FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója"

Átírás

1 FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek

2 A KONCEPCIÓ CÉLJA Az alapkoncepciónak kell meghatározni a fı szakmai, gazdasági irányokat, melynek összhangban kell állnia a Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális szolgáltatástervezési koncepciójával. A koncepció határozatlan idıtartamú, de kétévente felül kell vizsgálni és aktualizálni szükséges annak tartalmát. A szociálpolitika fı feladata a társadalmi egyenlıtlenségekbıl adódó hátrányok kompenzálása. 1. A község bemutatása II. HELYZETKÉP Földeák község a Dél-Alföldön, Csongrád megyében, Szegedtıl 40 km-re, Makó és Hódmezıvásárhely között helyezkedik el. A település a Makó és térsége vállalkozói övezetbe tartozik. Területe hektár. A településében január 1-jén lakos él. A község egyetlen jelentıs ipari üzeme a Termáltechnika Szövetkezet, mely biztos piaccal rendelkezik, s így hozzájárul a község fejlıdéséhez. A kedvezı természeti adottságoknak köszönhetıen jó mezıgazdasági potenciállal rendelkezik a község. A vetésszerkezeten belül meghatározó volt és maradt a gabona, takarmánynövények, vöröshagyma, főszerpaprika-, és a fokhagymatermelés, mely egyéni gazdaságokban és szövetkezeti szinten folyik. A falu határában termálvíz tör a felszínre, melyet mezıgazdasági célra hasznosítanak. A szállítási igények kielégítésében alapvetıen meghatározó a közúti. A népesség iskolázottsági szintje átlagos. Az Önkormányzat alsófokú oktatási intézményt mőködtet. Az általános iskolából kikerülı fiatalok Makón, Szegeden, vagy Hódmezıvásárhelyen folytatják középiskolai tanulmányaikat. A község idegenforgalmi vonzerejét sajátos természeti értéke a Kornél-liget jelenti. Növény és madárvilága a dél-alföld egyedülálló jelensége. Az épített környezet nevezetességei közt népi építéső lakóházak, templomok, szobrok egyaránt megtalálhatók. A kulturális életben kiemelést érdemel a néphagyományokat ırzı falunap, melyhez az újjáéledt Rózsalakodalom is kapcsolódik.

3 2. A község társadalmi-gazdasági helyzete 2.1 A község demográfiai helyzete, településszerkezeti viszonyai Lakosok száma 1977 óta évente változó ütemben, de tartósan fogy. A népesség alakulását a természetes népmozgalom (élve születések és halálozások), valamint a vándorlás befolyásolja. (1. számú melléklet) A lakosság nem- és kor szerinti megoszlása. A lakosság 49 %-a férfi, és 51 %-a nı. A férfiak magasabb halandóságának következményeként az elmúlt évtizedben a népességen belül folytatódott a nık arányának lassú emelkedése. (2. számú melléklet) 2.2 Lakáshelyzet A lakások döntı többségben természetes személyek tulajdonában van. Az önkormányzat 6 bérlakással rendelkezik, melyek nem szociális alapú bérlakások. 2.3 A község foglalkoztatási helyzete 2001-ben a megye legrosszabb helyzető térsége Makó és környéke volt, ahol a foglalkoztatottak aránya 18 %-kal maradt el a legjobb értékkel rendelkezı szegedi kistérségtıl, a munkanélküliek aránya pedig másfélszerese volt az ottaninak. A foglalkoztatottak és munkanélküliek aránya a makói kistérségekben Kistérség Foglalkoztatott Munkanélküli Makói 42,4 30,8 1,1 5,4 % A Munkaügyi Központ adatai szerint Földeákon 2006-ban 113 fı regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván, valamint évben 130 fı várható. A községben a legfıbb foglalkoztató az Önkormányzat, a fenntartásában mőködı intézményein keresztül. Az önkormányzat a foglalkoztatás elısegítése érdekében közcélú és közhasznú foglalkoztatást szervez évben 7 fı közcélú és 14 fı közhasznú foglalkoztatottat alkalmazott. 2.4 A lakosság jövedelmi helyzete A szociális ellátásokra való rászorultság egyik meghatározó eleme a jövedelmi helyzet, amelyet meghatároz a keresetek, a nyugdíjak és nyugdíjszerő ellátások mértéke. A szegénység szélsıséges formáinak közvetlen oka a jövedelmi szegénység.

4 2.5 A lakosság egészségi állapota A községben két háziorvos dolgozik vállalkozási formában. A két háziorvosi körzetben a praxis létszám összesen:3954 fı. A halálozási statisztikák szerint elsı helyen a keringési rendszer betegségei: Elsı helyen a szívinfarktus és az agyvérzés szerepelnek. Emelkedik a daganatos megbetegedésben meghaltak aránya is ben a fıbb betegségek adatai: Rosszindulatú daganatok: 42 fı Cukorbetegség: 149 fı Zsíranyagcsere rendellenesség: 247 fı Agyi értörténés: 62 fı Magas vérnyomás: 690 fı Szívbetegség: 399 fı Idült alsó légúti betegségek: 189 fı Asztma: 22 fı Emésztı szervi betegségek: 174 fı Oszteoporózis: 197 fı Csont-ízületi betegségek: 315 fı 2005-ben a fıbb betegségek adatai: Rosszindulatú daganatok: 57 fı Cukorbetegség: 141 fı Zsíranyagcsere rendellenesség: 300 fı Agyi értörténés: 93 fı Magas vérnyomás: 857 fı Szívbetegség: 333 fı Idült alsó légúti betegségek: 101 fı Asztma: 7 fı Emésztı szervi betegségek: 27 fı Oszteoporózis: 83 fı Csont-ízületi betegségek: 132 fı 2006-ban a fıbb betegségek adatai: Rosszindulatú daganatok: 56 fı Cukorbetegség: 196 fı Zsíranyagcsere rendellenesség: 371 fı Agyi értörténés: 89 fı Magas vérnyomás: 808 fı Szívbetegség: 258 fı Idült alsó légúti betegségek: 102 fı Asztma: 6 fı Emésztı szervi betegségek: 30 fı Oszteoporózis: 98 fı Csont-ízületi betegségek: 213 fı Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretein belül mőködik a fizioterepiás kiegészítı alapellátás szolgáltatás. A község mozgásszervi betegei a falu

5 központjában lévı Egészségügyi Központban juthatnak a fizioterápiás kezelésekhez. Az intézmény visszavonásig érvényes mőködési engedéllyel rendelkezik. Tárgyi feltétel: A géppark fejlett, és változatos kezeléseket tudnak nyújtani a betegek számára. Az elavult gépek cseréje elkezdıdött: 2004-ben egy új ultrahang gép és Bioptron lámpa, ban TENS készülék került beszerzésre. Ezek mellett rövidhullám, interferencia, galván, diadinamic és szelektív ingeráram kezeléseket tud az intézmény fizioterápiás szolgáltatása nyújtani. A gépeket 3 évente felül kell vizsgálni, amely augusztus hónapban meg is történt. A gépek karbantartása folyamatosan történik. A közeljövıben a rövidhullám gépet szükséges korszerőbbre cserélni. Személyi feltétel: A kezeléseket fizioterápiás szakasszisztens végzi, napi 6 órában. A szakmai felügyeletet,- az intézmény megbízási szerzıdés alapján-, reumatológus szakorvos által biztosítja. Betegforgalom kimutatás között 2004.évben 2005.évben 2006.évben Összes gyógykezelési esetek száma Napi átlagos gyógykezelési esetek száma A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy a fizioterápiás ellátásra szükség van (2000-tıl nézve megduplázódott a betegforgalom), és a betegek örömmel veszik, hogy nem kell a közeli városba beutazni busszal. A helyben elvégzett kezelések nagyon jó hatásúak, mert a betegek a kezelés felvétele után pihenhetnek, nem kell buszra sietniük, ami igen fontos a kezelés hatékonysága szempontjából. Átlagosan egy beteg 2-3 fajta kezelést kap. Fontos, hogy az utóbbi években a hordozható gépek (ultrahang-, TENS készülék, Bioptron lámpa) segítségével a beteg otthonában is biztosítva vannak a kezelések. A szolgáltatást létrehozása óta az Önkormányzat finanszírozza. A község lakóinak megélhetési forrása, illetve kiegészítı tevékenysége a mezıgazdaság, így a nehéz fizikai munka miatt az izületi betegségben szenvedık száma Földeákon magasabb az országos átlaghoz képest. Az önkormányzat a szolgáltatás biztosításával igyekszik megszüntetni a községben élık depriváltságát, javítva ezáltal az itt élık komfortérzetét. Ezen szolgáltatás a lakosság egészségi állapotának javulását segíti elı, a betegek visszajelzései is ezt támasztják alá. 3. A szociális szolgáltatások kiépítettsége, az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségének teljesítése

6 3.1 Alapellátások Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális helyzetükbıl vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szociális törvény valamennyi települési önkormányzat kötelezı feladatává teszi lakosságuk szociális alapellátás biztosítását. Földeák község Önkormányzata fenntartásában mőködik az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, mely által biztosítottak a következı szociális alapellátások a községben élık számára: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás és gyermekjóléti szolgáltatás Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretében belül mőködı Alapszolgáltatási Központ az évi III. törvény értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások közül az alábbiakat biztosítja a rászorulók részére: - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - nappali ellátás - gyermekjóléti szolgáltatás Ezek közül az étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás a Földeák, Zárda u. 2. sz. alatti telephelyen, míg a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a Földeák, Szt. László tér 8. sz. alatt mőködik. Étkeztetés Az étkeztetés a leggyakrabban igénybevett ellátás az idısek részérıl. Az intézmény étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak, legalább napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít, akik azt önmaguknak illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Továbbá azon igénylı illetve az általa eltartott részére is biztosítva van legalább a napi egyszeri étkeztetést, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésrıl más módon gondoskodni. Az étkezık egy része saját maga szállítja el az ebédet otthonába (jelenlegi létszámuk 8 fı), míg másoknak a házi gondozónık viszik el a lakásukra (jelenlegi létszámuk 34 fı). Házi segítségnyújtás Az idısek körében szintén gyakran igénybe vett gondozási forma a házi segítségnyújtás, amely az igénybevevı szükségleteinek megfelelıen az önálló életvitelének fenntartását lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az intézmény azon idıskorú személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak, továbbá akik az egészségi állapotuk miatt rászorulók, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.

7 A házi gondozónık munkájuk során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának megfelelıen, meglévı képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A gondozási feladatok igen sokrétőek, fontos, hogy strukturáltak legyenek. 1. Szükségletek és igények felmérése az ellátásban: - az ellátás igénybevétele jelzés alapján történik, a tényleges szükségletfelmérésre az idıs ember ellátásba történı felvételekor kerül sor, amely otthonában történik - a szükségletfelmérést a szakmai vezetı és a gondozónı közösen végzi, az idıs egészségi állapota és szociális helyzete alapján, figyelembe véve a háziorvos javaslatát - ennek alapján egyéni gondozási terv készül, amely tervezésébe és végrehajtásába is aktívan bevonásra kerül a segítséget igénylı személy Az egyéni gondozási terv alkotóelemei: - az egészségi, mentális, önellátási képesség jelenlegi állapota - az igénybe veendı szolgáltatási formák és gondozási feladatok ütemezése - az elvégzett feladatok, megoldási módok, módszerek leírása - a terv végrehajtásának értékelése az elért egészségi, mentális változások tükrében 2. Prevenció, felvilágosítás: A gondozónı munkájának szerves része az egészségnevelés és az önálló életvezetés támogatása, megtartása. Szociális prevenció: - figyelemmel kíséri és jelzi vezetıje felé az idıs ember szociális és pszichés helyzetének változásait - felvilágosítást ad és segíti az idısek hozzájutását egyéb szociális ellátásokhoz 3. Szociális esetmunka, gondozás: - figyelemmel kíséri a családi és intézményi kapcsolatokat, bevonja ıket a segítı folyamatba - gondozási tevékenysége kiterjed az idıs ember személyére és annak közvetlen környezetére: a) személyi higiéné biztosítása (fürdetés, öltöztetés, bırápolás, ágyazás, ágynemőcsere, mosás, mosatás az intézményben, takarítás) b) háztartási feladatok (mosogatás, bevásárlás, főtés, tüzelı behordása) c) etetés, étkeztetés, étel melegítése, tálalás d) sétáltatás, passzív mozgatás, mobilizálás e) felismeri a válsághelyzeteket, krízisállapotokat és kompetenciájának megfelelıen segít, illetve szakszerő segítıt keres f) hivatalos ügyek ügyintézésében segít, képviseli az idıs érdekeit g) intézményen belül részt vesz szabadidıs programok szervezésében 4. Pszichés problémák kezelése: A gondozó észleli az idıs ember pszichés állapotának változásait, és azokat jelzi a szakember felé (egészségügyi alapellátás dolgozói). Szakmai illetékességének határain belül alkalmazza a konfliktuskezelés módjait, technikáit. 5. Egészségügyi ellátás: Alapvetı ápolási feladatok- gyógyszeradagolás, vérnyomás- testhımérséklet mérése, regisztrálása, inkontinens beteg ellátása (pelenkázás), kényelmi eszközök használatára való megtanítás. A gondozó a vészhelyzetet elhárítja, illetve szakszerő módon jelzi (orvost, mentıt hív). 6. Együttmőködés más szakemberekkel, intézményekkel:

8 Kapcsolatot tart fenn hozzátartozókkal, egészségügyi intézménnyel, hivatalokkal, civil szervezetekkel. 7. Adminisztráció: - gondozási naplót vezet és havonta összesíti - esetleírást vezet a gondozási lapon, és az egyéni gondozási tervnek megfelelıen adminisztrálja a történéseket Földeák község négy gondozási körzetre van osztva, és öt fıállású gondozónı látja el az idıseket. Ebbıl 4 fı szakképzett, és 1 fı 2008-ban szerzi meg a szociális gondozó és ápoló végzettséget. A házi gondozottak száma jelenleg 12 fı, mely a létszámba nem tartoznak bele azon személyek, akik számára csak az étkeztetés biztosított. Idısek klubja Az idısek klubjában elsısorban a saját otthonukban élık részére biztosít lehetıséget napközbeni tartózkodásra, napi egyszeri, igény szerint napi kétszeri étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére az intézmény. Az idısek klubjában történı szociális munka elemei: 1. Szükségletek és igények felmérése az ellátásban: - a klubvezetı részt vesz az idıs szükségleteinek feltárásában, felismeri a szükséglet kielégítés hiányosságait és számba veszi a feladatokat 2. Prevenció, felvilágosítás, életmódbeli tanácsadás: A klubvezetı munkájának szerves része az egészségnevelés és az önálló életvezetés támogatása, megtartása. Egészségügyi prevenció: - észleli a járványt okozó, illetve fertızı betegségek kialakulására utaló jeleket és jelzi az egészségügyi alapellátás felé - egészségnevelési elıadások, tájékoztatók szervezésében együttmőködik Szociális prevenció: - figyelemmel kíséri és jelzéssel él az adott intézmény felé, amennyiben az idıs ember szociális és pszichés helyzete megváltozik 3. Szociális esetmunka, gondozás: - részt vesz az egyéni esetkezelésben, amely az idıs ember kérésére és hozzájárulásával indul, és vele végig együttmőködik - megszervezi a klubtag otthoni ellátását annak betegsége idejére, illetve rendszeresen kapcsolatot tart fenn vele, vagy hozzátartozójával, ha kórházba kerül - segítséget nyújt a klubtag fizikai ( higiénés szükségletek, étkeztetés), pszichés (egyéni beszélgetések) és szociális (segélyek, kérelmek) szükségleteinek kielégítésében 4. Pszichés problémák kezelése: - a klubvezetı észleli a klubtag pszichés állapotának változásait és azokat jelzi a kompetens szakembereknek - a szakmai illetékesség határain belül alkalmazza a konfliktuskezelés módjait, technikáit (segítı beszélgetés, megbeszélés, békítés) az elszigetelıdés megelızésére - az egyéni és csoportos foglalkozások szervezése területén a klubvezetı törekszik a az ellátást igénybe vevı fizikai és szellemi képességeinek fenntartására és fejlesztésére (hitélet gyakorlása, folyóiratok, könyvek olvasása, kártyázás, televízió nézése) - közremőködik szabadidıs foglalkozások, ünnepi programok (klubtagok névnapi köszöntése, farsang, nınap, húsvét, idısek napja, télapó, karácsony) szervezésében,

9 felkutatja és elıkészíti a programok megvalósításához szükséges anyagi és személyi feltételeket 5. Egészségügyi ellátás: - havonta 1 alkalommal háziorvos látogatja meg a klubtagokat (az idıskori sajátosságok problémáiról tart egészségnevelı elıadást, vérnyomásmérésre kerül sor) - a klubvezetı igény szerint megszervezi a védıoltások beadását - megbetegedés észlelése esetén orvoshoz irányítja az idıs embert, elkíséri, szükség esetén mentıt hív 6. Szociális csoportmunka: - a klubvezetı együttmőködik a napi programok készítésében (tervez, szervez) - figyelemmel kíséri a csoportfolyamatokat, észleli a csoportzavarokat és kezeli azokat 7. Együttmőködés más szakemberekkel, intézményekkel: - folyamatosan együttmőködik és kapcsolatot tart fenn társintézményekkel, egészségügyi szolgáltatókkal, civil szervezetekkel 8. Adminisztráció: - intézményi felvételhez szükséges nyomtatványok - egyéni gondozási terv és a szükségletek rögzítése - gondozási lapon a folyamatos esetleírás - étkeztetés rögzítése Az idısek klubja 20 férıhelyes, jelenleg 16 klubtagja van. Az évi III. törvény módosítása miatt a településen élı fogyatékos személyeket, pszichiátriai betegeket, hajléktalan személyeket, szenvedélybetegeket is ellátásban kell részesíteni mind az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idısek klubjába való felvétel tekintetében. Ennek hatására a nappali ellátás területén változások tapasztalhatók az elmúlt néhány évben a gondozottak összetételét illetıen. Egyre inkább elıtérbe kerülnek a pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedık, s a megváltozott igényekhez mind az idıs klubtagoknak, mind az ıket ellátó személyzetnek alkalmazkodni szükséges. Jelenleg a klubtagok közül 2 fı pszichiátriai beteg és 1 fı szenvedélybeteg van, akik 50 év alattiak. Ezért fontos egy mentálhigiénés munkatárs foglalkoztatása a közeljövıben. Az intézményben diétás étkeztetésre nincs lehetıség, az étel beszállítása az iskola fızıkonyhájáról történik. A jövıre nézve szükséges lenne az életkori sajátosságaikra és betegségükre tekintettel néhány alapvetı diéta bevezetése (epés, szív érrendszeri betegségben szenvedık diétája, rostdús ételek bevezetése). Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben a szociális szolgáltatások igénybevételének alakulása között Megnevezés Étkeztetésben 14 fı 7 fı 9 fı részesül elviszi Étkeztetésben 22 fı 21 fı 16 fı részesül lakására szállítják Házi 2 fı 1 fı 1 fı segítségnyújtásban részesül Étkeztetésben is és 17 fı 15 fı 19 fı házi segítségnyújtásban is részesül

10 Idısek klubja 14 fı 15 fı 16 fı Összesen 69 fı 59 fı 61 fı Az ellátottak nemek szerinti kimutatása (fı), megoszlása (%) között Ellátottak / Év Férfiak 22 fı 31,8% 21 fı 35,6% 21 fı 34,4% Nık 47 fı 68,2% 38 fı 64,4% 40 fı 65,6% Együtt 69 fı 100% 59 fı 100% 61 fı 100% Az ellátottak korcsoportos megoszlása között korcsoport nı férfi nı férfi nı férfi 0-39 éves 4 fı 0 fı 1 fı 1 fı 1 fı 2 fı éves 6 fı 5 fı 6 fı 5 fı 8 fı 5 fı éves 7 fı 5 fı 3 fı 4 fı 2 fı 1 fı éves 15 fı 5 fı 14 fı 4 fı 14 fı 6 fı 80 év feletti 15 fı 7 fı 14 fı 7 fı 15 fı 7 fı összesen 47 fı 22 fı 38 fı 21 fı 40 fı 21 fı A kimutatások alapján megfigyelhetı, hogy a nık esetében jóval magasabb a szociális ellátások igénybevétele, mint a férfiaké, amely elsıdlegesen arra vezethetı vissza, hogy a nık átlagéletkora magasabb, mint a férfiaké. Az ellátottak körét leginkább az idıs 70 év feletti korosztály teszi ki. Az ellátottak legnagyobb részét az özvegyek teszik ki ban mindössze csak 3 házaspár, 2006-ban már 5 házaspár kérte az ellátását. Visszautasítás sem 2006-ban sem pedig azt megelızıen nem történt. Az idısek klubjának tárgyi feltételei: - tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthetı - építészeti megoldásai lehetıvé teszi az akadálymentes közlekedést - bútorzata, berendezési tárgyai az életkori sajátosságaiknak, egészségi és mozgásállapotuknak megfelelnek, de felújításra szorulnak - nemenként elkülönített és mozgáskorlátozott WC fürdıszobával 2008-ban kerül kialakításra - a klubtagok részére a közeljövıben pihenıudvart szükséges létrehozni A szervezeti egység személyi feltételei: - 1 fı intézményvezetı - 1 fı szakmai vezetı - 5 fı szociális gondozó és ápoló

11 - 1 fı technikai dolgozó Az intézményvezetı egyben az idısek klubjának klubvezetıje, szakképzettségét tekintve diplomás ápoló, ban szerzi meg a szociális menedzser végzettséget. A szakmai vezetı az intézményvezetı helyettes szakképesítését tekintve szociális gondozó és ápoló, és ban szerzi meg a szociális szervezı végzettséget. Az 5 fı szociális gondozó és ápoló közül négy szakképzett, 1 fı 2008-ban fejezi be tanulmányait. Az intézmény mőködési engedélye határozott idejő, ig érvényes. Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja idıseket érintı kérdései rávilágítanak jövıbeli teendıkre az idısellátás területén: Az idıseket ellátó és segítı rendszereknek tiszteletben kell tartaniuk az idıs ember autonómiáját, méltóságát. Az emberi méltóság megırzésében alapvetı fontosságú, hogy azokon a helyeken ahol az idıs ember a problémáival megfordul, vegyék komolyan az általa elmondottakat, és adekvát reagálás történjen minden esetben. Az idısödést nem szabad kizárólag egyéni vonatkozásban vizsgálni, figyelni kell azokra a társadalmi hatásokra is, amelyek befolyásolják az idısödés megélési folyamatát. Az egészségügyi alapellátást össze kell hangolni a szociális ellátással. Az öreg és idıs emberek körében végzett gondozás/szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenység. A lehetséges problémák kezelése és az ellátás különbözı szintjeinek megszervezése több szakember együttmőködését igényli. 3.3 Gyermekjóléti és Családsegítı szolgálat Földeák községben 1997 óta mőködik Gyermekjóléti Szolgálat, amely 2000-ben Családsegítéssel bıvült ki. A Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkezik. A családsegítı szolgáltatás célja a települési önkormányzat mőködési területén élı szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megırzése, az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elısegítése. Feladata: A családsegítı szolgáltatás feladata a lakosság számára humánszolgáltatások nyújtása, mely kétirányú: Mentálhigiénés és szociális segítségnyújtás. Feladata továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elısegítése. A Családsegítı Szolgálat éves forgalmi adatai között Forgalmi adatok Szakmai tevékenység jellemzıi között: Nıtt azoknak az eseteknek a száma, amikor tájékoztatást kellett adni a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.

12 Nıtt azoknak a családoknak a száma, ahol a család, mint rendszer diszfunkcionálisan mőködik, ezért sok esetben kell szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtani, illetve családgondozást végezni. Jó az együttmőködés a jelzırendszer tagjai között. A Gyermekjóléti Szolgálat az évi XXXI. a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében kezdte meg mőködését. A szociális munka alaptézise, hogy mindenkit egyenlı bánásmódban kell részesíteni, valamint a szociális munkásnak hinni kell minden ember egyediségében és méltóságában, és ennek megfelelıen kell munkáját végezni. Gyakorlat a szolgálatnál, hogy használt, jó állapotban lévı ruhákat kértek, és kaptak a lakosságtól, és ily módon segítik a rászorulókat. A ruhaadományokat sokan veszik igénybe. Az anyagi erıforrások iránti igény megnıtt; nemcsak a rendszeres ellátások iránt, hanem az egyéb segélylehetıségek iránt is nagy az érdeklıdés. Jellemzı a kamaszkori magatartási problémák, egyes esetekben devianciák számának emelkedése. Egyre több jelzés érkezik az iskolákból; nem csak a helyi általános iskolából, hanem a környezı városok középiskoláiból is a gyermekek magatartási problémái miatt. Sajnálatos módon jellemzı az anyák alkoholizmusa, egyre több anyáról derült ki, hogy szenvedélybeteg. A családok jelentıs része tovább szegényedik. Ennek nemcsak helyi - mezıgazdasági termelés bizonytalansága - hanem szélesebb körő társadalompolitikai okai is vannak. A munkaerı - piacra való bejutás is egyre nehezebb, a szociális juttatások reálértéke csökken. Hatósági intézkedésekben való együttmőködés nıtt; a rendırség is egyre több esetben igényelte segítségüket. A Makó Városi Gyámhivatallal való együttmőködés is tovább erısödött, a kapcsolattartás folyamatos. A pubertás korú gyermekek szélsıségesen viselkednek az iskolában is. A gyerekek egymás között is agresszív magatartást mutatnak. Egyre gyakoribb, amikor a gyermekek nem a társadalmilag általánosan elfogadott normák szerint viselkednek. A gyermekek ideiglenes elhelyezésének ügyében is több esetben intézkedni kellett, vagy felmerült annak lehetısége. A kapcsolati problémák is jellemzıek; ez a családok diszfunkcionális mőködését mutatja. A családokon belül ez több szinten jelentkezhet. Elıfordul, hogy a szülıpár nem tudja megfelelıen kezelni konfliktusait, de gyakori az is, hogy a szülık koalíciót alkotnak gyermekükkel, vagy gyermekeikkel szemben. Ilyen esetekben a szülık a család rossz mőködését gyermekeik viselkedésének tulajdonítják, nem saját problémájuknak. Növekvı tendenciát mutat a higiénés problémák száma. A szülık nem tudatosítják magukban, hogy a gyermekbántalmazás egyik formája az elhanyagolás. Ennek az egészségügyi következményén kívül nagy hátránya az is, hogy a gyermek személyiségfejlıdésére káros hatással van, mivel a gyermeket ennek következtében ki is közösíthetik, illetve megalázhatják. Az anyagi nehézségekkel küzdı családok száma nı, jellemzı a többszörösen hátrányos helyzet. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatások iránti kérelmek száma megnıtt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokkal többen keresik fel a szolgálatot az ügyintézésben való segítségért, az egyéb erıforrásokhoz való hozzájutás lehetıségeirıl való tájékoztatásért. Egyre jobban kitőnik, hogy egy-egy rendkívüli élethelyzet kialakulásakor a családok tehetetlenek, mivel nincsenek tartalékaik. A probléma, hogy egyre több család számára - fıként, ahol több gyermeket nevelnek - már az iskolakezdés is rendkívüli élethelyzetnek számít anyagi szempontból.

13 Gyermekjóléti Szolgálat éves forgalmi adatok között A forgalom alakulása Szakmai tevékenység Információ nyújtása Ügyintézés Segítı beszélgetés Tanácsadás Továbbirányítás Egyéb Esetmegbeszélés: jelzırendszer tagjaival esetkonferencia Dologi Alapellátásban lévı gyermekek száma Védelembe vétel Gondozási esetek összesen Bölcsıde Az Önkormányzat bölcsödét tart fenn. A Bölcsıde az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretein belül, integráltan mőködik. Bizonyos feladatok elvégzése pl. a személyi anyagok kezelése, költségvetés készítése központilag, összevontan történik. Az intézmény mőködési engedélye határozott idejő, december 31. napjáig érvényes. Az új mőködési engedély iránti kérelem szeptember 3-án benyújtásra került Makó Város Jegyzıjéhez. A bölcsıde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedı 20 hetes 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését végzı intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, a bölcsıdei gondozási nevelési év végéig maradhat a bölcsıdében /1997. XXXI. tv. 42. (1)/ Bölcsıdébe felvehetı minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását. A gyermek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. kiemeli, az olyan kisgyermek szociális vagy egyéb ok miatt felvételi lehetıségét, akinek egészséges fejlıdése érdekében szükséges a bölcsıdei gondozás, nevelés. A gyermek bölcsıdébe történı felvételét a szülı hozzájárulásával kezdeményezheti - a körzeti védını - a háziorvos, házi gyermekorvos - a szakértıi és rehabilitációs bizottság - a szociális ill. családgondozó - a gyermekjóléti szolgálat - a gyámhatóság

14 A bölcsıde személyi feltételei Az intézmény személyi feltételei megfelelnek a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletnek. Az intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban állnak. A bölcsıdében dolgozók száma: 6 fı 1 fı csecsemı- és kisgyermeknevelı gondozó /szakmai vezetı/ 2 fı csecsemı- és gyermekgondozónı 1 fı szakképzetlen / szakképesítése folyamatban/ 1 fı vendéglátó,- üzemeltetı és gazdálkodó /szakácsnı/ 1 fı technikai dolgozó Heti 1 órában bölcsıdei orvost alkalmazunk. A bölcsıde tárgyi feltételei A bölcsıde tárgyi feltételei megfelelıek. A bútorzat cseréje folyamatos /2006-ban új székek, polcok, szekrények kerültek beszerzésre/, a meglévık rendszeresen karbantartottak ban nagyobb felújítás történt az épületben. Ennek keretében sikerült a gyermekek fürdıszobáját a módszertani elıírásoknak megfelelıen átalakítani, valamint a dolgozók részére szociális helységet létrehozni. A tisztasági festések évrıl évre megtörténnek. A mosókonyha, kamra hidegburkolattal való ellátása és felújítása is befejezıdött. Az épület állagmegóvása folyamatos. A kisgyermekek játékkészletének bıvítése, a nagymozgásokhoz szükséges játékok beszerzése folyamatosan történik. A csoportszobákban a játszóhelyek nem zsúfoltak, és a játékcsoportok jól elkülönülnek egymástól. Minden évben, évszaknak és ünnepnek megfelelıen dekorációt készítenek a csoportszobába és az átadó helységbe, mellyel hangulatosabbá teszik környezetünket. Bölcsıdekép A Bölcsıde nyitott, gyermek-centrikus intézmény. A családnak joga és kötelessége a kisgyermekek gondozása, nevelése. Az intézmény a család, a szülıi igényekhez szorosan kapcsolódva kiegészíti ezt a gondozást, nevelést. Községünkben egyre több család kerül hátrányos helyzetbe (munkahely megszőnése, lakásgondok, egészségügyi problémák). Ezek a családok, hogy kikerüljenek szorongatott helyzetükbıl, amely legtöbbször anyagi jellegő igénybe veszik a bölcsıdei ellátást. A bölcsıde dolgozóinak fontos a gyermek személyiségének harmonikus kibontakoztatása, egy derős, kiegyensúlyozott biztonságot nyújtó légkörben. A szakmai felügyeletet a Szegedi Megyei Módszertani Bölcsıde gyakorolja. Évente látogatást tesznek a bölcsıdében és segítı szakmai tanácsokkal látják el az ott dolgozókat. A gondozónık a kredit pontokat megszerezték. Tapasztalatcserére folyamatosan járnak a Módszertani Bölcsıdébe. A bölcsıde saját fızıkonyhával rendelkezik, mely a HACCP rendszert mőködteti. Az ellenırzéseket a makói ÁNTSZ gyakorolja. A bölcsıdét igénybe vevı gyermekek száma az év folyamán

15 A beíratott gyermekek száma május 31-én hónapos _ Ebbıl hónapos hónapos hónapos és idısebb Védınıi szolgálat A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védınıi ellátásról. Az egészségügyi alapellátások körzeteit - így a védınıi körzetet is - a települési önkormányzat képviselı-testülete állapítja meg. Községünkben a védınıi körzetek száma kettı. Az egyes körzethez tartozik csatolt községként Óföldeák. A Védınıi szolgálat visszavonásig érvényes mőködési engedéllyel rendelkezik. A területi védınıi ellátást az egészségügyi fıiskolai karon védınıi oklevelet szerzett, vagy azzal egyenértékőnek elismert oklevéllel rendelkezı védınık nyújtják. A védınık munkájukat a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM. rendelet, valamint a 33/1992. (XII. 23.) NM. rendelet alapján végzik. A védınıi tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes vezetı védınıje (a továbbiakban: szakmai felügyelet) látja el. A területi védını feladatai: A nıvédelem, ezen belül: - a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, - az anyaságra való felkészülés segítése, - a lakossági célzott szőrıvizsgálatok szervezésében részvétel; A várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint; - a gyermekágyas idıszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban; A 0-6 éves korú gyermekek gondozása: - az óvodában a védınıi feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint; - az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;

16 Családgondozás keretében: -a gondozott családban elıforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelızése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szeretı családi környezet kialakításához, - soron kívüli családlátogatás végzése az iskolavédını írásbeli jelzése alapján, - a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által elıidézett súlyos veszélyeztetı magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztetı ok fennállása esetén, - figyelemfelhívás a népegészségügyi szőrıvizsgálaton történı megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehetı ajánlott szőrıvizsgálatokról, - tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetıségekrıl; Az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel. Községünkben ig terjedı idıszak mutatói I. Körzet Születések száma Várandósok száma Kisgyermekek száma Óvodások száma Családlátogatások Tanácsadáson megjelenések száma II.Körzet Születések száma Várandósok száma Kisgyermekek száma Óvodások száma Családlátogatások Tanácsadáson megjelenések száma

17 A védınık a gondozási feladataikat önállóan végzik, ennek során kapcsolatot tartanak és együttmőködnek az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, továbbá a szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végzı intézmények illetékes szakembereivel. A várandós anyák gondozását az MSZSZ (Mozgó Szakorvosi Szolgálat) szakorvos segítségével végezik, aki havonta egy alkalommal tanácsadást tart. A csecsemık, kisgyermekek gondozását a háziorvosok mellett gyermekgyógyász szakorvos is segíti, havonta két alkalommal tart tanácsadást az Egészségházban lévı tanácsadóban. Ezen tevékenység finanszírozását az intézmény vállalta. Az iskola-egészségügyi munkát a 26/1997(IX.3.)NM. rendelet szerint végezzik az éves gondozási tervnek megfelelıen. Rendszeresen tisztasági vizsgálatot tartnak a bölcsıdében, óvodában és iskolában, elvégezik az évente kötelezı kampányoltásokat a háziorvosokkal. Az index osztályoknál a szőrıvizsgálatok megtörténtek. Minden évben tartotnak egészségügyi felvilágosító elıadásokat az iskolásoknak. Az egészségmegırzı program keretében nıgyógyászati rákszőrést szerveztnek évente kétszer. A megjelenések száma 2006-ban 96 fı volt. Rendszeresen segítnek a Diabetes Klub által szervezett szőréseken is (vérnyomásmérés, súly, magasság) évben Baba-Mama klubot szerveztek, melynek keretében próbálták a kismamákat és gyermekes anyukákat egymáshoz közelebb hozni, érdeklıdésüket kielégíteni, aktuális információkkal ellátni. Ezen kezdeményezést ebben az évben is folytatni kívánják. Szakmai továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek, a pályázati lehetıségeket állandóan figyelemmel kísérik. Továbbra is egészségmegırzı programokat szerveznek. 3.6 Szociális rászorultságtól függı ellátások A szociális rászorultságtól függı ellátások területén Földeák község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. törvény felhatalmazása alapján rendeletet alkotott. Az Önkormányzat rendeletében szabályozta az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáinak jogosultsági feltételeit. Ezek a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély, közgyógyellátás, valamint június 30. napjáig - az ápolási díj évben szociális ellátásban részesülık száma: Közgyógyellátás: 42 fı Ápolási díj: 16 fı Rendszeres szociális segély: 18 fı Átmeneti segély: 165 fı Temetési segély: 6 fı Lakásfenntartási támogatás: 167 fı Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 190 fı

18 Földeák község önkormányzata az átmeneti segély jogosultsági feltételei körét kiszélesítette. Bevezette a rendkívüli méltányosság gyakorlását, meghatározva azon esetek körét, melyek esetén a rendeletben meghatározott felsı jövedelemhatárhoz képest 30%-os mértékő eltérés alkalmazható. 1. Társadalmi-gazdasági környezet III. JÖVİKÉP A társadalmi-gazdasági változások különbözıképpen érintik a lakosság egyes csoportjait, a családokat, az egyéneket. Fontos az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékony alkalmazása, fıként a munkahelyteremtés és a piaci igényeknek megfelelı képzés. Segíteni kell a hátrányos helyzető csoportok foglalkoztathatósági esélyeinek növelését. A lakosság egészségi állapotának javítása közvetlenül befolyásolja a szociális ellátásokra való rászorultság alakulását, ezért nagy hangsúlyt kell helyezni az egészséges életmódra való nevelésre, minden korosztály körében a mentális problémák és a szenvedélybetegségek kezelésére. Fontos az ellátásra szoruló személyek érdekében az egészségügyi és a szociális szakemberek és szervezetek fokozottabb együttmőködése. 2. Az intézményrendszer korszerősítésének irányai 2.1 Általános alapelvek, értékek A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülı személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Az intézményekben az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítı, humanizált környezetet kell biztosítani, fenntartani. 2.2 A fejlesztés stratégiai céljai A lakástulajdonosi rendszerbıl adódó szociális bérlakáshiány, illetve ennek negatív hatása komoly probléma arra a lakossági csoportra nézve, melynek ilyen jellegő lakásokra lenne szüksége. Elısegíteni szükséges a megfelelı lakáshoz való hozzájutás és a lakásfenntartás feltételeit, a község megtartó erejének növelése és a hajléktalanná válás megelızése érdekében. A lakáshoz való hozzájutás elısegítése érdekében az Önkormányzat tervezi lakásépítés, - vásárlás helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotását. Az Önkormányzat a normatív lakásfenntartási támogatás mellett bevezette a helyi lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként a szociálisan rászorult személyek részére. Az Önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt mőködtet a koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A család- és gyermekjóléti ellátások hatékonyságának növelésével, a lakosság egészségi állapotának javítása. A lakossági kapcsolatokra is nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Fontos, hogy az érintettek korrekt információkkal rendelkezzenek a szociális szolgáltatásokról, azok tartalmáról, a jogosultsági feltételekrıl és a hozzáférési lehetıségekrıl. A szociális igazgatásról és a

19 szociális ellátásokról szóló módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 5. (2) bekezdése értelmében a szociális hatáskört gyakorló szerv tájékoztatást nyújt az Szt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételi feltételeirıl és az igényléshez szükséges iratokról, a meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban a helyben igénybe vehetı ellátások és szolgáltatások körérıl, feltételeirıl és az igénybevétel eljárási kérdéseirıl Alapellátás fejlesztésének célkitőzései Az Önkormányzat célja, hogy a gondozásra szoruló emberek a megoldást ne a bentlakásos intézményi elhelyezésben keressék. Saját otthonunkban, családjuk körében kerüljön sor az ellátásukra. Fontos a házi segítségnyújtás erısítése. IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 1. Az európai normáknak megfelelı, a lakossági igényekhez jobban igazodó korszerő integrált intézmény jön létre, s ezzel az egyes intézményekben ellátottak életminısége jelentısen javul. 2. A hátrányos helyzető és leszakadó rétegek társadalmi integrációja erısödik, a társadalom szemlélete, e rétegek elfogadási szintje kedvezıen változik 3. Az ellátást biztosító alkalmazottak létszámban és szakképzettségben a követelményeknek megfelelnek. 4. Az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségének magasabb szinten tesz eleget Földeák, október 31. Vass Imre sk Polgármester Záradék: A Képviselı-testület a 138./2007.(X.31.) számú határozatával jóváhagyta. Wéberné Bandur Rozália sk körjegyzı

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Sülysáp Székhelyő Közös Fenntartású Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2241 Sülysáp Szent István tér 1. Tel/fax: 29/635-434 SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(.01.) önkormányzati rendelethez KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: Molnár Józsefné

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 MEVISZ (MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG) Székhely: 1085 Budapest, Üllıi út 24. Adószám: 19011352 1 42 Statisztikai számjel: 19011352-9199-331-42 Bírósági bejegyzés

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A BESZÁMOLÓ A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É RİL - 1 - I. A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS, ILLETVE A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (járóbeteg-szakellátás, ügyeleti-, védınıi szolgálat, és az egynapos sebészeti ellátás) 2011.-évi MŐKÖDÉSÉRİL Készült: Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2006-2010-ig terjedı idıszakra

Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2006-2010-ig terjedı idıszakra Füzesabony Város Képviselı-testületének 2008. november 04-i rendkívüli, nyilvános ülésén hozott határozatok: 129/2008.(XI.04.) Képviselı-testületi határozat A Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi képviselık, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, valamint a helyi képviselık

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN A kutatásról Ez a tanulmány 120, 1999-2001-ben készült családi esettanulmány tapasztalatait foglalja össze.

Részletesebben

2008. január 1-i állapot

2008. január 1-i állapot KOLLEKTÍV SZERZİDÉS azoknak a munkavállalóknak a számára, akiket az egészségügyi és szociális szakmák munkáltatóit tömörítı szakmai egyesület tagjai foglalkoztatnak 2008. január 1-i állapot 2. A KOLLEKTÍV

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója MOTTÓNK: Mert ti lesztek majd az öregek, S mindazt, mit nekik tettetek Azt adják nektek a gyerekek, Azért elıre intelek titeket, Szeressétek az öregeket. (II.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben