ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 279. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK december 28., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M U T A T Ó a Románia HLYDWDORV. ]O Q\HPDJ\DUQ\HOY NLDGiVD 2001-es évfolyamának második felében megjelent jogszabályokról Törvények... A Szenátus határozatai... SüUJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHN Kormányrendeletek... Kormányhatározatok... A központi közigazgatási szakszervek aktusai... A Bírósági Végrehajtók Országos Egyesületének aktusai.. Románia Nemzeti Bankjának aktusai... Újraközzétételek

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám. T Ö R V É N Y E K 204/2001. Törvény a szponzorálásról szóló 32/1994. számú törvény módosításáról és NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 156/2001. júl /2001. Törvény az állam köz-ydj\pdjiqydj\rqiwnpsh] PH] JD]GDViJLUHQGHOWHWpV I OGWHU OHWHNHW J\NH]HO JD]GDViJL WiUVDViJRN SULYDWL]iFLyMiUyO pv D] ÈOODPL ) OGELUWRNRNhJ\Q NVpJpQHNOpWHVtWpVpU O 143/2001. júl /2001. Törvény az egyes kiadások eszközlésének jóváhagyásáról az erdei utak építésére rendeltetett, az OrV]iJRV (UG JD]GiONRGiVL (J\VpJ iowdo NH]HOW N OWVpJYHWpVHQ NtY OLDODSEyOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 143/2001. júl /2001. Törvény egy Steinway & Sons márkájú koncertzongora importjának vámilleték alóli mhqwhvtwpvpu O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 143/2001. júl / UYpQ\ HJ\HV W ]HO DQ\DJ-mennyiségeknek az állami tartalékokból a TERMOELECTRICA RT gazdasági társaság számára való kivonásának jóváhagyásáróo WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 143/2001. júl /2001. Törvény a hadsereg mass-media csoportja keretebeli kiadó központ és filmstúdió ILQDQV]tUR]iViUyO D 1HP]HWYpGHOPL 0LQLV]WpULXP N OWVpJYHWpVpEHQ HO LUiQ\]RWW N OWVpJYHWpVL KLWHOHNE O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 144/2001. júl / UYpQ\D]HJ\HVLQWp]NHGpVHNU ODWXULV]WLNDLJD]GDViJLWiUVDViJRNSULYDWL]iOiVL folyamatának gyorsítására és befejezésére tárgyú V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 146/2001. júl /2001. Törvény az összeg kiutalásáról a Munkaügyi és Társadalomgondozási 0LQLV]WpULXPN OWVpJYHWpVpE OD],G V6]HPpO\HN1HP]HWN ]L1DSMiQDNpYL romániai megünneplésével kapcsolatos tevékenységek finanszírozására tárgyú V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 146/2001. júl / UYpQ\ D] ÈOODPL 3URWRNROOYDJ\RQiOODJRW hj\nh]ho gqiooydq *D]GiONRGy Egység profitjának elosztásáról szóló 91/V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 146/2001. júl / UYpQ\ D SULYDWL]iODQGy JD]GDViJL WiUVDViJRN DONDOPD]RWWDLQDN pv YH]HW VpJL WDJMDLQDN D WiUVXOiVDLUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW 38/1997. szám~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 148/2001. júl / UYpQ\ D NDWRQDL NOpUXV OpWUHKR]iViUyO pv PHJV]HUYH]pVpU O V]yOy számú kormányrendelet elutasításáról 146/2001. júl / UYpQ\ D Ä/RWHULD 5RPkQ 2UV]iJRV 5pV]YpQ\WiUVDViJ OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 144/2001. júl /2001. Törvény a bírói átszervezési és felszámolási eljárásról szóló 64/1995. számú W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 144/2001. júl / UYpQ\ D] LQWp]NHGpVHNU O D. O J\L +tuv]hu] 6]ROJiODW V]iPiUD D] ioodp QHYpEHQ D 3pQ] J\PLQLV]WpULXP iowdo JDUDQWiOW N OI OGL KLWHO OHV]HU] GpVpW jóváhagyó 961/2000. V]iP~ NRUPiQ\KDWiUR]DW WiUJ\iW NpSH] N OI OGL KLWHO OHERQ\ROtWiViUD WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 144/2001. júl / UYpQ\ D JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJ IHMOHV]WpVpW FpO]y LQWp]NHGpVHNU O V]yOy 67/1999. szám~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 144/2001. júl. 3.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám /2001. Törvény a járandóságok nyújtásáról az március 6-tól bevezetett diktatúra által politikai okokból üldözött személyeknek, valamint a külföldre deportált vagy fogságba ejtett személyeknek tárgyú 118/1990. számú törvényrendelet módosításáról szóló 119/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 180/2001. aug / UYpQ\D0 YHO GpV J\L0LQLV]WpULXPiOWDONH]GHPpQ\H]HWWHJ\HVV]HNWRULiOLV fejlesztési programok ILQDQV]tUR]iViQDN W NpOHWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 180/2001. aug /2001. Törvény a profitadóról szóló 70/1994. számú kormányrendeletet módosító és NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHWPyGosító 6/2000. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 144/2001. júl /2001. Törvény az állami költségvetést, az állami társadalombiztosítási költségvetést, a N O QDODSRN N OWVpJYHWpVpW pv D] ÈOODPL 9DJ\RQDODSRW PHJLOOHW N YHWHOpVHNQHN egyes gazdasági társaságok részvényeivé való átalakításáról szóló 205/2000. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 144/2001. júl / UYpQ\D]iOODPUpV]YpQ\HVLUpV]YpWHOpYHOP N G NHUHVNHGHOPLEDQNWiUVDViJRN privatizálásáról szóly V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iQDN NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 180/2001. aug / UYpQ\DEL]WRVtWyWiUVDViJRNUyOpVDEL]WRVtWiVRNIHO J\HOHWpU OV]yOy számú törvény 45. szakasza (3) és (4) bekezdésének módosításáról, valamint egyes iwphqhwl LQWp]NHGpVHN PHJiOODStWiViUyO WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 180/2001. aug /2001. Törvény a parasztságnak ingyenesen kiosztandó kuponokon alapuló országos SURJUDPUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW KDWiO\RQ NtY O KHO\H]pVpU OWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 148/2001. júl / UYpQ\ D] HJ\HV PLQLV]WpULXPRN V]HUYH]pVpUH pv P N GpVére vonatkozó LQWp]NHGpVHNPHJiOODStWiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 148/2001. júl / UYpQ\DPH] JD]GDViJ- pv YLGpNIHMOHV]WpVL VSHFLiOLV HO FVDWODNR]iVL RNPiQ\ P V]DNL pv SpQ] J\L pohweh OWHWpVpW FpO]y 6$3$5' hj\q NVpJ OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 180/2001. aug / UYpQ\ D NROOHNWtY HOERFViWiVRN Q\RPiQ HJ\pQL PXQNDV]HU] GpV N IHOERQWiViEDQUpV]HV O V]Hmélyek szociális oltalmazásáról szóló 98/1999. számú V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 147/2001. júl /2001. Törvény a kollektív elbocsátások nyomán egyénl PXQNDV]HU] GpV N IHOERQWiViEDQUpV]HV O V]HPpO\HNV]RFLiOLVROWDOPD]iViUyOV]yOyV]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 147/2001. júl / UYpQ\ D NROOHNWtY HOERFViWiVRN Q\RPiQ HJ\pQL PXQNDV]HU] GpV N IHOERQWiViEDQUpV]HV O V]HPpO\HNV]RFLiOLVROWDOPD]iViUyOV]yOyV]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 170/2001. aug /2001. Törvény a Nukleáris Energiával Foglalkozó Önállóan Gazdálkodó Egységnél a pyhn N ] WWL QHKp]Yt]WHUPHOpVU O pv HQQHN D] ÈOODPL 7DUWDOpNRN 2UV]iJRV hj\yh]hw VpJH iowdol WiUROiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 147/2001. júl /2001. Törvény egyes gazdasági társaságok helyzetének szabályozásáról 151/2001. júl / UYpQ\ D] HJ\HV LQWp]NHGpVHNU O D EHOI OGL N ]DGyVViJ FV NNHQWpVpUH WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 147/2001. júl. 5.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám. 316/2001. Törvény a Románia Kormánya és az Európai Közösségek Bizottsága között Brüsszelben, február 2-án aláírt többéves finanszírozási egyezmény ratifikálásáról 160/2001. júl /2001. Törvény a Románia Kormánya és az Európai Közösség Bizottsága között a PH] JD]GDViJL pv IDOXIHMOHV]WpVL VSHFLiOLV FVDWODNR]iVL SURJUDPUD YRQDWNR]yDQ Brüsszelben, február 27-én aláírt évi finanszírozási egyezmény ratifikálásáról 151/2001. júl /2001. Törvény az évi állami költségvetés személyzeti kiadásainak monitorizálási UHQGV]HUpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 147/2001. júl /2001. Törvény a Bancorex Román Külkereskedelmi Bank RT átszervezési folyamatának finalizálásáról és e banknak a Román Kereskedelmi Bank RT-vel való abszorbciós I~]LyMiUyO V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 147/2001. júl / UYpQ\ D 0XQNDIHO J\HO VpJ OpWUHKR]iViUyO pv V]HUYH]pVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 150/2001. júl /2001. Törvény a 0-12 hónapos gyermekek ingyenes tejporellátásáról 150/2001. júl / UYpQ\DYpG LQWp]NHGpVHNU ODPunkába besorolt személyek tekintetében tárgyú V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OV]yOyV]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 155/2001. júl /2001. Törvény a Romániába menekültek státusáról és rendszerér O V]yOy számú kormányrendelet jóváhagyásáról 155/2001. júl /2001. Törvény a Kormány feljogosításáról rendeletek kibocsátására 150/2001. júl /2001. Törvény a Románia, az Európai Beruházási Bank és a Transelectrica Villanyenergiaszállítási Országos Részvénytársaság között a Transelectrica Villanyenergiaszállítási Országos Részvénytársasággal kapcsolatos terv finanszírozására Luxemburgban, december 5-én és Bukarestben, december 8-án aláírt kölcsönegyezmény ratifikálásáról szóló 53/2001. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 154/2001. júl / UYpQ\DN ]P YHVtWpVLN ]V]ROJiODWRNUyO 156/2001. júl / UYpQ\D6SHFLiOLV7iYN ]OpVL6]ROJiODWHOOiWPiQ\R]iViKR]N OI OGLV]pNKHO\ szolgáltatók által importált egyes javak és végzett szolgáltatások hozzáadott értékadó alóli mentesítésének jóváhagyásáról 154/2001. júl /2001. Törvény a költségvetési szektorbeli alapfizetéseknek és a magas rangú N ]WLV]WVpJHW EHW OW V]HPpO\HN MXWWDWiVDLQDN PHJiOODStWiVL UHQGV]HUpU O V]yOy 154/1998. számú törvény II/2. számú mellékletét módosító 183/1999. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 154/2001. júl / UYpQ\ D N OWVpJYHWpVL V]HNWRUEHOL V]HU] GpVHV V]HPpO\]HW DODSIL]HWpVpQHN PHJiOODStWiVLUHQGV]HUpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW,9 V]iP~ PHOOpNOHWpW PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 157/2001. júl /2001. Törvény az állami alapokból és az állami gazdasági vagy költségvetési egységek DODSMDLEyOpStWHWWODNiVRNpVPiVUHQGHOWHWpV KHO\LVpJHNHODGiViUyOV]yOy számú törvény, valamint a 114/1996. számú lakásügyi törvény módosításáról és NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVításáról 157/2001. júl / UYpQ\D5RPiQLDpVD0H[LNyL(J\HV OWÈOODPRNN ] WWDNHWW VM YHGHOHP- és W NHDGy]WDWiVHONHU OpVpU OpVD]DGyFVDOiVRNOHN ]GpVpU O&LXGDGGH0H[LFR-ban, július 20-án aláírt megállapodás ratifikálásáról 161/2001. júl / UYpQ\DJD]GDViJUDMHOHQW VHQNLKDWyN ]YHWOHQEHUXKi]iVRNHO PR]GtWiViUyO 154/2001. júl / UYpQ\HJ\HVLQWp]NHGpVHNU OD]DODSHJ\VpJHNQHND]2UV]iJRV%HIHNWHWpVL$ODS általi visszavásárlása beszüntetésével járó következmények csökkentésére 153/2001. júl. 12.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám / UYpQ\ D EtUyL KDWyViJRN V]HUYHL V]HPpO\]HWpQHN EpUH]pVpU O pv HJ\pE MiUDQGyViJDLUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW számú kormányrendelet jóváhagyásáról 159/2001. júl / UYpQ\ D Ä&HUQDYRG -L $WRPHU P 5 x 700 MWe beruházási objektum keretében a 2. Egység megvalósításának folytatásáról szóló 126/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 169/2001. aug /2001. Törvény az újságpapírmennyiségek állami tartalékokból való kivonásának MyYiKDJ\iViUyOD]iOODPLWDUWDOpNRNUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\HO tuivdldoyol NLYpWHOH]pVVHOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 160/2001. júl / UYpQ\DKHO\LN ]SpQ] J\HNU OV]yOyV]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóvááhagyásáról 160/2001. júl /2001. Törvény a galaci Sidex gazdasági részvénytársaság privatizálási bizottságának OpWUHKR]iViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 159/2001. júl /2001. Törvény az országos szolidaritási alap létrehozásáról és felhasználásáról szóló V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWV]DNDV]DEHNH]GpVpWNLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 159/2001. júl /2001. Törvény az Országos Szakmai Foglalkoztatási és Képzési Ügynökség OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]ámú törvény és a Q\LOYiQRVQ\XJGtMUHQGV]HUU OpVHJ\pEWiUVDGDORPEL]WRVtWiVLMiUDQGyViJRNUyOV]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 160/2001. júl /2001. Törvény a Románia Nemzeti Bankjának Alapszabályáról szóló 101/1998. számú W UYpQ\WPyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 159/2001. júl /2001. Törvény a Románia és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között a Transelectrica RT Villanyenergiaszállítási Országos Társasággal kapcsolatos terv tekintetében Bukarestben, december 8-án aláírt garanciaegyezmény UDWLILNiOiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 159/2001. júl / UYpQ\D'ROMPHJ\HL% LOHúWLYiURVPXQLFtSLXPPiQ\LOYiQtWiViUyO 159/2001. júl / UYpQ\ D *\XODIHKpUYiU PXQLFtSLXPQDN pv YH]HWpQHN QHP]HWL pughn REMHNWXPPi Q\LOYiQtWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 160/2001. júl / UYpQ\ D 7XOFHD PHJ\HL 6XOLQD YiURVQDN pv N UQ\pNpQHN RUV]iJRV pughn objektummá nyilvánításáról szóló 125/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 169/2001. aug /2001. Törvény a Nemzetnevelésügyi MLQLV]WpULXP iowdo HJ\EHKDQJROW IHOV RNWDWiVL intézmények finanszírozásáról szóló 66/1998. számú kormányrendelet elutasításáról 161/2001. júl / UYpQ\ D] iwv]huyh]pvl DODSRN OpWUHKR]iViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendeletet PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 162/2001. júl / UYpQ\DFpJMHJ\]pNU OV]yOyV]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyO 169/2001. aug / UYpQ\D0H] JD]GDViJL %DQN-RT privatizálása érdekében foganatosítandó HJ\HV SpQ] J\L V]DQiOiVL LQWp]NHGpVHNU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 162/2001. júl / UYpQ\DWHU OHWUHQGH]pVU OpVXUEDQLV]WLNiUyO 166/2001. aug /2001. Törvény a nemzeti terület rendezési terve IV. részének A helységek hálózata - jóváhagyásáról 202/2001. szept / UYpQ\ D NpSHVVpJL YL]VJD HJ\HQpUWpNHVtWpVpU O D] HO WWL YpJ] V N tekintetében tárgyú 62/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 161/2001. júl. 24.

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám. 353/2001. Törvény az országos társaságok, közintézmények és gazdasági társaságok által ioodpl JDUDQFLiYDO OHV]HU] G WW N OI OGL KLWHOHNNHO LPSRUWiOW EHUHQGH]pVHN felszerelések és ezek részei, know-how, valamint energetikai üzemanyag YiPLOOHWpNLOOHWYHSyWOyODJRVYiPLOOHWpNDOyOLPHQWHVtWpVpU OV]yOyV]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 164/2001. júl / UYpQ\D]GHFHPEHULIRUUDGDORPPiUWtUK VHLHPOpNHHO WWLWLV]WHOHWDGiVUyO és járdqgyvijrnq\~mwiviuyoxwygdlnqdndvhehv OWHNQHNDIRUUDGDORPJ\ ]HOPppUW KDUFROyNQDN WiUJ\~ V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUNPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 164/2001. júl /2001. TörvényDEtUyViJLV]HUYH]pVU OV]yOyV]iP~W UYpQ\V]DNDV]D EHNH]GpVpWPyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 164/2001. júl /2001. A patronátustörvény 164/2001. júl /2001. Törvény a határon túlud NLWHUMHG E Q ]pv OHN ]GpVpW FpO]y 'ponhohw-európai Kooperálás-NH]GHPpQ\H]pVL 5HJLRQiOLV. ]SRQW P N GpVpKH] V] NVpJHV LQWp]PpQ\HV NHUHW PHJWHUHPWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 166/2001. aug /2001. Törvény az egyes információtechnológiai termékek vámilleték alóli PHQWHVtWpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 163/2001. júl /2001. Törvény a gazdasági társaságok privatizálásáról szóló 58/1991. számú törvény módosításáról év NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 163/2001. júl /2001. Törvény a bírósági végrehajtókról szóló 188/2000. számú törvényt módosító V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 166/2001. aug /2001. Törvény a Bukarest 2WRSHQL 1HP]HWN ]L 5HS O WpU PRGHUQL]iOiViUD D EHUXKi]iVL N OWVpJHN pv HO OHJ IHGH]pVpUH pv D] H]HQUHQGHOWHWpVVHODW UYpQ\QHN PHJIHOHO HQ OHV]HU] G WW N OI OGL KLWHOHN PHJWpUtWpVpUH V]iQW D Ä%XNDUHVW Otopeni 1HP]HWN ]L 5HS O WpU 2UV]iJRV 7iUVDViJ RT saját jövedelmeinek járulékos profitadó fizetése alóli mentesítése jóváhagyásáról szóló 108/2000. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 166/2001. aug /2001. Törvény a genetikai állatállomány oltalmazását célzó egyes intézkedések állami N OWVpJYHWpVLILQDQV]tUR]iViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 169/2001. aug / UYpQ\ D] RUV]iJRV V]ROLGDULWiVL DODS OpWHVtWpVpU O pv IHOKDV]QiOiViUyO V]yOó V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 169/2001. aug /2001. Törvény a nem rezidens természetes és jogi személyek Romániában megvalósított jövedelmeinek a megadóztatásáról szóló 47/1997. számú kormányrendeletet PyGRVtWypVNLHJpV]tW V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 168/2001. aug /2001. Törvény a brassói Roman és Tractorul UTB gazdasági részvénytársaságok DODSW NpMpQHN Q YHOpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 175/2001. aug / UYpQ\ D] 2UV]iJRV 6]ROLGDULWiVL $ODS OpWHVtWpVpU O pv IHOKDV]QiOiViUyO V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 173/2001. aug /2001. Törvény a járandóságok nyújtásáról az szeptember 6. és március 6. N ] WWL LG V]DNEDQ 5RPiQLiEDQ EHYH]HWHWW UHQGV]HUHN iowdo HWQLNDL RNRNEyO üldözött személyeknek tárgyú 105/1999. számú kormányrendelet módosításáról szóló 242/2000. szip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 174/2001. aug / UYpQ\ D 5RPiQLD WRYiEEL UpV]YpWHOpU O D] XNUDMQDL.ULYRM 5RJ-i vastartalmú savasércdúsító bányaipari kombinát építésében és a szükséges finanszírozási források biztosításáról szóló 95/1993. számú törvényt módosító 3/2001. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 173/2001. aug. 10.

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám / UYpQ\ D] LQWp]NHGpVHNU O D N ]PXQNiODW-, szállítás- és lakásügyi gazdasági társaságok privatizálási folyamatának gyorsítására tárgyú 299/2000. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 173/2001. aug /2001. Törvény az állam vagy egyes területi-közigazgatási egységek köz- vagy PDJiQWXODMGRQiW NpSH] VSRUWEi]LVRN UHQGHOWHWpVH PHJYiOWR]WDWiViQDN YDJ\ megszüntetésének az Ifjúság- és Sportügyi Minisztérium általi véleményezése N WHOH]HWWVpJpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 175/2001. aug /2001. Törvény az azon kereskedelmi banktársaságok privatizálásáról, amelyeknél az állam részvényes tárgyú 83/1997. számú törvény módosításáról és az DODSW NHKiQ\DGRN UHQGH]pVpU O D EDQNRN SULYDWL]iOiVL IRO\DPDWiEDQ WiUJ\~ D 41/1999. számú törvénnyel jóváhagyott 130/1998. számú kormányrendelet KDWiO\RQ NtY O KHO\H]pVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 175/2001. aug / UYpQ\D]LQWp]NHGpVHNU ODpYLV]HUNH]HWLiWDODNtWiVLSURJUDPQDNDWiPRgatására hitel nyújtásával a TAROM Román Országos Légiszállítási Társaság számára tárgyú 25/2V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 174/2001. aug / UYpQ\DN ]LQWp]PpQ\HNN OWVpJYHWpVHQ NtY OL M YHGHOPHLU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 174/2001. aug /2001. Törvény egyes pénzügyi kérdések szabályozásáról szóló 32/2001. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 175/2001. aug /2001. Törvény a Románia Kormánya és az Európai Bizottság között A romániai Bukarest-&HUQDYRG DXWySiO\D pv V]DNDV]iQDN IHOppítése és rehabilitálása LQWp]NHGpVUHYRQDWNR]y(O FVDWODNR]iVL6WUXNWXUiOLV3ROLWLNDL2NPiQQ\DOQ\~MWRWW QHPW UOHV]WHQG SpQ] J\LVHJpGOHWWHONDSFVRODWRVDQ%XNDUHVWEHQGHFHPEHU 22-én és Brüsszelben október 23-án aláírt finanszírozási memorandum ratifikálásáról 188/2001. aug /2001. Törvény az ipari gazdasági vállalkozók egyes fizikailag vagy erkölcsileg kopott, QHP DPRUWL]iOyGRWW iooyhv]n ]HL P N GpVE O YDOy NLYRQiViUyO V]yOy számú kormányrendelet jóváhagyásáról 174/2001. aug /2001. Törvény az egyes könnyítések nyújtásáról a szállításügyi gazdasági vállalkozóknak egyes fizikailag vagy erkölcsileg kopott, egészében nem DPRUWL]iOyGRWWiOOyHV]N ]HLP N GpVE OYDOyNLYRQiViKR]WiUJ\~V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 175/2001. aug /2001. Törvény az archeológiai vagyon oltalmazásáról és egyes archeológiai helyek QHP]HWLpUGHN YH]HWHNNpQ\LOYiQtWiViUyOV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 172/2001. aug / UYpQ\DJD]GDViJLWiUVDViJRNSULYDWL]iOiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWV]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 174/2001. aug / UYpQ\D]HJ\HVLQWp]NHGpVHNU l a Kormány által a községi utak kikövezésére, a falvak vízellátására, szociális lakások biztosítására és a falusi helységek belterületi infrastruktúrájának helyreállítására és fejlesztésére vonatkozó egyes kormányprogramok megvalósításához szükséges hiteohn.rupiq\iowdolohv]hu] GpVpU OpV garantálásáról szóló 687/1997. számú kormányhatározat alapján garantált hitelek lebonyolításának gyorsítására tárgyú, utólagosan módosított és kiegészített 28/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 193/2001. szept / UYpQ\ D] HQHUJHWLNDL UHQGV]HU IHMOHV]WpVL N O QDODSMiQDN OpWHVtWpVpU O pv felhasználásáról szóló, a 136/1994. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan PyGRVtWRWW V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW számú kormányrendelet jóváhagyásáról 192/2001. szept. 6.

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám. 382/2001. Törvény a Románia Kormánya és az Európai Bizottság között A romániai Bukarest-Giurgiu DN 5 országút 4 sávra való kiszélesítése intézkedésre YRQDWNR]y (O FVDWODNR]iVL 6WUXNWXUiOLV Politikai Okmánnyal nyújtott nem W UOHV]WHQG SpQ] J\LVHJpGOHWWHONDSFVRODWRVDQ%XNDUHVWEHQGHFHPEHUén és Brüsszelben október 23-án aláírt finanszírozási memorandum ratifikálásáról 188/2001. aug /2001. Törvény a költségvetpvl V]HNWRUEHOL V]HU] GpVHV V]HPpO\]HW DODSIL]HWpVH PHJiOODStWiVL UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 178/2001. aug /2001. Törvény a nukleáris tevékenységek biztonságos körülmények közötti lebonyolításáról szóló 111/1996. számú törvény 8. szakaszát módosító 204/2000. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 178/2001. aug / UYpQ\ D WHMWHUPHO N WiPRJDWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet módosításáról tárgyú 174/ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 182/2001. aug / UYpQ\D]LQWp]NHGpVHNU ODN ]WLV]WYLVHO NQHN pv D N OWVpJYHWpVL V]HNWRU PiV kategórájú személyzetének, valamint a bírói hatósági szervek személyzetének a bérezésére WiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 182/2001. aug /2001. Törvény a költségvetési szektorbeli személyzet számára a évben nyújtandó IL]HWpVQ YHOpVHNU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 182/2001. aug / UYpQ\DPH] JD]GDViJL WHUPHO NQHNHJ\KHNWiUQ\LPHJP YHOW WHU OHWpUW HJ\ millió lejnyi közvetlen támogatás nyújtásáról a évben, állami költségvetési ILQDQV]tUR]iVVDO WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGelet jóváhagyásáról 176/2001. aug / UYpQ\ D 1HP]HWYpGHOPL 0LQLV]WpULXP V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 178/2001. aug /2001. Törvény a nemzetvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági közintézmények NDWRQDLV]HPpO\]HWpQHNIL]HWpVpU OpVPiVMiUDQGyViJDLUyOYDODPLQWHJ\HVIL]HWpVL járandóságok folyósításáról ezen intézmények civil személyzetének tárgyú V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]D NLHJpV]tWpVpU O V]yOy 1. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 175/2001. aug / UYpQ\D]LQWp]NHGpVHNU ODKDGLWHUPHOpVLNDSDFLWiVRNQDNFLYLOWHUPHOpVUHYDOy átalakítására tárgyú 41/1996. számú kormányrendelet elutasításáról 175/2001. aug /2001. Törvény a helyi adók és illetékek, a késedelmi kamatok, a pönálék, valamint más összegek és intézkedések megállapításával és alkalmazásával kapcsolatos HOOHQ U]pVLpVDGyNLYHWpVLDNWXVRNHOOHQLyYiVRNpVNLIRJiVRNPHJROGiViUyOV]yOy 58/1999. szip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 176/2001. aug /2001. Törvény a piaci termékek és szolgáltatások kereskedelmi forgalmazásáról szóló V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW DONDOPD]iViQDN IHOI JJHV]WpVpU O WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLkormányrendelet jóváhagyásáról 178/2001. aug /2001. Törvény a Bányavidékek Újjáépítési Programjai Kifejlesztésével és $ONDOPD]iViYDO )RJODONR]y 2UV]iJRV hj\q NVpJ OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 178/2001. aug /2001. Törvény a Szekuritáté Archívuma Tanulmányozásával Foglalkozó Országos 7DQiFV V]HPpO\]HWpQHN EpUH]pVpU O YDODPLQW D 7DQiFV.ROOpJLXPD WDJMDLQDN pótlékairól és többi járandyvijiuyo V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 172/2001. aug. 9.

9 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám / UYpQ\D1HP]HWL.LVHEEVpJHN3UREOpPiLW7DQXOPiQ\R]y,QWp]HWOpWHVtWpVpU O szóló 121/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 172/2001. aug /2001. Törvény a Nemzetvédelmi Minisztérium összetételébe tartozó nagy egységek, HJ\VpJHN pv DODNXODWRN iwv]huyh]pvpqhn D] LG V]DNiEDQ D NDWRQDL pv D FLYLO V]HPpO\]HWUHDONDOPD]DQGyV]RFLiOLVYpGHOPLLQWp]NHGpVHNU OV]yOyV]iP~ kormányreqghohwhw PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 172/2001. aug / UYpQ\ D 5RPiQLD QHP]HWYpGHOPpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iQDN PyGRVtWiViUyO WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 177/2001. aug / UYpQ\D]LQWp]NHGpVHNEHYH]HWpVpU OD]RQN RODMLSDULHJ\H]PpQ\FtP]HWWHNQHN pv H]HN DOV]HU] G LQHN D] V]W Q]pVpUH DPHO\HN PpWHUQpO PpO\HEE WHQJHUL YH]HWHNHWIHO OHO N U]HWEHQN RODMNLWHUPHOpVLP YHOHWHNet bonyolítanak le tárgyú V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 177/2001. aug / UYpQ\D]RUV]iJRVHUG ioorpiq\kr]wduwr]yhj\hvi OGWHU OHWHNQHNDYpJOHJHV HOIRJODOiVipUWWDUWR]RWWLOOHWpNDOyOLPHQWHVtWpVU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 179/2001. aug / UYpQ\DV]iP~DXGLRYL]XiOLVW UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 179/2001. aug / UYpQ\ D 1HP]HWL 1\RPGD 2UV]iJRV 5pV]YpQ\WiUVDViJ OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 179/2001. aug /2001. Törvény az egyes elkobzott illetve ajándékból származó, az állam magántulajdonává YiOW D] ÈOODPL 3URWRNROO 9DJ\RQiOODJRW hj\nh]ho gqiooydq *D]GiONRGy (J\VpJ J\NH]HOpVpEHQ YDJ\ JRQGQRNViJiEDQ OHY HJ\HV MDYDN puwpnhvtwpvpu O pv LQJ\HQHV iwhqjhgpvpu O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 176/2001. aug /2001. Törvény a Kínai Népköztársaságbeli Puchengi 2x330 MW-RV + HU P energetikai blokkja garantált paraméterei megvalósításának elmulasztásáért 2%-os S QiOp FtPHQ YLVV]DWDUWRWW VV]HJHN YLVV]DIL]HWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQyrendelet jóváhagyásáról 179/2001. aug /2001. Törvény a járandóságok nyújtásáról a Román Akadémia tagjainak tárgyú 2/1992. V]iP~W UYpQ\V]DNDV]iQDNKDWiO\RQNtY OKHO\H]pVpU O 179/2001. aug /2001. Törvény jogok nyújtásáról a rrpiq ioodpi PLQ VpJJHO UHQGHONH]HWW személyeknek 192/2001. szept /2001. Törvény a Román Külkereskedelmi Banknak (Bancorex) az évi könyvviteli PpUOHJNLLJD]tWiViYDOYDOyDOXOW NpVtWpVHPHJiOOtWiViUDYRQDWNR]yLQWp]NHGpVHNU O szóló 127/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 179/2001. aug /2001. Törvény a Románia Kormánya és az Európai Bizottság között A romániai Bukarest-.RVWDQFD YDV~WYRQDO % QHDVD-)HWHúWL V]DNDV]iQDN UHKDELOLWiOiVD LQWp]NHGpVUHYRQDWNR]y(O FVDWODNR]iVL6trukturális Politikai Okmánnyal nyújtott QHPW UOHV]WHQG SpQ] J\LVHJpGOHWWHONDSFVRODWRVDQ%XNDUHVWEHQGHFHPEHU 22-én és Brüsszelben október 23-án aláírt finanszírozási memorandum ratifikálásáról 188/2001. aug /2001. Törvény aedqnrnsulydwl]ioiviwphjho ] QIRJDQDWRVtWDQGyLQWp]NHGpVHNU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 196/2001. szept / UYpQ\ D N OWVpJYHWpVL V]HNWRUEHOL V]HU] GpVHV V]HPpO\]HW DODSIL]HWpVH megállapítási rendszerpu O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW, II., IV. és V. számú mellékletében foglalt egyes tisztségek alapfizetésének PyGRVtWiViUyOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 177/2001. aug. 16.

10 10 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám. 411/2001. Törvény a SAPARD-SURJUDPPDO NDSFVRODWRV RUV]iJRV PH] JD]GDViJ- és YLGpNIHMOHV]WpVL WHUYU O DQQDN D] ioodpl N OWVpJYHWpVE O YDOy WiUVILQDQV]tUR]iVD FpOMiEyOWiUJ\~V]iP~W UYpQ\KDWiO\RQNtY OKHO\H]pVpU O 180/2001. aug /2001. Törvény D] pstwnh]pvl JD]GDViJL WpQ\H] N HJ\HV IL]LNDL YDJ\ HUN OFVL szempontból kopott, nem amortizált állóeszközeinek használatból való kivonásáról szóló 84/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 180/2001. aug /2001. Törvény az építmények kiviteoh]pvpqhn HQJHGpO\H]pVpU O pv LQWp]NHGpVHNU O D lakásépítéssel kapcsolatban tárgyú 50/1991. számú törvény módosításáról és NLHJpV]tWpVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 183/2001. aug /2001. Törvény az ingó értpnhnu OpVD]pUWpNW ]VGpNU OV]yOyV]iP~W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW KDWiO\RQ NtY O KHO\H]pVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 183/2001. aug /2001. TörYpQ\DPDJiQYiOODONR]yN V]W Q]pVpU ONLVpVN ]HSHVYiOODODWRNOpWHVtWpVpUH pv IHMOHV]WpVpUH WiUJ\~ V]iP~ W UYpQ\ NLHJpV]tWpVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 189/2001. szept /2001. Törvény a garantiowplqlpiolvm YHGHOHPU O 201/2001. szept /2001. Törvény az egyes Bukarest municípiumi ingatlanoknak a Vámügyi Vezérigazgatóság vagyonállagából és a Közpénzügyi Minisztérium vagyonállagából ingyenes jogcímen az állam köztulajdonába illetve az Országos /DNiV J\Q NVpJ PDJiQWXODMGRQiED YDOy iwkho\h]pvpu O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 183/2001. aug / UYpQ\D]HJ\HVN OWVpJYHWpVLN WHOH]HWWVpJHNPHJV] QWHWpVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNormányrendelet jóváhagyásáról 183/2001. aug /2001. Törvény az egészségügyi társadalombiztosításról szóló 145/1997. számú törvény PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 183/2001. aug / UYpQ\ D 5RPiQLD 1HP]HWL %DQNMiQDN HQJHGpO\H]pVpU O DUUD KRJ\ D bankrendszeri betétekgarantálási alap számára hitelvonalat nyújtson tárgyú V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 183/2001. aug /2001. Törvény az idegen tanácsadók által a kölcsönegyezmények keretében 5RPiQLiEDQOHERQ\ROtWRWWWHYpNHQ\VpJ NE OPHJYDOyVtWRWWIL]HWpVHNpVYDJ\M YH- GHOPHNDGyDOyOLPHQWHVtWpVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW módosításáról szóló 9/2000. számú sürg VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 183/2001. aug / UYpQ\DW UWpQHOPLP HPOpNHNROWDOPD]iViUyO 191/2001. szept /2001. Törvény a fekete-tengeri halászat támogatásáról 190/2001. szept /2001. Törvény az egy Volkswagen LT 35 TD típusú, 1998-as mintájú reanimációs DPEXODQFLD LPSRUWMiQDN YiPLOOHWpN DOyOL PHQWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 184/2001. aug /2001. Törvény az egy bankközi befektetés garantálásáról szóló 84/2000. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 184/2001. aug / UYpQ\ D KXOODGpNRN UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 181/2001. aug /2001. Törvény az erdészeti személyzet jogáooiviuyo V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 189/2001. szept / UYpQ\ D] ioodpl WDUWDOpNRNUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\ NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 190/2001. szept / UYpQ\D]HJ\HVYiPV]ROJiOWDWiVLLOOHWpNHNEHYH]HWpVpU OV]yOyV]iP~ kormányrendelet 1. szakasza c) pontjának módosításáról tárgyú 79/1999. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 184/2001. aug. 27.

11 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám /2001. Törvény a profitadóról szóló 70/1994. számú kormányrendelet 4. szakaszának NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 184/2001. aug /2001. Törvény a polgári védelmi katonai egységeknek a Nemzetvédelmi 0LQLV]WpULXPWyOD%HO J\PLQLV]WpULXPKR]YDOyiWKHO\H]pVpU OYDODPLQWDSROJiUL YpGHOHPU OV]yOyV]iP~W UYpQ\QHNDNDWDV]WUyIiNHOOHQLYpGHNH]pVU O szóló 47/1994. számú kormányrendeletnek és a polgári védelmi alakulatok OpWHVtWpVpU ODNDWDV]WUyIiNNDONDSFVRODWRVV UJ VVpJLEHDYDWNR]iVFpOMiEyOWiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 184/2001. aug /2001. Törvény a hozzáadott értékadóról szóló 3/1992. számú kormányrendelet 17. V]DNDV]D %V SRQWMiQDN D PyGRVtWiViUyO WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 184/2001. aug /2001. Törvény a Romtelecom Országos Távközlési Részvénytársaság privatizálási fol\dpdwiqdn J\RUVtWiViW pv ILQDOL]iOiViW FpO]y LQWp]NHGpVHNU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 187/2001. aug /2001. Törvény a 69/2000. számú testnevelés- és sportügyi törvény 94. szakaszában HPOtWHWWKDWiULG HOQDSROiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 184/2001. aug /2001. Törvény a Beruházásgarantálási Sokoldalú Ügynökségnél bírlalt engedélyezett W NpMH 5RPiQLD iowdol Q YHOpVpQHN MyYiKDJ\iViUyO V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 187/2001. aug /2001. Törvény a munkába besorolt személyek védelme érdekében az extrém K PpUVpNOHW LG V]DNRNEDQDONDOPD]KDWyLQWp]NHGpVHNU OV]yOyV]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 187/2001. aug / UYpQ\ D] V]iP~ EDQN J\L W UYpQ\ V]DNDV]iQDN NLHJpV]tWpVpU O V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 187/2001. aug /2001. Törvény a Románia, az Európai Beruházási Bank és a Metrorex Metrószállítási *D]GDViJL 5pV]YpQ\WiUVDViJ N ] WW D EXNDUHVWL PHWUy NRUV]HU VtWpVL WHUYH]HWH,, szakaszának finanszírozása érdekében Bukarestben, november 6-án aláírt kölcsönegyezmény ratifikálásáról 187/2001. aug /2001. Törvény a vadászati alapról és a vadállomány oltalmazásáról szóló 103/1996. V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW pv D vadászati alapról és a vadállomány oltalmazásáról szóló 103/1996. számú törvényt PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW KDWiO\RQ NtY O KHO\H] V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW MyYiKDJ\iViUyO valamint a vadászati alapról és a vadállomány oltalmazásáról szóló 103/1996. számú törvény módosításáról 185/2001. aug /2001. Törvény az Országos Talajjavítási Társaság RT létrehozásáról a Talajjavítási gqiooydq *D]GiONRGy (J\VpJ iwv]huyh]pvpyho WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 192/2001. szept /2001. Törvény a tandíjas állami egyetemi és posztuniverzitáris oktatásról szóló V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 181/2001. aug /2001. Törvény a Román Fejlesztési Ügynökségnek és a Kis és Közepes Vállalatok Országos Ügynökségének a Regionális Fejlesztési Országos Ügynökséggel való VV]HYRQiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 172/2001. aug / UYpQ\ D WDJViJL GtM IL]HWpVpQHN HQJHGpO\H]pVpU O D QHP]HWN ]L NRUPiQ\N ]L szervezeteknek, amelyeknek Románia részes fele tárgyú 41/1994. számú kormány- UHQGHOHWHWNLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 181/2001. aug / UYpQ\DJD]GDViJLWiUVDViJRNSULYDWL]iOiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet 14. szakaszának módosításáról tárgyú 251/2000. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 192/2001. szept. 6.

12 12 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám. 445/ UYpQ\DYROW5RPiQ. RODMWiUVDViJDGyVViJDLQDNUHQGH]pVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 194/2001. szept /2001. Törvény a kutatási-fejlesztési tevékenység szervezésének és finanszírozásának szabályozásáról szóló 25/1995. számú kormányrendelet 25. szakasza (1) EHNH]GpVpEHQ HPOtWHWW KDWiULG PHJKRVV]DEEtWiViUyO WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHndelet jóváhagyásáról 172/2001. aug / UYpQ\D%DORWHúWL-i I.C.P.P.A.M Kereskedelmi Részvénytársaság számára nyújtott kamat nélküli hitelnek a Privatizálással és az Állami Érdekeltség Adminisztrálásával Foglalkozó Hatóság általi garantálásáról szóló 39/2001. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 182/2001. aug / UYpQ\DSROJiULYpGHOPLDODNXODWRNOpWHVtWpVpU ODNDWDV]WUyIiNNDONDSFVRODWRV V UJ VVpJL EHDYDWNR]iV FpOMiEyO WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 194/2001. szept /2001. Törvény a Mintia-'pYD(QHUJHWLNDL+ N ]SRQWV]iP~&VRSRUWMDUHKDELOLWiOiVL PXQNiODWDLQDN YpJUHKDMWiViW FpO]y LQWp]NHGpVHNU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 195/2001. szept /2001. Törvény a Hívással, Veszéllyel és Mentéssel Kapcsolatos Tengeri 5iGLyNRPPXQLNiFLyV. ]V]ROJiODW OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 197/2001. szept /2001. Törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények osztályozásáról, FtPNp]pVpU O pv FVRPDJROiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\- rendelet jóváhagyásáról 197/2001. szept /2001. Törvény az ügyvédek nyugdíjairól és egyéb társadalombiztosítási járandóságairól V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 188/2001. aug / UYpQ\ D] pstwppq\hn NLYLWHOH]pVpQHN HQJHGpO\H]pVpU O pv LQWp]NHGpVHNU O D lakásépítéssel kapcsolatban tárgyú 50/1991. számú törvény módosításáról és NLHJpV]tWpVpU O 210/2001. okt /2001. Törvény a Duna-GHOWD%LRV]IpUD5H]HUYiWXPOpWHVtWpVpU OV]yOyV]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 196/2001. szept /2001. Törvény az elektronikus aláírásról 193/2001. szept / UYpQ\ D % QWHW 7 UYpQ\N Q\Y pv D % QWHW (OMiUiVL 7 UYpQ\N Q\Y PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 190/2001. szept / UYpQ\D],G V6]HPpO\HN2UV]iJRV7DQiFViQDNOpWUHKR]iViUyOV]HUYH]pVpU OpV P N GpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 196/2001. szept /2001. Törvény a Védelmi, Közrendészeti, Nemzetbiztonsági és Bírói Hatósági (JpV]VpJEL]WRVtWiVL 3pQ]WiU OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy 56/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 203/2001. szept /2001. Törvény a törvényszéki orvostani intézmények tevékenységének PHJV]HUYH]pVpU O pv H]HQ LQWp]PpQ\HN P N GpVpU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 196/2001. szept / UYpQ\D]pStWPpQ\HNI OGUHQJpVNiUNRFNi]DWiQDNFV NNHQWpVpU OV]yOy1994. V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 214/2001. okt /2001. Törvény az orvosi asszisztensi szakma gyakorlásáról, a Romániai Orvosi $VV]LV]WHQVHN5HQGMpQHNOpWHVtWpVpU OV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 206/2001. szept / UYpQ\DYpGHWWWHUPpV]HWLiUHiNUHQGV]HUpU ODWHUPpV]HWHVpOHWWHUHNDYDGIOyUD és IDXQD NRQ]HUYiOiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 198/2001. szept.14.

13 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám /2001. Törvény a földgázszektorbeli tevékenységek szabályozásáról szóló 60/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 203/2001. szept / UYpQ\ D UREEDQyDQ\DJRN UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 197/2001. szept /2001. TörvényD]~MUDIHOKDV]QiOKDWyLSDULKXOODGpNRNNH]HOpVpU OV]yOyV]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 195/2001. szept / UYpQ\DJiWDNEL]WRQViJiUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 213/2001. okt / UYpQ\ D] DODS OpWHVtWpVpU O D 0H] JD]GDViJL pv eohoph]pv J\L 0LQLV]WpULXP rendelkezésére a növénytermesztési szektorbeli munkálatokkal és az állattenyésztéssel kapcsolatos költségek finanszírozására az évek N ] WWL LG V]DNEDn tárgyú 165/1998. számú törvényt és az állam által a PH] JD]GDViJLWHUPHO NQHNQ\~MWRWWWiPRJDWiVUyODEHOI OGLWHUPHOpVE OV]iUPD]y WUDNWRURNNRPEiMQRNPH] JD]GDViJLJpSHNpVIHOV]HUHOpVHN QW ] EHUHQGH]pVHN tenyészállatok vásárlására, valamint állatok elszállásolására és nevelésére szolgáló KHO\LVpJHN PHOHJKi]DN V]ROiULXPRN pstwpvpuh pv EHUHQGH]pVpUH QHPHVV] O -, gyümöcsfa- és gyümölcscserje-ültetvények létesítésére tárgyú 36/1999. számú NRUPiQ\UHQGHOHWHW KDWiO\RQ NtY O KHO\H] V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\- rendelet jóváhagyásáról 199/2001. szept / UYpQ\DPLQLV]WHULIHOHO VVpJU OV]yOyV]iP~W UYpQ\NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 188/2001. aug / UYpQ\ D] PiUFLXV pv GHFHPEHU N ] WWL LG V]DNEDQ YLVV]DpOpVVHO iwyhww HJ\HV LQJDWODQRN MRJL UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\EHQ HO tuw HJ\HV KDWiULG N PHJKRVV]DEEtWiViUD WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyváhagyásáról 214/2001. okt /2001. Törvény a gyermek jogaira vonatkozó megállapodásnak a gyermekek eladásával, a gyermekek prostituciójával és a gyermekpornográfiával kapcsolatos, New Yorkban, szeptember 6-iQDOitUWIDNXOWDWtYMHJ\] N Q\Ye ratifikálásáról 219/2001. okt / UYpQ\DN ]EHV]HU]pVHNU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWPyGRVtWy pvnlhjpv]tw V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 211/2001. okt /2001. Törvény a közbeszerzésenu O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWDONDOPD- ]iviwihoi JJHV]W V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 211/2001. okt / UYpQ\ D N ]EHV]HU]pVHNU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW elutasításáról 211/2001. okt / UYpQ\ D N ]EHV]HU]pVHNU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW pv V]DNDV]iEDQHO tuwkdwiulg NHOQDSROiViUyOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 219/2001. okt /2001. Törvény a közbeszer]pvhnu O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW pv V]DNDV]iEDQHO tuwkdwiulg NHOQDSROiViUyOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 219/2001. okt / UYpQ\ D N ]EHV]HU]pVHNU O V]yOy V]iP~ NRUPinyrendelet 111. és V]DNDV]iEDQHO tuwkdwiulg NHOQDSROiViUyOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 220/2001. okt / UYpQ\ D N ]EHV]HU]pVHNU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW pv 112. szakaszábanho tuwkdwiulg NHOQDSROiViUyOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 220/2001. okt / UYpQ\D]LQJypUWpNHNU OpVD]pUWpNW ]VGpNU OV]yOyV]iP~W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 221/2001. okt. 17.

14 14 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám. 479/ UYpQ\DEDQNRNSULYDWL]iOiViWPHJHO ] QIRJDQDWRVtWDQGyLQWp]NHGpVHNU OV]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O tárgyú 19V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 221/2001. okt / UYpQ\DEDQNRNSULYDWL]iOiViWPHJHO ] QIRJDQDWRVtWRWWLQWp]NHGpVHNU OV]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O tárgyú 54/1999. számú kormányrendelet elutasításáról 222/2001. okt / UYpQ\DEDQNRNSULYDWL]iOiViWPHJHO ] QIRJDQDWRVtWDQGyLQWp]NHGpVHNU OV]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O tárgyú 64/1999. számú sürg VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 222/2001. okt / UYpQ\D]LQJypUWpNHNU OpVD]pUWpNW ]VGpNU OV]yOyV]iP~W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 222/2001. okt / UYpQ\ D]LQWp]NHGpVHNU ODILDWDOV]DNHPEHUHNRUV]iJEDYDOyYLVV]DWpUpVpQHN ösztönzésére tárgyú 17/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 222/2001. okt /2001. Törvény a jövedelemadóról szóló 73/1999. számú kormányrendelet módosításáról pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 222/2001. okt / UYpQ\DPDJLV]WHULWDQXOPiQ\RNV]HUYH]pVpU O5RPiQLiEDQWiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWásáról 222/2001. okt / UYpQ\DEHOV DXGLWUyOpVDPHJHO ] SpQ] J\LHOOHQ U]pVU OV]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 222/2001. okt /2001. T UYpQ\ D] RO\DQ HJ\HWHPL WDQXOPiQ\L DODNXODWRN V]HUYH]pVpU O DPHO\HQ D] oktatás teljesen világnyelven folyik tárgyú 73/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 227/2001. okt / UYpQ\DIHOV RNWDWiV PLQ VpJpQHN PHQHG]VPHQWMpU O V]yOy 9/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 227/2001. okt /2001. Törvény a Románia, az Európai Beruházási Bank és Bukarest Municípium ) WDQiFVDN ] WWDEXNDUHVWLYiURVLLQIUDVWUXNW~UiUDYRQDWNR]yWHUYILQDQV]tUR]iViUD Luxemburgban, december 18-án és Bukarestben, december 19-én aláírt V]HU] GpVUDWLILNiOiViUyO 229/2001. okt /2001. Törvény a Románia, az Európai Beruházási Bank és a Bukaresti Szállítási Önállóan Gazdálkodó Egység között a bukaresti B tömegszállítás rehabilitálását célzó terv finanszírozására Bukarestben, november 6-iQ DOitUW V]HU] GpV ratifikálásáról 229/2001. okt /2001. Törvény a járandóságok nyújtásáról a Román Akadémia tagjai számára és egyes sajátos kiadások szabályozásáról tárgyú 59/2000. számú törvény 1. szakaszának NLHJpV]tWpVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 223/2001. okt /2001. Törvény a Gazdasági-7iUVDGDOPL 7DQiFV V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy 109/1997. számú törvény kihjpv]twpvpu O 223/2001. okt /2001. Törvény az ingyenes orvosi, gyógyszer- és protézisellátásról a különtörvényben HO tuwel]rq\rvndwhjyulim~v]hppo\hnv]ipiudwiuj\~v]ip~v UJ VVpJL kormányrendelet 2. szakasza a) pontjának módosításáról szóló 72/2000. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 227/2001. okt /2001. Törvény az ingyenes orvosi, gyógyszer- és protézisellátásról a különtörvényekben HO tuwel]rq\rvndwhjyulim~v]hppo\hnv]ipiudwiuj\~v]ip~v UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWV]DNDV]iQDNPyGRVtWiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 235/2001. okt /2001. Törvény a találmányi szabadalmak átmeneti oltalmazásáról szóló 25/1998. számú kormányrendelet elutasításáról 229/2001. okt. 24.

15 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kormányközi egyezmények alapján bevezetett számlákkal kapcsolatos hátralékos problémák megoldására vonatkozóan Bukarestben, február 27-én aláírt MHJ\] N Q\YUDWLILNiOiViUyO 237/2001. nov / UYpQ\ D.ROR]VYiUL &8* *D]GDViJL 5pV]YpQ\WiUVDViJ DODSW NpMpQHN Q YHOpVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 229/2001. okt /2001. TörvéQ\D]HJ\HVN OWVpJYHWpVLN WHOH]HWWVpJHNPHJV] QWHWpVpU O szóló 189/2000. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 237/2001. nov /2001. Törvény az egyes külföldi kölcsönök esedékes részletei törlesztésének, valamint más járulékos költségek kifizetésének a szabályozásáról szóló 55/2001. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 229/2001. okt / UYpQ\ D] ioodpnlqfvwiurq NHUHV]W O NH]HOW HU IRUUiVRN NpS]pVpU O pv felhasználásáról szóló 66/1994. számú kormányrendelet módosításáról és NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 237/2001. nov / UYpQ\ D] ioodpnlqfvwiurq NHUHV]W O NH]HOW HU IRUUiVRN NpS]pVpU O pv felhasználásáról szóló 66/1994. számú kormányrendelet módosításáról és NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 237/2001. nov / UYpQ\ D] ioodpnlqfvwiurq NHUHV]W O NH]HOW HU IRUUiVRN NpS]pVpU O pv felhasználásáról szóló 66/1994. számú kormányrendelet módosításáról tárgyú 35/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 237/2001. nov / UYpQ\DWHUPpV]HWHVPRQRSyOLXPMHOOHJ DW UYpQQ\HON O QOHJHVUHQGV]HUQHN alávetett illetve az önállóan gazdálkodó egységek által az országban kifejtett WHYpNHQ\VpJHNE O V]iUPD]y D]RQ WHUPpNHNU O pv V]ROJiOWDWiVRNUyO DPHO\HN esetében az árak és a díjak a Konkurrencia Hivatal véleményezésével állapítandók PHJ WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWisáról 237/2001. nov /2001. Törvény az egészségvédelem finanszírozásáról szóló 22/1992. számú kormány- UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 235/2001. okt /2001. Törvény a. ]SpQ] J\L 0LQLV]WpULXP V]HUYHL iowdo NLiOOtWRWW HOOHQ U]pVL YDJ\ adókiróvási okmányokkal elrendelt intézkedések elleni keresetek megoldásáról V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 239/2001. nov /2001. Törvény az Ors]iJRV /DNiV J\Q NVpJ OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 236/2001. nov /2001. Törvény az egy m 3 kapacitású saját tárolóhellyel rendelnh] QPHJKDMWiV~ szívó-kiszorító kotró vámilleték alóli mentesítésének jóváhagyásáról szóló V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 236/2001. nov / UYpQ\DEL]WRVtWyWiUVDViJRNUyOpVDEL]WRVtWiVRNIHO J\HOHWpU OV]yOy 32/2000. V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iQDN PyGRVtWiViUyO WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 236/2001. nov /2001. Törvény a helyi közigazgatásról szóló, újraközzétett 69/1991. számú törvény módosításáról és kiegészítéséu O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 236/2001. nov / UYpQ\ D] HOtWpOW V]HPpO\HN iwkho\h]pvpu O V]yOy HXUySDL PHJiOODSRGiVQDN D Strasbourgban, december 18-iQ HOIRJDGRWW NLHJpV]tW MHJ\] N Q\YH ratifikálásáról szóló 92/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 236/2001. nov /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az LOOHW ioodprn WHU OHWpUH W UYpQ\HOOHQHVHQ EHKDWROW pvydj\ WDUWy]NRGy V]HPpO\HN visszafogadásáról Bukarestben, október 4-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 250/2001. nov. 16.

16 16 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 279/2001. szám. 514/2001. Törvény a belföldi közadósságba átvett nem hatékony bankkövetelések kényszervégrehajtásáról szóló 55/1999. számú kormányrendelet módosításáról és NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 238/2001. nov / UYpQ\ D] ioodp W EEVpJL UpV]YpQ\HVL UpV]YpWHOpYHO P N G NHUHVNHGHOPL EDQNWiUVDViJRNDODSW NpMpQHNQ YHOpVpU OV]yOyV]iP~NRUPinyrendelet jóváhagyásáról 246/2001. nov /2001. Törvény a Románia és az Európai Beruházási Bank illetve az Országos Vasúti Társaság CFR 57 N ] WW D YDV~WNRUV]HU VtWpVL WHUY,, V]DNDV]iQDN finanszírozására Bukarestben, november 6-án aoituwv]hu] GpVUDWLILNiOiViUyO 245/2001. nov /2001. Törvény a Románia és az Európai Beruházási Bank illetve a Konstancai Tengeri.LN W N hj\yh]hw VpJH 2UV]iJRV 5pV]YpQ\WiUVDViJ N ] WW D NRQVWDQFDL NLN W környezete és infrastruktúrája terv finanszírozására Bukarestben, november 6-iQDOitUWV]HU] GpVUDWLILNiOiViUyO 245/2001. nov / UYpQ\DPH] JD]GDViJLWHUPpNHNNHOIL]HWHQG ioodplwiprjdwivq\~mwiviuyod PH] JD]GDViJLPDJiQWHUPHO NQHNWUDNWRURNNRPEiMQRNPH] JD]Gasági gépek és IHOV]HUHOpVHN QW ] EHUHQGH]pVHNEHV]HU]pVpUHWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 246/2001. nov /2001. Törvény a belföldi közadósságba átvett nem hatékony bankkövetelések kényszervégrehajtásáról szóló 55/1999. számú kormányrendelet elutasításáról 246/2001. nov /2001. Törvény az Országos Gyermekjogvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 246/2001. nov /2001. Törvény az álodpupv]ypq\hvlupv]ypwhopyhop N G NHUHVNHGHOPLEDQNWiUVDViJRN privatizálásáról szóló 83/1997. számú törvény módosításáról tárgyú 212/1999. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 243/2001. nov /2001. Törvény a különleges fogyasztási DGyNpVHJ\pEN ]YHWHWWDGyNUHQGV]HUpU OV]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O tárgyú 74/1999. számú kormányrendelet elutasításáról 246/2001. nov /2001. Törvény D N OI OGL HUHGHW EHUXKi]iVRN UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 243/2001. nov / UYpQ\ D]PLOOLiUGOHMQ\L VV]HJNLXWDOiViUyOD5RPiQ+tUV]HU] 6]ROJiODW V]iPiUD D] pyehq WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 246/2001. nov / UYpQ\ D] LQWp]NHGpVHNU O D] QiOOyDQ JD]GiONRGy HJ\VpJHN WHYpNHQ\VpJpQHN iwv]huyh]pvpuhdydj\rqioodjxnedqohy HJ\HVDNWtYiNHODGiViYDOWiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 251/2001. nov /2001. Törvény az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által a zsíl-völgyi vízellátási és N UQ\H]HWYpGHOPLWHUYH]HWWHNLQWHWpEHQQ\~MWRWWN OI OGLN OFV QEHQUpV]HV O =VtO- Völgyi Önálló Vízgazdálkodási Egység vízellátási és csatornázási szolgáltatásaival NDSFVRODWRV GtMN O QE ]HWHNQHN D] DODFVRQ\ M YHGHOP FVDOiGRNV]iPiUDYDOy IHGH]pVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 249/2001. nov /2001. Törvény a Románia és az Európai Beruházási BaQNpVD]2UV]iJRVÒWNH]HO VpJ között az utak rehabilitálási tervezete IV. szakaszának finanszírozására vonatkozóan Bukarestben, november 6-iQDOitUWV]HU] GpVUDWLILNiOiViUyO 263/2001. nov / UYpQ\D-DSiQ1HP]HWN ]L(J\ WWP N Gpsi Bank és Románia között a Bukarest Konstanca vasútszakasz rehabilitálását célzó tervre vonatkozóan Bukarestben, március 30-án aláírt kölcsönegyezmény ratifikálásáról 253/2001. nov / UYpQ\D.ROR]VYiUL%DEHú-Bolyai Egyetem multikulturális struktúráiról szóló V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 251/2001. nov /2001. Törvény egyes importból származó fölgázmennyiségek vámilleték alóli ideiglenes PHQWHVtWpVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPinyrendelet jóváhagyásáról 251/2001. nov. 19.