A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév"

Átírás

1 M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében K a p o s v á r, Fő u T e l e f o n : ( 8 2 ) F a x : ( 8 2 ) E - m a i l : s o m o g y k h- m l a b. h u H o n l a p : w w w. s o m o g y. g o v. h u v a g y w w w. m u n k a. h u

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 A felmérés lényege...3 A minta nagysága és összetétele...3 A felmérés eredményei...6 Három hónapon belüli változás (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...6 Három hónapon belüli változás (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül)...9 Tizenkét hónap múlva várható változás (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...10 Tizenkét hónap múlva várható változás (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül)...12 Várható alakulás a közfoglalkoztatásban résztvevők körében...12 A pályakezdők foglalkoztatásának jellemzői...13 A 100 fő feletti munkáltatók megkeresése során szerzett információk összefoglalása...14 Táblázatok...15 A felmérésben résztvevő munkáltatók ágazati reprezentációja...15 A felmérésben résztvevő munkáltatóknál alkalmazásban állók ágazati reprezentációja (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...16 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai gazdasági áganként (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...17 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai vállalati méret szerint (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...18 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai kirendeltségi körzetenként (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...18 A 3 hónapon belüli mozgásokban érintettek száma foglalkozási csoportok szerint (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)...19 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai gazdasági áganként (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül)...21 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai vállalati méret szerint (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül)...22 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai kirendeltségi körzetenként (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül)

3 A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés, amely immár több éves múltra tekint vissza. A felmérés elemszámát tekintve jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat egyik legnagyobb volumenű adatgyűjtése, melyben főként a kirendeltségekkel partneri viszonyt ápoló munkaadók vesznek részt, azonban nem reprezentálja a gazdasági szervezetek területi, ágazati és nagyság kategóriák szerinti összetételét. A felmérés során egy rövid kérdőívet juttatunk el a bevont munkáltatókhoz, amely a vállalatok aktuális, valamint a három hónap és egy év múlva várható statisztikai állományi ára, a következő három hónap várható munkaerőforgalmára vonatkozó, valamint egy negyedévente változó kérdést tartalmaz. A válaszadás a kitöltött kérdőívek kirendeltségekre való visszaküldésével, illetve interneten keresztül on-line történhet. A ére vonatkozó adatfelvétel lebonyolítására január 7. és január 22. között került sor. A kérdőívben a munkáltatók a december végi statisztikai állományi ukat közölték, és ehhez képest adták meg a várható mozgást. A minta nagysága és összetétele A első negyedévére vonatkozó adatfelvétel lebonyolítása folyamán a Somogy megyei munkaügyi kirendeltségek összesen 542 munkáltatót kértek fel az adatlap kitöltésére. Ebből a visszaérkezett és a felmérés szempontjából érvényes adatlapok száma 483 darab volt. Az előző felmérés adataihoz képest a válaszadók száma 27-tel (5,9%-kal), az általuk foglalkoztatott é pedig 964 fővel (3,1%-kal) több lett. A felmérésben résztvevő munkáltatók és az általuk foglalkoztatott munkavállalók számának Vállalati méret vállalati méret szerinti összetétele Adatlapot kitöltő munkáltatók száma (db) megoszlása Az adatlapot kitöltő munkáltatóknál foglalkoztatottak száma megoszlása Ebből: a közfoglalkoztatottak száma megoszlása Mikro (0-9 fő) , ,5 20 1,9 Kis (10-49 fő) , , ,0 Közép ( fő) , , ,0 Nagy (250 fő felett) 23 4, , ,1 Összesen , , ,0 3

4 A válaszadó szervezetek közel háromnegyede (74%-a) a mikro- és kisvállalkozások körébe tartozott, ugyanakkor a felmérésben érintett munkavállalók mindössze 18%-a állt alkalmazásban ezeknél a cégeknél. A legalább 50 fős alkalmazotti mal rendelkező munkáltatók 26%-os súlyban szerepeltek a mintában, míg az általuk foglalkoztatott munkavállalók az össz 82%-át jelentették. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérésben részvett szervezetek a Somogy megyében regisztrált gazdasági szervezetek 0,8%-át tették ki. Az általuk foglalkoztatott pedig 45,8%-át képviselte a megyei szinten alkalmazásban állók táborának. A gazdasági szervezetek és az alkalmazásban állók számának gazdasági ágak szerinti Gazdasági ág megoszlása Gazdasági szervezetek számának megoszlása 1 KSH NMF ( ) Alkalmazásban állók számának megoszlása 2 KSH NMF (2012. I-III. név) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 8,7 31,3 7,4 5,2 Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar 23,0 2,9 38,0 30,1 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás ,2 Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás 1,0 0,2 6,9 3,4 Építőipar 8,5 4,4 3,4 5,2 Kereskedelem, gépjárműjavítás 20,5 8,5 8,1 7,8 Szállítás, raktározás 2,3 1,7 3,3 3,7 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 6,2 14,7 1,8 3,4 Információ, kommunikáció 0,8 1,3 0,1 0,3 Pénzügyi, biztosítási tevékenység 1,9 2,3 0,7 0,5 Ingatlanügyletek 1,4 9,8 0,6 0,5 Szakmai, tudományos, műszaki tev. 1,9 5,8 0,8 0,7 Adminisztratív és szolg. tám. tev. 1,0 2,6 0,5 2,4 Közigazgatás, védelem, kötelező tb. 7,5 1,0 7,0 8,3 Oktatás 4,6 2,9 7,3 11,3 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 5,6 1,6 11,9 14,8 Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1,4 3,2 0,7 1,5 Egyéb szolgáltatás 3,7 5,7 1,5 0,7 Egyéb tevékenységek - 0,1 - - Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató - Somogy megye, 2012/3 (Részletes megyei adatok) 2 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató - Somogy megye, 2012/3 (Részletes megyei adatok) 4

5 A korábbi felmérésekhez hasonlóan a jelenlegiben is a felkeresett munkáltatók legnagyobb része a feldolgozóiparból és a kereskedelemből került ki, előbbiek összon belüli aránya 23%-os, utóbbiaké 20,5%-os volt. Ennél jóval alacsonyabb, 6-9% közötti arányban szerepeltek a mintában a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat gazdasági ágban, az építőiparban, a közigazgatásban, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, valamint a humán-egészségügyi, szociális ellátás területén tevékenykedő munkáltatók. A többi gazdasági ágba tartozó foglalkoztatók aránya egyenként nem érte el az 5%-ot. A feldolgozóiparon belül az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása (23,4%), a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása (21,6%), valamint a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység (13,5%) ágazatokból került ki a legtöbb válaszadó. A kiküldött kérdőívre válaszoló cégeknél foglalkoztatottak ágazati megoszlását tekintve, legtöbben a feldolgozóiparban (38%), illetve a humán-egészségügyi, szociális ellátás területén dolgoztak (12%). A kereskedelem, a mezőgazdaság, az oktatás, a közigazgatás, valamint a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás gazdasági ág a felmérésben szereplő összes foglalkoztatotti egyenként 7-8% közötti mértékét adta. A feldolgozóiparban alkalmazásban állók 25,9%-a a villamos berendezés gyártása, 20,8%-a pedig a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása területén tevékenykedett, míg az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása, valamint a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása ágazatokból egyenként a mintában szereplő foglalkoztatottak 15,1, illetve 11,5%-a került ki. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés, illetve a KSH gazdasági ágankénti adatait tekintve mind a szervezetek számát, mind pedig az ott foglalkoztatottak át illetően jelentős eltérések fedezhetőek fel. A legszembetűnőbb eltérés a feldolgozóiparnál tapasztalható, e gazdasági ág mindkét szempontból felülreprezentált a mintában. A gazdasági szervezetek számát tekintve a közigazgatás, valamint a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás jelenősen nagyobb súlyban, az ingatlanügyletek és a mezőgazdaság pedig a megyében regisztrált gazdasági szervezetek körében betöltött szerepüknél jóval kisebb arányban képviseltették magukat. Az alkalmazott tekintetében a vízellátás, hulladékgazdálkodás esetében mutatkozik számottevő felülreprezentáltság, míg az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, valamint az információ, kommunikáció területén működő cégek jelentősen alulreprezentáltak a felmérés mintájában. 5

6 A felmérésben résztvevő munkáltatók és az általuk foglalkoztatott munkavállalók számának Kirendeltség Adatlapot kitöltő gazdálkodók száma (db) megoszlása kirendeltségi összetétele Az adatlapot kitöltő gazdálkodóknál foglalkoztatottak száma megoszlása Ebből: közfoglalkoztatottak száma megoszlása Barcs 45 9, , ,3 Kaposvár 94 19, , ,2 Marcali 61 12, ,6 95 8,8 Nagyatád 71 14, ,2 90 8,4 Siófok 82 17, ,5 - - Balatonboglár 45 9, , ,2 Csurgó 41 8, , ,1 Tab 44 9, ,8 - - Összesen , , ,0 Az adatlapot kitöltő foglalkoztatók száma körzetenként 41 és 94 között alakult, előbbi a csurgói, utóbbi a megyeszékhely és vonzáskörzetéből a felmérésbe bevont munkáltatók száma volt. A megkérdezett gazdasági egységek év végi ának több mint felét (54,4%-át) két térségben, a kaposváriban és a siófokiban foglalkoztatták, melyből az előbbi körzet részesedése 36,9%-os, utóbbié pedig 17,5%-os volt. A marcali kirendeltség területéről a felmérésben résztvevők aránya (13,6%) haladta meg még a 10%-ot, míg a tabi körzet részesedése ettől csak kissé maradt el (9,8%). A nagyatádi és a barcsi munkaügyi körzet illetékességi területén a mintában szereplők 7,2 illetve 5,8%-a dolgozott, míg a balatonboglári és a csurgói térség válaszadói egyenként a mintában szereplő alkalmazottak 4-5% közötti mértékének adtak munkát. A kérdőívet kitöltő gazdálkodók átlagos a a kaposvári körzetben volt a legmagasabb (125 fő), melyet Marcali és Tab térsége követett (71 fővel), míg a legalacsonyabb átlagos mal (32 fő) a nagyatádi körzet válaszadó szervezetei rendelkeztek. A felmérés eredményei Az adatfelvétel során többek között arra kellett választ adnia a megkérdezett gazdasági szervezeteknek, hogy a kérdezés időpontjában meglévő alkalmazotti uk hogyan változik 3, illetve 12 hónapos időtávlatban. Három hónapon belüli változás (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) A felmérésben résztvevő munkáltatók legnagyobb része (58,8%-a) 3 hónap múlva a jelenlegivel azonos mal tervezi működését, a válaszadók 16,8%-a csökkenési elképzelésről számolt be, míg 24,4%-os volt a növelést jelzők aránya. Az elmúlt év azonos időszakában készült felmérés adataihoz viszonyítva a várakozásokban kedvezőtlen elmozdulás volt tapasztalható, 6

7 hiszen a csökkenést és a stagnálást valószínűsítő cégek 4,5, illetve 6,1 százalékponttal emelkedő súlya mellett a bővítésre számítóké 10,6 százalékponttal visszaesett. A munkaadók számának megoszlása a 3 hónap múlva várható alakulási várakozásaik szerint, % 70,0 60,0 51,2 64,5 57,8 62,0 52,7 59,0 63,2 53,1 58,8 50,0 40,0 30,0 20,0 17,3 31,5 9,6 25,9 18,0 24,2 24,2 13,8 12,3 35,0 12,4 28,6 15,3 21,5 25,2 21,7 16,8 24,4 10,0 0, december március 31. csökkenő stagnáló növekedő március június június szeptember szeptember december december március március június június szeptember szeptember december december március 31. Az elmúlt negyedévekben közölt -alakulási várakozásokat vizsgálva megállapítható, hogy a csökkenést, illetve -növelést prognosztizáló munkáltatók arányában jól nyomon követhetőek a szezonális hatások. A gyarapodást előrejelző cégek legnagyobb arányban az I. negyedévben találhatóak, míg a csökkenést prognosztizálók hányada a IV. negyedévben a legmagasabb. Emellett viszont az is jól látható, hogy a gazdálkodó szervezetek jelentős része a meglévő munkaerő megtartására törekszik. A jelenlegi felmérés eredményei alapján a megkérdezett munkáltatói kör együttes alkalmazotti a március végén várhatóan fő lesz, ami a év végi hoz képest kisebb mértékű (661 főt kitevő, 2,1%-os) bővülést jelent. A következő három hónapra vonatkozó előrejelzéseket vizsgálva a gazdasági ágak többségében növelő várakozások érvényesülnek, melyek a szezonális hatásokra érzékeny ágazatokban a legjelentősebb mértékűek. Volumenét tekintve a legnagyobb mértékű változást a közigazgatásból (19%), a mezőgazdaságból (8,9%), valamint az építőiparból (7,2%) jelezték, melyek esetében sorrendben 425, 209, illetve 78 fővel gyarapodhat az alkalmazottak köre. Ezen kívül a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás (35 fő, 1,6%), az egyéb szolgáltatás (14 fő, 3%), illetve a humán-egészségügyi, szociális ellátás (11 fő, 0,3%) gazdasági ágakban lehet még kisebb mértékű növekedésre számítani az alkalmazotti vonatkozásában. A legnagyobb csökkenésre az oktatás területén számítanak (73 fő, 3,1%), de kisebb apadást jeleztek még előre a feldolgozóiparból és a kereskedelemből is. A többi gazdasági ágban lényegében stagnáló ot valószínűsítnek. 7

8 A feldolgozóiparon belül a villamos berendezés gyártása, valamint a textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása alágakban várható a legjelentősebb ot érintő csökkenés, bár ez is alacsony mértékűnek tekinthető (25, illetve 10 fő), az apadás volumene egyik esetben sem éri el az 1%-ot. A többi alágban előre jelzett változás nagysága 10 fő alatt maradt. A március végére előre jelzett alakulások vállalati méretkategóriánkénti vizsgálatakor az látható, hogy mind a négy kategóriában bővülésre számítanak, melynek volumene a méret növekedésével csökken. A legkisebb cégek 9,6%-os, a kisvállalatok pedig 8,9%-os növekedést jeleztek előre, előbbiek körében 76, utóbbiaknál 438 fővel gyarapodhat az alkalmazottak száma. A közepes cégeknél 63 fős, 0,6%-os foglalkoztatotti növekedés várható, míg a nagyvállalatok 84 fővel, 0,5%-kal kívánják emelni dolgozóik számát. A három hónapos előrejelzés adatait kirendeltségenként tekintve mindössze a marcali térségben várható kisebb (13 fős, 0,3%-os) csökkenés, míg a többi hét somogyi munkaügyi körzetben bővülő alkalmazotti ot prognosztizáltak. A legjelentősebb növekedést a barcsi körzet munkáltatói jelezték előre, itt 246 fővel, 13,4%-kal gyarapodhat a dolgozók száma. A nagyatádi és a balatonboglári körzetben a megyei átlagot meghaladó szintű (4,9, illetve 3,1%-os) növekedésre lehet számítani, amely sorrendben 112, illetve 48 fős bővülést jelenthet. A kaposvári, a tabi, a siófoki és a csurgói körzetben az alkalmazotti kör gyarapodásának mértékét 1,5%-osra vagy ennél kisebbre valószínűsítették, így körzetenként sorrendben 180, 41-41, illetve 6 fővel lehet több a dolgozók száma. A felmérés alapján képet kaphatunk a munkaerő szakmánkénti mozgásáról is. A következő negyedévben 2120 belépés és 1459 kilépés mellett valósulhat meg az alkalmazásban állók számában előre jelzett 661 fős bővülés. A következő három hónapra prognosztizált mozgások összesített egyenlegét tekintve a foglalkozási csoportok több mint felében növelési várakozás jelenik meg a megszólított munkáltatók részéről. A legnagyobb ot érintő gyarapodást az egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások esetében jelezték előre (222 fő). Ezen kívül egyenlegét tekintve legalább 20 fős bővülés a szolgáltatási foglalkozások (187 fő), az erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások (159 fő), valamint az egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások (82 fő) esetében várható. 20 főt elérő csökkenést pedig az oktatók, pedagógusok (33 fő), az összeszerelők (22 fő), az üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági 8

9 ügyintézők, ügynökök (20 fő), illetve a kereskedelmi és vendéglátóipari foglalkozások (20 fő) esetében prognosztizáltak. A következő 3 hónapra jelzett változások FEOR 2 számjegyű csoportokban (20 fő és felette) Oktatók, pedagógusok Összeszerelők Kereskedelmi és vendéglátó-ipari foglalkozások Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök Egyéb magasan képzett ügyintézők Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások Irodai, ügyviteli foglalkozások Építőipari foglalkozások Fém- és villamosipari foglalkozások Járművezetők és mobil gépek kezelői Egészségügyi foglalkozások Feldolgozóipari gépek kezelői Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások Egyéb ipari és építőipari foglalkozások Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások Szolgáltatási foglalkozások Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások Belépő Kilépő A fenti grafikonon szereplő foglalkozási csoportokon belüli foglalkozásokat vizsgálva egyenlegét tekintve 20 főt elérő gyarapodást az egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozásúaknál (219 fő), az egyéb egyszerű építőipari foglalkozásúak esetében (202 fő), az erdészeti foglalkozásúaknál (160 fő), az egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozásúak vonatkozásában (90 fő), az egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozásúaknál (56 fő) jeleztek előre, ezzel szemben a csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógusoknál 33 fős, az egyszerű ipari foglalkozásúak körében 29 fős, a gyermekfelügyelő, dajkáknál 28 fős, a szigetelőknél 23 fős, a mechanikaigép-összeszerelők körében pedig 22 fős csökkenésre lehet számítani. Három hónapon belüli változás (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) Az eddigiekben a munkaadók adatait és várakozásait úgy vizsgáltuk, hogy ezekben az adatokban a közfoglalkoztatásban részt vevők ai is szerepeltek. Jelen fejezetben a közfoglalkoztatottak nélkül vizsgáljuk meg a várható változásokat. A felmérésben részvett munkáltatók közfoglalkoztatottak nélküli alkalmazotti köre december végén összességében főt számlált, az év végére tervezett pedig fő volt. Ez 9

10 alapján 61 fős, 0,2%-os csökkenés várható, ami a közfoglalkoztatottakkal együtt figyelembe vett, várható változástól (+2,1%) eltérően, lényegében stagnálást jelent. Az ágazati várakozásokat tekintve a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás (35 fő, 1,6%), az építőipar (20 fő, 1,9%), a humán-egészségügyi, szociális ellátás (17 fő, 0,5%), valamint az egyéb szolgáltatás (14 fő, 3%) gazdasági ágakból jeleztek bővülést. 2,8%-kal csökkenő foglalkoztatotti ot prognosztizáltak az oktatás és a közigazgatás munkáltatói, amely előbbiek esetében 64 fős, utóbbiaknál pedig 51 fős mérséklődést jelenthet. Ezen kívül kisebb mértékű csökkenést várnak még a feldolgozóipar és a kereskedelem, gépjárműjavítás területéről megszólított gazdálkodó szervezetek. A többi nemzetgazdasági ágban alapvetően stagnálással számolnak. A vállalati méretkategóriánkénti előrejelzések vizsgálatakor az látható, hogy a legkisebb cégek a legoptimistábbak: 41 fős, 5,3%-os gyarapodást várnak. A kisvállalatok és a nagyvállalatok lényegében stagnálásra számítanak, előbbiek esetében 6 fővel, 0,1%-kal, utóbbiaknál pedig 46 fővel, 0,3%-kal bővülhet az alkalmazottak köre. A közepes méretű vállalatok ezzel szemben 154 fős, 1,5%- os csökkenéssel számolnak. A közfoglalkoztatásban résztvevők adatainak figyelmen kívül hagyásával a marcali (-2,2%) mellett a csurgói (-4,9%) munkaügyi kirendeltségen is csökkenés várható. A nagyatádi (-0,1%), a kaposvári (+0,1%), a barcsi (+0,2%), valamint a balatonboglári (+0,4%) munkaügyi körzetben is alapvetően stagnáló foglalkoztatotti ot valószínűsítenek, míg kisebb gyarapodásra mindössze a siófoki (0,7%) és a tabi (1,3%) térségben számítanak. Ha megvizsgáljuk, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók figyelmen kívül hagyásával melyek azok a foglalkozások, amelyekben a legnagyobb változások várhatók, akkor az látható, hogy az nagyrészt megegyezik azzal a struktúrával, amelyet a közfoglalkoztatottak adatait is tartalmazó változáskor mutattunk be. Különbséget az egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozásoknál, a szolgáltatási foglalkozásoknál, az erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozásoknál, valamint az egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozásoknál találhatunk, hiszen az e körben jelzett változások nagyobb része várhatóan a közfoglalkoztatottak körét érinti. Tizenkét hónap múlva várható változás (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) A megkérdezett gazdálkodók 57,2%-a egy éven belül a meglévő munkaerejének megtartására stagnálásra számít, 18,2%-os volt a csökkenést tervezők aránya, míg a válaszadók 24,6%-a ának növelését jelezte előre. Az előző év azonos időszakában készült felmérés adataihoz viszonyítva a hosszú távú -alakulási várakozásokban is kedvezőtlen elmozdulás 10

11 tapasztalható, hiszen a csökkenést és a stagnálást előrejelző cégek hányadának 2,4, illetve 6,9 százalékpontos emelkedése mellett a bővítést valószínűsítőké 9,3 százalékponttal visszaesett. A bővítések és a csökkentések vonzatát tekintve megállapítható, hogy a felmérésben résztvevő munkáltatók foglalkoztatotti állományában éves viszonylatban összességében 374 fős, 1,2%-os apadás várható, melynek eredményeként évi végi uk előreláthatóan főt tesz majd ki. Ezen eredmény elsősorban a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (420 fő, 17,8%), az oktatás (105 fő, 4,5%), a feldolgozóipar (80 fő, 0,7%), a közigazgatás (55 fő, 2,5%), valamint a kereskedelem, gépjárműjavítás (46 fő, 1,8%) gazdasági ágak megkérdezett munkáltatóinak csökkentő várakozásainak következményeként állt elő, melyet tompítottak a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás (219 fő, 9,9%), illetve az építőipar (89 fő, 8,2%) területén tapasztalt bővítő elképzelések. A feldolgozóiparon belül a villamos berendezés gyártása ágazat a legnagyobb csökkentő (115 fő, 3,7%), míg a másik végletet a gép, gépi berendezés gyártása ágazat jelenti, ahol mindössze 17 fős (1,8%-os) foglalkoztatotti bővülést jeleztek előre. A távlati elképzeléseket tekintve a legkisebb munkáltatóknál várható az alkalmazott legnagyobb arányú emelkedése, a jelzett 6,2%-os növekedés 49 fős bővülést jelent. A kisvállalatok is gyarapodó alkalmazotti körrel számolnak, melynek mértéke 106 főt kitevő 2,1%-os lehet. Ezzel szemben a közepes és a nagyvállaltatok alkalmazottaik számának 1,6, illetve 2,3%-os visszaesését vetítették előre, melynek vonzata előbbiek esetébe 168 fős, utóbbiaknál pedig 361 fős lehet. Az előrejelzéseket az egyes munkaügyi kirendeltségek szerint tekintve megállapítható, hogy a nagyatádi és a siófoki körzet foglalkoztatói nagyobb mértékű (6,7, illetve 4,4%-os) bővülést várnak, míg a barcsi körzetben ennek várható mértéke mindössze 0,4%-os. A többi munkaügyi körzetben csökkentő elképzelések tapasztalhatóak, melyek mértéke 0,8, illetve 8,2% között alakult, előbbi a tabi, utóbbi pedig a csurgói körzet munkáltatóinak összesített várakozását jelenti. 11

12 Tizenkét hónap múlva várható változás (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) A felmérésben részt vevő foglalkoztatóknál dolgozók száma a közfoglalkoztatásban résztvevők adatai nélkül december 31-én várhatóan fő lesz, ami az egy évvel korábbi hoz képest 80 fős, 0,3%-os csökkenést jelent. A várható változás a közfoglalkoztatottakkal együtt figyelembe vett várakozásoknál (1,2%-os mérséklődés) kedvezőbb képet mutat. Az egyes gazdasági ágakba tartozó munkáltatók összesített várakozásai alapján az oktatásban (91 fő, 3,9%), a közigazgatásban (89 fő, 4,8%), a feldolgozóiparban (80 fő, 0,7%), a kereskedelem, gépjárműjavítás (62 fő, 2,4%) és a mezőgazdaság (35 fő, 2%) területén várható a legnagyobb fogyás. Az előrejelzések alapján jelentősebb gyarapodásra pedig mindössze a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás (219 fő, 9,9%), valamint az építőipar (30 fő, 2,8%) gazdasági ágakban lehet számítani év végéig a legkisebb és a legnagyobb vállalati méret szerinti kategória munkaadói terveznek növekedést, melynek várható mértéke az előbbiek körében 4,8%-os (37 fős), az utóbbiaknál pedig 1,1%-os (161 fős) lesz. A kisvállalkozások 0,9%-os (42 fős), míg a közepes vállalkozások 2,3%- os (236 főt érintő) csökkenést prognosztizáltak. A munkaügyi körzetek szerinti előrejelzéseket vizsgálva vegyes képest kapunk, hiszen a körzetek felében növekedés, másik felében pedig csökkenés várható. A siófoki (4,4%), a barcsi (1,7%), a nagyatádi (0,1%), valamint a kaposvári (0,1%) térség válaszadói adtak számot bővítő elképzelésekről. Ezzel szemben a tabi körzetben 0,8%-kal, a balatonbogláriban 2,7%-kal, a marcaliban 4,4%-kal, a csurgóiban pedig 9,2%-kal csökkenhet az alkalmazottak száma december végére. Várható alakulás a közfoglalkoztatásban résztvevők körében A felmérésben résztvevő cégek kicsit több mint 6%-a alkalmazott közfoglalkoztatottakat is, melyek december 31-i a összesen 1078 főt tett ki. A felmérés adatai alapján főként a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területén, illetve a közigazgatásban tevékenykednek. Területi aspektusból vizsgálva a okat, kiemelhető, hogy a közfoglalkoztatottként dolgozók több mint fele a kaposvári körzet munkaadóinál állt alkalmazásban. A csurgói, a balatonboglári, a barcsi, a marcali és a nagyatádi térség válaszadó szervezeteinél az ilyen típusú munkát végzők 8-11%-a dolgozott, míg a siófoki és a tabi munkaügyi kirendeltségek illetékességi területéről a felmérésben résztvevő foglalkoztatóknál nem állt alkalmazásban december végén közfoglalkoztatatásban résztvevő személy. 12

13 A megkérdezett munkáltatóink közfoglalkoztatotti állományi ukat március végére 1800 főben irányozták elő, ami 722 fős, 67%-os gyarapodást jelentene. A december 31-i időpontra vonatkozóan pedig 784 fős prognosztizálása történt meg, tehát egy év távlatában 294 fős, 27,3%-os csökkenésre számítanak a megkérdezett munkáltatók. A pályakezdők foglalkoztatásának jellemzői A munkaerő-gazdálkodási adatlap 4. kérdésénél a munkáltatókat a pályakezdők foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalataikról, véleményükről kérdeztük. A válaszadóknak tíz állítás közül kellett kiválasztaniuk azokat, amelyekkel egyetértenek. A válaszoló szervezetek pályakezdők alkalmazásával kapcsolatos véleményének aránya (a válaszadók %-ában) tapasztalatlanságukból adódóan lassabb munkavégzésüket nem ellensúly ozza az alacsony abb bérük betanításuk sok időt v esz el 10,8 13,9 hosszú távon nem lehet rájuk számítani 21,7 nehezen alkalmazkodnak a munkahely en 7,9 betanításuk lef oglal egy szakképzett kollegát könny ebben betaníthatók, mint más korosztály ok 30,0 30,4 hasznosak, mert önállóan képesek f eladatokat ellátni 4,6 legf rissebb szakmai tudással rendelkeznek 18,4 olcsóbbak, mint a tapasztalt munkaerő 24,0 azért éri meg őket alkalmazni, mert az állam számos támogatást ny újt utánuk 60,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 A válaszok alapján a pályakezdőket elsősorban azért részesítik alkalmazásukkor előnyben, mert az állam számos támogatást nyújt foglalkoztatásukhoz kapcsolódóan, ezt a véleményt osztotta a Somogy megyében megkérdezett munkáltatók mintegy 60%-a. Fontos tényező, hogy könnyebben betaníthatók, mint más korosztályok, ez a válasz a második helyen szerepelt a vállalkozások 30%-ának véleménye alapján. A válaszadók 24%-a szerint a fiatalok olcsóbbak, mint a tapasztalt munkaerő, míg 18%-uk úgy gondolja, hogy a pályakezdők a legfrissebb szakmai tudással rendelkeznek. Esetenként hátrányos lehet, hogy betanításuk lefoglal egy szakképzett kollégát, és hosszú távon nem lehet rájuk számítani, ezekkel az állításokkal a válaszadók 30, illetve 22%-a értett egyet. 13

14 Nem igazán értettek egyet a munkáltatók azzal a kijelentéssel, hogy a fiatalok azért hasznosak, mert önállóan képesek feladatokat ellátni (5%), ugyanakkor azzal sem, hogy nehezen alkalmazkodnak a munkahelyen (8%). A 100 fő feletti munkáltatók megkeresése során szerzett információk összefoglalása A Somogy megyében működő, jelentősebb ot foglalkoztató gazdasági szervezetek felkeresése során nyert tapasztalatok alapján összességében elmondható, hogy a munkáltatók többsége a meglévő alkalmazotti állományának megtartására törekszik, amely megyénkben önmagában is jelentős eredménynek számít. Továbbá általános tapasztalat, hogy a cégek nem tudják megítélni alkalmazotti uk hosszabb távú alakulását. Kaposvár, március 14. Dr. Szikra László igazgató 14

15 Táblázatok Gazdasági ág Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat A felmérésben résztvevő munkáltatók ágazati reprezentációja A NMF-ben résztvevő szervezetek száma (db) megoszlása Regisztrált gazdasági szervezetek 3 száma (db) megoszlása Minta aránya a reg. gazd. szervezetek számához 42 8, ,3 0,2 Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar , ,9 6,4 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás 5 1,0 96 0,2 5,2 Építőipar 41 8, ,4 1,6 Kereskedelem, gépjárműjavítás 99 20, ,5 1,9 Szállítás, raktározás 11 2, ,7 1,1 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 30 6, ,7 0,3 Információ, kommunikáció 4 0, ,3 0,5 Pénzügyi, biztosítási tevékenység 9 1, ,3 0,7 Ingatlanügyletek 7 1, ,8 0,1 Szakmai, tudományos, műszaki tev. 9 1, ,8 0,3 Adminisztratív és szolg. tám. tev. 5 1, ,6 0,3 Közigazgatás, védelem, kötelező tb. 36 7, ,0 6,1 Oktatás 22 4, ,9 1,3 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 27 5, ,6 2,8 Művészet, szórakoztatás, szabad idő 7 1, ,2 0,4 Egyéb szolgáltatás 18 3, ,7 0,5 Egyéb tevékenységek ,1 - Összesen , ,0 0,8 3 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató - Somogy megye, 2012/3 (Részletes megyei adatok) 15

16 Táblázatok A felmérésben résztvevő munkáltatóknál alkalmazásban állók ágazati reprezentációja Gazdasági ág Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Az NMF-ben szereplő cégeknél én foglalkoztatottak száma megoszlása Alkalmazásban állók száma a KSH adatai szerint I-III. negyedév száma megoszlása Reprezentációs arány , ,2 65,6 Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar , ,1 57,8 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás ,2 - Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás , ,4 93,5 Építőipar , ,2 29,8 Kereskedelem, gépjárműjavítás , ,8 47,6 Szállítás, raktározás , ,7 41,1 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 584 1, ,4 24,9 Információ, kommunikáció 37 0, ,3 19,3 Pénzügyi, biztosítási tevékenység 221 0, ,5 67,8 Ingatlanügyletek 192 0, ,5 56,1 Szakmai, tudományos, műszaki tev , ,7 49,7 Adminisztratív és szolg. tám. tev , ,4 8,7 Közigazgatás, védelem, kötelező tb , ,3 38,7 Oktatás , ,3 29,5 Humán-egészségügyi, szociális ellátás , ,8 36,6 Művészet, szórakoztatás, szabad idő 227 0, ,5 22,0 Egyéb szolgáltatás 472 1, ,7 92,2 Összesen , ,0 45,8 4 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató - Somogy megye, 2012/3 (Részletes megyei adatok) 16

17 Táblázatok A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai gazdasági áganként Gazdasági ág (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Jelenlegi ( ) 3 hónap múlva várható Változás a jelenlegi hoz 1 év múlva várható Változás a jelenlegi hoz Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hal , ,8 Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar , ,7 Ebből: Élelmiszer, ital, dohányt. gyárt , ,4 Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység , , , ,7 Vegyi anyag, termék gyártása Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása , , , , ,4 Villamos berendezés gyártása , ,7 Gép, gépi berendezés gyártása , ,8 Járműgyártás , ,4 Egyéb feldolgozóipari tevékenység , ,8 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás , ,9 Építőipar , ,2 Kereskedelem, gépjárműjavítás , ,8 Szállítás, raktározás , ,5 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás , ,2 Információ, kommunikáció ,7 38 2,7 Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,1 Ingatlanügyletek , ,1 Szakmai, tudományos, műszaki tev , ,8 Adminisztratív és szolg. tám. tev , ,7 Közigazgatás, védelem, kötelező tb , ,5 Oktatás , ,5 Humán-egészségügyi, szociális ellátás , ,3 Művészet, szórakoztatás, szabad idő , Egyéb szolgáltatás , ,9 Összesen , ,2 17

18 Táblázatok A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai vállalati méret szerint Vállalati méret (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Jelenlegi ( ) 3 hónap múlva várható Változás a jelenlegi hoz 1 év múlva várható Változás a jelenlegi hoz Mikro , ,2 Kis , ,1 Közép , ,6 Nagy , ,3 Összesen , ,2 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai kirendeltségi Kirendeltség körzetenként (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) 3 hónap múlva várható Jelenlegi változása a ( ) jelenlegi hoz 1 év múlva várható változása a jelenlegi hoz Barcs , ,4 Kaposvár , ,2 Marcali , ,8 Nagyatád , ,7 Siófok , ,4 Balatonboglár , ,0 Csurgó , ,2 Tab , ,8 Összesen , ,2 18

19 Táblázatok A 3 hónapon belüli mozgásokban érintettek száma foglalkozási csoportok szerint (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Foglalkozási csoportok (FEOR2) Belépő Kilépő Egyenleg 11 Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Szociális szolgáltatási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Oktatók, pedagógusok Gazdálkodási jellegű foglalkozások Jogi és társadalomtudományi foglalkozások Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Egyéb magasan képzett ügyintézők Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások Szakmai irányítók, felügyelők Egészségügyi foglalkozások Oktatási asszisztensek Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások Egyéb ügyintézők Irodai, ügyviteli foglalkozások Ügyfélkapcsolati foglalkozások Kereskedelmi és vendéglátói-pari foglalkozások Szolgáltatási foglalkozások Mezőgazdasági foglalkozások Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások Élelmiszer-ipari foglalkozások Könnyűipari foglalkozások Fém- és villamosipari foglalkozások Kézműipari foglalkozások Építőipari foglalkozások Egyéb ipari és építőipari foglalkozások Feldolgozóipari gépek kezelői Összeszerelők Helyhez kötött gépek kezelői

20 Táblázatok 84 Járművezetők és mobil gépek kezelői Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások Összesen

21 Táblázatok A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai gazdasági áganként Gazdasági ág (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) Jelenlegi ( ) 3 hónap múlva várható Változás a jelenlegi hoz 1 év múlva várható Változás a jelenlegi hoz Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hal , ,0 Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar , ,7 Ebből: Élelmiszer, ital, dohányt. gyárt , ,4 Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység , , , ,7 Vegyi anyag, termék gyártása Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása , , , , ,4 Villamos berendezés gyártása , ,7 Gép, gépi berendezés gyártása , ,8 Járműgyártás , ,4 Egyéb feldolgozóipari tevékenység , ,8 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás , ,9 Építőipar , ,8 Kereskedelem, gépjárműjavítás , ,4 Szállítás, raktározás , ,5 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás , ,2 Információ, kommunikáció ,7 38 2,7 Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,1 Ingatlanügyletek , ,1 Szakmai, tudományos, műszaki tev , ,8 Adminisztratív és szolg. tám. tev , ,8 Közigazgatás, védelem, kötelező tb , ,8 Oktatás , ,9 Humán-egészségügyi, szociális ellátás , ,4 Művészet, szórakoztatás, szabad idő , ,4 Egyéb szolgáltatás , ,3 Összesen , ,3 21

22 Táblázatok A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai vállalati méret szerint Vállalati méret Jelenlegi ( ) (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) 3 hónap múlva várható Változás a jelenlegi hoz 1 év múlva várható Változás a jelenlegi hoz Mikro , ,8 Kis , ,9 Közép , ,3 Nagy , ,1 Összesen , ,3 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai kirendeltségi Kirendeltség körzetenként (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) 3 hónap múlva várható Jelenlegi változása a ( ) jelenlegi hoz 1 év múlva várható változása a jelenlegi hoz Barcs , ,7 Kaposvár , ,1 Marcali , ,4 Nagyatád , ,1 Siófok , ,4 Balatonboglár , ,7 Csurgó , ,2 Tab , ,8 Összesen , ,3 22

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató Kaposvár, 2013. május 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. I. NEGYEDÉV TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS 2013. I. 2013. IV. NEGYEDÉV KÖZÖTT A 2012. DECEMBER 31 I ÁLLLAPOTHOZ KÉPEST Kőszeg Kőszeg 5,3 2,4

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2017. IV. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2017. november 28. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224.

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2018. I. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2018. március 2. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224.

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2018. III. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2018. augusztus 28. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.:

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2018. II. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2018. május 25. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224.

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2015. IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2017. IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2017. III. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2017. augusztus 21. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.:

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2018. IV. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2018.november 23. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224.

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2019. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) 1 Készült A Pénzügyminisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán Készítette:

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2016. I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2017. I. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2017. március Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. -

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. IV. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. november Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2013. február 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2017. II. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2017. május Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon:

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. III. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. augusztus Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Középmagyarország 102,5%

FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Középmagyarország 102,5% A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2011. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Észak- Magyarország 102,0% Észak- Alföld Nyugat- Dunántúl Középmagyarország 102,5% Közép- Dunántúl 99,7%

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 101,4% 101,7% Zala Győr- Moson- Sopron 104,0% Veszprém 101,2% Somogy 103,2% Budapest 100,5% Komárom-

Részletesebben

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, február. Munkaügyi Központja

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, február. Munkaügyi Központja Munkaügyi Központja Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 213. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 213. február 921 Győr, Árpád út 32. - 92 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 522-245 - Fax:

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2017. I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 100,6% 100,1% Zala Győr- Moson- Sopron 103,0% Veszprém 100,1% Somogy 99,9% Budapest 99,5% Komárom-

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági munkaerős-felmérés fogalmai...3 Pest megye gazdasági

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS P e s t m e g y e i K o r m á n y h i v a t a l M u n k a ü g y i K ö z p o n t MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Takács Szabolcs Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. május 1 0 8 2 B u d a p e

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. MÁJUS Kecskemét, 2012. június Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: dr. Iróczki Lénárd 2013. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2014. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok, 2014.

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2012. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 101,2% 102,6% Zala Komárom- Esztergom 101,2% Győr- Moson- Sopron 101,7% Veszprém 103,4% Somogy 101,6%

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2017. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2013. II. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2016. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Győr, május

Munkaügyi Központja. Győr, május Munkaügyi Központja Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 2013. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2013. május 9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 522-245

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2015. IV. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok,

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2012. IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 100,1% 95,9% Zala Győr- Moson- Sopron 100,3% Veszprém 96,9% Somogy 97,8% Budapest 95,3% Komárom- Esztergom

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. február Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96)

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2016. IV. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok,

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2011. IV. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. I. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2011. II. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Valdáné Pató Klára Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. november 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2015. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2016. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként +1,1% és

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2016. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. MÁRCIUS Kecskemét, 2012. április Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2012. I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 105,9% 98,3% Zala Komárom- Esztergom 102,4% Győr- Moson- Sopron 104,5% Veszprém 105,0% Somogy 104,4%

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. III. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2014. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok, 2014.

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. május Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS B u d a p e s t F p v á r o s K o r m á n y h i v a t a l a M u n k a ü g y i K ö z p o n t MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Takács Szabolcs Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva 2011. május 1 0 8

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2014. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS 2014. MÁRCIUS 31. 2014. JÚNIUS 30. KÖZÖTT (KÖZFOGLALKOZTATÁS NÉLKÜL) BUDAPEST

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2017. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2014. I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1,2% Nógrád megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 0,9% 1,1% Heves megye 1,9% Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2015. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok,

Részletesebben

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAÜGYI KÖZPONT MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Tas Attiláné Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva igazgató 2011. február A Közép-magyarországi Régió gazdasági és munkaerő-piaci helyzete Megnevezés

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2011. I. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Makrogazdasági környezet

Makrogazdasági környezet Foglalkoztatási helyzetkép 2011. III. negyedévre, különös tekintettel az országos munkaerő piaci adatokra, illetve a Szolnoki Munkaügyi Kirendeltségre. Makrogazdasági környezet A KSH munkaerő felmérése

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2015. IV. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2015. november Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96)

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2016. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok,

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2011. IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 100,5% Budapest 100,2% Komárom- Esztergom 98,6% Fejér 97,1% Győr- Moson- Sopron 104,4% Veszprém 101,4%

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2014. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) * KONJUNKTÚRA INDEX: A LÉTSZÁMFELVÉTELT ÉS A LÉTSZÁMCSÖKKENÉST TERVEZŐ CÉGEK ARÁNYÁNAK KÜLÖNBSÉGE, KÖZFOGLALKOZTATÁS

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS II. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS II. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2013. II. negyedév Tolna megye 2013. április-június A felmérés lényege A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2013. II.

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2012. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható változás körzetenként Tiszafüredi Jászberényi

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 100,5% 98,6% Zala Győr- Moson- Sopron 102,3% Veszprém 101,8% Somogy 102,1% Budapest 101,3% Komárom-

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok, 2013. március

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. IV. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2011. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Szolnok, 2011. február 28. Bevezetés A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS IV. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2011. IV. negyedév Tolna megye 2011. október-december A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2011. IV. negyedév A felmérés

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2015. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2015. május Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály 9021 Győr, Árpád u. 32. - 9002

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2015. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád 101,4 Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok, 2013.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. negyedik negyedévben Kecskemét, 2013. november Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012 I. negyedév

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012 I. negyedév Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012 I. negyedév Készítette: Németh Dávid Jóváhagyta: Hágen Tímea 2012. február 1 Pest Megye Jellemzői BUDAPEST Pest megye az

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaügyi Központja Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2015. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2015. február 9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2014. IV. negyedév 7621 Pécs, Király u. 46. Telefon: (72) 506-800 Fax: (72) 506-804 E-mail: baranyakh-mk@lab.hu Honlap: www.munka.hu

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2016. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok,

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2012. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Jászberényi Szolnoki

Részletesebben

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. I. negyedév A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 6% +3,0% 0 Komló 3%= < X

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében III. negyedév A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2013. III. negyedév A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 3% -2,4% Komló 0% < X

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012. I. negyedév Tolna megye 2012. január-március A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2012. I. negyedév A felmérés

Részletesebben

III.K.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint január-február

III.K.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint január-február A ezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás 1 1 db 1 2 2 1 2 2 1 11 A Élelmiszer, ital, dohány gyárt. 1 1 B Textília, textilárú gyártása 1 1 Fafeldolgozás 1 1 2 E apírgyártás, kiadói, nyomdai tev. G Vegyi anyag,

Részletesebben

2012. május június

2012. május június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskeresö nemenként végzettségenként pályakezdö korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2013. I. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 10% 13,5% Komló 4% < X < 10%

Részletesebben

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. IV. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 4% 0%< X

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2012. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Jászberényi Szolnoki

Részletesebben