NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév"

Átírás

1 Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév Tolna megye január-március

2 A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében I. negyedév A felmérés lényege I. negyedéve során a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja immár huszonhetedik alakalommal készítette el a negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérését. A megszólított szervezetek számát egy központi ajánlásnak megfelelően jelentősen, az előző negyedévi 301-ről 387-re bővítettük, a felmérés szempontjából érvényes adatlapok végleges száma 386 db volt. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés elsődleges célja a megszólított gazdasági szervezetek és a Munkaügyi Központ kirendeltségei közötti munkakapcsolat erősítése: a cégek várható munkaerő-keresletére történő gyors reagálás, illetve a várható létszámcsökkentések révén érintett dolgozók mielőbbi munkába helyezése. A felmérés elemszámát tekintve jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legnagyobb volumenű adatgyűjtése, melyben főként a kirendeltségekkel partneri viszonyt ápoló munkaadók vesznek részt, azonban nem reprezentálja a gazdasági szervezetek területi, ágazati és létszámnagyság kategóriák szerinti összetételét. A válaszadás a kitöltött kérdőívek kirendeltségekre való visszaküldésével, illetve interneten keresztül on-line történhet. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés másodlagos célja a munkaerő-piaci folyamatok iránt érdeklődő pályaválasztók, munkavállalók, foglalkoztatók és beruházók tájékoztatása, a döntési folyamatok segítése. A 2012 első negyedévére vonatkozó adatfelvételre január 4. és január 20. között került sor. A kérdőívben a munkáltatók a december végi statisztikai állományi létszámukat közölték és ehhez képest adták meg a várható létszámmozgást. A rendelkezésünkre álló adatok alapján a felmérésben résztvevő munkáltatók 3 hónapon belül összességében 1,8%-os, egy év távlatában pedig 1,2%-os emelkedést prognosztizáltak. Ebben a létszámmozgásban mindkét időtávban a közfoglalkoztatottak is benne vannak. A gazdaság és a foglalkoztatottság jellemzői Tolna megyében a KSH adatai alapján A KSH munkaerő felmérésének adatai szerint évben Tolna megyében átlagosan 84,9 ezer főt foglalkoztattak, ez az előző év azonos időszakához viszonyítva 0,6%-os csökkenést jelent. A munkanélküliek száma év átlagában 8,4 ezer fő volt, 7,7%-kal több az egy évvel korábbinál. A éves népességet tekintve a foglalkoztatási ráta 0,1%-ponttal 47,8%-ra, az aktivitási ráta 0,5%-ponttal 52,5%-ra emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. (Mindkét mutató elmaradt az országos átlagtól.) Ugyanezen adatforrás szerint a megye munkanélküliségi rátája átlagosan 9,0%-ot tett ki 2011-ben, ami 0,6%-ponttal magasabb az előző év azonos időszakinál. 2

3 Népességi és a KSH munkaerő-felmérésének adatai Tolna megyében 1 Megnevezés Népesség száma a) (ezer fő) 233,7 231,2 Aktív korú (15-74 éves) lakosság száma a) (ezer fő) 182,5 180,7 Gazdaságilag aktívak b) (ezer fő) 93,2 93,3 Foglalkoztatottak száma b) (ezer fő) 85,4 84,9 Munkanélküliek száma b) (KSH, ILO) (ezer fő) 7,8 8,4 Alkalmazásban állók száma c) (ezer fő) 45,0 45,7 Inaktívak száma b) (ezer fő) 86,0 84,5 Aktivitási arány b) (%) 52,0 52,5 Foglalkoztatási ráta b) (%) 47,6 47,8 Munkanélküliségi ráta b) (%) 8,4 9,0 Tolna megye legalább 5 főt foglalkoztató gazdasági szervezeteinél 2011 I-III. negyedévében átlagosan 45,7 ezren álltak alkalmazásban, ez 1,6%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A különböző gazdasági ágak létszámindexei ugyanakkor jelentősen differenciáltak voltak január - szeptemberében a versenyszférában alkalmazásban állók száma 4,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, a költségvetési szférában viszont 3,7%-os csökkenés következett be, ami főként a humán-egészségügyi, szociális ellátás és a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítási ágakban regisztrált létszámcsökkenésekre vezethető vissza. Az egyes gazdasági ágakat tekintve a legnagyobb súlyú feldolgozóipar alkalmazottainak száma 12,1%-kal több volt a bázis időszakhoz képest, a szállítás, raktározás ágazatban 5,2%-os, az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység esetében 2,4%-os, az oktatás területén 2%- os, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás ágazatban pedig 1%-os emelkedés következett be. Az előbbiekkel ellentétben az egy évvel korábbi azonos időszaki adatokhoz viszonyítva csökkent az alkalmazásban állók száma a humán-egészségügyi, szociális ellátás (-5,5%-kal), a közigazgatás (-4,4%-kal), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (-4,4%-kal) és a kereskedelem, javítás ágazatokban (-4%-kal). A mezőgazdaságban és az építőiparban stagnálást mutatnak a évi I-III. negyedéves foglalkoztatási adatok szeptember végén Tolna megyei székhelyű gazdasági szervezetet tartottak nyilván, 2,4%-kal többet az egy évvel korábbinál. A társas vállalkozások száma az előző év azonos időszakához viszonyítva 5,7%-kal (473-mal) csökkent, az egyéni vállalkozásoké 2,4%- kal (623-mal) bővült, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a nonprofit szervezetek száma jelentősen, mintegy 32,8%-kal megnőtt. 1 a) 2010, ill január 1-jén. b) I- IV. negyedévi átlagos adatok-ksh stadat táblákból. c) A négy főnél többet foglalkoztató vállalkozások, létszámhatártól függetlenül a költségvetési szervek és a kijelölt nonprofit szervezetek székhely szerinti I-III. negyedéves adatai. 3

4 A gazdasági szervezeteken belül a vállalkozások száma , a nonprofit szervezeteké 2.784, a költségvetési szerveké 470 volt. A vállalkozásokon belül 22,7%-ot tettek ki a társas, 77,3%-ot pedig az egyéni vállalkozások. A regisztrált társas vállalkozások fő tevékenység szerinti megoszlását tekintve legnagyobb hányaduk a kereskedelem, gépjárműjavítás (23%) nemzetgazdasági ágba volt bejegyezve. Ezen kívül meghatározó a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (14%), az építőipar és a feldolgozóipar (12-12%), valamint a mezőgazdaság (6%) területén működő cégek részesedése is. A munkaerő-piaci helyzet alakulása Az elhelyezkedési lehetőségeket egy térség gazdasági helyzete mellett jelentősen befolyásolja a munkaerő-kínálat összetétele is évben havonta átlagosan álláskereső szerepelt a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában. Ez a létszám az előző évi átlagnál 665 fővel (4,4%-kal) kevesebb volt. Tolna megyében év átlagában a gazdaságilag aktív népesség 14,2%-át tették ki a regisztrált álláskeresők, ez 0,5%-ponttal kedvezőbb a hasonló időszaki mutatónál. Az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit legnagyobb mértékben az iskolai végzettségük határozza meg. Komoly problémát jelent, hogy Tolna megyében év átlagában a regisztráltak 42,9%-a alacsony iskolázottságú, legfeljebb 8 általános iskolai osztályt végzett volt, ez az arány 0,2%-ponttal alacsonyabb csak az egy évvel korábbinál. A szakmunkás végzettségűek részaránya 31,2%-ot tett ki éves átlagban, ami 1,4%-ponttal kisebb az előző évi átlagos mutatónál, a legalább érettségivel rendelkezőké ugyanakkor 1,2%-ponttal 21,4%-ra emelkedett. Főiskolai, vagy egyetemi végzettséggel évben átlagosan a regisztráltak 4,4%- a rendelkezett, ez 0,4%-ponttal jelent magasabb arányt az egy évvel korábbinál. A vizsgált időszakban a nyilvántartott álláskeresők 10,7%-a volt pályakezdő, havi átlagos létszámuk főt tett ki, ami 20 fővel (1,2%-kal) alacsonyabb, mint egy évvel korábban év átlagában az álláskeresők 25,1%-a (3.627 fő) egy évnél hosszabb ideje szerepelt a regisztrációban, hasonló időszakához viszonyítva arányuk 1,7%-ponttal csökkent évben a munkáltatók Tolna megyében összesen főre vonatkozó új munkaerőigényt jelentettek be a kirendeltségeken. Ez a megelőző évihez képest jelentős, csaknem kétszeres emelkedést jelent. A nagyságrendi növekedés a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó álláshelyek számában következett be, amelyek 2011-ben főre vonatkoztak, míg egy évvel korábban csak főre. (2010-ben nem volt bejelentési kötelezettség a közcélú foglalkoztatás vonatkozásában.) 2011-ben a bejelentett állások 83,2%-ához igényeltek a munkáltatók támogatást, egy évvel korábban 62,6% volt ez a mutató. A támogatott álláshelyek zöme közfoglalkoztatással függött össze, ennek keretében a tárgyévben az országos közfoglalkoztatási programokhoz fős igény kapcsolódott, az önkormányzatok rövid idejű, napi 4 órás munkavégzési lehetőséget főnek tudtak felajánlani, hosszabb időtartamú és napi 6-8 órás közfoglalkoztatást 929 főnek. A vállalkozások részéről 78 főre vonatkozó közfoglalkoztatására irányuló támogatási kérelem érkezett. A BM által indított, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2011-ben 1513 fő részére, rövid időtartamú 37 fő részére kínált munkalehetőséget, értékteremtő közfoglalkoztatásra vonatkozóan a munkaadók részéről 348 fős igény jelentkezett. 4

5 A különféle közmunkákra így együttesen főt kerestek Tolna megyében 2011-ben, ami az összes bejelentett álláshely 72,6%-át fedte le. Egyéb zömében a TÁMOP program keretében kínált bérjellegű támogatásokhoz összesen főre vonatkozó munkaerőigény kapcsolódott. A támogatási igény nélkül bejelentett állásajánlatok száma volt a vizsgált időszakban, 261 álláshellyel kevesebb az egy évvel korábban bejelentetteknél. A felmérés mintájának összetétele A I. negyedévi adatfelvételbe a Tolna megyében működő munkaügyi kirendeltségek összesen 386 munkáltatót vontak be, a körzetenként megadott mintanagyság 57 és 110 között mozgott. A megyei mintával érintett létszám kétharmada Szekszárd és Paks térségben megkérdezett gazdálkodóknál dolgozott. E térségekben a válaszadók átlagos foglalkoztatotti létszáma sorrendben 70, illetve 98 fő volt, míg legtöbb céget bevonó Tamási esetében ez a mutató csak 26 főt tett ki. A felméréssel megszólított munkaadók és az általuk foglalkoztatottak kirendeltségenkénti megoszlása A felmérésben résztvevő gazdálkodóknál Kitöltött adatlapok száma Kirendeltségek foglalkoztatottak száma (db) megoszlása (%) száma (fő) megoszlása (%) Bonyhád 61 15, ,7 Dombóvár 58 15, ,0 Paks 57 14, ,7 Tamási , ,5 Szekszárd , ,1 Összesen: , ,0 A vállalati méret alapján tekintve, a 386 válaszadó szervezet legnagyobb része, 77,2%-a a mikro- és kisvállalkozások közül került ki, azonban ezek az érintett munkavállalóknak mindössze 19,1%-át foglalkoztatták. A középvállalkozások a minta 19,4%-át tették és az itt foglalkoztatottak jelentették az érintett létszám 40,3%-át. A minta csupán 3,4%-át alkották nagyvállalkozások, viszont a létszám mintegy négytized részének (40,6%-át) voltak munkaadói. A felmérésben résztvevő szervezetek és foglalkoztatotti létszámuk vállalti méret szerint Vállalati méret Érvényes adatlapok A foglalkoztatottak stat. állományi létszáma dec. 31-én száma megoszlása (fő) (%) Ebből: a közfoglalkoztatottak száma (db) megoszlása (%) száma (fő) megoszlása (%) Mikro (0-9 fő) , ,4 0 0,0 Kis (10-49 fő) , , ,9 Közép ( fő) 75 19, , ,1 Nagy (250 felett) 13 3, ,6 0 0,0 Összesen: , , ,0 5

6 A felmérésbe vont 386 munkáltató december végén főt foglalkoztatott, ez 6,6%- kal több a negyedévvel korábbi felvételben érintett szervezetek összlétszámánál. A KSH legfrissebb statisztikája alapján Tolna megyében III. negyedévében az alkalmazásban állók átlagos száma 45,7 ezer fő volt, így a felmérésünkben szereplő foglalkoztatotti létszám 45,5%-os reprezentáltságot jelent. A válaszadó 386 gazdasági szervezet a szeptember végén regisztrált 2 37,5 ezer gazdasági szervezet 1%-át képviselte. A negyedéves felmérésben részt vevő gazdálkodók legnagyobb számban most is a feldolgozóiparból (123 cég) kerültek ki, ahogy a megye gazdaságában is ezen ágazat szerepe a legmeghatározóbb. Emellett jelentős számban találhatók a mintában munkáltatók a kereskedelem, gépjárműjavítás (91 cég), az építőipar (41 cég), a mezőgazdaság (30 cég) és szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területéről (19 cég). A feldolgozóiparon belül a fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek gyártása ágazatnak (38 cég), a textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása (21 cég), az élelmiszergyártásnak és a fafeldolgozás, papírtermék gyártása ágazatoknak (19, illetve 15 cég) volt legnagyobb az érintettsége. A felmérésünkbe került regisztrált összlétszám 36,7%-át a feldolgozóipar adta, 12,5-12,5%-át a humán-egészségügyi, szociális ellátás, illetve a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 10,3%-át a kereskedelem, gépjárműjavítás szolgáltatta, de jelentősebb foglalkoztatóként említendő a mezőgazdaság is, ahonnan az alkalmazotti létszám 6,8%-a származott. Az alkalmazottak ágazatonkénti létszámára vonatkozó KSH adatokkal összevetve elmondható, hogy a feldolgozóipar, a kereskedelem, gépjárműjavítás, az egyéb szolgáltatás és a szállítás, raktározás felülreprezentáltak a mintában. A humán-egészségügyi, szociális ellátás és a mezőgazdaság reprezentációja közelíti az átlagost, ugyanakkor a művészet, szórakoztatás, szabadidő, az információ, kommunikáció, a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás és a pénzügyi, biztosítási tevékenység területén dolgozók szerepeltek legkisebb arányban a felmérésünkben. (lásd túloldali táblázat!) A közfoglalkoztatás jelentős szereppel bír megyénk foglalkoztatásában évben megyei szinten mintegy an léptek a rendszerbe. Ebben a negyedévben immár harmadik alkalommal a felmérésben résztvevő munkáltatóktól azt kértük, hogy a statisztikai állományi létszámukból adják meg a december 31-én foglalkoztatott, valamint a negyedév végén (2013. márc. 31-én) várható közfoglalkoztatottak létszámát. A feldolgozott adatokból látszik, hogy a negyedéves felmérésünk a közfoglalkoztatásról nem ad érdemi információt, hiszen a felvétel időszakában december végén a megszólított munkáltatóknál mindössze 135- en dolgoztak közfoglalkoztatás keretében. 2 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató 2011/3 6

7 A I. negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés ágazati reprezentációja Nemzetgazdasági ág Az NMF-ben szereplő cégeknél foglalkoztatottak száma (fő) Alkalmazásban állók száma a KSH intézményi statisztikája szerint, I-III. név Reprezentációs arány (%) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ,4 Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar ,2 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés , ,5 Építőipar ,9 Kereskedelem, gépjárműjavítás ,1 Szállítás, raktározás ,2 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,2 Információ, kommunikáció ,1 Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,7 Ingatlanügyletek ,6 Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ,9 Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység ,3 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás Oktatás ,6 Humán-egészségügyi, szociális ellátás ,8 Művészet, szórakoztatás, szabad idő Egyéb szolgáltatás ,3 Tolna megye összesen: ,5 A felmérés főbb eredményei Az adatfelvétel során többek között arra kellett választ adniuk a megkérdezett gazdasági szervezeteknek, hogy a kérdezés időpontjában rögzített létszámhoz képest hogyan alakul a foglalkoztatottak száma 3, illetve 12 hónap múlva. Három hónapon belüli létszámváltozás A felmérésben szereplő munkaadók 67,4%-a 3 hónap múlva a jelenlegihez képest változatlan létszámmal tervezi működését, 25,1%-uk növekedéssel, 7,5% pedig a létszám csökkenésével számol. Az elmúlt év, hasonló időszakában ezek az arányok a következőképpen alakultak: a vállalkozások 63,4%-a 3 hónapon belül stagnálással számolt, 28,1%-uk növekedést prognosztizált, 8,5%-uk pedig létszámcsökkenést jelezett. A jelenlegi felmérésünk eredménye szerint, március végére a megkérdezett munkáltatói kör összességében létszámának 372 fős, 1,8%-os növekedésére számít a december 31-i állapothoz képest. A munkakörönkénti előrejelzés szerint 543 új belépés mellett 171 kilépés várható. (Lásd: melléklet!) 7

8 A be-, és kilépések egyenlegét tekintve szinte valamennyi ágazatból a foglalkoztatotti létszám emelkedését jelezték előre a megszólított munkáltatók. A mezőgazdaságban 107 fővel, a feldolgozóiparban összességében 103 fővel bővül várhatóan március végéig a létszám. A kereskedelem, gépjárműjavítás területéről 44 fős, az építőiparból 29 fős, a vízellátás, szennyvízkezelés ágazatból 25 fős, a humán-egészségügyi, szociális ellátás területéről 26 fős, a szállítás, raktározás ágazatból 22 fős létszámbővülést prognosztizáltak előre a válaszadó gazdálkodó szervezetek. A többi ágazatban 3 hónapos időtávban leginkább stagnálás várható. A három hónapos előrejelzést kirendeltségenként tekintve a foglalkoztatottak száma valamennyi körzetben emelkedni fog. A legnagyobb mértékű (6,6%-os) létszámbővülési várakozást a Tamási körzetben tevékenykedő munkáltatók jelezték, Paks térségében stagnálást, a többi kirendeltségi körzetben 1,3-1,6%-os bővülést prognosztizáltak A március végéig várható létszámalakulásokat méretkategóriánként tekintve a közepes méretű szervezetek 219 fős (2,6%-os), a kisméretűek 84 fős (2,6%-os), a nagy vállalatok 40 fős (0,5%-os) létszámemelkedéssel számolnak, a legfeljebb 9 fős mikro vállalkozásoknál dolgozók száma pedig 29 fővel (4,1%-kal) bővülhet. Az elkövetkező 3 hónapra jelzett létszámmozgások összesített egyenlegét foglalkozási csoportok szerint tekintve szinte valamennyiben létszámnövekedési várakozás jelenik meg. A legnagyobb növekedést az egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági fogfoglalkozásúak (95 fő), valamint a járművezetők és mobil gépek kezelői (63 fő) köréből prognosztizálták. Várhatóan emelkedni fog az összeszerelők (37 fő), a fém- és villamosipari foglalkozásúak (34 fő), a feldolgozóipari gépek kezelőinek (31 fő), az építőipari foglalkozásúak (28 fő) és az élelmiszeripari foglalkozásúak (23 fő) száma is. 8

9 A következő 3 hónapra jelzett létszámváltozások egyenlege FEOR 2 számjegyű csoportokban (10 fő felett) irodai, ügyviteli foglalkozások kereskedelmi és vendéglátó-ipari foglalkozások szolgáltatási foglalkozások élelmiszeripari foglalkozások építőipari foglalkozások feldolgozóipari gépek kezelői fém- és villamosipari foglalkozások összeszerelők járművezetők és mobil gépek kezelői egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozású Változás (fő) A konkrét foglalkozásokat tekintve felmérésünk azt tükrözi, hogy az év első negyedévében, a legnagyobb mértékű várt létszámnövekedések leginkább a szezonális munkaköröket fogják érinteni. Ennek megfelelően a mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gépek kezelőinek száma 53 fővel, az egyéb egyszerű építőipari gépek kezelőinek száma 45 fővel, az egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozásúak létszáma 39 fővel emelkedik majd. Várhatóan 26 fős nagyságrendben bővül a mechanikaigép-összeszerelők száma, 25 fővel a húsfeldolgozóké, 13 fővel a fémmegmunkálók, felületkezelőké. Az egyéb termék-összeszerelők és az egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúak fővel emelkedhet az első negyedév végére. 12 hónap múlva várható létszámváltozás A megkérdezett munkaadók 58,8%-a egy éven belül létszámának stagnálásával számol, 30,6%- uk növekedést jelez előre, 10,6%-uk pedig csökkenést prognosztizál. Az előző év azonos időszaki válaszolókkal összevetve a csökkenésre számítók aránya 3,3%-ponttal mérséklődött, a stagnálást prognosztizálók aránya 3,5%-ponttal emelkedett, a növekedést valószínűsítőké 0,2 ponttal csökkent. A megszólított gazdálkodó szervezetek összesített előrejelzése alapján egy év távlatában a foglalkoztatotti létszámuk fő lesz, ami a jelenlegihez képest 1,2%-os, 255 fős emelkedést jelent. Ágazatonként tekintve 20 fő feletti létszámbővülés a feldolgozóiparban várható, ahol összességében 122 fővel emelkedhet az alkalmazásban állók száma. Ezen belül a fémalapanyag és fémfeldolgozás területe lesz a legnagyobb létszámfelvevő (105 fő), míg a gépi berendezés gyártása és az egyéb feldolgozóipari tevékenység területén várhatóan 34, illetve 43 fővel csökken majd a létszám. A becslések szerint március végéig emelkedik a foglalkoztatás 9

10 színvonala a kereskedelem, javítás (50 fő), az ingatlanügyek (40 fő), az építőipar (33 fő), a szállítás, raktározás (25 fő) és az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek területén is (21 fő). Említésre méltó létszám csökkenést csak a mezőgazdaságban várható, ahol az előrejelzések alapján 81 fővel fog apadni a foglalkoztatottak száma. A cégek méretei alapján tekintve az előrejelzéseket valamennyi kategóriában emelkedésben bíznak az elkövetkező 1 év során. A nagy és közepes méretű cégek 0,4, illetve 0,6%-os emelkedést, a kis cégek 3,8%-os, a mikro cégek 6,7%-os létszámbővülést prognosztizáltak. Ha az előrejelzéseket a megye kirendeltségei szerint tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a bonyhádi körzet foglalkoztatói a legoptimistábbak, hiszen összességében 3,9%-os (78 fős) alkalmazotti létszámbővülést valószínűsítenek. Szekszárd környékén várhatóan 2,5%-kal (197 fővel), a dombóvári körzetben 2,1%-kal (62 fővel) bővülhet a foglalkoztatottak száma. Velük szemben a felmérésben résztvevő Tamási és Paks környéki munkáltatók foglalkoztatotti létszámuk 1,2, illetve 0,9%-os (30, illetve 52 fős) csökkenését prognosztizáltak egy év távlatában. Szekszárd, március 2. Készítette: Bartha Viktória Jóváhagyta: Keller Anikó igazgató 10

11 1sz. melléklet A felmérésben résztvevő munkáltatók száma és megoszlása, Tolna megyében Nemzetgazdasági ág Vállalati létszámnagyság-kategória Nagy Mikro Kis Közép (249 fő (0-9 fő) (10-49 fő) ( fő) felett) db % db % db % db % Összesen =100% Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 8 2,1 12 3,1 9 2,3 1 0,3 30 Feldolgozóipar 28 7, ,0 34 8,8 7 1,8 123 Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 3 0,8 13 3,4 3 0,8 0 0,0 19 Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 0 0,0 10 2,6 9 2,3 2 0, ,8 7 1,8 1 0,3 0 0, ,5 4 1,0 2 0,5 0 0,0 8 Fémalapanyag és fémfeldolgozás 12 3,1 16 4,1 8 2,1 2 0,5 38 Villamos berendezés gyártása 0 0,0 1 0,3 6 1,6 1 0,3 8 Gép, gépi berendezés gyártása 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 Járműgyártás 0 0,0 1 0,3 1 0,3 2 0,5 4 Egyéb feldolgozóipai tev.; ipari gép, berendezés javítása 4 1,0 2 0,5 3 0,8 0 0,0 9 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás 2 0,5 2 0,5 1 0,3 1 0,3 6 Vízellátás; szennyvíz gyűjtése 1 0,3 3 0,8 5 1,3 0 0,0 9 Építőipar 19 4,9 19 4,9 3 0,8 0 0,0 41 Kereskedelem, gépjárműjavítás 49 12,7 32 8,3 10 2,6 0 0,0 91 Szállítás, raktározás 3 0,8 4 1,0 1 0,3 1 0,3 9 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 12 3,1 7 1,8 0 0,0 0 0,0 19 Információ, kommunikáció 6 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 Pénzügyi, biztosítási tevékeny 1 0,3 2 0,5 0 0,0 0 0,0 3 Ingatlanügyletek 0 0,0 3 0,8 0 0,0 0 0,0 3 Szakmai, tudományos, műszaki tev. 9 2,3 2 0,5 1 0,3 0 0,0 12 Adminisztratív és szolgáltatást tám. tev. 5 1,3 4 1,0 2 0,5 1 0,3 12 Közigazgatás, védelem; kötelező társ.bizt. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Oktatás 3 0,8 1 0,3 4 1,0 0 0,0 8 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 0 0,0 3 0,8 4 1,0 2 0,5 9 Művészet, szórakoztatás 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Egyéb szolgáltatás 2 0,5 2 0,5 1 0,3 0 0,0 5 Összesen , , ,4 13 3,

12 2. sz. melléklet A évi I. NMF-ben résztvevő szervezetek 3 hónapon belüli létszámmozgásaiban érintettek száma foglalkozási csoportok szerint (fő) Foglalkozási csoportok (FEOR2) Belépő Kilépő Egyenleg 13 Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások Egészségügyi (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) foglalkozások Oktatók, pedagógusok Gazdálkodási jellegű foglalkozások Jogi és társadalomtudományi foglalkozások Egyéb magasan képzett ügyintézők Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások Egészségügyi foglalkozások Szociális és munkaerő-piaci szolgáltatási foglakozások Üzleti jellgű szolgáltatások ügyintézői Egyéb ügyintézők Irodai, ügyviteli foglalkozások Kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozások Szolgáltatási foglalkozások Mezőgazdasági foglalkozások Élelmiszeripari foglalkozások Könnyűipari foglalkozások Fém- és villamosipari foglalkozások Építőipari foglalkozások Feldolgozóipari gépek kezelői Összeszerelők Helyhez kötött gépek kezelői Járművezetők és mobil gépek kezelői Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások Egyszerű szolgált., szállítási és hasonló foglalkozások Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások Összesen:

13 Módszertani kiegészítés 1. A KSH FOGALMI RENDSZERE A lakossági munkaerő-felmérés fogalmai A Központi Statisztikai Hivatal 1992 óta az OECD országokban meghonosított, egységes elvek és módszerek szerint végzett munkaerő-felmérés (Labour Force Survey = LFS) keretében vizsgálja a éves személyek gazdasági aktivitását. A magánháztartások reprezentatív mintáján végzett felmérésnek az ILO által javasolt fogalmi rendszere azonos az OECD országokban. A magyar munkaerő-felmérés a vizsgált népességet egy meghatározott időszakban (a hónap 7.napját követő első hétfőtől kezdődő három hétben, a kikérdezés hetét megelőző hétre vonatkozóan, a hetet hétfőtől vasárnapig számítva) végzett tevékenységük alapján sorolja a következő két főcsoportba: gazdaságilag aktívak (a rendelkezésre álló munkaerő) és gazdaságilag nem aktívak (inaktívak). A gazdaságilag aktív kategória (rendelkezésre álló munkaerő) magában foglalja mindazon személyeket, akik a megfigyelés hetében a munkaerőpiacon foglalkoztatottként vagy munkanélküliként megjelentek. Foglalkoztatottnak tekintendő mindenki, aki a vizsgált időszakban az un. vonatkozási héten legalább 1 óra, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy munkájától csak átmenetileg (szabadság, betegség stb. miatt) volt távol. Jövedelmet biztosító munkának számít minden olyan tevékenység: amely pénzjövedelmet eredményez, vagy amely természetbeni juttatást biztosít, esetleg amelyet egyéb, később realizálható jövedelem érdekében végeztek amelyet, mint segítő családtagok végeztek a háztartáshoz tartozó gazdaság, vállalkozás jövedelmének növelése érdekében. A felvétel szempontjából nem számít jövedelmet biztosító munkának az önként, ingyenesen, más háztartásnak vagy intézménynek nyújtott bármilyen segítség (társadalmi munka, ún. kalákamunka stb.), a saját ház vagy lakás építése, felújítása, javítása, a tanulmányhoz kötött szakmai gyakorlat keretében végzett munka (még akkor sem, ha azért valamilyen díjazást kapnak), valamint a háztartásban, a ház körül végzett munka, beleértve a kerti munkákat is. A háztáji gazdaságban végzett munka csak akkor tekinthető jövedelemszerzőnek, ha annak eredménye jellemzően piacra és nem saját fogyasztásra kerül. A gyermekgondozási díjban (gyed), gyermekgondozási segélyben (gyes) részesülőket az novemberében Prágában az átalakuló országok számára megfogalmazott ILO ajánlásnak megfelelően január 1-től a vonatkozási héten végzett tevékenységük alapján osztályozzák, eltérően az addigi magyar gyakorlattól. A munkaerő-felmérésre vonatkozó Eurostat ajánlások alapján a sorkatonák, mint intézeti népesség nem tartoznak a felvétel körébe III. félévig a nemzeti számlák (ESA95) fogalmi rendszerének megfelelően a munkaerő-felmérés foglalkoztatotti adatait a sorkatonák adminisztratív forrásból származó létszámadataival korrigálták IV. félévétől a munkaerő-felmérés nem tartalmazza a sorkatonák létszámát, és ennek megfelelően 2003-tól módosítják a korábbi időszakok adatait is. 13

14 Munkanélkülinek tekintendő az a személy, aki egyidejűleg az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt); aktívan keresett munkát a kikérdezést megelőző négy hét folyamán; rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást. A munkanélküliek sajátos csoportját alkotják azok, akik ugyan nem dolgoztak a vonatkozási héten, de már találtak munkát, ahol 90 napon (2002-ig 30 napon) belül dolgozni kezdenek. Rájuk nem vonatkozik a hármas kritérium egyidejű teljesülése. Aktív munkakeresésnek tekintendő, ha valaki állami vagy magán-munkaközvetítőn keresztül érdeklődött állás után, közvetlenül keresett meg munkáltatókat, hirdetést olvasott, adott fel, hirdetésre válaszolt, rokonoknál, ismerősöknél érdeklődött, tesztet írt, vizsgát tett, vagy meghallgatáson volt, vállalkozásának elindítását intézte. Gazdaságilag aktívak azok, akik megjelennek a munkaerőpiacon, azaz a foglalkoztatottak és a munkanélküliek. Gazdaságilag nem aktívak azok, akik a vonatkozási héten nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres, jövedelmet biztosító munkájuk és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ide tartoznak többek között a passzív munkanélküliek, akik szeretnének ugyan munkát, de kedvezőtlennek ítélve elhelyezkedési esélyeiket, meg sem kísérlik az álláskeresést. A munkanélküliség, illetve a gazdasági aktivitás mértékének jellemzésére a következő fontosabb mutatószámok szolgálnak: a foglalkoztatási arány, amely a foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya; a munkanélküliségi ráta, amely a munkanélkülieknek a megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népességen belüli aránya; az aktivitási arány, amely a gazdaságilag aktívak aránya a megfelelő korcsoportba tartozó népességen belül. Regisztrált munkanélküli: a Foglalkoztatási Hivatal által nyilvántartott álláskeresők közül az, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem nyugdíjas, nem tanuló, foglalkoztatást elősegítő támogatásban (pl. átképzés, közhasznú foglalkoztatás) nem részesül, munkát, állást vagy önálló foglalkozást keres, és egy adódó állás elfogadására rendelkezésre áll. Gazdaságilag nem aktív népesség: a népességnek a gazdaságilag aktív népességen kívüli része. Ide tartoznak: a gyermekgondozási ellátás bármelyik formáját igénybevevők (az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyilvántartott gyeden, gyesen lévők, valamint gyedet igénybe vevők adatai alapján); az a nyugdíjas, járadékos, aki nem folytat keresőtevékenységet (az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adatai alapján); a tőkejövedelmükből (ingatlan-, és pénztőke jövedelméből) élők; a 15 éven aluliak; a 15 éven felüli tanulók (intézményi adatgyűjtés); a háztartásbeliek; a szociális gondozottak. a közületi eltartottak; 14

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS III. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012. III. negyedév Tolna megye 2012. július-szeptember A felmérés lényege A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2012.

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2013. február 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: dr. Iróczki Lénárd 2013. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAÜGYI KÖZPONT MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Tas Attiláné Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva igazgató 2011. február A Közép-magyarországi Régió gazdasági és munkaerő-piaci helyzete Megnevezés

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Valdáné Pató Klára Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. november 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági munkaerős-felmérés fogalmai...3 Pest megye gazdasági

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében I. negyedév Munkaügyi Központja A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2011. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében II. negyedév Munkaügyi Központja A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2011. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS I. negyedév Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2013. I. negyedév Tolna megye 2013. január-március A felmérés lényege A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Tolna megyében 2013. I.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2013. IV. negyedév A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 3% -6,8% Komló 0% < X < 3%

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. I. NEGYEDÉV TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS 2013. I. 2013. IV. NEGYEDÉV KÖZÖTT A 2012. DECEMBER 31 I ÁLLLAPOTHOZ KÉPEST Kőszeg Kőszeg 5,3 2,4

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS P e s t m e g y e i K o r m á n y h i v a t a l M u n k a ü g y i K ö z p o n t MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Takács Szabolcs Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. május 1 0 8 2 B u d a p e

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS B u d a p e s t F p v á r o s K o r m á n y h i v a t a l a M u n k a ü g y i K ö z p o n t MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Takács Szabolcs Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva 2011. május 1 0 8

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2014. IV. negyedév 7621 Pécs, Király u. 46. Telefon: (72) 506-800 Fax: (72) 506-804 E-mail: baranyakh-mk@lab.hu Honlap: www.munka.hu

Részletesebben

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. III. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 2% 0%< X

Részletesebben

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. II. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 2% 0%< X

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében I. negyedév A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2011. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. IV. negyedév Afoglalkoztatott létszám12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 4% 0%< X

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2013. II. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként

A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2012. I. negyedév A foglalkoztatott létszám 12 hónap múlva várható változása kirendeltségenként X > 6% +3,0% 0 Komló 3%= < X

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében II. negyedév A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai Baranya megyében 2011. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. III. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye december

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye december ezer fő Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Fontosabb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8 2 ) 5 0 5 5 0 4 F a x : ( 8 2 ) 5 0 5

Részletesebben

2012. május június

2012. május június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskeresö nemenként végzettségenként pályakezdö korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

október. szeptember

október. szeptember Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2013. III. negyedév Készítette: Jóváhagyta: Baranyai Ákos dr. Iróczki Lénárd igazgató 2013. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Csongrád megye. Készítette: Fejes Ágnes elemző

Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Csongrád megye. Készítette: Fejes Ágnes elemző Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2013. II. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2015. IV. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2015. november Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96)

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. IV. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. november Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

szeptember. augusztus

szeptember. augusztus Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. május Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

december. januári. fö fö % fö %

december. januári. fö fö % fö % Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012. Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye 2012. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye október

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye október Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Győr, május

Munkaügyi Központja. Győr, május Munkaügyi Központja Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 2013. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2013. május 9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 522-245

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye július

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye július Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. február Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96)

Részletesebben

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő:

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő: Módszertani leírás Bevezetés A Központi Statisztikai Hivatal a magánháztartásokban élők gazdasági aktivitásának foglalkoztatottságának és munkanélküliségének vizsgálatára 1992-ben vezette be a magánháztartásokra

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2008. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. I. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye június

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben