FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE"

Átírás

1 FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE Szekszárd február 25. Kara Ákos

2 BEVEZETÉS 1. Helyzetértékelés 2. Kihívások, szők keresztmetszetek 3. A foglalkoztatási célkitőzés 4. A foglalkoztatási stratégia fı irányai

3 HELYZETÉRTÉKELÉ S Rendkívül alacsony foglalkoztatási szint 60,5%-os foglalkoztatási ráta (2009) Viszonylag magas munkanélküliség - 10,1% (2009) Az elmúlt évek kormányzati intézkedései nem hoztak érdemi javulást a foglalkoztatásban A gazdasági válság hatására romlott a munkaerı-piaci helyzet a munkavállalási korú népesség alig fele foglalkoztatott és a társadalom széles rétegei kiszorultak a munkaerıpiacról A éves korosztály munkaerı-piaci mutatói az elmúlt három évben Foglalkoztatási ráta éves korcsoport 53,7 56,7 55,4 Munkanélküliségi ráta 7,4 7,9 10,1 Aktivitási arány (20-64 éves korcsoport) 61,9 61,5 61,6

4 KIHÍVÁSOK A MUNKAERİPIAC KÍNÁLATI OLDALÁN Foglalkoztatási ráták alakulása 2009-ben, különbözı csoportok esetében EU-27 HU EU-27 átlagtól való elmaradás (% pont) Foglalkoztatási ráta (20-64 éves népesség) 69,1 60,5-8,6 A válság következtében megnıtt munkanélküliség (az álláskeresık megváltozott összetétele) Jelentıs régiós és területi foglalkoztatási egyenlıtlenségek Fiatalok, pályakezdık elhelyezkedésének korlátai Alacsony iskolai végzettségőek (ISCED 0-2) (20-64 évesek) 54,4 36,3-18,1 Az idısebb munkavállalók korai Idısebb népesség (55-64 évesek) 46 32,8-13,2 kivonulása a munkaerıpiacról Az alacsony iskolai végzettségőek, szakképzetlenek kiszorulása a foglalkoztatásból éves gyermek nélküli, illetve kisgyermekkel rendelkezı nık foglalkoztatási rátája közötti különbség (2007) 35,1 12,6-22,5 Fiatalok (15-24 évesek) 35,2 18,1-17,1 A kisgyermeket nevelı szülık alacsony munkaerı-piaci jelenléte - a munka és a családi élet összehangolásának nehézségei Roma közösség problémái

5 A ÉVES NÉPESSÉG GAZDASÁGI AKTIVITÁSA A éves népesség gazdasági aktivitása % % Foglalkoztatási ráta (baloldali skála) Aktivitási arány (baloldali skála) Munkanélküliségi ráta (jobboldali skála) I. n.é. II. n.é. III. n.é.iv. n.é. I. n.é. II. n.é. III. n.é.iv. n.é. I. n.é. II. n.é. III. n.é.iv. n.é. %

6 A foglalkoztatáspolitika intézkedéseinek kiemelt célcsoportjai alacsony iskolai végzettségőek, pályakezdık, 50 éven felüliek, kisgyermekes nık megváltozott munkaképességő személyek. A foglalkoztatáspolitika intézkedéseinek fı területei Aktív munkaerı-piaci politikák, munkaerı-piaci programok, Közvetlen támogatás a munkahelyteremtéshez, A család és a munka összeegyeztetését segítı programok, A versenyképes tudás megszerzésének támogatása, A szakképzés rendszerének fejlesztése.

7 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 Fő munkaerő-piaci mutatók 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 40,0 35,0 Magyarország Foglalkoztatási ráta, % Aktivitási ráta, % Munkanélküliségi ráta, % Románia Lengyelország Bulgária Szlovákia Litvánia Csehország Szlovénia Lettország Észtország Ausztria 4,0 2,0 Eurostat Statistics Database, évi adatok

8 AZ ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉGŐEK FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI

9 FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁK A LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT, % 2009 ÉVBEN EU-27 69,1 EU-27 82, EU-27 46, , , ,7 0 ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉG KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG FELSİFOKÚ VÉGZETTSÉG

10 16,0 14,0 REGIONÁLIS MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTÁK ÉS A TARTÓS ÁLLÁSKERESİK ARÁNYA 2009-BEN, % 29,1 33,3 32,5 35,0 30,0 12,0 25,6 25,0 10,0 20,0 8,0 6,0 14,1 15,9 16,0 11,0 15,2 14,2 10,6 15,0 4,0 9,3 8,6 10,0 6,6 2,0 5,0 0,0 KÖZÉP- MAGYARORSZÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚL NYUGAT-DUNÁNTÚL DÉL-DUNÁNTÚL ÉSZAK- MAGYARORSZÁG ÉSZAK-ALFÖLD MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA (baloldali skála) TARTÓS ARÁNY (jobboldali skála) DÉL-ALFÖLD 0,0

11 6 A VÁLSÁG HATÁSA AZ EGYES MUNKAVÁLLALÓI CSOPORTOKRA AZ EURÓPAI UNIÓBAN (a munkanélküiségi ráta változása között, %-pont) 5 5,0 4, ,2 3,1 2,4 2 2,0 1,9 1,9 1 1,1 1,4 1, ÉVES ÉVES 50 ÉV FELETT FÉRFI Nİ ALACSONY KÖZÉPFOKÚ MAGAS EU EU MÁS TAGÁLLAM EU-N KÍVÜL KORCSOPORT NEM ISKOLAI VÉGZETTSÉG ÁLLAMPOLGÁRSÁG

12 FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁK AZ EU ORSZÁGAIBAN A ÉVES KORCSOPORTBAN AZ ALACSONYAN KÉPZETTEK (ISCED 0-2) KÖRÉBEN Magyarország Európai Unió (27) Cseh Köztársaság

13 MAGYARORSZÁG AKTIVITÁSI RÁTÁJÁNAK ELMARADÁSA AZ EU 27 ÁTLAGÁTÓL ÉVES KOROSZTÁLY Felsıfok (férfi) Felsıfok (nı) Középfok (férfi) Középfok (nı) Alapfok (férfi) Alapfok (nı) Teljes

14 4000,0 3965,9 A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA, EZER FŐ 3900,0 3897,2 3906,0 3897,0 3874,7 3878,5 3849,8 3850,3 3849,1 3832,0 3800,0 3725,2 3786,3 3751,2 3750,1 3700,0 3653,3 3676,2 3600,0 3590,2 3579,5 3591,4 3500,0 3400,0 3300,

15 KÖZFOGLALKOZTATÁS

16 KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATOTTAK ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLİK EZER LAKOSRA ESİ SZÁMA, MEGYÉNKÉNT

17 ÚT A MUNKÁHOZ PROGRAM Nem értékteremtı munkára, hanem csak létszámemelésre ösztönzött. Alultervezték a forrásait, finanszírozhatatlan a rendszer. Elszállt a program kiadási oldala. Nem számol a térségi munkaerı-piaci különbségekkel. Nem javítja az elhelyezkedést nem a munkához vezet. Sokan egyáltalán nem jutottak munkalehetıséghez. Csak a béreket és járulékokat finanszírozták a dologi költségeket nem.

18 A NEMZETI KÖZFOGLALKOZTATÁS PROGRAMJA 2011 Célok: Minél több munkanélküli dolgozzon. Csökkenteni az önkormányzatok terheit, egyszerősíteni az eljárásokat. Finanszírozni dologi kiadásokat is, ezzel lehetıséget nyújtani önkormányzati projektek, jó gyakorlatok megvalósítására. Kapjanak kulcsszerepet a munkaügyi kirendeltségek a közfoglalkoztatás mőködtetésében. Támogatottként jelenhessenek meg a kis és közepes vállalkozások. Folytatása annak, ami bevált: az országos közmunkaprogramok segítenek a nemzetgazdasági célok megvalósításában, vagy ott, ahol gyors segítségre van szükség (árvíz, újjáépítés).

19 A NEMZETI KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍTİ TÁMOGATÁSI RENDSZERE A RÁT helyett Bérpótló Juttatást (BPJ) folyósítunk A rászorultságot a szociális helyzet alapján az önkormányzat állapítja meg. 20 %-os önrésszel folyósítja a juttatást annak a munkaképes rászorulónak, aki nincs munkában. Ez a juttatás nem segély! Állami elvárások: A munkát képzettségtıl függetlenül el kell vállalni ben legalább 30 nap munkaviszony igazolása. Rendezett lakókörnyezet

20 A KÖZFOGLALKOZTATÁS ÚJ RENDSZERE 1. Országos közmunkaprogramok 2. Önkormányzati teljes munkaidıs közmunka 3. Önkormányzati részmunkaidıs közmunka 4. Vállalkozók közmunka támogatása

21 EDDIGI ÖSSZEGZÉS a válság következtében felduzzadt munkanélküliség; a régiós és területi foglalkoztatási egyenlıtlenségek; a fiatalok elhelyezkedésének korlátai; az idısek korai kivonulása a munkaerıpiacról; az alacsony iskolai végzettségőek, szakképzetlenek kiszorulása a foglalkoztatásból; a munka és a családi élet összehangolásának nehézségei.

