A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo bemutatására fordított műsoridőre vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: I. és II. számú mellélete A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) Szabó Ferenc magánszeméllyel (8600 Siófo, Kossuth Lajos u. 58., a továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Rádió 88,7 (Siófo 88,7 MHz ) állandó megnevezésű isözösségi médiaszolgáltatás június özötti műödése során megsértette a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo bemutatására fordított műsoridőre vonatozó törvényi ötelezettségét, melyne öveteztében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 365-öd része. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munaügyi Bírósághoz (a továbbiaban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczy utca 5.) három példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a eresettel támadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Rádió 88,7 állandó megnevezésű isözösségi médiaszolgáltatásána június 4-1

2 10-e özött sugárzott műsorát, amely során felmerült az Mttv. 63. (12) beezdésében, a 66. (4) beezdés g) pontjában foglalt rendelezése megsértése. A özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatásörében augusztus 28-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) beezdése szerint a 1330/2013. (VIII.28.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésben tájéoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) beezdése szerinti nyilatozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) beezdés alapján az iratbeteintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint szeptember 14-én vette át a hatósági eljárás megindításáról értesítő, valamint a nyilatozattételi és iratbeteintési jogáról tájéoztató, 1330/2013. (VIII.28.) számú médiatanácsi végzést, nyilatozata otóber 8-án érezett meg a Médiatanácshoz, melyben a övetezőet adta elő: Üzleti tito A Médiaszolgáltató a vizsgált héten a Balaton Rádió 88,7 audiologót használta, melyben a Rádió 88,7 megnevezése érthetően szerepelt. A Médiaszolgáltató állandó megnevezése módosítására június 10-én érelmet nyújtott be a Médiatanácshoz, melyhez a Médiatanács 1250/2013. (VII.27.) határozatával hozzájárult. Ezért a Médiaszolgáltató érte a Médiatanácstól, hogy méltányosság gyaorlásával vegye figyelembe, hogy a névváltoztatásra irányuló érelme beadását övetően ézhez apott, a érelem benyújtása előtti időre vonatozó adatszolgáltatásra felhívás nyomán merült fel a hatósági szerződés 5.3. pontjána megsértése. A Médiaszolgáltató a hatósági ellenőrzéssel érintett műsorfolyamában szereplő szövegarány teintetében özölte, hogy a teljes műsoridőre vonatozó 20,8%-os szövegarány vállalását az előző, november i adáshét elemzésében látottahoz épest 9,1%-ról az atuálisan vizsgált hét viszonylatában az elemzés szerint 15%-ra emelte, így 60%-al magasabb szövegarány javulást ért el, evesebb, mint egy év alatt. Nagymértében öszönhető ez a javulás a Médiaszolgáltató techniai fejlesztéseine, melye a Médiatanács által meghirdetett KMUSZ pályázato alapján valósulta meg. A Médiaszolgáltató érte, hogy a Médiatanács vegye figyelembe, hogy munatársai önéntes diáo, fiatalo, ai szabadidejüben, van ai muna mellett, végzi a munájuat. Ezért a szövegarány folyamatos magas szinten való tartása, gondot jelenthet. Emellett a techniai felszereltsége még nem alalmas arra, hogy egy időben több műsorvezető dolgozhasson egyszerre, aár előre dolgozva. Ezért az általában fiatalonál ciliusan rendelezésre álló szabadidőben feltorlódna a műsorvezető, és még nem tudja maradétalanul ihasználni a lehetőségeet. Üzleti tito A Médiaszolgáltató előadta, hogy minden interneten és nyomtatott sajtóban megjelenő helyi, foihegyi és siófoi hírt ismertet, továbbá a helyi jótéonysági rendezvényere és programora is felhívja hallgatói figyelmét. A vizsgált időszaban átlagosan napi 4 online ci jelent meg a helyi eletronius, és heti 5 pedig a helyi nyomtatott sajtóban, és minden megjelenő ciet, információt ismertetett a Médiaszolgáltató. Kérte, hogy az általa özzétett özszolgálati műsorszámo arányánál a Médiatanács vegye figyelembe a beért adáshét minden napján 24:00-02:00 óra özött hallható ausztius műsorszámot, melyben csa ausztius zené szólna az Mttv. 83. (1) beezdés o) pontjána megfelelően, továbbá a Club 30 műsorszámot, melyben izárólag tematiusan válogatott lubslágere hallhatóa heti 1 alalommal, szombatonént 18:00-20:00 óra özött. A Médiaszolgáltató érte továbbá, hogy a Médiatanács legyen teintettel arra, hogy a hatósági ellenőrzés megállapításai szerint a Médiaszolgáltató előző adatszolgáltatásaihoz épest minden informatív műsorvezetői megszólalás ivétel nélül özszolgálati tartalomna minősül. A Médiatanács a rendelezésre álló adato, ülönösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbia szerint értéelte: 2

3 A Médiaszolgáltatót a Médiatanács 830/2013. (V.14.) és 818/2012. (V.2.) számú határozataival módosított 577/2011. (V.4.) számú, PJ/ /2011. ügyiratszámú hatósági szerződésben (a továbbiaban: hatósági szerződés) isözösségi médiaszolgáltatási tevéenység végzésére jogosította fel a Siófo 88,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultság teintetében. A hatósági szerződés szerint: 5.2. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra 5.3. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Rádió 88, A Médiaszolgáltató a özösségi médiaszolgáltatást az Mttv. 66. (1) beezdés b) pontja alapján aént végzi, hogy egy adott településen, régióban, vagy vétel örzetben élő tájéoztatásra, ulturális műsorszámo elérésére irányuló ülönleges igényeit szolgálja i. A Médiaszolgáltató az általa szolgálni ívánt célcsoportént Siófo-Foihegy laótelep fiatal (15-25) laóözösségét jelölte meg A médiaszolgáltatás sajátos arculata: Olyan özösségi médiaszolgáltatás, amely a vételörzetben élő özösség ulturális és tájéoztatási céljait ívánja szolgálni A médiaszolgáltatás által elérni ívánt isözösségi célcsoport megnevezése: Foihegy laótelep fiatal laóözössége 5.7. A médiaszolgáltatás özponti elemei: reggeli műsorsáv ( ) napözbeni műsorsáv ( ) esti/éjszaai műsorsáv ( ) özponti eleme Reggeli információs műsor, híre, magazinműsor híre, magazinműsor, zenei műsor híre, interatív magazinműsor, zenei műsor 5.8. Az egyes műsorszámo aránya a teljes műsoridő minimális százaléaént: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 67% 67% 67% özszolgálati céloat szolgáló műsorszámo Helyi özélettel foglalozó, a 33,33% 33,33% 33,33% helyi mindennapi életet segítő műsorszámo Szöveg aránya 20,8% 20,8% 20,8% Ismétlése aránya 0% 0% 0% Napi rendszeres híradásra 4,93% szánt minimális műsoridő A nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - - 0% Az 5.6. pontban megjelölt % célcsoportna szóló műsorszámo aránya 5.9. Az ismétlése aránya a teljes műsoridő maximális százaléaént: havi heti napi Ismétlése aránya 10% 10% 10% Az egyes műsorszám-típuso aránya az éjszaai órá (23:00-05:00) nélüli műsoridő minimális százaléaént: havi heti napi Az Mttv ban foglalt özszolgálati céloat szolgáló 83,78% 83,78% 83,78% 3

4 műsorszámo Helyi özélettel foglalozó, a 44,44% 44,44% 44,44% helyi mindennapi életet segítő műsorszámo Szöveg aránya 25,88% 25,88% 25,88% Napi rendszeres híradásra - - 6,57% szánt minimális műsoridő A nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 0%- 0%- 0% Az 5.6. pontban megjelölt célcsoportna szóló műsorszámo aránya % Az ismétlése aránya az éjszaai órá (23:00-05:00) nélüli műsoridő maximális százaléaént: havi heti napi Ismétlése aránya 11,11% 11,11% 11,11% Az Mttv. 66. (6) beezdése értelmében a helyi és a örzeti médiaszolgáltatáso özösségi médiaszolgáltatásént való elismerését övetően a Médiatanács legalább étévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra iterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató műödését, amelyne érdeében az általa özzétett műsorszámoal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával apcsolatban részletes adatszolgáltatásra öteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásöreiben, a sal összhangban gyaorolja a médiaszolgáltatás özösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásöröet, felügyeli műödésüet. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem a hatósági szerződés 5.3., 5.8. és pontjában rögzített műsorszerezeti övetelményene megfelelően sugározta, az alábbia szerint: 1. A Médiatanács 818/2012.(V.2.) számú határozatával a Médiaszolgáltató érelmére módosította a hatósági szerződést, mely módosítás eredményeént a Médiaszolgáltató Siófo 88,7 MHz jogosultsága teintetében a médiaszolgáltatás állandó megnevezését Foihegy Rádió -ról Rádió 88,7 -re változtatta. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten a Rádió 88,7 audiologó helyett a Balaton Rádió FM 88,7 audiologót használta. (a hatósági szerződés 5.3. pontja) 2. A vizsgált adáshéten a zene dominált, napi szinten a szöveg aránya a teljes műsoridőben 13-16,6% özött mozgott, ez a vizsgált hét viszonylatában 15%-ot tett i, míg az éjszaai órá nélül számított időszaban napi szinten 11-15% özötti, heti szinten 13% volt. A Médiaszolgáltató a szövegarány teintetében, a teljes műsoridőre vonatozó (20,8%/nap és hét), illetőleg az éjszaai órá nélül számított időszara tett (25,88%/nap és hét) vállalását sem napi, sem heti szinten nem teljesítette, a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. számú melléletben szereplő I. és II. táblázato 2. és 2.a pontjai szerint. 3. A vizsgált héten a Médiaszolgáltató által sugárzott, a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo aránya a teljes műsoridő teintetében napi szinten 0,5-2% özött mozgott, ez heti szinten 1% volt, míg az éjszaai órá nélül számított időszaban ez az arány napi szinten 0,9-3% özött alault, azaz heti szinten 1,5%-ot tett i. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százaléaént (33,33%/nap és hét), illetőleg az éjszaai órá nélül számított időszara vonatozó (44,44%/nap és hét), a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo teintetében tett vállalását nem teljesítette, a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. számú melléletben szereplő I. táblázat 6. és 6.a., valamint a II. táblázat 4. és 4. a. pontjai szerint. 4. Az Mttv a szerinti özszolgálati ategóriá valamelyiébe besorolható eleme időtartama a teljes műsoridő teintetében napi szinten 16,6-20% özött mozgott, ez az arány heti szinten 18% volt, míg az 4

5 éjszaai órá nélül számított időszaban napi szinten 10,5-15% özött alault, heti szinten 12,3%-ot tett i. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százaléaént (67%/nap és hét), illetőleg az éjszaai órá nélül számított időszara vonatozó (83,78%/nap és hét), a özszolgálati műsorszámo teintetében tett vállalását nem teljesítette, a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. számú melléletben szereplő I. táblázat 7. és 7.a., valamint a II. táblázat 5. és 5. a. pontjai szerint. A fentie alapján a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) beezdését, melyne értelmében A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítettene megfelelő műsor sugárzására jogosult és öteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezéseel, eszözöel vagy eletronius hírözlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás özreműödésével. A médiaszolgáltató saját eszözöel történő műsorszóró, szétosztó tevéenységére a távözlési szolgáltatási engedély nem szüséges, de ez nem érinti a jogszabályoban meghatározott egyéb engedélye beszerzésére vonatozó ötelezettséget. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a özszolgálati műsorszámo arányára vonatozó törvényi rendelezést is, ugyanis ezen műsorszámo aránya nem érte el az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontjában előírt, a özszolgálati műsorszámo bemutatására szánt heti műsoridő legalább 67%-át, a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. számú melléletben szereplő I. táblázat 7. és 7.a., valamint a II. táblázat 5. és 5. a. pontjai szerint. Az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontja szerint: A lineáris özösségi médiaszolgáltatás:, g) heti műsoridejéne több mint étharmadában öteles a 83. -ban foglalt özszolgálati céloat szolgáló műsorszámoat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált özösségne szóló szám, politiai tájéoztató műsorszám, ulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott özösségne szóló hasonló tartalom is. A Médiaszolgáltató a Rádió FM 88,7 audiologója megváltoztatása iránti igényét a Médiatanács 1250/2013. (VII.27.) számú határozatával hagyta jóvá, így a Balaton Rádió FM 88,7 audiologót a Médiaszolgáltató csa ezt övetően használhatta jogszerűen. Mivel a hatósági ellenőrzés ezt megelőző időszara (2013. június 4-10-e) vonatozott, ezen audiologót jogsértően tüntette fel a műsorfolyamában a vizsgált héten a Médiaszolgáltató. A szöveg zenéhez viszonyított arányát a Médiaszolgáltató a orábbi műsorfolyamaira vonatozó hatósági ellenőrzése eredményéhez épest valóban növelte a vizsgált héten, ugyan aor eze mind napi, mind heti szinten elmaradta a hatósági szerződésben tett vállalásaitól. A helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo nemcsa a ülönböző sajtóterméeben megjelenő at, híreet, programoat, jótéonysági rendezvényeet ismertető műsorszámo, hanem számos a helyi özéletet érintő (társadalmi, ulturális, önormányzati, helyi gazdasági élet stb.) eseményt, történést bemutató, részletező, özvetítő műsorszám tartozhat bele ebbe a ategóriába. Jelen határozat I. számú mellélete 6. pontjában ifejtésre erült, hogy a Médiatanács a Club 30, és a Magyar zenei válogatás műsoregységeet nem fogadta el özszolgálati műsorszámént, mivel ezeben rendezési elvet nem lehetett meghatározni, ugyanis a ülönböző zeneszámo egymást övetté, mindenféle szeresztői oncepció nélül, és a zenéről szóló iegészítő információról (playlist) nem nyilatozott a Médiaszolgáltató. A jogsértésere vonatozó részletes megállapításoat és az azoat alátámasztó adatoat a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. és II. számú mellélete tartalmazzá. A mellélete rögzíti és részletezi a határozat indoolásában szereplő jogalalmazói megállapításo pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezmény fajtájána és mértééne meghatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. 5

6 A özösségi médiaszolgáltatás ategóriájána megülönböztetése azon a jogalotói felismerésen alapul, miszerint a özszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a soszínűség védelme érdeében az állami tulajdonban álló özszolgálati médiaszolgáltató mellett más médiaszolgáltató is özreműödhetne a özszolgálati feladato megvalósításában, és özszolgálati célú műsorszámo sugárzásában. Ily módon a özösségi médiaszolgáltatás feltételeine biztosítása az Alaptörvényből övetező, a sajtó és a média soszínűségéne és demoratius özvélemény ialaulása feltételeine biztosítására irányuló állami ötelezettség megvalósításána része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott özszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételene megfelel, a jogalotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetéséne ötelezettsége alól. A fentiere való teintettel ülönösen indoolt ezen özösségi médiaszolgáltató törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi ritériumaina rendszeres időözönénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályo alapján: Az Mttv (1) beezdése szerint: A Hatóság érelemre vagy hivatalból - feladat- és hatásöréne eretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás eretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelezése érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződéseben és a Hatóság által ötött hatósági szerződéseben foglalta teljesítését. Az Mttv (2) beezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntéséne ellenőrzése eredményeént megállapítja a hatósági döntésében foglalta megsértését, abban az esetben az ügy összes örülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valamint a jogsértés súlya és a hatéony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezménye alalmazása érdeében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) beezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv (1) beezdésében szabályozott felhívás jogövetezménye abban az esetben alalmazható, ha a jogsértés cseély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az alábbi eseteben állapította meg a Médiaszolgáltató részéről a hatósági szerződés 5.3. pontjában, az Mttv. 63. (12) beezdésben és az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontjában foglalt rendelezése megsértését: jogsértést megállapító jogsértés időpontja jogövetezmény határozat elte jogövetezmény határozat száma 1238/2012. (VII. 11.) február Mttv (3) bb) július ,-Ft bírság 539/2013. (III.27.) november Mttv (3) bb) március ,-Ft bírság Teintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) beezdésében és a 66. (4) beezdés g) pontjában foglaltaat harmadi alalommal sértette meg, valamint a hatósági szerződésben tett vállalásaitól és az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontjában előírt törvényi ötelezettségétől jelentősen eltért, jelen jogsértése együttesen nem teinthetőe cseély súlyúna. Az Mttv (4) beezdése szerint: Az (1)-(3) beezdés alalmazásában ismételtségne teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább étszer valósítja meg, ide nem értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiatanács a Médiaszolgáltató vonatozásában jelen jogsértéseet megelőző 365 napon belül egy alalommal, az 539/2013. (III.27.) számú határozatában állapította meg az Mttv. 63. (12) 6

7 beezdésében és a 66. (4) beezdés g) pontjában foglalt rendelezése megsértését, mely apcsán Ft bírság megfizetésre ötelezte a Médiaszolgáltatót, tehát jelen jogsértése apcsán az ismételtség Mttv (4) beezdésében meghatározott fogalmi elemei nem állna fent, azonban jogsértése együttes súlyára figyelemmel nem alalmazhatta a felhívás jogövetezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) beezdése értelmében: A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szempontora teintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (2) beezdésében rögzített mérlegelési szemponto özül a jogsértése súlyán túl a folyamatosságát is figyelembe vette, teintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált héten nem a hatósági szerződésben szereplő audiologót használta a műsorfolyamában, valamint a teljes és az éjszaai órá nélül számított műsoridő minimális százaléaént a zene-szöveg arányára, a helyi özélettel foglaozó, a helyi mindennapi életet segítő és a özszolgálati műsorszámo arányára tett vállalásait a hét minden napján folyamatosan alulteljesítette, a fentieben részletesen ifejtette szerint. Az Mttv (3) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) beezdés figyelembevételével - a övetező jogövetezménye alalmazására jogosult: ( ) b) bírságot szabhat i a jogsértővel szemben. ( ) A Médiatanács az Mttv (3) beezdésében foglalt jogövetezménye özül a bírság alalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértése esetén e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. A Médiatanács a bírság iszabásaor ülön teintettel volt arra is, hogy egy esetleges övetező jogsértés esetén alalmazandó jogövetezmény megállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz a szancionálás iszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (2) beezdésében meghatározott további mérlegelési szemponto, figyelemmel az Mttv (4) beezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértése teintetében nem értéelhető. Az Mttv. 3. rögzíti, hogy a médiaszolgáltatás és a sajtótermé tartalmána meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermé iadója felelősséggel tartozi e törvényben foglalta betartásáért. Ez a felelősség objetív, a Médiaszolgáltatót nem mentesíti a felelősség alól az emberi, eszözbeli, illetőleg anyagi erőforrás hiányára történő hivatozás, az nem teszi a jogsértést meg nem történtté a Médiaszolgáltató további, a Hatósági Szerződésben tett vállalásaina, illetőleg az Mttv. 66. (4) beezdéséne g) pontjában előírt ötelezettségeine vonatozásában. Ezen örülményeet a Médiatanács csa a jogsértése miatt alalmazott jogövetezmény mértééne a megállapítása során tudta figyelembe venni. Fentiere teintettel, valamint a jogsértése együttes súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) beezdésében és a 66. (4) beezdés g) pontjában foglalt rendelezése megsértése miatt az Mttv (3) beezdés bb) alpontja alapján a maximálisan iszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,12 %-ána megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatásörében a rendelező részben foglalta szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási öltség nem merült fel. 7

8 A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) beezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) beezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatozó érelemről szóló tájéoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) beezdése tartalmazza. Budapest, otóber 16. A Médiatanács nevében dr. Karas Monia elnö Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapjá: 1. Személyes adat 8

9 1. számú mellélet a Médiatanács 1514/2013. (X.16.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiatanács a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió 88,7 állandó megnevezésű isözösségi médiaszolgáltatás június 4-10-e özött sugárzott műsorára vonatozó vizsgálat során megállapította a hatósági szerződés 5.3. pontjában meghatározott a médiaszolgáltatás állandó megnevezésétől való eltérő audiologó alalmazása, a hatósági szerződés 5.8. és pontjaiban szereplő adatotól eltérés apcsán az Mttv. 63. (12) beezdésében; az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontjában foglalt rendelezése megsértését. A Médiaszolgáltatót a Médiatanács a 818/2012.(V.2.) számú határozatával módosított 577/2011. (V.4.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiaban: hatósági szerződés) özösségi médiaszolgáltatási tevéenység végzésére jogosította fel a Siófo, 88,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultság teintetében. A hatósági szerződés szerint: 5.2. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra 5.3. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Rádió 88, A Médiaszolgáltató a özösségi médiaszolgáltatást az Mttv. 66. (1) beezdés b) pontja alapján aént végzi, hogy egy adott településen, régióban, vagy vétel örzetben élő tájéoztatásra, ulturális műsorszámo elérésére irányuló ülönleges igényeit szolgálja i. A Médiaszolgáltató az általa szolgálni ívánt célcsoportént Siófo-Foihegy laótelep fiatal (15-25) laóözösségét jelölte meg A médiaszolgáltatás sajátos arculata: Olyan özösségi médiaszolgáltatás, amely a vételörzetben élő özösség ulturális és tájéoztatási céljait ívánja szolgálni A médiaszolgáltatás által elérni ívánt isözösségi célcsoport megnevezése: Foihegy laótelep fiatal laóözössége 5.7. A médiaszolgáltatás özponti elemei: reggeli műsorsáv ( ) napözbeni műsorsáv ( ) esti/éjszaai műsorsáv ( ) özponti eleme Reggeli információs műsor, híre, magazinműsor híre, magazinműsor, zenei műsor híre, interatív magazinműsor, zenei műsor 5.8. Az egyes műsorszámo aránya a teljes műsoridő minimális százaléaént: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 67% 67% 67% özszolgálati céloat szolgáló műsorszámo Helyi özélettel foglalozó, a 33,33% 33,33% 33,33% helyi mindennapi életet segítő műsorszámo Szöveg aránya 20,8% 20,8% 20,8% Ismétlése aránya 0% 0% 0% Napi rendszeres híradásra 4,93% szánt minimális műsoridő A nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - - 0% Az 5.6. pontban megjelölt % 9

10 célcsoportna szóló műsorszámo aránya 5.9. Az ismétlése aránya a teljes műsoridő maximális százaléaént: havi heti napi Ismétlése aránya 10% 10% 10% Az egyes műsorszám-típuso aránya az éjszaai órá (23:00-05:00) nélüli műsoridő minimális százaléaént: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 83,78% 83,78% 83,78% özszolgálati céloat szolgáló műsorszámo Helyi özélettel foglalozó, a 44,44% 44,44% 44,44% helyi mindennapi életet segítő műsorszámo Szöveg aránya 25,88% 25,88% 25,88% Napi rendszeres híradásra - - 6,57% szánt minimális műsoridő A nemzeti és etniai vagy más isebbsége igényeine szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 0%- 0%- 0% Az 5.6. pontban megjelölt célcsoportna szóló műsorszámo aránya % Az ismétlése aránya az éjszaai órá (23:00-05:00) nélüli műsoridő maximális százaléaént: havi heti napi Ismétlése aránya 11,11% 11,11% 11,11% A hatósági ellenőrzés eredménye: 1. A hatósági ellenőrzés eredményét az alábbi táblázato mutatjá be: I. június 4. június 5. június 6. június 7. június 8. június 9. június 10. Összesen Napi Vállalás Műsoridő Heti 2. Szöveg időtartama a. Szöveg % 15% 13% 13% 16,6% 16% 15,6% 13% 15% 20,8% 20,8% a. Zene időtartama Magyar zene időtartama Magyar zene % 51,3% 50% 5. Híradás időtartama a. Híradás % 7% 7% 7% 7% 6% 8% 7% 4,93% 6. Helyi özéletet bemutató tartalma időtartama

11 6.a a. Helyi özéletet bemutató tartalma % Közszolgálati tartalom időtartama Közszolgálati tartalom % 1% 0,5% 0,7% 1% 0,8% 2% 1% 1% 33,33% 33,33% % 16,6% 17% 18% 20% 20% 17% 18% 67% 67% II. Az egyes műsorszám-típuso aránya az éjszaai órá (23: ) nélül számított műsoridő minimális százaléaént: 1. június 4. június 5. június 6. június 7. június 8. június 9. június 10. Összesen Eltérés Napi Vállalás Műsoridő Heti 2. Szöveg időtartama a. Szöveg % 12% 11% 12% 12% 14% 15% 12% 13% 25,88% 25,88% 3. Híradás időtartama a. Híradás % 9% 8% 9% 9% 8% 11% 9% 6,57% 4. 4.a a. Helyi özéletet bemutató tartalma időtartama Helyi özéletet bemutató tartalma % Közszolgálati tartalom időtartama Közszolgálati tartalom % ,% 1% 0,9% 1,2% 1% 3% 1,4% 1,5% 44,44% 44,44% ,5% 11% 12% 14% 15% 12% 12,3% 83,78% 83,78% 1. A Rádió 88,7 elnevezéstől eltérően Balaton Rádió FM 88.7 audiologó szerepelt a Médiaszolgáltató által megüldött felvételen. (A hatósági szerződés 5.3 pontja) 2. A Médiaszolgáltató műsorában a zene dominált, napi szinten a szöveg aránya 13-16,6% özött mozgott, míg ez az arány a vizsgált hét viszonylatában 15%-ot tett i. Az éjszaai órá nélül számított időszaban napi szinten 11-15% özötti, és heti szinten 13%-ot tett i a szöveg aránya. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százaléaént (20,8%/nap és hét), illetőleg az éjszaai órá nélül számított időszara vonatozó (25,88%/nap és hét), a szövegarányra tett vállalását sem napi, sem heti szinten nem teljesítette. (A hatósági szerződés 5.8. és pontjai, fenti I. és II. táblázat 2. és 2. a. pontjai) 3. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten 8594 percben tett özzé zenei műsorszámot, melyne 51,3%-a volt magyar zenei műsorszám. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten teljesítette az Mttv. 66. (4) beezdés h) pontjában meghatározott 51%-os vótát. (A hatósági szerződés 5.8. és pontjai, fenti I. táblázat 3.,4. és 4. a pontjai) 4. A teljes műsoridő teintetében a Médiaszolgáltató által sugárzott híradás aránya napi szinten 6-8% özött mozgott, míg ez az arány az éjszaai órá nélül számított időszaban napi szinten 8-11% özött alault. A Médiaszolgáltató a napi híradás teintetében a teljes műsoridőre (4,93%/nap), illetőleg az 11

12 éjszaai órá nélül számított időszara (6,57%/nap) vonatozó vállalásait teljesítette. (A hatósági szerződés 5.8. és pontjai, fenti I. táblázat 5. és 5. a., valamint a II. táblázat 3. és 3. a. pontjai) 5. A helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámoat a Médiaszolgáltató alig sugárzott. Ezért e típusú műsorszámona néhány, a megyére vonatozó 1-3 percet itevő információ felelte csa meg. A teljes műsoridő teintetében a Médiaszolgáltató által sugárzott a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo aránya napi szinten 0,5-2% özött mozgott, ez heti szinten 1%-ot tett i, míg az éjszaai órá nélül számított időszaban ez az arány napi szinten 0,9-3% özött alault, azaz heti szinten 1,5% volt. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százaléaént (33,33%/nap és hét), illetőleg az éjszaai órá nélül számított időszara vonatozó (44,44%/nap és hét) vállalását nem teljesítette. (A hatósági szerződés 5.8. és pontjai, fenti I. táblázat 6. és 6. a., valamint a II. táblázat 4. és 4. a. pontjai) 6. Az Mttv a szerinti özszolgálati ategóriá valamelyiébe besorolható eleme időtartama a teljes műsoridő teintetében napi szinten 16,6-20% özött mozgott, ez az arány heti szinten 18% volt, míg az éjszaai órá nélül számított időszaban napi szinten 10,5-15% özött alault, azaz heti szinten 12,3%-ot tett i. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százaléaént (67%/nap és hét), illetőleg az éjszaai órá nélül számított időszara vonatozó (83,78%/nap és hét), a özszolgálati műsorszámo teintetében tett vállalását nem teljesítette. A Médiaszolgáltató alacsony szövegarányt vállalt, ebből övetezően a özszolgálati vállalás teljesítéseor is túlsúlyban volta a zenei programo, vagyis a ülönböző éneeseet és együtteseet bemutató szegmense (Zséda, Bon-Bon, Hooligans, Unique és Unisex munássága). Eze mellett a Mindentudás Egyeteme epizódjai, a Sztárportré, a Maratoni Balatoni Zenefolyam, a Délutáni Levezető, a Jó reggelt Balaton!, a Tájoló, a Balaton Life és Cool-Túra informatív részei, a társadalmi célú relámo, valamint a Híre és Hírperce szegmensei erülte özszolgálati tartalomént elfogadásra. Ezzel szemben a Balaton DJ, Club 30, Maratoni Balatoni Zenefolyam, Sy Trance World és a magyar zenei válogatás műsoregysége nem erülte özszolgálati műsorszámént elfogadásra, mivel ezeben rendezési elvet nem lehetett beazonosítani és a zenéről szóló iegészítő információról nem nyilatozott a Médiaszolgáltató. (A hatósági szerződés 5.8. és pontjai, fenti I. táblázat 7. és 7. a., valamint a II. táblázat 5. és 5. a. pontjai) 7. A vételörzetben élő tájéoztatásával apcsolatos vállalását a Médiaszolgáltató teljesítette, teintettel arra, hogy a híradáso a vállalt vótát elérté, azonban a ulturális célo megvalósítása megérdőjelezhető, hiszen a zenei ínálat elsősorban a Foihegy-laótelepen élő fiatal laóözösség szóraoztatását szolgálhatta. Budapest, otóber 16. A Médiatanács nevében dr. Karas Monia elnö Dr. Koltay András hitelesítő tag 12

13 2. számú mellélet a Médiatanács 1514/2013. (X.16.) számú határozatához Dátum Műsor címe Műsor tartalma ezdés vég nettó idő szöveg zene magyar zene ülföldi zene özszolg: Magyar Zenei Válogatás magyar zene 0:00:00 1:59:52 01:59:52 0:00:00 1:59:52 1:59:52 0:00: Zséda dalai és Zséda pályafutása 1:59:52 2:00:30 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 munássága ulturális Zséda dalai és magyar zene (Zséda) 2:00:30 2:15:07 00:14:37 0:00:00 0:14:37 0:14:37 0:00:00 munássága ulturális Zséda dalai és Zséda pályafutása 2:15:07 2:16:20 00:01:13 0:01:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 munássága ulturális Zséda dalai és magyar zene (Zséda) 2:16:20 2:28:16 00:11:56 0:00:00 0:11:56 0:11:56 0:00:00 munássága ulturális Zséda dalai és Zséda pályafutása 2:28:16 2:29:43 00:01:27 0:01:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 munássága ulturális Zséda dalai és magyar zene (Zséda) 2:29:43 2:45:05 00:15:22 0:00:00 0:15:22 0:15:22 0:00:00 munássága ulturális Zséda dalai és Zséda pályafutása 2:45:05 2:46:09 00:01:04 0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 munássága ulturális Zséda dalai és magyar zene (Zséda) 2:46:09 3:00:56 00:14:47 0:00:00 0:14:47 0:14:47 0:00:00 munássága ulturális Zséda dalai és Zséda pályafutása 3:00:56 3:01:20 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 munássága ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 3:01:20 3:15:55 00:14:35 0:00:00 0:14:35 0:14:35 0:00: Sztárportré Soma (jóslato) 3:15:55 3:20:01 00:04:06 0:04:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 3:20:01 3:32:18 00:12:17 0:00:00 0:12:17 0:12:17 0:00: Sztárportré Soma (jóslato) 3:32:18 3:34:52 00:02:34 0:02:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 3:34:52 3:43:45 00:08:53 0:00:00 0:08:53 0:08:53 0:00: Sztárportré Soma (jóslato) 3:43:45 3:47:10 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 3:47:10 4:16:33 00:29:23 0:00:00 0:29:23 0:29:23 0:00: Sztárportré Soma (jóslato) 4:16:33 4:20:20 00:03:47 0:03:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 4:20:20 4:31:12 00:10:52 0:00:00 0:10:52 0:10:52 0:00: Sztárportré Soma (jóslato) 4:31:12 4:33:46 00:02:34 0:02:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 4:33:46 4:46:54 00:13:08 0:00:00 0:13:08 0:13:08 0:00: Sztárportré Soma (jóslato) 4:46:54 4:51:26 00:04:32 0:04:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 4:51:26 4:59:03 00:07:37 0:00:00 0:07:37 0:07:37 0:00: A Mindentudás Palovics László 4:59:03 5:53:57 00:54:54 0:54:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Egyeteme előadása ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 5:53:57 6:01:08 00:07:11 0:00:00 0:07:11 0:07:11 0:00: Hírperce olcsóbb lehet 6:01:08 6:21:40 00:20:32 0:20:32 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! magyar zene 6:21:40 6:28:48 00:07:08 0:00:00 0:07:08 0:07:08 0:00:00 13

14 Híre rengett a föld 6:28:48 6:32:04 00:03:16 0:03:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! magyar zene 6:32:04 6:59:04 00:27:00 0:00:00 0:27:00 0:27:00 0:00: Híre árvíz fenyeget 6:59:04 7:02:00 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 7:02:00 7:05:54 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! magyar zene 7:05:54 7:08:59 00:03:05 0:00:00 0:03:05 0:03:05 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 7:08:59 7:16:07 00:07:08 0:00:00 0:07:08 0:00:00 0:07: Jó reggelt Balaton! magyar zene 7:16:07 7:19:42 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:03:35 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 7:19:42 7:31:31 00:11:49 0:00:00 0:11:49 0:00:00 0:11: Híre árvíz fenyeget 7:31:31 7:34:27 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 7:34:27 7:45:40 00:11:13 0:00:00 0:11:13 0:00:00 0:11: Jó reggelt Balaton! magyar zene 7:45:40 7:49:46 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:04:06 0:00: Híre ülföldi zene 7:49:46 8:00:46 00:11:00 0:00:00 0:11:00 0:00:00 0:11: relám helyi 8:00:46 8:01:18 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre árvíz fenyeget 8:01:18 8:04:14 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 8:04:14 8:12:19 00:08:05 0:00:00 0:08:05 0:00:00 0:08: Jó reggelt Balaton! magyar zene 8:12:19 8:16:21 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 8:16:21 8:30:09 00:13:48 0:00:00 0:13:48 0:00:00 0:13: Híre erős forint 8:30:09 8:33:12 00:03:03 0:03:03 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 8:33:12 8:36:52 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! magyar zene 8:36:52 8:39:53 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:03:01 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 8:39:53 8:51:20 00:11:27 0:00:00 0:11:27 0:00:00 0:11: Jó reggelt Balaton! magyar zene 8:51:20 8:54:46 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 8:54:46 8:58:06 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 0:03: relám helyi 8:58:06 8:59:13 00:01:07 0:01:07 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre a víz az úr 8:59:13 9:02:20 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 9:02:20 9:06:04 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! magyar zene 9:06:04 9:09:23 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:03:19 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 9:09:23 9:27:13 00:17:50 0:00:00 0:17:50 0:00:00 0:17: Jó reggelt Balaton! magyar zene 9:27:13 9:31:46 00:04:33 0:00:00 0:04:33 0:04:33 0:00: Híre a víz az úr 9:31:46 9:34:51 00:03:05 0:03:05 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 9:34:51 9:54:37 00:19:46 0:00:00 0:19:46 0:00:00 0:19: Jó reggelt Balaton! magyar zene 9:54:37 9:58:30 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 9:58:30 10:01:28 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 0:02: relám helyi 10:01:28 10:01:58 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre a víz az úr 10:01:58 10:05:05 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni ülföldi zene 10:05:05 10:08:33 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 0:03:28 Zenefolyam Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 10:08:33 10:12:48 00:04:15 0:00:00 0:04:15 0:04:15 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 10:12:48 10:24:06 00:11:18 0:00:00 0:11:18 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni Zf. onf. 10:24:06 10:24:24 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 10:24:24 10:31:55 00:07:31 0:00:00 0:07:31 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 10:31:55 10:35:42 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00:00 14

15 Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 10:35:42 10:47:12 00:11:30 0:00:00 0:11:30 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni Zf. helyi turizmus 10:47:12 10:49:42 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 10:49:42 10:57:54 00:08:12 0:00:00 0:08:12 0:00:00 0:08: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 10:57:54 11:00:58 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:03:04 0:00: Maratoni Balatoni Zf. onf. 11:00:58 11:01:18 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Híre 52 ezer homozsá 11:01:18 11:04:27 00:03:09 0:03:09 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 11:04:27 11:08:30 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:00:00 0:04: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 11:08:30 11:12:17 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 11:12:17 11:19:58 00:07:41 0:00:00 0:07:41 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. MTI hír (globális 11:19:58 11:22:28 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 felmelegedés) ismeretterjesztő Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 11:22:28 11:29:46 00:07:18 0:00:00 0:07:18 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 11:29:46 11:33:27 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 11:33:27 11:41:12 00:07:45 0:00:00 0:07:45 0:00:00 0:07: relám helyi 11:41:12 11:41:34 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. Balaton a 11:41:34 11:44:34 00:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 legedveltebb Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 11:44:34 11:53:27 00:08:53 0:00:00 0:08:53 0:00:00 0:08: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 11:53:27 11:57:52 00:04:25 0:00:00 0:04:25 0:04:25 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 11:57:52 12:01:33 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. onf. 12:01:33 12:01:59 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Híre szerdán jön a víz 12:01:59 12:05:09 00:03:10 0:03:10 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 12:05:09 12:08:55 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 12:08:55 12:11:34 00:02:39 0:00:00 0:02:39 0:02:39 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 12:11:34 12:18:56 00:07:22 0:00:00 0:07:22 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. CNN hír 12:18:56 12:20:23 00:01:27 0:01:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (tudományos) ismeretterjesztő Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 12:20:23 12:31:26 00:11:03 0:00:00 0:11:03 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 12:31:26 12:35:29 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00: Maratoni Balatoni Zf. aggódna a balatoni 12:35:29 12:38:07 00:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 eresedő Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 12:38:07 12:46:04 00:07:57 0:00:00 0:07:57 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. MtI hír (globális 12:46:04 12:48:27 00:02:23 0:02:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 élettartam) ismeretterjesztő Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 12:48:27 12:52:13 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 12:52:13 12:56:10 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:03:57 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 12:56:10 12:59:39 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. onf. 12:59:39 13:00:02 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Híre szerdán jön a víz 13:00:02 13:03:12 00:03:10 0:03:10 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 13:03:12 13:07:13 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:04: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 13:07:13 13:10:54 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 13:10:54 13:22:01 00:11:07 0:00:00 0:11:07 0:00:00 0:11:07 15

16 relám helyi 13:22:01 13:23:26 00:01:25 0:01:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. onf. 13:23:26 13:23:56 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 13:23:56 13:31:55 00:07:59 0:00:00 0:07:59 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 13:31:55 13:35:49 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00: Maratoni Balatoni Zf. erépárral a Balaton 13:35:49 13:36:48 00:00:59 0:00:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 örül Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 13:36:48 13:48:11 00:11:23 0:00:00 0:11:23 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni Zf. beteg ameriaia 13:48:11 13:51:23 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 13:51:23 13:57:59 00:06:36 0:00:00 0:06:36 0:00:00 0:06: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 13:57:59 14:01:10 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00: Maratoni Balatoni Zf. onf. 14:01:10 14:01:35 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Híre önéntese is 14:01:35 14:04:56 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 14:04:56 14:19:54 00:14:58 0:00:00 0:14:58 0:00:00 0:14: Maratoni Balatoni Zf. balatoni trafi 14:19:54 14:20:47 00:00:53 0:00:53 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 14:20:47 14:24:12 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:00:00 0:03: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 14:24:12 14:27:47 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:03:35 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 14:27:47 14:38:31 00:10:44 0:00:00 0:10:44 0:00:00 0:10: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 14:38:31 14:42:11 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00: Maratoni Balatoni Zf. déli part 14:42:11 14:44:42 00:02:31 0:02:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 14:44:42 14:57:19 00:12:37 0:00:00 0:12:37 0:00:00 0:12: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 14:57:19 15:00:26 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:03:07 0:00: Maratoni Balatoni Zf. onf. 15:00:26 15:01:04 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ relám helyi 15:01:04 15:01:25 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre veszélyhelyzet 15:01:25 15:04:33 00:03:08 0:03:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető onf. 15:04:33 15:04:52 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Délutáni Levezető ülföldi zene 15:04:52 15:09:05 00:04:13 0:00:00 0:04:13 0:00:00 0:04: Délutáni Levezető magyar zene 15:09:05 15:12:47 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00: Délutáni Levezető ülföldi zene 15:12:47 15:19:58 00:07:11 0:00:00 0:07:11 0:00:00 0:07: Délutáni Levezető ihalhatna a cápá 15:19:58 15:21:32 00:01:34 0:01:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő Délutáni Levezető ülföldi zene 15:21:32 15:29:36 00:08:04 0:00:00 0:08:04 0:00:00 0:08: Délutáni Levezető magyar zene 15:29:36 15:33:15 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:03:39 0:00: Délutáni Levezető Bontáso az Észai 15:33:15 15:35:03 00:01:48 0:01:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 parton Délutáni Levezető ülföldi zene 15:35:03 15:49:30 00:14:27 0:00:00 0:14:27 0:00:00 0:14: Délutáni Levezető méhe mérge 15:49:30 15:51:29 00:01:59 0:01:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő Délutáni Levezető ülföldi zene 15:51:29 15:54:55 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:00:00 0:03: Délutáni Levezető magyar zene 15:54:55 15:58:55 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:00: Délutáni Levezető ülföldi zene 15:58:55 16:01:35 00:02:40 0:00:00 0:02:40 0:00:00 0:02: Délutáni Levezető onf. 16:01:35 16:01:45 00:00:10 0:00:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ relám helyi 16:01:45 16:02:09 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre veszélyhelyzet 16:02:09 16:05:17 00:03:08 0:03:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető onf. 16:05:17 16:05:38 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ 16

17 Délutáni Levezető ülföldi zene 16:05:38 16:19:34 00:13:56 0:00:00 0:13:56 0:00:00 0:13: Délutáni Levezető a ávé 16:19:34 16:21:00 00:01:26 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő Délutáni Levezető magyar zene 16:21:00 16:25:25 00:04:25 0:00:00 0:04:25 0:04:25 0:00: Délutáni Levezető ülföldi zene 16:25:25 16:33:00 00:07:35 0:00:00 0:07:35 0:00:00 0:07: Délutáni Levezető új faceboo 16:33:00 16:34:23 00:01:23 0:01:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő Délutáni Levezető ülföldi zene 16:34:23 16:38:19 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:00:00 0:03: Délutáni Levezető magyar zene 16:38:19 16:41:52 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:03:33 0:00: Délutáni Levezető ülföldi zene 16:41:52 16:45:43 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:00:00 0:03: Délutáni Levezető fát lopta 16:45:43 16:46:51 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető ülföldi zene 16:46:51 16:58:21 00:11:30 0:00:00 0:11:30 0:00:00 0:11: Délutáni Levezető magyar zene 16:58:21 17:01:34 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:03:13 0:00: Délutáni Levezető onf. 17:01:34 17:01:46 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ relám helyi 17:01:46 17:02:15 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre 100 milliárd 17:02:15 17:05:24 00:03:09 0:03:09 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Levezető onf. 17:05:24 17:05:43 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Délutáni Levezető ülföldi zene 17:05:43 17:09:14 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:00:00 0:03: Délutáni Levezető magyar zene 17:09:14 17:13:27 00:04:13 0:00:00 0:04:13 0:04:13 0:00: Délutáni Levezető ülföldi zene 17:13:27 17:16:58 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:00:00 0:03: Délutáni Levezető széndioxid 17:16:58 17:18:43 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő Délutáni Levezető ülföldi zene 17:18:43 17:30:18 00:11:35 0:00:00 0:11:35 0:00:00 0:11: Délutáni Levezető magyar zene 17:30:18 17:34:05 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00: Délutáni Levezető oosabba leszün a 17:34:05 17:35:01 00:00:56 0:00:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 szextől ismeretterjesztő Délutáni Levezető ülföldi zene 17:35:01 17:45:51 00:10:50 0:00:00 0:10:50 0:00:00 0:10: Délutáni Levezető magyar zene 17:45:51 17:48:55 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:03:04 0:00: Délutáni Levezető lóno 17:48:55 17:50:32 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő Délutáni Levezető ülföldi zene 17:50:32 18:02:12 00:11:40 0:00:00 0:11:40 0:00:00 0:11: Délutáni Levezető onf. 18:02:12 18:02:24 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ relám helyi 18:02:24 18:03:32 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre 100 milliárd 18:03:32 18:06:41 00:03:09 0:03:09 0:00:00 0:00:00 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 18:06:41 18:17:18 00:10:37 0:00:00 0:10:37 0:00:00 0:10: Zenei Válogatás magyar zene 18:17:18 18:21:23 00:04:05 0:00:00 0:04:05 0:04:05 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 18:21:23 18:28:42 00:07:19 0:00:00 0:07:19 0:00:00 0:07: Zenei Válogatás magyar zene 18:28:42 18:32:10 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:03:28 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 18:32:10 18:44:39 00:12:29 0:00:00 0:12:29 0:00:00 0:12: Zenei Válogatás magyar zene 18:44:39 18:47:38 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 18:47:38 18:58:22 00:10:44 0:00:00 0:10:44 0:00:00 0:10: Társadalmi célú relám Thália Művészetbarát 18:58:22 18:58:47 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Egyesület, Balatonszabadi tcr Híre 100 milliárd 18:58:47 19:01:54 00:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 19:01:54 19:23:38 00:21:44 0:00:00 0:21:44 0:00:00 0:21:44 17

18 Zenei Válogatás magyar zene 19:23:38 19:28:12 00:04:34 0:00:00 0:04:34 0:04:34 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 19:28:12 19:39:46 00:11:34 0:00:00 0:11:34 0:00:00 0:11: Zenei Válogatás magyar zene 19:39:46 19:43:20 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 19:43:20 19:54:12 00:10:52 0:00:00 0:10:52 0:00:00 0:10: Zenei Válogatás magyar zene 19:54:12 19:58:11 00:03:59 0:00:00 0:03:59 0:03:59 0:00: Híre pénztárgépe 19:58:11 20:01:14 00:03:03 0:03:03 0:00:00 0:00:00 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 20:01:14 20:05:04 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:00:00 0:03: Zenei Válogatás magyar zene 20:05:04 20:09:39 00:04:35 0:00:00 0:04:35 0:04:35 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 20:09:39 20:12:41 00:03:02 0:00:00 0:03:02 0:00:00 0:03: Zenei Válogatás magyar zene 20:12:41 20:16:43 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 20:16:43 20:20:28 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03: Zenei Válogatás magyar zene 20:20:28 20:28:38 00:08:10 0:00:00 0:08:10 0:08:10 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 20:28:38 20:32:05 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 0:03: Zenei Válogatás magyar zene 20:32:05 20:36:09 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:04:04 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 20:36:09 20:39:28 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03: Zenei Válogatás magyar zene 20:39:28 20:43:29 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:04:01 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 20:43:29 20:51:37 00:08:08 0:00:00 0:08:08 0:00:00 0:08: Zenei Válogatás magyar zene 20:51:37 20:59:43 00:08:06 0:00:00 0:08:06 0:08:06 0:00: Híre összetartozás 20:59:43 21:03:11 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 21:03:11 21:06:50 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:03: Zenei Válogatás magyar zene 21:06:50 21:11:24 00:04:34 0:00:00 0:04:34 0:04:34 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 21:11:24 21:15:03 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:03: Zenei Válogatás magyar zene 21:15:03 21:22:55 00:07:52 0:00:00 0:07:52 0:07:52 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 21:22:55 21:26:55 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:00:00 0:04: Zenei Válogatás magyar zene 21:26:55 21:29:54 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 21:29:54 21:33:41 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00:00 0:03: Zenei Válogatás magyar zene 21:33:41 21:37:50 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:04:09 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 21:37:50 21:41:16 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:00:00 0:03: Zenei Válogatás magyar zene 21:41:16 22:03:27 00:22:11 0:00:00 0:22:11 0:22:11 0:00: Híre összetartozás 22:03:27 22:06:55 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Zenei Válogatás magyar zene 22:06:55 22:53:21 00:46:26 0:00:00 0:46:26 0:46:26 0:00: Zenei Válogatás ülföldi zene 22:53:21 23:11:57 00:18:36 0:00:00 0:18:36 0:00:00 0:18: Magyar Zenei Válogatás magyar zene 23:11:57 0:00:00 00:48:03 0:00:00 0:48:03 0:48:03 0:00: Magyar Zenei Válogatás magyar zene 0:00:00 1:57:05 01:57:05 0:00:00 1:57:05 1:57:05 0:00: A Bon Bon dalai és A Bon Bon 1:57:05 1:57:50 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 munássága pályafutása ulturális A Bon Bon dalai és magyar zene (Bon 1:57:50 2:12:26 00:14:36 0:00:00 0:14:36 0:14:36 0:00:00 munássága Bon) ulturális A Bon Bon dalai és A Bon Bon 2:12:26 2:13:57 00:01:31 0:01:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 munássága A Bon Bon dalai és munássága pályafutása magyar zene (Bon Bon) 2:13:57 2:26:43 00:12:46 0:00:00 0:12:46 0:12:46 0:00:00 18 ulturális ulturális

19 A Bon Bon dalai és A Bon Bon 2:26:43 2:28:07 00:01:24 0:01:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 munássága pályafutása ulturális A Bon Bon dalai és magyar zene (Bon 2:28:07 2:42:21 00:14:14 0:00:00 0:14:14 0:14:14 0:00:00 munássága Bon) ulturális A Bon Bon dalai és A Bon Bon 2:42:21 2:44:40 00:02:19 0:02:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 munássága pályafutása ulturális A Bon Bon dalai és magyar zene (Bon 2:44:40 2:59:41 00:15:01 0:00:00 0:15:01 0:15:01 0:00:00 munássága Bon) ulturális A Bon Bon dalai és A Bon Bon 2:59:41 3:00:08 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 munássága pályafutása ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 3:00:08 3:12:02 00:11:54 0:00:00 0:11:54 0:11:54 0:00: Sztárportré D. Nagy Lajos 3:12:02 3:15:26 00:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (család) ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 3:15:26 3:29:49 00:14:23 0:00:00 0:14:23 0:14:23 0:00: Sztárportré D. Nagy Lajos 3:29:49 3:31:59 00:02:10 0:02:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (család) ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 3:31:59 3:42:09 00:10:10 0:00:00 0:10:10 0:10:10 0:00: Sztárportré D. Nagy Lajos 3:42:09 3:44:10 00:02:01 0:02:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (család) ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 3:44:10 4:15:14 00:31:04 0:00:00 0:31:04 0:31:04 0:00: Sztárportré D. Nagy Lajos 4:15:14 4:17:49 00:02:35 0:02:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (család) ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 4:17:49 4:45:08 00:27:19 0:00:00 0:27:19 0:27:19 0:00: Sztárportré Szeeres András 4:45:08 4:47:35 00:02:27 0:02:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (család) ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 4:47:35 4:57:59 00:10:24 0:00:00 0:10:24 0:10:24 0:00: A Mindentudás Radnóti Sándor 4:57:59 5:49:47 00:51:48 0:51:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Egyeteme előadása ulturális Magyar Zenei Válogatás magyar zene 5:49:47 6:00:02 00:10:15 0:00:00 0:10:15 0:10:15 0:00: Hírperce veszélyhelyzet az 6:00:02 6:20:28 00:20:26 0:20:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 árhullám miatt Jó reggelt Balaton! magyar zene 6:20:28 6:28:16 00:07:48 0:00:00 0:07:48 0:07:48 0:00: Híre összetartozás 6:28:16 6:31:44 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! magyar zene 6:31:44 6:59:17 00:27:33 0:00:00 0:27:33 0:27:33 0:00: relám helyi 6:59:17 6:59:26 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre összetartozás 6:59:26 7:02:56 00:03:30 0:03:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 7:02:56 7:06:55 00:03:59 0:00:00 0:03:59 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! magyar zene 7:06:55 7:10:37 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 7:10:37 7:18:08 00:07:31 0:00:00 0:07:31 0:00:00 0:07: Jó reggelt Balaton! magyar zene 7:18:08 7:21:42 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 7:21:42 7:33:12 00:11:30 0:00:00 0:11:30 0:00:00 0:11: relám helyi 7:33:12 7:33:32 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19

20 Híre 10 önormányzat 7:33:32 7:36:41 00:03:09 0:03:09 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 7:36:41 7:49:54 00:13:13 0:00:00 0:13:13 0:00:00 0:13: Jó reggelt Balaton! magyar zene 7:49:54 7:53:02 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:03:08 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 7:53:02 8:00:29 00:07:27 0:00:00 0:07:27 0:00:00 0:07: relám helyi 8:00:29 8:01:08 00:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre Ma éri el 8:01:08 8:04:12 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 8:04:12 8:11:50 00:07:38 0:00:00 0:07:38 0:00:00 0:07: Jó reggelt Balaton! magyar zene 8:11:50 8:15:22 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 8:15:22 8:29:41 00:14:19 0:00:00 0:14:19 0:00:00 0:14: relám helyi 8:29:41 8:30:01 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre Ma éri el 8:30:01 8:33:04 00:03:03 0:03:03 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 8:33:04 8:36:47 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03: Jó reggelt Balaton! magyar zene 8:36:47 8:40:38 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 8:40:38 8:48:25 00:07:47 0:00:00 0:07:47 0:00:00 0:07: Jó reggelt Balaton! magyar zene 8:48:25 8:52:10 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 8:52:10 8:56:03 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:00:00 0:03: relám helyi 8:56:03 8:57:11 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre Ma éri el 8:57:11 9:00:15 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 9:00:15 9:04:42 00:04:27 0:00:00 0:04:27 0:00:00 0:04: Jó reggelt Balaton! magyar zene 9:04:42 9:08:26 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 9:08:26 9:26:50 00:18:24 0:00:00 0:18:24 0:00:00 0:18: Jó reggelt Balaton! magyar zene 9:26:50 9:30:42 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:03:52 0:00: relám helyi 9:30:42 9:31:02 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre 200 trafios 9:31:02 9:34:12 00:03:10 0:03:10 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 9:34:12 9:53:00 00:18:48 0:00:00 0:18:48 0:00:00 0:18: Jó reggelt Balaton! magyar zene 9:53:00 9:56:45 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00: Jó reggelt Balaton! ülföldi zene 9:56:45 10:00:31 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03: relám helyi 10:00:31 10:00:51 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre 200 trafios 10:00:51 10:04:00 00:03:09 0:03:09 0:00:00 0:00:00 0:00: Maratoni Balatoni ülföldi zene 10:04:00 10:08:48 00:04:48 0:00:00 0:04:48 0:00:00 0:04:48 Zenefolyam Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 10:08:48 10:12:28 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 10:12:28 10:19:51 00:07:23 0:00:00 0:07:23 0:00:00 0:07: Maratoni Balatoni Zf. onf. 10:19:51 10:20:13 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 10:20:13 10:31:35 00:11:22 0:00:00 0:11:22 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 10:31:35 10:35:15 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00: Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 10:35:15 10:43:33 00:08:18 0:00:00 0:08:18 0:00:00 0:08: Maratoni Balatoni Zf. MTI hír - halálos vírus 10:43:33 10:44:35 00:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő Maratoni Balatoni Zf. ülföldi zene 10:44:35 10:56:19 00:11:44 0:00:00 0:11:44 0:00:00 0:11: Maratoni Balatoni Zf. magyar zene 10:56:19 10:59:50 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:03:31 0:00: Maratoni Balatoni Zf. onf. 10:59:50 11:00:13 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ Híre többet vásároltun 11:00:13 11:03:12 00:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31143-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30981-7/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/1042-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20467-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor teljesítésére, illetve a eresedelmi özleménye felismerhetőségére, megülönböztethetőségére, a özérdeű

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/24661-8/2012. Tárgy: a özszolgálati műsorszámora vonatozó vállalás alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: A hatósági ellenőrzés megállapításai és a 2012. június 25-e és július

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32326-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettsége megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13012-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzási, a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozó ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: 1. A hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben