A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Itatószám: MN/ /2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzási, a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozó ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai 2. Az egyhetes médiaszolgáltatás elemzéséne részletező táblázatai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) a Lánchíd Rádió Kft.-vel (Lánchíd Rádió Győr, 1089 Budapest, Üllői út 102.; továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Győr adóján február 16-a és 22-e özött özzétett műsorfolyammal megsértette a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, és a magyar zenei műsorszámora fordított műsoridő arányára vonatozó ötelezettségét, melyne öveteztében a Médiaszolgáltatót , azaz százezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács a Lánchíd Rádió Kft. özösségi médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Győr adóján február 16-a és 22-e özött nyújtott médiaszolgáltatása apcsán megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg a Hatósági Szerződés 6.8. pontját. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 365-öd része. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a eresettel támadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indoolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Győr adójána február 16-a és 22-e özötti műödését, amely során a vállalt műsorstrutúrána megfelelő

2 műsor sugárzástól való eltérés és a magyar zenei műsorszámo arányána alulteljesítése oán felmerült az Mttv. 63. (12) beezdéséne a megsértése. A Médiatanács a özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdése alapján az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatásörében május 23-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről a 979/2012. (V.23.) számú és MN/ /2012. ügyiratszámú végzésben a Ket. 29. (3) beezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) beezdése szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájéoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. (1) beezdése alapján nyilatozattételi és a Ket. 68. (1) beezdése alapján iratbeteintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló május 31-én postázott értesítést a tértivevény alapján június 4-én vette át, nyilatozata a Médiatanácshoz június 26-án érezett meg. A Médiaszolgáltató nyilatozatában a jogsértése apcsán az alábbiaat adta elő: 1. A magyar zenei műsorszámo aránya A Médiaszolgáltató nem tett észrevételt az alulteljesítés mértéével apcsolatban, azonban előadta, hogy a jövőben a ifejezetten más tematiájú zenei műsoro ivételével minden zene magyar lesz. 2. A helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo A Médiaszolgáltató előadta, hogy minden özélettel foglalozó műsorában töreszi arra, hogy a vételörzetébe tartozó eseményeet, jelenségeet dolgozzon fel, és az országos jelentőségű ügye illusztrálására is győri példáat, megszólalóat, eseményeet válasszon. A Médiaszolgáltató műsorában a hallgatói jelzéseet is figyelembe veszi, és a ulturális eseménye, városháza eseményeit is aént értelmezi, hogy az a helyi özéletet segíti. 3. A hírműsoro A Médiaszolgáltató e örben hivatozott arra, hogy létezne olyan híre a műsorában, amelyeet a hatóság nem fogad el hírműsorna, mert nem tudja megfeleltetni a törvény hírműsor definíciójána. A Médiaszolgáltató a vállalás teljesítése érdeében étszeresére emelte a győri műsor hírblojaina idejét. 4. Az atuális információ A Médiaszolgáltató elismerte az alulteljesítést, és jelezte, hogy a jövőben igyeszi vállalását teljesíteni. 5. Az ismétlése aránya A Médiaszolgáltató a túlteljesítés oaént az eltérő számítási módszerre hivatozott, mivel a Médiaszolgáltató az ismétlése arányát saját műsoridőre, nem pedig a 24 órás műsoridőre vetítve értelmezi. A Médiaszolgáltató hivatozott továbbá arra, hogy nem hetente négy, hanem naponta legalább 15 óra saját, első ízben bemutatott műsorszámot sugároz. 6. A özszolgálati műsorszámo aránya A Médiaszolgáltató előadta, hogy vállalása a rádiózás szempontjából tiszta műsoridőre vonatozott, melybe nem értette bele az időitöltő szereppel bíró zenéet, elválasztó elemeet, relámoat Ha a nap 24 órájára értettü volna, aor nincs értelme a 100 %- na, hiszen nincs például özszolgálati levegővétel sem. 7. A nemzeti, etniai műsoro A Médiaszolgáltató előadta, hogy ezen vállalása nagy valószínűséggel teljesíthetetlen. Naponta ellene 12 perces etniai magazint szereszteni a megoldáshoz, amire hallgatói igény egyáltalán nem mutatozi. 2

3 8. A özszolgálati zenei műsoro A Médiaszolgáltató előadta, hogy más, e ategóriába tartozó műsorszámot is beillesztett műsorstrutúrájába, azonban a hatósági ellenőrzés által megállapított arány vonatozásában észrevételt nem tett. 9. A Médiaszolgáltatás állandó megnevezése A Médiaszolgáltató előadta, hogy az eljárást megindító végzés ézhezvétele napján már orrigálta a hibát, és azóta a regisztrált logót használja. A Médiatanács a rendelezésre álló adato, ülönösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés, és a Médiaszolgáltató nyilatozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbia szerint értéelte: Az Mttv. a jogsértése idején hatályos 63. (12) beezdése értelmében: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridő-beosztás szerint, saját megülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására jogosult és öteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezéseel, eszözöel vagy hírözlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás özreműödésével. A médiaszolgáltató saját eszözöel történő műsorszóró, szétosztó tevéenységére a távözlési szolgáltatási engedély nem szüséges, de ez nem érinti a jogszabályoban meghatározott egyéb engedélye beszerzésére vonatozó ötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) beezdés h) pontjána értelmében: 66. (4) A lineáris özösségi médiaszolgáltatás: h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámo bemutatására szánt heti műsoridejéne legalább ötven százaléát magyar zenei műsorszámo bemutatására fordítja. A Médiaszolgáltató műsorszerezetét a pályázati eljárást övetően a március 21-én a Médiatanács 135/2011. (I.19.) és 361/2011. (III.17.) számú határozatai alapján létrejött PJ/4002-4/2011. számú hatósági szerződés (a továbbiaban: Hatósági Szerződés) határozza meg. A özösségi médiaszolgáltató ellenőrzéséne rendjéről az Mttv. 66. (6) beezdése eént rendelezi: ( ) az (5) beezdés alapján történő elismerést övetően a Médiatanács legalább étévente - új szolgáltatás esetében az első év után is - részletes, legalább hét műsornapra iterjedő - vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató műödését ( ). A Médiaszolgáltató saját műsorideje a Hatósági Szerződés 5.6. pontja alapján napi 4 óra (hétöznap: 6:30-7:00, 7:30-8:00, 8:30-9:00, 13:00-15:00, 18:30-19:00, hétvégén: 13:00-17:00 óra özött), egyebeben napi 20 órában a Lánchíd Rádió Kft. Budapest 100,3 MHz adójával hálózatba apcsolódi. A Hatóság Szerződés pontja értelmében: A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) beezdés h) pontja alapján öteles a zenei műve özzétételére szánt műsoridő legalább ötven (50) százaléát magyar zenei műve bemutatására fordítani. A Hatósági Szerződés 6.7. pontja értelmében Az egyes műsorszám-típuso aránya a saát műsoridő minimális százaléaént A özszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámo napi 100 %, helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo napi 50 % A Hatósági Szerződés 6.8. pontja értelmében az ismétlése aránya 3

4 hétöznap napi szinten maximum 5 %, hétvégén maximum 46% A Hatósági Szerződés pontja értelmében az egyes özszolgálati műsorszám ategóriá aránya a teljes műsoridő minimális százaléaént : Hírműsoro: napi 20 % Atuális információ: napi 34 % Zenei műsoro: napi 23 % Nemzeti, etniai műsoro: napi 5 % 1. A magyar zenei műsorszámo aránya Az Mttv. 66. (4) beezdés h) pontja és a Hatósági Szerződés pontja értelmében a özösségi médiaszolgáltatóna a zenei műsorszámora fordított heti műsoridő legalább ötven százaléát magyar zenei műsorszámo bemutatására ell fordítania. Ez az előírás nem teljesült, hiszen a magyar zeneszámo aránya 32 %-ot ért el a vizsgált időszaban. (Amennyiben a beazonosítatlan zeneszámo (12 perc 09 mp) ivétel nélül magyar zenei műne minősülnéne, a magyar zenei arány 34 % lenne, de a vállalás ebben az esetben is jelentősen alulteljesült volna.) A fentie alapján a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) beezdés h) pontját és a Hatósági Szerződés pontját. 2. A helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo A helyi özéleti és ulturális híre mellett e ategóriában erült elfogadásra az időjárásjelentés (hiszen abban Győr is említésre erült), illetve azo a nagyriporto amelyeben pl. az önormányzat vagy a városi órház épviselői apta szót. Enne alapján a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo időtartama 18 perc 38 mp és 1 óra 1 perc 25 mp özött váltaozott a hét folyamán (22 %, 21%, 8%, 8%, 20%, 25%, 25%), azaz egyi napon sem érte el a Hatósági Szerződés 6.7. pontjában vállalt napi 50%- os arányt. A Médiaszolgáltató nyilatozatában nem hivatozott olyan onrét műsorszámra, vagy műsorrészre, amelyet a Médiatanács nem fogadott el e ategóriába tartozóént. A fentie alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 6.7. pontját. 3. A hírműsoro A Hatósági Szerződés pontjában a Médiaszolgáltató nem rendszeres híradásra szánt műsoridőre, hanem Hírműsoro -ra vonatozóan tett vállalást, ezáltal a műsorszámo időtartamába - az Mttv. értelmező rendelezése pontja értelmében a özleedési híre, az időjárás jelentés, és a sporthíre nem számítható be. Ezen ívül a Médiaszolgáltató által aláírt Hatósági Szerződés Értelmező rendelezéseről szóló X. része rögzíti, hogy Hírműsorszám: időtartamána legalább ilencven százaléában a magyarországi és a nemzetözi özélet atuális eseményeivel ide nem értve a özleedési híreet, az időjárás-jelentést és a sporthíreet foglalozó műsorszám. A hírműsoroal apcsolatos mérése arra mutatta rá, hogy a hírműsoro aránya 7,5%- 13% özött mozgott a vizsgált napoon (10%, 10%, 8%, 7,5%, 10%, 13%, 13%), azaz egyi napon sem érte el a Hatósági Szerződés pontjában vállalt napi 20%-os arányt. A fentie alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés pontját. 4

5 4. Az atuális információ Az atuális információ özreadására a napi műsoridő 34%-át vállalta a Médiaszolgáltató, ezzel szemben február 16-án és 18-án 20%-20%-os volt az arány, 19-én pedig 21%-ot ért el, a további napoon a teljesítés 36-39% özött alault. A Hatósági Szerződés pontjában rögzített vállalás tehát február 16-án, 18-án és 19-én nem teljesült maradétalanul, ezt a Médiaszolgáltató nyilatozatában elismerte. A fentie alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés pontját. 5. Az ismétlése aránya A Médiatanács ismételten megvizsgálta a Hatósági Szerződés 6.8. pontjána, azaz az ismételt műsorszámo arányána túlteljesítését, és megállapította, hogy adminisztratív tévedés oán indult eljárás a Médiaszolgáltatóval szemben a Hatósági Szerződés vonatozó pontjána megsértése miatt. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatozatával összefüggésben megjegyzi, hogy nem indított eljárást a Médiaszolgáltató által hivatozott Mttv. 66. (4) beezdés f) pontja apcsán, melyne értelmében a legalább hetente négyórányi műsoridőben, az adott naptári évben általa észített, szeresztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámot tesz özzé feltételt ell teljesítenie a Médiaszolgáltatóna. A hatósági eljárás ezzel szemben többe özött a Hatósági Szerződés 6.8. pontjána vélelmezett megsértése oán indult, viszont a fentie miatt a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés vonatozó rendelezését nem sértette meg. 6. A özszolgálati műsorszámo aránya A özszolgálati műsorszámo aránya a vizsgált napoon 66-90% özött mozgott, ez azonban elmaradt a Hatósági Szerződés 6.7. pontjában vállalt 100%-os aránytól. Az elemzett időszaban összesen 167 özszolgálati tartalommal bíró elem volt. A fenti értée ahogy azt a 972/2012. (V.23.) számú, az eljárás megindításáról értesítő végzés I. számú melléleténe 2. oldala is rögzíti a saját műsoridő alapján erülte iszámításra. Az adott műsorszám aor fogadható el teljes mértében özszolgálati műsorszámna, ha abban a özszolgálati tartalom döntő többségben van. Ezáltal teljes egészében özszolgálati műsorszámna minősülhetne azon műsorszámo is, amelyeben bár van időitöltő zene, de nagyobb részüet teintve özszolgálati tartalommal bírna. Az Mttv. értelmező rendelezése pontja értelmében 59. Relám: olyan - műsorszámna minősülő - özlés, tájéoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtoba vehető forgalomépes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értépapírt és a pénzügyi eszözt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőet -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értéű jog értéesítéséne vagy más módon történő igénybevételéne előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalozás neve, megjelölése, tevéenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségéne növelésére irányul. A relám önálló műsorszám, amely nem része özszolgálati műsorszámna, ezáltal amennyiben a Médiaszolgáltató relámot sugároz, nem teljesítheti 100%-os özszolgálati vállalását. Egy műsorszám lezárását övetően és egy új műsorszám megezdése előtt, illetve a műsorszám lezárását, és a hálózatba apcsolódást megelőzően sugárzott zeneszámo, melye csupán időitöltő szereppel bírta, szintén nem minősülne özszolgálati műsorszámna/tartalomna. 5

6 A Médiaszolgáltató által hivatozott tiszta műsoridő az Mttv.-ben nem létező fogalom. A fentie alapján a relámoat, az azonosítatlan zenéént jelölt egységeet, és a Bon Jovi Born To Be My Baby, Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising, Keresztes Ildió Nézd meg, amíg el nem múli, U2 With or Without You, Amy Winehouse Rehab, LGT Nem adom fel, Joan Osbourne One Of Us, Depeche Mode Strangelove, Boney M. - Happy Song, Amanda Lear Enigma, V'Moto-Roc Feszem az ágyon, Three Dog Night Mama Told Me (Not To Come), The Doors Riders on the Storm, Chicago Hard To Say I'm Sorry, Blondie The Tide is High, Tóth Vera Csa a zene ell neem, Jerry Lee Lewis Great Balls of Fire / Bon Jovi Wanted Dead or Alive, Animal Cannibals feat. Somló Tamás Pénte, frevenciá, Roxette Listen to Your Heart, Bryan Adams Please Forgive Me, The Kins You Really Got Me, Zorán Valahol mélyen a szívemben, Michael Jacson Give In To Me, Kowalsy meg a Vega Mindhalálon túl, Aerosmith Angel, Zorán Vasárnap délután, Deep Purple Child in Time, Karthago Apáin útján, Bon Jovi Wanted Dead or Alive, Journey Edge Of The Moment, Michael Jacson Give In To Me, Depeche Mode Enjoy the Silence, Neoton Holnap hajnalig, Bob Marley Could be Loved, Rod Stewart Rhythm of my Heart, Eagles Hotel California, LGT Need írom a dalt, Giorgio Moroder I Wanna Fun With You Tonite, Omega Életfogytig roc and roll, David Bowie Let's Dance, Bergendy Jöjj vissza vándor, Duran Duran Rio, Boney M. - Happy Song, Eric Clapton Lay Down Sally, Meat Loaf Bat Out Of Hell, Piramis Ha volna ét életem, Led Zeppelin Stairway To Heaven, Tears for Fears Shout, Exotic Nézz rám tizetes, Kowalsy meg a Vega Mindhalálon túl, U2 Where The Streets Have No Name időitöltő műsoregysége nem minősülte özszolgálati műsorszámna. A fentie alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 6.7. pontját. 7. A nemzeti, etniai műsoro A nemzeti, etniai műsoro teintetében napi 5%-os vótát tűzött i célul a Médiaszolgáltató, és a Médiatanács ezen vállalást ellenőrizte. A műsorban célzottan a nemzeti és etniai isebbséget megszólító, önálló műsorszám nem volt, a téma azonban felbuant a Magyaro c. műsorban (a magyaro ínai szemmel). A vállalás csupán február 17-én teljesült, a jogsértés tényét a Médiaszolgáltató nyilatozatában nem vitatta. A fentie alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés pontját. 8. A özszolgálati zenei műsoro Közszolgálati zenei műsorént a Célpont zenéi, a Szigorúan nyilvános és a Hittel és gitárral c. szegmense erülte elfogadásra. A Hatósági Szerződés pontjában vállalt napi 23 %-os arány egyi napon sem teljesült, hiszen február 17-én és özött nem szerepelt a ínálatban a zsánerbe tartozó elem, a többi napon pedig 19-22% özött alault a teljesítés aránya. A fentie alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés pontját. 9. A Médiaszolgáltatás állandó megnevezése A médiaszolgáltatás állandó megnevezése (Hatósági Szerződés 6.3. pontja): Lánchíd Rádió Győr. Ezzel szemben a Médiaszolgáltató a médiaszolgáltatásában a Lánchíd Rádió, Lánchíd Rádió, tisztán és világosan, Győrben a 88.1 frevencián és a Lánchíd Rádió helyi műsora a 88.1 frevencián audiologóat sugározta. A Médiaszolgáltató a jogsértés tényét elismerte. A fentie alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 3.2. pontját. 6

7 A Médiaszolgáltató a Médiatanács által ifogásolt jogsértéseről az eljárás megindításáról értesítő végzésben foglalta szerint tudomással bír, illetve azoat a határozat mellélete tartalmazza, mely mellélet jelen határozat elválaszthatatlan részét épezi. A mellélet rögzíti és részletezi a határozat törzsszövegében szereplő jogalalmazói megállapításo pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezmény fajtájána és mértééne meghatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. Az Mttv. 3. -a rögzíti, hogy a médiaszolgáltatás és a sajtótermé tartalmána meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermé iadója felelősséggel tartozi e törvényben foglalta betartásáért. Az Mttv.-ben foglalt rendelezése teljesítése vonatozásában a Médiaszolgáltató felelőssége objetív. A Médiatanács jelen határozat meghozatalát megelőzően a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Győr adójával szemben nem, de a Médiaszolgáltatóval hálózatba apcsolódó Lánchíd Rádió Budapest 100,3 MHz adójána (amely szintén a Médiaszolgáltató jogosultsága) szeptember 19-e és 25-e özötti műödése apcsán megállapította az Mttv. 63. (12) beezdés megsértését a 171/2012. (I.25.) számú jogerős határozatában, és a jogsértés miatt Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtotta a Médiaszolgáltatót. A 171/2012. (I.25.) számú határozatban megállapított jogsértése megegyezne a jelen hatósági eljárás során megállapított jogsértéseel (a magyar zenei műsorszámora fordított heti műsoridő, a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo, a hírműsoro, az atuális információ özreadására szánt műsoridő, a özszolgálati műsorszámo, a nemzeti, etniai műsorszámo, és a özszolgálati zenei műsoro alulteljesítése), azzal az eltéréssel, hogy a 171/2012. (I.25.) számú határozat további jogsértésént tartalmazza még a szöveg arány alulteljesítését, és a maximális értéen meghatározott ismétlés arány túlteljesítését, jelen határozat pedig a Médiaszolgáltatás állandó megnevezésétől való eltérést. Az Mttv (1) beezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv (4) beezdés értelmében ismételtségne teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább étszer valósítja meg, ide nem értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) beezdés, és az Mttv. 66. (4) beezdés h) pontjában megsértése vonatozásában a jogsértés ismételtségéne fogalmi elemei nem teljesülne. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent részletezett jogsértéseit, a Hatósági Szerződésben vállalta nem, illetve jelentős alulteljesítését együttesen nem értéelte cseély súlyúént, ezért az Mttv (1) beezdése szerinti felhívás jogövetezményét nem alalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) beezdése szerint Amennyiben a Hatóság a hatósági döntéséne ellenőrzése eredményeént megállapítja a hatósági döntésében foglalta megsértését, abban az esetben az ügy összes örülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valamint a jogsértés súlya és a hatéony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezménye alalmazása érdeében hatósági eljárást indít. 7

8 A özösségi médiaszolgáltatás ategóriájána megülönböztetése azon a jogalotói felismerésen alapul, miszerint a özszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a soszínűség védelme érdeében az állami tulajdonban álló özszolgálati médiaszolgáltató mellett más médiaszolgáltató is özreműödhetne a özszolgálati feladato megvalósításában és özszolgálati célú műsorszámo sugárzásában. Ily módon a özösségi médiaszolgáltatás feltételeine biztosítása a sajtó és a média soszínűségéne és demoratius özvélemény ialaulása feltételeine biztosítására irányuló állami ötelezettség megvalósításána része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott özszolgálati tartalom meghatározott mennyiségi és minőségi feltételene megfelel, a jogalotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetéséne ötelezettsége alól. A fentie oán ülönösen indoolt ezen özösségi médiaszolgáltató törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi ritériumaina rendszeres időözönénti ellenőrzése. Az Mttv (3) beezdés az alábbia szerint rendelezi: 186. (3) Amennyiben a felhívás az ügy összes örülményeire teintettel nem alalmazható, vagy nem lenne a jogsértés megszüntetésére vonatozó ötelezettség iényszerítésére hatéony eszöz, a Médiatanács vagy a Hivatal - a felhívás mellőzésére vonatozó indoolás nélül - a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, illetve az e törvényben foglalta érvényesítése eretében ötelezettséget állapíthat meg, jogövetezményeet alalmazhat. Az Mttv (2) beezdés értelmében: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szempontora teintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (3) beezdésében foglalt jogövetezménye özül a bírság alalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. A Médiatanács az Mttv (2) beezdésében rögzített mérlegelési szemponto özül a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette anna folyamatosságát. A Médiaszolgáltató a helyi özéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorszámora, hírműsorszámora, özszolgálati zenére és özszolgálati műsorszámora tett vállalását minden egyes vizsgált napon alulteljesítette. Médiatanács mindezeen túl teintetbe vette a bírság összegéne meghatározásánál, mint egyéb mérlegelési szempontot, hogy bár a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Győr adója helyi vételörzetű özösségi médiaszolgáltatás, azonban a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Budapest adóján a fentebb részletezett módon ugyanazon jogsértéseet elövette, ezáltal megállapítható, hogy a 171/2012. (I.25.) számú médiatanácsi határozatban alalmazott Ft összegű bírság alalmazása nem bírt ellő visszatartó hatással. A Médiatanács a bírság összegéne meghatározásánál figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató a özszolgálati műsorszámora napi és heti szinten is 100 %-os vállalást tett, amit alulteljesített, de az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontjában meghatározott heti 67 %- ot jelentősen túlteljesítette (87%). A Médiatanács továbbá figyelembe vette a Médiaszolgáltató nyilatozatában foglaltaat, mely szerint a hírműsoro, a özszolgálati zene, a magyar zenei műsorszámo, és az állandó megnevezés apcsán a szüséges lépéseet megtette a Hatósági Szerződésben rögzített vállalásaina teljesítése érdeében. 8

9 Az Mttv (2) beezdésében meghatározott további mérlegelési szemponto, figyelemmel az Mttv (4) beezdésére is, a jelen jogsértés teintetében nem értéelhető. A Médiatanács a bírság iszabásaor ülön teintettel volt arra, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alalmazandó bírságszanció megállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növevő progresszivitás és a szancionálás iszámíthatósága, előreláthatósága. A fentie oán a jogsértés súlyára és az eset összes örülményére teintettel a Médiatanács az Mttv (3) beezdés bb) alpontja alapján a maximálisan iszabható bírság 0,2 %- ána megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) beezdése szerinti eljárási öltség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájéoztatás az Mttv (1) és (3) beezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatozó tájéoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) beezdésén alapul. Budapest, július 5. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnö dr. Auer János hitelesítő tag Kapjá: Személyes adat 9

10 1. számú mellélet az 1218/2012. (VII.5.) számú médiatanácsi határozathoz A hatósági ellenőrzés megállapításai A Lánchíd Rádió Kft. médiaszolgáltatót a Médiatanács a 361/2011. (III. 17.) sz. határozatával özösségi médiaszolgáltatási tevéenység végzésére jogosította fel a Győr 88.1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság teintetében. Jelen vizsgálat a Lánchíd Rádió Győr 88.1 MHz február özötti médiaszolgáltatását vette ellenőrzés alá. Tapasztalato: 1. A rádió az 1717/2011. (XII. 1.) sz. határozat alapján hálózatba apcsolódi a Lánchíd Rádió Kft. Budapest 100,3 MHz+Széesfehérvár 106,6 MHz+Balatonfüred 96,2 MHz+Zalaegerszeg 88,3 MHz+Keszthely 93,4 MHz jogosultságával ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csanem egyidejű szolgáltatására (lásd Hatósági Szerződés /továbbiaban: Hatósági Szerződés/ V. fejezet 5.1. pontja); 2. A hálózatba apcsolódó médiaszolgáltatás saját műsorideje: 4 óra az alábbi megoszlásban (lásd Hatósági Szerződés V. fejezet 5.6. pontja) hétöznap: 6:30-7:00; 7:30-8:00; 8:30-9:00; 13:00-15:00 és 18:30-19:00 óra özött, hétvégén: 13:00-17:00 óra özött; 3. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése (lásd Hatósági Szerződés VI. fejezet 6.3. pontja): Lánchíd Rádió Győr. Ezzel szemben a Lánchíd Rádió, Lánchíd Rádió, tisztán és világosan, Győrben a 88.1 frevencián és a Lánchíd Rádió helyi műsora a 88.1 frevencián audiólogóat regisztráltu. 4. A médiaszolgáltatás célja, hogy műsoridejéne túlnyomó részében a özszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámoat tesz özzé (lásd Hatósági Szerződés VI. fejezet 6.4. pontja); 5. Sajátos arculata (lásd Hatósági Szerződés VI. fejezet 6.5. pontja): hírszolgáltatás, tájéoztatás és özszolgálatiság; 6. A médiaszolgáltatás özponti elemei a saját műsoridőben (lásd Hatósági Szerződés VI. fejezet 6.6 pontja): reggeli műsorsáv (6:30-9:30) híre, elemzése napözbeni műsorsáv (9:30-18:00) magazino esti/éjszaai műsorsáv (18:00-6:30) háttérműsor; 7. Az egyes műsorszám-típuso aránya a saját műsoridő minimális százaléaént (lásd Hatsági Szerződés VI. fejezet 6.7., 6.8. és pontja): havi napi A özszolgálati (Mttv ban meghatározott céloat szolgáló) 100% 100% műsorszámo Helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo 50% 50% Szöveg aránya 60% 60% Ismétlése aránya max. 16% hétvégén max 46%; hétöznap 10

11 max. 5% Hírműsoro 17% 20% Atuális információ 30% 34% Zenei (özszolgálati) műsorszámo 17% 23% Nemzeti, etniai műsoro 5% 5% + zenei műsorszámora szánt heti műsoridő műsoridejéne legalább ötven százaléát magyar zenei műsorszámo bemutatására fordítja (lásd Mttv. 66. (4) h) pontja és a Hatósági Szerződés pontja). Az elemzés első fázásában a hatóság elülönítette a győri jogosultság saját műsorána idősávjaiban özreadott műsoroat. Az alábbi táblázatban az ún. saját műsor analízise során született eredménye szerepelne: Időtartam/arány II. 16. II. 17. II. 18. II. 19. II. 20. II. 21. II. 22. Összes en Vállalás (%) (óó:pp: (óó:pp:mp) csütörtö pénte szombat vasárnap hétfő edd szerda mp) nap hét 100 Műsoridő 4:02:35 3:59:59 3:59:59 3:59:57 4:00:02 4:00:10 4:05:32 28:08:14 1. % - 2. Szöveg 2:30:44 2:39:02 2:34:25 2:40:11 2:40:34 2:37:47 2:49:01 18:31:44 - Szöveg (%) 62% 66% 65% 67% 67% 59% 70% 60% - 3. Zene 1:31:51 1:20:57 1:25:34 1:19:46 1:19:28 1:22:23 1:16:31 9:36: Magyar zene 0:36:50 0:14:45 0:32:34 0:22:02 0:19:30 0:28:03 0:32:36 3:06:20 Magyar zene (%) 32% - 50% 4. Külföldi zene 0:55:01 1:04:34 0:53:00 0:57:44 0:50:22 0:54:20 0:42:57 6:17:58 Azonosítatlan zene Helyi özéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor Helyi özéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor (%) 0 0:01: :09:36 0 0:00:58 0:12:09 0:53:29 0:51:32 0:18:41 0:18:38 0:49:14 1:00:05 1:01:25 22% 21% 8% 8% 20% 25% 25% 50% - 5. Hírműsor 0:25:13 0:20:19 0:18:41 0:18:38 0:24:39 0:31:16 0:33:39 6. Hírműsor (%) 10% 10% 8% 7,5% 10% 13% 13% 20% - Atuális információ 0:49:51 1:32:23 0:47:08 0:50:06 1:33:31 1:27:36 1:34:50 Atuális információ 20% 38% 20% 21% 38% 36% 39% 34% - aránya (%) Ismétlése 0:44:36 1:34:08 3:15:20 3:09:36 1:49:16 0:46:02 1:37:14 12:56:12 Ismétlése aránya (%) Közszolgálati tartalom Közszolgálati tartalom (%) Nemzeti, etniai műsoro Nemzeti etniai műsoro 18% 39% 81% 79% 45% 19% 40% 44,7% hétöznap max.5%, hétvégén max 46% 3:42:12 3:00:56 3:34:01 3:28:14 3:28:39 2:56:43 3:37:18-91% 75% 89% 86% 87% 73% 90% 0 0:49: % % % 11

12 10. aránya (%) Közszolgálati zenei műsoro időtartama Közszolgálati zenei műsoro aránya 0:52:18 0 0:52:48 0:45: % 0 22% 19% % Értéelés: 1. A rádió a műsoridejét megtartotta, és a szerződésben foglalt időszaoban levált a budapesti főadóról, és saját műsort tett özzé. 2. A szöveg aránya a vállalásna megfelelő mértében alault. 3. Az Mttv. 66. (4) h) pontja értelmében a zenei műsorszámora fordított heti műsoridő műsoridő legalább ötven százaléát magyar zenei műsorszámo bemutatására ell fordítania a özösségi médiaszolgáltatóna. Ez az előírás nem teljesült, hiszen a magyar zeneszámo aránya 32%-ot ért el a vizsgált időszaban. (Amennyiben a beazonosítatlan zeneszámo (12 perc 09 mp) ivétel nélül magyar zenei műne minősülnéne, úgy a vállalás aor sem teljesülhetett volna.) 4. A helyi özéletet bemutató, a mindennapi életvitelt segítő műsorszámo időtartama 18 perc 38 mp és 1 óra 1 perc 25 mp özött váltaozott a hét folyamán, azaz egyi napon sem érte el a vállalt 50%-os arányt. A helyi özéleti és ulturális híre mellett e ategóriában erült elfogadásra az időjárásjelentés (hiszen abban Győr is említésre erült), illetve azo a nagyriporto amelyeben pl. az önormányzat vagy a városi órház épviselői apta szót. 5. A hírműsoroal apcsolatos mérése arra mutatta rá, hogy azo aránya 7,5%-13% özött mozgott a vizsgált napoon, azaz egyi napon sem érte el a vállalt 20%-os arányt. Azt azonban szeretnén iemelni, hogy a hírműsoro teljes egészében helyi tartalommal bírta. 6. Az atuális információ özreadására a napi műsoridő 34%-át tervezte a rádió, ezzel szemben február 16-án és 18-án 20%-20%-os arányt regisztráltun, 19-én pedig 21%-ot ért el. A többi napoon 36-39% özött alault az arány. A vállalás tehát február 16-án, 18-án és 19-én nem teljesült maradétalanul. 7. A Hatósági Szerződés értelmében hétöznap max. 5%, hétvégén max. 46% lehet az ismételt műsorszámo aránya. Ezzel szemben hétöznap 18-45% özötti, hétvégén pedig 81% (szombat) és 79% (vasárnap) volt az ismételt eleme aránya. 8. A özszolgálati műsorszámo időtartama (és aránya) a vizsgált napoon 66-90% özött mozgott, ez azonban elmaradt a vállalttól (100%). Az elemzett időszaban összesen 167 özszolgálati tartalommal bíró elem volt. Nem fogadta el a hatóság özszolgálati programént az időitöltő szereppel bíró zenét és a relámoat. 9. Nemzeti, etniai műsoro teintetében napi 5%-os vótát tűzött i célul a rádió. A műsorban célzottan a nemzeti és etniai isebbséget megszólító önálló műsorszám nem volt, a téma azonban felbuant a Magyaro c. műsorban (a magyaro ínai szemmel). A vállalás csupán február 17-én teljesült. 10. Közszolgálati zenei műsorént a Célpont zenéi, a Szigorúan nyilvános és a Hittel és gitárral c. szegmense erülte elfogadásra. A vállalt arány egyi napon sem teljesült, hiszen február 17-én és özött nem szerepelt a ínálatban a zsánerbe tartozó elem, a többi napon pedig 19-22% özött alault az aránya Összegzés: A Lánchíd Rádió Győr 88.1 műödéséne analízise arra mutatott rá, hogy rádió nem tett eleget maradétalanul a szerződés V. és VI. fejezetében felsorolt ívánalmana (állandó megnevezés, a helyi özéletet bemutató műsoro, a hírműsor, az atuális információ, az ismétlése, a özszolgálati tartalom, a nemzeti, etniai műsoro és a özszolgálati zenei műsoro aránya) teintetében. A fent felsorolt hiányosságo oán vélelmezhetően sérült az 12

13 Mttv. 63. (12) beezdése szerinti előírást. Emellett a magyar zeneszámo aránya teintetében feltárt hiányosságo miatt sérült az Mttv. 66. (4) h) pontjában foglalt előírás. Budapest, július 5. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnö dr. Auer János hitelesítő tag 13

14 2. számú mellélet az 1218/2012. (VII.5.) számú médiatanácsi határozathoz Az egyhetes médiaszolgáltatás elemzéséne részletező táblázatai Műsor címe ezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. ülföldi z. ismeretlen z. özszolgálati ategória megjegyzés 16.febr Győri Hírjárat 6:29:48 6:59:51 16.febr Híre 6:29:48 6:34:36 0:04:48 0:04:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 16.febr INXS Devil Inside 6:34:36 6:39:44 0:05:08 0:00:00 0:05:08 0:00:00 0:05:08 0:00:00 erült elfogadásra) 16.febr Polgár István ön. stragégiai csop.vezetője: elészíti Győr zajtérépét 6:39:44 6:46:42 0:06:58 0:06:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi atuális info.,özéleti 16.febr V'Moto-Roc Tűzvarázsló 6:46:42 6:51:51 0:05:09 0:00:00 0:05:09 0:05:09 0:00:00 0:00:00 16.febr Helyi ulturális híre 6:51:51 6:54:34 0:02:43 0:02:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16.febr relám 6:54:34 6:55:39 0:01:05 0:01:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16.febr Santana Oye Como Va 6:55:39 6:59:51 0:04:12 0:00:00 0:04:12 0:00:00 0:04:12 0:00:00 16.febr időjárás 6:59:51 7:00:55 0:01:04 0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16.febr Győri Hírjárat 7:29:49 7:59:51 erült elfogadásra) helyi atuális info.,özéleti erült elfogadásra) atuális információ, a 16.febr Híre 7:29:49 7:34:00 0:04:11 0:04:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 16.febr időjárás 7:34:00 7:34:39 0:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16.febr LGT Nem adom fel 7:34:39 7:38:46 0:04:07 0:00:00 0:04:07 0:04:07 0:00:00 0:00:00 16.febr Semjén Zsolt az EP baloldali épviselőine támadásáról 7:38:46 7:50:09 0:11:23 0:11:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16.febr Tom Jones It's Not Unusual 7:50:09 7:52:12 0:02:03 0:00:00 0:02:03 0:00:00 0:02:03 0:00:00 16.febr Helyi ulturális híre 7:52:12 7:54:52 0:02:40 0:02:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 atuális információ, a erült elfogadásra) atuális információ, özéleti erült elfogadásra) helyi atuális info.,özéleti 14

15 16.febr Michael Jacson Billy Jean 7:54:52 7:59:51 0:04:59 0:00:00 0:04:59 0:00:00 0:04:59 0:00:00 16.febr időjárás 7:59:51 8:01:30 0:01:39 0:01:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 erült elfogadásra) atuális információ, a 16.febr Győri Hírjárat 8:29:50 8:59:51 végén: Médiatanács támogatásával 16.febr Híre 8:29:50 8:34:02 0:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 16.febr időjárás 8:34:02 8:34:36 0:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16.febr Eurythmics Here Comes The Rain 8:34:36 8:39:36 0:05:00 0:00:00 0:05:00 0:00:00 0:05:00 0:00:00 atuális információ, a erült elfogadásra) 16.febr Utazó múzeum (riport, Szentuthi Károly, a mosonmagyaróvári özgyűjtemény igazgatója) 8:39:36 8:44:49 0:05:13 0:05:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi atuális info.,özéleti 16.febr The Beatles Hey Jude 8:44:49 8:51:49 0:07:00 0:00:00 0:07:00 0:00:00 0:07:00 0:00:00 16.febr Helyi ulturális híre 8:51:49 8:54:32 0:02:43 0:02:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16.febr relám 8:54:32 8:55:09 0:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 erült elfogadásra) helyi atuális info.,özéleti 16.febr 16.febr Bon Jovi Born To Be My Baby A Lánchíd Rádió helyi műsora a 88.1-es frevencián 8:55:09 8:59:51 0:04:42 0:00:00 0:04:42 0:00:00 0:04:42 0:00:00 12:59:54 14:59:48 16.febr Híre 12:59:54 13:03:58 0:04:04 0:04:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 16.febr időjárás 13:03:58 13:04:32 0:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 atuális információ, a 16.febr Történetem, történelem (Utassy Ferenc 10 évig Izlandon élt zenetanár) 13:04:32 13:49:08 0:44:36 0:40:32 0:04:04 0:00:00 0:04:04 0:00:00 özéleti ismétlés orábbi műsora 16.febr 16.febr Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising Keresztes Ildió Nézd meg, amíg el nem múli 13:49:08 13:51:35 0:02:27 0:00:00 0:02:27 0:00:00 0:02:27 0:00:00 13:51:35 13:55:52 0:04:17 0:00:00 0:04:17 0:04:17 0:00:00 0:00:00 16.febr U2 With or Without You 13:55:52 13:59:47 0:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 15

16 16.febr Híre 13:59:47 14:03:51 0:04:04 0:04:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 16.febr időjárás 14:03:51 14:04:25 0:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 atuális információ, a 16.febr Szigorúan nyilvános (Slamovits István és Mr. Joe zenésze; zene: Edda Ítélet, Torony, három studió-élő zene) 14:04:25 14:56:43 0:52:18 0:33:11 0:19:07 0:19:07 0:00:00 0:00:00 özszolgálati zenei 16.febr Amy Winehouse Rehab 14:56:43 14:59:48 0:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00:00 16.febr Győri Hírjárat 18:29:47 18:59:39 16.febr Híre 18:29:47 18:33:41 0:03:54 0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 16.febr Blood Sweat and Tears You've Made Me So Very Happy 18:33:41 18:37:51 0:04:10 0:00:00 0:04:10 0:00:00 0:04:10 0:00:00 erült elfogadásra) 16.febr Boros Imre egyori Phare ügyeért felelős miniszter az EP Magyarországot elítélő baloldali épviselőről 18:37:51 18:48:03 0:10:12 0:10:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 atuális információ, özéleti 16.febr Duran Duran New Moon on Monday 18:48:03 18:52:19 0:04:16 0:00:00 0:04:16 0:00:00 0:04:16 0:00:00 16.febr Helyi ulturális híre 18:52:19 18:54:50 0:02:31 0:02:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16.febr relám 18:54:50 18:55:05 0:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16.febr Társadalmi célú hirdetés (Kárpátaljai Ferences Misszió) 18:55:05 18:55:29 0:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16.febr Bergendy Sajtból van a hold 18:55:29 18:59:39 0:04:10 0:00:00 0:04:10 0:04:10 0:00:00 0:00:00 17.febr Győri hírjárat 6:30:00 7:00:00 erült elfogadásra) helyi atuális info.,özéleti atuális özérdeű információ erült elfogadásra) 17.febr Híre 6:30:00 6:33:25 0:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 17.febr időjárás 6:33:25 6:34:00 0:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17.febr The Beatles A Hard Day Night 6:34:00 6:36:32 0:02:32 0:00:00 0:02:32 0:00:00 0:02:32 0:00:00 helyi atuális info., erült elfogadásra) 16

17 17.febr Feete Szabolcs a győri Móra F.Ált.Is. Igazgatója az igazolatlan hiányzáso visszaszorításáról 6:36:32 6:45:24 0:08:52 0:08:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi atuális info.,özéleti 17.febr Chic Everybody Dance 6:45:24 6:52:00 0:06:36 0:00:00 0:06:36 0:00:00 0:06:36 0:00:00 17.febr Helyi ulturális híre 6:52:00 6:54:31 0:02:31 0:02:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17.febr relám 6:54:31 6:55:37 0:01:06 0:01:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17.febr LGT Nem adom fel 6:55:37 7:00:00 0:04:23 0:00:00 0:04:23 0:04:23 0:00:00 0:00:00 17.febr Győri hírjárat 7:29:58 8:00:00 erült elfogadásra) helyi atuális info.,özéleti 17.febr Híre 7:29:58 7:33:25 0:03:27 0:03:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 17.febr időjárás 7:33:25 7:33:57 0:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17.febr 17.febr George Benson Give Me Tonight Összefogás oncert Győrben; Neményi Ádám, főszervező 7:33:57 7:38:57 0:05:00 0:00:00 0:05:00 0:00:00 0:05:00 0:00:00 7:38:57 7:48:03 0:09:06 0:09:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17.febr David Bowie Rebel Rebel 7:48:03 7:52:37 0:04:34 0:00:00 0:04:34 0:00:00 0:04:34 0:00:00 17.febr Helyi ulturális híre 7:52:37 7:55:08 0:02:31 0:02:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17.febr relám 7:55:08 7:55:23 0:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17.febr Joan Osbourne One Of Us 7:55:23 8:00:00 0:04:37 0:00:00 0:04:37 0:00:00 0:04:37 0:00:00 helyi atuális info., erült elfogadásra) helyi atuális info.,özéleti erült elfogadásra) helyi atuális info.,özéleti 17.febr Győri hírjárat 8:29:58 9:00:00 végén: Médiatanács támogatásával 17.febr Híre 8:29:58 8:33:25 0:03:27 0:03:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 17.febr időjárás 8:33:25 8:33:57 0:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17.febr Depeche Mode Strangelove 8:33:57 8:37:42 0:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 helyi atuális info., 17.febr Lánczi Tamás a Századvég elemzője az európai baloldal támadássorozatáról 8:37:42 8:45:07 0:07:25 0:07:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 atuális információ, özéleti 17

18 17.febr Boney M. - Happy Song 8:45:07 8:51:55 0:06:48 0:00:00 0:06:48 0:00:00 0:06:48 0:00:00 17.febr Helyi ulturális híre 8:51:55 8:54:25 0:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17.febr Amanda Lear Enigma 8:54:25 9:00:00 0:05:35 0:00:00 0:05:35 0:00:00 0:05:35 0:00:00 helyi atuális info.,özéleti 17.febr A Lánchíd Rádió helyi műsora a 88.1-es frevencián 12:59:58 14:59:52 17.febr Híre 12:59:58 13:03:16 0:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 17.febr időjárás 13:03:16 13:03:46 0:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi atuális info., 17.febr Magyaro Életépe a Kárpát medencéből (Magyarország ínai szemmel; Horváth Levente a Kínai nyelv sztárja ) 13:03:46 13:53:18 0:49:32 0:44:59 0:04:33 0:02:58 0:00:00 0:01:35 özéleti (etniai ) ismétlés orábbi műsora 17.febr V'Moto-Roc Feszem az ágyon 13:53:18 13:56:38 0:03:20 0:00:00 0:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 17.febr Three Dog Night Mama Told Me (Not To Come) 13:56:38 13:59:53 0:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 17.febr Híre 13:59:53 14:03:11 0:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 17.febr időjárás 14:03:11 14:03:40 0:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi atuális info., 17.febr Korapcsolás (Pindá László jégorongozó, Imre Géza párbajtőröző) 14:03:40 14:48:16 0:44:36 0:44:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özéleti, sport ismétlés orábbi műsora 17.febr 17.febr The Doors Riders on the Storm Chicago Hard To Say I'm Sorry 17.febr Győri hírjárat 18:29:46 18:59:47 14:48:16 14:54:39 0:06:23 0:00:00 0:06:23 0:00:00 0:06:23 0:00:00 14:54:39 14:59:52 0:05:13 0:00:00 0:05:13 0:00:00 0:05:13 0:00:00 17.febr Híre 18:29:46 18:33:10 0:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 17.febr időjárás 18:33:10 18:33:46 0:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17.febr Blondie The Tide is High 18:33:46 18:37:36 0:03:50 0:00:00 0:03:50 0:00:00 0:03:50 0:00:00 helyi atuális info., 18

19 17.febr Kovács Zoltán értéeli a Magyarországot elmarasztaló EP döntésről 18:37:36 18:46:45 0:09:09 0:09:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 atuális információ, özéleti 17.febr Tóth Vera Csa a zene ell neem 18:46:45 18:50:49 0:04:04 0:00:00 0:04:04 0:04:04 0:00:00 0:00:00 17.febr Helyi ulturális híre 18:50:49 18:53:18 0:02:29 0:02:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi atuális info.,özéleti 17.febr Jerry Lee Lewis Great Balls of Fire / Bon Jovi Wanted Dead or Alive 18:53:18 18:59:47 0:06:29 0:00:00 0:06:29 0:00:00 0:06:29 0:00:00 18.febr A Lánchíd Rádió helyi műsora a 88.1-es frevencián 12:59:47 16:59:46 18.febr Híre 12:59:47 13:04:32 0:04:45 0:04:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 18.febr Animal Cannibals feat. Somló Tamás Pénte 13:04:32 13:05:31 0:00:59 0:00:00 0:00:59 0:00:59 0:00:00 0:00:00 élő betelefonáló Balatonfüredről 18.febr Közös nevező Színház, zene, sport (farsangi jelmeze, ötlete) 13:05:31 13:54:40 0:49:09 0:37:11 0:11:58 0:11:58 0:00:00 0:00:00 özéleti, ulturális ismétlés orábbi műsora 18.febr frevenciá 13:54:40 13:55:04 0:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18.febr Roxette Listen to Your Heart 13:55:04 14:00:08 0:05:04 0:00:00 0:05:04 0:00:00 0:05:04 0:00:00 18.febr Híre 14:00:08 14:04:47 0:04:39 0:04:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 18.febr Zöldgömb (szennyvíz tesztelő szoftver, mobil biomassza üzem, nagy hatéonyságú napolletor technológia; zene: Four Seasons Wal Lie A Man, Demjén Fételen éj ) 14:04:47 14:51:55 0:47:08 0:41:38 0:05:30 0:03:21 0:02:09 0:00:00 atuáis információ, özéleti és örnyezettvédelmi Ismétlés orábbi műsora 18.febr 18.febr Bryan Adams Please Forgive Me The Kins You Really Got Me 14:51:55 14:57:35 0:05:40 0:00:00 0:05:40 0:00:00 0:05:40 0:00:00 14:57:35 14:59:47 0:02:12 0:00:00 0:02:12 0:00:00 0:02:12 0:00:00 18.febr Híre 14:59:47 15:04:25 0:04:38 0:04:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 19

20 18.febr Célpont zenéi (electronius újdonságo) 15:04:25 15:57:13 0:52:48 0:18:15 0:34:33 0:02:04 0:32:29 0:00:00 özszolgálati zenei ismétlés orábbi műsora 18.febr Zorán Valahol mélyen a szívemben 15:57:13 15:59:38 0:02:25 0:00:00 0:02:25 0:02:25 0:00:00 0:00:00 18.febr Híre 15:59:38 16:04:17 0:04:39 0:04:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 18.febr T-Dosszié (Kairos Society iállításon részt vett ét fiatal beszámolója) 16:04:17 16:50:32 0:46:15 0:38:16 0:07:59 0:07:59 0:00:00 0:00:00 özéleti ismétlés orábbi műsora 18.febr Michael Jacson Give In To Me 16:50:32 16:55:58 0:05:26 0:00:00 0:05:26 0:00:00 0:05:26 0:00:00 18.febr Kowalsy meg a Vega Mindhalálon túl 16:55:58 16:59:46 0:03:48 0:00:00 0:03:48 0:03:48 0:00:00 0:00:00 19.febr A Lánchíd Rádió helyi műsora a 88.1-es frevencián 12:59:21 16:59:18 19.febr Híre 12:59:21 13:04:02 0:04:41 0:04:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 19.febr Hittel és gitárral (ortárs eresztény zenét bemutató műsor) 13:04:02 13:49:26 0:45:24 0:08:32 0:36:52 0:00:00 0:36:52 0:00:00 özszolgálati zenei, vallási ismétlés orábbi műsora 19.febr Aerosmith Angel 13:49:26 13:54:25 0:04:59 0:00:00 0:04:59 0:00:00 0:04:59 0:00:00 19.febr Zorán Vasárnap délután 13:54:25 13:59:53 0:05:28 0:00:00 0:05:28 0:05:28 0:00:00 0:00:00 19.febr Híre 13:59:53 14:04:31 0:04:38 0:04:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 19.febr Kettesben (Mohi Csaba nemzetözi jogász, ötelezettség szegési eljárás) 14:04:31 14:53:21 0:48:50 0:48:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özéleti ismétlés orábbi műsora 19.febr Deep Purple Child in Time 14:53:21 14:59:27 0:06:06 0:00:00 0:06:06 0:00:00 0:06:06 0:00:00 19.febr Híre 14:59:27 15:04:07 0:04:40 0:04:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 19.febr Must és mindöröé Bor magazin (villányi borász bál) 15:04:07 15:49:23 0:45:16 0:42:00 0:03:16 0:03:16 0:00:00 0:00:00 ulturális ismétlés orábbi műsora 19.febr Karthago Apáin útján 15:49:23 15:54:46 0:05:23 0:00:00 0:05:23 0:05:23 0:00:00 0:00:00 19.febr Bon Jovi Wanted Dead or Alive 15:54:46 15:59:25 0:04:39 0:00:00 0:04:39 0:00:00 0:04:39 0:00:00 19.febr Híre 15:59:25 16:04:04 0:04:39 0:04:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi híre 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31143-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/35752-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30981-7/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/1042-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/24661-8/2012. Tárgy: a özszolgálati műsorszámora vonatozó vállalás alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: A hatósági ellenőrzés megállapításai és a 2012. június 25-e és július

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20467-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor teljesítésére, illetve a eresedelmi özleménye felismerhetőségére, megülönböztethetőségére, a özérdeű

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32326-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettsége megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1739/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1739/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/22287-7/2012. Tárgy: a özszolgálati műsorszámo, a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámo alulteljesítése és a maximális értéű ismétlési arány túlteljesítése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben