Információ mindenkinek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Információ mindenkinek"

Átírás

1 A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe

2 Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe 2 másik kiadváy is készült. A kiadváyok letölthetők a iteretes címről. A kiadváy száma: ISBN Kiadta az Iclusio Europe. Készült az Európai Uió Egész élete át tartó taulás programjáak támogatásával. Borító: Oragemetalic.be Az Európai Bizottság támogatást yújtott eek a projektek a költségeihez. Ez a kiadváy a szerző ézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság em tehető felelőssé az abba foglaltak bármiemű felhaszálásért. Jele projekt az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára ( ) projekt eredméyeire épít. A projektbe az alábbi szervezetek vettek részt: Iclusio Europe (Belgium) Atempo (Ausztria) Me Itse Ry (Fiország) Nous aussi (Fraciaország) UNAPEI (Fraciaország) Büro für Leichte Sprache of Lebeshilfe Breme (Németország) Iclusio Irelad (Írország) VILTIS (Litváia) FENACERCI (Portugália) Eable Scotlad ACE (Skócia). 2

3 Tartalomjegyzék A köye érthető kommuikáció alapelveiről 5 Mik ezek az alapelvek? 5 Ki haszálhatja ezeket az alapelveket? 5 Miért va szükségük ezekre az alapelvekre? 6 1. A köye érthető kommuikáció általáos alapelvei 9 Mielőtt elkezdjük az iformációk átírását 9 Szavak 10 Modatok 11 Hogya redezzük az iformációkat? A köye érthető kommuikáció írásbeli alapelvei 12 Külalak és forma 12 Írás 13 Szavak 15 Modatok 17 Írott szöveg 17 A szöveg kiézete 19 Képek 20 A köye érthető szövegek jelölése 22 A köye érthető kommuikáció alapelvei a magyar yelvbe Az elektroikus köye érthető kommuikáció alapelvei 24 Hozzáférhető holap készítése 25 A kezdőlap 26 Mozgás egy holap külöböző oldalai között 27 Milye legye a képeryők? 29 Likek 30 Hozzáférhető CD-rom készítése 31 3

4 4. A köye érthető videó szabályai 32 Bevezetés 32 Általáos taácsok 32 A DVD borítója 33 Narráció 33 A képeryő 34 A film 34 Feliratok 35 A hagok fajtái A köye érthető hagfelvételek alapelvei 37 4

5 A köye érthető kommuikáció alapelveiről Az alapelvek azokak a szabályokak a listája, amelyek segíteek az emberekek, hogy a dolgokat ugyaúgy és helyese csiálják. Mik ezek az alapelvek? Az alapelvek segítségével lehet az iformációkat köye érthetővé tei. A projekt részekét lefektettük a köye érthető kommuikáció európai alapelveit. 8 európai ország szakemberei többszöri találkozás sorá fogalmazták meg ezeket a szabályokat. A projekt, amelye ezek az emberek együtt dolgoztak kapott egy evet: Utak a felőttképzésbe az értelmi fogyatékossággal élők számára. A felőttképzést egész élete át tartó taulásak is evezik. Az egész élete át tartó taulás programjai olya képzések, ahol a felőttek új dolgokat taulhatak. Jeleleg a fogyatékossággal élő emberek eheze tudak részt vei az egész élete át tartó taulás programjaiba. A projekt célja, hogy az egész élete át tartó taulás programjait köyebbé tegye a fogyatékossággal élő emberek számára. Ki haszálhatja ezeket az alapelveket? Bárki haszálhatja ezeket az alapelveket, aki köye érthető formába akar iformációkat készítei. Midemellett éháy szabályt lehet, hogy ehéz megértei. 5

6 Ezért az értelmi fogyatékossággal élő emberekek szükségük lehet egy segítő személy jelelétére, amikor ezeket az alapelveket először olvassák. Ezek az alapelvek azért jöttek létre, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek köyebbe megértsék az iformációkat. De ezek az alapelvek más emberekek is haszosak lehetek. Például azokak az emberekek, akikek em a magyar az ayayelvük. azokak az emberekek, akikek ehéz az olvasás. Miért va szükségük ezekre az alapelvekre? Az értelmi fogyatékossággal élő emberek olyaok, mit bárki más. Sokat tehetek az életbe, ha megkapják a megfelelő támogatást. Az értelmi fogyatékossággal élők számára ehezebb lehet a dolgok megértése és az új dolgok taulása. Ezért agyo fotos, hogy az értelmi fogyatékossággal élők számára a kapott iformációk egyszerűek és köye érthetőek legyeek. Mit bárki másak, a fogyatékossággal élő emberekek is joguk va hozzáféri az iformációkhoz. Ezt tartalmazza az ENSZ Egyezméye is, amely a fogyatékossággal élő emberek jogairól szól. Az Egyezméy 9. cikke kimodja, hogy a fogyatékossággal élő emberekek is biztosítai kell az iformációhoz való hozzáférést. 6

7 A megfelelő iformáció segít az emberekek, hogy felismerjék saját szükségleteiket. Ez a felismerés segíti őket saját választásaik és dötéseik meghozatalába. Ha az értelmi fogyatékossággal élő emberek em jutak a megfelelő iformációkhoz, akkor kirekesztődek. Nem leszek képesek bekapcsolódi a körülöttük törtéő dolgokba, eseméyekbe. Arra kell váriuk, hogy más emberek válasszaak vagy dötseek helyettük. A megfelelő iformációk készítéséek eszköze a köye érthető kommuikáció. Ahhoz, hogy jól csiáljuk, követük kell az alapelveket. Az alapelvek olya szabályok, amelyek segíteek az emberekek, hogy egy dolgot megfelelőe és ugyaúgy csiáljaak. Amikor a köye érthető kommuikációt haszáljuk, godoljuk midig a kiadváyba szereplő alapelvekre. Ezek az alapelvek határozzák meg, hogya kell az iformációkat köye érthetővé tei. Az iformáció bármilye formájáról is legye szó. Az iformációak 4 külöböző formája va: Az írott iformáció: Ide tartozik például a szórólap, a kiadváy és a beszámoló. Elektroikus iformáció: Ide tartozak a számítógépe írt iformációk. Például az iteretes oldalako vagy a CD-romo írt iformációk. 7

8 Hag iformáció: A hag iformációk azok az iformációk, amelyeket halluk. Például egy CD- vagy a rádióba. Videó iformációk: Azok az iformációk, amelyeket a tv-be vagy a számítógép képeryőjé látuk. Ezeket az alapelveket tehát, azokak az emberekek hozták létre, akik szereték az iformációkat köye érthetővé tei. Fotos a törtéetek és a versek köye érthetővé tétele is. Ez a projekt azoba a dokumetált iformációkra összpotosít. A kiadváyt készítőkek em volt idejük elleőrizi, hogy a köye érthetőre átírt törtéetekek és versekek, megmarad-e az eredeti jeletésük vagy módosulak. Megjegyzés: Ha többet szerete tudi az értelmi fogyatékossággal élő emberekről, kérdéseket tehet fel és iformációhoz juthat a kiadváy végé felsorolt szervezetek egyikétől. 8

9 A köye érthető kommuikáció általáos alapelvei 1 Mielőtt elkezdjük az iformáció átírását 1. Midig tudjuk meg miél többet azokról az emberekről és szükségleteikről, akik haszáli fogják az iformációikat. 2. Válasszuk ki az iformáció legmegfelelőbb formáját. Például a CD vagy DVD formátum éháy emberek jobb lehet. 3. Iformáció közléskor midig a megfelelő yelvezetet haszáljuk. Például e haszáljuk a gyerekek yelvezetét, ha az iformáció felőttekek szól. 4. Vegyük figyelembe, hogy azok az emberek, akik haszáli fogják az iformációikat, em biztos, hogy jól ismerik a témákat. Egyszerűe és érthetőe mutassuk be a témákat. A témába előforduló boyolult szavakat magyarázzuk meg. 5. Amikor köye érthető szöveget készítük, a mukákba midig vojuk be az értelmi fogyatékossággal élő embereket. Például dötsük közöse velük az alábbi kérdésekről: Mi legye a téma? Mit modjuk el a témáról? Hol legye elérhető az iformáció? Részt vehetek az elleőrzésbe is. Így látjuk hogy meyire lett köye érthető az iformációk. Egy másik kiadváyukból többet is megtudhat arról, hogya lehet bevoi az értelmi fogyatékossággal élő embereket a mukába. 9

10 1 A kiadváy címe: Ne írjo ekük, élkülük! Az értelmi fogyatékossággal élő emberek bevoása a köye érthető szövegek írásába Szavak 6. Haszáljuk köye érthető szavakat, amelyeket az emberek jól ismerek. 7. Kerüljük a boyolult szavak haszálatát. Ha mégis szükségük va boyolult szavakra, világosa és érthetőe magyarázzuk meg őket. 8. A magyarázathoz haszáljuk példákat. Igyekezzük a példákat a mideapi életből hozi. 9. A dokumetum egészébe ugyaazokra a dolgokra, midig ugyaazokat a szavakat haszáljuk. 10. Ne haszáljuk boyolult godolatokat, mit például a hasolatok. A hasolat olya modat, amelyet em kell szó szerit értei. Például azt modjuk: Esik, mitha dézsából öteék. Valójába arra godoluk, hogy agyo esik az eső. 11. Kerüljük az idege yelvek szavaiak haszálatát. Kivéve, ha mideki tudja értelmezi. Például ilye szó az oké. 12. Kerüljük a mozaikszavak haszálatát. Írjuk ki a szavakat teljes egészükbe. 10

11 1 Ha mégis mozaikszót haszáluk, magyarázzuk meg a jeletését. Mozaikszó például az EU. Azt jeleti, hogy Európai Uió. 13. A százalékos kifejezéseket (63%) és a agy számokat (1,234,234) ehéz megértei. Kerüljük a százalékok és a agy számok haszálatát. Ezek helyett szavakkal magyarázzuk meg, hogy mire godoluk. Ilye szó például a éháy vagy a sok. Modatok 14. Fogalmazzuk rövid modatokba. 15. Midig közvetleül az adott személyekhez beszéljük. Haszáljuk a te vagy ti szavakat. 16. Ikább pozitív tartalmú modatokat haszáljuk, a egatív tartalmú helyett. Például ez egy pozitív tartalmú modat: Itt kell maradod addig, amíg a találkozó véget em ér. Ez pedig egy egatív tartalmú modat: A találkozó végéig em mehetsz el. Hogya redezzük az iformációkat? 17. Az iformációkat midig köye érthetőe és követhetőe fogalmazzuk meg. 18. Redezzük egy csoportba az azoos témával kapcsolatos iformációkat. 19. A fotos iformációkat yugodta ismételjük meg többször. A boyolult szavakat yugodta magyarázzuk el többször. 11

12 2 A köye érthető kommuikáció írásbeli alapelvei Ne feledjük: a köye érthető kommuikáció segít az értelmi fogyatékossággal élő emberek számára megértei az iformációkat. Köye érthető írott ayagok készítéséhez haszáljuk az első fejezetbe felsorolt általáos alapelveket és kövessük a következő alapelveket is. Külalak és forma 1. Olya formátumot válasszuk, amit köyű olvasi, követi és féymásoli. Például haszáljuk A4-es vagy A5-ös papírméretet. 2. Figyeljük rá, hogy mekkora terjedelmű mukát készítük. Egy 100 oldalas kiadváy túl hosszú. Az emberek azt fogják érezi, hogy em tudak ilye hosszú szöveget elolvasi. Ebbe az esetbe jobb, ha 3 rövidebb kiadváyt készítük. 3. Figyeljük rá, hogy a szerkesztés vagy a külalak e ehezítse meg az olvasást és a megértést. Az a legfotosabb, hogy a mukák köye érthető legye az értelmi fogyatékossággal élő emberek számára. 4. Soha e haszáljuk olya hátteret, ami megehezíti a szöveg olvasását. Például e haszáljuk képet vagy mitát háttérek. Ez em köye érthető. Ez em köye érthető. 12

13 2 Legyük óvatosak, ha sötét hátteret haszáluk. Figyeljük arra, hogy a háttér megfelelőe sötét legye, a szöveg pedig teljese világos. Csak így lesz köye érthető a sötét háttérre írt szöveg. Ez köye érthető. Ez em köye érthető. Írás 5. Haszáljuk egyszerű és köye olvasható betűtípust. A betűtípus az írás fajtája. Például az Ariel vagy a Tahoma egyszerű és köye olvasható betűtípusok. A betűtípusokkal kapcsolatba a következőkre figyeljük: Kerüljük a betűtalpas betűk haszálatát. Ezeket a betűtípusokat ehezebb olvasi, mert az ilye betűkek az alakja em egésze tiszta. Egy példa: betűtalpas betű d em betűtalpas betű d Néháy példa eheze olvasható betűtípusokra: A Times New Roma eheze olvasható betűtípus. A Costatia betűtípust is ehéz olvasi. 13

14 2 Kerüljük az olya írásmód haszálatát, ahol a betűk túl közel vaak egymáshoz. Például: Ez az Arial betűtípus sűrített térközzel. Nem köye érthető, mert a betűk túl közel vaak egymáshoz. Figyeljük a térköz beállítására. Például a többszörös sorköz 0,8 pt értékkel em köye érthető. Kerüljük a túl halváy betűk haszálatát, azokat yomtati sem jó. Például: Ez az Arial Narrow, szürke betűszíel. Nehéz olvasi, mert agyo halváyak a betűk. Kerüljük a dőlt betűk haszálatát. Például: Ez a szöveg dőlt betűs, ehéz olvasi. Kerüljük a külöleges szövegszerkesztés haszálatát: Például: Ez egy áryékolt szöveg. Nehéz elolvasi. Ez egy körvoalas szöveg. Nehéz elolvasi. 6. Midig agyobb méretű betűket haszáljuk. Arial 14 betűtípust, vagy eél agyobb méretű betűket haszáljuk. 7. Teljes szavakat e írjuk agybetűkkel. A kisbetűket köyebb elolvasi. 8. Próbáljuk meg egyféle betűtípust haszáli a szövegbe. 14

15 2 9. Az aláhúzás megehezítheti az olvasást a fogyatékossággal élő emberek számára. Legyük óvatosak, ha aláhúzást haszáluk. 10. Az írás sorá kerüljük a szíek haszálatát, mert éháy ember em tud külöbséget tei a szíek között lehet, hogy valaki fekete-fehér féymásolatot szerete készítei a dokumetumukról éháy szí em elég feltűő bizoyos háttereke. Például ehéz észrevei a fehér papíro a sárga betűt. Szavak 11. Kerüljük a boyolult szavak haszálatát. Ha mégis boyolult szavakat haszáluk, rögtö magyarázzuk meg a jeletésüket. A kiadváyuk végé is összeállíthatuk egy listát a boyolult szavakról. 12. A évmások haszálata fokozott figyelmet igéyel. A évmások olya szavak, amelyeket a személyek vagy dolgok helyett haszáluk, miközbe beszélük róluk. Például a következő szavak évmások: é eki azt. Midig elleőrizzük, hogy a megfelelő évmást haszáljuk. Ha em egyértelmű, hogy kire vagy mire godoluk, akkor ikább kerüljük a évmások haszálatát. 15

16 2 13. Kerüljük a lábjegyzet haszálatát. Lábjegyzetek evezzük azokat a magyarázatokat, amelyek a lap aljá vaak feltütetve és em a szövegbe. A szövegbe a szó mellett lévő szám jelöli a lábjegyzetet. Lábjegyzetes példa: Kovács Péter 1 beszélt a találkozó. A lábjegyzet helyett írjuk ki a teljes iformációt. Például így: Kovács Péter egy öérvéyesítő szervezet elöke. Kovács Péter beszélt a találkozó. 14. Haszáljuk egyszerű közpotozást. A közpotozás a külöböző írásjeleket jeleti. Sokféle írásjel va. Haszáljuk miél kevesebbet és egyszerűbbet. Potot vagy vesszőt. A boyolult szöveget ikább rövid modatokba írjuk le. Példa egy hosszú modatra, boyolult írásjelekkel: Tegap vettem egy zöld/sárga biciklit (egy újat) a fiamak, akit Mihályak hívak. Ez a szöveg egyszerűbbe: A fiamat Mihályak hívják. Tegap vettem eki egy új biciklit. Az új bicikli zöld és sárga szíű. 15. Kerüljük a speciális írásjeleket. Például: % & # > vagy /. 16. Kerüljük a rövidítéseket, mit a: pl. vagy a stb Egy öérvéyesítő szervezet elöke.

17 2 Modatok 17. Mide új modatot kezdjük új sorba. 18. Kerüljük a szavak elválasztását. A sor végé, kötőjellel elválasztott szavak em köye érthetőek. 19. Haszáljuk rövid modatokat. Rövid lesz a modatuk ha egy modatba csak egy godolatot íruk mielőtt új godolatba kezdük lezárjuk a modatukat, vessző és kötőszavak haszálata helyett. Ha lehet, 1 modatot 1 sorba írjuk. Ha egy modatot 2 sorba kell íruk, ott vágjuk ketté, ahol szüetet lehet tartai az olvasásba. Például írjuk így: Ez a modat úgy va kettévágva, hogy köyű legye elolvasi. Így e haszáljuk a feti példát: Ez a modat úgy va kettévágva, hogy e legye köyű elolvasi. Írott szöveg 20. Olya címet haszáljuk, ami világos és köye érthető. A cím megmutatja, hogy miről szól az alatta lévő szöveg. 21. Midig elleőrizzük, hogy mide szükséges iformációt megadtuk az olvasókak. Bizoyosodjuk meg arról, hogy egyértelmű, hogy az iformációk miről és kikek szól. 22. Ne adjuk több iformációt aál, mit ameyi a léyeg megértéséhez szükséges. 17

18 2 Csak fotos iformációkat adjuk. 23. Elleőrizzük le, hogy a szövegbe lévő fotos iformációkat valóba köyű felismeri. Például tegyük ezt: kezdjük a szöveget a fotos iformációkkal emeljük ki a fotos iformációkat vastag betűvel keretezzük be a fotos iformációkat. 24. Ne haszáljuk túl sok alcímet és felsorolást. 25. A diagramok és táblázatok ehezítik a megértést. Bár éha köyebb velük magyarázi, mit írásba. Készítsük egyszerű diagramot vagy táblázatot, és magyarázzuk meg őket. Például: Kovács úr a legtöbbet a számítógépé dolgozik. Képzéseket tart és köye érthető iformációkat készít. De ez kevesebb idejébe kerül, mit a számítógépe való muka. Kovács úr kofereciákra is jár. De ezzel tölti el a legkevesebb időt. Kovács úr mukával töltött ideje számítógép képzések kommuikáció kofereciák 18

19 2 A szöveg kiézete 26. Felsoroláshoz haszáljuk potokat. A vesszőkkel elválasztott felsorolás em köye érthető. 27. Kerüljük a hasábok haszálatát. A hasáb azt jeleti, hogy 2 oszlopba olvasható a szöveg. Például az újságokba is hasábokba va a szöveg. 28. Redezzük a szöveget az oldal bal oldalára. A szövegük e legye sorkizárt. A sorkizárt szövegekbe túl agy a távolság a szavak között. Ez ehezíti az olvasást. Például: Ez a szöveg balra redezett. Ez köye érthető, mert a szavak között egyforma a távolság. Ez a szöveg sorkizárt, ehéz olvasi, mert a szavak közötti agy a távolság. 29. Ne legye túl sok szöveg egy oldalo. 30. Hagyjuk szüetet a bekezdések között. 31. Ne alkalmazzuk behúzást a szövege. A behúzás azt jeleti, hogy a bekezdés első sora beljebb va, mit a többi sor. 32. Próbáljuk elkerüli a keskey margókat. A margó a sorok és a lap szélei között lévő üres hely. Hagyjuk elég agy margót, hogy e tűjö zsúfoltak az oldal. 19

20 2 33. Haszáljuk oldalszámozást. Megbeszélések eseté haszos ha azt is jelöljük, összese háy oldalas a dokumetum. Például egy 15 oldalas dokumetumál jelöljük így : 1/15, 2/15 tovább egésze 15-ig. Képek 34. Sok emberek ehézséget okoz egy szöveg olvasása. A szöveg megértését segíti, ha a leírás mellé képeket teszük. Ilye képekek evezzük a féyképeket a rajzokat ISKOLA vagy a szimbólumokat ISKOLA 35. A szöveg illusztrálásához haszálhatuk: féyképeket rajzokat vagy szimbólumokat Ezek közül válasszuk ki egy típust és igyekezzük mukák sorá midig ugyaazt a típust haszáli. 20

21 2 36. Midig figyeljük arra, hogy a képek is azokak szóljaak, akikek az írás. Például kerüljük a gyerekekek szóló képek haszálatát, ha felőttekek íruk. 37. Midig jó miőségű és éles képet válasszuk. Köye érthetőt, ami illik a szöveghez és segíti a szöveg értelmezését. Például elleőrizzük, hogy a képek jó miőségűek és csak egy dologra utalak. Példa: Ez a kép segíti a megértést. Egy férfit ábrázol, aki köyvet olvas. Ez a kép ehezíti a megértést mert túl sok dolog va a féyképe. 21

22 2 38. Azoos dolgok megmagyarázásához haszáljuk ugyaazokat a képeket. 39. A képek haszálatáak több módja va. Például: Tehetük 1 vagy 2 illusztrációt a bekezdések mellé. Ezek segíteek megmagyarázi, hogy miről szól a szöveg. A köye érthető szövegek jelölése 40. Tegyük köye érthető jelet az elkészült mukákra. Ez mutatja az olvasókak, hogy egy dokumetum köye érthető kommuikációval készült. Például ha kiadváyt készítük tegyük a borítóra a köye érthető kommuikáció logóját. Haszáljuk az Európába elfogadott logót. Így éz ki: A logót letölthetjük a iteretes oldalról. 22

23 2 A köye érthető kommuikáció alapelvei a magyar yelvbe 43. Kerüljük a sorszámevek haszálatát. Sorszámév például az 1. vagy a 2. Ezeket a számeveket éháy ember eheze értelmezi. Ezért például a 7. találkozó helyett írjuk ezt: Eddig 6 találkozók volt. 42. Figyeljük a számok haszálatára. A számokat számjegyekkel írjuk le betűk helyett. Tehát azt írjuk, hogy: 1, 2, és e azt haszáljuk, hogy egy, kettő. Soha e haszáljuk római számokat, mit például V, X, XVI. 43. Ahol tudjuk, ikább a jele időt haszáljuk a múlt idő helyett. 44. Írjuk ki a dátumokat teljese. Például: október 13. csütörtök október 13. Kerüljük a következő dátumozási formák haszálatát: okt /10/18 23

24 3 Az elektroikus köye érthető kommuikáció alapelvei Az elektroikus iformáció a számítógépe írt iformáció. Például egy weblapo vagy egy CD-romo. Ha elektroikus iformációt szereték köye érthető formába készítei, kövessük az előző 2 fejezetbe leírt alapelveket. Megjegyzés: A WAI egy emzetközi szervezet. A WAI egy mozaikszó. A Web Accessibility Itiative agol szavak rövidítése. Ez a szervezet kidolgozott éháy fotos szabályt arra, hogya lehet a számítógépes iformációkat hozzáférhetővé tei. Például a vak vagy mozgássérült emberekek. Ezek az írott szabályok segítik azt, hogy a holapok hozzáférhetők legyeek a fogyatékossággal élő emberek számára. Ezeket az alapelveket megtaláljuk a iteretes címe. Sajos ez az oldal em köye érthető. Segítőre lehet szükségük, hogy megértsük őket. A következő alapelvek kifejezette az értelmi fogyatékossággal élő emberek számára készültek. Az alapelvek középpotjába köye érthető holapok és CD-romok készítése áll az értelmi fogyatékossággal élő emberek számára. Az a legjobb, ha a holapok vagy a CD-romok teljes egészükbe köye érthetőek. Ha a holapuk vagy CD-romuk em teljese köye érthető, akkor az első oldalo lik segítse az összes köye érthető oldal elérését. Ha em ismeri a lik szó jeletését lapozzo a 34. oldalra. 24

25 3 Hozzáférhető holap készítése 1. Midig kérjük meg értelmi fogyatékossággal élő embereket, hogy teszteljék a holapukat. 2. Próbáljuk olya dolgokat hozzáadi a holapukhoz, amelyek köyebbé teszik a megértést. Például haszáljuk képeryőolvasót. A képeryőolvasó hagosa kimodja a képeryő látható szavakat. Vagy haszáljuk video magyarázatot. A video magyarázato felolvassák és megmagyarázzák részükre a szöveget. 3. Az iteretes kereséshez az emberek a Google vagy a Yahoo kereső programját haszálják. A kereső program segít megtaláli a keresett iformációkat. Az emberek köyebbe megtalálják a holapukat, ha meta-tagkét megadjuk a köye érthető kommuikáció kifejezést. A meta-tagok olya keresőszavak, amelyekkel köyebbe rá lehet találi a holapukra. Ezeket a keresőszavakat csak a kereső program látja, amikor valaki rákeres a köye érthető kommuikáció kifejezésre. Aki létrehozza a holapukat, segítei fog ekük, hogy megfelelő keresőszavakat találjuk ki a holapukhoz. 4. A holapoko éha maguktól megjeleek új oldalak. Ezeket előreugró ablakokak hívják. Olyakor is megjeleek, amikor em is kattituk semmire. Ezeket el kell kerülük, ha köye érthető holapot szereték. Az előreugró ablakok követése éháy emberek ehéz és zavaró lehet. 25

26 3 5. Az emberek éha speciális programokat haszálak a holapjuko. Például azok a programok, amelyekek agyo szép rajzaik vaak. Legyük óvatosak a speciális programokkal. Ezek ehézségeket okozhatak. Nehezítik a holapuk hozzáférhetőségét és kevésbé köyítik a holap futtatást. 6. Vegyük figyelembe, hogy éháya régi számítógépet haszálak vagy agyo lassú az iteret kapcsolatuk. Ezért e haszáljuk olya programokat vagy képeket, amelyek lassíthatják a holapuk haszálatát. Így az emberek köyebbe hozzáférek majd a holapukhoz. 7. Olya holapot készítsük, amelye az emberek köye rátalálak az őket érdeklő iformációkra. Ha lehetséges, készítsük keresőt a holapukra. A kezdőlap Amikor beíruk egy iteretes címet, a kezdőlap az első oldal, ami megjeleik. Ez egy fotos oldal mert ez az első dolog, amit az emberek meglátak amikor a holapukat ézik. 8. Győződjük meg arról, hogy a kezdőlap bemutatja, miről szól a holapuk. 9. A kezdőlapra tegyük telefoszámot postacímet címet. Így az emberek köye felvehetik velük a kapcsolatot. 26

27 3 10. Legye agy és jól észrevehető gomb a holapuko, amivel változtati lehet a betűmérete. Vaak emberek, aki jobba szeretek agyobb betűket olvasi. Például: A A A Mozgás egy holap külöböző oldalai között Néháy fogalom: Navigációak hívjuk, amikor a holap egyik részéből egy másikba megyük. A avigációs sáv, egy sáv a holap külöböző részeiek felsorolásával. 2 példa a avigációs sávra: 11. Figyeljük arra, hogy az emberek midig köye meg tudják állapítai, hogy a holap melyik részét látják. A avigációs sávak világosa meg kell mutatia ezt. 12. Figyeljük oda, hogy a kezdőlapukra egy kattitással vissza lehesse téri. 27

28 3 13. A avigációs sávot midig ugyaarra a helyre tegyük a holapuk egészé. Az emberek így köye megtalálják a holap külöböző részeit. 14. Köyű mozgást kell biztosítai az egyik oldaltól a másikig. Például mide oldalra tehetük agy, köye észrevehető gombokat. Ha az emberek ezekre a gombokra kattitaak, akkor a következő oldalra az előző oldalra a kezdőlapra kerülek. Egy holap példája ezekkel a gombokkal: 15. Néha a holapokak második avigációs sávjuk is va. A második avigációs sáv címsorába kerülhet például a Holaptérkép a Róluk, vagy a Kapcsolatfelvétel meüpot is. Ha szereték még 1 avigációs sávot, figyeljük rá, hogy az első avigációs sáv legye a feltűőbb. Példa 2 avigációs sávú holapra: 28

29 3 16. A fő avigációs sávba e legye 7 vagy 8 főcímél több. 17. Figyeljük arra, hogy a avigációs sáv címei köye érthető címek legyeek. Ha úgy érezzük, hogy a címek túl boyolultak, magyarázzuk meg részletese a címek alatt a jeletésüket. Milye legye a képeryők? 18. Ne tütessük fel túl sok iformációt a képeryő. Próbáljuk úgy szerkesztei az iformációkat, hogy mide iformáció elférje a képeryő. Ne kellje legörgeti, ha az egész szöveget láti szereték. Ha le kell görgeti a szöveget, tegyük egy szövegmeüt legfelülre. A szövegmeü a szövegük fő részeiek a listája. Haszáljuk olya gombokat, mit például a lap tetejére vagy vissza a főoldalra. 19. Figyeljük arra, hogy az oldalt e kellje görgeti amikor a szöveget balról jobbra olvassák. 20. Hagyjuk helyet a képeryő a bekezdések között, úgy ahogya egy yomtatott dokumetumál csiálák. 21. Ne haszáljuk aimációkat a képeryő. 29

30 3 Likek A weboldalako gyakra rákattithatuk éháy szóra. Amikor ezekre a szavakra kattituk, több iformációt találuk. Azokat a szavakat, amelyekre rá lehet kattitai likekek evezzük. A likekre kattitva több iformációt olvashatuk. 22. Az aláhúzás az emberek számára boyolítja az olvasást. De az emberek tudják azt, hogy ha aláhúzott liket látak az iterete, akkor arra kattitva több iformációhoz jutak. Ezért aláhúzást csak likek eseté alkalmazzuk. Ne húzzuk alá azokat a szavakat vagy címeket, amelyek em likek. Az emberek megpróbálak majd rákattitai, de em találak több iformációt. 23. Ha egy másik oldal címét likeljük be, elleőrizzük le, hogy az új oldal iformációi érthetőek-e. 24. Kerüljük az olya likek haszálatát, amelyeket ehéz elolvasi. Például: Ha egy lik túl hosszú, keressük egy olya szót, melyet köyű megértei. Helyettesítsük a lik címét ezzel a szóval. 25. Haszos lehet tudi, hogy az ember már ráklikkelt valamikor egy likre. Ezt általába egy szí jelzi: kék, ha még em klikkelt arra a likre lila, ha már ráklikkelt arra a likre Haszáljuk ugyaezeket a szíkódokat a holapuko. 30

31 3 26. Jobb, ha az új iformációt csak szó-likek jelzik. Nem köye érthető, ha képre vagy fotóra klikkelve új iformációt találuk. Ezért kerüljük azt, hogy egy új oldal likjét egy illusztráció mögé tesszük. Az ilye liket ehéz megtaláli. Hozzáférhető CD-rom készítése Ha egy hozzáférhető CD-romot szereték készítei, kövessük a köye érthető kommuikáció elektroikus iformációkra voatkozó alapelveit. 27. Amikor köye érthető CD-romot készítük, ügyeljük arra, hogy a CD-rom borítója is köye érthető legye. 28. Próbáljuk olya CD-romot létrehozi, amelyik midegyik programmal működik. Ha a CD-romukhoz speciális programra va szükség, írjuk rá a borítójára. 29. A CD-romukak automatikusa el kell idulia, amikor betesszük a CD olvasóba. Kezdődjö egy köye érthető iformációval, ami elmagyarázza, hogya kell haszáli a CD-romot. 31

32 4 A köye érthető videó szabályai A projekt mukatársai megéztek éháy arra voatkozó szabályt is, hogya lehet köye érthető videót készítei. A kiadváy készítői em tudták részletesebbe kielemezi a témát mert kevés idejük volt. Ez egy későbbi projekt fő célkitűzése lehet. Ez a projekt legikább a köye érthető írásbeli és elektroikus iformációk szabályaira összpotosított. (2. és 3. fejezet) Bevezetés Amikor valamiről tájékoztati szereték az embereket, agyo fotos, hogy ez a tájékoztatás hozzáférhető legye. Ezért meg kell találuk az iformáció terjesztéséek a lehető legjobb módját. Az iformáció terjesztéséek egyik módja a videó. Ezt hívják filmek, vagy DVD-ek is. Általáos taácsok 1. A videók legye egyszerű. Arra kell kocetráli, hogy a boyolult godolatok köye érthetőek legyeek. 2. Ne siessük a készítésével. Ne beszéljük bee túl gyorsa. Az emberekek időre va szükségük, hogy megértsék miről beszélük. 3. Kerüljük a megtévesztő dolgokat. Például megtévesztő lehet a lassú vagy a gyors mozgás. 32

33 4 A DVD borítója 4. DVD borító tervezésekor kövessük a köye érthető kommuikáció alapelveit. Csiáljuk egyszerűe. Ne haszáljuk túl sok képet, vagy grafikus elemet. Ez megtévesztő lehet. 5. A DVD borítójá lévő iformációk legyeek egyszerűek, érthetőek. A szöveg legye köye érthető. 6. A fotos iformációkak a DVD- is meg kell jeleie, emcsak a DVD borítójá. Például kapcsolatfelvétel céljából valakiek a címe. 7. Világosa tütessük fel, hogy milye programra va szükség a CD vagy DVD lemez megtekitéséhez. Narráció A arráció az, amikor halluk valakit beszéli, de em látjuk őt, mert a videó valami mást mutat. A arrátor az a személy akiek a hagját halljuk a videó. 8. A arrációak lassúak és érthetőek kell leie. 9. A arrátorak azokról a dolgokról kell beszélie, amit az emberek a képeryő látak. 10. Ha arrátort haszáluk, segíthet, ha először bemutatjuk a személyt, mielőtt a háttérbe elkezdee beszéli. 33

34 4 A képeryő 11. A képeryő e legye se túl sötét, se túl világos. 12. A videóak és a hagak is jó miőségűek tisztáak és érthetőek kell leie. 13. A hagerőt és a teljes képeryős beállítást gombokkal szabályozzuk. A gombokat olya helyre tegyük, ahol köyű megtaláli őket. A film 14. Ragaszkodjuk a valósághoz, ameyire csak lehet. Például ha a targocavezetésről beszélük, e egy furgovezető embert mutassuk be, haem valakit, aki egy igazi targocát vezet. 15. A videóval bemutatott iformáció e legye túl hosszú. Ne legye több 20 vagy 30 percél. Ha sok iformációk va, ikább készítsük 2 vagy több, külöböző filmet. 16. Amikor a filmbe helyszít váltuk, magyarázzuk el, mi ez az új helyszí és hol va. A ézők így em fogak összezavarodi. Köyebbség lehet az is, ha a ézők látják, hogy valaki az egyik helyről a másikra megy. Neheze lehet követi, ha valaki egyszer itt va, aztá hirtele egy másik helye. 34

35 4 Feliratok Néha a videó közbe, a képeryő aljá szöveg látható. Ez a szöveg a felirat. A felirat összezavarhatja az értelmi fogyatékossággal élő embereket. De haszos is lehet például a siketek és halláskárosultak számára vagy amikor a videó valaki erős akcetussal, vagy boyolulta beszél. Amikor eldötjük, hogy hová tesszük a videóko a feliratot, vegyük figyelembe a következő szabályokat. 17. A feliratak követie kell a köye érthető kommuikáció írásbeli alapelveit. A feliratokak is köye érthetőek kell leie. Elleőrizzük, hogy a felirat olvasható-e kis képeryő is. 18. A ézőkek elég időt kell adi, hogy elolvashassák a feliratot. Hagyjuk a feliratokat olya hosszú ideig a képeryő, ameddig csak lehetséges. Ez kihívás, mert gyorsabba beszélük, mit olvasuk. Tehát ehéz lehet olya hosszú ideig a képeryő hagyi a feliratot, hogy azt el lehesse olvasi. Ez külööse igaz az értelmi fogyatékossággal élő emberekre, akik éha lassabba olvasak. Tehát amikor videót készítük, ügyeljük arra, hogy a bee szereplő emberek e beszéljeek túl gyorsa. 19. A felirat és a háttér között legye agy a kotraszt. Ez ehéz lehet, mivel a videó háttere folyamatosa változik. 35

36 4 Megoldás lehet, ha egy sötét sávot teszük a képeryő aljára, ahol a felirat megjeleik. De eek a sávak ugyaakkor olyaak kell leie, hogy a film továbbra is látható maradjo. 20. A feliratak a képeryő ugyaazo részé kell leie az egész film ideje alatt. Ameyibe lehetséges ez a rész a képeryő aljá legye. Ha em elég agy a kotraszt a háttér és a felirat között, változtassuk a felirat betűiek szíé. 21. Lehetőséget kell biztosítai arra, hogy a éző bármikor elrejthesse a feliratot. Egyértelmű útmutatásra va szükség, hogy ezt hogya teheti meg. 22. Ha még tisztábbá szereték tei a beszédet a videóko, készíthetük egy dokumetumot, amely tartalmazza az egész szöveget. Így azt az emberek kiyomtathatják és elolvashatják mielőtt vagy miutá megézik a videókat. A hagok fajtái Néháy videó va hag, ami elmagyarázza, hogy mi törtéik éppe a filmbe. Ezt audió-kommetárak vagy hagmagyarázatak evezzük. Így a vak emberek is megértik, hogy mi törtéik a filmbe. Így a videó a vakok számára is hozzáférhetővé válik. Azokat az embereket összezavarhatja a hagleírás, akik em vakok. Ezért lehetővé kell tei a ézőek, hogy bármikor ki tudja kapcsoli a hagmagyarázatot. Érthető útbaigazítást kell adi arról, hogy ezt hogya lehet megtei. Azokak a vak emberekek, akik értelmi fogyatékossággal is élek, olya hagmagyarázatot készítsük, ami köye érthető. 36

37 A köye érthető hagfelvételek alapelvei 5 A projekt mukatársai utáaéztek, hogya lehet köye érthető hagfelvételt készítei. A hagfelvételek olya iformációk, amiket halluk. Például a hírek a rádióba, vagy a hagosbemodó a pályaudvaroko. A kiadváy készítői em tudták részletesebbe kielemezi a témát mert kevés idejük volt. Ez egy későbbi vállalkozás fő célkitűzése lehet. Ez a projekt legikább a köye érthető írásbeli és elektroikus iformációk szabályaira összpotosított. (2. és 3. fejezet) Azért aduk éháy ötletet, hogy hogya lehet a hagfelvételeket hozzáférhetővé tei. Ötletek a hagfelvételek hozzáférhetővé tételéhez Nézzük át újra az első fejezet alapelveit. Ezek az alapelvek agyo fotosak a hagfelvételek készítéséél is. 2. Figyeljük arra, hogy a beszélő személy tisztá ejtse ki a szavakat és megfelelőe artikuláljo. 3. Figyeljük rá, hogy a hag megfelelő erősségű legye. Ne legye se túl hagos, se túl halk. 4. Figyeljük arra, hogy a hagot e zavarja meg közbeszólás vagy háttérzaj. 5. Figyeljük rá, hogy a beszélő lassa beszélje. 6. Fotos szüetet hagyi a léyegesebb godolatok utá. Így mideki megértheti az első részt, mielőtt több iformációt kap. 37

38 5 7. Figyeljük rá, hogy a beszélő hagja tiszta és érthető legye. Ne legye se túl mély, se túl magas. 8. Hagyjuk elég időt az iformáció megértésére. Például a pályaudvaroko a hagosbemodó is elég időt hagy az emberekek, hogy a voat idulása előtt a jó vágáyhoz érhesseek. 9. A fotosabb iformációkat megismételhetjük többször is. 10. A hagfelvételeke elhagzó iformációk legyeek midig udvariasa megfogalmazva. 11. Figyeljük rá, hogy a beszélőek e legye túl erős akcetusa. 12. Egyszerre csak egy dologról beszéljük. 13. A hagfelvételüket e szakítsuk félbe, például hirdetés miatt. 14. Figyeljük arra, hogy olya szavakat haszáljuk, amelyek köye érthetőek. Kerüljük a külöböző yelvjárások haszálatát. 15. Haszálhatuk hagjelzést is aak jelzésére, hogy a következő iformáció hozzáférhető formátumba va. 16. A szöveget úgy olvassuk, hogy az érzelmeket érzékeli lehesse. 17. Figyeljük rá, hogy a hag passzoljo a karakterhez. Például ha a szövegbe férfi a szereplő, haszáljuk férfi hagot. Ha ő a szereplő, haszáljuk ői hagot. Ha gyerek a szereplő, haszáljuk gyerekhagot. 38

39 A projekt vezető szervezete az Iclusio Europe volt. 9 másik szervezet vett részt a programba: ÉFOÉSZ 17 Lóyay utca, H-1093 Budapest Magyarország Tel.: weboldal: SPMP ČR - Iclusio Czech Republic Karlíské ám. 12/59, Prága 8 - Cseh Köztársaság Tel: weboldal: EVPIT Maleva 16, Talli Észtország Tel.: Gsm: weboldal: UDRUGA ZA SAMOZASTUPANJE Udruga za samozastupaje Bleiweisova 15, Zagreb Horvátország Tel.: weboldal: Rūpju Bērs Vetspils iela 29, Rīga - Lettország Tel.: weboldal: Affas Olus Via Casilia 3/T, Róma - Olaszország Tel: weboldal: Zveza Sožitje Samova ulica 9, 1000 Ljubljaa Szlovéia Tel: weboldal: FEAPS Cofederació Avda. Geeral Peró 32, Madrid Spayolország Tel.: weboldal: ZPMPvSR Heydukova 25, Bratislava Bratislava Szlovákia Tel: weboldal:

Ne írjon nekünk, nélkülünk!

Ne írjon nekünk, nélkülünk! Ne írjon nekünk, nélkülünk! Hogyan vonjunk be értelmi fogyatékossággal élő embereket könnyen érthető szövegek készítésébe? Készült Az egész életen át tartó tanulás lehetőségei értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése

Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése Iránymutatás azoknak az embereknek a képzéséhez, akik könnyen érthető dokumentumokat készítenek Készült Az egész életen át tartó tanulás lehetőségei

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8. Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg:

Részletesebben

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Általános magyarázat Az olyan információt, amely könnyebben érthető az értelmi fogyatékos vagy egyszerű gondolkodású személyek

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok...

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok... Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó... 1.. Biet-formula...3 1.3. Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása...8 3. Iformatikai módszer...8

Részletesebben

Összetett feladatok. Föld és a Hold

Összetett feladatok. Föld és a Hold 1. feladat Összetett feladatok Föld és a Hold Készíts weblapot, ahol a Földet és a Holdat mutatod be! A weblaphoz tartozó nyers szöveg a fold.txt és a hold.txt tartalmazza. A forrásban megtalálod a fold.jpg

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

Támogass, hogy dönthessek!

Támogass, hogy dönthessek! 2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről Támogass, hogy dönthessek! Az én életem, az én választásom! Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Könnyen-érthető

Részletesebben

Európai Rendır Akadémia (CEPOL)

Európai Rendır Akadémia (CEPOL) Európai Redır Akadémia (CEPOL) 2010. Jauár 29. Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL létrejötte, céljai, feladatai (I.) Az Európai Redır Akadémiát az Európai Uió Taácsáak Határozata (2000. december 22.)

Részletesebben

A HONALPSZERKESZTÉS ALAPJAI. 50 feladat. a Debreceni Egyetem Informatikai Karának. Informatikus Könyvtáros szakos hallgatói számára

A HONALPSZERKESZTÉS ALAPJAI. 50 feladat. a Debreceni Egyetem Informatikai Karának. Informatikus Könyvtáros szakos hallgatói számára A HONALPSZERKESZTÉS ALAPJAI 50 feladat a Debreceni Egyetem Informatikai Karának Informatikus Könyvtáros szakos hallgatói számára Készítette: Jávorszky Ferenc Debrecen 2010. 1 1. Készítsen honlapot, amelynek

Részletesebben

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens. 33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens. 33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív Iskolakultúra 202/3 Sátha Kálmá Kodoláyi Jáos Főiskola Neveléstudomáyi Taszék Numerikus problémák a kvalitatív megbízhatósági mutatók meghatározásáál A taulmáy a kvalitatív vizsgálatok megbízhatósági problémáiak

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. (regionális) forduló 2006. február 17... Helyszín fejbélyegzője Versenyző Pontszám Kódja Elérhető Elért Százalék. 100..

Részletesebben

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató 1. Minek a leírása a következő? Aktív hálózati hardver eszközök (pl.: routerek) és szoftverek segítségével létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló Kedves Versenyző! A feladatok megoldását beküldheted: CD-n az azonosító kódnak megfelelő könyvtárban.

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata. Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül!

Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata. Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül! Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül! Készítette: Tratnyek Csilla 2010.03.01. Készítsünk weblapot

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A weboldalakat, más néven honlapokat azért készítik, hogy egy személyt, vagy szervezetet, például egy alapítványt, megtaláljanak

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT DUNAÚJVÁROSI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM OM 030180 BESZÁMOLÓ 2012-2015. Gipsz Jakab 11. B 2015. május 28.

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT DUNAÚJVÁROSI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM OM 030180 BESZÁMOLÓ 2012-2015. Gipsz Jakab 11. B 2015. május 28. ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT DUNAÚJVÁROSI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM OM 030180 BESZÁMOLÓ 2012-2015 Gipsz Jakab 11. B 2015. május 28. KEDVES 11. B-SEK! A BESZÁMOLÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beszámolónak

Részletesebben

Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Döntő

Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Döntő Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Döntő 1. Olimpia Általános Tartalom Címoldal Címek Alcímek Felsorolás Élőfej Létezik Olimpia nevű állomány (típusa megfelelő) lapméret: A/4, automatikus

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

VISEGRÁDI ORSZÁGOK ÉRETTSÉGI 2013 1 SZÖVEGSZERKESZTÉS FELADATOK. A következő országok alkotják a visegrádi országokat:

VISEGRÁDI ORSZÁGOK ÉRETTSÉGI 2013 1 SZÖVEGSZERKESZTÉS FELADATOK. A következő országok alkotják a visegrádi országokat: SZÖVEGSZERKESZTÉS VISEGRÁDI ORSZÁGOK A következő országok alkotják a visegrádi országokat: ÉRETTSÉGI 2013 1 Magyarország, Szlovákia, Csehország, és Lengyelország. 1. Az alábbi dokumentum a szövetség történetét,

Részletesebben

Anyagok a föld mélyérôl

Anyagok a föld mélyérôl Ayagok a föld mélyérôl 2. Földgázból műayag Középpotba az acetilé 2.1. Az acetilé (eti) molekulájába a széatomok között háromszoros kovales kötés va Molekula eve Molekula szerkezete 2.3. Az acetilé l-addíciója

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez)

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez) iíiíi á HlftADÁSfCCHNIKAI TUOOHANfOS EGYíSBLIT (APJA KULCSÁR GÁBOR Híradástechikai Ipari Kutató Itézet Algoritmus poligook lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógép adatelőkészítés patter

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi

Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi Ú t m u t a t ó a z a n y a g o k l e a d á s á h o z é s formázásukhoz Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi alapul (továbbiakban CMS ); minden olyan kérdésben

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelési Szabályzat Sigma Faktorig Zrt. A Sigma Faktorig Zrt. tevékeységi köre A Sigma Faktorig Zrt. a Cégbíróság által 1999. 05.13-á részvéytársasági formába bejegyzett pézügyi vállalkozás, az

Részletesebben

A RÓMAI SZERZÕDÉSEK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A RÓMAI SZERZÕDÉSEK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A RÓMAI SZERZÕDÉSEK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL GRAFIKAI ÚTMUTATÓ Logó A logó A logó mérete A logó háttere (üresen maradó keret) A logó színei A logó különbözõ nyelvi változatai Kerülendõ Tipográfia Színek

Részletesebben

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny)

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Témák: A magyar pénz A magyar vasíút Bármelyik téma választható. Versenykövetelmények: A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Általános tudnivalók A verseny során a tanulók a számítógépes

Részletesebben

Általános tájékoztató szolgáltatások megrendeléséhez

Általános tájékoztató szolgáltatások megrendeléséhez Rólunk A dinamikusan fejlődő digitális könyvpiac egyre növekvő kulturális és gazdasági jelentősségre tesz szert. Az Egora Kiadó Kft. fő célkitűzése, hogy a hazai ügyfelek számára hatékony és elérhető megoldásokat

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek , kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye

Részletesebben

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum www.bme.de/cee Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum BESZERZÉS BESZÁLLÍTÁS 2014. OKTÓBER 16. BOSCOLO BUDAPEST, MAGYARORSZÁG Az EU keleti bővítéséek 10 éve Beszerzés Kelet- és Közép-Európába:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS a BÉT Real-Time árak szolgáltatási folyamat változásáról

TÁJÉKOZTATÁS a BÉT Real-Time árak szolgáltatási folyamat változásáról TÁJÉKOZTATÁS a BÉT Real-Time árak szolgáltatási folyamat változásáról Összeállította: Illés László Nemzetközi kereskedési vezető QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat Táblázatok A táblázatok cellákat tartalmazó sorokból és oszlopokból épülnek fel. A cellában szöveg, szövegközi grafikák és egyéb táblázatok is elhelyezhetők. A táblázat táblázatba történő beszúrásánál

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 28 HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY Beszélgetés Győri Péterrel, a Mehely alapítváy kuratóriumi elökével Csogor Aa Az első hóapok CSZ: Hogya jött létre a Mehely

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Készletfiaszírozásra Érvéyes készletfiaszírozási szerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató Bejelentkezés A CitiDirect BE SM futtatásának minimális rendszerkövetelményei megegyeznek a CitiDirect Online Banking rendszer követelményeivel. Kérjük, kattintson

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

Témák. Bevezetés az informatikába 7. Előadás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztők típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztők szolgáltatásai

Témák. Bevezetés az informatikába 7. Előadás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztők típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztők szolgáltatásai Bevezetés az informatikába 7. Előadás Számítógépes dokumentumkészítés I Témák Szövegfile-ok típusai Szövegszerkesztők típusai Szövegszerkesztők szolgáltatásai Microsoft Word szövegszerkesztők Szövegfile-ok

Részletesebben

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó Előszó A Pézügyi számítások I. a Miskolci Egyetem közgazdász appali, kiegészítő levelező és posztgraduális kurzusai oktatott pézügyi tárgyak feladatgyűjteméyéek az első darabja. Tematikája elsősorba a

Részletesebben

1. Komárom. 40 pont. Név:... osztály:... Informatika középszint. gyakorlati vizsga 0921 4 / 16 2010. május 17.

1. Komárom. 40 pont. Név:... osztály:... Informatika középszint. gyakorlati vizsga 0921 4 / 16 2010. május 17. 1. Komárom Hozzon létre egy 2 oldalas dokumentumot a komáromi er drendszer történetének bemutatására! A dokumentumot a szövegszerkeszt program segítségével készítse el! Az egyszer szövegszerkeszt vel készített

Részletesebben

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata.

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata. Webarculat A weboldal A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak szabadon szerkeszthetők, bizonyos

Részletesebben

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Adminisztrációs felület elérhetősége: http://www.bodrogkoz.com/wp-admin/ vagy http://www.bodrogkoz.com/wp-login.php A honlap tesztidőszak alatt az alábbi címen érhető

Részletesebben

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges.

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges. ERMODINMIK I. FÉELE els eergia: megmaraó meyiség egy izolált reszerbe (eergiamegmaraás törvéye) mikroszkóikus kifejezését láttuk Izolált reszer falai: sem mukavégzés sem a reszer állaotáak mukavégzés élküli

Részletesebben

DuneHD.hu. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD Center Dune BD Prime Dune HD Base 2.0 Dune HD Base 3.0 Dune BD Prime 3.0

DuneHD.hu. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD Center Dune BD Prime Dune HD Base 2.0 Dune HD Base 3.0 Dune BD Prime 3.0 A Zappiti egy donationware, vagyis ingyenes program, mellyel kibővítheted Dune médialejátszód képességeit. A leírás a Zappiti 1.2.1 Beta változata alapján készült. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

Phonak RemoteControl App alkalmazás. Használati útmutató

Phonak RemoteControl App alkalmazás. Használati útmutató Phonak RemoteControl App alkalmazás Használati útmutató Kezdő lépések A RemoteControl App alkalmazás a Phonak, a világ egyik vezető, hallókészülékeket gyártó vállalata által kifejlesztett alkalmazás. Kérjük,

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

A hatékony szórólap. Tartalomjegyzék

A hatékony szórólap. Tartalomjegyzék A hatékony szórólap Sokan úgy vélik, hogy szórólapozás idejét múlt hirdetési forma. Azonban ne hagyja megtéveszteni magát. Miért használják még ma is ennek ellenére a szórólapozást? Mert működik! Ha hatékonyan

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

Előadás készítés. Szentesi Péter 2010

Előadás készítés. Szentesi Péter 2010 Előadás készítés Szentesi Péter 2010 Mire használható? Előadás készítés Előadás segédlet készítés Emlékeztető az előadó számára Kiadvány készítés Prezentáció készítés kezdése A PowerPoint indítás Válasszunk

Részletesebben

PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE

PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE Microsoft Windows operációs rendszereken: XP, Vista, Seven (Office): -PowerPoint (2003, 2007, 2010) Linux alapú operációs rendszereken pl. Ubuntu, RedHat(OpenOffice.org): -Impress

Részletesebben

szövegszerkesztés 1. Idő zó na

szövegszerkesztés 1. Idő zó na 8. szövegszerkesztés 1. Idő zó na Ma, amikor az üzletek átfonják az egész világot, amikor ismerőseinkkel akkor is tudunk beszélni, ha több ezer kilométer távolságra vannak tőlünk, egyre nagyobb je len

Részletesebben

A R C U L A T I K É Z I K Ö N Y V

A R C U L A T I K É Z I K Ö N Y V A R C U L A T I K É Z I K Ö N Y V v e n d é g l á t ó i p a r i e g y s é g e k s z á m á r a 2 1 1. 6. 7. ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. K I V O N AT A V E N D É G L ÁT Ó I PA R I E G Y S É G E K S Z Á

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

Eszköz Regisztráció... 2. Adatmódosítás kérése... 4 Szállítási címek kezelése... 4 Új szállítási cím létrehozása... 5

Eszköz Regisztráció... 2. Adatmódosítás kérése... 4 Szállítási címek kezelése... 4 Új szállítási cím létrehozása... 5 SIKARENDELES.HU Használati útmutató Tartalom Eszköz Regisztráció... 2 megnevezése: Adatmódosítás kérése... 4 Szállítási címek kezelése... 4 Új szállítási cím létrehozása... 5 Beszerzés dátuma: Új kapcsolattartó

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

ETA tárgyfelelős. Munka az ETA-ban tárgyfelelősként

ETA tárgyfelelős. Munka az ETA-ban tárgyfelelősként ETA tárgyfelelős Munka az ETA-ban tárgyfelelősként Tartalomjegyzék Angol nyelvű tárgy létrehozása... 2 Saját tárgyak szerkesztése (idegen-nyelvű is)... 5 Nyelvi habilitáció jelölése... 8 Angol nyelvű tárgy

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

Ozeki Weboffice. 1. ábra

Ozeki Weboffice. 1. ábra Ozeki Weboffice 1. A program indítása Először vegyük fel a szerkesztendő web oldalt az Edit your Website listába. A piros nyíllal jelölt mezőbe írjuk be a weboldal nevét, majd az OK gombbal érvényesítsük

Részletesebben

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22.

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22. PC-Kismester XVII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 7 5-8. osztály PC-Kismester verseny második forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. február 22. Informatikai alapismeretek 1. Egy

Részletesebben