Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 KÉSZÍTETTE: MEHRINGER LÁSZLÓ 2013/2014. I. FÉLÉV NEPTUNKÓD: NK1D1V

2 Tartalomjegyzék 1. A közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola alsó tagozatában oktatott technikájának leírása Az állórajt technikája Indulás a hátul levő lábbal Indulás az elöl levő lábbal A közép- és hosszútávfutás technikája A közép- és hosszútávfutás és az állórajt legfontosabb versenyszabályai Az állórajt versenyszabályai A közép- és hosszútávfutás versenyszabályai A közép- és hosszútávfutás és az állórajt előkészítő gyakorlatai A közép- és hosszútávfutás és az állórajt oktatásának előfeltételei, céljai A végrehajtásban dominánsan résztvevő izmok db gyakorlat illetve testnevelési játék leírása Cél- és rávezető gyakorlatok Irodalomjegyzék... 30

3 1. A közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola alsó tagozatában oktatott technikájának leírása. 1.1 Az állórajt technikája Az állórajt a közép- és hosszútávfutásnál alkalmazott indulási forma. Az állórajtos indulásnak két formáját alkalmazzuk: indulás a hátul ill. az elöl levő lábbal Indulás a hátul levő lábbal A felállásnál a lábfejek párhuzamosak a futás irányával, a harántterpesz egy-két lábfej nagyságú. A lábak térdben hajlítottak, a törzs előredöntött úgy, hogy a testsúly a két lábon arányosan oszlik el. A hátul lévő lábbal azonos oldali kar van elöl, hogy a mozgás megkezdésekor segítse a gyors lábmozgást. (

4 1.1.2 Indulás az elöl levő lábbal A felállásnál a harántterpesz kisebb, háromnegyed és másfél lábfej között változhat. A törzs olyan mértékben van előredöntve, hogy a testsúly nagyobb része az elöl levő lábon van. Az elöl lévő lábbal azonos oldali kar van elöl, mert így induláskor hosszabb úton tud hátrafelé lendülni. Induláskor a törzs előredől; a dőlésből laposabb szögű indulás és ezzel együtt jobb gyorsítási lehetőség alakul ki. Az állórajtos indulási forma megválasztását az dönti el, hogy a futó melyikkel tud nagyobb gyorsulást elérni. (Koltai Jenő: Atlétika II. 84.o.) (

5 1.2 A közép- és hosszútávfutás technikája A futás közben azonos mozdulatokat ismétlünk. Az indulásnál a mozgás kevésbé robbanékony, mint térdelőrajtnál; a versenyzők fokozatosan érik el a távközi futás sebességét. A teljesítmény főleg az energiafelhasználás gazdaságosságától függ. A mozgás gazdaságossága igen fontos tényező a versenysebesség fenntartásában, valamint a hajrában. Ez teszi lehetővé, hogy a versenyző adott fizikai és pszihikai állapota jól érvényesüljön. A gazdaságos futómozgás alapvető követelményei: - a repülőfázisban a test tömegközéppontja csak minimálisan emelkedik, - sima, zökkenőmentes talajfogás, az átgördülés folyamatos, - helyes légzés, a ki- és belégzés megfelelő ritmusa, - lépéshossz és lépésfrekvencia megfelelő nagyságának kialakitása. A versenyző sebességének növekedésével együtt nő a lépéshossz és a lépésfrekvencia, a támaszfázis ideje pedig lecsökken. (Koltai Jenő: Atlétika II. 71.o.) (

6 2. A közép- és hosszútávfutás és az állórajt legfontosabb versenyszabályai 2.1 Az állórajt versenyszabályai A futóversenyek rajtját 5 cm széles fehér vonallal kell megjelölni. A rajt helye egy ívelt vonalon van, amelyet úgy kell meghúzni, hogy a különböző helyekről induló versenyzők azonos távolságra legyenek a céltól. A "rajthoz" vezényszó után, miután valamennyi versenyző felvette indulási helyzetét, az indító gyerekversenyeken tapsjellel vagy egyéb hangeffektussal indítja a versenyzőket. A rajtnál a versenyzők keze(i) nem érintheti(k) a talajt. A hibásan vagy szabálytalanul rajtoló versenyzőt ki kell zárni a versenyből. 2.2 A közép- és hosszútávfutás versenyszabályai Versenytávok: 800m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, m, maratoni futás, országúti és mezei versenyek. A pálya hossza 400 m, alakja ovális (két párhuzamos egyenes szakasz és két azonos sugarú félkör); vagy kijelölt, kimért terepszakasz. A futás irányát úgy kell meghatározni, hogy a versenyző bal keze legyen a pálya belseje felé. Minden olyan futót ki kell zárni a versenyszámból, aki azért löki meg vagy akadályozza ellenfelét, hogy zavarja őt az előrehaladásban. A versenyzők nem léphetnek a pálya belsőhatárát jelző szegélyre vagy az azt helyettesítő vonalra, illetve azon belül. A célvonalat 5 cm széles fehér vonallal kell kijelölni. A versenyzők helyezését a szerint kell megállapítani, amilyen sorrendben törzsük bármely részével elérik a célvonal hozzájuk közelebbi szélének függőleges síkját. Az időmérés történhet kézi vagy automatikus célfotó rendszerből nyert úton. A mezeifutó-versenyeket rendkívül változatos körülmények között rendezik, és nehéz ebben a szakágban egységes nemzetközi szabályokat alkotni. A pályát nyílt vagy erdős, lehetőség szerint fűvel borított területen kell kijelölni. Legyenek természetes akadályok, melyeket a tervező figyelembe tud venni ahhoz, hogy megfelelően nehéz és érdekes pályát építhessen. Célba érkezésnél, a tumultusok elkerülése végett, célszerű folyosókat kialakítani. (MASZ Atlétikai Szabálykönyv o., 63.o., o.)

7 3. A közép- és hosszútávfutás és az állórajt előkészítő gyakorlatai 3.1 A közép- és hosszútávfutás és az állórajt oktatásának előfeltételei, céljai Alsó tagozatban fontos, hogy a gyakorlatok életkornak megfelelően, játékos formában kerüljenek megvalósításra. Az atlétika oktatásának alapvető célja, hogy az elemi, legtermészetesebb mozgásformákat szinten tartsuk valamint sokoldalúan fejlesszük. Ennek szellemében fontos előfeltételek a következők: - munkabíró képesség kialakítása, futóképesség növelése, - motorikus, atlétikus mozgáskészségek alapjainak elsajátítása, - a helyes futótechnika, karmunka korai kialakítása - olyan magatartásbeli tulajdonságok kialakítása, melyek kedvezőek a kocentráló képesség, a terheléselviselési képesség, a küzdeni tudás, mint jellemvonások létrehozása szempontjából. (Dubecz József: Testnevelés Tanári kézikönyv o.) 3.2 A végrehajtásban dominánsan résztvevő izmok Csípőizmok - kis farizom musculus gluteus minimus - középső farizom musculus gluteus medius - nagy farizom musculus gluteus maximus ( (

8 Combizmok - négyfejű combizom musculus quadriceps femoris - kétfejű combizom musculus biceps femoris - hosszú közelítő izom musculus adductor longus - karcsúizom musculus gracilis - nagy közelítő izom musculus adductor magnus ( ( ( (

9 Lábszárizmok - elülső sípcsonti izom musculus tibialis anterior - háromfejű lábszárizom musculus triceps suare ( (

10 db gyakorlat illetve testnevelési játék leírása Gyakorlat száma: 1. Gyakorlat megnevezése: Indulások fekvésből. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, lábizmok erősítése, koncentráció. Eszközök: Nincs. A résztvevők száma: Az egész osztály. A gyakorlat leírása: Megjelölünk egy induló- és egy célvonalat, a tanulók az indulóvonal mögött talppal a vonal felé hasonfekvésben helyezkednek el, majd sípszóra felugorva a lehető leggyorsabban futnak a m-re található célig. Aki hamarabb odaér, az lesz a győztes. Kritikus momentum: Nincs. Megjegyzés: Tilos egymást akadályozni! Változatok: Indulás más testhelyzetekből (háton fekvés, guggolás, ülés, stb.), más hanghatásra vagy vizuális jelre való indulás.

11 Gyakorlat száma: 2. Gyakorlat megnevezése: Kakasviadal. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, lábizmok erősítése, taktika. Eszközök: Nincs A résztvevők száma: Párokban, az egész osztály. A gyakorlat leírása: Kijelölünk egy 1 m sugarú kört, melyben két tanuló helyezkedik el egymással szemben jobb lábon állva, kezeket a test előtt keresztbe fonják. Tapsjelre megpróbálják egymást a vonalon kívülre lökni. Az a győztes akinek ez előbb sikerül vagy az ellenfél bármely más testrészével megérinti a talajt. Kritikus momentum: Balesetveszély elkerülése. Megjegyzés: Nincs. Változatok: Bal lábon ugrálás.

12 Gyakorlat száma: 3. Gyakorlat megnevezése: Lépcső-váltó. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, combizmok erősítése, versenyszellem kialakítása. Eszközök: Zsámolyok, tornaszekrény, bója, stopperóra. A résztvevők száma: Az egész osztály, két csapatra osztva. A gyakorlat leírása: Kiépített pályán a csapatok első emberei adott jelre indulnak, felfutnak az emelkedő akadályokon, majd leugorva bójakerüléssel visszafutnak és kézérintéssel indítják a következő tanulót. Győztes az, aki rövidebb idő alatt fejezi be a versenyt. Minden elkövetett hibáért öt másodperc büntetőidőt számolunk hozzá a csapat idejéhez. Kritikus momentum: Felhívjuk a tanulók figyelmét a fokozott balesetveszélyre. Megjegyzés: Sportszerű viselkedésre nevelés. Változatok: Változó domborzatú terepen vagy épített lépcsősoron is végrehajtható.

13 Gyakorlat száma: 4. Gyakorlat megnevezése: Láb-fogó Forrás: Dr. Kurt Murer: 1003 atlétikai játék és gyakorlat, Kézikönyv, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000, 171.o. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, láberő, reakció képesség fokozása. Eszközök: Nincs. A résztvevők száma: Az egész osztály, párokba osztva. A gyakorlat leírása: A párok egymással szemben helyezkednek el és megpróbálják a másik lábát megérinteni, miközben a saját lábukkal igyekeznek kitérni az érintés elől. A győztes az, aki adott idő alatt többször megfogja a társa lábát. Kritikus momentum: A lábat ne rántsák ki, mert balesetet okozhatnak. Megjegyzés: Vigyázzanak a fejek összekoccanására. Változatok: Kieséses rendszerben a párok győztesei küzdenek meg egymással a végső sikerért.

14 Gyakorlat száma: 5. Gyakorlat megnevezése: Szobor-fogó. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, harántterpesz felvétele, megindulások. Eszközök: Nincs. A résztvevők száma: Az egész osztály. A gyakorlat leírása: A tanulók elszórtan helyezkednek el a játékterületen. Kijelölünk egy fogót, aki tapsra indulva megérinti a menekülőket. A megérintett harántterpeszbe áll és azt a pozíciót veszi fel, amelyben volt az érintés pillanatában. Ezt a pózt mindaddig tartania kell, amíg egy még menekülő társa érintéssel nem mentesíti, ekkor újra szabaddá válik. A fogó akkor győz, ha minden menekülőt szoborrá változtatott. Kritikus momentum: Ügyeljünk a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére. Megjegyzés: Nincs. Változatok: Több fogó, kisebb pályaterület.

15 Gyakorlat száma: 6. Gyakorlat megnevezése: Ülőlabda. Forrás: Dr. Kurt Murer: 1003 atlétikai játék és gyakorlat, Kézikönyv, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000, 64.o. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, gyorsasági állóképesség. Eszközök: Medicinlabdák. A résztvevők száma: Az egész osztály, párokban. A gyakorlat leírása: A tanulók egy-egy medicinlabdán ülnek egymással szemben, kb. 30 méterre egymástól. Tapsra egyszerre elindulnak és ide-oda futnak a labdák között, miközben minden fordulónál fenekükkel érintik a labdákat. Az a győztes, aki utoléri és megérinti a másikat. Kritikus momentum: Balesetveszélyre felhívni a figyelmet. Megjegyzés: Szabályok betartatása. Változatok: Labdák távolságának növelése.

16 Gyakorlat száma: 7. Gyakorlat megnevezése: Kapaszkodó. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, lábak erejének fejlesztése. Eszközök: Nincs. A résztvevők száma: Az egész osztály, párokba osztva. A gyakorlat leírása: A párok tagjai egymással szemben állnak, kezükkel összefogódzkodva tartják egymást. Együtt ereszkednek guggolóállásba majd vissza. Az a páros a győztes, amelyik több egyszerre végrehajtott guggolást tud megcsinálni. Kritikus momentum: Fel kell hívni a figyelmet a becsületes számolásra. Megjegyzés: A párok nem engedhetik el egymást. Változatok: Egylábas guggolás vagy időkorlát.

17 Gyakorlat száma: 8. Gyakorlat megnevezése: Áthúzás a vonalon. Forrás: Dr. Kurt Murer: 1003 atlétikai játék és gyakorlat, Kézikönyv, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000, 171.o. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, ügyesség fejlesztése. Eszközök: Nincs. A résztvevők száma: Az egész osztály, párokban. A gyakorlat leírása: Két tanuló egymással szemben állva összekapaszkodik egy öt méteres sáv közepén elhelyezkedve, majd megpróbálják egymást áthúni a mögöttük lévő vonalon. Akkor győzött az egyik tanuló, ha ellenfelének valamelyik lába elérte a vonalat. Kritikus momentum: Felhívjuk a figyelmet a balesetveszély elkerülésére. Megjegyzés: Tilos rángatni az ellenfelet. Változatok: Nincs.

18 Gyakorlat száma: 9. Gyakorlat megnevezése: Gólya a mocsárban. Forrás: Lisa Lobsiger-Brugger: 1000 bemelegítő játék és gyakorlat, Kézikönyv, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000, 140.o. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, láb erő-állóképesség fejlesztése. Eszközök: Nincs. A résztvevők száma: Az egész osztály. A gyakorlat leírása: A gólya (fogó) egy lábon szökdel (ha elfáradt, lehet váltott lábbal is). A békák a mocsárban menekülnek előle (szintén egy lábon szökdeléssel), ám minden ötödik ugrás után meg kell állniuk, le kell guggolniuk és egyet brekegniük kell. Akit megfog a gólya, azt megeszi, azaz kiesik a játékból. A játék addig tart, amíg az összes békát megeszi a gólya. Kritikus momentum: Felhívjuk a figyelmet a játékszabályok pontos betartására. Megjegyzés: Kerüljék az ütközéseket. Változatok: Amegfogott béka fogóvá válik.

19 Gyakorlat száma: 10. Gyakorlat megnevezése: Törpék a mocsárban. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, láberő fejlesztése, csapatmunka. Eszközök: Tornaszőnyegek. A résztvevők száma: Az egész osztály, 3 fős csoportokra osztva. A gyakorlat leírása: A csapattagok az egyik tornaszőnyegen guggolásban helyezkednek el, a másik szőnyeg szorosan mögöttük. A feladat: megtenni egy adott (kb. 15 méter) távolságot úgy, hogy csak a szőnyegre léphetnek rá. Acsapattagok (törpék) csak törpejárásban közlekedhetnek, a két szőnyeget folyamatosan egymás elé rakva haladhatnak a cél felé. Az a győztes, aki hamarabb átjuttatja a szőnyegeket a célvonalon. Kritikus momentum: Szabályok betartása. Megjegyzés: Nincs. Változatok: Változtatható csapatlétszám.

20 4. Cél- és rávezető gyakorlatok Gyakorlat száma: 1. Gyakorlat megnevezése: Körváltó. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, állórajt, lépéshossz. Eszközök: Zsámolyok. A résztvevők száma: Az egész osztály, 5-10 fős csapatokra osztva. A gyakorlat leírása: Zsámolyok körbehelyezésével körpályát alakítunk ki, melynek két átellenes pontján helyezkedik el a két versenyző csapat. Adott jelre az óramutató járásával ellentétes irányba állórajttal kezdenek el futni a zsámolyok felett átlépve. Minden kör végén kötelező váltani, a váltást érintéssel történik, az új futó is állórajttal indul.az a csapat a győztes, amelyik futója utóléri és megérinti a másik csapat pályán lévő futóját. Kritikus momentum: Felhívjuk a figyelmet a balesetveszélyre. Megjegyzés: Figyeljünk arra, hogy a váltások állórajttal történjenek és ne mozgásból. Változatok: Változtathatjuk a zsámolyok elhelyezésének sűrűségét, a körpálya hosszát, a csapatok létszámát. Zsámolyok helyett falapokat is alkalmazhatunk.

21 Gyakorlat száma: 2. Gyakorlat megnevezése: Szkippelő váltó. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, mozgástechnika. Eszközök: Bóják, síp, stopperóra. A résztvevők száma: Az egész osztály, 2 csapatra osztva. A gyakorlat leírása: Sípjelre a rajtvonal mögött elhelyezkedő csapatok első tagjai taposófutás közbeni magas térdemeléssel elfutnak a kihelyezett bójáig, majd azt megkerülve visszafutnak és érintéssel indítják a következő tagot. Szabálytalan futásért öt másodperc büntetőidő jár. A győztes az, aki rövidebb idő alatt beér. Kritikus momentum: Szkippelés közben emelkedjen a térd vízszintesig, hibajavítás. Megjegyzés: Karok mozogjanak, a törzs maradjon egyenes. Hibajavítás. Változatok: A gyakorlat első végrehajtásakor még a mérsékelt térdemelés is elfogadható.

22 Gyakorlat száma: 3. Gyakorlat megnevezése: Sarokemelés egy oldalon. Forrás: Christian Simon-Ralf Kramer: Atlétika futótechnikai variációs edzések, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005, 84.o. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, mozgástechnika. Eszközök: Nincs. A résztvevők száma: Az egész osztály. A gyakorlat leírása: A tanulók egymás mögött haladva futnak körbe, az elől haladó tanuló tempóját követve. Feladatuk: sarokemelés futás közben egy oldalon, miközben a támaszkodó láb rugozó mozgást végez. Mindig azt az oldali sarkukat kell emelniük, amelyet az elöttük haladó tanuló is emel. (A legelöl futó tanuló minden oldali sarokemelést legalább tízszer végez egymás után.) Kritikus momentum: Karmozgás összehangolása a lábmozgással. Megjegyzés: Hibajavítás fontossága. Változatok: Kevesebb sarokemelést hajtanak végre egymás után (pl.: háromszor jobb, háromszor bal láb), amelyet sípjellel szabályzunk.

23 Gyakorlat száma: 4. Gyakorlat megnevezése: Csillag-fogó. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, állórajtrajt. Eszközök: Nincs. A résztvevők száma: Az egész osztály. A gyakorlat leírása: A tanulók körbe állnak, arccal kifelé, egyik lábukat hátra rakják úgy, hogy lábujjuk a földet érje, sarkaik pedig egymáshoz érjenek. A tanár elkiáltja az egyik tanuló nevét, ő lesz a fogó, mire mindenki menekülni kezd egy kézilabda félpályányi területen. Akit megfognak, az szintén fogóvá válik. Az a győztes, akit utolsónak érintenek meg. Kritikus momentum: Kerüljük az egymással való ütközéseket. Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmet a helyes kartartásra. Változatok: Kijelölt láb van hátul, több kört alakítunk ki, több fogót jelölünk ki, változtatunk a pályaméreten.

24 Gyakorlat száma: 5. Gyakorlat megnevezése: Kerékpáros üldözőfutás. Forrás: Dr. Kurt Murer: 1003 atlétikai játék és gyakorlat, Kézikönyv, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000, 50.o. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, taktika, ellenfél figyelése. Eszközök: Nincs. A résztvevők száma: Az egész osztály, párokban A gyakorlat leírása: Két futó egy maximum 400 méter hosszú pályán egyszerre indul. Az egyik két méter előnyt kap, 300 méterig kötelező elől futnia, felvezetve a másikat (mint a pályakerékpáros üldözőversenyben). Az a győztes, aki először halad át a célvonalon. Majd visszavágó, fordított szereposztásban. Kritikus momentum: A tempót az elől futó szabadon választja meg. Megjegyzés: A tanulók vigyázzanak, hogy egymást fel ne rúgják. Változatok: A táv hossza változtatható.

25 Gyakorlat száma: 6. Gyakorlat megnevezése: Szlalomfutás-váltó. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, vágtafutás-véghajrá, kanyarív futása. Eszközök: Bóják. A résztvevők száma: Az egész osztály, csoportokra osztva. A gyakorlat leírása: Az egymástól pár méterre, két sorban elhelyezett bójákat kívülről kell megkerülni, majd az utolsó bóját elhagyva egyenes vonalban visszasprintelni a starthoz és érintéssel indítani a következő embert. Az a csapat győz, amelyiknek az utolsó tagja hamarabb ér célba. Kritikus momentum: Megjegyzés: A jobb és bal kanyarok váltakozásával jobban rögzül a kanyarvételek technikája. Változatok: Nincs.

26 Gyakorlat száma: 7. Gyakorlat megnevezése: Kígyófutás. Forrás: Dr. Kurt Murer: 1003 atlétikai játék és gyakorlat, Kézikönyv, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000, 59.o. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, iramváltások, köztes hajrák. Eszközök: Labda, stopperóra. A résztvevők száma: Az egész osztály, öt fős csapatokba osztva. A gyakorlat leírása: A táv 200 méter, a verseny kézleengedésre indul.a csoport oszlopban fut. A hátsó ember (akinél a labda van) előrefut, majd kézből kézbe hátraadjaák a labdát. Amikor az utolsóhoz jut, akkor ő fut a csoport élére és így tovább. Minden csapattagnak legalább egyszer az élen kell állnia. A csapat akkor ért be, ha az utolsó tag átfutott a célvonalon. A legjobb időt elérő csapat a győztes. Kritikus momentum: Együttműködés a csapattagok között. Megjegyzés: Nincs. Változatok: Hosszabb távon futnak és a váltás az élen sípjelre történik. Többször kell egy-egy csapattagnak az élre állnia.

27 Gyakorlat száma: 8. Gyakorlat megnevezése: Futás-szökdelés. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, ügyesség, állórajt, lépéshossz. Eszközök: Tornapadok, zsámolyok, bóják. A résztvevők száma: Az egész osztály. A gyakorlat leírása: A kiépített akadálypályán szabályos állórajttal indul az első versenyző. Először át kell futni a tornapadok által kialakított folyosón, majd gurulóátfordulás előre a szőnyegen, bójakerülés, végül átszaladás a zsámolyok felett a célvonalig. Az a győztes, aki leghamarabb végez. Kritikus momentum: Felhívni a figyelmet a balesetveszélyre. Megjegyzés: Pontos, szabályos végrehajtás fontossága. Rajt hibajavítása. Változatok: Nincs.

28 Gyakorlat száma: 9. Gyakorlat megnevezése: Társ-ugró. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, lépéshossz rögzítése. Eszközök: Nincs. A résztvevők száma: Az egész osztály, nyolc fős csoportokra bontva. A gyakorlat leírása: A csoportok tagjai futásirányra merőlegesen fekszenek a talajon, egymástól egy lépéshossz távolságra. Kiáltásra az első ember átfut a saját oszlopa felett, minden tanuló között egyet lépve, majd lefekszik a sor végére. A következő jelre indul a második tanuló, és így tovább. Kritikus momentum: Vigyázzanak, hogy ne lépjenek rá egymásra. Megjegyzés: Az oszlopok feletti futás egyenletes sebességű legyen. Változatok: A fekvő tanulók egymástól való távolsága változtatható.

29 Gyakorlat száma: 10. Gyakorlat megnevezése: Üldöző verseny. Forrás: Saját. Alkalmazási terület: Általános iskola alsó tagozat, kitartó futás, iramváltások. Eszközök: Nincs. A résztvevők száma: Az egész osztály. A gyakorlat leírása: Körpályán egymástól tíz méter távolságra elhelyezkedve lassú futással futnak körbe a tanulók. Sípjelre egy előre kijelölt tanuló felgyotsítva utoléri az előtte haladót, megérinti, beáll a helyére. A megérintett futó felgyorsít, utoléri az előtte haladót, és így tovább. Kritikus momentum: Vigyázzanak, hogy utoléréskor ne buktassák fel egymást. Megjegyzés: Nincs. Változatok: Sípjelre minden tanuló megpróbálja utolérni az előtte futót, utolérés után visszaállnak az eredeti tempóra, majd újabb sípszóra ugyanez.

30 5. Irodalomjegyzék Koltai Jenő (1980) Atlétika II. Sport Kiadó Budapest Letöltve: október Letöltve: október Letöltve: október 30. MASZ Atlétikai Szabálykönyv Dubecz József (1986) Testnevelés Tanári kézikönyv Tankönyvkiadó Budapest Letöltve: november 2. Lisa Lobsiger-Brugger (2000) 1000 bemelegítő játék és gyakorlat Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs Dr. Kurt Murer (2000) 1003 atlétikai játék és gyakorlat, Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs Christian Simon-Ralf Kramer (2005) Atlétika futótechnikai variációs edzések, Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Készítette Marton Kristóf Testnevelő tanár

Részletesebben

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Atlétika SMDLTE2202 Szakács Tibor HKND4Z

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Beadandó dolgozat ATLÉTIKA SMDLTE 2202 Távolugrás oktatása középiskolában Készítette: Varga Áron Szak: Testnevelés

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Nagy Eszter AVBK27 Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Távolugrás előkészítő és rávezető

Részletesebben

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Budai Róbert Testnevelő tanár, játék és szabadidő-szervező

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 KÉSZÍTETTE: PŐDÖRNÉ SZILOS

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Rövidtávfutás, térdelőrajt középiskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán 2014/2015. tanév I. félév Sólymos

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA A MAGASUGRÁS OKTATÁSA általános iskola Készítette: Börzsönyi Judit testnevelőtanár msc 2011/12 Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Diszkoszvetés a középiskolában Az atlétika gyakorlata és módszertana SMALTE 2202 Készítette: Becker János Testnevelő

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Dr. Koltai Miklós Név: Konrád Hajnalka

Részletesebben

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Für Attila G8C5WR 1. A gátfutás technikája A

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 1 Benki Tamás Tartalom: 1.

Részletesebben

A súlylökés általános iskolában való oktatása

A súlylökés általános iskolában való oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolában való oktatása Atlétika SMDLTE2202 Zakál Simon Edina wzktdt Felépítése a dolgozatnak

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára T1 Futások 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. T1 U11 és U13 korosztály számára 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) áll fel a futás irányával megegyezően, egy oszlopban. 2. A

Részletesebben

A flop magasugrás oktatása a középiskolában

A flop magasugrás oktatása a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Oktató: Dr. Koltai Miklós A flop magasugrás oktatása a középiskolában

Részletesebben

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév Atlétika SMDLTE 2202 A diszkoszvetés Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév I. rész A diszkoszvetés szabályai Hivatalos dobószerek - Nemzetközi versenyeken

Részletesebben

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet CSÍPİÍZÜLET MOZGATÓK A csípıízület mozgatók az articulatio coxaera (acetabulum-caput femoris) hatnak, ahol a törzs súlya az

Részletesebben

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5 Szent-Györgyi Albert:"Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettrekész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 13. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag Budapest 2016. január A dokumentum a floorball sportág jegyzőkönyvvezetői tudnivalók leírását tartalmazza.

Részletesebben

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév VERSENYKATEGÓRIA: CSAPATVERSENY A verseny célja a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanuló középiskolások rendészeti

Részletesebben

Országos favágó verseny és találkozó Bükkzsérc Agit-tető 2011. augusztus 27.

Országos favágó verseny és találkozó Bükkzsérc Agit-tető 2011. augusztus 27. Országos favágó verseny és találkozó Bükkzsérc Agit-tető 2011. augusztus 27. Versenyszabályzat I. CSAPATVERSENY: I/1. Lánckímélő darabolás: Feladat: A sík lapra helyezett fából egy 5-8 cm-es korongot úgy

Részletesebben

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1.

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Kecskemét, 2016. január 24. VASÁRNAP 09.30 A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a gyermek korosztály számára a téli időszakban teremverseny

Részletesebben

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához.

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Országos Métabajnokságának szabályzata 1. A játék menetéről általában A játék során két csapat: az ütő ( A csapat) és a fogó ( B csapat) küzd egymással a pontokért.

Részletesebben

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500 Blood Circulatory Massager Termék száma: 1500 Kérjük figyelmesen olvassa el a mellékelt leírást mielőtt ezt a terméket használatba venné. A későbbi időkre is tartalmaz információkat, abban az esetben,

Részletesebben

Cikk szám: 1238 Használati utasítások

Cikk szám: 1238 Használati utasítások Cikk szám: 1238 Használati utasítások FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. Mielőtt ezt vagy bármilyen más edzést elkezdene, konzultáljon kezelő orvosával. Kérje orvosa segítségét annak meghatározásában, hogy

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 Elfogadva az FIVB XXXIV.kongresszusán 2014-ben Magyar Röplabda Szövetség 2015. február 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület megbízásából,

Részletesebben

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Atlétika SMDLTE2202 Készítette: Döbröntei Máté Szak: Testnevelő

Részletesebben

A csípõkopás gyógytornája

A csípõkopás gyógytornája A csípõkopás gyógytornája Az alábbi tornagyakorlatok leginkább az elsõ és második stádiumban ajánlottak. Csak saját felelõsségre végezhetõk! Nem helyettesítik az egyéni állapotnak megfelelõ, szakember

Részletesebben

A STRANDRÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2013-2016

A STRANDRÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2013-2016 A STRANDRÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2013-2016 Elfogadva az FIVB XXXIII.kongresszusán 2012-ben Atlantában Magyar Röplabda Szövetség 2013. május 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői

Részletesebben

Croquet. A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni.

Croquet. A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni. Croquet A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni. A játékhoz mindenekelőtt szükség van egy Croquet készletre. Ez többnyire 6 különböző színű fa

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX O FÜGGELÉK 2008

FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX O FÜGGELÉK 2008 FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX O FÜGGELÉK 2008 Frissítve: az FIA 2007. november 1-én közreadott módosításai szerint Kiadja: az MNASZ Titkárság Az FIA szabályok magyar nyelvű fordításainak értelmezése során

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Versenyszabályzat. A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez

Versenyszabályzat. A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez Versenyszabályzat A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel személyi feltételei: A versenyben részt vevő egyesület tagja legyen. Érvényes

Részletesebben

A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010

A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 Garas Mihály, Herczeg Zsolt, Melter László 2010.01.14. 2 Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 Történelmi Versenyszabályzat

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

Kató Csaba Kaczur Kinga, 2015 konzulens

Kató Csaba Kaczur Kinga, 2015 konzulens Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Ápolás és betegellátás Gyógytornász szakirány Gyorsasági görkorcsolyázók erőfejlesztése az alapozási időszakban és erőnléti állapotuk összehasonlítása sportoló és nem

Részletesebben

ZÁNKA 2016. július 8.

ZÁNKA 2016. július 8. ORSZÁGOS RENDŐR MIX STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁG ZÁNKA 2016. július 8. V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny célja: - a Rendőrségi Országos Mix Strandröplabda Bajnokság 2016. évi helyezéseinek eldöntése, - versenyzési

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

MJSZ UTÁNPÓTLÁS TESZTELÉS

MJSZ UTÁNPÓTLÁS TESZTELÉS MJSZ UTÁNPÓTLÁS TESZTELÉS A Magyar Jégkorong Szövetség az idei évtől kezdődően kötelezi arra a klubokat, hogy a mellékelt útmutatások alapján végezzék el az utánpótláskorú játékosok felmérését. Minden

Részletesebben

Tisztelt Lovas Barátaink!

Tisztelt Lovas Barátaink! VERSENYKIÍRÁS Tisztelt Lovas Barátaink! 2012. május 12.-én, szombaton hetedszer rendezzük meg Pomázon, a Magyar Vár Táborban Pilis-Dunakanyari legnagyobb lovas rendezvényét a Lovasmajálist. Az idei Pomázi

Részletesebben

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 2014. évi Somogy Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltó Verseny VERSENYSZABÁLYZAT A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Versenyszabályzat STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság Kaposvár, 2014.09.27.

Versenyszabályzat STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság Kaposvár, 2014.09.27. Versenyszabályzat STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság Kaposvár, 2014.09.27. FIGYELEM! Ez a versenyszabályzat eltér a korábban kiadott vagy más versenyeken használt versenyszabályzatoktól, erre a versenyre

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

Használati útmutató IN 3830 insportline Fresia

Használati útmutató IN 3830 insportline Fresia Használati útmutató IN 3830 insportline Fresia Köszönjük, hogy vibromasszázs berendezésünk megvásárlása mellett döntött. Használata előtt, kérem figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a berendezés helyes

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

BASEBALL ABC Szabálymagyarázat kezdők részére

BASEBALL ABC Szabálymagyarázat kezdők részére Létszám, játékidő, pálya, pozíciók, felszerelés BASEBALL ABC Szabálymagyarázat kezdők részére A játékot két, 9-9 fős csapat játssza egymás ellen. Mérkőzésidő nincs, a játék nem időhöz kötött, hanem 9 játékrészből

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMALTE2202 SZABÓ ENIKŐ E3OGJC 1, A távolugrás középiskolában

Részletesebben

Kezelés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. 3/ Stimuláció A méreganyagok eltávolítása és a feszesség újjáépítése. 2/ Ionizáció A cellulit "feloszlatása"

Kezelés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. 3/ Stimuláció A méreganyagok eltávolítása és a feszesség újjáépítése. 2/ Ionizáció A cellulit feloszlatása Kezelés 3 karcsúsító hatás egyetlen mozdulatban 1/ Lipo-Sculpting A cellulit "letörése" 2/ Ionizáció A cellulit "feloszlatása" 3/ Stimuláció A méreganyagok eltávolítása és a feszesség újjáépítése KEZELÉSI

Részletesebben

2. FELSZERELÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

2. FELSZERELÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK Bevezetés Boccia Szabályok Jelen szövegben bemutatott szabályok a boccia játékra vonatkoznak. A játékszabályok minden olyan nemzetközi versenyre vonatkoznak, amelyet a BISFed (Boccia Nemzetközi Sport Szövetség)

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy 1. forduló feladatai 1. Üres cédulákra neveket írtunk, minden cédulára egyet. Egy cédulára Annát, két cédulára Pétert, három cédulára Bencét és négy cédulára Petrát. Ezután az összes cédulát egy üres kalapba

Részletesebben

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékverseny Gyakorlati versenyszabályzata

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékverseny Gyakorlati versenyszabályzata A piliscsabai FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium szakmai munkaközössége, a fakitermelés motorfűrészes technológiájából versenyt hirdet erdészeti iskolák

Részletesebben

mozgás, sport a szabadban 3. 6. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g SZKA_106_06 A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona

mozgás, sport a szabadban 3. 6. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g SZKA_106_06 A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona mozgás, sport a SZKA_106_06 é n é s a v i l á g szabadban 3. A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM 88 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Sebesség növelő gyorsító futó edzések, sprint, VO2max

Sebesség növelő gyorsító futó edzések, sprint, VO2max Sebesség növelő gyorsító futó edzések, sprint, VO2max David Hirsh, angolról fordította Bozót Sebességnövelő edzések Miért? Mikor? Hogyan? Gyorsító edzésmunkára szükség van, ha futóteljesítményünk tökéletesítésére

Részletesebben

NEMZETI LOVASTUSA SZABÁLYZAT 2009

NEMZETI LOVASTUSA SZABÁLYZAT 2009 M a g y a r L o v a s S z ö v e t s é g L o v a s t u s a S z a k b i z o t t s á g -------------------------------------------------------- NEMZETI LOVASTUSA SZABÁLYZAT 2009 BUDAPEST 2009. ÁPRILIS 09.

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a.

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. TM Használati utasítás 2 Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a.,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

TEK-SPÁRTA 300 MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI ERŐNLÉTI VERSENY VERSENYKIÍRÁS

TEK-SPÁRTA 300 MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI ERŐNLÉTI VERSENY VERSENYKIÍRÁS TEK-SPÁRTA 300 MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI ERŐNLÉTI VERSENY VERSENYKIÍRÁS 2016-ban immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Spárta 300 verseny. 2013-ban háziversenynek indult, csak hazai csapatok részvételével,

Részletesebben

Versenykiírás/ Szabályok

Versenykiírás/ Szabályok Veszprémi Kispályás Liga 2016 Versenykiírás/ Szabályok Helyszín: Veszprém, Vasas pálya 2 db 20x40 méteres szabvány műfüves pálya Időpont: 2016.04.04. 2016.11.28. (tavaszi-őszi forduló), Szezonzáró: KISPÁLYA

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve ARANY. Toll

Kezdő íjászok kézikönyve ARANY. Toll ARANY Toll 1 A FITA ARANY TOLL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 8m Lövésszám: 15 (5x3 vessző) Elérendő teljesítmény: 12 találat 80 cm-es lőlapra (találat = 6-10-es

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Labdarúgás Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. évfolyam A labdarúgás tanulásának céljai az

Részletesebben

Evezős évadnyitó 26. gróf Széchenyi István emlékverseny 6. Nemzetközi Budapest Kupa VERSENYZŐI INFORMÁCIÓK

Evezős évadnyitó 26. gróf Széchenyi István emlékverseny 6. Nemzetközi Budapest Kupa VERSENYZŐI INFORMÁCIÓK Evezős évadnyitó 26. gróf Széchenyi István emlékverseny 6. Nemzetközi Budapest Kupa VERSENYZŐI INFORMÁCIÓK 2016. Április 1. Péntek - Érkezés 14:00 Regisztráció kezdete Helyszín: Danubius Nemzeti Hajós

Részletesebben

26. Bosch Szarvasűzők Részletes versenyszabályok

26. Bosch Szarvasűzők Részletes versenyszabályok 26. Bosch Szarvasűzők Részletes versenyszabályok 1) Résztvevők: A versenyen induló csapatokat a Versenykiírásban részletezettek szerint három kategóriába soroljuk: (1). MEFOB kategória (egy felsőoktatási

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok 2. rész Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyent? című könyvéből (folytatás előző számunkból) A szerző engedélyével Szerkesztette:

Részletesebben

Használati útmutató. IN 3829 VibroGym insportline TULIPE

Használati útmutató. IN 3829 VibroGym insportline TULIPE Használati útmutató IN 3829 VibroGym insportline TULIPE 1 Köszönjük, hogy vibromasszázs berendezésünk vásárlása mellett döntött. A berendezés első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót,

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T 2012.

S Z A B Á L Y Z A T 2012. STRANDFOCI S Z A B Á L Y Z A T 2012. STRANDFOCI SZABÁLYZAT Részvételi feltételek és versenyszabályok JÁTÉKOSOK JÁTÉKJOGOSULTSÁGA 1. A játékban két csapat vesz részt, 4 mezőjátékossal és 1 kapussal. Mindkét

Részletesebben