A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettsége megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) a Hegyalja Média Kft.-vel (3300 Eger, Széchenyi István u. 5.; a továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Szent István Rádió - Toaj állandó megnevezésű özösségi médiaszolgáltatás otóber 1-je és 7-e özötti műödése során megsértette a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor helyi özéleti és az ismételt o sugárzására vonatozó ötelezettségeit, amelyne öveteztében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 365-öd. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munaügyi Bírósághoz (a továbbiaban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczy utca 5.) három példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a eresettel támadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Szent István Rádió - Toaj állandó megnevezésű özösségi médiaszolgáltatásána otóber 1-je és 7-e özött sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) beezdésben foglalt rendelezést. Az Mttv. 63. (12) beezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítettene megfelelő műsor sugárzására jogosult és öteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezéseel, eszözöel vagy eletronius hírözlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás özreműödésével. A médiaszolgáltató saját eszözöel történő műsorszóró, szétosztó tevéenységére a távözlési szolgáltatási engedély

2 szüséges, de ez érinti a jogszabályoban meghatározott egyéb engedélye beszerzésére vonatozó ötelezettséget. A özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatásörében január 13-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) beezdése szerint a a 46/2015. (I. 13.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésben tájéoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) beezdése szerinti nyilatozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) beezdés alapján az iratbeteintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint január 23-án vette át, azonban jelen határozat meghozataláig nyilatozattéli jogával élt. A Médiatanács a rendelezésre álló adato, a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbia szerint értéelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a 306/2014. (IV.8.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiaban: Hatósági Szerződés) özösségi médiaszolgáltatási tevéenység végzésére jogosította fel. A Hatósági Szerződés értelmében a Médiaszolgáltató vállalásai a heti/napi műsoridő teintetében az alábbia: a médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; a médiaszolgáltatatás állandó megnevezése: Szent István Rádió - Toaj; az egyes o aránya a Hatósági Szerződés 6.6. és 6.7. pontjában szereplő táblázato szerint [az éjszaai órá nélüli (5-23 óra özött) időszara vonatozó értée zárójelben szerepelne]: Napi arány Heti arány Közszolgálati o 69% (71%) 69% (71%) Helyi tartalom 35% (35%) 42% (42%) Szöveg 23% (18%) 23% (18%) Ismételt tartalom 33% (40%) 33% (40%) Híradás 8% (5%) - Az Mttv. 66. (6) beezdés értelmében a helyi és a örzeti médiaszolgáltatáso özösségi médiaszolgáltatásént való elismerését övetően a Médiatanács legalább étévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra iterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató műödését, amelyne érdeében az általa özzétett oal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával apcsolatban részletes adatszolgáltatásra öteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásöreiben, a sal összhangban gyaorolja a médiaszolgáltatás özösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásöröet, felügyeli műödésüet. A hatósági ellenőrzés során észített mérése eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze, a teljes műsoridőre vetítve: Időtartam X. 1. X. 2. X. 3. X. 4. X. 5. X. 6. X. 7. Összesen Vállaláso (perc) szerda csütörtö pénte szombat vasárnap hétfő edd nap hét Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 76% 67% 74% 77% 71% 72% 70% 73% 23% 23% Zene időtartama Magyar zene Magyar zene % 62% - 50% Helyi, özéleti o időtartama 366 (25%) 478 (33%) 476 (33%) 374 (26%) 304 (21%) 269 (19%) 382 (26,5%) % 35% 42% 2

3 (Toaj és BAZmegye) Közéleti o időtartama (Eger és Heves megye) Közéleti műsoro időtartama összesen Közéleti műsoro aránya összesen (%) Híradás időtartama Híradás (%) Közszolgálati o időtartama Közszolgálati műsoro (%) Ismételt o időtartama Ismételt o (%) % 36% 35,5% 41% 27% 36% 39% 37% % 13% 13% 11% 10% 11% 13% - 8% % 95% 91% 93% 96% 90% 90% 92% 69% 69% % 32% 27% 31% 48% 32% 30% 30% 33% 33% A hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázat az éjszaai órá ( ) nélül számított műsoridő vonatozásában: Időtartam X. 1. X. 2. X. 3. X. 4. X. 5. X. 6. X. 7. Összesen Vállaláso (perc) szerda csütörtö pénte szombat vasárnap hétfő edd nap hét Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 73% 67% 78% 81% 73% 73% 71% 74% 18% 18% Helyi, özéleti o időtartama (Toaj és BAZ megye) Közéleti o időtartama (Eger és Heves megye) Közéleti o időtartama összesen Közéleti o aránya összesen (%) Hír időtartama Hír (%) Közszolgálati o időtartama Közszolgálati műsoro (%) Ismételt o időtartama 297 (27,5%) 363 (34%) 383 (35,5%) 249 (23%) 298 (27,5%) 197 (18%) 207 (19%) 1994 (26%) 35% 42% % 37,5% 38% 39% 34% 35% 34% 37% % 10% 12% 8% 11,5% 11% 11,5% - 5% % 81,5% 88% 96% 95% 83% 88% 88% 71% 71%

4 Ismételt o (%) 14% 20% 31% 29% 43% 23% 18% 25,5% 40% 40% A fentie alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Hatósági Szerződés 6.6. és 6.7. pontjait, mivel otóber 5-én a teljes műsoridőben, illetve az éjszaai órá nélüli műsoridőben a maximális ismétlés arányára vállalt 33 és 40%-ot meghaladta, 48 és 43%-ot érte el ezen értée. [ld. hatósági ellenőrzés adatait összesítő táblázato teljes műsoridőben és éjszaai órá nélül mért eredménye Ismételt o (%) című sorai]. 2. a helyi, özéleti o aránya teljes műsoridőben 19-33% özött alault, heti szinten 26%-ot ért el, éjszaai órá nélül (05-23 óra özött) számított időszaban 18-34% özött mozgott, heti szinten 26%-ot tett i, anna ellenére, hogy a Médiaszolgáltató napi és heti vállalása mind teljes, mind éjszaai órá nélüli műsoridőben napi 35 és heti 42%. A Médiaszolgáltató az éjszaai órá nélül számított műsoridőben otóber 3-án teljesítette a napi vállalását (35,5%). Helyi ént fogadta el a Médiatanács a Hegyaljai látép, továbbá a Lapszemle és Kalendárium című oat, illetve a mindennapi életvitelt segítő műsorelemeet (a helyi, regionális híreet és sporthíreet, időjárás-jelentéseet, özleedési infóat, egyházi és ulturális programajánlóat, egészségügyi tanácsoat, mozi ajánlóat és ismeretterjesztő tartalmaat) illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vonatozású (főént Misolc érintettségű) műsoroat is. Enne ellenére a helyi o aránya elmaradt a vállalt értétől [ld. hatósági ellenőrzés adatait összesítő táblázato teljes műsoridőben és éjszaai órá nélül mért eredménye Helyi, özéleti o időtartama (Toaj és Borsod-Abaúj-Zemplén megye) című sorai]. A Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés 6.6. és 6.7. pontjaiban foglalta teljesítése oán megsértette az Mttv. 63. (12) beezdésben előírtaat. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermé tartalmána meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermé iadója felelősséggel tartozi e törvényben foglalta betartásáért. A Médiaszolgáltatóna a törvénysértéseért való felelőssége objetív. A jogsértésre vonatozó részletes megállapításoat és az azoat alátámasztó adatoat a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező mellélet tartalmazza. A mellélete rögzíti és részletezi a határozat indoolásában szereplő jogalalmazói megállapításo pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezmény fajtájána és mértééne meghatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. A özösségi médiaszolgáltatás ategóriájána megülönböztetése azon a jogalotói felismerésen alapul, miszerint a özszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása állami monopólium, és a soszínűség védelme érdeében az állami tulajdonban álló özszolgálati médiaszolgáltató mellett más médiaszolgáltató is özreműödhetne a özszolgálati feladato megvalósításában, és özszolgálati célú o sugárzásában. Ily módon a özösségi médiaszolgáltatás feltételeine biztosítása az Alaptörvényből övetező, a sajtó és a média soszínűségéne és demoratius özvélemény ialaulása feltételeine biztosítására irányuló állami ötelezettség megvalósításána. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott özszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételene megfelel, a jogalotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetéséne ötelezettsége alól. A fentiere való teintettel ülönösen indoolt ezen özösségi médiaszolgáltató törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi ritériumaina rendszeres időözönénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályo alapján: Az Mttv (1) beezdése szerint: A Hatóság érelemre vagy hivatalból - feladat- és hatásöréne eretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás eretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott 4

5 rendelezése érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződéseben és a Hatóság által ötött hatósági szerződéseben foglalta teljesítését. Az Mttv (2) beezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntéséne ellenőrzése eredményeént megállapítja a hatósági döntésében foglalta megsértését, abban az esetben az ügy összes örülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valamint a jogsértés súlya és a hatéony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezménye alalmazása érdeében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) beezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv (1) beezdésében szabályozott felhívás jogövetezménye abban az esetben alalmazható, ha a jogsértés cseély súlyú, és ismételtség állapítható meg. Az Mttv (4) beezdése szerint: Az (1)-(3) beezdés alalmazásában ismételtségne teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az alábbi eseteben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) beezdésben foglalt rendelezése megsértését: a Médiatanács határozatána száma jogsértés 1339/2011. (X. 5.) Mttv. 63. (12) 1460/2012. (VII. 25.) Mttv. 63. (12) a jogsértés elövetéséne időpontja május 2-a és 8-a özött április 9-e és 15-e özött az alalmazott jogövetezmény az Mttv (3) beezdés bb) pontja alapján Ft bírság Mttv (1) beezdésben foglalta alapján felhívás A jelen ügyben ismételtség állapítható meg, hiszen a Médiaszolgáltató a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértést háromszázhatvanöt napon belül valósította meg (csa azt megelőzően). A Médiatanács megállapította, hogy jelen esetben az Mttv. 63. (12) beezdésben foglalt rendelezés megsértése teinthető cseély súlyú jogsértésne, erre való figyelemmel alalmazta az Mttv (1) beezdésében szabályozott felhívás jogövetezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szempontora teintettel állapítja meg. Az Mttv (3) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) beezdés figyelembevételével - a övetező jogövetezménye alalmazására jogosult: b) bírságot szabhat i a jogsértővel szemben. 5

6 A Médiatanács az Mttv (3) beezdésében foglalt jogövetezménye özül a bírság alalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértése esetén e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. A Médiatanács a bírság iszabásaor figyelemmel volt arra, hogy egy esetleges övetező jogsértés esetén alalmazandó jogövetezmény megállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz a szancionálás iszámítható, előre látható legyen, továbbá ülön teintettel volt arra is, hogy a orábbi jogsértés óta jelentős idő telt el, ezért az eltelt időre teintettel emelte az Mttv (3) beezdés bb) alpontja alapján az 1139/2011. (X. 5.) számú határozatában iszabott Ft bírság összegét. A Médiatanács az Mttv (2) beezdésében rögzített mérlegelési szemponto özül a jogsértése együttes súlyán ívül a helyi, özéleti o teintetében figyelembe vette a jogsértés folyamatosságát is, hiszen a Médiaszolgáltató az erre vonatozó napi vállalását a vizsgált adáshét valamennyi napján alulteljesítette. Az Mttv (2) beezdésében meghatározott további mérlegelési szemponto figyelemmel az Mttv (4) beezdése szerinti ismételtség fogalmára is a jelen jogsértése teintetében értéelhető. Fentiere teintettel, valamint a jogsértése együttes súlyára, továbbá arra való figyelemmel is, hogy az egyes jogsértése özött jelentős idő telt el, a Médiatanács az Mttv (3) beezdés bb) alpontja alapján a maximálisan iszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,1 %-ána megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatásörében a rendelező részben foglalta szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási öltség merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) beezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) beezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatozó érelemről szóló tájéoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) beezdése tartalmazza. Budapest, február 24. A Médiatanács nevében dr. Karas Monia elnö Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapjá: 1. Személyes adat 6

7 A Médiatanács 173/2015. (II.24.) számú határozatána mellélete A hatósági ellenőrzés megállapításai Jelen vizsgálat a özösségi Médiaszolgáltató otóber 1-je és 7-e özött özreadott műsorfolyamát ellenőrizte. A vizsgálat célja anna megállapítása volt, hogy a özösségi rádiós Médiaszolgáltató műödése megfelelt-e az Mttv. és Smtv. szerinti övetelményene, illetve teljesítettee a Hatósági Szerződésben rögzített vállalásait. A Hatósági Szerződés értelmében a Médiaszolgáltató vállalásai a heti/napi műsoridő teintetében az alábbia: a médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; a médiaszolgáltatatás állandó megnevezése: Szent István Rádió - Toaj; az egyes o aránya a Hatósági Szerződés 6.6. és 6.7. pontjában szereplő táblázato szerint [az éjszaai órá nélüli (5-23 óra özött) időszara vonatozó értée zárójelben szerepelne]: Napi arány Heti arány Közszolgálati o 69% (71%) 69% (71%) Helyi tartalom 35% (35%) 42% (42%) Szöveg 23% (18%) 23% (18%) Ismételt tartalom 33% (40%) 33% (40%) Híradás 8% (5%) - A hatósági ellenőrzés során észített mérése eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze, a teljes műsoridőre vetítve: Időtartam X. 1. X. 2. X. 3. X. 4. X. 5. X. 6. X. 7. Összesen Vállaláso (perc) szerda csütörtö pénte szombat vasárnap hétfő edd nap hét Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 76% 67% 74% 77% 71% 72% 70% 73% 23% 23% Zene időtartama Magyar zene Magyar zene % 62% - 50% Helyi, özéleti o időtartama (Toaj és BAZmegye) Közéleti o időtartama (Eger és Heves megye) Közéleti műsoro időtartama összesen Közéleti műsoro aránya összesen (%) Híradás időtartama Híradás (%) Közszolgálati o időtartama 366 (25%) 478 (33%) 476 (33%) 374 (26%) 304 (21%) 269 (19%) 382 (26,5%) % 35% 42% % 36% 35,5% 41% 27% 36% 39% 37% % 13% 13% 11% 10% 11% 13% - 8% Közszolgálati műsoro (%) 91% 95% 91% 93% 96% 90% 90% 92% 69% 69% Ismételt

8 o időtartama Ismételt o (%) 10% 32% 27% 31% 48% 32% 30% 30% 33% 33% A hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázat az éjszaai órá ( ) nélül számított műsoridő vonatozásában: Időtartam X. 1. X. 2. X. 3. X. 4. X. 5. X. 6. X. 7. Összesen Vállaláso (perc) szerda csütörtö pénte szombat vasárnap hétfő edd nap hét Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 73% 67% 78% 81% 73% 73% 71% 74% 18% 18% Helyi, özéleti o időtartama (Toaj és BAZ megye) Közéleti o időtartama (Eger és Heves megye) Közéleti o időtartama összesen Közéleti o aránya összesen (%) Hír időtartama Hír (%) Közszolgálati o időtartama Közszolgálati műsoro (%) Ismételt o időtartama Ismételt o (%) 297 (27,5%) 363 (34%) 383 (35,5%) 249 (23%) 298 (27,5%) 197 (18%) 207 (19%) 1994 (26%) 35% 42% % 37,5% 38% 39% 34% 35% 34% 37% % 10% 12% 8% 11,5% 11% 11,5% - 5% % 81,5% 88% 96% 95% 83% 88% 88% 71% 71% % 20% 31% 29% 43% 23% 18% 25,5% 40% 40% 1. A Médiaszolgáltató a műsoridejét betartotta. 2. A szöveg, a magyar zenei műve, a híro és a özszolgálati tartalom időtartama és aránya a vállalásna megfelelő volt. 3. A Médiaszolgáltató otóber 5-én a teljes, illetve az éjszaai órá nélüli műsoridőben a maximális ismétlés arányára vállalt 33 és 40%-ot meghaladta, 48 és 43%-ot érte el ezen értée. Ezen eltérés ellenére a vállalt heti arányt teljesítette a Médiaszolgáltató. 4. A Médiatanács gyaorlata alapján helyi az a amely ifejezetten a vételörzetben műödő igazgatási szerve, testülete, civil, vagy egyéb szervezete özérdeű tevéenységével foglalozna, vagy bemutatjá valamely a vételörzetben élő személy, társadalmi 8

9 csoport mindennapi életét, tevéenységét, életviszonyait, illetve a vételörzetben élő valamennyi ember számára szóló helyi információat szolgáltatna, tájéoztatna. Helyi ént fogadta el a Médiatanács a Hegyaljai látép, továbbá a Lapszemle és Kalendárium című oat, illetve a mindennapi életvitelt segítő műsorelemeet (a helyi, regionális híreet és sporthíreet, időjárás-jelentéseet, özleedési infóat, egyházi és ulturális programajánlóat, egészségügyi tanácsoat, mozi ajánlóat és ismeretterjesztő tartalmaat) illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vonatozású (főént Misolc érintettségű) műsoroat is. Enne ellenére a helyi o aránya elmaradt a vállalt értétől. A médiaszolgáltatásban a helyi, özéleti o aránya teljes műsoridőben 19-33% özött alault, heti szinten 26%-ot ért el, éjszaai órá nélül (05-23 óra özött) számított időszaban 18-34% özött mozgott, heti szinten 26%-ot tett i, anna ellenére, hogy a Médiaszolgáltató napi és heti vállalása mind teljes, mind éjszaai órá nélüli műsoridőben napi 35% és heti 42%. A Médiaszolgáltató az éjszaai órá nélül számított műsoridőben otóber 3-án teljesítette a napi vállalását (35,5%). A Médiatanács ülön megállapította a médiaszolgáltatásban az Eger és Heves megyét érintő o arányát is, melye a Médiaszolgáltató vonatozásában a fentebb ifejtette oán minősülne helyi na. 9

10 A hatósági ellenőrzés részletes eredményei Szent István Rádió Toaj :00:00-24:00:00 Műsor címe ezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű A Magyar Állami Hangversenyzenear- Ferencsi János,a Magyar Rádió és Televízió Éneara-Sapszon Ferenc,a Magyar Rádió és Televízió Gyermeara- Csányi László - Himnusz (férfiar) Magyarország első atolius rádiója magyar mű özszolgálati ategória 00:00:00 00:02:31 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:02:31 00:00:00 ulturális 00:02:31 00:02:58 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 csa atoliusona) Híre 00:02:58 00:07:10 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor szignál (Dicsértessé a Jézus Krisztus) 00:07:10 00:08:25 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Egyházfórum (Várnai Jaab ferences szerzetes A lelipásztori megújulás leliségi forrásai c. előadása) Csalog Benede, Máté Balázs,Pauli László,Carmen Leoni - é-moll Szonáta I. Allegro Assai Egyházfórum (Várnai Jaab ferences szerzetes A lelipásztori megújulás leliségi forrásai c. előadása) Csalog Benede, Máté Balázs,Pauli László,Carmen Leoni - é-moll Szonáta II. Andante moderato Egyházfórum (Várnai Jaab ferences szerzetes A lelipásztori megújulás leliségi forrásai c. előadása) Corelli - Concerto grosso in G minor Op.6 No.8 - Allegro Egyházfórum (Várnai Jaab ferences szerzetes A lelipásztori megújulás leliségi forrásai c. előadása) Magyar Kamarazenear - Concerto grosso in G minor Op.6 No.8 - Allegro hit, zet, hagyomány) 00:08:25 00:20:16 00:11:51 00:11:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási 00:20:16 00:22:42 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:02:26 00:00:00 ulturális 00:22:42 00:36:40 00:13:58 00:13:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási 00:36:40 00:39:12 00:02:32 00:00:00 00:02:32 00:02:32 00:00:00 ulturális 00:39:12 00:54:42 00:15:30 00:15:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási 00:54:42 00:56:22 00:01:40 00:00:00 00:01:40 00:01:40 00:00:00 ulturális 00:56:22 00:56:47 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási 00:56:47 00:59:34 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:02:47 00:00:00 ulturális 00:59:34 01:00:00 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Regionális híre 01:00:00 01:13:41 00:13:41 00:13:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Misolc, Toaj v. Ludovico Einaudi - Questa Volta 01:13:41 01:14:12 00:00:31 00:00:00 00:00:31 00:00:00 00:00:31 ulturális frevenciá, elérhetősége) 01:14:12 01:15:16 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kora esti hírmondó (Egerbe látogatott Turi Kovács Béla; hamarosan elészül a misolci Búza téri görög--atolius Misolc, Toaj 01:15:16 01:37:54 00:22:38 00:22:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor széesegyház; egyedi vízméről egy egri v. h társasházban; Szatmár-Beregi Szilva Napo Tarpán) Roger Ridley, Ben E. King - Stany by me 01:37:54 01:42:51 00:04:57 00:00:00 00:04:57 00:00:00 00:04:57 ulturális Régió sportja 01:42:51 01:52:40 00:09:49 00:09:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Misolc, Toaj v. h Drahos Béla, Concentus Hungaricus - D- dúr Fuvolaverseny N. 2 in Ré Major K. 01:52:40 01:58:50 00:06:10 00:00:00 00:06:10 00:06:10 00:00:00 ulturális megjegyzés h végén: Médiatanács támogatásáva l

11 314, I Allegro aperto frevenciá, elérhetősége) 01:58:50 01:59:53 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 01:59:53 02:05:05 00:05:12 00:05:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Cseh Tamás - Hajlongni emerre, amarra 02:05:05 02:06:44 00:01:39 00:00:00 00:01:39 00:01:39 00:00:00 ulturális "Szétszórt Vetés"-Éneelt verse határo 02:06:44 02:09:23 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:02:39 00:00:00 ulturális nélül - A föl-föl dobott ő Kaláa - Folytonosság 02:09:23 02:10:33 00:01:10 00:00:00 00:01:10 00:01:10 00:00:00 ulturális Magyar Katolius Rádió műsora - Délutáni találozás (beszélgetés Kalász Márton Kossuth-díjas öltő, író, műfordító, egyetemi tanárral és Szentmárton János öltő, íróval) Sass Sylvia, Mendelssohn Kamarazenear, Male Milós - Mi az ami szép 02:10:33 02:38:01 00:27:28 00:22:30 00:04:58 00:04:58 00:00:00 özéleti 02:38:01 02:41:00 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:02:59 00:00:00 ulturális Il Divo - All by myself 02:41:00 02:44:56 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 ulturális A léle szava - egyházi isszótár (Szabó József atya gondolati a hit erejéről) 02:44:56 02:54:24 00:09:28 00:09:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Magyar Continental Singers - Ez, mit a hit tehet 02:54:24 02:58:19 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 ulturális Yanni - Echo Of A Dream 02:58:19 02:59:35 00:01:16 00:00:00 00:01:16 00:00:00 00:01:16 ulturális hit, zet, hagyomány) 02:59:35 03:00:02 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 03:00:02 03:05:15 00:05:13 00:05:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Tudományról, ultúráról mindenine (egri fotográfia ezdetei; iállításo az egri Dobó István és misolci Herman Ottó múzeumban; zene: Djabe, Csí zr., Bognár-Herczu-Szalói, Blacmore's Night) 03:05:15 03:59:31 00:54:16 00:41:13 00:13:03 00:09:31 00:03:32 helyi özéleti ulturális hit, zet, hagyomány) 03:59:31 03:59:58 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 03:59:58 04:05:10 00:05:12 00:05:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Holdvilág (válogatás az LGT slágereiből) 04:05:10 04:57:32 00:52:22 00:00:39 00:51:43 00:51:43 00:00:00 Debreceni Filharmonius 04:57:32 04:59:09 00:01:37 00:00:00 00:01:37 00:01:37 00:00:00 ulturális Zenear/Kaposi - Éljen a magyar frevenciá, elérhetősége) 04:59:09 05:00:03 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Napöszöntő - reggeli magazin 05:00:03 08:47:47 beöszönés, műsorismertetés 05:00:03 05:01:48 00:01:45 00:01:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 A nap imája 05:01:48 05:05:32 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Híre 05:05:32 05:09:49 00:04:17 00:04:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor szignál (Dicsértessé a Jézus Krisztus) 05:09:49 05:10:12 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vatiáni rádió műsora 05:10:12 05:30:23 00:20:11 00:20:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási hagyomány és érté) 05:30:23 05:30:41 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 05:30:41 05:35:05 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Klingande - Jubel 05:35:05 05:38:23 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 névnapo 05:38:23 05:39:09 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Misolc, Toaj v. h George Ezra - Budapest 05:39:09 05:42:32 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 Kalendárium (évforduló eseménye) 05:42:32 05:52:43 00:10:11 00:00:00 00:10:11 00:10:11 00:00:00 helyi, Misolc, Toaj ismeretterjesztő v. h Kiss Tibi, Anna & The Barbies - Márti 05:52:43 05:55:48 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:03:05 00:00:00 eger h 11

12 dala Vance Joy - Riptide 05:55:48 05:59:09 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03:21 05:59:09 06:00:02 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevenciá, elérhetősége) harangszó 06:00:02 06:01:04 00:01:02 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 06:01:04 06:06:21 00:05:17 00:05:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor relám 06:06:21 06:09:34 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorismertetés 06:09:34 06:10:37 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kállay-Saunders András - My baby 06:10:37 06:13:37 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 Kérem a övetezőt (Epilepszia - beszélgetés Dr. Dobrai Éva neurológussal) 06:13:37 06:19:00 00:05:23 00:00:00 00:05:23 00:05:23 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Misolc, Toaj v. Szabó Balázs Bandája - Bájoló 06:19:00 06:22:08 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00:00 időjárás 06:22:08 06:24:50 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Misolc, Toaj v. h Keane - This Is the Last Time 06:24:50 06:28:17 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 A nap verse - Juhász Gyula: Fá 06:28:17 06:29:30 00:01:13 00:01:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ulturális hittel 06:29:30 06:30:02 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szólun értéeről) Vatiáni rádió műsora 06:30:02 06:50:11 00:20:09 00:20:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási I Solisti Di Zagreb - Giga A-dur 06:50:11 06:52:23 00:02:12 00:00:00 00:02:12 00:00:00 00:02:12 ulturális Részlet Belon Gellért Imádozzál c. önyvéből Sebestyén János, Magyar Állami Hangversenyzenear,Margitay Sándor - C-dúr orgonaverseny HOB.XVIII_1-3_Allegro_molto 06:52:23 06:55:48 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási 06:55:48 07:00:27 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:04:39 00:00:00 ulturális Szentmise özvetítése az egri baziliából 07:00:27 07:35:11 00:34:44 00:34:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi vallási eger h Spányi Milós, Pauli László, Máté Balázs - Sonata No 4 in B flat major Allegro moderato 07:35:11 07:38:21 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 ulturális Szente, szentéletű embere - Lisieux-i Szent Teréz 07:38:21 07:46:36 00:08:15 00:08:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Anthony Way - The Birds 07:46:36 07:48:33 00:01:57 00:00:00 00:01:57 00:00:00 00:01:57 ulturális A nap imája 07:48:33 07:52:17 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási programajánló (Eger, Mátrafüred, Misolc, Toaj 07:52:17 07:59:43 00:07:26 00:07:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ulturális Misolc, Sátoraljaújhely és Hatvan) v. h hit, zet, hagyomány) 07:59:43 08:00:09 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 08:00:09 08:05:33 00:05:24 00:05:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor relám 08:05:33 08:08:46 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorismertetés 08:08:46 08:14:25 00:05:39 00:05:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Bon Bon - Érezd magad jól 08:14:25 08:19:10 00:04:45 00:00:00 00:04:45 00:04:45 00:00:00 orvosi híre (ierműtét méhen belül mindennapi Misolc, Toaj 08:19:10 08:23:10 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Pécsen) életvitelt segítő v. h véradás fontossága (Dr. Wágner Mátyás mindennapi Misolc, Toaj 08:23:10 08:31:22 00:08:12 00:08:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 az Országos Vérellátó Szolgálat főorvosa) életvitelt segítő v. h játé a hallgatóval 08:31:22 08:32:12 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Misolc, Toaj v. h Cesária Évora - Pe Di Boi 08:32:12 08:33:59 00:01:47 00:00:00 00:01:47 00:00:00 00:01:47 orvosi híre (urológiai sier) 08:33:59 08:37:30 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi Misolc, Toaj életvitelt segítő v. h gerinctorna (Dr. Pócs Alfréd ortopéd mindennapi Misolc, Toaj 08:37:30 08:46:12 00:08:42 00:08:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szaorvos) életvitelt segítő v. h játé a hallgatóval 08:46:12 08:47:47 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Misolc, Toaj h h 12

13 v. Misolc, Toaj v. Lapszemle (Képmás, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Heves megyei Hírlap) 08:47:47 08:55:18 00:07:31 00:07:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs h Zucchero - Menta E Rosmarino 08:55:18 09:00:01 00:04:43 00:00:00 00:04:43 00:00:00 00:04:43 szignál (Itt a Szent István Rádió Toaj) 09:00:01 09:00:25 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kilátó - özéleti magazin 09:00:25 09:59:42 Híre 09:00:25 09:05:56 00:05:31 00:05:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Acoustic Alchemy - Clear Air for Miles 09:05:56 09:06:57 00:01:01 00:00:00 00:01:01 00:00:00 00:01:01 elérhetősége 09:06:57 09:08:01 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 09:08:01 09:09:36 00:01:35 00:00:00 00:01:35 00:01:35 00:00:00 vallási Az Istenszülő oltalmána ünnepe 09:09:36 09:14:34 00:04:58 00:04:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási vallásos zene 09:14:34 09:20:21 00:05:47 00:00:00 00:05:47 00:05:47 00:00:00 vallási Szent X. Pius pápa, a Hajdúdorogi egyházmegye megalapítója (Szent X. Pius és a modernista válság - Dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolius Egyetem tanszévezetőjéne előadása) Tere-fere (Katolius Társadalmi Napo Misolc - Az egyház társadalomban betöltött szerepe - egri nő ereasztal beszélgetése) 09:20:21 09:45:45 00:25:24 00:25:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási 09:45:45 09:58:41 00:12:56 00:12:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi vallási Misolc, Toaj v. vallásos zene 09:58:41 09:59:42 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási szignál 09:59:42 09:59:54 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 09:59:54 10:04:58 00:05:04 00:05:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Szószóló - özéleti magazin (árpát medencei magyar és történelem szaos tanáro onferenciája; XI. Agria Media Konferencia előzetese)s A léle szava - egyházi isszótár (elméledés Márton Áron gyulafehérvári püspö életéről) 10:04:58 10:48:32 00:43:34 00:41:55 00:01:39 00:01:39 00:00:00 helyi, özéleti eger h 10:48:32 10:59:00 00:10:28 00:10:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási frevenciá, elérhetősége) 10:59:00 11:00:01 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 11:00:01 11:05:23 00:05:22 00:05:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Évezrede asztalánál - gasztronómiai magazin (gomba étele - beszélgetés Szaács Istvánné gombavizsgáló, szaellenőrrel; zene: Tabányi Mihály és szólistái) 11:05:23 11:29:27 00:24:04 00:20:02 00:04:02 00:04:02 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Misolc, Toaj v. hit, zet, hagyomány) 11:29:27 11:30:04 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vatiáni rádió műsora 11:30:04 11:50:18 00:20:14 00:20:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási I Solisti Di Zagreb - Giga A-dur 11:50:18 11:52:32 00:02:14 00:00:00 00:02:14 00:00:00 00:02:14 ulturális A nap verse - Juhász Gyula: Fá 11:52:32 11:53:46 00:01:14 00:01:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ulturális Stephen Doherty - Here Is Love 11:53:46 11:56:00 00:02:14 00:00:00 00:02:14 00:00:00 00:02:14 ulturális A nap imája 11:56:00 11:59:43 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási szignál (Itt a Szent István Rádió) 11:59:43 12:00:00 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 harangszó, imádság 12:00:00 12:03:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Délidőben 12:03:00 13:53:09 Egyházi híre 12:03:00 12:15:26 00:12:26 00:12:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási, hírműsor Misolc, Toaj v. relám 12:15:26 12:18:09 00:02:43 00:02:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Léon Berben - The Well-Tempered Clavier, Boo 2 - Prelude #3 In C Sharp, BWV :18:09 12:20:08 00:01:59 00:00:00 00:01:59 00:00:00 00:01:59 ulturális h h h 13

14 Napi evangélium és elméledés 12:20:08 12:27:55 00:07:47 00:07:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Szente, szentéletű embere - Lisieux-i Szent Teréz 12:27:55 12:36:11 00:08:16 00:08:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Anthony Way - The Birds 12:36:11 12:38:07 00:01:56 00:00:00 00:01:56 00:00:00 00:01:56 vallási névnapo 12:38:07 12:38:56 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Misolc, Toaj v. h George Ezra - Budapest 12:38:56 12:42:19 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 Kalendárium (évforduló eseménye) 12:42:19 12:52:30 00:10:11 00:00:00 00:10:11 00:10:11 00:00:00 helyi, Misolc, Toaj ismeretterjesztő v. h Kiss Tibi, Anna & The Barbies - Márti dala 12:52:30 12:55:35 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:03:05 00:00:00 Vance Joy - Riptide 12:55:35 12:58:56 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03:21 frevenciá, elérhetősége) 12:58:56 12:59:50 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 12:59:50 13:04:59 00:05:09 00:05:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Nem özépisolás foon - irodalmi műsor (baro orsza művészeti 13:04:59 13:33:36 00:28:37 00:28:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ulturális arculata) frevenciá, elérhetősége) 13:33:36 13:34:27 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Népzenei incsestár (táncházi zene bemutatása Szomjas György Vagabound 13:34:27 13:53:09 00:18:42 00:02:21 00:16:21 00:16:21 00:00:00 ulturális c. filmje alapján) műsorajánló 13:53:09 13:56:33 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 CimbaliBand - Páratlan érzés 13:56:33 14:00:01 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 ulturális szignál (Itt a Szent István Rádió Toaj FM 101,8 MHz) 14:00:01 14:00:32 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Léleműhely 14:00:32 15:00:07 Híre 14:00:32 14:05:57 00:05:25 00:05:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor A Magyar Rádió és Televízió Szimfonius Zeneara - Kis szvit - II. Menet 14:05:57 14:09:33 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 műsorelőzetes 14:09:33 14:10:08 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 The Ireland String Quartet - Shepherd Of My Thanful Heart 14:10:08 14:10:39 00:00:31 00:00:00 00:00:31 00:00:00 00:00:31 Hordozható Mária-szobro árpát medencei találozója - beszélgetés 14:10:39 14:18:48 00:08:09 00:08:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási, özéleti Gyöngyös h Kárpáti Kázmér ferences plébánossal Csiszér László - Az élet hajnalán 14:18:48 14:19:19 00:00:31 00:00:00 00:00:31 00:00:31 00:00:00 Gyöngyös-Alsóvárosi Fájdalmas Anya Búcsú - részlet Ocsovai Grácián Misolc, Toaj 14:19:19 14:24:33 00:05:14 00:05:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi, vallási zalaegerszegi ferences plébános ünnepi v. h prédiációjából Csiszér László - Szentléle, úgy érün, szálj le rán! 14:24:33 14:25:16 00:00:43 00:00:00 00:00:43 00:00:43 00:00:00 Hordozható Mária-szobro árpát medencei találozója - riport összeállítás 14:25:16 14:33:28 00:08:12 00:08:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási, özéleti Gyöngyös h Rob & Gilly Bennet - Wonderful Grace 14:33:28 14:34:30 00:01:02 00:00:00 00:01:02 00:00:00 00:01:02 Sztrilich Ágnes szociális testvér elméledései a mennyei emberről 14:34:30 15:00:07 00:25:37 00:25:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási, özéleti Híre 15:00:07 15:05:18 00:05:11 00:05:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Szente, szentéletű embere - Lisieux-i Szent Teréz 15:05:18 15:13:37 00:08:19 00:08:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Hétvégi levél - eseménye, gondolato (Gábor László gondolatai) 15:13:37 15:25:05 00:11:28 00:11:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 özéleti Máté Péter - Hull az elsárgult levél 15:25:05 15:29:40 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:04:35 00:00:00 14

15 szignál (Itt a Szent István Rádió) 15:29:40 15:29:53 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignál (Dicsértessé a Jézus Krisztus) 15:29:53 15:30:07 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hitvalló (Lóczi Tamás atya és a misolci Fráter György Katolius Gimnázium diájai beszélgetne az imádságról; zene: Magyar Continental Singers) 15:30:07 15:56:18 00:26:11 00:18:06 00:08:05 00:08:05 00:00:00 helyi vallási Misolc, Toaj v. Imperfectum - Szívem ujjong 15:56:18 15:59:37 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 vallási hit, zet, hagyomány) 15:59:37 16:00:04 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 16:00:04 16:05:01 00:04:57 00:04:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor relám 16:05:01 16:08:14 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Radics Gigi - Vadonatúj érzés 16:08:14 16:11:47 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 Értéadó (Szent Gellért díj - beszélgetés Babosné Eri Tündével, a bánrévei Szent Mihály Katolius Ált. Isola tanárával és Beri Áron nyolcadios diáal; zene: Rob & Gilly Bennet) 16:11:47 16:56:31 00:44:44 00:40:41 00:04:03 00:00:00 00:04:03 helyi özéleti Sting - Shape Of My Heart 16:56:31 16:59:04 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:00:00 00:02:33 frevenciá, elérhetősége) 16:59:04 17:00:07 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Regionális híre 17:00:07 17:12:20 00:12:13 00:12:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Misolc, Toaj v. Misolc, Toaj v. Acoustic Alchemy - Positive Thining 17:12:20 17:14:02 00:01:42 00:00:00 00:01:42 00:00:00 00:01:42 ulturális hit, zet, hagyomány) 17:14:02 17:14:30 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kora esti hírmondó (ismertette Programját a Gyöngyösi Fidesz-KDNP; Misolc, Toaj LPM egri zöld város programja; Jobbi 17:14:30 17:42:15 00:27:45 00:27:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor v. egri sajtótájéoztatója; diósgyőri h rendőrörs átadása) Demjén Ferenc - Szerelem első vérig 17:42:15 17:45:50 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 Régió sportja 17:45:50 17:55:08 00:09:18 00:09:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Misolc, Toaj v. Magyar Kamarazenear - g-moll szonáta - II. Adagio 17:55:08 17:59:18 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 ulturális Rózsafüzér imádság az egri baziliából 17:59:18 18:35:40 00:36:22 00:36:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi, vallási eger h Magyar Katolius Rádió műsora - Keresztény Közéleti Aadémia (beszélgetés Horváth Ödön csornai nyugalmazott apáttal) Camerata Romana - Suite for Strings and Continuo in E-Flat - La Lyra - Adagio - Allegro - Adagio 18:35:40 18:59:28 00:23:48 00:23:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási, özéleti 18:59:28 19:00:24 00:00:56 00:00:00 00:00:56 00:00:00 00:00:56 ulturális harangszó 19:00:24 19:00:46 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Találozás - vallomáso egyéni és özösségi életről 19:00:46 19:59:26 Híre 19:00:46 19:05:46 00:05:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Acoustic Alchemy - Love At A Distance 19:05:46 19:09:58 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:04:12 műsorelőzetes 19:09:58 19:10:50 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Acoustic Alchemy - Big Sy Country 19:10:50 19:11:19 00:00:29 00:00:00 00:00:29 00:00:00 00:00:29 észa-magyarországi régió onológiai ellátórendszeréne fejlesztése - riport összeállítás a projet záró ünnepségről (zene: Edvin Martin, Acoustic Alchemy) 19:11:19 19:37:31 00:26:12 00:21:02 00:05:10 00:02:50 00:02:20 helyi, özéleti Misolc, Toaj v. h h h h h végén: Médiatanács támogatásáva l 15

16 Ludovico Einaudi - Eden Roc 19:37:31 19:40:51 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 00:03:20 parádfürdői állami órház fő- és iszolgáló épületeine energia Misolc, Toaj 19:40:51 19:55:03 00:14:12 00:14:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 racionalizálása - riport összeállítás a v. h projet záró ünnepségről Secret Garden - Steps 19:55:03 19:59:03 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:04:00 műsorvezető búcsú 19:59:03 19:59:26 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 19:59:26 19:59:50 00:00:24 00:00:00 00:00:24 00:00:00 00:00:00 szignál (Itt a Szent István Rádió) 19:59:50 20:00:06 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 20:00:06 20:05:26 00:05:20 00:05:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor műsorajánló 20:05:26 20:08:13 00:02:47 00:02:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Beszélő önyve (Miszáth Kálmán: Két oldusdiá 3. rész) 20:08:13 20:35:47 00:27:34 00:27:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ulturális szignál (Itt a Szent István Rádió) 20:35:47 20:36:03 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Jazz muzsia (Gereben Zita felvételeiből) 20:36:03 21:00:00 00:23:57 00:01:05 00:22:52 00:05:42 00:17:10 ulturális szignál (Itt a Szent István Rádió Toaj FM 101,8 MHz) 21:00:00 21:00:31 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Téa 21:00:31 21:59:24 Regionális híre 21:00:31 21:10:33 00:10:02 00:10:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Misolc, Toaj v. h Ludovico Einaudi - The Crane Dance 21:10:33 21:13:37 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 ulturális műsorelőzetes 21:13:37 21:13:59 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Havasi Balázs - Daydream 21:13:59 21:16:02 00:02:03 00:00:00 00:02:03 00:02:03 00:00:00 ulturális részlete Hamvas Béla Németség c. esszéjéből 21:16:02 21:40:49 00:24:47 00:24:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ulturális Népzenei incsestár (táncházi zene bemutatása Szomjas György Vagabound c. filmje alapján) 21:40:49 21:58:54 00:18:05 00:02:21 00:15:44 00:15:44 00:00:00 ulturális műsorvezető búcsú 21:58:54 21:59:24 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 21:59:24 21:59:53 00:00:29 00:00:00 00:00:29 00:00:00 00:00:00 szignál (Itt a Szent István Rádió) 21:59:53 22:00:10 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 22:00:10 22:05:30 00:05:20 00:05:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Szószóló - özéleti magazin (árpát medencei magyar és történelem szaos tanáro onferenciája; XI. Agria Media Konferencia előzetese) A léle szava - egyházi isszótár (elméledés Márton Áron gyulafehérvári püspö életéről) Magyarország első atolius rádiója csa atoliusona) 22:05:30 22:48:56 00:43:26 00:41:47 00:01:39 00:01:39 00:00:00 helyi özéleti eger h 22:48:56 22:59:23 00:10:27 00:10:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási 22:59:23 22:59:52 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 22:59:52 23:05:12 00:05:20 00:05:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor műsorajánló 23:05:12 23:05:37 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vatiáni rádió műsora 23:05:37 23:25:37 00:20:00 00:20:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási a jó hír 23:25:37 23:26:03 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hangja) szignál (Dicsértessé a Jézus Krisztus) 23:26:03 23:26:17 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hitvalló (Lóczi Tamás atya és a misolci Fráter György Katolius Gimnázium diájai beszélgetne az imádságról; zene: Magyar Continental Singers) 23:26:17 23:48:59 00:22:42 00:18:06 00:04:36 00:04:36 00:00:00 helyi vallási Misolc, Toaj v. Mar Baldwin, Sam Levine - I Sing Praises to Your Name 23:48:59 23:50:21 00:01:22 00:00:00 00:01:22 00:00:00 00:01:22 vallási műsorajánló 23:50:21 23:53:02 00:02:41 00:02:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 h 16

17 Esti ima 23:53:02 23:57:36 00:04:34 00:04:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási helyi h Horváth Györgyné Kesztyűs Erzsébet - A fényes nap immár lenyugodott 23:57:36 00:00:00 00:02:24 00:00:00 00:02:24 00:02:24 00:00:00 ulturális Szent István Rádió Toaj :00:00-24:00:00 Műsor címe ezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű A Magyar Állami Hangversenyzenear- Ferencsi János,a Magyar Rádió és Televízió Éneara-Sapszon Ferenc,a Magyar Rádió és Televízió Gyermeara- Csányi László - Himnusz (férfiar) magyar mű ismeretlen z. özszolgálati ategória 00:00:00 00:01:20 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:01:20 00:00:00 00:00:00 ulturális Híre 00:01:20 00:06:41 00:05:21 00:05:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Beszélő önyve (Miszáth Kálmán: Két oldusdiá 3. rész) 00:06:41 00:34:07 00:27:26 00:27:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ulturális szignál (Itt a Szent István Rádió) 00:34:07 00:34:24 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Jazz muzsia (Gereben Zita felvételeiből) 00:34:24 00:58:44 00:24:20 00:01:05 00:23:15 00:05:42 00:17:33 00:00:00 ulturális frevenciá, elérhetősége) 00:58:44 00:59:47 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Regionális híre 00:59:47 01:12:01 00:12:14 00:12:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor h Acoustic Alchemy - Positive Thining 01:12:01 01:13:42 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:00:00 ulturális hit, zet, hagyomány) 01:13:42 01:14:10 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kora esti hírmondó (ismertette Programját a Gyöngyösi Fidesz-KDNP; LPM egri zöld város programja; Jobbi egri sajtótájéoztatója; diósgyőri rendőrőrs átadása) 01:14:10 01:41:55 00:27:45 00:27:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor h Demjén Ferenc - Szerelem első vérig 01:41:55 01:45:31 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 Régió sportja 01:45:31 01:54:47 00:09:16 00:09:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs h Köény Attila - Én így öszönöm 01:54:47 01:59:23 00:04:36 00:00:00 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00:00 szignál (Itt a Szent István Rádió) 01:59:23 01:59:51 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 01:59:51 02:05:12 00:05:21 00:05:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Szószóló - özéleti magazin (árpát medencei magyar és történelem szaos tanáro onferenciája; XI. Agria Media Konferencia előzetese) A léle szava - egyházi isszótár (elméledés Márton Áron gyulafehérvári püspö életéről) 02:05:12 02:48:38 00:43:26 00:41:47 00:01:39 00:01:39 00:00:00 00:00:00 helyi, özéleti h 02:48:38 02:59:05 00:10:27 00:10:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási frevenciá, elérhetősége) 02:59:05 03:00:09 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 03:00:09 03:05:30 00:05:21 00:05:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Múltun pillérei (I. világháború ismeretterjeszt itöréséne előzményei - beszélgetés Dr. 03:05:30 03:55:08 00:49:38 00:35:09 00:14:29 00:00:00 00:00:00 00:14:29 ő Bartó Béla főisolai docenssel) Szentpéteri Csilla - Borostyán 03:55:08 03:58:49 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 ulturális frevenciá, elérhetősége) 03:58:49 03:59:52 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 03:59:52 04:05:13 00:05:21 00:05:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Hajnali zene (válogatás legendás magyar éneese felvételeiből) 04:05:13 04:55:49 00:50:36 00:01:13 00:49:23 00:49:23 00:00:00 00:00:00 ulturális megjegyzés végén: Médiatanács támogatásáva l Misolc, Toaj v. Misolc, Toaj v. Misolc, Toaj v. Misolc, Toaj v. 17

18 Debreceni Filharmonius Zenear/Kaposi - Éljen a magyar 04:55:49 04:58:57 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 ulturális frevenciá, elérhetősége) 04:58:57 05:00:00 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Napöszöntő - reggeli magazin 05:00:00 08:59:00 műsorvezető beöszönés 05:00:00 05:00:47 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 A nap imája 05:00:47 05:03:43 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Híre 05:03:43 05:08:08 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Havasi Balázs - Hope 05:08:08 05:09:30 00:01:22 00:00:00 00:01:22 00:01:22 00:00:00 00:00:00 ulturális Vatiáni rádió műsora 05:09:30 05:29:30 00:20:00 00:20:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Magyarország első atolius rádiója 05:29:30 05:30:00 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 csa atoliusona) Híre 05:30:00 05:34:35 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor David Sanborn - Capetown Fringe 05:34:35 05:36:00 00:01:25 00:00:00 00:01:25 00:00:00 00:01:25 00:00:00 ulturális névnap 05:36:00 05:36:52 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs h Nyári Aliz & Nyári Edit - Nem Kell Más 05:36:52 05:40:47 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 helyi Kalendárium (évforduló eseménye) 05:40:47 05:45:44 00:04:57 00:04:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjeszt h ő Sting - Desert Rose 05:45:44 05:50:31 00:04:47 00:00:00 00:04:47 00:00:00 00:04:47 00:00:00 The Police - Message in the Bottle 05:50:31 05:55:21 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:00:00 The Police - Every Breath You Tae 05:55:21 05:59:33 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 frevenciá, elérhetősége) 05:59:33 06:00:01 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 harangszó 06:00:01 06:00:49 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 06:00:49 06:05:17 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor relám 06:05:17 06:08:30 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorismertetés 06:08:30 06:10:21 00:01:51 00:01:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Karthago - Egy nap az élet 06:10:21 06:14:03 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 Kérem a övetezőt (Epilepszia - beszélgetés Dr. Dobrai Éva neurológussal) Cserháti Zsuzsa - Megint Utolér (Lacipő) 06:14:03 06:19:55 00:05:52 00:00:00 00:05:52 00:05:52 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő 06:19:55 06:23:34 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 időjárás 06:23:34 06:24:41 00:01:07 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs h Máté Péter - Várni ell( Reac I'll be 06:24:41 06:28:28 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 there A nap verse - Ráos Sándor: Őrangyal 06:28:28 06:29:46 00:01:18 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ulturális Magyarország első atolius rádiója 06:29:46 06:30:08 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 csa atoliusona) Vatiáni rádió műsora 06:30:08 06:50:15 00:20:07 00:00:00 00:20:07 00:20:07 00:00:00 00:00:00 vallási Gável Testvére - Szeretle 06:50:15 06:53:39 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 vallási Részlet Belon Gellért Imádozzál c. önyvéből 06:53:39 06:59:07 00:05:28 00:05:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási h Misolc, Toaj v. Misolc, Toaj v. Misolc, Toaj v. Misolc, Toaj v. 18

19 szignál (Dicsértessé a Jézus Krisztus) 06:59:07 06:59:22 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorelőzetes 06:59:22 07:00:10 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentmise özvetítése az egri baziliából 07:00:10 07:32:29 00:32:19 00:00:00 00:32:19 00:32:19 00:00:00 00:00:00 helyi vallási h Eger North German Philharmonic Orchestra - Concerto Grosso No. 4, in a- minor, Op. 6 07:32:29 07:35:23 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 ulturális - IV. Allegro A nap imája 07:35:23 07:37:56 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Szente, szentéletű embere - Szent Őrzőangyalo 07:37:56 07:43:54 00:05:58 00:05:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Cantate Vegyesar - Angelus Domini 07:43:54 07:50:39 00:06:45 00:00:00 00:06:45 00:06:45 00:00:00 00:00:00 vallási programajánló (Eger, Misolc, Bélapátfalva) 07:50:39 07:53:20 00:02:41 00:02:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ulturális h George Benson - Mimosa 07:53:20 07:53:27 00:00:07 00:00:00 00:00:07 00:00:00 00:00:07 00:00:00 Christina Aguilera - The Voice Within 07:53:27 07:58:32 00:05:05 00:00:00 00:05:05 00:00:00 00:05:05 00:00:00 frevenciá, elérhetősége) 07:58:32 07:59:40 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 07:59:40 08:05:07 00:05:27 00:05:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor relám 08:05:07 08:08:20 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorismertetés 08:08:20 08:12:03 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Herczeg Flóra és a Például Igen - Benne vagy te 08:12:03 08:15:35 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 ulturális Kötetlenül - interatív telefonos beszélgetés heti özéleti eseményeről 08:15:35 08:54:27 00:38:52 00:38:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti h George Benson - Jazzenco 08:54:27 09:00:00 00:05:33 00:00:00 00:05:33 00:00:00 00:05:33 00:00:00 ulturális szignál (Itt a Szent István Rádió Toaj) 09:00:00 09:00:22 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kilátó - özéleti magazin 09:00:22 09:59:01 Híre 09:00:22 09:05:57 00:05:35 00:05:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Acoustic Alchemy - Love At A Distance 09:05:57 09:10:08 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 műsorvezető beöszönés 09:10:08 09:10:21 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Thomas Newman - Any Other Name 09:10:21 09:10:40 00:00:19 00:00:00 00:00:19 00:00:00 00:00:19 00:00:00 műsorelőzetes 09:10:40 09:11:13 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Acoustic Alchemy - Big Sy Country 09:11:13 09:11:42 00:00:29 00:00:00 00:00:29 00:00:00 00:00:29 00:00:00 észa-magyarországi régió onológiai ellátórendszeréne fejlesztése - riport összeállítás a projet záró ünnepségről (zene: Edvin Martin, Acoustic Alchemy) 09:11:42 09:37:54 00:26:12 00:21:02 00:05:10 00:02:50 00:02:20 00:00:00 helyi özleti h ism. Ludovico Einaudi - Eden Roc 09:37:54 09:41:15 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 parádfürdői állami órház fő- és iszolgáló épületeine energia racionalizálása - riport összeállítás a projet záró ünnepségről ism. 09:41:15 09:55:27 00:14:12 00:14:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti h Secret Garden - Steps 09:55:27 09:59:26 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 műsorvezető búcsú 09:59:26 10:00:01 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignál (Itt a Szent István Rádió) 10:00:01 10:00:17 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Híre 10:00:17 10:05:12 00:04:55 00:04:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Misolc, Toaj v. Misolc, Toaj v. Misolc, Toaj v. Misolc, Toaj v. 19

20 Robbie Williams Feat. Rufus Wainwright - Swings Both Ways 10:05:12 10:09:10 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ulturális Magyar Katolius Rádió műsora - Délutáni találozás (beszélgetés Nógrádi ismeretterjeszt 10:09:10 10:34:52 00:25:42 00:25:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 György biztonságpolitiai szaemberrel ő, özéleti az irai helyzetről) Dire Straits - Brothers in Arms 10:34:52 10:39:38 00:04:46 00:00:00 00:04:46 00:00:00 00:04:46 00:00:00 Lara Fabian - Leila 10:39:38 10:44:53 00:05:15 00:00:00 00:05:15 00:00:00 00:05:15 00:00:00 Phil Collins - Another Day In Paradise 10:44:53 10:49:54 00:05:01 00:00:00 00:05:01 00:00:00 00:05:01 00:00:00 A léle szava - egyházi isszótár (Czaó István anono atya elméledése az 10:49:54 10:56:20 00:06:26 00:06:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási európai eresztény szellemről) Michael W. Smith - Thy Word 10:56:20 10:59:22 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 Magyarország első atolius rádiója 10:59:22 10:59:50 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 csa atoliusona) Híre 10:59:50 11:05:22 00:05:32 00:05:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Mustárnag 11:05:22 11:28:36 Hordozható Mária-szobro árpát medencei találozója - beszélgetés Kárpáti Kázmér ferences plébánossal Csiszér László - Szentléle, úgy érün, szállj le rán! Gyöngyös-Alsóvárosi Fájdalmas Anya Búcsú - részlet Ocsovai Grácián zalaegerszegi ferences plébános ünnepi prédiációjából Csiszér László - Szentléle, úgy érün, szállj le rán! Hordozható Mária-szobro árpát medencei találozója - riport összeállítás 11:05:22 11:13:47 00:08:25 00:08:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11:13:47 11:14:19 00:00:32 00:00:00 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 11:14:19 11:19:33 00:05:14 00:05:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11:19:33 11:20:07 00:00:34 00:00:00 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 11:20:07 11:28:19 00:08:12 00:08:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rob & Gilly Bennet - Wonderful Grace 11:28:19 11:29:21 00:01:02 00:00:00 00:01:02 00:00:00 00:01:02 00:00:00 műsorvezető búcsú 11:29:21 11:29:36 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi vallási özéleti helyi, vallási özéleti helyi vallási özéleti szignál (Itt a Szent István Rádió) 11:29:36 11:30:04 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vatiáni rádió műsora 11:30:04 11:49:08 00:19:04 00:19:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Gável Testvére - Szeretle 11:49:08 11:53:31 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:04:23 00:00:00 00:00:00 vallási A nap verse - Ráos Sándor: Őrangyal 11:53:31 11:54:51 00:01:20 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ulturális Al Di Meola - First Snow 11:54:51 11:56:48 00:01:57 00:00:00 00:01:57 00:00:00 00:01:57 00:00:00 ulturális A nap imája 11:56:48 11:59:40 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási 11:59:40 12:00:05 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hagyomány és érté) harangszó, imádság 12:00:05 12:03:17 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Délidőben 12:03:17 13:55:20 Egyházi híre 12:03:17 12:16:46 00:13:29 00:13:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor h relám 12:16:46 12:19:28 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Napi evangélium és elméledés 12:19:28 12:28:01 00:08:33 00:08:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Szente, szentéletű embere - Szent Őrzőangyalo 12:28:01 12:34:00 00:05:59 00:05:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási Cantate Vegyesar - Angelus Domini 12:34:00 12:40:44 00:06:44 00:00:00 00:06:44 00:06:44 00:00:00 00:00:00 vallási megegyezi a Léleműhely c. műsor első felével h Gyöngyös h Misolc, Toaj v. h Gyöngyös Misolc, Toaj v. 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/35752-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30981-7/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31143-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/1042-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20467-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor teljesítésére, illetve a eresedelmi özleménye felismerhetőségére, megülönböztethetőségére, a özérdeű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/24661-8/2012. Tárgy: a özszolgálati műsorszámora vonatozó vállalás alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: A hatósági ellenőrzés megállapításai és a 2012. június 25-e és július

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25649-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13012-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzási, a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozó ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: 1. A hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1083/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1083/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/22603-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1446/2015. (X.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1446/2015. (X.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/21432-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségek megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben