Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév"

Átírás

1 BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

2 A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók a testnevelés órák keretein belül sajátítják a diszkoszvetés alapvető technikáját. A diszkoszvetés az atlétikai dobószámok közé tartozik. A diszkosz leginkább két összefordított tányérhoz hasonlít, melynek belseje tömör, illetve üreges. Általában fából készül pereme pedig legömbölyített fém, mely a diszkosz fogását segíti. A diszkosznak meg kell felelnie a megfelelő súly és méret elvárásainak. A diszkosz fém peremétől a közepe felé kell vastagodnia egészen addig, míg el nem érni a középponttól 25cm- re körbefutó vonalat. A diszkosz súlya eltérő lehet a különböző korcsoportokban. A nők minden esetben 1 kg-os diszkosszal dobnak, a férfiak 1,5kg-től 2kg-ig változó diszkosszal dobnak. A diszkoszvetés egy sajátos méretű dobókörből történik. Átmérője 2,5 m, melyet a 6mm vastag perem szegélyez. A dobás érvényességét a dobókörbe eső diszkosz nagyban meghatározza (kivéve, ha valamilyen szabálytalanság történik). A diszkoszvetés technikáját három szakaszra bontjuk I. szakasz: A forgás megkezdésétől a levegőbe jutás pillanatáig - A diszkoszt úgy kell helyesen fogni, hogy a perem a négy ujjperec pedig párhuzamos egyenest alkot a diszkosz szimmetria tengelyével. Az ujjak nyitott helyzetben támasztják a diszkoszt. - Felállás, elő lendület: A felállási mód három féle képen történhet. A dobás irányának háttal a lábak a körfelezőtől egyenlő távolságra helyezkednek el. Ezt a felállási módot alkalmazzák a legtöbben. A másik felállási mód, annyiban különbözik az előzőtől, hogy a bal láb a körfelezőn helyezkedik el. A harmadik felállás szerint a dobó jobb oldala a dobás irányába mutat. - A pördület megkezdésekor elő lengetéssel, de nélküle is megkezdődhet a dobás ezt az egyéni stílus határozza meg. A bal kar nyitó mozdulatot végez, ennek idejében a jobb láb forgató toló munkát végez és a bal oldali csípő, térd és boka is dobás irányába fordul. A két láb támaszos helyzetben szükséges megszerezni a forgással lehető legnagyobb sebességet. II. szakasz: - Pördület a levegőben, a lábbal indított forgás az egész testre kihat, ugyanakkor a kidobó helyzetbe érkezéskor a felső test a dobás irányához képest lemarad. III. szakasz: - Egy láb támaszos helyzetben történik a talaj fogása. A jobb láb talajfogásának pillanatában a diszkosz fogása alatt a legmagasabb ponton kell, hogy elhelyezkedjen. A jobb láb előfeszített állapotban van. - Két láb támaszos helyzetben növelhető a szer kirepülési sebessége, mely a dobás távolságát határozza meg. Ez a dobás kulcsmozzanata. A medence és a vállak tengelye egymáshoz képest fordított helyzetben vannak. Ekkor kapcsolódnak be a legnagyobb, legmeghatározóbb izmok. - A kidobás támaszból és levegőből is történhet. Ekkor a diszkoszt a levegőbe kell juttatni, a diszkosz állásszögét a forgási szög biztosítja. - A véghelyzetben a dobónak a dobókörben maradását biztosítja a lábváltás. (Bosnyák, 2010) 1

3 A diszkoszvetés legfontosabb szabályai A hivatalos dobószereket a nemzetközi versenyeken az IAAF határozza meg. A szereket csakis a szervező bizottság által biztosíthatja, így más szereket használni nem lehet. A versenyzők sorrendjét sorolás útján határozzák meg. Két bemelegítő dobással rendelkezik minden versenyző megfelelő sorrendben. Amennyiben a versenyzők 8-nál többen vannak az esetben a nyolc versenyző, akik a legnagyobbat dobtak még három kísérlettel rendelkeznek. Nyolcadik helyen álló holtversen esetében mindkét versenyző jogosult a dobási kísérletre. Ha a versenyzők száma nyolc van annál kevesebb mindenki hat kísérlettel rendelkezik. A dobási kísérlet csakis nyugalmi helyzet után lehetséges. A dobás csak akkor szerez érvényességet a szer szektoron belül esett le illetve a versenyző a dobókörben maradt. A dobásokat azonnal le kell mérni. A legjobb dobást kell a végső sorrend felállításakor felhasználni. Holtverseny esetében a második legjobb dobás az érvényes. A dobónak a dobás megkezdéséig 90mp áll a rendelkezésére. A két dobás közt minimum 3 perc áll a versenyzők rendelkezésére. A szert visszafelé dobni Tilos! (Bosnyák, 2010) A diszkoszvetéshez kapcsolódó tantervi előírások (tananyag, követelmények) az adott iskolafokon. A diszkoszvetést középiskolában oktatjuk, de az előkészítő gyakorlatokat már általános iskolában is lehet alkalmazni. Meg kell tanulniuk a dobásformákkal kapcsolatos gyakorlatokat. Hajítás, lökés, vetés, optimális kidobási szög, sebesség, magasság végrehajtását. Közép szintű érettségin nem választható diszkoszvetés. Emeltszintű érettségi követelménye: (választható a dobószám) diszkoszvetés Lányok minimum szint: 20m 1kg-os diszkosszal Fiúk minimum szint: 28m 1,5kg-os diszkosszal Aki nem éri el a minimum szintet, nem kaphat pontot. Elérhető pontok az emeltszintű érettségin Lányok Fiúk 5pont pont pont pont pont

4 A diszkoszvetés oktatásának előfeltételei (konkrétan milyen kondicionális és koordinációs képességek kialakítására van szükség - a gyakorlatok közt kell lenni minden megjelölt képesség fejlesztésére alkalmas gyakorlatnak) Kondicionális képesség fejlesztésben szükséges a gyorsaság és az erő fejlesztése, szükséges, hogy a tanulók olyan szintre jussanak, amely lehetővé teszik számukra, hogy 1 kg -os diszkosszal tudjanak dolgozni, illetve végre tudják hajtani a tanulási folyamatokat. Dominánsan a diszkoszvetéshez a kar és a törzs izmait szükséges megerősíteni. Természetesen a lábizom erősítése sem elhanyagolható. Karizom - Eldobás vagy lökés álló helyből tömött labdával, változatai térdelésből, ülőhelyzetből, fekvésből - Eldobás gyakorlása gumikötéllel (húzás) - Karemelések tárcsával, vagy kézi súlyzóval, fekvésben tárogatás Törzsizom - Törzsfordítás terhelés nélkül, terheléssel - Füles súlyzó lendítése egy karral, páros karral Lábizom - Guggolások saját testsúllyal, medicinlabdával, súlyzóval - Mélybe ugrások saját súllyal, súllyal a kézben Koordinációs képességek: térérzékelés, kinesztézia, egyensúly érzék, ritmus érzék. Térérzékelés: tükör előtt végzett gyakorlatok, bonyolult kar -láb kombinációk, megváltozott térben végeztetett feladatok, padon, szekrényen Kinesztézia:kar- lábgyakorlatok különböző változatokban, utánzás, tükör előtt hibajavítás Egyensúlyérzék: egy lábon végzendő gyakorlatok, különböző tartásos elemek, pl.: padon, gerendán Ritmus érzék: ütemre történő sajátos feladatok a legegyszerűbbtől a nehezebb ritmusgyakorlatokig, szökdelő gyakorlatok ritmusra, zenére, számolásra. 3

5 Mely izmok vesznek részt dominánsan a technika kivitelezésében? (Felsorolás latin elnevezéssel - a gyakorlatok közt kell lenni minden megjelölt izom vagy izomcsoport fejlesztésére alkalmas gyakorlatnak) m. deltoideus (deltizom) m. latissmimus dorsi (széles hátizom) m. oblicuus abdominis (ferde hasizom) m. levator scapule (lapocka emelőizom) m. pectoralis major (nagy mellizom) m. oblicuus abdominis externus (ferde hasizom) m. oblicuus abdominis internus (belső ferde hasizom) m. quadratus femoris (négyfejű combizom) m. tricepsz surae (háromfejű lábszár izom) m. biceps femoris (kétfejű combizom) m. gluteus maximus ( nagy farizom) A diszkoszvetés előkészítő gyakorlatai 1. Hason fekvésben törzsemelés medicinlabda átgurítása emelt mellkas alatt Alkalmazási terület: középiskola, 9-10 évfolyam A gyakorlat célja: törzsizomzat erősítése Szükséges eszközök: tanulónként 1 medicinlabda Résztvevők száma: egész osztály Gyakorlat leírása: hason fekvésben törzsemelés közben, a medicinlabdát át kell gurítani a tanulóknak megemelkedett felsőtest alatt. Ismétlésszám:3x 10 gurítás 4

6 2. Szökdelő sorverseny megemelt paddal Alkalmazási területe: középiskola 9. évfolyam A gyakorlat célja: lábizomzat erősítése illetve ritmusérzék kialakítása Szükséges eszközök: csapatonként: 1 db 4 m-es tornapad A résztvevők száma: az egész osztály 4 fős egyenlő számú csapatokra osztva A gyakorlat leírása: a csapat terpeszállásban a pad felett helyezkedik el, két kézzel emelik fel a tornapadot, majd jelre helyben szökdelnek, majd a második jelre szökdeléssel haladás az adott irányba, adott pontig. Ismétlésszám: 4x Változatai: egyesével zsámollyal, váltóversenyben 3. Szabadulj a labdától! Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: dobásokkal a váll és a kar erejének fejlesztése Eszközök: röplabda pálya, röplabdaháló, 6db röplabda 5

7 A résztvevők száma: egész osztály, két egyenlő csapatra bontva A gyakorlat leírása: játéktér röplabda pálya területe. A saját térfélen levő labdát csak dobással lehet az ellenfél térfelére átjuttatni. Az a csapat nyer, amelyiknek a térfeléről egy pillanatra az összes labda eltűnik. Ekkor síppal a tanár jelzi a pontot. Változatai: labdák száma 10, labda változtatása röplabda, kosárlabda, 2x 4 játékos kézilabda méretű pálya, kézilabda méretű pálya fele 4. Pókkézilabda medicinlabdával Alkalmazási terület: középiskola évfolyam Gyakorlat célja: kar és törzs erőfejlesztése Eszközök: tornaterem, 1 db medicinlabda, 2 db kapu A résztvevők száma: 2 egyenlő számú csapat 2X 6 fő A gyakorlat leírása: a tornateremben 10 X 10-es terület alkotja a pályát. A pálya két végén a két kapu. Cél az, hogy a medicinlabdát a szabályok szerint az ellenfél kapujába kell juttatni. Az a nyertes, aki több gólt szerez. Szabály: csak pókjárásban szabad közlekedni, a medicinlabdát két kézzel kell a kapuba helyezni. Változatai: kosárlabda pálya, röplabda pálya, kilós medicin labda, 5. Falra dobó verseny Alkalmazási terület: középiskola évfolyam 6

8 Gyakorlat célja: kar izmainak fejlesztése Eszközök: 2 db kézilabda, 2 db zsámoly A résztvevők száma: az osztály két csapatra bontva A gyakorlat leírása: feladat az, hogy a falnak kell dobni a kézilabdát a zsámoly mögül,a cél az hogy a falról minél messzebbre pattanjon vissza a labda. Ismétlésszám: minden tanuló 2x dobjon legalább Változatai: kilépéssel, háttal felállással 6. Mászd körbe a párod! Alkalmazási területe: középiskola 9. évfolyam A gyakorlat célja: A szervezet általános erőfejlesztése, egyensúly érzék fejlesztése Szükséges eszközök: - A résztvevők száma: egész osztály párokat alkotva A gyakorlat leírása: a páros A tagja felugrik a B hátára, és a derekánál megpróbálja körbemászni úgy, hogy ne kelljen közbe a lábát a talajra tennie. Közben B csak a stabil egyensúlyozással segítheti társát, kézzel nem foghatja meg. Majd csere. Ismétlésszám: 4-4 kísérlet Változatok: balról- jobbra, jobbról- balra 7

9 7. Kakasviadal Alkalmazási területe: középiskola 9. évfolyam A gyakorlat célja: az egyensúly, a dinamikus láberő megerősítése Szükséges eszközök: - A résztvevők száma: Az egész párokat alkotva, azonos testarányú tanulók A gyakorlat leírása: párokban szökdelés közben vállal ütköznek, meg kell próbálni a társat kibillenteni az egyensúlyából. Ismétlésszám: 10 kísérlet Változatok: másik lábon, páros lábon 8.Szökdelés bordásfalnál Alkalmazási területe: középiskola évfolyam A gyakorlat célja: a láb dinamikus erejének növelése, a vállöv nyújtása Szükséges eszközök: bordásfal A résztvevők száma: 1 bordásfalnál 4 fős csoportokat alkotva A gyakorlat leírása: mindig egy tanuló dolgozik. Mellső oldalállás a bordásfalnál. Páros kézzel váll magasságban kell a bordásfalat fogni. Szökdelés 3X a talajon, majd nyújtott karral felugrás a bordásfalra 1x térdrugózás, majd lábnyújtással ismét szökkenés a talajra. Csere 8

10 Ismétlésszám: Minimum 10x. Maximum 15 Változatai: jobb, bal láb 9. Törzsfordítás medicinlabdával Alkalmazási terület: középiskola, 9-10 évfolyam A gyakorlat célja: törzsizomzat megerősítése Szükséges eszközök: minden tanulónak 1 db medicinlabda Résztvevők száma: egész osztály, párokba rendeződve Gyakorlat leírása: terpeszállás, a medicinlabdát mellső középtartásból indítva jobbra, majd balra törzsfordítást végeznek. A gyakorlat közben a karok folyamatosan nyújtva vannak. Ismétlésszám: 3x8 Változatai: ülésben 10.Törzshajlítás, törzsdöntés medicinlabdával Alkalmazási terület: középiskola, 9-12 évfolyam A gyakorlat célja: törzsizomzat megerősítése Szükséges eszközök: minden tanulónak 1 db medicinlabda 9

11 Résztvevők száma: egész osztály Gyakorlat leírása: terpeszállás, törzsdöntés előre, karok magas tartásban medicinlabdával majd törzshajlítással, talajérintés a medicinlabdával. Ismétlésszám: 3x8 10 db rávezető gyakorlat 1. A diszkosz fogása Alkalmazási területe: 9. osztály A gyakorlat célja: helyes és biztonságos szerfogás kialakítása Szükséges eszközök: minden tanulónak egy diszkosz Résztvevők száma: egész osztály A gyakorlat leírása: a diszkoszt a tanulók a kezükbe veszik, a diszkoszt úgy kell helyesen fogni, hogy a perem a négy ujjperec pedig párhuzamos egyenest alkot a diszkosz szimmetria tengelyével. Az ujjak nyitott helyzetben támasztják a diszkoszt, a diszkoszt előre hátra lengetik vállból, ingaszerűen Kritikus momentum: a diszkoszra nem szabad ráfogni, a diszkosz csak az utolsó ujjperceken támaszkodhat. Megjegyzés, változatok: nyolcast ír le a teste előtt a diszkosszal 10

12 2. Előlengetés Alkalmazási területe: 9. osztály A gyakorlat célja: előlengetés elsajátítása, kar láb munkájának összehangolása Szükséges eszközök: tanulóként egy diszkosz Résztvevők száma: egész osztály A gyakorlat leírása: oldalfelállásban, terpeszben vagyis dobó terpeszben helyezkednek el a tanulók. Törzsfordítással a diszkoszt hátra lendítik, eközben a térdet hajlítják, súlypontjukat a talaj felé közelítik. Előrelendítés közben a tér kinyúlik, majd a diszkoszt a bal kézbe lendítik át. Kritikus momentum: Lendítés közben a diszkosz a törzstől a távol kell, hogy elhelyezkedjen Megjegyzés, változatok: fontos ekkor a tanulók ne engedjék ki a szert, bal kezükkel fogjanak a diszkosz alá. 3. A diszkosz gurítása Alkalmazási területe: osztály A gyakorlat célja: a diszkosz helyes fogásának kialakítása, forgási sebesség elsajátítása, ujjak pörgető mozdulatainak kialakítása. Szükséges eszközök: páronként egy diszkosz, Résztvevők száma: egész osztály, párokba rendeződve A gyakorlat leírása: A tanulók egymással szemben helyezkednek el, harántterpeszállásban, mélytartásban fogva a diszkoszt, tekeszerű gurítással kell a diszkoszt gurítani a társnak. A diszkoszt a diszkosz szabályai szerint kell fogni, viszont most a diszkosz függőlegesen helyezkedik el. A diszkoszt a test mellett kell tartani, kilépéssel kell a szernek lendületet adni és törzshajlítással, karlendítéssel előre kell a szert kigurítani. A csuklóval rá kell húzni, hogy megfelelő irányba pörögjön a diszkosz. Kritikus momentum: Ha a diszkoszra nem húzza rá a csuklót nem fog megfelelően forogni. Megjegyzés, változatok: ki tud messzebb gurítani verseny 4. Célba vetés Alkalmazási területe: osztály A gyakorlat célja: a teljes mozgás elsajátítása, pontos vetés kialakítása Szükséges eszközök: tanulónként egy diszkosz Résztvevők száma: egész osztály A gyakorlat leírása: A tanulók diszkoszvetés technikájával dobnak egy kijelölt zónába, versenyre Kritikus momentum: dobó ketrec nélkül nem szabad oktatni Megjegyzés, változatok: verseny, hogy ki dob pontosabban és messzebb 11

13 5. A diszkosz feldobás Alkalmazási területe: 9. osztály A gyakorlat célja: a diszkosz helyes pörgésének kialakítása Szükséges eszközök: tanulónként egy diszkosz Résztvevők száma: egész osztály A gyakorlat leírása: A tanulók terpeszállásban helyezkednek el diszkosszal a kezükben. Jobb kézben tartva a diszkoszt felfelé pördítik, úgy hogy a mutató ujjuk ujjperce hagyja el a diszkosz peremét. A diszkosz felfelé előre felé pörögjön. Majd a diszkoszt két kézzel el kell kapni. Kritikus momentum: tilos a diszkoszra hüvelykujjal ráfogni, fokozottan figyelni kell a baleset veszélyre. Megjegyzés, változatok: társ kapja el a diszkoszt 6. Csúsztatás Alkalmazási területe: osztály A gyakorlat célja: a diszkosz helyes kiengedésének elsajátítása, vető mozdulat kialakítása Szükséges eszközök: tanulónként egy diszkosz Résztvevők száma: egész osztály A gyakorlat leírása: terpeszállásban állnak fel a tanulók, jobb kézben fogva a diszkoszt bal kéz alátámasztja a szert, a diszkoszt vízszintes helyzetben hátrafelé a holtpontig engedi, bal lábbal előre lép támadó állásba és a jobb csípőjét előre fordítja majd vető mozdulattal ráfekteti a diszkoszt levegőre. Kritikus momentum: a diszkosz laposan helyezkedjen el a levegőben nem cél, hogy messze és magasra jusson, figyelni kell a nyújtott kar, merev csukló helyzetére. Megjegyzés, változatok: fokozottan figyelni kell a balesetveszélyre, a tanulók csak egyszerre menjenek ki a szerért, ellentétes karral is gyakoroltassuk 7. Helyből dobás Alkalmazási területe: osztály A gyakorlat célja: előlengetés és a csúsztatás technikájának begyakorlása után a helyes kidobás elsajátítása Szükséges eszközök: tanulónként egy diszkosz Résztvevők száma: egész osztály 12

14 A gyakorlat leírása: előlengetés után a szer kidobása, hátsó holtponti helyzetben helyezkedik el a diszkosz innen csípőfordítással, lábak erejének kihasználásával, a bal váll és a bal könyök is emelkedik és megtörténik a kidobás Kritikus momentum: fontos, hogy a diszkoszt felfelé irányba fektessék rá a levegőre. A kar nyújtott a csukló egyenes feszített helyzetben van Megjegyzés, változatok: fokozottan figyelni kell a balesetveszélyre, a tanulók csak egyszerre menjenek ki a szerért, ellentétes karral is gyakoroltassuk 8. Pördület Alkalmazási területe: 10. osztály A gyakorlat célja: a helyes pördület elsajátítása Szükséges eszközök: páronként egy medicin labda Résztvevők száma: egész osztály, párokba rendeződve A gyakorlat leírása: A tanulók egymással szemben helyezkednek el. Terpeszállásban mellső középtartásban tartják a medicin labdával lendítenek majd egy gyors félfordulatot hajtanak végre a levegőben majd átdobják a társnak a labdát. Kritikus momentum: egyenes testtartással kell végre hajtani a gyakorlatot, figyelni kell a helyes egyensúlyi helyzet megtartására Megjegyzés, változatok: változtathatjuk a labdákat, pl: röplabda, kosárlabda stb. 9. Frisbeet a háló fölé Alkalmazási területe: 9. osztály A gyakorlat célja: a kidobás gyakoroltatása, vető mozdulat gyakoroltatása Szükséges eszközök: páronként egy fisbee, röplabda háló Résztvevők száma: egész osztály, párokat alkotva A gyakorlat leírása: a szert a háló fölött át kell juttatni társnak a vető mozdulatot alkalmazva. Kritikus momentum: mivel a frisbee könnyű nem szabad sokáig ezt a gyakorlatot gyakoroltatni Megjegyzés, változatok: frisbee-gólra 13

15 Kidobás egy fordulat után, vízszintes előlengetésből Alkalmazási területe: osztály A gyakorlat célja: a pördület előkészítése, rávezetés a forgó mozgásra, kar lábmunka összehangolása Szükséges eszközök: tanulónkét egy diszkosz Résztvevők száma: egész osztály A gyakorlat leírása: előlengetés után kis térdrugózás,diszkosz hátraengedésével a törzsfordítás balra a vállak és a karok közel ellentétes helyzetben vannak, majd kidobás. Kritikus momentum: fontos, hogy ezt már dobó ketrecben gyakoroltassuk, figyeljünk a baleset veszélyre 14

16 Felhasznált irodalom: Bosnyák Róbert (2010): Diszkoszvetés középiskola Vers Gábor (2012): Diszkoszvetés oktatása középiskolában Dieter Kruber(2000):Az atlétika oktatása tornateremben. Dialóg kampusz kiadó 15

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Diszkoszvetés a középiskolában Az atlétika gyakorlata és módszertana SMALTE 2202 Készítette: Becker János Testnevelő

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Nagy Eszter AVBK27 Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév Atlétika SMDLTE 2202 A diszkoszvetés Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév I. rész A diszkoszvetés szabályai Hivatalos dobószerek - Nemzetközi versenyeken

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Készítette Marton Kristóf Testnevelő tanár

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Atlétika SMDLTE2202 Szakács Tibor HKND4Z

Részletesebben

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Budai Róbert Testnevelő tanár, játék és szabadidő-szervező

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 KÉSZÍTETTE: PŐDÖRNÉ SZILOS

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Beadandó dolgozat ATLÉTIKA SMDLTE 2202 Távolugrás oktatása középiskolában Készítette: Varga Áron Szak: Testnevelés

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Für Attila G8C5WR 1. A gátfutás technikája A

Részletesebben

A súlylökés általános iskolában való oktatása

A súlylökés általános iskolában való oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolában való oktatása Atlétika SMDLTE2202 Zakál Simon Edina wzktdt Felépítése a dolgozatnak

Részletesebben

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Távolugrás előkészítő és rávezető

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Dr. Koltai Miklós Név: Konrád Hajnalka

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós koltai.miklos@bdpk.nyme.hu Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA A MAGASUGRÁS OKTATÁSA általános iskola Készítette: Börzsönyi Judit testnevelőtanár msc 2011/12 Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

A flop magasugrás oktatása a középiskolában

A flop magasugrás oktatása a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Oktató: Dr. Koltai Miklós A flop magasugrás oktatása a középiskolában

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Rövidtávfutás, térdelőrajt középiskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán 2014/2015. tanév I. félév Sólymos

Részletesebben

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Atlétika SMDLTE2202 Készítette: Döbröntei Máté Szak: Testnevelő

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. T1 U11 és U13 korosztály számára 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) áll fel a futás irányával megegyezően, egy oszlopban. 2. A

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga Forrás: Oktatási Hivatal A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie.

Részletesebben

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához.

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a.

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. TM Használati utasítás 2 Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a.,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TEK-SPÁRTA 300 MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI ERŐNLÉTI VERSENY VERSENYKIÍRÁS

TEK-SPÁRTA 300 MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI ERŐNLÉTI VERSENY VERSENYKIÍRÁS TEK-SPÁRTA 300 MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI ERŐNLÉTI VERSENY VERSENYKIÍRÁS 2016-ban immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Spárta 300 verseny. 2013-ban háziversenynek indult, csak hazai csapatok részvételével,

Részletesebben

A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai

A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai I 2. SZ. MELLÉKLET A MAZSORETT MOZGÁSANYAGA I. A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai Szerkesztette: Geisztné Gogolák Éva, Szurominé Balogh Adrienn Bevezetés A Magyar Majorette

Részletesebben

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe.

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. Gyakorlatsor 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. 4. Karemelés oldalsó középtartásba. 5. Kar leengedés

Részletesebben

Cikk szám: 1238 Használati utasítások

Cikk szám: 1238 Használati utasítások Cikk szám: 1238 Használati utasítások FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. Mielőtt ezt vagy bármilyen más edzést elkezdene, konzultáljon kezelő orvosával. Kérje orvosa segítségét annak meghatározásában, hogy

Részletesebben

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév VERSENYKATEGÓRIA: CSAPATVERSENY A verseny célja a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanuló középiskolások rendészeti

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök)

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) Rendelési szám Eszköz leírása Méret (mm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) SL116 GYALOGLÓ 1200X540X1500 207 000 Ft 262 890 Ft Végtagok formálására, erősítésére és

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve ARANY. Toll

Kezdő íjászok kézikönyve ARANY. Toll ARANY Toll 1 A FITA ARANY TOLL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 8m Lövésszám: 15 (5x3 vessző) Elérendő teljesítmény: 12 találat 80 cm-es lőlapra (találat = 6-10-es

Részletesebben

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára T1 Futások 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5 Szent-Györgyi Albert:"Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettrekész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni

Részletesebben

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 1 Benki Tamás Tartalom: 1.

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Országos Métabajnokságának szabályzata 1. A játék menetéről általában A játék során két csapat: az ütő ( A csapat) és a fogó ( B csapat) küzd egymással a pontokért.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

Izmok funkcionális anatómiája

Izmok funkcionális anatómiája Izmok funkcionális anatómiája Az emberi izomrendszer Arcizmok: 2 nagy körkörös lefutású mimikai izom: musculus orbicularis oris 4 kis, ajkakat mozgató mimikai izom: musculus orbicularis oculi m. levator

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai

A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMALTE2202 Vörös Dániel F1EQHZ Testnevelés- Játék

Részletesebben

ISK - Progym JÉGKORONG

ISK - Progym JÉGKORONG Száraz tesztek U18-20 ISK - Progym JÉGKORONG Nap 1 1. Pihenőpulzus 2:2 2. Reggelihőmérséklet 2:3 -"- 3. Magasság 1:1 4. Suly 1:2 -"- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN

GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN KÉSZÍTETTE: MIHALECZ PÉTER TESTNEVELŐ-TANÁR MSC LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓ I.FÉLÉV 1 Gerelyhajítás története: A dobó számok közül, a gerelyhajítás tekinthet vissza a legrégibb

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500 Blood Circulatory Massager Termék száma: 1500 Kérjük figyelmesen olvassa el a mellékelt leírást mielőtt ezt a terméket használatba venné. A későbbi időkre is tartalmaz információkat, abban az esetben,

Részletesebben

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Tisztelt Vásárló, gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta az új ENERGETICS fitnesz berendezést. A testgyakorlások elvégzésekor kellemes szórakozást és sok sikert

Részletesebben

CLEANSANITY BOOTY CAMP EDZÉSTERV

CLEANSANITY BOOTY CAMP EDZÉSTERV LÁBNAP Bemelegítés: 8 perc kardió (bicikli vagy futás) 1. Sétáló kitörés csak saját testsúllyal. 2x40 CLEANSANITY BOOTY CAMP EDZÉSTERV 2. Combfeszítő gépen, közepes terhelést választva 4x20 3. Guggoló

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

ERSO-MUKSZ BÍRÓKÉPZÉS

ERSO-MUKSZ BÍRÓKÉPZÉS ERSO-MUKSZ BÍRÓKÉPZÉS KOVÁCS JUDIT UGROKOTEL@GMAIL.COM ERSO BÍRÓKÉPZŐ MUKSZ FŐTITKÁR EGYES ÉS DD KÖTÉL SZABADON VÁLASZTOTT FŐBÍRÓ FELADATA VERSENYZŐK SZÓLÍTÁSA, IDŐMÉRÉS (IDŐHIBÁK FELJEGYZÉSE), VERSENYTÉR

Részletesebben

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010

A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 Garas Mihály, Herczeg Zsolt, Melter László 2010.01.14. 2 Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 Történelmi Versenyszabályzat

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt.

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt. Évfolyam: 9-10 Kézilabda Korosztály: serdülő Cél A korosztálynak megfelelő kondícionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai

Részletesebben

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz Torna (férfi) Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek: 6-8. év Előképző szakasz Cél: A sportág megszerettetése. Sokoldalú képzés. Előkészítő mozgások megismertetése: rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok, szabadgyakorlat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYOK 2013-2016 Módosítva: 2014. január 11-én (A nemzetközi szabályok (hírlevelek) függvényében még változhat a hazai szabály)

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYOK 2013-2016 Módosítva: 2014. január 11-én (A nemzetközi szabályok (hírlevelek) függvényében még változhat a hazai szabály) Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág Általános Versenyszabályok 2013-2016 ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYOK 2013-2016 Módosítva: 2014. január 11-én (A nemzetközi szabályok (hírlevelek) függvényében még változhat

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A FIGYELMEZTETÕ MATRICA FELHELYEZÉSE

TARTALOMJEGYZÉK A FIGYELMEZTETÕ MATRICA FELHELYEZÉSE TARTALOMJEGYZÉK Figyelmesztetõ matrica elhelyezése..........................................2 Fontos óvintézkedések....................................................3 Használat elött...........................................................4

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

ZÁNKA 2016. július 8.

ZÁNKA 2016. július 8. ORSZÁGOS RENDŐR MIX STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁG ZÁNKA 2016. július 8. V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny célja: - a Rendőrségi Országos Mix Strandröplabda Bajnokság 2016. évi helyezéseinek eldöntése, - versenyzési

Részletesebben

Hátmasszírozó. Köztéri eszközök referens: Schindler Anikó Telefon: 06 20/282-3994 E-mail: parkeszkoz@royalkert.hu Web: www.royalkert.

Hátmasszírozó. Köztéri eszközök referens: Schindler Anikó Telefon: 06 20/282-3994 E-mail: parkeszkoz@royalkert.hu Web: www.royalkert. Hátmasszírozó Rendelési szám: SL 111 Hátizmok függőleges és vízszintes irányban történő masszírozására használható, valamint serkenti a véráramlást és nyugtatólag hat az idegrendszerünkre is. Álljon vagy

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek a magyarországi vízilabda eseményeken. A szövetség azonban

Részletesebben

Croquet. A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni.

Croquet. A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni. Croquet A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni. A játékhoz mindenekelőtt szükség van egy Croquet készletre. Ez többnyire 6 különböző színű fa

Részletesebben

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez . melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez 9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára cím Kerettanterv a szakiskolák számára

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1.

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Kecskemét, 2016. január 24. VASÁRNAP 09.30 A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a gyermek korosztály számára a téli időszakban teremverseny

Részletesebben