A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében IV. negyedév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében IV. negyedév"

Átírás

1 Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u Telefon: (82) Fax: (82) Honlap: vagy

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A felmérés lényege... 3 A minta nagysága és összetétele... 3 A felmérés eredményei... 6 Három hónapon belüli változás (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt)... 6 Három hónapon belüli változás (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül)... 9 Tizenkét hónap múlva várható változás (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Tizenkét hónap múlva várható változás (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül).. 11 Várható alakulás a közfoglalkoztatásban résztvevők körében A szervezetek munkaerőigényét kielégítő források igénybevételének gyakorisága Az 50 fő feletti munkáltatók megkeresése során szerzett információk összefoglalása Táblázatok A felmérésben résztvevő munkáltatók ágazati reprezentációja A felmérésben résztvevő munkáltatóknál alkalmazásban állók ágazati reprezentációja (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai gazdasági áganként (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai vállalati méret szerint (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai kirendeltségi körzetenként (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) A 3 hónapon belüli mozgásokban érintettek száma foglalkozási csoportok szerint (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai gazdasági áganként (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai vállalati méret szerint (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai kirendeltségi körzetenként (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül)

3 A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés, amely immár több éves múltra tekint vissza. A felmérés elemszámát tekintve jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat egyik legnagyobb volumenű adatgyűjtése, melyben főként a kirendeltségekkel partneri viszonyt ápoló munkaadók vesznek részt, azonban nem reprezentálja a gazdasági szervezetek területi, ágazati és nagyság kategóriák szerinti összetételét. A felmérés során egy rövid kérdőívet juttatunk el a bevont munkáltatókhoz, amely a vállalatok aktuális, valamint a három hónap és egy év múlva várható statisztikai állományi ára, a következő három hónap várható munkaerőforgalmára vonatkozó, valamint egy negyedévente változó kérdést tartalmaz. A válaszadás a kitöltött kérdőívek kirendeltségekre való visszaküldésével, illetve interneten keresztül online történhet. A ére vonatkozó adatfelvétel lebonyolítására október 29. és november 16. között került sor. A kérdőívben a munkáltatók a szeptember 30-i statisztikai állományi ukat közölték, és ehhez képest adták meg a várható mozgást. A minta nagysága és összetétele A utolsó negyedévére vonatkozó adatfelvétel során a Somogy megyei munkaügyi kirendeltségek összesen 571 munkáltatót kértek fel az adatlap kitöltésére. Ebből a visszaérkezett és a felmérés szempontjából érvényes adatlapok száma 456 darab volt. Az előző felmérés adataihoz képest a válaszadók száma 24-gyel (5,6%-kal) gyarapodott, ugyanakkor az általuk foglalkoztatott é 620 fővel, 2%-kal visszaesett. A felmérésben résztvevő munkáltatók és az általuk foglalkoztatott munkavállalók számának Vállalati méret Adatlapot kitöltő munkáltatók száma (db) vállalati méret szerinti összetétele megoszlása Az adatlapot kitöltő munkáltatóknál foglalkoztatottak száma megoszlása Ebből: a közfoglalkoztatottak száma megoszlása Mikro (0-9 fő) , , ,4 Kis (10-49 fő) , , ,7 Közép ( fő) , , ,5 Nagy (250 fő felett) 21 4, ,9 18 1,4 Összesen , , ,0 A válaszadó szervezetek közel háromnegyede (73%-a) a mikro- és kisvállalkozások közül került ki, ugyanakkor a felmérésben érintett munkavállalók mindössze egyötöde (20,8%-a) állt alkalmazásban ezeknél a cégeknél. A legalább 50 fős alkalmazotti mal rendelkező munkáltatók 27%-os súlyban 3

4 szerepeltek a mintában, míg az általuk foglalkoztatott munkavállalók az össz 79,2%-át jelentették. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérésben részvett szervezetek a Somogy megyében regisztrált gazdasági szervezetek 0,8%-át tették ki. Az általuk foglalkoztatott pedig 44,4%-át képviselte a megyei szinten alkalmazásban állók táborának. A gazdasági szervezetek és az alkalmazásban állók számának gazdasági ágak szerinti Gazdasági ág megoszlása Gazdasági szervezetek számának megoszlása 1 KSH NMF ( ) Alkalmazásban állók számának megoszlása 2 KSH NMF (2012. I-III. név) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 9,0 31,3 5,0 5,2 Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar 22,8 2,9 36,0 30,1 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás ,2 Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás 1,1 0,2 7,1 3,4 Építőipar 8,1 4,4 3,6 5,2 Kereskedelem, gépjárműjavítás 18,6 8,5 7,4 7,8 Szállítás, raktározás 2,0 1,7 3,3 3,7 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 6,6 14,7 2,1 3,4 Információ, kommunikáció 0,6 1,3 0,1 0,3 Pénzügyi, biztosítási tevékenység 1,3 2,3 0,6 0,5 Ingatlanügyletek 1,3 9,8 0,9 0,5 Szakmai, tudományos, műszaki tev. 2,0 5,8 0,8 0,7 Adminisztratív és szolg. tám. tev. 1,8 2,6 0,5 2,4 Közigazgatás, védelem, kötelező tb. 8,3 1,0 8,3 8,3 Oktatás 5,0 2,9 8,5 11,3 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 6,4 1,6 13,2 14,8 Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1,8 3,2 0,8 1,5 Egyéb szolgáltatás 3,3 5,7 1,8 0,7 Egyéb tevékenységek - 0,1 - - Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 A felkeresett munkáltatók legnagyobb része a feldolgozóiparban és a kereskedelemben tevékenykedett, előbbiek összon belüli aránya 23%-os, utóbbiaké 19%-os volt. 8-10% közötti arányban szerepeltek a mintában a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területén, a közigazgatásban, 1 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató - Somogy megye, 2012/3 (Részletes megyei adatok) 2 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató - Somogy megye, 2012/3 (Részletes megyei adatok) 4

5 illetve az építőiparban működő cégek. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (7%), a humánegészségügyi, szociális ellátás (6%), valamint az oktatás (5%) területén tevékenykedő munkáltatók súlya érte el még az 5%-ot, míg a többi gazdasági ágba tartozó foglalkoztatók aránya egyenként e szint alatt maradt. A feldolgozóiparon belül az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása (25%), a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása (21%), valamint a fafeldolgozás, papírtermék gyártása (13%) ágazatokból került ki a legtöbb válaszadó. A kiküldött kérdőívre válaszoló cégeknél foglalkoztatottak 36%-a a feldolgozóiparban, 13%-a pedig a humán-egészségügyi, szociális ellátás területén végzett munkát. A mezőgazdaság, a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, a kereskedelem, a közigazgatás, valamint az oktatás gazdasági ágból a felmérésben szereplő összes foglalkoztatotti egyenként 5-9% közötti mértéke került ki. A feldolgozóiparban alkalmazásban állók 28,7%-a a villamos berendezés gyártása, 17%-a pedig a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása területén tevékenykedett, míg az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazatok egyenként a mintában szereplő foglalkoztatottak 15,2%-ának adtak munkát. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés, illetve a KSH gazdasági ágankénti adatait tekintve mind a szervezetek számát, mind pedig az ott foglalkoztatottak át illetően jelentős eltérések fedezhetőek fel. A legszembetűnőbb eltérés a feldolgozóiparnál tapasztalható, e gazdasági ág mindkét szempontból felülreprezentált a mintában. A gazdasági szervezetek számát tekintve a közigazgatás, a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, valamint a humán-egészségügyi, szociális ellátás nagyobb súlyban, az ingatlanügyletek és a mezőgazdaság pedig a megyében regisztrált gazdasági szervezetek körében betöltött szerepüknél kisebb arányban képviseltették magukat. Az alkalmazott tekintetében a vízellátás, hulladékgazdálkodás esetében mutatkozik jelentős felülreprezentáltság, míg az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, valamint az információ, kommunikáció területén működő cégek alulreprezentáltak a felmérés mintájában. A felmérésben résztvevő munkáltatók és az általuk foglalkoztatott munkavállalók számának Kirendeltség Adatlapot kitöltő gazdálkodók száma (db) megoszlása kirendeltségi összetétele Az adatlapot kitöltő gazdálkodóknál foglalkoztatottak száma megoszlása Ebből: közfoglalkoztatottak száma megoszlása Barcs 45 9, , ,9 Kaposvár 87 19, , ,4 Marcali 61 13, , ,4 Nagyatád 49 10, , ,5 Siófok 82 18, ,5 12 0,9 Balatonboglár 46 10, , ,2 Csurgó 42 9, , ,7 Tab 44 9, ,1 - - Összesen , , ,0 5

6 Az adatlapot kitöltő foglalkoztatók száma körzetenként 42 és 87 között alakult, előbbi a csurgói, utóbbi a megyeszékhely és vonzáskörzetéből a felmérésbe bevont munkáltatók száma volt. A megkérdezett gazdasági egységek szeptember végi ának felét több mint felét (52,6%-át) két térségben, a kaposváriban és a siófokiban foglalkoztatták, melyből az előbbi körzet részesedése 33,1%-os, utóbbié pedig 19,5%-os volt. A marcali kirendeltség területéről a felmérésben résztvevők aránya (15,6%) haladta meg még a 10%-ot, a nagyatádi és a tabi munkaügyi körzet illetékességi területén egyenként a mintában szereplők 8%-a dolgozott, míg a csurgói, a balatonboglári és a barcsi térség válaszadói egyenként a mintában szereplő alkalmazottak 4, 5, illetve 6%-ának adtak munkát. A kérdőívet kitöltő gazdálkodók átlagos a a kaposvári körzetben volt a legmagasabb (118 fő), melyet Marcali térsége követett (79 fővel), míg a legalacsonyabb átlagos mal (31 fő) a csurgói körzet válaszadó szervezetei rendelkeztek. A felmérés eredményei Az adatfelvétel során többek között arra kellett választ adnia a megkérdezett gazdasági szervezeteknek, hogy a kérdezés időpontjában meglévő alkalmazotti uk hogyan változik 3, illetve 12 hónapos időtávlatban. Három hónapon belüli változás (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) A felmérésben résztvevő munkáltatók kicsit több mint fele (53,1%-a) 3 hónap múlva a jelenlegivel azonos mal tervezi működését, a válaszadók 25,2%-a csökkenési elképzelésről számolt be, míg 21,7%-os volt a növelést jelzők aránya. Az elmúlt év azonos időszakában készült felmérés adataihoz viszonyítva a bővítést és a csökkenést tervező cégek 7,9, illetve 1 százalékponttal emelkedő súlya mellett a stagnálásra számítóké 8,9 százalékponttal visszaesett. A munkaadók számának megoszlása a 3 hónap múlva várható alakulási várakozásaik szerint, % 70,0 60,0 51,2 64,5 57,8 62,0 52,7 59,0 63,2 53,1 50,0 40,0 30,0 20,0 17,3 31,5 9,6 25,9 18,0 24,2 24,2 13,8 12,3 35,0 12,4 28,6 15,3 21,5 25,2 21,7 10,0 0,0 csökkenő stagnáló növekedő december március március június június szeptember szeptember december december március március június június szeptember szeptember december 31. 6

7 Az elmúlt negyedévekben közölt -alakulási várakozásokat vizsgálva megállapítható, hogy a csökkenést, illetve -növelést prognosztizáló munkáltatók arányában jól nyomon követhetőek a szezonális hatások. A gyarapodást előrejelző cégek legnagyobb arányban az I. negyedévben találhatóak, míg a csökkenést prognosztizálók hányada a IV. negyedévben a legmagasabb. Emellett viszont az is jól látható, hogy a gazdálkodó szervezetek jelentős része a meglévő munkaerő megtartására törekszik. A jelenlegi felmérés eredményei alapján a megkérdezett munkáltatói kör együttes alkalmazotti a év végén várhatóan főt tesz ki, ami a szeptember 30-i hoz képest kisebb mértékű (685 főt kitevő, 2,2%-os) csökkenést mutat. A következő három hónapra vonatkozó előrejelzéseket vizsgálva a gazdasági ágak többségében csökkentő várakozások érvényesülnek, melyek a szezonális hatásokra érzékeny ágazatokban a legjelentősebb mértékűek. Volumenét tekintve a legnagyobb mértékű változást az ingatlanügyletek (-26,1%), a közigazgatás (-15,5%), valamint a mezőgazdaság (-12,7%) nemzetgazdasági ágakból jelezték, melyek esetében sorrendben 72, 398, illetve 197 fővel csökkenhet az alkalmazottak száma. Ezen kívül az építőiparban (36 fő, 3,2%), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén (28 fő, 4,2%), a művészet, szórakoztatás, szabad idő (16 fő, 6,6%), valamint az egyéb szolgáltatás (32 fő, 5,8%) nemzetgazdasági ágakban számítanak még az alkalmazotti csökkenésére. A növekedését a humán-egészségügyi, szociális ellátás területéről és a feldolgozóiparból jelezték, előbbi esetében 65 fővel, 1,6%-kal, utóbbinál pedig 51 fővel, 0,5%-kal bővülhet a foglalkoztatott. A többi gazdasági ágban lényegében stagnáló ot valószínűsítnek. A feldolgozóiparon belül át tekintve mindössze a villamos berendezés gyártása alágban várható csökkenés (33 fős, 1%-os), míg a többi alágban lényegében stagnáló vagy emelkedő foglalkoztatotti állománnyal számolnak. Ez utóbbiak közül a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása, illetve a gép, gépi berendezés gyártása területén várható a legnagyobb ot érintő növekedés (38, illetve 34 fő), ami előbbi esetében 2, utóbbinál 3,4%-os bővülést eredményezhet. A három hónapos előrejelzés adatait kirendeltségenként tekintve mindössze a csurgói térségben várható kisebb (22 fős, 1,7%-os) gyarapodás, míg a többi hét somogyi munkaügyi körzetben az alkalmazotti apadására számítanak. A legjelentősebb csökkenést a barcsi körzet munkáltatói prognosztizálták, itt 209 fővel, 10,6%-kal mérséklődhet a dolgozók száma. A nagyatádi, a balatonboglári, valamint a marcali körzetben a megyei átlagot meghaladó szintű (6,7, 5,9, 7

8 illetve 3,7%-os) csökkenésre lehet számítani, amely sorrendben 168, 93, illetve 177 fős fogyást takarhat. A tabi, a siófoki és a megyeszékhely körzetében az alkalmazotti kör fogyásának mértékét 1%- nál kisebbre valószínűsítették, így körzetenként kevesebb mint 30 fővel lehet alacsonyabb a dolgozók száma. A év végére várható alakulások vállalati méretkategóriánkénti vizsgálatakor az látható, hogy csupán a legnagyobb cégek számítanak növekedésre, mely mindössze 84 fős, 0,6%-os bővülést jelenthet. A mikrovállalkozásoknál 6 fős, 0,8%-os, a közepes cégeknél pedig 176 fős, 1,7%-os alkalmazotti csökkenés várható, míg a kisvállalatok 587 fővel, 10,4%-kal kívánják csökkenteni dolgozóik számát. A felmérés alapján képet kaphatunk a munkaerő szakmánkénti mozgásáról is. A következő negyedévben 1091 belépés és 1776 kilépés mellett valósulhat meg az alkalmazásban állók számában előre jelzett 685 fős mérséklődés. A következő három hónapra prognosztizált mozgások összesített egyenlegét tekintve a foglalkozási csoportok több mint felében csökkentési várakozás jelenik meg a megszólított munkáltatók részéről. A legnagyobb ot érintő apadást az egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások, az erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások, valamint a szolgáltatási foglalkozások esetében prognosztizálták (226, 181, illetve 178 fő). Ezen kívül egyenlegét tekintve legalább 20 fős csökkenés a kereskedelmi és vendéglátóipari foglalkozások (61 fő), a takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások (42 fő), az építőipari foglakozások (40 fő) körében, valamint az egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások esetében (38 fő) várható. A felmérés eredményei alapján a fém- és villamosipari foglalkozású alkalmazottak száma 46 fővel, a felsőfokú végzettséghez kötött egészségügyi foglalkozásúaké pedig 30 fővel megemelkedhet év végére. A következő 3 hónapra jelzett változások FEOR 2 számjegyű csoportokban (20 fő és felette) Fém- és villamosipari foglalkozások Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) 34 4 Egészségügyi foglalkozások Élelemiszer-ipari foglalkozások 23 7 Belépő Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök Kilépő Feldolgozóipari gépek kezelői Összeszerelők Irodai, ügyviteli foglalkozások Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Járművezetők és mobil gépek kezelői Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások Építőipari foglalkozások Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások Kereskedelmi és vendéglátó-ipari foglalkozások Szolgáltatási foglalkozások Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások

9 A fenti grafikonon szereplő foglalkozási csoportokon belüli foglalkozásokat vizsgálva egyenlegét tekintve 20 főt elérő gyarapodást mindössze az általános orvosok esetében jeleztek (28 fő), míg a vezető eladóknál 22 fős, a szigetelőknél 23 fős, a szemétgyűjtő, utcaseprők esetében 38 fős, az egyszerű ipari foglalkozásúaknál 40 fős, az egyéb takarító és kisegítők vonatkozásában 48 fős, az egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási foglalkozásúaknál 171 fős, az egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozásúak esetében 175 fős, az erdészeti foglalkozásúak körében pedig 181 fős csökkenésre lehet számítani. Három hónapon belüli változás (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) Az eddigiekben a munkaadók adatait és várakozásait úgy vizsgáltuk, hogy ezekben az adatokban a közfoglalkoztatásban részt vevők ai is szerepeltek. Jelen fejezetben a közfoglalkoztatottak nélkül vizsgáljuk meg a várható változásokat. A felmérésben részvett munkáltatóknál a közfoglalkoztatottak nélküli alkalmazotti szeptember 30-án összességében fő volt, az év végére tervezett pedig főt tett ki. Ez alapján 73 fős, 0,2%-os csökkenés várható, ami a közfoglalkoztatottakkal együtt figyelembe vett, várható változástól (-2,2%) eltérően, lényegében stagnálást jelent. Az ágazati várakozásokat tekintve az építőipar (46 fő, 4,3%), a közigazgatás (42 fő, 2,4%), a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás (26 fő, 3,9%), az egyéb szolgáltatás (25 fő, 4,6%), a mezőgazdaság (17 fő, 1,4%), a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás (17 fő, 0,8%), a művészet, szórakoztatás, szabad idő (11 fő, 4,6%), valamint az oktatás (11 fő, 0,4%) területéről jeleztek csökkenést, míg a humán-egészségügyi, szociális ellátás gazdasági ágból a felmérésben résztvevő cégek 1,6%-kal, a feldolgozóiparban tevékenykedők pedig 0,5%-kal kívánják bővíteni ukat december végéig, melyek 65, illetve 51 fős gyarapodást jelentenének. A többi nemzetgazdasági ágban alapvetően stagnálással számolnak. A vállalati méretkategóriánkénti előrejelzések vizsgálatakor az látható, hogy a legkisebb és a legnagyobb cégek a legoptimistábbak, előbbiek a 29 fővel, 4,3%-kal, utóbbiaké pedig 84 fővel, 0,6%-kal gyarapodhat év végére. A kis- és a közepes méretű vállalatok 2,9, illetve 0,4%-os csökkenéssel számolnak, amely a szeptember végi adathoz képest előbbiek esetében 144 fős, utóbbiaknál pedig 42 fős foglalkoztatotti csökkenést eredményezhet. A közfoglalkoztatásban résztvevők adatainak figyelmen kívül hagyásával a balatonboglári munkaügyi kirendeltségen várható a legnagyobb arányú csökkenés (3,7%), míg a marcali, a tabi, a siófoki és a barcsi körzetben kisebb volumenű (1,4% alatti) apadást jeleztek előre. A kaposvári és a csurgói kirendeltségen a felmérésben résztvevő cégeknél alkalmazottak számának 0,6, illetve 0,8%-os bővülésére lehet számítani, a nagyatádi térségben pedig 2%-os gyarapodást prognosztizáltak. 9

10 Ha megvizsgáljuk, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók figyelmen kívül hagyásával melyek azok a foglalkozások, amelyekben a legnagyobb változások várhatók, akkor az látható, hogy az nagyrészt megegyezik azzal a struktúrával, amelyet a közfoglalkoztatottak adatait is tartalmazó változáskor mutattunk be. Különbséget a szolgáltatási foglalkozásoknál, az egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozásoknál, az erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozásoknál, valamint a takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozásoknál találhatunk, hiszen az e körben jelzett változások nagyobb része várhatóan a közfoglalkoztatottak körét érinti. Tizenkét hónap múlva várható változás (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) A megkérdezett gazdálkodók 52%-a egy éven belül a meglévő munkaerejének megtartására stagnálásra számít, 19,1%-os volt a csökkenést tervezők aránya, míg a válaszadók 28,9%-a ának növelését prognosztizálta. Az előző év azonos időszakában készült felmérés adataihoz viszonyítva a hosszú távú -alakulási várakozásokban kedvező elmozdulás tapasztalható, hiszen a csökkenést és a stagnálást előrejelző cégek hányadának 4,1, illetve 2,9 százalékpontos mérséklődése mellett a bővítést valószínűsítőké 7 százalékponttal emelkedett. A bővítések és a csökkentések vonzatát tekintve megállapítható, hogy a felmérésben résztvevő munkáltatók foglalkoztatotti állományában éves viszonylatban összességében 136 fős, 0,4%-os gyarapodás várható, melynek eredményeként szeptember 30-i ukat főre irányozták elő. Ezen eredmény elsősorban az ingatlanügyletek (77 fő, 27,9%), az építőipar (41 fő, 3,7%), a humánegészségügyi, szociális ellátás (41 fő, 1%), a kereskedelem (30 fő, 1,3%), a feldolgozóipar (28 fő, 0,3%), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (20 fő, 0,3%), valamint a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás (19 fő, 0,9%) gazdasági ág megkérdezett munkáltatóinak bővítési elképzeléseinek következményeként állt elő, melyet tompítottak a közigazgatás (63 fő, 2,5%), az oktatás (49 fő, 1,9%), illetve az egyéb szolgáltatás (12 fő, 2,2%) területén tapasztalható csökkentő várakozások. A feldolgozóiparon belül a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása ágazat a legnagyobb bővítő (67 fő, 3,5%), míg a másik végletet a villamos berendezés gyártása ágazat jelenti, ahol várhatóan 87 fővel (2,7%-kal) csökken a foglalkoztatottak állománya. A távlati elképzeléseket tekintve a legkisebb munkáltatóknál várható az alkalmazott legnagyobb arányú emelkedése, a jelzett 5,9%-os növekedés 47 fős bővülést jelent. A kis- és a nagy vállalatok is gyarapodó alkalmazotti körrel számolnak, melynek mértéke előbbieknél 0,8%-os, utóbbiaknál pedig 0,4%-os, a vonzat pedig 44, illetve 52 főt tesz ki. Ezzel szemben a közepes vállalatok az alkalmazottaik számának minimális csökkenését jelezték előre, mely várhatóan 7 főt érintő, 0,1%-os mértékű lesz. 10

11 Az előrejelzéseket az egyes munkaügyi kirendeltségek szerint tekintve megállapítható, hogy a balatonboglári és a marcali körzet foglalkoztatói esetében tapasztalhatók csökkentési elképzelések, előbbiek körében 117 fős (7,5%-os), utóbbiaknál pedig 165 fős (3,4%-os) apadás várható. A kaposvári, a siófoki, a csurgói, a tabi és a barcsi térségből 3%-kal vagy annál alacsonyabb mértékben gyarapodó ot jeleztek, míg a nagyatádi körzetben az alkalmazotti 6,2%-os növekedésére lehet számítani. Tizenkét hónap múlva várható változás (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) A felmérésben részt vevő foglalkoztatóknál dolgozók száma a közfoglalkoztatásban résztvevők adatai nélkül szeptember végén várhatóan fő lesz, ami a szeptember 30-i hoz viszonyítva 81 fős, 0,3%-os csökkenést jelent. A várható változás a közfoglalkoztatottakkal együtt figyelembe vett várakozásoknál (0,4%-os növekedés) kedvezőtlenebb képet mutat. Az egyes gazdasági ágakba tartozó munkáltatók összesített várakozásai alapján az építőipar (35 fő, 3,3%), a humán-egészségügyi, szociális ellátás (35 fő, 0,9%), a feldolgozóipar (28 fő, 0,3%), a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás (19 fő, 0,9%) területén várható a legnagyobb ot érintő bővülés. A másik végletet a közigazgatás (-105 fő, -6%), a kereskedelem, gépjárműjavítás (-49 fő, -2,2%), valamint az oktatás (-49 fő, -1,9%) gazdasági ágak jelentik az előrejelzések alapján szeptember végéig a legkisebb és a legnagyobb vállalati méret szerinti kategória munkaadói terveznek növekedést, melynek várható mértéke az előbbiek körében 2,1%-os (14 fős), az utóbbiaknál pedig 0,4%-os (52 fős) lesz. A kisvállalkozások 0,5%-os (25 fős), míg a közepes vállalkozások 1,2%-os (122 főt érintő) csökkenést prognosztizáltak. A munkaügyi körzetek szerinti előrejelzéseket vizsgálva vegyes képest kapunk, hiszen a körzetek felében növekedés, másik felében pedig csökkenés várható. A nagyatádi (3,3%), a barcsi (2,3%), a siófoki (1,5%), valamint a kaposvári (0,2%) térség válaszadói adtak számot bővítő elképzelésekről. Ezzel szemben a tabi körzetben 1%-kal, a csurgóiban 1,2%-kal, a marcaliban 3,7%-kal, a balatonbogláriban pedig 6,4%-kal csökkenhet az alkalmazottak száma szeptember végére. 11

12 Várható alakulás a közfoglalkoztatásban résztvevők körében A felmérésben résztvevő cégek kevesebb mint egytizede (9,4%-a) alkalmazott közfoglalkoztatottakat is, melyek szeptember végi a 1334 főt tett ki. A felmérés adatai alapján főként a közigazgatásban tevékenykednek, de jelentős volt még a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területén dolgozó közfoglalkoztatottak aránya is. Területi aspektusból vizsgálva a okat, kiemelhető, hogy a nagyatádi (27,5%) és a barcsi térségben (24,9%) volt a legmagasabb a közfoglalkoztatásban résztvevők aránya. A válaszadó szervezeteknél ilyen típusú munkát végzők 15,4%-a a marcali, 14,4%-a a kaposvári, 9,2%-a a balatonboglári, 7,7%-a a csurgói, 0,9%-a pedig a siófoki kirendeltség illetékességi területébe tartozó településen dolgozott. A tabi munkaügyi kirendeltség illetékességi területéről a felmérésben résztvevő foglalkoztatóknál nem állt alkalmazásban szeptember végén közfoglalkoztatatásban résztvevő személy. A megkérdezett munkáltatóink december végi közfoglalkoztatotti állományi ukat 722 főben irányozták elő, ami 612 fős, 45,9%-os csökkenést jelentene. A szeptember 30-i időpontra vonatkozóan pedig 1551 fős prognosztizálása történt meg, tehát egy év távlatában 217 fős, 16,3%-os gyarapodással számolnak a megkérdezett munkáltatók. A szervezetek munkaerőigényét kielégítő források igénybevételének gyakorisága A felmérés során megkértük a munkáltatókat jelöljék meg, milyen forrásokat vesznek igénybe munkaerőszükségletük biztosítása érdekében, és milyen az alkalmazott módszerek gyakorisága. Az adott munkaerőigény kielégítési forma igénybevételének gyakorisága (az adott kérdésre válaszadók százalékában) Egyéb forrásból 3,6 10,9 85,5 Belső meghirdetéssel, átcsoportosítással 12,5 37,0 50,5 Interneten keresztül 4,7 15,7 79,6 Munkaközvetítőkön keresztül 1,6 9,5 88,9 Informális csatornákon keresztül 18,5 27,1 54,4 Munkaügyi kirendeltségek segítségével Pályázatokkal 4,6 17,4 48,6 46,8 38,6 44,0 Gyakran Alkalmanként Soha Hirdetés útján 21,0 38,7 40,3 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 12

13 Szinte valamennyi a kérdésre választ adó munkáltató igénybe veszi a munkaügyi kirendeltségek közvetítési szolgáltatását munkaerő felvételénél, közel felük gyakran, 46,8%-uk pedig alkalmanként használja az alkalmazottak felvételének ezt a csatornáját. A válaszolók mindössze 4,6%-a nyilatkozott úgy, hogy még soha nem kérte a szervezetünk segítségét. A válaszadók több mint négyötödénél fontos szerepe van az informális csatornák (család, barátok, kollégák) igénybevételének az álláshelyek betöltésekor. Többségük alkalmanként él ezzel a munkaerőfelvételi lehetőséggel. Belső meghirdetéssel, átcsoportosítással a munkáltatók közel kétharmada (63%-a) elégíti ki munkaerőigényét, nagyobb részük alkalmanként használja a munkaerő-felvételnek ezt a módját. A hirdetés útján, illetve a pályázatok kiírásán keresztül munkaerőhöz jutási formát hasonló mértékben alkalmazták a válaszadók, előbbi úton 59,7%-uk, utóbbin 56%-uk vett már fel alkalmazottat. Az internet segítségével munkaerőt kereső cégek 20,4%-os, a munkaközvetítők segítségét igénybe vevők pedig 11,1%-ot képviseltek, míg a válaszadók 14,5%-a egyéb forrásokat is használ a megfelelő munkaerő felkutatásához. Az 50 fő feletti munkáltatók megkeresése során szerzett információk összefoglalása Dr. Czomba Sándor államtitkár úr 2012 augusztusában elhangzott kérése alapján Somogy megyében is sor került a nagyobb ot foglalkoztató gazdasági szervezetek felkeresésére. A kérés értelmében a 100 fő feletti foglalkoztatóknál kellett a kirendeltségi kollégáknak látogatást tenniük, azonban megyénk a megkeresendő cégek körét kibővítette az 50 fő felett foglalkoztatókéval. Ezt a döntést az indokolta, hogy a 100 főnél többet foglalkoztató cégek száma a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól kapott lista alapján 72 volt, szervezetünk pedig az információgyűjtést nagyobb körben kívánta elvégezni. Így összességében kollégáink 142 munkáltató utolsó hónapjaira, illetve évre vonatkozó -gazdálkodási terveiről gyűjtöttek információt. A kapott válaszok alapján összességében elmondható, hogy a munkáltatók többsége a meglévő alkalmazotti állományának megtartására törekszik, amely megyénkben önmagában is jelentős eredménynek számít. Továbbá általános tapasztalat, hogy a cégek nem tudják megítélni alkalmazotti uk évi alakulását. A csökkentési szándékot jelző gazdálkodó szervezetek közül egy feldolgozóipari cégnél a szezonális munkák befejeződését követően várható a kölcsönzött munkaerő állományában nagy ot érintő mérséklődés. Több cég a határozott idejű szerződések meghosszabbításának elmaradását prognosztizálta, a megrendelések számának csökkenése miatt, illetve a tevékenység megszűnéséből kifolyólag helyeztek kilátásba kisebb mértékű leépítést, ezen felül csökkenő alkalmazotti 13

14 várható a nyugdíjba vonulók pótlásának elmaradásából eredően, valamint szervezeti változások miatt. A közfoglalkoztatási programok keretében, valamint a szezonális munkahelyeken alkalmazottak esetében hátralévő időszakára vonatkozóan csökkentést jeleztek előre az érintett cégek, de ebben a körben egyúttal évi felvételeket is irányoztak elő. Több munkáltató esetében az alkalmazotti stagnálása munkahelymegőrző támogatás vagy bérkompenzációs pályázat miatti megtartási kötelezettségből ered, de olyan jelzést is kaptunk, hogy a kötelezettség megszűnését követően leépítést hajtanak végre. Létszámbővítő elképzelésről beszámoló munkáltatók egy része esetében a bővülés támogatott foglalkoztatási forma keretében történő alkalmazást jelent. Egy munkáltató pályázat sikerességétől tette függővé a bővülést, egy pedig több üzlet nyitását is tervezi. Kaposvár, január 4. Dr. Szikra László igazgató 14

15 Táblázatok Gazdasági ág Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat A felmérésben résztvevő munkáltatók ágazati reprezentációja A NMF-ben résztvevő szervezetek száma (db) megoszlása Regisztrált gazdasági szervezetek 3 száma (db) megoszlása Minta aránya a reg. gazd. szervezetek számához 41 9, ,3 0,2 Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar , ,9 6,0 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás 5 1,1 96 0,2 5,2 Építőipar 37 8, ,4 1,4 Kereskedelem, gépjárműjavítás 85 18, ,5 1,7 Szállítás, raktározás 9 2, ,7 0,9 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 30 6, ,7 0,3 Információ, kommunikáció 3 0, ,3 0,4 Pénzügyi, biztosítási tevékenység 6 1, ,3 0,4 Ingatlanügyletek 6 1, ,8 0,1 Szakmai, tudományos, műszaki tev. 9 2, ,8 0,3 Adminisztratív és szolg. tám. tev. 8 1, ,6 0,5 Közigazgatás, védelem, kötelező tb. 38 8, ,0 6,4 Oktatás 23 5, ,9 1,3 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 29 6, ,6 3,0 Művészet, szórakoztatás, szabad idő 8 1, ,2 0,4 Egyéb szolgáltatás 15 3, ,7 0,4 Egyéb tevékenységek ,1 - Összesen , ,0 0,8 3 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató - Somogy megye, 2012/3 (Részletes megyei adatok) 15

16 Táblázatok A felmérésben résztvevő munkáltatóknál alkalmazásban állók ágazati reprezentációja Gazdasági ág Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Az NMF-ben szereplő cégeknél án foglalkoztatottak száma megoszlása Alkalmazásban állók száma a KSH adatai szerint I-III. negyedév száma megoszlása Reprezentációs arány , ,2 43,2 Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar , ,1 53,1 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás ,2 - Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás , ,4 92,8 Építőipar , ,2 30,7 Kereskedelem, gépjárműjavítás , ,8 42,1 Szállítás, raktározás , ,7 39,6 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 665 2, ,4 28,4 Információ, kommunikáció 18 0, ,3 9,4 Pénzügyi, biztosítási tevékenység 193 0, ,5 59,2 Ingatlanügyletek 276 0, ,5 80,7 Szakmai, tudományos, műszaki tev , ,7 48,8 Adminisztratív és szolg. tám. tev , ,4 9,0 Közigazgatás, védelem, kötelező tb , ,3 44,5 Oktatás , ,3 33,6 Humán-egészségügyi, szociális ellátás , ,8 39,4 Művészet, szórakoztatás, szabad idő 243 0, ,5 23,6 Egyéb szolgáltatás 551 1, ,7 107,6 Összesen , ,0 44,4 4 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató - Somogy megye, 2012/3 (Részletes megyei adatok) 16

17 Táblázatok A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai gazdasági áganként Gazdasági ág (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Jelenlegi ( ) 3 hónap múlva várható Változás a jelenlegi hoz 1 év múlva várható Változás a jelenlegi hoz Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hal , ,2 Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar , ,3 Ebből: Élelmiszer, ital, dohányt. gyárt , ,9 Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység , , , ,1 Vegyi anyag, termék gyártása Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása , , , , , ,2 Villamos berendezés gyártása , ,7 Gép, gépi berendezés gyártása , ,5 Járműgyártás , ,7 Egyéb feldolgozóipari tevékenység , ,8 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás , ,9 Építőipar , ,7 Kereskedelem, gépjárműjavítás , ,3 Szállítás, raktározás , ,1 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás , ,0 Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység , ,6 Ingatlanügyletek , ,9 Szakmai, tudományos, műszaki tev , ,4 Adminisztratív és szolg. tám. tev , ,3 Közigazgatás, védelem, kötelező tb , ,5 Oktatás , ,9 Humán-egészségügyi, szociális ellátás , ,0 Művészet, szórakoztatás, szabad idő , ,8 Egyéb szolgáltatás , ,2 Összesen , ,4 17

18 Táblázatok A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai vállalati méret szerint Vállalati méret (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Jelenlegi ( ) 3 hónap múlva várható Változás a jelenlegi hoz 1 év múlva várható Változás a jelenlegi hoz Mikro , ,9 Kis , ,8 Közép , ,1 Nagy , ,4 Összesen , ,4 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai kirendeltségi Kirendeltség körzetenként (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Jelenlegi ( ) 3 hónap múlva várható változása a jelenlegi hoz 1 év múlva várható változása a jelenlegi hoz Barcs , ,0 Kaposvár , ,4 Marcali , ,4 Nagyatád , ,2 Siófok , ,5 Balatonboglár , ,5 Csurgó , ,6 Tab , ,1 Összesen , ,4 18

19 Táblázatok A 3 hónapon belüli mozgásokban érintettek száma foglalkozási csoportok szerint (közfoglalkoztatásban résztvevők ával együtt) Foglalkozási csoportok (FEOR2) Belépő Kilépő Egyenleg 11 Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Szociális szolgáltatási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Oktatók, pedagógusok Gazdálkodási jellegű foglalkozások Jogi és társadalomtudományi foglalkozások Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Egyéb magasan képzett ügyintézők Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások Szakmai irányítók, felügyelők Egészségügyi foglalkozások Oktatási asszisztensek Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások Egyéb ügyintézők Irodai, ügyviteli foglalkozások Ügyfélkapcsolati foglalkozások Kereskedelmi és vendéglátói-pari foglalkozások Szolgáltatási foglalkozások Mezőgazdasági foglalkozások Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások Élelmiszer-ipari foglalkozások Könnyűipari foglalkozások Fém- és villamosipari foglalkozások Kézműipari foglalkozások Építőipari foglalkozások Egyéb ipari és építőipari foglalkozások Feldolgozóipari gépek kezelői Összeszerelők Helyhez kötött gépek kezelői

20 Táblázatok 84 Járművezetők és mobil gépek kezelői Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások Összesen

21 Táblázatok A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai gazdasági áganként Gazdasági ág (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) Jelenlegi ( ) 3 hónap múlva várható Változás a jelenlegi hoz 1 év múlva várható Változás a jelenlegi hoz Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hal , ,4 Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar , ,3 Ebből: Élelmiszer, ital, dohányt. gyárt , ,9 Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység , , , ,1 Vegyi anyag, termék gyártása Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása , , , , , ,2 Villamos berendezés gyártása , ,7 Gép, gépi berendezés gyártása , ,5 Járműgyártás , ,7 Egyéb feldolgozóipari tevékenység , ,8 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás , ,9 Építőipar , ,3 Kereskedelem, gépjárműjavítás , ,2 Szállítás, raktározás , ,1 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás , ,5 Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység , ,6 Ingatlanügyletek ,5 Szakmai, tudományos, műszaki tev , ,4 Adminisztratív és szolg. tám. tev , ,3 Közigazgatás, védelem, kötelező tb , ,0 Oktatás , ,9 Humán-egészségügyi, szociális ellátás , ,9 Művészet, szórakoztatás, szabad idő , ,8 Egyéb szolgáltatás , ,2 Összesen , ,3 21

22 Táblázatok A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai vállalati méret szerint Vállalati méret (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) Jelenlegi ( ) 3 hónap múlva várható Változás a jelenlegi hoz 1 év múlva várható Változás a jelenlegi hoz Mikro , ,1 Kis , ,5 Közép , ,2 Nagy , ,4 Összesen , ,3 A felmérésben részvett munkáltatók foglalkoztatotti várakozásai kirendeltségi Kirendeltség körzetenként (közfoglalkoztatásban résztvevők a nélkül) Jelenlegi ( ) 3 hónap múlva várható változása a jelenlegi hoz 1 év múlva várható változása a jelenlegi hoz Barcs , ,3 Kaposvár , ,2 Marcali , ,7 Nagyatád , ,3 Siófok , ,5 Balatonboglár , ,4 Csurgó , ,2 Tab , ,0 Összesen , ,3 22

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8 2 ) 5 0 5 5 0 4 F a x : ( 8 2 ) 5 0 5

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató Kaposvár, 2013. május 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2017. IV. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2017. november 28. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224.

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. I. NEGYEDÉV TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS 2013. I. 2013. IV. NEGYEDÉV KÖZÖTT A 2012. DECEMBER 31 I ÁLLLAPOTHOZ KÉPEST Kőszeg Kőszeg 5,3 2,4

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2015. IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2017. IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2018. III. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2018. augusztus 28. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.:

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2018. II. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2018. május 25. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224.

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2018. IV. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2018.november 23. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224.

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2018. I. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2018. március 2. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224.

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2017. III. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2017. augusztus 21. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.:

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. IV. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. november Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2013. II. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2019. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) 1 Készült A Pénzügyminisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán Készítette:

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: dr. Iróczki Lénárd 2013. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2012. IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 100,1% 95,9% Zala Győr- Moson- Sopron 100,3% Veszprém 96,9% Somogy 97,8% Budapest 95,3% Komárom- Esztergom

Részletesebben

FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Középmagyarország 102,5%

FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Középmagyarország 102,5% A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2011. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Észak- Magyarország 102,0% Észak- Alföld Nyugat- Dunántúl Középmagyarország 102,5% Közép- Dunántúl 99,7%

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése III. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. III. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. augusztus Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Győr, május

Munkaügyi Központja. Győr, május Munkaügyi Központja Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 2013. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2013. május 9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 522-245

Részletesebben

Makrogazdasági környezet

Makrogazdasági környezet Foglalkoztatási helyzetkép 2011. III. negyedévre, különös tekintettel az országos munkaerő piaci adatokra, illetve a Szolnoki Munkaügyi Kirendeltségre. Makrogazdasági környezet A KSH munkaerő felmérése

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Valdáné Pató Klára Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. november 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2017. II. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2017. május Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon:

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2011. IV. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 101,4% 101,7% Zala Győr- Moson- Sopron 104,0% Veszprém 101,2% Somogy 103,2% Budapest 100,5% Komárom-

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. III. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2013. február 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2015. IV. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2015. november Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96)

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 100,6% 100,1% Zala Győr- Moson- Sopron 103,0% Veszprém 100,1% Somogy 99,9% Budapest 99,5% Komárom-

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS B u d a p e s t F p v á r o s K o r m á n y h i v a t a l a M u n k a ü g y i K ö z p o n t MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Takács Szabolcs Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva 2011. május 1 0 8

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2011. II. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2017. I. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2017. március Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. -

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. MÁJUS Kecskemét, 2012. június Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS P e s t m e g y e i K o r m á n y h i v a t a l M u n k a ü g y i K ö z p o n t MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Takács Szabolcs Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. május 1 0 8 2 B u d a p e

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. IV. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2012. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 101,2% 102,6% Zala Komárom- Esztergom 101,2% Győr- Moson- Sopron 101,7% Veszprém 103,4% Somogy 101,6%

Részletesebben

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAÜGYI KÖZPONT MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Tas Attiláné Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva igazgató 2011. február A Közép-magyarországi Régió gazdasági és munkaerő-piaci helyzete Megnevezés

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. május Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. negyedik negyedévben Kecskemét, 2013. november Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági munkaerős-felmérés fogalmai...3 Pest megye gazdasági

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2016. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. MÁRCIUS Kecskemét, 2012. április Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2015. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2015. IV. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok,

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012. I. negyedév Tolna megye 2012. január-március A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2012. I. negyedév A felmérés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2016. IV. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok,

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2017. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2011. IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 100,5% Budapest 100,2% Komárom- Esztergom 98,6% Fejér 97,1% Győr- Moson- Sopron 104,4% Veszprém 101,4%

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2016. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. I. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2016. I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2011. IV. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható változás körzetenként Tiszafüredi Jászberényi

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. február Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96)

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2017. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS IV. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2011. IV. negyedév Tolna megye 2011. október-december A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2011. IV. negyedév A felmérés

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2014. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS 2014. MÁRCIUS 31. 2014. JÚNIUS 30. KÖZÖTT (KÖZFOGLALKOZTATÁS NÉLKÜL) BUDAPEST

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2014. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok, 2014.

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS II. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS II. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2013. II. negyedév Tolna megye 2013. április-június A felmérés lényege A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2013. II.

Részletesebben

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, február. Munkaügyi Központja

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, február. Munkaügyi Központja Munkaügyi Központja Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 213. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 213. február 921 Győr, Árpád út 32. - 92 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 522-245 - Fax:

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok, 2013.

Részletesebben

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2013. IV. negyedév A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 3% -6,8% Komló 0% < X < 3%

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. első negyedévben Kecskemét, 2013. február Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2011. I. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS III. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012. III. negyedév Tolna megye 2012. július-szeptember A felmérés lényege A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2012.

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2014. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok, 2014.

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2014. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) * KONJUNKTÚRA INDEX: A LÉTSZÁMFELVÉTELT ÉS A LÉTSZÁMCSÖKKENÉST TERVEZŐ CÉGEK ARÁNYÁNAK KÜLÖNBSÉGE, KÖZFOGLALKOZTATÁS

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. negyedik negyedévben Kecskemét, 2012. december Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2015. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2015. május Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály 9021 Győr, Árpád u. 32. - 9002

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2017. I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. IV. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 4% 0%< X

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014. negyedik negyedévben Kecskemét, 2014. november Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2014. IV. negyedév 7621 Pécs, Király u. 46. Telefon: (72) 506-800 Fax: (72) 506-804 E-mail: baranyakh-mk@lab.hu Honlap: www.munka.hu

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2012. I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Vas 105,9% 98,3% Zala Komárom- Esztergom 102,4% Győr- Moson- Sopron 104,5% Veszprém 105,0% Somogy 104,4%

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2016. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2015. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok,

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2013. III. negyedév Készítette: Jóváhagyta: Baranyai Ákos dr. Iróczki Lénárd igazgató 2013. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2016. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. második negyedévben Kecskemét, 2012. május Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2015. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád 101,4 Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében II. negyedév Munkaügyi Központja A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2011. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves

Részletesebben

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. III. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 2% 0%< X

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében III. negyedév A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2013. III. negyedév A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 3% -2,4% Komló 0% < X

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

Jóváhagyta: Dr. Rezsőfi István igazgató

Jóváhagyta: Dr. Rezsőfi István igazgató Jóváhagyta: Dr. Rezsőfi István igazgató SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 2011. IV. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Tiszavasvári Kisvárdai Vásárosnaményi Nyíregyházi Baktalórántházi

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAER -GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS BB EREDMÉNYEI IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS)

A NEGYEDÉVES MUNKAER -GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS BB EREDMÉNYEI IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) A NEGYEDÉVES MUNKAER -GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS BB EREDMÉNYEI 2013. IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Kutatási és Elemzési F osztályán osztályvezet : Busch Irén Készítette:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014. harmadik negyedévben Kecskemét, 2014. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben