A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév"

Átírás

1 M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató K a p o s v á r, Fő u T e l e f o n : ( 8 2 ) F a x : ( 8 2 ) E - m a i l : s o m o g y k h- m l a b. h u H o n l a p : w w w. s o m o g y. g o v. h u v a g y w w w. m u n k a. h u

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 A felmérés lényege...3 A minta nagysága és összetétele...3 A felmérés eredményei...6 Három hónapon belüli változás (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...7 Három hónapon belüli változás (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül)...9 Tizenkét hónap múlva várható változás (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...10 Tizenkét hónap múlva várható változás (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül)...11 Várható alakulás a közfoglalkoztatásban résztvevők körében...12 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatásainak és aktív eszközeinek rangsorolása...13 Táblázatok...15 A felmérésben résztvevő munkáltatók ágazati reprezentációja...15 A felmérésben résztvevő munkáltatóknál alkalmazásban állók ágazati reprezentációja (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...16 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai gazdasági áganként (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...17 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai vállalati méret szerint (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...18 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai kirendeltségi körzetenként (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...18 A 3 hónapon belüli mozgásokban érintettek foglalkozási csoportok szerint (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...19 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai gazdasági áganként (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül)...21 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai vállalati méret szerint (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül)...22 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai kirendeltségi körzetenként (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül)

3 A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés, amely immár több éves múltra tekint vissza, jelen elemzés már a harmincharmadik adatgyűjtés eredményeit ismerteti. A felmérés elemszámát tekintve jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legnagyobb volumenű saját adatgyűjtése, melyben főként a kirendeltségekkel partneri viszonyt ápoló munkaadók vesznek részt, azonban nem reprezentálja a gazdasági szervezetek területi, ágazati és nagyság kategóriák szerinti összetételét. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés elsődleges célja a megszólított gazdasági szervezetek és az NFSZ kirendeltségei közötti munkakapcsolat erősítése: a cégek várható munkaerőkeresletére történő gyors reagálás, illetve a várható csökkentések révén érintett dolgozók mielőbbi munkába helyezése. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés további célját képezi a munkaerő-piaci folyamatok iránt érdeklődők tájékoztatása, a döntési folyamatok elősegítése. A felmérés során egy rövid kérdőívet juttatunk el a bevont munkáltatókhoz, amely a vállalatok aktuális, valamint a három hónap és egy év múlva várható statisztikai állományi ára, a következő három hónap várható munkaerőforgalmára vonatkozó, valamint egy negyedévente változó kérdést tartalmaz. A válaszadás a kitöltött kérdőívek kirendeltségekre való visszaküldésével, illetve interneten keresztül on-line történhet. A ére vonatkozó adatfelvétel július 2. és 19. között került lebonyolításra. A kérdőívben a munkáltatók a június 30-i statisztikai állományi ukat közölték, és ehhez képest adták meg a várható mozgást. A minta nagysága és összetétele A jelenlegi adatfelvétel lebonyolítása során a Somogy megyei munkaügyi kirendeltségek összesen 581 munkáltatót kértek fel az adatlap kitöltésére. Ebből a visszaérkezett és a felmérés szempontjából érvényes adatlapok 490 darab volt. A válaszadóknál június végén összesen személy dolgozott, közülük 1798-an a közfoglalkoztatás valamelyik formája keretében. Az előző felmérés adataihoz képest a válaszadók 10-zel (2,1%-kal) növekedett, és a mintánkban szereplő foglalkoztatotti kör is 908 fővel (3,1%-kal) gyarapodott. A válaszadó szervezetek több mint háromnegyede (76,5%-a) a mikro- és kisvállalkozások körébe tartozott, ugyanakkor a felmérésben érintett munkavállalók kevesebb mint egyötöde (19,3%-a) állt alkalmazásban ezeknél a cégeknél. A felmérésben szereplő munkavállalók 80,7%-át a minta 23,5%- át kitevő, legalább 50 fős alkalmazotti mal rendelkező munkáltatók foglalkoztatták. 3

4 A felmérésben résztvevő munkáltatók és az általuk foglalkoztatott munkavállalók számának Vállalati méret vállalati méret szerinti összetétele Adatlapot kitöltő munkáltatók (db) megoszlása Az adatlapot kitöltő munkáltatóknál foglalkoztatottak megoszlása Ebből: a közfoglalkoztatottak megoszlása Mikro (0-9 fő) , ,6 1 - Kis (10-49 fő) , , ,5 Közép ( fő) 93 19, , ,4 Nagy (250 fő felett) 22 4, , ,1 Összesen , , ,0 A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérésben részvett munkáltatók a Somogy megyében regisztrált gazdasági szervezetek 0,8%-át jelentették. Az általuk foglalkoztatott pedig a megyei szinten alkalmazásban állók táborának 47,3%-át tette ki. A korábbi felmérésekhez hasonlóan a mostaniban is a felkeresett munkáltatók legnagyobb része a feldolgozóiparból és a kereskedelemből került ki, mindkét ágazat képviselői egyenként a válaszadók mintegy 23%-át jelentették. Ennél jóval alacsonyabb, 6-9% közötti arányban szerepeltek a mintában a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat gazdasági ágban, az építőiparban, a közigazgatásban, a humán-egészségügyi, szociális ellátás, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén tevékenykedő munkáltatók. A többi gazdasági ágba tartozó foglalkoztatók aránya egyenként 5% alatt maradt. A feldolgozóiparon belül a válaszadók számát tekintve az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása (22,6%), a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása (20,9%), valamint a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység (13%) ágazatok képviseltették magukat a legnagyobb arányban. A kiküldött kérdőívre válaszoló cégeknél foglalkoztatottak ágazati megoszlását tekintve, legtöbben (39%) a feldolgozóiparban dolgoztak. A közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás, a kereskedelem, gépjárműjavítás, a humán-egészségügyi, szociális ellátás, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, illetve a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás gazdasági ágak az összes foglalkoztatotti egyenként 8-9% közötti mértékét adták. A feldolgozóiparban alkalmazásban állók 26,2%-a a villamos berendezés gyártása területén tevékenykedett, míg 20,1%-a a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 16,1%-a az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása, 12,8%-a pedig a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása ágazatokból került ki. 4

5 A gazdasági szervezetek és az alkalmazásban állók számának gazdasági ágak szerinti Gazdasági ág megoszlása Gazdasági szervezetek számának megoszlása KSH 1 NMF ( ) Alkalmazásban állók számának megoszlása KSH 2 NMF (2013. I. név) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 9,0 32,0 7,7 5,0 Bányászat, kőfejtés 0, Feldolgozóipar 23,5 2,9 38,9 31,1 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás ,2 Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás 1,4 0,2 7,6 3,7 Építőipar 8,4 4,2 4,2 4,4 Kereskedelem, gépjárműjavítás 22,7 8,4 9,1 8,3 Szállítás, raktározás 1,8 1,7 3,5 4,0 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 5,9 14,5 2,0 3,2 Információ, kommunikáció 0,6 1,3 0,1 0,3 Pénzügyi, biztosítási tevékenység 0,4 2,0-0,4 Ingatlanügyletek 1,2 10,0 0,4 0,6 Szakmai, tudományos, műszaki tev. 1,6 5,8 0,2 1,1 Adminisztratív és szolg. tám. tev. 1,4 2,6 0,5 3,0 Közigazgatás, védelem, kötelező tb. 6,5 0,9 9,2 8,8 Oktatás 2,9 2,9 5,0 12,0 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 6,1 1,7 9,0 12,2 Művészet, szórakoztatás, szabad idő 2,3 3,2 1,0 1,3 Egyéb szolgáltatás 4,1 5,6 1,6 0,4 Egyéb tevékenységek - 0,1 - - Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés, illetve a KSH gazdasági ágankénti adatait tekintve mind a szervezetek számát, mind pedig az ott foglalkoztatottak át illetően jelentős eltérések fedezhetőek fel. A legszembetűnőbb eltérés a feldolgozóiparnál tapasztalható, e gazdasági ág mindkét szempontból felülreprezentált a mintában. A gazdasági szervezetek számát tekintve a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, valamint a közigazgatás jelenősen nagyobb súlyban, az ingatlanügyletek, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, valamint a pénzügyi, biztosítási tevékenység pedig a megyében regisztrált gazdasági szervezetek körében betöltött szerepüknél jóval kisebb arányban képviseltették magukat. Az alkalmazott tekintetében a vízellátás, hulladékgazdálkodás és az egyéb 1 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató - Somogy megye, 2013/1 (Részletes megyei adatok) 2 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató - Somogy megye, 2013/1 (Részletes megyei adatok) 5

6 szolgáltatás gazdasági ág esetében mutatkozik számottevő felülreprezentáltság, míg a pénzügyi, biztosítási tevékenység és az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység ágazatokban foglalkoztatottak jelentősen alulreprezentáltak a felmérés mintájában. A felmérésben résztvevő munkáltatók és az általuk foglalkoztatott munkavállalók számának Kirendeltség Adatlapot kitöltő gazdálkodók (db) megoszlása kirendeltségi összetétele 3 Az adatlapot kitöltő gazdálkodóknál foglalkoztatottak megoszlása Ebből: közfoglalkoztatottak megoszlása Barcs 47 9, , ,8 Kaposvár , , ,3 Marcali 61 12, , ,3 Nagyatád 70 14, ,6 1 - Siófok 79 16, ,4 25 1,4 Balatonboglár 46 9, ,4 25 1,4 Csurgó 42 8, , ,0 Tab 41 8, ,4 14 0,8 Összesen , , ,0 Az adatlapot kitöltő foglalkoztatók körzetenként 41 és 104 között alakult, előbbi a tabi térségből, utóbbi a megyeszékhely és vonzáskörzetéből a felmérésbe bevont munkáltatók számát takarta. A megkérdezett gazdasági egységek június végi ának több mint felét (52,4%-át) két térség a kaposvári és a siófoki munkáltatói foglalkoztatták, melyből az előbbiek részesedése 33%-os, az utóbbiaké pedig 19,4%-os volt. A marcali és a tabi kirendeltség területéről a felmérésben résztvevők aránya haladta meg még a 10%-ot (13,3, illetve 10,4%). A nagyatádi körzet részesedése 7,6%-os volt, a barcsi munkaügyi körzet illetékességi területén a mintában szereplők 7,2%-a dolgozott, míg a csurgói és a balatonboglári térség válaszadói egyenként a mintában szereplő alkalmazottak 4-5% közötti mértékének adtak munkát. A kérdőívet kitöltő gazdálkodók átlagos a a kaposvári körzetben volt a legmagasabb (97 fő), melyet Tab (77 fő), Siófok (75 fő), Marcali (66 fő) térsége követett, míg a legalacsonyabb átlagos mal (29 fő) a balatonboglári körzet válaszadó szervezetei rendelkeztek. A felmérés eredményei Az adatfelvétel során többek között arra kellett választ adnia a megkérdezett gazdasági szervezeteknek, hogy a kérdezés időpontjában meglévő alkalmazotti uk hogyan változik 3, illetve 12 hónapos időtávlatban. 3 A re vonatkozó munkaerő-gazdálkodási felmérésben a válaszadó munkáltatók kirendeltségi körzetek szerinti besorolása még a július 1. előtti illetékességi viszonyok alapján történt. 6

7 Három hónapon belüli változás (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) A felmérésben résztvevő munkáltatók legnagyobb része (64,3%-a) 3 hónap múlva a jelenlegivel megegyező mal tervezi működését, a válaszadók 11,2%-a csökkenési elképzelésről számolt be, míg a növelést jelzők aránya 24,5%-os volt. Az elmúlt év azonos időszakában készült felmérés adataihoz viszonyítva a várakozásokban kedvező elmozdulás volt megfigyelhető, hiszen a csökkenést valószínűsítő cégek 4,1 százalékponttal alacsonyabb súlya mellett a stagnálásra és a bővülésre számítóké 1,1, illetve 3 százalékponttal megemelkedett. A munkaadók számának megoszlása a 3 hónap múlva várható alakulási várakozásaik szerint, % 70,0 60,0 51,2 64,5 57,8 62,0 52,7 59,0 63,2 53,1 58,8 64,2 64,3 50,0 40,0 30,0 17,3 20,0 31,5 9,6 25,9 18,0 24,224,2 13,8 12,3 35,0 12,4 28,6 15,3 21,5 25,2 21,7 16,8 24,4 31,2 11,2 24,5 10,0 4,6 0,0 csökkenő stagnáló növekedő december március március június június szeptember szeptember december december március március június június szeptember szeptember december december március március június június szeptember 30. Az elmúlt negyedévekben közölt -alakulási várakozásokat vizsgálva megállapítható, hogy a csökkenést, illetve -növelést prognosztizáló munkáltatók arányában jól nyomon követhetőek a szezonális hatások. A gyarapodást előrejelző cégek legnagyobb arányban általában az I. negyedévben találhatóak, míg a csökkenést prognosztizálók hányada a IV. negyedévben a legmagasabb. Emellett viszont az is jól látható, hogy a gazdálkodó szervezetek jelentős része a meglévő munkaerő megtartására törekszik. A jelenlegi felmérés összesített eredményei alapján a megkérdezett munkáltatói kör együttes alkalmazotti a szeptember végére várhatóan főre módosul, ami a június 30-i stagnálását jelentené, hiszen az előre jelzett csökkenés mindössze 18 fős, 0,1%-os mértékű. A következő három hónapra vonatkozó előrejelzéseket vizsgálva a gazdasági ágak többségében vagy stagnálást vagy minimális változást prognosztizáltak. Volumenét tekintve a legnagyobb mértékű gyarapodást az egyéb szolgáltatás (3,6%) és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (2,5%) gazdasági ágakból jeleztek, de ezek csak kisebb 17, illetve 15 fős ot érintő 7

8 bővülések lesznek. Ennél alacsonyabb volumenű, de jelentősebb ú növekedésre számítanak még a feldolgozóiparban és a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás területén, előbbi ágazatban várhatóan 57 fővel (0,5%-kal), utóbbiban pedig 40 fővel (1,7%-kal) gyarapodhat az alkalmazottak. Ezzel szemben a közigazgatásból számottevőbb (118 főt kitevő, 4,2%-os) csökkenést jeleztek előre, mely azonban szinte teljes egészében a közfoglalkoztatottak állományát érinti. Ezen kívül a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területéről a felmérésben résztvevő munkáltatóknál várható még kisebb fogyás (24 főt érintő, 1%-os), de ez is a közfoglalkoztatottak körében fog bekövetkezni. A feldolgozóiparon belül az alágak többségében gyarapodást jeleztek előre, de az át tekintve egyik alágban sem éri el a 20 főt. A szeptember végi ra vonatkozó előrejelzések vállalati méretkategóriánkénti vizsgálata vegyes képet mutat. A legkisebb cégek 2,6%-kal kívánják bővíteni alkalmazottaik számát, ami 21 fős ot jelent. A kisvállalatok 0,3, a közepes cégek pedig 0,7%-os csökkenést jeleztek előre, előbbiek körében 16, utóbbiaknál 74 fővel apadhat a foglalkoztatottak, míg nagyvállalatok 51 fővel, 0,4%-kal kívánják emelni dolgozóik számát. A három hónapos előrejelzés adatait kirendeltségenként tekintve a nagyatádi és a tabi térségből jelezték a legkisebb változást, előbbi körzetben mindössze 1 fős bővülés, utóbbiban pedig 5 fős csökkenés várható. Kisebb volumenű gyarapodást prognosztizáltak a siófoki körzet megkérdezett munkáltatói, ahol 62 fővel (1%-kal) emelkedhet az alkalmazottak, valamint a barcsi (+20 fő, +0,9%) és a kaposvári (+15 fő, +0,1%) körzet válaszadói számoltak még be bővítő elképzelésekről. Ezzel szemben a balatonboglári munkaügyi kirendeltség illetékességi területén 20 fővel (1,5%-kal), a marcali térségben 21 fővel (0,5%-kal), a csurgóiban pedig 70 fővel (4,9%-kal) apadhat a június végén foglalkoztatott dolgozók. A felmérés alapján képet kaphatunk a munkaerő szakmánkénti mozgásáról is. A következő negyedévben 852 belépés és 870 kilépés mellett valósulhat meg az alkalmazásban állók számában előre jelzett 18 fős apadás. A következő három hónapra prognosztizált mozgások összesített egyenlegét foglalkozási főcsoportok szerint tekintve 20 főnél nagyobb ot érintő gyarapodást a fém- és villamosipari foglalkozások (39 fő) és a feldolgozóipari gépek kezelői (26 fő) esetében jelezték előre. 20 főt meghaladó csökkenést pedig a takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások esetében 8

9 prognosztizáltak, tehát a munkakörök többségében egyenlegét tekintve várhatóan csak kisebb változások fognak érvényesülni. A következő 3 hónapra jelzett változások FEOR 2 számjegyű csoportokban (20 fő és felette) Építőipari foglalkozások Irodai, ügy v iteli foglalkozások Könny űipari foglalkozások Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások Élelmiszer-ipari foglalkozások Kereskedelmi és v endéglátó-ipari foglalkozások Járműv ezetők és mobil gépek kezelői Feldolgozóipari gépek kezelői Fém- és v illamosipari foglalkozások Összeszerelők Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások Takarítók és hasonló jellegű egy szerű foglalkozások Egy szerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások Belépő 20 Kilépő A fenti grafikonon szereplő foglalkozási csoportokon belüli foglalkozásokat vizsgálva egyenlegét tekintve 20 főt elérő gyarapodást az egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gépek kezelői esetében (28 fő) jeleztek előre. Ezzel szemben 20 főt meghaladó csökkenésre az egyéb takarító és kisegítő (80 fő), valamint az egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozásúak (27 fő) körében lehet számítani. Három hónapon belüli változás (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) Az eddigiekben a munkaadók adatait és várakozásait úgy vizsgáltuk, hogy ezekben az adatokban a közfoglalkoztatásban részt vevők ai is szerepeltek. Jelen fejezetben a közfoglalkoztatottak nélkül vizsgáljuk meg a várható változásokat. A felmérésben részvett munkáltatók közfoglalkoztatottak nélküli alkalmazotti köre június végén főt számlált, a szeptember 30-ra tervezett pedig főt tett ki. Ez alapján 154 fős, 0,5%-os gyarapodás várható. Az ágazati várakozásokat tekintve a legjelentősebb volumenű gyarapodást az egyéb szolgáltatás (4,1%) és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (2,5%) területéről jelezték, ahol sorrendben 19, illetve 15 fővel gyarapodhat a dolgozók. Ennél nagyobb ot érintő (57 fős), de 9

10 arányaiban kisebb (0,5%-os) bővülés várható a feldolgozóiparban. A megyei átlagos gyarapodási ütemet meghaladó növekedést jeleztek előre a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás (40 fő, 1,7%), valamint az építőipar (22 fő, 1,8%) gazdasági ágak megszólított gazdálkodó szervezetei. A többi nemzetgazdasági ágban alapvetően stagnálással számolnak. A vállalati méretkategóriánkénti előrejelzések vizsgálatakor az látható, hogy mind a négy kategóriában bővülésre számítanak. A legkisebb cégek 21 fős (2,6%-os) gyarapodást várnak. A kisvállalatok 31 fős (0,6%-os) bővülésre számítanak, míg a közepes méretű és a nagyvállalatok 0,3, illetve 0,6%-os növekedést prognosztizáltak, előbbiek esetében 26 fővel, utóbbiaknál pedig 76 fővel lehet több az alkalmazottak. A közfoglalkoztatásban résztvevők adatainak figyelmen kívül hagyásával arányaiban a barcsi munkaügyi körzetben lehet a legnagyobb mértékű (2,5%-os, 46 fős) növekedésre számítani. A siófoki (1,1%), a kaposvári (0,7%) körzetből prognosztizáltak még a megyei átlagnál jelentősebb gyarapodást, ami mindkét esetben 65 fős ot takarhat. A balatonboglári munkaügyi kirendeltségen 1,2%-os apadást, a többi térségben mindössze néhány fős változást jeleztek előre. Az alkalmazásban állók közfoglalkoztatottak nélküli körét érintően a ben összesen 540 fő belépését és 386 fő kilépését jelezték előre a munkáltatók. A különbségként előálló 154 fős bővülés több mint 60%-a három foglalkozási főcsoportban fog várhatóan bekövetkezni: a fém- és villamosipari foglalkozásúak 39 fővel, az egyszerű ipari, építőipari és mezőgazdasági foglalkozásúaké 31 fővel, a feldolgozóipari gépek kezelőié pedig 26 fővel emelkedhet meg. Egyenlegét tekintve legalább 20 fős változást más foglalkozási főcsoportból nem jeleztek. Tizenkét hónap múlva várható változás (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) A megkérdezett gazdálkodók 64,5%-a egy éven belül a meglévő munkaerejének megtartására stagnálásra számít, 11%-os volt a csökkenést előrejelzők aránya, míg a válaszadók 24,5%-a ának növelését tervezi. Az előző év azonos időszakában készült felmérés adataihoz viszonyítva a csökkenést előrejelző cégek hányadának 6,1 és a növekedést tervezők arányának 2,8 százalékpontos visszaesése mellett a stagnálást valószínűsítőké 8,9 százalékponttal megemelkedett, ezzel arányuk az elmúlt 3 év legmagasabb értékét vette fel. A bővítések és a csökkentések vonzatát tekintve megállapítható, hogy a felmérésben résztvevő munkáltatók foglalkoztatotti állományában éves viszonylatban összességében 271 fős, 0,9%-os gyarapodás várható, melynek eredményeként a június végi uk előreláthatóan főt tesz majd ki. 10

11 Ezen eredmény elsősorban a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás (169 fő, 7,3%), a feldolgozóipar (162 fő, 1,4%), a kereskedelem, gépjárműjavítás (47 fő, 1,7%) és az egyéb szolgáltatás (17 fő, 3,6%) gazdasági ágak megkérdezett munkáltatóinak növelő várakozásainak következményeként állt elő, melyet a közigazgatás és az építőipar területén tapasztalt 118 fős, 4,2%-os, illetve 35 fős, 2,7%-os csökkentő elképzelések tompítottak. A feldolgozóiparon belül szinte az összes ágban bővítéssel számolnak, mely várhatóan a fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása ágazatban lesz a legjelentősebb (61 fős, 4%-os). A távlati elképzeléseket tekintve a legkisebb munkáltatóknál várható az alkalmazott legnagyobb arányú emelkedése, a jelzett 7,7%-os növekedés 62 fős bővülést jelent. A közepes- és a nagyvállalatok is gyarapodó alkalmazotti körrel számolnak, melynek mértéke előbbiek esetében 37 főt kitevő, 0,4%-os, utóbbiaknál pedig 184 fős, 1,3%-os lehet. A kisvállalatok ugyanakkor alkalmazottaik számának minimális (0,2%-os) visszaesését vetítették előre, melynek vonzata mindössze 12 fő. ennél alacsonyabb szintű volt. Az előrejelzéseket az egyes munkaügyi kirendeltségek szerint tekintve megállapítható, hogy a prognosztizált bővülés lényegében két munkaügyi kirendeltség a siófoki és a kaposvári válaszadóinál fog megvalósulni, előbbiben 168 fős (2,8%-os), utóbbiban pedig 157 fős (1,6%-os) gyarapodással számolnak. A nagyatádi körzetben érvényesülnek még pozitív várakozások, itt az alkalmazott 34 fős, 1,5%-os bővülését jelezték előre. A tabi kirendeltség munkaadói 35 fővel (1,1%-kal) kívánják csökkenteni foglalkoztatottjaik körét, a többi körzetből előre jelzett csökkenési ütem egyenként Tizenkét hónap múlva várható változás (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) A felmérésben részt vevő foglalkoztatóknál dolgozók a közfoglalkoztatásban résztvevők adatai nélkül június 30-án várhatóan fő lesz, ami az egy évvel korábbi hoz képest 380 fős, 1,3%-os bővülést jelent. A várható változás a közfoglalkoztatottakkal együtt figyelembe vett várakozásoknál (0,9%-os növekedés) kedvezőbb képet mutat. 11

12 Az egyes gazdasági ágakba tartozó munkáltatók összesített várakozásai alapján a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás területén (+169 fő, +7,3%), a feldolgozóiparban (+162 fő, +1,4%), a kereskedelem, gépjárműjavítás (+47 fő, +1,7%), valamint az egyéb szolgáltatás (+20 fő, +4,3%) gazdasági ágban várható jelentősebb gyarapodás. Az előrejelzések alapján fogyásra mindössze az építőiparban lehet számítani (-35 fő, -2,8%). A június végéig adott előrejelzések mind a négy vállalati nagyság-kategóriában növekedést mutatnak. A mikrovállalkozások 7,6%-kal kívánják bővíteni alkalmazottaik körét, ami 61 főt érinthet. Ennél kisebb 1% körüli mértékű gyarapodással számolnak a kis-, közepes- és nagyvállalatok, melynek várható vonzata sorrendben 44, 97, illetve 178 fős lehet. A munkaügyi körzetek szerinti előrejelzéseket vizsgálva mindössze a balatonboglári és a tabi térségben találkozhattunk csökkentő elképzelésekkel (-0,8, illetve -0,9%), míg a siófoki térség válaszadói 2,9%-os, a barcsiak 1,9%-os, a kaposváriak 1,7%-os, a nagyatádiak pedig 1,4%-os gyarapodásról adtak számot. A növekedés volumene a marcali térségben (0,6%) a megyei átlagos szint alatt maradt, míg a csurgói körzetben a stagnálását valószínűsítették. Várható alakulás a közfoglalkoztatásban résztvevők körében A felmérésben résztvevő cégek mintegy 7%-a alkalmazott közfoglalkoztatottakat is, melyek június végi a összesen 1798 főt tett ki. A felmérés adatai alapján főként a közigazgatásban, illetve a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területén tevékenykedtek. Területi aspektusból vizsgálva a okat, kiemelhető, hogy a közfoglalkoztatottként dolgozók több mint fele (57%-a) a kaposvári körzet munkaadóinál állt alkalmazásban. A közfoglalkoztatottak 18%-a a barcsi, egytizede pedig a marcali és a csurgói térség munkáltatóinál tevékenykedett, a balatonboglári, a siófoki, a tabi és a nagyatádi körzet válaszadó szervezeteinél egyenként az ilyen típusú munkát végzők kevesebb mint 1,5%-a dolgozott. A megkérdezett munkáltatóink közfoglalkoztatotti állományi ukat szeptember 30-ra 1626 főben irányozták elő, ami 172 fős, 9,6%-os csökkenést jelentene. A június végi időpontra vonatkozóan pedig 1689 fős prognosztizálása történt meg, tehát egy év távlatában 109 fős, 6,1%-os csökkenésre számítanak. A szeptember végére előre jelzett 172 fős csökkenés 312 személy belépése és 484 fő kilépése mellett fog várhatóan megvalósulni. A mozgások döntően három foglalkozási főcsoportot érintenek: a takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások keretében dolgozók 86 fővel, az egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozásúaké 41 fővel, az egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozásúaké pedig 23 fővel fog várhatóan mérséklődni. 12

13 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatásainak és aktív eszközeinek rangsorolása A felmérés során megkértük a munkáltatókat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott szolgáltatások és aktív eszközök rangsorolására is, melyek fontosságát egy háromfokú skálán értékelhették (nagyon fontos, fontos, egyáltalán nem fontos). Ezen túl annak jelölésére is lehetőség nyílt, ha egy cég esetleg nem ismeri az adott támogatási formát. Nagyon fontos Fontos Egyáltalán nem fontos Nem ismerjük ezt a támogatási formát Válaszadók Nem válaszolt Résztvevők Válaszadók (db) Első Munkahely Garancia program Szolgáltatás, segítségnyújtás, amelyre Önnek szüksége lenne: Egyéb támogatási formák, amelyre Önnek szüksége lenne Bér, bérköltség támogatás Munkahelymegőrzés támogatása Bérkompenzáció támogatása Munkahelyteremtő beruházás támogatása Tájékozódás a munkaerő-piacról, az álláskeresők összetételéről Foglalkoztatáshoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai segítségnyújtás Megfelelő munkaerő biztosítása (munkaközvetítés) Foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok ismertetése A megkérdezett munkáltatóink a felsorolt aktív eszközök és szolgáltatások közül legnagyobb jelentőségűnek a bérjellegű támogatásaink igénybevételének lehetőségét tartották, hiszen ezt a válaszadók kicsit kevesebb mint háromnegyede nagyon fontosnak ítélte meg. Az adott eszközt véleményezők 56%-a a munkahelymegőrzés támogatásának is hasonló jelentőséget tulajdonított, míg minden második válaszadó a bérkompenzáció támogatását is ebbe a kategóriába sorolta be. 45%-hoz közelített azok hányada, akik cége számára az Első munkahely garancia program és a munkahelyteremtő beruházások támogatása is kiemelt jelentőséggel bír. A fontos kategóriába a legnagyobb arányban munkaerő-piaci szolgáltatásainkat sorolták a munkáltatóink, így a tájékoztatást a munkaerőpiacról, az álláskeresők összetételéről, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó tanácsadást, szakmai segítségnyújtást, a munkaközvetítést, valamint a foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok ismertetését. 13

14 Az adott szolgáltatást, aktív eszközt fontosnak tartó szervezetek (a válaszadók százalékában) 3,0 Bér, bérköltség támogatás 71,3 25,2 0,5 Munkahelymegőrzés támogatása 56,0 32,8 9,3 1,9 Bérkompenzáció támogatása 49,9 38,4 9,0 2,7 Megfelelő munkaerő biztosítása (munkaközvetítés) 37,7 48,6 13,1 0,6 Foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok ismertetése 37,3 48,2 14,0 0,5 Foglalkoztatáshoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai segítségnyújtás 28,3 55,7 14,9 1,1 Első Munkahely Garancia program 44,8 38,3 8,7 8,2 Munkahelyteremtő beruházás támogatása 43,8 37,7 15,2 3,3 Tájékozódás a munkaerő-piacról, az álláskeresők összetételéről 19,5 56,7 21,8 2,0 Szolgáltatás, segítségnyújtás, amelyre Önnek szüksége lenne 15,4 61,5 15,4 7,7 Egyéb támogatási formák, amelyre Önnek szüksége lenne 15,4 50,0 25,0 9,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nagyon fontos Fontos Egyáltalán nem fontos Nem ismerjük a támogatási formát A grafikonból jól látható, hogy a kérdésre válaszadó munkáltatói körben a konkrét (egyebek nélküli) támogatási és szolgáltatási formák támogatottsága magas, átlagosan 86%-os volt, amely az egyes formák vonatkozásában 76 és 97% között alakult. Ugyanakkor elmondható az is, hogy a válaszadók körében a felsorolt aktív eszközöket, illetve szolgáltatásokat nem ismerők aránya alacsony szintű volt. Kaposvár, augusztus

15 Táblázatok Gazdasági ág Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat A felmérésben résztvevő munkáltatók ágazati reprezentációja A NMF-ben résztvevő szervezetek (db) megoszlása Regisztrált gazdasági szervezetek 4 (db) megoszlása Minta aránya a reg. gazd. szervezetek számához 44 9, ,0 0,2 Bányászat, kőfejtés 1 0,2 15-6,7 Feldolgozóipar , ,9 6,7 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás 7 1,4 96 0,2 7,3 Építőipar 41 8, ,2 1,6 Kereskedelem, gépjárműjavítás , ,4 2,2 Szállítás, raktározás 9 1, ,7 0,9 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 29 5, ,5 0,3 Információ, kommunikáció 3 0, ,3 0,4 Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2 0, ,0 0,2 Ingatlanügyletek 6 1, ,0 0,1 Szakmai, tudományos, műszaki tev. 8 1, ,8 0,2 Adminisztratív és szolg. tám. tev. 7 1, ,6 0,4 Közigazgatás, védelem, kötelező tb. 32 6, ,9 5,9 Oktatás 14 2, ,9 0,8 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 30 6, ,7 2,9 Művészet, szórakoztatás, szabad idő 11 2, ,2 0,6 Egyéb szolgáltatás 20 4, ,6 0,6 Egyéb tevékenységek ,1 - Összesen , ,0 0,8 4 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató - Somogy megye, 2013/1 (Részletes megyei adatok) 15

16 Táblázatok A felmérésben résztvevő munkáltatóknál alkalmazásban állók ágazati reprezentációja Gazdasági ág Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Az NMF-ben szereplő cégeknél án foglalkoztatottak megoszlása Alkalmazásban állók a KSH adatai szerint I. negyedév megoszlása Reprezentációs arány , ,0 73,1 Bányászat, kőfejtés ,9 Feldolgozóipar , ,1 59,2 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás ,2 - Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás , ,7 97,6 Építőipar , ,4 45,2 Kereskedelem, gépjárműjavítás , ,3 52,2 Szállítás, raktározás , ,0 40,9 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 611 2, ,2 29,8 Információ, kommunikáció 21 0, ,3 12,6 Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,4 3,7 Ingatlanügyletek 121 0, ,6 29,8 Szakmai, tudományos, műszaki tev. 73 0, ,1 10,1 Adminisztratív és szolg. tám. tev , ,0 8,3 Közigazgatás, védelem, kötelező tb , ,8 49,0 Oktatás , ,0 19,5 Humán-egészségügyi, szociális ellátás , ,2 34,7 Művészet, szórakoztatás, szabad idő 299 1, ,3 36,3 Egyéb szolgáltatás 477 1, ,4 202,1 Összesen , ,0 47,3 5 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató - Somogy megye, 2013/1 (Részletes megyei adatok) 6 A 100%-ot meghaladó reprezentációs arány részint abból fakad, hogy az NMF telephelyi adatokat tartalmaz szemben a KSH székhely szerinti felmérésével, másrészt eltérő a két felmérés vonatkozási időszaka 16

17 Táblázatok A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai gazdasági áganként Gazdasági ág (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Jelenlegi ( ) 3 hónap múlva várható Változás a jelenlegi hoz 1 év múlva várható Változás a jelenlegi hoz Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hal , Bányászat, kőfejtés ,0 Feldolgozóipar , ,4 Ebből: Élelmiszer, ital, dohányt. gyárt , ,3 Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység , , , ,8 Vegyi anyag, termék gyártása Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása , , , , ,8 Villamos berendezés gyártása , ,4 Gép, gépi berendezés gyártása , ,4 Járműgyártás , ,3 Egyéb feldolgozóipari tevékenység , ,9 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás , ,3 Építőipar , ,7 Kereskedelem, gépjárműjavítás , ,7 Szállítás, raktározás ,1 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás , ,5 Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,0 Ingatlanügyletek ,7 Szakmai, tudományos, műszaki tev , Adminisztratív és szolg. tám. tev , Közigazgatás, védelem, kötelező tb , ,2 Oktatás , ,1 Humán-egészségügyi, szociális ellátás , ,4 Művészet, szórakoztatás, szabad idő , ,7 Egyéb szolgáltatás , ,6 Összesen , ,9 17

18 Táblázatok A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai vállalati méret szerint Vállalati méret (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Jelenlegi ( ) 3 hónap múlva várható Változás a jelenlegi hoz 1 év múlva várható Változás a jelenlegi hoz Mikro , ,7 Kis , ,2 Közép , ,4 Nagy , ,3 Összesen , ,9 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai kirendeltségi Kirendeltség körzetenként 7 (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) 3 hónap múlva várható Jelenlegi változása a ( ) jelenlegi hoz 1 év múlva várható változása a jelenlegi hoz Barcs , ,8 Kaposvár , ,6 Marcali , ,4 Nagyatád ,5 Siófok , ,8 Balatonboglár , ,0 Csurgó , ,3 Tab , ,1 Összesen , ,9 7 A re vonatkozó munkaerő-gazdálkodási felmérésben a válaszadó munkáltatók kirendeltségi körzetek szerinti besorolása még a július 1. előtti illetékességi viszonyok alapján történt. 18

19 Táblázatok A 3 hónapon belüli mozgásokban érintettek foglalkozási csoportok szerint (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Foglalkozási csoportok (FEOR2) Belépő Kilépő Egyenleg 11 Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Szociális szolgáltatási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Oktatók, pedagógusok Gazdálkodási jellegű foglalkozások Jogi és társadalomtudományi foglalkozások Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Egyéb magasan képzett ügyintézők Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások Szakmai irányítók, felügyelők Egészségügyi foglalkozások Oktatási asszisztensek Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások Egyéb ügyintézők Irodai, ügyviteli foglalkozások Ügyfélkapcsolati foglalkozások Kereskedelmi és vendéglátói-pari foglalkozások Szolgáltatási foglalkozások Mezőgazdasági foglalkozások Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások Élelmiszer-ipari foglalkozások Könnyűipari foglalkozások Fém- és villamosipari foglalkozások Kézműipari foglalkozások Építőipari foglalkozások Egyéb ipari és építőipari foglalkozások Feldolgozóipari gépek kezelői Összeszerelők Helyhez kötött gépek kezelői

20 Táblázatok 84 Járművezetők és mobil gépek kezelői Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások Összesen

21 Táblázatok A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai gazdasági áganként Gazdasági ág (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) Jelenlegi ( ) 3 hónap múlva várható Változás a jelenlegi hoz 1 év múlva várható Változás a jelenlegi hoz Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hal , Bányászat, kőfejtés ,0 Feldolgozóipar , ,4 Ebből: Élelmiszer, ital, dohányt. gyárt , ,3 Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység , , , ,8 Vegyi anyag, termék gyártása Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása , , , , ,8 Villamos berendezés gyártása , ,4 Gép, gépi berendezés gyártása , ,4 Járműgyártás , ,3 Egyéb feldolgozóipari tevékenység , ,9 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás , ,3 Építőipar , ,8 Kereskedelem, gépjárműjavítás , ,7 Szállítás, raktározás ,1 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás , ,1 Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,0 Ingatlanügyletek ,7 Szakmai, tudományos, műszaki tev , Adminisztratív és szolg. tám. tev , Közigazgatás, védelem, kötelező tb , ,6 Oktatás , ,1 Humán-egészségügyi, szociális ellátás , ,4 Művészet, szórakoztatás, szabad idő , ,3 Egyéb szolgáltatás , ,3 Összesen , ,3 21

22 Táblázatok A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai vállalati méret szerint Vállalati méret Jelenlegi ( ) (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) 3 hónap múlva várható Változás a jelenlegi hoz 1 év múlva várható Változás a jelenlegi hoz Mikro , ,6 Kis , ,9 Közép , ,0 Nagy , ,3 Összesen , ,3 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai kirendeltségi Kirendeltség körzetenként 8 (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) 3 hónap múlva várható Jelenlegi változása a ( ) jelenlegi hoz 1 év múlva várható változása a jelenlegi hoz Barcs , ,9 Kaposvár , ,7 Marcali , ,6 Nagyatád ,4 Siófok , ,9 Balatonboglár , ,8 Csurgó , ,1 Tab , ,9 Összesen , ,3 8 A re vonatkozó munkaerő-gazdálkodási felmérésben a válaszadó munkáltatók kirendeltségi körzetek szerinti besorolása még a július 1. előtti illetékességi viszonyok alapján történt. 22

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8 2 ) 5 0 5 5 0 4 F a x : ( 8 2 ) 5 0 5

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. I. NEGYEDÉV TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS 2013. I. 2013. IV. NEGYEDÉV KÖZÖTT A 2012. DECEMBER 31 I ÁLLLAPOTHOZ KÉPEST Kőszeg Kőszeg 5,3 2,4

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. IV. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. november Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2013. február 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS P e s t m e g y e i K o r m á n y h i v a t a l M u n k a ü g y i K ö z p o n t MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Takács Szabolcs Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. május 1 0 8 2 B u d a p e

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2016. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági munkaerős-felmérés fogalmai...3 Pest megye gazdasági

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: dr. Iróczki Lénárd 2013. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. február Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96)

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. III. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Valdáné Pató Klára Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. november 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Győr, május

Munkaügyi Központja. Győr, május Munkaügyi Központja Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 2013. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2013. május 9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 522-245

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2013. II. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2015. IV. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2015. november Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96)

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. május Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok, 2013.

Részletesebben

Makrogazdasági környezet

Makrogazdasági környezet Foglalkoztatási helyzetkép 2011. III. negyedévre, különös tekintettel az országos munkaerő piaci adatokra, illetve a Szolnoki Munkaügyi Kirendeltségre. Makrogazdasági környezet A KSH munkaerő felmérése

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS B u d a p e s t F p v á r o s K o r m á n y h i v a t a l a M u n k a ü g y i K ö z p o n t MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Takács Szabolcs Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva 2011. május 1 0 8

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2016. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2016. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok,

Részletesebben

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, február. Munkaügyi Központja

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, február. Munkaügyi Központja Munkaügyi Központja Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 213. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 213. február 921 Győr, Árpád út 32. - 92 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 522-245 - Fax:

Részletesebben

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAÜGYI KÖZPONT MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Tas Attiláné Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva igazgató 2011. február A Közép-magyarországi Régió gazdasági és munkaerő-piaci helyzete Megnevezés

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2015. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2015. május Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály 9021 Győr, Árpád u. 32. - 9002

Részletesebben

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, augusztus.

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, augusztus. Munkaügyi Központ Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 2012. III. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2012. augusztus 9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 522-245

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. IV. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2014. IV. negyedév 7621 Pécs, Király u. 46. Telefon: (72) 506-800 Fax: (72) 506-804 E-mail: baranyakh-mk@lab.hu Honlap: www.munka.hu

Részletesebben

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. III. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 2% 0%< X

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2013. III. negyedév Készítette: Jóváhagyta: Baranyai Ákos dr. Iróczki Lénárd igazgató 2013. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaügyi Központja Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. III. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2014. augusztus 9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax:

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012. I. negyedév Tolna megye 2012. január-március A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2012. I. negyedév A felmérés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. I. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS III. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012. III. negyedév Tolna megye 2012. július-szeptember A felmérés lényege A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2012.

Részletesebben

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012 I. negyedév

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012 I. negyedév Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012 I. negyedév Készítette: Németh Dávid Jóváhagyta: Hágen Tímea 2012. február 1 Pest Megye Jellemzői BUDAPEST Pest megye az

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. második negyedévben Kecskemét, 2012. május Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2012. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Jászberényi Szolnoki

Részletesebben

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. II. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 2% 0%< X

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2011. IV. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható változás körzetenként Tiszafüredi Jászberényi

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2012. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható változás körzetenként Tiszafüredi Jászberényi

Részletesebben

III.K.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint január-február

III.K.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint január-február A ezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás 1 1 db 1 2 2 1 2 2 1 11 A Élelmiszer, ital, dohány gyárt. 1 1 B Textília, textilárú gyártása 1 1 Fafeldolgozás 1 1 2 E apírgyártás, kiadói, nyomdai tev. G Vegyi anyag,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. első negyedévben Kecskemét, 2013. február Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. negyedik negyedévben Kecskemét, 2012. december Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2011. I. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében I. negyedév Munkaügyi Központja A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2011. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2011. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Szolnok, 2011. február 28. Bevezetés A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. harmadik negyedévben Kecskemét, 2012. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. IV. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 4% 0%< X

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS (NMF)

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS (NMF) Tájékoztató NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS (NMF) ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2015. III. negyedév MISKOLC Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 2015 Tájékoztató Készítette: Kozák Gábor

Részletesebben

Jóváhagyta: Dr. Rezsőfi István igazgató

Jóváhagyta: Dr. Rezsőfi István igazgató Jóváhagyta: Dr. Rezsőfi István igazgató SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 2011. IV. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Tiszavasvári Kisvárdai Vásárosnaményi Nyíregyházi Baktalórántházi

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Munkaügyi Központja Iktatószám: HBM/01/2655-20 /2013 Jóváhagyta: Dr. Mező Barna igazgató HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2013. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Debrecen, 2013. augusztus

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében II. negyedév Munkaügyi Központja A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2011. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr. máj.

Részletesebben

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2013. IV. negyedév A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 3% -6,8% Komló 0% < X < 3%

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014. első negyedévben Kecskemét, 2014. február Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. I. negyedév A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 6% +3,0% 0 Komló 3%= < X

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2013. I. negyedév Tolna megye 2013. január-március A felmérés lényege A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2013. I.

Részletesebben

2012. május június

2012. május június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskeresö nemenként végzettségenként pályakezdö korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2011. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Szolnok, 2011. május Bevezetés A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, február. Munkaügyi Központja

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, február. Munkaügyi Központja Munkaügyi Központja Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. I. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2014. február 9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax:

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Iktatószám: 2679-17/2012-0900 Jóváhagyta: Mező Barna igazgató HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2012. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Debrecen, 2012. augusztus 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS (NMF) ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS (NMF) ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye IV. negyedév Munkaügyi Központja Tájékoztató NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS (NMF) ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2013. IV. negyedév Gönc Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Ózd Kazincbarcika Szikszó

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

szeptember. augusztus

szeptember. augusztus Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Munkaügyi Központja Iktatószám: IX-M-001/1544-15 /2013 Jóváhagyta: Mező Barna igazgató HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2013. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Debrecen, 2013. május 4024 Debrecen,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés (2006 II. negyedév)

Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés (2006 II. negyedév) Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés (2006 II. negyedév) A PHARE TWINING (2004. február 2005. november) svéd-dán modernizációs folyamat során kialakításra került negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2016. első negyedévben Kecskemét, 2016. február Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAER -GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAER -GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAER -GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2013. III. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

október. szeptember

október. szeptember Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

Munkaerő-piaci adatok

Munkaerő-piaci adatok FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012 2016 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc. ápr. m áj. j ún. j

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS:

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK TOVÁBB BŐVÜLŐ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója Ideje: Helye:

Részletesebben

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaügyi Központ Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 2012. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2012. február 9021 Győr, Városház tér 3. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 529-910

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében I. negyedév A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2011. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben