Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél"

Átírás

1 VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra Lassan megtelnek a hajléktalan melegedők Ne habzz- adakzz! Ajánlásk a kihüléssel kapcslatban Mi lesz veled Módszertan? Adjál akkr is, ha kevés van neked is, adjál akkr is, ha neked is szükséged lenne rá, adjál akkr is, ha neked nem adtak, adjál akkr is, ha a szavaknál többre van szükség, és közben észrevétlenül a reménység emberévé leszel. Pál Ferenc katlikus pap Könyvajánló

2 Megszűnik a hajléktalanság!? Pr -és kntra a közterületen élésről december 15. VIII. kerületi képviselőtestület elfgadja a kukázást tiltó rendeletet január 1. VIII. kerületben hatályba lép a kukázás tilalma. március 10. Utcai kukázás miatt előállítttak egy demnstrálót. április 21. Új Szemlélet Csprt a kukázók védelmében írt petíciót kívánt átadni Kcsis Máté józsefvársi plgármesternek, de ő nem vette át. máról szóló rendelet eltörlése érdekében. december 13. Az Országgyűlés elfgadja azt a törvénymódsító javaslatt, amely az önkrmányzatk feladatai közé emeli a településen belül hajléktalanná vált emberek ellátását. december 15. Kcsi Máté megnyitja a LÉLEKháznak keresztelt úgynevezett félutasházat, melyben 14 hajléktalant helyezett el. Célja a VIII. kerületben hajléktalanná váltak felzárkóztatása. május 17. Kcsis Máté helyi (VIII. ker.) népszavazás elrendelésére tett javaslatt. Kérdések a hajléktalan ellátásra irányulnak. szeptember 25. Hajléktalan-ellátással kapcslats hárm kérdésben népszavazás. szeptember 26. A VIII. kerületi népszavazás 16 %-s részvétel tekintetében érvénytelen. Kcsis Máté kijelenti: nem vnja vissza a kukázásról szóló rendeletet, tvábbá kilátásba helyezi a kerületben életvitelszerű köztéren lakhatás tilalmáról szóló rendeletet. któber 11. Kcsis Mátét hajléktalanügyi referensnek nevezi ki az Országgyűlés. nvember Kcsis Máté bejelenti LÉLEK-prgramját. Célja, hgy az önkrmányzatk maguk gndskdjanak a területükön hajléktalansrsra juttt emberekről. nvember 4. A Pesti Közpnti Kerületi Bíróság elítélte azt a szciális munkás demnstrálót, akit márciusban állítttak elő, hatóság elleni izgatás vádjával. nvember 22. Magyar Közlöny megjelenteti: a krmányfő jóváhagyta a hajléktalank elzárását lehetővé tevő szabálysértésről szóló törvénymódsítást. december 1. Hatályba lép az életvitelszerűen éjszakáit közterületen tartózkdókat súlytó jgszabály, amely értelmében, akár 150 ezer frint pénzbírsággal is büntethetik, vagy elzárhatják azkat a hajléktalankat, akiket fél éven belül másdszr kapnak rajta, hgy az utcán laknak. december 6. Szabó Máté mbudsman az Alktmánybírósághz frdul az életvitelszerű köztéren lakhatás tilal- 2 Dilemma A szciális ellátórendszer jelen helyzete, sk kérdést felvet, a prbléma minden szempntból nagyn összetett, : a hajléktalank, a szciális szakma, a krmányzat, illetve a lakók, az államplgárk ldaláról egyaránt. Az utcán élők helyzetének megldása égetően sürgős feladat, ám a szciális ellátórendszer befgadó képessége krlátztt, a szállók elhelyezési lehetőségei szabályzttak. A feladat adtt: utcán élő embereket szálláshz juttatni. Dilemma a

