A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/1042-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) a Diórádió Gyöngyös Kft.-vel (1171 Budapest, Füzesabony u. 8., a továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Diórádió 87,9 állandó megnevezésű eresedelmi rádiós médiaszolgáltatás december 18-ai műödése során megsértette a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, azaz a özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő, a özszolgálati, a zenei és a magyar zenei műsorszámo műsoridejére vonatozó vállalását, melyne öveteztében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Diórádió állandó megnevezésű eresedelmi rádiós médiaszolgáltatás december 18-ai műödése során megsértette a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, azaz a özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő, a özszolgálati, a zenei és a magyar zenei műsorszámo műsoridejére vonatozó vállalásáát, melyne öveteztében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz huszonötezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 365-öd része. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munaügyi Bírósághoz (a továbbiaban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest; Reviczy utca 5.) három példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halaszt hatálya nincs, a eresettel támadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Diórádió 87,9 és Diórádió állandó megnevezésű eresedelmi rádiós

2 médiaszolgáltatásaina december 18-án sugárzott adásnapját, amely során felmerült az Mttv. 63. (12) beezdéséne megsértése. Az Mttv. 63. (12) beezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítettene megfelelő műsor sugárzására jogosult és öteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezéseel, eszözöel vagy eletronius hírözlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás özreműödésével. A médiaszolgáltató saját eszözöel történő műsorszóró, szétosztó tevéenységére a távözlési szolgáltatási engedély nem szüséges, de ez nem érinti a jogszabályoban meghatározott egyéb engedélye beszerzésére vonatozó ötelezettséget. A özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdése alapján a Médiatanács az Mttv a) és j) pontjaiban foglalt hatásörében január 30-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) beezdése szerint a 178/2013. (I.30.) számú, MN/1042-4/2013. ügyiratszámú végzésben tájéoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) beezdése szerinti nyilatozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) beezdés alapján az iratbeteintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint február 6-án vette át, nyilatozattételi jogával jelen határozat meghozataláig nem élt. A Médiatanács a rendelezésre álló adato, ülönösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbia szerint értéelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a Diórádió (Gyöngyös 101,7 MHz) médiaszolgáltatás apcsán a PJ/ /2011., a Diórádió 87,9 (Hatvan 87,9 MHz) apcsán a PJ/ /2011. számú hatósági szerződéseben (a továbbiaban: Hatósági Szerződése) eresedelmi médiaszolgáltatási tevéenység végzésére jogosította fel A Hatósági Szerződése 5.5. és 5.6. pontjaiban a Médiaszolgáltató az egyes műsorszámtípuso arányára vonatozóan a napi műsoridő teintetében az alábbi vállalásoat tette, melye a vizsgált adásnapon nem teljesülte: Diórádió (Gyöngyös) Diórádió 87,9 (Hatvan) december 18. Teljesítés Vállalás/nap Teljesítés Vállalás/nap Közszolgálati műsorszámo (Hatósági Szerződése perc = 18% 28% 259 perc =18% 28% pontja) Helyi özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő műsorszámo (Hatósági 260 perc = 18% 24% 259 perc = 18% 24% Szerződése 5.5. pontja) Zenei műve (Hatósági Szerződése 5.5. pontja) 1069 perc = 75,5% 80% 1065 perc = 74% 80% Magyar zenei műsorszámo aránya (Hatósági Szerződése 5.6. pontja) 265 perc = 24,7% 36% 284 perc = 26,6% 36% A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon egyi médiaszolgáltatása vonatozásában sem teljesítette a Hatósági Szerződéseben a özszolgálati, a özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő, a zenei és a magyar zenei műsorszámo napi arányára tett vállalását, és ezzel megsértette az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezést. A jogsértésere vonatozó részletes megállapításoat, az azoat alátámasztó adatoat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező mellélet tartalmazza. A mellélet rögzíti és részletezi a határozat indoolásában szereplő jogalalmazói megállapításo pontos tényállási alapját. 2

3 A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezmény fajtájána és mértééne meghatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. Az Mttv (1) beezdése szerint: A Hatóság érelemre vagy hivatalból - feladat- és hatásöréne eretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás eretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelezése érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződéseben és a Hatóság által ötött hatósági szerződéseben foglalta teljesítését. Az Mttv (2) beezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntéséne ellenőrzése eredményeént megállapítja a hatósági döntésében foglalta megsértését, abban az esetben az ügy összes örülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valamint a jogsértés súlya és a hatéony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezménye alalmazása érdeében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) beezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv (1) beezdésében szabályozott felhívás jogövetezménye abban az esetben alalmazható, ha a jogsértés cseély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) beezdése szerint: Az (1)-(3) beezdés alalmazásában ismételtségne teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább étszer valósítja meg, ide nem értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiatanács jelen határozat meghozatalát megelőzően nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) beezdés megsértését. A Médiatanács anna ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatozásában az ismételtség fentebbi fogalmi elemei nem állna fenn, a jogsértéseet együttesen nem értéelte cseély súlyúna, ezért nem alalmazhatta a felhívás jogövetezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szempontora teintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (2) beezdésében rögzített mérlegelési szemponto özül a jogsértése súlyát vette figyelembe. A Médiaszolgáltató a Diórádió (Gyöngyös) médiaszolgáltatása esetében a özszolgálati, a özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő, a zenei és a magyar zenei műsorszámo arányára tett napi 28%, 24%, 80% és 36% vállalása helyett 18%, 18%, 75,5 % és 24,7% arányt teljesített, míg a Diórádió 87,9 (Hatvan) médiaszolgáltatása vonatozásában ugyanezen vállaláso helyett 18%, 18%, 74% és 26,6 % arányt teljesített. Enne oán a mindét médiaszolgáltatás esetén megállapított jelentős alulteljesítéseet a Médiatanács nem értéelte cseély súlyú jogsértésene. Az Mttv (2) beezdésében meghatározott további mérlegelési szemponto, figyelemmel az Mttv (4) beezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértése teintetében nem értéelhető. 3

4 A Médiatanács az Mttv (3) beezdésében foglalt jogövetezménye özül a bírság alalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértése esetén e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. A Médiatanács a bírság iszabásaor ülön teintettel volt arra is, hogy egy esetleges övetező jogsértés esetén alalmazandó jogövetezmény megállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz a szancionálás iszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (3) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) beezdés figyelembevételével - a övetező jogövetezménye alalmazására jogosult: b) bírságot szabhat i a jogsértővel szemben. A Médiatanács a bírság összegéne meghatározásaor figyelembe vette, hogy a Diórádió vételörzete fő, a Diórádió 87,9 vételörzete fő, és a hatósági eljárás során mindét eresedelmi rádiós médiaszolgáltatás egyetlen adásnapját vizsgálta. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermé tartalmána meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermé iadója felelősséggel tartozi e törvényben foglalta betartásáért. A Médiaszolgáltatóna a törvénysértéseért való felelőssége objetív. Fentiere teintettel a Médiatanács az Mttv (3) beezdés bb) alpontja alapján a maximálisan iszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,04 %-ána megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltató Diórádió 87,9, és 0,05 %-ána megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltató Diórádió médiaszolgáltatása apcsán. Az eljárás során a Ket (2) beezdése szerinti eljárási öltség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) beezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) beezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatozó érelemről szóló tájéoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) beezdése tartalmazza. Budapest, március 13. A Médiatanács nevében dr. Kollari Tamás soros elnöi tisztséget ellátó tag Kapjá: 1. Személyes adat dr. Auer János hitelesítő tag 4

5 Mellélet a Médiatanács 434/2013. (III.13.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiatanács 1984/2012. (XI. 14.) számú határozata a Gyöngyös 101,7 MHz, és a Hatvan 87,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárásban nyertessé nyilvánította a Diórádió Gyöngyös Kft.-t és hatósági szerződést ötött (2012. november 16.) a Médiaszolgáltatóval. A médiaszolgáltatáso indulásána határnapjaént március 13-a erült meghatározásra. A Diórádió Gyöngyös Kft november 8-án bejelentette (E-KI-53259/2012. sz. éreztetve), hogy Gyöngyösön Diórádió, Hatvanban pedig Diórádió 87,9 állandó megnevezéssel november 19- én elezdi a sugárzást. A vizsgálathoz a helyszínen december 18-án, 0-24 óra özött rögzített felvételeet használta a hatóság. Tapasztalato: A Diórádió gyöngyösi és hatvani frevenciáján hallható műsor leódolása után szerzett eredménye az alábbi táblázatoban erülte összefoglalásra: Diórádió (Gyöngyös) Diórádió 87,9 (Hatvan) december 18. Teljesítés Vállalás/nap Teljesítés Vállalás/nap Műsoridő (perc) 1434 perc 1440 perc 1434 perc 1440 perc Közszolgálati műsorszámo 260 perc = 18% 28% 259 perc =18% 28% Helyi özélettel foglalozó 24% 260 perc = 18% 24% 259 perc = 18% műsorszámo Híradás 171 perc = 12% 9% 109 perc = 7,6% 6% () Zenei műve 1069 perc = 75,5% 80% 1065 perc = 74% 80% Szöveg 365 perc = 25% 20% 369 perc = 25% 20% Magyar zenei műve 265 perc = 24,7% 36% 284 perc = 26,6% 36% Tartalmi egysége: Idősza Diórádió Diórádió 87,9 Gyöngyös Hatvan 0-6 óra özött Tiszta zene Tiszta zene 6-10 óra özött Jó reggelt Hatvan! (reggeli magazin) Reggeli Turmix (reggeli magazin) óra özött Diótörő (játé és zene) Napözben óra özött Diótörő Expressz (játé és zene) Délutáni Robogás óra özött Sztársáv Music Cafe óra özött Tiszta zene Tiszta zene A Dió Rádió Hírei 5-9 óra özött félóránént (5:30-or hírösszefoglaló) 9-20 óra özött óránént és óra özött félóránént 5-9 óra özött félóránént (5:30-or hírösszefoglaló) 9-20 óra özött óránént és óra özött félóránént 1. Mind a gyöngyösi, mind a hatvani rádió tartotta a műsoridejét. Értéelés 2. A özszolgálati műsorszámo aránya csa 18%-ot ért el a vizsgált napon mind a ét médiaszolgáltatásnál (vállalás 28% volt). Közszolgálati műsorént a o, és a társadalmi célú hirdetése erülte elfogadásra, a játéfelhíváso és relámo nem. 3. A özlettel foglalozó, a helyben élő mindennapi életvitelét megönnyítő at tartalmazó műsorszámo aránya ugyancsa 18%-ot ért el mind a ét médiaszolgáltatásnál (vállalás 24%). A özreadott híreben és ban egyaránt jelen volt a jelleg (előbbieben a loális híre, utóbbiaban a özleedési, programajánló, lapszemle, sporthíre és sporteseménye, isebbségi híre, névés születésnapo, valamint a mindennapi életvitelt megönnyítő formájában). 4. A zenei műve bemutatására 80%-os vállalást tett a Médiaszolgáltató, ettől eltérve azonban mind a ét médiaszolgáltatásban evesebb (Gyöngyös 75,5%; Hatvan 74%) volt a zenei eleme aránya, enne oán a szöveg aránya (vállalás 20%) mind a ét adón túllépte a eretet (Gyöngyös 25%, Hatvan 25%). 5

6 5. A magyar zenei műve bemutatására 36%-os arányt vállalt a Médiaszolgáltató mindét médiaszolgáltatás apcsán, azonban ezt egyi adón sem teljesítette (Gyöngyös 24,7%; Hatvan 26,6%). Összegzés: A Diórádió Gyöngyös Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett Diórádió és Diórádió 87,9 az ellenőrzött napon nem teljesítette maradétalanul a Hatósági Szerződéseben rögzített vállalásait a özszolgálati műsorszámo, a özélettel foglalozó műsorszámo, a zenei, valamint a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozóan, enne oán vélelmezhetően megsértette az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt szabály rendelezést. 6

7 A hatósági ellenőrzés részletes eredményei Diórádió (Gyöngyös) Dátum Műsor címe Műsor tartalma ezdés vége nettó idő szöveg zene magyar ülföldi zene zene Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 0:00:00 0:00:44 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei gyűjtés, erépárút, családvédelmi törv., téli ellenörzés, benzinár, világvége 0:00:44 0:04:17 00:03:33 0:03:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:04:17 0:07:53 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Caramel) 0:07:53 0:11:09 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:03:16 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:11:09 0:26:02 00:14:53 0:00:00 0:14:53 0:00:00 0:14: Tisztán Zene magyar zene (Bartó Eszter) 0:26:02 0:29:20 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:03:18 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:29:20 0:41:40 00:12:20 0:00:00 0:12:20 0:00:00 0:12: Tisztán Zene Több száz ajándé a Diótól 0:41:40 0:42:03 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene magyar zene (A.D. Stúdió) 0:42:03 0:46:13 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:04:10 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:46:13 0:55:21 00:09:08 0:00:00 0:09:08 0:00:00 0:09: Tisztán Zene magyar zene (Blac II Blac) 0:55:21 0:59:03 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:59:03 1:03:39 00:04:36 0:00:00 0:04:36 0:00:00 0:04: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 1:03:39 1:04:47 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:04:47 1:11:30 00:06:43 0:00:00 0:06:43 0:00:00 0:06: Tisztán Zene magyar zene (Animal Cannibals) 1:11:30 1:14:56 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:14:56 1:26:14 00:11:18 0:00:00 0:11:18 0:00:00 0:11: Tisztán Zene magyar zene (Vastag Csaba) 1:26:14 1:30:28 00:04:14 0:00:00 0:04:14 0:04:14 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:30:28 1:38:03 00:07:35 0:00:00 0:07:35 0:00:00 0:07: Tisztán Zene magyar zene (Biini) 1:38:03 1:42:12 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:04:09 0:00: Tisztán Zene Több száz ajándé a Diótól 1:42:12 1:42:35 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:42:35 1:46:16 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Gáspár Laci) 1:46:16 1:49:20 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:03:04 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:49:20 1:56:21 00:07:01 0:00:00 0:07:01 0:00:00 0:07: Tisztán Zene magyar zene (Rúzsa Magdi) 1:56:21 2:00:16 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:00:16 2:06:59 00:06:43 0:00:00 0:06:43 0:00:00 0:06: Tisztán Zene magyar zene (Radics Gigi) 2:06:59 2:10:29 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:03:30 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:10:29 2:23:34 00:13:05 0:00:00 0:13:05 0:00:00 0:13: Tisztán Zene magyar zene (Auth Csilla) 2:23:34 2:26:47 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:03:13 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:26:47 2:38:53 00:12:06 0:00:00 0:12:06 0:00:00 0:12: Tisztán Zene Több száz ajándé a Diótól 2:38:53 2:39:16 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene magyar zene (Áos) 2:39:16 2:42:58 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:42:58 2:53:06 00:10:08 0:00:00 0:10:08 0:00:00 0:10: Tisztán Zene magyar zene (Jazz+Az) 2:53:06 2:57:45 00:04:39 0:00:00 0:04:39 0:04:39 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:57:45 3:01:46 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:04: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 3:01:46 3:02:55 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 3:02:55 3:10:49 00:07:54 0:00:00 0:07:54 0:00:00 0:07: Tisztán Zene magyar zene (Cserháti Zsuzsa) 3:10:49 3:14:30 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 3:14:30 3:34:24 00:19:54 0:00:00 0:19:54 0:00:00 0:19: Tisztán Zene magyar zene (Ágnes Vanilla) 3:34:24 3:37:57 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:03:33 0:00: Tisztán Zene Több száz ajándé a Diótól 3:37:57 3:38:18 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özszolg: ( is) 7

8 Tisztán Zene ülföldi zene 3:38:18 3:41:53 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Venus) 3:41:53 3:45:48 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 3:45:48 3:53:08 00:07:20 0:00:00 0:07:20 0:00:00 0:07: Tisztán Zene magyar zene (KFT) 3:53:08 3:57:30 00:04:22 0:00:00 0:04:22 0:04:22 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 3:57:30 4:01:13 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 4:01:13 4:02:21 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:02:21 4:06:39 00:04:18 0:00:00 0:04:18 0:00:00 0:04: Tisztán Zene magyar zene (Hooligans) 4:06:39 4:09:50 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:09:50 4:13:31 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Anima Sound System) 4:13:31 4:17:14 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:03:43 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:17:14 4:20:56 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Vastag Tamás) 4:20:56 4:24:17 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:24:17 4:35:31 00:11:14 0:00:00 0:11:14 0:00:00 0:11: Tisztán Zene magyar zene (Unique) 4:35:31 4:39:31 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:00: Tisztán Zene Több száz ajándé a Diótól 4:39:31 4:39:54 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:39:54 4:43:26 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Blac II Blac) 4:43:26 4:47:31 00:04:05 0:00:00 0:04:05 0:04:05 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:47:31 4:50:28 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 0:02: Tisztán Zene magyar zene (Groovehouse) 4:50:28 4:54:09 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:54:09 4:57:36 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Péterfy Bori) 4:57:36 5:00:30 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:02:54 0:00: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 5:00:30 5:01:37 00:01:07 0:01:07 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei csooládé-gyöngyös; állatartás-gyöngyös; erépárút-hatvan; laás-ormány 5:01:37 5:03:52 00:02:15 0:02:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix csend 5:03:52 5:09:52 00:06:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene (United 5:09:52 5:13:04 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:03:12 0:00: Reggeli Turmix gyöngyösi állatert 5:13:04 5:16:51 00:03:47 0:03:47 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 5:16:51 5:19:55 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix vesztegetés Hevesben 5:19:55 5:22:31 00:02:36 0:02:36 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 5:22:31 5:26:42 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00:00 0:04: Reggeli Turmix szépségverseny Hevesben 5:26:42 5:30:26 00:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix onf. 5:30:26 5:30:53 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Játé felhívás gyereene 5:30:53 5:31:27 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió Hírösszefoglalója (Önerőtámogatás- Gyöngyös ) Önerőtámogatás-Gyöngyös 5:31:27 5:44:10 00:12:43 0:12:43 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 5:44:10 5:46:20 00:02:10 0:00:00 0:02:10 0:00:00 0:02: Reggeli Turmix névnapo, időjárás, özleedés 5:46:20 5:49:38 00:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 5:49:38 5:59:13 00:09:35 0:00:00 0:09:35 0:00:00 0:09: Reggeli Turmix névnapo, onf. 5:59:13 5:59:45 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Világmegmentő Nap, játéelőzetes 5:59:45 6:00:53 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Több száz ajándé a Diótól 6:00:53 6:01:16 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ( is) ( is) 8

9 A Dió Rádió hírei állatartás-gyöngyös 6:01:16 6:04:42 00:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix özleedés, onf. 6:04:42 6:06:05 00:01:23 0:01:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 6:06:05 6:09:29 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix özleedés; BUX, deviza 6:09:29 6:12:57 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 6:12:57 6:16:51 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix időjárás, sport 6:16:51 6:20:35 00:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene (Tancsapda) 6:20:35 6:24:11 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:03:36 0:00: Reggeli Turmix névn. időj. onf. 6:24:11 6:27:25 00:03:14 0:03:14 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 6:27:25 6:29:30 00:02:05 0:00:00 0:02:05 0:00:00 0:02: Reggeli Turmix onf. 6:29:30 6:30:00 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Játé felhívás gyereene 6:30:00 6:30:34 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei Önerőtámogatás-Gyöngyös 6:30:34 6:34:00 00:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix időj. özl. onf. 6:34:00 6:35:29 00:01:29 0:01:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 6:35:29 6:38:03 00:02:34 0:00:00 0:02:34 0:02:34 0:00: Reggeli Turmix névn. alendárium onf. 6:38:03 6:41:07 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 6:41:07 6:44:40 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix horoszóp 6:44:40 6:48:03 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene (Rúzsa Magdi) 6:48:03 6:51:55 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:03:52 0:00: Reggeli Turmix időj. özl. onf. 6:51:55 6:54:24 00:02:29 0:02:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 6:54:24 6:57:18 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 0:02: Reggeli Turmix időj. onf. 6:57:18 6:57:51 00:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Világmegmentő Nap, játéelőzetes 6:57:51 6:59:01 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 6:59:01 7:00:11 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei Adni Öröm-Gyöngyös 7:00:11 7:03:46 00:03:35 0:03:35 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix özledés, onf. 7:03:46 7:05:38 00:01:52 0:01:52 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 7:05:38 7:09:33 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix időj. onf. Programajánló (Gyöngyös- Hatvan) 7:09:33 7:13:04 00:03:31 0:03:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 7:13:04 7:16:28 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix időj. özl. onf. Internetes vásárlás fogyasztóvédelem 7:16:28 7:20:58 00:04:30 0:04:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix sport 7:20:58 7:24:23 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene (Tóth Gabi) 7:24:23 7:28:03 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00: Reggeli Turmix onf. 7:28:03 7:28:39 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ( is) ( is) ( is) 9

10 Reggeli Turmix Rajzpályázat gyereene 7:28:39 7:29:13 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 7:29:13 7:30:25 00:01:12 0:01:12 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei Önerőtámogatás-Gyöngyös 7:30:25 7:34:04 00:03:39 0:03:39 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix özleedés 7:34:04 7:35:25 00:01:21 0:01:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 7:35:25 7:39:05 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix ruszin és roma nemzetiség 7:39:05 7:49:17 00:10:12 0:10:12 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene 7:49:17 7:53:15 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:03:58 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 7:53:15 7:56:44 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix onf. 7:56:44 7:57:27 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Világmegmentő Nap, játéelőzetes 7:57:27 7:58:37 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 7:58:37 8:00:58 00:02:21 0:02:21 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei járási hivatal vezető 8:00:58 8:04:34 00:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix özl. Konf. 8:04:34 8:05:54 00:01:20 0:01:20 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 8:05:54 8:09:32 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix fenyőfa szezon 8:09:32 8:14:10 00:04:38 0:04:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 8:14:10 8:17:38 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix gyöngyösi röplabda 8:17:38 8:24:30 00:06:52 0:06:52 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene (Gringo Sztár) 8:24:30 8:28:13 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:03:43 0:00: Reggeli Turmix onf. 8:28:13 8:28:43 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Rajzpályázat gyereene 8:28:43 8:29:19 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 8:29:19 8:31:32 00:02:13 0:02:13 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Társadalmi célú relám 8:31:32 8:32:03 00:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei francia-magyar 8:32:03 8:35:32 00:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix időj. Közl. Konf. 8:35:32 8:36:48 00:01:16 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 8:36:48 8:40:21 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix időj. Illegális faitermelés 8:40:21 8:46:52 00:06:31 0:06:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 8:46:52 8:50:00 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix névn. onf. Közl. 8:50:00 8:52:45 00:02:45 0:02:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 8:52:45 8:58:42 00:05:57 0:00:00 0:05:57 0:00:00 0:05: Reggeli Turmix onf. 8:58:42 8:59:03 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Világmegmentő Nap, játéelőzetes 8:59:03 9:00:12 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei a devizahitel 9:00:12 9:03:54 00:03:42 0:03:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ( is) ( is) társadalmi célú ( is) ( is) 10

11 Reggeli Turmix özléedés 9:03:54 9:04:58 00:01:04 0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix onf. névn. 9:04:58 9:05:52 00:00:54 0:00:54 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 9:05:52 9:09:34 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix időj. özl. felső otatás 9:09:34 9:13:48 00:04:14 0:04:14 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 9:13:48 9:17:33 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix onf. Közl. Helyi lapszemle 9:17:33 9:21:41 00:04:08 0:04:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 9:21:41 9:27:50 00:06:09 0:00:00 0:06:09 0:00:00 0:06: Reggeli Turmix onf. 9:27:50 9:28:17 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Rajzpályázat gyereene 9:28:17 9:28:52 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 9:28:52 9:30:11 00:01:19 0:01:19 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei devizahitel 9:30:11 9:33:40 00:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix özleedés 9:33:40 9:35:06 00:01:26 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 9:35:06 9:39:52 00:04:46 0:00:00 0:04:46 0:00:00 0:04: Reggeli Turmix BUX 9:39:52 9:42:30 00:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 9:42:30 9:46:19 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix ruszin és roma nemzetiség 9:46:19 9:51:40 00:05:21 0:05:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene (Muri Eniő) 9:51:40 9:54:49 00:03:09 0:00:00 0:03:09 0:03:09 0:00: Reggeli Turmix születésnapi öszöntése 9:54:49 9:58:10 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Világmegmentő Nap, játéelőzetes 9:58:10 9:59:23 00:01:13 0:01:13 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 9:59:23 10:01:59 00:02:36 0:02:36 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei fémtolvajo 10:01:59 10:06:21 00:04:22 0:04:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben onf. 10:06:21 10:06:38 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben ülföldi zene 10:06:38 10:28:24 00:21:46 0:00:00 0:21:46 0:00:00 0:21: Napözben magyar zene (Crystal) 10:28:24 10:31:15 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:02:51 0:00: Napözben onf. a gyömbér; özleedés 10:31:15 10:32:17 00:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben ülföldi zene 10:32:17 10:39:53 00:07:36 0:00:00 0:07:36 0:00:00 0:07: Napözben játé: Több száz ajándé a Diótól 10:39:53 10:41:26 00:01:33 0:01:33 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 10:41:26 10:43:06 00:01:40 0:01:40 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben magyar zene (Heaven Street Seven) 10:43:06 10:46:55 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:03:49 0:00: Napözben ülföldi zene 10:46:55 10:57:32 00:10:37 0:00:00 0:10:37 0:00:00 0:10: Napözben onf. 10:57:32 10:58:02 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben Világmegmentő Nap, játéelőzetes 10:58:02 10:59:11 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 10:59:11 11:01:52 00:02:41 0:02:41 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei Káros a Fidesz 11:01:52 11:05:22 00:03:30 0:03:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ( is) ( is) ( is) 11

12 Napözben özleedés, onf. 11:05:22 11:06:17 00:00:55 0:00:55 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben ülföldi zene 11:06:17 11:13:44 00:07:27 0:00:00 0:07:27 0:00:00 0:07: Napözben magyar zene (Noémi Virág) 11:13:44 11:17:16 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00: Napözben ülföldi zene 11:17:16 11:27:26 00:10:10 0:00:00 0:10:10 0:00:00 0:10: Napözben magyar zene (Nyári Lányo) 11:27:26 11:31:29 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00: Napözben onf. a gyömbér; özleedés 11:31:29 11:32:39 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben ülföldi zene 11:32:39 11:40:40 00:08:01 0:00:00 0:08:01 0:00:00 0:08: Napözben játé: Több száz ajándé a Diótól 11:40:40 11:42:06 00:01:26 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 11:42:06 11:44:08 00:02:02 0:02:02 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben magyar zene (Unique) 11:44:08 11:48:03 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00: Napözben ülföldi zene 11:48:03 11:52:04 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:04: Napözben magyar zene (Bon-Bon) 11:52:04 11:54:48 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:02:44 0:00: Napözben ülföldi zene 11:54:48 11:58:03 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03: Napözben onf. 11:58:03 11:58:49 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben Világmegmentő Nap, játéelőzetes 11:58:49 11:59:59 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 11:59:59 12:01:59 00:02:00 0:02:00 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei Káros a Fidesz 12:01:59 12:05:23 00:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben özleedés 12:05:23 12:06:05 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben onf. 12:06:05 12:06:22 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben ülföldi zene 12:06:22 12:13:31 00:07:09 0:00:00 0:07:09 0:00:00 0:07: Napözben magyar zene (Magna Cum Laude) 12:13:31 12:16:43 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:03:12 0:00: Napözben programajánló 12:16:43 12:17:50 00:01:07 0:01:07 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben ülföldi zene 12:17:50 12:27:52 00:10:02 0:00:00 0:10:02 0:00:00 0:10: Napözben magyar zene (Dobrády Áos) 12:27:52 12:31:50 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:03:58 0:00: Napözben özleedés 12:31:50 12:32:25 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben ülföldi zene 12:32:25 12:38:30 00:06:05 0:00:00 0:06:05 0:00:00 0:06: Napözben magyar zene (Rómeó és Júlia) 12:38:30 12:41:36 00:03:06 0:00:00 0:03:06 0:03:06 0:00: Napözben játé: Több száz ajándé a Diótól (Mária) 12:41:36 12:42:54 00:01:18 0:01:18 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 12:42:54 12:44:25 00:01:31 0:01:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben ülföldi zene 12:44:25 12:59:01 00:14:36 0:00:00 0:14:36 0:00:00 0:14: Napözben onf. 12:59:01 12:59:30 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben Világmegmentő Nap, játéelőzetes 12:59:30 13:00:40 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 13:00:40 13:03:06 00:02:26 0:02:26 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei áros a Fidesz Mió Dalma elbúcsúzi 13:03:06 13:06:39 00:03:33 0:03:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben özleedés 13:06:39 13:07:09 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben onf. 13:07:09 13:07:36 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben ülföldi zene 13:07:36 13:13:48 00:06:12 0:00:00 0:06:12 0:00:00 0:06: Napözben magyar zene (Gringo Sztár) 13:13:48 13:17:41 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00:00 ( is) ( is) 12

13 Napözben programajánló 13:17:41 13:18:51 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben sport is 13:18:51 13:21:07 00:02:16 0:02:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben ülföldi zene 13:21:07 13:27:43 00:06:36 0:00:00 0:06:36 0:00:00 0:06: Napözben magyar zene (Zsédenyi Adrienn) 13:27:43 13:30:44 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:03:01 0:00: Napözben onf. Időjárás, özleedés 13:30:44 13:31:49 00:01:05 0:01:05 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben ülföldi zene 13:31:49 13:39:36 00:07:47 0:00:00 0:07:47 0:00:00 0:07: Napözben játé: Több száz ajándé a Diótól (Edina) 13:39:36 13:40:52 00:01:16 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 13:40:52 13:43:34 00:02:42 0:02:42 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben magyar zene (IHM) 13:43:34 13:46:38 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:03:04 0:00: Napözben ülföldi zene 13:46:38 13:50:14 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03: Napözben magyar zene (United) 13:50:14 13:54:20 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:04:06 0:00: Napözben ülföldi zene 13:54:20 13:57:06 00:02:46 0:00:00 0:02:46 0:00:00 0:02: Napözben onf. 13:57:06 13:57:35 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben Világmegmentő Nap, játéelőzetes 13:57:35 13:58:45 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 13:58:45 14:01:18 00:02:33 0:02:33 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei Ollé Elina: több pályázat Szajolban 14:01:18 14:04:33 00:03:15 0:03:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Napözben özleedés 14:04:33 14:05:02 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás onf. 14:05:02 14:05:30 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás ülföldi zene 14:05:30 14:11:25 00:05:55 0:00:00 0:05:55 0:00:00 0:05: Délutáni Robogás magyar zene (Caramel) 14:11:25 14:14:39 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:03:14 0:00: Délutáni Robogás programajánló 14:14:39 14:15:55 00:01:16 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás ülföldi zene 14:15:55 14:25:45 00:09:50 0:00:00 0:09:50 0:00:00 0:09: Délutáni Robogás onf. özleedés 14:25:45 14:26:19 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás magyar zene (Blac II Blac, Oroszlán Szonja) 14:26:19 14:30:15 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:03:56 0:00: Délutáni Robogás ülföldi zene 14:30:15 14:37:04 00:06:49 0:00:00 0:06:49 0:00:00 0:06: Délutáni Robogás játé: Több száz ajándé a Diótól (Edina) 14:37:04 14:38:14 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 14:38:14 14:41:14 00:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás igazi vagy mű legyen a fenyő 14:41:14 14:42:40 00:01:26 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás magyar zene (Rúzsa Magdi) 14:42:40 14:44:48 00:02:08 0:00:00 0:02:08 0:02:08 0:00: Délutáni Robogás ülföldi zene 14:44:48 14:55:00 00:10:12 0:00:00 0:10:12 0:00:00 0:10: Délutáni Robogás onf. 14:55:00 14:55:21 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás Világmegmentő Nap, játéelőzetes 14:55:21 14:56:29 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 14:56:29 14:58:59 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ( is) A Dió Rádió hírei tartós öd 14:58:59 15:02:20 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ( is) Délutáni Robogás özleedés 15:02:20 15:03:07 00:00:47 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás onf. 15:03:07 15:03:34 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 13

14 Délutáni Robogás ülföldi zene 15:03:34 15:11:12 00:07:38 0:00:00 0:07:38 0:00:00 0:07: Délutáni Robogás magyar zene (Hooligans) 15:11:12 15:15:15 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00: Délutáni Robogás programajánló 15:15:15 15:16:27 00:01:12 0:01:12 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás ülföldi zene 15:16:27 15:27:50 00:11:23 0:00:00 0:11:23 0:00:00 0:11: Délutáni Robogás onf. özleedés 15:27:50 15:28:26 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás magyar zene (Vastag Csaba) 15:28:26 15:32:37 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:04:11 0:00: Délutáni Robogás ülföldi zene 15:32:37 15:39:35 00:06:58 0:00:00 0:06:58 0:00:00 0:06: Délutáni Robogás játé: Több száz ajándé a Diótól (Szilvi) 15:39:35 15:40:47 00:01:12 0:01:12 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 15:40:47 15:41:49 00:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás egyedül Karácsonyor 15:41:49 15:43:56 00:02:07 0:02:07 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás magyar zene (Bereci Zoltán) 15:43:56 15:46:42 00:02:46 0:00:00 0:02:46 0:02:46 0:00: Délutáni Robogás ülföldi zene 15:46:42 15:50:16 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00:00 0:03: Délutáni Robogás magyar zene (Nagy Adrienn) 15:50:16 15:53:33 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00: Délutáni Robogás ülföldi zene 15:53:33 15:56:47 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 0:03: Délutáni Robogás onf. 15:56:47 15:57:09 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás Világmegmentő Nap, játéelőzetes 15:57:09 15:58:18 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 15:58:18 16:00:15 00:01:57 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei liniai inubátort adományozna 16:00:15 16:03:39 00:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás özleedés 16:03:39 16:04:10 00:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás onf. 16:04:10 16:04:35 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás ülföldi zene 16:04:35 16:13:40 00:09:05 0:00:00 0:09:05 0:00:00 0:09: Délutáni Robogás magyar zene (Radics Gigi) 16:13:40 16:16:52 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:03:12 0:00: Délutáni Robogás programajánló 16:16:52 16:18:07 00:01:15 0:01:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás Sporthíre is 16:18:07 16:20:34 00:02:27 0:02:27 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás ülföldi zene 16:20:34 16:29:48 00:09:14 0:00:00 0:09:14 0:00:00 0:09: Délutáni Robogás onf. özleedés 16:29:48 16:30:07 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás magyar zene (Magna Cum Laude) 16:30:07 16:33:32 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:03:25 0:00: Délutáni Robogás ülföldi zene 16:33:32 16:40:14 00:06:42 0:00:00 0:06:42 0:00:00 0:06: Délutáni Robogás játé: Több száz ajándé a Diótól (Kati) 16:40:14 16:41:26 00:01:12 0:01:12 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 16:41:26 16:43:10 00:01:44 0:01:44 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás arácsonyi süti tipp 16:43:10 16:44:01 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00: Délutáni Robogás magyar zene (Emilio) 16:44:01 16:47:44 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:03:43 0:00: Délutáni Robogás ülföldi zene 16:47:44 16:55:08 00:07:24 0:00:00 0:07:24 0:00:00 0:07: Délutáni Robogás onf. 16:55:08 16:55:32 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ( is) Délutáni Robogás Világmegmentő Nap, játéelőzetes 16:55:32 16:56:41 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 16:56:41 16:59:11 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei sieres a gyöngyösi polgárőrség 16:59:11 17:02:43 00:03:32 0:03:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14

15 Music Café özleedés 17:02:43 17:03:04 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café onf. 17:03:04 17:03:30 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café ülföldi zene 17:03:30 17:11:08 00:07:38 0:00:00 0:07:38 0:00:00 0:07: Music Café magyar zene (Dobrády Áos) 17:11:08 17:15:11 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00: Music Café ülföldi zene 17:15:11 17:18:06 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:00:00 0:02: Music Café onf. 17:18:06 17:18:15 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café ülföldi zene 17:18:15 17:29:43 00:11:28 0:00:00 0:11:28 0:00:00 0:11: Music Café onf. özleedés 17:29:43 17:30:15 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café ülföldi zene 17:30:15 17:33:33 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00:00 0:03: Music Café magyar zene (Wolf Kati) 17:33:33 17:37:18 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00: Music Café ülföldi zene 17:37:18 17:40:36 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00:00 0:03: Music Café játé: Több száz ajándé a Diótól (Magdi) 17:40:36 17:41:56 00:01:20 0:01:20 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 17:41:56 17:45:24 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café mire érdemes gyömbért fogyasztani? 17:45:24 17:46:40 00:01:16 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café ülföldi zene 17:46:40 17:50:12 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03: Music Café magyar zene (Machine Mouse) 17:50:12 17:53:29 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00: Music Café ülföldi zene 17:53:29 17:56:14 00:02:45 0:00:00 0:02:45 0:00:00 0:02: Music Café onf. 17:56:14 17:56:36 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café Világmegmentő Nap, játéelőzetes 17:56:36 17:57:45 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 17:57:45 18:01:05 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei Nőtt a vendégéjszaá száma Hevesben 18:01:05 18:04:23 00:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café özleedés 18:04:23 18:04:44 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café onf. 18:04:44 18:05:10 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café ülföldi zene 18:05:10 18:20:44 00:15:34 0:00:00 0:15:34 0:00:00 0:15: Music Café onf. Játé 18:20:44 18:21:00 00:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café ülföldi zene 18:21:00 18:28:31 00:07:31 0:00:00 0:07:31 0:00:00 0:07: Music Café magyar zene (Blac II Blac) 18:28:31 18:31:35 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:03:04 0:00: Music Café onf. özleedés 18:31:35 18:32:12 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café ülföldi zene 18:32:12 18:40:09 00:07:57 0:00:00 0:07:57 0:00:00 0:07: Music Café magyar zene (Heaven Street Seven) 18:40:09 18:43:27 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:03:18 0:00: Music Café játé: Több száz ajándé a Diótól (Ani) 18:43:27 18:44:43 00:01:16 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 18:44:43 18:47:08 00:02:25 0:02:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café mi legyen a fa alatt tinine? 18:47:08 18:48:27 00:01:19 0:01:19 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café ülföldi zene 18:48:27 18:54:47 00:06:20 0:00:00 0:06:20 0:00:00 0:06: Music Café onf. 18:54:47 18:55:22 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café Világmegmentő Nap, játéelőzetes 18:55:22 18:56:30 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ( is) ( is) 15

16 relám relám 18:56:30 18:58:54 00:02:24 0:02:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Music Café Társadalmi célú relám 18:58:54 18:59:25 00:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei tartós öd 18:59:25 19:02:46 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene özleedés 19:02:46 19:03:16 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 19:03:16 19:22:03 00:18:47 0:00:00 0:18:47 0:00:00 0:18: Tisztán Zene Sporthíre is 19:22:03 19:23:28 00:01:25 0:01:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 19:23:28 19:27:41 00:04:13 0:00:00 0:04:13 0:00:00 0:04: Tisztán Zene magyar zene (Caramel) 19:27:41 19:30:30 00:02:49 0:00:00 0:02:49 0:02:49 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 19:30:30 19:34:04 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00:00 0:03: Tisztán Zene özleedés 19:34:04 19:34:26 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 19:34:26 19:37:38 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03: Tisztán Zene játéelőzetes: Több száz ajándé a Diótól 19:37:38 19:38:04 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 19:38:04 19:41:05 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 19:41:05 19:46:08 00:05:03 0:00:00 0:05:03 0:00:00 0:05: Tisztán Zene magyar zene (Ladánybene 27) 19:46:08 19:49:19 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 19:49:19 19:57:35 00:08:16 0:00:00 0:08:16 0:00:00 0:08: A Dió Rádió hírei Világmegmentő Nap, játéelőzetes 19:57:35 19:58:44 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 19:58:44 20:00:53 00:02:09 0:02:09 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei sieres a gyöngyösi polgárőrség 20:00:53 20:03:59 00:03:06 0:03:06 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene özleedés 20:03:59 20:04:21 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 20:04:21 20:11:19 00:06:58 0:00:00 0:06:58 0:00:00 0:06: Tisztán Zene magyar zene (Rapülő) 20:11:19 20:14:57 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:03:38 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 20:14:57 20:27:45 00:12:48 0:00:00 0:12:48 0:00:00 0:12: relám relám 20:27:45 20:30:38 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei Káros a Fidesz 20:30:38 20:33:34 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene özleedés 20:33:34 20:33:57 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 20:33:57 20:37:55 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Zséda) 20:37:55 20:41:57 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00: Tisztán Zene játéelőzetes: Több száz ajándé a Diótól 20:41:57 20:42:20 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 20:42:20 20:45:29 00:03:09 0:00:00 0:03:09 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Bon-Bon) 20:45:29 20:49:26 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:03:57 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 20:49:26 20:57:18 00:07:52 0:00:00 0:07:52 0:00:00 0:07: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 20:57:18 20:58:28 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 20:58:28 21:00:56 00:02:28 0:02:28 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei tartós öd 21:00:56 21:04:19 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene özleedés 21:04:19 21:04:41 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 21:04:41 21:11:07 00:06:26 0:00:00 0:06:26 0:00:00 0:06: Tisztán Zene magyar zene (Belmondo) 21:11:07 21:14:05 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:02:58 0:00:00 társadalmi célú ( is) ( is) ( is) ( is) ( is) 16

17 Tisztán Zene ülföldi zene 21:14:05 21:21:58 00:07:53 0:00:00 0:07:53 0:00:00 0:07: Tisztán Zene magyar zene (Janicsá Veca - Kocsis Tibor) 21:21:58 21:25:59 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:04:01 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 21:25:59 21:29:47 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03: A Dió Rádió hírei liniai inubátort adományozna 21:29:47 21:32:42 00:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene özleedés 21:32:42 21:33:04 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 21:33:04 21:36:59 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Bery) 21:36:59 21:41:09 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:04:10 0:00: Tisztán Zene játéelőzetes: Több száz ajándé a Diótól 21:41:09 21:41:32 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 21:41:32 21:47:21 00:05:49 0:00:00 0:05:49 0:00:00 0:05: Tisztán Zene magyar zene (A.D. Stúdió) 21:47:21 21:51:43 00:04:22 0:00:00 0:04:22 0:04:22 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 21:51:43 21:55:30 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Rúzsa Magdi) 21:55:30 21:59:23 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 21:59:23 22:00:31 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei sieres a gyöngyösi polgárőrség 22:00:31 22:03:35 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene özleedés 22:03:35 22:03:57 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 22:03:57 22:07:37 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Biini) 22:07:37 22:11:31 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 22:11:31 22:14:31 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Blac II Blac) 22:14:31 22:18:13 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 22:18:13 22:21:48 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Hooligans) 22:21:48 22:25:53 00:04:05 0:00:00 0:04:05 0:04:05 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 22:25:53 22:31:06 00:05:13 0:00:00 0:05:13 0:00:00 0:05: A Dió Rádió hírei Káros a Fidesz 22:31:06 22:34:00 00:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene özleedés 22:34:00 22:34:22 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 22:34:22 22:37:21 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:02: Tisztán Zene magyar zene (Áos) 22:37:21 22:40:55 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00: Tisztán Zene játéelőzetes: Több száz ajándé a Diótól 22:40:55 22:41:18 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 22:41:18 22:45:45 00:04:27 0:00:00 0:04:27 0:00:00 0:04: Tisztán Zene magyar zene (Wolf Kati) 22:45:45 22:49:30 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 22:49:30 22:52:40 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Pál Utcai Fiú) 22:52:40 22:55:57 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 22:55:57 22:59:11 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 0:03: A Dió Rádió hírei Világmegmentő Nap, játéelőzetes 22:59:11 23:00:20 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei tartós öd 23:00:20 23:03:41 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene özleedés 23:03:41 23:04:03 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 23:04:03 23:11:34 00:07:31 0:00:00 0:07:31 0:00:00 0:07: Tisztán Zene magyar zene (Auth Csilla) 23:11:34 23:16:11 00:04:37 0:00:00 0:04:37 0:04:37 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 23:16:11 23:30:14 00:14:03 0:00:00 0:14:03 0:00:00 0:14: A Dió Rádió hírei liniai inubátort adományozna 23:30:14 23:33:09 00:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ( is) ( is) ( is) ( is) ( is) ( is) 17

18 Tisztán Zene özleedés 23:33:09 23:33:31 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 23:33:31 23:37:16 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Zanzibár) 23:37:16 23:41:04 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:03:48 0:00: Tisztán Zene játéelőzetes: Több száz ajándé a Diótól 23:41:04 23:41:28 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 23:41:28 23:44:44 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Ágnes Vanilla) 23:44:44 23:48:17 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:03:33 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 23:48:17 23:59:17 00:11:00 0:00:00 0:11:00 0:00:00 0:11: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 23:59:17 0:00:00 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 00:00:00 6:09:59 17:44:01 4:44:20 12:59:41 Diórádió 87,9 (Hatvan) Dátum Műsor címe Műsor tartalma ezdés vég nettó idő szöveg zene A Dió Rádió Hírei erépárút, gyűjtés, családvédelmi törv., téli ellenörzés, benzinár, világvége magyar zene ülföldi zene özszolg: 0:00:00 0:04:15 00:04:15 0:04:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 is Tisztán Zene ülföldi zene 0:04:15 0:11:24 00:07:09 0:00:00 0:07:09 0:00:00 0:07: Tisztán Zene magyar zene (Cserháti Zsuzsa) 0:11:24 0:16:24 00:05:00 0:00:00 0:05:00 0:05:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:16:24 0:39:34 00:23:10 0:00:00 0:23:10 0:00:00 0:23: Tisztán Zene magyar zene (Jazz+Az) 0:39:34 0:43:46 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:04:12 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:43:46 0:47:49 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:00:00 0:04: Tisztán Zene magyar zene (Szeeres Adrien és Gáspár Laci) 0:47:49 0:51:45 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:03:56 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:51:45 0:58:10 00:06:25 0:00:00 0:06:25 0:00:00 0:06: Tisztán Zene magyar zene (Groovhouse) 0:58:10 1:01:43 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:03:33 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:01:43 1:05:06 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:00:00 0:03: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 1:05:06 1:06:15 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:06:15 1:28:46 00:22:31 0:00:00 0:22:31 0:00:00 0:22: Tisztán Zene magyar zene (Hevesi Tamás) 1:28:46 1:32:59 00:04:13 0:00:00 0:04:13 0:04:13 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:32:59 1:43:01 00:10:02 0:00:00 0:10:02 0:00:00 0:10: Tisztán Zene magyar zene (Auth Csilla) 1:43:01 1:46:43 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:46:43 1:57:42 00:10:59 0:00:00 0:10:59 0:00:00 0:10: Tisztán Zene magyar zene (Áos) 1:57:42 2:01:21 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:03:39 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:01:21 2:06:03 00:04:42 0:00:00 0:04:42 0:00:00 0:04: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 2:06:03 2:07:11 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:07:11 2:14:10 00:06:59 0:00:00 0:06:59 0:00:00 0:06: Tisztán Zene magyar zene (Biini) 2:14:10 2:16:52 00:02:42 0:00:00 0:02:42 0:02:42 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:16:52 2:27:08 00:10:16 0:00:00 0:10:16 0:00:00 0:10: Tisztán Zene magyar zene (Rúzsa Magdi) 2:27:08 2:31:04 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:03:56 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:31:04 2:38:38 00:07:34 0:00:00 0:07:34 0:00:00 0:07: Tisztán Zene magyar zene (Ágne Vanilla) 2:38:38 2:42:44 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:04:06 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:42:44 2:46:20 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Bartó Krisztián) 2:46:20 2:50:18 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:03:58 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:50:18 3:06:15 00:15:57 0:00:00 0:15:57 0:00:00 0:15: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 3:06:15 3:07:22 00:01:07 0:01:07 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 3:07:22 3:11:05 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03:43 18

19 Tisztán Zene magyar zene (Janicsá Veca, Kocsis Tibor) 3:11:05 3:15:07 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 3:15:07 3:28:37 00:13:30 0:00:00 0:13:30 0:00:00 0:13: Tisztán Zene magyar zene (Anita) 3:28:37 3:32:24 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 3:32:24 3:45:09 00:12:45 0:00:00 0:12:45 0:00:00 0:12: Tisztán Zene magyar zene (Embere) 3:45:09 3:48:49 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 3:48:49 3:58:28 00:09:39 0:00:00 0:09:39 0:00:00 0:09: Tisztán Zene magyar zene (Bartó Eszter) 3:58:28 4:01:05 00:02:37 0:00:00 0:02:37 0:02:37 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:01:05 4:04:08 00:03:03 0:00:00 0:03:03 0:00:00 0:03: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 4:04:08 4:05:16 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:05:16 4:09:36 00:04:20 0:00:00 0:04:20 0:00:00 0:04: Tisztán Zene magyar zene (Vision) 4:09:36 4:12:51 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:03:15 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:12:51 4:15:54 00:03:03 0:00:00 0:03:03 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (UP) 4:15:54 4:18:47 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:02:53 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:18:47 4:22:17 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Caramel) 4:22:17 4:25:49 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:25:49 4:36:07 00:10:18 0:00:00 0:10:18 0:00:00 0:10: Tisztán Zene magyar zene (Rapülő) 4:36:07 4:39:28 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:39:28 4:43:11 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Zséda) 4:43:11 4:47:15 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:04:04 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:47:15 4:50:10 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:00:00 0:02: Tisztán Zene magyar zene (Szeeres Adrien) 4:50:10 4:53:28 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:03:18 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:53:28 4:56:41 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Bon-Bon) 4:56:41 4:59:49 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:03:08 0:00: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 4:59:49 5:00:58 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió Hírei erépárút-hatvan; csooládé- Gyöngyös; állatartás-gyöngyös 5:00:58 5:04:36 00:03:38 0:03:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 is Jó reggelt Hatvan! néma csend 5:04:36 5:10:26 00:05:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! magyar zene (Zanzibar) 5:10:26 5:14:26 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 5:14:26 5:29:09 00:14:43 0:00:00 0:14:43 0:00:00 0:14: Jó reggelt Hatvan! magyar zene (Muri Eniő) 5:29:09 5:32:21 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:03:12 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 5:32:21 5:35:59 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:03: Jó reggelt Hatvan! magyar zene (Edda) 5:35:59 5:40:51 00:04:52 0:00:00 0:04:52 0:04:52 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 5:40:51 5:45:42 00:04:51 0:00:00 0:04:51 0:00:00 0:04: Jó reggelt Hatvan! Játé felhívás gyereene 5:45:42 5:46:04 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! onf. névnapo, időjárás 5:46:04 5:47:49 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió Hírösszefoglalója (Önerőtámogatás- Önerőtámogatás-Gyöngyös 5:47:49 6:00:30 00:12:41 0:12:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 is Gyöngyös ) Jó reggelt Hatvan! onf. névnapo, 6:00:30 6:00:54 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! Világmegmentő Nap, játéelőzetes 6:00:54 6:02:02 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió Hírei bővíti gyártóapacitását 6:02:02 6:05:27 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 is Jó reggelt Hatvan! özleedés 6:05:27 6:05:53 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! onf. Névnap, időjárás 6:05:53 6:07:15 00:01:22 0:01:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 6:07:15 6:10:30 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03: Jó reggelt Hatvan! orvosmeteorrológia, alendárium 6:10:30 6:13:43 00:03:13 0:03:13 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 6:13:43 6:17:22 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:03: Jó reggelt Hatvan! Kisebbsége Napja 6:17:22 6:20:46 00:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19

20 Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 6:20:46 6:24:01 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03: Jó reggelt Hatvan! programajánló 6:24:01 6:27:38 00:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 6:27:38 6:30:42 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:00:00 0:03: Jó reggelt Hatvan! onf. 6:30:42 6:31:23 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! Játé felhívás gyereene 6:31:23 6:31:58 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió Hírei inevezté a járási havatalo vezetőit 6:31:58 6:35:24 00:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 is Jó reggelt Hatvan! özleedés 6:35:24 6:35:55 00:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 6:35:55 6:39:28 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03: Jó reggelt Hatvan! horoszóp 6:39:28 6:42:32 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 6:42:32 6:46:02 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03: Jó reggelt Hatvan! gazdasági híre 6:46:02 6:49:03 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 6:49:03 6:52:36 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03: Jó reggelt Hatvan! a citrom 6:52:36 6:56:14 00:03:38 0:03:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 6:56:14 6:59:05 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:00:00 0:02: Jó reggelt Hatvan! onf. 6:59:05 6:59:46 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! Világmegmentő Nap, játéelőzetes 6:59:46 7:00:56 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió Hírei inevezté a járási havatalo vezetőit 7:00:56 7:04:28 00:03:32 0:03:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 is Jó reggelt Hatvan! özleedés 7:04:28 7:05:15 00:00:47 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! onf. 7:05:15 7:06:39 00:01:24 0:01:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 7:06:39 7:10:14 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03: Jó reggelt Hatvan! főzési tanácso 7:10:14 7:13:25 00:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 7:13:25 7:17:07 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:00:00 0:03: Jó reggelt Hatvan! onf. 7:17:07 7:18:09 00:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! Sporthíre is 7:18:09 7:21:35 00:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! magyar zene (Rúzsa Magdi) 7:21:35 7:24:29 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:02:54 0:00: Jó reggelt Hatvan! onf. 7:24:29 7:27:53 00:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 7:27:53 7:30:39 00:02:46 0:00:00 0:02:46 0:00:00 0:02: Jó reggelt Hatvan! onf. 7:30:39 7:31:20 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! Játé felhívás gyereene 7:31:20 7:31:57 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 7:31:57 7:33:20 00:01:23 0:01:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! Társadalmi célú relám 7:33:20 7:33:52 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 társadalmi célú A Dió Rádió Hírei Önerőtámogatás-Gyöngyös 7:33:52 7:37:28 00:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 is Jó reggelt Hatvan! özleedés 7:37:28 7:38:11 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! özleedés 7:38:11 7:40:08 00:01:57 0:01:57 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! testületi ülés (Hatvan) 7:40:08 7:44:17 00:04:09 0:04:09 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 7:44:17 7:46:49 00:02:32 0:00:00 0:02:32 0:00:00 0:02: Jó reggelt Hatvan! testületi ülés (Hatvan) 7:46:49 7:51:19 00:04:30 0:04:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! ülföldi zene 7:51:19 7:53:51 00:02:32 0:00:00 0:02:32 0:00:00 0:02: Jó reggelt Hatvan! onf. Gazdiereső 7:53:51 7:57:13 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! magyar zene (Magashegyi Underground) 7:57:13 7:59:26 00:02:13 0:00:00 0:02:13 0:02:13 0:00: Jó reggelt Hatvan! onf. 7:59:26 8:00:07 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! Világmegmentő Nap, játéelőzetes 8:00:07 8:01:16 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 8:01:16 8:02:58 00:01:42 0:01:42 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió Hírei állatartás-gyöngyös 8:02:58 8:06:34 00:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 is Jó reggelt Hatvan! özleedés 8:06:34 8:07:05 00:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Jó reggelt Hatvan! onf. 8:07:05 8:08:12 00:01:07 0:01:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/35752-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30981-7/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31143-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20467-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor teljesítésére, illetve a eresedelmi özleménye felismerhetőségére, megülönböztethetőségére, a özérdeű

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/24661-8/2012. Tárgy: a özszolgálati műsorszámora vonatozó vállalás alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: A hatósági ellenőrzés megállapításai és a 2012. június 25-e és július

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32326-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettsége megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13012-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzási, a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozó ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: 1. A hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13. Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 24. heti ülésszakának napirendjére 2012. június 13. (szerda) Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben