IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád"

Átírás

1 IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád BALOGH DEZSŐ BHG BEVEZETÉS A BHG Híradástechnka Vállalat kutató és fejlesztő által kdolgozott napjankban gyártásban levő tárolt programvezérlésű elektronkus alközpontokkal (EP) kapcsolatban már több smertető és publkácó s napvlágot látott. Az eddgek során megjelent írások azonban nem tértek k részletesen a központok egyk lényeges egységcsoportjára, a szekunder feszültségátalakítókra, melyek a központok elektronkus áramkörenek közvetlen tápfeszültségellátó berendezése. Ezek az egységek nem tartoznak ugyan a telefonos szolgáltatásokat megvalósító áramkör egységek közé, de a rendszer kfogástalan működésének alapvető meghatározó. A tranzsztor felfedezése (Bell Laboratórum, J. Bardeen, W. Bratan, W. Shockley) döntő fordulatot jelentett az elektronka alkatrész és berendezés gyártó parban. Az elektronkus technka kbővülésével növekedtek az áramellátással szemben támasztott követelmények s. A legksebb méretek, a legksebb veszteségek, valamnt az összetett szabályozás karaktersztkák új készülékeket és alkatrészkoncepcókat követelnek. Példa erre a kapcsolóüzemű tápegységek széles körű felhasználása. Az áramellátás technkának a jövőben továbbfejlődése lényegében a teljesítményfélvezető-technka fejlődésétől függ. Tekntve, hogy e technka állandó fejlődésben van, számoln lehet az áramellátó területén jelentkező újabb eredményekkel. Az elektronkus tárolt programvezérlésű telefonközpontok fejlesztése kapcsán kapcsolóüzemű feszültségátalakítók fejlesztése s folyt a BHG-ban. A munka egyk eredményeként jött létre az IT jelű DC/DC feszültségátalakító család, amely az eddg gényeknek megfelelően tagot számlál. A továbbakban ezen egységek fejlesztés célktűzése és azokat megvalósító áramkörök általános smertetésére kerül sor. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK A fejlesztés feladatok ktűzésekor számos gondolat fogalmazódott meg, fgyelembe véve a nemzetköz és posta előírásokat, az alkalmazás és felhasználó gényeket s. Ezek közül a fontosabbak a következőek voltak : Konstrukcóban: azonos felépítés, dugaszolható kvtel, mechankusan kódolt csatlakozás, modulárs felépítés, bztosíték, kapcsoló, vzuáls jelzések és mérés pontok az előlapon, és a központ konstrukcós gényenek megfelelő méretek. Elv, elektromos jellemzők: kapcsolóüzemű forward elrendezés, egy vagy két egymástól független kmenet, melyek egymástól és a bemenettől s galvankusan szétválasztottak, maxmáls terhelhetősége 60 W, a kmenetek terhelhetőség aránya N í / /N ü 2 =0, a szabályozás pontossága jobb mnt %, működés tartomány (U Tn ±zlu) a központok gényenek megfelelően (Ü r = névleges bemenő feszültség), csatlakozó védelem bedugaszoláskor, bemenet túlfeszültség-védelem, bemenet ndulóáramkorlát, bemenet alacsonyfeszültség-védelem, működés közben ember fül számára hallható hang nem keletkezk, bármely kmenet feszültség megszűnése esetén a másk kmenet feszültség s megszűnk, vzuáls és elektromos alarmjelzések, távkapcsolhatóság, soros automatkus bekapcsolás, automatkus kmenet zárlatvédelem, kmenet feszültségvédelem, külső pontról távszabályozható, beállítható túláramvédelem Uj-en, megszakítás nélkül terhelőáram-mérés U^-en, előlapról mérhető U v értéke a kmenet csatlakozón, és a főbb egységek önállóan beállíthatók és vzsgálhatók. Környezetre gyakorolt hatása: megfelel a KPMSZ P szabvány előírásanak (rádófrekvencás zavar). Megengedett környezet hőmérséklet: 5 C-tól + 60 C-g. Egyebekben a KGST POTÁB előírása a mérvadóak.

2 HTnAAeo'hníl-n VWTV nfnhmm QRZ f sfam AZ IT CSALÁD TAGJAI A felmerült gények alapján a következő típusok kerültek kdolgozásra: IT5 IT5/5 IT5/28,5 IT6/2 IT9 IT2 IT2/2 IT5 IT24 IT24/2 IT24/28,5 Az IT betűjel után számok az U l s ll. kmenet feszültség értékét jelölk. Hh' OVER LOAD QLOAD (gí AZ IT CSALÁD TAGJAINAK KONSTRUKCIÓS JELLEMZŐI Az IT család tagja 4E magasságú kártyarekeszbe lleszthető, perforált vaslemezből és alugrafka előlapból álló rack rendszerű zárt fémdobozba épített egységek. Befoglaló méretek: 235x50x67 mm Tömegük: 28 N Egy 9"-os kártyarekeszben 6 db egység helyezhető el. Hátlapján 2 db 8 pontos késes csatlakozóval csatlakozk a kártyarekeszhez. Előlapján szerelt fül tesz lehetővé khúzását. A vaslemezből hajlított hátlap és a vaslemezből és alugrafka lemezből álló előlap hordozza a nyák lemezeket és egyéb alkatrészeket. A hátlapra csavarokkal van rögzítve a két 8 pontos csatlakozó, egy mkrokapcsoló és az \J feszültségkmenet egyenrányító dódának és a végfokozat teljesítménykapcsoló tranzsztorának hűtőbordája. A palást csavarokkal rögzíthető az előlaphoz. Egy teljes képítésű egység 5 db kétoldalasán furatfémezett nyák lemezt tartalmaz (OP, CS, JN2, OV, LS). Az egyes funkconáls egységek külön dugaszolható nyák lemezen helyezkednek el. A csatlakoztatás mechankus kódeleme a 2 db 8 pontos dugaszra szerelt négy csap. Ez bztosítja, hogy mnden típus csak a saját helyére dugaszolható. Az üzem közben gyors csere alkalmával megakadályozza, hogy nem megfelelő kmenettel rendelkező egység legyen bedugaszolva. Az előlapon szerelt elemek a következők: a bemenet túláramvédelem olvadó bztosítéka, az energaátvtel k-, bekapcsolója, a csatlakozón levő U l 5 feszültségek mérésére szolgáló banánhüvelyek, a megszakítás nélkül (U^ terhelőáram mérésére szolgáló banánhüvelyek, a túlterhelést, az U, kmenet feszültségek jelenlétét és az L^ kmeneten terhelést jelző LED-ek és az V kmenet feszültség áramkorlát-beállítása, valamnt a névleges \J kmenet feszültség ±0%-os változtatására szolgáló potencométerek.. ábra. IT tápegység sematkus képe IS x E: \ IB Az egység sematkus képe az. ábrán látható. Az egység hátulnézet sematkus rajza a 2. ábrán látható. 2. ábra. IT tápegység sematkus hátulnézet képe

3 267 Az X, Y csatlakozók pontja az alábbak szernt vannak bekötve: Xal 48 V Xbl -48 V bemenet feszültség pontok Xa2 -U2 Xb2 + U2 kmenet feszültség pontok Xa3,4 + U Xb3,4 X -u x Uj^ kmenet feszültség pontok Yal - szab. Ya2 + szab. Uj^ külső szabályozó pontok Ybl AL Yb2 AL U + elektromos alarmjelzések pontja Ya3 LB bejövő ndítás ndítójel csatlakozás pontja (48 V földpont) Yb3 LK kmenő ndítás ndítójel csatlakozás pontja (48 V földpont) Ya4 házföldelés pont Yb4 TAL terhelés alarmjelzés pontja (48 V földpont) A 2. ábrán jelölt MK a bemenet feszültség mkrokapcsolója, amely bedugaszoláskor automatkusan kapcsol. ELVI, ELEKTROMOS JELLEMZŐK Az elv struktúrát és a működés funkconáls részáramköret a 3. ábrán látható blokkdagram tartalmazza. A 3. ábra jelölésenek értelmezése: MK SZÍ SET E3 E4 ST2 SZ5 SZ6 SZE ET AV BE KF V K SZ El E2 SZ2 ST RS TM TV TAK MA ZV KO TV2 SZ3 SZ4 TF AL bemenet mkrokapcsoló bemenet szűrő segédfeszültség teljesítmény végfok egyenrányító áramkör egyenrányító áramkör analóg stablzátor szűrőáramkör szűrőáramkör vsszacsatolás energatároló áramkorlátozó bekapcsoló egység teljesítmény végfok vezérlőáramkör kapcsoló feszültségszabályozó áramkör egyenrányító áramkör egyenrányító áramkör szűrő stablzátor söntellenállás terhelésmérő U túlfeszültségvédő áramkör terhelő áramot korlátozó áramkör memóra áramkör zárlatvédő áramkör újrandító áramkör túlfeszültségvédő áramkör kmenet szűrő kmenet szűrő terhelés-fgyelő áramkör alarmáramkör 3. ábra. IT tápegység blokkvázlata B 283-3J

4 9Rít TH» AA<,»hr,j-n W V TV ónfnhnm QJtü ft evím A részáramkörök szerepét, feladatát, valamnt a célktűzések megvalósítását a tömb vázlat alapján tekntjük át. BEMENETI MIKROKAPCSOLÓ (MK) Az egység helyére való bedugaszolásakor a csatlakozók érntkezésének első pllanatában a mkrokapcsoló nytott, a bemenet prmer feszültség ezáltal nem jut be a belső áramkörökbe. Nncs áramfelvétel, így szkrázások sem keletkezhetnek a csatlakozó pontokon. Továbbdugaszoláskor amkor az érntkezés már megfelelő automatkusan zár a mkrokapcsoló és ekkor kapnak feszültséget a belső áramkörök. Khúzáskor a folyamat ellentétes rányú. Ilyen módon a mkrokapcsoló bztosítja a csatlakozó védelmét a feszültség alatt levő rendszerekben az IT egységek k- és bedugaszolásakor. BEMENETI SZŰRŐ (SZÍ) A nagyfrekvencás szűrő megakadályozza, hogy a működés során keletkező belső zavarjelek kjussanak a prmer táprendszerre és ott rádófrekvencás zavarokat okozzanak. SEGÉDFESZÜLTSÉG ÁRAMKÖREI A belső vezérlő, fgyelő és szabályozó áramkörök számára szükséges tápfeszültséget egy ks teljesítményű, két kmenetű, DC/DC szabályozott feszültségátalakító bztosítja. Segédfeszültségek: 5 V DC a bemenet prmer feszültséghez képest, valamnt +2 V DC a kmenet U^hez képest, amelyk galvankusan zolált a bemenet prmer feszültségtől. A segédfeszültség áramkör részáramköre: G, SET, E3, E4, ST2, SZ5, SZ6, SZE. A kapcsolójel alaposzcllátora (G), relaxácós oszcllátor, amely két kmenettel rendelkezk: segédfeszültség teljesítményfokozatának vezérlésére (SET) és a vezérlőáramkör működtetésére. A G áramkör frekvencája 30 khz. A SET bemenet áramköre a G tűmpulzusaból a SET kapcsoló tranzsztora számára szükséges négyszögmpulzusokat állítják elő. A SET kmenetén levő egyenrányító (E4) és a vele sorbakapcsolt SZ5 szűrő (egyben puffer) áramkör állítja elő a 5 V segédfeszültséget. Az SZ5 kmenetéről vsszacsatolás van (SZE) a SET kapcsolótranzsztoranak bemenetére, am által a -5 V stabltása megfelelően bztosított. Működés közben a 5 V segédfeszültség terhelése változk 30 és 00 ma között. A megfelelően méretezett SET másodk segédfeszültség kmenete elegendő teljesítményt bztosít az E3 egyenrányító, ST2 analóg stablzátor és SZ6 szűrő és puffer számára, hogy a 2 V segédfeszültség a működés mnden helyzetében stabl maradjon. A segédfeszültség áramkör az egység működését bztosító bemenet feszültséghez képest jelentős tartalékkal rendelkezk, am azt jelent, hogy U b e = U b e év.-0,8 esetén s megfelelőek a segédfeszültségek értéke. Az ST2 analóg stablzátor vesztesége a bemenet feszültség növekedésével nő ugyan, de ez nem jelentős a ks terhelés matt. ENERGIATÁROLÓ (ET) Az energatároló egy nagy kapactású kondenzátor. Szerepe kettős. Egyrészt a kmeneten levő puffer kondenzátorokkal együtt bztosítja, hogy a bemenet megszakítása után még 50 W terhelés esetén s legalább 0 ms-g nem csökken az \J kmenő feszültség értéke, másrészt zajcsökkentő hatása van a prmer tápfeszültség felé. ÁRAMKORLÁTOZÓ (AV) A prmer feszültség bekapcsolásakor az nduló áram az IT jelenléte ellenére alacsony marad, mert az AV korlátozza az nduló áramot és tltja a vezérlőjelet. Az AV naktív állapotában nncs energaátvtel á.kmenetekre. Bekapcsolás után az aktív állapotot a bekapcsoló egység (BE) hozza létre. Az AV aktválásakor fémesen rövdre záródk a korlátozó ellenállás, megszűnk a vezérlőjel tltása és softstarttal ndul az energa átvtel. BEKAPCSOLÓ EGYSÉG (BE) A BE fgyel az ET feszültséget és csak egy meghatározott érték elérése után aktválja AV-t. AV feszültségének csökkenése esetén,8 2,4 V-tal a bekapcsolás érték alatt BE AV-t újra naktív állapotba hozza. Ezzel valósul meg az alacsonyfeszültség-védelem, amely prmer oldal puffer üzem esetén az alkalmazott akkumulátorokat véd a mélyksütéstől. Az AV aktválásának csak egyk feltétele ET feszültségének meghatározott szntű jelenléte, tovább feltétel még a külső ndítójel megléte. BE fgyel az kmenő feszültséget és ennek megjelenése esetén kmenő ndító jelet generál, amvel más azonos egység ndítható. Az ndítójel a prmer feszültség poztív pontja. A BE áramkör k- lletve bemenet ndítópontjan keresztül valósítható meg az IT egységek sorrend, lletve lánckapcsolása. TELJESÍTMÉNYVÉGFOK (KF) A teljesítmény végfok kapcsoló tranzsztorokból és a kollektorkörükben levő transzformátorból áll, smert forward kapcsolás elrendezésnek megfelelően. Két kmenetén az U v lletve feszültségek előállításához szükséges feszültségmpulzusok jelennek meg. A KF működtetését végző kapcsolójelek nagy meredekségűek és bztosítják a végfokozat lezárását s. A KF-en 5 C + 60 C hőmérséklet-tartományban 60 W hasznos teljesítménynek megfelelő energa vhető át. A kapcsoló tranzsztorok gyors működése bztosítja a ks veszteségű energa átvtelt. A kmenetnek

5 megfelelő szélesség-modulált kapcsolójelet a vezérlő áramkör állítja elő G oszcllátor 30 khz-es tűmpulzusaból. VEZÉRLŐÁRAMKÖR (V) A vezérlőáramkör a 30 khz-es kapcsolójelet állítja elő a KF számára G tűmpulzusaból. Alapvetően egy monostabl multvbrátor, melynek dőzítő körén keresztül SZA szabályozó áramkör U kmenő feszültség stabltásának megfelelően az mpulzus szélességet változtatja 0 45% ktöltés között. A vezérlőjel tltható: AV, SZA, MA áramkörökből, valamnt a K kapcsolóval. MA felöl bemenete optocsatolóval galvankusan leválasztott. MA, K, AV felöl vezérlőjel tltás után ndítás softstarttal történk. ( 5V) segédfeszültség megszűnése esetén, valamnt (+2 V) segédfeszültség +8 V-ra való csökkenésekor s megszűnk a vezérlőjel. Ez a belső védelem. KAPCSOLÓ (K) Az előlapon szerelt kapcsoló szerepe: az energa átvtel tltása, lletve engedélyezése a vezérlőjel tltása, lletve engedélyezése által. Nem szakítja meg a bemenő prmer feszültséget, ezáltal vzsgálat és szervzelés esetén a belső áramkörök működése ellenőrzhető. STABILIZÁTOR (ST) Analóg ntegrált stablzátor, szűréssel és puffer kondenzátorokkal. Kmenetén nagyfrekvencásán szüreten feszültség jelenk meg. A beépített potencométerrel értéke változtatható. A stablzátor IC túláram és túlmelegedés ellen védelemmel rendelkezk. Túláram esetén áramgenerátorként vselkedk, am a felhasználás területek nem mndegykén felel meg. Ha ugyans a túlterhelés valamely olyan elem meghbásodása matt következett be, amely a tovább áramhatására tűzveszélyessé válk (pl. tantál kondenzátor), akkor ez potencáls veszély az egész rendszer számára. Ezért az IT-kben a zárlat és túláramvédelemre más módszert kellett kdolgozn. SÖNTELLENÁLLÁS (RS) RS ellenállás értéke körülbelül 0 mohm. U terhelő árama RS-n átfolyva, a megszakítás nélkül terhelésmérés, a túláramvédelem és a terhelésjelzés áramköre számára feszültségesést hoz létre RS-n. TERHELÉSMÉRŐ (TM) Az RS-en eső feszültségből a terhelőáram értékével arányos feszültséget állít elő. 0 mv megfelel A terhelésnek. Ez az előlapról mérhető 20 kohm/v-os műszerrel. FESZÜLTSÉGSZABÁLYOZÓ ÁRAMKÖR (SZA) kmenőfészültség értékét fgyel és stabltásnak megfelelően szabályozza V áramkörben a vezérlőjel szélességét.. Az előlapról elérhető potencométerrel értéke a névleges érték +0% között állítható. SZA bemenete külső pontról szabályoz. A tápvezetékezés vesztesége kküszöbölhető, ha a szabályozás a terhelés kapcsaról történk. A kmenet tápvezeték rendszeren eső feszültség azonban nem lehet több mnt U 25%-a, mert ekkor a kmenet túlfeszültségvédő áramköre működésbe lép. EGYENIRÁNYÍTÓ (EL) Gyorskapcsoló teljesítmény dódákat tartalmaz. KF kmenet jeleből U előállításához szükséges DC jelet állítja elő a tovább áramkörök számára. EGYENIRÁNYÍTÓ (E2) Gyorskapcsoló dódákat tartalmaz. KF kmenet jeleből előállításához szükséges DC jelet állítja elő a tovább áramkörök számára. \J TÚLFESZÜLTSÉGVÉDŐ ÁRAMKÖR (TV) kmenőfeszültség meghatározott érték fölé növekedése esetén egy trsztor begyújtása révén rövdre záródk a kmenet. Ha a túlfeszültség belső szabályozás hba következtében jelentkezett, az így létrehozott túláram működtet a túláramvédő áramkört és az energaátvtel megszűnk. Ezáltal véd a táplált áramkört s. Ha a magasabb feszültség külső eredetű, a vezérlés automatkusan leáll, a trsztor védelm szerepét az előbbvel azonos módon látja el. TERHELŐ ÁRAMOT ÁRAMKÖR (TAK) KORLÁTOZÓ A TAK féladata az RS-n átfolyó áram fgyelése és a memóra áramkör (MA) felé való jelzés a vezérlés tltására, ha a terhelő áram az előre beállított értéknél magasabb. Az előlapról potencométerrel az U a kmenet megengedett maxmáls terhelőáram értéke 5 00 W között kmenő teljesítménynek megfelelő értékűre állítható. 60 W-nál magasabb érték beállításának dnamkus, rövd dejű terhelése esetén van értelme. Túláram esetén az energaátvtel teljesen megszűnk. SZŰRŐ (SZ2) El kmenetén megjelenő feszültség szűrését és pufferelését végz. Kmenetén nagyfrekvencásán szűreten U jelenk meg. MEMÓRIA ÁRAMKÖR (MA) A TAK, valamnt a ZV zárlatvédő (U2) áramkör hatására MA tltja a V-n keresztül a vezérlőjelet. MA bemenete optocsatolóval galvankusan szét vannak Híradástechnka XXXIV. évfolyam szám 269

6 ,... t 50( )mv - 0 A JS!" 3 \ t «H l " '!. \ «H... - B á. ábra. G relaxácós oszcllátor tűmpulzusa 0uS \ V ' \ \ \ V V V,, \ \ 20 \l 4-, : B ábra. SET ák. kapcsoló tranzsztoranak kollektoroldal jele \ 0A Í S r \ / l! í j \! f B ábra. V vezérlőáramkör szélességmodulált belső jelalakja 0/-S... t t- L / r l '",50 mv * B ábra. ST2 ák. bemenetén levő jelalak V y! mm x 0 u 5 m m * / J 5 l l -. : l ' : u X. t j -, T f - «- m I T 270 SOOmV B ábra. SET ák. belső kapcsolójele 50r nv B ábra. Sz5 ák. bemenetén levő jel Híradástechnka XXXIV. évfolyam szám

7 n S 5/JS >» S -. ' mm 20C )mv B ábra. MA ák. zárlatvédelem koldó jele 20V ' B ábra. KF ák. kapcsoló tranzsztoranak kollektoroldal jele (U-en terhelés: 0 ma) 2n S. 5^ s j r - Í. -' p-... TT r '.... V :!! T. I T :!' 50r nv B ábra. MA ák. tltást felszabadító jele 20 \ / B ábra. KF ák. kapcsoló tranzsztoranak kollektorpontjan levő jelalak. (U terhelése: 50 W) 0; J S 0 J ]- J F = -W H - Í :: * ; : * 2. ábra. KF ák. bemenetén levő jel B B ábra El ák. soros dódáján levő jelalak Híradástechnka XXXIV. évfolyam szám 27

8 : t nr. JS, IM választva a ZV és TAK áramköröktől. ZW és TAK jelzése MA-ban tárolódk, az előlapon vzuáls jelzés jelenk meg. Az automatkus újrandítás KO relaxácós oszcllátor tűmpulzusanak hatására történk 6 másodpercenként, amkor törlődnek MA-ban ZV, lletve TAK jelzése. Újrandítás softstarttal történk, amennyben a túlterhelés továbbra s fennáll, akkor a tltás újra bekövetkezk. Mvel MA a TAK és ZV jelere egyaránt tlt, ezért bármely kmenet zárlata esetén mndkét kmeneten megszűnk a feszültség.,.0 V f I '. \ B ábra El ák. párhuzamos dódáján levő jelalak ZÁRLATVÉDŐ ÁRAMKÖR (ZV) ZV az ST kmenetén levő értékét mér, amennyben ez meghatározott érték alá csökken túláram esetén ST áramgenerátorként vselkedk jelzést küld MA-nak a vezérlés tltására. ÜJRAINDÍTÖ ÁRAMKÖR (KO) - : ''- ': :-r - ~~H :! ±: ~~H un: -hl.,, : ( s 6 másodpercenként tűmpulzusokat generáló relaxácós oszcllátor. Impulzusa MA-ban a vezérlőjel tltását tároló elemet állítják alaphelyzetbe, am a tltás megszüntetését jelent. TÜLFESZÜLTSÉGVÉDŐ ÁRAMKÖR (TV2) Zenerdódás védelem. Bztosítja, hogy értéke megengedett érték fölé ne nőhessen. 50 TlV B 2 83^7 7. ábra U kmenet hullámossága It=0,8 Itmax terhelő áram esetén L\ KIMENETI SZŰRŐ (SZ3) U kmenet nagyfrekvencás szűrője. KIMENETI SZŰRŐ (SZ4) kmenet nagyfrekvencás szűrője. TERHELÉS FIGYELŐ ÁRAMKÖR (TF) - t :50 TlV : : : : :- - 0 MS' ábra U kmenet hullámossága It=0,4 Itmax terhelő áram esetén TJ kmenet terhelő áramát fgyel. Amkor a terhelés a 2 3 W-ot elér, az előlapon vzuáls, az AL áramkör felé elektromos jelzés generálását ndítja. Segítségével távol ponton s fgyelhető a terhelés jelenléte, lletve leszakadása. ALARM ÁRAMKÖR (AL) Feladata a vzuáls és elektromos alarmjelzések előállítása.. Alarmjelzések: U feszültség megszűnt feszültség megszűnt U terhelés megszűnt túlterhelés A működés szempontjából lényeges néhány jelalak a ábrákon látható. 272 Híradástechnka XXXIV. évfolyam szám

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos Ahol mndg Ön az első! www.eon.hu/ugyntezes Segítünk onlne ügyféllé váln Ksokos Kedves Ügyfelünk! Szeretnénk, ha Ön s megsmerkedne Onlne ügyfélszolgálatunkkal (www.eon.hu/ugyntezes), amelyen keresztül egyszerűen,

Részletesebben

Váltakozó áramú generátor, egyenáramú motor, léptető motor vizsgálata

Váltakozó áramú generátor, egyenáramú motor, léptető motor vizsgálata Váltakozó áramú generátor, egyenáramú motor, léptető motor vizsgálata Előzetes kérdések: mondatban írja le azt az elvet, ami alapján működik a váltakozó áramú generátor! Minek a megváltoztatásával tudja

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Napkollektorok SRD. H Vízszntes elhelyezés teraszon és ferde tetőn, karbantartás TRTLOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Műszak leírás.... dokumentácó....... készülék

Részletesebben

Billenőkörök. Billenő körök

Billenőkörök. Billenő körök Billenő körök A billenőkörök, vagy más néven multivibrátorok pozitívan visszacsatolt, kétállapotú áramkörök. Kimeneteik szigorúan két feszültségszint (LOW és HIGH) között változnak. A billenőkörök rendszerint

Részletesebben

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET... 3 1.2. MÉRT JELLEMZŐK... 3 1.3. BEMENETEK... 4 1.4. TÁPELLÁTÁS... 4 1.5. PROGRAMOZÁS,

Részletesebben

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - -

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

Darupályák ellenőrző mérése

Darupályák ellenőrző mérése Darupályák ellenőrző mérése A darupályák építésére, szerelésére érvényes 15030-58 MSz szabvány tartalmazza azokat az előírásokat, melyeket a tervezés, építés, műszak átadás során be kell tartan. A geodéza

Részletesebben

Optikai elmozdulás érzékelő illesztése STMF4 mikrovezérlőhöz és robot helyzetérzékelése. Szakdolgozat

Optikai elmozdulás érzékelő illesztése STMF4 mikrovezérlőhöz és robot helyzetérzékelése. Szakdolgozat Mskolc Egyetem Gépészmérnök és Informatka Kar Automatzálás és Infokommunkácós Intézet Tanszék Optka elmozdulás érzékelő llesztése STMF4 mkrovezérlőhöz és robot helyzetérzékelése Szakdolgozat Tervezésvezető:

Részletesebben

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban "

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészrő l a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 1 Szerelés útmutató... 3 1.1 A dokumentácó... 3 2 CE jel... 3 FELSZERELÉS 3 A készülék felszerelése...

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelés Szabályzat Sgma Követeléskezelı Zrt. A Sgma Követeléskezelı Zrt. tevékenység köre A Sgma Követeléskezelı Zrt. 1923-ban, részvénytársaság formában került bejegyzésre, magánosítására 1988.

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés Schlüter -KERDI-BOARD Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszgetelés Schlüter -KERDI-BOARD Schlüter -KERDI-BOARD A csempeburkolat készítésének unverzáls alapfelülete Pontosan, ahogy

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Labor tápegység feszültségének és áramának mérése.

Labor tápegység feszültségének és áramának mérése. Labor tápegység feszültségének és áramának mérése. (Ezek Alkotó gondolatai. Nem tankönyvekbıl ollóztam össze, hanem leírtam ami eszembe jutott.) A teljességre való törekvés igénye nélkül, néhány praktikus

Részletesebben

M210E M220E M221E M201E

M210E M220E M221E M201E M210E Egybemenetű monitor modul M220E Kétbemenetű monitor modul M221E Kétbemenetű monitor és egy relés modul M201E Vezérlő modul egy felügyelt kimenettel vagy relével A System Sensor 200 sorozatú moduljai

Részletesebben

Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C" mérőautomatán

Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C mérőautomatán Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C" mérőautomatán NAGY SANDOR ZOLTAN FRIGYES IVAN BHG BEVEZETÉS Az elektronikus termékek minőségét alapvetően az alapanyagok tulajdonsága, a gyártástechnológia műszaki

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

5. A fényforrások működtető elemei. 5.1 Foglalatok

5. A fényforrások működtető elemei. 5.1 Foglalatok 5. A fényforrások működtető elemei 5.1 Foglalatok A foglalatok a fényforrások mechanikai rögzítésén kívül azok áramellátását is biztosítják. A különböző foglalatfajták közül legismertebbek az Edison menetes

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez a 24 V-os egyenfeszültség hirtelen áramkimaradások okozta megszakadásának elkerülésére 24 V-os egyenáramot

Részletesebben

Kísérletek az alagúteffektussal

Kísérletek az alagúteffektussal Kísérletek az alagúteffektussal Attila és Tamás leírtak egy érdekes jelenséget, melyben az alagúteffektus makróméretekben történő alkalmazását javasolták. Ezt elolvasva Varnyú Ferenc kedvet kapott a jelenség

Részletesebben

1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399

1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399 1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399 A Kontaset műszervázrendszer új utakon A Kontaset rendszer jól ismert és széles körben elterjedt a magyar elektronikai iparban és mindenütt, ahol

Részletesebben

Mikroelektronikai kutatás a dig^ 20 éve

Mikroelektronikai kutatás a dig^ 20 éve Mikroelektronikai kutatás a dig^ 20 éve MEGBÍZHATÓSÁG VIZSGÁLATOK, KAPCSOLATOK A tudományos-technikai forradalom időszakában a gazdasági élet fejlődése egyre erőteljesebb automatizálást, hatékony és megbízható

Részletesebben

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter TM Leca DISTO Leca DISTOTMD510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - - -

Részletesebben

Apollo ORBIS termékcsalád Kielégíti az MSZ EN 54-5,7 szabvány előírásait. Optikai füstérzékelő. Műszaki adatok. Típusjel: OPX-04-12005-APO

Apollo ORBIS termékcsalád Kielégíti az MSZ EN 54-5,7 szabvány előírásait. Optikai füstérzékelő. Műszaki adatok. Típusjel: OPX-04-12005-APO Apollo ORBIS termékcsalád Kielégíti az MSZ EN 54-5,7 szabvány előírásait. Optikai füstérzékelő Típusjel: OPX-04-12005-APO érzékelje anélkül, hogy ez a megbízhatóság rovására történjen. Az érzékelőt úgy

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Egyfázisú feszültségrelé K8AB-VW Ideális választás a feszültség figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. és feszültségesés egyidejű figyelése. Független beállítások és kimenetek a feszültségcsökkenés

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER H GA R KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER MÛSZERKÖNYV HAGA AUTOMATIKA Kft 1037 Budapest, Királylaki út 35. T/F 368-2255 368-6002 MOBIL: (20) 931-2700 E-mail: haga@elender.hu 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II.

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II. NKFP6-BKOMSZ05 Célzott mérőhálózat létrehozása a globáls klímaváltozás magyarország hatásanak nagypontosságú nyomon követésére II. Munkaszakasz 2007.01.01. - 2008.01.02. Konzorcumvezető: Országos Meteorológa

Részletesebben

VIBROCONTROL-6000. A megbízható rezgésvédelem

VIBROCONTROL-6000. A megbízható rezgésvédelem VIBROCONTROL-6000 A megbízható rezgésvédelem Forgalmazza: B & K Components Kft. H-1096 Budapest, Telepy u. 2/F Tel: +36 (1) 215-8305, 215-8929; www.bruel.hu Fax: +36 (1) 215-8202 Biztonságos felügyelet

Részletesebben

A Pro-Ject Essential lemezjátszó HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

A Pro-Ject Essential lemezjátszó HASZNÁLATI UTASÍTÁSA A Pro-Ject Essential lemezjátszó HASZNÁLATI UTASÍTÁSA A készülék kezelőszervei, szolgáltatásai és csatlakoztatása 1 Hálózati kapcsoló 2/22 Lépcsős szíjtárcsa a meghajtó szíjjal* 3 Lemeztányér a nemezrátéttel*

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS

V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS 1. RÉSZ: SZAGGATÓ BERENDEZÉS ÉS JÁRMŰVEZÉRLŐ EGYSÉG, VALAMINT HAJTÁSLÁNCHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ELEKTROMOS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE SORSZÁM AJÁNLATKÉRŐI KÓDSZÁM TERMÉK MEGNEVEZÉSE*

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ. -felhasználói és telepítői leírás-

EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ. -felhasználói és telepítői leírás- EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ -felhasználói és telepítői leírás- EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ V1.0 ÉS V1.1 - FELHASZNÁLÓI ÉS TELEPÍTŐI LEÍRÁS 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÁSOK...3 1.1 EUROFLEX-33 HARDVER...3

Részletesebben

IMPRESSA C5 Használati útmutató

IMPRESSA C5 Használati útmutató IMPRESSA C5 Használat útmutató Kávé Prof Kft. 1112 Budapest, Budaörs út 153. Tel.: 06-1-248-0095 kaveprof@freemal.hu A TÜV SÜD független német mnôségvzsgáló ntézet Az IMPRESSA kézkönyvének és a hozzá tartozó

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

Szójegyzék/műszaki lexikon

Szójegyzék/műszaki lexikon Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek

Részletesebben

SITRANS FUS380 ultrahangos áramlásmér. SITRANS FUE380 ultrahangos áramlásmér

SITRANS FUS380 ultrahangos áramlásmér. SITRANS FUE380 ultrahangos áramlásmér Beépítési utasítás 2007/08-as kiadás SITRANS F US SITRANS FUS380 ultrahangos áramlásmér SITRANS FUE380 ultrahangos áramlásmér (MID tanúsítvánnyal h mennyiség méréshez) [ ] Technical Documentation (handbooks,

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18 7.5 kva - 15 kva szünetmentes tápegység (UPS) Felhasználói és telepítési útmutató Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer leírása... 3 2.1 Általános leírás... 3 2.2 A rendszer felépítése... 5 Az UPS rendszer

Részletesebben

RÁDIÓS ÁTJÁTSZÓ BÁZISÁLLOMÁS

RÁDIÓS ÁTJÁTSZÓ BÁZISÁLLOMÁS Átjátszó állomás Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Szőlőkert utca u. 4. Tel.:(00-36-1)437-8120, Tel.:(00-36-1)437-81201 Fax.(00-36-1)437-81-22 E-mail: multicomkft@multicomkft.hu,

Részletesebben

1.Tartalomjegyzék 1. 1.Tartalomjegyzék

1.Tartalomjegyzék 1. 1.Tartalomjegyzék 1.Tartalomjegyzék 1 1.Tartalomjegyzék 1.Tartalomjegyzék...1.Beezetés... 3.A matematka modell kálasztása...5 4.A ékony lap modell...7 5.Egy más módszer a matematka modell kálasztására...10 6.A felületet

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90F Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja). 2 MSZ 172/1-86 Tartalom Oldal 1. Fogalommeghatározások 3 1.1. Általános fogalmak 3 1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok 3 1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei 6 1.4. Vezetők

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA Kutatás téma 2002 2005. Nylvántartás szám: T0 37555 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kutatás célktűzések... 2 2.

Részletesebben

Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 1. Bevezetés Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 2. Biztonság A kézikönyv fontos biztonsági és használati

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről Joganyagok - 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet - az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak 1. oldal való megfelelőség 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

Oszcilloszkópos mérések II. laboratóriumi gyakorlat

Oszcilloszkópos mérések II. laboratóriumi gyakorlat Oszcilloszkópos mérések II. laboratóriumi gyakorlat Készítette: Bodnár Péter bopnaat.sze mősz.info. III. évf. 2007. szeptember 19. Mérıtársak: Laczó Péter Szögi Balázs Szekeres Gábor 1.Feladatok 1.1. Kapcsoljon

Részletesebben

Elektromágneses szivattyú PMA -1

Elektromágneses szivattyú PMA -1 2.1A-88001-B02 Elektromágneses szivattyú PMA -1 Tartalomjegyzék Oldal Tartalomjegyzék... 2 Biztonsági utasítások... 2 Alkalmazási területek... 3 Felépítés... 3 Üzemeltetés... 4 Összeszerelés és üzembe

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

i TE a bemenetére kapcsolt jelforrást és egyéb fogyasztókat (F) táplál. Az egyes eszközök

i TE a bemenetére kapcsolt jelforrást és egyéb fogyasztókat (F) táplál. Az egyes eszközök Elektronika 2. Feladatok a zaj témakörhöz Külső zajok 1. Sorolja fel milyen jellegű külső eredetű zavarok hatnak az elektronikus áramkörök (például az erősítők) bemenetére! Szemléltesse egy-egy ábrán az

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA. Többutas hullámterjedésből származó tv-vételzavarok. f 6m? ^ Igazgatóság

HÍRADÁSTECHNIKA. Többutas hullámterjedésből származó tv-vételzavarok. f 6m? ^ Igazgatóság HÍRADÁSTECHNIKA Többutas hullámterjedésből származó tv-vételzavarok és Televí ^ZlTmatö f 6m? ^ Igazgatóság Az egyre korszerűbb televíziós vevőkészülékek, antennarendszerek megjelenésével mindinkább előtérbe

Részletesebben

11. Technológiai szelepek

11. Technológiai szelepek 11. Technológiai szelepek Technológiai csővezeték-rendszer és elemei A technológia szelepek és a technológiai csővezeték-rendszer témakörében egy kicsit vonatkoztassunk el a szűkebb értelemben vett pneumatikus

Részletesebben

Paraméter csoport. Alapbeállítások

Paraméter csoport. Alapbeállítások Paraméter csoport A1 b1 b2 C1 C2 C3 C4 C6 d1 d2 d3 d4 E1 E2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 n1 n3 o1 o2 o3 o4 U1 U2 U4 Neve Alapbeállítások Működésmód paraméterek Egyenáramú fékezés Fel és lefutási

Részletesebben

Termékismertető Útmérők Mérőtapintók Szögelfordulásmérők Forgóadók Pályavezérlők Tapintórendszerek Helyzetkijelzők. 2010. április

Termékismertető Útmérők Mérőtapintók Szögelfordulásmérők Forgóadók Pályavezérlők Tapintórendszerek Helyzetkijelzők. 2010. április Termékismertető Útmérők Mérőtapintók Szögelfordulásmérők Forgóadók Pályavezérlők Tapintórendszerek Helyzetkijelzők 2010. április A DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH út- és szögelfordulásmérőket, forgóadókat,

Részletesebben

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található Phlosophae Doctores A sorozatban megjelent kötetek lstája a kötet végén található Benedek Gábor Evolúcós gazdaságok szmulácója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Kadja az Akadéma Kadó, az 795-ben alapított Magyar

Részletesebben

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató LPT illesztőkártya Beüzemelési útmutató Az LPT illesztőkártya a számítógépen futó mozgásvezérlő program ki- és bemenőjeleit illeszti a CNC gép és a PC nyomtató (LPT) csatlakozója között. Főbb jellemzők:

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

EXTOX-UNI K1/K2 TELEPÍTETT GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV. www.gazerzekelo.hu

EXTOX-UNI K1/K2 TELEPÍTETT GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV. www.gazerzekelo.hu EXTOX-UNI K1/K2 TELEPÍTETT GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV www.gazerzekelo.hu Gyártó : MŰSZER AUTOMATIKA KFT. 2030: Érd, Alsó u. 10., Pf. 56. Telefon : {06/23} 365-087, -152, -280, 366-748, -838 Telefax:

Részletesebben

FESD Feuerschutz für System- und Datenschränke GmbH OFS. Az innovatív Objektumoltó berendezés a rendszerszekrények tűzvédelmére

FESD Feuerschutz für System- und Datenschränke GmbH OFS. Az innovatív Objektumoltó berendezés a rendszerszekrények tűzvédelmére FESD Feuerschutz für System- und Datenschränke GmbH OFS Az innovatív Objektumoltó berendezés a rendszerszekrények tűzvédelmére Technikai információk FESD Feuerschutz für System- und Datenschränke Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Környezetvédelem...4 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások, figyelmeztetések.5

Részletesebben

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVSY1909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek BARA ZOLTÁN A bankköz utalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapacon. A bankköz utalék létező és nem létező versenyhatása a Vsa és a Mastercard ügyek Absztrakt Az előadás 1 rövden átteknt a két bankkártyatársasággal

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

5. modul Járművillamosság, elektronika

5. modul Járművillamosság, elektronika 5. modul Járművillamosság, elektronika Ebben a modulban megismerheti a napjainkban használatos személy- és tehergépjárművek fő villamos berendezéseit és azok tulajdonságait. Fontos kompetenciákat szerezhet

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM A DGSZV-EP típusú digitális galvanikus szakaszvédelem a PROTECTA kft. EuroProt márkanevű készülékcsaládjának tagja. Ez az ismertető a készüléktípus specifikus

Részletesebben

TELL DR-81000. Távfelügyeleti Vevő. Telepítői Kézikönyv 2012.01.30.

TELL DR-81000. Távfelügyeleti Vevő. Telepítői Kézikönyv 2012.01.30. TELL DR-81000 Távfelügyeleti Vevő Telepítői Kézikönyv 2012.01.30. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 2. RENDSZER FELÉPÍTÉS...3 2.1 CPM2 kártya...3 2.2 LC2 vonalkártya (opcionális)...4 2.3 PWR2 tápegység...4

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

MŰSZAKI KIVITELI TERV

MŰSZAKI KIVITELI TERV "NORVILL" Kft. Batthyány u. 56/b e-mail: norvill@freemail.hu MŰSZAKI KIVITELI TERV Megrendelő: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. Munka megnevezése: Siófok, Halápy János utca közvilágítási hálózat

Részletesebben

Automatikus számtárcsa impulzus mérőberendezés

Automatikus számtárcsa impulzus mérőberendezés Automatikus számtárcsa impulzus mérőberendezés 1. Általános ismertetés A berendezés a kapcsolt távíróhálózatban (pl. telex-hálózat) a kapcsolat felépítéséhez szükséges választó jeleket előállító számtárcsa

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Napkollektorok SRD. V Vízszntes elhelyezés teraszon és ferde tetőn, karbantartás TRTLOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Műszak leírás.... dokumentácó....... készülék

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 KIT-ASTER-Q36 új 1. oldal, összesen: 24 KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 Q36A vezérléssel Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó

Részletesebben

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) Miskolci Egyetem Elektrotechnikai- Elektronikai Intézeti Tanszék MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) A mérések célja: megismerni a leggyakoribb alap- és alkalmazott

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a közterületek elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának, és a házszámozás szabályainak

Részletesebben

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez H E L L E R MÁRTA DR. FERENCZ CSABA Megjegyzések esteséges holdk háofekvencás Dopple-éésének hbelezéséhez ETO 62.396.962.33.8.46: 629.783: 88.3.6 Mnt z á előző ckkünkből [] s set, kuttás bn és esteséges

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök . Árakör száítás ódszerek, egyenáraú körök A vllaos ára a vllaos töltések rendezett áralása (ozgása) a fellépő erők hatására. Az áralás ránya a poztív töltéshordozók áralásának ránya, aelyek a nagyobb

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése

MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Napkollektorok üzem jellemzőnek modellezése Doktor (PhD) értekezés tézse Péter Szabó István Gödöllő 015 A doktor skola megnevezése: Műszak Tudomány Doktor Iskola tudományága:

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.2 2010.09.20

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.2 2010.09.20 ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.2 2010.09.20 Tartalomjegyzék 1 A ProCOM GPRS Adapter alapvető funkciói... 3 1.1 Funkciók és szolgáltatások...

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy a ZB típusú automata jégkocka készít berendezésünket választotta! A jégkészít helyes m ködtetése érdekében használat el tt alaposan olvassa el ezt

Részletesebben

A800. Az eredeti használati utasítás fordítása. Kávéfőző gép: FCS4050 - Hűtőegység: FCS4053

A800. Az eredeti használati utasítás fordítása. Kávéfőző gép: FCS4050 - Hűtőegység: FCS4053 A800 Az eredet használat utasítás fordítása Kávéfőző gép: FCS050 - Hűtőegység: FCS053 A készülék használata előtt olvassa el a használat utasítást és a «Bztonság tudnvalók» című fejezetet. Tartsa a használat

Részletesebben