Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Nagy Eszter AVBK27 Testnevelő-egészségfejlesztő MSC 2015.

2 A magasugrás középiskolában oktatott technikája a) Nekifutás, lendületszerzés A flop technika egyik jellemzője a köríven történő nekifutás, lendületszerzés. A köríven történő futás oka, hogy az ugró létre tudjon hozni egy befelé döntött testhelyzetet. Ez főleg az utolsó 3-4 lépésnél fontos, mert az oldalra dőlés következtében a súlypont és a talaj közti távolság automatikusan csökkenni fog. Az előtte megtett lépések akár egyenes vonalon is történhetnek. Ennek az előnye, hogy a vízszintes sebessége nagyobb lesz, ami által jobb elugrási pozíciót tud elérni az ugró és hatékonyabb forgást tud kialakítani a levegőben. A lendületszerzésnek ritmusosnak kell lennie, hogy az oldalra dőlésből kialakuljon egy támaszpozíció, illetve a súlypont mélyebbre kerül, ami segíti az elrugaszkodást. b) Felugrás előkészítése A felugrás előtt a legfontosabb az utolsó három lépés. Ekkor az ugró megváltoztatja az egyes testrészeinek a helyzetét, hogy létrejöjjön a kitámasztás. A legutolsó lépésnél a törzs hátradöntött helyzetben helyezkedik el. Ezt úgy tudja elérni a tanuló, hogy az utolsó lépésként hosszan maga elé lép. A hosszú lépés következtében az ugró súlypontja mélyebbre kerül és abban a pillanatban mikor az ugró súlypontja már a támaszláb felett helyezkedik el a térdhajlítás mértéke ekkor lesz a legnagyobb. A kitámasztás pillanatában a test hátradöntött illetve kissé oldalra döntve helyezkedik el. Közvetlen a kitámasztás előtt mind a két kezét az ugró hajlítva hátra készíti. Ezáltal a vállak kissé visszaforognak. Mikor megtörtént a kitámasztás az ugró előretolja a csípőjét eközben az ugró lábat előre és lefelé nyomja. Ennek az oka, hogy a törzs lemarad. c) Felugrás A felugrásnál az egyik legfontosabb tényező a láb és a karok lendítő munkája. Amikor a kitámasztás megtörténik az ugró láb sarka fog legelőször talajt. Ilyenkor a lábfej előre néz, de kissé kifelé fordul a test dőlése következtében. Ez az a testhelyzet, ami az elugrás 2

3 után a test hossztengely körüli forgását teszi lehetővé. A talajfogás után a térdízület behajlik, aminek a következtében a felugrásban résztvevő izmok megnyúlnak, megfeszülnek. A lendítő lábnak és karnak a lendítés pillanatában gyors robbanásszerű mozdulatnak kell lennie, előre felfelé kell történni, ami miatt a függőleges irányú mozgás létrejön. Fontos a végtagok lendítésének az iránya is, hiszen ez indítja meg a törzs, forgó mozgását. d) Légmunka A repülés első pillanataiban a magasugró léchez képest az ugró teste oldalhelyzetben helyezkedik el. Tovább folytatódik a hossztengely körüli forgás. A légmunka első momentuma a csípő előre tolása és az ugró láb, lendítő láb mellé zárása. A csípő előre tolása következtében a test egy homorított testtartást vesz fel, és a térdek tovább hajlanak. Ebben a testhelyzetben ér az ugró a léc fölé. Először a fej és a léchez közelebbi kar megy át a léc fölött, ekkor a test lefelé forog, míg a lábak felfele mozognak. Ilyenkor az ugró össze csukódik, az-az a törzsét megemeli, ezáltal a csípője lefelé, míg a térde felfelé mozdul el. A légmunka utolsó mozdulata, mikor a térd kinyúlik és az ugró sarka is átlendül a léc felett. e) Talajra érkezés A talajra érkezés a hátra illetve a lapockákra történik. Azt, hogy az ugró biztonságosan érkezzen le, a karok mozgása és a függőlegesig emelt láb segíti. (Az atlétikai versenyszámok technikája, ugrások, Koltai Jenő, Szécsényi József) 3

4 1. A magasugrás legfontosabb versenyszabályai Általános A versenyzők sorrendjét sorsolással kell eldönteni közvetlen a verseny előtt. Minden verseny kezdetén az adott számban a főbírónak kell közölnie a versenyzőkkel a kezdőmagasságot és a magasságemeléseket is. Kísérletek A már korábban kihirdetésre került magasságok közül bármelyikén elkezdheti a versenyt az atléta. Magasságtól függetlenül minden versenyzőnek három kísérlete van. Ha három egymást követő sikertelen ugrást hajt végre a versenyző, akkor kiesik a versenyből. Kivéve, ha az első helyen holtverseny van. A versenyzőnek joga van lemondani az ugrási kísérletről, ha már volt egy, vagy több sikertelen ugrása, továbbá ugorhat egy következő magasságon. Azonban, ha lemondott egy magasságról, akkor ott már nem ugorhat többet, kivéve, ha az első helyért megy a verseny. Az a versenyző, aki egyedül maradt mindaddig ugorhat, amíg a versenyszabályok értelmében ki nem esik, az-az három rontott kísérlete van egy bizonyos magasságon. A léc emelése nem lehet növekvő, de legalább 2 cm-rel meg kell emelni, kivéve, ha a sportolók úgy döntenek, hogy a világcsúcs magasságba emeljék fel a lécet. Azonban ha egy versenyző marad, aki megnyerte a versenyt, de még van kísérlete a versenybíróval és a vezetőbíróval való egyeztetés után a versenyző kívánsága szerint kell emelni a lécet. A versenyzőnek az ugrást csak egy lábról köteles elrugaszkodni. Mérések Minden versenyben a méréseket pontosan kell végrehajtani. Magasugrásnál a léc magasságát a föld felszínétől mérjük merőlegesen. Minden magasságemelés után és az ugrás megkezdése előtt kötelező ellenőrizni. 4

5 Helyezések Ha kettőnél több versenyző ugrotta át ugyanazt az utolsó magasságot az-az holtverseny alakult ki elsősorban meg kell nézni, hogy melyik atlétának van kevesebb kísérlete a legutolsó magasságon. Ha ezt követően még mindig nem dőlt el a holtverseny, az egész versenyben az utolsó átugrott magasságig kinek volt kevesebb sikertelen kísérlete. Abban az esetben, ha még mindig nincs eredmény, a két versenyző között, akkor mind a ketten azonos eredményt érnek el kivéve, ha az első helyről van szó, mert ilyenkor szétugratás van. Abban az esetben, amikor nincs szétugratás, akkor a versenyzők dönthetnek úgy, hogy nem ugranak tovább. Ebben az esetben az első helyen is megmarad a holtverseny. Szétugratás Azok a versenyzők, akik között a holtverseny még fent áll minden magasságon egy kísérletük van addig, amíg el nem dől a verseny, vagy valamelyik atléta úgy nem dönt, hogy nem ugrik tovább. A szétugrást az utolsó magasságot követő meghatározott magasságon kell kezdeni. Ha ezen a magasságon volt érvényes kísérlet a lécet újból emelni kell, ha viszont a kísérletek sikertelenek voltak a lécet vissza kell tenni az előző magasságra. Ha van olyan versenyző, aki nem tesz kísérletet egy magasságon, az elveszíti az első hely megszerzésének lehetőségét. Így ha már csak egy versenyző maradt automatikusan ő lesz a győztes. (MASZ, Atlétika szabálykönyv, 2010) 5

6 2. A magasugráshoz kapcsolódó tantervi előírások Az általános iskola 1-4. évfolyamában a tanulók elsajátítják a mozgástanulás alapjait, majd a 4. évfolyamban már elkezdenek ismerkedni különböző technikai elemekkel. Jelen esetben a magasugrásnál az átlépő technikával. Ebben az évfolyamban el kell sajátítaniuk az átlépő technikát. Az 5. évfolyamban részletesebben tanulják és sajátítják el a már előbb említett technikát. Itt 5-8 lépés nekifutásból történi a magasugrás, amit hajlított, vagy nyújtott lábbal hajtanak végre a diákok évfolyamban már megismerkednek a guruló technikával is. Középiskolában a tanulók megismerkednek és elsajátítják a flop technika alapjait. Majd ha helyesen megtanulták a technikát 5-7 lépés nekifutásból versenyszerű végrehajtása a cél. (Kerettanterv 2013) 3. A flop magasugráshoz szükséges képességek Erő, gyorserő (kar-láb) Ugró állóképesség Robbanékonyság Mozdulatgyorsaság Ritmusérzék Téri tájékozódás Kinesztézis Ügyesség Hajlékonyság 6

7 4. A flop magasugráshoz szükséges izmok Karizmok - Kétfejű karizom (m. biceps brachii) - Háromfejű karizom (m. ticeps brachii) Hátizmok - Deltaizom (m. deltoideus) - Lapocka alatti izom (m.subscapolaris) - Mély hátizom (m. erector spinea) - Széles hátizom (m. latissimus dorsi) Hasizmok - Egyenes hasizom (m. rectus) - Külső ferde hasizom (m. obliquus externus) - Belső ferde hasizom (m. obliquus internus) Mellkas izmai - Nagy mellizom (m. pectoralis major) Csípőizmok - Csípő horpasz izom (m. psoos major) - Körteképű izom (m.piriformis) - Nagy farizom (m. gluteus maximus) Combizmok - Nagy combközelítő izom (m. adductor magnus) - Kétfejű combizom (m. biceps femoris) - Négyfejű combizom (m. quadriceps femoris) - Szabóizom (m. sartorius) Lábszárizmok - Elülső sípcsonti izom (m. tibialis arterior) - Lábikra izom (m. gastrocnemius) - Hosszú lábujjakat feszítő izom (m.flexor digitorium longus) (Miltényi; 1980) 7

8 5. A flop magasugrás előkészítő gyakorlatai A gyakorlat száma: 1 A gyakorlat megnevezése: Medicin gyakorlat Alkalmazási területe: osztály, ügyesség, robbanékonyság, láb ereje Eszközök: medicinlabda Gyakorlat leírása: Bokából felugrás a medicinlabdára, majd vissza kh-be. Kritikus momentum: nem bokából ugrik, nem tud megállni a medicin labdán Megjegyzés: - Változatok: - A gyakorlat száma: 2 A gyakorlat megnevezése: Lépegető Alkalmazási területe: osztály, törzs-végtagok erőfejlesztése Eszközök: - Gyakorlat leírása: A tanulók szórt alakzatban helyezkednek el a teremben, mellső fekvőtámaszban. Jelre bal lábbal a bal támasz kar mellé lépünk, következő jelre jobb lábbal a jobb támasz kar mellé. Következő jelre a bal lábbal visszalépünk a kh.-be, majd a jobb lábbal is. Kritikus momentum: Ha mellső fekvőtámaszban a csípő beesik, vagy túlságosan felemeli, akkor a mély hát izmok gyengék. Megjegyzés: a támasz kéz mellé lépjenek Változatok: ellenkező lábbal indítjuk a mozgást 8

9 A gyakorlat száma: 3 A gyakorlat megnevezése: Szökkenés hátsó fekvőtámasz helyzetében Alkalmazási területe: osztály, törzsizom erősítés Eszközök: medicinlabda Gyakorlat leírása: A tanulók szórt alakzatban helyezkednek el a tornateremben. Hátsó fekvőtámaszban, két boka között a labda. Jelre szökkenés a medicinlabdára lábzárással, majd vissza kh-be. Kritikus momentum: Leengedi a csípőjét Megjegyzés: - Változatok: lábzárás a levegőben A gyakorlat száma: 4 A gyakorlat megnevezése: Csípő emelés Alkalmazási területe: osztály, láberő Eszközök: zsámoly 9

10 Gyakorlat leírása: A tanulók felsorakoznak a zsámolysor előtt. Egy lábon szökdelve folyamatos zsámolyon átszökdelés. Megjegyzés: - Változatok: ellenkező lábbal A gyakorlat száma: 5 A gyakorlat megnevezése: Hip up Alkalmazási területe: osztály, törzsizom erősítés Eszközök: kosárlabda Gyakorlat leírása: A tanulók szórt alakzatban helyezkednek el a tornateremben hanyatt fekvésben talptámasszal. Jelre csípő emelést végeznek és átgurítják maguk alatt a kosárlabdát. Kritikus momentum: nem tudja felemelni a csípőjét és tartani Megjegyzés: olyan magasra emelje a csípőjét, hogy a kosárlabdát könnyedén át tudja gurítani. Változatok: a csípő megemelése után két gurítást végez 10

11 A gyakorlat száma: 6 A gyakorlat megnevezése: Séta hídba és vissza Alkalmazási területe: osztály, hajlékonyság, kinesztézis, téri tájékozódás Eszközök: Bordásfal Gyakorlat leírása: A tanulók a bordásfal előtt háttal helyezkednek el terpeszállásban karok magastartásban. Törzshajlítást végeznek, amíg a bordásfalat el nem érik. Utána fokonként fokozatosan lesétálnak hídba majd vissza. Kritikus momentum: vállak, gerinc merevsége Megjegyzés: minden bordásfokot érinteni kell Változatok: zárt lábbal A gyakorlat száma: 7 A gyakorlat megnevezése: Karizom fejlesztése Alkalmazási területe: osztály, kar gyorserő fejlesztő gyakorlat Eszközök: bordásfal, gumikötél Gyakorlat leírása: A tanulók a bordásfalnak háttal helyezkednek el. Karok hátsó rézsútos mélytartásban gumikötelet fogva. 1. ütemre karlendítés ameddig a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül, 2. ütemen keresztül mozgásszünet, 4. ütemre kar visszaengedése khbe. Kritikus momentum: ha nem tudja megállítani a lendítő karját vízszintes helyzetbe Megjegyzés: a felkar csak vízszintes vonaláig mehet Változatok: Másik kézzel is. 11

12 A gyakorlat száma: 8 A gyakorlat megnevezése: labda átadása a levegőben Alkalmazási területe: osztály, ügyesség, ritmusérzék Eszközök: kézilabda Gyakorlat leírása: A tanulók párokat alkotnak és szétszórva helyezkednek el. A tanuló dobja a labdát B -nek, aki a levegőben elkapja a labdát és vissza is dobja A - nak, aki szintén a levegőben kapja el a labdát és dobja vissza B -nek. Kritikus momentum: Rossz ütemben ugrik fel és a leérkezés után dobja a labdát. Megjegyzés: csak a levegőben kaphatja el és adhatja vissza a labdát Változatok:- A gyakorlat száma: 9 A gyakorlat megnevezése: Tárgyak elérése Forrás megjelölés: Alkalmazási területe: osztály, lábizom erősítése, ritmusérzék fejlesztése, robbanékonyság Eszközök: lufik 12

13 Gyakorlat leírása: A terem több pontjára lufikat lógatunk fel különböző magasságokba. Pár lépés nekifutás után egy lábról elrugaszkodva meg kell érinteni a fellógatott tárgyakat Kritikus momentum: nem egy lábról történik az elrugaszkodás Megjegyzés: egy lábról van az elrugaszkodás Változatok: (1003 Atlétika játék és gyakorlat, szerkesztő Dr. Kurt Murer) A gyakorlat száma: 10 A gyakorlat megnevezése: Sánta fogó Forrás megjelölés: Alkalmazási területe: osztály, lábizom erősítése, ugró állóképesség Eszközök: - Gyakorlat leírása: Az osztályt két csapatra osztjuk. Minden gyerek egy lábon szökdel, míg a másik lábunkat felhúzzuk a kezünkkel. Akit megfognak, foglyok lesznek. A csapattársak kiválthatják őket kézfogással. Kritikus momentum: A szökdelés futásba megy át. Megjegyzés: a felhúzott lábat nem engedhetik el Változatok: (1003 Atlétika játék és gyakorlat, szerkesztő Dr. Kurt Murer) 13

14 6. A magasugrás cél- és rávezető gyakorlatai A gyakorlat száma: 1 A gyakorlat megnevezése: Jump Forrás megjelölés: Saját Alkalmazási területe: 9-12 osztály - nekifutás sebességének megválasztása, elrugaszkodó láb kiválasztása Eszközök: - Gyakorlat leírása: Egyenes vonalon történő, lassú nekifutást követően erőteljes kitámasztás után felugrás térdlendítéssel és (páros) karlendítéssel, 90 f fordulattal. Kritikus momentum: Nekifutás sebességének a helyes megválasztása, illetve a felugrás felfele történjen, ne hátra felé. Megjegyzés: - Változatok: - A gyakorlat száma: 2 A gyakorlat megnevezése: Elrugaszkodás gumikötél előtt Alkalmazási területe: 9-12 osztály köríven történő nekifutás megéreztetése elrugaszkodással összekötve Eszközök: 2db magasugró állvány, 1db gumikötél Gyakorlat leírása: Köríven történő nekifutást követően elrugaszkodás az ugró lábról a lendítő láb felhúzásával, 90 fordulattal a gumikötél előtt úgy, hogy nem érünk a gumikötélhez. 14

15 Kritikus momentum: A kitámasztás nem megfelelő Megjegyzés: - Változatok: - A gyakorlat száma: 3 A gyakorlat megnevezése: Fuss és hopp Alkalmazási területe: 9-12 osztály lendületszerzés és a felugrás összekapcsolása Eszközök: Svédszekrény Gyakorlat leírása: Köríven történő nekifutás után elrugaszkodás 90 fordulattal, érkezés ülésbe. Kritikus momentum: Ha túl nagy a nekifutás sebessége nekirohanhat a szekrénynek, illetve nem merőlegesen érkezik a szekrényre. Megjegyzés: Ha van, ugródom azzal is helyettesíthető a svédszekrény. Változatok: - 15

16 A gyakorlat száma: 4 A gyakorlat megnevezése: Tempóugrás Alkalmazási területe: 9-12 osztály felugrást követően ívképzés Eszközök: Segítő társ Gyakorlat leírása: A pár egyik tagja háttal áll a társának. Páros lábról történik az elrugaszkodás fölfelé kissé hátra. A pár másik tagja a társa derekát fogva segíti a felfelé ugrást. Kritikus momentum: túlságosan hátra ugrik a tanuló. Megjegyzés: - Változatok: 3 lépésből történik az elrugaszkodás A gyakorlat száma: 5 A gyakorlat megnevezése: Higanymozgás Forrás megjelölés: Saját Alkalmazási területe: 9-12 osztály ívhelyzet megéreztetése, talajra érkezés előkészítése. Eszközök: Fit-ball Gyakorlat leírása: A fit-ball labdán hanyatt fekvésbe helyezkedünk el. Addig nyújtózkodnak, amíg a kezükkel el nem érik a szőnyeget, majd tovább csúszunk, és hanyatt fekvésbe érkeznek, láb a labdán. Kritikus momentum: - Megjegyzés: Megérezhető a homorított testhelyzet. Változatok: - 16

17 A gyakorlat száma: 6 A gyakorlat megnevezése: Ugorj a mélybe Forrás megjelölés: Saját Alkalmazási területe: 9-12 osztály légmunka, talajra érkezés Eszközök: Magasugró állvány, gumikötél, szivacs domb Gyakorlat leírása: Szekrényen állva egy magasabb helyről alacsonyabb helyre végzi az ugrást. Páros lábról hajtja végre a flop technika légmunkájának megfelelően. Kritikus momentum: Egyből hátra felé ugrik, akkor neki ugrik a gumikötélnek. Megjegyzés: Ha már mindenki biztonságosan végzi a gumikötél helyett használható a magasugró léc. Változatok: - A gyakorlat száma: 7 A gyakorlat megnevezése: Dobj egy hátast Forrás megjelölés: Saját Alkalmazási területe: 9-12 osztály alacsonyabb helyről történik az elrugaszkodás Eszközök: magasugró állvány, gumikötél, szivacs domb 17

18 Gyakorlat leírása: A tanulók háttal állnak az ugróhelynek. Helyből kell átugrani a kifeszített gumikötelet a flop technikával. Kritikus momentum: nem felfelé történik az ugrás Megjegyzés: Gumikötél helyett használható a magasugró léc. Változatok: - A gyakorlat száma: 8 A gyakorlat megnevezése: Gurulj fel! Forrás megjelölés: Saját Alkalmazási területe: 9-12 osztály talajra érkezés után guruló átfordulás hátra Eszközök: szőnyeg, dobbantó/magasabb szőnyeg Gyakorlat leírása: A szőnyegről guruló átfordulást végez a tanuló hátra, úgy hogy a támasz a dobbantó előtt van és az érkezés a dobbantó tetejére történik. Kritikus momentum: Gyenge a kar és nem tudja feltolni magát. Megjegyzés: Dobbantó helyett használható magasabb szőnyeg Változatok:- 18

19 A gyakorlat száma: 9 A gyakorlat megnevezése: Forrás megjelölés: Saját Alkalmazási területe: 9-12 osztály flop technika csiszolása Eszközök: magasugró állvány, magasugró léc, gumikötél, szivacsdomb Gyakorlat leírása: Három lépésből flop technikával magasugrás. Kritikus momentum: Nem köríven történik a lendület vétel, kitámasztáskor a súlypont előre kerül, nincs kar illetve láblendítés, a lécvételkor nem megfelelő az ívhelyzet. Megjegyzés: gumikötél helyett használható a magasugró léc. Változatok: Több lépésből végezhető A gyakorlat száma: 10 A gyakorlat megnevezése: Magasugró versenyek Forrás megjelölés: Saját Alkalmazási területe: 9-12 osztály flop technika tökéletesítése Eszközök: magasugró állvány, magasugró léc, szivacsdomb Gyakorlat leírása: A tanulók íves nekifutásból hajtják végre az ugrást Kritikus momentum: kitámasztás, elrugaszkodás Megjegyzés: - Változatok: - 19

20 7. Irodalomjegyzék (a felhasznált irodalom megjelölése hivatalos formában) Kerettanterv 2013, testnevelés és sport évfolyam Koltai Jenő, Szécsényi József Az Atlétikai versenyszámok technikája, ugrások, Budapest, 1996 Kurt Murer Atlétika játék és gyakorlat, Dialóg Campus, 2001 Magyar Atlétika Szövetség Atlétika szabálykönyv, 2010 Miltényi Márta (1980) A sportmozgások anatómiai alapjai, Sport, Budapest 20

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Atlétika SMDLTE2202 Szakács Tibor HKND4Z

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Készítette Marton Kristóf Testnevelő tanár

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós koltai.miklos@bdpk.nyme.hu Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Beadandó dolgozat ATLÉTIKA SMDLTE 2202 Távolugrás oktatása középiskolában Készítette: Varga Áron Szak: Testnevelés

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA A MAGASUGRÁS OKTATÁSA általános iskola Készítette: Börzsönyi Judit testnevelőtanár msc 2011/12 Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Diszkoszvetés a középiskolában Az atlétika gyakorlata és módszertana SMALTE 2202 Készítette: Becker János Testnevelő

Részletesebben

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 KÉSZÍTETTE: PŐDÖRNÉ SZILOS

Részletesebben

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Távolugrás előkészítő és rávezető

Részletesebben

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Budai Róbert Testnevelő tanár, játék és szabadidő-szervező

Részletesebben

A flop magasugrás oktatása a középiskolában

A flop magasugrás oktatása a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Oktató: Dr. Koltai Miklós A flop magasugrás oktatása a középiskolában

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Flop magasugrás

A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Flop magasugrás Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Flop magasugrás Készítette: Szalai Zsolt Neptunkód: MMIAG2 Szak:

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév Atlétika SMDLTE 2202 A diszkoszvetés Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév I. rész A diszkoszvetés szabályai Hivatalos dobószerek - Nemzetközi versenyeken

Részletesebben

A súlylökés általános iskolában való oktatása

A súlylökés általános iskolában való oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolában való oktatása Atlétika SMDLTE2202 Zakál Simon Edina wzktdt Felépítése a dolgozatnak

Részletesebben

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Für Attila G8C5WR 1. A gátfutás technikája A

Részletesebben

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára T1 Futások 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

http://www.50plusz.hu/praktikak/mozgassor/gerinctorna

http://www.50plusz.hu/praktikak/mozgassor/gerinctorna http://www.50plusz.hu/praktikak/mozgassor/gerinctorna Gerinctorna A gerinctorna segíti a gerinc épségének fenntartását, tehát nemcsak a gerincbántalmak kezelésének, hanem azok megelőzésének fontos eszköze.

Részletesebben

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán 2014/2015. tanév I. félév Sólymos

Részletesebben

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 1 Benki Tamás Tartalom: 1.

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Rövidtávfutás, térdelőrajt középiskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Atlétika SMDLTE2202 Készítette: Döbröntei Máté Szak: Testnevelő

Részletesebben

A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás

A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Papp Dávid Q6I9TA Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz

Részletesebben

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet CSÍPİÍZÜLET MOZGATÓK A csípıízület mozgatók az articulatio coxaera (acetabulum-caput femoris) hatnak, ahol a törzs súlya az

Részletesebben

Izmok funkcionális anatómiája

Izmok funkcionális anatómiája Izmok funkcionális anatómiája Az emberi izomrendszer Arcizmok: 2 nagy körkörös lefutású mimikai izom: musculus orbicularis oris 4 kis, ajkakat mozgató mimikai izom: musculus orbicularis oculi m. levator

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Dr. Koltai Miklós Név: Konrád Hajnalka

Részletesebben

A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai

A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai I 2. SZ. MELLÉKLET A MAZSORETT MOZGÁSANYAGA I. A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai Szerkesztette: Geisztné Gogolák Éva, Szurominé Balogh Adrienn Bevezetés A Magyar Majorette

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

TRIGGER- ÉS TENDERPONT

TRIGGER- ÉS TENDERPONT TRIGGER- ÉS TENDERPONT - SPECIÁLIS MANUÁLIS TERÁPIA - Írta: Kanyó Ildikó, gyógytornász, manuálterapeuta, sportfizioterapeuta Kanyó Ildikó - 2015.05.20. - Dornterápia - Speciális gerincterápia PhysioVit

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. T1 U11 és U13 korosztály számára 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) áll fel a futás irányával megegyezően, egy oszlopban. 2. A

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe.

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. Gyakorlatsor 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. 4. Karemelés oldalsó középtartásba. 5. Kar leengedés

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Atlétika. A magasugrás középiskolában oktatott technikája. Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézete

Atlétika. A magasugrás középiskolában oktatott technikája. Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézete Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézete Atlétika A magasugrás középiskolában oktatott technikája Készítette: Debreczeni Luca Dóra Szak: Tesnevelő- egészségfejlesztő

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a.

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. TM Használati utasítás 2 Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a.,

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

Nyugat- Magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Magasugrás középiskolai gyakorlatainak az oktatása

Nyugat- Magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Magasugrás középiskolai gyakorlatainak az oktatása Nyugat- Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Magasugrás középiskolai gyakorlatainak az oktatása Flop magasugrás Atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202

Részletesebben

ISK - Progym JÉGKORONG

ISK - Progym JÉGKORONG Száraz tesztek U18-20 ISK - Progym JÉGKORONG Nap 1 1. Pihenőpulzus 2:2 2. Reggelihőmérséklet 2:3 -"- 3. Magasság 1:1 4. Suly 1:2 -"- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Tisztelt Vásárló, gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta az új ENERGETICS fitnesz berendezést. A testgyakorlások elvégzésekor kellemes szórakozást és sok sikert

Részletesebben

Kató Csaba Kaczur Kinga, 2015 konzulens

Kató Csaba Kaczur Kinga, 2015 konzulens Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Ápolás és betegellátás Gyógytornász szakirány Gyorsasági görkorcsolyázók erőfejlesztése az alapozási időszakban és erőnléti állapotuk összehasonlítása sportoló és nem

Részletesebben

A csípõkopás gyógytornája

A csípõkopás gyógytornája A csípõkopás gyógytornája Az alábbi tornagyakorlatok leginkább az elsõ és második stádiumban ajánlottak. Csak saját felelõsségre végezhetõk! Nem helyettesítik az egyéni állapotnak megfelelõ, szakember

Részletesebben

Fekvekezelés, négykezes kezelés

Fekvekezelés, négykezes kezelés Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Konzerváló Fogászati Klinika Fekvekezelés, négykezes kezelés Dr. Bonczföldi-Pozsgay Sarolta Hogyan képzeled el magad ~20-30 év fogorvosi munka után? Fogorvosi tevékenység

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5 Szent-Györgyi Albert:"Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettrekész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni

Részletesebben

Erőnléti edzés új útjai

Erőnléti edzés új útjai Erőnléti edzés új útjai Mi a feladata az erőnléti edzőnek? A sportolók általános fizikai felkészítése arra, hogy a vezető edző speciális edzésmunkája a legmagasabb hatásfokkal érvényesüljön. Csapat, vagy

Részletesebben

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban A kiadvány az elnyert TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2009-0047 Egészségmegőrzés a Dunanett Kft-nél pályázat részeként készült 2 A Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév VERSENYKATEGÓRIA: CSAPATVERSENY A verseny célja a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanuló középiskolások rendészeti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához.

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás

Részletesebben

A súlylökés oktatása középiskolában

A súlylökés oktatása középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés oktatása középiskolában Pődör Ramóna L4C2U2 A becsúszásos lökés végrehajtásának szakaszai (jobb kezes

Részletesebben

A kajakosokra jellemző sportág specifikus mozgás a sérülések szemszögéből

A kajakosokra jellemző sportág specifikus mozgás a sérülések szemszögéből A kajakosokra jellemző sportág specifikus mozgás a sérülések szemszögéből 1. rész A kajak egy csodálatos sportág, a világszínvonalú versenyeken való eredményes szerepléseinket megszámlálhatatlan remek,

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

Átlépő magasugrás technikájának oktatása az általános iskolában

Átlépő magasugrás technikájának oktatása az általános iskolában Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Átlépő magasugrás technikájának oktatása az általános iskolában Dr. Koltai Miklós SMANTE2202 Az atlétika gyakorlata

Részletesebben

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500 Blood Circulatory Massager Termék száma: 1500 Kérjük figyelmesen olvassa el a mellékelt leírást mielőtt ezt a terméket használatba venné. A későbbi időkre is tartalmaz információkat, abban az esetben,

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA. Varga Viola DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA. A myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése. Varga Virág és Gyenes Péter rajzaival

DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA. Varga Viola DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA. A myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése. Varga Virág és Gyenes Péter rajzaival Varga Viola DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA A myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése Varga Viola DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA A myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése Varga Virág és Gyenes Péter rajzaival

Részletesebben

A távolugrás általános iskola felső tagozatának oktatási gyakorlatai

A távolugrás általános iskola felső tagozatának oktatási gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás általános iskola felső tagozatának oktatási gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Tebeli György JRHGJL A súlylökés oktatása a

Részletesebben

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon A testnevelés és a sport sajátosan összetett műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív

Részletesebben

A távolugrás oktatásának gyakorlatai

A távolugrás oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET A távolugrás oktatásának gyakorlatai Általános iskola, felső tagozat Készítette: Simon Bence Egészségfejlesztő- Testnevelő

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 54 726 01 Gyógy- és sportmasszőr Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési

Részletesebben

BASEBALL ABC Szabálymagyarázat kezdők részére

BASEBALL ABC Szabálymagyarázat kezdők részére Létszám, játékidő, pálya, pozíciók, felszerelés BASEBALL ABC Szabálymagyarázat kezdők részére A játékot két, 9-9 fős csapat játssza egymás ellen. Mérkőzésidő nincs, a játék nem időhöz kötött, hanem 9 játékrészből

Részletesebben

Mozgásrendszer. A vállövre ható izmok működése

Mozgásrendszer. A vállövre ható izmok működése Mozgásrendszer 1 A vállövre ható izmok működése A vállat emelő izmok (a clavicula acromialis végét és a scapulát emelő izmok): (max. 40º) m. levator scapulae, A vállat süllyesztő izmok (a clavicula acromialis

Részletesebben

Hüvelyszárazság? Beszélnünk kell errôl is! A gátizomzat

Hüvelyszárazság? Beszélnünk kell errôl is! A gátizomzat gatizomtorna_belivek_2c 17.1.2008 10:08 Page 1 17 Hüvelyszárazság? Beszélnünk kell errôl is! Hüvelyszárazság, égô érzés, feszülés, viszketés, fájdalmas, örömtelen aktus? Sokkal több nôt érint, mint gondolná!

Részletesebben

Cikk szám: 1238 Használati utasítások

Cikk szám: 1238 Használati utasítások Cikk szám: 1238 Használati utasítások FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. Mielőtt ezt vagy bármilyen más edzést elkezdene, konzultáljon kezelő orvosával. Kérje orvosa segítségét annak meghatározásában, hogy

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A FIGYELMEZTETÕ MATRICA FELHELYEZÉSE

TARTALOMJEGYZÉK A FIGYELMEZTETÕ MATRICA FELHELYEZÉSE TARTALOMJEGYZÉK Figyelmesztetõ matrica elhelyezése..........................................2 Fontos óvintézkedések....................................................3 Használat elött...........................................................4

Részletesebben

Fejlesztő neve: BEDŐNÉ SZŰCS TÜNDE. Tantárgy: TESTNEVELÉS. Tanóra / modul címe: KRITÉRIUM ORIENTÁLT OKTATÁS A TESTNEVELÉS ÓRÁN

Fejlesztő neve: BEDŐNÉ SZŰCS TÜNDE. Tantárgy: TESTNEVELÉS. Tanóra / modul címe: KRITÉRIUM ORIENTÁLT OKTATÁS A TESTNEVELÉS ÓRÁN Fejlesztő neve: BEDŐNÉ SZŰCS TÜNDE Tantárgy: TESTNEVELÉS Tanóra / modul címe: KRITÉRIUM ORIENTÁLT OKTATÁS A TESTNEVELÉS ÓRÁN 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása: Szakvezető tanárként 5 éve foglalkozom

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai

A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMALTE2202 Vörös Dániel F1EQHZ Testnevelés- Játék

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

Síelni balesetmentesen

Síelni balesetmentesen Síelni balesetmentesen téli üdülés és a gondtalan síelés alapja, akár alpesi síelésrõl, akár sífutásról, akár hódeszkázásról is van szó, a jól felépített edzésprogram. hideg közeledtével a téli sportok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1.

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Kecskemét, 2016. január 24. VASÁRNAP 09.30 A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a gyermek korosztály számára a téli időszakban teremverseny

Részletesebben

Programterv Adventtől Vízkeresztig Sportprogramok

Programterv Adventtől Vízkeresztig Sportprogramok Programterv Adventtől Vízkeresztig Sportprogramok 1-4. osztály Időpont Tevékenység Helyszín Résztvevők Eszközszükséglet Felelős 2014.12.05. Mikulás kupa Tornaterem 1-4. osztály -5-5 piros, narancs, kék,

Részletesebben