HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja"

Átírás

1 HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből tudom Önöket meggyőzni rról, miért is érdemes itt Levélen tnítttni gyermekeiket! LEVÉLI ISKOL mindig is jó iskol volt, s zon munkálkodunk, egyre jobb legyen, s z országos szintnek, vlmint z uniós elvárásoknk megfelelő okttást tudjunk dni diákjinknk. szkos ellátást évről évre növeljük. nemzetiségi okttás bevezetével szülői igényeknek kívánunk megfelelni. ngol nyelvokttás lehetőségét fkulttív tntárgyként kívánjuk okttni 2007/2008-s tnévtől. Fkulttívn tnítjuk 3. osztálybn német nyelvet. számítástechniki okttást z idén már (2006/2007 tnévtől) 4. osztálytól bevezettük. Jövő évtől kezdődően kisiskolábn 3 számítógép elhelyezével biztosítjuk z lsós tnulók gykorlási lehetőségét. Fokoztosn korszerűsítjük számítástechniki eszközprkunkt. Terveinkben szerepel z iskolábn számítástechniki tnfolymok szerveze diákoknk flu lkosságánk, s ehhez kötődően ECDL vizsgákr felkzítt is! diákok helyben gyógytestnevelben, fejlesztőfogllkozásokon, ritmikustánc tnfolymon vehetnek rzt. tnulóink eljutnk z országos tnulmányi versenyekre, sportversenyeinken is jeleskednek! Bkncsos Klubbl eljutnk hzi külföldi tájkr, megismerve nemzeti értékeinket. z iskolákbn tnárok név szerint ismerik tnulókt, személyes fejlesztt tudnk kilkítni. Tehát tnuló RCCL is rendelkezik, csládisbb kpcsolt szülő tnár között. Bár ez diákoknk nem éppen szerencs! Helyben működik művzeti iskol, hol tehetséges érdeklődő diákok fejleszthetik szkemberek segítségével tudásukt. Szkkörök kiegzítik tudásukt! Sportcsrnokunk mindennpos testnevelt biztosít, s sportköreink lehetőséget dnk további mozgásr. Ezekhez trtozik még, reggelente nem kell korán kelni, s nyomorogni buszon, fgyoskodni, ázni, gylogolni buszmegállóbn, mert iskolánk három negyed héttől nyitv vn, s zok diákok, kiknek szülei korán mennek dolgozni, tnári felügyelet mellett várkozhtnk z első órár. H szükséges korábbn is biztosítunk felügyeletet. Kérem Önöket, gondolják meg tehát, mikor tesznek jót gyermekeiknek, flunk, s Önmguknk, mert óvári iskoláb jártás Önöknek is plusz költség, idegesked. Itt viszonylg kevesebb létszám mellett minden diák fejlődét figyelemmel tudjuk kísérni, mindnnyiunk megelégedére. Bízv bbn, szvimt, gondoltimt döntüknél figyelembe veszik, mrdok tisztelettel: Fenyvesi Gyöngyi igzgtó II. negyedév Kellemes Húsvéti Ünnepeket! LOCSOLÓ VERSEK Ákom-bákom, berkenye; Szgos húsvét reggele. Leöntjük virágot, Visszük már klácsot. Korán reggel útr keltem, Se nem ittm, se nem ettem, Térdig jártm már lábm, öntözzem, lig vártm. Piros tojás, fehér nyuszi, Locsolásért jár egy puszi. TRTLOM Nyílt levél-levélieknek 1. oldl Testületi ül oldl Iskoli beirtás 3. oldl Horgászhírek 3. oldl Bizottsági tgok 5. oldl E-ON hírdetmény 5. oldl Evelin 6. oldl Sportegyesületi hírek 6. oldl Áprilisi progrmok 6 oldl Kerékpárútról oldl Májusi progrmok 7. oldl Erdélyi út 8. oldl Húsvét 8. oldl

2 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS z Önkormányzt jnuár 22-én trtott nyilvános képviselő-testületi ülén hozott döntekről rövidített formábn, z lábbikbn dunk számot. 1/2007. (I. 22.) htározt folyószámlhitel igénybevételét rendeli el. hitel célj: z önkormányzt bevételeinek teljesíte kissé elmrd kidások ütemezétől, minek áthidlásár szeretnénk igénybe venni folyószámlhitelt. hitel összege: Ft, zz Húszmillió forint. hitel futmideje: egy év. Hitelfedezet: z Önkormányzt e kötelezettséget válll, futmidő ltti évek költségvetébe felvett hitelt járulékit betervezi jóváhgyj. z Önkormányzt hitel fedezeteként jánlj fel vlmennyi költségveti bevételét, vlmint mindenkori helyi dóbevételének OTP Bnk Nyrt-re történő engedményezét. testület nyiltkozik rról, már meglévő hitelekből, kezességválllásokból z igényelt hitelből dódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik z évi LXV. Tv. 88. (2) bekezdében meghtározott korlátozás lá. 2/2007. (I.22.) htározt köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény 34. (3) bekezdében kpott felhtlmzás lpján Polgármesteri Hivtl köztisztviselői rzére évi teljesítménykövetelmények lpját képező célokt melléklet szerint állpítj meg. 1/2007. (I.25.) sz. rendelet z Önkormányzt e helyi kisebbségi önkormányzt kpcsoltáról, képviselő-testület helyi kisebbségi önkormányzt egyes feldt- jogköréről. 3/2007. (I.22.) htározt Levéli Német Kisebbségi Önkormányzt közötti együttműködi megállpodást z előterjeszt szerint jóváhgyj. 4/2007. (I.22.) htározt z Állmi Számvevőszék jelentét megismerte, tudomásul vette. jelentében feltárt hiányosságok felszámolás érdekében megbízz jegyzőt z intézkedi terv elkzítével. 5/2007. (I.22.) htározt Megyei Területfejleszti Tnács áltl meghtározott évi tgdíjt 30.Ft/lkos összegben jóváhgyj évi tgdíjt évi költségvetébe betervezi. 6/2007. (I.22.) htározt Szűcs Nikolett Bölcskei László - levéli 642 hrsz. területre vontkozó - televásárlási igényét nem támogtj, mivel kért területen jelenleg csk 1 db építi telek kerülhet kilkításr. 7/2007. (I.22.) htározt Mzáros Péter neje telekigényét támogtj. Levél 642 hrsz-ú jelenleg út terület mellette lévő jelenleg prk területen egy építi telek kilkítását kezdeményezi. terület megosztását megrendeli, átminősítét kezdeményezi. telek kilkítás után végleges területngyság ismeretében dönt z értékesítről, vételárról. önkormányzt tuljdonábn lévő 525/35 hrsz. ltti 531 m2 ngyságú beépítetlen területet. vételárt 500.-Ft+Áf/m2-ben állpítj meg. vevő tudomásul veszi, terület feltöltött, illetve, közművesít kiépíte vevőt terheli, közművek kiépítéig nem beépíthető. 11/2007. (I.22.) htározt felhtlmzz polgármestert - fogorvosi ügyelet ellátásánk biztosításár Dnut Ts Orvosi Bt (9211 Feketeerdő, kácos u. 2) -vel létrejött - Egzségügyi Ellátási Szerződ láírásár. működi költséghez 35.-Ft/lkos hozzájárulást válllj évi költségvetben biztosítj. 12/2007. (I.22.) htározt tkrékossági szempontból z intézmények tkrításánk válllkozásb dási lehetőségét megvizsgálj, bejárás pontos felmér (tkrítndó terület személyzet tekintetében) után konkrétumok ismeretében dönt. 9/2007.(I.22.) htározt Kovács ttil Mosonmgyróvár, Gárdonyi u. 2. sz. ltti lkosnk eldj z önkormányzt tuljdonábn lévő 525/36 hrsz. ltti 481 m2 ngyságú beépítetlen területet. vételárt 500.-Ft+Áf/m2-ben állpítj meg. vevő tudomásul veszi, területe feltöltött, illetve, közművesít kiépíte vevőt terheli, közművek kiépítéig nem beépíthető. 13/2007. (I.22.) htározt e tekintettel helyi Német Kisebbségi Önkormányzt kezdeményezére z iskol áltl szülők körében tett felmér tpsztltir:.) kezdeményezi helyi Áltlános Iskolábn szeptember 01-től kezdődően német nemzetiségi okttás bevezetét, válllj z ehhez szükséges feltételek megteremtét hosszútávú biztosítását, b.) megbízz polgármestert, szkértő igénybevételével kzítse elő bevezet dminisztrtív, szkmi engedélyezi dokumentumit, zokt htáridőben terjessze testület elé jóváhgyás végett, c.) felhtlmzz polgármestert, Regionális Közokttási Szkértői Irodávl válllkozási szerződt láírj, z ehhez szükséges forrást, bruttó Ft-ot évi költségvetben biztosítj. 10/2007. (I.22.) htározt Poliprofil Hungry Kft. Mosonmgyróvár, Kökény u. 11. sz. ltti válllkozásnk eldj z 14/2007. (I.22) htározt z Otthon Centrum Kft. (Mosonmgyróvár, Fácános u. 2.) Mező utc z EXPO területe 8/2007. (I.22.) htározt Kiss János Mosonmgyróvár, Kálli u. 24. sz. ltti lkosnk eldj z önkormányzt tuljdonábn lévő 525/37. hrsz. ltti 496 m2 ngyságú beépítetlen területet. vételárt 500.-Ft+Áf/m2-ben állpítj meg. vevő tudomásul veszi, terület feltöltött, illetve, közművesít kiépíte vevőt terheli, közművek kiépítéig nem beépíthető.

3 közötti teleklkítási terveit támogtj, község Rendezi Tervének Helyi Építi Szbályztánk szükséges módosításávl egyetért. Ezzel kpcsoltos minden nemű költséget z Otthon Centrum Kft válll. rendezi terv módosításánk elkzítét képviselő-testület TérHáló Építz Tervező Kft-től (9024 Győr, Bbits M. u. 17/) megrendeli. Megbízz polgármestert z önkormányzt, z Otthon Centrum Kft. Tér-Háló Építz Tervező Kft-vel kötendő hárms szerződ kidolgozásár felhtlmzz z láírásávl. Külön megállpodásbn kell rögzíteni területre vontkozó közmű kiépítek (út, víz, villny, gáz, közvilágítás, járd, stb.) módját, idejét, költségviselét. 15/2007. (I.22.) htározt Bróti Sándor társ (Mosonmgyróvár, Tűzliliom u. 85.) kérelmét levéli 1409 hrsz-ú út önkormányzti tuljdonb átdásáról támogtj. z út murvréteg burkolttl történő jvítás, közvilágítás kiépítének befejezét követően átdás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítjük z út térítmentes tuljdonb vételét. járd kiépítéről felmér lkossági egyeztetek ismeretében dönt testület. testület z ülen több más ügyet is tárgylt, de htároztot nem hozott, illetve tájékoztókt hllgtott meg. testület ülei nyilvánosk, - kivéve zárt ült - zokon bárki rzt vehet, ki érdeklődik flu-, közügyek iránt! Ppp Zoltán polgármester Felhívás! Szeret fényképezni? Szívesen megmuttná félvételeit másoknk is? Egy kiállításr szeretnénk összehozni levéli fotósokt z ősz folymán! Mindenkit szeretettel várunk kortól, nemtől függetlenül! Jelentkezni érdeklődni lehet Ptkiné Jrkovits Márt óvónőnél május 31-ig! ÁLTLÁNOS ISKOLI BEÍRTÁS /NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLI BEÍRTÁS/ Értesítjük Kedves Szülőket, 2007/2008-s tnév áltlános iskoli beírtásokr horogr kdt egy ht kiló nyolcvn dekás csuk is. februári tggyűlen meghtároztuk z éves versenyeket, z elvégzendő munkát. Továbbr is rendben trtjuk trttjuk tó környezetét, vigyázunk víz minőségére. tvszi környezetvédelmi npon nád gz égete vlmint fák metsze szemét összeszede történt meg, egy ebéddel egy kis üdítővel összekötve április 19-én (csütörtök) óráig április 20-án (péntek) óráig kerül sor z iskol titkárságán. További tudnivlók: Be kell írtni minden tnköteles gyermeket, ki htodik életévét május 31-ig betölti. Most lehet beírtni zokt gyermekeket is, kik december 31-ig betöltik htodik életévüket, h szülő z óvod egybehngzón lklmsnk trtj z iskoli élet megkezdére. beírtáshoz szükséges: - gyermek születi nykönyvi kivont - z óvodától kpott szkvélemény. - gyermek lkcímkártyáj - szülő személyigzolvány vgy lkcímkártyáj - diákigzolványhoz: 1 db igzolványkép 550 Ft téríti díj gyermek felvételéről egyéb tudnivlókról z intézményvezetőtől kphtnk rzletes felvilágosítást. Tisztelt olvsó Szeretettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, pár mondtbn vázoljm horgász egyesület ez évi pár hónpos munkáját, z elkövetkező időszk elképzeleit. Szerencsére tél lzság mitt nem kellett állndó jég lékelével biztosítni hlk oxigén ellátását ezt termzet ngyon jól megoldott. Ez időjárásból kifolyólg nádt is prtról kellett levágni. E rendkívüli időjárás mitt horgászink szinte z év első npjától horgászhttk. ngyszerű lehetőséget igen sokn ki is hsználták, méghozzá kitűnő eredménnyel. Itt szeretném megemlíteni, vn ki már 15 db kifogott hlt tudht mgáénk, sőt képen: Fábián János Csortos János Április 30-án megrendezre kerül hgyományos tvszi horgászrndevú, verseny gyermek felnőtt horgászok rzére. Május közepén egy osztrák horgász cspt fog tvunkon versenyt rendezni, zon npon csk ők horgászhtnk. Júliusbn lesz ismét hltelepít huszonnégy órás verseny előtt. E hónpbn sor kerül második környezetvédelmi npr. Egyenlőre ennyit szerettem voln megosztni tisztelt olvsóvl többit következő számbn. Horgászoknk jó fogást. Tisztelettel: Horváth Ljos Helyi műsor! z önkormányzt szerződt kötött HE R TV Bt-vel helyi műsorszolgálttás biztosításár. Már megkezdődtek z dások, folymtos képújság hirdeti oldli, melyek közérdekű információkt is trtlmznk. dásnpok péntek, szombt vsárnp délelőtt 9 órkor eset 18 órkor, ismétl hétközben. z dásnpokon elsősorbn helyi eseményekről kzült felvételek láthtók egyéb közérdekű hírek, körzetünk más eseményei. "H tudni krod z utt, zokt kérdezd, kik visszfelé jönnek..." (kini közmondás)

4 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS z Önkormányzt február 19-én trtott nyilvános képviselő-testületi ülén hozott döntekről rövidített formábn, z lábbikbn dunk számot. 2/2007. (II.21.) számú rendelet z önkormányzt intézményei évi költségvetéről. 16/2007. (II.19.) htározt helyi közétkeztet biztosítását npköziotthonos konyh bérbevételével további működtetével ugusztus 01-től válllkozásb kívánj dni. válllkozásb vételre vontkozó jánlttételi felhívást z előterjeszt szerint jóváhgyj, felhtlmzz polgármestert, zt több válllkozónk gzdsági társságnk megküldje március 31-i htáridőre beérkező jánltokt elfogdj. z jánltok értékelével szolgálttó kiválsztásávl GzdságiPénzügyi-, Környezetvédelmi Bizottságot bízz meg zzl, beérkeztől számított 30 npon belül döntsön pályáztokról. válllkozásb dássl kpcsoltos munkügyi, munkjogi, pénzügyi lebonyolítási teendők esetleges pályázti teendők elvégzével jegyzőt z iskol igzgtóját bízz meg. Felhtlmzz polgármestert, kiválsztott jánlttevővel szolgálttási szerződt megkösse, z átdásátvételt lebonyolíts. 17/2007.(II.19.) htározt npköziotthonos konyhát érintő 28/2006.(VI.06.) htározttl módosított 5/2006.(II.13.) számú htároztábn fogllt létszám leépíti döntét megerősíti fenntrtj, felszólítj z iskol igzgtóját, döntnek hldéktlnul tegyen eleget. 18/2007. (II.19.) htározt z iskol pedgógus létszámkeretét szeptember 01-től, 13 főben állpítj meg. Elrendeli, z iskol igzgtój létszám bérgzdálkodás során létszámot trts be. létszámkeret változást költségveti rendelet módosításávl költségveten is át kell vezetni. 19/2007. (II.19.) htározt z Állmi Számvevőszék áltl lefolyttott z önkormányzt gzdálkodási rendszerének évi szbályszerűségi ellenőrz megállpításink, hiányosságink megszüntetére z előterjeszt szerinti intézkedi tervet jóváhgyj. 20/2007. (II.19.) htározt község hulldékgzdálkodási tervének végrehjtásáról szóló beszámolót elfogdj. további feldtokt beszámolóbn rögzített sorrend htáridő szerint jóváhgyj. 21/2007. (II.19.) htározt megbízz Hér TV Bt-t helyi műsorszolgálttássl, egy éves időtrtmr, opciós jog biztosításávl. községi hírek, események közvetítére 25 e.ft/hó+áf értékben műsoridőt vásárol. z ehhez szükséges fedezetet évi költségvetében biztosítj. műsorszolgálttást műsoridő feltételeit szerződben kell rögzíteni. Felhtlmzz polgármestert szerződ láírásár. 22/2007. (II.19.) htározt z előterjeszt szerinti jánlti felhívást jóváhgyj. Felhtlmzz polgármestert, legjobb jánlttevővel szerződt megkösse. Felhtlmzz Gzdsági, Pénzügyi Környezetvédelmi Bizottságot z jánltok értékelével lebonyolító kiválsztásávl. szükséges fedezett trtlék terhére biztosítj. 23/2007. (II.19.) htározt horgásztó mögötti terület teleklkítási terveit támogtj, község Rendezi Tervének Helyi Építi Szbályztánk szükséges módosításávl egyetért, mennyiben teljes területre vontkozón z érintett tuljdonosok hozzájárulásukt dják, s z ezzel kpcsoltos minden nemű költséget z érintett ingtlntuljdonosok vgy kérelmezők válllják. Ezek tisztázás érdekében tuljdonosi egyeztető fórumot kell szervezni. 24/2007.(II.19.) htározt Szigetköz Felső-Dun mente Térségi Fejleszti Tnács céljivl egyetért, szervezi szkmi munkáját elismerve zt támogtj. Egyelőre tgként nem kíván rzt venni nnk munkájábn, viszont figyelemmel egy kőbbi időpontbn történő belépre állndó meghívotti státust kér Tnácstól, mely révén minden szkmi segítséget támogtást megd Tnács célkitűzei feldti megvlósításához. 25/2007. (II.19.) htározt Nyugt-Dunántúli Regionális Közigzgtási Hivtl Törvényességi Ellenőrzi Főosztályánk törvényességi zrevételével egyet ért, s z lábbi döntt hozz: Polgármester törvénysért megszüntete érdekében soron következő ülén jvsltot tesz z lpolgármester személyére. törvényességi zrevétellel kpcsoltos döntről polgármester Hivtl Törvényességi Ellenőrzi Főosztályát 15 npon belül írásbn tájékozttj. 26/2007.(II.19.) htározt Fő u. 25. szám ltti I. II. számú lkások felújításáról szóló beszámolót elfogdj, többletköltséget ,-Ft-ot trtlék terhére biztosítj. lkások bérleti díját március 1től - összkomfortos lkás esetében hvi 400.-Ft/m2-ben - komfortos lkás esetében hvi 300.Ft/m2-ben állpítj meg. kérelmezőket tájékozttni kell bérleti díjkról, nyiltkozznk, kérelmüket fenntrtják-e. bérlő kiválsztásánk jogát Szociális Bizottságr ruházz át. korábbi lkásbérleti szerződeket felül kell vizsgálni, z új bérleti díjkt érvényesíteni kell. 27/2007. (II.19.) htározt z Immologistik Kft. Önkormányzti tuljdonbn lévő sját

5 hsználtú utkr vontkozó vételi jánltát nem utsítj vissz, további információk beszerze után ismét npirendre tűzi. Megbízz polgármestert felmerült kérdes információk beszerzére tegye meg z intézkedeket. 54 éves vgyok, 28 éve helyben dolgozom háziorvosként, zót itt is élek csládomml. testület z ülen több más ügyet is tárgylt, de htároztot nem hozott, illetve tájékoztókt hllgtott meg. Feleségem háziorvos Mosonmgyróváron. Legngyobb fim már nős, Budpesten él. lányom kisebbik fim egyetemisták, szintén Budpesten. község társdlmi életében próbálok ktívn közreműködni től 2006-ig helyi képviselő voltm, 1990 ót szociális bizottság tgj mjd elnöke voltm, most külsős tgj. Hobbim skkozás bélyeggyűjt. testület ülei nyilvánosk, - kivéve zárt ült - zokon bárki rzt vehet, ki érdeklődik flu-, közügyek iránt! Ppp Zoltán polgármester BIZOTTSÁGOK TGJI Szkál Gyul Tó utc ben születtem Levélen, feleségem is flubéli, két gyermekem vn: drián 31, Zsófi 21 éves. flubn különböző civil szervezeteknél vállltm feldtot, korábbn Sportegyesületnél voltm elnökségi tg. Pillntnyilg Horgászegyesület gzdsági felelőse vgyok. munkábn civil szervezeteknél szerzett tpsztltimt szeretném hsznosítni z önkormányzt gzdsági bizottságábn külsős tgként. Weiszdorn László, Ujhelyi Imre tér ben születtem Levélen zót itt élek ót Hegyeshlmi HEK Rt-nél dolgozom. Szívesen önzetlenül veszek rzt közösségi munkábn. gzdsági bizottság külsős tgj vgyok Tudásomml tpsztltomml zon vgyok, nehéz helyzetben segítsem flu fejlődét. Hiszem, összefogássl, kitrtó munkávl elérjük kitűzött céljinkt. Dr. Brtlos Gábor Orgon utc 12. Jonovicsné Kuslics Hedvig, Csereszny utc 5. községben 1988 ót lkom csládomml. Két gyermekem vn, fim Kossuth gimi végzős tnulój, kislányom ngycsoportos óvodás. Gyógypedgógus, mentálhigiénikus vgyok, Mosonmgyróváron dolgozom Gyermekjóléti Csládsegítő Szolgálttó Központbn, mint kistérségi csládgondozó. Három község Bezenye, Levél Rjk gyermekvédelmi szolgálttását látom el. Levélen korábbn már dolgoztm önálló csládgondozóként, község eseményeiben rzt vettem. Tgj vgyok szociális bizottságnk immár ötödik éve. Ngyon szeretek olvsni, zenét hllgtni, termzetet járni, utót motort vezetni. HIRDETMÉNY z E-ON Ármszolgálttó z eredményes ügyintéz érdekében új ügyfélkezeli modellt vezetett be, melyet E-ON Prtner szervezetnek neveznek. körzet E-ON prtnere Gráfi Sándor, Mosonmgyróváron z Engels u. 10. szám ltt működik. Fogdóóráj kedden 8-tól 12-óráig csütörtökön 12-tól 16-óráig vn, mely ltt nyomttványok kérhetők, pl. fogysztó változás bejelente, száml hiány, ki-, visszkpcsolási igény bejelente, tnácsdás ügyintézi műszki kérdekben, stb. Telefonos ügyfélszolgált munknpokon 7.30-tól 20-óráig: , helyi trifávl hívhtó, csk vezetékes telefonról, vgy vgy normál trifávl hívhtó ( különböző mobil hálóztok előhívószámávl). Mérőállás bejelent minden np 0-24 óráig, helyi trifávl hívhtó számon vezetékes telefonról, (csk utomtikus mérőállás bediktálás lehetséges!), SMS-ben számon. Hibbejelent hétfőtől péntekig óráig helyi trifávl hívhtó telefonszámon. Ármlopássl, szerződszegő vételezsel kpcsoltos bejelentek hétfőtől péntekig 7-től óráig helyi trifávl hívhtó számon, vezetékes telefonról. telefonos ügyfélszolgált e-mil címe: levélcíme: E.ON Észk-dunántúli Ármszolgálttó Zrt. Telefonos Ügyfélszolgált, Győr, Kndó Kálmán u. 13, fx szám: Központi Pnsz Irod címe Győr, Pf. 174, e-mil címe: z E-ON Észk-dunántúli Ármszolgálttó Zrt honlpj: Rendőrségi jegyzőkönyvekből... "Négyen támdtk rám, fitlkorú két kuty." három "Tetten értem, mint z intézeti szökevény pdon fekve csvrgott." " szomszédok szerint hull még reggel összeveszett feleségével, mjd z egz npot kocsmázássl töltötte." Forrás: Zsru Mgzin

6 Tisztelt segítőkz levéli emberek! Brblics Evelin levéli óvod ngycsoportos óvodás szeptemberben még npont együtt játszott társivl. Sjnos súlyos beteg lett, leukémiás. Gyógyítását szombthelyi kórházbn végzik. Hetente jár kezelre, csk hétvégét tölti otthon. cslád számár ez jelentős költséggel jár. Köszönik zoknk, kik eddig segítették őket kérik, h vlkinek módjábn áll, továbbr is támogss Evelin gyógyítását. Minden dományr szükség vn. z édesny számlszám: Szbó Judit, Rjk Vidéke Tkrékszövetkezet Levéli Kirendeltsége: Sportegyesület hírei sportegyesület ez évi munkáját én Ábrhám Sándor emlékére immár 5. lklomml megrendezett emléktorn lebonyolításávl kezdte. Ezt követte február 03-án Jánossomorján rendezett Futsl teremtorn, melyen 4. helyezt értünk el, ezzel bejutottunk megyei döntőbe. sportegyesület ez évi eddigi legfontosbb eseménye március 03-án lezjlott tisztújító közgyűl volt, melyen régi vezetőség lemondott, vlmint közgyűl új vezetőséget válsztott. lemondott Dorfinger Károly helyett Levél SE új elnöke Fábián János lett. Fábián János (blról) átveszi stfétát Vezetőségi tgoknk válsztották: Csúcs Jenőt, Izsó ndrást, Németh Ljost, Telek ttilát, Dienes Lászlónét Jger ndrást. z új vezetőség régi elnökség támogtásávl kezdte el munkáját. Óvodás társi hetente látogtják, elmesélik z óvodábn történteket, elmondják tnult verseket, meséket, eléneklik dlokt. józn z zon összessége, melyeket korunkr szerzünk. lbert Einstein előítéletek 18 éves Áprilisi progrmok Bütykölde Április 2-án hétfőn órkor Húsvéti Bütykölde lesz Kultúrházbn z LBE szervezében. Kínált: tojásfest, csuhé nyuszi húsvéti flidísz kzít. Vezeti Csonkáné Sörös Ktlin. Szbdtéri Keresztút Április 4-én szerdán Szbdtéri Keresztút járás frgott keresztúton ktolikus templom mögött. Progrm: Gyülekező Ktolikus templombn, Keresztút kb Ünnepi szentmise Húsvéti játszóház Április 5-én csütörtökön 9.00 órától Kultúrházbn. mit kzítünk: dió kosár, húsvéti nyuszi termzetesen hímes tojás. Vezeti Csonkáné Sörös Ktlin. Ezen kívül pingpong, társs- egyéb játékok, nyuvsztó, locsoló vers tnulás, stb. Mindenkit vár Gyök! Húsvéti szertrtások Blról: Izsó ndrás, Telek ttil, Csúcs Jenő, Fábián János, Dienes Lászlóné, Németh Ljos, Jger ndrás Szeretnék, h szeptemberben együtt kezdenék el z iskolát. Erre - gyógyulás függvényében - legjobb esetben is csk 2-3 hónpos ksel kerülhet sor. zt szeretnénk, újr egzséges vidám gyermek légy, Evelin! Ptkiné Jrkovits Márt Bozsik progrm bukdácsolás ellenére községünkben Németh Jenő UEF licences edző vezetével szeretettel várjuk z óvodás iskolás gyerekeket, kik futbllozni, sportolni szeretnének. Jelentkezni sportegyesület vezetőségénél bármikor lehet! Levél SE vezetősége továbbr is mindent elkövet nnk érdekében, községünk lkói hétvégenként kellemes sportélményben rzesüljenek! Levél SE Elkezdődött bjnokság tvszi idénye, z I. cspt jó rjtot vett, z első fordulóbn 1:0 r legyőzte z Ásványráró csptát, mjd döntetlent ért el Győrzámoly cspt ellen. jól teljesítő utánpótláscspt szintén győzelemmel muttkozott be, zonbn második mérkőzen nem bírt listvezető Győrzámoly csptávl, de reméljük folyttj jó szereplét. serdülő bjnokság március 24 én folyttódik, cspt Dunkilitin kezdi tvszi idényt. z öregfiúk, illetve női cspt bjnoki progrmj még ezután lkul ki. Ktolikus templom: Ngypéntek: április ór csonk mise Ngyszombt: április ór szentmise feltámdási körmenet Húsvétvsárnp: április ór ünnepi szentmise Húsvéthétfő: április ór ünnepi szentmise Evngélikus Templom: Ngypéntek: 8.30 ór Istentisztelet Húsvétvsárnp: ór Istentisztelet úrvcsorosztássl Húsvéthétfő: 8.30 ór Istentisztelet Református Imház: Húsvétvsárnp: ór Istentisztelet úrvcsorosztássl

7 Hns Jürgen Rádfáhrer, z első pedálos turist tnkodás. I.-II. (még válszthtó) I. Örülök én lehetek ki htárt átlépve, elsőnek elkerekezhet Szigetközi utkr, úgy, 10-es fő út mentén immár biztonsággl, nyugodtn tempózhtok, Mosonmgyróvárig. Elkzült kerékpárút várv várt itteni szksz. Lágy tempózásomt, Hegyeshlom htárát mgm mögött hgyv, már jócskán Levél területén, még frissen feketéllő szflt csík hirtelen knyrodás zökkenti ki nekem ngyon is kellemes ritmusból. felfestett sárg vonlk htározottn tudtják velem, át kell mennem z út másik oldlár. srki ház flán látom, most vgyok Petőfi utcánál. Megállok, s várom szállítási htáridejük pontosságáért sebesen hldó kmionok seregének elvonulását, s közben próbálom megfejteni, miért kell keresztül mennem z úton, s miért pont itt? Miért nem előbb, kkor tán z itteniek már község htárától élvezhetnék kerékpárút előnyeit (?). Sikerül átjutnom, de kérdt megválszolni sjnos nem. Rögtön z első keresztutcánál egy kiknyrodni kívánó, KRESZ ismereteivel vívódó utós nehezíti meg, z egyébként elsőbbséggel bíró hldásom. Ő ngyobb, elengedtem. Még egy keresztutc, még egy, ztán jobbról, hozzám ngyon közel kerít, szemből pedig egy rémült tekintettel közeledő néni, ngy sztyrokkl felvértezve. Ő már tudt szemből, mit én háttl nem. Egy kmion közeledik, mint vlmi hurrikán. Szinte felborít minket szele, szűk hely, szlgkorlát pedig nem fokozz biztonságérzetünk. Még egy keresztutc, mjd kissé távolodok főúttól, ismét nyugodtn tekergetek. Örömöm rövid, újfent ngy forglms kereszteződ, benzinkút, sárg csík, mely lendületesen gördülő kerekek ltt htározottn kígyózv tudtj krtát, irány másik oldl. Ez sem bizonyult egyszerű átkelnek, ám szerencsére ismét biztonságos távolságbn vgyok mindentől, csupán szemetelő emberek környezet iránti közömbössége bossznt fák ltti dolgok láttán. Rövid volt mgm mögött hgyott szksz, két átkel forglms nemzetközi főútvonlon, öt eseménydús keresztutc, kissé érthetetlen, éppen ezért, szinte minden métere emlékezetes mrd. II. Örülök én lehetek ki htárt átlépve, elsőnek elkerekezik Szigetközi utkr, úgy, 10-es fő út mentén immár biztonsággl, nyugodtn tempózhtok. Elkzült kerékpárút várv várt itteni szksz. Lágy tempózásomt z üres flkonom látvány zökkenti ki nekem ngyon is kellemes ritmusból. Szomjs vgyok. még frissen feketéllő szfltcsík hirtelen knyrodás hozz el megoldást reményét. felfestett sárg csíkok htározottn tudtják velem, biztonságosn át tudok menni z út másik oldlár, de h nem krok, mehetek tovább is. zonbn kíváncsiságom, s szomjúságom úrrá lesz rjtm, így z átkelt válsztom. Megállok, s várom jelzőlámpát, mehessek. Dózs György emlékét őrző, széles, szfltozott úton kerekezek be községbe. z utc végén kellemes pró prk, ivóvizes kúttl feltnkolok, kicsit még szétnézek, mjd visszkerekezek jelzőlámpávl védett kereszteződhez, fojtthssm utmt Szigetköz felé. Rövid volt mgm mögött hgyott szksz, két biztonságos átkel forglms nemzetközi főútvonlon, kellemes árnyékos prk, bnkutomt, egyszerűségétől csodás templom... Éppen ezért, szinte minden métere emlékezetes mrd. I.? II.? Válsszon! Még lehet! február 17. Ngy ttil Május 6-án vsárnp elsőáldozás szentségimádás lesz Ktolikus Templombn. z oltáriszentség őrzére jelentkezni lehet Tomp Ljosnénál npközi konyhán Rdák Tmásnál Kultúrházbn. Bérmálás Május 19-én szombton órkor bezenyei templombn lesz idén bérmálás. Levélről két nyolcdikos diák bérmálkozik. V. Pünkösdi Lovsnpok Levélen május Egyesületünk idén ötödik lklomml rendezi meg - ezúttl is Kerék Fogdó udvrábn - Pünkösdi hétvégéjét, melyre szeretettel várjuk községünk lkóit. Májusi progrmok Mjális 2007 Május elsején ismét egz npos progrm várj z érdeklődőket sportpályán. hgyományokhoz híven reggel Népdlkör dlos ébresztővel köszönti flu lkóit 10-órától kezdődnek el progrmok egzen estig. Terveink szerint lesz: utcbjnokság, lovglás, sétkocsikázás, kutybemuttó, fittnes, krobtik modern tánccsoport, főzőverseny, vetélkedők, lövz-, kerékpáros-, trktorhúzó-, tlicsktoló versenyek, gyerek női foci, tizenegyes rúgó verseny, este Fterock koncert bál Schmidt Robivl. rzletes progrm április 20-tól plkátokon olvshtó. Elsőáldozás Hók Lovs Klub Gyermeknp június elsején pénteken Kultúrházbn környékén. Egz np progrmok: vetélkedők, játékok, versenyek, bemuttók, finom ebéd, színpdi elődások, stb. z iskoli Szülői Munkközösség pedgógusok mindenkit szeretettel várnk! pontos progrm május végén plkátokon olvshtó!

8 ERDÉLYI KIRÁNDULÁS Levél Brátink Egyesülete július között. Erdélyi kirándulást szervez Tervezett útvonl megállóhelyek: 1. np: Királyhágó, Bánffyhunyd, Kolozsvár 2. np: Mrosvásárhely, Segesvár, Fehéregyház, Székelykeresztúr, Mátisflv 3. np: Prjd, Szovát, Korond, Frkslk, Szelykefürdő, Mátisflv 4. np: Bögöz, gygflv, Székelyudvrhely, Mátisflv 5. np: Csíkszered, Gyimesbükk 6. np: Mádéflv, Gyilkos tó, Békás szoros, Mátisflv 7. np: Tord, Körösfő Utzás légkondicionált, itlhűtővel kávégéppel felszerelt utóbusszl, 6 éjszk csládoknál, reggeli vcsor ellátássl. Rzvételi díj: ,-Ft/fő Jelentkezni lehet, Kultúrházbn, míg busz meg nem telik, de legkőbb május 31-ig, rzvételi díj befizetével. Jelentkezhez szükséges: név, lkcím, születi idő, útlevélszám! LBE hgyományőrző disznóöl HÚSVÉT Húsvétkor ünnepli kereszténység Jézus Krisztus feltámdását. húsvét ünnepét megelőző vsárnp, virágvsárnpon rról emlékezik meg z egyház, Krisztus pálmágkt lengető tömeg éljenze közepette vonult be szmárháton Jeruzsálembe. ngycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnk z Oljfák-hegyén történt elfogtását idézi emlékezetünkbe. Ngypéntek Krisztus Pilátus áltli hlálr ítélének, megostorozásánk kereszthlálánk npj. Ngyszombt este körmenetekkel emlékezik meg keresztény világ rról, Jézus - mint zt előre megmondt - hrmdnp, zz húsvétvsárnp hjnlán feltámdt hlottiból. Igen sok keresztény templombn éjszki szertrtáson ünneplik Krisztus feltámdását. Ekkor gyújtják meg húsvéti gyertyát, mely zután pünkösd ünnepéig minden szertrtáson különösen keresztelekkor - ott ég z oltár mellett. IV. százd ót jött szokásb, húsvétvsárnpr virrdó éjjelen szentelik meg templomokbn keresztvizet. Húsvét vsárnpj tvsz kezdetét követő első holdtölte utáni vsárnp kereszténység első évszázditól fogv szokássá lett, ngycsütörtök esti szentmisét követően elnémulnk ("Rómáb mennek") ktolikus templomok hrngji, csk ngyszombt esti szertrtáson szóllnk meg újr, jelezve Krisztus feltámdását. Bod Mrgit: Húsvét Elindult két titye-toty, Csup pihe kicsi kcs! Sárg volt ruhácskájuk, Friss, modern frizurájuk. Tvsz volt! Szép húsvét reggel, Számoltk vendégekkel. Rendbe hoztk udvrt, házt, Sonkát főztek több mint százt! Kzült sok hímes tojás, jándéknk nem is kell más. Kcsmm most, főzte, Hápi fi festegette. Várt őket sok-sok gyerek, Vidám, ünneplő emberek. Hímes-tojást osztogttk, Közben jókt fltoztk. Eljárták kcstáncot, Imádták vidámságot! kis Hápi dlolgtt, Bárcsk mindig húsvét voln! LOCSOLÓ VERSEK E szép házb nyitottm, Nefelejcset tláltm, Nem hgyhtom hervdni, Meg szbd-e locsolni? És disznótoros vcsor z LBE április 17-én Kultúrházbn trtj beszámoló közgyűlét. Minden tgot meghívunk várunk! Bllgás Levéli Áltlános Iskol 8. osztály június 16-án szombton bllg, délelőtt 10 órkor. Rózs, rózs szép virágszál, Szálló szélben hjldozzál. Npsütben nyildozzál, Meglocsollk, illtozzál. Zöld moh, zöld páfrány, Meglocsollk házisárkány! VÁLSZVERS LÁNYOKNK Köszönöm, köszöntöttél, Rózsvízzel megöntöztél. En is köszöntelek Téged, Tojás lesz fizetséged. ki dt, ne feledd, És tojást el ne ejtsd! húsvét z év úgynevezett mozgó ünnepeinek középpontj, időpontját csillgok állásából kell évről évre meghtározni. Húsvétvsárnphoz képest számolják ki frsngi időszk végét pünkösdöt is, olyn érdekes ünnepek npját is, mint például zbálócsütörtök. Impresszum: Levéli Önkormányzt időszki lpj 2007.II. negyedév Felelős kidó: Ppp Zoltán polgármester Szerkeszti szerkesztőbizottság. Megjelenik negyedévente 600 példánybn z Önkormányzt sját terjesztében. Nyomd: Rikker Nyomd, Győr

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT!

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT! VIRÁGOS MGYRORSZÁGÉRT! SSTIN MRINN PEKINGI OLIMPIÁN! Önkormányztunk is benevezett i Virágos Mgyrországért virágosítási, prkosítási és környezetszépítő versenybe. verseny célj kultúrált, környezetbrát,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a MÁRCIUS 15... "A Pilvx kávéházbn zt htároztuk, hogy sorr járjuk z egyetemi ifjúságot. Először z orvosokhoz mentünk. Szkdt z eső, mint z utcár léptünk, s ez egész késő estig trtott, de lelkesedés olyn,

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna Levél Önkormányztánk időszki lpj LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgár Sstin Mrinn 1983. július 10-én született, szüleivel 1987 ót éltek Levélen, 2006-tól már Budpesten él. Tnulmányit levéli áltlános

Részletesebben

Megint kilóg a lábunk...

Megint kilóg a lábunk... Levél Önkormányztánk időszki lpj Megint kilóg lábunk... ddig nyújtózkodj, meddig tkród ér. Leegyszerűsítve ezzel jó mgyr közmondássl élve próbáljuk meg z önkormányzt jövő évi költségvetési koncepcióját

Részletesebben

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Levél Önkormányztánk időszki lpj TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Iskol, erkölcs, tudás, ezek zok z értékek, melyek felé kell elmozdítni társdlmt. Ahhoz, hogy hzánk okttáspolitikilg sikeres legyen, mélyrehtó

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja Levél ánk időszki lpj ELBALLAGTAK... Eljött ez np is! M elbúcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tnáritoktól és tőlünk, diáktársktól is. Nyolc éve már, hogy elsősként félve léptétek át z iskol küszöbét.

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Karácsonyi várakozás TÜDŐSZŰRÉS VÉRADÁS KARÁCSONYI AJÁNDÉK

HÍR - LEVÉL. Karácsonyi várakozás TÜDŐSZŰRÉS VÉRADÁS KARÁCSONYI AJÁNDÉK HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. Krácsonyi különszám TÜDŐSZŰRÉS Krácsonyi várkozás dvent vn. dvent ltin dventus szóból szármzik, jelentése eljövetel. Eljövetele Jézus Krisztusnk, Isten

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV A bizottság neve: Okttási, Kulturális és Sport Bizottság Az ülés időpontj: 2011. június 27. (14.00) ór Az ülés helye: Ielen vnnk: Bencs Kálmán Terem mellékelt jelenléti iv szerint Az elnök

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó!

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó! MEZŐKIÁLTÓ 201 5. július - ugusztus - szeptember XVIII. évfolym 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A trtlomból - Polgármesteri vezércikk - Bábszkkör - Pályázti beszámoló - Európi Mobilitási

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

D80b. D40b. D30m. D40b

D80b. D40b. D30m. D40b D30m ² Söréd Győr 81 Székesfehérvár Ez terv z ALBA EXPERT MÉRNÖKI IRODA BT. szellemi lkotás. Az 1999. évi LXXVI. törvény és PTK ide vontkozó rendelkezései értelmében terv szerzői jogvédelem ltt ál. Teljes

Részletesebben

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló Mozdulj Bonyhád! 2014 beszámoló Készítette Bischof Tmás progrm kodinát Bevezető Mozdulj Bonyhád! 2013 nyrán ezzel jelmondttl indult útjár z kezdeményezés, mely z internetet is felhsználv szeretné elősegíteni

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Áltlános Biztosító Zrt. Az MKB Áltlános Biztosító Zrt. 2014. jnuár 1-től lklmzndó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díji Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mennyiben korábbn kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója A Csorvási Gyermekjóléti Szolgált 24. évi beszámolój A Csorvás Gyermekjóléti Szolgált már hetedik éve működik kistérségi fenntrtási kereteken belül. Feldtit z 997.évi XXXI. törvényben meghtározottk lpján

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben