file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm"

Átírás

1 file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / :55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl. 1997) 5. A szervezet területi hatóköre 6. Mi a szervezet közhasznúsági besorolása? 7. Adó 1%-ra jogosult-e a szervezet? 8. Amennyiben igen, győjti-e az adó 1%-ot? 9. Rendelkezik-e a szervezet minıségbiztosítási tanúsítvánnyal? Amennyiben igen/folyamatban, kérem, jelölje meg a tanúsítvány típusát! 10. Rendelkezik-e a szervezet felnıttképzési intézményi akkreditációval?

2 file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 2 / : Rendelkezik-e a szervezet felnıttképzési program- akkreditációval foglalkoztatási témájú v képzési programok esetében (pl. fogyatékos személyeknek szakképzés, vagy üzleti ismer munkahelyfeltáró képzés, stb.)? Amennyiben igen/folyamatban, kérem, sorolja fel ezeket! 12. Rendelkezik-e a szervezet foglalkoztatási akkreditációs tanúsítvánnyal (176/2005. Amennyiben igen/folyamatban, kérem, válassza ki a tanúsítvány szintjét! Amennyiben igen: Mióta rendelkezik akkreditációs tanúsítvánnyal? 12b. Rendelkezik-e a szervezet foglalkoztatási engedéllyel a 112/2006. (V. 12.) Korm. Rendel foglalkoztatás engedélyezésérıl és a szociális foglalkoztatási támogatásról)

3 file:///c:/1/kerdo/k13.htm 1 / : Kérem, sorolja fel szervezete ténylegesen végzett legfontosabb tevékenységeit! (FONTOS!!! Nem az alapító okiratban szereplı tevékenységek felsorolására van szükség!) FIGYELEM!!! A szervezet fı- és kiegészítı tevékenységeire is rákérdezünk! Két egymás mellett lévı oszlopban pipálhat a kitöltés során! A oszlop Fıtevékenység B oszlop Kiegészítı tevékenység (Több válaszlehetıség is bejelölhetı!) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK egészségmegırzés, betegség-megelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogató szolgálat mőködtetése családsegítés tanácsadás (szociális, jogi, pszichológiai, adósságkezelési, életvezetési stb) család-, gyermek- és ifjúságvédelem ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egyéb gondozás házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás közösségi ellátás nappali ellátás rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás rehabilitációs intézményi ellátás módszertani tevékenység FOGLALKOZTATÁS ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK foglalkoztatási programok kivitelezése közmunka, közcélú munka, közhasznú munka szervezése foglalkozási rehabilitációs programok kivitelezése rehabilitációs foglalkoztatás munkaközvetítés, pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás, munkára felkészítı tréning, álláskeresési tréning szociális foglalkoztató tevékenység tranzitfoglalkoztatás EGYÉB nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés képzések szervezése a célcsoport (kliensek, de nem más szervezetek) számára képzések, workshopok, szakmai fórumok szervezése más nonprofit szervezetek számára érdekképviselet, érdekvédelem, lobbi emberi és állampolgári jogok védelme módszertani tevékenység, kutatás terület- és településfejlesztés egyéb: Fıtevékenység Kiegészítı tevékenység Nincs ily tevéken

4 file:///c:/1/kerdo/k14.htm 1 / : Az alábbi célcsoportok közül kiket céloznak meg tevékenységükkel? Mely célcsoportnak nyújtják a leggyakrabban, második leggyakrabban, valamint harmadik leggyakrabban szolgáltatásaikat? (Kérem, jelölje az összes, a szervezet által felvállalt célcsoportot, majd írjon egyest a leggyakrabban, kettest a második leggyakrabban, majd hármast a harmadik leggyakrabban megszólított célcsoport mellé!) fiatal diplomás (pályakezdı) munkanélküliek fiatal nem diplomás (pályakezdı) munkanélküliek tartós munkanélküliek szenvedélybetegek fogyatékossággal élı emberek etnikai kisebbség állami gondozottak hajléktalanok megváltozott munkaképességőek menekültek hátrányos helyzető családok 40 év felettiek nık nonprofit szervezeteknek önkormányzatok érdekképviseleti szervek egyéb: A oszlop B oszlop

5 file:///c:/1/kerdo/k15_19.htm 15. Jelenleg hány futó projektjük van? (Kérem, írja be!) 16. Ebbıl hány irányul foglalkoztatási programok szervezésére? (Kérem, írja be!) 17. Az Önök szervezete évi költségvetésének hány százalékát fedezték az alábbi források? (Kérem, írja be!) EU-s pályázati forrás: Hazai pályázati forrás: Szociális foglalkoztatási támogatás: Rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás, költségkompenzációs támogatás: Egyéb normatív költségvetési támogatás: Egyéb nem normatív költségvetési támogatás: Támogatás piaci szereplıktıl: SZJA 1%: Tagdíj: Adományok: A szervezet saját tıkéje: Vállalkozói tevékenység: Piaci tevékenység (pl. foglalkoztatásból származó termékek értékesítése): Egyéb: Mindösszesen 100 % 18. A szervezet munkatársainak száma (A foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül adja meg azoknak a munkatársaknak a számát, akik a szervezetnél dolgoznak! Kérem, ne számolja a munkatársak közé az önkénteseket!) (Kérem, írja be!) szakmai tevékenységet végzı munkatársak száma: operatív tevékenységet végzı munkatársak száma: ezen kívül a szervezetnél dolgozók száma: 19. A szervezet munkatársai közül hányan dolgoznak az alábbi státuszokban? (Kérem, írja be!) bértámogatott státuszban nem bértámogatott státuszban Szakmai tevékenységet végzı munkatársak operatív tevékenységet végzı munkatársak ezen kívül a szervezetné dolgozók száma 1 / :56

6 file:///c:/1/kerdo/k20_21.htm 1 / : Igénybe vesznek-e munkájuk során állandó külsı szakértıket? (Kérem, jelölje!) 21. Foglalkoztatnak-e Önök: fogyatékossággal élı embereket? (Kérem, jelölje!) Ha igen: (több válasz bejelölhetı) nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében fejlesztı-felkészítı foglalkozás keretében munkarehabilitációs foglalkozás keretében akkreditált foglalkoztatás keretében

7 file:///c:/1/kerdo/k22_28.htm 1 / :57 A következı kérdések a nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatói tevékenységükrıl szólnak. 22. Hány fogyatékossággal élı embert foglalkoztatnak nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében? (Kérem, írja be!) 23. Kiket foglalkoztatnak az alábbiak közül nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében? (Kérem, írja be!) Mozgássérülteket: fı Látássérülteket: fı Hallássérülteket: fı Intellektuális fogyatékossággal élıket: fı Autistákat: fı Halmozottan sérülteket: fı Pszichoszociális fogyatékossággal élıket: fı 24. Milyen munkát végeznek az Önök szervezeténél a nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében dolgozó fogyatékossággal élı emberek? (Kérem, írja be!) a szervezetben szakmai tevékenységet végez: fı a szervezetben operatív tevékenységet végez: a szervezetben egyéb tevékenységet végez: fı fı ebbıl a szervezet vezetıségben dolgozik: ebbıl a szervezet vezetıségben dolgozik: ebbıl a szervezet vezetıségben dolgozik: fı fı fı 25. Jellemzıen milyen munkakörökben foglalkozatják az Önök szervezeténél nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében a fogyatékossággal élı embereket? Kérem, sorolja fel! 26. A nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek közül: (Kérem, írja be!) nı: fı férfi: fı 27. A nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek közül: (Kérem, írja be!) 20 év alatti: fı 20 és 30 év közötti: fı 31 és 50 év közötti: fı 51 év és felette: fı 28. A nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek többsége korábban:

8 file:///c:/1/kerdo/k22_28.htm 2 / :57

9 file:///c:/1/kerdo/k29_35.htm A következı kérdések a szociális foglalkoztató (fejlesztı-felkészítı, és/vagy munkarehabilitációs foglalkoztató) tevékenységükrıl szólnak. 29. Hány fogyatékossággal élı embert foglalkoztatnak fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében? (Kérem, írja be!) fejlesztı-felkészítı foglalkozás: fı munkarehabilitációs foglalkoztatás: fı 30. Kiket foglalkoztatnak az alábbiak közül fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében? (Kérem, írja be!) fejlesztı-felkészítı foglalkozás:munkarehabilitációs foglalkoztatás: Mozgássérülteket: fı fı Látássérülteket: fı fı Hallássérültek: fı fı Intellektuális fogyatékossággal élıket: fı fı Autistákat: fı fı Halmozottan sérülteket: fı fı Pszichoszociális fogyatékossággal élıket: fı fı 31. Jellemzıen milyen munkakörökben foglalkozatják az Önök szervezeténél fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében a fogyatékossággal élı embereket? Kérem, sorolja fel! fejlesztı-felkészítı foglalkozás: munkarehabilitációs foglalkoztatás: 32. Jellemzıen milyen tevékenységet végeznek az Önök szervezeténél a fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében a fogyatékossággal élı emberek? Kérem, sorolja fel! fejlesztı-felkészítı foglalkozás: munkarehabilitációs foglalkoztatás: 1 / :57

10 file:///c:/1/kerdo/k29_35.htm 2 / : A fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek közül: (Kérem, írja be!) nı: fı férfi: fı 34. A fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek közül: (Kérem, írja be!) 20 év alatti: fı 20 és 30 év közötti: fı 31 és 50 év közötti: fı 51 év és felette: fı 35. A fejlesztı-felkészítı foglalkozás, illetve munkarehabilitációs foglalkozás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek többsége korábban: (Kérem, jelölje)

11 file:///c:/1/kerdo/k36_40.htm 1 / : Kötött-e a szervezet a Szociális foglalkoztatás engedélyezésérıl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. Rendelet alapján külsı foglalkoztatóval megállapodást a célcsoportjuk foglalkoztatására? Mely szervezetekkel? 37. Az engedélyezési eljárás során az Önök szervezete számára problémát jelentett-e? (Kérem, jelölje!) megfelelı szakmai program kidolgozása megfelelı helyszín megtalálása / biztosítása szükséges engedélyek beszerzése együttmőködés a különbözı szervekkel (pl. Gyámhivatal, Államkincstár) a megfelelı tárgyi és eszközfeltételek biztosítása a megfelelı szakemberek biztosítása megfelelı szabályzatok biztosítása 38a. Véleménye szerint a szociális foglalkoztató tevékenység engedélyeztetése során: (Kérem, jelölje!) Miért gondolja így? 38b. Véleménye szerint a szociális foglalkoztató tevékenység mőködtetése során: (Kérem, jelölje!) Miért gondolja így? 39. Igénybe veszik-e a következı támogatásokat a szociális foglalkoztató tevékenység során a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz kapcsolódó támogatás a külön jogszabályban elıírt segítık munkabéréhez és ennek járulékaihoz kapcsolódó támogatás az anyagköltséghez kapcsolódó támogatás a közüzemi költséghez kapcsolódó támogatás az adminisztrációs költséghez kapcsolódó támogatás az eszközbeszerzéshez kapcsolódó támogatás 40. Hogyan értékeli a szociális foglalkoztató tevékenység támogatásának következı tényezıit? a napi támogatási összeg mértéke az éves összesített igénybejelentés rendszere az elszámolás módja az elszámolás ellenırzése teljes mértékben elfogadhatatlan inkább elfogadhatatlan inkább elfogadható teljes mértékbe elfogadható

12 file:///c:/1/kerdo/k41_42.htm 1 / :58 41a. Mennyire elégedett a különbözı támogatások mértékével? a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz kapcsolódó támogatás a külön jogszabályban elıírt segítık munkabéréhez és ennek járulékaihoz kapcsolódó támogatás az anyagköltséghez kapcsolódó támogatás a közüzemi költséghez kapcsolódó támogatás az adminisztrációs költséghez kapcsolódó támogatás az eszközbeszerzéshez kapcsolódó támogatás egyáltalán nem inkább nem inkább igen 41b. Mennyire elégedett a különbözı támogatások szabályozásával (igénybevételének módjával)? a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz kapcsolódó támogatás a külön jogszabályban elıírt segítık munkabéréhez és ennek járulékaihoz kapcsolódó támogatás az anyagköltséghez kapcsolódó támogatás a közüzemi költséghez kapcsolódó támogatás az adminisztrációs költséghez kapcsolódó támogatás az eszközbeszerzéshez kapcsolódó támogatás egyáltalán nem inkább nem inkább igen 42a. Összességében mennyire elégedett a szociális foglalkoztatás szabályozásával? egyáltalán nem inkább nem inkább igen teljes mértékben 42b. Mit tart a kapcsolódó jogi szabályozás 3 legnagyobb problémájának?

13 file:///c:/1/kerdo/k43_50.htm 1 / :58 A következı kérdések az akkreditált foglalkoztató tevékenységükrıl szólnak. 43. Hány fogyatékossággal élı embert foglalkoztatnak akkreditált foglalkoztatás keretében? (Kérem, írja be!) fı 44. Kiket foglalkoztatnak az alábbiak közül akkreditált foglalkoztatás keretében? (Kérem, írja be!) Mozgássérülteket: fı Látássérülteket: fı Hallássérülteket: fı Intellektuális fogyatékossággal élıket: fı Autistákat: fı Halmozottan sérülteket: fı Pszichoszociális fogyatékossággal élıket: fı 45. Jellemzıen milyen munkakörökben foglalkozatják az Önök szervezeténél akkreditált foglalkoztatás keretében a fogyatékossággal élı embereket? Kérem, sorolja fel! 46. Elsısorban miért az adott munkákban szervezték az akkreditált foglalkoztatást? (Kérem, jelölje!) piaci igény van rá ez a megfelelı a célcsoport számára (a képességeiknek, esetleg fejleszti ıket) ez az adott célcsoport "tradicionális" foglalkozása ("ezt szokták csináltatni velük") a szervezetnél szükség van erre a munkára (pl. adminisztrátor) egyéb: 47. Jellemzıen mivel foglalkozik / mit állít elı a szervezet az akkreditált foglalkoztatás során? 48. A fogyatékossággal élı munkavállalók foglalkoztatására gazdasági tevékenység keretében kerül sor? 49. A szervezetnek milyenek a piaci kapcsolatai? beszállító valahová tartós megrendelés-állománya van nevesíthetı, jól mőködı kereskedelmi kapcsolatai vannak értékesítési hálózat tagja

14 file:///c:/1/kerdo/k43_50.htm 2 / : Az akkreditált foglalkoztatás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek közül: (Kérem, írja be!) nı: fı férfi: fı

15 file:///c:/1/kerdo/k51_56.htm 1 / : Az akkreditált foglalkoztatás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek közül: (Kérem, írja be!) 20 év alatti: fı 20 és 30 év közötti: fı 31 és 50 év közötti: fı 51 év és felette: fı 52. Az akkreditált foglalkoztatás keretében az Önök szervezeténél dolgozó fogyatékossággal élı emberek többsége korábban: (Kérem, jelölje) 53. Merültek-e fel nehézségek az akkreditációs tanúsítvány igénylése során? (Kérem, jelölje!) Milyen nehézségek merültek fel? 54. Problémát jelentett-e az Önök szervezete számára az akkreditációs tanúsítvány megszerzése során: (Kérem, jelölje!) az akkreditációs díj elıteremtése a megfelelı telephely biztosítása megfelelı szakmai program kidolgozása szükséges engedélyek beszerzése együttmőködés a különbözı szervekkel a megfelelı tárgyi és eszközfeltételek biztosítása a megfelelı szakemberek biztosítása megfelelı szabályzatok biztosítása 55. Véleménye szerint az akkreditációs folyamat során: (Kérem, jelölje!) Miért gondolja így? 56. Véleménye szerint az akkreditációs foglalkoztatás során: (Kérem, jelölje!) Miért gondolja így?

16 file:///c:/1/kerdo/k57_62.htm 1 / : Segítı személy foglalkoztatására sor kerül-e az akkreditált foglalkoztatás során? Milyen segítı szakembereket foglalkoztatnak? 58. Igénybe veszi-e az Önök szervezete a következıket: rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatás költségkompenzációs támogatások rehabilitációs költségtámogatás védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása munkahelyi segítı személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás 59. Véleménye szerint mennyiben felel meg a szakmai szempontoknak a bértámogatás: idıtartama: mértéke a súlyos fogyatékossággal élık esetében mértéke akkor, ha a fogyatékossággal élı embereket gazdasági tevékenység keretében foglalkoztatják mértéke akkor, ha a fogyatékossággal élı embereket nem gazdasági tevékenység keretében foglalkoztatják egyáltalán nem inkább nem inkább igen 60. A mőködés során merültek-e fel problémák? a rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás igénybevétele során? Milyen probléma merült fel? a költségkompenzációs támogatás igénybevétele során? Milyen probléma merült fel? 61a. Összességében mennyire elégedett az akkreditált foglalkoztatás szabályozásával? teljes mértékben elégedett inkább elégedett inkább elégedetlen teljesen elégedetlen Mit tart a kapcsolódó jogi szabályozás 3 legnagyobb problémájának? 61b. Rendelkezik-e a szervezet: (Kérem, jelölje!) foglalkoztatás rehabilitációs szakmai programmal rehabilitációs megbízottal esélyegyenlıségi tervvel

17 file:///c:/1/kerdo/k57_62.htm 2 / :00 rehabilitációs bizottsággal foglalkoztatás rehabilitációs szakmai programmal rehabilitációs megbízottal esélyegyenlıségi tervvel rehabilitációs bizottsággal 62. Nyújtanak-e Önök munkaerı-piaci szolgáltatásokat fogyatékossággal élı emberek számára?

18 file:///c:/1/kerdo/k63_66.htm 1 / :00 A következı kérdések kifejezetten az Önök szervezete által fogyatékos emberek foglalkoztatásával kapcsolatosan - nyújtott, megvásárolt vagy közvetített - szolgáltatásokra vonatkoznak! 63. Kik veszik igénybe a munkaerı-piaci szolgáltatásaikat? (Kérem, jelölje!) mozgássérültek látássérültek hallássérültek intellektuális fogyatékossággal élık autisták halmozottan sérültek pszichoszociális fogyatékossággal élık 64. Összesen hány ügyfél vett igénybe egy vagy több munkaerı-piaci szolgáltatást az Önök szervezetétıl az elmúlt egy évben? (Kérem, írja be!) fı 65. Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a fogyatékossággal élı emberek számára? (Kérem, jelölje!) egyéni igények és szükségletek felmérése, az egyéni életcélok felmérése munkavállalási készségek, képességek felmérése munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezık (pl. egészségi, szociális, családi) feltárása, megoldás segítése munkaerı-piaci tanácsadás (pl. pályaválasztási, pályaorientációs, álláskeresési, képzési, munkavállalási, rehabilitációs tanácsadás) rehabilitációval kapcsolatos információs szolgáltatás munkavállalást segítı tréningek (pl.: integráló, kulcsképesség-fejlesztı, személyiségfejlesztı, beilleszkedést és önálló életvitelt elısegítı tréning munkavállalást segítı képzések (elméleti, gyakorlati, betanító és szakmai képzések) jogi tanácsadás segítı személy (a munkavégzésben segítséget nyújtó "munkahelyi segítı") munkahelyek felkutatása a nyílt munkaerıpiacon megfelelı munkahely megtalálása (aktív közremőködés az álláskeresésben) munkaközvetítés illesztés (a munkaadó és a munkavállaló igényeinek összehangolása) munkafolyamat betanítása munkakipróbálás munkahelyi gyakorlat (felkészítés a nyílt munkaerıpiacon történı foglalkoztatásra), átmeneti foglalkoztatás (pl. tranzitfoglalkoztatás) munka-karrier tervezés munkába helyezés beilleszkedés segítése, utógondozás nyomon követés személyi szállítás biztosítása szállító szolgáltatás (a munkahelyre való eljutás segítése) munkahely, munkakörnyezet adaptálása az egyén adottságaihoz, akadály-mentesítés, valamint ezekhez kapcsolódó tanácsadás munkában tartás egészségügyi, pszicho-szociális támogatása személyi segítı szolgálat (kísérés, hivatalos ügyekben ügyintézés segítés, munkavállaláshoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez segítségnyújtás, higiénés problémákban segítségnyújtás, stb.). jelnyelvi tolmácsszolgáltatás akadálymentes környezeti tanácsadás ergonómiai tanácsadás beérkezı panaszok kezelése egyéb (Kérem, nevezze meg pontosan!):

19 file:///c:/1/kerdo/k63_66.htm 2 / : Milyen forrásokból biztosítják a fogyatékossággal élı emberek számára nyújtott munkaerı-piaci szolgáltatásokat? Kérem, jelölje meg - fontossági sorrendben - azt a három bevételi forrást, amelyekbıl a célcsoport számára biztosít munkaerı-piaci szolgáltatásokat! (Egyessel jelöljük a legfontosabbat!) bevételek pályázatok normatíva (30/2000. GM rendelet szerint) vállalati támogatás egyéni támogatás állami, önkormányzati támogatás központi bértámogatás állami/önkormányzati szolgáltatásvásárlásból származó egyéb szolgáltatói bevételek egyéb vállalkozói bevétel (pl. termelésbıl származó bevétel) SZJA 1 %-ából származó bevétel tagdíj egyéb (Kérem, nevezze meg pontosan!):

20 file:///c:/1/kerdo/k67.htm 1 / : Nyújtanak-e Önök munkaerı-piaci szolgáltatásokat fogyatékossággal élı embereket (potenciálisan) foglalkoztató munkáltatók számára?

21 file:///c:/1/kerdo/k67a_69.htm 1 / :01 A következı kérdések kifejezetten az Önök szervezete által munkáltatóknak nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak! 67a. Összesen hány munkáltató vett igénybe egy vagy több szolgáltatást az Önök szervezetétıl az elmúlt egy évben? (Kérem, írja be!) 68. Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a fogyatékossággal élı embereket (potenciálisan) foglalkoztató munkáltatók számára? (Kérem, jelölje!) munkakör-elemzés jogi tanácsadás ergonómiai tanácsadás akadály-mentesítési tanácsadás a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételei tanácsadás munkavédelemi tanácsadás munkatársak felkészítése a fogadó munkahelyen támogatásokról tájékoztatás adása segítségnyújtás az akkreditációs folyamat lebonyolításában segítségnyújtás az esélyegyenlıségi terv elkészítésében az elvárt termelékenység biztosítása segítıvel, vagy helyettesítıvel a távolléti idıszakokra munkaerı közvetítése a munkaadónak beérkezı panaszok kezelése egyéb (Kérem, nevezze meg pontosan!): 69. Milyen forrásokból biztosítják a fogyatékossággal élı embereket (potenciálisan) foglalkoztató munkáltatók számára nyújtott munkaerı-piaci szolgáltatásokat? Kérem, jelölje meg - fontossági sorrendben - azt a három bevételi forrást, amelyekbıl a célcsoport számára biztosít munkaerı-piaci szolgáltatásokat! (Egyessel jelöljük a legfontosabbat!) bevételek pályázatok normatíva (30/2000. GM rendelet szerint) vállalati támogatás egyéni támogatás állami, önkormányzati támogatás központi bértámogatás állami/önkormányzati szolgáltatásvásárlásból származó egyéb szolgáltatói bevételek egyéb vállalkozói bevétel (pl. termelésbıl származó bevétel) SZJA 1 %-ából származó bevétel tagdíj egyéb (Kérem, nevezze meg pontosan!):

22 file:///c:/1/kerdo/k70_72.htm 1 / :01 A következı kérdések a szervezet életére vonatkoznak. 70. Véleménye szerint az Önök szervezetének munkájában jelent(enek)-e problémát: (Kérem, jelölje!)...a munkatársak alacsony/nem megfelelı képzettsége?...megfelelı érdekképviselet hiánya?...munkatársak túlterheltsége?...hogy alacsonyak a fizetések?...hogy nem megfelelı a jogszabályi környezet?...a non-profit szervezetek kedvezıtlenebb finanszírozása (pl. alacsonyabb normatívák)?...pénzügyi instabilitás?...a szabadidı hiánya?...speciális szakismeretek hiánya?...a munkatársak gyors cserélıdése?...szupervízió, szervezetfejlesztés hiánya?...kevés partnerkapcsolat?...szegregált mőködés? egyáltalán nem probléma inkább nem probléma inkább probléma 71. Az elmúlt két év során az Önök szervezetének életében elıfordult-e finanszírozási probléma: (Kérem, jelölje!) a szervezet fenntartásának területén a projektek mőködtetése területén igen 72. Az Önök szervezetének életében mekkora problémát jelent: (Kérem, jelölje!) a bérköltségek elıteremtése az irodabérlés költségeinek elıteremtése az iroda mőködtetése költségeinek elıteremtése a szervezet saját humán erıforrása képzése, átképzése költségeinek elıteremtése a munkához kapcsolódó egyéb költségek elıteremtése a szociális foglalkoztatás támogatása finanszírozásának bizonytalansága az akkreditált foglalkoztatás során kapott támogatások bizonytalansága egyéb állami támogatások bizonytalansága reklámköltségek elıteremtése egyáltalán nem probléma inkább nem probléma inkább probléma

23 file:///c:/1/kerdo/k73_75.htm 1 / : Az Önök szervezetének mőködése során mekkora problémát jelentenek a következık: (Kérem, jelölje!) Partnerszervezetek megtalálása Szakmai program elkészítése Pénzügyi tervezés Jogszabályi háttér ismerete A közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása Hozzáférés a pályázati információkhoz Lobbitevékenység Pénzügyi fenntarthatóság Szakmai beszámolók elkészítése Folyamatos szakmai tanácsadás hiánya Pénzügyi beszámolók elkészítése Speciális szakismeretek hiánya Minıségbiztosítás Az eredmények elterjesztése, közzététele A támogatás idejének lejárta után a projektek pénzügyi fenntarthatósága A támogatás idejének lejárta után a projektek szakmai fenntarthatósága egyáltalán nem probléma inkább nem probléma inkább probléma 74. Mennyire ért egyet a következı kijelentésekkel a saját mőködési területüket tekintve? (Kérem, jelölje!) Az állami szektor intézményei és a nonprofit szervezetek között gyakran merül fel pénzügyi ellenérdekeltség. Az állami szektor intézményei és a nonprofit szervezetek munkatársai között gyakoriak a személyes ellentétek. Az állami szektor intézményei gyakran "nem veszik komolyan" a civileket. A hatályos törvények számos területen nem motiválják az állami szektor intézményeit a nonprofitokkal történı együttmőködésre. Az állami szektor intézményei más szerepet szánnak a nonprofit szervezeteknek, mint amit azok fel akarnak vállalni. A nonprofit szervezetek jelentıs része nem rendelkezik megfelelı humán erıforrás kapacitással az állami szektor intézményeivel közösen megvalósítandó, nagyobb volumenő projektekhez. egyáltalán nem inkább nem probléma probléma inkább probléma 75. Mennyire ért egyet a következı kijelentésekkel a saját mőködési területüket tekintve? (Kérem, jelölje!) A piaci szektor szervezetei és a nonprofit szervezetek között gyakran merül fel pénzügyi ellenérdekeltség. A piaci szektor szervezetei és a nonprofit szervezetek munkatársai között gyakoriak a személyes ellentétek. A piaci szektor szervezetei gyakran "nem veszik komolyan" a civileket. A hatályos törvények nem teszik lehetıvé a piaci szektor szervezetei és a nonprofit szervezetek hatékony együttmőködését. A nonprofit szervezetek jelentıs része nem rendelkezik megfelelı humán erıforrás kapacitással a piaci szektor szervezeteivel közösen megvalósítandó, nagyobb volumenő projektekhez. egyáltalán nem probléma inkább nem probléma inkább probléma

24 file:///c:/1/kerdo/k76_78.htm 1 / : Véleménye szerint az állami, illetve piaci szervezetekhez képest a nonprofit szervezetek hátrányban vannak-e: (Kérem, jelölje!) szolgáltatások engedélyezése terén Miért gondolja így? Ha tud, kérem, említsen konkrét esetet! szolgáltatások fenntartása terén Miért gondolja így? Ha tud, kérem, említsen konkrét esetet! szolgáltatások mőködtetése terén Miért gondolja így? Ha tud, kérem, említsen konkrét esetet! szolgáltatások ellenırzése terén Miért gondolja így? Ha tud, kérem, említsen konkrét esetet! 77. Tagja-e szervezetük jelenleg valamelyik magyarországi szakmai hálózatnak? mégpedig (kérem, írja be!)

25 file:///c:/1/kerdo/k76_78.htm 2 / : Az eddigi tapasztalatai alapján:

26 file:///c:/1/kerdo/k79_82.htm 1 / : Az Önök szervezete hozzájut-e a következı szolgáltatásokhoz attól (azoktól) a szakmai hálózat(ok)tól, mely(ek)nek tagja? (Kérem, jelölje!) Folyamatkövetı tanácsadás a szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan Helyi fórumok szervezése Jogi tanácsadás Képzések szervezése Szakmai rendezvények szervezése Szakmai találkozók szervezése Érdekképviselet A szervezetek ellátása pályázati információkkal Pénzügyi tanácsadás Kommunikáció biztosítása a hatóságokkal / döntéshozókkal Szakmai partnerségek kialakulásának elısegítése koalíciós partnerségek kialakítása más hálózatokkal Szervezetfejlesztés Internetes hírlevél mőködtetése Nyomtatott hírlevél mőködtetése Partnerszervezetei adatbázis fenntartása a szervezetek szükségleteinek feltárása lobbianyagok kidolgozása, háttértanulmányok kidolgozása lobbianyagok eljuttatása a megfelelı döntéshozókhoz közvetlen egyeztetések a döntéshozókkal, közvetlen érdekérvényesítés nagyobb nyilvánosságú lobbiakciók szervezése 80. Szeretne-e többet megtudni a CÉHálózat munkájáról? (Kérem, jelölje!) 81. Kapcsolattartó neve: (Kérem, írja be!) 82. Kapcsolattartó elérhetıségei: (Kérem, írja be!) 83. Csatlakozna-e a CÉHálózat érdekvédelmi munkájához?

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló Statisztikai számjel: 18831322-9133-529-09 Adószám: 18831322-1-09 Közhasznúsági jelentés Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 4025 Debrecen, Török

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Stratégia áttekintı vázlat

Stratégia áttekintı vázlat Stratégia áttekintı vázlat Megnevezés ÁLTALÁNOS - GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG PROBLÉMA CÉL INTÉZKEDÉS JAVASLAT Törökszentmiklóson az életszínvonal egyre inkább elmarad az országos átlagtól (lásd

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0745-06/5 Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE Szekszárd 2011. február 25. Kara Ákos BEVEZETÉS 1. Helyzetértékelés 2. Kihívások, szők keresztmetszetek 3. A foglalkoztatási célkitőzés 4.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérség Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 1. Vezetıi összefoglaló A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület élve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozásának

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

7624 Pécs, Nagy Jenı u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 504-711 web: www.szociograf.hu e-mail: szociograf@szociograf.hu

7624 Pécs, Nagy Jenı u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 504-711 web: www.szociograf.hu e-mail: szociograf@szociograf.hu GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONT A PATIKAPIACI SZABÁLYOZÁS A LAKOSSÁG VÉLEMÉNYE TÜKRÉBEN 2010. 7624 Pécs, Nagy Jenı u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 504-711 web: www.szociograf.hu e-mail:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pályázó konzorcium elnevezése: Diófa PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerı-piaci program kidolgozásának és megvalósításának támogatására

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

2008. január 1-i állapot

2008. január 1-i állapot KOLLEKTÍV SZERZİDÉS azoknak a munkavállalóknak a számára, akiket az egészségügyi és szociális szakmák munkáltatóit tömörítı szakmai egyesület tagjai foglalkoztatnak 2008. január 1-i állapot 2. A KOLLEKTÍV

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A Sárospataki Járás Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zemplénihegység találkozásánál,

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Szomszédsági Program

Szomszédsági Program HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A 4012-106/2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés 8. téma: A horvát-magyar határtérség - a

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011.

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. 1 Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Terve: I. A 2010. évi közfoglalkoztatás adatai II. A 2011. évi közfoglalkoztatás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

BÉRKÖLTSÉG OPTIMALIZÁLÁSA CAFETERIA. SZJA változások. Az államháztartás 2013.évi elıirányzatának adóbevételei

BÉRKÖLTSÉG OPTIMALIZÁLÁSA CAFETERIA. SZJA változások. Az államháztartás 2013.évi elıirányzatának adóbevételei Bérterhek az EU országaiban BÉRKÖLTSÉG OPTIMALIZÁLÁSA CAFETERIA Írország Egyesült Királyság Portugália Szlovákia Spanyolország Dánia Görögország Lengyelország Csehország Finnország Hollandia Svédország

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális. Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális. Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Körjegyzőségből Polgármesteri Hivatal. A tartalomból: Itt a tavasz, a falu választ, az ország szavaz. Borverseny 2008. IV. évfolyam 3.

Körjegyzőségből Polgármesteri Hivatal. A tartalomból: Itt a tavasz, a falu választ, az ország szavaz. Borverseny 2008. IV. évfolyam 3. IV. évfolyam 3. szám Bükkösdi Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2008. MÁRCIUS Hírlap Önnek is ingyen jár! A tartalomból: Bányahírek Oktatás integráció Régi-új jegyző NyMTIT gyorsinfó 2. oldal

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A TISZAVASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA. Felülvizsgálat dokumentációja

TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A TISZAVASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA. Felülvizsgálat dokumentációja TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A komplex programmal segítendı kistérségeken kívül esı leghátrányosabb helyzető kistérségek fejlesztési és együttmőködési kapacitásainak megerısítése A hatékonyabb

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 92. szakaszának 2. bekezdése (A Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10., 101/10., 101/11., 93/2012., 62/13.,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Benchmarking könyvtárakban

Benchmarking könyvtárakban Istók Anna: Benchmarking érdemes vajon másoktól tanulni? A Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ és az érdi Csuka Zoltán Városi könyvtár tapasztalatai egy új teljesítménymérési módszer bevezetése

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Infrastrukturális fejlesztések a minıségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történı elısegítése érdekében

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25 EDF CSOPORT TARSADALMI FELELOSSEGVALLALAS MEGALLAPODAS FELÜLVIZSGÁLATA 2009. január 25 1/25 MEGÁLLAPODÁS AZ EDF CSOPORT SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓAN, amely létrejött : Az EDF,

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben