ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 142. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK június 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M U T A T Ó a Románia HLYDWDORV. ]O Q\HPDJ\DUQ\HOY NLDGiVD 2001-HVpYIRO\DPiQDNHOV IHOpEHQPHJMHOHQWMRJV]DEiO\RNUyO Törvények Dekrétumok Románia Parlamentjének határozatai $.psylvho Ki]KDWiUR]DWDL A Szenátus határozatai UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHN-30 Kormányhatározatok A központi közigazgatási szakszervek aktusai Románia Nemzeti Bankjának aktusai A Romániai Ügyvédek Szövetségének aktusai Újraközzétételek... 40

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. T Ö R V É N Y E K 214/2000. Törvény a Románia Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között Bukarestben, október 11-pQ DOitUW JD]GDViJL pv P V]DNL HJ\ WWP N GpVLHJ\H]PpQ\UDWLILNiOiViUyO 1/2001. jan / UYpQ\ D GRKiQ\WHUPpNHN HO DGyWHUPHNEHQ YDOó reklámozásának és a NLVNRU~DN V]iPiUD W UWpQ HODGiViQDN EHWLOWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWV]DNDV]DEHNH]GpVpQHNPyGRVtWiViUyO 3/2001. jan /2000. Törvény a Románia Kormánya és a Globális Környezeti Könnyítést %HYH]HW hj\q NVpJ QHYpEHQ HOMiUy 1HP]HWN ]L ÒMMipStWpVL pv)hmohv]wpvl Bank között Washingtonban, február 9-én és Bukarestben, február 23-án aláírt levéllel megvalósított egyezményt jóváhagyó 107/2000. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJyásáról 3/2001. jan /2000. Törvény a Románia, a Pénzügyminisztérum által képviselve, és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank között a bányalezárási és V]RFLiOLV NLKDWiVHQ\KtWpVL WHUYH]HW WHNLQWHWpEHQ HV]N ]OHQG PLOOLy USA-dollár puwpn M YHQG N OFV QE O 86$-GROOiU puwpn HO OHJ nyújtására vonatkozóan aláírt egyezmény-levél ratifikálásáról szóló V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 5/2001. jan / UYpQ\ D KDWiURNDW iwops Yt]IRO\iVok és a nemzetközi tavak oltalmazására és használatára vonatkozóan Helsinkiben, március 17-pQHOIRJDGRWWPHJiOODSRGiVWNLHJpV]tW DYt]pVD]HJpV]VpJWHNLQWHWpEHQ Londonban, június 17-pQ DOitUW MHJ\] N Q\Y UDWLILNiOiViUyO V]yOy 95/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 3/2001. jan / UYpQ\ D 5RPiQLDL (XUySDL,QWp]HW OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKagyásáról 3/2001. jan /2000. Törvény a Romániának az EXPO 2000 Ember-Természet-Technológia FtP pyl +DQQRYHUL YLOiJNLiOOtWiVRQ YDOy UpV]YpWHOH HO NpV]tWpVpUH UHQGHOWHWHWW D] ioodpnlqfvwiu iowdoiqrv IRO\yV]iPOiMiQ OHY diszponibilitásokból származó kölcsön folyósítását jóváhagyó 37/2000. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 3/2001. jan / UYpQ\ D] J\YpGL KLYDWiV J\DNRUOiViQDN PHJV]HUYH]pVpU O pv gyakorlásáról szóló 51/1995. számú törvény módosításáról és klhjpv]twpvpu O 6/2001. jan /2000. Törvény az illetmények nyújtásáról a Román Akadémia tagjainak tárgyú V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iW PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 6/2001. jan /2000. Törvény az illetmények nyújtásáról a Román Akadémia tagjainak tárgyú V]iP~ W UYpQ\ HO tuivdlw PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 2/2001. jan. 4. 1/ UYpQ\ D] ioodpn ]L N RODM- és földgázszállítási rendszerek létesítésének intézményes kerete tekintetében Kijevben, július 22-én aláírt keretegyezmény ratifikálásáról szóló 67/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 31/2001. febr. 16.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. 3 2/2001. Törvény a vallásfelekezetek kizárólagos jogáról kegytárgyak készítéséhez WiUJ\~ V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 31/2001. febr /2001. Törvény az Egyesült Nemzetek klímaváltozásokról szóló keretmegállapodásának a Kyotoban, december 11-én elfogadott MHJ\] N Q\YHUDWLILNiOiViUyO 44/2001. márc / UYpQ\ D 5RPiQLD iowdo D IUDQFLDRUV]iJL SiUL]VL V]pNKHO\ D +LGHJ 1HP]HWN ]L,QWp]HWH NHUHWpEHQ WDJL PLQ VpJEHQ NLIHMWHWW WHYpNHQ\VpJ ~MUDIHOYpWHOpU O pv D] pyl WDJViJL GtM NLIL]HWpVpQHN HQJHGpO\H]pVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 38/2001. febr /2001. Törvény a román diaszpórának rendeltetett egyes kiadványok illetékmentes HON OGpVpU O 38/2001. febr / UYpQ\ D 1HP]HWYpGHOPL 0LQLV]WpULXPQDN Q\~MWDQGy HJ\HV N RODMLSDUL termékeknek az állami tartalékokból való ingyenes végleges kivonása MyYiKDJ\iViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 40/2001. márc. 5. 7/2001. Törvény a Nemzetvédelmi Minisztériumnak a Katonai Sport Nemzetközi 7DQiFViKR] WDJL PLQ VpJEHQ YDOy FVDWODNR]iViUyO pv D] pyl WDJViJL GtM NLIL]HWpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 40/2001. márc. 5. 8/2001. Törvény a könnyítések nyújtásáról a villanyenergia-, a gázolaj- és a I OGJi]IRJ\DV]WiV NLIL]HWpVH WHNLQWHWpEHQ D] pyl PH] JD]GDViJL WHUPHOpV V]W Q]pVH pughnpehq WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 43/2001. márc. 9. 9/2001. Törvény az ózonrpwhjhw NLPHUtW DQ\DJRNNDO NDSFVRODWRV 0RQWUHiOL -HJ\] N Q\YQHN.RSSHQKiJiEDQ QRYHPEHU -én elfogadott módosítása elfogadásáról szóló 24/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 43/2001. márc /2001. Törvény az március 6 és GHFHPEHU N ] WWL LG V]DNEDQ YLVV]DpOpVVHOiWYHWWHJ\HVLQJDWODQRNMRJLUHQGV]HUpU O 39/2001. márc /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Macedon Kormány között a Q YpQ\YpGHOHP pv NDUDQWpQ WHUpQ YDOy HJ\ WWP N GpVU O %XNDUHVWEHQ június 30-án aláírt megállapodás ratifikálásáról 48/2001. márc /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság.RUPiQ\D N ] WW D EHUXKi]iVRN N OFV Q V HO PR]GtWiViUyO pv oltalmazásáról Bukarestben, január 23-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 48/2001. márc /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Macedon Kormány között az ioodwhjpv]vpj J\L WHU OHWHQ YDOy HJ\ WWP N GpVU O %XNDUHVWEHQ június 30-án aláírt megállapodás ratifikálásáról 48/2001. márc /2001. Törvény a nemzetközi légi szállításokra vonatkozó bizonyos szabályok HJ\VpJHVtWpVpU O 0RQWUHiOEDQ PiMXV -án elfogadott megállapodás ratifikálásáról szóló 107/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 52/2001. márc / UYpQ\ D] LSDUL UDM]RN pv PLQWiN QHP]HWN ]L EHMHJ\]pVpU O V]yOy KiJDL megegyezésnek az július 2-án elfogadott genfi okmánya ratifikálásáról 53/2001. márc. 23.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. 16/ UYpQ\ D N RODMKDMyN HVHWpEHQ D IHQpNV~O\ HON O QtWHWW PpUpVpUH vondwnr]ydq D 1HP]HWN ]L 7HQJHUpV]HWL 6]HUYH]HW. ]J\ OpVHiOWDO november 4-én elfogadott A.747 (18) döntés elfogadásáról szóló 76/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 52/2001. márc /2001. Törvény az emberi jogoknak és az emberi lény méltóságának a biológiai és orvostudományi alkalmazásokkal szembeni oltalmazásáról szóló európai megállapodásnak, az emberi jogokról és a biomedicináról Oviedoban, április 4-én aláírt megállapodásnak és az emberi jogoknak és az emberi lény méltóságának a biológiai és orvostudományi alkalmazásokkal szembeni ROWDOPD]iViUyO V]yOy HXUySDL PHJiOODSRGiVW NLHJpV]tW D] HPEHUL OpQ\ klónozásának betiltására vonatkozóan Párizsban, január 12-én aláírt MHJ\] N Q\YQHNDUDWLILNiOiViUyO 53/2001. márc /2001. Törvény az emberi élet oltalmazásáról a tengeren tárgyú, Londonban november 1-jén megkötött évi nemzetközi megállapodás egyes kiegészítéseinek elfogadásáról szóló 127/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 49/2001. márc /2001. Törvény a kereskedelmi hajók fedélzetével kapcsolatos minimális standardokról szóló 147/1976. számú megállapodás és az évi MHJ\] N Q\YH UDWLILNiOiViUyO V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 52/2001. márc /2001. Törvény a navigátorok képesítési szabványaira, a V]DEDGDOPD]iVXNUDDWWHV]WiOiVXNUD pv D] UV]ROJiODWUD vonatkozóan Londonban, július 7-én elfogadott nemzetközi megállapodás (STCW 1978) mellékletei kiegészítésének és a felkészítési, V]DEDGDOPD]iVLDWWHV]WiOiVLLOOHWYH UV]ROJiODWLNyGH[QHN67&:NyGH[D] elfogadásáról amelyeket a megállapodás részes feleinek július 7-i londoni konferenciája záróokmányával fogadtak el -, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottságának döntéseivel elfogadott utólagos módosítások elfogadásáról szóló 122/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 49/2001. márc /2001. Törvény a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) Alapszabályának az Ügynökség Általános Konferenciája által a 43. ülésszakon, október 1-jén elfogadott módosításai elfogadásáról 54/2001. márc / UYpQ\ D KDWiURNDW W~OOpS N UQ\H]HWL NLKDWiVRN IHOPpUpVpYHO kapcsolatban Espooban, február 25-én elfogadott megállapodás ratifikálásáról 54/2001. márc /2001. Törvény az emberi élet tengeren való oltalmazásáról Londonban, november 1-jén megkötött évi nemzetközi megállapodás, a rakodóvágányokra vonatkozóan Londonban, április 5-én megkötött évi nemzetközi megállapodás és a hajók általi szennyezés PHJHO ]pvpu O V]yOy D /RQGRQEDQ IHEUXiU -én megkötött MHJ\] N Q\YYHO PyGRVtWRWW pyl QHP]HWN ]L PHJiOODSRGiV HJ\HV MHJ\] N Q\YHLKH] YDOy FVDWODNR]iVUyO pv HJ\HV PyGRVtWiVDLQDN elfogadásáról szóló 53/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 52/2001. márc /2001. Törvény a 67/1 V]iP~ V] O - pv ERUW UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW 34/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 55/2001. márc. 27.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. 5 25/2001. Törvény egyes pénzügyi támogatási formák megállapításáról a Kovásznai és Hargitai Ortodox Püspökség keretebeli kis j YHGHOP YDJ\ M YHGHOHP nélküli vallásfelekezeti egységek számára tárgyú 203/1999. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 55/2001. márc / UYpQ\ D %HO J\PLQLV]WpULXP pv D 5RPiQ +tuv]hu] 6]ROJiODW ellátmányozása céljából az 1999pYEHQOHV]HU] G WWMDYDNpVV]ROJiOWDWiVRN LPSRUWMiQDNKR]]iDGRWWpUWpNDGyDOyOLPHQWHVtWpVpU OV]yOyV]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 60/2001. ápr / UYpQ\D. O J\L+tUV]HU] 6]ROJiODWHOOiWPiQ\R]iViUDUHQGHOWHtett hadtechnikai importtermékek hozzáadott értékadó alóli mentesítésének jóváha- J\iViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 55/2001. márc / UYpQ\ D 1HP]HWYpGHOPL 0LQLV]WpULXP iowdo DGPLQLV]WUiOW P N GpVE O NLYRQW MDYDN puwpnhvtwpvpu O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 59/2001. ápr /2001. Törvény a védelmi termelési szektorbeli személyzet szociális ROWDOPD]iViYDO NDSFVRODWRV HJ\HV LQWp]NHGpVHNU O V]yOy V]iP~ s UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 60/2001. ápr /2001. Törvény a gazdasági társaságok privatizálásáról szóló 88/1997. számú V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]iQDN EHNH]GpVpW NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDsításáról 63/2001. ápr / UYpQ\ D PLQLV]WHUL IHOHO VVpJU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\W NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 63/2001. ápr /2001. Törvény a Polgári Eljárási Törvénykönyv módosításáuyopvnlhjpv]twpvpu O V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW,;V]DNDV]iWPyGRVtWy pv D 3ROJiUL (OMiUiVL 7 UYpQ\N Q\Y PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O V]yOy V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWKDWiO\RQNtY OKHO\H] V]iP~ V UJ VVpJLNRUPányrendelet jóváhagyásáról 63/2001. ápr /2001. Törvény a Krakkóban, december 21-én aláírt Közép-Európai Szabadkereskedelmi Egyezmény (CEFTA) kiegészítésére Varsóban, november 15-pQDOitUWV]iP~MHJ\] N Q\YUDWLILNiOiViUyOV]yOy267/2000. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 66/2001. ápr /2001. Törvény az egyrészt Románia, másrészt az Európai Közösségek és ezek WDJiOODPDLN ] WWLWiUVXOiVWEHYH]HW HXUySDLHJ\H]PpQ\PHOOpNOHWpWNpSH] V]iP~ MHJ\] N Q\YQHk a származó termékek fogalom meghatározása pv D] DGPLQLV]WUDWtY HJ\ WWP N GpVL PyGV]HUHN YRQDWNR]iViEDQ YDOy PyGRVtWiVD MyYiKDJ\iViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 66/2001. ápr /2001. Törvény a költségvetési szektorbeli alapfizetéseknek és a magas rangú N ]WLV]WVpJHNHW EHW OW V]HPpO\HN MXWWDWiVDLQDN PHJiOODStWiVL UHQGV]HUpU O szóló 154/1998. számú törvény VII/2. számú mellékletének módosításáról WiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\isáról 66/2001. ápr / UYpQ\ D NHUHVNHGHOPL N Q\YU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 66/2001. ápr /2001. Törvény a Nemzetvédelmi Minisztérium összetételébe tartozó nagy HJ\VpJHNHJ\VpJHNpVDODNXODWRNiWV]HUYH]pVpQHND]LG V]DNiEDQDNDWRQDL pvflylov]hppo\]hwuhdondopd]dqgyv]rfliolvypghopllqwp]nhgpvhnu OV]yOy 7/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 65/2001. ápr. 10.

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. 38/2001. Törvény az ökolójlnxv PH] JD]GDViJL pohoplv]huwhuppnhnu O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 69/2001. ápr /2001. Törvény a gabonafélék és olajos magvak raktározásának szabályozásáról, az ezekkel kapcsolatos lerakati bizonyítványok reqgv]hupu O YDODPLQW D lerakati bizonyítványok garantálási alapjának létrehozásáról szóló 56/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 65/2001. ápr / UYpQ\ D W EEVpJpEHQ PDJiQW NpYHO P N G EDQNRN DODSW NpMpQHN Q YHOpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 69/2001. ápr / UYpQ\ D PH] JD]GDViJL pohoplv]huwhuppnhn V]HULQWL V]DNPDN ]L V]HUYH]HWHNU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 65/2001. ápr /2001. Törvény a thmwhupho NQHN Q\~MWRWW WiPRJDWiVUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 65/2001. ápr / UYpQ\ D MDYDN D V]HPpO\HN pv D SROJiUMRJL IHOHO VVpJ IDNXOWDWtY biztosításáról a Nemzetvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium % QWHW LQWp]HWHN 9H]pULJD]JDWyViJD NHUHWpEHQWiUJ\~V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 63/2001. ápr / UYpQ\DN ]XWDNKDV]QiODWipUWpVDNLN W NEHQpVUHS O WHUHNHQQ\~MWRWW HJ\HV V]ROJiOWDWiVRNpUW IL]HWHQG HJ\HV LOOHWpNHN PyGRVtWiViUyO V]yOy 48/1994. számú kormányrendelet módosításáról tárgyú 67/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 68/2001. ápr /2001. Törvény az azon nemzetközi metrológiai szervezeteknek tartozott tagsági díjak kifizetésére vonatkozó kötelezettségek Iparügyi és Kereskedelmi 0LQLV]WpULXP iowdol iwypwhopu O DPHO\HNKH] 5RPiQLD WHOMHV MRJ~ WDJNpQW csatlakozott tárgyú 98/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 68/2001. ápr /2001. Törvény a parasztságnak szánt, ingyenesen kiosztandó kuponokon alapuló RUV]iJRV SURJUDPUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 89/2001. máj /2001. Törvény a gyakornok vagy rezidens orvosokat és gyógyszerészeket illetve D] HJpV]VpJ J\L HJ\VpJHNEHOL NXWDWyV]HPpO\]HWHW PHJLOOHW V]HPpO\]HWL MiUDQGyViJRN ILQDQV]tUR]iViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 68/2001. ápr / UYpQ\ D 5RPiQLD pv D +DWiURQ 7~OUD.LWHUMHG % Q ]pv Leküzdését Célzó Délkelet-(XUySDL (J\ WWP N GpVW.H]GHPpQ\H] 5HJLRQiOLV Központ között a székhelyre vonatkozóan Bukarestben, október 2-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 85/2001. ápr /2001. Törvény egy ingatlan fizetség ellenében való átadásáról a Fast Service Electronica Gazdasági Részvénytársaság tulajdonából a Kovásznai és Hargitai Román Ortodox Püspökség tulajdonába tárgyú 169/2000. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 64/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a UHQG UVpJL HJ\ WWP N GpVU O %XNDUHVWEHQ isulolv -én aláírt megállapodás ratifikálásáról 76/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a kölcsönös cvhuh WiUJ\iW NpSH] WLWNRVNDWRQDLLQIRUPiFLyNROWDOPD]iViUyO Szófiában, március 29-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 78/2001. ápr. 23.

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. 7 52/2001. Törvény a bányaipari és a geológiai kutatási és feltárási személyzettel kapcsolatos egyes vég LQWp]NHGpVHNU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 76/2001. ápr /2001. Törvény a Román Kormány és a Macedon Kormány között a közúti szállításokról Bukarestben, június 12-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 85/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti szállításról Pozsonyban, június 6-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 76/2001. ápr /2001. Törvény a Bukarestben május 7-én aláírt finanszírozási memorandum és a Románia és 0DJ\DURUV]iJ N ] WWL KDWiURQW~OL HJ\ WWP N GpVUH vonatkozó 1996-os PHARE-programnak Romániában való implementálásáról szóló megegyezési memorandum ratifikálásáról tárgyú V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 77/2001. ápr / UYpQ\ D 5RPiQLD pv 0DJ\DURUV]iJ N ] WWL KDWiURQW~OL HJ\ WWP N GpVL programra RO9912 vonatkozóan Románia Kormánya és az Európai Bizottság között Bukarestben, december 30-án aláírt PHARE finanszírozási memorandum ratifikálásáról szóló 101/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 77/2001. ápr /2001. Törvény a PHARE 1999 országos program II. részével (RO ) kapcsolatban Románia Kormánya és az Európai Bizottság között Bukarestben, december 30-án aláírt finanszírozási memorandum UDWLILNiOiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 76/2001. ápr / UYpQ\ D 5RPiQLD pv %XOJiULD N ] WWL KDWiURQW~OL HJ\ WWP N GpVL programra RO9911 vonatkozóan Románia Kormánya és az Európai Bizottság között Bukarestben, december 30-án aláírt PHARE finanszírozási memorandum ratifikálásáról szóló 118/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 67/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Kormánya és India Kormánya között a törvényellenes KHO\]HWEHQ OHY V]HPpO\HN YLVV]DIRJDGiViUyO 1HZ 'HOKLEHQ november 2-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 86/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a személyek visszafogadásáról Helsinkiben, november 5-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 76/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a saját állampolgáraik és az idegenek visszafogadásáról Bukarestben, június 23-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 76/2001. ápr /2001. Törvény a Nemzetközi Migrációügyi Szervezet Velencében, október 19-én elfogadott Alapokmányának egyes módosításai Románia általi elfogadásáról 75/2001. ápr /2001. Törvény az egyes alapok kixwdoiviuyo D] pyehq D 0 YHO GpV J\L 0LQLV]WpULXPQDN D.RUPiQ\ ) WLWNiUViJiQDN D 9t] J\L (UG J\L pv Környezetvédelmi Minisztériumnak, a Külügyminisztériumnak, az Egészségügyi Minisztériumnak, a Tudomány-, Technológia- és Újításügyi Országos Ügynökségnek, valamint az Ifjúság- és Sportügyi Minisztériumnak a Román Olimpiai Bizottság számára tárgyú 171/1999. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 84/2001. ápr. 26.

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. 64/2001. Törvény a Románia Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kábítószerek és pszichotrop anyagok törvényellenes HO iootwiviqdndyho NYDOy ]punhgpvqhndqhpphjihoho KDV]QiODWXNQDN pv D J\yJ\V]HUI JJ VpJQHN D OHN ]GpVpEHQ YDOy HJ\ WWP N GpVU O Bukarestben, október 22-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 70/2001. ápr /2001. Törvény az évben a kritikus importokkal kapcsolatos NRUPiQ\SURJUDP NHUHWpEHQ PHJYDOyVtWRWW Q YpQ\YpG V]HU-LPSRUWEyOHUHG N OI OGL WDUWR]iVRNQDN pv D V]iP~ NRUPiQ\KDWiUR]DW HO tuivdl alapján megvalósított nyersolajimport járulékos ár- és iuiro\dpn O QE ]HWHLQHN D IHGH]pVpU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 75/2001. ápr / UYpQ\D] QiOOyDQJD]GiONRGyHJ\VpJHNiWV]HUYH]pVpU OV]yOy számú V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]D EHNH]GpVpW PyGRVtWy 70/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 75/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya N ] WW D V]HUYH]HWW E Q ]pvqhn D NiEtWyV]HUHNNHl és pszichotrop DQ\DJRNNDO ] WWWLOWRWWNHUHVNHGHOHPQHNDWHUURUL]PXVQDNYDODPLQWHJ\pE WLOWRWW FVHOHNPpQ\HNQHN D OHN ]GpVH WHUpQ YDOy HJ\ WWP N GpVU O Bukarestben, szeptember 17-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 70/2001. ápr /2001. Törvény a Románia és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank között A kereskedelem és szállítás megkönnyítése Délkelet-Európában tervezet finanszírozását célzó 17,1 millió USA-GROOiU puwpn M Y EHOL N OFV QE O USA-GROOiU puwpn HO OHJ Q\újtásáról március 10-én aláírt PHJHJ\H]pVLOHYHOHWUDWLILNiOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 75/2001. ápr /2001. Törvény a Délkelet-(XUySDL 6RNQHP]HWLVpJ %pnhhu UH YRQDWNR]y egyezménynek az Athénban, június 21-pQDOitUWKDUPDGLNNLHJpV]tW MHJ\] N Q\YHUDWLILNiOiViUyO 74/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Kormánya, a Moldovai Köztársaság Kormánya és 8NUDMQD 0LQLV]WHUL.DELQHWMH N ] WW D E Q ]pv HOOHQL KDUFEDQ YDOy HJ\ WWP N GpVU O.LMHYEHQ július 6-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 70/2001. ápr /2001. Törvény az Igazságügyi Minisztériumnak az Európai Állandó Bizonyítási Konferencián állandó tagként való részvételét jóváhagyó 81/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 75/2001. ápr /2001. Törvény az állami társadalombiztosításhoz való hozzájárulásról szóló, a társadalombiztosítási törvényhozás egyes szabályozásait módosító és NLHJpV]tW V]iP~ W UYpQQ\HO PyGRVtWRWW pv NLHJpV]tWHWW V]iP~W UYpQ\HUHM UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 68/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a légi szolgáltatásokról Pozsonyban, június 6-an aláírt egyezmény ratifikálásáról 74/2001. ápr. 19.

9 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. 9 74/ UYpQ\D]GHFHPEHULIRUUDGDORPPiUWtUK VHLHO WWLWLV]WHOHWDGiVUyOpV járandóságok nyújtásáról utódaiknak, a sebesülteknek, a forradalom J\ ]HOPppUWKDUFROyNQDNWiUJ\~V]iP~ törvény alapján kibocsátott EL]RQ\tWYiQ\RNDW HOOHQ U] N O QEL]RWWViJ PHJDODNtWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]D EHNH]GpVpEHQ HO tuw KDWiULG PHJKRVV]DEEtWiViUyO WiUJ\~ V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 72/2001. ápr / UYpQ\ D Yt]XPRN PHJV] QWHWpVpU O D PHQHN OWHN V]iPiUD WiUJ\~ Strasbourgban, április 20-án megkötött, Románia által november 5-én aláírt európai egyezmény (STE-31) ratifikálásáról 74/2001. ápr /2001. Törvény a kilogrammonként 300 lejes felár jóváhagyásáról a PH] JD]GDViJLWHUPHO NV]iPiUDD]pYLWHUPpVE OEHOV IRJ\DV]WiVUD OHV]iOOtWRWW NHQ\pUE~]D WHNLQWHWpEHQ WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 75/2001. ápr /2001. Törvény a Románia, a Pénzügyminisztérium által képviselve, és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank között a magánszektor intézményes fejlesztésére vonatkozó tervezet tekintetében Washington D.Cben, június 17-én aláírt 25 millió USA-GROOiUpUWpN N OFV QV]HU] GpV ratifikálásáról szóló 40/1999. számú kormányrendeletet módosító és NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 69/2001. ápr /2001. Törvény az Országos Villamossági Részvénytársaságnak az i WpOL LG V]DNUD V] NVpJHV ]HPDQ\DJLPSRUWRNNDO NDSFVRODWRV vámkötelezettségek (vámilletékek, import-pótdíjak és vámnál tartozott hozzáadott értékadó) kifizetésének elnapolására vonatkozó 210/1999. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\isáról 73/2001. ápr /2001. Törvény a Termoelektrika Kereskedelmi Részvénytársaság számára egyes üzemanyag-mennyiségeknek az állami tartalékokból való kivonása jóváhagyásáról az állami tartalékokról szóló 82/1992. számú törvény HO tuivdl DOyOL NLYpWHOH]pVVHO WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 73/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Kormánya és Írország Kormánya között az államaik területén illegálisan tartózkodó saját állampolgároknak és egyes harmadik államok állampolgárainak a visszafogadásáról Bukarestben, május 12-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 78/2001. ápr / UYpQ\DGLSORPDWiNEpUH]pVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 78/2001. ápr /2001. Törvény az államnak a Nemzetközi Valutaalapnál való érdekeltségei szabályozásáról és a Nemzetközi Valutaalappal való tranzakciókból származó pénzügyi kihatások rendezési módjáról szóló 30/1996. számú NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 73/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Belügyminisztériuma és a Francia Köztársaság. O J\PLQLV]WpULXPD N ] WW D 5RPiQ &VHQG UVpJ $SSOLNiFLyV,VNROiMD helyiségei javításával, berendezésével kapcsolatos munkálatoknak és bútorzattal illetve didaktikai anyagokkal való ellátmányozásának a finanszírozására vonatkozóan Bukarestben, július 25-én aláírt megállapodás ratifikálásáról szóló 183/2000.V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 73/2001. ápr. 18.

10 10 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. 84/2001. Törvény a Románia Kormánya és a Quatar Állam Kormánya között a NHWW V M YHGHOHPDGy]WDWiV HONHU OpVpU O pv D] DGyFVDOiVRN PHJHO ]pvpu O Dohában, október 24-én aláírt megállapodás ratifikálásáról 78/2001. ápr / UYpQ\ D 5RPiQLD pv $XV]WUiOLD N ] WW D NHWW V M YHGHOHPDGy]WDWiV HONHU OpVpU O pv D] DGyFVDOiVRN PHJHO ]pvpu O &DQEHUUiEDQ IHEUXiU 2-iQDOitUWHJ\H]PpQ\pVDPHOOpNHOWMHJ\] N Q\YUDWLILNiOiViUyO 79/2001. ápr /2001. TörvényDGLSORPDWiNEpUH]pVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 78/2001. ápr / UYpQ\ D 5RPiQLD UpV]YpWHOpU O D] (XUySDL (PEHUMRJL %tuyvij pv D] Európa TanáFV 0LQLV]WHUL %L]RWWViJD HO WWL HOMiUiVRNEDQ pv D] ioodp YLVV]NHUHVHWpU O D EpNpV ~WRQ YDOy PHJROGiVRNNDO NDSFVRODWRV KDWiUR]DWRN pv PHJiOODSRGiVRN Q\RPiQ WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 74/2001. ápr /2001. Törvény a Románia és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank között Washington D.C.-ben, június 17-én aláírt, a magánszektor intézményes fejlesztési tervére vonatkozó 25 millió USA-GROOiU puwpn kölcsönegyezménynek a március 10-i levélváltással megállapodott módosításait jóváhagyó és az ezen egyezmény ratifikálásáról szóló 40/1999. V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 74/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a WDQXOPiQ\L RNPiQ\RN N OFV Q V HOLVPHUpVpU O pv HJ\HQpUWpNHVtWpVpU O Moszkvában, november 25-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 90/2001. máj /2001. Törvény Románia Kormánya és a minisztériumok szeuyh]pvpu O pv P N GpVpU O 94/2001. máj /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között HJ\~MDEED'XQDIRO\DPRWiWV]HO DNpWRUV]iJRW VV]HN W YHJ\HVN ]~WL pv YDV~WL KDWiUKtG pstwpvpyho NDSFVRODWRV P V]DNL SpQ] gyi, jogi és szervezési aspektusok tekintetében Bukarestben, június 5-én aláírt HJ\H]PpQ\ UDWLILNiOiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 81/2001. ápr /2001. Törvény a Romániának az Európai Közösség kutatás, technológiai fejlesztés és bemutatások területével kapcsolatos programjaiban és a kutatási programokban illetve az oktatási tevékenységekben való részvétele kikötései és feltételei elfogadásáról szóló 117/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 81/2001. ápr /2001. Törvény a közhatóságok és intézmények egyes költségnormatívumainak aktualizálásáról szóló 63/1994. számú kormányrendeletet módosító és kiegésztw V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 81/2001. ápr / UYpQ\ D] LQWp]NHGpVHNU O D IL]HWpVNpSWHOHQVpJ PHJHO ]pvpuh WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]iQDN PyGRVtWiViUyO V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUmányrendelet jóváhagyásáról 81/2001. ápr. 25.

11 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám /2001. Törvény az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a középeurópai egyetemi tanulmánycserékkel kapcsolatos programnak (CEEPUS) a január december 31-LLG V]DNUD való meghosszabbításáról Budapesten (Magyarországon), február 7-pQPHJN W WWHJ\H]PpQ\UDWLILNiOiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 86/2001. ápr /2001. Törvény a Románia és a Portugál Köztársaság között a tanügy, tudomány, kultúra, sport, ifjúság, turizmus és társadalmi kommunikáció terén való HJ\ WWP N GpVU O %XNDUHVWEHQ V]HSWHPEHU -án aláírt egyezmény ratifikálásáról 90/2001. máj /2001. Törvény az energetikai rendszer fejlesztési különalapjának létrehozásáról és felhasználásáról szóló 29/1994. számú kormányrendelet 5. szakaszának 1. EHNH]GpVpW PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 86/2001. ápr /2001. Törvény az újraközzétett 84/1995. számú tanügyi törvény módosításáról és NLHJpV]tWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 90/2001. máj / UYpQ\ D Up]WHOHQtWHWW yorp HO iootwivieyo V]iUPD]y yorpwduwdop~ hulladékok és melléktermékek újrafelhasználási folyamata ökologizálási N OWVpJHLQHN D] ioodpl N OWVpJYHWpVE O YDOy IHGH]pVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 82/2001. ápr / UYpQ\ D N RODM JD]ROLQ NRQGHQ]iWXP pv HWiQgáz országos szállítási UHQGV]HUpQHNMiUXOpNRVI YH]HWpNHLpVIHOV]HUHOpVHLPHOOpNEHUHQGH]pVHLpV ellátmányai jogi helyzetének szabályozásáról szóló 216/2000. számú V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQdelet elutasításáról 82/2001. ápr /2001. Törvény a katonai személyzet zsoldjának és az egyes védelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági civil személyzeti kategóriák DODSIL]HWpVpQHN Q YHOpVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 82/2001. ápr /2001. Törvény a helyi utasszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó egyes V]DEiO\R]iVRN PyGRVtWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 67/2001. ápr /2001. Törvény az állandó katonai kádereknek az I., II. vagy III. munkacsoportba YDOyEHVRUROiViUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\HUHM UHQGHOHWV]DNDV]D EHNH]GpVH%SRQWMDGDOSRQWMiWKDWiO\RQNtY OKHO\H] V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 67/2001. ápr /2001. Törvény az Oltchim RT Râmnicu Vâlcea Kereskedelmi Társaságnál a Ä)WiODQKLGULG pv NpSOpNHQ\tW V]HU EHUHQGH]pV WHUYpQHN PHJYDOyVtWiViKR] szükséges felszerelések és berendezések importja hozzáadott értékadó IL]HWpVH DOyOL PHQWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 67/2001. ápr /2001. Törvény az egyes importból származó javakkal kapcsolatos LPSRUWMiUDQGyViJRN pv YiPMXWDOpN DOyOL PHQWHVtWpVU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iVáról 83/2001. ápr. 26.

12 12 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. 106/2001. Törvény a Románia és az Európai Beruházási Bank között az árvizek következményeinek kiküszöbölésére vonatkozó újjáépítési program finanszírozására Luxemburgban, augusztus 4-én és Bukarestben, augusztus 9-pQ DOitUW ILQDQV]tUR]iVL V]HU] GpV UDWLILNiOiViUyO V]yOy 97/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 83/2001. ápr /2001. Törvény a Fekete-tenger menti államok között a tengeri keresési és mentési szolgálatokról Ankarában, november 27-én aláírt HJ\ WWP N GpVL HJ\H]PpQ\ UDWLILNiOiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 83/2001. ápr /2001. Törvény a profitadóról szóló 70/1994. számú kormányrendelet 5. V]DNDV]iW NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 83/2001. ápr / UYpQ\ HJ\HV NRUPiQ\UHQGHOHWHN pv V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHN DONDOPD]iViQDN IHOI JJHV]WpVpU O YDJ\ KDWiO\RQ NtY O KHO\H]pVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKagyásáról 90/2001. máj /2001. Törvény a Románia Nemzetnevelésügyi Minisztériuma és Országos Tudomány-, Technológia- és Újításügyi Ügynöksége és az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete között a Nemzetközi Biodinamikai. ]SRQW OpWHVtWpVpU O 3iUL]VEDQ RNWyEHU 30-án aláírt egyezmény ratifikálásáról szóló 33/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 83/2001. ápr /2001. Törvény a Románia Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a Gazdasági FejOHV]WpVL pv (J\ WWP N GpVL $ODSEyO IRO\yVtWDQGy KLWHOU O Bukarestben, október 11-én aláírt megegyezés ratifikálásáról szóló V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 83/2001. ápr /2001. Törvény a Románia és az Argentin Köztársaság között a kultúra és QHYHOpV WHU OHWpQ YDOy HJ\ WWP N GpVU O %XNDUHVWEHQ QRYHPEHU 24-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 90/2001. máj / UYpQ\D5RPiQLDUpV]YpWHOpU OD'XQDKDMy]y~WMiQDNGHEORNiOiViWFpO]y nemzetközi DODSEDQ WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 93/2001. máj / UYpQ\ D] ioodp W EEVpJL UpV]YpQ\HVL UpV]YpWHOpYHO P N G NHUHVNHGHOPL EDQNWiUVDViJRN DODSW NpMpQHN Q YHOpVpU O V]yOy számú kormányrendelet 2. szakaszának (1) bekezdését módosító 49/1998. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 93/2001. máj /2001. Törvény a Román Külkereskedelmi Bank Bancorex RT átszervezési folyamatának lezárásáról és a Román Kereskedelmi Bank RT-vel való fúziójáról szóló 39/1999. számú kormányrendelet 2. számú mellékletét PyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 93/2001. máj /2001. Törvény az Országos Audiovizuális Tanácsnak az Audiovizuális Szabályozási Hatóságok Európai Platformja EPRA munkálatain való UpV]YpWHOH MyYiKDJ\iViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 98/2001. máj / UYpQ\DEtUyViJLV]HUYH]pVU OV]yOyV]iP~W UYpQ\WPyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 98/2001. máj. 8.

13 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám / UYpQ\DEtUyViJLV]HUYH]pVU OV]yOyV]iP~W UYpQ\WPyGRVtWy pvnlhjpv]tw V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 98/2001. máj /2001. Törvény a Moldova Köztársaságnak humanitárius segélyként nyújtott 300 WRQQDiVYiQ\LRODMpVWRQQDEHQ]LQDNFt]DDOyOLPHQWHVtWpVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHlet jóváhagyásáról 98/2001. máj /2001. Törvény a gázolaj értékjegyeken alapuló kifizetési rendszerének bevezeté- VpU O D V]iODV JDERQDNXOW~UiN OpWHVtWpVpUH pv D pyl V]L V]iQWiVUD WiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\isáról 80/2001. ápr / UYpQ\ D] DODS OpWHVtWpVpU O D 0H] JD]GDViJL pv eohoph]pv J\L Minisztérium rendelkezésére a növénytermesztési szektorbeli munkálatokkal és az állattenyésztéssel kapcsolatos költségek finanszírozására az évhn N ] WWL LG V]DNEDQ WiUJ\~ V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 80/2001. ápr / UYpQ\D0H] JD]GDViJL%DQN57~MUDW NpVtWpVpU ODSULYDWL]iOiVFpOMi- EyOWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 86/2001. ápr /2001. Törvény az idegenekre vonatkozó szabályozásról Romániában 67/2001. ápr / UYpQ\ D 5RPiQLD (OQ NVpJpQHN V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~W UYpQ\WPyGRVtWypVNLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 88/2001. ápr / UYpQ\ D GRKiQ\WHUPpNHN HO DGyWHUPHNEHQ YDOy UHNOiPR]iViQDN pv D NLVNRU~DN V]iPiUD W UWpQ HODGiViQDN EHWLOWiViUyO V]yló 55/1999. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWV]DNDV]iQDNPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 88/2001. ápr / UYpQ\ D W ]YpGHOHPU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWypVNLHJpV]tW V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUól 88/2001. ápr / UYpQ\ D N OWVpJYHWpVL V]HNWRUEHOL V]HU] GpVHV V]HPpO\]HW DODSIL]HWpVpQHNPHJiOODStWiVLUHQGV]HUpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]iW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\rendelet jóváhagyásáról 88/2001. ápr /2001. Törvény a Parc-Turism Gazdasági Részvénytársaság vagyonállagába WDUWR]y W UWpQHOPL P HPOpN LQJDWODQQDN D] ioodp N ]WXODMGRQiED pv D 0 YHO GpV J\L 0LQLV]WpULXP DGPLQLV]WUiOiViED YDOy YLVV]DKHO\H]pVpU O V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 88/2001. ápr /2001. Törvény egy ingatlannak az állam köztulajdonából a magántulajdonába KHO\H]pVpU O pv D 5RPiQ 2OLPSLDL %L]RWWViJ DGPLQLV]WUiOiViED DGiViUyO szóló 153/2000. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 88/2001. ápr / UYpQ\ D NDWRQDL V]HPpO\]HWHW PHJLOOHW NRPSHQ]iOy IL]HWpVHN pv VHJpO\HN PHJiOODStWiVL PyGR]DWiUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 88/2001. ápr / UYpQ\ D N OWVpJYHWpVHQ NtY OL M YHGHOPHNE O pv ioodpl N OWVpJYHWpVL NLXWDOiVRNEyO YDJ\ D KHO\L N OWVpJYHWpVHNE O ILQDQV]tUR]RWW P YHO GpVL közintézmények finanszírozási rendszerének, az ezen intézményekbeli személyzet bérezési rends]hupqhn YDODPLQW D P YHO GpVL SURILO~ intézményekbeli és tevékenységekbeli személyzet javadalmazásának a MDYtWiViUyO V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW 100/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 91/2001. máj. 2.

14 14 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. 132/2001. Törvény az állami preuniverzitáris oktatásban az tanévben megüresedett didaktikai állások betöltését célzó országos versenyvizsga megszervezésének és lebonyolításának finanszírozásáról szóló 111/1999. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 91/2001. máj /2001. Törvény az Országos Kataszteri, Geodéziai és Kartográfiai Hivatal és a megyei kataszteri, geodéziai és kartográfiai hivatalok által végzett szolgáltatásokért tartozott díjak kifizetésének szabályozásáról szóló V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWPyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 91/2001. máj /2001. Törvény a Nemzetvédelmi Minisztérium iránti külföldi kölcsönöknek a Pénzügyminisztérium általi garantálásáról szóló 211/2000. számú kormányhatározat mellékletében feltüntetett javak leszállítása és/vagy V]ROJiOWDWiVRN KR]]iDGRWW puwpndgy DOyOL PHQWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 87/2001. ápr /2001. Törvény a Románia csatlakozásáról a mentésre vonatkozóan Londonban, április 28-án aláírt nemzetközi megállapodáshoz tárgyú 110/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 87/2001. ápr /2001. Törvény a évi állami társadalombiztosítási költségvetés kiigazításáról szóló 146/200 V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 87/2001. ápr /2001. Törvény a évi állami társadalombiztosítási költségvetés NLLJD]tWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 87/2001. ápr /2001. Törvény a évi állami társadalombiztosítási költségvetés NLLJD]tWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 87/2001. ápr /2001. Törvény a évi állami költségvetés kiigazításáról szóló 145/2000. számú sürj VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 87/2001. ápr /2001. Törvény a évi állami költségvetés kiigazításáról szóló 155/2000. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 87/2001. ápr /2001. Törvény a évi állami költségvetés kiigazításáról szóló 260/2000. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 89/2001. máj /2001. Törvény a évi állami költségvetés kiigazításáról szóló 260/2000. V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW V]iP~ PHOOpNOHWpW PyGRVtWy 280V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 91/2001. máj /2001. Törvény az ideiglenesen exportált kulturális ingó javak biztosításával NDSFVRODWRV HJ\HV LQWp]NHGpVHNU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 91/2001. máj /2001. Törvény a Románia Kormánya és az Európai Bizottság között a PHARE 2000/ WHUYH]HWHN HO NpV]tWpVpQHN PHJN QQ\tWpVpUH vonatkozóan Bukarestben, december 30-án aláírt PHARE finanszírozási memorandumot ratifikáló 96/2000. számú kormányrendelet 91/2001. máj. 2. jóváhagyásáról 145/ UYpQ\ D] HJ\HV V]RFLiOLV WiPRJDWiVL LQWp]NHGpVHNU O D]RQ NRKyLSDUL DONDOPD]RWWDNWHNLQWHWpEHQDNLNQHND]HJ\pQLPXQNDV]HU] GpVpWIHOERQWMiN a kollektív elbocsátások nyomán tárgyú 146/1 V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 89/2001. máj. 2.

15 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám /2001. Törvény a Román Kormány és a Macedon Kormány között a beruházások HO PR]GtWiViUyO pv N OFV Q V ROWDOPD]iViUyO %XNDUHVWEHQ M~QLXV 12-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 100/2001. máj /2001. Törvény a Románia és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja között Párizsban, augusztus 3-án illetve Bukarestben, augusztus 14-én aláírt keret-kölcsönegyezmény ratifikálásáról szóló 84/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 89/2001. máj /2001. Törvény Románia csatlakozásáról az európai gyógyszerkönyv kidolgozásával kapcsolatosan Strasbourgban, július 22-én aláírt megállapodáshoz 100/2001. máj /2001. Törvény a Nemzetvédelmi Minisztériumnak ingyenesen nyújtandó N RODMLSDUL WHUPpNPHQQ\LVpJHNQHN D]iOODPLWDUWDOpNRNEyOYDOyNLYpWHOpU O V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 100/2001. máj / UYpQ\ D] y]rqupwhjhw NLPHUtW DQ\DJRNUD Yonatkozó montreáli MHJ\] N Q\YQHN D IHOHN V]HSWHPEHU -17-i montreáli IX. összejövetelén elfogadott módosítása elfogadásáról 100/2001. máj /2001. Törvény a GDOD L-i Sidex Gazdasági Részvénytársaság átszervezési programjának hitelgarantálivvdo YDOy WiPRJDWiViW FpO]y LQWp]NHGpVHNU O V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 100/2001. máj /2001. Törvény a Románia és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank N ] WW D PH] JD]GDViJL V]ROJiOWDWiVRN WiPRJDWiViW célzó tervezet finanszírozására Bukarestben, március 27-én aláírt kölcsönegyezmény ratifikálásáról szóló 63/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 94/2001. máj /2001. Törvény a Romániának egyes nemzetközi sportszervezetekhez való csatlakozása, valamint az évi tagsági díj kifizetése jóváhagyásáról szóló V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 94/2001. máj /2001. Törvény annak jóváhagyásáról, hogy Románia Kormánya a évekre meghosszabbítsa részvételét az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága (CEE/ONU) és a Transzeurópai Vasút 7HUYH]HWEHQ 7(5 UpV]W YHY NRUPiQ\RN N ] WW D] HJ\ WWP N GpVL pv hitelalappal kapcsolatban Genfben, december 17-én aláírt egyezményben tárgyú 23 V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 95/2001. máj /2001. Törvény a turisztikai gazdasági társaságok privatizálásáról szóló 32/1998. V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 94/2001. máj /2001. Törvény a turisztikai gazdasági társaságok privatizálásáról szóló 32/1998. V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]iQDN PyGRVtWiViUyO WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 94/2001. máj /2001. Törvény a hozzáadott értékadóról szóló 3/1992. számú kormányrendelet V]DNDV]D EHNH]GpVH HO tuivdlw NLHJpV]tW V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 95/2001. máj /2001. Törvény a valamely szabad foglalkozás gyakorlásából, valamint az LURGDOPL P YpV]HWL pv WXGRPinyos munkákból származó jövedelmek megadóztatásának javításáról szóló 44/1995. számú kormányrendeletet PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW elutasításáról 95/2001. máj. 7.

16 16 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. 159/2001. Törvény az országos képességi vizsga második szessziójának PHJV]HUYH]pVpU O pv OHERQ\ROtWiViUyO -ben tárgyú 112/1999. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 95/2001. máj /2001. Törvény az állam által garantált külföldi hiteleknek az infrastruktúrával kapcsolatos munkálatokban való felhasználási eljárása gyorsításáról szóló 18/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 95/2001. máj / UYpQ\ D NRUPiQ\N OFV Q N OHV]HU] GpVpU O ioodpn OFV QN WYpQ\HN kibocsátásával valutában a hazai piacon tárgyú 18/1996. számú NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 97/2001. máj /2001. Törvény a Románia Kormánya és az Európai Bizottság között a QDJ\PpUHW LQIUDVWUXNW~UiNNDO NDSFVRODWRV N QQ\tWpVHN UpVzére vonatkozóan Bukarestben, december 30-án aláírt finanszírozási memorandum ratifikálásáról szóló 117/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 97/2001. máj /2001. Törvény a IDúL-LÄ$S &DQDO Önállóan Gazdálkodó Megyei Egység által a Kreditanstalt für Wiederaufbau német banktól a IDúL municípiumi Yt]WLV]WtWy ioorpiv ~MUDWHFKQROyJL]iOiVD NRUV]HU VtWpVH E YtWpVH pv fejlesztése beruházási objektum finanszírozására állami garanciával OHV]HU] G WWN OI OGLKLWHOHNQHND,DúLmegyei tanifvn OWVpJYHWpVpE OYDOy PHJWpUtWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 97/2001. máj /2001. Törvény az állami katonai nyugdíjakról 93/2001. máj /2001. Törvény a Románia és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank között A kereskedelem és szállítás könnyítése Délkelet-Európában tárgyú tervezet finanszírozására Bukarestben, július 7-én aláírt kölcsönegyezmény ratifikálásáról szóló 77/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 96/2001. máj /2001. Törvény a gázolaj értékjegyen alapuló kifizetési rendszerének EHYH]HWpVpU O D NDOiV]RV JDERQDNXOW~UiN OpWUHKR]iVD pv D] pyl V]L V]iQWiV OHERQ\ROtWiVD pughnpehq WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O V]yOy Vzámú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 96/2001. máj /2001. Törvény a Románia Kormánya és az Európai Bizottság között a YLVV]DQ\HUpVL N QQ\tWpVU O 3UH-ins Facility) Bukarestben, december 30-án aláírt PHARE finanszírozási memorandum ratifikálásáról szóló 116/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 96/2001. máj /2001. Törvény a természetes és jogi személyek javára nyújtott konzulátusi V]ROJiOWDWiVRNpUWIL]HWHQG U J]tWHWWOHM VV]HJEHQPHJiOODStWRWWLOOHWpNHNQHN az inflációráta függvényében való aktualizálásáról szóló 59/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 96/2001. máj / UYpQ\D]LJD]ViJV]ROJiOWDWiVLEpO\HJLOOHWpNHNU OV]yOyV]iP~ W UYpQ\ pv D MHJ\] L WHYpNHQ\VpJEHQ DONDOPD]RWW EpO\HJLOOHWpNHNU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ 30/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 96/2001. máj. 7.

17 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám /2001. Törvény a Románia Kormánya és az Európai Bizottság között a tudományos kutatás és technológiai fejlesztés területére vonatkozó ötödik NHUHWSURJUDPEDQ YDOy UpV]YpWHOU O %XNDUHVWEHQ GHFHPEHU -án aláírt PHARE finanszírozási memorandum ratifikálásáról szóló 90/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 97/2001. máj / UYpQ\ D] ioodpl PRQRSyOLXP UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\HJ\HVHO tuivdlqdnpygrvtwiviuyopvnlhjpv]twpvpu O 96/2001. máj / UYpQ\D]HJ\VpJHVNHUHWEL]WRVtWiViUyOD]iOODPiOWDOOHV]HU] G WWYDJ\ garantált, visszail]hwhqg LOOHWYHYLVV]DQHPIL]HWHQG N OI OGLN OFV Q NE O finanszírozott tervezetek menedzsmentje tekintetében, ideértve a tervezet- PHQHG]VHOpVL HJ\VpJHN NHUHWpEHQ WHYpNHQ\NHG URPiQ V]DNHPEHUHN IL]HWpVpW LV WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHlet jóváhagyásáról 101/2001. máj /2001. Törvény a kilogrammonként 500 lejes kompenzálás jóváhagyásáról a PH] JD]GDViJL WHUPHO N V]iPiUD D pylwhuppve OEHOV IRJ\DV]WiVUD leszállított kenyérbúza tekintetében tárgyú 158/2000. számú sürj VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 99/2001. máj / UYpQ\ D JD]GDViJL WpQ\H] NQHN D I OGP YHVHN WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL alapja létrehozásához való hozzájárulásával kapcsolatos egyes törvényes UHQGHONH]pVHNKDWiO\RQNtY OKHO\H]pVpU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 99/2001. máj /2001. Törvény a Nemzetvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a 5RPiQ +tuv]hu] 6]ROJiODWQ\LOYiQWDUWiViEDWDUWR]yNDWRQDLQ\XJGtMDVRNDW PHJLOOHW Q\XJGtMMiUDQGyVágoknak a kedvezményezettek lakhelyén való kifizetéséért a Román Posta Országos Részvénytársaságnak nyújtandó EL]RQ\RV N QQ\tWpVHNU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 99/2001. máj /2001. Törvény a Románia Elnökének és Kormányának, valamint az Elnökség, a.rupiq\ pv D W EEL YpJUHKDMWy KDWDOPL V]HUY V]HPpO\]HWpQHN EpUH]pVpU O szóló, újraközzétett 40/1991. számú törvény 11. számú mellékletét módosító 114/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 99/2001. máj /2001. Törvény a Román Kereskedelmi Bank RT-nek a Román Külkereskedelmi Bank Bancorex 57 iowdo D FpJMHJ\]pNE O YDOy W UOpVpLJ OHERQ\ROtWRWW WHYpNHQ\VpJpE O V]iUPD]y YLWiV J\HNNHO NDSFVRODWRV YDJ\RQL KHO\]HWH UHQGH]pVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 104/2001. máj / UYpQ\ D] HJ\HV LPSRUWMDYDN YiPLOOHWpN DOyOL PHQWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 99/2001. máj /2001. Törvény a szociális véd LQWp]NHGpVHNU O D YpGHOPL LSDU V]HNWRUDEHOL V]HPpO\]HW V]iPiUD WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 99/2001. máj / UYpQ\ D YpGHOPL LQWp]NHGpVHNU O D]RQ V]HPpO\]HW WHNLQWHWpEHQ DPHO\QHN D] 2UV]iJRV (UG JD]GiOkodási Egység átszervezése nyomán a kollektív elbocsátások következtében felbontják az egyéni PXQNDV]HU] GpVpW WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 105/2001. máj. 16.

18 18 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 142/2001. szám. 181/ UYpQ\ D] DODS OpWHVtWpVpU O D 0H] JD]Gasági és Élelmezésügyi Minisztérium rendelkezésére a növénytermesztési szektorbeli munkálatokkal és az állattenyésztéssel kapcsolatos költségek finanszírozására az pyhn LG V]DNiEDQ WiUJ\~ V]iP~ W UYpQ\ módosításáról szóló 34/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 105/2001. máj / UYpQ\ D] DODS OpWHVtWpVpU O D 0H] JD]GDViJL pv eohoph]pv J\L Minisztérium rendelkezésére a növénytermesztési szektorbeli munkálatokkal és az állattenyésztéssel kapcsolatos költségek finanszírozására az pyhn N ] WWL LG V]DNEDQ WiUJ\~ V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 97/2001. máj / UYpQ\D]HODGiVUDV]iQWpOHOPLV]HUWHUPpNHNWHUPHOpVpU OVzóló 42/1995. V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 97/2001. máj / UYpQ\D]pStWpV]LIRJODONR]iVPHJV]HUYH]pVpU OpVJ\DNRUOiViUyO 99/2001. máj /2001. Törvény a Románia évi külföldi közadóssága szintjének jóváhagyásáról szóló 11/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 105/2001. máj /2001. Törvény a Románia évi külföldi közadóssága szintjének MyYiKDJ\iViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOet jóváhagyásáról 104/2001. máj / UYpQ\ D YpG LQWp]NHGpVHNU O D]RQ V]HPpO\]HW V]iPiUD DPHO\QHN D] HJ\pQL PXQNDV]HU] GpVpW IHOERQWMiN D 5HQHO gqiooy Villamossággazdálkodási Egység, a Medgyesi Romgaz Önálló Földgázgazdálkodási Egység és a Bukaresti Petrom Önálló. RODMJD]GiONRGiVL (J\VpJ iwv]huyh]pvpw N YHW NROOHNWtY HOERFViWiVRN Q\RPiQWiUJ\~V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 104/2001. máj / UYpQ\ D YpG LQWp]NHGpVHNU O D]RQ V]HPpO\]HW V]iPiUa, amelynek a Román Országos Vasúti Társaság átszervezése során a kollektív HOERFViWiVRN Q\RPiQ IHOERQWMiN D] HJ\pQL PXQNDV]HU] GpVpW WiUJ\~ 69/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 104/2001. máj /2001. Törvény a profitadóról szóló 70/1994. számú kormányrendeletet módosító pvnlhjpv]tw V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 84/2001. ápr /2001. Törvény a Románia évi külföldi közadóssága szintjének jóváhagyásáról szóló 4/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 104/2001. máj / UYpQ\DpYLiOODPLWiUVDGDORPEL]WRVtWiVLN OWVpJYHWpVU O 84/2001. ápr /2001. Törvény a halállományról, a halászatról és az akvakultúráról 115/2001. máj /2001. Törvény a brassói Roman Gazdasági Részvénytársaság átszervezési SURJUDPMiW KLWHO JDUDQWiOiViYDO WiPRJDWy LQWp]NHGpVHNU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 103/2001. máj /2001. Törvény a brassói Tractorul UTB Gazdasági Részvénytársaság iwv]huyh]pvlsurjudpmiwklwhojdudqwioiviydowiprjdwylqwp]nhgpvhnu OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 103/2001. máj / UYpQ\D] QNpQWHVVpJU O 103/2001. máj / UYpQ\DPH] JD]GDViJLM YHGHOHPDGyIHOI JJHV]WpVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHWPyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 103/2001. máj. 14.