A Hamilton-Jacobi-egyenlet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hamilton-Jacobi-egyenlet"

Átírás

1 A Hamilton-Jacobi-egyenlet Ha sikerül olyan kanonikus transzformációt találnunk, amely a Hamilton-függvényt zérusra transzformálja akkor valamennyi új koordináta és impulzus állandó lesz: H 0 Q k = H P k = 0, Ṗ k = H Q 1 = 0, H = H + W t W S jelölés Legyen S = W 2(q, P; t) S t + H(q k, p k, t) = 0 p k = S. q k ( S t + H q k, S ), t = 0 q k Hamilton-Jacobi-egyenlet (parciális differenciálegyenlet).

2 Mi az S alkotófüggvény fizikai jelentése? S q k = p k és S t Ebből adódik, hogy = H: ds dt = ds dt = f k=1 S q k + S q k t. f p k q k H = L. k=1 S = t t 0 Ldt. Az S hatásfüggvénye = hatásintegrál folytonosan változó felső határral.

3 Példák a Hamilton-Jacobi-egyenletre 1. A hajítás. Az m tömegű anyagi pont, g gravitációs gyorsulás (z irányú). H t = 0 H = E = áll. 1 2m Vegyük fel az S 0-t H = T + V = 1 2m (p2 x + p 2 y + p 2 z ) mgz. p x = S0 x, [ ( ) 2 S0 + x S = S 0(x, y, z). Et S0 py = y, ( ) 2 S0 + y S 0 = X (x) + Y (y) + Z(z) S0 pz = z. ( ) ] 2 S0 mgz = E z 1 2m X m Y m Z 2 mgz = E.

4 1 2m X 2 = α 2, 1 2m Y 2 1 = α 3, 2m Z 2 mgz = α 4. α 2 + α 3 + α 4 = E. X (x) = 2mα 2x, Y (y) = 2mα 3y, Z(z) = 1 3m 2 g (2mα4 + 2m2 gz) 3 2. S 0 = 2mα 2x + 2mα 3y + 1 3m 2 g [2m(E α2 α3) + 2m2 gz] 3 2. p x = S0 x = 2mα 2, p y = S0 y = 2mα 3, p z = S0 z = [2m(E α2 α3) + 2m2 gz] 1 2 ;

5 β 1 = S0 E t = 1 mg [2m(E α2 α3) + 2m2 gz] 1 2 t, β 2 = S0 = mx 1 α 2 2mα2 mg [2m(E α2 α3) + 2m2 gz] 2 1, β 3 = S0 = my 1 α 3 2mα3 mg [2m(E α2 α3) + 2m2 gz] mg [2m(E α2 α3) + 2m2 gz] 1 2 = β1 + t. Ezt behelyettesítfe a fenti második és a harmadik egyenletbe 2α2 x = m t + 2α2 (β2 + β1) = a1t + b1, m 2α3 y = m t + 2α3 (β3 + β1) = a2t + b2. m z = 1 2 gt2 + β 1gt + m2 g 2 β 1 2 2m(E α 2 α 3) 2m 2 g = 1 2 gt2 + a 3t + b 3. Az a i, b i (vagy az E, α 2, α 3, β 1, β 2, β 3) integrálási állandók a kezdeti feltételekből számíthatók ki.

6 2.Tömegpont mozgása centrális erőtérben. H = 1 ( ) pr 2 + p2 ϑ + V (r) 2m r 2 H ϑ = 0 S 0 = S 1(r) + α 2ϑ α 2 = S0 ϑ = p ϑ, impulzusnyomaték nagysága. [ ( 1 ) ] 2 ds1 + α2 2 + V (r) = E. 2m dr r 2 ds 1 = 2m(E V ) α2 2 dr r, 2 S 1 = 2m(E V ) α2 2 r 2 dr.

7 S 0 = 2m(E V ) α2 2 β 1 = S0 E t = dr + α2ϑ. r 2 mdr t, 2m(E V ) α2 2 r 2 kiszámithatjuk az r rádiuszvektort az idő függvényében. β 2 = S0 α 2dr = ϑ. α 2 r 2m(E 2 V ) α2 2 r 2 meghatározza a tömegpont pályaegyenletét.

8 Merev testek mozgása Olyan tömegpontok rendszere, amelyek egymától való távolsága állandó. Diszkrét tömegpontok rendszerének fogjuk fel.

9 nyugalmi (XYZ)-inercia-, koordináta-rendszer az x 1 = x, x 2 = y, x 3 = z mozgó koordináta-rendszer, amelyet a merev testhez rögzítünk, így az részt vesz annak minden mozgásában. A kezdőpont a test tömegközéppontjában. A merev test helyzetét a nyugalmi koordináta-rendszerhez viszonyítva meghatározza a mozgó koordináta-rendszer O origójának helyzetvektora, R, illetve három független szög hat koordinátánk van. A merev test hat szabadságfokú mechanikai rendszer.

10 Végtelen kis elmozdulást előálĺıthatjuk két elmozdulás összegeként: kicsiny párhuzamos eltolás + végtelen kis elforgatás a tömegközéppont körül.

11 Végtelen kis elmozdulást előálĺıthatjuk két elmozdulás összegeként: kicsiny párhuzamos eltolás + végtelen kis elforgatás a tömegközéppont körül. r a mozgó koordináta-rendszerben, r 0 a nyugvó koordináta-rendszerben

12 Végtelen kis elmozdulást előálĺıthatjuk két elmozdulás összegeként: kicsiny párhuzamos eltolás + végtelen kis elforgatás a tömegközéppont körül. r a mozgó koordináta-rendszerben, r 0 a nyugvó koordináta-rendszerben d r 0 = d R + dϕ r.

13 Végtelen kis elmozdulást előálĺıthatjuk két elmozdulás összegeként: kicsiny párhuzamos eltolás + végtelen kis elforgatás a tömegközéppont körül. r a mozgó koordináta-rendszerben, r 0 a nyugvó koordináta-rendszerben d r 0 = d R + dϕ r. d r 0 dt = v, d R dt = V, dϕ dt = ω,

14 Végtelen kis elmozdulást előálĺıthatjuk két elmozdulás összegeként: kicsiny párhuzamos eltolás + végtelen kis elforgatás a tömegközéppont körül. r a mozgó koordináta-rendszerben, r 0 a nyugvó koordináta-rendszerben d r 0 = d R + dϕ r. d r 0 dt = v, d R dt = V, dϕ dt = ω, v = V + ω r

15 Ha a mozgó koordináta-rendszer nem az O tömegközéppontban van hanem attól a távolságra az O pontban:. r = r + a

16 Ha a mozgó koordináta-rendszer nem az O tömegközéppontban van hanem attól a távolságra az O pontban: r = r + a. v = V + ω a + ω r, =

17 Ha a mozgó koordináta-rendszer nem az O tömegközéppontban van hanem attól a távolságra az O pontban: r = r + a. v = V + ω a + ω r, = V = V + ω a, ω = ω

18 Ha a mozgó koordináta-rendszer nem az O tömegközéppontban van hanem attól a távolságra az O pontban:. r = r + a v = V + ω a + ω r, = V = V + ω a, ω = ω A haladó mozgás sebességének nincs abszolút jellege mint a szögsebességnek.

19 Ha a mozgó koordináta-rendszer nem az O tömegközéppontban van hanem attól a távolságra az O pontban:. r = r + a v = V + ω a + ω r, = V = V + ω a, ω = ω A haladó mozgás sebességének nincs abszolút jellege mint a szögsebességnek. Mindig választható olyan O kezdőpont, amelynek V sebessége nulla. A mozgás tiszta forgatásként fogható fel. Ezt a tengelyt a test pillanatnyi forgástengelyének nevezzük.

20 A tehetetlenségi nyomaték A merev test nozgási energiája diszkrét tömegpontok rendszere esetén : T = mv 2 ahol az összegezést a testet alkotó összes pontra kell elvégeznünk. 2

21 A tehetetlenségi nyomaték A merev test nozgási energiája diszkrét tömegpontok rendszere esetén : T = mv 2 ahol az összegezést a testet alkotó összes pontra kell elvégeznünk. T = m 2 (V + ω r)2 = m 2 V 2 + mv (ω r) + m 2 (ω r)2. 2

22 A tehetetlenségi nyomaték A merev test nozgási energiája diszkrét tömegpontok rendszere esetén : T = mv 2 ahol az összegezést a testet alkotó összes pontra kell elvégeznünk. T = m 2 (V + ω r)2 = m 2 V 2 + mv (ω r) + m 2 (ω r)2. mv (ω r) = mr(v ω) = (V ω) mr = 0 2 mivel a kezdőpontot a tömegközéppontban választottuk.

23 A tehetetlenségi nyomaték A merev test nozgási energiája diszkrét tömegpontok rendszere esetén : T = mv 2 ahol az összegezést a testet alkotó összes pontra kell elvégeznünk. T = m 2 (V + ω r)2 = m 2 V 2 + mv (ω r) + m 2 (ω r)2. mv (ω r) = mr(v ω) = (V ω) mr = 0 2 mivel a kezdőpontot a tömegközéppontban választottuk. T = MV m(ω 2 r 2 (ωr) 2) 2 A test energiáját csak akkor bonthatjuk fel két, haladó és forgó mozgási energiákra, ha a kezdőpontot a tömegközéppontban vesszük fel.

24 A tehetetlenségi nyomaték A merev test nozgási energiája diszkrét tömegpontok rendszere esetén : T = mv 2 ahol az összegezést a testet alkotó összes pontra kell elvégeznünk. T = m 2 (V + ω r)2 = m 2 V 2 + mv (ω r) + m 2 (ω r)2. mv (ω r) = mr(v ω) = (V ω) mr = 0 2 mivel a kezdőpontot a tömegközéppontban választottuk. T = MV m(ω 2 r 2 (ωr) 2) 2 A test energiáját csak akkor bonthatjuk fel két, haladó és forgó mozgási energiákra, ha a kezdőpontot a tömegközéppontban vesszük fel. A forgási energia tenzorjelölésekkel : T rot = 1 m(ω 2 i xi 2 ω i x i ω k x k ) = 1 m(ωi ω k δ ik xl 2 ω i ω k x i x k ) = 2 2 = 1 2 ω iω k m(x 2 l δ ik x i x k ). felhasználtuk az azonos indexekre vonatkozó összegeszési megállapodást.

25 Bevezetve a Θ ik = m(x 2 l δ ik x i x k ) másodrendű szimmetrikus tenzort, a kinetikus energia kifejezése : T = MV 2 2 és a merev test Lagrange-függvénye L = MV Θ ikω i ω k Θ ikω i ω k U ahol az U potenciális energia függhet, a tömegközéppont X, Y, Z koordinátáitól és a mozgó koordináta-rendszer tengelyeinek irányát megadó három szögtől.

26 A Θ ik tenzor a test tehetetlenségi nyomatékának tenzora vagy egyszerűen a tehetetlenségi tenzor.

27 A Θ ik tenzor a test tehetetlenségi nyomatékának tenzora vagy egyszerűen a tehetetlenségi tenzor. m(y 2 + z 2 ) mxy mxz Θ ik = myx m(x 2 + z 2 ) myz mzx mzy m(x 2 + y 2 )

28 A Θ ik tenzor a test tehetetlenségi nyomatékának tenzora vagy egyszerűen a tehetetlenségi tenzor. m(y 2 + z 2 ) mxy mxz Θ ik = myx m(x 2 + z 2 ) myz mzx mzy m(x 2 + y 2 ) Θ xx, Θ yy, Θ zz komponenseket a megfelelő tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéknak nevezzük.

29 A Θ ik tenzor a test tehetetlenségi nyomatékának tenzora vagy egyszerűen a tehetetlenségi tenzor. m(y 2 + z 2 ) mxy mxz Θ ik = myx m(x 2 + z 2 ) myz mzx mzy m(x 2 + y 2 ) Θ xx, Θ yy, Θ zz komponenseket a megfelelő tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéknak nevezzük. A tehetetlenségi nyomaték additív.

30 A Θ ik tenzor a test tehetetlenségi nyomatékának tenzora vagy egyszerűen a tehetetlenségi tenzor. m(y 2 + z 2 ) mxy mxz Θ ik = myx m(x 2 + z 2 ) myz mzx mzy m(x 2 + y 2 ) Θ xx, Θ yy, Θ zz komponenseket a megfelelő tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéknak nevezzük. A tehetetlenségi nyomaték additív. Ha a merev testet folytonosnak tekintjük: Θ ik = ρ(xl 2 δ ik x i x k )dv.

31 A Θ ik tenzor a test tehetetlenségi nyomatékának tenzora vagy egyszerűen a tehetetlenségi tenzor. m(y 2 + z 2 ) mxy mxz Θ ik = myx m(x 2 + z 2 ) myz mzx mzy m(x 2 + y 2 ) Θ xx, Θ yy, Θ zz komponenseket a megfelelő tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéknak nevezzük. A tehetetlenségi nyomaték additív. Ha a merev testet folytonosnak tekintjük: Θ ik = ρ(xl 2 δ ik x i x k )dv. Másodrendű szimmetrikus tenzort diagonalizálni lehet az x 1, x 2 és x 3 tengelyek megfelelő irányú megválasztásával.

32 A Θ ik tenzor a test tehetetlenségi nyomatékának tenzora vagy egyszerűen a tehetetlenségi tenzor. m(y 2 + z 2 ) mxy mxz Θ ik = myx m(x 2 + z 2 ) myz mzx mzy m(x 2 + y 2 ) Θ xx, Θ yy, Θ zz komponenseket a megfelelő tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéknak nevezzük. A tehetetlenségi nyomaték additív. Ha a merev testet folytonosnak tekintjük: Θ ik = ρ(xl 2 δ ik x i x k )dv. Másodrendű szimmetrikus tenzort diagonalizálni lehet az x 1, x 2 és x 3 tengelyek megfelelő irányú megválasztásával. Ezek az irányok a főtehetetlenségi tengelyek. A tenzor megfelelő komponensei fő tehetetlenségi nyomatékok.

33 A Θ ik tenzor a test tehetetlenségi nyomatékának tenzora vagy egyszerűen a tehetetlenségi tenzor. m(y 2 + z 2 ) mxy mxz Θ ik = myx m(x 2 + z 2 ) myz mzx mzy m(x 2 + y 2 ) Θ xx, Θ yy, Θ zz komponenseket a megfelelő tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéknak nevezzük. A tehetetlenségi nyomaték additív. Ha a merev testet folytonosnak tekintjük: Θ ik = ρ(xl 2 δ ik x i x k )dv. Másodrendű szimmetrikus tenzort diagonalizálni lehet az x 1, x 2 és x 3 tengelyek megfelelő irányú megválasztásával. Ezek az irányok a főtehetetlenségi tengelyek. A tenzor megfelelő komponensei fő tehetetlenségi nyomatékok. Ilyen választás esetén : T rot = 1 2 (Θ1ω2 1 + Θ 2ω2 2 + Θ 3ω3) 2

34 A Θ ik tenzor a test tehetetlenségi nyomatékának tenzora vagy egyszerűen a tehetetlenségi tenzor. m(y 2 + z 2 ) mxy mxz Θ ik = myx m(x 2 + z 2 ) myz mzx mzy m(x 2 + y 2 ) Θ xx, Θ yy, Θ zz komponenseket a megfelelő tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéknak nevezzük. A tehetetlenségi nyomaték additív. Ha a merev testet folytonosnak tekintjük: Θ ik = ρ(xl 2 δ ik x i x k )dv. Másodrendű szimmetrikus tenzort diagonalizálni lehet az x 1, x 2 és x 3 tengelyek megfelelő irányú megválasztásával. Ezek az irányok a főtehetetlenségi tengelyek. A tenzor megfelelő komponensei fő tehetetlenségi nyomatékok. Ilyen választás esetén : T rot = 1 2 (Θ1ω2 1 + Θ 2ω2 2 + Θ 3ω3) 2 Mivel Θ 1 + Θ 2 = m(x x x 2 3 ) m(x x 2 2 ) = Θ 3,

35 Θ 1 Θ 2 Θ 3 aszimmetrikus pörgettyű

36 Θ 1 Θ 2 Θ 3 aszimmetrikus pörgettyű Θ 1 = Θ 2 Θ 3, szimmetrikus pörgettyű a főtengelyek az x 1x 2 síkban tetszőlegesen választhatók.

37 Θ 1 Θ 2 Θ 3 aszimmetrikus pörgettyű Θ 1 = Θ 2 Θ 3, szimmetrikus pörgettyű a főtengelyek az x 1x 2 síkban tetszőlegesen választhatók. Θ 1 = Θ 2 = Θ 3 gömbi pörgettyű mindhárom fő tehetetlenségi tengely tetszőlegesen választható.

38 Θ 1 Θ 2 Θ 3 aszimmetrikus pörgettyű Θ 1 = Θ 2 Θ 3, szimmetrikus pörgettyű a főtengelyek az x 1x 2 síkban tetszőlegesen választhatók. Θ 1 = Θ 2 = Θ 3 gömbi pörgettyű mindhárom fő tehetetlenségi tengely tetszőlegesen választható. Ha a testnek van szimmetriasíkja, akkor a tömegközéppontnak és két fő tehetetlenségi tengelynek ebben a síkban kell elhelyezkednie, míg a harmadik merőleges rá.

39 Példa Egy síkban elhelyezkedő részecskék rendszere. Ha a rendszer síkja az x 1x 2, akkor, mivel x 3 = 0 Θ 1 = mx 2 2, Θ 2 = mx 2 1, Θ 3 = m(x x 2 2 ) tehát Θ 3 = Θ 1 + Θ 2.

40 Példa Egy síkban elhelyezkedő részecskék rendszere. Ha a rendszer síkja az x 1x 2, akkor, mivel x 3 = 0 tehát Θ 1 = mx 2 2, Θ 2 = mx 2 1, Θ 3 = m(x x 2 2 ) Θ 3 = Θ 1 + Θ 2. Ezt a Θ 3 tehetetlenségi nyomatékot még a következőképen is kiszámithatjuk : Θ 3 = i m i r 2 i =

41 Példa Egy síkban elhelyezkedő részecskék rendszere. Ha a rendszer síkja az x 1x 2, akkor, mivel x 3 = 0 tehát Θ 1 = mx 2 2, Θ 2 = mx 2 1, Θ 3 = m(x x 2 2 ) Θ 3 = Θ 1 + Θ 2. Ezt a Θ 3 tehetetlenségi nyomatékot még a következőképen is kiszámithatjuk : Θ 3 = i m i r 2 i = 1 M i,k m i m k r 2 i =

42 Példa Egy síkban elhelyezkedő részecskék rendszere. Ha a rendszer síkja az x 1x 2, akkor, mivel x 3 = 0 tehát Θ 1 = mx 2 2, Θ 2 = mx 2 1, Θ 3 = m(x x 2 2 ) Θ 3 = Θ 1 + Θ 2. Ezt a Θ 3 tehetetlenségi nyomatékot még a következőképen is kiszámithatjuk : Θ 3 = i m i r 2 i = 1 M i,k m i m k r 2 i = 1 2M i,k m i m k (r 2 i + r 2 k ) =

43 Példa Egy síkban elhelyezkedő részecskék rendszere. Ha a rendszer síkja az x 1x 2, akkor, mivel x 3 = 0 tehát Θ 1 = mx 2 2, Θ 2 = mx 2 1, Θ 3 = m(x x 2 2 ) Θ 3 = Θ 1 + Θ 2. Ezt a Θ 3 tehetetlenségi nyomatékot még a következőképen is kiszámithatjuk : Θ 3 = i = 1 2M i,k m i r 2 i = 1 M i,k m i m k r 2 i = 1 2M m i m k (r 2 i 2r i r k + r 2 k ) = i,k m i m k (r 2 i + r 2 k ) =

44 Példa Egy síkban elhelyezkedő részecskék rendszere. Ha a rendszer síkja az x 1x 2, akkor, mivel x 3 = 0 tehát Θ 1 = mx 2 2, Θ 2 = mx 2 1, Θ 3 = m(x x 2 2 ) Θ 3 = Θ 1 + Θ 2. Ezt a Θ 3 tehetetlenségi nyomatékot még a következőképen is kiszámithatjuk : Θ 3 = i = 1 2M i,k m i r 2 i = 1 M i,k m i m k r 2 i = 1 2M m i m k (r 2 i 2r i r k + r 2 k ) = 1 2M i,k m i m k (r 2 i + r 2 k ) = m i m k (r i r k) 2 ahol felhasználtuk, hogy m i r i = 0 mivel a kezdőpont a test tömegközéppontjában van. i,k

45 Példa Egy síkban elhelyezkedő részecskék rendszere. Ha a rendszer síkja az x 1x 2, akkor, mivel x 3 = 0 tehát Θ 1 = mx 2 2, Θ 2 = mx 2 1, Θ 3 = m(x x 2 2 ) Θ 3 = Θ 1 + Θ 2. Ezt a Θ 3 tehetetlenségi nyomatékot még a következőképen is kiszámithatjuk : Θ 3 = i = 1 2M i,k m i r 2 i = 1 M i,k m i m k r 2 i = 1 2M m i m k (r 2 i 2r i r k + r 2 k ) = 1 2M i,k m i m k (r 2 i + r 2 k ) = m i m k (r i r k) 2 ahol felhasználtuk, hogy m i r i = 0 mivel a kezdőpont a test tömegközéppontjában van. Tehát a Θ 3 = 1 m i m k l 2 ik 2M kifejezésben nem a pontok koordinátái, hanem az egymástól mért távolságok szerepelnek. i,k i,k

46 Ha a testnek van (valamilyen rendű) szimmetriatengelye, akkor a tömegközéppont ezen a tengelyen van. Megegyezik ezzel a tengellyel az egyik fő tehetetlenségi tengely is. Ha a szimmetriatngely rendje kettőnél nagyobb, akkor a test szimmetrikus pörgettyű. Ha a rendszert alkotó részecskék egy egyenes mentén helyezkednek el, például az x 3 mentén, akkor Θ 1 = Θ 2 = mx 2 3, Θ 3 = 0 Az ilyen rendszert rotátornak nevezzük.

47 Ha a mozgó koordináta-rendszer kezdőpontját nem az O-val jelölt tömegközéppontban hanem egy olyan O pontban vesszük fel melynek helyzetvektora O-hoz képest a lesz, akkor r = r + a, x i = x i + a i és a tehetetlenségi nyomaték új tenzora Θ ik = Θ ik + M(a 2 δ ik a i a k ) lesz (Steiner képlete) ami gyakran megkönnyíti Θ ik kiszámítását.

Bevezetés az elméleti zikába

Bevezetés az elméleti zikába Bevezetés az elméleti zikába egyetemi jegyzet Merev test mozgása Lázár Zsolt, Lázár József Babe³Bolyai Tudományegyetem Fizika Kar 011 TARTALOMJEGYZÉK 0.1. Alapfogalmak,jelölések............................

Részletesebben

Az elméleti mechanika alapjai

Az elméleti mechanika alapjai Az elméleti mechanika alapjai Tömegpont, a továbbiakban részecske. A jelenségeket a háromdimenziós térben és időben játszódnak le: r helyzetvektor v dr dt ṙ, a dr dt r a részecske sebessége illetve gyorsulása.

Részletesebben

Az alábbi fogalmak és törvények jelentését/értelmezését/matematikai alakját (megfelelő mélységben) ismerni kell: Newtoni mechanika

Az alábbi fogalmak és törvények jelentését/értelmezését/matematikai alakját (megfelelő mélységben) ismerni kell: Newtoni mechanika Az alábbi fogalmak és törvények jelentését/értelmezését/matematikai alakját (megfelelő mélységben) ismerni kell: Newtoni mechanika 1. előadás Vonatkoztatási rendszer Hely-idő-tömeg standardok 3-dimenziós

Részletesebben

MateFIZIKA: Pörgés, forgás, csavarodás (Vektorok és axiálvektorok a fizikában)

MateFIZIKA: Pörgés, forgás, csavarodás (Vektorok és axiálvektorok a fizikában) MateFIZIKA: Pörgés, forgás, csavarodás (Vektorok és axiálvektorok a fizikában) Tasnádi Tamás 1 2015. április 17. 1 BME, Mat. Int., Analízis Tsz. Tartalom Vektorok és axiálvektorok Forgómozgás, pörgettyűk

Részletesebben

DINAMIKA A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév)

DINAMIKA A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév) DINAMIKA A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév) Dinamika Pontszám 1. A mechanikai mozgás fogalma (1) 2. Az anyagi pont pályája (1) 3. A mozgástörvény

Részletesebben

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 2. gyakorlat 1. Feladatok a kinematika tárgyköréből Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 1.1. Feladat: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel

Részletesebben

MODELLEZÉS - SZIMULÁCIÓ

MODELLEZÉS - SZIMULÁCIÓ Mechatronika = Mechanikai elemek+ elektromechanikai átalakítók+ villamos rendszerek+ számítógép elemek integrációja Eszközök, rendszerek, gépek és szerkezetek felügyeletére, vezérlésére (manapság miniatürizált)

Részletesebben

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből 1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből Forgatónyomaték, impulzusmomentum, impulzusmomentum tétel 1.1. Feladat: (HN 13B-7) Homogén tömör henger csúszás nélkül gördül le az α szög alatt hajló

Részletesebben

Lagrange egyenletek. Úgy a virtuális munka mint a D Alembert-elv gyakorlati alkalmazását

Lagrange egyenletek. Úgy a virtuális munka mint a D Alembert-elv gyakorlati alkalmazását Lagrange egyenletek Úgy a virtuális munka mint a D Alembert-elv gyakorlati alkalmazását megnehezíti a δr i virtuális elmozdulások egymástól való függősége. (F i ṗ i )δx i = 0, i = 1, 3N. (1) i 3N infinitezimális

Részletesebben

Megjegyzés: jelenti. akkor létezik az. ekkor

Megjegyzés: jelenti. akkor létezik az. ekkor . Hármas Integrál. Bevezetés és definíciók A bevezetés első részében egy feladaton keresztül jutunk el a hármasintegrál definíciójához. Feladat: Legyen R korlátos test, és a testnek legyen az f(x, y, z

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN

ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 3. GÉPEK MECHANIKAI FOLYAMATAI 1. Definiálja a térbeli pont helyvektorát! r helyvektor előáll ortogonális (a 3 tengely egymásra merőleges) koordinátarendszer koordinátairányú

Részletesebben

Mechanika. Kinematika

Mechanika. Kinematika Mechanika Kinematika Alapfogalmak Anyagi pont Vonatkoztatási és koordináta rendszer Pálya, út, elmozdulás, Vektormennyiségek: elmozdulásvektor Helyvektor fogalma Sebesség Mozgások csoportosítása A mozgásokat

Részletesebben

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS 1 EGYENLETES KÖRMOZGÁS Pálya kör Út ív Definíció: Test körpályán azonos irányban haladva azonos időközönként egyenlő íveket tesz meg. Periodikus mozgás 2 PERIODICITÁS

Részletesebben

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendület Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendülettétel: Az lendület erő hatására változik meg. Az eredő erő határozza meg

Részletesebben

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel 1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel Munkavégzés, teljesítmény 1.1. Feladat: (HN 6B-8) Egy rúgót nyugalmi állapotból 4 J munka árán 10 cm-rel nyújthatunk meg. Mekkora

Részletesebben

Kinematika szeptember Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek

Kinematika szeptember Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek Kinematika 2014. szeptember 28. 1. Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek 1.1. Vonatkoztatási rendszerek A test mozgásának leírása kezdetén ki kell választani azt a viszonyítási rendszert, amelyből

Részletesebben

Geometriai vagy kinematikai természetű feltételek: kötések vagy. kényszerek. 1. Egy apró korong egy mozdulatlan lejtőn vagy egy gömb belső

Geometriai vagy kinematikai természetű feltételek: kötések vagy. kényszerek. 1. Egy apró korong egy mozdulatlan lejtőn vagy egy gömb belső Kényszerek Geometriai vagy kinematikai természetű feltételek: kötések vagy kényszerek. Példák: 1. Egy apró korong egy mozdulatlan lejtőn vagy egy gömb belső felületén mozog. Kényszerek Geometriai vagy

Részletesebben

Irányításelmélet és technika I.

Irányításelmélet és technika I. Irányításelmélet és technika I. Mechanikai rendszerek dinamikus leírása Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék amagyar@almos.vein.hu 2010

Részletesebben

17. előadás: Vektorok a térben

17. előadás: Vektorok a térben 17. előadás: Vektorok a térben Szabó Szilárd A vektor fogalma A mai előadásban n 1 tetszőleges egész szám lehet, de az egyszerűség kedvéért a képletek az n = 2 esetben szerepelnek. Vektorok: rendezett

Részletesebben

Példa: Háromszög síkidom másodrendű nyomatékainak számítása

Példa: Háromszög síkidom másodrendű nyomatékainak számítása Példa: Háromszög síkidom másodrendű nyomatékainak számítása Készítette: Dr. Kossa Attila kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék. február 6. Határozzuk meg az alábbi ábrán látható derékszögű háromszög

Részletesebben

Merev testek kinematikája

Merev testek kinematikája Merev testek kinematikája Egy pontrendszert merev testnek tekintünk, ha bármely két pontjának távolsága állandó. (f=6, Euler) A merev test tetszőleges mozgása leírható elemi transzlációk és elemi rotációk

Részletesebben

Feladatok az 5. hétre. Eredményekkel és teljesen kidolgozott megoldásokkal az 1,2,3.(a),(b),(c), 6.(a) feladatokra

Feladatok az 5. hétre. Eredményekkel és teljesen kidolgozott megoldásokkal az 1,2,3.(a),(b),(c), 6.(a) feladatokra Feladatok az 5. hétre. Eredményekkel és teljesen kidolgozott megoldásokkal az 1,,3.(a),(b),(), 6.(a) feladatokra 1. Oldjuk meg a következő kezdeti érték feladatot: y 1 =, y(0) = 3, 1 x y (0) = 1. Ha egy

Részletesebben

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin egyetemi docens Fontos tudnivalók e-mail: racz.ervin@kvk.uni-obuda.hu web: http://uni-obuda.hu/users/racz.ervin/index.htm Iroda: Bécsi út, C. épület, 124. szoba Fizika II. - ismertetés

Részletesebben

DR. BUDO ÁGOSTON ' # i. akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár MECHANIKA. Kilencedik kiadás TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

DR. BUDO ÁGOSTON ' # i. akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár MECHANIKA. Kilencedik kiadás TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST DR. BUDO ÁGOSTON ' # i akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár MECHANIKA Kilencedik kiadás TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1991 TARTALOMJEGYZÉK Bevezette 1.. A klasszikus mechanika feladata, érvényességi határai

Részletesebben

6. A Lagrange-formalizmus

6. A Lagrange-formalizmus Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 6. rész 1 6. A Lagrange-formalizmus A Lagrange-formalizmus alkalmazásával bizonyos fizikai rendszerek mozgásegyenleteit írhatjuk fel egyszerű módon. Az alapvető

Részletesebben

Meghatározás: Olyan egyenlet, amely a független változók mellett tartalmaz egy vagy több függvényt és azok deriváltjait.

Meghatározás: Olyan egyenlet, amely a független változók mellett tartalmaz egy vagy több függvényt és azok deriváltjait. Közönséges differenciálegyenletek Meghatározás: Olyan egyenlet, amely a független változók mellett tartalmaz egy vagy több függvényt és azok deriváltjait. Célunk a függvény meghatározása Egyetlen független

Részletesebben

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele Rezgőmozgás A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele A rezgés fogalma Minden olyan változás, amely az időben valamilyen ismétlődést mutat rezgésnek nevezünk. A rezgések fajtái:

Részletesebben

atommag körül relatív nagy távolságra keringő elektron klasszikus modellje (Rydberg atomoknál)

atommag körül relatív nagy távolságra keringő elektron klasszikus modellje (Rydberg atomoknál) Centrális erőtérben való mozgás egymás gravitációs terében mozgó égitestek atommag körül relatív nagy távolságra keringő elektron klasszikus modellje (Rydberg atomoknál) Végtelen tömegű + véges tömegű

Részletesebben

Chasles tételéről. Előkészítés

Chasles tételéről. Előkészítés 1 Chasles tételéről A minap megint találtunk valami érdekeset az interneten. Az [ 1 ] tankönyvet, illetve an - nak fejezetenként felrakott egyetemi internetes változatát. Utóbbi 20. fejezetében volt az,

Részletesebben

Lagrange és Hamilton mechanika

Lagrange és Hamilton mechanika Lagrange és 2010. október 17. Lagrange és Tartalom 1 Variáció Lagrange egyenlet Legendre transzformáció Hamilton egyenletek 2 3 Szimplektikus sokaság Hamilton mez Hamilton és Lagrange egyenletek ekvivalenciája

Részletesebben

Gyakorló feladatok Feladatok, merev test dinamikája

Gyakorló feladatok Feladatok, merev test dinamikája Gyakorló feladatok Feladatok, merev test dinamikája 4.5.1. Feladat Határozza meg egy súlytalannak tekinthető súlypontját. 2 m hosszú rúd két végén lévő 2 kg és 3 kg tömegek Feltéve, hogy a súlypont a 2

Részletesebben

Kifejtendő kérdések december 11. Gyakorló feladatok

Kifejtendő kérdések december 11. Gyakorló feladatok Kifejtendő kérdések 2016. december 11. Gyakorló feladatok 1. Adja meg és a pályagörbe felrajzolásával értelmezze egy tömegpont általános síkbeli mozgását jellemző kinematikai mennyiségeket (1p)! Vezesse

Részletesebben

Mozgás centrális erőtérben

Mozgás centrális erőtérben Mozgás centális eőtében 1. A centális eő Válasszunk egy olyan potenciális enegia függvényt, amely csak az oigótól való távolságtól függ: V = V(). A tömegponta ható eő a potenciális enegiája gaiensének

Részletesebben

Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása

Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása BUDAPEST MŰSZAK ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNY EGYETEM Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása Segédlet a Szilárdságtan c tárgy házi feladatához Készítette: Lehotzky Dávid Budapest, 205 február 28 ábra

Részletesebben

EGY ABLAK - GEOMETRIAI PROBLÉMA

EGY ABLAK - GEOMETRIAI PROBLÉMA EGY ABLAK - GEOMETRIAI PROBLÉMA Írta: Hajdu Endre A számítógépemhez tartozó két hangfal egy-egy négyzet keresztmetszetű hasáb hely - szűke miatt az ablakpárkányon van elhelyezve (. ábra).. ábra Hogy az

Részletesebben

Égi mechanika tesztkérdések. A hallgatók javaslatai 2008

Égi mechanika tesztkérdések. A hallgatók javaslatai 2008 Égi mechanika tesztkérdések A hallgatók javaslatai 2008 1 1 Albert hajnalka 1. A tömegközéppont körüli mozgást leíró m 1 s1 = k 2 m 1m 2 r,m s r 2 r 2 2 = k 2 m 1m 2 r r 2 r mozgásegyenletek ekvivalensek

Részletesebben

IMPULZUS MOMENTUM. Impulzusnyomaték, perdület, jele: N

IMPULZUS MOMENTUM. Impulzusnyomaték, perdület, jele: N IPULZUS OENTU Impulzusnyomaték, perdület, jele: N Definíció: Az (I) impulzussal rendelkező test impulzusmomentuma egy tetszőleges O pontra vonatkoztatva: O I r m Az impulzus momentum vektormennyiség: két

Részletesebben

Robotika. Kinematika. Magyar Attila

Robotika. Kinematika. Magyar Attila Robotika Kinematika Magyar Attila amagyar@almos.vein.hu Miről lesz szó? Bevezetés Merev test pozíciója és orientációja Rotáció Euler szögek Homogén transzformációk Direkt kinematika Nyílt kinematikai lánc

Részletesebben

A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája

A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája A mechanika alapjai A pontszerű testek dinamikája Horváth András SZE, Fizika Tsz. v 0.6 1 / 26 alapi Bevezetés Newton I. Newton II. Newton III. Newton IV. alapi 2 / 26 Bevezetés alapi Bevezetés Newton

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia,

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia, Tárgymutató állapottér, 3 10, 107 általánosított impulzusok, 143 147 általánosított koordináták, 143 147 áramlás, 194 197 Arisztotelész mozgástörvényei, 71 77 bázisvektorok, 30 centrifugális erő, 142 ciklikus

Részletesebben

Lássuk be, hogy nem lehet a három pontot úgy elhelyezni, hogy egy inerciarendszerben

Lássuk be, hogy nem lehet a három pontot úgy elhelyezni, hogy egy inerciarendszerben Feladat: A háromtest probléma speciális megoldásai Arra vagyunk kiváncsiak, hogy a bolygó mozgásnak milyen egyszerű egyensúlyi megoldásai vannak három bolygó esetén. Az így felmerülő három-test probléma

Részletesebben

BEVEZETÉS A MECHANIKÁBA II. MEREVTESTEK ÉS FOLYTONOS

BEVEZETÉS A MECHANIKÁBA II. MEREVTESTEK ÉS FOLYTONOS BEVEZETÉS A MECHANIKÁBA II. MEREVTESTEK ÉS FOLYTONOS KÖZEGEK Sailer Kornél Egyetemi előadás Elméleti Fizikai Tanszék Debreceni Egyetem Debrecen 2007. 3 Contents 1 MEREVTESTEK 8 1.1 Merevtestek kinematikája........................

Részletesebben

Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 10. hét

Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 10. hét Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 10. hét Tehetetlenségi nyomaték m tömegű, a forgástengelytől l távolságra lévő tömegpont tehetetlenségi nyomatéka a rögzített tengelyre vonatkoztatva: Θ = m

Részletesebben

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája Egészségügyi mérnökképzés MECHNIK I. rész: Szilárd testek mechanikája készítette: Németh Róbert Igénybevételek térben I. z alapelv ugyanaz, mint síkban: a keresztmetszet egyik oldalán levő szerkezetrészre

Részletesebben

Hajder Levente 2017/2018. II. félév

Hajder Levente 2017/2018. II. félév Hajder Levente hajder@inf.elte.hu Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 2017/2018. II. félév Tartalom 1 2 3 Geometriai modellezés feladata A világunkat modellezni kell a térben. Valamilyen koordinátarendszer

Részletesebben

8. előadás. Kúpszeletek

8. előadás. Kúpszeletek 8. előadás Kúpszeletek Kör A k kört egyértelműen meghatározza C(a,b) középpontja és r sugara. A P pont pontosan akkor van k-n, ha CP=r. Vektoregyenlet: p-c = r. Koordinátás egyenlet: (X-a)2 + (Y-b)2 =

Részletesebben

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés. SZABÓ JÁNOS: Fizika (Mechanika, hőtan) I. TARTALOMJEGYZÉK Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai... 2. Tér is idő. Hosszúság- és időmérés. MECHANIKA I. Az anyagi pont mechanikája 1. Az anyagi

Részletesebben

Pere Balázs október 20.

Pere Balázs október 20. Végeselem anaĺızis 1. előadás Széchenyi István Egyetem, Alkalmazott Mechanika Tanszék 2014. október 20. Mi az a VégesElem Anaĺızis (VEA)? Mi az a VégesElem Anaĺızis (VEA)? Mi az a VégesElem Anaĺızis (VEA)?

Részletesebben

Végeselem analízis. 1. el adás

Végeselem analízis. 1. el adás Végeselem analízis 1. el adás Pere Balázs Széchenyi István Egyetem, Alkalmazott Mechanika Tanszék 2016. szeptember 7. Mi az a VégesElem Analízis (VEA)? Parciális dierenciálegyenletek (egyenletrendszerek)

Részletesebben

Tehetetlenségi nyomaték, impulzusmomentum-tétel, -megmaradás

Tehetetlenségi nyomaték, impulzusmomentum-tétel, -megmaradás Tehetetlenségi nyomaték, impulzusmomentum-tétel, -megmaradás Tehetetlenségi nyomaték számítása pontrendszerre: Θ = Σ m i l i, ahol l i az m i tömegű test távolsága a forgástengelytől, kiterjedt testre:

Részletesebben

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra . Gyakorlat 4B-9 A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld. 4-6 ábra.). Számítsuk ki az E elektromos térerősséget a vonal irányában lévő, annak.. ábra. 4-6 ábra végpontjától

Részletesebben

A mechanikai alaptörvények ismerete

A mechanikai alaptörvények ismerete A mechanikai alaptörvények ismerete Az oldalszám hivatkozások a Hudson-Nelson Útban a modern fizikához c. könyv megfelelő szakaszaira vonatkoznak. A Feladatgyűjtemény a Mérnöki fizika tárgy honlapjára

Részletesebben

Az inga mozgásának matematikai modellezése

Az inga mozgásának matematikai modellezése Az inga mozgásának matematikai modellezése Csizmadia László Bolyai Intézet, Szegedi Tudományegyetem Természet és Matematika Szeged, SZTE L. Csizmadia (Szeged) Őszi Kulturális Fesztivál, 2011. 2011.10.08.

Részletesebben

1. ábra. 24B-19 feladat

1. ábra. 24B-19 feladat . gyakorlat.. Feladat: (HN 4B-9) A +Q töltés egy hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld.. ábra.). Számítsuk ki az E elektromos térerősséget a vonal. ábra. 4B-9 feladat irányában lévő,

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:...

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:... 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV:.. 2018. október 18. Neptun kód:... g=10 m/s 2 Előadó: Márkus/Varga Az eredményeket a bekeretezett részbe be kell írni! 1. Egy m=3

Részletesebben

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2) 2. Gyakorlat 30B-14 Az Egyenlítőnél, a földfelszín közelében a mágneses fluxussűrűség iránya északi, nagysága kb. 50µ T,az elektromos térerősség iránya lefelé mutat, nagysága; kb. 100 N/C. Számítsuk ki,

Részletesebben

Egy mozgástani feladat

Egy mozgástani feladat 1 Egy mozgástani feladat Előző dolgozatunk melynek jele és címe: ED ~ Ismét az ellipszis egyenleteiről folytatásának tekinthető ez az írás. Leválasztottuk róla, mert bár szorosan kapcsolódnak, más a céljuk.

Részletesebben

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika Fizika mérnm rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Mechanika. előadás Dr. Geretovszky Zsolt 1. szeptember 15. Klasszikus mechanika A fizika azon ága, melynek feladata az anyagi testek mozgására vonatkozó

Részletesebben

Bevezetés az elméleti zikába

Bevezetés az elméleti zikába Bevezetés az elméleti zikába egyetemi jegyzet Kúpszeletek Lázár Zsolt, Lázár József Babe³Bolyai Tudományegyetem Fizika Kar 2011 TARTALOMJEGYZÉK 6 TARTALOMJEGYZÉK Azokat a görbéket, amelyeknek egyenlete

Részletesebben

A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról

A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról 1 A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról A végein fonállal felfüggesztett egyenes rúd részleges erőtani vizsgálatát mutattuk be egy korábbi dolgozatunkban, melynek címe: Forgatónyomaték mérése - I.

Részletesebben

1 2. Az anyagi pont kinematikája

1 2. Az anyagi pont kinematikája 1. Az anyagi pont kinematikája 1. Ha egy P anyagi pont egyenes vonalú mozgását az x = 1t +t) egyenlet írja le x a megtett út hossza m-ben), határozzuk meg a pont sebességét és gyorsulását az indulás utáni

Részletesebben

Kvantummechanika gyakorlat Beadandó feladatsor Határid : 4. heti gyakorlatok eleje

Kvantummechanika gyakorlat Beadandó feladatsor Határid : 4. heti gyakorlatok eleje Kvantummechanika gyakorlat 015 1. Beadandó feladatsor Határid : 4. heti gyakorlatok eleje 1. Mutassuk meg, hogy A és B tetsz leges operátorokra igaz, hogy e B A e B = A + [B, A] + 1![ B, [B, A] ] +....

Részletesebben

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport MECHANIKA I. 1. Definiálja a helyvektort! 2. Mondja meg mit értünk vonatkoztatási rendszeren! 3. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor

Részletesebben

Bevezetés az elméleti zikába

Bevezetés az elméleti zikába Bevezetés az elméleti zikába egyetemi jegyzet Az elméleti mechanika alapjai Lázár Zsolt, Lázár József Babe³Bolyai Tudományegyetem Fizika Kar 011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elméleti mechanika 7 1.1. Az elméleti

Részletesebben

Infobionika ROBOTIKA. XI. Előadás. Robot manipulátorok III. Differenciális kinematika. Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében

Infobionika ROBOTIKA. XI. Előadás. Robot manipulátorok III. Differenciális kinematika. Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében Infobionika ROBOTIKA XI. Előadás Robot manipulátorok III. Differenciális kinematika Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0018/1.0 projekt keretében Tartalom A forgatási mátrix időbeli deriváltja A geometriai

Részletesebben

Q 1 D Q 2 (D x) 2 (1.1)

Q 1 D Q 2 (D x) 2 (1.1) . Gyakorlat 4B-9 Két pontszerű töltés az x tengelyen a következőképpen helyezkedik el: egy 3 µc töltés az origóban, és egy + µc töltés az x =, 5 m koordinátájú pontban van. Keressük meg azt a helyet, ahol

Részletesebben

t, u v. u v t A kúpra írt csavarvonalról I. rész

t, u v. u v t A kúpra írt csavarvonalról I. rész A kúpra írt csavarvonalról I. rész Sokféle kúpra írt csavarvonal létezik. Ezek közül először a legegyszerűbbel foglalko - zunk. Ezt azért tesszük mert meglepő az a tény hogy eddig még szinte sehol nem

Részletesebben

2 óra szeminárium, kedd 10 óra, 3/II terem. Elektronikus anyag: comodi.phys.ubbcluj.ro/elmeletifizika

2 óra szeminárium, kedd 10 óra, 3/II terem. Elektronikus anyag: comodi.phys.ubbcluj.ro/elmeletifizika Tematika: AZ ELMÉLETI FIZIKA ALAPJAI Kódszám: FLM1303 Kreditszám: 6 Órarend:3 óra előadás, hétfő 10 óra, 243A. terem 2 óra szeminárium, kedd 10 óra, 3/II terem Oktató: Lázár Zsolt József adjunktus főépület

Részletesebben

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása.

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása. Dinamika A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása. Newton törvényei: I. Newton I. axiómája: Minden nyugalomban lévő test megtartja nyugalmi állapotát, minden mozgó test

Részletesebben

v i = v i V. (1) m i m i (v i V) = i P = i m i V = m i v i i A V = P M

v i = v i V. (1) m i m i (v i V) = i P = i m i V = m i v i i A V = P M Mképpen függ egy pontrendszer mpulzusa a vonatkoztatás rendszertől? K-ban legyenek a részecskék sebessége v. K -ben mely K-hoz képest V sebességgel halad v = v V. (1) P = m v = m (v V) = m v m V = = P

Részletesebben

7. GRAVITÁCIÓS ALAPFOGALMAK

7. GRAVITÁCIÓS ALAPFOGALMAK 7. GRAVITÁCIÓS ALAPFOGALMAK A földi nehézségi erőtérnek alapvetően fontos szerepe van a geodéziában és a geofizikában. A geofizikában a Föld szerkezetének tanulmányozásában és különféle ásványi nyersanyagok

Részletesebben

Oktatási Hivatal FIZIKA. I. kategória. A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2. forduló. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal FIZIKA. I. kategória. A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2. forduló. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 017/018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. forduló FIZIKA I. kategória Javítási-értékelési útmutató A versenyz k gyelmét felhívjuk arra, hogy áttekinthet en és olvashatóan

Részletesebben

Speciális relativitás

Speciális relativitás Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 3. (b) Speciális relativitás Relativisztikus dinamika Utolsó módosítás: 2013 október 15. 1 A relativisztikus tömeg (1) A bevezetett Lorentz-transzformáció biztosítja

Részletesebben

Digitális tananyag a fizika tanításához

Digitális tananyag a fizika tanításához Digitális tananyag a fizika tanításához Ismétlés Erőhatás a testek mechanikai kölcsönhatásának mértékét és irányát megadó vektormennyiség. jele: mértékegysége: 1 newton: erőhatás következménye: 1N 1kg

Részletesebben

A Maxwell - kerékről. Maxwell - ingának is nevezik azt a szerkezetet, melyről most lesz szó. Ehhez tekintsük az 1. ábrát is!

A Maxwell - kerékről. Maxwell - ingának is nevezik azt a szerkezetet, melyről most lesz szó. Ehhez tekintsük az 1. ábrát is! 1 A Maxwell - kerékről Maxwell - ingának is nevezik azt a szerkezetet, melyről most lesz szó. Ehhez tekintsük az 1. ábrát is! 1. ábra forrása: [ 1 ] Itt azt láthatjuk, hogy egy r sugarú kis hengerre felerősítettek

Részletesebben

Differenciálegyenletek numerikus integrálása április 9.

Differenciálegyenletek numerikus integrálása április 9. Differenciálegyenletek numerikus integrálása 2018. április 9. Differenciálegyenletek Olyan egyenletek, ahol a megoldást függvény alakjában keressük az egyenletben a függvény és deriváltjai szerepelnek

Részletesebben

A brachistochron probléma megoldása

A brachistochron probléma megoldása A brachistochron probléma megoldása Adott a függőleges síkban két nem egy függőleges egyenesen fekvő P 0 és P 1 pont, amelyek közül a P 1 fekszik alacsonyabban. Azt a kérdést fogjuk vizsgálni. hogy van-e

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 19 XIX A HATÁROZOTT INTEGRÁL ALkALmAZÁSAI 1 TERÜLET ÉS ÍVHOSSZ SZÁmÍTÁSA Területszámítás Ha f az [a,b] intervallumon nemnegatív, folytonos függvény, akkor az görbe, az x tengely,

Részletesebben

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből 1. Feladatok a dinamika tárgyköréből Newton három törvénye 1.1. Feladat: Három azonos m tömegű gyöngyszemet fonálra fűzünk, egymástól kis távolságokban a fonálhoz rögzítünk, és az elhanyagolható tömegű

Részletesebben

Denavit-Hartenberg konvenció alkalmazása térbeli 3DoF nyílt kinematikai láncú hengerkoordinátás és gömbi koordinátás robotra

Denavit-Hartenberg konvenció alkalmazása térbeli 3DoF nyílt kinematikai láncú hengerkoordinátás és gömbi koordinátás robotra Budapesti M szaki És Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar M szaki Mechanikai Tanszék Denavit-Hartenberg konvenció alkalmazása térbeli 3DoF nyílt kinematikai láncú hengerkoordinátás és gömbi koordinátás

Részletesebben

Bevezetés a görbe vonalú geometriába

Bevezetés a görbe vonalú geometriába Bevezetés a görbe vonalú geometriába Metrikus tenzor, Christoffel-szimbólum, kovariáns derivált, párhuzamos eltolás, geodetikus Pr hle Zsóa A klasszikus térelmélet elemei (szeminárium) 2012. október 1.

Részletesebben

2. REZGÉSEK Harmonikus rezgések: 2.2. Csillapított rezgések

2. REZGÉSEK Harmonikus rezgések: 2.2. Csillapított rezgések . REZGÉSEK.1. Harmonikus rezgések: Harmonikus erő: F = D x D m ẍ= D x (ezt a mechanikai rendszert lineáris harmonikus oszcillátornak nevezik) (Oszcillátor körfrekvenciája) ẍ x= Másodrendű konstansegyütthatós

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria III.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria III. Geometria III. DEFINÍCIÓ: (Vektor) Az egyenlő hosszúságú és egyirányú irányított szakaszoknak a halmazát vektornak nevezzük. Jele: v. DEFINÍCIÓ: (Geometriai transzformáció) Geometriai transzformációnak

Részletesebben

11. A FÖLD FORGÁSA, AZ ÁLTALÁNOS PRECESSZIÓ

11. A FÖLD FORGÁSA, AZ ÁLTALÁNOS PRECESSZIÓ 11. A FÖLD FORGÁSA, AZ ÁLTALÁNOS PRECESSZIÓ A Föld saját tengelye körüli forgását az ω r forgási szögsebesség-vektora jellemzi, ezért a Föld forgásának leírásához ismernünk kell a szögsebesség-vektor térbeli

Részletesebben

Forogj! Az [ 1 ] munkában találtunk egy feladatot, ami beindította a HD - készítési folyamatokat. Eredményei alább olvashatók. 1.

Forogj! Az [ 1 ] munkában találtunk egy feladatot, ami beindította a HD - készítési folyamatokat. Eredményei alább olvashatók. 1. 1 Forogj! Az [ 1 ] munkában találtunk egy feladatot, ami beindította a HD - készítési folyamatokat. Eredményei alább olvashatók. 1. Feladat Egy G gépkocsi állandó v 0 nagyságú sebességgel egyenes úton

Részletesebben

Komplex természettudomány 3.

Komplex természettudomány 3. Komplex természettudomány 3. 1 A lendület és megmaradása Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének a szorzata. Jele: I. Képlete: II = mm vv mértékegysége: kkkk mm ss A lendület származtatott

Részletesebben

Infobionika ROBOTIKA. X. Előadás. Robot manipulátorok II. Direkt és inverz kinematika. Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében

Infobionika ROBOTIKA. X. Előadás. Robot manipulátorok II. Direkt és inverz kinematika. Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében Infobionika ROBOTIKA X. Előadás Robot manipulátorok II. Direkt és inverz kinematika Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0018/1.0 projekt keretében Tartalom Direkt kinematikai probléma Denavit-Hartenberg konvenció

Részletesebben

A főtengelyproblémához

A főtengelyproblémához 1 A főtengelyproblémához Korábbi, az ellipszis perspektivikus ábrázolásával foglalkozó dolgozatainkban előkerült a másodrendű görbék kanonikus alakra hozása, majd ebben a főtengelyrendszert előállító elforgatási

Részletesebben

Fizika alapok vegyészeknek Mechanika II.: periodikus mozgások november 10.

Fizika alapok vegyészeknek Mechanika II.: periodikus mozgások november 10. Fizika alapok vegyészeknek Mechanika II.: periodikus mozgások Surján Péter 2018. november 10. 2 Tartalomjegyzék 1. Körmozgás 5 1.1. Az egyenletes körmozgás leírása.................. 5 1.2. A centripetális

Részletesebben

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1) 3. Gyakorlat 29A-34 Egy C kapacitású kondenzátort R ellenálláson keresztül sütünk ki. Mennyi idő alatt csökken a kondenzátor töltése a kezdeti érték 1/e 2 ed részére? Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény)

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, 2017. október 10.. CHFMAX NÉV: Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 Előadó: Márkus / Varga Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1) Az l hosszúságú

Részletesebben

Elektrodinamika. Maxwell egyenletek: Kontinuitási egyenlet: div n v =0. div E =4 div B =0. rot E = rot B=

Elektrodinamika. Maxwell egyenletek: Kontinuitási egyenlet: div n v =0. div E =4 div B =0. rot E = rot B= Elektrodinamika Maxwell egyenletek: div E =4 div B =0 rot E = rot B= 1 B c t 1 E c t 4 c j Kontinuitási egyenlet: n t div n v =0 Vektoranalízis rot rot u=grad divu u rot grad =0 div rotu=0 udv= ud F V

Részletesebben

A FÖLD PRECESSZIÓS MOZGÁSA

A FÖLD PRECESSZIÓS MOZGÁSA A FÖLD PRECESSZIÓS MOZGÁSA Völgyesi Lajos BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék A Föld bonyolult forgási jelenségeinek megismeréséhez pontos fizikai alapismeretek szükségesek. A fogalmak nem egységes

Részletesebben

MATEMATIKA HETI 5 ÓRA

MATEMATIKA HETI 5 ÓRA EURÓPAI ÉRETTSÉGI 2008 MATEMATIKA HETI 5 ÓRA IDŐPONT : 2008. június 5 (reggel) A VIZSGA IDŐTARTAMA: 4 óra (240 perc) MEGENGEDETT ESZKÖZÖK: Európai képletgyűjtemény Nem programozható, nem grafikus számológép

Részletesebben

Egy kinematikai feladat

Egy kinematikai feladat 1 Egy kinematikai feladat Valami geometriai dologról ötlött eszembe az alábbi feladat 1. ábra. 1. ábra Adott az a és b egyenes, melyek α szöget zárnak be egymással. A b egyenesre ráfektetünk egy d hosszúságú

Részletesebben

Termodinamika. Belső energia

Termodinamika. Belső energia Termodinamika Belső energia Egy rendszer belső energiáját az alkotó részecskék mozgási energiájának és a részecskék közötti kölcsönhatásból származó potenciális energiák teljes összegeként határozhatjuk

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18

Részletesebben

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség. Ha az erő és az elmozdulás egymásra merőleges, akkor fizikai értelemben nem történik munkavégzés. Pl.: ha egy táskát függőlegesen tartunk, és úgy sétálunk, akkor sem a tartóerő, sem a nehézségi erő nem

Részletesebben

Egybevágósági transzformációk. A geometriai transzformációk olyan függvények, amelyek ponthoz pontot rendelnek hozzá.

Egybevágósági transzformációk. A geometriai transzformációk olyan függvények, amelyek ponthoz pontot rendelnek hozzá. Egybevágósági transzformációk A geometriai transzformációk olyan függvények, amelyek ponthoz pontot rendelnek hozzá. Egybevágósági transzformációk azok a geometriai transzformációk, amelyeknél bármely

Részletesebben