A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo bemutatására fordított műsoridőre vonatozó ötelezettsége megsértése Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (I. és II. számú mellélete) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) a Friss Rádió Nonprofit Kft.-vel (4028 Debrecen, Kassai u. 26.; a továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett FM90 Campus Rádió (Debrecen 90,0 MHz) állandó megnevezésű özösségi médiaszolgáltatás szeptember 1-7. özötti műödése során megsértette a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo bemutatására fordított műsoridőre vonatozó ötelezettségeit, amelyne öveteztében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 365-öd része. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munaügyi Bírósághoz (a továbbiaban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczy utca 5.) három példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a eresettel támadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató FM90 Campus Rádió állandó megnevezésű özösségi médiaszolgáltatásána szeptember 1-7. özött sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató

2 megsértette az Mttv. 63. (12) beezdésében, valamint a 66. (4) beezdéséne g) pontjában foglalt rendelezéseet. A özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatásörében december 1-jén hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) beezdése szerint az 1163/2014. (XII.1.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésben tájéoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) beezdése szerinti nyilatozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) beezdés alapján az iratbeteintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint december 3-án vette át, nyilatozattételi jogával jelen határozat meghozataláig nem élt. A Médiatanács a rendelezésre álló adato, ülönösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbia szerint értéelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a 369/2013. (III.6.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben özösségi médiaszolgáltatási tevéenység végzésére jogosította fel a Debrecen 90,0 MHz frevencia teintetében. Ezen hatósági szerződést a Médiatanács több alalommal történt szerződésmódosítást övetően a 306/2014. (IV. 8.) számú határozatával ismét módosította. Ezen módosításoal egységes szerezetbe foglalt hatósági szerződésben (a továbbiaban: Hatósági Szerződés) a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típuso arányára vonatozóan, a heti - napi műsoridő teintetében az alábbi vállalásoat tette: Az egyes műsorszámo, műsoreleme aránya a műsoridő minimális százaléaént: Heti Napi Az Mttv ban foglalt özszolgálati céloat szolgáló műsorszámo, műsoreleme 67% 60,6% Helyi özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő műsorszámo, műsoreleme 29,8% 25,4% Szöveg 55% 55% Hírműsorszámo 5,4% 5,4% A nemzetiségi vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi minimális - 0,1% műsoridő A magyar zenei műve minimális aránya a zenei műve özzétételére szánt teljes műsoridőben 60% 60% Az ismétlése maximális aránya teljes műsoridő százaléaént: Heti Napi Ismétlése 10% 14,3% Az egyes műsorszám-típuso aránya az éjszaai órá ( ) nélüli saját műsoridő minimális százaléaént: Heti Napi Az Mttv ban foglalt özszolgálati céloat szolgáló műsorszámo, műsoreleme 62,1% 56,8% Helyi özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő műsorszámo, műsoreleme 33,5% 29% Szöveg 55% 55% Hírműsorszámo 7,3% 7,3% A nemzetiségi vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - 0,1% Az ismétlése aránya az éjszaai órá ( ) nélüli saját műsoridő maximális százaléaént: Heti Napi Ismétlése 3,7% 7,9% Az Mttv. 66. (6) beezdés értelmében a és a örzeti médiaszolgáltatáso özösségi médiaszolgáltatásént való elismerését övetően a Médiatanács legalább étévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra iterjedő vizsgálat 2

3 során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató műödését, amelyne érdeében az általa özzétett műsorszámoal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával apcsolatban részletes adatszolgáltatásra öteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásöreiben, a sal összhangban gyaorolja a médiaszolgáltatás özösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásöröet, felügyeli műödésüet. A fentie alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette az Mttv. 63. (12) beezdésében, valamint a 66. (4) beezdéséne g) pontjában foglalt rendelezéseet, az alábbia miatt: 1. Alulteljesítette a szöveg arányára vonatozó, napi és heti 55%-os vállalásait. A szöveg aránya 34-37,5% özött alault napi szinten, heti viszonylatban pedig 35,5%-ot ért el a teljes műsoridőben. Vállalásait szintén alulteljesítette az éjszaai órá nélül számított időszaban, hiszen a napi arány 40-47% özött alault, heti szinten pedig 43% volt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. számú mellélet A. és B. táblázataina 2. pontjai szerint szeptember 4-én (23%) alulteljesítette a özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő műsorszámora vonatozó napi vállalását (a teljes műsoridőben 25,4%), szeptember 5-én (27%) pedig az éjszaai órá nélül számított időszara vonatozó vállalását is (29%), a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. számú mellélet A. és B. táblázataina 4. és 3. pontjai szerint. 3. Alulteljesítette továbbá a özszolgálati műsorszámora vonatozó napi (60,6%) és heti (67%) vállalásait is, az e ategóriába tartozó műsorszámo aránya a teljes műsoridőben ugyanis 52-58,5% özött váltaozott a hétöznapoon, az adáshét egészére nézve pedig a teljesítés aránya 60%-os volt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. számú mellélet A. táblázatána 7. pontja szerint. A Médiaszolgáltató ezzel megsértette az Mttv. 66. (4) beezdéséne g) pontjában foglalt rendelezést is, ugyanis nem teljesítette a özszolgálati műsorszámora vonatozó minimumövetelményt sem (heti műsoridő több mint étharmada) szeptember 7-én túllépte az ismétlése maximális arányát a teljes műsoridőben, a teljesítés eor ugyanis 39%-ot ért el (napi vállalás: 14,3%), az éjszaai órá nélül számított időszaban pedig szeptember 6-án, mivel eor 15%, illetve 7-én, amior 34% volt az ismételt tartalom aránya (napi vállalás: 7,9%). Az éjszaai órá nélül számított időszaban a heti vállalást (3,7%) is meghaladta az ismétlése aránya (7%), a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. számú mellélet A. és B. táblázataina 6. pontjai szerint. Az Mttv. 63. (12) beezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítettene megfelelő műsor sugárzására jogosult és öteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezéseel, eszözöel vagy eletronius hírözlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás özreműödésével. A médiaszolgáltató saját eszözöel történő műsorszóró, szétosztó tevéenységére a távözlési szolgáltatási engedély nem szüséges, de ez nem érinti a jogszabályoban meghatározott egyéb engedélye beszerzésére vonatozó ötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontja szerint: A lineáris özösségi médiaszolgáltatás heti műsoridejéne több mint étharmadában öteles a 83. -ban foglalt özszolgálati céloat szolgáló műsorszámoat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált özösségne szóló hírműsorszám, politiai tájéoztató műsorszám, ulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott özösségne szóló hasonló tartalom is. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermé tartalmána meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermé iadója felelősséggel tartozi e törvényben foglalta betartásáért. A Médiaszolgáltatóna a törvénysértéseért való felelőssége objetív. 3

4 A jogsértésere vonatozó részletes megállapításoat és az azoat alátámasztó adatoat a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. és II. számú mellélete tartalmazzá. A mellélete rögzíti és részletezi a határozat indoolásában szereplő jogalalmazói megállapításo pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezmény fajtájána és mértééne meghatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. A özösségi médiaszolgáltatás ategóriájána megülönböztetése azon a jogalotói felismerésen alapul, miszerint a özszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a soszínűség védelme érdeében az állami tulajdonban álló özszolgálati médiaszolgáltató mellett más médiaszolgáltató is özreműödhetne a özszolgálati feladato megvalósításában, és özszolgálati célú műsorszámo sugárzásában. Ily módon a özösségi médiaszolgáltatás feltételeine biztosítása az Alaptörvényből övetező, a sajtó és a média soszínűségéne és demoratius özvélemény ialaulása feltételeine biztosítására irányuló állami ötelezettség megvalósításána része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott özszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételene megfelel, a jogalotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetéséne ötelezettsége alól. A fentiere való teintettel ülönösen indoolt ezen özösségi médiaszolgáltató törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi ritériumaina rendszeres időözönénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályo alapján: Az Mttv (1) beezdése szerint: A Hatóság érelemre vagy hivatalból - feladat- és hatásöréne eretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás eretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelezése érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződéseben és a Hatóság által ötött hatósági szerződéseben foglalta teljesítését. Az Mttv (2) beezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntéséne ellenőrzése eredményeént megállapítja a hatósági döntésében foglalta megsértését, abban az esetben az ügy összes örülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valamint a jogsértés súlya és a hatéony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezménye alalmazása érdeében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) beezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv (1) beezdésében szabályozott felhívás jogövetezménye abban az esetben alalmazható, ha a jogsértés cseély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) beezdéséne a jogsértés elövetése idején hatályos szövege szerint: Az (1)-(3) beezdés alalmazásában ismételtségne teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább étszer valósítja meg, ide nem értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az Mttv. 63. (12) beezdésében, valamint a 66. (4) beezdéséne g) pontjában foglalt rendelezése megsértését az alábbi eseteben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben: a Médiatanács határozatána száma jogsértés médiaszolgáltatás a jogsértés elövetéséne időpontja az alalmazott jogövetezmény 4

5 1269/2012. (VII.11.) 436/2013. (III.13.) 1583/2013. (XI. 6.) Mttv. 63. (12) beezdése és 66. (4) beezdéséne g) pontja Friss Rádió január Mttv. 63. (12) beezdése és 66. (4) beezdéséne g) pontja Friss Rádió otóber Mttv. 63. (12) beezdése és 66. (4) beezdéséne g) pontja Friss Rádió július Mttv (3) b) Ft Mttv (3) b) Ft Mttv (3) b) Ft A jelen ügyben ismételtség nem állapítható meg, hiszen a Médiaszolgáltató a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértést háromszázhatvanöt napon belül nem valósította meg (csa azt megelőzően). A Médiatanács megállapította, hogy a fenti jogsértése nem teinthetőe cseély súlyúna, illetve az Mttv. hatályba lépése óta negyedi alalommal indult eljárás a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) beezdésében, valamint a 66. (4) beezdéséne g) pontjában foglalt rendelezése megsértése tárgyában, és a Médiaszolgáltató a orábban alalmazott bírságszanció ellenére a vizsgált adáshéten újfent megsértette a hivatozott rendelezéseet. Az Mttv (2) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szempontora teintettel állapítja meg. Az Mttv (3) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) beezdés figyelembevételével - a övetező jogövetezménye alalmazására jogosult: b) bírságot szabhat i a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) beezdésében foglalt jogövetezménye özül a bírság alalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértése esetén e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. A Médiatanács a bírság iszabásaor figyelemmel volt arra, egy esetleges övetező jogsértés esetén alalmazandó jogövetezmény megállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz a szancionálás iszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) beezdésében rögzített mérlegelési szemponto özül a jogsértése együttes súlyán ívül a szöveg napi arányára vonatozó vállalás apcsán figyelembe vette a jogsértés folyamatosságát is, hiszen a Médiaszolgáltató e vállalását a hét minden napján alulteljesítette. Az Mttv (2) beezdésében meghatározott további mérlegelési szemponto figyelemmel az Mttv (4) beezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is a jelen jogsértése teintetében nem értéelhető. Fentiere teintettel, valamint a jogsértése együttes súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) beezdésében, valamint a 66. (4) beezdéséne g) pontjában foglalt rendelezése megsértése miatt az Mttv (3) beezdés bb) alpontja alapján a maximálisan iszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,16 %-ána megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatásörében a rendelező részben foglalta szerint döntött. 1 A Friss Rádió médiaszolgáltatás megnevezését a Médiatanács a Médiaszolgáltató érelmére az 1403/2013. (IX.18.) számú határozatával FM90 Campus Rádió -ra módosította. 5

6 Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási öltség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) beezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) beezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatozó érelemről szóló tájéoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) beezdése tartalmazza. Budapest, január 13. A Médiatanács nevében dr. Karas Monia elnö Kapjá: 1. Személyes adat dr. Auer János hitelesítő tag 6

7 I. számú mellélet a Médiatanács 47/2015. (I.13.) számú határozatához A. táblázat A hatósági ellenőrzés során észített mérése eredményei a teljes műsoridőre vonatoztatva: Időtartam/arány IX. 1. IX. 2. IX. 3. IX. 4. IX. 5. IX. 6. IX.7. Összesen Vállalás (%) (perc) hétfő edd szerda csütörtö pénte szombat vasárnap (perc) nap hét 1. Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 34% 34% 36% 34% 37,5% 37,5% 36% 35,5% 55% 55% 3. Zene Magyar zene Magyar zene (%) Helyi, özéleti műsor Helyi, özéleti, műsor (%) 61% - 60% % 25,5% 35% 23% 25% 35% 40% 30% 25,4% 29,8% 5. Hírműsor Hírműsor (%) 7% 7% 8% 7,5% 7% 7% 8% 7% 5,4% 5,4% 6. Ismételt műsor Ismételt műsor (%) Közszolgálati tartalom Közszolgálati tartalom (%) - 12% ,5% 39% 9,5% 14,3% 10% ,5% 54% 52% 58% 56% 69% 73% 60% 60,6% 67% 8. Nemzetiségi műsor időtartama Nemzetiségi műsor aránya (%) ,6% 1% 0,8% 6% 0,4% 1% 1% - 0,1% - 7

8 B. táblázat Az éjszaai órá nélül ( ) számított eredménye: Időtartam IX. 1. IX. 2. IX. 3. IX. 4. IX. 5. IX. 6. IX.7. Teljesítés Vállalás (perc) hétfő edd szerda csütörtö pénte szombat vasárnap Összesen nap hét Műsoridő Szöveg (perc) Szöveg (%) 40% 40% 42% 41% 47% 46% 46% 43% 55% 55% 3. Helyi, özéleti műsorszámo (perc) Helyi, özéleti műsorszámo (%) % 30,5% 34% 30% 27% 37% 53% 35% 29% 33,5 % 4. Hírműsor Hírműsor (%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,3% 7,3 % 5. Közszolgálati műsorszámo (perc) Közszolgálati műsoro (%) % 62% 58% 60% 69% 75% 75,5% 66,5% 56,8% 62,1 % 6. Ismétlés (perc) Ismétlés (%) % 34% 7% 7,9% 3,7 % 7. Nemzetiségi műsoro (perc) Nemzetiségi műsoro (%) % 2% 1% 8% 0,5% 2% 2% - 0,1% Budapest, január 13. A Médiatanács nevében dr. Karas Monia elnö dr. Auer János hitelesítő tag 8

9 II. számú mellélet a Médiatanács 47/2015. (I.13.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során észített mérése részletező táblázatai idegen Dátum Műsor címe özszolg: ezdés vég nettó idő szöveg zene magyar nyelvű instrumentális özszolgálati jelleg ism Zsuffa Péter Jazz Klub jazzműsor 0:00:00 0:12:24 00:12:24 0:03:04 0:09:20 0:00:00 0:09:20 0:00:00 szinv.szóraoztatás Halgass hazait! Hajdu Klára Quartet; Tengs-Lengs; Szeeres András 0:12:24 2:07:40 01:55:16 0:44:40 1:10:36 0:56:11 0:14:25 0:00:00 szinv.szóraoztatás Magyar Tara hazai előadó 2:07:40 4:57:45 02:50:05 0:00:00 2:50:05 2:46:11 0:03:54 0:00: Híre, országos, világ 4:57:45 5:02:13 00:04:28 0:04:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start Visszaszámláló szignál 5:02:13 5:02:35 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló magyar nyelvű 5:02:35 5:06:55 00:04:20 0:00:00 0:04:20 0:04:20 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló ameriaiaal tárgyalta Debreceben 5:06:55 5:11:44 00:04:49 0:04:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h gazdaság Start Visszaszámláló magyar nyelvű 5:11:44 5:16:27 00:04:43 0:00:00 0:04:43 0:04:43 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló új laboratórium észül a gimnáziumban 5:16:27 5:21:54 00:05:27 0:05:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Start Visszaszámláló magyar nyelvű 5:21:54 5:24:45 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló iesett a Loi 5:24:45 5:32:01 00:07:16 0:07:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Start Visszaszámláló magyar nyelvű 5:32:01 5:35:42 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00:00 0:00:00 sz műsor része A orai isolaezdés Start Visszaszámláló áros az egészségre 5:35:42 5:44:32 00:08:50 0:08:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Start Visszaszámláló magyar nyelvű 5:44:32 5:53:21 00:08:49 0:00:00 0:08:49 0:08:49 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló játé 5:53:21 5:53:41 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló gasztroperce 5:53:41 5:54:26 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Start Visszaszámláló magyar nyelvű 5:54:26 5:58:29 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Híre, országos, világ 5:58:29 6:03:05 00:04:36 0:04:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start Visszaszámláló szignál 6:03:05 6:03:31 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló magyar nyelvű 6:03:31 6:06:07 00:02:36 0:00:00 0:02:36 0:02:36 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló játé 6:06:07 6:06:27 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló idegen nyelvű 6:06:27 6:09:58 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:00:00 0:03:31 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló debreceni özleedési sztori 6:09:58 6:19:19 00:09:21 0:09:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start Visszaszámláló idegen nyelvű 6:19:19 6:23:24 00:04:05 0:00:00 0:04:05 0:00:00 0:04:05 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló magyar nyelvű 6:23:24 6:27:34 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:04:10 0:00:00 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 6:27:34 6:28:48 00:01:14 0:01:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 6:28:48 6:32:44 00:03:56 0:03:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start idegen nyelvű 6:32:44 6:36:50 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:00:00 0:04:06 0:00:00 sz műsor része 9

10 Start isolaezdés; névnapo; trafipax; özleedés 6:36:50 6:42:42 00:05:52 0:05:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start magyar nyelvű 6:42:42 6:46:54 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start tartalom 6:46:54 6:48:17 00:01:23 0:01:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start magyar nyelvű 6:48:17 6:51:49 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start játé 6:51:49 6:53:00 00:01:11 0:01:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start idegen nyelvű 6:53:00 6:56:05 00:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00:00 sz műsor része Start szignál 6:56:05 6:56:30 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 6:56:30 6:57:45 00:01:15 0:01:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 6:57:45 7:01:41 00:03:56 0:03:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 7:01:41 7:01:46 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start szignál 7:01:46 7:02:14 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start idegen nyelvű 7:02:14 7:06:21 00:04:07 0:00:00 0:04:07 0:00:00 0:04:07 0:00:00 sz műsor része Start özleedés, alendárium, játé 7:06:21 7:08:35 00:02:14 0:02:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start magyar nyelvű 7:08:35 7:11:22 00:02:47 0:00:00 0:02:47 0:02:47 0:00:00 0:00:00 sz műsor része isolaezdéssel apcsolatos minden információ; játé 7:11:22 7:19:07 00:07:45 0:07:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Start Start magyar nyelvű 7:19:07 7:23:00 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start trafi; özleedés 7:23:00 7:24:18 00:01:18 0:01:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start idegen nyelvű 7:24:18 7:27:19 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:00:00 0:03:01 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 7:27:19 7:28:31 00:01:12 0:01:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 7:28:31 7:32:13 00:03:42 0:03:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start szignál 7:32:13 7:32:32 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start idegen nyelvű 7:32:32 7:36:55 00:04:23 0:00:00 0:04:23 0:00:00 0:04:23 0:00:00 sz műsor része Start Leoncio; trafi; özleedés; 7:36:55 7:38:38 00:01:43 0:01:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start idegen nyelvű 7:38:38 7:42:35 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:00:00 0:03:57 0:00:00 sz műsor része 10 éves az Informatiai Start Kar Debrecenben 7:42:35 7:47:10 00:04:35 0:04:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Start magyar nyelvű 7:47:10 7:50:04 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start 10 éves az Informatiai Kar Debrecenben 7:50:04 7:54:00 00:03:56 0:03:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Start idegen nyelvű 7:54:00 7:57:30 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 7:57:30 7:58:36 00:01:06 0:01:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 7:58:36 8:03:11 00:04:35 0:04:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start szignál 8:03:11 8:03:29 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start idegen nyelvű 8:03:29 8:07:12 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 sz műsor része Start trafi; özleedés 8:07:12 8:07:57 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ 10

11 Start idegen nyelvű 8:07:57 8:11:12 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 sz műsor része Start DVSC ézilabda 8:11:12 8:16:24 00:05:12 0:05:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Start magyar nyelvű 8:16:24 8:19:55 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:03:31 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start tartalom; trafi; özleedés 8:19:55 8:21:20 00:01:25 0:01:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start idegen nyelvű 8:21:20 8:27:07 00:05:47 0:00:00 0:05:47 0:00:00 0:05:47 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 8:27:07 8:28:07 00:01:00 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 8:28:07 8:32:03 00:03:56 0:03:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start ajánló 8:32:03 8:32:21 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start idegen nyelvű 8:32:21 8:36:02 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 sz műsor része önormányzati Start választáso 8:36:02 8:41:31 00:05:29 0:05:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h özélet Start idegen nyelvű 8:41:31 8:44:23 00:02:52 0:00:00 0:02:52 0:00:00 0:02:52 0:00:00 sz műsor része III. Harcművészeti Élménynap az Ifjúsági Házban 8:44:23 8:50:01 00:05:38 0:05:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Start Start idegen nyelvű 8:50:01 8:53:13 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 sz műsor része Start tartalom 8:53:13 8:53:38 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start magyar nyelvű 8:53:38 8:57:20 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00:00 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 8:57:20 8:58:25 00:01:05 0:01:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 8:58:25 9:02:25 00:04:00 0:04:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 9:02:25 9:02:30 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start szignál 9:02:30 9:02:52 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start idegen nyelvű 9:02:52 9:06:32 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 sz műsor része Start jeges vödör ihívás 9:06:32 9:13:10 00:06:38 0:06:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Start idegen nyelvű 9:13:10 9:16:07 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 sz műsor része Start tartalom 9:16:07 9:17:12 00:01:05 0:01:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start magyar nyelvű 9:17:12 9:21:08 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:03:56 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start gasztroperce 9:21:08 9:22:10 00:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Start idegen nyelvű 9:22:10 9:25:48 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 sz műsor része Start játé 9:25:48 9:26:00 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 9:26:00 9:27:27 00:01:27 0:01:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 9:27:27 9:31:25 00:03:58 0:03:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start ajánló 9:31:25 9:31:35 00:00:10 0:00:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start magyar nyelvű 9:31:35 9:35:30 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Katalin és Vilmos 9:35:30 9:42:45 00:07:15 0:07:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Start idegen nyelvű 9:42:45 9:46:28 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 sz műsor része Start alendárium 9:46:28 9:50:31 00:04:03 0:04:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ 11

12 Start idegen nyelvű 9:50:31 9:53:31 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:00:00 0:03:00 0:00:00 sz műsor része Start magyar nyelvű 9:53:31 9:57:28 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:03:57 0:00:00 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 9:57:28 9:58:20 00:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 9:58:20 10:02:27 00:04:07 0:04:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Magyar Tara hazai előadó 10:02:27 10:28:46 00:26:19 0:00:00 0:26:19 0:18:50 0:07:29 0:00: relám() eresedelmi 10:28:46 10:29:36 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Magyar Tara hazai előadó 10:29:36 10:56:58 00:27:22 0:00:00 0:27:22 0:19:11 0:08:11 0:00: relám() eresedelmi 10:56:58 10:58:07 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 10:58:07 11:02:11 00:04:04 0:04:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 11:02:11 11:02:16 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start best of magyar nyelvű 11:02:16 11:07:14 00:04:58 0:00:00 0:04:58 0:04:58 0:00:00 0:00:00 sz műsor része 10 éves az Informatiai Start best of Kar Debrecenben 11:07:14 11:12:04 00:04:50 0:04:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Start best of magyar nyelvű 11:12:04 11:15:15 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00:00 sz műsor része 10 éves az Informatiai Kar Debrecenben 11:15:15 11:19:08 00:03:53 0:03:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Start best of Start best of magyar nyelvű 11:19:08 11:22:53 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start best of DVSC ézilabda 11:22:53 11:28:01 00:05:08 0:05:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Start best of magyar nyelvű 11:28:01 11:32:30 00:04:29 0:00:00 0:04:29 0:04:29 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start best of III. Harcművészeti Élménynap az Ifjúsági Házban 11:32:30 11:38:01 00:05:31 0:05:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Start best of magyar nyelvű 11:38:01 11:41:52 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00:00 0:00:00 sz műsor része isolaezdéssel apcsolatos minden információ 11:41:52 11:48:20 00:06:28 0:06:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Start best of Start best of magyar nyelvű 11:48:20 11:52:45 00:04:25 0:00:00 0:04:25 0:04:25 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start best of gasztroperce 11:52:45 11:53:47 00:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Start best of magyar nyelvű 11:53:47 11:57:51 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:04:04 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start best of szignál 11:57:51 11:58:09 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Híre, országos, világ 11:58:09 12:01:45 00:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Magyar Tara Extra hazai előadó 12:01:45 12:56:55 00:55:10 0:02:12 0:52:58 0:37:49 0:15:09 0:00: relám() eresedelmi 12:56:55 12:57:58 00:01:03 0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 12:57:58 13:02:16 00:04:18 0:04:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 13:02:16 13:02:21 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Magyar Tara Extra hazai előadó 13:02:21 13:57:44 00:55:23 0:02:14 0:53:09 0:49:18 0:03:51 0:00: relám() eresedelmi 13:57:44 13:58:43 00:00:59 0:00:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 13:58:43 14:02:18 00:03:35 0:03:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé szignál 14:02:18 14:02:45 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 12

13 Frisscafé magyar nyelvű 14:02:45 14:06:31 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 0:00:00 0:00: Frisscafé tartalom 14:06:31 14:08:10 00:01:39 0:01:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Frisscafé ajánló 14:08:10 14:09:32 00:01:22 0:01:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé magyar nyelvű 14:09:32 14:12:23 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00: Frisscafé onf. 14:12:23 14:12:32 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé idegen nyelvű 14:12:32 14:14:56 00:02:24 0:00:00 0:02:24 0:00:00 0:02:24 0:00:00 Hajdúnánáson Magyar Dal Napja 14:14:56 14:22:29 00:07:33 0:07:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h ultúra Frisscafé Frisscafé magyar nyelvű 14:22:29 14:24:41 00:02:12 0:00:00 0:02:12 0:02:12 0:00:00 0:00: Frisscafé játé 14:24:41 14:25:35 00:00:54 0:00:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé magyar nyelvű 14:25:35 14:28:55 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 14:28:55 14:30:05 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 14:30:05 14:34:21 00:04:16 0:04:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé szignál 14:34:21 14:34:43 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé magyar nyelvű 14:34:43 14:38:33 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00:00 0:00: Frisscafé trafi; özleedés 14:38:33 14:39:08 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Frisscafé magyar nyelvű 14:39:08 14:41:55 00:02:47 0:00:00 0:02:47 0:02:47 0:00:00 0:00: Frisscafé onf. 14:41:55 14:42:09 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé idegen nyelvű 14:42:09 14:45:30 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:00:00 0:03:21 0:00: Frisscafé onf. 14:45:30 14:45:51 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé magyar nyelvű 14:45:51 14:52:45 00:06:54 0:00:00 0:06:54 0:06:54 0:00:00 0:00: Frisscafé onf. 14:52:45 14:52:56 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé magyar nyelvű 14:52:56 14:56:50 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 14:56:50 14:58:22 00:01:32 0:01:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 14:58:22 15:02:17 00:03:55 0:03:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 15:02:17 15:02:22 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé szignál 15:02:22 15:02:49 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé magyar nyelvű 15:02:49 15:05:43 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00: Frisscafé Frisscafé magyar nyelvű 15:13:25 15:16:03 00:02:38 0:00:00 0:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 Rádiós Sportlub Debrecen 15:05:43 15:13:25 00:07:42 0:07:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport rádiós Sportlub Debrecen 15:16:03 15:26:44 00:10:41 0:10:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Frisscafé Frisscafé idegen nyelvű 15:26:44 15:29:52 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00: relám() eresedelmi 15:29:52 15:31:16 00:01:24 0:01:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 15:31:16 15:35:13 00:03:57 0:03:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé szignál 15:35:13 15:35:36 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé magyar nyelvű 15:35:36 15:39:00 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00: Frisscafé onf. 15:39:00 15:39:11 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé idegen nyelvű 15:39:11 15:42:47 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00: Frisscafé játé 15:42:47 15:43:26 00:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 13

14 Frisscafé magyar nyelvű 15:43:26 15:47:00 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00:00 0:00: Frisscafé trafi; özleedés 15:47:00 15:47:35 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Frisscafé magyar nyelvű 15:47:35 15:50:56 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00: Frisscafé játé 15:50:56 15:51:15 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé ajánló 15:51:15 15:52:27 00:01:12 0:01:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé magyar nyelvű 15:52:27 15:56:18 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 15:56:18 15:57:18 00:01:00 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 15:57:18 16:01:22 00:04:04 0:04:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé szignál 16:01:22 16:01:41 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé magyar nyelvű 16:01:41 16:04:58 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00:00 0:00: Frisscafé alendárium 16:04:58 16:06:01 00:01:03 0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Frisscafé magyar nyelvű 16:06:01 16:10:25 00:04:24 0:00:00 0:04:24 0:04:24 0:00:00 0:00: Frisscafé alendárium 16:10:25 16:10:38 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Frisscafé idegen nyelvű 16:10:38 16:14:12 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00: Frisscafé debreceni időjárás 16:14:12 16:14:46 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Frisscafé magyar nyelvű 16:14:46 16:17:41 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00: Frisscafé játé 16:17:41 16:18:16 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé idegen nyelvű 16:18:16 16:21:26 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00: Frisscafé programajánló 16:21:26 16:22:06 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Frisscafé magyar nyelvű 16:22:06 16:26:35 00:04:29 0:00:00 0:04:29 0:04:29 0:00:00 0:00: Frisscafé onf. 16:26:35 16:26:45 00:00:10 0:00:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé magyar nyelvű 16:26:45 16:29:55 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:03:10 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 16:29:55 16:33:49 00:03:54 0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé szignál 16:33:49 16:34:16 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé idegen nyelvű 16:34:16 16:39:48 00:05:32 0:00:00 0:05:32 0:00:00 0:05:32 0:00: Frisscafé onf. 16:39:48 16:39:55 00:00:07 0:00:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé magyar nyelvű 16:39:55 16:44:07 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00: Frisscafé játé 16:44:07 16:44:37 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé idegen nyelvű 16:44:37 16:48:04 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00: Frisscafé onf. 16:48:04 16:48:15 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé magyar nyelvű 16:48:15 16:52:15 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:00:00 0:00: Frisscafé játé 16:52:15 16:52:35 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé ajánló 16:52:35 16:53:46 00:01:11 0:01:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Frisscafé idegen nyelvű 16:53:46 16:56:58 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00: relám() eresedelmi 16:56:58 16:58:04 00:01:06 0:01:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 16:58:04 17:02:12 00:04:08 0:04:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 17:02:12 17:02:17 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Zenetrafi szignál 17:02:17 17:02:45 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Zenetrafi magyar nyelvű 17:02:45 17:05:30 00:02:45 0:00:00 0:02:45 0:02:45 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Zenetrafi zenei infó 17:05:30 17:12:08 00:06:38 0:06:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Zenetrafi idegen nyelvű 17:12:08 17:17:02 00:04:54 0:00:00 0:04:54 0:00:00 0:04:54 0:00:00 sz műsor része 14

15 Zenetrafi zenei infó 17:17:02 17:23:30 00:06:28 0:06:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Zenetrafi idegen nyelvű 17:23:30 17:26:03 00:02:33 0:00:00 0:02:33 0:00:00 0:02:33 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 17:26:03 17:27:30 00:01:27 0:01:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Zenetrafi idegen nyelvű 17:27:30 17:31:07 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:00:00 0:03:37 0:00:00 sz műsor része Zenetrafi zenei infó 17:31:07 17:34:45 00:03:38 0:03:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Zenetrafi idegen nyelvű 17:34:45 17:36:43 00:01:58 0:00:00 0:01:58 0:00:00 0:01:58 0:00:00 sz műsor része Zenetrafi zenei infó 17:36:43 17:39:42 00:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Zenetrafi idegen nyelvű 17:39:42 17:42:18 00:02:36 0:00:00 0:02:36 0:00:00 0:02:36 0:00:00 sz műsor része Zenetrafi zenei infó 17:42:18 17:46:03 00:03:45 0:03:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Zenetrafi idegen nyelvű 17:46:03 17:47:47 00:01:44 0:00:00 0:01:44 0:00:00 0:01:44 0:00:00 sz műsor része Zenetrafi zenei infó 17:47:47 17:50:13 00:02:26 0:02:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Zenetrafi magyar nyelvű 17:50:13 17:56:02 00:05:49 0:00:00 0:05:49 0:05:49 0:00:00 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 17:56:02 17:58:02 00:02:00 0:02:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napzárta, országos, világ 17:58:02 18:06:12 00:08:10 0:08:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Egyetem tér szignál 18:06:12 18:06:31 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Egyetem tér magyar nyelvű 18:06:31 18:10:20 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:03:49 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Egyetem tér idegen nyelvű 18:10:20 18:14:09 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:00:00 0:03:49 0:00:00 sz műsor része Egyetem tér tartalom 18:14:09 18:14:37 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Egyetem tér idegen nyelvű 18:14:37 18:17:59 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:00:00 0:03:22 0:00:00 sz műsor része Egyetem tér pótfelvételi a Debreceni Egyetemen 18:17:59 18:23:16 00:05:17 0:05:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Egyetem tér magyar nyelvű 18:23:16 18:26:50 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00:00 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 18:26:50 18:28:09 00:01:19 0:01:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Egyetem tér 10 éves az Informatiai Kar Debrecenben 18:28:09 18:32:32 00:04:23 0:04:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Egyetem tér magyar nyelvű 18:32:32 18:35:20 00:02:48 0:00:00 0:02:48 0:02:48 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Egyetem tér 10 éves az Informatiai Kar Debrecenben 18:35:20 18:39:32 00:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Egyetem tér idegen nyelvű 18:39:32 18:44:06 00:04:34 0:00:00 0:04:34 0:00:00 0:04:34 0:00:00 sz műsor része Egyetem tér magyar nyelvű 18:44:06 18:46:52 00:02:46 0:00:00 0:02:46 0:02:46 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Egyetem tér 10 éves az Informatiai Kar Debrecenben 18:46:52 18:50:57 00:04:05 0:04:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Egyetem tér idegen nyelvű 18:50:57 18:58:44 00:07:47 0:00:00 0:07:47 0:00:00 0:07:47 0:00:00 sz műsor része Híre, országos, világ 18:58:44 19:02:57 00:04:13 0:04:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 19:02:57 19:03:02 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Egyetem tér magyar nyelvű 19:03:02 19:06:39 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Elveszett erelyé éves a lassziafilológia egyetemtörténeti magazin tanszé 19:06:39 19:11:07 00:04:28 0:04:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Elveszett erelyé idegen nyelvű 19:11:07 19:14:05 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 sz műsor része 100 éves a lassziafilológia Elveszett erelyé tanszé 19:14:05 19:21:16 00:07:11 0:07:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Elveszett erelyé magyar nyelvű 19:21:16 19:24:05 00:02:49 0:00:00 0:02:49 0:02:49 0:00:00 0:00:00 sz műsor része 15

16 Elveszett erelyé 100 éves a lassziafilológia tanszé 19:24:05 19:33:00 00:08:55 0:08:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Elveszett erelyé idegen nyelvű 19:33:00 19:36:10 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 sz műsor része Elveszett erelyé 100 éves a lassziafilológia tanszé 19:36:10 19:41:45 00:05:35 0:05:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Elveszett erelyé idegen nyelvű 19:41:45 19:44:58 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:00:00 0:03:13 0:00:00 sz műsor része Elveszett erelyé 100 éves a lassziafilológia tanszé 19:44:58 19:49:20 00:04:22 0:04:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Elveszett erelyé idegen nyelvű 19:49:20 19:57:27 00:08:07 0:00:00 0:08:07 0:00:00 0:08:07 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 19:57:27 19:58:50 00:01:23 0:01:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 19:58:50 20:03:01 00:04:11 0:04:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Ziccer - sportmagazin magyar nyelvű 20:03:01 20:05:42 00:02:41 0:00:00 0:02:41 0:02:41 0:00:00 0:00: Ziccer - sportmagazin osárlabda 20:05:42 20:15:01 00:09:19 0:09:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Ziccer - sportmagazin idegen nyelvű 20:15:01 20:19:12 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00: Ziccer - sportmagazin osárlabda 20:19:12 20:27:03 00:07:51 0:07:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Ziccer - sportmagazin idegen nyelvű 20:27:03 20:29:44 00:02:41 0:00:00 0:02:41 0:00:00 0:02:41 0:00: relám() eresedelmi 20:29:44 20:30:10 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Ziccer - sportmagazin idegen nyelvű 20:30:10 20:33:48 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00: Ziccer - sportmagazin DVSC ézilabda 20:33:48 20:38:57 00:05:09 0:05:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Ziccer - sportmagazin idegen nyelvű 20:38:57 20:42:10 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:00:00 0:03:13 0:00: Ziccer - sportmagazin magyar nyelvű 20:42:10 20:45:33 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00: Ziccer - sportmagazin DHSE vívás 20:45:33 20:50:28 00:04:55 0:04:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Ziccer - sportmagazin magyar nyelvű 20:50:28 20:58:21 00:07:53 0:00:00 0:07:53 0:07:53 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 20:58:21 20:59:06 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 20:59:06 21:03:13 00:04:07 0:04:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Ziccer - sportmagazin magyar nyelvű 21:03:13 21:06:21 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:03:08 0:00:00 0:00: Ziccer - sportmagazin idegen nyelvű 21:06:21 21:09:03 00:02:42 0:00:00 0:02:42 0:00:00 0:02:42 0:00: Ziccer - sportmagazin Ziccer - sportmagazin magyar nyelvű 21:16:00 21:23:07 00:07:07 0:00:00 0:07:07 0:07:07 0:00:00 0:00:00 Shogun SE - Kyoushin Karate Debrecen 21:09:03 21:16:00 00:06:57 0:06:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Shogun SE - Kyoushin Karate Debrecen 21:23:07 21:27:31 00:04:24 0:04:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Ziccer - sportmagazin Ziccer - sportmagazin magyar nyelvű 21:27:31 21:35:57 00:08:26 0:00:00 0:08:26 0:08:26 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 21:35:57 21:36:54 00:00:57 0:00:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 III. Harcművészeti Élménynap az Ifjúsági Házban 21:36:54 21:42:31 00:05:37 0:05:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Ziccer - sportmagazin Ziccer - sportmagazin magyar nyelvű 21:42:31 21:45:24 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00: Ziccer - sportmagazin idegen nyelvű 21:45:24 21:49:26 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:00:00 0:04:02 0:00: Ziccer - sportmagazin magyar nyelvű 21:49:26 21:52:25 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00: Ziccer - sportmagazin idegen nyelvű 21:52:25 21:58:49 00:06:24 0:00:00 0:06:24 0:00:00 0:06:24 0:00: relám() eresedelmi 21:58:49 21:59:11 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16

17 Híre, országos, világ 21:59:11 22:03:26 00:04:15 0:04:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene zene 22:03:26 23:58:53 01:55:27 0:00:00 1:55:27 1:17:38 0:37:49 0:00: zene szignál 23:58:53 23:59:21 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene magyar nyelvű 23:59:21 0:00:00 00:00:39 0:00:00 0:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00: zene magyar nyelvű 0:00:00 0:07:25 00:07:25 0:00:00 0:07:25 0:07:25 0:00:00 0:00: Jövőnéző Extra tartalom 0:07:25 0:08:15 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Jövőnéző Extra magyar nyelvű 0:08:15 0:11:30 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:03:15 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Jövőnéző Extra A debreceni egyetem Infetológiai és Gyermeimmunológiai Tanszééne vezető professzora az eboláról 0:11:30 0:18:40 00:07:10 0:07:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h tudomány Jövőnéző Extra idegen nyelvű 0:18:40 0:21:50 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 sz műsor része Jövőnéző Extra A debreceni egyetem Infetológiai és Gyermeimmunológiai Tanszééne vezető professzora az eboláról 0:21:50 0:30:25 00:08:35 0:08:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h tudomány Jövőnéző Extra idegen nyelvű 0:30:25 0:33:53 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 sz műsor része Jövőnéző Extra hatéony lehet a botox 0:33:53 0:36:14 00:02:21 0:02:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Jövőnéző Extra svájci utató szerint 0:36:14 0:38:06 00:01:52 0:01:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Jövőnéző Extra idegen nyelvű 0:38:06 0:42:07 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 sz műsor része Jövőnéző Extra gyermeágyi depresszió 0:42:07 0:43:26 00:01:19 0:01:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Jövőnéző Extra a fóa félé 0:43:26 0:46:00 00:02:34 0:02:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ zene magyar nyelvű 0:46:00 0:54:18 00:08:18 0:00:00 0:08:18 0:08:18 0:00:00 0:00: Jövőnéző Extra idegen nyelvű 0:54:18 0:58:58 00:04:40 0:00:00 0:04:40 0:00:00 0:04:40 0:00:00 sz műsor része Jövőnéző Extra tartalom 0:58:58 0:59:55 00:00:57 0:00:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Jövőnéző Extra magyar nyelvű 0:59:55 1:03:03 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:03:08 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Jövőnéző Extra a DE gyermeliniájána szaorvosa a diabéteszről 1:03:03 1:13:09 00:10:06 0:10:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h tudomány Jövőnéző Extra magyar nyelvű 1:13:09 1:15:34 00:02:25 0:00:00 0:02:25 0:02:25 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Jövőnéző Extra Közösen újítaná fel a Napfiziai Obszervatóriumot a DE és az MTA 1:15:34 1:20:28 00:04:54 0:04:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h tudomány Jövőnéző Extra idegen nyelvű 1:20:28 1:23:55 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 sz műsor része elhaladt a Neptunusz Jövőnéző Extra mellett 1:23:55 1:28:08 00:04:13 0:04:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Jövőnéző Extra magyar nyelvű 1:28:08 1:31:06 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 sz műsor része 17

18 Jövőnéző Extra A tömeges ihalás nem egyformán érintette a világ óceánjait 65 millió évvel ezelőtt 1:31:06 1:32:35 00:01:29 0:01:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Jövőnéző Extra ragadozó ősrá 1:32:35 1:33:58 00:01:23 0:01:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Jövőnéző Extra idegen nyelvű 1:33:58 1:38:00 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:00:00 0:04:02 0:00:00 sz műsor része Jövőnéző Extra fogatlan repülő hüllő 1:38:00 1:40:40 00:02:40 0:02:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Jövőnéző Extra idegen nyelvű 1:40:40 1:44:27 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00:00 sz műsor része Jövőnéző Extra Jóval nagyobb a Stonehenge, mint eddig gondoltu 1:44:27 1:46:42 00:02:15 0:02:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ 7000 éves réz ár erült Jövőnéző Extra napvilágra Izraelben 1:46:42 1:49:01 00:02:19 0:02:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Megtalálhattá a Földözi-tenger legrégebbi hajóroncsát 1:49:01 1:50:36 00:01:35 0:01:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Jövőnéző Extra Jövőnéző Extra magyar nyelvű 1:50:36 1:54:38 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00:00 0:00:00 sz műsor része zene idegen nyelvű 1:54:38 1:58:49 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00: Magyar Tara hazai előadó 1:58:49 4:58:01 02:59:12 0:00:00 2:59:12 2:46:34 0:12:38 0:00: Híre, országos, világ 4:58:01 5:02:05 00:04:04 0:04:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start Visszaszámláló szignál 5:02:05 5:02:58 00:00:53 0:00:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló idegen nyelvű 5:02:58 5:06:10 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló 10 éves az Informatiai Kar Debrecenben 5:06:10 5:10:37 00:04:27 0:04:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Start Visszaszámláló magyar nyelvű 5:10:37 5:14:22 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00:00 0:00:00 sz műsor része 10 éves az Informatiai Kar Debrecenben 5:14:22 5:18:16 00:03:54 0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Start Visszaszámláló Start Visszaszámláló magyar nyelvű 5:18:16 5:21:37 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló DVSC ézilabda 5:21:37 5:26:45 00:05:08 0:05:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Start Visszaszámláló magyar nyelvű 5:26:45 5:31:08 00:04:23 0:00:00 0:04:23 0:04:23 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló III. Harcművészeti Élménynap az Ifjúsági Házban 5:31:08 5:36:41 00:05:33 0:05:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h sport Start Visszaszámláló magyar nyelvű 5:36:41 5:40:42 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:04:01 0:00:00 0:00:00 sz műsor része önormányzati választáso 5:40:42 5:46:05 00:05:23 0:05:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h özélet Start Visszaszámláló Start Visszaszámláló idegen nyelvű 5:46:05 5:49:12 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:00:00 0:03:07 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló jeges vödör ihívás 5:49:12 5:55:42 00:06:30 0:06:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Start Visszaszámláló idegen nyelvű 5:55:42 5:57:16 00:01:34 0:00:00 0:01:34 0:00:00 0:01:34 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló gasztroperce 5:57:16 5:58:16 00:01:00 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Híre, országos, világ 5:58:16 6:02:13 00:03:57 0:03:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start Visszaszámláló szignál 6:02:13 6:02:39 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló magyar nyelvű 6:02:39 6:05:12 00:02:33 0:00:00 0:02:33 0:02:33 0:00:00 0:00:00 sz műsor része 18

19 Start Visszaszámláló isolaezdéssel apcsolatos minden információ 6:05:12 6:11:39 00:06:27 0:06:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Start Visszaszámláló idegen nyelvű 6:11:39 6:16:39 00:05:00 0:00:00 0:05:00 0:00:00 0:05:00 0:00:00 sz műsor része Start Visszaszámláló Katalin és Vilmos 6:16:39 6:23:48 00:07:09 0:07:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Start Visszaszámláló idegen nyelvű 6:23:48 6:27:27 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 sz műsor része relám() eresedelmi 6:27:27 6:28:44 00:01:17 0:01:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 6:28:44 6:32:20 00:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start magyar nyelvű 6:32:20 6:37:01 00:04:41 0:00:00 0:04:41 0:04:41 0:00:00 0:00:00 névnapo; trafi; özleedés 6:37:01 6:39:07 00:02:06 0:02:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start Start magyar nyelvű 6:39:07 6:43:15 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:04:08 0:00:00 0:00: Start tartalom 6:43:15 6:44:44 00:01:29 0:01:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start idegen nyelvű 6:44:44 6:48:33 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:00:00 0:03:49 0:00: Start jó az idő Debrecenben 6:48:33 6:49:27 00:00:54 0:00:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start magyar nyelvű 6:49:27 6:53:51 00:04:24 0:00:00 0:04:24 0:04:24 0:00:00 0:00: Start játé 6:53:51 6:54:11 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start magyar nyelvű 6:54:11 6:56:54 00:02:43 0:00:00 0:02:43 0:02:43 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 6:56:54 6:58:43 00:01:49 0:01:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 6:58:43 7:01:56 00:03:13 0:03:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 7:01:56 7:02:01 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start szignál 7:02:01 7:02:21 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start magyar nyelvű 7:02:21 7:05:46 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00: Start Start idegen nyelvű 7:07:10 7:10:28 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00:00 újabb munálato a debreceni utaon 7:05:46 7:07:10 00:01:24 0:01:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Ingyenes lesz a HPVoltás Hajdú-Biharban 7:10:28 7:16:57 00:06:29 0:06:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start Start magyar nyelvű 7:16:57 7:20:37 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00:00 Ingyenes lesz a HPVoltás Hajdú-Biharban 7:20:37 7:24:05 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start Start idegen nyelvű 7:24:05 7:26:53 00:02:48 0:00:00 0:02:48 0:00:00 0:02:48 0:00: relám() eresedelmi 7:26:53 7:28:19 00:01:26 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 7:28:19 7:31:54 00:03:35 0:03:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start játé 7:31:54 7:32:13 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start idegen nyelvű 7:32:13 7:36:25 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:00:00 0:04:12 0:00: Start Start idegen nyelvű 7:38:14 7:41:38 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00: Start jó az idő Debrecenben; trafi, özleedés 7:36:25 7:38:14 00:01:49 0:01:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Kitűntetté a DE professzorát 7:41:38 7:46:39 00:05:01 0:05:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás 19

20 Start idegen nyelvű 7:46:39 7:50:59 00:04:20 0:00:00 0:04:20 0:00:00 0:04:20 0:00:00 Kitűntetté a DE professzorát 7:50:59 7:54:50 00:03:51 0:03:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Start Start magyar nyelvű 7:54:50 7:56:44 00:01:54 0:00:00 0:01:54 0:01:54 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 7:56:44 7:58:18 00:01:34 0:01:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 7:58:18 8:02:19 00:04:01 0:04:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start szignál 8:02:19 8:02:37 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start magyar nyelvű 8:02:37 8:05:51 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:03:14 0:00:00 0:00: Start Start idegen nyelvű 8:11:55 8:15:07 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 újra indult az isolarendőr-program 8:05:51 8:11:55 00:06:04 0:06:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás újra indult az isolarendőr-program 8:15:07 8:21:39 00:06:32 0:06:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h otatás Start Start magyar nyelvű 8:21:39 8:27:10 00:05:31 0:00:00 0:05:31 0:05:31 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 8:27:10 8:28:19 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 8:28:19 8:31:54 00:03:35 0:03:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start ajánló 8:31:54 8:32:11 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start idegen nyelvű 8:32:11 8:36:17 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:00:00 0:04:06 0:00: Start ELTE gólyatábor botrány 8:36:17 8:40:46 00:04:29 0:04:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Start idegen nyelvű 8:40:46 8:44:08 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:00:00 0:03:22 0:00: Start debreceni ítélőtábla 8:44:08 8:47:10 00:03:02 0:03:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h özélet Start magyar nyelvű 8:47:10 8:51:22 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00:00 jó az idő Debrecenben; trafi, özleedés 8:51:22 8:53:05 00:01:43 0:01:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start Start idegen nyelvű 8:53:05 8:56:25 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00: relám() eresedelmi 8:56:25 8:58:00 00:01:35 0:01:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre, országos, világ 8:58:00 9:02:03 00:04:03 0:04:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 9:02:03 9:02:08 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start szignál 9:02:08 9:02:33 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start magyar nyelvű 9:02:33 9:06:20 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00:00 0:00: Start trafi; özleedés 9:06:20 9:07:25 00:01:05 0:01:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ Start idegen nyelvű 9:07:25 9:11:01 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00: Start Hosszú élet tita 9:11:01 9:15:55 00:04:54 0:04:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Start idegen nyelvű 9:15:55 9:19:57 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:00:00 0:04:02 0:00: Start onf. 9:19:57 9:20:12 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Start idegen nyelvű 9:20:12 9:22:45 00:02:33 0:00:00 0:02:33 0:00:00 0:02:33 0:00: Start gasztroperce 9:22:45 9:23:36 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Start magyar nyelvű 9:23:36 9:26:27 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00: relám() eresedelmi 9:26:27 9:28:21 00:01:54 0:01:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/35752-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30981-7/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31143-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/1042-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20467-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor teljesítésére, illetve a eresedelmi özleménye felismerhetőségére, megülönböztethetőségére, a özérdeű

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32326-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettsége megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/24661-8/2012. Tárgy: a özszolgálati műsorszámora vonatozó vállalás alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: A hatósági ellenőrzés megállapításai és a 2012. június 25-e és július

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13012-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzási, a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozó ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: 1. A hatósági

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25649-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben