A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Atlétika SMDLTE2202 Szakács Tibor HKND4Z Testnevelő-egészségfejlesztő MSC I évf.

2 A magasugrás általános iskolában oktatott technikája Magasugrásról általában: A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos magasságra tett léc felett annak leverése nélkül jusson át. A különböző technikák fejlődtek ki az évek során (guggoló, átlépő, flop, guruló, hasmánt). A magasugrás technika fő részei: - lendületszerzés - felugrás - légmunka - leérkezés Átlépő technika A legegyszerűbb, legkönnyebben elsajátítható technika, az erők felhasználása szempontjából gazdaságtalan, ezért csak a kezdők felkészítésénél, olykor bemelegítő gyakorlatként alkalmazzák. - nekifutás a lendítőláb oldaláról, hegyes szögből, egyenes vonal mentén, a felugrás előtti lépések felgyorsításával; - lendítés megközelítően nyújtott lábbal; - felugrás a léctől távolabbi lábról; - repülés a léc felett ülőhelyzetben, lábcsere; - talajra érkezés a lendítő lábra, boka és térd utánaengedéssel történik. Az atlétika története, technikája, oktatása, szabályai 2011 (Polgár, Béres) A magasugrás legfontosabb versenyszabályai Versenyzési szabályok 1. A versenyzőknek egy lábról kell elugraniuk. 2. A versenyző ugrását sikertelennek kell tekinteni, ha (a) az ugrás után a léc nem marad a tartókon, mert a versenyző leverte;

3 (b) a lécnek az ugróhoz közelebbi síkján túl akár a két állvány között, vagy azokon kívül a versenyző testének bármely részével megérinti a talajt, beleértve a leérkező helyet is anélkül, hogy a lécet előbb átugrotta volna. Ha azonban ugrás közben a versenyző a lábával érinti a leérkező helyet, de a versenybíró véleménye szerint ebből előnye nem származott, az ugrást emiatt nem kell érvénytelennek tekinteni. Általános feltételek A verseny megkezdése előtt a szám főbírójának közölnie kell a versenyzőkkel a kezdőmagasságot és a magasságemeléseket, amelyet addig a magasságig kell alkalmazni, amíg már csak egy versenyző marad versenyben, és megnyerte azt, vagy az első helyen holtverseny alakul ki. Kísérletek A versenyző a főbíró által előzetesen kihirdetett bármely magasságon kezdhet ugrani, és bármely további magasságon folytathatja a versenyt. A magasságtól függetlenül három egymást követő sikertelen kísérlet után az ugró kiesik a versenyből, kivéve azt az esetet, ha az első helyen kialakult holtversenyt kell eldönteni. A jelen szabály értelmében a versenyző egy bizonyos magasságon (az első vagy a második sikertelen kísérlet után) lemondhat a második vagy a harmadik kísérletéről, és joga van egy következő magasságon ugrani. Ha a versenyző egy bizonyos magasságon kihagy egy ugrást, ezen a magasságon már nincs joga újabb kísérlethez, kivéve, ha az az első helyért végzett szétugrás során történik. A versenyben egyedül maradt versenyző addig ugorhat, amíg el nem veszti a további versenyzéshez való jogát. Amíg egy versenyző nem marad, aki már megnyerte a versenyt, (a) a lécet miden sorozat után magasugrásnál legalább 2 cm-rel, rúdugrásnál legalább 5 cmrel kell emelni, és (b) a léc emelésének mértéke nem lehet növekvő. Mérések

4 A magasságot egész centiméterekben, merőlegesen kell mérni, a talajszinttől az ugróléc felső részének legalacsonyabb pontjáig. A léc magasságát minden emelés után, még az ugrások megkezdése előtt ellenőrizni kell. Ha a lécet csúcsmagasságra teszik, mindig ellenőrizni kell a mérést akkor is, ha a legutolsó mérés után hozzáértek a léchez. Helyezések Ha két vagy több versenyző ugrotta át ugyanazt az utolsó magasságot, a helyezéseket az alábbiak szerint kell eldönteni: (a) Az a versenyző ér el jobb helyezést, akinek az utolsó átugrott magasságon kevesebb kísérlete volt. (b) Ha az (a) szabály alkalmazását követően a versenyzők helyezése egyenlő, az a versenyző kerül a másik elé, aki az egész versenyben az utolsó átugrott magasságig (azt is beleértve) kevesebb sikertelen kísérletet tett. (c) Ha a (b) szabály alkalmazását követően sincs döntés, az érintett versenyzők azonos helyezést érnek el, hacsak nem az első helyről van szó. (d) Amennyiben az első helyről van szó, a szétugrással kell a helyezéseket eldönteni, hacsak másként nem határoztak, akár a verseny előtt a vonatkozó versenyszabályzat alapján, akár a verseny közben a technikai delegátus vagy a vezetőbíró (ha nem jelöltek ki technikai delegátust) által. Ha nincsen szétugrás, beleértve azt az esetet is amikor a versenyzők bármikor úgy döntenek, hogy nem ugranak tovább, az első helyen megmarad a holtverseny. Szétugrás (a) Az érintett versenyzőknek minden magasságon végre kell hajtaniuk az ugrásokat, amíg döntés nem születik, vagy amíg minden érintett versenyző úgy dönt, hogy nem ugrik tovább. (b) Minden magasságon csak egy kísérletet végezhetnek a versenyzők. (c) Az érintett versenyzőknek az utolsó átugrott magasságot követő, a Szabály szerint meghatározott magasságon kell kezdeniük a szétugrást. (d) Ha nem születik döntés, a lécet emelni kell, ha az érintett versenyzők közül legalább kettőnek a kísérlete sikeres volt, illetve süllyeszteni, ha mindegyikük sikertelen volt: a magasugrásnál 2 cm-rel, a rúdugrásnál 5 cm-rel. (e) Az a versenyző, amelyik nem tesz kísérletet valamelyik magasságon, automatikusan elveszti az első hely megszerzésének lehetőségét. Ha ezt követően egyetlen versenyző marad versenyben, ő lesz a győztes, függetlenül attól, hogy azon a magasságon tesz-e kísérletet.

5 Felhasznált irodalom: Az atlétika története, technikája, oktatása, szabályai 2011 (Polgár, Béres) A magasugráshoz kapcsolódó tantervi előírások osztály Tematika, nevelési-fejlesztési célok: Az egyszerű ugrógyakorlatok végrehajtása. Játékos feladatokban, játékban a közepes és nagy intenzitású helyváltoztató mozgások többszöri, illetve hosszabb ideig történő végrehajtása. Az átlépő magasugrás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő bemutatása. Törekvés a legjobb teljesítmény nyújtására versenyhelyzetekben. Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az egyéni adottságoknak megfelelően. Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a teljesítménynövelésre. Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az aerob állóképességre-, valamint az alsó- és felső végtag dinamikus erejére. Érdeklődés az atlétika sportág iránt. Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára. Fejlesztési követelmények, mozgástanulás: 6-8 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal; magasugróversenyek. Mozgásátállítódás képességének fejlesztése akadályfutásokkal. Kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése iramváltásos futással. A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal. A dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. Játékok, versengések: az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és versenyek. Váltóversenyek. Távol- és magasugró versenyek. Ismeret-, és személyiségfejlesztés: El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége. A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti kapcsolat. A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos feladatmegoldások céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára jellemző cselekvésminták elsajátításában. Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének emelésére, egymás teljesítményének elismerése osztály Tematika, nevelési-fejlesztési célok: A tanult ugrógyakorlatokban jártasság. Tapasztalat a nekifutás távolságának és sebességének megválasztásában. A kar- és láblendítés szerepe az el- és felugrások eredményességében. Az

6 atlétikai versenyek lényeges szabályai. Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. Az ugrógyakorlatok képességeknek megfelelő elsajátítása és a versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása. Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények javulását megalapozó motoros képességekben mérhető fejlődés elérése. Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és láblendítés kialakítása. Az ugrások alapvető fizikai törvényszerűségek ismerete. Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. Fejlesztési követelmények, mozgástanulás: Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. Magasugrás átlépő és guruló technikával. A nekifutás és a felugrás iskolázása. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő fejlesztése szökdelő és ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint sorozat el- és felugrásokkal. Játékok, versengések: Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban elérhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok és testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai versenyszámokban lebonyolított versenyek. Ismeret és személyiségfejlesztés: Az ugrásoknál érvényesülő alapvető fizikai törvényszerűségek. Az aktív elugrás értelmezése. Az ugrások eredményes elsajátításához szükséges erő fajták, információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, károsodását okozó erőedzésekről. A mozgáskoordináció szerepének tudatosítása az állóképességi és gyorsasági teljesítményekben. Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő teljesítményekben Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről. Ismeretek a tartós terhelések hatásáról a keringési rendszerre, a szervek és szervrendszerek szabályozására, működésük gazdaságosságára és a tanulásban érvényesülő teljesítőképességre. Az atlétikai képzéssel pozitív magatartásbeli tulajdonságok fejlesztése. Testnevelés és sport nemzeti kerettanterv 2014: Az átlépő technika előkészítő gyakorlatai A magasugrás oktatásához szükséges legfontosabb képességek: erő,gyorserő,egyensúlyérzék,térbeli tájékozódás,ritmusérzék,hajlékonyság,ruganyosság,ugró állóképesség. Ezeket a képességeket előkészítő gyakorlatok segítségével fejlesztjük tovább.

7 Az átlépő technika végrehajtásához szükséges izmok: Lábszár izmok: lábszárfeszítők (Mm. extensores crusis) elülső sípcsonti izom (musculus tibialis anterior) háromfejű lábikraizom (musculus triceps surae) hosszú szárkapcsi izom (musculus peroneus longus et brevis) lábszárhajlítók (Mm flexores crusis profundi) Achilles-ín (tendo achillis) Combizmok: négyfejű combizom (musculus quadriceps femoris) kétfejű combizom (musculus biceps femoris) hosszú combközelítő izom (musculus adductor longus) Csípőizmok: külső és belső csípőizmok (musculus iliopsoas) csípőhorpasz izom (musculus iliopsoas) kis-középső és nagy farizom (musculus gluteus minimus-medius ésmaximus) 1. Gyakorlat: Utánzó fogó Alkalmazási terület: Általános iskola 5-6. osztály, futások, kitámasztások, irányváltások, futásokból induló különböző mozdulatok, térérzékelés Eszközök: tornaterem, sportpálya, jelzőmez Részvevők száma: egész osztály Gyakorlat leírása: Létszámtól függően kijelölünk egy vagy több fogót, akinek a feladata megfogni valakit majd átadja a jelzőmezt. Az üldözött, úgy védekezhet a fogó ellen, hogy bármilyen mozdulatot tesz (felugrik, leguggol, lefekszik stb.), ezt a fogónak utánoznia kell, és utána vagy a mozdulat közben foghatja meg az üldözöttet.

8 Megjegyzés: Tanulók figyelmének felhívása egymás oda figyelésére, és hogy a fogók csak pontos utánzás után, vagy közben foghatják meg az üldözöttet. Változatok: Több fogó kiválasztása, mozdulatok megkötése 2. Gyakorlat: Fészek fogó Alkalmazási terület: Általános iskola osztály, futások, futás közben szökkenések, karizom, csípőizom fejlesztés, reakciógyorsaság fejlesztés Eszközök: tornaterem, sportpálya Résztvevők száma: egész osztály Gyakorlat leírása: A tanulók egy körben lefekszenek párosával, a párok egymás mellett szorosan fekszenek. A párosok között legyen legalább 4-5m széles hely. Két tanuló nem fekszik le, közülük az egyik a fogó. A fogó feladata megfogni a nem fekvő tanulót. Az üldözött lefeküdhet a talajon fekvő tanuló párok mellé ez a ház, de a páros másik szélső tagjának fel kell állni és keresni egy másik helyet ahova lefekszik mielőtt megfogják. Kritikus momentum: Csak a körön kívül van a játéktér, a fekvőket át lehet ugrani. Baleset veszélyre felhívni a figyelmet. Megjegyzés: Ha páratlan az osztály, vagy a csoport, lehet játszani egy fogó, két menekülővel, vagy két fogó egy menekülővel is. Forrás: Sportjátékok I.: Iskola és népi játékok 1992 (Pásztory,Rákos)

9 3. Gyakorlat: Állatkert Alkalmazási terület: Általános iskola osztály, kar-,láb-, csípőizom erejének fejlesztése Eszközök: tornaterem Résztvevők száma: egész osztály Gyakorlat leírása: Utánzó mozgásokkal haladás: pókjárás, rákjárás,békaügetés, nyuszi ugrás, sánta róka, törpe járás, medvejárás, kúszások, mászások Kritikus momentum: Gyakorlatok helyes végrehajtására való törekedés. Megjegyzés: A kijelölt szakaszig dolgozzanak a tanulók, ne álljanak fel előbb. Változatok: Ezeket a mozgásokat meg lehet csinálni, fogó játékként, vagy váltóverseny keretein belül labdák, szerek szállításával, hogy érdekesebb legyen, de nem menjen a technikai végrehajtás rovására.

10 4. Gyakorlat: Küzdő játékok Alkalmazási terület: osztály, láb és kar erő-állóképességének fejlesztés Eszközök: tornaterem, karikák, labda Részvevők száma: Párokban való munkavégzés Gyakorlat leírása: A társ eltolás, elhúzása különböző helyzetekből: - állásból eltolás vállaknál a kéz - állásból társ elhúzása alkarfogással (vagy valamilyen kötél, szalag segítségével), - ülésből eltolás hát összeér, - ülésből elhúzás, összekulcsolt karral Labdával: Tanulóknak a karikába kell helyezni a labdát, a másiknak ezt meg kell akadályoznia, pontszerzés után a másiknál a labda. Forrás: Küzdelem és játék (Váradi István) 5. Gyakorlat: Szökdelő akadálypálya Alkalmazási terület: Általános iskola osztály, láb robbanékonyságának és gyors erejének fejlesztése, ritmusérzék fejlesztés Eszközök: tornaterem, sportpálya, karikák (16-24), zsámoly (4-6), bója (2-3) Résztvevők száma: 2-3 csoportra osztás Gyakorlat leírása: Akadálypályán különböző szökdeléssel,vagy lépés ritmussal végig menni 1. feladat: karikáig futás, karikákba páros lábon szökdelés, zsámolyra fel-le szökkenés,

11 bója kerüléssel futás oldalt vissza 2. feladat: ua. mint az előző csak egy lábon szökdeléssel 3. feladat: karikákba futás (egy lépés,egy karika), zsámoly felett átugrani egy lábbal, leérkezés karikába, másik lábbal átugrani a második zsámoly felett, kifutás a karikákból, bója kerülés 4. feladat: futás a karikáig, karikának oldalt állva magas térdemeléssel haladunk oldalra a karikákban, zsámoly fölött lépő technikával átugrás, bója kerülés 5. feladat(8. osztályosoknak): ua. mint az első feladat, minden szökkenés közben 90 fokos fordulás. Kritikus momentum: A páros lábas szökkenések zárt lábbal történjenek, karlendítés fontosságára felhívni a figyelmet, a lépéseket maximális gyorsasággal végezzük. Megjegyzés: Három csoportot képességek szerint szétosztani, az ügyesebbeknek akár szekrény felsővel lehet nehezíteni a gyakorlatot. Változatok: Több féle variációja lehet az akadálypályának, attól függ, hogy melyik képességeket szeretnénk lényegeses fejleszteni ( lehet csak szökdelés, csak lépések, vagy ezek kombinációja). A karikákba különböző be-és kilépések történhetnek, akár csak a zsámolyra. Pl.: Mind a két lábbal egymás után belépés a karikába, oldalt kilépés, visszalépés a karikába, és a karikából előre haladás a következő karikába, zsámolyra két lábbal fel és lelépés. Forrás: Mozgásos játékok és oktatásuk 1988 (Becsy,Esküdtné) 6. Gyakorlat: Szivacs ugrálás Alkalmazási terület: osztály, lábak erő-állóképességének növelése,

12 Eszközök: nagy magasugró szivacs, tornaszőnyeg (4-5 db) Résztvevők száma: egész osztály, vagy két csoportra osztva Gyakorlat leírása: A tanulók folyamatosan szökdelnek a magasugró szivacson, előre meghatározott ideig (30 másodpercig) páros lábon (ügyesebbek megpróbálhatják egy lábon is). Kritikus momentum: Fontos hogy a meghatározott időd folyamatosan végig szökdeljék a tanulók Megjegyzés: Ha valaki megáll, vagy leesik a szivacsról, újra lehet kezdeni a gyakorlatot, tornaszőnyegekkel tegyük körbe a nagy szivacsot beleset megelőzés céljából Változatok: Játékosabbá lehet tenni, ki tud a legtovább szökdelni a szivacson, vagy ki marad a legtovább fent a szivacson (páros lábon szökdelés közben a társak lelökése). 7. Gyakorlat: Izmok, ízületek nyújtása Alkalmazási terület: Általános iskola osztály, ízületi lazaság fejlesztése, láb izmainak, csípő izmainak nyújtása Eszközök: bordásfal Részvevők száma: egész osztály, egyénileg Gyakorlat leírás: Bordásfalnál különböző nyújtó gyakorlatok végzése: - bordásfallal szemben, fokfogás vállmagasságban, támadó állás, sarok lefele nyomása. - bordásfallal szembe, csípőmagasságban fokfogás, első fokra fellépés a láb elülső

13 részével, folyamatos sarok leengedés és lábujjhegyre állás - bordásfalnak háttal, lábak fenék hozzáér a bordásfalhoz, nyújtott lábbal hajlítás előre, fokok megfogása, - bordásfallal szemben állás, egyik láb csípőmagasságban beakasztva, másik talajon, hajlítás támaszkodó, majd beakasztott lábhoz, lábtartás cserével - bordásfallal szemben első fokon állás terpeszállásban, folyamatos csípő leengedés,kéz mászással lefele - bordásfallal szemben terpeszállásban, döntés bordásfal fogással, döntés közben fordítások bordásfal fogással Kritikus momentum: Pontos végrehajtás Megjegyzés: Mindenki maradjon a saját ízületi lazaságának a határán belül 8. Gyakorlat: Repülő mozdulat Alkalmazási terület: Általános iskola osztály, levegőben való egyensúlyérzék fejlesztése, térérzékelés fejlesztése Eszközök: dobbantó vagy kis trambulin, magasugró szivacs Résztvevők száma: egész osztály, egyénileg

14 Gyakorlat leírása: A tanulók elugranak a dobbantóról, és a levegőben csinálnak egy saját általuk kitalált mozdulatot (taps hát mögött láb alatt, lábollózás, taps láb alatt stb), úgy hogy a leérkezés talpra történjen. Másik variáció, egy tanuló mutat egy mozdulatot, és a többi megpróbálja megcsinálni, mindig más mutat mozdulatot. Megjegyzés: Csak talpra ékezéssel tekinthető teljesítettnek a mozdulat. Később lehet egy lábas elrugaszkodás, felugrás Változatok: Akár akadály átugrással, vagy meghatározott mozdulatokkal is végezhető 9. Gyakorlat: Babzsák egyensúly Alkalmazási terület: osztályig, egyensúlyérzék fejlesztés, láb erő-állóképesség fejlesztés Eszközök: Babzsák, tornapad, gumilabda Résztvevők száma: párosával Gyakorlat leírása: Először a földön végezzük a gyakorlatokat (10 átadásig tart egy gyakorlat): - babzsákkal a fejen egyensúlyozva, labda átadása a társnak - babzsák a fejen, egy lábon állás közben labda átadása a társnak - babzsák a térden egy lában felhúzott térdel állás, labda átadás a tásnak - babzsák a lábszáron (vádlin) felhúzott sarok állás, labda átadás a társnak - babzsák lábfejen egy lábon állás. labda átadása a társnak - az előző gyakorlatokat megismételhetjük, lefordított torna padon állva Kritikus momentum: Babzsák leesése, lábletétel nélkül, végezzük a gyakorlatot

15 Megjegyzés: Lábtartás csere legyen, hogy mind a két lábon egyensúlyozzanak Változatok: Labda helyett lábbal babzsák átadása, és elkapása, először lábfejjel, majd térdel, földön, ki lehet próbálni a lefordított padon is. 10. Gyakorlat: Babzsák váltó Alkalmazási terület: Általános iskola osztály, láb gyorsaságának, gyors erejének, robbanékonyságának fejlesztése, egyensúly fejlesztés Eszközök: babzsák, bóják Résztvevők száma: egész osztály, 2-3 csapatra bontás Gyakorlat leírása: Váltó verseny formájában, babzsák szállítása különböző testrészen különböző szökdelés közben - babzsák a fejen, futás - babzsák a fejen, páros lábon szökdelés - babzsák a fejen, páros lábon szökdelés hátra - babzsák a fejen, egy lábon szökdelés - babzsák a fejen terpesz zár szökdelés Kritikus momentum: babzsák ne essen le, páros lábas szökdelések zárt lábbal történjenek Változatok: Lehet ennek a gyakorlatnak is sok féle változata : - más testrészre tesszük a babzsákot pl.: vállra, karra, térdre, lábfejre, sarokra - akadályokat tehetünk bele,karikák, bója,zsámoly

16 Az átlépő technika rávezető gyakorlatai: 1. Gyakorlat: Szökdelések egy lábon Alkalmazási terület: osztály, ugróláb kiválasztása, elrugaszkodás, felugrás gyakorlása, lendítések oktatása Eszközök: tornaterem, szabadtéri pálya Résztvevők száma: egész osztály egyszerre dolgozik Gyakorlat leírása: Állóhelyben sípszóra egy lábas felugrás a magasba váltott lábbal. - karlendítéssel - láblendítéssel - nyújtott láblendítéssel, taps a nyújtott láb alatt - kar- és láblendítéssel, egylábas leérkezéssel Kritikus momentum: A tanulók törekedjenek a fel és, ne az előre ugrásra Megjegyzés: Amelyik lábról úgy érzik, hogy nagyobbat ugranak, és kényelmesebb a felugrás legyen az elugró lábuk Változatok: Lassú futás közben is végezhetőek a gyakorlatok

17 2. Gyakorlat Alkalmazási terület: Általános iskola osztály, elrugaszkodás, felugrás oldal irányba gyakorlása, lendítések oktatása Eszközök: minden tanulónál egy tornabot, vagy szalag Részvevők száma: egész osztály egyszerre dolgozik Gyakorlat leírása: A tanuló maga mellé merőlegesen leteszi a torna botot. az előző gyakorlat leírásban felsorolt gyakorlatokat megismételjük, azzal a különbséggel, hogy minden elugrás után a bot túloldalára kell átugrani. Kritikus momentum: Fel fele irányuljon az ugrás és úgy érkezzenek a tanulók a másik oldalra Megjegyzés: Figyelem felhívása, hogy ne ugorjanak rá a botra, baleset veszélyes

18 3. Gyakorlat: Láblendítés akadály fölött Alkalmazási terület: Általános iskola osztály, nyújtott láblendítés gyakorlása Eszközök: bóják, zsámolyok Részvevők száma: egész osztály, egyenként Gyakorlat leírás: A tanulók oldalazó szökdelés, vagy oldalazó magas térdemelés közben a bóják és a zsámoly fölött átemelik az egyik lábukat. Kritikus momentum: A lábat végig nyújtva emeljék a tanulók, és nyújtva tegyék le a földre Megjegyzés: Mind a két lábbal mind a két oldalról végezzük a gyakorlatot. Változatok: Lendítő láb után, a másik lábat is emeljék át az akadályon. Zsámoly tetejére rátehetünk bóját, a bójára pedig egy kisebb labdát. Cél a labda lerúgása, úgy hogy a bója ne essen le a zsámolyról 4. Gyakorlat: Kéz érintő Alkalmazási terület: Általános iskola osztály, felugrás, karlendítés gyakorlása Eszközök: zsámolyok

19 Résztvevők száma: egész osztály, párosával Gyakorlat leírása: Az egyik tanuló a zsámolyon állva, kiteszi a kezét, a másik tanulónak, helyből, majd 2-3 lépésből, felugorva meg kell érintenie a társa kezét. Kritikus momentum: Figyeljünk a karlendítésre, minél aktívabban használjuk a kart, annál magasabbra ugrunk. Változatok: A zsámolyon álló tegye magasabbra a kezét, vagy álljon két zsámolyra. Neki futásból és végezhetjük a gyakorlatot, ha már megy helyből. 5. Gyakorlat: Bot fölött lendítés Alkalmazási terület: Általános iskola osztály, láblendítés, elugró láb lendítése, lendítő lábra érkezés gyakorlása Eszközök: torna bot Részvevők száma: egész osztály, párosával Gyakorlat leírása: Az egyik tanuló tarja a torna botot egyenesen (az elején még alacsonyabban), a másik tanuló megpróbálja lendítő, majd az elugró lábát is a bot

20 fölött átvinni. Kritikus momentum: Nyújtott lábbal vigyék, át a lábukat a bot fölött Megjegyzés: Minden sikeres kísérlet után, magasabbra tegyük a botot. Folyamatos cserével tartsák a botot. 6. Gyakorlat: Lég labda Alkalmazási terület: Általános iskola osztályig, láb- és karlendítés gyakorlása, Eszközök: háló, bármilyen labda, kosárpalánk, magasugró léctartó, Résztvevők száma: egész osztály, egyénileg Gyakorlat leírása: Egy hálóba tett labdát leengedünk a kosárpalánkon keresztül, amit hozzákötünk a magasugró léctartóhoz. A tanulóknak helyből láblendítéssel fel kell ugrani és a lendítő lábbal meg kell érinteni a leeresztett labdát, az nyer, aki a legmagasabban tudja megérinteni a labdát. Kritikus momentum: Tartsa meg a tanuló a láblendítés helyzetét, ne rúgni akarjon Változatok: Folyamatosan növeljük a magasságot. Nekifutásból, akadály átugrásával nehezítető a feladat. Verseny helyzet kialakítása, 3 sikertelen kísérlet után kiesik a tanuló.

21 7. Gyakorlat: Padugrás Alkalmazási terület: Általános iskola osztály, láblendítés, leérkezés, lendületszerzés, ráfutás gyakorlása Eszközök: tornapadok Résztvevők száma: egész osztály, egyesével Gyakorlat leírása: A tornapadok egymástól 5 méterre, párhuzamosan helyezkednek el. A tanulók a padhoz képest 30 fokos szögben egyenes vonalon rásétálnak, később ráfutnak a padra, és átlépő technikával átugranak a másik oldalára Kritikus momentum: A lendítő láb párhuzamos legyen a paddal, megfelelő lépéshosszok megválasztása Változatok: osztályba is végezhető a feladat, bójákra helyezett torna bottal

22 8. Gyakorlat: Dobbantás Alkalmazási terület: Általános iskola 5-8. osztály, nekifutás, felugrás, légmunka gyakorlása Eszközök: dobbantó, magasugró szőnyeg, bója, tornabot Résztvevők száma: egész osztály, egyenként Gyakorlat leírása: A diákok három lépéssel, majd nekifutással felugranak a szőnyeg előtt lévő dobbantóról, átlépő technikával a szőnyegre. Majd akadályokat átugorva (szőnyegre helyezett bóják, kisgát, bójákon lévő tornabot fölött) Kritikus momentum: Felugrás során a kar és a láb megfelelő helyen való megtartása, megfeszítése. 9. Gyakorlat: Szőnyegre ugrás Alkalmazási terület: Általános iskola osztály, lendületszerzés, talajfogás gyakorlása, lépésritmus kialakítása Eszközök: magasugró szőnyeg, bóják Résztvevők száma: egész osztály, egyenként Gyakorlat leírása: Bójákkal kirakom a ráfutási egyenest. A tanulók ezen az egyenesen először 3 lépésből, majd nekifutásból, lépő technikával felugranak a szőnyegre. Kritikus momentum: A megfelelő lépés hossz kialakítása, ne legyen hosszú és rövid se. Lábbal történjen a talajfogás

23 10. Gyakorlat: Szőnyegre ugrás, kötél fölött Alkalmazási azási terület: osztály, átlépő technikai elemeinek összehangolása Eszközök: magasugró szőnyeg, gumikötél, Részvevők száma: egész osztály, egyenként Gyakorlat leírása: Két tanuló, vagy magasugró állvány tartja a kötelet. Előző feladathoz hasonlóan, nekifutásból kötél fölött ugrás lépő ő technikával. A kötél érintése nélkül próbálják meg átugrani a tanulók. Kritikus momentum: A tanuló mielőtt neki fut az ugrásnak, gondolja végig a mozgását. Változatok: Magasugró versenyek, növekvő magassággal.

24 Irodalom: Az atlétika története, technikája, oktatása, szabályai 2011 (Polgár, Béres) Dialóg Campus Kiadó Testnevelés és sport nemzeti kerettanterv 2014 Koltai Jenő: Az atlétika oktatása, Budapest,1975 Sportjátékok I.: Iskola és népi játékok 1992 (Pásztory,Rákos) Mozgásos játékok és oktatásuk 1988 (Becsy,Esküdtné)

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA A MAGASUGRÁS OKTATÁSA általános iskola Készítette: Börzsönyi Judit testnevelőtanár msc 2011/12 Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Készítette Marton Kristóf Testnevelő tanár

Részletesebben

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Távolugrás előkészítő és rávezető

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Nagy Eszter AVBK27 Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Beadandó dolgozat ATLÉTIKA SMDLTE 2202 Távolugrás oktatása középiskolában Készítette: Varga Áron Szak: Testnevelés

Részletesebben

A flop magasugrás oktatása a középiskolában

A flop magasugrás oktatása a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Oktató: Dr. Koltai Miklós A flop magasugrás oktatása a középiskolában

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós koltai.miklos@bdpk.nyme.hu Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók

Részletesebben

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 KÉSZÍTETTE: PŐDÖRNÉ SZILOS

Részletesebben

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán 2014/2015. tanév I. félév Sólymos

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Diszkoszvetés a középiskolában Az atlétika gyakorlata és módszertana SMALTE 2202 Készítette: Becker János Testnevelő

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Budai Róbert Testnevelő tanár, játék és szabadidő-szervező

Részletesebben

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára T1 Futások 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 1 Benki Tamás Tartalom: 1.

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Rövidtávfutás, térdelőrajt középiskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Für Attila G8C5WR 1. A gátfutás technikája A

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Dr. Koltai Miklós Név: Konrád Hajnalka

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai általános iskola felső tagozat ATLÉTIKA SMALTE2202 Szabó Gábor ncvz0a Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

Magasugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskolában

Magasugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészet, Nevelés-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Magasugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskolában Készítette: Balassáné

Részletesebben

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév Atlétika SMDLTE 2202 A diszkoszvetés Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév I. rész A diszkoszvetés szabályai Hivatalos dobószerek - Nemzetközi versenyeken

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

A csípõkopás gyógytornája

A csípõkopás gyógytornája A csípõkopás gyógytornája Az alábbi tornagyakorlatok leginkább az elsõ és második stádiumban ajánlottak. Csak saját felelõsségre végezhetõk! Nem helyettesítik az egyéni állapotnak megfelelõ, szakember

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMALTE2202 SZABÓ ENIKŐ E3OGJC 1, A távolugrás középiskolában

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. T1 U11 és U13 korosztály számára 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) áll fel a futás irányával megegyezően, egy oszlopban. 2. A

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai

A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai I 2. SZ. MELLÉKLET A MAZSORETT MOZGÁSANYAGA I. A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai Szerkesztette: Geisztné Gogolák Éva, Szurominé Balogh Adrienn Bevezetés A Magyar Majorette

Részletesebben

A súlylökés általános iskolában való oktatása

A súlylökés általános iskolában való oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolában való oktatása Atlétika SMDLTE2202 Zakál Simon Edina wzktdt Felépítése a dolgozatnak

Részletesebben

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Atlétika SMDLTE2202 Készítette: Döbröntei Máté Szak: Testnevelő

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe.

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. Gyakorlatsor 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. 4. Karemelés oldalsó középtartásba. 5. Kar leengedés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Cikk szám: 1238 Használati utasítások

Cikk szám: 1238 Használati utasítások Cikk szám: 1238 Használati utasítások FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. Mielőtt ezt vagy bármilyen más edzést elkezdene, konzultáljon kezelő orvosával. Kérje orvosa segítségét annak meghatározásában, hogy

Részletesebben

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév VERSENYKATEGÓRIA: CSAPATVERSENY A verseny célja a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanuló középiskolások rendészeti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500 Blood Circulatory Massager Termék száma: 1500 Kérjük figyelmesen olvassa el a mellékelt leírást mielőtt ezt a terméket használatba venné. A későbbi időkre is tartalmaz információkat, abban az esetben,

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Készítette:

Részletesebben

5. évfolyam. Vitorlázás 5. évfolyam. A vitorlás sport tanításának céljai az 5. évfolyamon:

5. évfolyam. Vitorlázás 5. évfolyam. A vitorlás sport tanításának céljai az 5. évfolyamon: A vitorlás sport tanításának céljai az on: Új hajóosztály, új szerepkör megismerése; Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése; Alap taktikai ismereteke

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet CSÍPİÍZÜLET MOZGATÓK A csípıízület mozgatók az articulatio coxaera (acetabulum-caput femoris) hatnak, ahol a törzs súlya az

Részletesebben

A magasugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A magasugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMALTE2202 Szalay Ákos 1. A magasugrás oktatása általános

Részletesebben

Használati útmutató. IN 3829 VibroGym insportline TULIPE

Használati útmutató. IN 3829 VibroGym insportline TULIPE Használati útmutató IN 3829 VibroGym insportline TULIPE 1 Köszönjük, hogy vibromasszázs berendezésünk vásárlása mellett döntött. A berendezés első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót,

Részletesebben

stabilitás trénerrel!

stabilitás trénerrel! Legyen fit a stabilitás trénerrel! A Z KERESSE I T E R E D E T Professzionális gyakorlatok a napi edzéshez www.thera-band.hu Termékcsalád Bevált termékek Bewährte a Produkte rehabilitáció, für Rehabilitation,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a.

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. TM Használati utasítás 2 Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a.,

Részletesebben

Használati utasítás WORK KING

Használati utasítás WORK KING Használati utasítás WORK KING A szervizért és az alkatrészekért az eladó cég felel. Insportline Hungary kft. Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom tel. +36 (33) 313242, +36 (70) 211 8227, www.insportline.hu

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Labdarúgás Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. évfolyam A labdarúgás tanulásának céljai az

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

VIZSGÁZÓ NEVE (nyomtatott betűkkel):

VIZSGÁZÓ NEVE (nyomtatott betűkkel): VIZSGÁZÓ NEVE (nyomtatott betűkkel):. Országos minősítésű versenybírói vizsga írásbeli rész. rész: Összesen 10 pont kérdésekre adott helyes válasz 1 pontot ér Minden kérdést 4 lehetséges válasz követ.

Részletesebben

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez . melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez 9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára cím Kerettanterv a szakiskolák számára

Részletesebben

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1.

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Kecskemét, 2016. január 24. VASÁRNAP 09.30 A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a gyermek korosztály számára a téli időszakban teremverseny

Részletesebben

mozgás, sport a szabadban 3. 6. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g SZKA_106_06 A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona

mozgás, sport a szabadban 3. 6. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g SZKA_106_06 A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona mozgás, sport a SZKA_106_06 é n é s a v i l á g szabadban 3. A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM 88 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

Programterv Adventtől Vízkeresztig Sportprogramok

Programterv Adventtől Vízkeresztig Sportprogramok Programterv Adventtől Vízkeresztig Sportprogramok 1-4. osztály Időpont Tevékenység Helyszín Résztvevők Eszközszükséglet Felelős 2014.12.05. Mikulás kupa Tornaterem 1-4. osztály -5-5 piros, narancs, kék,

Részletesebben