3 szándék mentén frdul. Egyrészt a hsszú ideje utcán élők A törvény ellenzői azt állítják, ezzel a rendelettel nem szándékában áll-e alkalmazkdni a szabálykhz, másk- megldják a prblémát, maximum felszámlják azt. Vahz, vagyis szándékznak-e saját srsuk váltztatására. gyis hiba rendészeti üggyé tenni egy szciális kérdést, ezmásrészt a rendeleti ldalt tekintve kérdéses, hgy szán- zel egyenlőségjelet téve a szegénység és a bűnözés közé. dékuk mögött a prbléma valódi megldása, avagy inkább Schiffer András, az LMP elnöke egy parlamenti felszólaannak eltüntetése, kiiktatása áll. lásában a hatósági közbe avatkzást, a rendészeti fellépést A prbléma összetettségét nagyvársi szinten még egy né- nehezményezte. Inkább a segítésre, nem pedig egy életzőpnt bnylítja, mégpedig a laksságé. Az embereknek helyzet megtrlására kellene szankciókat hzni. Országnap, mint nap szembesülniük kell az utcán élőkkel, az em- gyűlési felszólalásában megkérdezte: Önök szerint a beri nymrúság látványával. Az arcunkat elfrdíthatjuk hajléktalank el akarják lökni a segítő kezet? flytatugyan, ám a valóság attól még nem váltzik, a nymrúság va azzal, hgy nem egy-egy szélsőséges példára kellene fizikailag van jelen életterünkben. A laksság törvényt alktni; utalva ezzel a csepeli gyilksszándéka a prbléma valódi megldása, nem ságkra, melyről ma már bebiznysdtt, hgy kérdéses, hgy pedig annak eltüntetése. Röviden: a hajléktanem hajléktalank követték azt el. lank valódi reszcializációja a cél, kérdés, szándékuk mögött A szciális szakemberek hangt adtak azn aga prbléma valódi gdalmuknak is, a rendelettel kapcslatban, hgy mindenkinek közös-e a törekvése. megldása, avagy a büntetéssel való fenyegetés, lyan félelmet és annak az eltünteté- fenyegetettséget kelt a hajléktalankban, amely A helyzet tarthatatlan se, kiiktatása áll véglegesen elidegenítheti őket a társadalmtól, a vársi környezettől, attól, hgy valaha visszakea hajléktalanság évről, évre egyre súlysbrüljenek egy biztnságs, bizalmi környezetbe, dó prbléma az egész rszágban, a hajléktaegyben elérhetetlenné válhatnak a szciális rendlank száma nő, (egészségi)állaptuk egyre rmlik. A Kr- szer számára. A büntetés feltételez egy bűnelkövetést jelen mányzat úgy látta a prbléma túlnőtt a szciális szakma esetben a bűn, a lakhatás megteremtése, melyet tulajdnhatáskörén, ezért arra a döntésre juttt, hgy felülről, ren- képpen alapvető emberi jgnak kellene tekinteni, elsősrdeleti útn kezdi a hajléktalan prbléma rendezését: ha ban az Új Szemlélet Csprt, illetve a Várs Mindenkié szükséges kényszerrel kell fedél alá vinni az embereket. aktivistái hangsúlyzzák, az emberi jgk védelmét. A A hajléktalank elzárásáról szóló törvény hatályba lépésé- Magyar Szciális Fórum indítványzta, hgy a lakhatás vel gyakrlatilag bűncselekménnyé vált a hajléktalanság. jgát fglalják alktmányba, ám mint ilyen nem tartzik A hajléktalan-ellátás pillanatnyi állaptát tekintve kétféle az alktmány hatáskörébe, aznban azt elismerték, minálláspnt rajzlódik ki. Létezik egy rendpárti, knzervatív denképpen az élethez való alktmánys jg vitathatatlan ldal által képviselt nézőpnt, illetve egy liberális szemlé- feltétele, tehát elméletileg szétválaszthatatlan jgk. A letű az emberi jgkat és szabadságt hangsúlyzó néző- valóságban aznban ez egy lyan utópisztikus államban pnt, tvábbá a civil szektr, és az egyre túlterhelt szciális valósulhatna meg, ahl mindenkinek van munkája, jöveellátás szakmai szempntjait képviselő látószög. A külön- delme. Jelen helyzetben a lakhatáshz való jg egy kiböző szemléletek érdekeket, értékeket, szempntkat üt- kényszeríthetetlen jg, melyet pusztán államcélként lehet köztetve próbál knszenzusra jutni, vagy éppen egymással kijelölni, alapvető jgként aznban nem. párhuzamsan érdekérvényesíteni. A szegénység, a létbiznytalanság jelen van társadalmunkban, melynek kezelése egy szciális munkás legnaüldözés vagy ösztönzés gybb feladata. Vecsei Miklós a szciális munka napján azt mndta:az elmúlt húsz évben néhány százezer ember Győri Péter a BMSzKI szakmai igazgatója sajtóközlemény- leszakadt Magyarrszág egészséges testéről. Ez azt jeben nyilatkzta: a hajléktalan törvény elfgadása, letérés lenti, hgy minimum ennyi emberről beszélnünk, mikr az európai útról. A közterületen való életvitelszerű lak- szegénységről, tthntalanságról, nymrról van szó. hatás tilalma, a hajléktalank börtönbe zárásának lehető- Vecsei Miklós egyik célja, hgy az emberek különbséget sége, Budapestre irányíttta a nemzetközi sajtó figyelmét tegyenek a szegénység és a nymr között. A nymr is: riprtt közölt a BBC, az al-dzsazíra és az Internatinal annyiban különbözik a szegénységtől, hgy míg a szebusiness Times. Tvábbá az európai hajléktalan szerveze- génységben a hiány összeköti az embereket, a nymrban teket tömörítő brüsszeli székhelyű FEANTSA egyet nem minden erőfeszítés ellenére sem születik meg a hlnap. értését fejezte ki az életvitelszerűen közterületen való Amit a szegénység felépített, a nymr szétmarja fgaltartózkdást tiltó törvénnyel kapcslatban, közölte: nem maztt. A nymr által szétmart élethelyzet juttathat da egyezik a magyarrszági nézőpnt az Európai Parlament embereket, hgy létbiztnságukat elveszítve fedél nélkül integrált hajléktalan stratégiájával, amely megközelítés maradva tt állnak egyedül. A nymrgókat is szükséges lakhatás közpntú, az ellátórendszerekkel együttműködő. ösztönözni egy élhető életre. 3

4 Az utcán élő hajléktalank kiléptetésének alternatívája rendeleteket, nem a negatív diszkrimináció szülte, hanem az a törekvés, hgy a hajléktalank ne saját törvényeik szerint éljenek, hanem az általáns magyar törvénykezés szerint. A rendet mindenkinek be kell tartani. Rendbe krmányzni Az egyre összetettebb hajléktalan kérdést a krmányzat a rendelkezésükre álló eszközökkel, feltételekkel kívánja megldani. Ennek ellenőrzött krdinációjára Kcsis Má- Merre tvább? tét; az Országgyűlés rendészeti bizttságának elnökét, a VIII. kerület plgármesterét; kérte fel az Országgyűlés a A szciális ellátás szakmai kmpetenciái és a krmányhajléktalanügyi-referensi psztra. Az év eleje óta napiren- zati intézkedések következtében kialakult jelen állapt elden vannak a hajléktalankat érintő rendelkelentmndásssága nem tudni, hgyan alakul az zések, amellyel szabályzni szeretné a krelkövetkezendőkben. A szciálplitikusknak ha szükséges mányzat a prblémát. Ennek első sarkpntja megldást kellene találnia egy adekvát gndkényszerrel kell zási rendszer kialakítására, amely egységes és a kukázást tiltó rendelet hatályba lépése vlt, majd az életvitelszerű köztéren lakhatás fedél alá vinni az kmplex működést biztsítana az ellátórendszetilalmának elfgadásával kulminálódtt a ren belül. Ám célszerű lenne, ha ezt nem egyedül embereket. közhangulat a krmányzati rendelkezésekkel ők határznák meg, hanem a szciális szakmával kapcslatban. együttműködve Azt aznban sejteni lehet, hgy Kcsis Máté értetlenül áll az őt ért támadáskkal szemben. a már hatálys törvények tvábbi rendelkezéseket, esetleállítja, ő pusztán ösztönözni akarja az utcán élőket arra, ges tilalmi rendeleteket vnnak majd maguk után, melyek hgy akarjanak bemenni a menedékhelyekre, szállókra. nagy biznyssággal messzebbre mutatnak majd a főváhiszen, ha ezt nem teszik meg, nem a büntetés fenyegeti rs hatókörén. Vagyis a budapesti túlterheltségre várható őket, hanem a kihűlés kckázatát skszrzzák meg az ut- egy lyan fővárs igazgatási prgramtervezet (részben elcán élők. Vannak, akik teljesen abszurd helyzeteket óhaj- készült), amely kiszrítja az évek srán betelepült hajléktanak knzerválni mndja Kcsis Máté az intézkedései talan srsra juttt embereket Budapestről, és visszatereli megkérdőjelezésére. Hajléktalanügyi-referens nyilatk- őket annak az önkrmányzatnak a gndzásába, ahl ő zatában hangsúlyzta: Nem fenyegetni akar, egyszerűen krábban lakhelyét elveszítette. biztnságt, törvényességet és élhető körülményeket A következő időszakt tekintve ez azt jelenti, hgy minkívánunk teremteni a fővárs laksságának és a hajlék- den régió lehetőségéhez, kapacitásáhz és adttságáhz talanknak is. Tehát a krmányzat mindenekelőtt a rend képest, minden lehetséges frrást kihasználva álljn a megteremtésének fntsságát hangsúlyzza, ezt kívánja prblematika elé. A régiók ellátórendszereinek mind szakmegteremteni, amely elvárás a laksság részéről, és en- mailag, mind mentálisan, mind anyagilag fel kell készülni egy flyamatra, amely fkztt mértékben terheli majd le nek az elvárásnak meg is kívánunk felelni. mndta Pin- a meglévő rendszert. Nyitttnak kell lenni a váltzásra, és tér Sándr belügyminiszter. Ezért férőhelyek növelését, keresni, figyelni kell a fejlesztő frrásk lehetőségét: az újabb szállók nyitását tűzte ki célul a krmányzat (Lsd.: Európai Uniós pályázatkat, és alternatív erőfrráskat Fűtött utca prgram Budapesten c. cikkünk.) Pintér Sán- egyaránt. dr hangsúlyzta, hgy a hajléktalankkal szemben hztt Prvaznik Anna A kert védett enklávé, fallal vagy kerítéssel, illetve sövénnyel körülvett, zárt terület. Szentély, amelyben az idegen világ emberi világgá szelídült. A természetnek, illetve a külső világnak csak azkat az elemeit és lényeit engedjük be, azkat tűrjük meg benne, amelyekkel nem állunk hadilábn; amelyek kényelmünket szlgálják, és gyönyörködtetnek. Minden más élőlényt kizárunk belőle, vagy ha behatlnak, elpusztítunk. Hankiss Elemér Fűtött utca prgram Hajléktalanszálló beruházásk Budapesten Skat hallani mstanában a fővársban újnnan kialakíttt illetve kialakítandó hajléktalanellátó intézményekről. Ennek aktualitása, hgy december 09.-én pénteken átadták az 4 úgynevezett Fűtött utca-prjekt első hajléktalanszállóját Budapest I. kerületében. A Fűtött utca-prjekt a fővárs és a Belügyminisztérium által kidlgztt prgram. A prgram kere- tében a fővárs és a Belügyminisztérium 2011-ben közel 531 millió frintt költ el a hárm ingatlan kialakítására és üzemeltetésére. Az intézmények fenntartása pedig 2012-től évi leg-

5 A Hajléktalankért Közalapítvány pályázatai téli időszakra Rövid összefglaló a legfntsabb tudnivalókról, váltzáskról alább 257 millió Ft-ba fg kerülni. A lesznek az utcán. Az elképzelést árfővársi Közgyűlés szeptember 28- nyalja, hgy a működtetéshez szükai ülésén döntött a hajléktalanknak séges nrmatívák a következő éveknappali elhelyezést is nyújtó Fűtött ben tvább csökkennek, valamint utca prgram helyszíneiről. A az utcai szciális A Fűtött utca-prprgram hárm helyszínt érint: szlgálatk számát jekt a fővárs és a a minisztérium kb. IX. kerület: Aszód utca belügyminisztérium a harmadával csök (BMSZKI fenntartású intézáltal kidlgztt kenti. Megjegymény) fős éjjeli menedékhely és 162 fős nappali melege- prgram. A prgram zés: Dr. Taplczai dő keretében a fővárs Gergely fideszes és a Belügyminiszté- képviselő vissza IV. kerület: Feszty Árpád utca - (MMSZ fenntartású rium 2011-ben közel vnta a nappali intézmény) 50 férőhelyes éjjeli 531 millió frintt melegedőket súlymenedékhely és egy 24 férőhetó költségvetési költ el lyes nappali melegedő módsítványát (jelenleg a melegedők V. kerület: Váci úti telephely - (BMSZKI fenntartású intézmény) az igénybevétel függvényében a mű93 fős éjjeli menedékhely és 84 fős ködési engedélyben meghatárztt férőhelyszám hármszrsáig jgnappali melegedő sultak nrmatívára). helység is, melyben embereket őrizhetnek vagy pedig körzeti megbíztt számára lesz kialakítva helység, attól függően, hgy kit kérdezünk. Az bizts, hgy az intézményben a rendőri jelenlét biztsíttt lesz. Függetlenül attól, hgy lesz-e előállító helység vagy sem az intézményben, a rendőri intézkedésre kt adó a jgalap már tavasszal életbe lépett, a hajléktalank életvitelszerű utcai tartózkdásának tiltásával és szankcinálásával. Hgy ez nem feltétlenül Budapesti prbléma, az is mutatja, hgy a NEFMI 2010-ben eljuttattt az önkrmányzatkhz egy lyan levelet melyet mi is lvastunk -, melyben az önkrmányzatknak nyilatkzniuk kellet arra vnatkzóan, hgy szükségesnek látnak-e egy lyan hely biztsítását, ahl az elemi elemi szükségletek A prgram ellen az A Várs Mindenkié csprt tucatnyi aktivistája, valamint a laksság is tiltakztt. A laksság elsősrban a közbiztnság rmlása ellen, míg a Várs Mindenkié csprt állítása szerint börtönszálló kialakítása ellen. A börtönszálló kifejezés nnan ered, hgy pl. az aszódi utcai átalakítás tervei szerint az intézményben kialakításra kerül rendősségi előállító kielégítésén túl, rendőri intezkedésre is biztsíthat feltételeket. Véleménynyilvánítás nélkül azt hiszem, azzal mindenki egyetért, hgy a rendészeti eszközöket nem szabad a szciális munka elé helyezi, valamint, hgy a hajléktalanellátásban a gigantikus tömegszállásk nem kívánatsak, és kntraszelektíven működnek. A Fűtött utca prgram, illetve ilyen szintű férőhelybővítés a fővárs hajléktalanellátási kncepciójában nem szerepelt. A rapid kezdeményezés mögött valószínűleg a következő elképzelés állhattt: ha a fővársban 8000 hajléktalan van és a hajléktalanellátásban 5000 férőhely van, akkr a 335 (a hírekben szereplő 600 férőhellyel szemben) új férőhely létrehzásával annyival kevesebben Ördög Miklós 5

6 Statisztika Lakcím nélküliek száma és az éjjeli menedékhelyek férőhelyeinek megszlása a megyeszékhelyeken 2010-ben [frrás: KSH Népességnyilvántartó füzetek 2010 és NRSZH intézmények rszágs nyilvántartása] A diagramból kitűnik Budapest túlztt dminanciája, amit mi sem mutat jbban, mint, hgy a husznegyezer lakcím nélkülit nem lehetett úgy ábrázlni, hgy a többi szlp is lvasható maradjn (ezért van csak 2500-ig skálázva a Fő/férőhely szlp). Természetesen felmerül a kérdés, hgy minden lakcímmel rendelkező személy effektív hajléktalannak minősül-e vagy sem? Amennyiben elfgadjuk, hgy közvetlen és erős összefüggés található a hajléktalank száma és a lakcímmel nem rendelkező személyek között akkr érdemes lehet megvizsgálni, mennyire vannak összhangban a létesített kapacitásk és a felmerülő igények. Valamint érdemes elgndlkdni azn, hgy a jelenleg Budapesten található husznegyezer lakcím nélkül rendelkező személy közül mennyi lehetett eredetileg is budapesti laks, és ezek közül hány elláttt fg megjelenni a megyeszékhelyeken amennyiben az utlsó lakcím szerinti önkrmányzat gndskdási körébe fg tartzni egy adtt hajléktalan személy. (Ha a statisztikai adatkat nézzük Magyarrszág laksságának 17%-a Bp-i illetőségű, azaz statisztikailag a 21ezerből 3570 a budapesti, és több mint az eredetileg vidéki laks) Mindenképp hzzátenném, hgy ezek inkább csak elgndlkdtató adatk. Amikr megtörténik a 2011-es népszámlálási adatk feldlgzása, és knkrét adatkkal rendelkezünk a magyarrszági hajléktalank számával kapcslatban, újra megvizsgáljuk ezt az összefüggést összevetve ezzel a diagrammal. 6

7 A Hajléktalankért Közalapítvány pályázati felhívása Vissza az utcáról című prgram A Nemzeti Erőfrrás Minisztérium megbízásából a Hajléktalankért Közalapítvány, mint lebnylító szervezet, nyílt pályázatt hirdet az életet veszélyeztető krízishelyzetek megelőzésére és felszámlására az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentését célzó prgramk megvalósítására. Támgathatóak lyan innvatív, személyre szabtt megldáskat alkalmazó, a helyi visznykhz alkalmazkdó prgramk, amelyek révén a krízishelyzetben lévő vagy krízistől fenyegetett, a közterületen élő egyének, párk, csprtk, családk kényszerű utcán élése megszüntethető, és lakhatási prblémáik tartósan megldhatóak. A pályázati felhívás címe: Vissza az utcáról A pályázati felhívás kódja: 2011 UNY A pályázati felhívás közzétételének dátuma: 21. A pályázatk benyújtásának határideje: január 31. A pályázati prgram céljai: Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan egyének, párk, csprtk, családk lakhatási prblémáinak megldására. A prgramnak lyan személyre szabtt, az egyének állaptát figyelembe vevő megldáskat kell tartalmaznia, amelyek a helyi feltételekhez igazdóan alkalmasak a kríziskezelésre, csökkentik az utcán élők számát, és az egyének lakhatását tartósan biztsítják. A prgram célja tvábbá, hgy a tartós bentlakáss intézményi elhelyezést igénylő (idős, beteg, fgyatékkal élő, stb.) hajléktalan embereket segítse az állaptuknak megfelelő ellátáshz való hzzájutásban. A teljes dkumentáció letölthető a Hajléktalankért Közalapítvány hnlapjáról: Mit jelent a válság? Valami régi megváltztt, valami új következik, de még nem látjuk biztsan a frmáját, még nem tudjuk mi az.(... )A válság lehetőség is egyben: ilyenkr nem belesimulni kell a meglevő rendszerbe, hanem magadnak alakítani a saját rendszeredet. Mi kell ehhez? Nyittt szív, rugalmas gndlkdás, a lehetőségek szüntelen keresése, és lyan szövetségesek, akikkel támgatjátk egymást, akik nem a panaszkultúrában, hanem az előrelátás és a váltzásra való nyitttság kultúrájában élnek. Ha hsszú útra indulsz, lyankkal vedd magad körül, akik veled egy irányba tartanak. Menjetek együtt, segítsétek és szeressétek egymást, keressétek az új utakat! Vida Ágnes pszichlógus Ne habzz, adakzz! Kedves utazó, világjáró, kiránduló! Gyűjtés hajléktalanknak Arra kérünk, hgy utazásaid srán hzd el a htelekből az általad nem használt megmaradt szappant, tusfürdőt, sampnt, zuhanysapkát, zuhanypapucst, és add be a hzzád legközelebb eső hajléktalan ellátó intézménybe. A htelek ezeket kidbják, nálad meg csak a helyet fglalja, visznt skaknak nagy segítség a tisztálkdásban, esetleg kórházi tartózkdás alatt. Az alábbi linken megtaláld a hzzád legközelebb eső intézményt: Kérjük, hgy felhívásunkat tvábbítsd világjáró barátaidnak, ismerőseidnek, hátha ők is segítenének. Köszönjük közreműködésed! Diszpécserprtál Baráti Kör 7

8 A Hajléktalankért Közalapítvány pályázati felhívása Téli prgramk prgramk A Nemzeti Erőfrrás Minisztérium megkötötte a Hajléktalankért Közalapítvánnyal a téli ellátás működtetését biztsító pályázatk jgalapját képező támgatási szerződést, így a közalapítvány nvember 24-én megjelentette Téli prgramk , valamint Hajléktalan-ellátó szervezetek támgatása a téli időszakban című pályázati felhívásait. I. A Téli prgramk című, TE kódú pályázati felhívásn a knvergencia-régiókban működő hajléktalanellátó szervezetek a következő prgramkra nyújthatnak be pályázatt: 1. Közterületeken élők étkeztetése nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen és közterületen 2. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása a téli időszakban 3. Közpnti állami támgatásban nem részesülő utcai szciális munka végzésének támgatása 4. Krízisautó szlgálatk működésének támgatása A pályázatkat január 6-ig lehet benyújtani a felhívás 6. pntjában részletezett feltételekkel. A pályázatk bírálatának meggyrsítása érdekében a közalapítvány a pályázatk befgadását és bírálatát két ütemben végzi a következők szerint: a 9-ig pstára adtt (és egyúttal elektrnikusan is e napig megküldött) pályázatk január 15-ig, a január 6-ig pstára adtt (és egyúttal elektrnikusan is e napig megküldött) pályázatk február 15-ig kerülnek elbírálásra. A pályázatkn lyan prgramkra is igényelhető támgatás, melyek megvalósítása a pályázat beadását megelőzően (de nvember 1-től) megkezdődött. Amennyiben a pályázó nem tudja a prgramt saját frrásból működtetni a hivatals támgatási döntésig, illetve a frrás megérkezéséig, célszerű a prgramk kezdő időpntját nvember 1-ét követő dátumra tenni, és a pályázat költségvetését, valamint szakmai prgramját ehhez a rövidebb prgramidőszakhz igazítani. II. A Hajléktalan-ellátó szervezetek támgatása a téli időszakban című, TK kódú pályázati felhívásn Magyarrszágn működő hajléktalanellátó szervezetek pályázhatnak a téli ellátással összefüggő, a felhívás 2. pntjában felsrlt célkra. A pályázatra elsősrban lyan prgramkat lehet benyújtani, melyek a hideg idő, a megnövekedett ellátási szükséglet, illetve a váratlan események következtében előálló krízishelyzetek megldását szlgálják, és finanszírzásuk más frrásból nem biztsítható. A pályázatkat március 31-ig lehet benyújtani a felhívás 6. pntjában részletezett feltételekkel. A pályázatk elbírálása flyamatsan, a beadás srrendjében történik. A pályázatkn lyan prgramkra is igényelhető támgatás, melyek megvalósítása a pályázat beadását megelőzően (de nvember 1-én vagy később) kezdődött meg. A pályázati felhívásk és adatlapk elérhetőek a közalapítvány hnlapján: A pályázati felhíváskról infrmáció, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a Hajléktalankért Közalapítvány munkatársaitól: Varga Dóra, Szabó Andrea 1/ Hajléktalan embereket segítő flyamats telefn: 76/ A Dél-alföldi Reginális Diszpécserszlgálat várja a bejelentéseket, infrmációkat az intézmények és a laksság részéről. 8

9 Megteltek a nappali melegedők közel 100%-s kihasználtsággal működnek a szálláshelyek A Dél-alföldi régió férőhely kapacitása átlagsan jónak mndható, az alábbi táblázatból, illetve az adatkból első látásra megfigyelhető, hgy a legnagybb kihasználtság a Nappali melegedőkben mutatkzik. Ez a melegedők széleskörű valamint az alacsny küszöbű szlgáltatás igénybevételének a lehetőségéből következik. Másdik tényezőként lehet megemlíteni, hgy a legrászrultabb réteget nem csak a hajléktalan emberek alktják, hanem azk, akik a veszélyeztetett zónába tartznak, tehát még van valamilyen fedél, lakhatás a fejük felett, de egyre több szlgáltatásra van szükségük (melegedés, msás, tisztálkdás, élelem, különböző ügyintézések, telefnálási lehetőség stb.) A szálláshelyeken első látásra - úgy tűnik nincs zsúfltság, de ha a hajléktalan ellátó intézmények többségét vizsgáljuk a kihasználtsági adatk a 100% körül mzgnak. A régió két vársában még jelentős számban van férőhely, (Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa) így a legszükségesebb elhelyezés mindig megldható. Kiemelendő, az intézmények jó együttműködése és fgadókészsége, nevezetesen a legzsúfltabb helyen is fgadnak egy éjszakára bajba került embert. A következő napkban a diszpécserszlgálat gndskdik megfelelő elhelyezésről. A kisebb vársk ellátttjaira jellemző, hgy nem szívesen mennek másik várs hajléktalan ellátásába. A RÉGIÓBAN TALÁLHATÓ NAPPALI MELEGEDŐK, ÉJJELI MENEDÉKHELYEK, ÁTMENETI SZÁLLÁSOK KIHASZNÁLTSÁGA MEGYÉNKÉNT %-BAN MEGADVA NOVEMBER - DECEMBER Bács-kiskun Békés megye Csngrád megye ÖSSZESEN megye %-ban férő- kihasz- férőhely kihasz- férőhely kihasz- férőhely kihaszhely náltság náltság náltság náltság NAPPALI MELEGEDŐ ÉJJELI MENEDÉKHELY ÁTMENETI SZÁLLÁS % 71% 77% % 107% 81% % 79% 100% % 86% 86% Ajánlásk a kihűlés elkerülése érdekében Részlet egy hamarsan elkészülő tanulmányból Az rszágs hajléktalan munkacsprtban Fehér Bróka, Gurály Zltán és Kltai Luca közreműködésével elkészült egy tanulmány, amelynek témája a kihüléses esetek vizsgálata vlt. A tanulmány a kihűlés hazai és nemzetközi szakirdalmát fglalja össze, amelyben arra kerestek a válaszkat: a. Kik számítanak a kihűlés szempntjából veszélyeztetettnek ma Magyarrszágn? b. Milyen jó gyakrlatk léteznek ma hazánkban és külföldön a kihűlés veszélyének csökkentésére? A rövidesen megjelenő tanulmányból rövid összegzést közlünk, annak kán, hgy a kihüléses esetek hátterében nem az lyan gyakran emlegetett hajléktalanság áll. A tanulmányban vázlt hazai helyzetkép alapján egyértelmű, hgy a kihűléses esetek hátterében egy lyan újfajta sérülékenység áll, amely újabb állmást jelent a közösség természetes védelemi rendszerének gyengülési flyamatában. Bár a kihűlés az előfrdulási gyakriságk tekintetében inkább a belesetekhez hasnlít, szrs összefüggést mutat a már régóta ismert szciális hátránykkal. A veszélyeztető helyzetek kialakulása érdekében tett lépések és a veszélyeztettek csprtjába tartzók számára nyújttt segítségen kívül a 9

10 kihűlés megelőzésében döntő szerepe si megállapdás ill. helyi akcióterv is lehet az egymás iránti figyelemnek. készül a kihűlés megelőzésével kapa kihűléses esetek ka egyszerűen cslatban. Az akcióterv elkészítésénél fnts, hgy az általáns, fgalmazva az dafigyelés együttműködési szándék kihiánya. A szciális szla közösség fejezésénél knkrétabb meggáltatóknak azt az űrt kell szervezése fgalmazásra törekedjenek, betölteni, amely az egymás vagy újraés az akcióterv a felkészülés közelében élők kapcslatászervezése időszakára is elég knkrét és nak gyengüléséből adódik. Tehát a közösség szerve- lehet a kihűlés mérhető célkat, feladatkat zése vagy újraszervezése megelőzésével tartalmazzn (pl. tartalék, lehet a kihűlés megelőzésé- kapcslatban sztható élelmiszer, takaró, vel kapcslatban a legfn- a legfntsabb hősugárzó, képzés, előadás, stb.). tsabb feladata a szciális feladat A családgndzók, valamint szlgáltatóknak. Haszns a házi segítségnyújtásban dllehet helyi figyelemfelkeltő gzó szakemberek fkztt akciók indítása, amelyben a laksságt tájékztatják a prblémá- figyelme minden télen életeket ment ról (szórólapkkal, plakátkkal, he- - vizsgálatunk srán nem egy történet lyi sajtó útján), és ötleteket is adnak, tanúskdtt erről. Vannak települések, hgy hgyan csökkenthetik a fagyha- ahl a nappali ellátásk hsszabbíttt lál előfrdulását szmszédságukban. nyitva tartása és melegedő helyek Egy ilyen aktivitás - azn túl, hgy megnyitása is segíti a kihűlés mega megelőzést szlgálja - alkalmas a előzését. Emellett természetesen a közösségépítésre is. A jelzőrendszer a legtöbb településen a hajléktalanellákihűlés megelőzése srán kiemelt sze- tó szervezetek és a családsegítő szlrepet kap. A rendszer tagjai skszr gálatk együttműködése, a téli krízis időben észlelhetik a krízishelyzetet és a jelzéssel életeket menthetnek meg. Az észlelő- és jelzőrendszer, mely működtetése a családsegítő szlgáltatást működtetők kötelező feladata, a kihűlés megelőzése srán kiemelt szerepet kap. A jelzőrendszer tagjai kiegészülhetnek lyan önkéntes aktivistákkal, akik nagyn hidegben, akciószerűen felkeresik a veszélyeztetetteket, ptenciális veszélyeztetetteket. Jó megldás lehet az a már több helyen alkalmaztt gyakr- ellátásk és az utcai szciális munka lat, amelyben a családsegítő szlgálat is jelentős szerepet kap. évente egyszer/kétszer összehívja a A jelzőrendszer működtetése mellett jelzőrendszer tagjait a téli krízis idő- kiemelkedő lehet a közösségi aktiviszak előtt vagy alatt. Ezeken az ös - tásk erősítése. A közösségi, szmszejöveteleken átbeszélik a kihűlés szédsági kapcslatk és akciók hzmegelőzésének lehetőségeit, az egyes zájárulnak a prbléma szélesebb körű szereplők teendőit és szerepét. Van megismeréséhez, segíthetik a kihűléslyan település, ahl együttműködé- sel veszélyeztetettek felkutatását és 10 gyrs segítségnyújtással, észleléssel megelőzhetik a haláleseteket. A közösségi akciók szervezésében és megvalósításában a szciális szlgáltatók mellett a helyi civil és egyházi szervezetek is aktív részt vállalhatnak. Érdemes a témát felvetni a településen szerveződő társasági vagy hitéleti eseményeken. Haszns lehet helyi önkéntesek bevnása például az idős laksk segítésére, látgatására (tűzifa behrdása, rendszeres látgatás). Jó gyakrlatként említhetjük a Fázik-e a szmszédd? elnevezésű prgramt, amely magába fglalja a veszélyeztetett családk feltérképezését, megkeresését és nymn követését. Ugyancsak segítséget nyújthat a kihűlés megelőzésében a részvétel a Téli szmszédlás krmányzati prgramban. A prgramban önkéntesek gyűjtenek tűzifát kijelölt erdőgazdaságkban, melyet az önkrmányzatk szciális alapn juttatnak el a rászrulókhz. A prgramhz csatlakztt önkrmányzatk felmérik a helyi igényeket, tűzifagyűjtési lehetőségeket, mzgósítják és tájékztatják a laksságt. A kihűlés megelőzésében kiemelkedő szerepe van a pénzbeli és természetbeli támgatásknak. Nem felejthetjük el, hgy a veszélyeztetettség észlelése még nem elegendő arra, hgy a helyzetet meg is ldja. A lakásfenntartási támgatásk, gázár támgatás vagy téli krízis rezsi támgatásk és segélyek mind elsődlegesek a lakásk alulfűtöttségének megelőzésében. Ugyancsak fnts itt a sk településen működő tűzifa segély rendszere. Elgndlkdtató, hgy nemzetközi mintára nem lehetne-e biznys, az energiaszegénység és kihűlés szempntjából veszélyeztetett célcsprtk esetében a lakáskrszerűsítést, energiahatéknyabb fűtésre való áttérést támgatni.

11 Van jövője a Módszertanknak? Garancia-e a szerződés? Biznytalan hírek, megszüntetés vagy megmara- előzetes szükségletek összevetése az új dás, frráshiány és szakmai szükségesség... Hónapk óta ellátáskkal ilyen és hasnló nem hivatals híreket lehet, lehetett hal- kapacitásvizsgálatk lani a módszertani intézményekkel kapcs- Szakmai prgramk véleményezése: szakvéleméa módszertan nyek kiadása a működési engedélyeztetés flyamatálatban. segítő-mnita módszertank szerepével több szciálban rzási feladatt plitikai előkészítő anyag is fglalkztt: - Szakmafejlesztés: elláttti csprtnként/ellátási A szakmai tartalm fejlesztésében fnts lát el, amely a területenként munkacsprt működtetése szerepet kell játszania a módszertani szak- szakmai elvárá- infrmációgyűjtés embereknek és módszertani segítő, tanács- sk, működések, új szakmai frmák, módszerek bevezetéfejlesztések teadó, fejlesztő munkának A módszertani se tevékenységnek azt a frmáját, amely a kintetében tenne ellátórendszer fejlesztésére javaslatk kiajánláskat szlgáltatóknak, a szakembereknek nyújt dlgzása segítséget a gyakrlatban, és így igyekszik A módszertank jövőbeni feladatvállalását a tvába szlgáltatás minőségét és eredményesbiakban hangsúlysan a minőségi szlgáltatásnyújtás ségét javítani, flyamatsan tájékzódik a legjbb gya- fejlesztésében, terjesztésében, a képzésben, adatbázis kékrlatkról és innvatív megldáskról, ezeket értékeli, szítésében, szciálplitikai döntésekhez háttér infrmácimajd hzzáférhetővé teszi a szakma számára, alapvetően ók szlgáltatásában, alapvetően segítő, támgató szaktamódszertani szakértők hálózatára, munkacsprtkra, nácsadói attitűd megvalósításában látjuk műhelyekre kell bízni, amelyek nem Milyen érvek szólnak a módszerfeltétlenül rendelkeznek intézményi tani munka szükségessége melháttérrel. lett: A Dél-alföldi Reginális Szciális Módszertani Közpnt a szlgáltatók, 1./ Az újnnan kialakítandó közszakemberek részére nyújt gyakrigazgatási és ellátási szerkezetlati segítséget, tanácsadást, valamint be várhatóan sk lyan civil és összekötő kapcs a megyei hivataegyházi fenntartó lép majd be, lk, minisztérium és a szlgáltatók akik részére fntsnak látjuk egy között. szakmai módszertani támgató - Segítségnyújtás a szlgáltatanácsadó rendszer kiépítését, tóknak a szakmai munka minőségéamely a szakmai elvárásk tekinnek javítása érdekében: tetében ( nrmák, intézmény ki Szakmai tanácsadás, jgszabályváltzá- alakítás, működtetés, képzés stb.) jelen van, mint támgató sk követése, gyakrlatban történő, értelmezése rendszer. Szakmai napk szervezése Akkreditált képzések szervezése 2./ Fentiek kán fntsnak tartanánk, hgy az új szciális Szakmai mnitring ellátásk megszervezésénél előírt elem legyen a mód- A szlgáltatásk működéséről infrmáció áraml- szertani knzultáció (egyeztetés a szükségletekről, a létretatás a minisztérium felé: jövő kapacitáskról ) Ez nemcsak egy benyújttt szakmai visszacsatlás a szakterületi váltzáskról prgram véleményezését jelentené, hanem ezt megelőzően jgszabályi működésekről szakmai-módszertani knzultációt is. 11

12 3./ Az ellátásk megszervezésénél, szükségesnek látjuk a módszertan által végzett flyamat-mnitrzást, amely kiegészítője lehet a hatósági ellenőrzéseknek A nrmatív támgatásk szabálys felhasználását, a működési engedélyek szerinti feltételek kntrllját jelentő hatósági ellenőrzések mellett, a módszertan segítő-mnitrzási feladatt lát el, amely a szakmai elvárásk, működések, fejlesztések tekintetében tenne ajánláskat. 4./ Javaslatunk szerint a módszertanknak meg kellene őrizniük szakmai és szervezeti függetlenségüket, úgy hgy a megyei krmányhivatalk függelmi rendszerétől külön- választva, független szakmai szakértői hálózatként működjenek. Azaz megyénként lehetne egy delegáló civil szervezet - adtt esetben ezt a Máltai Szeretetszlgálat is szívesen felvállalja -, aki az adtt területeken delegál szakmai szakértőket a fenti szakmai elvárásk teljesülésére. A módszertani intézmények jelenleg május 31-ig- bár csökkentett finanszírzás mellett- szerződéses keretben flytatni tudják munkájukat. Hgy azt követően mi várható...? bnk Könyvajánló Kézikönyv a szciális intézményben dlgzók számára A kézikönyv célja az egyes ellátási típuskhz tartzó jgsultsági feltételek lehetőség szerint a teljesség igényével történő bemutatása, amelyek segítségével a felhasználó, az ügyféllel szemben ülő segítő személy, talán könnyebben és gyrsabban eldöntheti,hgy milyen ellátást célszerű kezdeményeznie kliense számára. A szerkesztők összegyűjtötték és feldlgzták mindazn ellátási frmák jganyagát,amelyek egy-egy ellátás kmplex ügyintézésének feltételéül szlgálnak... A kézikönyv betekintést nyújt a különböző ellátáskba, rendszerezi azkat a felhasználó szempntja szerint, és áttekinti az egyes ügyek intézését. Fellapzásával a segítők bizts tudást kaphatnak arról, hgy milyen ellátást kezdeményezzenek a hzzájuk frduló ügyfelek számára, hgyan fgjanak az egyes ügyek elindításáhz és az ügyintézés flyamatának figyelemmel kíséréséhez mely ismeretekre van szükségük. A könyvet a Menhely alapítvány munkatársai az Összefgás a Budapesti Lakástalankért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támgatásával valamint a CWK Csprt tárgyi támgatásával jelentették meg. Letölthető a Reginális diszpécserprtálról : Nincs válság. A válság makrgazdasági flyamatk szerencsétlen, baljóslatú elnevezése. Prblémák, nehézségek vltak, vannak, lesznek, de mindenkinek csak annyi és akkra, amekkra beszüremlik az életébe. Tegye hát mindenki a dlgát. Kinek könnyebb, kinek nehezebb lesz. Aki elhiszi, hgy válság van, ami mst tönkre fgja zúzni az ő kis életét, az akaratlanul is legrsszabb félelmeit valósítja meg. Félelmében már nem teszi meg azt sem, amit megtehetne, s ezzel idézi elő végül a vesztét. Aki visznt azt gndlja, vannak a nehézségek, amelyek azért valahgyan csak megldhatók, az meg is fgja őket ldani. Szendy Gábr pszichlógus Módszertani Kiadvány Kiadja: Dél-alföldi i Közpnt Felelős szerkesztő: Rigóné Kiss Éva, MMSz Kecskeméti Csprt vezetője Szerkesztők: Budainé Nagy Katalin, Prvaznik Anna, Kcsisné Farkas Mária, Ördög Miklós és Nagyné Bíró Katalin módszertani munkatársak. Megjelenik: Negyedévente, 100 példányban, házi nymdában. Szerkesztőség címe: Dél-alföldi i Közpnt 6000 Kecskemét, Hffmann J. u. 11.; Tel./fax: 06-76/ ; 12

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. dia A közalapítvány tevékenységének áttekintése 1 2. dia A közalapítvány tevékenységei HKA A hajléktalan-ellátás fejlesztése Intézményfenntartás FOGLAK projektiroda Módszertani tevékenység Nyilvánosság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

A helyi addiktológiai ellátórendszer

A helyi addiktológiai ellátórendszer A helyi addiktlógiai ellátórendszer Priritásk és fejlesztési lehetőségek Misklcn Döntéselőkészítő tanulmány Misklc MJV Önkrmányzata számára 2011. április Az addiktlógiai ellátórendszer fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése Első Szakasz 2011. november 1. 2012. március 31. Balatonföldvár 2012. augusztus 30.-31. Aknai Zoltán Közterület helyett emberibb Körülmények (Menhely Alapítvány)

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei A pályáztt kategória Kmmunikációs kampány Az ügyfél, illetve vállalat iparága Pénzügy, bank és biztsítás A pályázati anyag címe Aegn Országs Kármegelőzés Prgram A pályáztt kmmunikációs prgram személyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert. KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Dr. Felkai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Cf~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság részére a Kőbánya közterületeiről a KŐKERT Nn-prfit

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2012-13-as időszakban A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A HAJLÉKTALANELLÁTÁS FEJLESZTÉSE INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

Részletesebben

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai I. Elektrnikus ügyintézés lehetőségének biztsítása 2. (1) bekezdés valamennyi kamarai feladat- és hatáskörbe tartzó hatósági, fegyelmi és egyéb ügyben valamennyi jgszabály alapján biztsítandó kamarai szlgáltatás

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

Tartalom. 1. Az alapszolgáltatási szakmai napokról:

Tartalom. 1. Az alapszolgáltatási szakmai napokról: Közép-Magyarrszági Reginális Szciális Módszertani Intézmény 1033 Budapest, Miklós u. 32. tel: 06-1-388-8920 e-mail: mdszertaniintezmeny [kukac] maltai.hu web: www.maltai.hu/kmmdszertan Tartalm 1. Az alapszlgáltatási

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Kb.3. számú előterjesztés

Kb.3. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Kb.3. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizttság részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló tájékztatóról I. Tartalmi

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program Kragyermekkri (0-7 év) prgram PÁLYÁZAT A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram kiemelt prjekt keretében az alábbi pályázat kerül újra meghirdetésre az érintettek körének kibővítésével

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig -- - ----- Testületi ülés 2015. március 23. Rendelet:--ig Határzat:17-19-ig Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 17/2015(111.23.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 2015. évi Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Visszajelzı anyag. Fıfolyamat-átvilágításról

Visszajelzı anyag. Fıfolyamat-átvilágításról Visszajelzı anyag Taksny Nagyközség Plgármesteri Hivatalának részére a Budapesti Kmmunikációs és Üzleti Fıiskla által készített Fıról Az átvilágítás idıtartama: 2009 április 1.- nvember 5. Készítette:

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló külföldi diákok az egyetem és a város életében. Kell-e számolni velük az egyetem és a város fejlesztése során?

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló külföldi diákok az egyetem és a város életében. Kell-e számolni velük az egyetem és a város fejlesztése során? Az egészségügyi felsőktatásban tanuló külföldi diákk az egyetem és a várs életében. Kell-e számlni velük az egyetem és a várs fejlesztése srán? Prf. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Dr. Tistyán László PTE ÁOK Magatartástudmányi

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig Testületi ülés 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig Határzat:4-15-ig (0 Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 4/2015(11.25.)számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 Beszámló a két ülés közötti

Részletesebben