HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja"

Átírás

1 HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk: sikerek és kudrcok, nyereség és veszteség, esélyltolgtás, új célok, htékonyság-növelés, tkrékosság körül forognk gondoltink, s hisszük, z újévben mjd lesz elég erőnk, kitrtásunk, szerencsénk, s ki tudj mi minden még, hogy jobbn éljünk. De gondolunk-e mindnnyin rr, hogy minket körülvevő világot mi teremtjük mgunknk? Érezzük-e mindnyájn sját-, szűkebb és tágbb környezetünk sorsánk felelősségét? Vgy ülünk ölbe tett kézzel és kívülről várjuk segítséget, mely élhetőbb életet, lkhtóbb Levélt teremt nekünk? Fogjunk hát össze, htározzuk meg közösen z előttünk álló négy év céljit, hogy honnn indultunk és mit krunk elérni! Kérjük ötleteiket, jvsltikt, feljánlásikt és fogjunk össze, mert összefogássl hegyeket mozgthtunk meg! Természetesen ez nem zt jelenti, hogy minden zonnl megoldhtó. Súlyoznunk kell tennivlókt nygi és szkmi szempontból egyránt. Lesznek olyn elképzelések, melyek egy hosszbb távú terv részeként hsznosíthtók, s olyn elképzelések, melyek zonnl megvlósíthtók. Mert hiszem, hogy nem minden pénzkérdés! község hngultát, z itt élők közérzetét sok tényező befolyásolj, ezek között számtln olyn is, melyek értéke nem tárgyisíthtó. Mennyit ér gondosság, hogy rendben trtjuk portánkt, műveljük kertjeinket, díszítjük blkinkt, söpörjük járdáinkt? Eszünkbe jut-e muskátli-plánt pici ár, h dús virági leomlnk ház flán, mérhető-e szeretet, s h igen, vjon krácsonyi jándék ár-e mértékegység? És mennyit ér egy mosoly buszon, egy simogtás z iskolábn, bráti kézfogás, vgy segítő szándék? Mérhetetlenül sokt. S, hogy mennyibe kerül? Figyelmességbe, önzetlenségbe, megértésbe, türelembe, tiszteletbe, együttműködésbe és sorolhtnám még. Itt z újévi fogdlom idején fogdjuk meg, hogy figyelünk egymásr, észrevesszük és megőrizzük értékeinket, segítjük közért ténykedőket, támogtjuk z elesetteket, hogy olyn flubn élhessünk, mely z otthonunk. Kívánom, hogy z újévben váljnk vlór álmik, teljesüljenek vágyik, vlósuljnk meg céljik, hogy mindennpi sikereikben legyen erejük megtlálni boldogságot! Ppp Zoltán polgármester KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS z Önkormányzt 200. december 8-án trtott nyilvános képviselőtestületi ülésén hozott döntésekről rövidített formábn, z lábbikbn dunk számot. 0/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület község évi költségvetési koncepcióját z előterjesztés szerint elfogdj. 0/200. (XII. 2.) számú rendelet közüzemi vízből szolgálttott ivóvízért, illetve közüzemi cstornmű hsználtáért fizetendő legmgsbb htósági díjk megállpításáról és díjlklmzás feltételeiről szóló többször módosított 0/2000. (XII. 22.) rendelet módosításáról. (z elfogdott rendeletek z újság mellékletében teljes egészében olvshtók!) /200. (XII. 2.) számú rendelet helyi környezet védelméről, közterületek és ingtlnok rendjéről, település tisztságáról szóló többször módosított /2000. (XII. 22.) számú rendelet módosításáról. 2/200. (XII. 2.) számú rendelet mgánszemélyek kommunális dójáról. 3/200.(XII. 2.) számú rendelet háziorvosi körzet htáriról. 02/200. (XII. 8.) htározt Képviselő testület TH munkszámú, 2/200. (II. 2.) számú önkormányzti rendelettel elfogdott rendezési tervének településszerkezeti tervét módosítj TH munkszámú tervdokumentáció É- településszerkezeti tervlpj szerint. /200. (XII. 2.) számú rendelet Levél község helyi építési szbályzt (HÉSZ) és szbályozási tervről szóló, többször módosított 2/200. (II. 2.) számú rendelet módosításáról. 5/200. (XII. 2.) számú rendelet képviselő testület tgjink és bizottságok tgjink díjzásáról, vlmint képviselői keretről. 03/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület évi I. félévi munktervet jóváhgyj.... folyttás 2. oldlon! TRTLOM Köszöntő Testületi ülés Virilist Veszélyben z iskol Óvod hírei Képviselőink dókról GYÖK, Sport, Szélerőmű Vdásztársság Munkszüneti npok LBE hírei Iskoli hírek Március évi események Civil npról. oldl -3. oldl 3. oldl. oldl.oldl 5. oldl 5-. oldl. oldl -7. oldl 7. oldl 7. oldl 7. oldl 7-8. oldl 8. oldl 8.oldl

2 ... folyttás z. oldlról! 0/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület 9/200. (X..) számú htároztánk b) pontjánk első mondtát z lábbik szerint módosítj: b) Költségátlányát z illetménye 25%-ábn, összegszerűen hvi 82,800,-Ft összegben htározz meg. 05/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület.) Krqeli ndre Levél, Fő u. 32. sz. ltti lkosnk eldj z önkormányzt tuljdonábn lévő 525/38 hrsz. ltti 77 m2, és z 525/39 hrsz. ltti 70 m2 ngyságú beépítetlen területet. vételárt 500.-Ft+Áf/m2-ben állpítj meg. vevő tudomásul veszi, hogy terület feltöltött, illetve, hogy közművesítés kiépítése vevőt terheli, és közművek kiépítéséig nem beépíthető. b.) vételárt vevők z dás-vételi szerződés láíráskor kiegyenlítik z önkormányzt áltl részükre átdott befizetési lpon, vgy lkossági folyószámláról átutlássl. z átutlásról szóló igzolást vevők kötelesek bemuttni szerződés láíráskor eldónk. 0/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület.) Pp ttil és felesége Ppné Koklács Mári Levél, Tó u. 5. sz. ltti lkosoknk eldj z önkormányzt tuljdonábn lévő 525/3 hrsz. ltt lévő 58 m2 ngyságú beépítetlen területet. vételárt 500.-Ft+Áf/m2-ben állpítj meg. vevő tudomásul veszi, hogy terület feltöltött, illetve, hogy közművesítés kiépítése vevőt terheli, és közművek kiépítéséig nem építhető be. b.) vételárt vevők z dás-vételi szerződés láíráskor kiegyenlítik z önkormányzt áltl részükre átdott befizetési lpon, vgy lkossági folyószámláról utlássl. z átutlásról szóló igzolást vevők kötelesek bemuttni szerződés láíráskor eldónk. 07/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület.) /200.(VII. 2.) sz. htároztát htályon kívül helyezi és rendelkezéseit megsemmisíti. b.) Pltczer László Szilárd Levél, Tó u. 9. sz. ltti lkosnk eldj z önkormányzt tuljdonábn lévő 525/33. hrsz. ltt lévő 389 m2 ngyságú beépítetlen területet. vételárt 500.-Ft+Áf/m2-ben állpítj meg. vevő tudomásul veszi, hogy terület feltöltött illetve, hogy közművesítés kiépítése vevőt terheli és közművek kiépítéséig nem építhető be. c.) vételárt vevők z dás-vételi szerződés láíráskor kiegyenlítik z Önkormányzt áltl részükre átdott befizetési lpon, vgy lkossági folyószámláról átutlássl. z átutlásról szóló igzolást vevők kötelesek bemuttni szerződés láíráskor eldónk 08/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület megbízz polgármestert helyi műsorszolgálttási pályázt kiírásávl. pályázt kiírásánk htárideje: jnuár 5. pályázt benyújtásánk htárideje: kiírás npjától számított 30 np. 09/200. (XII. 8.) htározt 2 Képviselő testület Czkó Csb Levél, Vsút u. 5. sz. ltti lkos kérelmét nem támogtj. levéli 58/3. hrsz-ú közprk elnevezésű önkormányzt tuljdonábn lévő területet nem kívánj értékesíteni. 0/200. (XII. 8.) htározt z Önkormányzt z Otthon Centrum 2005 Kft. teleklkítási kérelmét támogtj, válllj rendezési terv módosításánk megrendelését. megvlósítás feltételeit szerződésben kell rögzíteni zzl, hogy z ügyben felmerülő költségek teljes egészében kérelmezőt terhelik. teleklkításhoz kpcsolódó közműfejlesztések feltételeit, trtlmát és költségviselését szintén megállpodásbn kell rögzíteni, ezek z önkormányztr nem róhtnk külön terhet. /200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület z IRQ Internetes Szolgálttó Kft-t (902 Győr, Bjcsy Zs. út 29.) megbízz Levél község interktív honlpjánk elkészítésével z jánltbn szereplő feltételek szerint. z elkészítés és fenntrtás költségeit költségvetés trtlék terhére biztosítj. 2/200.(XII. 8.) htározt Képviselő-testület Bróti Sándor és társ (Mosonmgyróvár, Tűzliliom u. 85.) kérelmét nem támogtj. levéli 09 hrsz-ú utt nem kívánj átvenni, közvilágítás, út, járd kiépítését nem tudj biztosítni, de kész z együttműködésre és egy megállpodásbn rögzítet módon megoldni helyzetet, melyre várjuk kérelmező jvsltát. 3/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület egyetért zzl, hogy z állm tuljdonábn lévő válllkozói vgyon értékesítéséről szóló 995. évi XXXIX tv. 9/ 7. bekezdése lpján Kislföld Volán Zrt. jelenleg z Állmi Privtizációs és Vgyonkezelő Részvénytársság munkválllói részvényhánydot ide nem értve kezelésében lévő részvénycsomgj teljes egészében Győr-MosonSopron Megyei Települési Önkormányztok és Győr-MosonSopron Megye Önkormányztánk meghtározott rányok szerinti tuljdonáb kerüljön, térítés nélküli vgyonátdássl. E cél megvlósítás érdekében Levél község Önkormányztánk Képviselő-testülete úgy dönt, hogy. Levél község Önkormányztánk Képviselő-testülete z állmi tuljdonbn lévő válllkozói vgyon értékesítéséről szóló 995. évi XXXIX tv. 9/ (7.) bekezdésében foglltk lpján helyi önkormányzti feldtok ellátását htékonyn szolgáló Kislföld Volán Zrt jelenleg nem ismert értéket- megtestesítő részvénycsomgjár munkválllói részvénytuljdont ide nem értve megye lkosságánk egészéhez viszonyított településre vontkozttott lélekszámránynk megfelelően (ebbe beleértve Megyei Jogú Város lkosságát is) kivételesen indokolt térítés nélküli önkormányzti tuljdonb dásár vontkozó igényét bejelenti. 2. mennyiben társság térítés nélküli tuljdonb dásár megállpodássl érintett egyéb önkormányztok bármelyike hivtkozott törvény szerinti térítés nélküli vgyonátvételi igényét nem jelenti be, vgy rá eső részvényhánydot átvenni nem kívánj, úgy Levél község Önkormányzt fennmrdó részvényhányd térítés nélküli átvételére kötelezettséget válll.... folyttás 3. oldlon

3 ... folyttás 2, oldlról! 3. tuljdonjog átruházásávl tevékenységi kör és jelenlegi fogllkozttási szint fenntrtásár vontkozó kötelezettségválllás és z ezekkel összefüggő biztosíték nyújtásávl kpcsoltos szerződést Levél község Önkormányzt z ÁPV Rt-vel megköti. /200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület Levél Kábeltelevízió lpítvány lpító Okirtát z lábbik szerint módosítj: 9. z lpítvány kezelő szerve: z lpítók áltl létrehozott 3 tgú Kurtórium. Kurtórium névsor:./ Fenyvesi Gyöngyi elnök 9200 Mosonmgyróvár, Schönherz Z. u. -3. sz. ltti lkos, tgji: 2./ Szkál Gyul 922 Levél, Tó u.. és 3./ Ptkiné Jrkovits Márt 922 Levél, Orgon u. 9. lkosok. kurtórium évente leglább két lklomml ülésezik, ülése kkor htároztképes, h zon vlmennyi tgj jelen vn, döntéseit nyílt szvzássl egyhngúlg hozz. Kurtórium meglkotj z lpítvány szervezeti és működési szbályztát, mely trtlmzz Kurtórium ügyrendjét is. Kurtórium legfontosbb feldt, hogy z ügyrendjének megfelelő módon döntsön z lpítványi vgyon lpítványi célnk megfelelő felhsználásáról, vlmint vgyonnl kpcsoltos gzdálkodási kérdésekben. Kurtórium szükség szerint, de évente leglább egy lklomml köteles z lpítók részére tájékozttást dni végzett munkájáról, így különösen z lpítványi vgyon kezeléséről és felhsználásáról. Kurtórium elnöke és tgji megbíztásuknk nygi ellenszolgálttás nélkül tesznek eleget, esetleges költségeik megtérítésére zonbn igényt trthtnk. döntésről hldéktlnul értesíteni kell bíróságot nyilvántrtásb vló bejegyzés végett. lpján Ft, zz ötvenötezer forint rendkívüli gyermekvédelmi támogtásbn részesíti szociális keret terhére. pénz felvételére Szbó Judit édesny, Levél, Dózs Gy. utc 3.szám ltti lkos jogosult. testület z ülésen több más ügyet is tárgylt, de htároztot nem hozott, illetve tájékoztókt hllgtott meg. testület ülései nyilvánosk, - kivéve zárt ülést - zokon bárki részt vehet, ki érdeklődik flu-, és közügyek iránt! Ppp Zoltán polgármester VIRILIST Levélen 200-bn legtöbb iprűzési dót fizető: Gzdsági társságok: - MOL Földgázszállító Zrt Siófok, Tnácsház u EDO-Hungry Kft Szeged, Jósik u Mgyr Olj és Gázipri Nyrt Bp. Október 23. u MO-TO 95 Kft Győr, Őrhely u DR Bt Győr, Győri u. 7. Egyéni válllkozók: - Földes László - Czkó Csb - Kránitz János - Kránitz Jánosné - Hofbuer Tibor Levél, Fő u. 3. Levél, Vsút u. 5. Levél, Szövetkezet u.. Levél, Szövetkezet u.. Levél, lsófő u. 25. Köszönjük hozzájárulásukt flu fenntrtáshoz, fejlődéséhez, kívánjuk, hogy gzdálkodásuk továbbr is eredményes legyen! 5/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület továbbikbn közokttási feldtit Mosonmgyróvári Többcélú Kistérségi Társulássl együttműködve kívánj ellátni oly módon, hogy közokttási intézményeiket továbbikbn is önállón kívánják működtetni. Képviselő-testület hozzájárul, hogy Társulási Megállpodást ennek megfelelően módosítsák, egyben tudomásul veszi, hogy más települések közokttási feldtellátás is hsonló módon kerüljön Társulási Megállpodásb. Megállpodás láírásár felhtlmzz polgármestert. Iskol és Községház épülete /200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület megbízz Júli-Trns 2000 Bt-t (Levél, Új. utc..), Május. Liget utc prk felőli oldlánk útpdk rendezésével, visszszedett nyg elszállításávl, ennek költségét Ft-ot költségvetés trtlék terhére biztosítj. Soh nem gondolok jövőre. Úgyis mindjárt itt vn. 7/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület Brblics Evelin Levél, Dózs Gy. u. 3. sz. ltti lkost, /200.(III..) sz. rendelet..() bekezdése z, ki még sosem követett el hibát, vlószínűleg még sosem lbert Einstein mondt... zsenilitás és hülyeség között z különbség, hogy z előbbinek htári vnnk. próbált semmi új dolgot. 3

4 VESZÉLYBEN Z ISKOL! z utóbbi időben egyre többször olvsunk megyei sjtóbn kisközségi iskolák bezárásáról, körzetesítéséről. Minket sem kerül el problém, mi is létszámgondokkl küzdünk z iskolánkbn. törvény áltl előírt átlg, mximum és minimum létszámok: Óvod Iskol évfolym Iskol évfolym Mximum 25 2 Minimum -. Átlg Lássuk számokt: - áltlános iskol: (2007. jnuári dtok!) Osztály 2 3 Létszám (fő) Szept.ben várhtó És jövő: - óvodi létszám: Milyen megoldások lehetnek? legfájdlmsbb lenne z 5-8. évfolym feldtink társulásbn történő ellátás, más településen. Ebben z esetben csk - évfolym mrdn helyben. Ugyncsk súlyos visszlépést jelentene kis létszámú osztályok összevonás, mely több problém mellett még zzl is járhtn, hogy még többen vinnék el gyermekeiket más iskolákb. Egy lehetőség nemzetiségi okttás tervezett beindítás szeptemberben, mely zonbn önmgábn nem oldj meg pl. finnszírozás gondját. Kérem gondolkodjunk közösen, keressük megoldási lehetőségeket, segítsenek megtrtni z iskolánkt úgy, hogy flu fejlődése se torpnjon meg! Várjuk z ötleteket, jvsltokt. Ppp Zoltán polgármester Csoport kiscsoport Létszám (fő) Szept.ben várhtó 7 8 Középső csoport 2 7 Ngy csoport 22 2 Összese n tnköteles korúk szám lpján 2008-bn várhtó elsős: 5 fő, 2009-ben 5- fő, 200-ben 8 fő! - születések szám: Év Születések szám (fő) Mint láthtó létszám problém hosszbb távon is jelentkezik, nem csk átmeneti jellegű. három csoportos óvod férőhelye 75 fő, jelenlegi 0 fős gyerekszámml kihsználtság 80%os. H létszám ötven fő lá esik, egy csoportot le kell építeni! z lcsony óvodi és születési szám mellett gondot okoz z is, hogy ebből is néhány gyermeket más iskoláb irtnk be. (Természetesen szbd iskolválsztás jog megilleti szülőt, de ezzel tovább nehezíti helyi iskol fenntrtását, és még zon is lehetne meditálni, hogy jól szolgálj-e gyerek érdekét?) létszám mellett z intézmények finnszírozás is komoly gondot okoz. Jellemző, hogy z állmi támogtás (normtív) költségeknek óvodánál kb. 50%-át, z iskolánál csk kb. 0%-át fedezi, többit sját forrásból kell biztosítnunk. Ez számokbn zt jelenti, hogy egy iskolás gyerekre fordított költségünk pl. 200-bn átlg ,-Ft volt, minek 0%-át z önkormányzt helyi dó és egyéb bevételeiből kellett fedezni! Persze kérdés úgy is feltehető, hogy miért kell nekünk lényegesen többet fordítni intézményeinkre, mint kpott támogtás, vgy mint más hsonló, vgy közel hsonló ngyságrendű és dottságú település? (Mert ilyen összehsonlításbn is lényegesen többet költünk intézményeinkre, mint más települések.) Felmerül kérdés, vjon megengedhetjük mgunknk, hogy mindenáron rgszkodjunk z óvod és iskol jelenlegi formábn történő fenntrtásához, még h ezek fenntrtás minden forrást felemészt és település fejlesztésére, felújításokr nem mrd pénzünk? Gondolom nem vitás, mindnnyin zt krjuk, hogy megmrdjon z iskolánk, mégpedig úgy, hogy színvonlsn, korszerűen működjön és meglpozott tudást nyújtson gyermekeinknek, hogy eséllyel tudjnk továbbtnulni. De mégiscsk település egészének érdekét kell szem előtt trtni, hiszen flu fejlesztése is fontos, és más jogos igények kielégítése is feldtunk! ÓVODI HÍREK 200. november 9-én első lklomml rendeztünk süteményvásárt z óvodábn, mely vártnál is kedvezőbb fogdttásr tlált. Többek kívánságár ezt december 23-án megismételtük. szülők, ngyszülők, óvodi dolgozók áltl készített finomságokt, nemcsk óvodás szülők, de község lkói is szívesen megvásárolták. Szintén december hónpbn került sor z immár hgyományos dventi vásárunkr. z óvod dolgozói áltl készített ünnepi dekorációkt, dventi koszorúkt, sztldíszeket, vlmint egy ügyeskezű ngymm Máté Mrik néni horgolt fenyődíszeket kínáltuk eldásr. három rendezvény bevétele kb Ft volt. Ebből készült gyermekek számár : - télpó és krácsonyi jándékcsomg, Ft-ot folyószámlár fizettünk be beteg kisóvodásunk és csládj megsegítésére, - fennmrdó összeg z SZM pénztáráb került, és későbbiekben fordítjuk gyermekek jvár. Köszönöm mindzoknk, kik munkájukkl illetve vásárlásikkl támogttk bennünket. További rendezvényeink: február 0-én délután 3 órkor óvodás jelmezbál, március 7-én este felnőtteknek szervezünk jótékonysági bált, melyre z óvodás gyermekek szülein kívül szeretettel várjuk flu lkóit is. bálról bővebb információ kérhető z óvodábn, illetve olvshtó községben kifüggesztett plkátokról. bevétel egy részét játszóudvrunk biztonságosbbá tételére szeretnénk fordítni, továbbá tvsz folymán közös kirándulást tervezünk szülőkkel és természetesen nem mrdht el Gyermeknpi kvlkád sem. Husvéth Tiborné óvodvezető "Hol szeretet vn, ott könnyű megfelezni krumplit" /Ír közmondás/

5 KÉPVISELŐINK Domonkos Sándor Levél, Vsút u éves vgyok. Nős, két fim vn, Péter és Róbert. Kőműves szkmunkásvizsg után Mester vizsgát tettem, jelenleg főállású válllkozóként dolgozom. 992-től Levéli Német Kisebbségi Önkormányzt elnökhelyettese, ig flu lpolgármestere, mjd 2002-től, mint képviselő veszek részt z önkormányzt munkájábn mind mi npig. Szeretném munkámml elősegíteni flu fejlődését és képviselni válsztóimt. Ifj. Erdősi Gyul Levél Ág u bn születtem. Két gyermekem vn. Minőségi ellenőrként dolgozom. 99-ót válllok szerepet flu közéleti munkájábn. Észrevételeimmel, ötleteimmel szeretném segíteni testület munkáját flu fejlődése érdekében. Horváth Ljos Levél Szövetkezet u ben születtem Városlődön. 978-ót lkom Levélen. Megnősültem, mjd két gyermekem született ttil és Viktóri. z évek során ktív segítője voltm z óvod és z iskol közösségeinek. Tíz éve vgyok válsztott elnöke Horgász egyesületnek. flu legngyobb megelégedésére horgásztársim segítségével ngyszerűen működik ez civil szervezet től nyugdíjs vgyok. z így megnövekedett szbdidőmet szeretném hsznosn eltölteni, ezért brátim, ismerőseim bizttásár indultm képviselő válsztáson. Többek bizlmávl bekerültem testületbe. kpott feldtokt szeretném legjobb tudásom szerint elvégezni. Továbbr is jószándék és segítőkészség vezérel. Ifj. Kiss Bél Levél Cseresznyés u éves vgyok, nős, két kisfiú édespj. községben dolgozom, mint válllkozó üzemeltetek egy ruházti üzletet. flu közéletébe 998 ót kpcsolódtm be. Környezetem, brátim bizttásár vállltm képviselő testületi jelöltséget. Lehetőségein mximális kihsználásávl és lkosság bevonásávl községünk további fejlődését szeretném segíteni. Ngy László Levél Mező u.. 95-bn születtem Mosonmgyróváron. 989-ben költöztem Levélre feleségemmel. Két lányom vn, Eszter és Dór, ők már itt látták meg npvilágot. 983 ót z Országos Mentőszolgáltnál dolgozom. z elmúlt ciklusbn gzdsági bizottság külsős tgjként segíthettem képviselőtestület munkáját, melynek most elnökévé válsztottk. ktív részese vgyok község társdlmi életének.(hók Lovs Klub, LBE, Szülői munkközösség). Vllom, hogy Levél lkói számár fontos közösség, vlhov trtozás. Célom, hogy ebben mind többet segíthessek, mert: z fontos, hogy mindenki tegye meg, mit megtehet Ptkiné Jrkovits Márt Levél Orgon u éve dolgozom községben, mint óvónő. Kezdettől ktívn bekpcsolódom flu közéletébe. Negyedik lklomml lettem képviselő. Célom jövő nemzedékének nevelése mellett, hgyományok ápolás, környezetünk szépítése, z előző ciklusbn elkezdett feldtok folyttás és reális elképzelések megvlósításához segítség nyújtás. Szeretném, h mindenki úgy érezné, szeret itt élni, mert fejlődik, szépül község, de ehhez lkosság összefogásár is ngy szükség vn. Rjn István Levél Cseresznyés u.. éves vgyok, válllkozó. 98 ót élek Levélen, zót két üzletet nyitottm itt. 998-tól vgyok község képviselője, 2002-től 200-ig lpolgármester, jelenleg gzdsági bizottság tgj. z Önkormányzt tkrékos, ésszerű gzdálkodását szeretném tudásomml, tpsztltomml elősegíteni, mely későbbiekben lpot dht rr, hogy egy új kultúrház építésére sikeresen tudjunk pályázni. Rosenberger ndrás Levél Fő u.. Születésem ót Levélen lkom. polgármesteri tevékenységem után, mint képviselő szeretnék zért dolgozni, hogy flu intézményei működjenek, szépüljön, gyrpodjon községünk z itt lkók megelégedésére. Wolf Dénes Levél Petőfi u.. Levéli születésű vgyok, 52 éves, jelenleg válllkozóként dolgozom. Negyedszer kptm bizlmt flu lkóitól. Mint képviselő szociális bizottságbn tevékenykedem. Megfelelő odfigyeléssel szeretném segíteni rászorult embereket. Támogtom véleményemmel flu ésszerű gzdálkodását. Meghllgtom lkosság véleményét, észrevételeit és zt továbbítv el szeretném érni, hogy gyrpodjon község. képviselőtestület minden tgj megköszöni válsztók bizlmát z elkövetkező négy esztendőre. Gondjikkl, észrevételeikkel, jvsltikkl keressenek bennünket, hogy méltán képviseljük önöket. Ptkiné Jrkovits Márt Egy kis humor! Bátorság z, mikor egy férfi tök részegen, hjnl -kor hzjön, megpillntj kezében seprűt trtó, tomboló feleséget, és zt kérdezi: - Tkrítsz vzze, vgy repülsz vlhov? részeg hjnl 2-kor hztámolyog. Belép z jtón, hol felesége már nyújtófávl várj. Mire férj: - Drágám, te még éjjel 2-kor is sütsz? ÖNKORMÁNYZTI DÓK Levél község közigzgtási területén jnuár -én htályos dók: GÉPJÁRMŰDÓ Bevllás/bejelentés: OKMÁNYIRODÁNÁL! - gépjárművásárlás-, eldás, forglomb helyezés, lkcímváltozás, stb. esetén 5 np dó lpj: VÁLTOZÁS! - személyszállító gépjármű teljesítménye kilowttbn kifejezve, (h teljesítmény lóerőben vn feltüntetve, kkor zt,3-tl kell osztni), utóbusz, lkópótkocsi esetén sját tömege, tehergépjármű, pótkocsi, utánfutó esetén sját tömeg növelve terhelhetőség 50 %-ávl. z dó mértéke: VÁLTOZÁS! Személyszállító gépjármű esetén: - gépjármű gyártási évében és z zt követő 3 nptári évben 300.-Ft / kilowtt - gyártási évet követő -7 nptári évben 20.-Ft / kilowtt - gyártási évet követő 8-. nptári évben 200.-Ft. / kilowtt - gyártási évet követő 2-5. nptári évben 0.-Ft / kilowtt - gyártási évet követő. nptári évtől 20.Ft / kilowtt Tehergépjármű, utóbusz, nyergesvonttó, lkópótkocsi, pótkocsi, utánfutó esetén: z dólp minden megkezdett 00 kg-j után.200.-ft dómentesség: VÁLTOZÁS! súlyos mozgáskorlátozott személy vgy súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztrtásbn élő szülője tuljdonábn lévő egy drb 00 kilowtt teljesítményt el nem érő személygépkocsi...folyttás következő oldlon 5

6 ...folyttás z előző oldlról! (több gépjármű esetén legkisebb teljesítményű). Fizetési htáridő: - z dó két egyenlő részben fizetendő - I. félévi részlet: fizetés htáridejéről évben z Okmányirod dtközlését követően htároztbn, vgy egyéb módon értesítjük gépjárműdó érintettjeit. - II. félévi részlet: szeptember 5. KOMMUNÁLIS DÓ Bevllás: tuljdonosszerzés-, megszűnés, bérleti jogviszony, hsználtbvétel stb. esetén változást követő év jnuár 5. dótétel: lkásonként Ft/év. Fizetési htáridő: z dó két egyenlő részben fizetendő: - I. félévi részlet: március 5. - II. félévi részlet: szeptember 5. IPRŰZÉSI DÓ Bejelentés, bejelentkezés: tevékenység megkezdését követő 5 np. dótétel: - korrigált nettó árbevétel 2 %-, - ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén Ft/np, - pici és vásározói kiskereskedelem esetén.000.-ft/np. Fizetési htáridő: - I. félévi előleg: március 5. - II. félévi előleg: szeptember 5. - feltöltés: (rr kötelezettek esetén) december nptári évtől eltérő üzleti év esetén előleg: z dóév 3. hónpjánk 5. npjáig, illetve 9. hónpjánk 5. npjáig, feltöltés: dóév utolsó hónpjánk 20. npjáig. Bevllás / Elszámolási különbözet befizetés: - dóévet követő év május 3., nptári évtől eltérő üzleti év esetén z dóévet követő 50. np - megszűnés stb. esetén 30 np IDEGENFORGLMI DÓ: Bejelentkezés: tevékenység megkezdését követő 5 np. Bevllás: tárgyhónpot követő hó 5. Fizetési htáridő: - tárgyhónpot követő hó 5. dótétel: 300.-Ft személyenként és vendégéjszkánként, - kemping jellegű szálláshelyen 00.-Ft személyenként és vendégéjszkánként. MGÁNSZEMÉLY TERMŐFÖLD BÉRBEDÁSÁBÓL SZÁRMZÓ JÖVEDELEM DÓJ lny: mgánszemély, kinek z ország területén termőföld tuljdon és/vgy hszonélvezeti jog vn, és termőföld bérbedásáról kevesebb mint 5 évre köt hszonbérleti szerződést. Bevllás: - mgánszemélynek (mgánszemély d bérbe termőföldet mgánszemélynek, kifizető elmulsztott levonni z dót, vgy bérleti díjt természetben fizette meg) jövedelem /vgyoni érték/ megszerzését követő év március kifizetőnek (mgánszemély d bérbe termőföldet kifizetőnek /nem mgánszemélynek/) dóévet követő év február 5. Fizetési htáridő: mgánszemélynek jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 2-ig. - kifizetőnek kifizetést követő hó 2-ig dó mértéke: jövedelem /vgyoni érték/ 25 %. TLJTERHELÉSI DÍJ: lny: ki műszkilg rendelkezésre álló közcstornár nem köt rá és helyi vízgzdálkodási htósági engedélyezés htály lá trtozó szennyvíz elhelyezést végez. Bevllás, megfizetése: Öndózássl, tárgyévet követő év március 3-ig. lpj: szolgálttott, méréssel igzolt ivóvíz mennyisége. Mértéke: évre: 90.-Ft köbméterenként, évre 35.-Ft köbméterenként, évre 2.-Ft köbméterenként, évtől 80.-Ft köbméterenként. H fenti dók bevllásávl, megfizetésével kpcsoltbn bármely problémáj merül fel, munktársunk készséggel áll rendelkezésére Polgármesteri Hivtlbn I. félévi befizetésekhez htároztokt, tájékozttókt és készpénz átutlási megbízásokt postázzuk. Ngy István jegyző GYÖK Levéli Gyermekönkormányzt 992 ót működik. Feldti közé trtozik fitlok összetrtás, progrmok szervezése, kicsiknek és ngyoknk egyránt. Kétévente vnnk válsztások 0-8 éves korosztály részvételével. Így volt 2005 novemberében is, mikor is következő tgokt válsztották meg községünk fitlji: Gyermek polgármester: Pulik Renát Képviselők: Brtlos Rebek, Dorfinger Srolt, Hmmerl Dór, Imre Dávid, Kóczián Jennifer, Szentesi Rebek, Vrg Bálint. Előreláthtó progrmjink 2007 első felében Kultúrházbn: játszóházk hvont (z első jnuár 27-én frsngi készülődéssel), esténként és hétvégenként pingpong (mindenkit várunk, ki szívesen játszn z időpontok kultúr hirdetőjén olvshtók). Március 5-én égész npos progrm történelmi játszóház, vetélkedő, pingpongverseny, teház, Pilvx kávéház, stb. Gyűléseinket péntekenként 5 órkor trtjuk kultúrházbn, hol bárkit szívesen látunk és bármilyen ötletet örömmel fogdunk! Éjszki pingpong bjnokság március -én pénteken órától Kultúrházbn. Jelentkezés helyszínen! verseny kb. éjjel -ig trt. ki már kipróbált tudj, ezt nem lehet kihgyni! (Büfé lesz!) Gyermekönkormányzt mindenkit szeretettel vár! Levél Sportegyesület első félévi események: Jnuár 27-én Ábrhám Sándor Emléktorn Február 9-én Közgyűlés Február 0-én Teremtorn Március -én Bjnoki szezonnyitó: Levél SE Ásványráró Május -én Mjális Június 2-én Tóth Bél Emléktorn és László npi búcsú SZÉLERŐMŰPRK! z ország első szélerőműprkj épült fel flunk htárábn. jelenleg 2 drbból álló, egyenként 2MW teljesítményű prk spnyol és mgyr beruházásbn épült. termelést 2007 első felében tervezik indítni és kb. 30 évig üzemelnek. H lehetőséget kpnk, szeretnék fejleszteni prkot, mivel zt eredendően dupl mennyiségű szélkerékre tervezték. tornyok 78 m mgsk, lpátok hossz 5 m. kerekeket földkábel köti össze fogdóépülettel, hol egy tnácskozó és bemuttó terem is létesült z lterntív energi hsznosítás lehetőségeinek bemuttásár. (További információ: mgyr.html) LEVÉLI VDÁSZTÁRSSÁG december -én trtott földtuljdonosi gyűlés meghtározt levéli vdászterület htárit. vdászterület bruttó 93,092 h, ebből nettó vdászterület 3835,500 h. földtuljdonosi közösség

7 képviselőjének id. Földes Lászlót válsztott meg. gyűlés döntött vdászterület hszonbérbedásáról is, mely szerint bérlő Levéli Vdásztársság (Levél, Május liget utc 2/., bérleti díj 00,-Ft/h). VDÁSZHUMOR - Mit csinál knos vdász rókávl? - Meghúzz rvszt! - Lehet, hogy m éjjel ngy vihr lesz mondj vdász feleségének. - H időben jössz hz, drágám, kkor nem - nyugttj meg z sszony. Vdászboltbn: - Vn terepszínű ndrágjuk? - Vn, de nem tláljuk. És egy egyszerű vdászjáték: ÉVI MUNKSZÜNETI NPOK KÖRÜLI ELTÉRŐ MUNKREND./ március 0. szombt munknp március. péntek pihenőnp b./ április 2. szombt munknp április 30. hétfő pihenőnp c./ október 20. szombt munknp október 22. hétfő pihenőnp d./ október 27. szombt munknp november 2. péntek pihenőnp e./ december 22. szombt munknp december 2. hétfő pihenőnp f./ december 29. szombt munknp december 3. hétfő pihenőnp. VIDÉKI JÖVEDELMSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE z grár- és Vidékfejlesztés Opertív Progrm (VOP) keretében benyújthtó pályázti lehetőségek: 3... grártevékenységek diverzifikációj Minőségi mezőgzdsági termékek mrketingje Idegenforglom fejlesztése (flusi turizmus) Kézműipri tevékenység fejlesztése. z dhtó legngyobb támogtás pályáztonként 30 millió Ft. z intézkedés szűkebb értelemben vett vidéki térségekre koncentrál. z intézkedés válllkozók mezőgzdságon belüli és kívüli tevékenységi köreinek bővítését célozz, különös tekintettel z egyedi, kiváló minőségű és nem pusztán mezőgzdsági jellegű termékek előállításár, illetve z élelmiszer és nem élelmiszer típusú mezőgzdsági termelés és feldolgozás kínált lehetőségek megvlósításár, vlmint z előállított termékek értékesítési lehetőségeinek jvításár. z intézkedés szempontjából zok települések trtoznk jogosult települések ktegóriájáb, melyek népsűrűsége nem hldj meg 20 fő/km2 -t, vlmint népessége nem hldj meg 0000 főt. támogtás mértéke - áltlános esetben - fejlesztés összes elszámolhtó költségének 50%-, kedvezőtlen dottságú területen gzdálkodó esetében 0%, fitl gzdálkodó esetében 55%. Forrás és további információ, felhívások, dtlpok: és LEVÉL BRÁTINK EGYESÜLETE HÍREI Fűszerbemuttó Téli esték elődássorozt keretében: bzslikomtól zsályáig címmel beszélgetést szervezünk fűszernövények lklmzásáról konyhábn, házi ptikábn, szépségápolásbn. z elődás során megszokott és különleges fűszerek bemuttás mellett étel, sütemény, te, kozmetikum és egyéb recepteket is megismerhetnek résztvevők, február 2-én szerdán 8.00 órkor Kultúrház kistermében. beszélgetést vezeti: Némethné Tóth Erik kertész. z egyesület szervezésében február 2-én ismét lesz hgyományos flusi látvány disznóvágás, pörzsölés, feldolgozás és disznótoros vcsor toroskáposztávl, sült hurkávl és kolbásszl! Kétnpos utóbuszos kirándulást szervezünk Ópusztszerre május 9-20-án. z első np kecskeméti városnézés, szállás Kisteleken ágys kollégiumi szobákbn, másnp reggel Feszty körkép megtekintése, után szbd progrm Nemzeti Emlékprkbn. Székelyföldi brngolások címmel július között utóbuszos erdélyi kirándulást szervezünk, mennyiben leglább helyi jelentkező lesz progrmr. z idén is meghirdetjük virágosítási versenyt, folyttjuk hgyományőrző tevékenységet és helytörténeti nygok gyűjtését, folyttjuk krittív tevékenységet, stb. progrmokkl kpcsoltos információ és jelentkezés Kultúrházbn! ISKOLI HÍREK LEVÉLI ISKOL évi progrmj: jnuár 9. első félév vége jnuár elsősegélyvizsg jnuár 25. félévi értesítő kidás jnuár 2. tnítás nélküli np március hó Húsvétr készülünk április Tvszi szünet április. hét szünet utáni első tnítási np április 2. Fogdónp május. hó nyák npj /osztályonként/ május 8. Gyermeknp június hó npos tnulmányi kirándulás június 0. Pedgógusok kirándulás /szkmi np intézmény megtekintés/ június 5. utolsó tnítási np június 5. vgy. Bllgás /szülői döntés lpján / Tnévzáró ünnepély június -5. Projekt hét - Üzemlátogtások, intézet látogtás - Kerékpár közlekedési vizsg Kirándulások, kerékpártúr Iskolszépítés, környezetvédelmi tevékenység, állt és növényvilág, környezet Elődások nyár veszélyei június 8. évzáró értekezlet június leltározás június Erdei tábor Mecsek július Bkncsos túr Szentgyörgy völgy ugusztus Dunszigeti nyári tábor szeptember. tnévnyitó ünnepély Fenyvesi Gyöngyi igzgtó KÖSZÖNET! Köszönjük feljánlóknk Levéli Áltlános Iskol Diákjiért lpítvány számár évi szj-ból feljánlott %ot. befolyt 5.2,-Ft ot kiegészítve egyéb forrásokkl, három számítógép beszerzésére fordítottuk. Kérjük továbbr is támogssák dójuk %-vl diákjinkt. Fenyvesi Gyöngyi igzgtó Krácsony táján Kultúrházunk hgyományos progrmj MESEMONDÓ VERSENY, mely színteret d sok szerepelni vágyó, mesélni szerető gyermeknek rr, hogy megmutthssák mgukt, összemérhessék tehetségüket. Hngultos, tnulságos, eseménydús délutánbn részesültünk. Köszönet érte szervezőknek, kik időt és fárdságot nem kímélve z értékek npvilágr kerüléséért munkálkodnk. Fehérné Zettl Ilon ISKOLI FRSNG z idén z lsó tgoztosok bálj február -án (péntek) lesz Kultúrházbn.00 órától óráig. felső tgoztosok bálj: február 23-án (péntek) lesz Ngyiskol ulájábn. Iskoli sportról Mosonszolnok, 200. okt. 07. Őszfogó sportverseny II. hely. Schmitzhofer Rmón 5. o., Tolni Boglárk 5. o., Petrekovics Eszter. o., Jenei ndre 7. o., Németh Viktóri 5. o., Széll László 5. o. Szluk ttil. o., Tkács Péter. o., Horváth ttil. o., Ngy Pál. o. Mosonszolnok, 200. nov. 20. körzeti diákolimpi, teremlbdrúgás IV. k.cs.... folyttás következő oldlon! 7

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. fejezete szerinti

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT!

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT! VIRÁGOS MGYRORSZÁGÉRT! SSTIN MRINN PEKINGI OLIMPIÁN! Önkormányztunk is benevezett i Virágos Mgyrországért virágosítási, prkosítási és környezetszépítő versenybe. verseny célj kultúrált, környezetbrát,

Részletesebben

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a MÁRCIUS 15... "A Pilvx kávéházbn zt htároztuk, hogy sorr járjuk z egyetemi ifjúságot. Először z orvosokhoz mentünk. Szkdt z eső, mint z utcár léptünk, s ez egész késő estig trtott, de lelkesedés olyn,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Levél Önkormányztánk időszki lpj TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Iskol, erkölcs, tudás, ezek zok z értékek, melyek felé kell elmozdítni társdlmt. Ahhoz, hogy hzánk okttáspolitikilg sikeres legyen, mélyrehtó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV A bizottság neve: Okttási, Kulturális és Sport Bizottság Az ülés időpontj: 2011. június 27. (14.00) ór Az ülés helye: Ielen vnnk: Bencs Kálmán Terem mellékelt jelenléti iv szerint Az elnök

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Megint kilóg a lábunk...

Megint kilóg a lábunk... Levél Önkormányztánk időszki lpj Megint kilóg lábunk... ddig nyújtózkodj, meddig tkród ér. Leegyszerűsítve ezzel jó mgyr közmondássl élve próbáljuk meg z önkormányzt jövő évi költségvetési koncepcióját

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 23. szám 2009. deemer 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 287/2009. (XII. 10.) Ö.h. A települési

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 2 4 1 9 8 4 4 0 7 0 1 0 1 1 4 0 5 4/. sz. melléklet Észk-mgyrországi Közlekedési Központ Zrt. válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel: (46) 515-050 válllkozás címe, telefonszám 2014.

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna Levél Önkormányztánk időszki lpj LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgár Sstin Mrinn 1983. július 10-én született, szüleivel 1987 ót éltek Levélen, 2006-tól már Budpesten él. Tnulmányit levéli áltlános

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK. módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet módosításáról.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK. módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet módosításáról. V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 2007. MÁRCIUS 28. SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALO M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 12/2007.(III.29.)ÖKT.r. A 2006. évi zárszámdásról 4. 13/2007.(III.29.)ÖKT.r.

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja Levél ánk időszki lpj ELBALLAGTAK... Eljött ez np is! M elbúcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tnáritoktól és tőlünk, diáktársktól is. Nyolc éve már, hogy elsősként félve léptétek át z iskol küszöbét.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Összesítő riport Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányztok fejezeti összesen Szűrési feltételek Szűrés Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Feldtellátási funkció (Teljes egyezés ) omg Kiterjesztett

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Karácsonyi várakozás TÜDŐSZŰRÉS VÉRADÁS KARÁCSONYI AJÁNDÉK

HÍR - LEVÉL. Karácsonyi várakozás TÜDŐSZŰRÉS VÉRADÁS KARÁCSONYI AJÁNDÉK HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. Krácsonyi különszám TÜDŐSZŰRÉS Krácsonyi várkozás dvent vn. dvent ltin dventus szóból szármzik, jelentése eljövetel. Eljövetele Jézus Krisztusnk, Isten

Részletesebben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben www.petofibny.hu M I Ú JS Á G PE TŐ F IB Á N YÁ N? 2 0 1 4. o k t ó b e r V. évfolym 4. szám PPeettőőffiibbáánnyy K Köözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzttáánnkk kkiiddvváánnyy Idősek npj október 1-jén Koós

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013 Trtlom Helyi Esélyegyenlőségi Progrm (HEP)... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Progrm (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Bevezetés... 3 A település bemuttás...

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett zonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN - 1 - Trtlomjegyzék Szám Űrlp

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben