HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja"

Átírás

1 HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk: sikerek és kudrcok, nyereség és veszteség, esélyltolgtás, új célok, htékonyság-növelés, tkrékosság körül forognk gondoltink, s hisszük, z újévben mjd lesz elég erőnk, kitrtásunk, szerencsénk, s ki tudj mi minden még, hogy jobbn éljünk. De gondolunk-e mindnnyin rr, hogy minket körülvevő világot mi teremtjük mgunknk? Érezzük-e mindnyájn sját-, szűkebb és tágbb környezetünk sorsánk felelősségét? Vgy ülünk ölbe tett kézzel és kívülről várjuk segítséget, mely élhetőbb életet, lkhtóbb Levélt teremt nekünk? Fogjunk hát össze, htározzuk meg közösen z előttünk álló négy év céljit, hogy honnn indultunk és mit krunk elérni! Kérjük ötleteiket, jvsltikt, feljánlásikt és fogjunk össze, mert összefogássl hegyeket mozgthtunk meg! Természetesen ez nem zt jelenti, hogy minden zonnl megoldhtó. Súlyoznunk kell tennivlókt nygi és szkmi szempontból egyránt. Lesznek olyn elképzelések, melyek egy hosszbb távú terv részeként hsznosíthtók, s olyn elképzelések, melyek zonnl megvlósíthtók. Mert hiszem, hogy nem minden pénzkérdés! község hngultát, z itt élők közérzetét sok tényező befolyásolj, ezek között számtln olyn is, melyek értéke nem tárgyisíthtó. Mennyit ér gondosság, hogy rendben trtjuk portánkt, műveljük kertjeinket, díszítjük blkinkt, söpörjük járdáinkt? Eszünkbe jut-e muskátli-plánt pici ár, h dús virági leomlnk ház flán, mérhető-e szeretet, s h igen, vjon krácsonyi jándék ár-e mértékegység? És mennyit ér egy mosoly buszon, egy simogtás z iskolábn, bráti kézfogás, vgy segítő szándék? Mérhetetlenül sokt. S, hogy mennyibe kerül? Figyelmességbe, önzetlenségbe, megértésbe, türelembe, tiszteletbe, együttműködésbe és sorolhtnám még. Itt z újévi fogdlom idején fogdjuk meg, hogy figyelünk egymásr, észrevesszük és megőrizzük értékeinket, segítjük közért ténykedőket, támogtjuk z elesetteket, hogy olyn flubn élhessünk, mely z otthonunk. Kívánom, hogy z újévben váljnk vlór álmik, teljesüljenek vágyik, vlósuljnk meg céljik, hogy mindennpi sikereikben legyen erejük megtlálni boldogságot! Ppp Zoltán polgármester KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS z Önkormányzt 200. december 8-án trtott nyilvános képviselőtestületi ülésén hozott döntésekről rövidített formábn, z lábbikbn dunk számot. 0/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület község évi költségvetési koncepcióját z előterjesztés szerint elfogdj. 0/200. (XII. 2.) számú rendelet közüzemi vízből szolgálttott ivóvízért, illetve közüzemi cstornmű hsználtáért fizetendő legmgsbb htósági díjk megállpításáról és díjlklmzás feltételeiről szóló többször módosított 0/2000. (XII. 22.) rendelet módosításáról. (z elfogdott rendeletek z újság mellékletében teljes egészében olvshtók!) /200. (XII. 2.) számú rendelet helyi környezet védelméről, közterületek és ingtlnok rendjéről, település tisztságáról szóló többször módosított /2000. (XII. 22.) számú rendelet módosításáról. 2/200. (XII. 2.) számú rendelet mgánszemélyek kommunális dójáról. 3/200.(XII. 2.) számú rendelet háziorvosi körzet htáriról. 02/200. (XII. 8.) htározt Képviselő testület TH munkszámú, 2/200. (II. 2.) számú önkormányzti rendelettel elfogdott rendezési tervének településszerkezeti tervét módosítj TH munkszámú tervdokumentáció É- településszerkezeti tervlpj szerint. /200. (XII. 2.) számú rendelet Levél község helyi építési szbályzt (HÉSZ) és szbályozási tervről szóló, többször módosított 2/200. (II. 2.) számú rendelet módosításáról. 5/200. (XII. 2.) számú rendelet képviselő testület tgjink és bizottságok tgjink díjzásáról, vlmint képviselői keretről. 03/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület évi I. félévi munktervet jóváhgyj.... folyttás 2. oldlon! TRTLOM Köszöntő Testületi ülés Virilist Veszélyben z iskol Óvod hírei Képviselőink dókról GYÖK, Sport, Szélerőmű Vdásztársság Munkszüneti npok LBE hírei Iskoli hírek Március évi események Civil npról. oldl -3. oldl 3. oldl. oldl.oldl 5. oldl 5-. oldl. oldl -7. oldl 7. oldl 7. oldl 7. oldl 7-8. oldl 8. oldl 8.oldl

2 ... folyttás z. oldlról! 0/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület 9/200. (X..) számú htároztánk b) pontjánk első mondtát z lábbik szerint módosítj: b) Költségátlányát z illetménye 25%-ábn, összegszerűen hvi 82,800,-Ft összegben htározz meg. 05/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület.) Krqeli ndre Levél, Fő u. 32. sz. ltti lkosnk eldj z önkormányzt tuljdonábn lévő 525/38 hrsz. ltti 77 m2, és z 525/39 hrsz. ltti 70 m2 ngyságú beépítetlen területet. vételárt 500.-Ft+Áf/m2-ben állpítj meg. vevő tudomásul veszi, hogy terület feltöltött, illetve, hogy közművesítés kiépítése vevőt terheli, és közművek kiépítéséig nem beépíthető. b.) vételárt vevők z dás-vételi szerződés láíráskor kiegyenlítik z önkormányzt áltl részükre átdott befizetési lpon, vgy lkossági folyószámláról átutlássl. z átutlásról szóló igzolást vevők kötelesek bemuttni szerződés láíráskor eldónk. 0/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület.) Pp ttil és felesége Ppné Koklács Mári Levél, Tó u. 5. sz. ltti lkosoknk eldj z önkormányzt tuljdonábn lévő 525/3 hrsz. ltt lévő 58 m2 ngyságú beépítetlen területet. vételárt 500.-Ft+Áf/m2-ben állpítj meg. vevő tudomásul veszi, hogy terület feltöltött, illetve, hogy közművesítés kiépítése vevőt terheli, és közművek kiépítéséig nem építhető be. b.) vételárt vevők z dás-vételi szerződés láíráskor kiegyenlítik z önkormányzt áltl részükre átdott befizetési lpon, vgy lkossági folyószámláról utlássl. z átutlásról szóló igzolást vevők kötelesek bemuttni szerződés láíráskor eldónk. 07/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület.) /200.(VII. 2.) sz. htároztát htályon kívül helyezi és rendelkezéseit megsemmisíti. b.) Pltczer László Szilárd Levél, Tó u. 9. sz. ltti lkosnk eldj z önkormányzt tuljdonábn lévő 525/33. hrsz. ltt lévő 389 m2 ngyságú beépítetlen területet. vételárt 500.-Ft+Áf/m2-ben állpítj meg. vevő tudomásul veszi, hogy terület feltöltött illetve, hogy közművesítés kiépítése vevőt terheli és közművek kiépítéséig nem építhető be. c.) vételárt vevők z dás-vételi szerződés láíráskor kiegyenlítik z Önkormányzt áltl részükre átdott befizetési lpon, vgy lkossági folyószámláról átutlássl. z átutlásról szóló igzolást vevők kötelesek bemuttni szerződés láíráskor eldónk 08/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület megbízz polgármestert helyi műsorszolgálttási pályázt kiírásávl. pályázt kiírásánk htárideje: jnuár 5. pályázt benyújtásánk htárideje: kiírás npjától számított 30 np. 09/200. (XII. 8.) htározt 2 Képviselő testület Czkó Csb Levél, Vsút u. 5. sz. ltti lkos kérelmét nem támogtj. levéli 58/3. hrsz-ú közprk elnevezésű önkormányzt tuljdonábn lévő területet nem kívánj értékesíteni. 0/200. (XII. 8.) htározt z Önkormányzt z Otthon Centrum 2005 Kft. teleklkítási kérelmét támogtj, válllj rendezési terv módosításánk megrendelését. megvlósítás feltételeit szerződésben kell rögzíteni zzl, hogy z ügyben felmerülő költségek teljes egészében kérelmezőt terhelik. teleklkításhoz kpcsolódó közműfejlesztések feltételeit, trtlmát és költségviselését szintén megállpodásbn kell rögzíteni, ezek z önkormányztr nem róhtnk külön terhet. /200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület z IRQ Internetes Szolgálttó Kft-t (902 Győr, Bjcsy Zs. út 29.) megbízz Levél község interktív honlpjánk elkészítésével z jánltbn szereplő feltételek szerint. z elkészítés és fenntrtás költségeit költségvetés trtlék terhére biztosítj. 2/200.(XII. 8.) htározt Képviselő-testület Bróti Sándor és társ (Mosonmgyróvár, Tűzliliom u. 85.) kérelmét nem támogtj. levéli 09 hrsz-ú utt nem kívánj átvenni, közvilágítás, út, járd kiépítését nem tudj biztosítni, de kész z együttműködésre és egy megállpodásbn rögzítet módon megoldni helyzetet, melyre várjuk kérelmező jvsltát. 3/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület egyetért zzl, hogy z állm tuljdonábn lévő válllkozói vgyon értékesítéséről szóló 995. évi XXXIX tv. 9/ 7. bekezdése lpján Kislföld Volán Zrt. jelenleg z Állmi Privtizációs és Vgyonkezelő Részvénytársság munkválllói részvényhánydot ide nem értve kezelésében lévő részvénycsomgj teljes egészében Győr-MosonSopron Megyei Települési Önkormányztok és Győr-MosonSopron Megye Önkormányztánk meghtározott rányok szerinti tuljdonáb kerüljön, térítés nélküli vgyonátdássl. E cél megvlósítás érdekében Levél község Önkormányztánk Képviselő-testülete úgy dönt, hogy. Levél község Önkormányztánk Képviselő-testülete z állmi tuljdonbn lévő válllkozói vgyon értékesítéséről szóló 995. évi XXXIX tv. 9/ (7.) bekezdésében foglltk lpján helyi önkormányzti feldtok ellátását htékonyn szolgáló Kislföld Volán Zrt jelenleg nem ismert értéket- megtestesítő részvénycsomgjár munkválllói részvénytuljdont ide nem értve megye lkosságánk egészéhez viszonyított településre vontkozttott lélekszámránynk megfelelően (ebbe beleértve Megyei Jogú Város lkosságát is) kivételesen indokolt térítés nélküli önkormányzti tuljdonb dásár vontkozó igényét bejelenti. 2. mennyiben társság térítés nélküli tuljdonb dásár megállpodássl érintett egyéb önkormányztok bármelyike hivtkozott törvény szerinti térítés nélküli vgyonátvételi igényét nem jelenti be, vgy rá eső részvényhánydot átvenni nem kívánj, úgy Levél község Önkormányzt fennmrdó részvényhányd térítés nélküli átvételére kötelezettséget válll.... folyttás 3. oldlon

3 ... folyttás 2, oldlról! 3. tuljdonjog átruházásávl tevékenységi kör és jelenlegi fogllkozttási szint fenntrtásár vontkozó kötelezettségválllás és z ezekkel összefüggő biztosíték nyújtásávl kpcsoltos szerződést Levél község Önkormányzt z ÁPV Rt-vel megköti. /200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület Levél Kábeltelevízió lpítvány lpító Okirtát z lábbik szerint módosítj: 9. z lpítvány kezelő szerve: z lpítók áltl létrehozott 3 tgú Kurtórium. Kurtórium névsor:./ Fenyvesi Gyöngyi elnök 9200 Mosonmgyróvár, Schönherz Z. u. -3. sz. ltti lkos, tgji: 2./ Szkál Gyul 922 Levél, Tó u.. és 3./ Ptkiné Jrkovits Márt 922 Levél, Orgon u. 9. lkosok. kurtórium évente leglább két lklomml ülésezik, ülése kkor htároztképes, h zon vlmennyi tgj jelen vn, döntéseit nyílt szvzássl egyhngúlg hozz. Kurtórium meglkotj z lpítvány szervezeti és működési szbályztát, mely trtlmzz Kurtórium ügyrendjét is. Kurtórium legfontosbb feldt, hogy z ügyrendjének megfelelő módon döntsön z lpítványi vgyon lpítványi célnk megfelelő felhsználásáról, vlmint vgyonnl kpcsoltos gzdálkodási kérdésekben. Kurtórium szükség szerint, de évente leglább egy lklomml köteles z lpítók részére tájékozttást dni végzett munkájáról, így különösen z lpítványi vgyon kezeléséről és felhsználásáról. Kurtórium elnöke és tgji megbíztásuknk nygi ellenszolgálttás nélkül tesznek eleget, esetleges költségeik megtérítésére zonbn igényt trthtnk. döntésről hldéktlnul értesíteni kell bíróságot nyilvántrtásb vló bejegyzés végett. lpján Ft, zz ötvenötezer forint rendkívüli gyermekvédelmi támogtásbn részesíti szociális keret terhére. pénz felvételére Szbó Judit édesny, Levél, Dózs Gy. utc 3.szám ltti lkos jogosult. testület z ülésen több más ügyet is tárgylt, de htároztot nem hozott, illetve tájékoztókt hllgtott meg. testület ülései nyilvánosk, - kivéve zárt ülést - zokon bárki részt vehet, ki érdeklődik flu-, és közügyek iránt! Ppp Zoltán polgármester VIRILIST Levélen 200-bn legtöbb iprűzési dót fizető: Gzdsági társságok: - MOL Földgázszállító Zrt Siófok, Tnácsház u EDO-Hungry Kft Szeged, Jósik u Mgyr Olj és Gázipri Nyrt Bp. Október 23. u MO-TO 95 Kft Győr, Őrhely u DR Bt Győr, Győri u. 7. Egyéni válllkozók: - Földes László - Czkó Csb - Kránitz János - Kránitz Jánosné - Hofbuer Tibor Levél, Fő u. 3. Levél, Vsút u. 5. Levél, Szövetkezet u.. Levél, Szövetkezet u.. Levél, lsófő u. 25. Köszönjük hozzájárulásukt flu fenntrtáshoz, fejlődéséhez, kívánjuk, hogy gzdálkodásuk továbbr is eredményes legyen! 5/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület továbbikbn közokttási feldtit Mosonmgyróvári Többcélú Kistérségi Társulássl együttműködve kívánj ellátni oly módon, hogy közokttási intézményeiket továbbikbn is önállón kívánják működtetni. Képviselő-testület hozzájárul, hogy Társulási Megállpodást ennek megfelelően módosítsák, egyben tudomásul veszi, hogy más települések közokttási feldtellátás is hsonló módon kerüljön Társulási Megállpodásb. Megállpodás láírásár felhtlmzz polgármestert. Iskol és Községház épülete /200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület megbízz Júli-Trns 2000 Bt-t (Levél, Új. utc..), Május. Liget utc prk felőli oldlánk útpdk rendezésével, visszszedett nyg elszállításávl, ennek költségét Ft-ot költségvetés trtlék terhére biztosítj. Soh nem gondolok jövőre. Úgyis mindjárt itt vn. 7/200. (XII. 8.) htározt Képviselő-testület Brblics Evelin Levél, Dózs Gy. u. 3. sz. ltti lkost, /200.(III..) sz. rendelet..() bekezdése z, ki még sosem követett el hibát, vlószínűleg még sosem lbert Einstein mondt... zsenilitás és hülyeség között z különbség, hogy z előbbinek htári vnnk. próbált semmi új dolgot. 3

4 VESZÉLYBEN Z ISKOL! z utóbbi időben egyre többször olvsunk megyei sjtóbn kisközségi iskolák bezárásáról, körzetesítéséről. Minket sem kerül el problém, mi is létszámgondokkl küzdünk z iskolánkbn. törvény áltl előírt átlg, mximum és minimum létszámok: Óvod Iskol évfolym Iskol évfolym Mximum 25 2 Minimum -. Átlg Lássuk számokt: - áltlános iskol: (2007. jnuári dtok!) Osztály 2 3 Létszám (fő) Szept.ben várhtó És jövő: - óvodi létszám: Milyen megoldások lehetnek? legfájdlmsbb lenne z 5-8. évfolym feldtink társulásbn történő ellátás, más településen. Ebben z esetben csk - évfolym mrdn helyben. Ugyncsk súlyos visszlépést jelentene kis létszámú osztályok összevonás, mely több problém mellett még zzl is járhtn, hogy még többen vinnék el gyermekeiket más iskolákb. Egy lehetőség nemzetiségi okttás tervezett beindítás szeptemberben, mely zonbn önmgábn nem oldj meg pl. finnszírozás gondját. Kérem gondolkodjunk közösen, keressük megoldási lehetőségeket, segítsenek megtrtni z iskolánkt úgy, hogy flu fejlődése se torpnjon meg! Várjuk z ötleteket, jvsltokt. Ppp Zoltán polgármester Csoport kiscsoport Létszám (fő) Szept.ben várhtó 7 8 Középső csoport 2 7 Ngy csoport 22 2 Összese n tnköteles korúk szám lpján 2008-bn várhtó elsős: 5 fő, 2009-ben 5- fő, 200-ben 8 fő! - születések szám: Év Születések szám (fő) Mint láthtó létszám problém hosszbb távon is jelentkezik, nem csk átmeneti jellegű. három csoportos óvod férőhelye 75 fő, jelenlegi 0 fős gyerekszámml kihsználtság 80%os. H létszám ötven fő lá esik, egy csoportot le kell építeni! z lcsony óvodi és születési szám mellett gondot okoz z is, hogy ebből is néhány gyermeket más iskoláb irtnk be. (Természetesen szbd iskolválsztás jog megilleti szülőt, de ezzel tovább nehezíti helyi iskol fenntrtását, és még zon is lehetne meditálni, hogy jól szolgálj-e gyerek érdekét?) létszám mellett z intézmények finnszírozás is komoly gondot okoz. Jellemző, hogy z állmi támogtás (normtív) költségeknek óvodánál kb. 50%-át, z iskolánál csk kb. 0%-át fedezi, többit sját forrásból kell biztosítnunk. Ez számokbn zt jelenti, hogy egy iskolás gyerekre fordított költségünk pl. 200-bn átlg ,-Ft volt, minek 0%-át z önkormányzt helyi dó és egyéb bevételeiből kellett fedezni! Persze kérdés úgy is feltehető, hogy miért kell nekünk lényegesen többet fordítni intézményeinkre, mint kpott támogtás, vgy mint más hsonló, vgy közel hsonló ngyságrendű és dottságú település? (Mert ilyen összehsonlításbn is lényegesen többet költünk intézményeinkre, mint más települések.) Felmerül kérdés, vjon megengedhetjük mgunknk, hogy mindenáron rgszkodjunk z óvod és iskol jelenlegi formábn történő fenntrtásához, még h ezek fenntrtás minden forrást felemészt és település fejlesztésére, felújításokr nem mrd pénzünk? Gondolom nem vitás, mindnnyin zt krjuk, hogy megmrdjon z iskolánk, mégpedig úgy, hogy színvonlsn, korszerűen működjön és meglpozott tudást nyújtson gyermekeinknek, hogy eséllyel tudjnk továbbtnulni. De mégiscsk település egészének érdekét kell szem előtt trtni, hiszen flu fejlesztése is fontos, és más jogos igények kielégítése is feldtunk! ÓVODI HÍREK 200. november 9-én első lklomml rendeztünk süteményvásárt z óvodábn, mely vártnál is kedvezőbb fogdttásr tlált. Többek kívánságár ezt december 23-án megismételtük. szülők, ngyszülők, óvodi dolgozók áltl készített finomságokt, nemcsk óvodás szülők, de község lkói is szívesen megvásárolták. Szintén december hónpbn került sor z immár hgyományos dventi vásárunkr. z óvod dolgozói áltl készített ünnepi dekorációkt, dventi koszorúkt, sztldíszeket, vlmint egy ügyeskezű ngymm Máté Mrik néni horgolt fenyődíszeket kínáltuk eldásr. három rendezvény bevétele kb Ft volt. Ebből készült gyermekek számár : - télpó és krácsonyi jándékcsomg, Ft-ot folyószámlár fizettünk be beteg kisóvodásunk és csládj megsegítésére, - fennmrdó összeg z SZM pénztáráb került, és későbbiekben fordítjuk gyermekek jvár. Köszönöm mindzoknk, kik munkájukkl illetve vásárlásikkl támogttk bennünket. További rendezvényeink: február 0-én délután 3 órkor óvodás jelmezbál, március 7-én este felnőtteknek szervezünk jótékonysági bált, melyre z óvodás gyermekek szülein kívül szeretettel várjuk flu lkóit is. bálról bővebb információ kérhető z óvodábn, illetve olvshtó községben kifüggesztett plkátokról. bevétel egy részét játszóudvrunk biztonságosbbá tételére szeretnénk fordítni, továbbá tvsz folymán közös kirándulást tervezünk szülőkkel és természetesen nem mrdht el Gyermeknpi kvlkád sem. Husvéth Tiborné óvodvezető "Hol szeretet vn, ott könnyű megfelezni krumplit" /Ír közmondás/

5 KÉPVISELŐINK Domonkos Sándor Levél, Vsút u éves vgyok. Nős, két fim vn, Péter és Róbert. Kőműves szkmunkásvizsg után Mester vizsgát tettem, jelenleg főállású válllkozóként dolgozom. 992-től Levéli Német Kisebbségi Önkormányzt elnökhelyettese, ig flu lpolgármestere, mjd 2002-től, mint képviselő veszek részt z önkormányzt munkájábn mind mi npig. Szeretném munkámml elősegíteni flu fejlődését és képviselni válsztóimt. Ifj. Erdősi Gyul Levél Ág u bn születtem. Két gyermekem vn. Minőségi ellenőrként dolgozom. 99-ót válllok szerepet flu közéleti munkájábn. Észrevételeimmel, ötleteimmel szeretném segíteni testület munkáját flu fejlődése érdekében. Horváth Ljos Levél Szövetkezet u ben születtem Városlődön. 978-ót lkom Levélen. Megnősültem, mjd két gyermekem született ttil és Viktóri. z évek során ktív segítője voltm z óvod és z iskol közösségeinek. Tíz éve vgyok válsztott elnöke Horgász egyesületnek. flu legngyobb megelégedésére horgásztársim segítségével ngyszerűen működik ez civil szervezet től nyugdíjs vgyok. z így megnövekedett szbdidőmet szeretném hsznosn eltölteni, ezért brátim, ismerőseim bizttásár indultm képviselő válsztáson. Többek bizlmávl bekerültem testületbe. kpott feldtokt szeretném legjobb tudásom szerint elvégezni. Továbbr is jószándék és segítőkészség vezérel. Ifj. Kiss Bél Levél Cseresznyés u éves vgyok, nős, két kisfiú édespj. községben dolgozom, mint válllkozó üzemeltetek egy ruházti üzletet. flu közéletébe 998 ót kpcsolódtm be. Környezetem, brátim bizttásár vállltm képviselő testületi jelöltséget. Lehetőségein mximális kihsználásávl és lkosság bevonásávl községünk további fejlődését szeretném segíteni. Ngy László Levél Mező u.. 95-bn születtem Mosonmgyróváron. 989-ben költöztem Levélre feleségemmel. Két lányom vn, Eszter és Dór, ők már itt látták meg npvilágot. 983 ót z Országos Mentőszolgáltnál dolgozom. z elmúlt ciklusbn gzdsági bizottság külsős tgjként segíthettem képviselőtestület munkáját, melynek most elnökévé válsztottk. ktív részese vgyok község társdlmi életének.(hók Lovs Klub, LBE, Szülői munkközösség). Vllom, hogy Levél lkói számár fontos közösség, vlhov trtozás. Célom, hogy ebben mind többet segíthessek, mert: z fontos, hogy mindenki tegye meg, mit megtehet Ptkiné Jrkovits Márt Levél Orgon u éve dolgozom községben, mint óvónő. Kezdettől ktívn bekpcsolódom flu közéletébe. Negyedik lklomml lettem képviselő. Célom jövő nemzedékének nevelése mellett, hgyományok ápolás, környezetünk szépítése, z előző ciklusbn elkezdett feldtok folyttás és reális elképzelések megvlósításához segítség nyújtás. Szeretném, h mindenki úgy érezné, szeret itt élni, mert fejlődik, szépül község, de ehhez lkosság összefogásár is ngy szükség vn. Rjn István Levél Cseresznyés u.. éves vgyok, válllkozó. 98 ót élek Levélen, zót két üzletet nyitottm itt. 998-tól vgyok község képviselője, 2002-től 200-ig lpolgármester, jelenleg gzdsági bizottság tgj. z Önkormányzt tkrékos, ésszerű gzdálkodását szeretném tudásomml, tpsztltomml elősegíteni, mely későbbiekben lpot dht rr, hogy egy új kultúrház építésére sikeresen tudjunk pályázni. Rosenberger ndrás Levél Fő u.. Születésem ót Levélen lkom. polgármesteri tevékenységem után, mint képviselő szeretnék zért dolgozni, hogy flu intézményei működjenek, szépüljön, gyrpodjon községünk z itt lkók megelégedésére. Wolf Dénes Levél Petőfi u.. Levéli születésű vgyok, 52 éves, jelenleg válllkozóként dolgozom. Negyedszer kptm bizlmt flu lkóitól. Mint képviselő szociális bizottságbn tevékenykedem. Megfelelő odfigyeléssel szeretném segíteni rászorult embereket. Támogtom véleményemmel flu ésszerű gzdálkodását. Meghllgtom lkosság véleményét, észrevételeit és zt továbbítv el szeretném érni, hogy gyrpodjon község. képviselőtestület minden tgj megköszöni válsztók bizlmát z elkövetkező négy esztendőre. Gondjikkl, észrevételeikkel, jvsltikkl keressenek bennünket, hogy méltán képviseljük önöket. Ptkiné Jrkovits Márt Egy kis humor! Bátorság z, mikor egy férfi tök részegen, hjnl -kor hzjön, megpillntj kezében seprűt trtó, tomboló feleséget, és zt kérdezi: - Tkrítsz vzze, vgy repülsz vlhov? részeg hjnl 2-kor hztámolyog. Belép z jtón, hol felesége már nyújtófávl várj. Mire férj: - Drágám, te még éjjel 2-kor is sütsz? ÖNKORMÁNYZTI DÓK Levél község közigzgtási területén jnuár -én htályos dók: GÉPJÁRMŰDÓ Bevllás/bejelentés: OKMÁNYIRODÁNÁL! - gépjárművásárlás-, eldás, forglomb helyezés, lkcímváltozás, stb. esetén 5 np dó lpj: VÁLTOZÁS! - személyszállító gépjármű teljesítménye kilowttbn kifejezve, (h teljesítmény lóerőben vn feltüntetve, kkor zt,3-tl kell osztni), utóbusz, lkópótkocsi esetén sját tömege, tehergépjármű, pótkocsi, utánfutó esetén sját tömeg növelve terhelhetőség 50 %-ávl. z dó mértéke: VÁLTOZÁS! Személyszállító gépjármű esetén: - gépjármű gyártási évében és z zt követő 3 nptári évben 300.-Ft / kilowtt - gyártási évet követő -7 nptári évben 20.-Ft / kilowtt - gyártási évet követő 8-. nptári évben 200.-Ft. / kilowtt - gyártási évet követő 2-5. nptári évben 0.-Ft / kilowtt - gyártási évet követő. nptári évtől 20.Ft / kilowtt Tehergépjármű, utóbusz, nyergesvonttó, lkópótkocsi, pótkocsi, utánfutó esetén: z dólp minden megkezdett 00 kg-j után.200.-ft dómentesség: VÁLTOZÁS! súlyos mozgáskorlátozott személy vgy súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztrtásbn élő szülője tuljdonábn lévő egy drb 00 kilowtt teljesítményt el nem érő személygépkocsi...folyttás következő oldlon 5

6 ...folyttás z előző oldlról! (több gépjármű esetén legkisebb teljesítményű). Fizetési htáridő: - z dó két egyenlő részben fizetendő - I. félévi részlet: fizetés htáridejéről évben z Okmányirod dtközlését követően htároztbn, vgy egyéb módon értesítjük gépjárműdó érintettjeit. - II. félévi részlet: szeptember 5. KOMMUNÁLIS DÓ Bevllás: tuljdonosszerzés-, megszűnés, bérleti jogviszony, hsználtbvétel stb. esetén változást követő év jnuár 5. dótétel: lkásonként Ft/év. Fizetési htáridő: z dó két egyenlő részben fizetendő: - I. félévi részlet: március 5. - II. félévi részlet: szeptember 5. IPRŰZÉSI DÓ Bejelentés, bejelentkezés: tevékenység megkezdését követő 5 np. dótétel: - korrigált nettó árbevétel 2 %-, - ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén Ft/np, - pici és vásározói kiskereskedelem esetén.000.-ft/np. Fizetési htáridő: - I. félévi előleg: március 5. - II. félévi előleg: szeptember 5. - feltöltés: (rr kötelezettek esetén) december nptári évtől eltérő üzleti év esetén előleg: z dóév 3. hónpjánk 5. npjáig, illetve 9. hónpjánk 5. npjáig, feltöltés: dóév utolsó hónpjánk 20. npjáig. Bevllás / Elszámolási különbözet befizetés: - dóévet követő év május 3., nptári évtől eltérő üzleti év esetén z dóévet követő 50. np - megszűnés stb. esetén 30 np IDEGENFORGLMI DÓ: Bejelentkezés: tevékenység megkezdését követő 5 np. Bevllás: tárgyhónpot követő hó 5. Fizetési htáridő: - tárgyhónpot követő hó 5. dótétel: 300.-Ft személyenként és vendégéjszkánként, - kemping jellegű szálláshelyen 00.-Ft személyenként és vendégéjszkánként. MGÁNSZEMÉLY TERMŐFÖLD BÉRBEDÁSÁBÓL SZÁRMZÓ JÖVEDELEM DÓJ lny: mgánszemély, kinek z ország területén termőföld tuljdon és/vgy hszonélvezeti jog vn, és termőföld bérbedásáról kevesebb mint 5 évre köt hszonbérleti szerződést. Bevllás: - mgánszemélynek (mgánszemély d bérbe termőföldet mgánszemélynek, kifizető elmulsztott levonni z dót, vgy bérleti díjt természetben fizette meg) jövedelem /vgyoni érték/ megszerzését követő év március kifizetőnek (mgánszemély d bérbe termőföldet kifizetőnek /nem mgánszemélynek/) dóévet követő év február 5. Fizetési htáridő: mgánszemélynek jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 2-ig. - kifizetőnek kifizetést követő hó 2-ig dó mértéke: jövedelem /vgyoni érték/ 25 %. TLJTERHELÉSI DÍJ: lny: ki műszkilg rendelkezésre álló közcstornár nem köt rá és helyi vízgzdálkodási htósági engedélyezés htály lá trtozó szennyvíz elhelyezést végez. Bevllás, megfizetése: Öndózássl, tárgyévet követő év március 3-ig. lpj: szolgálttott, méréssel igzolt ivóvíz mennyisége. Mértéke: évre: 90.-Ft köbméterenként, évre 35.-Ft köbméterenként, évre 2.-Ft köbméterenként, évtől 80.-Ft köbméterenként. H fenti dók bevllásávl, megfizetésével kpcsoltbn bármely problémáj merül fel, munktársunk készséggel áll rendelkezésére Polgármesteri Hivtlbn I. félévi befizetésekhez htároztokt, tájékozttókt és készpénz átutlási megbízásokt postázzuk. Ngy István jegyző GYÖK Levéli Gyermekönkormányzt 992 ót működik. Feldti közé trtozik fitlok összetrtás, progrmok szervezése, kicsiknek és ngyoknk egyránt. Kétévente vnnk válsztások 0-8 éves korosztály részvételével. Így volt 2005 novemberében is, mikor is következő tgokt válsztották meg községünk fitlji: Gyermek polgármester: Pulik Renát Képviselők: Brtlos Rebek, Dorfinger Srolt, Hmmerl Dór, Imre Dávid, Kóczián Jennifer, Szentesi Rebek, Vrg Bálint. Előreláthtó progrmjink 2007 első felében Kultúrházbn: játszóházk hvont (z első jnuár 27-én frsngi készülődéssel), esténként és hétvégenként pingpong (mindenkit várunk, ki szívesen játszn z időpontok kultúr hirdetőjén olvshtók). Március 5-én égész npos progrm történelmi játszóház, vetélkedő, pingpongverseny, teház, Pilvx kávéház, stb. Gyűléseinket péntekenként 5 órkor trtjuk kultúrházbn, hol bárkit szívesen látunk és bármilyen ötletet örömmel fogdunk! Éjszki pingpong bjnokság március -én pénteken órától Kultúrházbn. Jelentkezés helyszínen! verseny kb. éjjel -ig trt. ki már kipróbált tudj, ezt nem lehet kihgyni! (Büfé lesz!) Gyermekönkormányzt mindenkit szeretettel vár! Levél Sportegyesület első félévi események: Jnuár 27-én Ábrhám Sándor Emléktorn Február 9-én Közgyűlés Február 0-én Teremtorn Március -én Bjnoki szezonnyitó: Levél SE Ásványráró Május -én Mjális Június 2-én Tóth Bél Emléktorn és László npi búcsú SZÉLERŐMŰPRK! z ország első szélerőműprkj épült fel flunk htárábn. jelenleg 2 drbból álló, egyenként 2MW teljesítményű prk spnyol és mgyr beruházásbn épült. termelést 2007 első felében tervezik indítni és kb. 30 évig üzemelnek. H lehetőséget kpnk, szeretnék fejleszteni prkot, mivel zt eredendően dupl mennyiségű szélkerékre tervezték. tornyok 78 m mgsk, lpátok hossz 5 m. kerekeket földkábel köti össze fogdóépülettel, hol egy tnácskozó és bemuttó terem is létesült z lterntív energi hsznosítás lehetőségeinek bemuttásár. (További információ: mgyr.html) LEVÉLI VDÁSZTÁRSSÁG december -én trtott földtuljdonosi gyűlés meghtározt levéli vdászterület htárit. vdászterület bruttó 93,092 h, ebből nettó vdászterület 3835,500 h. földtuljdonosi közösség

7 képviselőjének id. Földes Lászlót válsztott meg. gyűlés döntött vdászterület hszonbérbedásáról is, mely szerint bérlő Levéli Vdásztársság (Levél, Május liget utc 2/., bérleti díj 00,-Ft/h). VDÁSZHUMOR - Mit csinál knos vdász rókávl? - Meghúzz rvszt! - Lehet, hogy m éjjel ngy vihr lesz mondj vdász feleségének. - H időben jössz hz, drágám, kkor nem - nyugttj meg z sszony. Vdászboltbn: - Vn terepszínű ndrágjuk? - Vn, de nem tláljuk. És egy egyszerű vdászjáték: ÉVI MUNKSZÜNETI NPOK KÖRÜLI ELTÉRŐ MUNKREND./ március 0. szombt munknp március. péntek pihenőnp b./ április 2. szombt munknp április 30. hétfő pihenőnp c./ október 20. szombt munknp október 22. hétfő pihenőnp d./ október 27. szombt munknp november 2. péntek pihenőnp e./ december 22. szombt munknp december 2. hétfő pihenőnp f./ december 29. szombt munknp december 3. hétfő pihenőnp. VIDÉKI JÖVEDELMSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE z grár- és Vidékfejlesztés Opertív Progrm (VOP) keretében benyújthtó pályázti lehetőségek: 3... grártevékenységek diverzifikációj Minőségi mezőgzdsági termékek mrketingje Idegenforglom fejlesztése (flusi turizmus) Kézműipri tevékenység fejlesztése. z dhtó legngyobb támogtás pályáztonként 30 millió Ft. z intézkedés szűkebb értelemben vett vidéki térségekre koncentrál. z intézkedés válllkozók mezőgzdságon belüli és kívüli tevékenységi köreinek bővítését célozz, különös tekintettel z egyedi, kiváló minőségű és nem pusztán mezőgzdsági jellegű termékek előállításár, illetve z élelmiszer és nem élelmiszer típusú mezőgzdsági termelés és feldolgozás kínált lehetőségek megvlósításár, vlmint z előállított termékek értékesítési lehetőségeinek jvításár. z intézkedés szempontjából zok települések trtoznk jogosult települések ktegóriájáb, melyek népsűrűsége nem hldj meg 20 fő/km2 -t, vlmint népessége nem hldj meg 0000 főt. támogtás mértéke - áltlános esetben - fejlesztés összes elszámolhtó költségének 50%-, kedvezőtlen dottságú területen gzdálkodó esetében 0%, fitl gzdálkodó esetében 55%. Forrás és további információ, felhívások, dtlpok: és LEVÉL BRÁTINK EGYESÜLETE HÍREI Fűszerbemuttó Téli esték elődássorozt keretében: bzslikomtól zsályáig címmel beszélgetést szervezünk fűszernövények lklmzásáról konyhábn, házi ptikábn, szépségápolásbn. z elődás során megszokott és különleges fűszerek bemuttás mellett étel, sütemény, te, kozmetikum és egyéb recepteket is megismerhetnek résztvevők, február 2-én szerdán 8.00 órkor Kultúrház kistermében. beszélgetést vezeti: Némethné Tóth Erik kertész. z egyesület szervezésében február 2-én ismét lesz hgyományos flusi látvány disznóvágás, pörzsölés, feldolgozás és disznótoros vcsor toroskáposztávl, sült hurkávl és kolbásszl! Kétnpos utóbuszos kirándulást szervezünk Ópusztszerre május 9-20-án. z első np kecskeméti városnézés, szállás Kisteleken ágys kollégiumi szobákbn, másnp reggel Feszty körkép megtekintése, után szbd progrm Nemzeti Emlékprkbn. Székelyföldi brngolások címmel július között utóbuszos erdélyi kirándulást szervezünk, mennyiben leglább helyi jelentkező lesz progrmr. z idén is meghirdetjük virágosítási versenyt, folyttjuk hgyományőrző tevékenységet és helytörténeti nygok gyűjtését, folyttjuk krittív tevékenységet, stb. progrmokkl kpcsoltos információ és jelentkezés Kultúrházbn! ISKOLI HÍREK LEVÉLI ISKOL évi progrmj: jnuár 9. első félév vége jnuár elsősegélyvizsg jnuár 25. félévi értesítő kidás jnuár 2. tnítás nélküli np március hó Húsvétr készülünk április Tvszi szünet április. hét szünet utáni első tnítási np április 2. Fogdónp május. hó nyák npj /osztályonként/ május 8. Gyermeknp június hó npos tnulmányi kirándulás június 0. Pedgógusok kirándulás /szkmi np intézmény megtekintés/ június 5. utolsó tnítási np június 5. vgy. Bllgás /szülői döntés lpján / Tnévzáró ünnepély június -5. Projekt hét - Üzemlátogtások, intézet látogtás - Kerékpár közlekedési vizsg Kirándulások, kerékpártúr Iskolszépítés, környezetvédelmi tevékenység, állt és növényvilág, környezet Elődások nyár veszélyei június 8. évzáró értekezlet június leltározás június Erdei tábor Mecsek július Bkncsos túr Szentgyörgy völgy ugusztus Dunszigeti nyári tábor szeptember. tnévnyitó ünnepély Fenyvesi Gyöngyi igzgtó KÖSZÖNET! Köszönjük feljánlóknk Levéli Áltlános Iskol Diákjiért lpítvány számár évi szj-ból feljánlott %ot. befolyt 5.2,-Ft ot kiegészítve egyéb forrásokkl, három számítógép beszerzésére fordítottuk. Kérjük továbbr is támogssák dójuk %-vl diákjinkt. Fenyvesi Gyöngyi igzgtó Krácsony táján Kultúrházunk hgyományos progrmj MESEMONDÓ VERSENY, mely színteret d sok szerepelni vágyó, mesélni szerető gyermeknek rr, hogy megmutthssák mgukt, összemérhessék tehetségüket. Hngultos, tnulságos, eseménydús délutánbn részesültünk. Köszönet érte szervezőknek, kik időt és fárdságot nem kímélve z értékek npvilágr kerüléséért munkálkodnk. Fehérné Zettl Ilon ISKOLI FRSNG z idén z lsó tgoztosok bálj február -án (péntek) lesz Kultúrházbn.00 órától óráig. felső tgoztosok bálj: február 23-án (péntek) lesz Ngyiskol ulájábn. Iskoli sportról Mosonszolnok, 200. okt. 07. Őszfogó sportverseny II. hely. Schmitzhofer Rmón 5. o., Tolni Boglárk 5. o., Petrekovics Eszter. o., Jenei ndre 7. o., Németh Viktóri 5. o., Széll László 5. o. Szluk ttil. o., Tkács Péter. o., Horváth ttil. o., Ngy Pál. o. Mosonszolnok, 200. nov. 20. körzeti diákolimpi, teremlbdrúgás IV. k.cs.... folyttás következő oldlon! 7

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK. Szalai Kálmán esperes. A levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lakó

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK. Szalai Kálmán esperes. A levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lakó AMÍG EL NEM JÖN... Ilyen december hónpunk. Tele vn reménnyel. Tele vn vágykozássl. Szt. Lukács evngéliumábn olvshtjuk: Szívszorongv várják z emberek, hogy mi történik világgl. Mert Isten igérete szerint

Részletesebben

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft Abádszlóki z Abádszlóki Önkormányzt lpj HÍRNÖK XVI. évf. 4-5. szám 2012. április-május 04-05. április-május Ár: 150,- Ft Ingyenes jégkrém, sültkolbász, szörp gyermekeknek, mit ők névre szóló meghívóik

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben