file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm"

Átírás

1 file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / :55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl. 1997) 5. A szervezet területi hatóköre 6. Mi a szervezet közhasznúsági besorolása? 7. Adó 1%-ra jogosult-e a szervezet? 8. Amennyiben igen, győjti-e az adó 1%-ot? 9. Rendelkezik-e a szervezet minıségbiztosítási tanúsítvánnyal? Amennyiben igen/folyamatban, kérem, jelölje meg a tanúsítvány típusát! 10. Rendelkezik-e a szervezet felnıttképzési intézményi akkreditációval?

2 file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 2 / : Rendelkezik-e a szervezet felnıttképzési program- akkreditációval foglalkoztatási témájú v képzési programok esetében (pl. fogyatékos személyeknek szakképzés, vagy üzleti ismer munkahelyfeltáró képzés, stb.)? Amennyiben igen/folyamatban, kérem, sorolja fel ezeket! 12. Rendelkezik-e a szervezet foglalkoztatási akkreditációs tanúsítvánnyal (176/2005. Amennyiben igen/folyamatban, kérem, válassza ki a tanúsítvány szintjét! Amennyiben igen: Mióta rendelkezik akkreditációs tanúsítvánnyal? 12b. Rendelkezik-e a szervezet foglalkoztatási engedéllyel a 112/2006. (V. 12.) Korm. Rendel foglalkoztatás engedélyezésérıl és a szociális foglalkoztatási támogatásról)

3 file:///c:/1/kerdo/k13.htm 1 / : Kérem, sorolja fel szervezete ténylegesen végzett legfontosabb tevékenységeit! (FONTOS!!! Nem az alapító okiratban szereplı tevékenységek felsorolására van szükség!) FIGYELEM!!! A szervezet fı- és kiegészítı tevékenységeire is rákérdezünk! Két egymás mellett lévı oszlopban pipálhat a kitöltés során! A oszlop Fıtevékenység B oszlop Kiegészítı tevékenység (Több válaszlehetıség is bejelölhetı!) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK egészségmegırzés, betegség-megelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogató szolgálat mőködtetése családsegítés tanácsadás (szociális, jogi, pszichológiai, adósságkezelési, életvezetési stb) család-, gyermek- és ifjúságvédelem ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egyéb gondozás házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás közösségi ellátás nappali ellátás rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás rehabilitációs intézményi ellátás módszertani tevékenység FOGLALKOZTATÁS ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK foglalkoztatási programok kivitelezése közmunka, közcélú munka, közhasznú munka szervezése foglalkozási rehabilitációs programok kivitelezése rehabilitációs foglalkoztatás munkaközvetítés, pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás, munkára felkészítı tréning, álláskeresési tréning szociális foglalkoztató tevékenység tranzitfoglalkoztatás EGYÉB nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés képzések szervezése a célcsoport (kliensek, de nem más szervezetek) számára képzések, workshopok, szakmai fórumok szervezése más nonprofit szervezetek számára érdekképviselet, érdekvédelem, lobbi emberi és állampolgári jogok védelme módszertani tevékenység, kutatás terület- és településfejlesztés egyéb: Fıtevékenység Kiegészítı tevékenység Nincs ily tevéken

4 file:///c:/1/kerdo/k14.htm 1 / : Az alábbi célcsoportok közül kiket céloznak meg tevékenységükkel? Mely célcsoportnak nyújtják a leggyakrabban, második leggyakrabban, valamint harmadik leggyakrabban szolgáltatásaikat? (Kérem, jelölje az összes, a szervezet által felvállalt célcsoportot, majd írjon egyest a leggyakrabban, kettest a második leggyakrabban, majd hármast a harmadik leggyakrabban megszólított célcsoport mellé!) fiatal diplomás (pályakezdı) munkanélküliek fiatal nem diplomás (pályakezdı) munkanélküliek tartós munkanélküliek szenvedélybetegek fogyatékossággal élı emberek etnikai kisebbség állami gondozottak hajléktalanok megváltozott munkaképességőek menekültek hátrányos helyzető családok 40 év felettiek nık nonprofit szervezeteknek önkormányzatok érdekképviseleti szervek egyéb: A oszlop B oszlop

5 file:///c:/1/kerdo/k15_19.htm 15. Jelenleg hány futó projektjük van? (Kérem, írja be!) 16. Ebbıl hány irányul foglalkoztatási programok szervezésére? (Kérem, írja be!) 17. Az Önök szervezete évi költségvetésének hány százalékát fedezték az alábbi források? (Kérem, írja be!) EU-s pályázati forrás: Hazai pályázati forrás: Szociális foglalkoztatási támogatás: Rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás, költségkompenzációs támogatás: Egyéb normatív költségvetési támogatás: Egyéb nem normatív költségvetési támogatás: Támogatás piaci szereplıktıl: SZJA 1%: Tagdíj: Adományok: A szervezet saját tıkéje: Vállalkozói tevékenység: Piaci tevékenység (pl. foglalkoztatásból származó termékek értékesítése): Egyéb: Mindösszesen 100 % 18. A szervezet munkatársainak száma (A foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül adja meg azoknak a munkatársaknak a számát, akik a szervezetnél dolgoznak! Kérem, ne számolja a munkatársak közé az önkénteseket!) (Kérem, írja be!) szakmai tevékenységet végzı munkatársak száma: operatív tevékenységet végzı munkatársak száma: ezen kívül a szervezetnél dolgozók száma: 19. A szervezet munkatársai közül hányan dolgoznak az alábbi státuszokban? (Kérem, írja be!) bértámogatott státuszban nem bértámogatott státuszban Szakmai tevékenységet végzı munkatársak operatív tevékenységet végzı munkatársak ezen kívül a szervezetné dolgozók száma 1 / :56

6 file:///c:/1/kerdo/k20_21.htm 1 / : Igénybe vesznek-e munkájuk során állandó külsı szakértıket? (Kérem, jelölje!) 21. Foglalkoztatnak-e Önök: fogyatékossággal élı embereket? (Kérem, jelölje!) Ha igen: (több válasz bejelölhetı) nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében fejlesztı-felkészítı foglalkozás keretében munkarehabilitációs foglalkozás keretében akkreditált foglalkoztatás keretében

7 file:///c:/1/kerdo/k22_28.htm 1 / :57 A következı kérdések a nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatói tevékenységükrıl szólnak. 22. Hány fogyatékossággal élı embert foglalkoztatnak nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében? (Kérem, írja be!) 23. Kiket foglalkoztatnak az alábbiak közül nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében? (Kérem, írja be!) Mozgássérülteket: fı Látássérülteket: fı Hallássérülteket: fı Intellektuális fogyatékossággal élıket: fı Autistákat: fı Halmozottan sérülteket: fı Pszichoszociális fogyatékossággal élıket: fı 24. Milyen munkát végeznek az Önök szervezeténél a nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében dolgozó fogyatékossággal élı emberek? (Kérem, írja be!) a szervezetben szakmai tevékenységet végez: fı a szervezetben operatív tevékenységet végez: a szervezetben egyéb tevékenységet végez: fı fı ebbıl a szervezet vezetıségben dolgozik: ebbıl a szervezet vezetıségben dolgozik: ebbıl a szervezet vezetıségben dolgozik: fı fı fı 25. Jellemzıen milyen munkakörökben foglalkozatják az Önök szervezeténél nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében a fogyatékossággal élı embereket? Kérem, sorolja fel! 26. A nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek közül: (Kérem, írja be!) nı: fı férfi: fı 27. A nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek közül: (Kérem, írja be!) 20 év alatti: fı 20 és 30 év közötti: fı 31 és 50 év közötti: fı 51 év és felette: fı 28. A nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek többsége korábban:

8 file:///c:/1/kerdo/k22_28.htm 2 / :57

9 file:///c:/1/kerdo/k29_35.htm A következı kérdések a szociális foglalkoztató (fejlesztı-felkészítı, és/vagy munkarehabilitációs foglalkoztató) tevékenységükrıl szólnak. 29. Hány fogyatékossággal élı embert foglalkoztatnak fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében? (Kérem, írja be!) fejlesztı-felkészítı foglalkozás: fı munkarehabilitációs foglalkoztatás: fı 30. Kiket foglalkoztatnak az alábbiak közül fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében? (Kérem, írja be!) fejlesztı-felkészítı foglalkozás:munkarehabilitációs foglalkoztatás: Mozgássérülteket: fı fı Látássérülteket: fı fı Hallássérültek: fı fı Intellektuális fogyatékossággal élıket: fı fı Autistákat: fı fı Halmozottan sérülteket: fı fı Pszichoszociális fogyatékossággal élıket: fı fı 31. Jellemzıen milyen munkakörökben foglalkozatják az Önök szervezeténél fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében a fogyatékossággal élı embereket? Kérem, sorolja fel! fejlesztı-felkészítı foglalkozás: munkarehabilitációs foglalkoztatás: 32. Jellemzıen milyen tevékenységet végeznek az Önök szervezeténél a fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében a fogyatékossággal élı emberek? Kérem, sorolja fel! fejlesztı-felkészítı foglalkozás: munkarehabilitációs foglalkoztatás: 1 / :57

10 file:///c:/1/kerdo/k29_35.htm 2 / : A fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek közül: (Kérem, írja be!) nı: fı férfi: fı 34. A fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek közül: (Kérem, írja be!) 20 év alatti: fı 20 és 30 év közötti: fı 31 és 50 év közötti: fı 51 év és felette: fı 35. A fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek többsége korábban: (Kérem, jelölje)

11 file:///c:/1/kerdo/k36_40.htm 1 / : Kötött-e a szervezet a Szociális foglalkoztatás engedélyezésérıl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. Rendelet alapján külsı foglalkoztatóval megállapodást a célcsoportjuk foglalkoztatására? Mely szervezetekkel? 37. Az engedélyezési eljárás során az Önök szervezete számára problémát jelentett-e? (Kérem, jelölje!) megfelelı szakmai program kidolgozása megfelelı helyszín megtalálása / biztosítása szükséges engedélyek beszerzése együttmőködés a különbözı szervekkel (pl. Gyámhivatal, Államkincstár) a megfelelı tárgyi és eszközfeltételek biztosítása a megfelelı szakemberek biztosítása megfelelı szabályzatok biztosítása 38a. Véleménye szerint a szociális foglalkoztató tevékenység engedélyeztetése során: (Kérem, jelölje!) Miért gondolja így? 38b. Véleménye szerint a szociális foglalkoztató tevékenység mőködtetése során: (Kérem, jelölje!) Miért gondolja így? 39. Igénybe veszik-e a következı támogatásokat a szociális foglalkoztató tevékenység során a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz kapcsolódó támogatás a külön jogszabályban elıírt segítık munkabéréhez és ennek járulékaihoz kapcsolódó támogatás az anyagköltséghez kapcsolódó támogatás a közüzemi költséghez kapcsolódó támogatás az adminisztrációs költséghez kapcsolódó támogatás az eszközbeszerzéshez kapcsolódó támogatás 40. Hogyan értékeli a szociális foglalkoztató tevékenység támogatásának következı tényezıit? a napi támogatási összeg mértéke az éves összesített igénybejelentés rendszere az elszámolás módja az elszámolás ellenırzése teljes mértékben elfogadhatatlan inkább elfogadhatatlan inkább elfogadható teljes mértékbe elfogadható

12 file:///c:/1/kerdo/k41_42.htm 1 / :58 41a. Mennyire elégedett a különbözı támogatások mértékével? a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz kapcsolódó támogatás a külön jogszabályban elıírt segítık munkabéréhez és ennek járulékaihoz kapcsolódó támogatás az anyagköltséghez kapcsolódó támogatás a közüzemi költséghez kapcsolódó támogatás az adminisztrációs költséghez kapcsolódó támogatás az eszközbeszerzéshez kapcsolódó támogatás egyáltalán nem inkább nem inkább igen 41b. Mennyire elégedett a különbözı támogatások szabályozásával (igénybevételének módjával)? a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz kapcsolódó támogatás a külön jogszabályban elıírt segítık munkabéréhez és ennek járulékaihoz kapcsolódó támogatás az anyagköltséghez kapcsolódó támogatás a közüzemi költséghez kapcsolódó támogatás az adminisztrációs költséghez kapcsolódó támogatás az eszközbeszerzéshez kapcsolódó támogatás egyáltalán nem inkább nem inkább igen 42a. Összességében mennyire elégedett a szociális foglalkoztatás szabályozásával? egyáltalán nem inkább nem inkább igen teljes mértékben 42b. Mit tart a kapcsolódó jogi szabályozás 3 legnagyobb problémájának?

13 file:///c:/1/kerdo/k43_50.htm 1 / :58 A következı kérdések az akkreditált foglalkoztató tevékenységükrıl szólnak. 43. Hány fogyatékossággal élı embert foglalkoztatnak akkreditált foglalkoztatás keretében? (Kérem, írja be!) fı 44. Kiket foglalkoztatnak az alábbiak közül akkreditált foglalkoztatás keretében? (Kérem, írja be!) Mozgássérülteket: fı Látássérülteket: fı Hallássérülteket: fı Intellektuális fogyatékossággal élıket: fı Autistákat: fı Halmozottan sérülteket: fı Pszichoszociális fogyatékossággal élıket: fı 45. Jellemzıen milyen munkakörökben foglalkozatják az Önök szervezeténél akkreditált foglalkoztatás keretében a fogyatékossággal élı embereket? Kérem, sorolja fel! 46. Elsısorban miért az adott munkákban szervezték az akkreditált foglalkoztatást? (Kérem, jelölje!) piaci igény van rá ez a megfelelı a célcsoport számára (a képességeiknek, esetleg fejleszti ıket) ez az adott célcsoport "tradicionális" foglalkozása ("ezt szokták csináltatni velük") a szervezetnél szükség van erre a munkára (pl. adminisztrátor) egyéb: 47. Jellemzıen mivel foglalkozik / mit állít elı a szervezet az akkreditált foglalkoztatás során? 48. A fogyatékossággal élı munkavállalók foglalkoztatására gazdasági tevékenység keretében kerül sor? 49. A szervezetnek milyenek a piaci kapcsolatai? beszállító valahová tartós megrendelés-állománya van nevesíthetı, jól mőködı kereskedelmi kapcsolatai vannak értékesítési hálózat tagja

14 file:///c:/1/kerdo/k43_50.htm 2 / : Az akkreditált foglalkoztatás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek közül: (Kérem, írja be!) nı: fı férfi: fı

15 file:///c:/1/kerdo/k51_56.htm 1 / : Az akkreditált foglalkoztatás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek közül: (Kérem, írja be!) 20 év alatti: fı 20 és 30 év közötti: fı 31 és 50 év közötti: fı 51 év és felette: fı 52. Az akkreditált foglalkoztatás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek többsége korábban: (Kérem, jelölje) 53. Merültek-e fel nehézségek az akkreditációs tanúsítvány igénylése során? (Kérem, jelölje!) Milyen nehézségek merültek fel? 54. Problémát jelentett-e az Önök szervezete számára az akkreditációs tanúsítvány megszerzése során: (Kérem, jelölje!) az akkreditációs díj elıteremtése a megfelelı telephely biztosítása megfelelı szakmai program kidolgozása szükséges engedélyek beszerzése együttmőködés a különbözı szervekkel a megfelelı tárgyi és eszközfeltételek biztosítása a megfelelı szakemberek biztosítása megfelelı szabályzatok biztosítása 55. Véleménye szerint az akkreditációs folyamat során: (Kérem, jelölje!) Miért gondolja így? 56. Véleménye szerint az akkreditációs foglalkoztatás során: (Kérem, jelölje!) Miért gondolja így?

16 file:///c:/1/kerdo/k57_62.htm 1 / : Segítı személy foglalkoztatására sor kerül-e az akkreditált foglalkoztatás során? Milyen segítı szakembereket foglalkoztatnak? 58. Igénybe veszi-e az Önök szervezete a következıket: rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatás költségkompenzációs támogatások rehabilitációs költségtámogatás védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása munkahelyi segítı személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás 59. Véleménye szerint mennyiben felel meg a szakmai szempontoknak a bértámogatás: idıtartama: mértéke a súlyos fogyatékossággal élık esetében mértéke akkor, ha a fogyatékossággal élı embereket gazdasági tevékenység keretében foglalkoztatják mértéke akkor, ha a fogyatékossággal élı embereket nem gazdasági tevékenység keretében foglalkoztatják egyáltalán nem inkább nem inkább igen 60. A mőködés során merültek-e fel problémák? a rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás igénybevétele során? Milyen probléma merült fel? a költségkompenzációs támogatás igénybevétele során? Milyen probléma merült fel? 61a. Összességében mennyire elégedett az akkreditált foglalkoztatás szabályozásával? teljes mértékben elégedett inkább elégedett inkább elégedetlen teljesen elégedetlen Mit tart a kapcsolódó jogi szabályozás 3 legnagyobb problémájának? 61b. Rendelkezik-e a szervezet: (Kérem, jelölje!) foglalkoztatás rehabilitációs szakmai programmal rehabilitációs megbízottal esélyegyenlıségi tervvel

17 file:///c:/1/kerdo/k57_62.htm 2 / :00 rehabilitációs bizottsággal foglalkoztatás rehabilitációs szakmai programmal rehabilitációs megbízottal esélyegyenlıségi tervvel rehabilitációs bizottsággal 62. Nyújtanak-e Önök munkaerı-piaci szolgáltatásokat fogyatékossággal élı emberek számára?

18 file:///c:/1/kerdo/k63_66.htm 1 / :00 A következı kérdések kifejezetten az Önök szervezete által fogyatékos emberek foglalkoztatásával kapcsolatosan - nyújtott, megvásárolt vagy közvetített - szolgáltatásokra vonatkoznak! 63. Kik veszik igénybe a munkaerı-piaci szolgáltatásaikat? (Kérem, jelölje!) mozgássérültek látássérültek hallássérültek intellektuális fogyatékossággal élık autisták halmozottan sérültek pszichoszociális fogyatékossággal élık 64. Összesen hány ügyfél vett igénybe egy vagy több munkaerı-piaci szolgáltatást az Önök szervezetétıl az elmúlt egy évben? (Kérem, írja be!) fı 65. Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a fogyatékossággal élı emberek számára? (Kérem, jelölje!) egyéni igények és szükségletek felmérése, az egyéni életcélok felmérése munkavállalási készségek, képességek felmérése munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezık (pl. egészségi, szociális, családi) feltárása, megoldás segítése munkaerı-piaci tanácsadás (pl. pályaválasztási, pályaorientációs, álláskeresési, képzési, munkavállalási, rehabilitációs tanácsadás) rehabilitációval kapcsolatos információs szolgáltatás munkavállalást segítı tréningek (pl.: integráló, kulcsképesség-fejlesztı, személyiségfejlesztı, beilleszkedést és önálló életvitelt elısegítı tréning munkavállalást segítı képzések (elméleti, gyakorlati, betanító és szakmai képzések) jogi tanácsadás segítı személy (a munkavégzésben segítséget nyújtó "munkahelyi segítı") munkahelyek felkutatása a nyílt munkaerıpiacon megfelelı munkahely megtalálása (aktív közremőködés az álláskeresésben) munkaközvetítés illesztés (a munkaadó és a munkavállaló igényeinek összehangolása) munkafolyamat betanítása munkakipróbálás munkahelyi gyakorlat (felkészítés a nyílt munkaerıpiacon történı foglalkoztatásra), átmeneti foglalkoztatás (pl. tranzitfoglalkoztatás) munka-karrier tervezés munkába helyezés beilleszkedés segítése, utógondozás nyomon követés személyi szállítás biztosítása szállító szolgáltatás (a munkahelyre való eljutás segítése) munkahely, munkakörnyezet adaptálása az egyén adottságaihoz, akadály-mentesítés, valamint ezekhez kapcsolódó tanácsadás munkában tartás egészségügyi, pszicho-szociális támogatása személyi segítı szolgálat (kísérés, hivatalos ügyekben ügyintézés segítés, munkavállaláshoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez segítségnyújtás, higiénés problémákban segítségnyújtás, stb.). jelnyelvi tolmácsszolgáltatás akadálymentes környezeti tanácsadás ergonómiai tanácsadás beérkezı panaszok kezelése egyéb (Kérem, nevezze meg pontosan!):

19 file:///c:/1/kerdo/k63_66.htm 2 / : Milyen forrásokból biztosítják a fogyatékossággal élı emberek számára nyújtott munkaerı-piaci szolgáltatásokat? Kérem, jelölje meg - fontossági sorrendben - azt a három bevételi forrást, amelyekbıl a célcsoport számára biztosít munkaerı-piaci szolgáltatásokat! (Egyessel jelöljük a legfontosabbat!) bevételek pályázatok normatíva (30/2000. GM rendelet szerint) vállalati támogatás egyéni támogatás állami, önkormányzati támogatás központi bértámogatás állami/önkormányzati szolgáltatásvásárlásból származó egyéb szolgáltatói bevételek egyéb vállalkozói bevétel (pl. termelésbıl származó bevétel) SZJA 1 %-ából származó bevétel tagdíj egyéb (Kérem, nevezze meg pontosan!):

20 file:///c:/1/kerdo/k67.htm 1 / : Nyújtanak-e Önök munkaerı-piaci szolgáltatásokat fogyatékossággal élı embereket (potenciálisan) foglalkoztató munkáltatók számára?

21 file:///c:/1/kerdo/k67a_69.htm 1 / :01 A következı kérdések kifejezetten az Önök szervezete által munkáltatóknak nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak! 67a. Összesen hány munkáltató vett igénybe egy vagy több szolgáltatást az Önök szervezetétıl az elmúlt egy évben? (Kérem, írja be!) 68. Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a fogyatékossággal élı embereket (potenciálisan) foglalkoztató munkáltatók számára? (Kérem, jelölje!) munkakör-elemzés jogi tanácsadás ergonómiai tanácsadás akadály-mentesítési tanácsadás a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételei tanácsadás munkavédelemi tanácsadás munkatársak felkészítése a fogadó munkahelyen támogatásokról tájékoztatás adása segítségnyújtás az akkreditációs folyamat lebonyolításában segítségnyújtás az esélyegyenlıségi terv elkészítésében az elvárt termelékenység biztosítása segítıvel, vagy helyettesítıvel a távolléti idıszakokra munkaerı közvetítése a munkaadónak beérkezı panaszok kezelése egyéb (Kérem, nevezze meg pontosan!): 69. Milyen forrásokból biztosítják a fogyatékossággal élı embereket (potenciálisan) foglalkoztató munkáltatók számára nyújtott munkaerı-piaci szolgáltatásokat? Kérem, jelölje meg - fontossági sorrendben - azt a három bevételi forrást, amelyekbıl a célcsoport számára biztosít munkaerı-piaci szolgáltatásokat! (Egyessel jelöljük a legfontosabbat!) bevételek pályázatok normatíva (30/2000. GM rendelet szerint) vállalati támogatás egyéni támogatás állami, önkormányzati támogatás központi bértámogatás állami/önkormányzati szolgáltatásvásárlásból származó egyéb szolgáltatói bevételek egyéb vállalkozói bevétel (pl. termelésbıl származó bevétel) SZJA 1 %-ából származó bevétel tagdíj egyéb (Kérem, nevezze meg pontosan!):

22 file:///c:/1/kerdo/k70_72.htm 1 / :01 A következı kérdések a szervezet életére vonatkoznak. 70. Véleménye szerint az Önök szervezetének munkájában jelent(enek)-e problémát: (Kérem, jelölje!)...a munkatársak alacsony/nem megfelelı képzettsége?...megfelelı érdekképviselet hiánya?...munkatársak túlterheltsége?...hogy alacsonyak a fizetések?...hogy nem megfelelı a jogszabályi környezet?...a non-profit szervezetek kedvezıtlenebb finanszírozása (pl. alacsonyabb normatívák)?...pénzügyi instabilitás?...a szabadidı hiánya?...speciális szakismeretek hiánya?...a munkatársak gyors cserélıdése?...szupervízió, szervezetfejlesztés hiánya?...kevés partnerkapcsolat?...szegregált mőködés? egyáltalán nem probléma inkább nem probléma inkább probléma 71. Az elmúlt két év során az Önök szervezetének életében elıfordult-e finanszírozási probléma: (Kérem, jelölje!) a szervezet fenntartásának területén a projektek mőködtetése területén igen 72. Az Önök szervezetének életében mekkora problémát jelent: (Kérem, jelölje!) a bérköltségek elıteremtése az irodabérlés költségeinek elıteremtése az iroda mőködtetése költségeinek elıteremtése a szervezet saját humán erıforrása képzése, átképzése költségeinek elıteremtése a munkához kapcsolódó egyéb költségek elıteremtése a szociális foglalkoztatás támogatása finanszírozásának bizonytalansága az akkreditált foglalkoztatás során kapott támogatások bizonytalansága egyéb állami támogatások bizonytalansága reklámköltségek elıteremtése egyáltalán nem probléma inkább nem probléma inkább probléma

23 file:///c:/1/kerdo/k73_75.htm 1 / : Az Önök szervezetének mőködése során mekkora problémát jelentenek a következık: (Kérem, jelölje!) Partnerszervezetek megtalálása Szakmai program elkészítése Pénzügyi tervezés Jogszabályi háttér ismerete A közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása Hozzáférés a pályázati információkhoz Lobbitevékenység Pénzügyi fenntarthatóság Szakmai beszámolók elkészítése Folyamatos szakmai tanácsadás hiánya Pénzügyi beszámolók elkészítése Speciális szakismeretek hiánya Minıségbiztosítás Az eredmények elterjesztése, közzététele A támogatás idejének lejárta után a projektek pénzügyi fenntarthatósága A támogatás idejének lejárta után a projektek szakmai fenntarthatósága egyáltalán nem probléma inkább nem probléma inkább probléma 74. Mennyire ért egyet a következı kijelentésekkel a saját mőködési területüket tekintve? (Kérem, jelölje!) Az állami szektor intézményei és a nonprofit szervezetek között gyakran merül fel pénzügyi ellenérdekeltség. Az állami szektor intézményei és a nonprofit szervezetek munkatársai között gyakoriak a személyes ellentétek. Az állami szektor intézményei gyakran "nem veszik komolyan" a civileket. A hatályos törvények számos területen nem motiválják az állami szektor intézményeit a nonprofitokkal történı együttmőködésre. Az állami szektor intézményei más szerepet szánnak a nonprofit szervezeteknek, mint amit azok fel akarnak vállalni. A nonprofit szervezetek jelentıs része nem rendelkezik megfelelı humán erıforrás kapacitással az állami szektor intézményeivel közösen megvalósítandó, nagyobb volumenő projektekhez. egyáltalán nem inkább nem probléma probléma inkább probléma 75. Mennyire ért egyet a következı kijelentésekkel a saját mőködési területüket tekintve? (Kérem, jelölje!) A piaci szektor szervezetei és a nonprofit szervezetek között gyakran merül fel pénzügyi ellenérdekeltség. A piaci szektor szervezetei és a nonprofit szervezetek munkatársai között gyakoriak a személyes ellentétek. A piaci szektor szervezetei gyakran "nem veszik komolyan" a civileket. A hatályos törvények nem teszik lehetıvé a piaci szektor szervezetei és a nonprofit szervezetek hatékony együttmőködését. A nonprofit szervezetek jelentıs része nem rendelkezik megfelelı humán erıforrás kapacitással a piaci szektor szervezeteivel közösen megvalósítandó, nagyobb volumenő projektekhez. egyáltalán nem probléma inkább nem probléma inkább probléma

24 file:///c:/1/kerdo/k76_78.htm 1 / : Véleménye szerint az állami, illetve piaci szervezetekhez képest a nonprofit szervezetek hátrányban vannak-e: (Kérem, jelölje!) szolgáltatások engedélyezése terén Miért gondolja így? Ha tud, kérem, említsen konkrét esetet! szolgáltatások fenntartása terén Miért gondolja így? Ha tud, kérem, említsen konkrét esetet! szolgáltatások mőködtetése terén Miért gondolja így? Ha tud, kérem, említsen konkrét esetet! szolgáltatások ellenırzése terén Miért gondolja így? Ha tud, kérem, említsen konkrét esetet! 77. Tagja-e szervezetük jelenleg valamelyik magyarországi szakmai hálózatnak? mégpedig (kérem, írja be!)

25 file:///c:/1/kerdo/k76_78.htm 2 / : Az eddigi tapasztalatai alapján:

26 file:///c:/1/kerdo/k79_82.htm 1 / : Az Önök szervezete hozzájut-e a következı szolgáltatásokhoz attól (azoktól) a szakmai hálózat(ok)tól, mely(ek)nek tagja? (Kérem, jelölje!) Folyamatkövetı tanácsadás a szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan Helyi fórumok szervezése Jogi tanácsadás Képzések szervezése Szakmai rendezvények szervezése Szakmai találkozók szervezése Érdekképviselet A szervezetek ellátása pályázati információkkal Pénzügyi tanácsadás Kommunikáció biztosítása a hatóságokkal / döntéshozókkal Szakmai partnerségek kialakulásának elısegítése koalíciós partnerségek kialakítása más hálózatokkal Szervezetfejlesztés Internetes hírlevél mőködtetése Nyomtatott hírlevél mőködtetése Partnerszervezetei adatbázis fenntartása a szervezetek szükségleteinek feltárása lobbianyagok kidolgozása, háttértanulmányok kidolgozása lobbianyagok eljuttatása a megfelelı döntéshozókhoz közvetlen egyeztetések a döntéshozókkal, közvetlen érdekérvényesítés nagyobb nyilvánosságú lobbiakciók szervezése 80. Szeretne-e többet megtudni a CÉHálózat munkájáról? (Kérem, jelölje!) 81. Kapcsolattartó neve: (Kérem, írja be!) 82. Kapcsolattartó elérhetıségei: (Kérem, írja be!) 83. Csatlakozna-e a CÉHálózat érdekvédelmi munkájához?

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx 足 印 门 徒 训 练 课 程 儿 童 / 少 年 篇 ( 组 长 使 用 ) 第 21 课 帮 助 人 和 耶 稣 成 为 朋 友 足 印 : 耶 稣 想 我 们 带 朋 友 去 找 祂 欢 迎 (7 分 钟 ) 当 父 母 生 命 师 傅 和 孩 子 们 来 到 的 时 候, 请 热 情 地 欢 迎 他 们 每 一 个 人 鼓 励 一 位 年 轻 人 与 你 一 同 去 欢 迎 参 加 者 的

Részletesebben

Microsoft Word - WZTU767-1870-199607.doc

Microsoft Word - WZTU767-1870-199607.doc 高 层 及 超 高 层 建 筑 装 饰 工 程 逆 作 法 施 工 技 术 研 究 邓 明 胜 ( 中 国 建 筑 七 局 五 公 司 ) [ 摘 要 ]: 介 绍 高 层 及 超 高 层 建 筑 装 饰 工 程 半 逆 作 法 和 全 逆 作 法 施 工 技 术 的 原 理 施 工 组 织 及 运 作 程 序 [ 关 键 词 ]: 装 饰 工 程 高 层 及 超 高 层 半 逆 作 法 全 逆 作

Részletesebben

2010年中国玉米种子市场专项研究报告

2010年中国玉米种子市场专项研究报告 2010 年 中 国 玉 米 种 子 市 场 专 项 研 究 报 告 关 键 字 : 玉 米 种 子 玉 米 种 子 行 业 市 场 调 查 供 需 分 析 投 资 咨 询 出 版 日 期 :2010 年 5 月 报 告 页 码 :62 页 图 表 个 数 :320 个 报 告 格 式 :PDF 电 子 版 或 纸 介 版 交 付 方 式 :Email 发 送 或 EMS 快 递 中 文 价 格 :

Részletesebben

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Részletesebben

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Részletesebben

報名簡章核定版.doc

報名簡章核定版.doc 1 1. 55 2. 50 3. 4. 1. 2 2. 3. 10 4. 5. 21 31 326 414 421 426 2 3 1. 130,000 2. 1 40,000 2 33,600 3 27,200 3. 80,000 2 4. 1 6 9 2 6 8 3 8 7 12 4 8 13 15 59 8 5. Blog 2,000 6. 4 7. 99-1. 10,000 5,000 2.

Részletesebben

Microsoft Word - 文档 3

Microsoft Word - 文档 3 中 国 新 教 育 风 暴 王 宏 甲 目 录 前 言 读 王 宏 甲 中 国 新 教 育 风 暴 有 感 第 一 章 我 们 的 孩 子 失 去 了 什 么 第 二 章 初 三 的 压 力 比 高 三 更 大 第 三 章 保 护 天 赋 第 四 章 探 究 的 世 界 第 五 章 美 国 的 教 育 转 型 第 六 章 大 清 帝 国 的 教 育 转 轨 后 记 我 的 老 师 前 言 读 王 宏

Részletesebben

至 尊 法 王 蒋 阳 龙 朵 加 参 尊 者 上 师 瑜 伽 皈 依 境

至 尊 法 王 蒋 阳 龙 朵 加 参 尊 者 上 师 瑜 伽 皈 依 境 至 尊 法 王 蒋 阳 龙 朵 加 参 尊 者 上 师 瑜 伽 皈 依 境 大 恩 上 师 慈 成 加 参 仁 波 切 目 录 修 法 仪 轨 3 16 24 课 前 念 诵 正 修 上 师 瑜 伽 念 诵 课 后 回 向 为 何 修 持 35 36 38 39 42 上 师 的 含 义 上 师 对 寻 求 解 脱 者 的 重 要 性 谨 慎 选 择 上 师 具 德 上 师 应 具 备 的 条 件

Részletesebben

(给多有拉姆)佛子行三十七颂1——7

(给多有拉姆)佛子行三十七颂1——7 胜 利 道 歌 天 鼓 妙 音 法 王 如 意 宝 晋 美 彭 措 造 颂 怙 主 诸 佛 智 慧 身, 文 殊 师 利 童 子 尊, 恒 住 八 瓣 莲 蕊 心, 所 言 愿 利 诸 有 情 甚 深 光 明 大 圆 满, 仅 闻 词 句 断 有 根, 六 月 修 要 得 解 脱, 唯 此 铭 刻 于 心 中 遇 此 胜 法 善 缘 众, 前 世 累 劫 积 资 果, 与 普 贤 王 同 缘 分,

Részletesebben

《佛子行三十七颂》讲记1

《佛子行三十七颂》讲记1 佛 子 行 三 十 七 颂 讲 记 1 达 真 堪 布 光 明 大 圆 满 法 坛 城 为 修 持 成 佛 要 发 殊 胜 菩 提 心! 为 度 化 一 切 父 母 众 生 要 发 誓 修 持 成 佛! 为 早 日 圆 成 佛 道 要 精 进 认 真 闻 思 修 行! 今 天 在 这 里 给 大 家 简 单 地 开 示 一 下 佛 子 行 三 十 七 颂 佛 子 行 三 十 七 颂 是 土 美 仁

Részletesebben

"!"#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $"( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%"3 )2*,%"3 %&) )2*,%"3 %&) * ( 4#&2-5 $67,"

!#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%3 )2*,%3 %&) )2*,%3 %&) * ( 4#&2-5 $67, !"#$% & #() 2 &(*$+,-. /%)0# 1! % % % %!!"#$% & #() &(*$+,-. /%)0# 1!""# $ "! "!"#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $"( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%"3 )2*,%"3 %&) )2*,%"3

Részletesebben

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行 合 作 金 庫 商 業 銀 行 國 內 服 務 據 點 一 覽 表 (105/4/13) 台 北 市 服 務 據 點 中 山 路 分 行 台 北 市 中 山 北 路 二 段 71 號 (02)25213211 FAX:(02)2523-2802 0028 西 門 分 行 台 北 市 昆 明 街 77 號 (02)23814949 FAX:(02)2375-9469 0039 延 平 分 行 台 北

Részletesebben

穨飲食與養老_決定版_.PDF

穨飲食與養老_決定版_.PDF 1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89

Részletesebben

untitled

untitled 1 / 207 ...8 1...8 2...11 3...11...15 1...15 2...16 3...19 ---...22 1...22 2...23 3...24 4...26 5...30 6...34...37 1...37 2...37 3...38...39 1...39 2...44...48 1...48 2...50 2 / 207 ...51 1...52 2...53

Részletesebben

《捕捉儿童敏感期》

《捕捉儿童敏感期》 捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具

Részletesebben

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋 學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊

Részletesebben

untitled

untitled 1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落

Részletesebben

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33 附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分

Részletesebben

untitled

untitled AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119

Részletesebben

1 2032.1.16, 6:01 AM 2 2032.1.16, 6:01 AM 3 2032.1.16, 6:01 AM ( ) 4 2032.1.16, 6:01 AM 5 2032.1.16, 6:01 AM 6 2032.1.16, 6:01 AM 9 2032.1.16, 6:01 AM 10 2032.1.16, 6:02 AM 1 1 2009 7 2 3 2 2009 7 1

Részletesebben

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Részletesebben

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见 组 织 工 作 相 关 材 料 汇 编 二 〇 一 二 年 二 月 目 录 学 校 相 关 文 件 : 中 共 杭 州 师 范 大 学 委 员 会 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 发 展 党 员 工 作 的 意 见...3 关 于 建 立 组 织 员 制 度 的 意 见...6 关 于 进 一 步 落 实 在 职 教 工 党 支 部 书 记 待 遇 的 意 见...8 中 共 杭 州 师 范

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63> 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 附 錄 九 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 ( 可 自 行 影 印 所 需 使 用 份 數 ) 甲 方 : 教 育 部 ( 以 下 簡 稱 本 部 ) 乙 方 : 留 學 獎 學 金 甄 試 錄 取 者 ( 以 下 簡 稱 留 獎 生 ) ( 填 寫 時 務 請 詳 閱 契 約 內 容 ) 茲 經 甲 乙

Részletesebben

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 章 程 第 一 章 總 則 第 一 條 : 本 公 司 依 照 公 司 法 及 保 險 法 之 規 定 組 織 設 立, 定 名 為 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 第 二 條 : 本 公 司 以 辦 理 產 物 保 險 業 務, 促 進 社 會 福 利 及 工 商 繁 榮 為 宗 旨 第 三 條 : 本 公 司 設 總

Részletesebben

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是 美 國 頂 尖 醫 生 談 癌 症 - 太 珍 貴 了!! 我 可 以 向 你 們 保 證 以 下 的 内 容 100% 真 實, 請 您 一 定 耐 心 看 完 從 醫 15 年 來, 我 也 反 覆 告 訴 病 人 這 些 事 實, 但 是 没 有 人 願 意 去 聽, 更 没 有 人 願 意 去 相 信 或 許, 我 們 的 同 胞 們 真 的 需 要 清 醒 了 說 的 直 白 一 點, 癌

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63> 中 華 科 技 大 學 98 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 中 心 事 務 會 議 紀 錄 時 間 : 中 華 民 國 99 年 3 月 25 日 ( 星 期 四 ) 下 午 3 時 00 分 地 點 : 斜 坡 視 廳 教 室 主 席 : 湯 主 任 誌 龍 參 加 人 員 : 通 識 專 任 ( 詳 如 簽 到 名 冊 ) 應 到 人 數 : 56 人 出 席 人 數 : 39 位 缺

Részletesebben

untitled

untitled 多 空 盈 家 合 約 證 券 投 資 顧 問 委 任 契 約 立 契 約 書 人 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ), 凱 基 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ), 茲 因 甲 方 就 投 資 台 灣 地 區 發 行 之 有 價 證 券, 委 任 乙 方 提 供 投 資 諮 詢 顧 問 服 務 事 項, 乙 方 已 於 本 契 約 簽 訂 三 日 前 交 付

Részletesebben

高校发展动态

高校发展动态 2010 NO.29 2010 No.4 ( 29 ) 20010-06-30 2010 No.4 28 ) [0] 2010 () 2010 04 ( 29 ) 2010 6 30 (0459)6819372-8602 E-mail 2010 20+20 60% 32 : 30 70 7700 3% 61 2010 No.4( 29 ) [1] 2010 T T 2010 No.4( 29 ) [2]

Részletesebben

Microsoft Word - 事務培訓招生簡章(含報名表).doc

Microsoft Word - 事務培訓招生簡章(含報名表).doc 公 寓 大 廈 管 理 服 務 人 培 訓 講 習 招 生 簡 章 委 託 單 位 : 內 政 部 營 建 署 受 託 單 位 : 中 華 民 國 物 業 管 理 經 理 人 協 會 委 託 期 間 : 即 日 起 至 105 年 6 月 30 日 內 政 部 營 建 署 委 託 中 華 民 國 物 業 管 理 經 理 人 協 會 辦 理 事 務 管 理 公 寓 大 廈 技 術 服 務 人 員 培

Részletesebben

(%) (%) 14 [ ]1.22 21 [] 0.39 15 []0.98 22 []0.31 16 [] 0.94 23 [] 0.26 17 [] 0.90 24 [] 0.20 18 [] 0.84 25 [] 0.16 19 [] 0.53 26 [] 0.04 20 [] 0.41 2

(%) (%) 14 [ ]1.22 21 [] 0.39 15 []0.98 22 []0.31 16 [] 0.94 23 [] 0.26 17 [] 0.90 24 [] 0.20 18 [] 0.84 25 [] 0.16 19 [] 0.53 26 [] 0.04 20 [] 0.41 2 (%) (%) 37.64% 15.13% 47.22% 1 2 38.99% 3 5.52% 55.49% 1 2 3 2001 11 15 3 11 12 1 57 30 % % 1 [] 22.44 14 [] 2.03 2 [] 13.25 15 []1.30 3 [] 10.91 16 [] 1.13 4 [] 9.47 17 [] 0.78 5 [] 6.59 18 []0.76 6 []

Részletesebben

一、

一、 105 學 年 度 第 1 學 期 轉 學 招 生 簡 章 一 律 網 路 填 表 通 訊 報 : 即 日 起 至 105 年 7 月 8 日 現 場 報 :105 年 7 月 4 ~ 13 日 德 霖 技 術 學 院 招 生 委 員 會 105 年 5 月 18 日 會 議 審 議 通 過 承 辦 學 校 : 德 霖 技 術 學 院 地 址 :236 新 北 市 土 城 區 青 雲 路 380 巷

Részletesebben

全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 師 資 培 育 之 大 學 操 作 手 冊 目 錄 壹 在 校 師 資 生 使 用 全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 之 前 置 作 業... 1 貳 使 用 者 註 冊 登 入 說 明... 4 一 加 入 會 員... 4 二 使 用 者 登 錄... 7 參 承 辦 人 員 資 料 管 理... 8 肆 校 內 公 布 欄... 9 伍 各 項 資

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203138315FB4C1B2D7A6D2B8D55FAE4CA54FAEC9B6A15FB2A6B77EC2A7>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203138315FB4C1B2D7A6D2B8D55FAE4CA54FAEC9B6A15FB2A6B77EC2A7> 家 長 通 告 1516_181 中 六 畢 業 典 禮 教 師 培 訓 日 期 終 考 試 中 三 級 全 港 性 系 統 評 估 對 卷 日 及 暑 期 補 課 安 排 6/5/2016 敬 啟 者 : 一 中 六 畢 業 典 禮 據 本 學 年 校 曆 編 定, 本 校 將 於 5 月 28 日 ( 星 期 六 ) 下 午 3:00 於 禮 堂 舉 行 畢 業 典 禮 部 分 同 學 將 獲

Részletesebben

1985 88.1 1982 100 52 3.7 86 1986 D. 1987 2 3328 1860 1910 1973 29 30 23 1972 687 1986 7 2 1972 740 H.N. 1983 92112 1975 118121 D. 1987 197 1941 255 H.N. 1983 107 1895 1956 1959 163 1986 59 H.N. 1986

Részletesebben

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #   !   ##$ # )! % #+$  & ! ( #($ #!$ #! , % #-$! # $ #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Részletesebben

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * * 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Részletesebben

<4D F736F F D20D2A9CAA6BEADA3A8D6D8D0A3B0E6A3A E352E32372E646F63>

<4D F736F F D20D2A9CAA6BEADA3A8D6D8D0A3B0E6A3A E352E32372E646F63> 目 录 药 师 琉 璃 光 七 佛 本 愿 功 德 经 /01 药 师 琉 璃 光 如 来 本 愿 功 德 经 /59 药 师 琉 璃 光 七 佛 本 愿 功 德 经 唐 三 藏 法 师 义 净 奉 诏 译 1 卷 上 如 是 我 闻 : 一 时, 薄 伽 梵 游 化 诸 国, 至 广 严 城, 在 乐 音 树 下, 与 大 苾 刍 众 八 千 人 俱, 菩 萨 摩 诃 萨 三 万 六 千, 其 名

Részletesebben

國 內 ( 團 體 ) 旅 遊 契 約 書 交 通 部 觀 光 局 八 十 九 年 五 月 四 日 觀 業 八 十 九 字 第 九 八 一 號 函 修 正 發 布 交 通 部 觀 光 局 93 年 11 月 5 日 觀 業 字 第 0930030216 號 函 公 告 : 增 訂 國 外 旅 遊 定

國 內 ( 團 體 ) 旅 遊 契 約 書 交 通 部 觀 光 局 八 十 九 年 五 月 四 日 觀 業 八 十 九 字 第 九 八 一 號 函 修 正 發 布 交 通 部 觀 光 局 93 年 11 月 5 日 觀 業 字 第 0930030216 號 函 公 告 : 增 訂 國 外 旅 遊 定 1 華 亞 科 技 2012 年 度 國 內 旅 遊 活 動 報 名 表 / 保 證 金 扣 款 同 意 書 填 表 日 期 : 2012 年 月 日 報 名 收 單 時 間 : ( 旅 行 社 客 服 人 員 填 寫 ) 服 務 人 員 : 聯 絡 人 :( 工 號 ) ( 姓 名 ) e-mail: ( 必 填 ) 聯 絡 人 電 話 :(o) ext ( 手 機 ) ( 必 填 ) 參 加 國

Részletesebben

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 1o 2 n 3 ka t ia k t i x 3 3 a 3 ii 3 4 1n l n l n l 2 t t tstss t tss 3 4 i i a a ua ua ia ia 6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 41 n 3 3 pin 3 3 ka xo 3 3

Részletesebben

#$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %** -340 $%&% 5!$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %** -340 /64 7%,(8(, *--9( ()6 /-,%/,65 :$%&

#$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/)  2- %** -340 $%&% 5!$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/)  2- %** -340 /64 7%,(8(, *--9( ()6 /-,%/,65 :$%& ! " "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$% & ()*+,-.(*/!0%1 23)4-(4 5).67*(*8. #$$%!9 #$$% #!$1#$!1 #9 19 :9 %; :< #$$% = 0!$ ; = : : : = 1 % #!9 #$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %**

Részletesebben

目 錄 壹 重 要 服 務 訊 息 一 臺 北 中 心 104 學 年 度 上 學 期 行 事 曆 01 二 辦 公 服 務 時 間 連 繫 管 道 02 貳 注 意 事 項 一 假 日 日 期 ( 週 六 週 日 ) 03 二 非 假 日 日 期 ( 週 一 至 週 五 ) 暨 課 程 表 04

目 錄 壹 重 要 服 務 訊 息 一 臺 北 中 心 104 學 年 度 上 學 期 行 事 曆 01 二 辦 公 服 務 時 間 連 繫 管 道 02 貳 注 意 事 項 一 假 日 日 期 ( 週 六 週 日 ) 03 二 非 假 日 日 期 ( 週 一 至 週 五 ) 暨 課 程 表 04 1 0 4 學 年 度 上 學 期 學 習 須 知 學 習 相 關 服 務 訊 息 教 學 時 間 地 點 及 分 配 電 腦 實 習 日 期 地 點 及 分 配 平 時 成 績 評 量 規 定 學 期 時 間 地 點 及 分 配 導 師 時 間 學 生 諮 商 臺 北 中 心 :(02) 27123677 傳 真 :(02) 27126386 通 訊 地 址 :105 臺 北 市 松 山 區 光

Részletesebben

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Részletesebben

《热风》

《热风》 - """"""""""""""""""! """"""""""""""""""" """"""""""""""""""""""" $ """""""""""""""""!% # """"""""""""" & """"""""""""""""" ($ """"""""""""""""" #$ ) * """""""""""""""" +% """"""""""""",! """""""""""""""",&

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Részletesebben

A A A A A A l l l l l l l l l l l l l l l l l l l j m tu T P A B A B A B OK sh

Részletesebben

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Részletesebben

:,,,,,,,,,,,,, :,,,! ,, ( ) ;, ( ),,, ( tu n) ( ), ( ), ( ),,, ( ),,,, ( ), : ; 1993, 15 400,, 1973, 3 ; 1977, 1, ;,, 1 ; 1995 12 6 :,,,,,,,,,,, :,,, :??,, S (,, ), ( ) ( ),,, :,,,,,,, : ( ), ( ), ( ),

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2039392D32B0AAA440A457B2C4A447A6B8A4EBA6D2B5AAAED7A8F72D2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2039392D32B0AAA440A457B2C4A447A6B8A4EBA6D2B5AAAED7A8F72D2E646F63> 臺 北 市 立 成 功 高 中 99 學 年 度 第 一 學 期 高 一 國 文 第 二 次 期 中 試 卷 第 壹 部 分 : 選 擇 題 50% 教 師 詳 解 卷 一 單 一 選 擇 題 : 每 題 2 分 (30%) 1. 下 列 各 選 項 中 的 三 組 讀 音, 何 者 三 組 皆 不 相 同? (A) 匏 瓜 徒 懸 冰 雹 散 落 刨 根 究 柢 (B) 徵 召 入 伍 克 紹 箕

Részletesebben

至 臻 建 设 欢 畅 同 道

至 臻 建 设 欢 畅 同 道 至 臻 建 设 欢 畅 同 道 至 臻 建 设 欢 畅 同 道 卷 首 语 严 字 当 头 实 字 落 地 文 / 童 德 功 5 月 25 日, 集 团 党 委 书 记 李 静 同 志 带 头 为 集 团 本 部 和 二 级 单 位 全 体 领 导 干 部 上 党 课, 对 集 团 三 严 三 实 专 题 教 育 进 行 动 员, 并 对 专 题 教 育 的 重 点 任 务 目 标 要 求 和 具

Részletesebben

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂 江 西 省 新 农 合 基 本 用 药 目 录 第 一 部 分 西 药 部 分 序 号 药 品 名 称 剂 型 备 注 一 抗 微 生 物 1. 抗 生 素 类 1 青 霉 素 注 射 剂 2 普 鲁 卡 因 青 毒 素 注 射 剂 3 苯 唑 西 林 注 射 剂 4 氨 苄 西 林 口 服 常 释 剂 型 注 射 剂 5 氨 苄 西 林 丙 磺 舒 口 服 常 释 剂 型 6 青 霉 素 V 口

Részletesebben

专 业 基 础 课 ( 必 修 ) MA118 数 学 分 析 (C 类 )( 1) 6 96 1 EC109 经 济 学 原 理 4 64 1 AC311 会 计 学 2 32 1 MA077 线 性 代 数 (B 类 ) 3 48 1 EC104 经 济 与 管 理 精 要 1 16 1 CS1

专 业 基 础 课 ( 必 修 ) MA118 数 学 分 析 (C 类 )( 1) 6 96 1 EC109 经 济 学 原 理 4 64 1 AC311 会 计 学 2 32 1 MA077 线 性 代 数 (B 类 ) 3 48 1 EC104 经 济 与 管 理 精 要 1 16 1 CS1 2016 级 经 济 类 试 点 班 ( 经 济 学 金 融 学 ) 课 程 设 置 一 览 表 课 程 代 码 课 程 名 称 学 分 学 时 推 荐 学 期 备 注 通 识 教 育 课 程 (39 学 分 ) 公 共 课 程 类 ( 必 修 ) TH000 思 想 道 德 修 养 与 法 律 基 础 3 32 1 EN025 大 学 基 础 英 语 (1) 3 64 1 PE001 体 育 (1)

Részletesebben

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

Részletesebben

zt

zt ! ! !"" #" $ !"#$ % & " ())! "# ( ( * % & * % (+() (%, !"#$ "%& ( % !"!#$% $%&!"%! %& ( !" #$ %$!#!" & !" #$%$ &" ( ( ) * !! " #!$!! %&!! % ( ( &% )* )" ") (! !"#!"#!"$!!%!#%!&!(!(!)*!**!!%*!$* #") #")

Részletesebben

【高教資料庫】說明會及學校發問問題

【高教資料庫】說明會及學校發問問題 高 教 資 料 庫 說 明 會 及 學 校 詢 問 問 題 回 應 表 100.10.18 表 學 校 問 題 校 庫 回 覆 1. 基 本 資 料 學 校 資 料 新 增 ( 改 制 ) 資 料 請 問 為 100 學 年 改 制 才 填 還 是 曾 改 制 過 都 要 填? 1. 學 校 資 料 之 改 制 資 料 請 提 供 學 校 自 創 校 以 來 之 改 制 更 歷 程 2. 本 校 醫

Részletesebben

tbjx0033ZW.PDF

tbjx0033ZW.PDF 1998 20 2000 6 1949 4 20 4 21 22 2 22 1 2 1 Ad hu Bqi n qi n C s s i Dqi n ji n 2 A B C D 22 22 20 24 30 21 5 35 2/3 23 21 (11) 35 (12) (13) 23 (14) 21 22 (15) 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A 20 B

Részletesebben

ESET Parental Control for Android

ESET Parental Control for Android ESETPARENTAL CONTROL ANDROID ESETPARENTAL CONTROL ESET, spol. s r.o. ESET Parental Control ESET, spol. s r.o. www.eset.com ESET, spol. s r.o. www.eset.com/support 16.05.2017 .... 1......................................................................

Részletesebben

1 ( Philistines) 2 3 4 ( ) ( ) ( ) 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,,??,,, :,,,, 92. 1 2. 20 10,,,, :,!,!,!,,,,?,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

Részletesebben

( ) Wuhan University

( ) Wuhan University Email: huangzh@whueducn, 47 Wuhan Univesity i L A TEX,, : http://affwhueducn/huangzh/ 8 4 49 7 ii : : 4 ; 8 a b c ; a b c 4 4 8 a b c b c a ; c a b x y x + y y x + y x x + y x y 4 + + 8 8 4 4 + 8 + 6 4

Részletesebben

(Microsoft Word - \271B\260\312\267|\257\264\247\307\245U1020.doc)

(Microsoft Word - \271B\260\312\267|\257\264\247\307\245U1020.doc) 2009 年 慈 濟 大 學 15 週 年 校 慶 運 動 會 主 任 委 員 : 王 本 榮 上 下 證 名 譽 會 長 嚴 上 人 名 譽 副 會 長 王 端 正 陳 紹 明 林 碧 玉 大 會 會 長 王 本 榮 大 會 副 會 長 賴 滄 海 李 錫 堅 曾 國 藩 大 會 籌 備 委 員 副 主 任 委 員 : 賴 滄 海 李 錫 堅 曾 國 藩 洪 素 貞 徐 雪 瑩 范 揚 晧 陳 立

Részletesebben

1-1 + 1 + + 2 + + 3 + 4 5 + 6 + 7 8 + 9 + 1-2 1 20000 20000 20000 20000 2 10000 30000 10000 30000 3 5000 5000 30000 4 10000 20000 10000 20000 5 3000 3000 20000 6 3000 3000 20000 7 5000 15000 8 5000 15000

Részletesebben

广州白云国际机场股份有限公司

广州白云国际机场股份有限公司 600004 18 2003 2004 4 29 18 9 100% 57.6% 1 2 3 2004 2004 1 1000 12 1000 70% 1 2 3 2003 ( ) 2004 6 2 9 ( ) 282 ( ) 1 2003 2 2003 3 2003 2004 4 2003 1 3 4 2 2004 4 24 www.sse.com.cn 5 2004 6 7 8 9 ( ) 1

Részletesebben

2371 O O ............................. 2............................. 3.................................... 4.................................... 8.................................... 10....................................

Részletesebben

簡  歷

簡  歷 作 者 小 傳 在 已 褪 色 的 記 憶 中, 我 出 生 在 台 灣 一 個 臨 海 僻 鄉 的 村 莊 中 的 一 個 傳 統 家 庭, 這 個 窮 鄉 僻 壤 的 村 莊, 造 就 了 我 樸 實 剛 毅 的 個 性, 而 與 海 為 伍 的 日 子, 培 育 了 我 遠 大 抱 負 的 胸 襟, 但 這 個 深 具 中 國 傳 統 特 色 的 家 庭, 卻 帶 給 我 灰 色 的 童 年,

Részletesebben

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600,

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600, 0 1 1 1 2 19 2 3 33 3 4 45 4 5 57 5 6 71 6 8 83 8 10 95 10 12 107 12 15 119 15 18 131 18 21 143 21 24 155 2 2 167 2 3 179 [ ] 191 0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34.

Részletesebben

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请 竞 赛 规 程 一 比 赛 时 间 和 地 点 时 间 :2016 年 8 月 7 日 至 13 日 地 点 : 湖 北 省 利 川 市 二 竞 赛 织 指 导 单 位 : 中 国 门 球 协 会 主 办 单 位 : 中 国 门 球 协 会 门 球 之 苑 编 辑 部 利 川 市 人 民 政 府 承 办 单 位 : 湖 北 省 门 球 协 会 恩 施 州 老 年 人 体 育 协 会 利 川 市 文

Részletesebben

第三节 防 疫

第三节 防 疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Részletesebben

當母親禱告時

當母親禱告時 当 母 亲 祷 告 时 时 间 : 40 分 钟 引 言 我 们 一 起 来 祷 告 母 亲 的 工 作 是 世 界 上 最 难 的 工 作 我 们 教 会 有 一 个 爱 家 小 组, 最 近 爱 家 小 组 的 人 越 来 越 多, 有 些 年 轻 爸 妈 从 不 同 的 地 方 来 参 加, 因 为 这 些 父 母 都 觉 得, 养 孩 子 难, 教 孩 子 更 难 我 们 也 是 年 轻 父

Részletesebben

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史 对 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 + 李 永 东 摘 要 南 京 大 屠 杀 是 中 外 战 争 史 上 骇 人 听 闻 的 暴 虐 事 件 作 为 创 作 题 材 然 目 前 关 于 南 京 大 屠 杀 的 文 学 研 究 却 相 当 薄 弱 还 不 少 作 家 以 之 停 留 单 个 作 品 分 析 的 阶 段 因 此 有 必 要 从 民 族 国 家 观

Részletesebben

.... 1....2..3....4...6...7...8..10. 11...14..15...16..17.19

.... 1....2..3....4...6...7...8..10. 11...14..15...16..17.19 V1.0 2003/08/24 1 .... 1....2..3....4...6...7...8..10. 11...14..15...16..17.19 - 4 4 3 3 3 1 ( ) 3 ( ) 4 4 3 4 7/28~7/31 7/287/297/30 7/314 7/28 7/31 18:00 Web 18:00 2 2 1. ( ) 3/20~3/24 2 ( ) 92 3 92

Részletesebben

<4D F736F F D20D0C5CDD0D0D0D2B C4EACDB6D7CAB2DFC2D4A3BAD3C9B9E6C4A3D4F6B3A4CFF2C4DAC9FAD0D4D4F6B3A4D7AAB1E42D E646F63>

<4D F736F F D20D0C5CDD0D0D0D2B C4EACDB6D7CAB2DFC2D4A3BAD3C9B9E6C4A3D4F6B3A4CFF2C4DAC9FAD0D4D4F6B3A4D7AAB1E42D E646F63> 2012 / 2011 11 30 2011 3 40977.73 9.5% 38.6% 2011 3 265.9 184.8 143.0% 143.12% 2009 2009 18% 8% -3% -13% -24% -35% -45% 10-11-30 11-2-27 11-5-27 11-8-24 11-11-21 : S0550511020009 TEL: (8621)6336 7000-258

Részletesebben

四川汉墓中所反映的南传早期佛像艺术/范小平

四川汉墓中所反映的南传早期佛像艺术/范小平 巴蜀地区汉画女性神仙形象研究 胡 蔚 内容摘要 女性神仙形象是汉画经常表现的对象 具有独特的审美与思想内涵 值得列为 专门类型进行研究 本文通过对汉代巴蜀地区画像砖和石棺 崖棺上的女性神仙形象进行研 究 能加深认识汉人的思想观念 更深入地了解汉代巴蜀地区的社会状况 关键词 巴蜀 汉画 女性 神仙 作者简介 胡蔚 女 1973 年生 四川博物院副研究员 汉代画像以其分布广 历史悠久 包含了丰富的历史文化信息而备受世人嘱目

Részletesebben

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 课 程 咨 询 电 话 :0531-86554188 教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 面 试 基 础 知 识 -- 面 试 的 概 念 -- 面 试 的 本 质 -- 面 试 的 形 式 -- 考 试 的 现 状 -- 考 核 的 依 据 过 渡 页 请 思 考 面 试 是 什 么? 面 试 的 概 念 面 试 是 指 特 定 的

Részletesebben

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a G d y n i a B u d o w a b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o o n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j p r z y Z e s p o l e S z k H o t e l a r s k o- G a s t r o n o m i c z n y c h

Részletesebben

Microsoft Word - 103上簡章-招生計畫-0709.doc

Microsoft Word - 103上簡章-招生計畫-0709.doc 國 立 交 通 大 學 學 年 度 運 輸 與 物 流 管 理 學 系 推 廣 教 育 交 通 運 輸 與 物 流 管 理 碩 士 學 分 班 招 生 計 畫 依 據 : 依 據 大 學 法 26 條, 訂 定 本 計 畫 目 的 : 本 推 廣 教 育 學 分 班 以 提 供 與 交 通 運 輸 專 業 有 關 機 構 在 職 人 員 之 進 修 環 境, 傳 授 交 通 管 理 交 通 工 程

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf 0407) . /. :, 2004. 7 ISBN 7-80153 - 963 - X.... G726. 9 CIP ( 2004) 069169 : : : : : : : ( 2 : 100733, : 010-65369529, 65369527) : : : 880mm1230mm 1 /32 : 3360 : 140 : 00015000 : 2005 8 1 1 : ISBN 7-80153

Részletesebben

2011spring-1.pub

2011spring-1.pub 美 國 北 加 州 知 用 校 友 會 Tri-Dung Alumni Association@Northern California 通 訊 刊 2011 www.tridung.org 2011 年 春 季 刊 Newsletter No. 10 恭 祝 澳 洲 雪 梨 全 球 知 用 校 友 聯 歡 會 圖 滿 成 功 2 目 錄 編 者 的 話 4 北 加 州 知 用 校 友 會 與 我 史

Részletesebben

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。 101 年 第 1 次 風 險 管 理 師 考 試 簡 章 一 考 試 宗 旨 : 考 選 風 險 管 理 人 才, 提 升 風 險 管 理 水 準 二 考 試 類 別 :( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 ;( 二 ) 企 業 風 險 管 理 師 可 同 時 報 考 三 考 試 科 目 :( 參 考 用 書 請 詳 閱 簡 章 第 二 頁 ) ( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 考 試 (

Részletesebben

P8

P8 活 力 英 语 短 篇 悦 读 ( 小 学 4) 参 考 译 文 1 1. 猫 猫 狗 狗 猫 和 狗 是 跟 人 类 最 亲 近 的 动 物 它 们 有 很 多 共 同 点, 不 过 我 们 要 谈 的 是 它 们 的 不 同 之 处 狗 会 汪 汪 吠, 猫 会 喵 喵 叫 狗 像 狼, 猫 像 虎 狗 白 天 活 动, 猫 夜 间 活 动 狗 爱 跑 跳 猫 喜 欢 咕 噜 咕 噜 叫, 还

Részletesebben

Microsoft Word - 01韓碧琴

Microsoft Word - 01韓碧琴 É i 1 26 w w 77 5 iná ¹ v! k Ý ¼! ê v j! ƒ! v p! ƒ m }ü Ð Ãv! s g } if! ÿ ç ò ¼! Õ ˆß à ô n ˆßµ~! j æ! k Ž và ñ! g Ò ie µ! º w 78 1 iná ¹! k õ k ¼! ê v «æ! š¼ý v j æ m Ãvà! s ¹! g! ÿ µ y! k ÿ! Õ! k { g

Részletesebben

目 錄 1. 青 椒 炒 肉 絲 2 2. 茄 汁 燴 魚 片 3 3. 乾 煸 四 季 豆 4 4. 黑 胡 椒 豬 柳 5 5. 香 酥 花 枝 絲 6 6. 薑 絲 魚 片 湯 7 7. 醋 瓦 片 魚 8 8. 燜 燒 辣 味 茄 條 9 9. 炒 三 色 肉 丁 10 10. 榨 菜 炒

目 錄 1. 青 椒 炒 肉 絲 2 2. 茄 汁 燴 魚 片 3 3. 乾 煸 四 季 豆 4 4. 黑 胡 椒 豬 柳 5 5. 香 酥 花 枝 絲 6 6. 薑 絲 魚 片 湯 7 7. 醋 瓦 片 魚 8 8. 燜 燒 辣 味 茄 條 9 9. 炒 三 色 肉 丁 10 10. 榨 菜 炒 餐 旅 管 理 系 基 礎 烹 調 實 務 指 導 老 師 : 胡 永 輝 班 級 : 餐 旅 一 乙 學 號 :4A4M0073 姓 名 : 何 雨 柔 0 目 錄 1. 青 椒 炒 肉 絲 2 2. 茄 汁 燴 魚 片 3 3. 乾 煸 四 季 豆 4 4. 黑 胡 椒 豬 柳 5 5. 香 酥 花 枝 絲 6 6. 薑 絲 魚 片 湯 7 7. 醋 瓦 片 魚 8 8. 燜 燒 辣 味 茄 條

Részletesebben

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Részletesebben