ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához."

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához. Készítette: Riba Balázs Testnevelő tanár MSc Neptun kód: NEF3CS

2 A gerelyhajítás technikája: - A gerely fogása: Cél: a gerely biztos fogásával az ujjak hajító erejének a kihasználása. A gerelyfogásnak többféle módja ismeretes. Jelenleg az úgynevezett "Jarvinen" fogás a legelterjedtebb. E fogásmód biztosítja a legjobban hajításkor a legerősebb ujjak együttes munkáját, és a gerely irányítását. A gerely fogása a kötésnél történik, a fölfelé fordított, enyhén hajlított tenyér vájulatában (hegedűt fogó kézfejre emlékeztet). A középső és a hüvelykujj a kötés végénél egymással szemben ráfonódnak a gerelyre. A mutatóujj oldalról támasztva biztosítja a két ujj fogását. A gyűrűs és a kisujj a kötést fogják. - A gerely tartása, hordásának módja: Cél: elősegíteni a gerely megfelelő tartásával a lendületes nekifutást, és a gerely könnyű irányításával a kidobás előkészítését. A gerely tartása a vállövezetben ne váltson ki felesleges izomfeszülést, elmerevedést. A halánték magasságában kell tartani úgy, hogy a gerely hegye rézsútosan előre, kissé lefelé befelé irányuljon. - A gerelyhajítás fázisai: a lendületszerzés, nekifutás; a nekifutás összekapcsolása a hajítással; az ívképzés, hajítás; a hajítás utáni helyzet. - Lendületszerzés, nekifutás: Cél: optimális lendületszerzéssel vízszintes irányú sebességet adni a szernek és kialakítani a kedvező kidobó helyzetet. Ezt a dobó egyénenként a képességeinek megfelelő távolságról, kb m-ről végrehajtott nekifutással éri el. A nekifutó mozgás két részre osztható: 1. az első szakasz az indulástól a gerely hátrakészítés kezdetéig tart: A nekifutás első szakaszát a dobó alapállásból, járással vagy könnyű futással kezdi meg. Majd fokozatosan felgyorsuló futással folytatódik. A nekifutás alatt a gerelyt tartó kéz a gerely hordásának módjánál ismertetett tartással, a futás ritmusának megfelelő kis mozgással, előre hátra mozgatja a gerelyt. Fontos, hogy a gerely vitele és a futás ritmusa összhangban legyen. 2. a második szakasz a dobást előkészítő lépések megkezdésétől, a kidobó lépésbe érkezésig tart.

3 A nekifutás második szakasza alatt történik a gerely hátrakészítése. A dobó a gerelyt egyenes vonalú tartással hátratolja a váll fölött. A váll jobbra fordulása a csípő kismértékű elfordulását eredményezi. A fej a dobás irányába marad. E közben a jobb láb előre lép a futóhelyzetnek megfelelő előrenéző lábfejjel. A bal váll a dobásirányba fordul, a kar kissé hajlítottan a test elé lendül, előre néző tenyérrel. A következő lépéskor, a jobb lábon átgördülve, a b et biztosít a dobólépés törzshelyzetéhez. Fontos, hogy a csípő ne előzze meg a törzset, a törzs és a támasztó láb egy vonalba legyen. A bal láb mérsékelt térdhajlítással. A gerelyt tartó kéz fölfelé néző tenyérrel, váll vonala alatt fokozottabb hátranyújtással könyökben nyújtott karral fogja a gerelyt. A gerely szinte hozzásimul az alkarhoz, a hegye a dobó arcánál van. A jobb láb előre lépése kissé magasívű, szökkenés szerű. Amikor a bal láb elhagyja a talajt, a jobb láb talajfogása még nem történhet meg. A jobb láb talajra érkezésekor gyorsított mozdulattal megelőzi a súlyvonalát. Miközben a jobbra csavart vállvonal teljesen a dobás irányától elfordul. A bal kar könyökben hajlítva előre néző tenyérrel felemelkedik a mélyebb helyzetéből a gerellyel párhuzamos. Ez a helyzet elősegíti a bal váll magas a jobb váll mélyen tartását. Egyenes vonalat kell alkotni. A jobb láb talajra érkezésekor előre néző lábfej, külső saroktalp része érintkezik először a talajjal. Az egész talp lenyomódik. A talajfogáskor a jobb láb kissé kifelé fordítása. - A nekifutás összekapcsolása a hajítással Cél: a nekifutással szerzett lendület átadása a gerelynek. - A hajítás előkészítése, ívképzés: A jobb láb a talajfogást követően térdből azonnal puhán utánaenged. A már csökkenő sebességet engedi tovább a jobb láb, a bal láb kemény, határozott kitámasztásáig. A jobb térdet a dobó a talajfogás után előre lefelé nyomja, miközben a jobb csípő megkezdi előre irányuló munkáját. Ebben az előreforgató mozgásban támaszt ki a bal láb, lehetőleg laposan. A bal láb kitámasztásakor a bal kar nyitó, a mellkast dobóirányba fordító, a mellizmokat megnyújtó munkája félúton jár. A gerelyt tartó kar nyújtva, hátul a váll mögött. A bal láb letétele megállítja a bal, felgyorsítja a jobb csípő előrehaladó mozgását. Ekkor már a jobb lábfej kifelé fordított helyzetben csúszik előre. A jobb csípő megnyújtotta a törzs izmait, a bal kar befejezte nyitó mozdulatát, a mellkas a dobás irányába fordult, míg a jobb kar enyhén hajlított könyökízülettel a váll síkja felett, hátul helyezkedik el. Ezt nevezzük ívhelyzetnek. - Hajítás: Amint az izmok elérték legnagyobb feszülésüket úgy, hogy az egyes izomcsoportok a mozgás folyamán megnyújtották a mozgásba később kapcsolódó izmokat, kezdődik meg a tulajdonképpeni hajítás. Mint láttuk, a hajítást a jobb csípő kezdi meg, megnyújtva a törzsizmokat. A törzsizmok már gyorsulva megnyújtják a vállízület izmait. A már nagy sebességgel előremozgó váll tovább nyújtja a karfeszítőket, amely tovább gyorsulva nyújtja az alkarhajlítókat. A jobb testrész gyorsuló munkájához elengedhetetlen a bal oldali testrész fékező és a bal láb emelő munkája. A talajfogás után a bal láb térde kissé behajlik, de a dobás során kinyúlik. A túlzott térdhajlítást kerülni kell, csakúgy, mint az előreforduló bal olalt. Ezek károsan befolyásolják a dobás távolságát. A testnek át kell haladnia a bal láb felett, így a

4 legkedvezőbb a vertikális erőkomponens kihasználása. A gerely sebessége tehát több testrész közös munkájának eredménye. A gerely pályára állításáért viszont főleg a kar és a kéz felelős. Fontos, hogy amennyire lehet a kar és a kéz egyenes vonalon, haladjon előre, és a kiengedés pillanatában a tenyér kifelé fordul, így biztosítva a helyes erőközlést. - A hajítás utáni helyzet Cél: kidobás folyamatában a gerely minél hosszabb úton történő kísérése és a kilépés elkerülése. A hajítás után a gerely elhagyja a kezet, a kar tehetetlenségénél fogva előre csapódik. A jobb láb hosszan előre lép, felhúzott térddel, hogy a test lendületét fékezze. Abban az esetben, ha a hajítás jól sikerült, a dobó a nekifutással szerzett lendületét át tudja adni a gerely gyorsítására, akkor a test hajítás után igen kevés lendülettel rendelkezik. A legjobb dobóknál kb. 2-2,5 m szükséges ahhoz, hogy a bal lábtól a dobó vonaláig a kilépést elkerülhesse. - A gerelyhajítás oktatása: A gerely fogása: A dobókéz középső ujja ráfonódik a gerely fa vagy fém testére, közvetlenül a kötés felett és a kötésbe kapaszkodik. Vele szemben a hüvelykujj támaszkodik a gerely testre. A mutatóujj a középsőujj mellett simul a gerelytestre, és támaszával biztosítja a középső ujj fogását. A gyűrűs- és a kisujj lazán fekszik a kötésen. Az egész kézfejhelyzet emlékeztet a hegedülő kézfejre. A gerely kötése a tenyérvájatba fekszik. A fogást úgy gyakoroltassuk, hogy a tanítványok a gerelyt bal kézzel, valamivel a vashegy felett megfogva tartsák maguk előtt. Jobb kézzel az előbb elmondottak szerint fogjanak rá a kötésre, s a bal kézzel igyekezzenek a fogásból kitolni a gerelyt. A gerely tartása, hordásának módja: A gerelyt - laza, mégis biztos fogással - a gerelyt fogó kézfej a halánték környékén tartja, a gerely hegye rézsútosan lefelé - előre kb. a mell magasságáig, s kissé a testközép felé- irányul. A tengely tartását is a célszerűség határozza meg, s így végső fokon az egyén adottságaitól függően eltéréseket tapasztalhatunk. A gerely fogása olyan legyen, hogy biztosítsa a dobó számára a legjobb nekifutási lehetőséget, ne okozzon merevséget, feszültséget a fogásban és a kidobásban átmenetkor a tanítvány könnyen tudja irányítani a gerelyt.

5 A helyből hajítás felépítése, rávezető gyakorlatai: Már az első alkalommal oktatnunk kell a gerely kidobását. Megfelelő bemelegítés utánelsősorban a váll- és a könyökízületet, valamint a törzset mozgatassuk át - a hajítás pontosabb végrehajtására a következő fokozatokat alkalmazhatjuk rávezetésül. Már a legelső dobásoknál is ügyeljünk a következőkre: - bal lábfej ne nyitottan, inkább rézsútosan befelé fordítva támasszon a talajon; - a jobb lábfej a gerely hátratolásakor ne forduljon hátrafelé, hanem amennyire merev feszülés nélkül lehetséges, rézsútosan előre nézzen; - a hajítást ne a kar dobómozdulata, hanem a jobb testoldal előremozgásával a jobb váll előretörése indítsa meg. A helyből hajítással kapcsolatban szem előtt kell tartani néhány dolgot: - a kiinduló helyzetben a bal kar könyöke és tenyere a dobás irányba nézzen. Ezzel elősegíthető a bal váll magasabb és a jobb váll mélyebb elhelyezkedése. - az ívképzés végén és a kidobás kezdeti szakaszában a dobó kar könyöke magasabb legyen, mint a kézfej. E nélkül igazi feszülést nem lehet elérni a váll-, a kar-, és a kézizmokban. A tanár által kiválasztott rávezető gyakorlatok során elsősorban a következő feladatok megoldását kell elősegíteni: - a dobó tudjon a gerellyel jól "bánni", ne okozzon nehézséget számára a gerellyel futás, a gerely dobóhelyzetbe vitele és az előkészítő lépések végrehajtása; - a dobó hajítás közbeni erőkifejtése, a "vonalban" tartott gerely hossztengelyének irányában hasson, s ennek következtében a gerely a megfelelő pályán repüljön. A gerelyhajítás eredményességét befolyásoló összetevők: A testi adottságok szempontjából a szer könnyű súlya miatt nem szükséges, hogy a dobó nagyobb testsúllyal rendelkezzék. Alkalmasabb a nyúlánk, magas termet. Előnyt jelent a széles, erős vállöv, a hosszú kar, az ízületi lazaság és mozgékonyság. A jó gerelyhajítónak, a futó és a dobó mozdulatok gyors végrehajtásához egyaránt rendelkezni kell reagálási,- mozdulatok,-mozgás,-vágtagyorsasággal, robbanékony, gyors erővel, ún. dobó gyorsasággal. A dobások többszöri végrehajtásához magas fokú állóképesség ún. dobóállóképesség szükséges. A mozgások gazdaságos összekapcsolásához ügyesség, mozgásérzékelés, ritmus és tér érzékelés szükséges. A képességek, készségek érvényesítése sokoldalú pszichikai tulajdonságokkal növelhető. A gerelyhajító teljesítményét, a dobás távolságát - a ferdehajítás útképletével igazolva- jelentős mértékben meghatározza a kihajítás kezdősebessége, mivel az négyzetesen ható tényező. A gerelyhajítás távolságát lényegesen befolyásolja a szer alakja és azok az aerodinamikus tényezők, melyek a szer alakja miatt a dobásoknál működnek. A gerely alakjánál fogva alkalmas a repülésre, navigálásra és a közegellenállás legyőzésére. Kihajításkor, helyes állásszög esetén, a kar, kézfej és az ujjak mozgása, a gerely hosszúsági tengelye körül forgó mozgást hoznak létre. Kirepülés után a gerely súlypontjára a gravitáció hat. A légellenállás eredője a súlypont mögé esik. Ezáltal forgató nyomaték keletkezik a súlypont körül. Ez billenti lefelé vagy felfelé a gerelyt. Ellenszél esetén, a gerely

6 mozgásirányával szemben áramló szél, a szer sebességének nagyságának megfelelően növeli a szer felhajtó erejét. A hátszél a lendületszerzés szakasza alatt segítő tényezőként szerepel. Ezáltal a levegő emelő hatása kisebb lesz. A hátszél esetén ezért kell a kidobás szögét emelni. A gerely röppályája ballisztikus görbét mutat, ahol a gerely konstrukciója és a külső feltételek hatása következtében a felszálló és a leszálló ág nem egyforma.

7 A gerely: A gerely három részből, a hegyből, a testből és a kötésből áll. A test, melyhez fémhegyet erősítenek, lehet tömör vagy üreges, és fémből vagy más alkalmas anyagból készül oly módon, hogy szilárd és egységes egészet alkosson. A test felületén nem lehetnek bemélyedések vagy kidudorodások, barázdák vagy kiszögellések, lyukak vagy egyenetlenségek. A fémhegy vége készülhet hozzáhegesztett megerősített ötvözetből. A test és a hegy teljes felületének mindenhol simának és egységesnek kell lennie. A kötés, amely a gerely súlypontját takarja, legfeljebb 8 mm-rel növelheti meg a test átmérőjét. A kötés felületi kiképzése lehet csúszásmentesített, de bőrpánt, vájat vagy rovátka nem lehet rajta. A kötésnek végig egyenletes vastagságúnak kell lennie. A gerely keresztmetszetének mindenütt szabályos kör alakúnak kell lennie. A test közvetlenül a kötés előtt a legnagyobb átmérőjű. A test középső szakasza, vagyis a kötés alatti rész, lehet hengeres vagy a gerely vége felé enyhén vékonyodó, de az átmérő csökkenése - közvetlenül a kötés előtt és mögött mérve - nem lehet nagyobb, mint 0,25 mm. A kötéstől a gerely hegyéig és végéig az átmérő mindkét irányban egyenletesen csökken. Hosszanti irányban, a kötéstől a fémhegyig és a test végéig a gerelynek egyenes vonalúnak vagy enyhén domborúnak kell lennie, és az átmérő sehol sem változhat hirtelen, kivéve közvetlenül a hegy mögött, valamint a kötés előtt és mögött. A fémhegy test felőli végén az átmérő csökkenése nem haladhatja meg a 2,5 mm-t, és ez az eltérés a hosszmetszeti profillal szemben támasztott általános követelménytől csak a hegy mögött 300 mm-ig engedhető meg. (MASZ Atlétikai Szabálykönyv 2010)

8 A gerelyhajító nekifutó: A gerelyhajításnál a nekifutónak minden esetben legalább 30 m hosszúnak kell lennie. Ha a körülmények engedik, a nekifutó legalább 33,5 m legyen. A nekifutót két egymástól 4 m-re levő, 5 cm széles párhuzamos vonallal kell megjelölni. A kidobást egy 8 m-es sugárral húzott 7 cm széles körív mögül kell végrehajtani. A körívet lehet festeni, készülhet fából vagy fémből, de minden esetben fehér színűnek kell lennie, és a talajjal egy szintbe kell süllyeszteni. A körív mindkét végpontjából a nekifutót jelző párhuzamos vonalakra merőlegesen 7 cm széles, 75 cm hosszú vonalakat kell húzni. A nekifutó megengedett legnagyobb lejtése keresztirányban 1:100-hoz, a nekifutás irányában az utolsó 20 m-en 1:1000-hez. (MASZ Atlétikai Szabálykönyv 2010)

9 Kísérletek: Érvénytelen a kísérlet, ha a versenyző a dobás során: - A gerely elengedését nem az előírt módon hajtja végre. - A gerelyhajításnál a dobás megkezdése után testének bármely részével érinti a kidobóhelyet határoló vonalakat vagy ezeken kívül a talajt. - A versenyző - ha a kísérlete közben nem sértette meg a dobószámára vonatkozó szabályokat - félbeszakíthatja megkezdett kísérletét, akár a körben vagy a nekifutón, akár azokon kívül leteheti a szert, és elhagyhatja a dobókört, illetve a nekifutót. - Nem érvényes a dobás, ha a gerely hegye a talajjal való első érintkezéskor érinti a szektorvonalat vagy azon kívül a talajt. - A versenyző mindaddig nem hagyhatja el a nekifutót, amíg a szer talajt nem ért. - A gerelyhajításnál a versenyző a nekifutót szabályosan úgy hagyhatja el, ha az első érintkezés a párhuzamos vonalakkal vagy a nekifutón kívüli területtel teljes mértékben a kidobóív fehér vonala, illetve az annak végpontjaiból a nekifutót jelző párhuzamos vonalakra merőlegesen húzott egyenesek mögött történik. Miután a szer talajt ért, a nekifutó helyes elhagyásának kell tekinteni azt is, ha a versenyző a kidobóív végpontjaitól 4 m-re lévő jelzésnél (tényleges vonal vagy jelzés a nekifutó mellett) vagy azon túl van a nekifutón. Ha a versenyző a szer talajt érésének pillanatában ezen vonal mögött van a nekifutón úgy kell tekinteni, hogy már helyesen elhagyta a nekifutót. - A dobások után a szereket vissza kell vinni a dobóhelyre. - Visszadobni tilos! Mérések: - A dobószámoknál, ha a mérés eredménye nem egész centiméter, a jegyzőkönyvbe a legközelebbi egész centiméterre lefelé kerekített értéket kell feljegyezni. - A dobás mérését rögtön a kísérlet után el kell végezni a következők szerint: - A gerelyhajításnál attól a ponttól, ahol a gerely hegye először érintette a talajt, a kidobóív belső éléig úgy, hogy a mérőszalag áthalad annak a körnek a központján, amelynek része a kidobóív. (MASZ Atlétikai Szabálykönyv 2010)

10 Előkészítőtő gyakorlatok: 1. A hajító mozdulathoz szükséges kitámasztás előkészítőtő ő gyakorlata: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Reakciógyorsaság és lábizom fejlesztése. Tornaterem, vagy udvar, síp.(ha nincs, tapsra végzik a gyakorlatot) Egész osztály Tetszés szerinti irányokban lassúfutás súfutás a tornaterem, vagy az udvar teljes területén. Sípszóra - vagy tapsra- szökkenésből kétütemű megállással azonnal megállnak a tanulók. Jobb kezes tanulók jobb-bal,, bal kezes tanulók bal-jobb lábbal álljanak meg. A megállás helyes sorrendje. Sebesség növelésével, vagy pl.: bot, babzsák átugrásával. 2. A hajító mozdulathoz szükséges kitámasztás előkészítőtő ő gyakorlata: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Reakciógyorsaság és koordinációs képesség fejlesztése, törzs és lábizom fejlesztése. Tornaterem, vagy udvar, síp.(ha nincs, tapsra végzik a gyakorlatot) Egész osztály Tetszés szerinti irányokban lassúfutás a tornaterem, vagy az udvar teljes területén. Sípszóra - vagy tapsra- szökkenés közben 90 -os fordulattal a dobókézzel ellenkező irányban kétütemű megállással azonnal megállnak a tanulók. Jobb kezes tanulók jobb-bal, bal kezes tanulók bal-jobb lábbal álljanak meg. A megállás helyes sorrendje. Sebesség növelésével, vagy pl.: bot, babzsák átugrásával.

11 3. A hajítás lendületének előkészítő gyakorlata: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Koordinációs képesség fejlesztése, a törzs és lábizom erősítése. Tornaterem, vagy udvar, síp.(ha nincs, tapsra végzik a gyak.-ot) Egész osztály A teremben vagy udvaron 10 m megtétele keresztező futással. Jobb kezeseknek a bal láb irányába, a bal kezeseknek a jobb láb irányába. Törekedjenek minél kevesebb futólépéssel megtenni a távot (erőteljes, hosszú keresztlépések kényszerítése). Rövid repülési szakaszok A hajításhoz szükséges vállöv és törzs izmainak erősítése: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Vállöv, kar és törzsizmok erősítése. Tornaterem, zsámolyok. Egész osztály (6-8-fős csapatok) Váltóverseny. A csapatok felállnak a kijelölt rajtvonal mögött. Az első emberek leereszkednek mellső ő fekvőtámaszba. A mögöttük lévő társuk a bokájuk fölött mindkét lábukat fogva megemelik őket. Így talicskázva sietnek az oszlopukkal szemben kihelyezett zsámolyig, ahol szerepcserével jönnek vissza a saját oszlopukhoz. opukhoz. A következő páros már talicska helyzetben várja a visszafelé sietőket. Mikor azok elhaladnak mellettük, indulnak a zsámoly felé. Lóg a csípő, vagy éppen cicahát pozícióban van a talicska. A versenyek előtt meg kell erősíteni a törzsizmokat.

12 Szlalommal végezve, v többszörös talicska, mikor az egész oszlop egyszerre hajtja végre a gyakorlatot. 5. A hajításhoz szükséges vállöv és törzs izmainak erősítése: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Komplex erősítő ő ő gyakorlat. A láb, - törzs, - vállöv és karizmok erősítése. Tornaterem, zsámolyok. Egész osztály (6-8-fős csapatok) Váltóverseny. A csapatok felállnak a kijelölt rajtvonal mögött. Az első emberek leereszkednek hátulsó négykézláb pók helyzetbe. Rajtjelre elindulnak pókmászással az oszlopukkal szemben kitett zsámoly felé. Azt megkerülve, sietnek vissza a csapattársuk irányába, aki akkor indul, mikor elhaladt mellette az előtte indult pók. A csípő folyamatos talaj fölött tartása. A versenyek előtt meg kell erősíteni a törzsizmokat. Szlalommal végezve, v rakománnyal (bármilyen labda lehet a rakomány ), rákmászással.

13 6. A hajításhoz szükséges vállöv és törzs izmainak erősítése: Alkalmazási területe: Középiskola évf. A kar és vállöv izmai gyorserejének növelése a törzsizmok erősítésével. Tornaterem. Egész osztály Mindenki elhelyezkedik mellső fekvőtámasz helyzetében. Első ő ütemre karhajlítást végeznek, majd második ütemre erőteljes karnyújtás után ellökik magukat a talajtól és összeütik tenyerüket (taps). Lehet ütemezéssel, de az elején célszerű ű csak darabszámot mondani, és mindenkit a saját tempójában hagyni dolgozni. Lóg a csípő, vagy épp égnek áll. Nem mer tapsolni. Először szabályos karhajlítás-nyújtásokat tudjanak csinálni, legalább db-ot. Oldalra szökkenve, lábterpesztéssel, vagy zsámolyról le, majd fel ugorva. 7. A hajításhoz szükséges karizmok erősítése: Alkalmazási területe: Középiskola évf. A gerely hajításához szükséges vállöv, felkar, alkar tenyér és ujjak erősítése. Tornaterem, gumiszalag. Egész osztály (párosával)

14 Azonos magasságú, nemű és fizikumú tanulókat állítsunk össze párosával. Páronként vegyenek fel 1 gumiszalagot. Az első ember a dobókezével ellentétes harántterpeszállásban helyezkedjen el úgy, hogy dobókezét a feje mellé emelve, azt könyökben hátra hajlítva a gumiszalagot fogja. A párja mögötte szintén harántterpeszállásban helyezkedjen el, feszítve a gumiszalagot. Az első ő ember folyamatosan előre nyújtja és visszaengedi a dobókezét feszítve és ernyesztve így a gumikötelet. Bizonyos ismétlésszám után helyet cserélnek a pár tagjai. Optimális gumikötél feszítés. Kötélhossz, ismétlésszám, intenzitás. 8. A hajítás előkészítő ő feladata: Alkalmazási területe: Középiskola évf. A vállöv, felkar, alkar, csukló és a törzs izmainak erősítése. Tornaterem, udvar, medicinlabdák. Egész osztály (párokban) A párok álljanak egymással szemben, zárt állásban. A páros egyik tagjánál a medicinlabda mellső mélytartásban. Dobókézzel ellentétes lábban való kilépéssel előre- labdaemelés a fej mögé, és felső kétkezes hajítással a párjának dobja a medicinlabdát. Egymás közötti folyamatos hajítások. A labda pontos átadása. Egymás közötti távolság növelése, egyre nehezebb medicinlabdákkal való végrehajtás.

15 9. A hajítás előkészítő ő gyakorlata: Alkalmazási területe: Középiskola évf. A vállöv, felkar, alkar a csukló a törzs és a csípő izmainak erősítése. Tornaterem, udvar, medicinlabdák. Egész osztály (párokban) A párok álljanak egymással szemben, zárt állásban. A páros egyik tagjánál a medicinlabda mellső mélytartásban. Dobókézzel ellentétes lábban való kilépéssel előre- labdaemelés jobb oldalon a fej mögé, és rézsut kétkezes hajítással a párjának dobja a medicinlabdát. Egymás közötti folyamatos hajítások. A labda pontos átadása. Másik oldalra is végeztessük a gyakorlatot. Egymás közötti távolság növelése, egyre nehezebb medicinlabdákkal való végrehajtás. 10. A hajítás előkészítő ő gyakorlata: Alkalmazási területe: Középiskola évf. A vállöv, felkar, alkar, csukló, ujjak és a törzs izmainak erősítése. Tornaterem, udvar, medicinlabdák. Egész osztály (párokban) Párokban helyezkedjenek el a diákok egymástól 2-3 m távolságra. A páros egyik tagja hanyattfekvésben helyezkedjen el, karok magastartásban medicinlabdával a talajon. A párja vele szemben nyújtott ülésben helyezkedjen el. A labdás társ végezzen lábemelést a labdához, majd gurulás ülésbe és felső ő kétkezes hajítás előre a párjának. Folyamatos hajítások egymás közt. A labdával való felülés, és a pontos átadás. Egymás közötti távolság növelése, egyre nehezebb medicinlabdákkal való végrehajtás.

16 Rávezető gyakorlatok: 11. A hajításhoz szükséges szökkenéssel történő dobómozdulat kialakítása: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Tornaterem, kislabda, teniszlabda, zsámoly. Egész osztály (5-6-fős csapatok) Alakítsunk 4-5 csapatot. A csapatokat helyezzük el sorverseny szerűen a teremben. Az oszlopok tagjai kb.: egymástól 3 m-re, szélességi tengelyükkel egyvonalban álljanak fel úgy, hogy a kezdő ember felé eső ő társuknak a dobókezük felőli li oldalukat mutassák. A kezdő embernél legyen egy kislabda, az oszlopuk végén az utolsó emberük után (kb.:3 m-re) pedig egy zsámoly, és azon egy teniszlabda. Rajtjelre a kislabdát helyből szökkenéssel egybekötött keresztlépéssel majd a végén dobómozdulattal kell átadni a következő ő csapattársnak, aki ugyan így továbbítja a kislabdát, stb Az utolsó ember a zsámolyhoz szökken, ott kicseréli a kislabdát a teniszlabdára és indítja azt visszafelé az oszlopában. Amint eljut a kezdő emberhez a teniszlabdát, vége a versenynek. A feladat első hallás utáni megértése, a labda pontos átadása. Először próba játék, csak másodszor menjen élesben. Egymás közötti távolság növelése, továbbítandó szerek változtatása.

17 12. A hajító mozdulatot indító csípő beforgatására rávezető ő gyakorlat: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Tornaterem, jelzőszalag. Egész osztály (egyénileg, vagy párosával) Minden tanulónak adjunk jelzőszalagot. Ha nincs annyi, akkor párosával állítsuk őket össze, és páronként adjunk egyet. Álljanak terpeszállásban, karok emelésével oldalsó középtartásba. A jelzőszalagot a dobókezük felőli oldalukon tűrjék be a nadrágjukba a csípőjükhöz. (Ne teljesen oldalra és ne is teljesen előre, kb.: 45 -ban.) A csípőjük hirtelen előre forgatásával végezzenek ostorcsapást a szalaggal. Hívjuk fel a figyelmüket, hogy mindkét talpuknak az elülső ő részén forduljanak. (Mint ahogy elnyomnának egy cigi csikket.) Ha túl sűrűn, hirtelen próbálkoznak, rángatózás lesz belőle. Párban lehet számolni, h adott idő alatt kinek sikerül több szabályos ostorcsapást végrehajtani.

18 13. A hajító mozdulat rávezető gyakorlata: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Tornaterem, gumiszalag. Egész osztály Mindenkinek adjunk egy gumiszalagot. Ha nincs annyi, magasság, nem és fizikum szerint rendezzük párokba a tanulókat. A gumiszalagot fűzzük át egy bordásfal fokon, és dobókézben tartva, a bordásfaltól olyan távolságra ellépve álljunk oldalsó terpeszállásban, hogy a szalag épp hogy feszüljön. Beforgatva a csípőnket, végezzünk dobómozdulatot a gumikötél kinyújtásával. Bizonyos ismétlésszám után cseréljenek helyet a párok tagjai. Optimális gumikötél feszítés. Kötélhossz, ismétlésszám, intenzitás. 14. A hajító mozdulat rávezető gyakorlata kislabda hajítással: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Tornaterem, kislabda Egész osztály (egyenként, vagy párosával) Mindenkinek adjunk egy kislabdát. Ha nincs annyi, magasság, nem és fizikum szerint rendezzük párokba a tanulókat, és párosával vegyenek fel egyet. Állítsuk a tanulókat kb.: 4-5 m távolságra a faltól. Álló helyből, oldalsó (dobó) terpeszállásból csípő ő beforgatásával hajítsák a kislabdát a falon megjelölt helyre.

19 Összehangolt csípő és karmunka. Távolság növelése. 15. A hajító mozdulat rávezető gyakorlata kislabda hajítással: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Tornaterem, kislabda Egész osztály (egyenként, vagy párosával) Mindenkinek adjunk egy kislabdát. Ha nincs annyi, magasság, nem és fizikum szerint rendezzük párokba a tanulókat, és párosával vegyenek fel egyet. Állítsuk a tanulókat kb.: 10 m távolságra a faltól. Hármas lépéssel, jobb kezes dobónál bal-jobb-bal, bal kezesnél jobben szökkenéssel egybekötött keresztlépéssel, harmadik lépésre kitámasztással, csípő beforgatásával hajítsák a kislabdát a bal-jobb lépéssel történjen a hajítás. Az első lépést követően falon megjelölt helyre. Összehangolt csípő és karmunka. Lépéshossz és sebesség növelése.

20 16. A hajító mozdulat rávezető gyakorlata kislabda hajítással: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Tornaterem, kislabda Egész osztály (egyenként, vagy párosával) Mindenkinek adjunk egy kislabdát. Ha nincs annyi, magasság, nem és fizikum szerint rendezzük párokba a tanulókat, és párosával vegyenek fel egyet. Állítsuk a tanulókat kb.: 15 m távolságra a faltól. Nekifutással, majd hármas lépéssel, jobb kezes dobónál bal-jobb-bal, bal kezesnél jobb-bal-jobb lépéssel történjen a hajítás. A hajítás előtti hármas lépés első lépését követően en szökkenéssel egybekötött keresztlépéssel, harmadik lépésre kitámasztással, csípő beforgatásával hajítsák a kislabdát a falon megjelölt helyre. Összehangolt csípő és karmunka. Lépéshossz és sebesség növelése. 17. A hajító mozdulat rávezető gyakorlata kislabda hajítással: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Tornaterem, kislabda Egész osztály (egyenként, vagy párosával) Mindenkinek adjunk egy kislabdát. Ha nincs annyi, magasság, nem és fizikum szerint rendezzük párokba a tanulókat, és párosával vegyenek fel egyet. Állítsuk a tanulókat kb.: 10 m távolságra a faltól. Hármas lépéssel, jobb kezes dobónál bal-jobb-bal, bal kezesnél jobbssel egybekötött keresztlépéssel, harmadik lépésre kitámasztással, csípő beforgatásával hajítsák a kislabdát a bal-jobb lépéssel történjen a hajítás. Az első lépését követően szökkenéssel falon megjelölt helyre. Verseny! Kinek a labdája pattan vissza a legmesszebb! Összehangolt csípő és karmunka. Lépéshossz és sebesség növelése.

21 18. A hajító mozdulat rávezető gyakorlata medicinlabdával: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Tornaterem, 1 kg-os medicinlabda. Egész osztály (egyenként, vagy párosával) Mindenkinek adjunk egy 1 kg-os medicinlabdát. Ha nincs annyi, magasság, nem és fizikum szerint rendezzük párokba a tanulókat, és párosával vegyenek fel egyet. Állítsuk a tanulókat kb.: 10 m távolságra a faltól. Hármas lépéssel, jobb kezes dobónál bal-jobb-bal, bal kezesnél jobb-bal-jobb lépéssel történjen a hajítás. Az első lépését követően szökkenéssel egybekötött keresztlépéssel, harmadik lépésre kitámasztással, csípő beforgatásával hajítsák a medicinlabdát a falon megjelölt helyre. Összehangolt csípő és karmunka, ívképzés. Távolság, vagy a falon lévő jelzés magasságának növelése. 19. Hármas lépéssel való gerelyhajítás: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Atlétika pálya, vagy focipálya, gerelyek. Egész osztály (egyenként, vagy párosával) Magasság, nem és fizikum szerint rendezzük párokba a tanulókat, és párosával vegyenek fel egy gerelyt. Ha nincs annyi, akkor névsor szerint folyik a kidobás. Állítsuk a tanulókat a nekifutó első 4-5 méterére, ha nincs a közelben atlétikapálya, akkor egy tetszőleges focipályán kijelölt vonal mögé. Hármas lépéssel, jobb kezes dobónál bal-jobbő lépését bal, bal kezesnél jobb-bal-jobb lépéssel történjen a hajítás. Az első követően

22 szökkenéssel egybekötött keresztlépéssel, harmadik lépésre kitámasztással, csípő beforgatásával hajítsák a gerelyt lehetőleg egyenesen előre. Összehangolt csípő és karmunka. Lépéshossz, sebesség és távolság növelése. 20. A nekifutással történő gerelyhajítás: Alkalmazási területe: Középiskola évf. Atlétika pálya, vagy focipálya. Egész osztály (egyenként, vagy párosával) Magasság, nem és fizikum szerint rendezzük párokba a tanulókat, és párosával vegyenek fel egy gerelyt. Ha nincs annyi, akkor névsor szerint megy a kidobás. Állítsuk a tanulókat a nekifutó első ő 15 méterére, vagy a focipályán kijelölt vonal mögé. Nekifutással, majd hármas lépéssel, jobb kezes dobónál bal-jobb-bal, bal kezesnél jobb-bal-jobb lépéssel történjen a hajítás. A hajítás előtti hármas lépés első lépését követően szökkenéssel egybekötött keresztlépéssel, harmadik lépésre kitámasztással, csípő ő beforgatásával hajítsák el gerelyt. A gerely lekészítése. Lépéshossz és sebesség növelése.

23 Felhasznált irodalom: - MASZ Atlétikai Szabálykönyv (2010) - Koltai Jenő (1980): Atlétika II. Sport, Budapest - Dr. Bácsalmási Koltai (1962): Az atlétika oktatása Sport, Budapest - Harmati-Balogh-Dr. Bácsalmási-Koltai (1953): Az atlétika oktatásának módszere Tankönyvkiadó Vállalat

GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN

GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN KÉSZÍTETTE: MIHALECZ PÉTER TESTNEVELŐ-TANÁR MSC LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓ I.FÉLÉV 1 Gerelyhajítás története: A dobó számok közül, a gerelyhajítás tekinthet vissza a legrégibb

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz

Részletesebben

A súlylökés általános iskolában való oktatása

A súlylökés általános iskolában való oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolában való oktatása Atlétika SMDLTE2202 Zakál Simon Edina wzktdt Felépítése a dolgozatnak

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók

Részletesebben

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán 2014/2015. tanév I. félév Sólymos

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

Floorball szabályok. Tartalomjegyzék

Floorball szabályok. Tartalomjegyzék Floorball szabályok Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Fejezet... 3 A játéktér méretei... 3 Jelzések a játéktéren... 3 A kapuk... 3 A csereterületek... 4 A versenybírói asztal és a büntetőpadok...

Részletesebben

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 KÉSZÍTETTE: PŐDÖRNÉ SZILOS

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz Torna (férfi) Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek: 6-8. év Előképző szakasz Cél: A sportág megszerettetése. Sokoldalú képzés. Előkészítő mozgások megismertetése: rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok, szabadgyakorlat

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós koltai.miklos@bdpk.nyme.hu Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Rövidtávfutás, térdelőrajt középiskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Dr. Koltai Miklós Név: Konrád Hajnalka

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

IV. PETREZSIROM FESZTIVÁL KUNSZIGET BIZTONSÁGI TERV. Kunsziget, 2016. május 21.

IV. PETREZSIROM FESZTIVÁL KUNSZIGET BIZTONSÁGI TERV. Kunsziget, 2016. május 21. IV. PETREZSIROM FESZTIVÁL KUNSZIGET BIZTONSÁGI TERV Kunsziget, 2016. május 21. Kérjük Kedves résztvevőinket, hogy figyelmesen olvassák el a Petrezsirom Fesztiválra vonatkozó jelen biztonsági tervet, mely

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév Atlétika SMDLTE 2202 A diszkoszvetés Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév I. rész A diszkoszvetés szabályai Hivatalos dobószerek - Nemzetközi versenyeken

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Rezgésmentes asztal végleges helyszíni beállítása telepítéskor

Rezgésmentes asztal végleges helyszíni beállítása telepítéskor Rezgésmentes asztal végleges helyszíni beállítása telepítéskor 2011.10.24. verzió (összesen 7 oldal) A telepítés során SZIGORÚAN TILOS a szelepeket az alaplapokon fellazítani! Az alaplapra felszerelt szelepek

Részletesebben

Kiadás: 1. Dátum: 2014.04.11. Oldal: 0 / 21

Kiadás: 1. Dátum: 2014.04.11. Oldal: 0 / 21 Dátum: 2014.04.11. Oldal: 0 / 21 GERINCKÍMÉLET Kedves Betegünk! Összeállítottunk Önnek egy tájékoztató füzetet arról, hogy hogyan kímélheti hatékonyan gerincét. Természetesen tanácsaink hasznára válnak

Részletesebben

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket. 4. tétel Forgalomtechnikai eszközök, úttartozékok Sorolja fel az úttartozékokat (padkán, járdán, út mentén)! Jellemezze a vezetőoszlop és a vezetőkorlát korszerű kialakításának szempontjait! Beszéljen

Részletesebben

MJSZ UTÁNPÓTLÁS TESZTELÉS

MJSZ UTÁNPÓTLÁS TESZTELÉS MJSZ UTÁNPÓTLÁS TESZTELÉS A Magyar Jégkorong Szövetség az idei évtől kezdődően kötelezi arra a klubokat, hogy a mellékelt útmutatások alapján végezzék el az utánpótláskorú játékosok felmérését. Minden

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Sorvetőgépek mechanikus pneumatikus Szemenként vető gépek mechanikus pneumatikus Ültető gépek

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Készítette Marton Kristóf Testnevelő tanár

Részletesebben

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások Teodolit Alapismeretek - leolvasások A teodolit elve Szögmérő műszer, amellyel egy adott pontból tetszőleges más pontok felé menő irányok egymással bezárt szögét tudjuk megmérni, ill. egy alapiránytól

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. T1 U11 és U13 korosztály számára 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) áll fel a futás irányával megegyezően, egy oszlopban. 2. A

Részletesebben

Versenykiírás - 2013. Mezőhegyi Nemzetközi Amatőr Gokart Kupa 2013. Kecskeméti Gokart Stadion

Versenykiírás - 2013. Mezőhegyi Nemzetközi Amatőr Gokart Kupa 2013. Kecskeméti Gokart Stadion Versenykiírás - 2013. Mezőhegyi Nemzetközi Amatőr Gokart Kupa 2013. Kecskeméti Gokart Stadion A verseny célja az, hogy lehetőséget nyújtson azok számára, akik a gokartozást hobbi szinten űzik, licenc-el

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a.

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. TM Használati utasítás 2 Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a.,

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

Az Egyszerű kvalitatív kísérletek és az egész órás mérési gyakorlatok időzítése, szervezési kérdései!

Az Egyszerű kvalitatív kísérletek és az egész órás mérési gyakorlatok időzítése, szervezési kérdései! Tartalomjegyzék Az Egyszerű kvalitatív kísérletek és az egész órás mérési gyakorlatok időzítése, szervezési kérdései! Egyszerű kvalitatív kísérletek 1. Forog vagy nem? 2. Szívószál-rakéta 3. Itt a golyó

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Testnevelés és sport Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2016 7-8. osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2016 7-8. osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 FIGYELEM! AZ ONLINE FELADATOK ÉS A PDF KÖZÖTTI ELTÉRÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! Minden esetben az online feladat tekinthető véglegesnek! Kövessétek az

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

Kawasaki 2006 Új Modell Információ ZZR 1400

Kawasaki 2006 Új Modell Információ ZZR 1400 Kawasaki 2006 Új Modell Információ ZZR 1400 2006. Új Modell Információ ZZR 1400 1/12 ZÁSZLÓSHAJÓ Egy gyártót mindig az általa megalkotott motor jellemeznek a legjobban. A Kawasaki motorkerékpárok meghatározó

Részletesebben

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához Vetor László Richard AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához A tansegédlet felépítése A bemutatón belül az RD-33 hajtómű

Részletesebben

Képernyő Egészség Felmérés

Képernyő Egészség Felmérés Képernyő Egészség Felmérés A büntetés-végrehajtásnál jelentősen megnőtt a képernyős munkahelyek száma. Szaporodásuk felgyorsulóban van. A számítógép, a monitor új igénybevételt jelent a felhasználó számára.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Szakmai beszámoló NKA - KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 3509/01237 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT

Szakmai beszámoló NKA - KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 3509/01237 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai beszámoló NKA - KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 3509/01237 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT A Laczkó Dezső Múzeum a Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott pályázatának köszönhetően vásárolhatta meg A fiúk

Részletesebben

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékverseny Gyakorlati versenyszabályzata

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékverseny Gyakorlati versenyszabályzata A piliscsabai FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium szakmai munkaközössége, a fakitermelés motorfűrészes technológiájából versenyt hirdet erdészeti iskolák

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

IMPEX szelepes baromfi önitató rendszer

IMPEX szelepes baromfi önitató rendszer TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech.hu IMPEX szelepes baromfi önitató rendszer Szerelési segédlet

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 13. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag Budapest 2016. január A dokumentum a floorball sportág jegyzőkönyvvezetői tudnivalók leírását tartalmazza.

Részletesebben

47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes

47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes 47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes Az óvodai gyógytestnevelés során egyre többször találkozunk a lúdtalp problémájával, számos kérdés hangzik, el a szülőktől,

Részletesebben

MAMS/SMF Közös Nemzetközi Nyílt Utánpótlás Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat

MAMS/SMF Közös Nemzetközi Nyílt Utánpótlás Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat 1 MAMS/SMF Közös Nemzetközi Nyílt Utánpótlás Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat 2016 2 MAMS/SMF KÖZÖS Nemzetközi Nyílt Utánpótlás, Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

BB-02/40 TÍPUSÚ ELLENÁRAMOLTATÓ KÉSZÜLÉK

BB-02/40 TÍPUSÚ ELLENÁRAMOLTATÓ KÉSZÜLÉK BB-02/40 TÍPUSÚ ELLENÁRAMOLTATÓ KÉSZÜLÉK A termék megtekinthető és kipróbálható a Testvérhegyi úti üzletünkben! A berendezés segítségével olyan vízáramlást tudunk létrehozni úszásra egyébként alkalmatlan,

Részletesebben

A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Szabálykönyve HUNTER FIELD TARGET VERSENYSZABÁLYOK. 9. kiadás Érvényes: 2015.

A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Szabálykönyve HUNTER FIELD TARGET VERSENYSZABÁLYOK. 9. kiadás Érvényes: 2015. A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Szabálykönyve HUNTER FIELD TARGET VERSENYSZABÁLYOK 9. kiadás Érvényes: 2015. január 1-től A használható felszerelések körének meghatározása 1. A használható

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

FUTÓMŰ. 2011. 03. 18. Készítette: Csonka György 1

FUTÓMŰ. 2011. 03. 18. Készítette: Csonka György 1 FUTÓMŰ 2011. 03. 18. Készítette: Csonka György 1 Kerékfelfüggesztés A kerékfelfüggesztés összeköti a kerekeket az alvázzal illetve az önhordó felépítménnyel. Átviszi egyrészt a jármű súlyát és a tömegerőket

Részletesebben

Wind of change with GB Blades. Céljaink: Versenysportban világbajnoki cím GB Science ütővel Hobbi sportban tízmilliók játszanak GB ütőkkel világszerte

Wind of change with GB Blades. Céljaink: Versenysportban világbajnoki cím GB Science ütővel Hobbi sportban tízmilliók játszanak GB ütőkkel világszerte Wind of change with GB Blades Céljaink: Versenysportban világbajnoki cím GB Science ütővel Hobbi sportban tízmilliók játszanak GB ütőkkel világszerte A világújdonság GB asztalitenisz ütőfák azok számára

Részletesebben

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HE 58-2001 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX73813.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Szabálykönyve FIELD TARGET VERSENYSZABÁLYOK. 9. kiadás Érvényes: 2015. január 1-től

A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Szabálykönyve FIELD TARGET VERSENYSZABÁLYOK. 9. kiadás Érvényes: 2015. január 1-től A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Szabálykönyve FIELD TARGET VERSENYSZABÁLYOK 9. kiadás Érvényes: 2015. január 1-től A használható felszerelések körének meghatározása 1. A használható légfegyverek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 3 3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 4 4. KIÜRÍTÉS... 5 4.1. Általános feltételek... 5 4.2. Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására... 7

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2015. ÁPRILIS

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2015. ÁPRILIS VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE 2015. ÁPRILIS T A R T A L O M: 1. Lakásbetörések, hétvégi ház betörések, védekezési lehetőségek 2. Tanácsok gyalogosoknak 1. Lakásbetörések, hétvégi

Részletesebben

Carevo HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Carevo HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Carevo HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 04.BA.08_9HU 2014. Szeptember...with people in mind FIGYELMEZTETÉS A sérülés elkerülése érdekében a termék használata el tt mindig olvassa el ezt a használati útmutatót és a

Részletesebben

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója. 18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok

Részletesebben

JAVO-STANDARD TÖLTŐGÉP (KONTÉNEREZŐGÉP)

JAVO-STANDARD TÖLTŐGÉP (KONTÉNEREZŐGÉP) SOPRONI EGYETEM Erdőmérnöki Kar ERDÉSZETI GÉPTANI TANSZÉK JAVO-STANDARD TÖLTŐGÉP (KONTÉNEREZŐGÉP) 1999. 2 SOPRONI EGYETEM Erdészeti Géptani Tanszék Tanszékvezető: Dr. Horváth Béla H-9400. Sopron, Ady E.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe.

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. Gyakorlatsor 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. 4. Karemelés oldalsó középtartásba. 5. Kar leengedés

Részletesebben

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára T1 Futások 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

A mértékegységek USA-beli egységekben vannak, hacsak másképpen nem jeleztük.

A mértékegységek USA-beli egységekben vannak, hacsak másképpen nem jeleztük. Köszönjük, hogy a RollcarT-V készüléket megvásárolta. Kérjük, gondosan olvassa el ezt a kezelési útmutatót, hogy a gépet megfelelően tudja használni. Ennek elmulasztása személyi sérülést és/vagy anyagi

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Nagy Eszter AVBK27 Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban

Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban 1. A kiürítés első szakaszának számítását az ellenőrzött helyiségből kivezető nyílászáróig kell elvégezni. Előfordul, hogy az egymásba nyíló terek

Részletesebben

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén!

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1 Fogalom meghatározások Az autóknak mereven zárt, nem

Részletesebben

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 49. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2007/2008

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 49. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2007/2008 Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 49. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2007/2008 Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság Fizikai Olimpiász 49. évfolyam, 2007/2008-as tanév Az FO versenyzıinek

Részletesebben

Képességfejlesztés gyermek korosztályban

Képességfejlesztés gyermek korosztályban 1 Képességfejlesztés gyermek korosztályban 1. Jelenlegi helyzet Magyarországon, ill. a világban Nem találkozhatunk a régi, hagyományos értelembe vett testneveléssel. Hiányzik az alapos, sokoldalú képzés.

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Méréssel kapcsolt 3. számpélda Méréssel kapcsolt 3. számpélda Eredmények: m l m 1 m 3 m 2 l l ( 2 m1 m2 m l = 2 l2 ) l 2 m l 3 = m + m2 m1 Méréssel kapcsolt 4. számpélda Állítsuk össze az ábrán látható elrendezést. Használjuk a súlysorozat

Részletesebben

Német lovas vizsgák (RA) Lovaglás tanulása kis lépésekben

Német lovas vizsgák (RA) Lovaglás tanulása kis lépésekben Német lovas vizsgák (RA) Lovaglás tanulása kis lépésekben Fordította: Kövy András Eredmények RA Arany Vizsga vagy eredmények RA 1 Díjlovaglás RA 1 RA 1 Ugratás RA 1 Eredmények Vizsga vagy Eredmények RA

Részletesebben

HELYI TANTERV HELYI TANTERV

HELYI TANTERV HELYI TANTERV HELYI TANTERV 1 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, A KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, A KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÓRASZÁMA MEGNEVEZÉSE Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben