Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév"

Átírás

1 Atlétika SMDLTE 2202 A diszkoszvetés Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév

2 I. rész A diszkoszvetés szabályai Hivatalos dobószerek - Nemzetközi versenyeken csak az IAAF előírásainak megfelelő szereket lehet használni. Csak azok a szerek használhatók, amelyek érvényes IAAF jóváhagyással rendelkeznek. - Valamennyi szert a szervező bizottságnak kell biztosítania. Ezeken a versenyeken más szereket nem lehet használni. - A verseny alatt a dobószereken semmiféle változtatás nem végezhető. A többi versenyen saját szerek is használhatók, ha a rendezők a verseny előtt ellenőrizték és jóváhagyták azokat. Az így megjelölt szereket valamennyi versenyző használhatja. Egyéni védőeszközök - Tilos bármely olyan eszköz alkalmazása (pl. két vagy több ujj egymáshoz kötése), amely valamilyen módon segítheti a versenyzőt a dobás végrehajtásában. Kötés a kézen csak akkor megengedett, ha az nyílt seb takarására szolgál. A kötést a versenyszám megkezdése előtt a szám főbírójának be kell mutatni. - A jobb fogás érdekében a versenyzők bármilyen erre alkalmas anyaggal csak a kezüket kenhetik be. - A gerincsérülések megelőzése érdekében a versenyzők használhatnak bőrből (vagy bármely erre alkalmas anyagból) készült övet.

3 Dobókör - A dobókör kerete, amelyet a talajjal egy szintbe kell süllyeszteni, vasból, acélból vagy más erre a célra alkalmas anyagból készül. A kör belseje lehet beton, aszfalt vagy más szilárd, de nem csúszós anyag. A dobókör belső felszínének vízszintesnek és 1,4-2,6 cm-rel alacsonyabbnak kell lennie a kör peremének felső szélénél. - A kör belső átmérőjének mérete: 2,50 m (+-5 mm). - A kör pereme (kerete) legalább 6 mm vastag és fehérre kell festeni. - A körfelező vonalat a körön kívül mindkét oldalon, a (fém)kerettől kezdődően legalább 75 cm hosszan 5 cm széles fehér vonallal kell kijelölni. Ezt a vonalat lehet festeni, vagy készülhet fából, illetve egyéb alkalmas anyagból. A fehér vonal hátsó élének meghosszabbítása a kör középpontján megy át, és merőleges a szektor szimmetriatengelyére. - A versenyzők a körbe, illetve a cipőjükre semmiféle anyagot nem szórhatnak vagy teríthetnek. Dobószektor - A dobószektor talaja salak, fű vagy más alkalmas anyag, amelyen a szer nyomot hagy. - A dobószektor legnagyobb lejtése a dobás irányában nem lehet több mint 1:1000-hez. - A dobószektor 5 cm széles, fehér színű, egymással 34,92 -ot bezáró két egyenes vonal belső éleivel határolt terület, amelynek meghosszabbítása a dobókör középpontjában metszené egymást

4 Kísérletek - A diszkoszvetést dobókörből hajtják végre. A dobókörből végzett kísérleteket a versenyzőknek a dobókörön belüli nyugalmi helyzetből kell elkezdeniük. A versenyző belülről érintheti a kör (fém)peremét. - Érvénytelen a kísérlet, ha a versenyző a dobás során: A körben, a dobás megkezdése után bármely testrészével érinti a kör (fém)peremének tetejét vagy a körön kívül a talajt, - A versenyző - ha a kísérlete közben nem sértette meg a dobószámára vonatkozó szabályokat - félbeszakíthatja megkezdett kísérletét, akár a körben vagy a nekifutón, akár azokon kívül leteheti a szert, és elhagyhatja a dobókört, illetve a nekifutót. - A dobás akkor érvényes, ha a diszkosz teljes egészében belül esik le a dobószektort határoló vonalak belső élein. - A versenyző mindaddig nem hagyhatja el kört, illetve a nekifutót, amíg a szer talajt nem ért. - A dobókörből végzett dobásoknál, amikor kilép a körből, az első érintkezés a dobókör (fém)peremének tetejével vagy a körön kívüli talajjal teljes mértékben a kör középpontján elméletileg átvezetett és a körön kívül meghúzott fehér vonal mögött történhet. - A dobások után a szereket vissza kell vinni a dobóhelyre. Visszadobni tilos! Mérések - A dobószámoknál, ha a mérés eredménye nem egész centiméter, a jegyzőkönyvbe a legközelebbi egész centiméterre lefelé kerekített értéket kell feljegyezni.

5 - A dobás mérését rögtön a kísérlet után el kell végezni a következők szerint: - A diszkosz, által hagyott legközelebbi nyomtól a dobókör peremének belső éléig úgy, hogy a mérőszalag a kör középpontján halad keresztül. Jelzések A versenyzők legjobb eredményét a szektorvonalak mellett, azokon kívül elhelyezett zászlóval vagy táblával lehet jelölni. Az érvényes világcsúcsot, és szükség szerint az érvényes területi vagy nemzeti csúcsot, zászlóval vagy táblával szintén jelölni lehet. Diszkosz 1.) Anyaga és szerkezete. A diszkosz teste lehet tömör vagy üreges, készülhet fából vagy más alkalmas anyagból, pereme pedig legömbölyített fém, amelynek metszete szabályos, körülbelül 6 mm sugarú körív. A diszkosz mindkét oldalának közepén a testtel egy szintbe süllyesztett kerek fémlapok lehetnek. A diszkosz készülhet fémlapok nélkül is, feltéve ha azok helye sima, valamint méretei és összsúlya megfelelnek az előírásoknak. A diszkosz mindkét oldalának egyformának és simának kell lennie, bevésések, kiálló részek és éles szélek nem lehetnek rajta. A diszkosznak a peremtől egyenletesen kell vastagodnia a középponttól 25-28,5 mm-re körbefutó vonalig. A diszkosz profilja a következőképp nézzen ki: A perem ívétől egyenletesen vastagodjon a legnagyobb, "D" méret eléréséig. Ezt az értéket az "Y" tengelytől 25-28,5 mm-re éri el. Ettől a ponttól az "Y" tengelyig a diszkosz vastagsága nem

6 változik. A diszkosz alsó és felső részének egyformának kell lennie, és a szer szimmetriájának egyenletes pörgést kell biztosítania az "Y" tengely körül. A diszkosz és a fémperem felülete nem lehet durva, teljes felszínét simára és egyenletesre kell kiképezni. 2.) A diszkosznak a következő méreteknek kell megfelelnie: A versenyen használható diszkosz minimális tömege: Férfiaknak 2,00 kg Nőknek 1,00 kg, Diákolimpia V. korcsoportban: 1,50 és 1,00 kg, VI. korcsoportban 1,75 és 1,00 kg. Védőketrec a diszkoszvetéshez 1.) A nézők, a versenybírók és a versenyzők védelme érdekében minden dobást elkerített helyről vagy védőketrecből kell végrehajtani. A jelen szabályban leírt védőketrecet olyan nagyobb stadionokban kell használni, ahol a küzdőtéren kívül mindenhol nézők ülnek, és ahol egyidejűleg más versenyszámok is zajlanak. Ahol nem ez a helyzet (pl. edzőpályákon), ott jóval egyszerűbb megoldás is megfelelő lehet. 2.) A védőketrecet úgy kell megtervezni, elkészíteni és karbantartani, hogy fel tudjon fogni egy 25 m/mp-es sebességgel mozgó 2 kg-os diszkoszt. A védőketrecnek olyannak kell lennie, hogy a diszkosz ne pattanhasson vissza a versenyző felé, illetve kifelé, a ketrec teteje fölött. Bármilyen formájú és felépítésű védőketrec használata megengedett, ha az a jelen szabályban foglalt követelményeknek megfelel.

7 3.) A védőketrec alaprajza U-alakú, a nyitott rész szélessége 6 m a dobókör középpontjától 5 m-re mérve. A hálópanelek magassága legalább 4 m legyen. A védőketrecet úgy kell kialakítani, hogy a diszkosz ne tudjon áthatolni a ketrec kötéspontjain, a hálón vagy a hálópanelek alatt. 4.) A védőketrec hálóját a célnak megfelelő természetes vagy szintetikus rostból készült zsinegből, vagy lágy, illetve nagy szakítószilárdságú acéldrótból kell gyártani. A hálószemek maximális nagysága dróthálónál 5 cm, zsineghálónál 4 cm legyen. A zsineg vagy acéldrót minimális vastagsága a védőketrec felépítésétől függ, de a szakítószilárdsága legalább 40 kg legyen. A védőketrec tartós biztonsága érdekében az acélhálót legalább évente ellenőrizni kell. A zsineget nem elég szemmel ellenőrizni. A gyártó cégnek több ellenőrző szálat kell bedolgozni a hálóba, és ezek közül évente egyet ki kell venni és megvizsgálni, hogy a háló még mennyire biztonságos.

8 II. rész A diszkoszvetés technikája A diszkoszvetés szakaszai A diszkoszvetés folyamatában jól elkülöníthető szakaszokat különböztethetünk meg. Ezek a szakaszok a következők: Felállás; o o Előlengetés; o Elhelyezkedés a dobókörben; Szer tartásának kialakítása. Torziós helyzet kialakítása; Forgásba indulás; Pördület egy lábon; Pördület a levegőben; Kidobás szakasza; o o o Egylábtámaszos helyzet a kidobás szakaszában; Kétlábtámaszos helyzet a kidobás szakaszában; Kidobás.

9 A szer fogása Mielőtt a diszkoszvetés szakaszait tárgyalnánk fontos tisztázni a helyes szerfogást. A diszkoszvető a szert olyan elképzelés alapján kell, hogy a tenyerébe helyezze, hogy annak fogásával a lehető legnagyobb erőt tudja átadni. Ezért dobónként a fogás kismértékben eltérhet a tenyér nagyságától függően. Mivel a diszkosz méreteit a szabályok rögzítették, a fogásban alkalmazkodni kell az anatómiai méretekhez. Az apróbb eltérésektől függetlenül a sportolónak a következő fogási formához kell közelítenie: A diszkoszt úgy kell a tenyérbe helyezni, hogy a szer peremét az ujjak (mutató-, középső-, gyűrűs- és kisujj) behajlított utolsó percének tövéhez kell nyomni. A diszkosz felező vonala lehetőleg a mutató, és a középső ujj közé essék. E két ujj lehetőleg közel helyezkedjen el egymáshoz és legyen párhuzamos a diszkosz felező tengelyével. Az ujjaknak ez az elhelyezése azért fontos, mert a szer kirepülése során stabilabb fogást és nagyobb erő kifejtésének lehetőségét biztosítja. A dobó kéz csuklója ne törjön be. A kéz legyen az alkar meghosszabbításában, ellenkező esetben a kidobás helyes mechanikai végrehajtását és a teljesítményt ronthatja. Felállás A diszkoszvetés fejlődése során a diszkoszvetők és edzőik a lehető legnagyobb dobástávolságot szem előtt tartva, folyamatosan fejlesztették a technikát. A helyes felállás és az előlengetés elsődleges célja a kedvező forgásba induláson keresztül a stabil, megfelelően nagy pörgési sebesség biztosítása.

10 A legelterjedtebb forma: felállás a dobás irányának háttal, lábak a körfelező két oldalán, szimmetrikusan. Előlengetés Az előlengetéssel készíti elő a dobó a dobásba indulást. Az előlengetés célja egyrészt a dobásban résztvevő izmok megnyújtása, előfeszítése a lengetés végpontjai elérésével, másrészt a stabil kiindulási állásba helyezkedés, harmadrészt a kedvező indulási feltétel érzésének kialakítása. Ez utóbbi inkább mentális nyugalom, a ráhangolódás érzésének elérését szolgálja. Ezen célok elérésére általában 2 3 lengetés elégséges. Az utolsó lengetés során a szert tartó kar az elfordulással eléri felső holtpontját, ezzel torziós helyzetet létrehozva, megnyújtva a törzs izmait. A kéz ebben a helyzetben a váll magasságában helyezkedik el. A diszkosz tömegközéppontja a lehető legtávolabb helyezkedik el a test képzeletbeli hossztengelyétől. A térdek enyhén hajlított helyzetben vannak, ami a tömegközéppont kismértékű süllyesztését idézi elő. Ez a rogyasztott helyzet nyújtja a legstabilabb helyzetet a forgás megindítására. A pördületbe indulás Az előlengetési holtpont után a bal kar megkezdi a nyitás munkáját. Ezzel egyidőben a bal boka, a térd és a csípő a talp elülső felületén fordulva megkezdi a dobásirányba kerülést. A dobó elsősorban ebben az ún. kétlábtámaszos helyzetben tud erőt közölni a szerrel, ill. ebben a helyzetben tud a végső sebesség szempontjából aktív munkát kifejteni. Pördület egy lábon A kétlábtámaszos helyzet megszűnte után a jobb láb elemelkedik a talajtól. A talajon maradó bal láb sarka, már a jobb láb elemelkedése előtt megemelkedik,

11 úgy, hogy a dobócipőben a talp elülső negyedére, az ujjakra és a lábpárnákra nyomódik a test súlya. Ebben a helyzetben jelentős szerepe van a megfelelő súrlódásnak. A dobócipő anyagának megfelelően kell ugyanis tapadnia a diszkoszvetőkör gondosan letakarított felületéhez, ugyanakkor segítenie kell a forgást. A bal kar nyitó mozgása tovább folytatódik. Az egylábtámaszos helyzetben a dobónak nem célja a szer gyorsítása, ugyanakkor a lendítőláb segítségével aktívan gyorsíthatja a dobó-dobószer rendszert. A láb lendítésének két fő formája ismeretes: bokából vezetett láblendítés boka-térdvezetéses láblendítés Az egylábtámaszos helyzetben a dobó törzsének a dobás irányába döntése tovább folytatódik. A bal kar nyitó munkájának megállításával következik a lapos forgóugrás, azaz a pördület a levegőben. Pördület a levegőben A repülőfázis alatt a kidobás szempontjából nagyon fontos technikai elemet készít elő a diszkoszvető. Ez pedig a kidobó helyzet előkészítése. A dobó törekvése ekkor az, hogy a csípő- és a vállvonalak egymáshoz viszonyított helyzete jelentősen rotált, elfordult legyen. Kidobás szakasza A kidobás fázisa a jobb láb talajfogása pillanatától a szer kirepülésének pillanatáig határozható meg. Amikor a jobb láb talajt fog, a diszkosznak akkor kell elérnie az addigi mozgás során a legmagasabb helyzetét. Ennél magasabban már csak a kidobás pillanatában lesz.

12 A jobb láb már a talajfogás előtt előfeszül, felkészülve a talajfogásra és magas sarokpozícióval, nagy bokaszöggel lábujjhegyen talajt fog a láb. A bal láb késlekedés nélkül a lehető legrövidebb idő alatt talajt fog. A diszkoszvető újra kétlábtámaszos helyzetbe kerül. A kidobást a dobó a jobb láb és a jobb csípő forgatómunkájával indítja meg. A forgatómunkát segíti a törzsizmok bekapcsolódásával egyidőben a lendítőkar nyitómozdulata is. A bal kar nyításának iránya hasonló szögű a talajhoz viszonyítva, mint a kidobás szöge. Előre, felfelé történik. Közben a két láb ellentétes irányú munkája forgatja tovább a testet. A tömegközéppont függőleges vetülete a helyes végrehajtásnál folyamatosan a bal láb fölé, azaz előre tolódik. A térdfeszítő izmok, ill. a vádli munkájával a kidobás előtt a dobó megkezdi az emelő munkát is, ezzel magasabb helyzetet biztosítva a kidobás számára, továbbá a helyes ritmusban végrehajtott emelés hozzájárul a kidobási sebesség növeléséhez is. A kidobási szakasz utolsó szakaszában a forgatás és az emelés közösen alakítja a végső, kidobási helyzetbe kerülést. Kidobás A kidobás történhet támaszból és levegőből. A kidobás végrehajtása nagymértékben egyénfüggő. A kidobás technikáját befolyásolja a testalkat, az aktuális erőszint, az ennek függvényében kialakított és begyakorolt technika. Kidobás támaszból A támaszhelyzetből való kidobás esetén a dobó törekvése a talajon maradás, ill. a talajról való kidobás. Ebben az esetben mindkét láb a talajon van a kidobás pillanatában. A támaszban tartott kidobás esetén a szerre gyakorolható erő, a kisebb úton történő gyorsítás következtében kisebb marad. Ugyanakkor a

13 támaszhelyzet miatt a visszafelé ható erő a megfogható, ezért a felhalmozott mozgásenergia teljes egészében a gyorsításra használódik fel. Ennél a kidobási technikánál a kidobás pillanatában a forgástengely a bal láb támaszának pozíciója és a bal vállat öszekötő egyenes. Az erőkar pedig a diszkosz tömegközéppontjából erre a tengelyre húzott egyenes. Ez az erőkar ennél a kidobási formánál a leghosszabb. A támaszból történő kidobás másrészt biztonságosabb azért, mert a kidobás után könnyebb a körben maradni. Kidobás a levegőből A levegőből dobás elsődleges előnye, hogy a diszkoszra kifejtett erő hosszabb úton hozható létre, ezért a végső impulzus nagyobb lehet. Másik előny a magasabb kidobási pozíció. Ugyanakkor az ezzel a technikával vető atléta több hátránnyal is szembesülhet. Ezek közül az egyik, hogy ha nem megfelelő technikával hajtja végre a vetést, akkor túl korán elemelkedhet a talajról. Ennek következtében a törzsizmok forgató, emelő munkája nem elégséges. A dobó nem lesz képes megfelelő erőt kifejteni a diszkoszra, ezért a kidobási sebesség kisebb lesz, azaz a dobás távolsága is kisebb lesz. A diszkoszvetőnek arra kell törekednie tehát, ha a levegőből történő vetést hajtja végre, hogy a levegőben eltöltött idő rendkívül rövid legyen. Ezalatt létrehozhatja a talajról történő vetéssel szembeni előnyöket (hosszabb gyorsítási út), ugyanakkor a szer visszaható ereje csak minimálisan érezteti hatását. Végelszámolásban a gyorsítási út és a gyorsítás nagysága előnyhöz juttathatja az atlétát. A levegőből vetés veszélye a véghelyzetben az, hogy az atléta, miután kidobta a szert, nehezebben tudja megtartani egyensúlyi helyzetét, ezért nagyobb

14 valószínűséggel hagyhatja el szabálytalanul a dobókört, ami érvénytelenítheti a dobást.

15 III.rész Előkészítő gyakorlatok A diszkoszvetés oktatása 13 éves korban kezdődik. Fontos, hogy a pubertás előtti időszakot kihasználjuk az oktatásra, ugyanis ilyenkor könnyen, játszva megtanulják a gyerekek a dobómozgásokat. A legjobb diszkoszvetők a magasabb tanulókból lehetnek, még ha pillanatnyilag ügyetlenebbek is, mert a nagyobb testmagasságot nem lehet pótolni nagyobb ügyességgel, vagy nagyobb erővel a későbbiekben. A gyakorlatok során a következő képességeket kell fejleszteni: erő, gyorsaság, ügyesség, állóképesség. Mivel a diszkosz kidobása rendkívül összetett feladat, így nagy hangsúlyt kell fordítani a törzs és a váll izmainak erősítésére, különösen a rotáló mozgásban résztvevő izmokéra, emellett a láb dinamikájának fejlesztésére a különböző szökdelések során, valamint az egyensúly javítása is rendkívül fontos feladat! 1. gyakorlat Megnevezés: leszorítás Alkalmazási terület: középiskola, évfolyam A gyakorlat célja: törzsizomzat erősítése, ügyesség fejlesztése Szükséges eszközök: - Résztvevők száma: az egész osztály, párokat alkotva A gyakorlat leírása: A párok egymásnak háttal leülnek a talajra, karjukat összekulcsolják. Feladat: a társat (ellenfelet) a hasára kell fordítani. Kritikus momentum: hasonló testalkatú párokat válasszunk, a sérülés elkerülése érdekében célszerű tornaszőnyegen végeztetni a feladatot. Megjegyzés: 3x1 perces menetek, ki szorítja le többször a másikat? A gyakorlatban résztvevő főbb izmok: széles hátizom (m. latissimus dorsi), ferde hasizom (m. oblicuus abdominis), kétfejű felkarizom (m. biceps brachii).

16 2. gyakorlat Megnevezés: Krallozás Alkalmazási terület: Középiskola, évfolyam A gyakorlat célja: Háterősítés Szükséges eszközök: - Résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: Kiinduló helyzet: hason fekvés, magas tartás. Első ütemre jobb kar és ball lábemelés, második ütemre az ellentétes végtagok emelése. Ezt a lehető leggyorsabb tempóban kell végrehajtani folyamatosan, időre (pl. 30 sec.). Kritikus momentum: A tanulók emeljék meg a gyakorlat közben a törzsüket! Megjegyzés: Végezhető időre, ismétlésszámra, vagy kifulladásig. A gyakorlatban résztvevő főbb izmok: széles hátizom (m. latissimus dorsi), lapocka emelő izom (m. levator scapulae), deltaizom (m. deltoideus). 3. gyakorlat Megnevezés: Szökdelés tömött labdával Alkalmazási terület: Középiskola, évfolyam

17 A gyakorlat célja: Törzs és lábizomzat erősítése, ritmusérzék fejlesztése Szükséges eszközök: Minden tanulónak 1 db tömött labda Résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: Kiinduló helyzet: alapállás, labda a két kézben. Első ütemre szökkenés terpeszállásba, labda emelése mellső középtartásba, második ütemre szökkenés szögállásba, labda mellső hajlított középtartásba! Kritikus momentum: A tanulók a könyöküket teljesen nyújtsák ki az első ütemben! Megjegyzés: Testalkatnak megfelelő tömegű labdát válasszunk! A gyakorlatban részvevő főbb izmok: bicepsz (m. biceps brachii), négyfejű combizom (m. quadratus femoris), háromfejű lábszárizom (musculus triceps surae) 4. gyakorlat Megnevezés: Tornapad emelés Alkalmazási terület: Középiskola, évfolyam A gyakorlat célja: Vállak, karok, lábak erősítése Szükséges eszközök: 1 db 4 méteres tornapad Résztvevők száma: Az egész osztály, felváltva A gyakorlat leírása: A tornapadot a bordásfal felső fokára akasztjuk, másik végét a tanuló guggoló helyzetben megfogja, feje fölé emeli, és könyökét kinyújtja. Ezután ismét leteszi a talajra.

18 Kritikus momentum: Az ismétlések során a padot a talajig le kell engedni! Mivel sok a várakozási idő, célszerű az órán köredzést szervezni, ahol ez az egyik állomás. Megjegyzés: Verseny szervezhető, pl. ki végez el leggyorsabban tíz emelést? A gyakorlatban résztvevő főbb izmok: lapockaemelő izom (m. levator scapulae,), négyfejű combizom (m.quatratus femoris), széles hátizom (m. latissimus dorsi), deltaizom (m.deltoideus) 5. gyakorlat Megnevezés: Zsinórlabda tömött labdával Alkalmazási terület: Középiskola, évfolyam A gyakorlat célja: A karok és a vállak erősítése Szükséges eszközök: 1 kötél/háló, 1 db tömött labda Résztvevők száma: 12 fő, 2 csapatban A gyakorlat leírása: A pályát egy kötél választja ketté 2m magasságban. A tanulók megpróbálják a labdát úgy átdobni, hogy az ellenfél ne tudja elkapni. A saját térfélen 2 passz lehetséges. Ki szerez előbb 10 pontot? Kritikus momentum: Testalkatnak megfelelő tömött labda

19 Megjegyzés: Egy lehetséges variáció: a tanulók kétkezes oldalsó dobással kell, hogy átdobják a labdát az ellenfél térfelére, így kimondottan a diszkoszvetésben résztvevő, rotáló izmokat dolgoztatjuk meg. A gyakorlatban résztvevő főbb izmok: nagy mellizom (m.pectoralis major), ferde hasizom (m.oblicuus abdominis) 6. gyakorlat Megnevezés: Vándorforgás Alkalmazási terület: Középiskola, évfolyam A gyakorlat célja: Az egyensúly és térérzékelés fejlesztése Szükséges eszközök: Tanulónként 1 db füles súlyzó, vagy súlytárcsa Résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: A tanulók a teremben egy vonal mentén forgómozgást végeznek. Kinek sikerül a terem végéig a vonalon forogni? Kritikus momentum: Vigyázni kell, hogy aki elszédül, és egyensúlyát veszni, el ne essen, vagy a szert ki ne ejtse a kezéből. Megjegyzés: Ennél a gyakorlatnál a szert nem dogjuk ki! A gyakorlatban résztvevő főbb izmok: négyfejű combizom (m. quadtarus femoris), háromfejű lábszárizom (musculus triceps surae)

20 7. gyakorlat Megnevezés: Szökdelések Alkalmazási terület: Középiskola, évfolyam A gyakorlat célja: A láb izmainak és ízületeinek erősítése Szükséges eszközök: Egy darab, minél több fokból álló lépcső Résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: A lépcsőn felfelé szökdelés, lefelé séta; egyik lábon szökdelés; lefelé törpejárás; Kritikus momentum: A tanulók tartsanak egymás mögött megfelelő távolságot, a torlódás elkerülése érdekében! Megjegyzés: A gyakorlatok végén célszerű nyújtó-lazító gyakorlatokat végeztetni. A gyakorlatban résztvevő főbb izmok: négyfejű combizom (m. quadtarus femoris), háromfejű lábszárizom (musculus triceps surae).

21 8. gyakorlat Megnevezés: Füles labda dobás Alkalmazási terület: Középiskola évfolyam A gyakorlat célja: A törzs és a láb izmainak erősítése, dinamikájának növelése Szükséges eszközök: Tanulónként 1 db füles labda vagy füles súlyzó Résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: A tanulók a füles labdát a fejük fölé dobják, lehetőleg függőlegesen. Cél az, hogy minél magasabbra dobják, és a leérkezési hely minél közelebb legyen a tanulóhoz. Kritikus momentum: Teremben figyelni kell a belmagasságra, füles súlyzót csak a szabadban használjunk, a tanulók egymástól megfelelő távolságra álljanak, nehogy egymást dobják meg. Megjegyzés: Fegyelmezett feladat végrehajtás szükséges a balesetek elkerülése miatt! A gyakorlatban résztvevő főbb izmok: kétfejű felkarizom (m.biceps brachii), nagy mellizom (m.pectoralis major), lapockaemelő izom (m.levator scapulae), széles hátizom (m.latissimus dorsi)

22 9. gyakorlat Megnevezés: Körzés füles súllyal Alkalmazási terület: Középiskola évfolyam Résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: A tanulók kis terpeszállásban egyik kezükből a másikba adják a füles súlyzót, miközben a testük körül köröznek vele. Kritikus momentum: A súlyzó másik kézbe adásakor figyelni kell, ki ne csússzon! A tanulók egymástól megfelelő távolságra álljanak, nehogy kárt tegyenek társukban! Megjegyzés: Bizonyos ismétlés szám elvégzése után célszerű a másik irányban is végrehajtatni a feladatot! A gyakorlatban résztvevő főbb izmok: külső ferde hasizom (m.oblicuus abdominis externus), belső ferde hasizom (m.oblicuus abdominis internus) 10. gyakorlat Megnevezés: Térdhajlítás egy lábbal Alkalmazási terület: Középiskola évfolyam A gyakorlat célja: A láb izmainak erősítése Szükséges eszközök: Tanulónként 2 db zsámoly

23 Résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: A tanulók a bordásfal mellé állnak, másik oldalukra pedig két, esetleg zsámolyt egymásra tesznek. Fellépnek a zsámolyra, majd vissza a talajra. Kritikus momentum: A könnyebb egyensúlyozás miatt egyik kezükkel a bordásfalba kapaszkodhatnak. Megjegyzés: Nagy létszámú tanuló esetén párban dolgozhatnak felváltva, vagy pedig a feladat a köredzés egyik állomása lehet. A gyakorlatban résztvevő főbb izmok: négyfejű combizom (m.quadriceps femoris), kétfejű combizom (m.biceps femoris), háromfejű lábszárizom (m.triceps surae)

24 IV. rész Rávezető gyakorlatok 1. gyakorlat A gyakorlat megnevezése: Diszkosz pörgetése a levegőben Alkalmazási területe: Középiskola évfolyam A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat célja: A szer forgási sebességének kialakítása A gyakorlat leírása: A diszkoszt az ügyesebb kezünkbe fogjuk, és feldobjuk a levegőbe úgy, hogy közben irányunkban pörögjön, majd másik kezünkkel elkapjuk. Végeztethető könnyed futólépésben is. Kritikus momentum: a pörgetés irányára figyeljünk! 2. gyakorlat A gyakorlat megnevezése: Diszkoszgurítás Alkalmazási területe: Középiskola évfolyam A résztvevők száma: Az egész osztály, párokban A gyakorlat célja: Az ujjak pörgetése indító mozdulatának elsajátítása A gyakorlat leírása: A tanulók felállnak egymással szemben, és egymásnak gurítják a diszkoszt. A feladatból verseny is szervezhető: ki gurítja messzebbre, ki gurítja adott célhoz közelebb.

25 Kritikus momentum: célszerű szabadban végeztetni, így a szer útját meg tudjuk növelni. 3. gyakorlat A gyakorlat megnevezése: Dobószög kialakítása Alkalmazási területe: Középiskola évfolyam A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat célja: megfelelő dobószög kialakítása A gyakorlat leírása: A tanulóknak a diszkoszt a futball kapufa felső léce fölött kell eldobniuk. Kritikus momentum: A megfelelő távolság kiválasztása: ha túl közel állunk, túl magas lesz a dobás íve, ha messze állunk, túl alacsony. Mindenkinek a testmagasságához viszonyítva kell kiválasztania a távolságot. Variációk: Verseny szervezhető: 10 dobásból ki dobja el a kapu fölött többször? Közben a távolságot is változtathatjuk.

26 4. gyakorlat A gyakorlat megnevezése: Célzott dobás Alkalmazási területe: Középiskola évfolyam A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat célja: Az optimális erőkifejtés megtanulása A gyakorlat leírása: A tanulóknak a diszkoszt egy kosárba, vagy vödörbe kell beledobnia. A távolságot változtathatom. Ki dob be többet adott ismétlés után? Kritikus momentum: A kosár/vödör anyagát úgy kell kiválasztani, hogy ne tehessen kárt benne a diszkosz. 5. gyakorlat A gyakorlat megnevezése: A diszkosz lengetése Alkalmazási területe: Középiskola évfolyam A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat célja: A karmunka és a lábmunka összehangolása A gyakorlat leírása: A tanulók jobb kezükbe helyezik a szert, majd testük előtt keresztbe lendítik, közben térdhajlítást végeznek. Cél a kedvező forgási sebesség kialakítása. Kritikus momentum: A szer helyes tartására kell figyelni, a tanulók utolsó ujjpercükkel ne szorítsák a szer peremét!

27 6. gyakorlat A gyakorlat megnevezése: A diszkosz csúsztatása Alkalmazási területe: Középiskola évfolyam A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat célja: A vető mozdulatot elősegítő gyakorlat. A gyakorlat leírása: A diszkosz vízszintes hátralendítésével egyidejűleg bal láb előrelépés, majd a jobb csípő elfordítása után lapos, csúsztatott diszkoszvetés. Fontos, hogy a dobás lapos ívű, földön csúsztatott legyen. Lehet versenyezni, kié csúszik messzebb. Kritikus momentum: A diszkosz lapjával érjen talajt, különben nem tud csúszni, hanem pattogni fog.

28 7. gyakorlat A gyakorlat megnevezése: Kidobás egy fordulat után, vízszintes előlengetésből Alkalmazási területe: Középiskola évfolyam A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: A szert vízszintes síkban lendítsük előre-hátra, kis térdrugózással. A diszkosz hátralendítésével összhangban törzsfordítás balra, a vállak és a karok közel ellentétes helyzetben vannak, majd kidobás. Variációk: A mozgás jobb megérzése céljából kezdetben használhatunk füleslabdát is. 8. gyakorlat A gyakorlat megnevezése: Lépegetésből indulás pördületbe Alkalmazási területe: Középiskola évfolyam A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: Felállás a dobásiránynak háttal, a kilépést jelző körfelező vonalnál, úgy, hogy a jobb láb a kör pereménél legyen. Diszkoszlendítés balra, testsúlyáthelyezés a bal lábra, diszkoszlendítés jobbra, és lépés előre jobb lábbal. Testsúlyáthelyezés a jobb lábra, és diszkoszlendítés előre. Lépés előre a bal

29 lábbal, testsúlyáthelyezés a bal lábra, és diszkoszlendítés hátra. Lépés előre a jobb lábbal, testsúlyáthelyezés a jobb lábra, a szer hátul marad. Bal lábbal lépés előre úgy, hogy a dobásiránynak félig háttal helyzetből kezdődjön a pördület. Testsúlyáthelyezés a bal lábra, pördület és kidobás. 9. gyakorlat A gyakorlat megnevezése: Diszkoszvetés félig háttal felállásból, pördületből Alkalmazási területe: Középiskola évfolyam A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat célja: Az indulás ritmusának megérzését segíti, és megkönnyíti a diszkosz hátul hagyását. A gyakorlat leírása: Felállás a dobókörben a dobásiránynak félig háttal, előlengetés. Amikor a diszkosz hátralendül, bal lábbal visszalépés a kör széléhez, tehát a dobásiránynak háttal helyzetbe, és onnan indulás pördületbe.

30 10. gyakorlat A gyakorlat megnevezése: Vetés teljes fordulattal Alkalmazási területe: Középiskola osztály Gyakorlat célja: Az egész mozgás kialakítása A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: Kiinduló helyzet terpeszállás, térdek hajlítva, lendületvétel, a mozgás indítása a jobb kar maximális feszülésével indul. A bal láb fordul bokával kezdve a térd is, a bal kar nyújtva vezeti a mozgást. A jobb láb nyújtva szélesen lendül és körbefordul, közben a törzs is 90 fokot fordul, jobb láb leérésekor a törzs ismét 90 fokot fordul, és leér a bal láb is. Érkezés dobóterpeszbe, majd kidobás. Variációk: a gyakorlat sebessége fokozható könnyebb szerrel, vagy nehezíthető nagyobb súlyúval, a nehezítéssel azonban óvatosan bánjunk, hiszen így torzulhat a mozgás kivitelezése, és hibás beidegződéshez vezethet, így az óra végén semmiképpen nem ajánlott!

31 Felhasznált irodalom: - Szekeres Sándor (szerk): Fiatal atléták edzése, Budapest Dieter Kruber: Az atlétika oktatása tornateremben, Dialóg Campus Kiadó, Kurt Murer: 1003 atlétika játék és gyakorlat, Dialóg Campus Kiadó, Magyar latin szótár, - Polgár Tibor Béres Sándor: Az atlétika története, technikája, oktatása, szabályai, Dialóg Campus Kiadó, Magyar Diáksport Szövetség, - Diszkoszvetés technikája:

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Diszkoszvetés a középiskolában Az atlétika gyakorlata és módszertana SMALTE 2202 Készítette: Becker János Testnevelő

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Készítette Marton Kristóf Testnevelő tanár

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Nagy Eszter AVBK27 Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 KÉSZÍTETTE: PŐDÖRNÉ SZILOS

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Budai Róbert Testnevelő tanár, játék és szabadidő-szervező

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Beadandó dolgozat ATLÉTIKA SMDLTE 2202 Távolugrás oktatása középiskolában Készítette: Varga Áron Szak: Testnevelés

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós koltai.miklos@bdpk.nyme.hu Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Atlétika SMDLTE2202 Szakács Tibor HKND4Z

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Für Attila G8C5WR 1. A gátfutás technikája A

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához.

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás

Részletesebben

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Távolugrás előkészítő és rávezető

Részletesebben

A súlylökés általános iskolában való oktatása

A súlylökés általános iskolában való oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolában való oktatása Atlétika SMDLTE2202 Zakál Simon Edina wzktdt Felépítése a dolgozatnak

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

A flop magasugrás oktatása a középiskolában

A flop magasugrás oktatása a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Oktató: Dr. Koltai Miklós A flop magasugrás oktatása a középiskolában

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a.

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. TM Használati utasítás 2 Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a.,

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Dr. Koltai Miklós Név: Konrád Hajnalka

Részletesebben

GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN

GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN KÉSZÍTETTE: MIHALECZ PÉTER TESTNEVELŐ-TANÁR MSC LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓ I.FÉLÉV 1 Gerelyhajítás története: A dobó számok közül, a gerelyhajítás tekinthet vissza a legrégibb

Részletesebben

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA A MAGASUGRÁS OKTATÁSA általános iskola Készítette: Börzsönyi Judit testnevelőtanár msc 2011/12 Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos

Részletesebben

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán 2014/2015. tanév I. félév Sólymos

Részletesebben

2. FELSZERELÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

2. FELSZERELÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK Bevezetés Boccia Szabályok Jelen szövegben bemutatott szabályok a boccia játékra vonatkoznak. A játékszabályok minden olyan nemzetközi versenyre vonatkoznak, amelyet a BISFed (Boccia Nemzetközi Sport Szövetség)

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Rövidtávfutás, térdelőrajt középiskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 1 Benki Tamás Tartalom: 1.

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga Forrás: Oktatási Hivatal A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie.

Részletesebben

A korfball szabályai

A korfball szabályai A korfball szabályai 2012.07.01 A korfball szabályai... 3 1. fejezet: A pálya és az eszközök... 3 1.1 A játéktér... 3 1.2 Jelölések... 3 1.3 Állványok... 5 1.4 Korfok... 5 1.5 Labda... 5 1.6 Felszerelés...

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

Versenykiírás/ Szabályok

Versenykiírás/ Szabályok Veszprémi Kispályás Liga 2016 Versenykiírás/ Szabályok Helyszín: Veszprém, Vasas pálya 2 db 20x40 méteres szabvány műfüves pálya Időpont: 2016.04.04. 2016.11.28. (tavaszi-őszi forduló), Szezonzáró: KISPÁLYA

Részletesebben

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500 Blood Circulatory Massager Termék száma: 1500 Kérjük figyelmesen olvassa el a mellékelt leírást mielőtt ezt a terméket használatba venné. A későbbi időkre is tartalmaz információkat, abban az esetben,

Részletesebben

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Atlétika SMDLTE2202 Készítette: Döbröntei Máté Szak: Testnevelő

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok

CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok Bevezetés CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok Jelen szövegben bemutatott szabályok a boccia játékra vonatkoznak. A nemzetközi boccia versenyek szervezésével kapcsolatos további információk a Nemzetközi

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban A kiadvány az elnyert TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2009-0047 Egészségmegőrzés a Dunanett Kft-nél pályázat részeként készült 2 A Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Cikk szám: 1238 Használati utasítások

Cikk szám: 1238 Használati utasítások Cikk szám: 1238 Használati utasítások FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. Mielőtt ezt vagy bármilyen más edzést elkezdene, konzultáljon kezelő orvosával. Kérje orvosa segítségét annak meghatározásában, hogy

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Országos Métabajnokságának szabályzata 1. A játék menetéről általában A játék során két csapat: az ütő ( A csapat) és a fogó ( B csapat) küzd egymással a pontokért.

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 Elfogadva az FIVB XXXIV.kongresszusán 2014-ben Magyar Röplabda Szövetség 2015. február 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület megbízásából,

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2009-2013 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Tisztelt Vásárló, gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta az új ENERGETICS fitnesz berendezést. A testgyakorlások elvégzésekor kellemes szórakozást és sok sikert

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 13. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag Budapest 2016. január A dokumentum a floorball sportág jegyzőkönyvvezetői tudnivalók leírását tartalmazza.

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben

UEFA A licencmegújító továbbképzés. A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata. Sáfár Sándor Gödöllő 2014. 08. 04.

UEFA A licencmegújító továbbképzés. A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata. Sáfár Sándor Gödöllő 2014. 08. 04. UEFA A licencmegújító továbbképzés A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata Sáfár Sándor Gödöllő 2014. 08. 04. Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció Ügyesség r=0,565 Gyorsaság

Részletesebben

A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai

A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMALTE2202 Vörös Dániel F1EQHZ Testnevelés- Játék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A FIGYELMEZTETÕ MATRICA FELHELYEZÉSE

TARTALOMJEGYZÉK A FIGYELMEZTETÕ MATRICA FELHELYEZÉSE TARTALOMJEGYZÉK Figyelmesztetõ matrica elhelyezése..........................................2 Fontos óvintézkedések....................................................3 Használat elött...........................................................4

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek a magyarországi vízilabda eseményeken. A szövetség azonban

Részletesebben

TEK-SPÁRTA 300 MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI ERŐNLÉTI VERSENY VERSENYKIÍRÁS

TEK-SPÁRTA 300 MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI ERŐNLÉTI VERSENY VERSENYKIÍRÁS TEK-SPÁRTA 300 MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI ERŐNLÉTI VERSENY VERSENYKIÍRÁS 2016-ban immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Spárta 300 verseny. 2013-ban háziversenynek indult, csak hazai csapatok részvételével,

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

Név:...EHA kód:... 2007. tavasz

Név:...EHA kód:... 2007. tavasz VIZSGA_FIZIKA II (VHNB062/210/V/4) A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK Név:...EHA kód:... 2007. tavasz 1. Egy 20 g tömegű testet 8 m/s sebességgel függőlegesen felfelé dobunk. Határozza meg, milyen magasra repül,

Részletesebben

Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével

Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével ERGONÓMIA 5.1 Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével Tárgyszavak: ergonómia; egészségvédelem; szerszám; tervezés; káros hatás; kézvédelem; rezgésvédelem; védőfelszerelés.

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

10/6 Munkaeszközök biztonságos használata

10/6 Munkaeszközök biztonságos használata Munkavédelem és munkabiztonság CD 10/6 1 10/6 Munkaeszközök biztonságos használata Kérdés Üzemünkben a munkavégzéshez, különböző karbantartások elvégzéséhez stb. többféle típusú létrát használnak. A munkaeszközök

Részletesebben

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 II (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/22/EU IRÁNYELVE (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására

Részletesebben

AZ ASZTALOS MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSI

AZ ASZTALOS MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSI AZ ASZTALOS MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSA 1. A berendezés leírása:... 1 2. Marószerszámok és azok felszerelésének munkabiztonsági előírásai... 1 3. A marószerszámok felszerelésének általános munkabiztonsági

Részletesebben

Fogalom-meghatározások

Fogalom-meghatározások Egy kis kitérőt szeretnék tenni, hogy szó szerint megvilágosodjunk. Mondhatnám azt is, hogy ez a cikk azért hasznos nekünk, villamos matrózoknak, nehogy a csúnya áltengerészek zátonyra futtassák hajónkat

Részletesebben

A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010

A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 Garas Mihály, Herczeg Zsolt, Melter László 2010.01.14. 2 Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 Történelmi Versenyszabályzat

Részletesebben

Kató Csaba Kaczur Kinga, 2015 konzulens

Kató Csaba Kaczur Kinga, 2015 konzulens Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Ápolás és betegellátás Gyógytornász szakirány Gyorsasági görkorcsolyázók erőfejlesztése az alapozási időszakban és erőnléti állapotuk összehasonlítása sportoló és nem

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

JÁTÉKVEZETŐI IRÁNYELVEK RÖPLABDA JÁTÉKVEZETŐK SZÁMÁRA

JÁTÉKVEZETŐI IRÁNYELVEK RÖPLABDA JÁTÉKVEZETŐK SZÁMÁRA JÁTÉKVEZETŐI IRÁNYELVEK RÖPLABDA JÁTÉKVEZETŐK SZÁMÁRA 2015 A 2015. évi kiadású Refereeing Guidelines and Instructions alapján fordította és összeállította Herpai László az FIVB Játékszabály Bizottság titkára

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve. Fekete. Nyíl

Kezdő íjászok kézikönyve. Fekete. Nyíl Fekete Nyíl 1 A FITA Fekete Nyíl jelvény megszerzéséhez szükséges ismeretanyag Találatok értékelése: Lőtávolság: Minimálisan elérendő pontok száma: 14 méter 115 pont Mozgástechnika a lövési folyamatnak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú. járművek kormányberendezéseinek. diagnosztikája, javítása, beállítása

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú. járművek kormányberendezéseinek. diagnosztikája, javítása, beállítása Macher Zoltán 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú járművek kormányberendezéseinek diagnosztikája, javítása, beállítása A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06

Részletesebben

A STRANDRÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2013-2016

A STRANDRÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2013-2016 A STRANDRÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2013-2016 Elfogadva az FIVB XXXIII.kongresszusán 2012-ben Atlantában Magyar Röplabda Szövetség 2013. május 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve ARANY. Toll

Kezdő íjászok kézikönyve ARANY. Toll ARANY Toll 1 A FITA ARANY TOLL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 8m Lövésszám: 15 (5x3 vessző) Elérendő teljesítmény: 12 találat 80 cm-es lőlapra (találat = 6-10-es

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T 2012.

S Z A B Á L Y Z A T 2012. STRANDFOCI S Z A B Á L Y Z A T 2012. STRANDFOCI SZABÁLYZAT Részvételi feltételek és versenyszabályok JÁTÉKOSOK JÁTÉKJOGOSULTSÁGA 1. A játékban két csapat vesz részt, 4 mezőjátékossal és 1 kapussal. Mindkét

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

Bekaclip -P. Szerelési útmutató. www.betafence.com

Bekaclip -P. Szerelési útmutató. www.betafence.com Bekaclip -P Szerelési útmutató www.betafence.com Előnyök: y Bekaclip kerítésrendszer A Bekaclip -P kerítésrendszer használatának főbb előnyei: Nagyon egyszerűen összeszerelhető Hosszú élettartam A Bekaclip

Részletesebben

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése 1 blende 1 és 2 rés 2 összekötő vezeték Előkészület: A kísérleti lámpát teljes egészében egy ív papírlapra helyezzük. A négyzetes fénynyílást széttartó fényként használjuk

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

Technikai Mérések és Ellenőrzések Módszertana

Technikai Mérések és Ellenőrzések Módszertana Technikai Mérések és Ellenőrzések a Segédlet a mérések lefolytatásához Készítette: Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Technikai Bizottsága Jóváhagyta: Az MNASZ Intéző Bizottsága Közzétéve: 2013.október

Részletesebben

Beépítési segédlet. Multiclear üregkamrás polikarbonát lemezekhez. A-Plast Kft.

Beépítési segédlet. Multiclear üregkamrás polikarbonát lemezekhez. A-Plast Kft. Beépítési segédlet Multiclear üregkamrás polikarbonát lemezekhez A-Plast Kft. Verzió: 2.0 Készült: 2013. május Érvényesség: következő segédlet kiadásáig. Anyagkezelési útmutató A MULTICLEAR lemezeket az

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása

Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása Készítette: Hornich Gergely, 2013.12.31. Kiegészítette: Mosonyi Máté (10., 32. feladatok), 2015.01.21. (Talapa Viktor 2013.01.15.-i feladatgyűjteménye

Részletesebben

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 2014. évi Somogy Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltó Verseny VERSENYSZABÁLYZAT A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. TÉMA 2...ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK: Bevezetés, Szállítás és Átvétel. 6...SZÉTSZERELÉSI UTASÍTÁSOK: THERMO-SEAT épületi és Storm légfúvók

TARTALOMJEGYZÉK. TÉMA 2...ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK: Bevezetés, Szállítás és Átvétel. 6...SZÉTSZERELÉSI UTASÍTÁSOK: THERMO-SEAT épületi és Storm légfúvók TARTALOMJEGYZÉK OLDAL TÉMA 2...ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK: Bevezetés, Szállítás és Átvétel 3...ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK: Üzembe helyezés 4...ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK: Teszt és Indító folyamatok 5...ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK:

Részletesebben