállapítottam, hogy a bárányfelhők hatására ngadozó napsugárzás ntenztás a pllanatny kollektor hatásfok mérését ellehetetlenít. A mérések adatbázsanak tanulmányozásával olyan krtérumokat határoztam meg, melyekkel a vzsgált dőszakról egyértelműen megállapítható, hogy az felhőmentesnek teknthető-e, így alkalmas-e a kollektorok pllanatny hatásfokának mérésére. A térfogatáram mérését mpulzusjeladókkal ellátott térfogatáram-mérőkkel végeztem. A mérés dagramokon jól látható, mpulzuskmaradás okozta hbák automatzált kküszöbölésére matematka algortmust dolgoztam k. A mérésem adatbázsának tanulmányozása során megállapításokat tettem a kollektorok tranzens üzem jelenségere vonatkozóan. A vzsgált kísérlet kollektorok abszorber-csövezése eltérő. Párhuzamos kapcsolású mérésem alapján megállapítható, hogy a vszkózus fagyálló folyadékkal feltöltött rendszer alacsony hőmérsékleten beállított térfogatáram-egyensúlya a hőmérséklet emelkedésével a vszkoztás csökkenésével felborul. A jelenség alapján kjelenthető, hogy két, eltérő hdrodnamka tulajdonságokkal rendelkező kollektor vagy kollektorsor párhuzamos kapcsolása esetén az azonos térfogatáramok tartása szabályzást gényel a hőmérséklet változása során. Tovább tervezett fejlesztésként javasolható albedométer alkalmazása, így nem csak a kollektorfelületre érkező teljes sugárzás, hanem külön a szórt, a kettő különbségeként pedg a drekt sugárzás s mérhető lenne. Ennek elsősorban koncentrátoros kollektorok vzsgálatánál lehet majd jelentősége. 6

27 6. Összefoglalás 6. ÖSSZEFOGLALÁS A Szeged Tudományegyetem Mérnök Karán 005 óta folytatunk kutatásokat a szolárs energa hasznosításának területén. 006-ban kerültek kereskedelm forgalomba első napkollektorank, melyek tervezésénél elsődleges szempontunk a gyártás költségek alacsony értéken tartása volt. A mérések során szerzett kutatás tapasztalatamat felhasználva 009-ben kezdtem meg a jelen értekezésben smertetett kutatásokhoz egy új, kollektorok természetes körülmények között tesztelésére szolgáló mérőberendezés tervezését, kvtelezését. Kutatás eredményem alapján kdolgoztam a mérő-adatgyűjtő berendezés üzemeltetés algortmusát, így az automatzált mérőberendezés alkalmas természetes körülmények között tesztelhető napkollektor hatásfokfüggvényenek felvételére, a különböző típusú kollektorok üzem paraméterenek összehasonlító vzsgálatára, a gyártott termék szabványosítható mnősítésére. A berendezéssel végzett mérések eredményenek kértékelésével számos megállapítást tettem nem csak a hatásfok mérésének módszerét lletően, hanem a napkollektorok üzem jelenségevel kapcsolatban s. Munkám során tanulmányoztam a természetes körülmények közt végzett hatásfok-mérések korlátat és hbajelenséget. A mérések kértékelését követően kdolgoztam a napsütés sugárzás ntenztásával kapcsolatos krtérumokat. Az algortmus alapján a felhős és felhőmentes dőszakok megjelölése automatkussá válk, ezáltal a hbás mérés eredményeket adó felhős dőszakok kszűrése sokkal gyorsabb. Kdolgoztam a hatásfokfüggvény felvételének lépéset, pontosítottam a berendezés működését, és több megállapítást tettem a napkollektorok üzemeltetésével kapcsolatban. Leírtam a soros és párhuzamos kapcsolásokban tapasztalható üzem jelenségeket. Meghatároztam a kísérlet kollektorokon alkalmazott polkarbonát borítás hatásfok-függvényre gyakorolt befolyását. Tanulmányoztam a tranzens jelenségek lefutását, módszert dolgoztam k az éves energahozam és az éves hatásfok becslésére, valamnt a maxmáls éves hatásfok eléréséhez szükséges optmáls kollektor hőmérséklet dnamka megállapítására. 7

28 7. Kemelt publkácók 7. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEMELT PUBLIKÁCIÓK Lektorált ckk degen nyelven: 1. Péter Szabó, I. Szabó, G. (010): Desgn of an expermental PCM solar tank. Analecta Technca Szegedensa, Unversty of Szeged Faculty of Engneerng. 010/-3 pp ISSN Péter Szabó, I. (010): Effcent energy storage n PCM solar tank. Annals of Faculty Engneerng Hunedoara, 010/1 pp ISSN: Péter Szabó, I. Szabó, G. (011): Transent effects n solar collector systems. Annals of Faculty Engneerng Hunedoara, 011/3 pp ISSN Péter Szabó, I. éha, A. Szabó, G. (01): Research and educaton of the applcaton of renewable resources at the Faculty of Engneerng Unversty of Szeged. Analecta Technca Szegedensa, 01/1-, pp ISSN: Péter Szabó, I. Szabó, G. (011): Research of solar energy at the Faculty Of Engneerng Agrár és dékfejlesztés Szemle (Revew on Agrculture and Rural Development), pp ISSN Péter Szabó, I. Szabó, G. (01): Development of data processng algorythm for the recognton and correcton of measurng errors occured durng the test of solar collectors. Annals of Faculty Engneerng Hunedoara, 01/. pp ISSN Péter Szabó, I. Szabó, G. (013): Study of the effcency and other workng parameters of solar collectors. Acta Technca Corvnenss, Bulletn of Engneerng, 013/1 pp ISSN Péter Szabó, I. Szendrő, P. Szabó, G. (014): Effcency measurement and energy yeld estmaton of solar collectors. Internatonal Journal of Engneerng and Techncal Research (IJETR), olume-, Issue-10, October 014. pp ISSN:

29 7. Kemelt publkácók Lektorált ckk magyar nyelven: 9. Péter Szabó I. (005): Rövd megtérülés dejű napkollektorok tervezése és hatásfokuk vzsgálata. Műszak Tudományos Füzetek 005, Kolozsvár, Erdély Múzeum-Egyesület, Műszak Tudományok Szakosztálya, X. Fatal Műszakak Tudományos Ülésszaka, o., ISBN Péter Szabó I., Szendrő P., Szabó G. (013): Berendezés kfejlesztése napkollektorok üzem jellemzőnek mérésére. Analecta Technca Szegedensa, 013 Specal Issue, Unversty of Szeged Faculty of Engneerng. ISSN , o. 11. Péter Szabó I., Szendrő P., Szabó G. (014): Kísérlet berendezés kfejlesztése napkollektorok hatásfokának mérésére. Energagazdálkodás folyórat, Energagazdálkodás Tudományos Egyesület, 014. október, 0-3. o., ISSN Péter Szabó I., Szendrő P., Szabó G. (014): Napkollektorok várható éves energahozamának becslése. Magyar Épületgépészet, Épületgépészet Kadó Kft., , 3-6. o. 9

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET. Összeállította: Dr. Szabó Sándor

ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET. Összeállította: Dr. Szabó Sándor MISKOLCI EGYETEM Gépgyártástechnológa Tanszék Mskolc - Egyetemváros ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET Összeállította: Dr. Szabó Sándor A orgácsoló megmunkálásokhoz

Részletesebben

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - -

Részletesebben

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter TM Leca DISTO Leca DISTOTMD510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - - -

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Napkollektorok SRD. H Vízszntes elhelyezés teraszon és ferde tetőn, karbantartás TRTLOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Műszak leírás.... dokumentácó....... készülék

Részletesebben

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika Fuzzy rendszerek A fuzzy halmaz és a fuzzy logka A hagyományos kétértékű logka, melyet évezredek óta alkalmazunk a tudományban, és amelyet George Boole (1815-1864) fogalmazott meg matematkalag, azon a

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Napkollektorok SRD. V Vízszntes elhelyezés teraszon és ferde tetőn, karbantartás TRTLOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Műszak leírás.... dokumentácó....... készülék

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II.

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II. NKFP6-BKOMSZ05 Célzott mérőhálózat létrehozása a globáls klímaváltozás magyarország hatásanak nagypontosságú nyomon követésére II. Munkaszakasz 2007.01.01. - 2008.01.02. Konzorcumvezető: Országos Meteorológa

Részletesebben

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár Balogh Edna Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetem tanár Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Építőmérnök Kar 202 . Bevezetés,

Részletesebben

járta, aprít ó é s tuskófuró a NEFA G fejlesztésében

járta, aprít ó é s tuskófuró a NEFA G fejlesztésében ható, max. 140 cm munkaszélességre és 15 25 cm-es munkamélységre készült. A gép üzem próbájára ez évben kerül sor. A műveletcentrkus egyed gépkalakítások mellett nem mondtunk le egy bázsgép rendszerű csemetekert

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád BALOGH DEZSŐ BHG BEVEZETÉS A BHG Híradástechnka Vállalat kutató és fejlesztő által kdolgozott napjankban gyártásban levő tárolt programvezérlésű elektronkus

Részletesebben

KAPILLÁRIS NYOMÁS GÖRBE MEGHATÁROZÁSA HIGANYTELÍTÉSES POROZITÁSMÉRÉS ADATAIBÓL DETERMINATION OF CAPILLARY PRESSURE CURVE FROM MERCURY POROSIMETRY DATA

KAPILLÁRIS NYOMÁS GÖRBE MEGHATÁROZÁSA HIGANYTELÍTÉSES POROZITÁSMÉRÉS ADATAIBÓL DETERMINATION OF CAPILLARY PRESSURE CURVE FROM MERCURY POROSIMETRY DATA Műszak Földtudomány Közlemények, 84. kötet,. szám (03), pp. 63 69. KAPILLÁRIS NYOMÁS GÖRBE MEGHATÁROZÁSA HIGANYTELÍTÉSES POROZITÁSMÉRÉS ADATAIBÓL DETERMINATION OF CAPILLARY PRESSURE CURVE FROM MERCURY

Részletesebben

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján BME Hdak és Szerkezetek Tanszék Magasépítés acélszerkezetek tárgy Gyakorlat útmutató Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhe az EN 1991 alapján Összeállította: Dr. Papp Ferenc tárgyelőadó Budapest, 2006.

Részletesebben

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László adat Távközlés és Médanformatka Tanszék Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Eurecom Telecom Pars Elosztott rendszerek játékelmélet elemzése: tervezés és öszönzés Toka László Tézsfüzet Témavezetők:

Részletesebben

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem Makroökonóma 2. személyes konzultácó Szécheny István Egyetem Gazdálkodás szak e-learnng képzés Összeállította: Farkas Péter 1 A tananyag felépítése (térkép) Ön tt áll : MAKROEGENSÚL Inflácó, munkanélkülség,

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 1 Szerelés útmutató... 3 1.1 A dokumentácó... 3 2 CE jel... 3 FELSZERELÉS 3 A készülék felszerelése...

Részletesebben

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS Metrológa alapfogalmak A metrológa a mérések tudománya, a mérésekkel kapcsolatos smereteket fogja össze. Méréssel egy objektum valamlyen tulajdonságáról számszerű értéket kapunk.

Részletesebben

Darupályák ellenőrző mérése

Darupályák ellenőrző mérése Darupályák ellenőrző mérése A darupályák építésére, szerelésére érvényes 15030-58 MSz szabvány tartalmazza azokat az előírásokat, melyeket a tervezés, építés, műszak átadás során be kell tartan. A geodéza

Részletesebben

1.Tartalomjegyzék 1. 1.Tartalomjegyzék

1.Tartalomjegyzék 1. 1.Tartalomjegyzék 1.Tartalomjegyzék 1 1.Tartalomjegyzék 1.Tartalomjegyzék...1.Beezetés... 3.A matematka modell kálasztása...5 4.A ékony lap modell...7 5.Egy más módszer a matematka modell kálasztására...10 6.A felületet

Részletesebben

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos Ahol mndg Ön az első! www.eon.hu/ugyntezes Segítünk onlne ügyféllé váln Ksokos Kedves Ügyfelünk! Szeretnénk, ha Ön s megsmerkedne Onlne ügyfélszolgálatunkkal (www.eon.hu/ugyntezes), amelyen keresztül egyszerűen,

Részletesebben

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban "

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészrő l a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

RENDSZERSZINTŰ TARTALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TERVEZÉSE MARKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. Rendszerszintű megfelelőségi vizsgálat

RENDSZERSZINTŰ TARTALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TERVEZÉSE MARKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. Rendszerszintű megfelelőségi vizsgálat ENDSZESZINTŰ TATALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TEVEZÉSE MAKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. endszerszntű megfelelőség vzsgálat Dr. Fazekas András István okl. gépészmérnök Magyar Vllamos Művek Zrt. Budapest Műszak és

Részletesebben

Fizika II. (Termosztatika, termodinamika)

Fizika II. (Termosztatika, termodinamika) Fzka II. (Termosztatka, termodnamka) előadás jegyzet Élelmszermérnök, Szőlész-borász mérnök és omérnök hallgatóknak Dr. Frtha Ferenc. árls 4. Tartalom evezetés.... Hőmérséklet, I. főtétel. Ideáls gázok...3

Részletesebben

Véletlenszám generátorok. 5. előadás

Véletlenszám generátorok. 5. előadás Véletlenszám generátorok 5. előadás Véletlenszerű változók, valószínűség véletlen, véletlen változók valószínűség fogalma egy adott esemény bekövetkezésének esélye értékét 0 és között adjuk meg az összes

Részletesebben

ÓZON A TROPOSZFÉRÁBAN

ÓZON A TROPOSZFÉRÁBAN ÓZON A TROPOSZFÉRÁBAN CHRISTIAN FRIEDRICH SCHÖNBEIN, kéma professzor, Basel 1839: elektromos ksüléseknél, vízbontásnál szagos anyag keletkezését észlel felfedez az ózont 1850-es évek: mérés módszert dolgoz

Részletesebben

8. Programozási tételek felsoroló típusokra

8. Programozási tételek felsoroló típusokra 8. Programozás tételek felsoroló típusokra Ha egy adatot elem értékek csoportja reprezentál, akkor az adat feldolgozása ezen értékek feldolgozásából áll. Az lyen adat típusának lényeges jellemzője, hogy

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA Kutatás téma 2002 2005. Nylvántartás szám: T0 37555 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kutatás célktűzések... 2 2.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR DOKTORI ISKOLA VEZETŐ: MTA rendes tagja TÉMACSOPORT VEZETŐ: MTA rendes tagja TÉMAVEZETŐ: egyetemi docens

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR DOKTORI ISKOLA VEZETŐ: MTA rendes tagja TÉMACSOPORT VEZETŐ: MTA rendes tagja TÉMAVEZETŐ: egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÚJ ELJÁRÁS AUTOKLÁV GÉPCSOPORTOK EXPOZÍCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA PhD értekezés KÉSZÍTETTE: Szees L. Gábor okleveles géészmérnök SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI

Részletesebben

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A HŐTÁROLÓ MÉRETÉNEK ÉS HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLISA POSSIBILITIES IN THE HEAT STORAGE AND EXPLOITATION OF CONCENTRATED SOLAR ENERGY OPTIMAL DESIGN

Részletesebben

oktatási segédlet Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi tanszék 2007. október

oktatási segédlet Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi tanszék 2007. október Fogyasztók a tõkepacon oktatás segédlet Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudomány tanszék 007. október Költségvetés egyenes kamatláb esetén. dõszak fogyasztása A. év fogyasztásának maxmuma költségvetés egyenes

Részletesebben

GYÁRTMÁNYISMERTETŐ. DZP SolTech 1,8/18 Indirekt rendszerű (heatpipe) vákuumcsöves napkollektorhoz

GYÁRTMÁNYISMERTETŐ. DZP SolTech 1,8/18 Indirekt rendszerű (heatpipe) vákuumcsöves napkollektorhoz GYÁRTMÁNYISMERTETŐ DZP SolTech 1,8/18 Indirekt rendszerű (heatpipe) vákuumcsöves napkollektorhoz Tartalomjegyzék oldal 1. Vizsgálati jkv az ÖNORM EN 12975-1 szabvány szerint 2 Általános adatok Napkollektor

Részletesebben

Autópálya forgalom károsanyag kibocsátásának modellezése és szabályozása

Autópálya forgalom károsanyag kibocsátásának modellezése és szabályozása Autópálya forgalom árosanyag bocsátásána modellezése és szabályozása Csós Alfréd Budapest, 00. Köszönetnylvánítás Ezúton szeretné öszönetet mondan onzulensemne, Varga Istvánna, atől ezdettől fogva rengeteg

Részletesebben

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon: 12-13 elkrad@uni-miskolc.hu www.uni-miskolc.

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon: 12-13 elkrad@uni-miskolc.hu www.uni-miskolc. Vllamosságtan Dr. adács László főskola docens A3 épület,. emelet, 7. ajtó Telefon: -3 e-mal: Honlap: elkrad@un-mskolc.hu www.un-mskolc.hu/~elkrad Ajánlott rodalom Demeter Károlyné - Dén Gábor Szekér Károly

Részletesebben

Optikai elmozdulás érzékelő illesztése STMF4 mikrovezérlőhöz és robot helyzetérzékelése. Szakdolgozat

Optikai elmozdulás érzékelő illesztése STMF4 mikrovezérlőhöz és robot helyzetérzékelése. Szakdolgozat Mskolc Egyetem Gépészmérnök és Informatka Kar Automatzálás és Infokommunkácós Intézet Tanszék Optka elmozdulás érzékelő llesztése STMF4 mkrovezérlőhöz és robot helyzetérzékelése Szakdolgozat Tervezésvezető:

Részletesebben

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága Azoos évleges értékű, htelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérés bzoytalasága Zeleka Zoltá* Több mérés feladatál alkalmazak súlyokat. Sokszor ezek em egyekét, haem külöböző társításba kombácókba

Részletesebben

Die Sensation in der Damenhygiene Hasznos információk a tamponokról www.123goodbye.com

Die Sensation in der Damenhygiene Hasznos információk a tamponokról www.123goodbye.com nokról tampo a k ácó form n s no Hasz Mért használnak tamponokat? A tampon szó francául és a szó szernt fordításban dugó. Már a szó s sokat mond. A tamponok körülbelül öt centméteres rudak, amely közel

Részletesebben

A poliolefinek bemutatása

A poliolefinek bemutatása A pololefnek bemutatása Poletlén és polproplén 1. Szntetkus polmerek 1.1. Osztályozás 1.2. Globáls termelés 2. Pololefnek 2.1. A pololefnek családja 2.2. PE típusok és szerkezetek 2.3. PP típusok és szerkezetek

Részletesebben

Szennyvíztisztítási technológiai számítások és vízminőségi értékelési módszerek

Szennyvíztisztítási technológiai számítások és vízminőségi értékelési módszerek Szennyvíztsztítás technológa számítások és vízmnőség értékelés módszerek Segédlet a Szennyvíztsztítás c. tantárgy gyakorlat foglalkozásahoz Dr. Takács János ME, Eljárástechnka Tsz. 00. BEVEZETÉS Áldjon,

Részletesebben

Napkollektoros megoldások

Napkollektoros megoldások Robert Bosch Kft. Termotechnika üzletág Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 331. Információs és szerviz vonal: (+36-1) 470-4747 www.bosch.hu, www.bosch-climate.hu E-mail cím: bosch-termotechnika@hu.bosch.com,

Részletesebben

Bevezetés a kémiai termodinamikába

Bevezetés a kémiai termodinamikába A Sprnger kadónál megjelenő könyv nem végleges magyar változata (Csak oktatás célú magánhasználatra!) Bevezetés a kéma termodnamkába írta: Kesze Ernő Eötvös Loránd udományegyetem Budapest, 007 Ez az oldal

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

Item-válasz-elmélet alapú adaptív tesztelés. Item Response Theory based adaptive testing

Item-válasz-elmélet alapú adaptív tesztelés. Item Response Theory based adaptive testing Abstract Item-válasz-elmélet alapú adaptív tesztelés Item Response Theory based adaptve testng ANTAL Margt 1, ERŐS Levente 2 Sapenta EMTE, Műszak és humántudományok kar, Marosvásárhely 1 adjunktus, many@ms.sapenta.ro

Részletesebben

Folyamatosan öntött lemezbugák középvonali dúsulása és következményei

Folyamatosan öntött lemezbugák középvonali dúsulása és következményei Folyamatosan öntött lemezbugák középvonal dúsulása és következménye MTA doktor értekezés Írta dr. habl. Réger Mhály Budapest 21 Tartalomjegyzék oldal Summary 4 1. Bevezetés, célktűzés 5 2. Az öntött szál

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA m ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzési módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre

Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzési módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre Tanulmányok Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzés módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre Hajdu Tamás, az MTA Közgazdaságés Regonáls Tudomány Kutatóközpont Közgazdaságtudomány

Részletesebben

A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei

A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei A hőtároló méretének és hőszigetelésének optimálása Árpád István levelező PhD hallgató MVM ERBE Zrt. Dr. Timár Imre egyetemi tanár PE Gépészmérnöki

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK HE 24-2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 6 2.1 Használt mennyiségek... 6 2.2 Jellemző mennyiségi értékek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés tézisei Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi

Részletesebben

Elegáns és hatékony: Vaciosol vákuumcsöves

Elegáns és hatékony: Vaciosol vákuumcsöves Elegáns és hatékony: Vaciosol vákuumcsöves Mûszakilag és optikailag is az abszolút elsõ osztály: A félovális gyûjtõ, a karcsú csövek, a jellegzetes CPC tükör és az éleket lezáró profil az elsõ pillantásra

Részletesebben

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található Phlosophae Doctores A sorozatban megjelent kötetek lstája a kötet végén található Benedek Gábor Evolúcós gazdaságok szmulácója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Kadja az Akadéma Kadó, az 795-ben alapított Magyar

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

ENERGIAFORRÁSOK, ENERGIATERMELÉS, ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGIN ENERGY, POWER AND CLIMATE CHANGE; IB DIPLOMA PROGRAMME

ENERGIAFORRÁSOK, ENERGIATERMELÉS, ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGIN ENERGY, POWER AND CLIMATE CHANGE; IB DIPLOMA PROGRAMME ENERGIAFORRÁSOK, ENERGIATERMELÉS, ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGIN ENERGY, POWER AND CLIMATE CHANGE; IB DIPLOMA PROGRAMME Tasnádi Anikó Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest az ELTE Fizika

Részletesebben

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek A mágneses tér energája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek A mágneses tér energája Egy koncentrált paraméterű, ellenállással és nduktvtással jellemzett tekercs Uáll feszültségre kapcsolásakor az

Részletesebben

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök . Árakör száítás ódszerek, egyenáraú körök A vllaos ára a vllaos töltések rendezett áralása (ozgása) a fellépő erők hatására. Az áralás ránya a poztív töltéshordozók áralásának ránya, aelyek a nagyobb

Részletesebben

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

Szolár kollektorok Síkkollektorok, Vákuumcsöves kollektorok

Szolár kollektorok Síkkollektorok, Vákuumcsöves kollektorok Szolár kollektorok Síkkollektorok, Vákuumcsöves kollektorok Függőleges, vízszintes és tetőbe integrálható síkkollektorok, illetve vákuumcsöves kollektorok Szolár rendszerek Függőleges elrendezésű síkkollektorok

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE Kiss István Témavezető: Dr. habil. Szűcs István egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai optimalizálás céljából

Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai optimalizálás céljából Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar Gyártástudomány és technológia Tanszék DOKTORI TÉZISFÜZET Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai

Részletesebben

A800. Az eredeti használati utasítás fordítása. Kávéfőző gép: FCS4050 - Hűtőegység: FCS4053

A800. Az eredeti használati utasítás fordítása. Kávéfőző gép: FCS4050 - Hűtőegység: FCS4053 A800 Az eredet használat utasítás fordítása Kávéfőző gép: FCS050 - Hűtőegység: FCS053 A készülék használata előtt olvassa el a használat utasítást és a «Bztonság tudnvalók» című fejezetet. Tartsa a használat

Részletesebben

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek BARA ZOLTÁN A bankköz utalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapacon. A bankköz utalék létező és nem létező versenyhatása a Vsa és a Mastercard ügyek Absztrakt Az előadás 1 rövden átteknt a két bankkártyatársasággal

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelés Szabályzat Sgma Követeléskezelı Zrt. A Sgma Követeléskezelı Zrt. tevékenység köre A Sgma Követeléskezelı Zrt. 1923-ban, részvénytársaság formában került bejegyzésre, magánosítására 1988.

Részletesebben

Tartóprofilok Raktári program

Tartóprofilok Raktári program Tartóproflok Raktár program ThenKrupp Ferroglou ThenKrupp Nolcadk kadá 6. áprl Ötvözetlen é alacon ötvözéú lemeztermékek Betonacélok Szerzámacélok Melegen hengerelt rúdacélok Könnú - é zínefémek Rozdamente

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Fluorelasztomer tömítések hő- és hidegállósága Fluorkopolimer- és fluorterpolimer-minták feszültségrelaxációját és tömítési tulajdonságait vizsgálták. Az eredményeket a megfelelő

Részletesebben

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés Schlüter -KERDI-BOARD Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszgetelés Schlüter -KERDI-BOARD Schlüter -KERDI-BOARD A csempeburkolat készítésének unverzáls alapfelülete Pontosan, ahogy

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A csoporttechnológia (Group Technology = GT) elvi és módszertani alapjaihoz, valamint a kapcsolódó módszerek informatikai alkalmazásaihoz kötődő kutatómunkával a Miskolci Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez H E L L E R MÁRTA DR. FERENCZ CSABA Megjegyzések esteséges holdk háofekvencás Dopple-éésének hbelezéséhez ETO 62.396.962.33.8.46: 629.783: 88.3.6 Mnt z á előző ckkünkből [] s set, kuttás bn és esteséges

Részletesebben

Próba érettségi feladatsor 2008. április 11. I. RÉSZ

Próba érettségi feladatsor 2008. április 11. I. RÉSZ Név: osztály: Próba érettségi feladatsor 2008 április 11 I RÉSZ Figyelem! A dolgozatot tollal írja; az ábrákat ceruzával is rajzolhatja A megoldást minden esetben a feladat szövege melletti keretbe írja!

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

Környezetvédelmi analitika

Környezetvédelmi analitika Az anyag a TÁMOP-4...A/- /--89 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnök Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXXIV. kötet Környezetvédelm analtka Rezgés spektroszkópa Blles

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-2.6PA; JS-2.6PB 2.65 m 2 -ES SÍKKOLLEKTOROK FERDE TETİRE TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSÉHEZ 02/2009 A szerelés megkezdése elıtt kérjük elolvasni! 1 1. Bevezetı információk: Villámvédelem Amennyiben

Részletesebben

III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK

III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK Nap-Energy 1075 HU-Budapest Dohany utca 16-18 Nyitva tartás: Iroda H-P: 10-18-ig GSM: +36 30 892 4158 Tel: +36 1 287 8240 Fax: +36 1 287 8241 Email:

Részletesebben

TolnAgro Állatgyógyászati Kft. Szekszárd

TolnAgro Állatgyógyászati Kft. Szekszárd 2010 10108 10:31 0674529750 #0554 P.001 1009. TolnAgro Állatgyógyászat Kft. Szekszárd Bztonság adatlap 911155/EEC szernt és a 44/2000. (X. 27.) EÜM rendelet (33/2004. (V. 26.) ESzCsM rendelettel módosítva)

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről

SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről Helyszín: Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola Taksony, Iskola u. 3. hrsz.:198. Megrendelő: Taksony Német Nemzetiségi

Részletesebben

A hő terjedése szilárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén

A hő terjedése szilárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén A hő terjedése szlárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén Snka Klára okl. kohómérnök, doktorandusz hallgató Mskol Egyetem Anyag- és Kohómérnök Kar Energahasznosítás Khelyezett anszék Bevezetés Az

Részletesebben

Napenergia-hasznosítási rendszerek

Napenergia-hasznosítási rendszerek Napenergia-hasznosítási rendszerek 1. Napenergia-hasznosítási rendszerek 2. Termékek - Minőségbiztosítás 3. Napkollektorok 4. Tartályok 5. A szükségletek becslése 6. Szolár Rendszerek - Termoszifon Rendszer

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM K ö z l e k e d é s m é r n ö k i K a r Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek és Hajtások Tanszék Járműelemek és

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

O'tto mo.tor op"timális elógyuj.tásának megba"tározása a 'teljes üzemi tartomán.yhan

O'tto mo.tor optimális elógyuj.tásának megbatározása a 'teljes üzemi tartomán.yhan BUDAPEST MUSZAX EGYErEM, KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKKAR Gépjármüvek Tanszéke Labora"~orum segécjle"t O'tto mo.tor op"tmáls elógyuj.tásának megba"tározása a 'teljes üzem tartomán.yhan Összeáll.to"t"ta: Dr.EmHd s"tván

Részletesebben

MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 19. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 19. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 00 május 9 du JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Oldja meg a rendezett valós számpárok halmazán az alábbi egyenletrendszert! + y = 6 x + y = 9 x A nevezők miatt az alaphalmaz

Részletesebben

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai

Részletesebben

4 2 lapultsági együttható =

4 2 lapultsági együttható = Leíró statsztka Egy kísérlet végeztével általában tetemes mennységű adat szokott összegyűln. Állandó probléma, hogy mt s kezdjünk - lletve mt tudunk kezden az adatokkal. A statsztka ebben segít mnket.

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Extrúziós fúvásra alkalmas poliészterek fejlesztése Az átlátszó, füles poliészterpalackok alapanyagával szemben támasztott három legfontosabb igény (könnyű feldolgozhatóság, palack

Részletesebben

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata TDK Konferencia 2010. Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata Készítette: Zemkó Szonja Konzulens: Kiss Albert (ÁFGT tanszék) A témaválasztás indoklása: az építőiparban széleskörűen

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VIZIKÖZMŰ HÁLÓZATOK ENERGIA-FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE Zsabokorszky Ferenc Témavezető: Prof. dr. Sinóros - Szabó Botond az MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM Kerpely

Részletesebben

CRT Monitor gammakarakteriszikájának

CRT Monitor gammakarakteriszikájának Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Mechatronka, Optka és Gépészet Informatka Tanszék CRT Montor gammakarakterszkájának felvétele 9. mérés Mérés célja: Számítógéppel vezérelt CRT montor gamma karaktersztkájának

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.1 4.1 4.6 Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: hőveszteségek csökkentése; termikus hatásfok; rekuperátor;

Részletesebben

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája HAVRAN DÁNIEL Pénzgazdálkodás szokások haása a működőőkére. A Magyar Posa példája A hálózaos parágakban, ahogy a posa szolgálaásoknál s, a forgalomban lévő készpénz nagyméreű működőőké jelenhe. A Magyar

Részletesebben

Korszerű szénerőművek a jövőben

Korszerű szénerőművek a jövőben ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.5 2.1 Korszerű szénerőművek a jövőben Tárgyszavak: erőmű; barnaszén; kőszén; hatásfok; CO 2 -emisszió. A világon 1998-ban a villamos energia

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben