T Á R G Y M U T A T Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á R G Y M U T A T Ó"

Átírás

1 T Á R G Y M U T A T Ó Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának évi lapszámaiban megjelent jogszabályokról T Ö R V É N Y E K A jogszabály száma és címe A közlöny száma és kelte 622/2001. Törvény a Románia Kormánya és az Európai Közösség között a Romániának az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az európai tájékoztatási és környezetmegfigyelési hálózatban való részvételére (EIONET) vonatkozóan Brüsszelben, október 9-én elfogadott egyezménnyel kapcsolatos egyezkedés záróokmányának és a Románia és az Európai Közösség között a Romániának az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az európai tájékoztatási és környezetmegfigyelési hálózatban való részvételére vonatkozóan aláírt egyezménynek a ratifikálásáról 8/2002. jan /2001. Törvény a Belügyminisztérium szervezéséről és működéséről szóló 40/1990. számú törvény 17. szakaszának V. pontját kiegészítő 218/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 12/2002. jan /2001. Törvény a turisztikai szolgáltatáscsomagok kereskedelmi forgalmazásáról szóló 107/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 7/2002. jan /2001. Törvény a mezőgazdasági termelőknek belföldi termelésből származó traktorok, kombájnok, mezőgazdasági gépek és felszerelések, öntözőberendezések, tenyészállatok beszerzésére, állatok elszállásolására és tenyésztésére szolgáló helyiségek, melegházak, üvegházak építésére és berendezésére, nemesszőlő-, gyümölcsfa- és gyümölcstermő-cserjeültetvények létesítésére nyújtott állami támogatásról szóló 36/1999. számú kormányrendelet elutasításáról 22/2002. febr /2001. Törvény a fekete-tengeri régióban a kikötő feletti állami ellenőrzésről Isztambulban, április 7-én megkötött megegyezési memorandum ratifikálásáról szóló 50/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 7/2002. jan /2001. Törvény a duty-free rendszerben forgalmazott áruk vámrendszeréről szóló 208/1999. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 12/2002. jan /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a személyek visszafogadásáról Bukarestben, április 2-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 12/2002. jan /2001. Törvény a belföldi közadósságba átvett, nem hatékony bankkövetelések kényszervégrehajtásáról szóló 55/1999. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 166/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 12/2002. jan /2001. Törvény a klérus bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 66/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 33/2002. febr /2001. Törvény a megbetegedés-bejelentési és beoltási kötelezettségről szóló 53/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 10/2002. jan /2001. Törvény a katonai káderek alapszabályáról szóló 80/1995. számú törvényt

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. módosító és kiegészítő 90/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 15/2002. jan /2001. Törvény a vadászati alapról és a vadállomány oltalmazásáról szóló 103/1996. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről 20/2002. jan /2001. Törvény a légkör védelméről szóló 243/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 19/2002. jan /2001. Törvény a természetes monopólium jellegű, a törvénnyel különleges rendszernek alávetet illetve az önállóan gazdálkodó egységek által az országban kifejtett tevékenységekből származó azon termékekről és szolgáltatásokról, amelyek esetében az árak és a díjak a Konkurrencia Hivatal véleményezésével állapítandók meg tárgyú 7/1998. számú sürgősségi kormányrendelet 3. szakaszának módosításáról szóló 150/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 15/2002. jan /2001. Törvény a Románia és a Macedón Köztársaság között Bukarestben, április 30-án aláírt barátsági és együttműködési szerződés ratifikálásáról 9/2002. jan /2001. Törvény a köztisztviselők jogállásáról szóló 188/1999. számú törvényt módosító és kiegészítő 284/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 5/2002. jan /2001. Törvény a tanszemélyzet alapszabályáról szóló 128/1997. számú törvénynek a tanszemélyzet alapfizetése megállapítására vonatkozó előírásai módosításáról és kiegészítéséről és a költségvetési szektorbeli alapfizetéseknek és a magas rangú köztisztségeket betöltő személyek juttatásainak megállapítási rendszeréről tárgyú 154/1998. számú törvény egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 6/2002. jan /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Quatar állam Kormánya között a légi szállításokról Bukarestben, július 26-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 5/2002. jan /2001. Törvény a turisztikai szolgáltatáscsomagok kereskedelmi forgalmazásáról szóló 107/1999. számú kormányrendeletet módosító 70/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 4/2002. jan /2001. Törvény a diplomaták bérezéséről szóló 65/1998. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 257/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 4/2002. jan /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésre és a fizetésekre vonatkozóan Bukarestben, október 19-én aláírt kereskedelmi egyezmény ratifikálásáról 6/2002. jan /2001. Törvény a Románia Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a légi szolgáltatásokról Dzsakartában, szeptember 7-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 18/2002. jan /2001. Törvény a személyes jellegű adatok feldolgozásáról és a magánélet oltalmazásáról a távközlések szektorában 21/2002. febr /2001. Törvény a személyek oltalmazásáról a személyes adatok feldolgozása és szabad forgalma terén 23/2002. febr /2001. Törvény a személyekkel folytatott üzérkedés megelőzéséről és leküzdéséről 3/2002. jan. 8.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám /2001. Törvény a Románia Kormánya és Jugoszlávia Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a katonai téren való együttműködésről Bukarestben, október 27-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 19/2002. jan /2001. Törvény a Románia Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete között Brüsszelben, július 8-án aláírt biztonsági egyezmény ratifikálásáról 19/2002. jan /2001. Törvény a személyek oltalmazásáról a személyes adatok automata feldolgozása terén tárgyú, Strasbourgban, január 28-án elfogadott megállapodás ratifikálásáról 31/2002. febr /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a saját állampolgáraik és az idegenek visszafogadásáról Zágrábban, szeptember 30-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 18/2002. jan /2001. Törvény az állam által a mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatásról a belföldi termelésből származó traktorok, kombájnok, mezőgazdasági gépek és felszerelések, valamint öntözőberendezések vásárlására tárgyú 36/1999. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 132/1999. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 11/2002. jan /2001. Törvény a közbeszerzésekről szóló 118/1999. számú kormányrendeletet módosító 202/1999. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 19/2002. jan /2001. Törvény az állam többségi részvényesi részvételével működő kereskedelmi banktársaságok alaptőkéjének növeléséről szóló 48/1998. számú kormányrendeletet módosító 99/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 19/2002. jan /2001. Törvény Resicabánya municípiumnak az 1989 decemberi forradalom mártír-városává nyilvánításáról 18/2002. jan /2001. Törvény a romániai szabványosítási tevékenységről szóló 19/1992. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről, valamint intézkedésekről a minőségbizonyító szervek és a laboratóriumok akkreditálására tárgyú 30/1998. számú kormányrendelet elutasításáról 17/2002. jan /2001. Törvény a nukleáris károkkal kapcsolatos polgári felelősségről 24/2002. febr /2001. Törvény a nemzetközi jogsegélyről a büntetőjog terén 22/2002. febr /2001. Törvény az országos szociális gondoskodási rendszerről 11/2002. jan /2001. Törvény az adó- és illetéknyilatkozatok kiállításának és benyújtásának eljárásáról szóló 68/1997. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 11/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 30/2002. febr /2001. Törvény az egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről az informatizált személynyilvántartási rendszer egységesítése céljából tárgyú 96/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 28/2002. febr /2001. Törvény a könnyítések nyújtásáról a hátrányos helyzetű lakossági kategóriáknak a tulajdonosi/lakótársulásokkal szembeni hátralékos kötelezettségei kifizetése tekintetében a 2000 novembere és 2001 márciusa közötti időszakban tárgyú 270/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 30/2002. febr /2001. Törvény a Legfelsőbb Igazságügyi Bíróságról szóló 56/1993. számú törvény 37. szakasza 1-3. bekezdéseit módosító 224/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 16/2002. jan /2001. Törvény a 84/1995. számú tanügyi törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 206/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 13/2002. jan /2001. Törvény a bírói hatóság szervei magisztrátusainak és egyéb kategóriájú személyzetének bérezésére vonatkozó intézkedésekről szóló 134/1999.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 13/2002. jan /2001. Törvény a magánoktatás támogatását célzó intézkedésekről szóló 138/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 17/2002. jan /2001. Törvény az állami költségvetés iránti hátralékos tartozás csökkentéséről szóló 163/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 17/2002. jan /2001. Törvény a köztisztviselők egységes bérezési rendszerének megállapításáról szóló 245/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 17/2002. jan /2001. Törvény az egyes közmunkálati és lakásépítési befektetések ösztönzéséről szóló 19/1994. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 76/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 22/2002. febr /2001. Törvény a tanszemélyzet alapszabályáról szóló 128/1997. számú törvénynek a tanszemélyzet alapfizetése megállapítására vonatkozó előírásai módosításáról és kiegészítéséről és a költségvetési szektorbeli alapfizetéseknek és a magas rangú köztisztségeket betöltő személyek juttatásainak megállapítási rendszeréről tárgyú 154/1998. számú törvény egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2000. számú sürgősségi kormányrendelet 2. számú mellékletét módosító 71/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 22/2002. febr /2001. Törvény az útlevelek rendszeréről Romániában tárgyú 65/1997. számú kormányrendelet 14. szakasza (1) bekezdése e) pontjának módosításáról szóló 86/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 17/2002. jan /2001. Törvény a 215/2001. számú helyi közigazgatási törvény 152. szakaszát kiegészítő 74/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 11/2002. jan /2001. Törvény az igazságszolgáltatási bélyegilletékekről szóló 146/1997. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 34/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 22/2002. febr /2001. Törvény a évi állami költségvetésről 26/2002. febr /2001. Törvény a évi állami társadalombiztosítási költségvetésről 31/2002. febr /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a Samsun és Konstanca közötti közvetlen ferry-boat vonal létesítéséről Ankarában, július 15-én aláírt megegyezési memorandum ratifikálásáról 18/2002. jan /2001. Törvény a Fekete-tenger tengeri környezetének oltalmazásával foglalkozó bizottságnak nyújtott előjogokról és mentelmi jogokról Isztambulban, április 28-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 24/2002. febr /2001. Törvény a Románia Kormánya és Namíbia Köztársaság Kormánya között a légi szolgáltatásokról Bukarestben, július 3-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 25/2002. febr /2001. Törvény a Románia Kormánia és a Marokkói Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti szállításokról Bukarestben, április 25-én aláírt egyezmény és jegyzőkönyve ratifikálásáról 27/2002. febr /2001. Törvény a Románia Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a román-amerikai Fulbright Bizottság által adminisztrált oktatási és tudományos cserékről Bukarestben, október 26-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 25/2002. febr /2001. Törvény a hajók általi szennyezés megelőzésére vonatkozó, a Londonban, február 17-én megkötött jegyzőkönyvvel módosított évi nemzetközi megállapodás (MARPOL 73/78) módosított III. számú

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. 5 mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló 38/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 16/2002. jan /2001. Törvény a Kormány feljogosításáról rendeletek kibocsátására 13/2002. jan /2001. Törvény a Román Akadémia szervezéséről és működéséről 25/2002. febr /2001. Törvény az élelmiszerek termelésének, forgalmának és kereskedelmi forgalmazásának szabályozásáról szóló 113/1999. számú kormányrendelet elutasításáról 34/2002. febr /2001. Törvény az adóügyi könnyítések nyújtásáról a gazdasági vállalkozóknak tárgyú 11/1999. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 111/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 27/2002. febr /2001. Törvény a turisztikai tevékenység szervezéséről és lebonyolításáról Romániában tárgyú 58/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 32/2002. febr /2001. Törvény a külföldön elítélt személyek áthelyezéséről 27/2002. febr /2001. Törvény a Legfelsőbb Igazságügyi Bíróságról szóló 56/1993. számú törvény 7. szakaszának 1. bekezdését módosító 113/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 27/2002. febr /2001. Törvény a 60/1974. számú állategészségügyi törvény kiegészítéséről szóló 62/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 27/2002. febr /2001. Törvény az államkölcsönkötvények vásárlásával Romániában megvalósított külföldi eredetű befektetések rendszeréről szóló 66/1997. számú kormányrendeletet módosító 131/1998. számú kormányrendelet elutasításáról 32/2002. febr /2001. Törvény a közúti járművek számtábláinak előállításáról szóló 26/1998. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 73/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 39/2002. febr /2001. Törvény a Románia elnöksége, a Képviselőház, a Szenátus, a Kormány, a minisztériumok és a többi központi és helyi közigazgatási hatóság, az Alkotmánybíróság, a Számvevőszék, a Törvényhozási Tanács, a Nép Ügyvédje intézmény, a Védelmi és Őrszolgálat, a Legfelsőbb Igazságügyi Bíróság és a többi bírói hatóság, az ezek mellett működő ügyészségek, valamint az igazságszolgáltatási rendszer egyéb egységei által bírlalt gépjárművek fakultatív biztosításáról szóló 91/1996. számú törvény módosításáról 39/2002. febr /2001. Törvény a klérus bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény módosításáról tárgyú 197/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 33/2002. febr /2001. Törvény Gyulafehérvár municípiumnak az 1989 decemberi forradalom mártír-városává nyilvánításáról 34/2002. febr /2001. Törvény a társadalombiztosítási hozzájárulások ellenőrzéséről és a Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Járandóságok Országos Pénztára és a területi nyugdíjpénztárak ellenőrző szervei által kiállított ellenőrzési iratokkal elrendelt intézkedések elleni kifogások megoldásáról szóló 96/2001. számú sürgőségi kormányrendelet jóváhagyásáról 35/2002. febr /2001. Törvény az egészükben vagy többségükben állami tőkével működő országos társaságok és gazdasági társaságok, valamint az önállóan gazdálkodó egységek profitjának elosztásáról szóló 64/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 34/2002. febr /2001. Törvény a háborús veteránokról, valamint a hadirokkantak és a

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. hadiözvegyek egyes járandóságairól szóló 44/1994. számú törvény és a juttatások és többletek nyújtásáról a hadirokkantaknak, a háborús veteránoknak és a hadiözvegyeknek tárgyú 49/1991. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 215/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 33/2002. febr /2001. Törvény a tartalékosi vagy közvetlen visszavonulási állományba helyezett katonai kádereket a törvény szerint megillető segélyeket és kompenzálási fizetéseket képviselő pénzösszegek folyósítási módjáról szóló 137/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 34/2002. febr /2001. Törvény a közlekedés- és hajózásbiztonsági feladatkört ellátó szállításügyi személyzet orvosi és pszichológiai ellátásának megszervezéséről és a Szállításügyi Egészségbiztosítási Pénztár létesítéséről szóló 41/1998. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 29/2002. febr /2001. Törvény a közpénzügyekről szóló 189/1998. számú törvényt módosító 216/1999. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 33/2002. febr /2001. Törvény a kutatási-fejlesztési tevékenységek szervezésének és finanszírozásának szabályozásáról szóló 25/1995. számú kormányrendelet 27. szakasza hatályon kívül helyezéséről tárgyú 3/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 35/2002. febr /2001. Törvény a mezőgazdasági élelmiszertermékek szerinti szakmaközi szervezetekről 29/2002. febr /2001. Törvény az igazságszolgáltatási bélyegről szóló 32/1998. számú kormányrendelet kiegészítéséről tárgyú 10/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 35/2002. febr /2001. Törvény a közületi felvásárlásokról szóló 12/1993. számú kormányrendelet kiegészítéséről tárgyú 55/1998. számú kormányrendelet elutasításáról 35/2002. febr /2001. Törvény az ingyenes orvosi, gyógyszer- és protézisellátásról a különtörvényekben előírt bizonyos kategóriájú személyek számára tárgyú 170/1999. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 36/2002. febr /2001. Törvény a közúti különalap létrehozásáról és felhasználásáról szóló 118/1996. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 72/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 36/2002. febr /2001. Törvény a Polgári Eljárási Törvénykönyv módosításáról és kiegészítéséről szóló 13/1998. számú kormányrendelet elutasításáról 33/2002. febr /2001. Törvény az Országos Földgázszabályozási Hatóság (OFH) létesítéséről, szervezéséről és működéséről szóló 41/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 37/2002. febr /2001. Törvény az államkölcsönkötvények vásárlásával Romániában megvalósított külföldi eredetű befektetések rendszeréről szóló 66/1997. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 39/2002. febr /2001. Törvény a polgári repülési balesetek és incidensek műszaki kivizsgálásáról szóló 51/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 35/2002. febr /2001. Törvény a Románia területén kataszteri, geodéziai és kartográfiai szakmunkálatok kivitelezésére és ellenőrzésére engedélyezett természetes és jogi személyek tevékenységének lebonyolításáról szóló 10/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 36/2002. febr /2002. Törvény a kötelezettségek elsőbbséggel való kifizetéséről a közvetlenül az

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. 7 állam által vagy állami garanciával leszerződött külföldi kölcsönökben részesült önállóan gazdálkodó egységek és országos gazdasági társaságok által tárgyú 23/2000. számú kormányrendelet módosításáról szóló 67/2001. számú kormányrendelet elutasításáról 38/2002. febr /2002. Törvény a kötelezettségek elsőbbséggel való kifizetéséről a közvetlenül az állam által vagy állami garanciával leszerződött külföldi kölcsönökben részesült önállóan gazdálkodó egységek és országos gazdasági társaságok által tárgyú 23/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 38/2002. febr /2002. Törvény az intézkedésekről a bérezési és pénzügyi fegyelem erősítésére a évben az önállóan gazdálkodó egységeknél, az országos társaságoknál és a többségében állami tőkével működő egyes gazdasági társaságoknál tárgyú 58/2000. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 117/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 51/2002. márc /2002. Törvény az állami felsőoktatásba tandíj ellenében való felvételről az állami költségvetésből finanszírozottaktól eltérő helyekre tárgyú 54/1998. számú kormányrendelet elutasításáról 51/2002. márc /2002. Törvény a Románia Parlamentje szenátorainak és képviselőinek az ország és a nép iránti hűségesküjéről 59/2002. márc /2002. Törvény a rakománylevelek tárgykörére vonatkozó egyes szabályok egységesítésével kapcsolatban Brüsszelben, augusztus 25-én aláírt nemzetközi megállapodás felmondásáról 59/2002. márc /2002. Törvény az idegenek romániai rendszeréről szóló 25/1969. számú törvénynyel megállapított kihágási pénzbüntetések minimális és maximális értékhatárainak növeléséről tárgyú 27/1998. számú kormányrendelet elutasításáról 51/2002. márc /2002. Törvény a költségvetési szektorbeli alapfizetéseknek és a magas rangú köztisztségeket betöltő személyek juttatásainak megállapítási rendszeréről szóló 154/1998. számú törvény V-VIII. számú mellékleteiben foglalt egyes tisztségekkel kapcsolatos sokszorosítási együtthatók módosításáról tárgyú 2/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 59/2002. márc /2002. Törvény a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény módosításáról tárgyú 171/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 52/2002. márc /2002. Törvény az intézkedésekről a bérezési és pénzügyi fegyelem erősítésére a évben az önállóan gazdálkodó egységeknél, az országos társaságoknál és a többségében állami tőkével működő egyes gazdasági társaságoknál tárgyú 58/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 37/2002. febr /2002. Törvény a kőolaj, a gazolin, a kondenzátum és a cseppfolyós etán szállításával, kereskedelmi forgalmazásával és visszanyerésével kapcsolatos tevékenységek rendszeréről szóló 271/2000. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről és egyes bűncselekmények gyorsított eljárás szerinti nyomozása és letárgyalása rendszerének megállapításáról szóló 10/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 40/2002. febr /2002. Törvény a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 41/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 38/2002. febr /2002. Törvény a gazdasági társaságok privatizáció utáni figyelemmel kíséréséről és ellenőrzéséről szóló 269/2000. számú sürgősségi kormányrendelet

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. elutasításáról 38/2002. febr /2002. Törvény a Maros megyei Vámosgálfalva összetételébe tartozó Csüdőtelke falu áthelyezéséről a Maros megyei Dicsőszentmárton municípium összetételébe 37/2002. febr /2002. Törvény a korrupcióval kapcsolatban Strasbourgban, január 27-én elfogadott büntetőjogi megállapodás ratifikálásáról 41/2002. febr /2002. Törvény a Románia és a Németország Szövetségi Köztársaság között a kettős jövedelem- és tőkeadóztatás elkerüléséről Berlinben, július 4-én aláírt megállapodás ratifikálásáról 44/2002. márc /2002. Törvény az intézkedésekről a gazdasági tevékenységek fejlesztésére tárgyú 67/1999. számú sürgősségi kormányrendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 50/2000. számú sürgősségi kormányrendelet 2. szakaszát módosító 122/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 37/2002. febr /2002. Törvény a Románia Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a légi szállításokról Teheránban, augusztus 14-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 48/2002. márc /2002. Törvény a Románia Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a tengeri kereskedelmi szállításról Teheránban, augusztus 14-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 42/2002. febr /2002. Törvény a Románia belterületi tengeri vizeinek, területi tengerének és kontiguus övezetének jogi rendszeréről szóló 17/1990. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről 49/2002. márc /2002. Törvény a fogyasztók védelméről szóló 21/1992. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 58/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 67/2002. ápr /2002. Törvény a Románia nemzetvédelméről szóló 45/1994. számú törvény 30. szakaszának módosításáról 48/2002. márc /2002. Törvény a Belügyminisztérium szervezéséről és működéséről szóló 40/1990. számú törvényt kiegészítő 29/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 50/2002. márc /2002. Törvény a rezidenciátus, a gyakornoki időszak és az orvosi kutatási tevékenység megszervezéséről és finanszírozásáról az egészségügyi szektorban tárgyú 58/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 44/2002. márc /2002. Törvény a termelők felelősségéről a hibás termékekkel okozott károkért tárgyú 87/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 48/2002. márc /2002. Törvény az egyes intézkedésekről az erkölcsi károkkal kapcsolatos kártérítések iránti kérelmek megoldására tárgyú 53/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 50/2002. márc /2002. Törvény a megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzéséről és büntetéséről szóló 137/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 42/2002. febr /2002. Törvény a szállításokról szóló 19/1997. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 94/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 49/2002. márc /2002. Törvény a Románia Hadseregének átszervezési folyamata következtében június december 31. közötti időszakban hatályba lépő szervezési jegyzék tárgyát képező, a Nemzetvédelmi Minisztérium struktúráiba tartozó egyes tisztségeknek megfelelő zsoldokra vonatkozó rangsorolási kulcsszámok megállapításáról szóló 91/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 41/2002. febr. 26.

9 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. 9 55/2002. Törvény a Duna Fekete-tenger csatorna és a Poarta Albă Midia Năvodari csatorna hajózási rendszeréről szóló 79/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 41/2002. febr /2002. Törvény a magánvállalkozók ösztönzéséről kis és közepes vállalatok létesítésére tárgyú 133/1999. számú törvény kiegészítéséről szóló 64/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 41/2002. febr /2002. Törvény az élelmiszerek termelésének, forgalmának és kereskedelmi forgalmazásának szabályozásáról szóló 97/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 54/2002. márc /2002. Törvény a magánszektor kiigazítására vonatkozó programban (PSAL) foglalt gazdasági társaságok által bírlalt, operacionálisan lezárt aktívák eladási eljárásának felfüggesztéséről szóló 86/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 39/2002. febr /2002. Törvény a gazdasági-pénzügyi fegyelem erősítéséről és más pénzügyi jellegű rendelkezésekről szóló 79/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 38/2002. febr /2002. Törvény a kereskedelmi helyiségeken kívül megkötött szerződésekről szóló 106/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 41/2002. febr /2002. Törvény a Büntető Törvénykönyvnek a nemi élettel kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozó egyes rendelkezései módosításáról és kiegészítéséről szóló 89/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 44/2002. márc /2002. Törvény a Románia külföldi egyetemi kirendeltségeinek létesítéséről szóló 60/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 45/2002. márc /2002. Törvény a közúti különalap létesítéséről és felhasználásáról szóló 118/1996. számú törvényt módosító 35/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 53/2002. márc /2002. Törvény a gazdasági vállalkozók kötelezettségéről elektronikus adóügyi pénztárgép használatára tárgyú 28/1999. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 62/2002. márc /2002. Törvény a kereskedők és a fogyasztók között megkötött szerződések visszaéléses kikötéseiről szóló 193/2000. számú törvény módosításáról 45/2002. márc /2002. Törvény az erdészeti rendeltetésű földterületek jogi forgalmáról szóló 226/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 61/2002. márc /2002. Törvény a kőolaj és a kőolajipari termékek tartályai, szállítóvezetékei, a szivattyúállomások és a többi járulékos berendezés és felszerelés jogi helyzetének szabályozásáról szóló 15/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 45/2002. márc /2002. Törvény az egyes bankaktívák értékesítéséről szóló 51/1998. számú sürgősségi kormányrendelet szakaszát kiegészítő 120/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 45/2002. márc /2002. Törvény a gyermekvédelmi bizottság átszervezéséről szóló 123/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 45/2002. márc /2002. Törvény az állattenyésztésről 46/2002. márc /2002. Törvény a mezőgazdasági és élelmiszertermékek piacainak szervezéséről és működéséről Romániában 77/2002. ápr /2002. Törvény a vámszemélyzet alapszabályáról szóló 16/1998. számú

10 10 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. kormányrendelet jóváhagyásáról 54/2002. márc /2002. Törvény az erdészeti rendszer szabályozásáról és az országos erdőállomány ügykezeléséről szóló, újraközzétett 96/1998. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről 53/2002. márc /2002. Törvény a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerőfoglalkoztatás ösztönzéséről 78/2002. ápr /2002. Törvény a Számvevőszék szervezéséről és működéséről szóló 94/1992. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről 69/2002. ápr /2002. Törvény a kataszterről és az ingatlannyilvántartásról szóló 7/1996. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 70/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 70/2002. ápr /2002. Törvény a védelmi termelési szektor személyzetének és vagyonállagának oltalmazásáról szóló 78/1995. számú törvény 6. szakaszának módosításáról tárgyú 118/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 70/2002. ápr /2002. Törvény a turisztikai gazdasági társaságok privatizálási folyamatának gyorsításáról és befejezéséről szóló 52/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 70/2002. ápr /2002. Törvény a Román Határrendőrség szervezéséről és működéséről szóló 104/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 70/2002. ápr /2002. Törvény a tanszemélyzet alapszabályáról szóló 128/1997. számú törvény 49. szakasza (2) bekezdésének módosításáról 70/2002. ápr /2002. Törvény az állami monopólium bevezetéséről az alkohol kereskedelmi forgalmazása tekintetében tárgyú 181/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 68/2002. ápr /2002. Törvény Romániának Európa Kollégiuma igazgatótanácsában való teljes jogú részvétele és az évi tagsági díj kifizetése jóváhagyásáról 73/2002. ápr /2002. Törvény Románia csatlakozásáról a gépjárművekkel, valamint a gépjárművekre felszerelhető és/vagy a gépjárműveken használt felszerelésekkel és komponensekkel kapcsolatos világszintű műszaki szabályozások elfogadására vonatkozóan Genfben, június 25-én megkötött egyezményhez 91/2002. máj /2002. Törvény Románia csatlakozásáról az Európai Gyógyszerkönyv kidolgozásáról Strasbourgban, július 22-én elfogadott megállapodásnak a Strasbourgban, november 16-án elfogadott jegyzőkönyvéhez 72/2002. ápr /2002. Törvény az intézkedések bevezetéséről a kikötők kihasználásának megkönnyítésére tárgyú 131/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 79/2002. ápr /2002. Törvény a Számvevőszék szervezéséről és működéséről szóló 94/1992. számú törvény 17. szakaszát kiegészítő 101/2001. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 86/2002. máj /2002. Törvény a Számvevőszék szervezéséről és működéséről szóló 94/1992. számú törvény 116. szakaszát kiegészítő 78/2001. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 86/2002. máj /2002. Törvény a Hargita megyei Kozmás község létesítéséről 79/2002. ápr /2002. Törvény a Hargita megyei Csíkmadaras község létesítéséről 80/2002. ápr /2002. Törvény az Arad megyei Bél községhez tartozó Bélmocsolya falu elnevezésének megváltoztatásáról 80/2002. ápr /2002. Törvény az Országos Közigazgatási Intézet létesítéséről és szervezéséről szóló 81/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 80/2002. ápr. 24.

11 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám /2002. Törvény a költségvetési követelések végrehajtásáról szóló 11/1996. számú kormányrendeletet módosító 26/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 81/2002. ápr /2002. Törvény a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, július 17-én elfogadott Alapszabályának ratifikálásáról 97/2002. máj /2002. Törvény a 84/1995. számú tanügyi törvény 166. szakaszának módosításáról és kiegészítéséről szóló 30/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 81/2002. ápr /2002. Törvény az évben veszteséges, többségében állami tőkével működő gazdasági társaságok évi bevételi és kiadási költségvetésében előirányzott fizetésalap megállapításáról szóló 56/1999. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 81/2002. ápr /2002. Törvény a Krakkóban, december 21-én aláírt közép-európai szabadkereskedelmi egyezmény (CEFTA) Bukarestben, november 16-án aláírt 10. számú kiegészítő jegyzőkönyvének ratifikálásáról 89/2002. máj /2002. Törvény a társadalmi marginalizálás megelőzéséről és leküzdéséről 89/2002. máj /2002. Törvény az érdemjuttatás bevezetéséről 81/2002. ápr /2002. Törvény az energia hatékony felhasználásáról szóló 199/2000. számú törvényt módosító 78/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 91/2002. máj /2002. Törvény az irodalmi, a filmművészeti, a színházi, a zenei, a folklór- és a képzőművészeti bélyegről szóló 35/1994. számú törvényt módosító és kiegészítő 123/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 87/2002. máj /2002. Törvény a Románia Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a kábítószerekkel és más kábítószer hatású anyagokkal való törvényellenes kereskedelemnek és azok túlzott fogyasztásának és más súlyos bűncselekményeknek a leküzdése terén való együttműködésről Jeruzsálemben, július 17-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 76/2002. ápr /2002. Törvény a Románia Kormánya és Moldovai Köztársaság Kormánya között az idegenek visszafogadásáról Bukarestben, július 27-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 86/2002. máj /2002. Törvény a bűnözők társadalmi újrabeilleszkedését és a szabadságvesztéssel nem járó büntetések végrehajtásának felügyeletét célzó szolgálatok szervezéséről és működéséről szóló 92/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 80/2002. ápr /2002. Törvény a mezőgazdaság- és vidékfejlesztési speciális előcsatlakozási eszköz műszaki és pénzügyi életbe ültetését célzó SAPARD Ügynökség létesítéséről, szervezéséről és működéséről szóló 142/2000. számú sürgősségi kormányrendelet 1. szakaszát módosító 140/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 87/2002. máj /2002. Törvény a belső könyvvizsgálatról és a megelőző pénzügyi ellenőrzésről szóló 119/1999. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 72/2001. számú kormányrendelet elutasításáról 126/2002. júl /2002. Törvény a pénzügyi audit tevékenységről szóló 75/1999. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 92/2002. máj /2002. Törvény az egyes intézkedések bevezetéséről az alkoholt, szeszes italokat és természetes szeszes italokat belföldön termelő vagy importáló gazdasági vállalkozóknak az állami költségvetés, az állami társadalombiztosítási költségvetés és a különalapok iránti kötelezettségei kifizetésére való ösztön-

12 12 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. zésére tárgyú 164/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 89/2002. máj /2002. Törvény a sajátos intézkedésekről a közúti különalap erőforrásainak biztosítására és az alap költségvetési követeléseinek kényszervégrehajtására tárgyú 14/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 81/2002. ápr /2002. Törvény intézkedésekről a privatizáció gyorsítására 82/2002. ápr /2002. Törvény a helységek köztisztasági szolgálatairól szóló 87/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 94/2002. máj /2002. Törvény a belső könyvvizsgálatról és a megelőző pénzügyi ellenőrzésről szóló 119/1999. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 85/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 130/2002. júl /2002. Törvény a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről Genfben, március 6-án elfogadott megállapodás egyes módosításainak elfogadásáról 115/2002. jún /2002. Törvény a Pénzügyminisztérium szerveinek ellenőrzési vagy adókivetési okmányaival megállapított és kivetett összegek elleni kifogások, keresetek és panaszok megoldásáról szóló 105/1997. számú törvény 3. szakasza 1. bekezdésének a módosításáról tárgyú 13/1999. számú kormányrendelet elutasításáról 94/2002. máj /2002. Törvény a megyei és Bukarest municípiumi ifjúsági alapítványok és az Országos Ifjúsági Alapítvány jogi rendszeréről 107/2002. jún /2002. Törvény a korrupcióra vonatkozóan Strasbourgban, november 4-én elfogadott polgári megállapodás ratifikálásáról 104/2002. jún /2002. Törvény a törvényes higiéniai és közegészségügyi szabályok elleni kihágások megállapításáról és büntetéséről szóló 98/1994. számú törvényt módosító 103/2000. számő kormányrendelet elutasításáról 149/2002. aug /2002. Törvény a belső könyvvizsgálatról és a megelőző pénzügyi ellenőrzésről szóló 119/1999. számú kormányrendelet 7. szakasza (3) bekezdése a) pontjának módosításáról tárgyú 46/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 130/2002. júl /2002. Törvény a közstatisztika szervezéséről szóló 9/1992. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 83/1999. számú kormányrendelet elutasításáról 141/2002. júl /2002. Törvény az igazságügyi és a nem igazságügyi műszaki szakvéleményezés megszervezéséről szóló 2/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 100/2002. máj /2002. Törvény a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló 68/1992. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről, a Románia elnökének megválasztásáról szóló 69/1992. számú törvény módosításáról és a helyi választásokról szóló 70/1991. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 63/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 99/2002. máj /2002. Törvény a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló 68/1992. számú törvény és a Románia elnökének megválasztásáról szóló 69/1992. számú törvényt módosító 129/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 99/2002. máj /2002. Törvény a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló 68/1992. számú törvény és a Románia elnökének megválasztásáról szóló 69/1992. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 140/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 99/2002. máj /2002. Törvény a helyi választásokról szóló 70/1991. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 28/2000. számú sürgősségi

13 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. 13 kormányrendelet jóváhagyásáról 99/2002. máj /2002. Törvény a postai szolgáltatásokról szóló 83/1996. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 116/1999. számú kormányrendelet elutasításáról 99/2002. máj /2002. Törvény a bíróságitól eltérő bélyegilletékekről szóló 117/1999. számú törvény 5. szakasza (1) bekezdése a) pontjának módosításáról 99/2002. máj /2002. Törvény az agrárvállalkozásokról szóló 108/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 100/2002. máj /2002. Törvény a háborús veteránokról, valamint a hadirokkantak és a hadiözvegyek egyes járandóságairól szóló 44/1994. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről 105/2002. jún /2002. Törvény a Büntető Törvénykönyv, a Büntetőeljárási Törvénykönyv és egyes különtörvények módosításáról és kiegészítéséről 102/2002. jún /2002. Törvény a helyi választásokról szóló 70/1991. számú törvény 28. szakaszának módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 72/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 100/2002. máj /2002. Törvény a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló 68/1992. számú törvény 5. szakaszának kiegészítéséről tárgyú 165/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 100/2002. máj /2002. Törvény a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló 68/1992. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 212/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 101/2002. máj /2002. Törvény a szenátorok és a képviselők juttatásairól és többi járandóságairól, valamint Románia Parlamentje apparátusa személyzetének a fizetéséről szóló, újraközzétett 53/1991. számú törvény 21. szakasza (7) bekezdésének módosításáról 101/2002. máj /2002. Törvény a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló 68/1992. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről és a Románia Elnökének megválasztásáról szóló 69/1992. számú törvény módosításáról tárgyú 154/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 102/2002. jún /2002. Törvény az egyes olyan ingatlan javak visszaadásáról, amelyek a romániai nemzeti kisebbségek közösségeinek (szervezeteinek, vallásfelekezeteinek) a tulajdonában voltak tárgyú 112/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 101/2002. máj /2002. Törvény az Európai Unió tagállamaiba és más államokba való belépés feltételeinek a román állampolgárok általi teljesítéséről az országból való kilépésükkor tárgyú 144/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 101/2002. máj /2002. Törvény a vallásfelekezetek általános rendszeréről szóló 177/1948. számú törvényerejű rendelet 7 1. szakaszának hatályon kívül helyezéséről 101/2002. máj /2002. Törvény a romániai zsidó közösségek tulajdonában volt egyes ingatlan javaknak a visszaadásáról szóló 21/1997. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról tárgyú 111/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 101/2002. máj /2002. Törvény a kihágások jogi rendszeréről szóló 2/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 104/2002. jún /2002. Törvény a Nép Ügyvédje intézmény szervezéséről és működéséről szóló 35/1997. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről 104/2002. jún. 5.

14 14 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. 182/2002. Törvény az osztályozott információk oltalmazásáról 103/2002. jún /2002. Törvény a közúti különalap létesítéséről és felhasználásáról szóló 118/1996. számú törvény 4. szakaszát kiegészítő 160/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 107/2002. jún /2002. Törvény az ügyészek által alkalmazott adminisztratív jellegű pénzbírságokból bevételezett összegek rendeltetéséről szóló 67/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 107/2002. jún /2002. Törvény a Románia Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés, a terrorizmus és más bűncselekménykategóriák leküzdését célzó együttműködésre vonatkozóan Varsóban, július 11-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 111/2002. jún /2002. Törvény az utak rendszeréről szóló 43/1997. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 132/2000. számú kormányrendelet elutasításáról 164/2002. szept /2002. Törvény a nyilvános állatkertekről és akváriumokról 112/2002. jún /2002. Törvény a 48/1992. számú audiovizuális törvény 43. szakasza (1) bekezdésének a módosításáról szóló 193/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 105/2002. jún /2002. Törvény a garantált minimális jövedelemről szóló 416/2001. számú törvény kiegészítéséről tárgyú 6/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 105/2002. jún /2002. Törvény az adóügyi tanácsadási tevékenység szervezéséről és gyakorlásáról szóló 71/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 108/2002. jún /2002. Törvény a művelődés és művészet, vallásügy, filmművészet és szerzői jog területére vonatkozó egyes intézkedésekről szóló 9/2001. számú sürgősségi kormányrendelet 2. szakaszának a módosításáról 105/2002. jún /2002. Törvény a hitelszövetkezeti szervezetekről szóló 97/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 115/2002. jún /2002. Törvény a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségről 119/2002. jún /2002. Törvény a találmányi szabadalmakról szóló 64/1991. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről 124/2002. júl /2002. Törvény a járandóságok nyújtásáról az igazságügyből az évek időszakában politikai okokból eltávolított magisztrátusoknak tárgyú 51/1993. számú törvény 1. szakasza (1) bekezdésének módosításáról szóló 60/1998. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 111/2002. jún /2002. Törvény a Konkurrencia Hivatal véleményezésével megállapított, szabályozott árak és díjak rendszeréről szóló 36/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 109/2002. jún /2002. Törvény a jövedelemadóról szóló 73/1999. számú kormányrendelet elutasításáról 109/2002. jún /2002. Törvény a jövedelemadóról szóló 73/1999. számú kormányrendelet 59. szakaszát módosító 77/2001. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 109/2002. jún /2002. Törvény a jövedelemadóról szóló 73/1999. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 87/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 109/2002. jún /2002. Törvény a jövedelemadóról szóló 73/1999. számú kormányrendelet 6. szakaszát kiegészítő 94/2001. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 109/2002. jún /2002. Törvény a jövedelemadóról szóló 73/1999. számú kormányrendelet 32.

15 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. 15 szakaszát módosító 235/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 109/2002. jún /2002. Törvény a költségvetési követelések végrehajtásáról szóló 11/1996. számú kormányrendelet 82. szakaszát módosító 222/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 111/2002. jún /2002. Törvény a közbeszerzésekről szóló 60/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 118/2002. jún /2002. Törvény a szerzői jog és az összefüggő jogok jogi keretének kiegészítéséről az audio és video, illetve a számítógépes programok területén való kalózkodás leküzdésére irányuló intézkedések elfogadásával tárgyú 124/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 138/2002. júl /2002. Törvény a korszerű biotechnológiai technikákkal genetikailag módosított szervezetek és az ezekből származó termékek előállításának, kipróbálásának, felhasználásának és kereskedelmi forgalmazásának rendszeréről szóló 49/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 123/2002. júl /2002. Törvény az állam köz- vagy magánvagyonát képező, mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket ügykezelő gazdasági társaságok privatizációjáról és az Állami Földbirtokok Ügynökségének létesítéséről szóló 268/2001. számú törvény 6. szakaszának kiegészítéséről tárgyú 1/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 111/2002. jún /2002. Törvény a helyi közigazgatásról szóló 215/2001. számú törvény 103. szakasza (1) bekezdésének módosításáról 108/2002. jún /2002. Törvény a politikai pártokról szóló 27/1996. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről 108/2002. jún /2002. Törvény a Román Rendőrség szervezéséről és működéséről 125/2002. júl /2002. Törvény az állampolgárságról szóló, újraközzétett 21/1991. számú törvény 35. szakasza előírásai alkalmazásának felfüggesztéséről tárgyú 167/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 112/2002. jún /2002. Törvény a Románia Elnökének alárendelt szolgálatokról szóló 47/1994. számú törvényt módosító és kiegészítő 176/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 112/2002. jún /2002. Törvény a hatósági adóügyi nyilvántartás megszervezéséről és működéséről szóló 75/2001. számú kormányrendelet 13. szakaszát módosító 190/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 112/2002. jún /2002. Törvény a Nyugati Havasok lakosainak egyes gazdasági jogaiba való visszahelyezéséről szóló 33/1996. számú törvény 12. szakaszának módosításáról 114/2002. jún /2002. Törvény a kérelemmegoldási tevékenység szabályozásáról szóló 27/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 114/2002. jún /2002. Törvény a tulajdonosi társulások szervezéséről és működéséről szóló 85/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 114/2002. jún /2002. Törvény a romániai vasúti szállításról és a Román Vasúti Társaság átszervezéséről szóló 12/1998. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 182/1999. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 114/2002. jún /2002. Törvény az állami katonai nyugdíjakról szóló 164/2001. számú törvény módosításáról tárgyú 166/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 117/2002. jún. 20.

16 16 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 122/2002. szám. 243/2002. Törvény a Románia államhatáráról szóló 105/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 115/2002. jún /2002. Törvény a szőlőről és a borról a szőlő- és borpiac közös szervezési rendszerében 142/2002. júl /2002. Törvény a megfelelőség értékelésével kapcsolatos akkreditálásról és infrastruktúráról szóló 38/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 128/2002. júl /2002. Törvény az 58/1998. számú bankügyi törvény módosításáról szóló 24/1999. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 117/2002. jún /2002. Törvény a közhatóságok és intézmények egyes költségnormatívumainak megállapításáról szóló 80/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 117/2002. jún /2002. Törvény az állami tartalékokról szóló, újraközzétett 82/1992. számú törvény módosításáról tárgyú 99/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 117/2002. jún /2002. Törvény az állami katonai nyugdíjakról szóló 164/2001. számú törvény 79. szakasza alkalmazásának felfüggesztéséről tárgyú 85/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 117/2002. jún /2002. Törvény a román állampolgárok vagy a romániai lakhelyű, állampolgárság nélküli személyek által az ország területén kívül elkövetett egyes cselekmények büntetéséről szóló 112/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 117/2002. jún /2002. Törvény a miniszteri felelősségről szóló 115/1999. számú törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről 123/2002. júl /2002. Törvény az állam köz- vagy magánbirtokához tartozó mezőgazdasági földterületeket adminisztráló, egészében vagy többségében állami tőkével működő gazdasági társaságok privatizációs vonzerejének növelését célzó intézkedésekről 108/2002. jún /2002. Törvény a Brassó megyei Újsinka község megalakulásáról 118/2002. jún /2002. Törvény a törvénykönyveknek és egyéb komplex törvényeknek kizárólag az Igazságügyi Minisztérium általi hivatalos kiadásban való közzétételéről szóló 7/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 118/2002. jún /2002. Törvény a Románia és az Amerikai Egyesült Államok között az Amerikai Egyesült Államok Romániában állomásozó haderőinek státusáról Washingtonban, október 30-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 138/2002. júl /2002. Törvény a nemesfémek rendszeréről Romániában tárgyú 190/2000. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról 129/2002. júl /2002. Törvény a hitelszövetkezeti szervezetekről szóló 97/2000. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 272/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról 131/2002. júl /2002. Törvény a bűncselekmények következtében keletkezett dolgok mosásáról, felfedéséről, lefoglalásáról és elkobzásáról Strasbourgban, november 8-án aláírt európai megállapodás ratifikálásáról 133/2002. júl /2002. Törvény a Romániába menekültek státusáról és rendszeréről szóló 102/2000. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 13/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 147/2002. aug /2002. Törvény a vetőmagvak és az ültetőanyagok termesztéséről, feldolgozásáról, minőségük ellenőrzéséről és igazolásáról, valamint a növényfajták bejegyzéséről 147/2002. aug /2002. Törvény a háborús áldozatok oltalmazására vonatkozó augusztus 12-i négy genfi megállapodással kapcsolatban Románia által

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 172.(XVI) évfolyam 144. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. június 30., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó

T Á R G Y M U T A T Ó T Á R G Y M U T A T Ó Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 2004. évi lapszámaiban megjelent jogszabályokról T Ö R V É N Y E K 485/2003. Törvény az 58/1998. számú bankügyi törvény módosításáról

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII) évfolyam 148. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. december 22., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 272. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. december 30., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 237. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. december 24., szerda ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK Oldal

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó

T Á R G Y M U T A T Ó T Á R G Y M U T A T Ó Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 1998. évi lapszámaiban megjelent jogszabályokról TÖRVÉNYEK 1. Törvény a Külügyi Hírszerző Szolgálat szervezéséről és működéséről

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 93. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. december 21., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII) évfolyam 105. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. június 30., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó

T Á R G Y M U T A T Ó T Á R G Y M U T A T Ó Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 2006. évi lapszámaiban megjelent jogszabályokról T Ö R V É N Y E K 335/2005. Törvény az országos közúti szállítást végző gépjárművezetők

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó

T Á R G Y M U T A T Ó T Á R G Y M U T A T Ó Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 1997. évi lapszámaiban megjelent jogszabályokról TÖRVÉNYEK 1. - Törvény a bérek és egyéb fizetési járandóságok címén kifizetett

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó

T Á R G Y M U T A T Ó T Á R G Y M U T A T Ó Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 2001. évi lapszámaiban megjelent jogszabályokról T Ö R V É N Y E K A jogszabály száma és címe A közlöny száma és kelte 214/2000.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 43. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. június 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 172.(XVI.) évfolyam 124. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2004. június 30., szerda ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó

T Á R G Y M U T A T Ó 1 T Á R G Y M U T A T Ó Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 1996. évi lapszámaiban megjelent jogszabályokról TÖRVÉNYEK 1. Törvény az "1989 Decemberi Román Forradalom Győzelme" érdemrend

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó

T Á R G Y M U T A T Ó T Á R G Y M U T A T Ó Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 2000. évi lapszámaiban megjelent jogszabályokról T Ö R V É N Y E K 187/1999. Törvény a szekuritáté politikai rendőrségként való

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó

T Á R G Y M U T A T Ó T Á R G Y M U T A T Ó Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 2005. évi lapszámaiban megjelent jogszabályokról T Ö R V É N Y E K 379/2004. Törvény a kozmetikai cikkekről szóló 178/2000. számú

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 172.(XVI) évfolyam 246. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2004. december 31., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á

Részletesebben

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2 4.2.6. Táblázat / 1. 1. 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 2.

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 176. (XX) évfolyam 51. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2008. június 30., hétfő ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján.

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján. A 2016. évi szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai, európai közösségi és külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke 1 Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2016. januári csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek). *jelöltek

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

Változások a Iránnal kapcsolatos az export engedélyezési eljárásban Bittman Tamás

Változások a Iránnal kapcsolatos az export engedélyezési eljárásban Bittman Tamás Változások a Iránnal kapcsolatos az export engedélyezési eljárásban Bittman Tamás Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Változások a Iránnal kapcsolatos az

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 119. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. május 31., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban dr. Stefán László Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László igazgató Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Változások a Iránnal kapcsolatos

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Jogharmonizációs melléklet. I. Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

Jogharmonizációs melléklet. I. Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg: 3. melléklet a /2007 (.) Korm. rendelethez Jogharmonizációs melléklet I. Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg: 1. Az Európai Parlament és

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/BA/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2014. januárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek).

Részletesebben

A 2013. szeptember 2-án hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A 2013. szeptember 2-án hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2013. szeptember 2-án hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 3/1992. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről Mód.: 4/1993. Legf. Ü. ut. 3/1994.

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: JEGYZŐKÖNYV, II. MELLÉKLET JOGI

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2015/69. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról

2015/69. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról KOVÁSZNA 2015/69. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról Kovászna Város Helyi Tanácsa 2015. november 5-i rendkívüli ülésén, melyen részt vett a tisztségben lévő helyi tanácsosok többsége (14), ami

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS

ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS 227/2010-es számú HATÁROZAT Hargita megye 2010-es évi, jövedelmi és kiadási költségvetésének kiigazításáról és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

Közszolgálati karrier-utak Romániában

Közszolgálati karrier-utak Romániában HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia Budapest, 2014. december 2. Közszolgálati karrier-utak Romániában Dr. Kerekes Kinga Egyetemi adjunktus,

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, I. MELLÉKLET

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 136. állvány, 1-8. polc C/ Polgári kori iratok 1899-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1899-1944 0,25 fm b/ Elöljárósági iratok 1926-1944 2,46 fm c/ Községi bíráskodás

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

TÖRVÉNY SZÉKELYFÖLD KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL

TÖRVÉNY SZÉKELYFÖLD KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL TÖRVÉNY SZÉKELYFÖLD KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL Tervezet Preambulum Tekintettel Székelyföld települési és megyei önkormányzatainak a székelyföldi társadalom nevében megfogalmazott, a Székelyföld

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 177. (XXI) évfolyam 57. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, ELNÖKI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2009. június 4., csütörtök

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

TERVEZETT NAPIREND Ülés: AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) ÜLÉSE Időpont: szeptember 15., péntek (10.15) I.

TERVEZETT NAPIREND Ülés: AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) ÜLÉSE Időpont: szeptember 15., péntek (10.15) I. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. szeptember 13. (OR. en) 12675/06 OJ/CRP1 30 TERVEZETT NAPIREND Ülés: AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2152. ÜLÉSE Időpont: 2006. szeptember 15., péntek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 2., péntek 112. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXIV. törvény A közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról 21762 213/2010.

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó juttatásai 3 5 4 7 3 2 2 5 4 6 3 4 2 8 2 Hmvhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2 3 4 5 6 7 8 9 I. TELJES

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 14/2013. (XI.

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet 20/2004 (X 28) KvVM rendelet a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki

Részletesebben

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950 18871950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 57. polc C) Polgári kori iratok 18871944 (1948) a) Képviselőtestületi iratok 19191931 0,07 fm b) Elöljárósági közigazgatási iratok 18871944

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Jogviszony jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. szabályairól szóló

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2014/ számú HATÁROZAT

2014/ számú HATÁROZAT ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 2014/ számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2014-es évi költségvetésének jóváhagyásáról, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési

Részletesebben