Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként"

Átírás

1 A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében III. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 2% 0%< X <2% +1,3% Komló -2%< X < 0% X < -2% Szigetvár -1,9% Sellye Szentlőrinc -4,7% -1,4% Pécs +5,6% Siklós -1,0% Mohács +1,6%

2 A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés, amely immár több éves múltra tekint vissza. A felmérés elemszámát tekintve jelenleg az ÁFSZ legnagyobb volumenű adatgyűjtése, melyben főként a kirendeltségekkel partneri viszonyt ápoló munkaadók vesznek részt, azonban nem reprezentálja a gazdasági szervezetek területi, ágazati és létszámnagyság kategóriák szerinti összetételét. A válaszadás a kitöltött kérdőívek kirendeltségekre való visszaküldésével, illetve interneten keresztül on-line történhet. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felméréssel helyi, megyei és régiós szinten, negyedéves periódusokban, gyors, naprakész információkat gyűjthetünk a munkáltatók létszám-gazdálkodási tervéről, és elősegíthetjük az üres álláshelyek sikeres feltárását, közzétételét. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés másodlagos célja a munkaerőpiaci folyamatok iránt érdeklődő pályaválasztók, munkavállalók, foglalkoztatók és beruházók tájékoztatása, a döntési folyamatok segítése. A 2012 harmadik negyedévére vonatkozó adatfelvételre július között került sor. A kérdőívben a munkáltatók a június 30.-i statisztikai állományi létszámukat közölték és ehhez képest adták meg a várható létszámmozgást. A gazdaság és a foglalkoztatottság jellemzői Baranya megyében a KSH adatai alapján A KSH munkaerő felmérésének adatai szerint (a éves népesség körében) II. negyedévében Baranya megyében 139,8 ezer főt foglalkoztattak, ez az előző év azonos időszakához viszonyítva 2,2%-os csökkenést jelent. A munkanélküliek II. negyedévi átlagos száma 24,9 ezer volt, egy év alatt 23,3%-kal emelkedett. A éves népességet tekintve a foglalkoztatási ráta 46,4%-ot tett ki, 0,6%-ponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az aktivitási ráta 1%-ponttal emelkedve 54,7%-ra nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. (Mindkét mutató lényegesen elmaradt az országos átlagtól: előbbi 4,2%-ponttal, utóbbi 2,1%-ponttal). Ugyanezen adatforrás szerint a megye munkanélküliségi rátája 15,1%-ot tett ki, ami 2,7%-ponttal magasabb az előző év azonos időszakinál, az országos átlagnál viszont kedvezőtlenebb 4,2%-ponttal. A legalább 5 főt foglalkoztató Baranya megyei székhelyű gazdasági szervezeteknél alkalmazásban állók létszáma II. negyedévében 78,2 ezer főt tett ki, amely 1,8%-kal 2

3 kevesebb volt az előző évinél, miközben országos szinten csak 0,8%-os visszaesés volt tapasztalható. Népességi és a KSH munkaerő-felmérésének adatai Baranya megyében 1 Megnevezés 2011.II II II II. n.év n.év n.év n.év a népesség %-ában Népesség száma, (ezer fő) a) 391,5 388 Aktív korú (15-74 éves) lakosság száma (ezer fő) b) 303,8 301,2 77,6 77,6 Gazdaságilag aktívak, (ezer fő) b) 163,1 164,7 41,7 42,4 Foglalkoztatottak száma (ezer fő) b) 142,9 139,8 36,5 36,0 Munkanélküliek száma (KSH, ILO) (ezer fő) b) 20,2 24,9 5,2 6,4 Alkalmazásban állók száma (ezer fő) c) 79,6 78,2 20,3 20,2 Inaktívak száma (ezer fő) b) 140,7 136,5 35,9 35,2 Baranya megyei székhellyel március végén gazdasági szervezet szerepelt a KSH nyilvántartásában, 1,6%-kal több mint egy évvel korábban. Ebből a vállalkozások száma volt, így ezer lakosra 147 vállalkozás jutott (ez a mutató alacsonyabb az országos átlagnál, amely 166). A regisztrált szervezetek 29,3%-a, (18 582) társas vállalkozásként volt bejegyezve, nagyobb hányaduk, 60,6%-uk (38 451) pedig egyéni vállalkozásként volt nyilvántartva. A regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti számát tekintve a legtöbb vállalkozás a mezőgazdaság (13,1 ezer) területén lett bejegyezve. Másodsorban legnépszerűbb az ingatlanügyek (7,9 ezer) ágazata. Hasonló nagyságrendű (6 ezer feletti) a vállalkozások száma a kereskedelem, gépjárműjavítás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ág területén. A felmérés eredményei A III. negyedévi adatfelvételbe a Baranyában működő munkaügyi kirendeltségeink összesen 371 munkáltatót terveztek bevonni, a körzetenként megadott mintanagyság 40 és 75 között mozgott. A megkeresett szervezetek 88,9%-a, mintegy 330 munkáltató válaszolt kérdéseinkre. 1 Forrás: KSH Stadat táblák és II. negyedév a) 2011, ill január 1-jén. b) II. negyedéves adatok-ksh stadat táblákból. c) A négy főnél többet foglalkoztató vállalkozások, létszámhatártól függetlenül a költségvetési szervek és a kijelölt nonprofit szervezetek székhely szerinti II. negyedéves évközi adatai. 3

4 A megkérdezett cégek 75,1%-a mikro- és kisvállalkozások körébe tartozott, ugyanakkor ezek a gazdálkodók az érintett munkavállalók mindössze 19,9%-át foglalkoztatták a felmérés időpontjában, június 30-án. A közepes létszámnagyságú vállalkozások a minta 21,5%-át tették ki, de az itt foglalkoztatottak az érintett létszám közel felét (45,3%-át) adták. A nagyvállalkozások a minta kis hányadát tették ki, 3,3%-át, ugyanakkor az érintett munkavállalók 34,8%-át foglalkoztatták. (Az adatok az összes létszámot, közfoglalkoztatással együtt tartalmazzák). A felmérésben résztvevő munkáltatók és az általuk foglalkoztatottak száma vállalati nagyság szerinti bontásban Vállalati méret Felmérésben résztvevő munkáltatók Foglalkoztatottak összesen száma (db ) megoszlása (%) száma (fő) megoszlása (%) Mikro (0-9 fő) , ,9 Kis (10-49 fő) , ,0 Közép ( fő) 71 21, ,3 Nagy (250 fő felett) 11 3, ,8 Összesen , ,0 Az előző felméréshez képest összességében 7,6%-kal (27 cég) csökkent a választ adó munkáltatók száma. A 330 megkérdezett munkáltató június végén 17 ezer főt foglalkoztatott, ez 2,9%-kal kevesebb a II. negyedévi felmérésben érintett szervezetek összlétszámánál. Az előző negyedévi felméréshez képest a nagy (250 főnél többet foglalkoztató) szervezeteknél alkalmazottak aránya 1,4%-ponttal emelkedett, míg a közepes (1,1%-ponttal) és mikro kategóriájú (0,3%-ponttal) szervezeteknél dolgozók hányada csökkent. A válaszadó 330 gazdasági szervezet a I. negyedév végén regisztrált 2 gazdasági szervezet 0,5%-át képviseli. 63,4 ezer A negyedéves felmérésben részt vevő gazdálkodók legnagyobb számban a feldolgozóiparból (77 cég) kerültek ki, Baranya gazdaságában ez az ágazat a legmeghatározóbb. Emellett jelentős számban találhatók a mintában munkáltatók a kereskedelem, gépjárműjavítás (59 cég), az építőipar (36 cég), a szálláshely-szolg., vendéglátás (35 cég) és a mezőgazdaság (34 cég) területéről. A feldolgozóipart leginkább az élelmiszergyártás (14 cég), a textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása (15 cég), a fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek gyártása (12 cég), a gumi, műanyag termékek gyártása (9 cég), valamint fafeldolg., papírtermék gyártása (9 cég) reprezentálja. 2 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató I. negyedév. 4

5 Nemzetgazdasági ág Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat A felmérésben résztvevő munkáltatók száma és megoszlása Mikro (0-9 fő) Vállalati létszámnagyság-kategória Kis (10-49 fő) Közép ( fő) Nagy (249 fő felett) db % db % db % db % Összesen =100% 12 3,6 13 3,9 8 2,4 1 0,3 34 Bányászat, kőfejtés 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 Feldolgozóipar 23 7,0 30 9,1 23 7,0 1 0,3 77 Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 6 1,8 4 1,2 3 0,9 1 0,3 14 Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása 2 0,6 9 2,7 4 1,2 0 0,0 15 Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 3 0,9 5 1,5 1 0,3 0 0,0 9 Vegyi anyag, termék gyártása 0 0,0 1 0,3 1 0,3 0 0,0 2 Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 2 0,6 4 1,2 3 0,9 0 0,0 9 Fémalapanyag és fémfeldolgozás 4 1,2 3 0,9 5 1,5 0 0,0 12 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 Villamos berendezés gyártása 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gép, gépi berendezés gyártása 2 0,6 0 0,0 2 0,6 0 0,0 4 Járműgyártás 0 0,0 3 0,9 2 0,6 0 0,0 5 Egyéb feldolgozóipai tev.; ipari gép, berendezés javítása 4 1,2 1 0,3 1 0,3 0 0,0 6 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás 0 0,0 1 0,3 3 0,9 1 0,3 5 Vízellátás; szennyvíz gyűjtése 0 0,0 2 0,6 3 0,9 1 0,3 6 Építőipar 17 5,2 17 5,2 2 0,6 0 0,0 36 Kereskedelem, gépjárműjavítás 38 11,5 19 5,8 2 0,6 0 0,0 59 Szállítás, raktározás 2 0,6 1 0,3 0 0,0 2 0,6 5 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 21 6,4 10 3,0 4 1,2 0 0,0 35 Információ, kommunikáció 2 0,6 2 0,6 0 0,0 0 0,0 4 Pénzügyi, biztosítási tevékeny 1 0,3 1 0,3 2 0,6 0 0,0 4 Ingatlanügyletek 1 0,3 2 0,6 0 0,0 0 0,0 3 Szakmai, tudományos, műszaki tev. 6 1,8 4 1,2 2 0,6 0 0,0 12 Adminisztratív és szolgáltatást tám. tev. 5 1,5 2 0,6 1 0,3 1 0,3 9 Közigazgatás, védelem; kötelező társ.bizt. 0 0,0 2 0,6 4 1,2 1 0,3 7 Oktatás 0 0,0 0 0,0 8 2,4 1 0,3 9 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 2 0,6 4 1,2 5 1,5 2 0,6 13 Művészet, szórakoztatás 1 0,3 3 0,9 0 0,0 0 0,0 4 Egyéb szolgáltatás 3 0,9 1 0,3 3 0,9 0 0,0 7 Összesen , , ,5 11 3,3 330 A KSH I. negyedévi évközi ágazati statisztikája alapján Baranyában az alkalmazásban állók száma 76,2 ezer fő volt, így az NMF-ben szereplő cégek létszáma alapján 22,3%-os reprezentáltságot jelent. A felmérésben résztvevő cégeknél foglalkoztatott összlétszám többségét, 21,1%-át a feldolgozóipar adta, a szállítás, raktározás és a mezőgazdaság egyaránt 10,9%-os, az oktatás 8,9%-os hányaddal szerepel. Jelentősebb munkaadóként említhető még a humánegészségügyi, szociális ellátás területe (8,2%), valamint a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás (7,3%). 5

6 Az alkalmazottak ágazatonkénti létszámára vonatkozó adatokat a KSH adatokkal összevetve elmondható, hogy a mezőgazdaság; a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás; a vízellátás, hulladékgazdálkodás; a szállítás, raktározás; az átlagosnál nagyobb mértékben reprezentáltak a felkeresett mintában. Az építőipar; kereskedelem, gépjárműjavítás; az oktatás; a humán-egészségügyi ellátás; az információ, kommunkáció; a szálláshely-szolg vendéglátás; az ingatlanügyletetek; a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; a közigazgatás; az oktatási tevékenység területe az átlagosnál kisebb arányban szerepel a felmérésben. A III. negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés ágazati reprezentációja Nemzetgazdasági ág Az NMF-ben szereplő cégeknél foglalkoztatottak száma jún.30.-án (fő) Alkalmazásban állók száma a KSH intézményi statisztikája szerint I. név Reprezentációs arány (%) Mezőgazd., erdőgazd., halászat ,6 Bányászat, kőfejtés ,0 Feldolgozóipar ,0 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ,4 Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ,1 Építőipar ,4 Kereskedelem, gépjárműjavítás ,1 Szállítás, raktározás ,7 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,7 Információ, kommunikáció ,8 Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,5 Ingatlanügyletek ,2 Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ,2 Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység ,4 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás ,4 Oktatás ,8 Humán-egészségügyi, szociális ell ,7 Művészet, szórakoztatás, szabad idő ,9 Egyéb szolgáltatás ,4 Baranya megye összesen: ,3 A mintában érintett válaszadók átlagos foglalkoztatotti létszáma Baranyában 51 főt tett ki. Ennél nagyobb átlagos létszám csak a megyeközpont körül, Pécs körzetében fordul elő (122 fő). A többi térségben szinte mindenhol ennél jóval alacsonyabb. Nagyobb létszámot foglalkoztató cégek a siklósi és szigetvári térségben fordulnak elő, itt a foglalkoztatotti létszám átlagosan fő, a szentlőrinci körzetben pedig már csak átlagosan 3 fős cégek vannak. Az átlagos létszám az előző negyedévi felméréshez képest a siklósi és sellyei 6

7 térségben emelkedett, a mohácsi körzetben egyharmaddal csökkent, a szentlőrinci térségben pedig felére esett vissza az átlagos foglalkoztatotti létszám. A megkeresett cégek és a foglalkoztatottak száma kirendeltségi bontásban Kirendeltségek A felmérésben résztvevő munkáltatók A felmérésben résztvevő munkáltatóknál foglalkoztatottak száma Átlagos foglalkoztatotti létszám száma (db ) megoszlása (%) száma (db ) megoszlása (%) (fő) Pécs 74 22, ,4 122 Komló 69 20, ,7 36 Mohács 18 5, ,5 14 Siklós 55 16, ,2 44 Sellye 38 11, ,8 30 Szigetvár 34 10, ,6 43 Szentlőrinc 42 12, ,8 3 Összesen , ,0 51 A válaszadásban leginkább Pécs és Komló területén gazdálkodó cégek voltak érintettek. E két kirendeltség munkáltatói tették ki a mintában szereplők közel felét, viszont e két térségben jelentkezett a foglalkoztattak kétharmada. Az adatfelvétel során többek között arra kellett választ adni a megkérdezett gazdasági szervezeteknek, hogy a kérdezés időpontjában rögzített létszámhoz képest hogyan alakul a foglalkoztatottak száma 3, illetve 12 hónap múlva. A felmérésben résztvevő szervezetek megoszlása a 3 és 12 hónapon belüli létszámnövelési és csökkentési szándékok szerint Létszámváltozás 3 hónap múlva 12 hónap múlva db % db % Csökkenő 22 6, ,5 Stagnáló , ,5 Növekedő 53 16, ,0 Válaszadók száma , ,0 A vállalatok többsége, 77,3%-a, 3 hónap múlva is változatlan stagnáló létszámmal tervezi működését az előtte álló negyedévben. Ugyanakkor nagyon valószínű, hogy a bizonytalan gazdasági és üzleti folyamatok mellett sok esetben nem tudják, vagy esetleg nem akarják előrebecsülni a változást. A változatlan létszámmal számolók hányada az előző negyedévi felméréshez képest emelkedett 6,2%-ponttal. 7

8 Az alkalmazott létszám szűkítését 3 hónapos távlatban prognosztizálók hányada 6,7%-ra csökkent (az előző felméréskor 11,8% volt arányuk). A létszám bővítését tervezők hányada 16,1%, 1%-ponttal kisebb, mint az előző felmérésnél volt. Egyéves időtávban az előrejelzés szerint létszámcsökkenésre a cégek 11,5%-a számít. Az előző II. negyedéves felméréskor a megkérdezettek nagyobb hányada, 14,6%-a számított létszámcsökkentésre. A létszámbővülést, növekvő tendenciát tervező munkáltatók aránya a jelen felmérés szerint 20%. Az előző felméréskor a bővíteni szándékozók aránya alacsonyabb volt (19,3%). A stagnálást becslők tábora az összes munkáltató többségét, kétharmadát teszi ki, 68,5%, arányuk nagyobb, mint az előző negyedévi felmérésünkkor volt. Mostani felmérésünk eredménye szerint, szeptember végére a megkérdezett munkaadók összességében a létszám 155 fős (0,9%) növekedésére számítanak a június 30.-i állapothoz képest. A munkakörönkénti előrejelzés szerint 533 új belépés mellett 378 kilépés várható. A foglalkoztatottak létszáma a III. negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérésbe vont munkáltatóknál Baranya megyében várható létszám egy év múlva várható létszám 3 hónap múlva aktuális létszám: 2012.jún. 30-án fő A be-, és kilépések egyenlegét tekintve a következő három hónapban a foglalkoztatotti létszám jelentősebb emelkedésére a feldolgozóipar (69 fő) a humán-egészségügyi, szociális ellátás (33 fő), a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás (32 fő), az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek (12 fő) területén lehet számítani. A többi ágazat területén várható létszámbővülés már nem éri el a 10 főt. Az alkalmazotti létszám kismértékű szűkülésére számítanak a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (9 fő), a szállítás, raktározás (3 fő) területén. A létszámalakulást vállalati méretkategóriánként tekintve elsősorban a nagyobb méretű foglalkoztatók jeleztek 3 hónapra előre létszámbővülést 1,2%-os mértékben, itt jelenik meg a többlet közel fele, 72 fő. Hasonló mértékű 1,2%-os (33 fő) létszámnövekedést terveztek a kisvállalkozások is. A közepes méretű cégeknél, 0,6%-os, 46 fős bővülés várható. A mikro vállalkozásoknál jelzett 0,6%-os növekedés, csak 4 fős bővülést jelent. 8

9 A három hónapos előrejelzés létszámadatait kirendeltségi körzetenként vizsgálva az összes 155 fős létszámnövekmény két harmada (92 fő) a Pécsi Kirendeltségi körzetben jelentkezik. Mintegy 30 fős létszámgyarapodást terveztek a komlói és szigetvári munkaadók. Ezzel ellentétben Mohács (4 fő) és Sellye (3 fő) térségében kissé csökken a foglalkoztatás, Szentlőrinc körzetében pedig stagnálásra lehet számítani. Afoglalkoztatott létszám3 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 1% 0%< X <= 1% +1,2% Komló -1%< X <=0% X < -1% Szigetvár +1,9% Sellye Szentlőrinc -0,3% 0% Pécs +1,0% Siklós +0,5% Mohács -1,6% A 12 hónapos előrejelzés adataiból kitűnik, hogy a foglalkoztatási helyzet ebben az időintervallumban is kedvezően alakul. A megkérdezett cégek összesített tervei ugyanis, 435 fős, 2,6%-os létszám növekedési várakozásról tájékoztatnak az előttünk álló egy év vonatkozásában. Kirendeltségenként vizsgálva eltérő nagyságú, ellentétes irányú létszámmozgások tapasztalhatók a megye hét körzetében. Létszám csökkenés várható a sellyei (54 fő), siklósi (24 fő), szigetvári (28 fő) és szentlőrinci (23 fő) munkáltatók körében. Létszámgyarapodást valószínűsítenek a pécsi (506 fő), a komlói (33 fő) és a mohácsi (4 fő) körzet foglalkoztatói egy évre előre. 9

10 Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 2% 0%< X <2% +1,3% Komló -2%< X < 0% X < -2% Szigetvár -1,9% Sellye Szentlőrinc -4,7% -1,4% Pécs +5,6% Siklós -1,0% Mohács +1,6% Létszámnagyság alapján a vállalkozások létszámbővülést terveznek egy év távlatában, minden méret kategóriában. Jelentős mérvű bővítésre számítanak a közepes méretű vállalkozások: 5,3%, 410 fő. Kisebb mértékű (19 fő 0,7%) gyarapodást prognosztizáltak a főt foglalkoztató kisvállalkozások. Minimális létszámgyarapodás várható a legkisebb és legnagyobb méretű cégek körében. A 12 hónapra előre jelzett létszám növekedési várakozások ágazatok szerint bontva, elsősorban a feldolgozóiparban jelentkeznek (663 fő), nagyrészt a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás területén. Kisebb mértékű bővülés várható az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (29 fő) ágazatban. Létszámszűkülést prognosztizáltak egy évre előre a mezőgazdaságban (73 fő), az egyéb szolgáltatások (69 fő) terén, a közigazgatásban (48 fő), a vízellátás (32 fő), a szálláshely-szolg., vendéglátás (30 fő) területén. Szakmacsoportok szerinti előrejelzés A felmérés alapján képet kaphatunk a munkaerő szakmánkénti mozgásáról is. A harmadik negyedévre a munkáltatók 533 belépést és 378 kilépést prognosztizáltak különböző munkakörökben. (Lásd melléklet!) A létszámmozgások nagy része szokás szerint a betanított-, illetve a segédmunkásokat takar, a harmadik negyedév folyamán belépők mintegy harmada közülük kerülhet ki. 10

11 Nagyobb létszámfelvétel várható a harmadik negyedévben az irodai ügyviteli, ügyfélkapcsolati foglalkozásokban (126 fő), a technikusok körében (28 fő), az egészségügy és szociális foglalkoztatottak (31 fő) körében, valamint a kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozásúaknál (29 fő) és a könnyűipari (31 fő), a fém- és villamosipari foglalkozásokban (23 fő). A várható kilépések nagyobb számban az irodai, ügyviteli, ügyfélkapcsolati, adminisztrátori munkakörben dolgozókat (87 fő), a fém- és villamosipari foglakozásúakat (18 fő), a kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozásúakat (22 fő), a technikusokat (19 fő) érintik. A következő 3 hónapra jelzett létszámváltozások FEOR 2 számjegyű csoportokban járművez.mobil gépek kezlői feldolg.ip.gépkezelők építőip. fogl. fém és vill.ip.fogl. könnyűip.foglalk. élelm.ip.foglalk. ker.vendl.ip.fogl. irodai ügyviteli fogl. szoc.és egészségügyi fogl. oktatók technikusok kilépők belépők 87 fő A következő három hónapra, a 2012-es év harmadik negyedévére prognosztizált létszámmozgások összesített munkakörönkénti egyenlegét tekintve nagyobb (10 fő feletti) létszámbővítési szándék fordul elő a következő munkakörökben: az irodai ügyviteli, ügyfélkapcsolati foglalkozásokban (39 fő), az egészségügyi fogl., szociális gondozók (20 fő), a könnyűipari dolgozók (24 fő) körében. 11

12 A 3 hónapra előre jelzett 155 fős létszám bővülés 40%-a, (62 fő) közfoglalkoztatást takar. Várható tendenciák a közfoglalkoztatás adatai nélkül A megkérdezett cégek jelenlegi március végi zárólétszáma a közfoglalkoztatottak nélkül összesen fő. A közfoglalkoztatás az össz létszámnak csak alig több mint 5,9%-át (1 005 fő) teszi ki. Az összes közfoglalkoztatott mintegy fele a mezőgazdaságban dolgozik, 44%-uk a közigazgatás védelem, kötelező társadalombiztosítás ágazat területén tevékenykedik. A vállalati méretkategória szerint elsősorban a nagy kategóriájú cégek foglakoztatják nagy többségüket (65%), de a kis (17%) és középméretű (18%) cégek is részt vesznek a közfoglalkoztatásban. Kirendeltségi bontás szerint a közfoglalkoztatottak nagy részét, 721 főt a pécsi kirendeltségi körzet cégei alkalmazták, ezen kívül a siklósi (173 fő) és sellyei (109 fő) munkáltatóknál álltak alkalmazásban június 30-án. A közfoglalkoztatottak 3 hónap múlva várható létszáma összesen fő lesz az előre jelzések szerint. A felmérésben résztvevő munkáltatóknál foglalkoztatottak száma (közfoglalkoztatás nélkül) vállalati nagyság szerinti bontásban Vállalati méret Foglalkoztatottak száma jelenleg jún. 30-án Foglalkoztatottak száma 3 hó múlva várható szept. 30-án száma (db ) megoszlása (%) száma (fő) megoszlása (%) Mikro (0-9 fő) 657 4, ,1 Kis (10-49 fő) , ,0 Közép ( fő) , ,0 Nagy (250 fő felett) , ,9 Összesen A három hónap múlva, szeptember végére várható alkalmazotti létszám a közfoglalkoztatottak nélkül kevésbé emelkedik csak 0,6%-kal lesz több a jelenlegi júniusi zárólétszámnál. Kirendeltségek A foglalkoztatottak száma kirendeltségi bontásban (közfoglalkoztatás nélkül) Jelenlegi létszám jún. száma (fő) megoszlása (%) Várható létszám 3 hó múlva szept. száma (fő) 12 megoszlása (%) 3 hónap múlva várható változás száma (fő) szept./jún. (%) Pécs , , ,4 Komló , , ,2 Mohács 248 1, ,5-4 98,4

13 Siklós , , ,5 Sellye , ,5-6 99,4 Szigetvár , , ,9 Szentlőrinc 138 0, , ,0 Összesen , , ,6 A foglalkoztatásban a 3 hónap múlva várható növekvő tendencia kirendeltségi szinten különböző mértékben érvényesül. Két kirendeltségi körzetben prognosztizálták a munkáltatók jelentősebb mértékű létszámbővülést, Komló és Szigetvár térségében. A többi körzetben is mindenhol emelkedő tendenciájú a foglalkoztatás a pécsi és siklósi térségben is, a szentlőrinci körzetben pedig stagnálást jeleztek. Sellye és Mohács körzetében létszámszűkülés várható a 3 hónapos előrejelzés szerint, ha a közfoglalkoztatástól eltekintünk. Nemzetgazdasági ágak szerint a 3 hónapra előre jelzett növekedés többsége közfoglalkoztatás nélkül a feldolgozóiparban várható, a humán-egészségügyi, szociális ellátást és az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység ágazatokat is érinti. Létszámszűkülést több területen jeleztek a munkáltatók, de minimális mértékűt, néhány főst. A felmérésben szereplő munkáltatóknál alkalmazottak száma (közfoglalkoztatás nélkül) Nemzetgazdasági ágak Alkalmazottak száma (fő) jelenleg 3 hó múlva várható változás Jún. 30. Szept. 30. (fő) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék Építőipar Kereskedelem, gépjárműjavítás Szállítás, raktározás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás Oktatás Humán-egészségügyi, szociális ellátás Művészet, szórakoztatás, szabad idő Egyéb szolgáltatás Összesen

14 Szolgáltatásaink és az aktív eszközök felhasználása a válaszadók körében A munkaerő-gazdálkodási adatlap 4. kérdésénél arra kértük a munkáltatókat jelöljék meg, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatásai és aktiváló eszközei közül melyeket használják, és egyben rangsorolják is őket fontosságuk sorrendjében. A legfontosabbnak három szolgáltatást ítéltek a munkáltatók: a bér-és bérjellegű támogatásokat, a start kártya család nyújtotta lehetőségeket és a munkaközvetítést. A start kártya jelentősége megnőtt, első leghasznosabb eszköz szerepét tölti be a kérdőívet kitöltők körében. A munkáltatók több mint fele, 51%-uk sorolta első helyre és 20%-uk a három fontosabb közé. A bér-jellegű támogatások a második helyen szerepelnek leghasznosabb és legnépszerűbb aktív eszközként a munkaadók szerint. A foglalkoztatók fele, 51%-a a legfontosabbak közt, az első helyen tartja számon, további 15%-uk pedig az első három közé sorolta. Az említett eszközök kedveltségére utal, hogy mindkettő esetében a válaszadóknak csupán 2-3%-a nyilatkozott úgy, hogy nem ismeri, a szolgáltatást. A harmadik legfontosabb szerep a munkaközvetítésnek jutott, a válaszadók 28%-ánál az első legfontosabb és 23%-nál a három leggyakrabban igénybevett szolgáltatásként jelent meg. A cégek többsége (50,2%-a) még fontosnak ítélte a bérkompenzációs támogatást is. A munkáltatók egytizede nem ismeri, és további egyharmada pedig nem válaszolt ennél a támogatási formánál. A munkaerő-piaci tájékoztatást a vállalkozások nem igénylik, ill. legkevésbé tartják fontosnak. Pécs, Készítette: Schleer Lászlóné Jóváhagyta: Janovics László igazgató 14

15 Melléklet A évi III. NMF-ben résztvevő szervezetek 3 hónapon belüli létszámmozgásaiban érintettek száma foglalkozási csoportok szerint (fő) Foglalkozási csoportok (FEOR2) Belépő Kilépő Egyenleg 1 Gazdasági, igazgatási, érdekképviseleti vezetők Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások Egészségügyi foglalkozások Szociális szolgáltatási foglalkozások 0 24 Oktatók, pedagógusok Gazdálkodási jellegű foglalkozások Jogi és társadalomtudományi foglalkozások Kulturális, sport-, művészeti foglalkozások Egyéb magasan képzett ügyintézők Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások Szakmai irányítók, felügyelők Egészségügyi foglalkozások Szociális gondozási és munkaerőpiaci szolgált. foglalk Üzleti jell. szolgált., ügyintézői, hatósági ügyint., ügynökök Egyéb ügyintézők Irodai ügyviteli foglalkozások Ügyfélkapcsolati foglalkozások Kereskedelmi és vendéglátó-ipari foglalkozások Szolgáltatási foglalkozások Mezőgazdasági foglalkozások Erdő- és vadgazdálkodási foglalkozások Élelmiszeripari foglalkozások Könnyűipari foglalkozások Fém- és villamosipari foglalkozások Kézműipari foglalkozások Építőipari foglalkozások Egyéb ipari és építőipari foglalkozások Feldolgozóipari gépek kezelői Összeszerelők Helyhez kötött gépek kezelői Járművezetők és mobil gépek kezelői Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások Összesen:

16 Módszertani kiegészítés 1. A KSH FOGALMI RENDSZERE A lakossági munkaerő-felmérés fogalmai A Központi Statisztikai Hivatal 1992 óta az OECD országokban meghonosított, egységes elvek és módszerek szerint végzett munkaerő-felmérés (Labour Force Survey = LFS) keretében vizsgálja a éves személyek gazdasági aktivitását. A magánháztartások reprezentatív mintáján végzett felmérésnek az ILO által javasolt fogalmi rendszere azonos az OECD országokban. A magyar munkaerő-felmérés a vizsgált népességet egy meghatározott időszakban (a hónap 7.napját követő első hétfőtől kezdődő három hétben, a kikérdezés hetét megelőző hétre vonatkozóan, a hetet hétfőtől vasárnapig számítva) végzett tevékenységük alapján sorolja a következő két főcsoportba: gazdaságilag aktívak (a rendelkezésre álló munkaerő) és gazdaságilag nem aktívak (inaktívak). A gazdaságilag aktív kategória (rendelkezésre álló munkaerő) magában foglalja mindazon személyeket, akik a megfigyelés hetében a munkaerőpiacon foglalkoztatottként vagy munkanélküliként megjelentek. Foglalkoztatottnak tekintendő mindenki, aki a vizsgált időszakban az un. vonatkozási héten legalább 1 óra, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy munkájától csak átmenetileg (szabadság, betegség stb. miatt) volt távol. Jövedelmet biztosító munkának számít minden olyan tevékenység: amely pénzjövedelmet eredményez, vagy amely természetbeni juttatást biztosít, esetleg amelyet egyéb, később realizálható jövedelem érdekében végeztek amelyet, mint segítő családtagok végeztek a háztartáshoz tartozó gazdaság, vállalkozás jövedelmének növelése érdekében. A felvétel szempontjából nem számít jövedelmet biztosító munkának az önként, ingyenesen, más háztartásnak vagy intézménynek nyújtott bármilyen segítség (társadalmi munka, ún. kalákamunka stb.), a saját ház vagy lakás építése, felújítása, javítása, a tanulmányhoz kötött szakmai gyakorlat keretében végzett munka (még akkor sem, ha azért valamilyen díjazást kapnak), valamint a háztartásban, a ház körül végzett munka, beleértve a kerti munkákat is. A háztáji gazdaságban végzett munka csak akkor tekinthető jövedelemszerzőnek, ha annak eredménye jellemzően piacra és nem saját fogyasztásra kerül. A gyermekgondozási díjban (gyed), gyermekgondozási segélyben (gyes) részesülőket az novemberében Prágában az átalakuló országok számára megfogalmazott ILO ajánlásnak megfelelően január 1-től a vonatkozási héten végzett tevékenységük alapján osztályozzák, eltérően az addigi magyar gyakorlattól. A munkaerő-felmérésre vonatkozó Eurostat ajánlások alapján a sorkatonák, mint intézeti népesség nem tartoznak a felvétel körébe III. félévig a nemzeti számlák (ESA95) fogalmi rendszerének megfelelően a munkaerő-felmérés foglalkoztatotti adatait a sorkatonák adminisztratív forrásból 16

17 származó létszámadataival korrigálták IV. félévétől a munkaerő-felmérés nem tartalmazza a sorkatonák létszámát, és ennek megfelelően 2003-tól módosítják a korábbi időszakok adatait is. Munkanélkülinek tekintendő az a személy, aki egyidejűleg az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt); aktívan keresett munkát a kikérdezést megelőző négy hét folyamán; rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást. A munkanélküliek sajátos csoportját alkotják azok, akik ugyan nem dolgoztak a vonatkozási héten, de már találtak munkát, ahol 90 napon (2002-ig 30 napon) belül dolgozni kezdenek. Rájuk nem vonatkozik a hármas kritérium egyidejű teljesülése. Aktív munkakeresésnek tekintendő, ha valaki állami vagy magán-munkaközvetítőn keresztül érdeklődött állás után, közvetlenül keresett meg munkáltatókat, hirdetést olvasott, adott fel, hirdetésre válaszolt, rokonoknál, ismerősöknél érdeklődött, tesztet írt, vizsgát tett, vagy meghallgatáson volt, vállalkozásának elindítását intézte. Gazdaságilag aktívak azok, akik megjelennek a munkaerőpiacon, azaz a foglalkoztatottak és a munkanélküliek. Gazdaságilag nem aktívak azok, akik a vonatkozási héten nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres, jövedelmet biztosító munkájuk és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ide tartoznak többek között a passzív munkanélküliek, akik szeretnének ugyan munkát, de kedvezőtlennek ítélve elhelyezkedési esélyeiket, meg sem kísérlik az álláskeresést. A munkanélküliség, illetve a gazdasági aktivitás mértékének jellemzésére a következő fontosabb mutatószámok szolgálnak: a foglalkoztatási arány, amely a foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya; a munkanélküliségi ráta, amely a munkanélkülieknek a megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népességen belüli aránya; az aktivitási arány, amely a gazdaságilag aktívak aránya a megfelelő korcsoportba tartozó népességen belül. Gazdaságilag nem aktív népesség: a népességnek a gazdaságilag aktív népességen kívüli része. Ide tartoznak: a gyermekgondozási ellátás bármelyik formáját igénybevevők (az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyilvántartott gyeden, gyesen lévők, valamint gyedet igénybe vevők adatai alapján); az a nyugdíjas, járadékos, aki nem folytat keresőtevékenységet (az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adatai alapján); a tőkejövedelmükből (ingatlan-, és pénztőke jövedelméből) élők; a 15 éven aluliak; a 15 éven felüli tanulók (intézményi adatgyűjtés); a háztartásbeliek; a közületi eltartottak; a szociális gondozottak. 17

18 2. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fogalmi rendszere Nyilvántartott álláskeresők: a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában lévő álláskereső, az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban nem részesül, az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az állami szervvel együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. Nyilvántartott álláskeresők aránya: a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népesség százalékában 18

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. II. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 2% 0%< X

Részletesebben

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. IV. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 4% 0%< X

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2014. IV. negyedév 7621 Pécs, Király u. 46. Telefon: (72) 506-800 Fax: (72) 506-804 E-mail: baranyakh-mk@lab.hu Honlap: www.munka.hu

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2013. február 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. I. negyedév A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 6% +3,0% 0 Komló 3%= < X

Részletesebben

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2013. IV. negyedév A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 3% -6,8% Komló 0% < X < 3%

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: dr. Iróczki Lénárd 2013. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági munkaerős-felmérés fogalmai...3 Pest megye gazdasági

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Valdáné Pató Klára Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. november 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAÜGYI KÖZPONT MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Tas Attiláné Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva igazgató 2011. február A Közép-magyarországi Régió gazdasági és munkaerő-piaci helyzete Megnevezés

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS P e s t m e g y e i K o r m á n y h i v a t a l M u n k a ü g y i K ö z p o n t MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Takács Szabolcs Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. május 1 0 8 2 B u d a p e

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012. I. negyedév Tolna megye 2012. január-március A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2012. I. negyedév A felmérés

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében I. negyedév Munkaügyi Központja A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2011. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében II. negyedév Munkaügyi Központja A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2011. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében II. negyedév A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2011. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében I. negyedév A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2011. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS B u d a p e s t F p v á r o s K o r m á n y h i v a t a l a M u n k a ü g y i K ö z p o n t MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Takács Szabolcs Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva 2011. május 1 0 8

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS III. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012. III. negyedév Tolna megye 2012. július-szeptember A felmérés lényege A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2012.

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2013. I. negyedév Tolna megye 2013. január-március A felmérés lényege A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2013. I.

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8 2 ) 5 0 5 5 0 4 F a x : ( 8 2 ) 5 0 5

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. I. NEGYEDÉV TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS 2013. I. 2013. IV. NEGYEDÉV KÖZÖTT A 2012. DECEMBER 31 I ÁLLLAPOTHOZ KÉPEST Kőszeg Kőszeg 5,3 2,4

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. III. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Csongrád megye. Készítette: Fejes Ágnes elemző

Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Csongrád megye. Készítette: Fejes Ágnes elemző Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2013. II. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2013. II. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2013. III. negyedév Készítette: Jóváhagyta: Baranyai Ákos dr. Iróczki Lénárd igazgató 2013. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. IV. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tájékoztató NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2011. III. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. IV. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. november Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2016. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2008. III. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. III. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Győr, május

Munkaügyi Központja. Győr, május Munkaügyi Központja Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 2013. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2013. május 9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 522-245

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2016. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. február Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2016. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

október. szeptember

október. szeptember Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. május Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő:

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő: Módszertani leírás Bevezetés A Központi Statisztikai Hivatal a magánháztartásokban élők gazdasági aktivitásának foglalkoztatottságának és munkanélküliségének vizsgálatára 1992-ben vezette be a magánháztartásokra

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. I. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2012. I. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály. Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály

Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály. Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2011. I. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

2012. május június

2012. május június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskeresö nemenként végzettségenként pályakezdö korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

szeptember. augusztus

szeptember. augusztus Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2015. IV. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2015. november Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96)

Részletesebben

Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály. Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály

Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály. Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2008. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály. Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály

Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály. Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS (NMF) ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS (NMF) ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye IV. negyedév Munkaügyi Központja Tájékoztató NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS (NMF) ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2013. IV. negyedév Gönc Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Ózd Kazincbarcika Szikszó

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2015. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2015. május Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály 9021 Győr, Árpád u. 32. - 9002

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok, 2013.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2011. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Szolnok, 2011. február 28. Bevezetés A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Iktatószám: 2679-17/2012-0900 Jóváhagyta: Mező Barna igazgató HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2012. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Debrecen, 2012. augusztus 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Makrogazdasági környezet

Makrogazdasági környezet Foglalkoztatási helyzetkép 2011. III. negyedévre, különös tekintettel az országos munkaerő piaci adatokra, illetve a Szolnoki Munkaügyi Kirendeltségre. Makrogazdasági környezet A KSH munkaerő felmérése

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2011. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Szolnok, 2011. május Bevezetés A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye október

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye október Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2008. I. negyedév 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1. Telefon: (94) 520-400, Fax: (94) 505-747, http://www.vasmmk.hu,

Részletesebben

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, február. Munkaügyi Központja

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, február. Munkaügyi Központja Munkaügyi Központja Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 213. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 213. február 921 Győr, Árpád út 32. - 92 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 522-245 - Fax:

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS III. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2009. III. negyedév 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1. Telefon: (94) 520-400, Fax: (94) 505-747, http://www.vasmmk.hu,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Munkaügyi Központja Iktatószám: IX-M-001/1544-15 /2013 Jóváhagyta: Mező Barna igazgató HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2013. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Debrecen, 2013. május 4024 Debrecen,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

december. januári. fö fö % fö %

december. januári. fö fö % fö % Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012. Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye 2012. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS. Észak-Magyarország október - december

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS. Észak-Magyarország október - december Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Észak-Magyarország 2008. október - december Létszámnövelési várakozások az észak-magyarországi régió megyéiben

Részletesebben