22 ÚJ IRÁNYOKAT KERESNI VAGY FELERİSÍTENI Térségre szabott kezdeményezések Egyénre szabott megoldások

23 NÉZZÜNK KÖZÖSEN DEMOGRÁFIAI ADATOKAT Beszéljenek a számok! Gyır Megyei Jogú Város Jelenleg 33 éves 2650 fı Jelenleg 10 éves 980 fı

24 NÉZZÜNK KÖZÖSEN DEMOGRÁFIAI ADATOKAT Beszéljenek a számok! Bakonyszentlászló (GYMS) Lakosságszám: 1926 fı Megszületett gyermekek száma: fı fı

25 MERRE TOVÁBB A KÉPZÉSEKKEL A SZOCIÁLIS SZAKMÁBAN? Valójában milyen problémákkal és milyen okokkal jelennek meg gondozottak, kliensek a szociális ellátórendszerben? Felgyorsul-e az alapszükségletet ellátó kollégák külföldre áramlása?

26 KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSE Szociális szakemberek tudása felértékelıdhet a közösségfejlesztésnél. (Igen, de mit értünk közösségfejlesztésen?)

27 MEGKERÜLHETETLEN FELADAT Egyéni és közösségi felelısség újragondolása Térségre szabott kezdeményezések (gyors reagálás) (Ha versenyszférás szereplık vannak új szemlélet, új ismeretek!) Egyénre szabott megoldások (egyéni felelısséggel)

28 SZEMPONTOK A BESZÉLGETÉSHEZ Szociális szakemberek Tudásának és ismeretének hasznosítása a munkaerı-piaci programokban. Csoda nem fog történni a jóléti ellátásokra fordítható kiadások összegével! az legyen a hangsúlyos, hogy miként tud segíteni az erıforrások mobilizálásában. Miként tud a kliens leghamarabb a saját lábára állni.

29 MIRE KELL MAJD VÁLASZ A KÉPZÉS RÉSZÉRİL Ha állandósul a közmunka jelensége egy jelentısebb (országos, önkormányzati) létszámmal, akkor elvek, értékek, tudás, ismeret mentén kell hangsúlyos választ adni erre. Ha az irány az elsıdleges munkaerı-piac akkor olyan szakemberek kellenek, akik ebben a rendszerben a legmotiválatlanabb, legproblémásabb embereknek is tudnak segíteni

30 KETTİS SZORÍTÁSBAN Sok munkanélküli a munkaadók sokszor mégsem találnak megfelelı végzettségő, tudású embert. Egyéni és közösségi felelısség. Területi kiegyenlítés - remény és valóság; - a ragaszkodás és a praktikusság szempontjai.

31 TOVÁBBI SZEMPONTOK Jó gyakorlatok bemutatása, térségi programok fejlesztése. Az elızıekhez igazodó képzési elvek. Ha elfogadjuk a munka központi elemmé válását, akkor a szociális- és foglalkoztatáspolitika alrendszernek, intézményeinek, ellátásainak, kép zési elveinek, stb. közelednie kell egymáshoz. Közös szempontok, feladatok megfogalmazása és szakmailag megfelelı válaszok az egymásra épülés jegyében.

32 FOGLALKOZTATÁS BİVÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŐ TÉRSÉGEKBEN 1.

33 AZ ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKBAN MEGVALÓSULÓ TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA ÚJ UTAKON Mezıgazdasági tevékenységek: A saját termıterületen megtermelt zöldséget, gyümölcsöt (alma, meggy, burgonya, hagyma, paprika, káposzta, uborka) az intézmények étkeztetésére, lekvárkészítésre használják fel. A szántóföldi növénytermesztés termékeit (búza, kukorica, tritikálé) a saját sertéstelepen takarmányként hasznosítják. Saját vágóhíddal rendelkeznek, ahol évente darab sertést dolgoznak fel saját felhasználásra.

34 ÚJ UTAKON A települési önkormányzat fóliatelepet létesített, ahol elıbb kettı majd öt darab 80x50 méteres fóliákban olyan az étkeztetésnél felhasználható primır növényféleségeket termeltek meg, amellyel az elmúlt évben már május végétıl novemberig el tudták látni éttermüket friss primırökkel, paprikával, paradicsommal, uborkával. Termeltek még káposztát, karalábét, kelkáposztát, dinnyét is a fólia környezetében kialakított területeken.

35 ÚJ UTAKON A konyhának is további munkát és lehetıséget biztosítottak a termékek savanyításával, befızésével. Több mint ezer liter vegyes vágottat, több száz liter savanyú uborkát, savanyú káposztát, lecsót, s paradicsomlevet raktak el és használtak fel folyamatosan az étkeztetésben. A saját gyümölcsösben minden évben keletkezı almavesszı A saját gyümölcsösben minden évben keletkezı almavesszı hasznosítására is konkrét elképzeléseik vannak, amelynek gyakorlati megvalósítása megkezdıdött. Jelenleg már 5000 bála bebálázott almavesszı van a telepen, amelyek elégetésével éves szinten 10 millió forintos főtési költséget tudnak megtakarítani. Az almavesszı elégetéséhez szükséges speciális kazánok gyártása már folyamatban van, elsı körben a felújításra és bıvítésre kerülı iskolaépületben fogják üzembe állítani.

36 ÚJ UTAKON Saját gépparkkal rendelkeznek, (5 db MTZ traktor, 1 db kombájn, 1 db kisteherautó, 2 db lovasfogat 10 pónival) amelynek mőködtetését, karbantartását, javítását saját dolgozókkal (állandó és közfoglalkoztatottak) valósítják meg.

37 ÚJ UTAKON 2. Helyi faipari üzem kialakítása, térkı gyártás és burkolás: Faipari gépek beszerzésével, részbeni felújításával egy mini főrészüzemet hoztak létre, ahol a rendelkezésre álló saját, vagy megvásárolt nyersanyagból különbözı termékek (padok, szemétgyőjtı edények, kerítés elemek, tetı elemek) kerültek legyártásra, melyet az önkormányzati feladatellátás szinte minden területén hasznosítottak. Ezek a faipari termékek folyamatosan felújításra, cserére szorulnak, illetve lakossági igények is felmerültek. A főrészüzem mellett főzfavesszı termékek gyártására is sor került, a nyersanyagot az önkormányzat tulajdonában lévı főzfa ültetvény szolgáltatta.

38 MÉG PÉLDÁK Több település közterületén a vízelvezetı csatornák (árkok) felújításához beton lapokat készítettek. Kísérleti jelleggel mőkı jellegő asztalokat és hozzá ülıpadokat készítettek és helyeztek ki. Kismérető beton oszlopokat öntöttek, melyeket festés után parkban (autók elıl) területek lezárása céljából raktak ki. Megtervezték és elkészítették a települések közterületeire a virágládák zsaluit, mely alapján elkészítést követıen kihelyezték az ugyancsak saját gyártású betonlapra.

39 MÉG PÉLDÁK Egy másik ipari jellegő tevékenység a térkı gyártó gépsorok beszerzése, és üzemeltetése. Az önkormányzat a gyártáshoz telephelyet alakított ki, gépeket vásárolt és a szükséges alapanyagot biztosította. Kb. 100 db szemétgyőjtıt gyártottak tartóoszloppal együtt és helyeztek ki, melyhez betonbocskort öntöttek. Vízelvezetı csatornák akna fedeleire betonlapokat és lefolyórácsokat készítettek. A feladatok költségtakarékosabb ellátása érdekében hólapátokat, kézi szúrószerszámokat készítettek.

40 MELYEK A SZOCIÁLIS VÉGZETTSÉGŐ SZAKEMBEREK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI AZ ELİBBIEKHEZ Helyismeret Kreativitás Jogszabályismeret (nem feltétlenül csak a szociális ) Közösségi tervezés, szervezés, akció Csoportfolyamatok ismerete Gazdálkodási (fenntarthatósági) tudás Egyéni képesség, készség fejlesztése stb.

41 FOGLALKOZTATÁS BİVÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŐ TÉRSÉGEKBEN Alapkészségek fejlesztésétıl a munkahelyteremtésig Forrás: MMK

42 ESÉLYTEREMTİ ROMA PROGRAM BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT A program tervezett célcsoportja a./ Roma referensek: A megye területérıl összesen 13 fı roma származású, középfokú legalább szakmunkás végzettséggel rendelkezı regisztrált munkanélküli. b./ Az Esélyteremtı roma foglalkoztatási programba vontak A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ által regisztrált azon roma munkanélküliek, akik írásban nyilatkoznak arról, hogy a program célját megismerték, abban részt kívánnak venni, a kitőzött cél érdekében a referensekkel együttmőködnek, valamint roma származásúnak vallják magukat.

43 A programba bevonásra kerülık tervezett létszáma: 3000 fı A programterv szerint részbeni megvalósítóként közremőködı külsı szervezetek és feladataik: 13 önkormányzat, civil szervezet: A képzési iránynak megfelelı foglalkoztatási lehetıséget biztosít, szorosan együtt mőködik a Munkaügyi Központtal a programban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. A programban alkalmazott munkaerı-piaci szolgáltatások felsorolása: - Reintegráló tréning - Álláskeresési tréning

44 A program célja a B.-A.-Z. megyében élı, a munkaügyi szervezet kapcsolatrendszerébıl kikerült, hátrányos helyzető tartósan munkanélküli roma származású személyek elhelyezkedési, munkaerı-piacra történı visszailleszkedési esélyeinek a javítása, - referensek bevonásával - személyiségfejlesztı tréningek, foglalkoztatásuk, valamint betanító vagy szakmásító képzésük támogatásának a biztosításával. Munkaügyi Központunk újszerő szolgáltatások kidolgozásával, valamint referensek munkába állításával kívánta (kívánja) elısegíteni a roma munkavállalók munkaerı-piaci felzárkóztatását. A programban alkalmazott aktív eszközök felsorolása: bértámogatás+ járulékátvállalás, képzési-, utazási költség támogatás

45 A PROGRAMTÓL ELVÁRT SZÁMSZERŐSÍTETT EREDMÉNYEK A PROGRAMTERV SZERINT: A 13 roma referens foglalkoztatásával a megye egész területét felölelıen az esélyteremtı roma foglalkoztatási program célcsoportjába tartozók közül 18 hónap alatt legalább 3000 fı bevonása a programba, a programba bevontak közül legalább 500 fı tartós (3-12 hónap idıtartamban történı) elhelyezése támogatással, vagy a nélkül, legalább 100 fı bevonása OKJs, felzárkóztató, ismeretfelújító, betanító képzésbe, legalább 500 fı bevonása az elhelyezkedést segítı egyéni, vagy csoportos foglalkozásokba (motiváló, reintegráló) tréningekbe.

46 MENETREND 1. szakasz: A program elıkészítése, a program részbeni megvalósítóinak, ill. referensek kiválasztása. 2. szakasz: a) A referensek képzése b) A program részbeni megvalósítóival megállapodás megkötése.

47 MENETREND szakasz: Referensek foglalkoztatása; Az Esélyteremtı roma programba bevontak foglalkoztatás A roma foglalkoztatási program célcsoportjának foglalkoztatási támogatása 90 %-os bér- és járulékátvállalás nyújtásával történt. 4. szakasz: Záró értekezlet, a program értékelése, a kitőzött cél és az elért eredmények összevetése.

48 NÉHÁNY SZÓ A REFERENSI KÉPZÉS TARTALMÁRÓL A szakmai modul az alábbiak szerint épült fel: Elméleti képzés: csoportépítés, munkaerı-piaci ismeretek, szociális munka, számítástechnikai alapismeretek, kommunikációs tréning, munkajogi ismeretek, közösségfejlesztés. Gyakorlati képzés: a Munkaügyi Központ szakemberei a kirendeltségek tevékenységérıl, mőködésének rendjérıl, a térségben betöltött szerepérıl és feladatairól tartanak elıadást, továbbá a megyei programkoordinátor a korábbi programok gyakorlati tapasztalatairól, illetve referensekkel szemben támasztott követelményekrıl tájékoztatja a részvevıket.

49 KÉPZÉSI RÉSZ RÉSZLETESEN A szakmai modul az alábbiak szerint épült fel: Elméleti képzés: csoportépítés, munkaerı-piaci ismeretek, szociális munka, számítástechnikai alapismeretek, kommunikációs tréning, munkajogi ismeretek, közösségfejlesztés. Gyakorlati képzés: a Munkaügyi Központ szakemberei a kirendeltségek tevékenységérıl, mőködésének rendjérıl, a térségben betöltött szerepérıl és feladatairól tartanak elıadást, továbbá a megyei programkoordinátor a korábbi programok gyakorlati tapasztalatairól, illetve referensekkel szemben támasztott követelményekrıl tájékoztatja a részvevıket.

50 FELADAT A TEREPEN A referensek közremőködésével: az önmagukat roma munkanélkülinek tartó munkanélküliek feltérképezése, megkeresése, - a programba bevontak támogatással vagy a nélkül történı elhelyezése, a Munkaügyi Központ írásos kiadványainak az aktív munkaerı-piaci eszközök tájékoztató anyagainak terjesztése a roma lakosság körében.

51 FOLYTATÁS - információs adatbázis létrehozása, karbantartása a feltárt munkahelyekrıl, képzési és egyéb munkával kapcsolatos lehetıségekrıl, - kapcsolattartás a támogatott foglalkoztatásban résztvevıkkel - az aktuális pályázati lehetıségek megismerése és propagálása, - a potenciális munkáltatóval felvételi beszélgetések létrehozása, meggyızésük a programba bevontak foglalkoztatása érdekében, - az MMK által támogatott közhasznú foglalkoztatásba, közmunkába roma munkavállalók szervezése.

52 RÉSZLET, EREDMÉNY, ÉRTÉKELÉS Célcsoport képzésbe vonása A célcsoportba tartozó roma származású, hátrányos helyzető, alacsony iskolai végzettségő 100 fı képzésbe vonásának elısegítése. A program ezen része alultervezettnek bizonyult, mert összességében 184 fı kezdett el valamilyen szakmásító képzést. Várakozásokon felül teljesült ezen mutató.

53 EREDMÉNYEK 2. Az OKJ-s képzések vonatkozásában is figyelemre méltó eredmények születtek. A tanfolyamok a célcsoport, valamint a munkáltatói igényekhez igazítottan kerültek megszervezésre. Többek között indításra kerültek Gipszkarton szerelıi, ABC eladói, Könnyőgépkezelıi, Vendéglátó eladói, Személy és vagyonıri, Húsipari feldolgozói, Épületburkolói tanfolyamok. A képzéseken való viszonylag nagy számban történı részvételt segítette az arra rászorulók számára nyújtott emelt keresetpótló juttatás bevezetése is.

54 A PROGRAM NEM SZÁMSZERŐSÍTHETİ POZITÍV HATÁSAINAK AZ ÖSSZEFOGLALÁSA: A program kísérleti jellege ellenére beváltotta a vele szemben támasztott követelményeket, olyan együttmőködés alapjait teremette meg a megyében mőködı roma civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, amelyekre alapozva a késıbbiekben (pl. a HEFOP 1.1 programon belül) komoly eredményeket értünk el a roma munkavállalók elhelyezésében. A program kapcsán ha kis mértékben is -, de csökkent a roma munkavállalókkal szembeni diszkrimináció. Tapasztalataink szerint megfelelı támogatási mérték mellett nagyban nıtt a munkáltatók foglalkoztatási hajlandósága a roma etnikumhoz tartozó munkavállalók körébıl.

55 A TERVEZETTNÉL KEDVEZİTLENEBB TAPASZTALATOK, NEM TERVEZETT AKADÁLYOZÓ TÉNYEZİK, PROBLÉMÁK: Gondot jelentett a célcsoport alulmotiváltsága, sok esetben bizonytalansága, amely nehezítette a hatékony munkavégzést, amelyet a referensek szakmai tapasztalatlansága tovább korlátozott. A kezdeti nehézségek ellenére a referensek többsége beilleszkedett új környezetébe és az elvárásoknak megfelelıen végezte munkáját. A megyében mőködı munkáltatók programhoz való hozzáállása eltérı tendenciát mutatott, ezért az elızetesen felmért igényekhez képest az ıszi-téli hónapokban alacsonyabb az érdeklıdés a foglalkoztatók részérıl, azonban a program eredményes teljesítése nem került veszélybe. A megyében a program végrehajtásakor kevés olyan civil szervezet mőködött, amely ezen célcsoport munkaerı-piaci reintegrációját kívánja elısegíteni. (Sajnos a helyzet napjainkban sem változott.) fejezetzárás

56 FOGLALKOZTATÁS BİVÍTÉSE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS Példa Gyır-Moson-Sopron megyébıl létszámleépítés után Forrás: GYMSMMK

57 A PROJEKT CÍME Tanulási-, munkakultúra és életpálya-építés alakítására hátrányos helyzető, különösen roma tanulók körében tanoda mőködtetésével

58 A PROJEKT CÉLJA Álláskeresı pedagógusok foglalkoztatása a Gyıri, Téti, Pannonhalmi kistérségben és roma, hátrányos helyzető tanulók iskolában tartása, támogatásuk tanulmányaik befejezésében, társadalmi beilleszkedési esélyeik javítása, tanodai foglalkozások rendszerében. A hátrányos helyzető diákok, lemorzsolódással veszélyeztetett, általános iskolai és középiskolás tanulók esélyegyenlıségének növelése, felzárkóztatásuk elısegítése, iskolai eredményességük javítása, a továbbtanuláshoz, a reális pályaválasztás kialakításához segítség nyújtása, hiányszakmák bemutatása, a szakképzési szerkezet javításának elısegítése.

59 CÉLCSOPORT Közvetlen célcsoport Pedagógus végzettséggel rendelkezı (tanító, tanár, középiskolai tanár, szociálpedagógus) álláskeresı Tanulást segítı tutorok Közvetett célcsoport Hátrányos helyzető általános iskolai és középiskolai tanulók

60 A RÉSZTVEVİK LÉTSZÁMA Célcsoport Álláskeresı pedagógus, mentor 15 fı Álláskeresı tutor(eredeti, elızı foglalkozása pl. iskolatitkár) 8 fı Tanodai tanuló 100 fı Pályaorientációban részt vevı tanulók fı

61 A PROGRAM TARTALMA Képzési program szervezése 23 fı részére 384 órában Tanoda mőködtetése 18 fı alkalmazása, 100 tanuló fejlesztése Pályaorientációs rendszer kialakítása, mőködtetése 12 mentor, 3000 tanuló

62 TANODA RENDSZERE ÉS MŐKÖDÉSE A tanoda feladata A tanulók kognitív és szociális képességfejlesztése Teljesítményt gátló személyes problémák feltárása, közremőködés a megoldásban Tantárgyi fejlesztés Közösségformálás Szabadidıs programok szervezése A szülık tanulást segítı szemléletformálása, felelısségük növelése

63 PÁLYAORIENTÁCIÓS RENDSZER MŐKÖDÉSE Cél: A továbbtanulás elıtt álló diákok és szüleik számára információ és segítség nyújtása a megalapozott döntés meghozatalában, amelynek során a tanulók a számukra legmegfelelıbb szakma megszerzését célozzák meg, és ez összhangban van a munkaerıpiac igényeivel. Várható eredmény: A továbbtanuló diákok szélesebb információk birtokában hozzák meg a döntésüket A szakképzés iránti érdeklıdés javulásában elmozdulás tapasztalható Elmozdulás tapasztalható a hiányszakmák keresettségében Az iskolai pályaválasztási munka segítséget kap, információkkal gazdagodik Módszer: Programfejlesztés, kipróbálás, bevezetés, korrekció

64 PÁLYAORIENTÁCIÓS RENDSZER (FEJLESZTÉS) Cél: A programban részt vevı tanuló legyen képes felmérni a lehetıségeit, adottságait, az életpálya- építés szőkebb-tágabb környezetét, megtervezni életpályáját, saját személyiségének fejlesztését, tudja elérni kívánt státuszát, és legyen képes végrehajtani a tervezett tevékenységeket. Célcsoport A Gyır-, Téti és Pannonhalmi kistérségek 8. és osztályos tanulói.

65 EREDMÉNYEK Tanodai foglalkoztatásban, fejlesztésben részt vevı hátrányos helyzető tanulók száma A vállalt 100 fıhöz viszonyítva a 17 hónap alatt 215 tanuló vett részt a programban. A tanulók tanulási képességeinek fejlıdése a kiinduló A tanulók tanulási képességeinek fejlıdése a kiinduló szinthez mérten A tanulók tanulási eredményeit befolyásoló tanulási és szociális képességek közül 32 képesség-kritériumot azonosítottunk, a program során ezek felmérését és fejlesztését céloztuk meg. A bemeneti felmérésben a folyamatosan résztvevı 147 tanulónál 3787, tehát tanulónként átlag 26 képesség fejlesztését tartottuk szükségesnek. Ebbıl 1746, tanulónként átlag 12 képességben sikerült fejlıdést elérni.

66 FOLYTATÁS A tanulók alapképességeinek fejlıdése a bemeneti méréshez viszonyítva A tanodai munka fejlesztési feladatai között kiemelt szerepet kapott az iskolai tantárgyak segítése mellett a tanulók tantárgyi alapképességeinek, kompetenciájának folyamatos fejlesztése, így a matematika, az anyanyelv és a szövegértés képességének fejlesztése. Erre a területre naponta figyelmet fordítottak a mentorok, tutorok. A fejlesztés érdekében feladatbankot alakítottak ki, és félévente felmérı eszközt dolgoztak ki a szakaszfelmérésekre. A bemeneti felmérések némely képességnél kritikusan alacsony szintet mutattak, így a matematikánál 52%-os szintet mutattak a tanulók abban a felmérésben, amelyikben 60% volt a minimum szint. A folyamatos, napi fejlesztés eredménye, hogy mind a három területen sikerült a 60%-os szintet meghaladni, a fejlıdés a matematikában sikerült a legnagyobb arányban, a változás 25%-os. Az átlag 24%-os változás nagy eredmény a tanulóinknál.

67 PÁLYAORIENTÁCIÓS TÁJÉKOZTATÓK SZÁMA A vállalt 36 iskolai tájékoztató helyett 39 iskolában került sor elıadások megtartására, összesen 240 alkalommal, melyen 1716 fı vett részt (igazgatók, pedagógusok, szülık, diákok, illetve volt egyéni tanácsadás is).

68 PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁSBAN RÉSZESÜLİ TANULÓK SZÁMA A pályaorientációs szolgáltatást, a tájékoztatók, a foglalkozások számát a vállalt adatokhoz viszonyítva magasan túlteljesült: a vállalt 3000 tanulóhoz képest 3245 tanuló vett részt a tanácsadásokon. A programok színvonalasak, az iskolák igényeire épülnek, az elıadások, a szakmai tájékoztató füzetek, filmek nagy segítséget nyújtanak az iskoláknak, a tanulóknak és a szülıknek.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérség Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / 2 2009.11.15. 0:55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web email fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pályázó konzorcium elnevezése: Diófa PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerı-piaci program kidolgozásának és megvalósításának támogatására

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Sülysáp Székhelyő Közös Fenntartású Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2241 Sülysáp Szent István tér 1. Tel/fax: 29/635-434 SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A Sárospataki Járás Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zemplénihegység találkozásánál,

Részletesebben

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER TARTALOMJEGYZÉK 1. A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAERİ-PIACI PROGRAMOK MONITORING VIZSGÁLATA... 2 1.1. BEVEZETİ... 2 1.2. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 2. MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSEK... 5 2.1. AJÁNLOTT KÉPZÉS...

Részletesebben

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális. Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális. Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám:16022/2009. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadására Tisztelt Közgyőlés! Az egyes szociális

Részletesebben

Stratégia áttekintı vázlat

Stratégia áttekintı vázlat Stratégia áttekintı vázlat Megnevezés ÁLTALÁNOS - GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG PROBLÉMA CÉL INTÉZKEDÉS JAVASLAT Törökszentmiklóson az életszínvonal egyre inkább elmarad az országos átlagtól (lásd

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta)

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) 2008 Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája A tanulmány kidolgozásában

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV S.sz. Megnevezés 2010. év ezer Ft 2011. év ezer Ft 1. A. Befektetett eszközök 2.976 2.865 2. I. Immateriális javak

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017. A kistérségi közoktatási intézkedési terv aktualizálása Komló, 2012. április 27. Polics József Elnök

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A TISZAVASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA. Felülvizsgálat dokumentációja

TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A TISZAVASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA. Felülvizsgálat dokumentációja TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A komplex programmal segítendı kistérségeken kívül esı leghátrányosabb helyzető kistérségek fejlesztési és együttmőködési kapacitásainak megerısítése A hatékonyabb

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. évi Közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról

BESZÁMOLÓ a 2013. évi Közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGI CSOPORT BESZÁMOLÓ a 2013. évi Közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról Készítette: Tóth Imre városgondnoksági csoportvezetı 1 BESZÁMOLÓ a közfoglalkoztatási

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. április 26-án 19 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(.01.) önkormányzati rendelethez KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: Molnár Józsefné

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI PROGRAMJAIRÓL A már második alkalommal szervezi meg a Mi a pálya? elnevezéső, regionális szintő pályaválasztási rendezvénysorozatát. Az

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

emagyarország - VITA-PONT

emagyarország - VITA-PONT emagyarország - VITA-PONT Szervezeti és Mőködési szabályzata A emagyarország - VITA-PONT célja az Internet használat elterjesztése, valamint az információs társadalom szolgáltatásainak megismertetése,

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1 1 / 22 2012.10.01. 15:39 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jánossomorja Sportegyesület JSE 3 Tagsági

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

A termıföld mint erıforrás

A termıföld mint erıforrás A termıföld mint erıforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika A termıföld fogalma termıföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szılı, gyümölcsös, kert,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Samu Jánosné ügyintézı Jákli Jánosné munkavezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Verzió: 3.0 Készítette: Vialto Consulting Dátum: 2011. 05. 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben