Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél"

Átírás

1 VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra Lassan megtelnek a hajléktalan melegedők Ne habzz- adakzz! Ajánlásk a kihüléssel kapcslatban Mi lesz veled Módszertan? Adjál akkr is, ha kevés van neked is, adjál akkr is, ha neked is szükséged lenne rá, adjál akkr is, ha neked nem adtak, adjál akkr is, ha a szavaknál többre van szükség, és közben észrevétlenül a reménység emberévé leszel. Pál Ferenc katlikus pap Könyvajánló

2 Megszűnik a hajléktalanság!? Pr -és kntra a közterületen élésről december 15. VIII. kerületi képviselőtestület elfgadja a kukázást tiltó rendeletet január 1. VIII. kerületben hatályba lép a kukázás tilalma. március 10. Utcai kukázás miatt előállítttak egy demnstrálót. április 21. Új Szemlélet Csprt a kukázók védelmében írt petíciót kívánt átadni Kcsis Máté józsefvársi plgármesternek, de ő nem vette át. máról szóló rendelet eltörlése érdekében. december 13. Az Országgyűlés elfgadja azt a törvénymódsító javaslatt, amely az önkrmányzatk feladatai közé emeli a településen belül hajléktalanná vált emberek ellátását. december 15. Kcsi Máté megnyitja a LÉLEKháznak keresztelt úgynevezett félutasházat, melyben 14 hajléktalant helyezett el. Célja a VIII. kerületben hajléktalanná váltak felzárkóztatása. május 17. Kcsis Máté helyi (VIII. ker.) népszavazás elrendelésére tett javaslatt. Kérdések a hajléktalan ellátásra irányulnak. szeptember 25. Hajléktalan-ellátással kapcslats hárm kérdésben népszavazás. szeptember 26. A VIII. kerületi népszavazás 16 %-s részvétel tekintetében érvénytelen. Kcsis Máté kijelenti: nem vnja vissza a kukázásról szóló rendeletet, tvábbá kilátásba helyezi a kerületben életvitelszerű köztéren lakhatás tilalmáról szóló rendeletet. któber 11. Kcsis Mátét hajléktalanügyi referensnek nevezi ki az Országgyűlés. nvember Kcsis Máté bejelenti LÉLEK-prgramját. Célja, hgy az önkrmányzatk maguk gndskdjanak a területükön hajléktalansrsra juttt emberekről. nvember 4. A Pesti Közpnti Kerületi Bíróság elítélte azt a szciális munkás demnstrálót, akit márciusban állítttak elő, hatóság elleni izgatás vádjával. nvember 22. Magyar Közlöny megjelenteti: a krmányfő jóváhagyta a hajléktalank elzárását lehetővé tevő szabálysértésről szóló törvénymódsítást. december 1. Hatályba lép az életvitelszerűen éjszakáit közterületen tartózkdókat súlytó jgszabály, amely értelmében, akár 150 ezer frint pénzbírsággal is büntethetik, vagy elzárhatják azkat a hajléktalankat, akiket fél éven belül másdszr kapnak rajta, hgy az utcán laknak. december 6. Szabó Máté mbudsman az Alktmánybírósághz frdul az életvitelszerű köztéren lakhatás tilal- 2 Dilemma A szciális ellátórendszer jelen helyzete, sk kérdést felvet, a prbléma minden szempntból nagyn összetett, : a hajléktalank, a szciális szakma, a krmányzat, illetve a lakók, az államplgárk ldaláról egyaránt. Az utcán élők helyzetének megldása égetően sürgős feladat, ám a szciális ellátórendszer befgadó képessége krlátztt, a szállók elhelyezési lehetőségei szabályzttak. A feladat adtt: utcán élő embereket szálláshz juttatni. Dilemma a

3 szándék mentén frdul. Egyrészt a hsszú ideje utcán élők A törvény ellenzői azt állítják, ezzel a rendelettel nem szándékában áll-e alkalmazkdni a szabálykhz, másk- megldják a prblémát, maximum felszámlják azt. Vahz, vagyis szándékznak-e saját srsuk váltztatására. gyis hiba rendészeti üggyé tenni egy szciális kérdést, ezmásrészt a rendeleti ldalt tekintve kérdéses, hgy szán- zel egyenlőségjelet téve a szegénység és a bűnözés közé. dékuk mögött a prbléma valódi megldása, avagy inkább Schiffer András, az LMP elnöke egy parlamenti felszólaannak eltüntetése, kiiktatása áll. lásában a hatósági közbe avatkzást, a rendészeti fellépést A prbléma összetettségét nagyvársi szinten még egy né- nehezményezte. Inkább a segítésre, nem pedig egy életzőpnt bnylítja, mégpedig a laksságé. Az embereknek helyzet megtrlására kellene szankciókat hzni. Országnap, mint nap szembesülniük kell az utcán élőkkel, az em- gyűlési felszólalásában megkérdezte: Önök szerint a beri nymrúság látványával. Az arcunkat elfrdíthatjuk hajléktalank el akarják lökni a segítő kezet? flytatugyan, ám a valóság attól még nem váltzik, a nymrúság va azzal, hgy nem egy-egy szélsőséges példára kellene fizikailag van jelen életterünkben. A laksság törvényt alktni; utalva ezzel a csepeli gyilksszándéka a prbléma valódi megldása, nem ságkra, melyről ma már bebiznysdtt, hgy kérdéses, hgy pedig annak eltüntetése. Röviden: a hajléktanem hajléktalank követték azt el. lank valódi reszcializációja a cél, kérdés, szándékuk mögött A szciális szakemberek hangt adtak azn aga prbléma valódi gdalmuknak is, a rendelettel kapcslatban, hgy mindenkinek közös-e a törekvése. megldása, avagy a büntetéssel való fenyegetés, lyan félelmet és annak az eltünteté- fenyegetettséget kelt a hajléktalankban, amely A helyzet tarthatatlan se, kiiktatása áll véglegesen elidegenítheti őket a társadalmtól, a vársi környezettől, attól, hgy valaha visszakea hajléktalanság évről, évre egyre súlysbrüljenek egy biztnságs, bizalmi környezetbe, dó prbléma az egész rszágban, a hajléktaegyben elérhetetlenné válhatnak a szciális rendlank száma nő, (egészségi)állaptuk egyre rmlik. A Kr- szer számára. A büntetés feltételez egy bűnelkövetést jelen mányzat úgy látta a prbléma túlnőtt a szciális szakma esetben a bűn, a lakhatás megteremtése, melyet tulajdnhatáskörén, ezért arra a döntésre juttt, hgy felülről, ren- képpen alapvető emberi jgnak kellene tekinteni, elsősrdeleti útn kezdi a hajléktalan prbléma rendezését: ha ban az Új Szemlélet Csprt, illetve a Várs Mindenkié szükséges kényszerrel kell fedél alá vinni az embereket. aktivistái hangsúlyzzák, az emberi jgk védelmét. A A hajléktalank elzárásáról szóló törvény hatályba lépésé- Magyar Szciális Fórum indítványzta, hgy a lakhatás vel gyakrlatilag bűncselekménnyé vált a hajléktalanság. jgát fglalják alktmányba, ám mint ilyen nem tartzik A hajléktalan-ellátás pillanatnyi állaptát tekintve kétféle az alktmány hatáskörébe, aznban azt elismerték, minálláspnt rajzlódik ki. Létezik egy rendpárti, knzervatív denképpen az élethez való alktmánys jg vitathatatlan ldal által képviselt nézőpnt, illetve egy liberális szemlé- feltétele, tehát elméletileg szétválaszthatatlan jgk. A letű az emberi jgkat és szabadságt hangsúlyzó néző- valóságban aznban ez egy lyan utópisztikus államban pnt, tvábbá a civil szektr, és az egyre túlterhelt szciális valósulhatna meg, ahl mindenkinek van munkája, jöveellátás szakmai szempntjait képviselő látószög. A külön- delme. Jelen helyzetben a lakhatáshz való jg egy kiböző szemléletek érdekeket, értékeket, szempntkat üt- kényszeríthetetlen jg, melyet pusztán államcélként lehet köztetve próbál knszenzusra jutni, vagy éppen egymással kijelölni, alapvető jgként aznban nem. párhuzamsan érdekérvényesíteni. A szegénység, a létbiznytalanság jelen van társadalmunkban, melynek kezelése egy szciális munkás legnaüldözés vagy ösztönzés gybb feladata. Vecsei Miklós a szciális munka napján azt mndta:az elmúlt húsz évben néhány százezer ember Győri Péter a BMSzKI szakmai igazgatója sajtóközlemény- leszakadt Magyarrszág egészséges testéről. Ez azt jeben nyilatkzta: a hajléktalan törvény elfgadása, letérés lenti, hgy minimum ennyi emberről beszélnünk, mikr az európai útról. A közterületen való életvitelszerű lak- szegénységről, tthntalanságról, nymrról van szó. hatás tilalma, a hajléktalank börtönbe zárásának lehető- Vecsei Miklós egyik célja, hgy az emberek különbséget sége, Budapestre irányíttta a nemzetközi sajtó figyelmét tegyenek a szegénység és a nymr között. A nymr is: riprtt közölt a BBC, az al-dzsazíra és az Internatinal annyiban különbözik a szegénységtől, hgy míg a szebusiness Times. Tvábbá az európai hajléktalan szerveze- génységben a hiány összeköti az embereket, a nymrban teket tömörítő brüsszeli székhelyű FEANTSA egyet nem minden erőfeszítés ellenére sem születik meg a hlnap. értését fejezte ki az életvitelszerűen közterületen való Amit a szegénység felépített, a nymr szétmarja fgaltartózkdást tiltó törvénnyel kapcslatban, közölte: nem maztt. A nymr által szétmart élethelyzet juttathat da egyezik a magyarrszági nézőpnt az Európai Parlament embereket, hgy létbiztnságukat elveszítve fedél nélkül integrált hajléktalan stratégiájával, amely megközelítés maradva tt állnak egyedül. A nymrgókat is szükséges lakhatás közpntú, az ellátórendszerekkel együttműködő. ösztönözni egy élhető életre. 3

4 Az utcán élő hajléktalank kiléptetésének alternatívája rendeleteket, nem a negatív diszkrimináció szülte, hanem az a törekvés, hgy a hajléktalank ne saját törvényeik szerint éljenek, hanem az általáns magyar törvénykezés szerint. A rendet mindenkinek be kell tartani. Rendbe krmányzni Az egyre összetettebb hajléktalan kérdést a krmányzat a rendelkezésükre álló eszközökkel, feltételekkel kívánja megldani. Ennek ellenőrzött krdinációjára Kcsis Má- Merre tvább? tét; az Országgyűlés rendészeti bizttságának elnökét, a VIII. kerület plgármesterét; kérte fel az Országgyűlés a A szciális ellátás szakmai kmpetenciái és a krmányhajléktalanügyi-referensi psztra. Az év eleje óta napiren- zati intézkedések következtében kialakult jelen állapt elden vannak a hajléktalankat érintő rendelkelentmndásssága nem tudni, hgyan alakul az zések, amellyel szabályzni szeretné a krelkövetkezendőkben. A szciálplitikusknak ha szükséges mányzat a prblémát. Ennek első sarkpntja megldást kellene találnia egy adekvát gndkényszerrel kell zási rendszer kialakítására, amely egységes és a kukázást tiltó rendelet hatályba lépése vlt, majd az életvitelszerű köztéren lakhatás fedél alá vinni az kmplex működést biztsítana az ellátórendszetilalmának elfgadásával kulminálódtt a ren belül. Ám célszerű lenne, ha ezt nem egyedül embereket. közhangulat a krmányzati rendelkezésekkel ők határznák meg, hanem a szciális szakmával kapcslatban. együttműködve Azt aznban sejteni lehet, hgy Kcsis Máté értetlenül áll az őt ért támadáskkal szemben. a már hatálys törvények tvábbi rendelkezéseket, esetleállítja, ő pusztán ösztönözni akarja az utcán élőket arra, ges tilalmi rendeleteket vnnak majd maguk után, melyek hgy akarjanak bemenni a menedékhelyekre, szállókra. nagy biznyssággal messzebbre mutatnak majd a főváhiszen, ha ezt nem teszik meg, nem a büntetés fenyegeti rs hatókörén. Vagyis a budapesti túlterheltségre várható őket, hanem a kihűlés kckázatát skszrzzák meg az ut- egy lyan fővárs igazgatási prgramtervezet (részben elcán élők. Vannak, akik teljesen abszurd helyzeteket óhaj- készült), amely kiszrítja az évek srán betelepült hajléktanak knzerválni mndja Kcsis Máté az intézkedései talan srsra juttt embereket Budapestről, és visszatereli megkérdőjelezésére. Hajléktalanügyi-referens nyilatk- őket annak az önkrmányzatnak a gndzásába, ahl ő zatában hangsúlyzta: Nem fenyegetni akar, egyszerűen krábban lakhelyét elveszítette. biztnságt, törvényességet és élhető körülményeket A következő időszakt tekintve ez azt jelenti, hgy minkívánunk teremteni a fővárs laksságának és a hajlék- den régió lehetőségéhez, kapacitásáhz és adttságáhz talanknak is. Tehát a krmányzat mindenekelőtt a rend képest, minden lehetséges frrást kihasználva álljn a megteremtésének fntsságát hangsúlyzza, ezt kívánja prblematika elé. A régiók ellátórendszereinek mind szakmegteremteni, amely elvárás a laksság részéről, és en- mailag, mind mentálisan, mind anyagilag fel kell készülni egy flyamatra, amely fkztt mértékben terheli majd le nek az elvárásnak meg is kívánunk felelni. mndta Pin- a meglévő rendszert. Nyitttnak kell lenni a váltzásra, és tér Sándr belügyminiszter. Ezért férőhelyek növelését, keresni, figyelni kell a fejlesztő frrásk lehetőségét: az újabb szállók nyitását tűzte ki célul a krmányzat (Lsd.: Európai Uniós pályázatkat, és alternatív erőfrráskat Fűtött utca prgram Budapesten c. cikkünk.) Pintér Sán- egyaránt. dr hangsúlyzta, hgy a hajléktalankkal szemben hztt Prvaznik Anna A kert védett enklávé, fallal vagy kerítéssel, illetve sövénnyel körülvett, zárt terület. Szentély, amelyben az idegen világ emberi világgá szelídült. A természetnek, illetve a külső világnak csak azkat az elemeit és lényeit engedjük be, azkat tűrjük meg benne, amelyekkel nem állunk hadilábn; amelyek kényelmünket szlgálják, és gyönyörködtetnek. Minden más élőlényt kizárunk belőle, vagy ha behatlnak, elpusztítunk. Hankiss Elemér Fűtött utca prgram Hajléktalanszálló beruházásk Budapesten Skat hallani mstanában a fővársban újnnan kialakíttt illetve kialakítandó hajléktalanellátó intézményekről. Ennek aktualitása, hgy december 09.-én pénteken átadták az 4 úgynevezett Fűtött utca-prjekt első hajléktalanszállóját Budapest I. kerületében. A Fűtött utca-prjekt a fővárs és a Belügyminisztérium által kidlgztt prgram. A prgram kere- tében a fővárs és a Belügyminisztérium 2011-ben közel 531 millió frintt költ el a hárm ingatlan kialakítására és üzemeltetésére. Az intézmények fenntartása pedig 2012-től évi leg-

5 A Hajléktalankért Közalapítvány pályázatai téli időszakra Rövid összefglaló a legfntsabb tudnivalókról, váltzáskról alább 257 millió Ft-ba fg kerülni. A lesznek az utcán. Az elképzelést árfővársi Közgyűlés szeptember 28- nyalja, hgy a működtetéshez szükai ülésén döntött a hajléktalanknak séges nrmatívák a következő éveknappali elhelyezést is nyújtó Fűtött ben tvább csökkennek, valamint utca prgram helyszíneiről. A az utcai szciális A Fűtött utca-prprgram hárm helyszínt érint: szlgálatk számát jekt a fővárs és a a minisztérium kb. IX. kerület: Aszód utca belügyminisztérium a harmadával csök (BMSZKI fenntartású intézáltal kidlgztt kenti. Megjegymény) fős éjjeli menedékhely és 162 fős nappali melege- prgram. A prgram zés: Dr. Taplczai dő keretében a fővárs Gergely fideszes és a Belügyminiszté- képviselő vissza IV. kerület: Feszty Árpád utca - (MMSZ fenntartású rium 2011-ben közel vnta a nappali intézmény) 50 férőhelyes éjjeli 531 millió frintt melegedőket súlymenedékhely és egy 24 férőhetó költségvetési költ el lyes nappali melegedő módsítványát (jelenleg a melegedők V. kerület: Váci úti telephely - (BMSZKI fenntartású intézmény) az igénybevétel függvényében a mű93 fős éjjeli menedékhely és 84 fős ködési engedélyben meghatárztt férőhelyszám hármszrsáig jgnappali melegedő sultak nrmatívára). helység is, melyben embereket őrizhetnek vagy pedig körzeti megbíztt számára lesz kialakítva helység, attól függően, hgy kit kérdezünk. Az bizts, hgy az intézményben a rendőri jelenlét biztsíttt lesz. Függetlenül attól, hgy lesz-e előállító helység vagy sem az intézményben, a rendőri intézkedésre kt adó a jgalap már tavasszal életbe lépett, a hajléktalank életvitelszerű utcai tartózkdásának tiltásával és szankcinálásával. Hgy ez nem feltétlenül Budapesti prbléma, az is mutatja, hgy a NEFMI 2010-ben eljuttattt az önkrmányzatkhz egy lyan levelet melyet mi is lvastunk -, melyben az önkrmányzatknak nyilatkzniuk kellet arra vnatkzóan, hgy szükségesnek látnak-e egy lyan hely biztsítását, ahl az elemi elemi szükségletek A prgram ellen az A Várs Mindenkié csprt tucatnyi aktivistája, valamint a laksság is tiltakztt. A laksság elsősrban a közbiztnság rmlása ellen, míg a Várs Mindenkié csprt állítása szerint börtönszálló kialakítása ellen. A börtönszálló kifejezés nnan ered, hgy pl. az aszódi utcai átalakítás tervei szerint az intézményben kialakításra kerül rendősségi előállító kielégítésén túl, rendőri intezkedésre is biztsíthat feltételeket. Véleménynyilvánítás nélkül azt hiszem, azzal mindenki egyetért, hgy a rendészeti eszközöket nem szabad a szciális munka elé helyezi, valamint, hgy a hajléktalanellátásban a gigantikus tömegszállásk nem kívánatsak, és kntraszelektíven működnek. A Fűtött utca prgram, illetve ilyen szintű férőhelybővítés a fővárs hajléktalanellátási kncepciójában nem szerepelt. A rapid kezdeményezés mögött valószínűleg a következő elképzelés állhattt: ha a fővársban 8000 hajléktalan van és a hajléktalanellátásban 5000 férőhely van, akkr a 335 (a hírekben szereplő 600 férőhellyel szemben) új férőhely létrehzásával annyival kevesebben Ördög Miklós 5

6 Statisztika Lakcím nélküliek száma és az éjjeli menedékhelyek férőhelyeinek megszlása a megyeszékhelyeken 2010-ben [frrás: KSH Népességnyilvántartó füzetek 2010 és NRSZH intézmények rszágs nyilvántartása] A diagramból kitűnik Budapest túlztt dminanciája, amit mi sem mutat jbban, mint, hgy a husznegyezer lakcím nélkülit nem lehetett úgy ábrázlni, hgy a többi szlp is lvasható maradjn (ezért van csak 2500-ig skálázva a Fő/férőhely szlp). Természetesen felmerül a kérdés, hgy minden lakcímmel rendelkező személy effektív hajléktalannak minősül-e vagy sem? Amennyiben elfgadjuk, hgy közvetlen és erős összefüggés található a hajléktalank száma és a lakcímmel nem rendelkező személyek között akkr érdemes lehet megvizsgálni, mennyire vannak összhangban a létesített kapacitásk és a felmerülő igények. Valamint érdemes elgndlkdni azn, hgy a jelenleg Budapesten található husznegyezer lakcím nélkül rendelkező személy közül mennyi lehetett eredetileg is budapesti laks, és ezek közül hány elláttt fg megjelenni a megyeszékhelyeken amennyiben az utlsó lakcím szerinti önkrmányzat gndskdási körébe fg tartzni egy adtt hajléktalan személy. (Ha a statisztikai adatkat nézzük Magyarrszág laksságának 17%-a Bp-i illetőségű, azaz statisztikailag a 21ezerből 3570 a budapesti, és több mint az eredetileg vidéki laks) Mindenképp hzzátenném, hgy ezek inkább csak elgndlkdtató adatk. Amikr megtörténik a 2011-es népszámlálási adatk feldlgzása, és knkrét adatkkal rendelkezünk a magyarrszági hajléktalank számával kapcslatban, újra megvizsgáljuk ezt az összefüggést összevetve ezzel a diagrammal. 6

7 A Hajléktalankért Közalapítvány pályázati felhívása Vissza az utcáról című prgram A Nemzeti Erőfrrás Minisztérium megbízásából a Hajléktalankért Közalapítvány, mint lebnylító szervezet, nyílt pályázatt hirdet az életet veszélyeztető krízishelyzetek megelőzésére és felszámlására az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentését célzó prgramk megvalósítására. Támgathatóak lyan innvatív, személyre szabtt megldáskat alkalmazó, a helyi visznykhz alkalmazkdó prgramk, amelyek révén a krízishelyzetben lévő vagy krízistől fenyegetett, a közterületen élő egyének, párk, csprtk, családk kényszerű utcán élése megszüntethető, és lakhatási prblémáik tartósan megldhatóak. A pályázati felhívás címe: Vissza az utcáról A pályázati felhívás kódja: 2011 UNY A pályázati felhívás közzétételének dátuma: 21. A pályázatk benyújtásának határideje: január 31. A pályázati prgram céljai: Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan egyének, párk, csprtk, családk lakhatási prblémáinak megldására. A prgramnak lyan személyre szabtt, az egyének állaptát figyelembe vevő megldáskat kell tartalmaznia, amelyek a helyi feltételekhez igazdóan alkalmasak a kríziskezelésre, csökkentik az utcán élők számát, és az egyének lakhatását tartósan biztsítják. A prgram célja tvábbá, hgy a tartós bentlakáss intézményi elhelyezést igénylő (idős, beteg, fgyatékkal élő, stb.) hajléktalan embereket segítse az állaptuknak megfelelő ellátáshz való hzzájutásban. A teljes dkumentáció letölthető a Hajléktalankért Közalapítvány hnlapjáról: Mit jelent a válság? Valami régi megváltztt, valami új következik, de még nem látjuk biztsan a frmáját, még nem tudjuk mi az.(... )A válság lehetőség is egyben: ilyenkr nem belesimulni kell a meglevő rendszerbe, hanem magadnak alakítani a saját rendszeredet. Mi kell ehhez? Nyittt szív, rugalmas gndlkdás, a lehetőségek szüntelen keresése, és lyan szövetségesek, akikkel támgatjátk egymást, akik nem a panaszkultúrában, hanem az előrelátás és a váltzásra való nyitttság kultúrájában élnek. Ha hsszú útra indulsz, lyankkal vedd magad körül, akik veled egy irányba tartanak. Menjetek együtt, segítsétek és szeressétek egymást, keressétek az új utakat! Vida Ágnes pszichlógus Ne habzz, adakzz! Kedves utazó, világjáró, kiránduló! Gyűjtés hajléktalanknak Arra kérünk, hgy utazásaid srán hzd el a htelekből az általad nem használt megmaradt szappant, tusfürdőt, sampnt, zuhanysapkát, zuhanypapucst, és add be a hzzád legközelebb eső hajléktalan ellátó intézménybe. A htelek ezeket kidbják, nálad meg csak a helyet fglalja, visznt skaknak nagy segítség a tisztálkdásban, esetleg kórházi tartózkdás alatt. Az alábbi linken megtaláld a hzzád legközelebb eső intézményt: Kérjük, hgy felhívásunkat tvábbítsd világjáró barátaidnak, ismerőseidnek, hátha ők is segítenének. Köszönjük közreműködésed! Diszpécserprtál Baráti Kör 7

8 A Hajléktalankért Közalapítvány pályázati felhívása Téli prgramk prgramk A Nemzeti Erőfrrás Minisztérium megkötötte a Hajléktalankért Közalapítvánnyal a téli ellátás működtetését biztsító pályázatk jgalapját képező támgatási szerződést, így a közalapítvány nvember 24-én megjelentette Téli prgramk , valamint Hajléktalan-ellátó szervezetek támgatása a téli időszakban című pályázati felhívásait. I. A Téli prgramk című, TE kódú pályázati felhívásn a knvergencia-régiókban működő hajléktalanellátó szervezetek a következő prgramkra nyújthatnak be pályázatt: 1. Közterületeken élők étkeztetése nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen és közterületen 2. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása a téli időszakban 3. Közpnti állami támgatásban nem részesülő utcai szciális munka végzésének támgatása 4. Krízisautó szlgálatk működésének támgatása A pályázatkat január 6-ig lehet benyújtani a felhívás 6. pntjában részletezett feltételekkel. A pályázatk bírálatának meggyrsítása érdekében a közalapítvány a pályázatk befgadását és bírálatát két ütemben végzi a következők szerint: a 9-ig pstára adtt (és egyúttal elektrnikusan is e napig megküldött) pályázatk január 15-ig, a január 6-ig pstára adtt (és egyúttal elektrnikusan is e napig megküldött) pályázatk február 15-ig kerülnek elbírálásra. A pályázatkn lyan prgramkra is igényelhető támgatás, melyek megvalósítása a pályázat beadását megelőzően (de nvember 1-től) megkezdődött. Amennyiben a pályázó nem tudja a prgramt saját frrásból működtetni a hivatals támgatási döntésig, illetve a frrás megérkezéséig, célszerű a prgramk kezdő időpntját nvember 1-ét követő dátumra tenni, és a pályázat költségvetését, valamint szakmai prgramját ehhez a rövidebb prgramidőszakhz igazítani. II. A Hajléktalan-ellátó szervezetek támgatása a téli időszakban című, TK kódú pályázati felhívásn Magyarrszágn működő hajléktalanellátó szervezetek pályázhatnak a téli ellátással összefüggő, a felhívás 2. pntjában felsrlt célkra. A pályázatra elsősrban lyan prgramkat lehet benyújtani, melyek a hideg idő, a megnövekedett ellátási szükséglet, illetve a váratlan események következtében előálló krízishelyzetek megldását szlgálják, és finanszírzásuk más frrásból nem biztsítható. A pályázatkat március 31-ig lehet benyújtani a felhívás 6. pntjában részletezett feltételekkel. A pályázatk elbírálása flyamatsan, a beadás srrendjében történik. A pályázatkn lyan prgramkra is igényelhető támgatás, melyek megvalósítása a pályázat beadását megelőzően (de nvember 1-én vagy később) kezdődött meg. A pályázati felhívásk és adatlapk elérhetőek a közalapítvány hnlapján: A pályázati felhíváskról infrmáció, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a Hajléktalankért Közalapítvány munkatársaitól: Varga Dóra, Szabó Andrea 1/ Hajléktalan embereket segítő flyamats telefn: 76/ A Dél-alföldi Reginális Diszpécserszlgálat várja a bejelentéseket, infrmációkat az intézmények és a laksság részéről. 8

9 Megteltek a nappali melegedők közel 100%-s kihasználtsággal működnek a szálláshelyek A Dél-alföldi régió férőhely kapacitása átlagsan jónak mndható, az alábbi táblázatból, illetve az adatkból első látásra megfigyelhető, hgy a legnagybb kihasználtság a Nappali melegedőkben mutatkzik. Ez a melegedők széleskörű valamint az alacsny küszöbű szlgáltatás igénybevételének a lehetőségéből következik. Másdik tényezőként lehet megemlíteni, hgy a legrászrultabb réteget nem csak a hajléktalan emberek alktják, hanem azk, akik a veszélyeztetett zónába tartznak, tehát még van valamilyen fedél, lakhatás a fejük felett, de egyre több szlgáltatásra van szükségük (melegedés, msás, tisztálkdás, élelem, különböző ügyintézések, telefnálási lehetőség stb.) A szálláshelyeken első látásra - úgy tűnik nincs zsúfltság, de ha a hajléktalan ellátó intézmények többségét vizsgáljuk a kihasználtsági adatk a 100% körül mzgnak. A régió két vársában még jelentős számban van férőhely, (Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa) így a legszükségesebb elhelyezés mindig megldható. Kiemelendő, az intézmények jó együttműködése és fgadókészsége, nevezetesen a legzsúfltabb helyen is fgadnak egy éjszakára bajba került embert. A következő napkban a diszpécserszlgálat gndskdik megfelelő elhelyezésről. A kisebb vársk ellátttjaira jellemző, hgy nem szívesen mennek másik várs hajléktalan ellátásába. A RÉGIÓBAN TALÁLHATÓ NAPPALI MELEGEDŐK, ÉJJELI MENEDÉKHELYEK, ÁTMENETI SZÁLLÁSOK KIHASZNÁLTSÁGA MEGYÉNKÉNT %-BAN MEGADVA NOVEMBER - DECEMBER Bács-kiskun Békés megye Csngrád megye ÖSSZESEN megye %-ban férő- kihasz- férőhely kihasz- férőhely kihasz- férőhely kihaszhely náltság náltság náltság náltság NAPPALI MELEGEDŐ ÉJJELI MENEDÉKHELY ÁTMENETI SZÁLLÁS % 71% 77% % 107% 81% % 79% 100% % 86% 86% Ajánlásk a kihűlés elkerülése érdekében Részlet egy hamarsan elkészülő tanulmányból Az rszágs hajléktalan munkacsprtban Fehér Bróka, Gurály Zltán és Kltai Luca közreműködésével elkészült egy tanulmány, amelynek témája a kihüléses esetek vizsgálata vlt. A tanulmány a kihűlés hazai és nemzetközi szakirdalmát fglalja össze, amelyben arra kerestek a válaszkat: a. Kik számítanak a kihűlés szempntjából veszélyeztetettnek ma Magyarrszágn? b. Milyen jó gyakrlatk léteznek ma hazánkban és külföldön a kihűlés veszélyének csökkentésére? A rövidesen megjelenő tanulmányból rövid összegzést közlünk, annak kán, hgy a kihüléses esetek hátterében nem az lyan gyakran emlegetett hajléktalanság áll. A tanulmányban vázlt hazai helyzetkép alapján egyértelmű, hgy a kihűléses esetek hátterében egy lyan újfajta sérülékenység áll, amely újabb állmást jelent a közösség természetes védelemi rendszerének gyengülési flyamatában. Bár a kihűlés az előfrdulási gyakriságk tekintetében inkább a belesetekhez hasnlít, szrs összefüggést mutat a már régóta ismert szciális hátránykkal. A veszélyeztető helyzetek kialakulása érdekében tett lépések és a veszélyeztettek csprtjába tartzók számára nyújttt segítségen kívül a 9

10 kihűlés megelőzésében döntő szerepe si megállapdás ill. helyi akcióterv is lehet az egymás iránti figyelemnek. készül a kihűlés megelőzésével kapa kihűléses esetek ka egyszerűen cslatban. Az akcióterv elkészítésénél fnts, hgy az általáns, fgalmazva az dafigyelés együttműködési szándék kihiánya. A szciális szla közösség fejezésénél knkrétabb meggáltatóknak azt az űrt kell szervezése fgalmazásra törekedjenek, betölteni, amely az egymás vagy újraés az akcióterv a felkészülés közelében élők kapcslatászervezése időszakára is elég knkrét és nak gyengüléséből adódik. Tehát a közösség szerve- lehet a kihűlés mérhető célkat, feladatkat zése vagy újraszervezése megelőzésével tartalmazzn (pl. tartalék, lehet a kihűlés megelőzésé- kapcslatban sztható élelmiszer, takaró, vel kapcslatban a legfn- a legfntsabb hősugárzó, képzés, előadás, stb.). tsabb feladata a szciális feladat A családgndzók, valamint szlgáltatóknak. Haszns a házi segítségnyújtásban dllehet helyi figyelemfelkeltő gzó szakemberek fkztt akciók indítása, amelyben a laksságt tájékztatják a prblémá- figyelme minden télen életeket ment ról (szórólapkkal, plakátkkal, he- - vizsgálatunk srán nem egy történet lyi sajtó útján), és ötleteket is adnak, tanúskdtt erről. Vannak települések, hgy hgyan csökkenthetik a fagyha- ahl a nappali ellátásk hsszabbíttt lál előfrdulását szmszédságukban. nyitva tartása és melegedő helyek Egy ilyen aktivitás - azn túl, hgy megnyitása is segíti a kihűlés mega megelőzést szlgálja - alkalmas a előzését. Emellett természetesen a közösségépítésre is. A jelzőrendszer a legtöbb településen a hajléktalanellákihűlés megelőzése srán kiemelt sze- tó szervezetek és a családsegítő szlrepet kap. A rendszer tagjai skszr gálatk együttműködése, a téli krízis időben észlelhetik a krízishelyzetet és a jelzéssel életeket menthetnek meg. Az észlelő- és jelzőrendszer, mely működtetése a családsegítő szlgáltatást működtetők kötelező feladata, a kihűlés megelőzése srán kiemelt szerepet kap. A jelzőrendszer tagjai kiegészülhetnek lyan önkéntes aktivistákkal, akik nagyn hidegben, akciószerűen felkeresik a veszélyeztetetteket, ptenciális veszélyeztetetteket. Jó megldás lehet az a már több helyen alkalmaztt gyakr- ellátásk és az utcai szciális munka lat, amelyben a családsegítő szlgálat is jelentős szerepet kap. évente egyszer/kétszer összehívja a A jelzőrendszer működtetése mellett jelzőrendszer tagjait a téli krízis idő- kiemelkedő lehet a közösségi aktiviszak előtt vagy alatt. Ezeken az ös - tásk erősítése. A közösségi, szmszejöveteleken átbeszélik a kihűlés szédsági kapcslatk és akciók hzmegelőzésének lehetőségeit, az egyes zájárulnak a prbléma szélesebb körű szereplők teendőit és szerepét. Van megismeréséhez, segíthetik a kihűléslyan település, ahl együttműködé- sel veszélyeztetettek felkutatását és 10 gyrs segítségnyújtással, észleléssel megelőzhetik a haláleseteket. A közösségi akciók szervezésében és megvalósításában a szciális szlgáltatók mellett a helyi civil és egyházi szervezetek is aktív részt vállalhatnak. Érdemes a témát felvetni a településen szerveződő társasági vagy hitéleti eseményeken. Haszns lehet helyi önkéntesek bevnása például az idős laksk segítésére, látgatására (tűzifa behrdása, rendszeres látgatás). Jó gyakrlatként említhetjük a Fázik-e a szmszédd? elnevezésű prgramt, amely magába fglalja a veszélyeztetett családk feltérképezését, megkeresését és nymn követését. Ugyancsak segítséget nyújthat a kihűlés megelőzésében a részvétel a Téli szmszédlás krmányzati prgramban. A prgramban önkéntesek gyűjtenek tűzifát kijelölt erdőgazdaságkban, melyet az önkrmányzatk szciális alapn juttatnak el a rászrulókhz. A prgramhz csatlakztt önkrmányzatk felmérik a helyi igényeket, tűzifagyűjtési lehetőségeket, mzgósítják és tájékztatják a laksságt. A kihűlés megelőzésében kiemelkedő szerepe van a pénzbeli és természetbeli támgatásknak. Nem felejthetjük el, hgy a veszélyeztetettség észlelése még nem elegendő arra, hgy a helyzetet meg is ldja. A lakásfenntartási támgatásk, gázár támgatás vagy téli krízis rezsi támgatásk és segélyek mind elsődlegesek a lakásk alulfűtöttségének megelőzésében. Ugyancsak fnts itt a sk településen működő tűzifa segély rendszere. Elgndlkdtató, hgy nemzetközi mintára nem lehetne-e biznys, az energiaszegénység és kihűlés szempntjából veszélyeztetett célcsprtk esetében a lakáskrszerűsítést, energiahatéknyabb fűtésre való áttérést támgatni.

11 Van jövője a Módszertanknak? Garancia-e a szerződés? Biznytalan hírek, megszüntetés vagy megmara- előzetes szükségletek összevetése az új dás, frráshiány és szakmai szükségesség... Hónapk óta ellátáskkal ilyen és hasnló nem hivatals híreket lehet, lehetett hal- kapacitásvizsgálatk lani a módszertani intézményekkel kapcs- Szakmai prgramk véleményezése: szakvéleméa módszertan nyek kiadása a működési engedélyeztetés flyamatálatban. segítő-mnita módszertank szerepével több szciálban rzási feladatt plitikai előkészítő anyag is fglalkztt: - Szakmafejlesztés: elláttti csprtnként/ellátási A szakmai tartalm fejlesztésében fnts lát el, amely a területenként munkacsprt működtetése szerepet kell játszania a módszertani szak- szakmai elvárá- infrmációgyűjtés embereknek és módszertani segítő, tanács- sk, működések, új szakmai frmák, módszerek bevezetéfejlesztések teadó, fejlesztő munkának A módszertani se tevékenységnek azt a frmáját, amely a kintetében tenne ellátórendszer fejlesztésére javaslatk kiajánláskat szlgáltatóknak, a szakembereknek nyújt dlgzása segítséget a gyakrlatban, és így igyekszik A módszertank jövőbeni feladatvállalását a tvába szlgáltatás minőségét és eredményesbiakban hangsúlysan a minőségi szlgáltatásnyújtás ségét javítani, flyamatsan tájékzódik a legjbb gya- fejlesztésében, terjesztésében, a képzésben, adatbázis kékrlatkról és innvatív megldáskról, ezeket értékeli, szítésében, szciálplitikai döntésekhez háttér infrmácimajd hzzáférhetővé teszi a szakma számára, alapvetően ók szlgáltatásában, alapvetően segítő, támgató szaktamódszertani szakértők hálózatára, munkacsprtkra, nácsadói attitűd megvalósításában látjuk műhelyekre kell bízni, amelyek nem Milyen érvek szólnak a módszerfeltétlenül rendelkeznek intézményi tani munka szükségessége melháttérrel. lett: A Dél-alföldi Reginális Szciális Módszertani Közpnt a szlgáltatók, 1./ Az újnnan kialakítandó közszakemberek részére nyújt gyakrigazgatási és ellátási szerkezetlati segítséget, tanácsadást, valamint be várhatóan sk lyan civil és összekötő kapcs a megyei hivataegyházi fenntartó lép majd be, lk, minisztérium és a szlgáltatók akik részére fntsnak látjuk egy között. szakmai módszertani támgató - Segítségnyújtás a szlgáltatanácsadó rendszer kiépítését, tóknak a szakmai munka minőségéamely a szakmai elvárásk tekinnek javítása érdekében: tetében ( nrmák, intézmény ki Szakmai tanácsadás, jgszabályváltzá- alakítás, működtetés, képzés stb.) jelen van, mint támgató sk követése, gyakrlatban történő, értelmezése rendszer. Szakmai napk szervezése Akkreditált képzések szervezése 2./ Fentiek kán fntsnak tartanánk, hgy az új szciális Szakmai mnitring ellátásk megszervezésénél előírt elem legyen a mód- A szlgáltatásk működéséről infrmáció áraml- szertani knzultáció (egyeztetés a szükségletekről, a létretatás a minisztérium felé: jövő kapacitáskról ) Ez nemcsak egy benyújttt szakmai visszacsatlás a szakterületi váltzáskról prgram véleményezését jelentené, hanem ezt megelőzően jgszabályi működésekről szakmai-módszertani knzultációt is. 11

12 3./ Az ellátásk megszervezésénél, szükségesnek látjuk a módszertan által végzett flyamat-mnitrzást, amely kiegészítője lehet a hatósági ellenőrzéseknek A nrmatív támgatásk szabálys felhasználását, a működési engedélyek szerinti feltételek kntrllját jelentő hatósági ellenőrzések mellett, a módszertan segítő-mnitrzási feladatt lát el, amely a szakmai elvárásk, működések, fejlesztések tekintetében tenne ajánláskat. 4./ Javaslatunk szerint a módszertanknak meg kellene őrizniük szakmai és szervezeti függetlenségüket, úgy hgy a megyei krmányhivatalk függelmi rendszerétől külön- választva, független szakmai szakértői hálózatként működjenek. Azaz megyénként lehetne egy delegáló civil szervezet - adtt esetben ezt a Máltai Szeretetszlgálat is szívesen felvállalja -, aki az adtt területeken delegál szakmai szakértőket a fenti szakmai elvárásk teljesülésére. A módszertani intézmények jelenleg május 31-ig- bár csökkentett finanszírzás mellett- szerződéses keretben flytatni tudják munkájukat. Hgy azt követően mi várható...? bnk Könyvajánló Kézikönyv a szciális intézményben dlgzók számára A kézikönyv célja az egyes ellátási típuskhz tartzó jgsultsági feltételek lehetőség szerint a teljesség igényével történő bemutatása, amelyek segítségével a felhasználó, az ügyféllel szemben ülő segítő személy, talán könnyebben és gyrsabban eldöntheti,hgy milyen ellátást célszerű kezdeményeznie kliense számára. A szerkesztők összegyűjtötték és feldlgzták mindazn ellátási frmák jganyagát,amelyek egy-egy ellátás kmplex ügyintézésének feltételéül szlgálnak... A kézikönyv betekintést nyújt a különböző ellátáskba, rendszerezi azkat a felhasználó szempntja szerint, és áttekinti az egyes ügyek intézését. Fellapzásával a segítők bizts tudást kaphatnak arról, hgy milyen ellátást kezdeményezzenek a hzzájuk frduló ügyfelek számára, hgyan fgjanak az egyes ügyek elindításáhz és az ügyintézés flyamatának figyelemmel kíséréséhez mely ismeretekre van szükségük. A könyvet a Menhely alapítvány munkatársai az Összefgás a Budapesti Lakástalankért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támgatásával valamint a CWK Csprt tárgyi támgatásával jelentették meg. Letölthető a Reginális diszpécserprtálról : Nincs válság. A válság makrgazdasági flyamatk szerencsétlen, baljóslatú elnevezése. Prblémák, nehézségek vltak, vannak, lesznek, de mindenkinek csak annyi és akkra, amekkra beszüremlik az életébe. Tegye hát mindenki a dlgát. Kinek könnyebb, kinek nehezebb lesz. Aki elhiszi, hgy válság van, ami mst tönkre fgja zúzni az ő kis életét, az akaratlanul is legrsszabb félelmeit valósítja meg. Félelmében már nem teszi meg azt sem, amit megtehetne, s ezzel idézi elő végül a vesztét. Aki visznt azt gndlja, vannak a nehézségek, amelyek azért valahgyan csak megldhatók, az meg is fgja őket ldani. Szendy Gábr pszichlógus Módszertani Kiadvány Kiadja: Dél-alföldi i Közpnt Felelős szerkesztő: Rigóné Kiss Éva, MMSz Kecskeméti Csprt vezetője Szerkesztők: Budainé Nagy Katalin, Prvaznik Anna, Kcsisné Farkas Mária, Ördög Miklós és Nagyné Bíró Katalin módszertani munkatársak. Megjelenik: Negyedévente, 100 példányban, házi nymdában. Szerkesztőség címe: Dél-alföldi i Közpnt 6000 Kecskemét, Hffmann J. u. 11.; Tel./fax: 06-76/ ; 12

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témája, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Prgram Háttéranyag a 2013.07. havi tartalmakhz Hgy nyugdtan nyaralhassunk! 1. Vagynbiztsításk 2. Minimalizált készpénztartás és használat 3. Biztnságs

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Nagy Gábor Zsolt

SZAKDOLGOZAT. Nagy Gábor Zsolt SZAKDOLGOZAT Nagy Gábr Zslt 2015 Eszterházy Kárly Főiskla Gazdaság- és Társadalmtudmányi Kar Csabai Klbászfesztivál turisztikai hatásainak bemutatása Knzulens Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Készítette Nagy Gábr

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II.

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. KÉZIKÖNYV A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Budapest, 2010. augusztus hó 1/152 A kézikönyvet készítették Pej Kálmán kl. építőmérnök vezetésével Bdr Ádám, gegráfus-közgazdász

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

Aluljáró helyett emberi körülmények

Aluljáró helyett emberi körülmények CSÁSZÁR GYULA BALÁZS Aluljáró helyett emberi körülmények Egy program elemzése és tanulságai A magyarországi hajléktalanság rendszerváltás utáni felszínre bukkanása kezdetben nagy erõket mozgatott meg,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében.

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében. VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI Apró napló, avagy segítség az infrmációk áramlásának megkönnyítése érdekében. OTH, Budapest 2013. 1 Szerzők Bauer Rita knduktr Puppné Oláh Szilvia

Részletesebben

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Hajléktalanügyi teendők 2015

Hajléktalanügyi teendők 2015 Hajléktalanügyi teendők 2015 Utcától lakásig Javaslatok a hajléktalan emberek ellátásának átalakítására 3. 0. M u n k a v á l t o z a t Összefoglalta: dr. Győri Péter A Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriuma

Részletesebben

III. KORAGYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Korai tünetek, korai segítség

III. KORAGYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Korai tünetek, korai segítség TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram III. KORAGYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Krai tünetek, krai segítség OTH, Budapest 2013. Szerző Gránitzné Kratancsik Rita gyógypedagógus A

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben