HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja"

Átírás

1 HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből tudom Önöket meggyőzni rról, miért is érdemes itt Levélen tnítttni gyermekeiket! LEVÉLI ISKOL mindig is jó iskol volt, s zon munkálkodunk, egyre jobb legyen, s z országos szintnek, vlmint z uniós elvárásoknk megfelelő okttást tudjunk dni diákjinknk. szkos ellátást évről évre növeljük. nemzetiségi okttás bevezetével szülői igényeknek kívánunk megfelelni. ngol nyelvokttás lehetőségét fkulttív tntárgyként kívánjuk okttni 2007/2008-s tnévtől. Fkulttívn tnítjuk 3. osztálybn német nyelvet. számítástechniki okttást z idén már (2006/2007 tnévtől) 4. osztálytól bevezettük. Jövő évtől kezdődően kisiskolábn 3 számítógép elhelyezével biztosítjuk z lsós tnulók gykorlási lehetőségét. Fokoztosn korszerűsítjük számítástechniki eszközprkunkt. Terveinkben szerepel z iskolábn számítástechniki tnfolymok szerveze diákoknk flu lkosságánk, s ehhez kötődően ECDL vizsgákr felkzítt is! diákok helyben gyógytestnevelben, fejlesztőfogllkozásokon, ritmikustánc tnfolymon vehetnek rzt. tnulóink eljutnk z országos tnulmányi versenyekre, sportversenyeinken is jeleskednek! Bkncsos Klubbl eljutnk hzi külföldi tájkr, megismerve nemzeti értékeinket. z iskolákbn tnárok név szerint ismerik tnulókt, személyes fejlesztt tudnk kilkítni. Tehát tnuló RCCL is rendelkezik, csládisbb kpcsolt szülő tnár között. Bár ez diákoknk nem éppen szerencs! Helyben működik művzeti iskol, hol tehetséges érdeklődő diákok fejleszthetik szkemberek segítségével tudásukt. Szkkörök kiegzítik tudásukt! Sportcsrnokunk mindennpos testnevelt biztosít, s sportköreink lehetőséget dnk további mozgásr. Ezekhez trtozik még, reggelente nem kell korán kelni, s nyomorogni buszon, fgyoskodni, ázni, gylogolni buszmegállóbn, mert iskolánk három negyed héttől nyitv vn, s zok diákok, kiknek szülei korán mennek dolgozni, tnári felügyelet mellett várkozhtnk z első órár. H szükséges korábbn is biztosítunk felügyeletet. Kérem Önöket, gondolják meg tehát, mikor tesznek jót gyermekeiknek, flunk, s Önmguknk, mert óvári iskoláb jártás Önöknek is plusz költség, idegesked. Itt viszonylg kevesebb létszám mellett minden diák fejlődét figyelemmel tudjuk kísérni, mindnnyiunk megelégedére. Bízv bbn, szvimt, gondoltimt döntüknél figyelembe veszik, mrdok tisztelettel: Fenyvesi Gyöngyi igzgtó II. negyedév Kellemes Húsvéti Ünnepeket! LOCSOLÓ VERSEK Ákom-bákom, berkenye; Szgos húsvét reggele. Leöntjük virágot, Visszük már klácsot. Korán reggel útr keltem, Se nem ittm, se nem ettem, Térdig jártm már lábm, öntözzem, lig vártm. Piros tojás, fehér nyuszi, Locsolásért jár egy puszi. TRTLOM Nyílt levél-levélieknek 1. oldl Testületi ül oldl Iskoli beirtás 3. oldl Horgászhírek 3. oldl Bizottsági tgok 5. oldl E-ON hírdetmény 5. oldl Evelin 6. oldl Sportegyesületi hírek 6. oldl Áprilisi progrmok 6 oldl Kerékpárútról oldl Májusi progrmok 7. oldl Erdélyi út 8. oldl Húsvét 8. oldl

2 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS z Önkormányzt jnuár 22-én trtott nyilvános képviselő-testületi ülén hozott döntekről rövidített formábn, z lábbikbn dunk számot. 1/2007. (I. 22.) htározt folyószámlhitel igénybevételét rendeli el. hitel célj: z önkormányzt bevételeinek teljesíte kissé elmrd kidások ütemezétől, minek áthidlásár szeretnénk igénybe venni folyószámlhitelt. hitel összege: Ft, zz Húszmillió forint. hitel futmideje: egy év. Hitelfedezet: z Önkormányzt e kötelezettséget válll, futmidő ltti évek költségvetébe felvett hitelt járulékit betervezi jóváhgyj. z Önkormányzt hitel fedezeteként jánlj fel vlmennyi költségveti bevételét, vlmint mindenkori helyi dóbevételének OTP Bnk Nyrt-re történő engedményezét. testület nyiltkozik rról, már meglévő hitelekből, kezességválllásokból z igényelt hitelből dódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik z évi LXV. Tv. 88. (2) bekezdében meghtározott korlátozás lá. 2/2007. (I.22.) htározt köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény 34. (3) bekezdében kpott felhtlmzás lpján Polgármesteri Hivtl köztisztviselői rzére évi teljesítménykövetelmények lpját képező célokt melléklet szerint állpítj meg. 1/2007. (I.25.) sz. rendelet z Önkormányzt e helyi kisebbségi önkormányzt kpcsoltáról, képviselő-testület helyi kisebbségi önkormányzt egyes feldt- jogköréről. 3/2007. (I.22.) htározt Levéli Német Kisebbségi Önkormányzt közötti együttműködi megállpodást z előterjeszt szerint jóváhgyj. 4/2007. (I.22.) htározt z Állmi Számvevőszék jelentét megismerte, tudomásul vette. jelentében feltárt hiányosságok felszámolás érdekében megbízz jegyzőt z intézkedi terv elkzítével. 5/2007. (I.22.) htározt Megyei Területfejleszti Tnács áltl meghtározott évi tgdíjt 30.Ft/lkos összegben jóváhgyj évi tgdíjt évi költségvetébe betervezi. 6/2007. (I.22.) htározt Szűcs Nikolett Bölcskei László - levéli 642 hrsz. területre vontkozó - televásárlási igényét nem támogtj, mivel kért területen jelenleg csk 1 db építi telek kerülhet kilkításr. 7/2007. (I.22.) htározt Mzáros Péter neje telekigényét támogtj. Levél 642 hrsz-ú jelenleg út terület mellette lévő jelenleg prk területen egy építi telek kilkítását kezdeményezi. terület megosztását megrendeli, átminősítét kezdeményezi. telek kilkítás után végleges területngyság ismeretében dönt z értékesítről, vételárról. önkormányzt tuljdonábn lévő 525/35 hrsz. ltti 531 m2 ngyságú beépítetlen területet. vételárt 500.-Ft+Áf/m2-ben állpítj meg. vevő tudomásul veszi, terület feltöltött, illetve, közművesít kiépíte vevőt terheli, közművek kiépítéig nem beépíthető. 11/2007. (I.22.) htározt felhtlmzz polgármestert - fogorvosi ügyelet ellátásánk biztosításár Dnut Ts Orvosi Bt (9211 Feketeerdő, kácos u. 2) -vel létrejött - Egzségügyi Ellátási Szerződ láírásár. működi költséghez 35.-Ft/lkos hozzájárulást válllj évi költségvetben biztosítj. 12/2007. (I.22.) htározt tkrékossági szempontból z intézmények tkrításánk válllkozásb dási lehetőségét megvizsgálj, bejárás pontos felmér (tkrítndó terület személyzet tekintetében) után konkrétumok ismeretében dönt. 9/2007.(I.22.) htározt Kovács ttil Mosonmgyróvár, Gárdonyi u. 2. sz. ltti lkosnk eldj z önkormányzt tuljdonábn lévő 525/36 hrsz. ltti 481 m2 ngyságú beépítetlen területet. vételárt 500.-Ft+Áf/m2-ben állpítj meg. vevő tudomásul veszi, területe feltöltött, illetve, közművesít kiépíte vevőt terheli, közművek kiépítéig nem beépíthető. 13/2007. (I.22.) htározt e tekintettel helyi Német Kisebbségi Önkormányzt kezdeményezére z iskol áltl szülők körében tett felmér tpsztltir:.) kezdeményezi helyi Áltlános Iskolábn szeptember 01-től kezdődően német nemzetiségi okttás bevezetét, válllj z ehhez szükséges feltételek megteremtét hosszútávú biztosítását, b.) megbízz polgármestert, szkértő igénybevételével kzítse elő bevezet dminisztrtív, szkmi engedélyezi dokumentumit, zokt htáridőben terjessze testület elé jóváhgyás végett, c.) felhtlmzz polgármestert, Regionális Közokttási Szkértői Irodávl válllkozási szerződt láírj, z ehhez szükséges forrást, bruttó Ft-ot évi költségvetben biztosítj. 10/2007. (I.22.) htározt Poliprofil Hungry Kft. Mosonmgyróvár, Kökény u. 11. sz. ltti válllkozásnk eldj z 14/2007. (I.22) htározt z Otthon Centrum Kft. (Mosonmgyróvár, Fácános u. 2.) Mező utc z EXPO területe 8/2007. (I.22.) htározt Kiss János Mosonmgyróvár, Kálli u. 24. sz. ltti lkosnk eldj z önkormányzt tuljdonábn lévő 525/37. hrsz. ltti 496 m2 ngyságú beépítetlen területet. vételárt 500.-Ft+Áf/m2-ben állpítj meg. vevő tudomásul veszi, terület feltöltött, illetve, közművesít kiépíte vevőt terheli, közművek kiépítéig nem beépíthető.

3 közötti teleklkítási terveit támogtj, község Rendezi Tervének Helyi Építi Szbályztánk szükséges módosításávl egyetért. Ezzel kpcsoltos minden nemű költséget z Otthon Centrum Kft válll. rendezi terv módosításánk elkzítét képviselő-testület TérHáló Építz Tervező Kft-től (9024 Győr, Bbits M. u. 17/) megrendeli. Megbízz polgármestert z önkormányzt, z Otthon Centrum Kft. Tér-Háló Építz Tervező Kft-vel kötendő hárms szerződ kidolgozásár felhtlmzz z láírásávl. Külön megállpodásbn kell rögzíteni területre vontkozó közmű kiépítek (út, víz, villny, gáz, közvilágítás, járd, stb.) módját, idejét, költségviselét. 15/2007. (I.22.) htározt Bróti Sándor társ (Mosonmgyróvár, Tűzliliom u. 85.) kérelmét levéli 1409 hrsz-ú út önkormányzti tuljdonb átdásáról támogtj. z út murvréteg burkolttl történő jvítás, közvilágítás kiépítének befejezét követően átdás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítjük z út térítmentes tuljdonb vételét. járd kiépítéről felmér lkossági egyeztetek ismeretében dönt testület. testület z ülen több más ügyet is tárgylt, de htároztot nem hozott, illetve tájékoztókt hllgtott meg. testület ülei nyilvánosk, - kivéve zárt ült - zokon bárki rzt vehet, ki érdeklődik flu-, közügyek iránt! Ppp Zoltán polgármester Felhívás! Szeret fényképezni? Szívesen megmuttná félvételeit másoknk is? Egy kiállításr szeretnénk összehozni levéli fotósokt z ősz folymán! Mindenkit szeretettel várunk kortól, nemtől függetlenül! Jelentkezni érdeklődni lehet Ptkiné Jrkovits Márt óvónőnél május 31-ig! ÁLTLÁNOS ISKOLI BEÍRTÁS /NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLI BEÍRTÁS/ Értesítjük Kedves Szülőket, 2007/2008-s tnév áltlános iskoli beírtásokr horogr kdt egy ht kiló nyolcvn dekás csuk is. februári tggyűlen meghtároztuk z éves versenyeket, z elvégzendő munkát. Továbbr is rendben trtjuk trttjuk tó környezetét, vigyázunk víz minőségére. tvszi környezetvédelmi npon nád gz égete vlmint fák metsze szemét összeszede történt meg, egy ebéddel egy kis üdítővel összekötve április 19-én (csütörtök) óráig április 20-án (péntek) óráig kerül sor z iskol titkárságán. További tudnivlók: Be kell írtni minden tnköteles gyermeket, ki htodik életévét május 31-ig betölti. Most lehet beírtni zokt gyermekeket is, kik december 31-ig betöltik htodik életévüket, h szülő z óvod egybehngzón lklmsnk trtj z iskoli élet megkezdére. beírtáshoz szükséges: - gyermek születi nykönyvi kivont - z óvodától kpott szkvélemény. - gyermek lkcímkártyáj - szülő személyigzolvány vgy lkcímkártyáj - diákigzolványhoz: 1 db igzolványkép 550 Ft téríti díj gyermek felvételéről egyéb tudnivlókról z intézményvezetőtől kphtnk rzletes felvilágosítást. Tisztelt olvsó Szeretettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, pár mondtbn vázoljm horgász egyesület ez évi pár hónpos munkáját, z elkövetkező időszk elképzeleit. Szerencsére tél lzság mitt nem kellett állndó jég lékelével biztosítni hlk oxigén ellátását ezt termzet ngyon jól megoldott. Ez időjárásból kifolyólg nádt is prtról kellett levágni. E rendkívüli időjárás mitt horgászink szinte z év első npjától horgászhttk. ngyszerű lehetőséget igen sokn ki is hsználták, méghozzá kitűnő eredménnyel. Itt szeretném megemlíteni, vn ki már 15 db kifogott hlt tudht mgáénk, sőt képen: Fábián János Csortos János Április 30-án megrendezre kerül hgyományos tvszi horgászrndevú, verseny gyermek felnőtt horgászok rzére. Május közepén egy osztrák horgász cspt fog tvunkon versenyt rendezni, zon npon csk ők horgászhtnk. Júliusbn lesz ismét hltelepít huszonnégy órás verseny előtt. E hónpbn sor kerül második környezetvédelmi npr. Egyenlőre ennyit szerettem voln megosztni tisztelt olvsóvl többit következő számbn. Horgászoknk jó fogást. Tisztelettel: Horváth Ljos Helyi műsor! z önkormányzt szerződt kötött HE R TV Bt-vel helyi műsorszolgálttás biztosításár. Már megkezdődtek z dások, folymtos képújság hirdeti oldli, melyek közérdekű információkt is trtlmznk. dásnpok péntek, szombt vsárnp délelőtt 9 órkor eset 18 órkor, ismétl hétközben. z dásnpokon elsősorbn helyi eseményekről kzült felvételek láthtók egyéb közérdekű hírek, körzetünk más eseményei. "H tudni krod z utt, zokt kérdezd, kik visszfelé jönnek..." (kini közmondás)

4 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS z Önkormányzt február 19-én trtott nyilvános képviselő-testületi ülén hozott döntekről rövidített formábn, z lábbikbn dunk számot. 2/2007. (II.21.) számú rendelet z önkormányzt intézményei évi költségvetéről. 16/2007. (II.19.) htározt helyi közétkeztet biztosítását npköziotthonos konyh bérbevételével további működtetével ugusztus 01-től válllkozásb kívánj dni. válllkozásb vételre vontkozó jánlttételi felhívást z előterjeszt szerint jóváhgyj, felhtlmzz polgármestert, zt több válllkozónk gzdsági társságnk megküldje március 31-i htáridőre beérkező jánltokt elfogdj. z jánltok értékelével szolgálttó kiválsztásávl GzdságiPénzügyi-, Környezetvédelmi Bizottságot bízz meg zzl, beérkeztől számított 30 npon belül döntsön pályáztokról. válllkozásb dássl kpcsoltos munkügyi, munkjogi, pénzügyi lebonyolítási teendők esetleges pályázti teendők elvégzével jegyzőt z iskol igzgtóját bízz meg. Felhtlmzz polgármestert, kiválsztott jánlttevővel szolgálttási szerződt megkösse, z átdásátvételt lebonyolíts. 17/2007.(II.19.) htározt npköziotthonos konyhát érintő 28/2006.(VI.06.) htározttl módosított 5/2006.(II.13.) számú htároztábn fogllt létszám leépíti döntét megerősíti fenntrtj, felszólítj z iskol igzgtóját, döntnek hldéktlnul tegyen eleget. 18/2007. (II.19.) htározt z iskol pedgógus létszámkeretét szeptember 01-től, 13 főben állpítj meg. Elrendeli, z iskol igzgtój létszám bérgzdálkodás során létszámot trts be. létszámkeret változást költségveti rendelet módosításávl költségveten is át kell vezetni. 19/2007. (II.19.) htározt z Állmi Számvevőszék áltl lefolyttott z önkormányzt gzdálkodási rendszerének évi szbályszerűségi ellenőrz megállpításink, hiányosságink megszüntetére z előterjeszt szerinti intézkedi tervet jóváhgyj. 20/2007. (II.19.) htározt község hulldékgzdálkodási tervének végrehjtásáról szóló beszámolót elfogdj. további feldtokt beszámolóbn rögzített sorrend htáridő szerint jóváhgyj. 21/2007. (II.19.) htározt megbízz Hér TV Bt-t helyi műsorszolgálttássl, egy éves időtrtmr, opciós jog biztosításávl. községi hírek, események közvetítére 25 e.ft/hó+áf értékben műsoridőt vásárol. z ehhez szükséges fedezetet évi költségvetében biztosítj. műsorszolgálttást műsoridő feltételeit szerződben kell rögzíteni. Felhtlmzz polgármestert szerződ láírásár. 22/2007. (II.19.) htározt z előterjeszt szerinti jánlti felhívást jóváhgyj. Felhtlmzz polgármestert, legjobb jánlttevővel szerződt megkösse. Felhtlmzz Gzdsági, Pénzügyi Környezetvédelmi Bizottságot z jánltok értékelével lebonyolító kiválsztásávl. szükséges fedezett trtlék terhére biztosítj. 23/2007. (II.19.) htározt horgásztó mögötti terület teleklkítási terveit támogtj, község Rendezi Tervének Helyi Építi Szbályztánk szükséges módosításávl egyetért, mennyiben teljes területre vontkozón z érintett tuljdonosok hozzájárulásukt dják, s z ezzel kpcsoltos minden nemű költséget z érintett ingtlntuljdonosok vgy kérelmezők válllják. Ezek tisztázás érdekében tuljdonosi egyeztető fórumot kell szervezni. 24/2007.(II.19.) htározt Szigetköz Felső-Dun mente Térségi Fejleszti Tnács céljivl egyetért, szervezi szkmi munkáját elismerve zt támogtj. Egyelőre tgként nem kíván rzt venni nnk munkájábn, viszont figyelemmel egy kőbbi időpontbn történő belépre állndó meghívotti státust kér Tnácstól, mely révén minden szkmi segítséget támogtást megd Tnács célkitűzei feldti megvlósításához. 25/2007. (II.19.) htározt Nyugt-Dunántúli Regionális Közigzgtási Hivtl Törvényességi Ellenőrzi Főosztályánk törvényességi zrevételével egyet ért, s z lábbi döntt hozz: Polgármester törvénysért megszüntete érdekében soron következő ülén jvsltot tesz z lpolgármester személyére. törvényességi zrevétellel kpcsoltos döntről polgármester Hivtl Törvényességi Ellenőrzi Főosztályát 15 npon belül írásbn tájékozttj. 26/2007.(II.19.) htározt Fő u. 25. szám ltti I. II. számú lkások felújításáról szóló beszámolót elfogdj, többletköltséget ,-Ft-ot trtlék terhére biztosítj. lkások bérleti díját március 1től - összkomfortos lkás esetében hvi 400.-Ft/m2-ben - komfortos lkás esetében hvi 300.Ft/m2-ben állpítj meg. kérelmezőket tájékozttni kell bérleti díjkról, nyiltkozznk, kérelmüket fenntrtják-e. bérlő kiválsztásánk jogát Szociális Bizottságr ruházz át. korábbi lkásbérleti szerződeket felül kell vizsgálni, z új bérleti díjkt érvényesíteni kell. 27/2007. (II.19.) htározt z Immologistik Kft. Önkormányzti tuljdonbn lévő sját

5 hsználtú utkr vontkozó vételi jánltát nem utsítj vissz, további információk beszerze után ismét npirendre tűzi. Megbízz polgármestert felmerült kérdes információk beszerzére tegye meg z intézkedeket. 54 éves vgyok, 28 éve helyben dolgozom háziorvosként, zót itt is élek csládomml. testület z ülen több más ügyet is tárgylt, de htároztot nem hozott, illetve tájékoztókt hllgtott meg. Feleségem háziorvos Mosonmgyróváron. Legngyobb fim már nős, Budpesten él. lányom kisebbik fim egyetemisták, szintén Budpesten. község társdlmi életében próbálok ktívn közreműködni től 2006-ig helyi képviselő voltm, 1990 ót szociális bizottság tgj mjd elnöke voltm, most külsős tgj. Hobbim skkozás bélyeggyűjt. testület ülei nyilvánosk, - kivéve zárt ült - zokon bárki rzt vehet, ki érdeklődik flu-, közügyek iránt! Ppp Zoltán polgármester BIZOTTSÁGOK TGJI Szkál Gyul Tó utc ben születtem Levélen, feleségem is flubéli, két gyermekem vn: drián 31, Zsófi 21 éves. flubn különböző civil szervezeteknél vállltm feldtot, korábbn Sportegyesületnél voltm elnökségi tg. Pillntnyilg Horgászegyesület gzdsági felelőse vgyok. munkábn civil szervezeteknél szerzett tpsztltimt szeretném hsznosítni z önkormányzt gzdsági bizottságábn külsős tgként. Weiszdorn László, Ujhelyi Imre tér ben születtem Levélen zót itt élek ót Hegyeshlmi HEK Rt-nél dolgozom. Szívesen önzetlenül veszek rzt közösségi munkábn. gzdsági bizottság külsős tgj vgyok Tudásomml tpsztltomml zon vgyok, nehéz helyzetben segítsem flu fejlődét. Hiszem, összefogássl, kitrtó munkávl elérjük kitűzött céljinkt. Dr. Brtlos Gábor Orgon utc 12. Jonovicsné Kuslics Hedvig, Csereszny utc 5. községben 1988 ót lkom csládomml. Két gyermekem vn, fim Kossuth gimi végzős tnulój, kislányom ngycsoportos óvodás. Gyógypedgógus, mentálhigiénikus vgyok, Mosonmgyróváron dolgozom Gyermekjóléti Csládsegítő Szolgálttó Központbn, mint kistérségi csládgondozó. Három község Bezenye, Levél Rjk gyermekvédelmi szolgálttását látom el. Levélen korábbn már dolgoztm önálló csládgondozóként, község eseményeiben rzt vettem. Tgj vgyok szociális bizottságnk immár ötödik éve. Ngyon szeretek olvsni, zenét hllgtni, termzetet járni, utót motort vezetni. HIRDETMÉNY z E-ON Ármszolgálttó z eredményes ügyintéz érdekében új ügyfélkezeli modellt vezetett be, melyet E-ON Prtner szervezetnek neveznek. körzet E-ON prtnere Gráfi Sándor, Mosonmgyróváron z Engels u. 10. szám ltt működik. Fogdóóráj kedden 8-tól 12-óráig csütörtökön 12-tól 16-óráig vn, mely ltt nyomttványok kérhetők, pl. fogysztó változás bejelente, száml hiány, ki-, visszkpcsolási igény bejelente, tnácsdás ügyintézi műszki kérdekben, stb. Telefonos ügyfélszolgált munknpokon 7.30-tól 20-óráig: , helyi trifávl hívhtó, csk vezetékes telefonról, vgy vgy normál trifávl hívhtó ( különböző mobil hálóztok előhívószámávl). Mérőállás bejelent minden np 0-24 óráig, helyi trifávl hívhtó számon vezetékes telefonról, (csk utomtikus mérőállás bediktálás lehetséges!), SMS-ben számon. Hibbejelent hétfőtől péntekig óráig helyi trifávl hívhtó telefonszámon. Ármlopássl, szerződszegő vételezsel kpcsoltos bejelentek hétfőtől péntekig 7-től óráig helyi trifávl hívhtó számon, vezetékes telefonról. telefonos ügyfélszolgált e-mil címe: levélcíme: E.ON Észk-dunántúli Ármszolgálttó Zrt. Telefonos Ügyfélszolgált, Győr, Kndó Kálmán u. 13, fx szám: Központi Pnsz Irod címe Győr, Pf. 174, e-mil címe: z E-ON Észk-dunántúli Ármszolgálttó Zrt honlpj: Rendőrségi jegyzőkönyvekből... "Négyen támdtk rám, fitlkorú két kuty." három "Tetten értem, mint z intézeti szökevény pdon fekve csvrgott." " szomszédok szerint hull még reggel összeveszett feleségével, mjd z egz npot kocsmázássl töltötte." Forrás: Zsru Mgzin

6 Tisztelt segítőkz levéli emberek! Brblics Evelin levéli óvod ngycsoportos óvodás szeptemberben még npont együtt játszott társivl. Sjnos súlyos beteg lett, leukémiás. Gyógyítását szombthelyi kórházbn végzik. Hetente jár kezelre, csk hétvégét tölti otthon. cslád számár ez jelentős költséggel jár. Köszönik zoknk, kik eddig segítették őket kérik, h vlkinek módjábn áll, továbbr is támogss Evelin gyógyítását. Minden dományr szükség vn. z édesny számlszám: Szbó Judit, Rjk Vidéke Tkrékszövetkezet Levéli Kirendeltsége: Sportegyesület hírei sportegyesület ez évi munkáját én Ábrhám Sándor emlékére immár 5. lklomml megrendezett emléktorn lebonyolításávl kezdte. Ezt követte február 03-án Jánossomorján rendezett Futsl teremtorn, melyen 4. helyezt értünk el, ezzel bejutottunk megyei döntőbe. sportegyesület ez évi eddigi legfontosbb eseménye március 03-án lezjlott tisztújító közgyűl volt, melyen régi vezetőség lemondott, vlmint közgyűl új vezetőséget válsztott. lemondott Dorfinger Károly helyett Levél SE új elnöke Fábián János lett. Fábián János (blról) átveszi stfétát Vezetőségi tgoknk válsztották: Csúcs Jenőt, Izsó ndrást, Németh Ljost, Telek ttilát, Dienes Lászlónét Jger ndrást. z új vezetőség régi elnökség támogtásávl kezdte el munkáját. Óvodás társi hetente látogtják, elmesélik z óvodábn történteket, elmondják tnult verseket, meséket, eléneklik dlokt. józn z zon összessége, melyeket korunkr szerzünk. lbert Einstein előítéletek 18 éves Áprilisi progrmok Bütykölde Április 2-án hétfőn órkor Húsvéti Bütykölde lesz Kultúrházbn z LBE szervezében. Kínált: tojásfest, csuhé nyuszi húsvéti flidísz kzít. Vezeti Csonkáné Sörös Ktlin. Szbdtéri Keresztút Április 4-én szerdán Szbdtéri Keresztút járás frgott keresztúton ktolikus templom mögött. Progrm: Gyülekező Ktolikus templombn, Keresztút kb Ünnepi szentmise Húsvéti játszóház Április 5-én csütörtökön 9.00 órától Kultúrházbn. mit kzítünk: dió kosár, húsvéti nyuszi termzetesen hímes tojás. Vezeti Csonkáné Sörös Ktlin. Ezen kívül pingpong, társs- egyéb játékok, nyuvsztó, locsoló vers tnulás, stb. Mindenkit vár Gyök! Húsvéti szertrtások Blról: Izsó ndrás, Telek ttil, Csúcs Jenő, Fábián János, Dienes Lászlóné, Németh Ljos, Jger ndrás Szeretnék, h szeptemberben együtt kezdenék el z iskolát. Erre - gyógyulás függvényében - legjobb esetben is csk 2-3 hónpos ksel kerülhet sor. zt szeretnénk, újr egzséges vidám gyermek légy, Evelin! Ptkiné Jrkovits Márt Bozsik progrm bukdácsolás ellenére községünkben Németh Jenő UEF licences edző vezetével szeretettel várjuk z óvodás iskolás gyerekeket, kik futbllozni, sportolni szeretnének. Jelentkezni sportegyesület vezetőségénél bármikor lehet! Levél SE vezetősége továbbr is mindent elkövet nnk érdekében, községünk lkói hétvégenként kellemes sportélményben rzesüljenek! Levél SE Elkezdődött bjnokság tvszi idénye, z I. cspt jó rjtot vett, z első fordulóbn 1:0 r legyőzte z Ásványráró csptát, mjd döntetlent ért el Győrzámoly cspt ellen. jól teljesítő utánpótláscspt szintén győzelemmel muttkozott be, zonbn második mérkőzen nem bírt listvezető Győrzámoly csptávl, de reméljük folyttj jó szereplét. serdülő bjnokság március 24 én folyttódik, cspt Dunkilitin kezdi tvszi idényt. z öregfiúk, illetve női cspt bjnoki progrmj még ezután lkul ki. Ktolikus templom: Ngypéntek: április ór csonk mise Ngyszombt: április ór szentmise feltámdási körmenet Húsvétvsárnp: április ór ünnepi szentmise Húsvéthétfő: április ór ünnepi szentmise Evngélikus Templom: Ngypéntek: 8.30 ór Istentisztelet Húsvétvsárnp: ór Istentisztelet úrvcsorosztássl Húsvéthétfő: 8.30 ór Istentisztelet Református Imház: Húsvétvsárnp: ór Istentisztelet úrvcsorosztássl

7 Hns Jürgen Rádfáhrer, z első pedálos turist tnkodás. I.-II. (még válszthtó) I. Örülök én lehetek ki htárt átlépve, elsőnek elkerekezhet Szigetközi utkr, úgy, 10-es fő út mentén immár biztonsággl, nyugodtn tempózhtok, Mosonmgyróvárig. Elkzült kerékpárút várv várt itteni szksz. Lágy tempózásomt, Hegyeshlom htárát mgm mögött hgyv, már jócskán Levél területén, még frissen feketéllő szflt csík hirtelen knyrodás zökkenti ki nekem ngyon is kellemes ritmusból. felfestett sárg vonlk htározottn tudtják velem, át kell mennem z út másik oldlár. srki ház flán látom, most vgyok Petőfi utcánál. Megállok, s várom szállítási htáridejük pontosságáért sebesen hldó kmionok seregének elvonulását, s közben próbálom megfejteni, miért kell keresztül mennem z úton, s miért pont itt? Miért nem előbb, kkor tán z itteniek már község htárától élvezhetnék kerékpárút előnyeit (?). Sikerül átjutnom, de kérdt megválszolni sjnos nem. Rögtön z első keresztutcánál egy kiknyrodni kívánó, KRESZ ismereteivel vívódó utós nehezíti meg, z egyébként elsőbbséggel bíró hldásom. Ő ngyobb, elengedtem. Még egy keresztutc, még egy, ztán jobbról, hozzám ngyon közel kerít, szemből pedig egy rémült tekintettel közeledő néni, ngy sztyrokkl felvértezve. Ő már tudt szemből, mit én háttl nem. Egy kmion közeledik, mint vlmi hurrikán. Szinte felborít minket szele, szűk hely, szlgkorlát pedig nem fokozz biztonságérzetünk. Még egy keresztutc, mjd kissé távolodok főúttól, ismét nyugodtn tekergetek. Örömöm rövid, újfent ngy forglms kereszteződ, benzinkút, sárg csík, mely lendületesen gördülő kerekek ltt htározottn kígyózv tudtj krtát, irány másik oldl. Ez sem bizonyult egyszerű átkelnek, ám szerencsére ismét biztonságos távolságbn vgyok mindentől, csupán szemetelő emberek környezet iránti közömbössége bossznt fák ltti dolgok láttán. Rövid volt mgm mögött hgyott szksz, két átkel forglms nemzetközi főútvonlon, öt eseménydús keresztutc, kissé érthetetlen, éppen ezért, szinte minden métere emlékezetes mrd. II. Örülök én lehetek ki htárt átlépve, elsőnek elkerekezik Szigetközi utkr, úgy, 10-es fő út mentén immár biztonsággl, nyugodtn tempózhtok. Elkzült kerékpárút várv várt itteni szksz. Lágy tempózásomt z üres flkonom látvány zökkenti ki nekem ngyon is kellemes ritmusból. Szomjs vgyok. még frissen feketéllő szfltcsík hirtelen knyrodás hozz el megoldást reményét. felfestett sárg csíkok htározottn tudtják velem, biztonságosn át tudok menni z út másik oldlár, de h nem krok, mehetek tovább is. zonbn kíváncsiságom, s szomjúságom úrrá lesz rjtm, így z átkelt válsztom. Megállok, s várom jelzőlámpát, mehessek. Dózs György emlékét őrző, széles, szfltozott úton kerekezek be községbe. z utc végén kellemes pró prk, ivóvizes kúttl feltnkolok, kicsit még szétnézek, mjd visszkerekezek jelzőlámpávl védett kereszteződhez, fojtthssm utmt Szigetköz felé. Rövid volt mgm mögött hgyott szksz, két biztonságos átkel forglms nemzetközi főútvonlon, kellemes árnyékos prk, bnkutomt, egyszerűségétől csodás templom... Éppen ezért, szinte minden métere emlékezetes mrd. I.? II.? Válsszon! Még lehet! február 17. Ngy ttil Május 6-án vsárnp elsőáldozás szentségimádás lesz Ktolikus Templombn. z oltáriszentség őrzére jelentkezni lehet Tomp Ljosnénál npközi konyhán Rdák Tmásnál Kultúrházbn. Bérmálás Május 19-én szombton órkor bezenyei templombn lesz idén bérmálás. Levélről két nyolcdikos diák bérmálkozik. V. Pünkösdi Lovsnpok Levélen május Egyesületünk idén ötödik lklomml rendezi meg - ezúttl is Kerék Fogdó udvrábn - Pünkösdi hétvégéjét, melyre szeretettel várjuk községünk lkóit. Májusi progrmok Mjális 2007 Május elsején ismét egz npos progrm várj z érdeklődőket sportpályán. hgyományokhoz híven reggel Népdlkör dlos ébresztővel köszönti flu lkóit 10-órától kezdődnek el progrmok egzen estig. Terveink szerint lesz: utcbjnokság, lovglás, sétkocsikázás, kutybemuttó, fittnes, krobtik modern tánccsoport, főzőverseny, vetélkedők, lövz-, kerékpáros-, trktorhúzó-, tlicsktoló versenyek, gyerek női foci, tizenegyes rúgó verseny, este Fterock koncert bál Schmidt Robivl. rzletes progrm április 20-tól plkátokon olvshtó. Elsőáldozás Hók Lovs Klub Gyermeknp június elsején pénteken Kultúrházbn környékén. Egz np progrmok: vetélkedők, játékok, versenyek, bemuttók, finom ebéd, színpdi elődások, stb. z iskoli Szülői Munkközösség pedgógusok mindenkit szeretettel várnk! pontos progrm május végén plkátokon olvshtó!

8 ERDÉLYI KIRÁNDULÁS Levél Brátink Egyesülete július között. Erdélyi kirándulást szervez Tervezett útvonl megállóhelyek: 1. np: Királyhágó, Bánffyhunyd, Kolozsvár 2. np: Mrosvásárhely, Segesvár, Fehéregyház, Székelykeresztúr, Mátisflv 3. np: Prjd, Szovát, Korond, Frkslk, Szelykefürdő, Mátisflv 4. np: Bögöz, gygflv, Székelyudvrhely, Mátisflv 5. np: Csíkszered, Gyimesbükk 6. np: Mádéflv, Gyilkos tó, Békás szoros, Mátisflv 7. np: Tord, Körösfő Utzás légkondicionált, itlhűtővel kávégéppel felszerelt utóbusszl, 6 éjszk csládoknál, reggeli vcsor ellátássl. Rzvételi díj: ,-Ft/fő Jelentkezni lehet, Kultúrházbn, míg busz meg nem telik, de legkőbb május 31-ig, rzvételi díj befizetével. Jelentkezhez szükséges: név, lkcím, születi idő, útlevélszám! LBE hgyományőrző disznóöl HÚSVÉT Húsvétkor ünnepli kereszténység Jézus Krisztus feltámdását. húsvét ünnepét megelőző vsárnp, virágvsárnpon rról emlékezik meg z egyház, Krisztus pálmágkt lengető tömeg éljenze közepette vonult be szmárháton Jeruzsálembe. ngycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnk z Oljfák-hegyén történt elfogtását idézi emlékezetünkbe. Ngypéntek Krisztus Pilátus áltli hlálr ítélének, megostorozásánk kereszthlálánk npj. Ngyszombt este körmenetekkel emlékezik meg keresztény világ rról, Jézus - mint zt előre megmondt - hrmdnp, zz húsvétvsárnp hjnlán feltámdt hlottiból. Igen sok keresztény templombn éjszki szertrtáson ünneplik Krisztus feltámdását. Ekkor gyújtják meg húsvéti gyertyát, mely zután pünkösd ünnepéig minden szertrtáson különösen keresztelekkor - ott ég z oltár mellett. IV. százd ót jött szokásb, húsvétvsárnpr virrdó éjjelen szentelik meg templomokbn keresztvizet. Húsvét vsárnpj tvsz kezdetét követő első holdtölte utáni vsárnp kereszténység első évszázditól fogv szokássá lett, ngycsütörtök esti szentmisét követően elnémulnk ("Rómáb mennek") ktolikus templomok hrngji, csk ngyszombt esti szertrtáson szóllnk meg újr, jelezve Krisztus feltámdását. Bod Mrgit: Húsvét Elindult két titye-toty, Csup pihe kicsi kcs! Sárg volt ruhácskájuk, Friss, modern frizurájuk. Tvsz volt! Szép húsvét reggel, Számoltk vendégekkel. Rendbe hoztk udvrt, házt, Sonkát főztek több mint százt! Kzült sok hímes tojás, jándéknk nem is kell más. Kcsmm most, főzte, Hápi fi festegette. Várt őket sok-sok gyerek, Vidám, ünneplő emberek. Hímes-tojást osztogttk, Közben jókt fltoztk. Eljárták kcstáncot, Imádták vidámságot! kis Hápi dlolgtt, Bárcsk mindig húsvét voln! LOCSOLÓ VERSEK E szép házb nyitottm, Nefelejcset tláltm, Nem hgyhtom hervdni, Meg szbd-e locsolni? És disznótoros vcsor z LBE április 17-én Kultúrházbn trtj beszámoló közgyűlét. Minden tgot meghívunk várunk! Bllgás Levéli Áltlános Iskol 8. osztály június 16-án szombton bllg, délelőtt 10 órkor. Rózs, rózs szép virágszál, Szálló szélben hjldozzál. Npsütben nyildozzál, Meglocsollk, illtozzál. Zöld moh, zöld páfrány, Meglocsollk házisárkány! VÁLSZVERS LÁNYOKNK Köszönöm, köszöntöttél, Rózsvízzel megöntöztél. En is köszöntelek Téged, Tojás lesz fizetséged. ki dt, ne feledd, És tojást el ne ejtsd! húsvét z év úgynevezett mozgó ünnepeinek középpontj, időpontját csillgok állásából kell évről évre meghtározni. Húsvétvsárnphoz képest számolják ki frsngi időszk végét pünkösdöt is, olyn érdekes ünnepek npját is, mint például zbálócsütörtök. Impresszum: Levéli Önkormányzt időszki lpj 2007.II. negyedév Felelős kidó: Ppp Zoltán polgármester Szerkeszti szerkesztőbizottság. Megjelenik negyedévente 600 példánybn z Önkormányzt sját terjesztében. Nyomd: Rikker Nyomd, Győr

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS!

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS! MEGJELENIK 10 ÉVE! Szigliget Község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 11-12.szám TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS! Szigliget Képviselő-testülete nem tud és nem is kr zonosulni kegyeletsértő, emlékműgylázó

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

Ő s zi k ín á l ó JÖVÖNK ÉPÍTŐKOCKÁ I KECSKEMÉTEN PROGRAMFÜZETE

Ő s zi k ín á l ó JÖVÖNK ÉPÍTŐKOCKÁ I KECSKEMÉTEN PROGRAMFÜZETE PROGRMFÜZETE ecskeméti Ifjúsági Otthon Ő s zi k ín á l ó 2010 2011 JÖVÖN ÉPÍTŐOCÁ I ECSEMÉTEN projekt z Európi Unió támogtásávl, z Európi Regionális Fejletési lp társfinnírozásávl vlósult meg. edvezményezett:

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Levél Önkormányzatának időszaki lapja Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Önkormányzatunk konzorciumi megállapodást kötött Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom Önkormányzatával

Részletesebben

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK SELL IX/11 2013 NOVEMBER 95 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC PIACRA FEL! MINDIG VAN ÚJ A NAP ALATT INNOVÁCIÓ MÁSKÉPP VAN, HOGY AZ INNOVÁCIÓ

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

Napos Napok. Népszerűsítsük együtt a napenergia előnyeit! Az European Solar Days (Európai Napos Napok)

Napos Napok. Népszerűsítsük együtt a napenergia előnyeit! Az European Solar Days (Európai Napos Napok) Npos Npok Az Europen Solr Dys (Európi Npos Npok) npenergi és z elektromos energi környezettudtos hsznosítását bemuttó, szemléletformáló kmpány, mely 2002-ben indult el Ausztriából Tg der Sonne elnevezésű

Részletesebben