Földalatti parkolóban a keletkezett füst térfogathozamának és a füstréteg minimális vastagságának kiszámítása Európai Uniós szabványok alapján.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földalatti parkolóban a keletkezett füst térfogathozamának és a füstréteg minimális vastagságának kiszámítása Európai Uniós szabványok alapján."

Átírás

1 Födaatti parkoóban a keetkezett üst térogathozamának és a üstréteg minimáis vastagságának kiszámítása Európai Uniós szabványok aapján. drd. Coste arian Pietreanu tü. mérnök aezredes Beügyminisztérium, Vészheyzetek Országos Főeügyeősége A műszaki segédetek eőírják a hő- és üsteszívó berendezések (SHEVS) hasznáatát, parkoók üstmentesítésére, meyek eszívják a üstöt, egy üstmentes réteget (szabad terüet) képezve a padó öött. Ezáta megnő a szeméyek és a javak kimenekítésének ehetősége, vaamint csökkenhet a beavatkozási idő, tűz esetén. A üsteszívó rendszerek eszívják a hőt és a keetkezett orró gázokat is. Ezeket a rendszereket gyakran hasznáják arra, hogy egy üstmentes réteget képezzenek a eee áramó üstréteg aatt. Viágossá vát, hogy hasznáatuk eősegíti a szeméyek zárt térbő vaó kimenekítését és a hatékony tűzotást, csökkenti a üstképződést és a hőmérséketet, vaamint a tűz terjedésének ehetőségét, csökkentve ezáta a tűzkárokat, vaamint az anyagi károkat. A enti eőnyök eérése érdekében szükséges, hogy a rendszer tejes kapacitássa és biztonságosan működjön az eőírásokban szerepő ideig. A SHEVS akotóeemei egy hő- és üsteszívó rendszer részeit akotják, meyeket úgy ke megváasztani és méretezni, hogy a rendszer optimáisan működjön. A SHEVS rendszer a, tűz hatására keetkezett, gázokra jeemző termikus ehajtóerő aapján működik. A rendszer tejesítménye a következőktő ügg: - a üst hőmérsékete - a tűzészek mérete - a ventiátorok aerodinamikai szabadeüete, vagy a mechanikus ventiátorok áta eszívott üstmennyiség - széhatás - a égbeúvó nyíások mérete, geometriája és heye - a üsttartáyok mérete, geometriája és heye - indítási idő a tér tervezése, eheyezkedése és méretei Egy ideáis tűzmode aapján kiszámítható a tűz mérete, vaamint a hőhozam amey, az időben itt is reáis módon vátozik, meyek segítségéve megáapítható a szeméyekre, javakra és a tűzotókra háruó veszéy nagysága és időbeni növekedése. A veszéy időbeni vátozásának számításábó kapott eredményeket össze ehet hasonítani az ajánott kiürítési vagy otási időve. Ezekben a számításokban a tűzterjedési görbét úgy ke kiváasztani, hogy tökéetesen jeemezzék a parkoók heyzetét, a gyúékony anyagok heyét, vaamint a sprinker rendszer hatékonyságát. Aho ezek az adatok meghatározhatók, ott a számításokná követni ke az esetenként megeeő tűzbiztonsági műszaki ejárásokat. Aho ehhez hasonó számításokat nem ehet evégezni, ott ehetséges, a jeen körümények között eérhető egnagyobb tűzeset aapján meghatározott, egyszerűbb ejárás hasznáata. Ezt az áandó jeegű vagy időüggeten modet nem szabad összekeverni a gyors eoyású tűzesetekke, aho pianatok aatt tetőzik a tűz és aztán bekövetkezik egy áandó égés. Az ejárás azt etéteezi, hogy ha a SHEVS képes megeeni a egnagyobb tűzesetné is, akkor képes eenáni a tűz kezdeti (átaában korai) ázisaiban is. A gyakoratban, könnyebb meghatározni a ehetséges egnagyobb tűzeset méretét, mint megbecsüni a tűzterjedési sebességet. A üsteszívás eemei a következők: a meneküési útvonaak védeme (az éet biztonsága), a hőmérséket eenőrzése, a tűzotás eősegítése, javak (gépek) védeme és nyomásmentesítés. 1. A meneküési útvonaak védeme (az emberi éet biztonsága) Egy átaános megodás a kiürítési útvonaak védemére, egy üstmentes réteg kiaakítása a mennyezet eé áramó orró üstréteg aatt. A SHEVS ezt az evet hasznája, a tűz áta érintett szakaszban evő, meneküési útvonaak áandó hasznáhatósága érdekében. A üstmentesítési időt 1

2 (mechanikus üstmentesítő ventiátorok esetén) úgy ke meghatározni, hogy a üstréteg megeeő magasságban maradjon, vaamint a üst áta kibocsátott hő eég aacsony étékű egyen ahhoz, hogy a meneküési útvonaat, a még égő tűz esetén is ehessen hasznáni.. Hőmérséket eenőrzése Ha a üstmentes réteg magassága nem meghatározó, akkor a meneküési útvonaakka kapcsoatban végzett számításokat másképpen ke evégezni. A üstmentesítési időt úgy ke meghatározni, hogy egyedi értéket kapjunk a esőbb rétegekben evő orró gázok hőmérséketére. Ez eősegíti oyan anyagok hasznáatát is ameyek amúgy megsemmisünének a orró gázok hatása aatt.. A tűzotás eősegítése Ahhoz, hogy az otás hatékony egyen, szükséges hogy a eszereéseiket miné közeebb hozzák a parkoó bejáratához. Aztán, innen e ke száítani a eszereést a tűz közeébe. A nagyméretű és többszintes parkoókban ez egy eég hosszadamas oyamat. Az egyszintes, nagyméretű parkoókban is, a tűzotóknak megeeő nyomású vízorrásra van szükségük a hatékony beavatkozáshoz. A keetkező orró gázok nagymértékben késetethetik és megakadáyozhatják a menekítést és az otást. A SHEVS beépítése a meneküési útvonaak és eszereések védemére segítheti a hatékony otást. Lehetséges egy, a meneküési útvonaakat védő rendszerhez hasonó, SHEVS berendezés kiépítése, egy üstmentes réteg kiaakítására a tűzotók számára, mey segíthet hamarabb ederíteni és eotani a keetkezett tüzet. 4. Javak (gépek) védeme A beépített szeőző berendezések nem képesek meggátoni a tűz terjedését, de ugyanakkor eegendő oxigént juttatnak a térbe, hogy eősegítsék a tűz ejődését. Következésképpen, a üstmentesítő rendszer csak a javakat tudja megvédeni és eősegíti a tűzotók gyorsabb és hatékonyabb beavatkozását. Ezért a javak védemére küönös igyemet ke ordítani a hatékonyabb tűzotás érdekében. Figyeembe véve a bentevő anyagokat, a rendszer tervezéséné szükséges a orró üstréteget a kényes anyagok eett tartani (a meneküési útvonaak védeméhez hasonóan) vagy a üstréteg hőmérséketét egy kritikus érték aatt tartása (a hőmérséket eenőrzéséhez hasonóan). 5. Nyomásmentesítés Aho a üstréteg aacsonyan van és átáramohat a eső szintekre kisebb réseken keresztü, mint pédáu nem égmentesen záró ajtók, vagy szeőző nyíások, ott a üst terjedését a üstben évő gázok nyomásának csökkentéséve ehet megodani. Ezt a megodást nyomásmentesítésnek nevezzük. Ahhoz, hogy megeejen a tervezett céoknak, a SHEVS működtetéséné a következőket ke igyeembe venni: a) a meneküési útvonaak védemére kiaakított SHEVS, a BS589-1-nek megeeő, üstjező rendszerek áta adott jeek aapján ke működésbe épjen. eg ke emíteni, hogy a SHEVS egyes részeinek manuáis kikapcsoása nem ehetséges, csak abban az esetben, ha kézi indítás szükséges. b) a javak védemére beépített SHEVS vezérése manuáisan vagy, az EN vaamint a BS 506- szabványoknak megeeő, vízszáító rendszer segítségéve történik, meynek áramási nyomása megee egy sprinker vízhozamának, vagy mindkét módon. c) A tűzotás megkönnyítésére beépített SHEVS vezérése, a BS szabványnak megeeő, tűzjező rendszer vagy, a BS 506- szabványnak megeeő, vízszáító rendszer, meynek áramási nyomása megee egy sprinker vízhozamának, segítségéve történik. A rendszer vezérése történhet manuáisan vagy a ent emített módszerek kombinációjáva is.

3 A SHEVS rendszert két áramorráshoz ke csatakoztatni, mey biztosítja a rendszer, a védemi eemek, vaamint a nyugami áapotban evő részek eátását. A hozzá kapcsoódó eemeket is, mint pédáu a üstérzékeők, két táppa ke eátni. Az árameátást meg ehet odani automata generátorokka, vagy akkumuátorra. A égnyomásos rendszer két égsűrítő és egy evegőtartáybó á, meynek tejesítménye eegendő ke egyen ahhoz, hogy a égsűrítők áram nékü maradása esetén, egaább három tejes cikuson keresztü képes egyen működésbe tartani a rendszert. A SHEVS, automatikus indítás esetén, 90 másodperc aatt e ke érje a tervezett tejesítményszintet. A segédeemek, mint a szeőző nyíások és csappantyúk, egaább 60 másodpercig működőképesek ke egyenek. inden zónát küön SHEVS rendszerre ke eátni, vagy ha üstzónák e vannak küönítve, egy-egy tűzszakaszt képezve megodható a szeőztetés egy vagy több eszívó ventiátorra, csőrendszer segítségéve. Az eszívott térogathozamot egy standard tűz eghátrányosabb esetére ke kiszámítani, ami kiaakuhat a ényeges összekapcsot szakaszokban. A tűzérzékeést egy, a BS szabványnak megeeő, üstjező rendszer átja e, amey a kiodó rendszerén át vezéri, a ventiátorhoz (ventiátorokhoz) csatakozott, égvezetékekben eheyezkedő üstzáró csappantyúkat. A üstezáró csappantyúkat úgy ke eheyezni, hogy ne veszéyeztesse a tűzáó épüet integritását. inden üstzóna saját égbeúvássa ke rendekezzen. Tervezési evek Kezdetnek ki ke számítani a meneküési útvonaak üstmentes rétegének magasságát (Y). Az (Y) minimáis értékeit az 1. sz. tábázat mutatja be (CEN/TR :005) 1. sz. tábázat a meneküési útvonaak égmentes rétegének magassága Épüet típusa inimáis magasság (vastagság) Középüetek, p. egyszintes bevásáróközpontok, kiáítótermek,0 m Civi épüetek, p. irodák, akások, nyitott terem típusú ogházak,5 m Parkoók,5 m vagy 0,8 H, ameyik kisebb EGJEGYZÉS: Lásd 6.. ) és Y növekedése, hideg üstrétegekné egjegyzem, H a heyiség szabadterüetének magassága, azaz a padó és a mennyezet közötti távoság, méterben. ieőtt meghatároznánk a tűz öé emekedő, üstékben áramó evegő, kiogramm per szekundumban (kg.s -1 ) kiejezett, sebességet, azaz a tömeghozamot, a következő etétet ke eenőrizni: Y 10 ( A ) aho A a tűz terüete, [m ] ben kiejezve. Az eőírt értékek a következő tábázatban áthatók (CEN/TR :005 szabvány).

4 . sz. tábázat tűzmodeek eőírt értékei Tűz terüete Tűz kerüete (A ) m (P) m 4 Hőáramás egy terüeti egységen (q ) Kiskereskedemi egységek Standard váaszú sprinkerek Gyorskiodó sprinkerek Sprinkerek nékü Tejes heyiség Nyíás széessége 100 Irodák Standard váaszú sprinkerek Sprinkerek nékü: eenőrzött éghető aap Sprinkerek nékü: tejes körű beavatkozás eőreátható az éghető aapon keetkezett standard tűzné (ásd 6.) Tejes heyiség Nyíás széessége Száodaszobák Standard váaszú sprinkerek 6 50 Sprinkerek nékü Nyíás Tejes heyiség széessége 100 Parkoó Egy égő autó EGJEGYZÉS: a céok eérése érdekében, a SHEVS tűzterüetét nem szabad összekeverni a beépített sprinker beogóterüetéve, meyet a BS 506- szabvány ír eő. ikor a heyiség tejesen ángba borut, a keetkezett hő egy része kiáramohat a ángok segítségéve, a heyiség nyíásain át, a küső térbe. Ritkán a nyíásokon kiáramó gázok hőmérsékete meghaadja 1000 C. Az [1] egyenetet kíséretieg is igazoták, nagy térogatú heységekben kiaakut tűzesetekné, aho a hőkibocsátás KW/m vot. A orró evegő áramás (az a evegőmennyiség amey tűz esetén eszabaduó gázokban megtaáható) magas. Az összes gyakorati céná az éghető anyagok tömege ehanyagoható és a üstgázokat úgy ehet kezeni a számításokná, mint ertőzött orró evegő. A tűz öötti üstrétegben edzett evegő sebességét ( ), kiogramm per szekundumban kiejezve (kg.s -1 ), kiszámíthatjuk a B. egyenette: C P Y [] e aho, C e egyenő 0,19-e tágas terek esetében, mint színházak, stadionok, nyitott irodaheységek, emeetes átriumok, stb., aho a mennyezet jóva a tűz öött van, k g m -5/ s -1 -ben mérve. C e egyenő 0,7-e kis heyiségek esetében, mint üzetek, irodaszobák, hoteszobák, stb., aho a szeőzés őképpen csak a tűz egy odaáró várható, mint pédáu egy irodában, aho csak egy abak van, k g m -5/ s -1 -ben mérve. P a tűz kerüete [m]-ben kiejezve Nincs semmiyen inormáció mey bizonyítaná, hogy a B. egyenet (vagy bármey aktuáis vátozata ennek) módosítható úgy, hogy az igyeembe vegye a sprinker-vízsugarak hatásait. A határvonaat a tágas és a kis heyiségek között a beáramó evegő határozza meg, amey minden odaró emekedik. iné keskenyebb esz a heyiség, anná nehezebben emekedhet a evegő. Azokat tekintjük kis ceaheyiségeknek, ameyeknek a heyiség maximáis mérete kisebb vagy egyenő az átagos tűz átmérőjének ötszöröséve és a evegő csak egy iránybó áramohat be. Ezt a határmértéket meghatározták és csak eméeti aapja van. Figyeembe véve, hogy A, a tűz 55

5 terüete 10 m, az A πr képetet akamazva megkapjuk, hogy R1,78 m. Tehát egy parkoóná egy átagos tűz átmérője Φ,56 m. Ezt a nézőpontot veszik igyeembe a parkoókná a C e együttható meghatározásáná. Ismerve az tömeghozamot, θ üstrétegben a gázok átaghőmérséketét, Kevinben kiejezve (köze a üsték beáramási ponthoz) ki ehet számoni a következőképpen: θ [] c aho, c - a sajátságos evegőhőmérséket áandó nyomáson, J kg -1 K -1, normáis körümények között (nyomás 1 atmoszéra és hőmérséket T88 K) c1000 J kg -1 K -1. az a hőáramás a üstgázokban, meyek a ángokat a tűz öé vezetik [W] kiejezve q A [4] aho, q a négyzetméterre kibocsátott hőmennyiség [W/m ] kiejezve. A q értékeit az A. meéket tartamazza A hőmennyiségek megengedett kibocsátási értéke a CEN/TR :005 szabványbó. Habár küönböző határozott számú anyag hőkibocsátási sebességét megigyeő kutatások beejeződtek, ezek nem jeemzőek minden tűz esetében. egeshet, hogy az éghető anyagok szées váasztéka eőordu bármey tűzesetben. Ezért nem akamazható egy anyag sajátos értéke, de szükséges úgy a magas mint az aacsony hőkibocsátási sebesség emérése, hogy meghatározhassák mi történik a egkedvezőtenebb esetben. A következő értékek és egyenetek hasznáhatók a magas és aacsony hőkibocsátási sebesség meghatározásához, a sprinkerre eszeret vagy nem eszeret esetekben. Tűz sprinkerre: q, (aacsony) W/m² q, (magas) W/m² Tűz sprinker nékü, max. m tűzészekke: q, (aacsony) W/m² q, (magas) W/m² Tűz sprinker nékü, -4 m tűzészekke: q, (aacsony) 50 (h -1) kw/m² q, (magas) 1.50 (h -1) kw/m² aho h a tűzészek magassága [m]-ben, a egaacsonyabb pontjátó a egmagasabbig. Ennek a meghatározásnak megeeően, a statisztika szerint egy autó átagos magassága m aatt van, átaában ezért a a megeeő q esz kiváasztva. A mechanikus üstevezető rendszer ventiátorokbó és hozzárendet csőrendszerbő á, meyeket úgy terveztek, hogy etávoítsák a tartáybó a üst-tömeghozamot. Ugyanakkor ezek eenáóak ke egyenek a üstöt megeőző hőmérséketre. indemeett szükséges a ventiátorok árameátását és vezérését biztosító háózatok tűz eeni védeme. A megeeő ventiátorok kiváasztásához, az eőző számításbó adódó üsttömeghozamot térogathozammá (V t ) ke aakítani [m /s] kiejezve, a következő egyenette: T V [5] ρ T aho, T θ + T0 [ K] kiejezve T 0 a környezet hőmérsékete, meyet 15 C ítének. Vagyis T θ + 88 K ρ a evegő sűrűsége környezeti hőmérséketen [kg/m ] kiejezve. Átaában a T 0 környezeti hőmérséketet 15 C (88 K) tekintjük, ebbő következik ρ 1,5 kg/m. 5

6 Ismerve ezeket az értékeket, kiszámítható a üst-térogathozam. A tér üstrétegének egaacsonyabb szintjének meghatározása az eszívóberendezés irányába vaó tereéshez. A térbe behatoó üst áramo az eszívóberendezés nyíásai eé. Ezt az áramást a üst emekedő-ereje irányítja. Ha eeé egy nagy térogatú szeőző eüet is van, pédáu ha a tetőszerkezetet etávoították, ez az áramó rétegnek ehet egy oyan magassága, mey arányos a tér széességéve, üst hőmérséketéve és tömegtérogatáva. Ez a magasság d [m] kiejezve, kiszámítható egy sík mennyezet aatti egyirányú áramásná: T d [6] γ θ W aho, γ ernyőtényező és egyenő 6-a, ha az ernyő magassága merőeges az áramásra, ietve 78 ha nem W 1 egy üsttartáy széessége, a üsthozam irányáva megegyező szögben [m]-ben kiejezve. Ha a tűz pont a üsttartáy aatt van, bármey tartáy egnagyobb terüete.000 m ke egyen, ha van természetes szeőzőrendszer, vagy.600 m ha van mechanikus üstevezető ventiátorrendszer. A hossza bármey üsttartáynak, akármeyik tengey mentén maximum 60 m ehet. A üsttartáyban a növekedési réteget nem ehet kisebbre tervezni, mint a padó-mennyezet távoság 1/10-e, amikor a tűz a üsttartáy aatt van pont vagy a szóródás és mennyezet közötti távoság 1/10-e a szóródó üst-ékekné. A üsttartáyban a növekvő rétegvastagságot számítássa igazoják és eég nagy ke egyen, hogy a üstgázok a beáramási pontjuktó a szeőztetőréteg eé haadjanak. Füstkapuk vagy más eszereések, meyek a üsttartáy határát képezik, egaább 0,1 m-re ke méyebben egyenek, mint a növekvő üstréteg kiszámított aapja, igyeembe véve a kapuk bármey szórását. Akamazás: Feadat egy oyan ödaatti parkoó tervezése, meynek magassága m, sprinkerotórendszerre van eszereve és kérik kiszámoni a kiáramó üsttérogat hozamát ietve a heységben a üstréteg egkisebb magasságát ahhoz, hogy a szeőztető eé áramojanak. Y a üstmentes evegő szabad magassága a meneküési útvonaakon,.4 m A a tűz terüete 10 m P a tűz kerüete 1 m -1 C e egyenő 0,19 k g m -5/ s Eenőrizzük az egyenetet: Y 10 ( A ),4 10 (10),4 1,6, tehát ez a követemény is tejesüt. a üstékben evő evegő sebessége, mey a tűz eé emekedik, tömeghozam: C P Y 0,19 1,4 8,477 kg/s. e q négyzetméterre eső kibocsátott hőmennyiség, 50 W/m hőáramás a üstgázokban, mey a ángokat a tűz öé viszi: W q A c áandó nyomáson a evegő hő-együtthatója, J kg -1 K -1. Természetes körümények között 1 1 (égnyomás 1 atmoszéra, T 0 15 C 88 K), c 1000 J kg C ; 6

7 θ - a üstben a gázok átaghőmérsékete, Kevinben kiejezve (majdnem a üsték behatoási pontjáná) θ θ θ 94, 91 C; c ,477 T θ + T0 T 94, T 58,91 K; ρ - a evegő sűrűsége környezeti hőmérséketen [kg/m ] kiejezve. Átaában T 0 T a környezet hőmérsékete 15 C (88 K), ebbő következik ρ 1,5 kg/m V evegő sebessége a üstékben, mey a tűz öé emekedik, térogathozam: T 8,477 58,91 V V V 14 m³/s; ρ T 1,5 88 Tehát a kiürített üst-térogathozam V 14 m³/s; A tartáyban a üstréteg minimáis magasságának meghatározása, hogy az a szeőzőberendezés eé áramojon: T d γ θ W γ ernyőtényező és egyenő 6-a, mert az ernyő magassága merőeges az áramásra W 1 üsttartáy széessége, a üsthozam irányáva megegyező szögben, egyenő 60 m-re, mert ez a egnagyobb méret amit eérhet. A entieket igyeembe véve eérjük: 8,477 58,91 8,477 58,91 d d d 6 94, , 64 m; 6 94,91 60 Tehát, a tartáyban a üstréteg egkisebb magassága, hogy a szeőző-berendezés eé áramojon d 0,64 m. Következtetések 1. Ez a számítási módszer, mey a parkoókbó kiürített üsthozam meghatározásának aapja, kisebb eredmények eéréséhez vezet, tehát kisebb tejesítményű szeőzőberendezés kiváasztásához vezet.. A beektetés kisebb mértékű.. int több más európai országban akamazott módszer, csak egy tűzeset eőorduását veszi igyeembe parkoóházanként, nem több egyidejű tűzesetet. 4. A módszer igyeembe veszi, hogy a parkoóház e van-e szereve vagy sem sprinkerotórendszerre a P Építkezések tűzvédemi normatívájáva szemben. 7

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

Az üvegiparban alkalmazott hőcserélő berendezések

Az üvegiparban alkalmazott hőcserélő berendezések Az üvegiparban akamazott hőcseréő berendezések A távozó nagy hőmérséketű füstgáz hőtartamának hasznosítása céjábó akamazzák. A füstgáz entapiájáva az égésevegő eőmeegítve: csökken a füstgázokka távozó

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

1. Feladatok rugalmas és rugalmatlan ütközések tárgyköréből

1. Feladatok rugalmas és rugalmatlan ütközések tárgyköréből 1. Feadatok rugamas és rugamatan ütközések tárgykörébő Impuzustéte, impuzusmegmaradás törvénye 1.1. Feadat: Egy m = 4 kg tömegű kaapács v 0 = 6 m/s sebességge érkezik a szög fejéhez és t = 0,002 s aatt

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ foamin function HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ Troceen Duct SZELLÕZÕ VEZETÉKEK HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSE Mindennapjainkban küönbözõ égkezeõ, ietve kímarendszerek

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására Minta árajánat FuctuVent inteigens hővisszanyerős szeőzés kiaakítására Építt Heyszín Te E-mai Építész tervező Te E-mai Építő váakozó Te E-mai Tisztet Érdekődő! Debrecen 3 június 7 Árajánatunk a megkapott

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

Anyagmozgatás Gyakorlati segédlet. Gyakorlatvezetı: Dr. Németh Gábor Ph.D. egyetemi adjunktus. Sopron, 2009

Anyagmozgatás Gyakorlati segédlet. Gyakorlatvezetı: Dr. Németh Gábor Ph.D. egyetemi adjunktus. Sopron, 2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Gépészeti Intézet Anyagmozgatás Gyakorati segédet Gyakoratvezetı: Dr. Németh Gábor Ph.D. egyetemi adjunktus Sopron, 009 Lánctranszportır Mőszaki adatok:

Részletesebben

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét. A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács

Részletesebben

Elméleti és gyakorlati kutatások előregyártott vasbeton szerkezetek technológiai igénybevételénél

Elméleti és gyakorlati kutatások előregyártott vasbeton szerkezetek technológiai igénybevételénél Eméeti és gyakorati kutatások eőregyártott vasbeton szerkezetek technoógiai igénybevéteéné r. Mihaik András Nagyváradi Egyetem Abstract The paper presents conception and cacuation possibiities for manipuation

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

Bepattanó kötés kisfeladat

Bepattanó kötés kisfeladat Bepattanó kötés kisfeadat Hagató nee: Neptun kód: Bepattanó kötés kisfeadat FELADAT: Végzezze e az ADATTÁBLÁZAT (II. oda) megfeeő sorszámú adataia a tégaap keresztmetszetű egyensziárdságú, karos bepattanó

Részletesebben

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ foamin function HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ Troceen Duct SZELLÕZÕ VEZETÉKEK HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSE Mindennapjainkban küönbözõ égkezeõ, ietve kímarendszerek

Részletesebben

= M T. M max. q T T =

= M T. M max. q T T = artók statikája II. SZIE-YMM BSc Építőmérnöki szak IV. évfoyam 3. eőadás: Határozatan tartók képékeny számítása Mechanika II M R rugamas határnyomték M K képékeny határnyomaték másképp: M törőnyomaték

Részletesebben

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja!

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja! Szeretni fogja! A KaVo ESTETICA E30 inden, ait szeretne. A KaVo ESTETICA E30 szép küső, kiváó érzés. A KaVo ESTETICA E30 a fogászati tökéetesség új dienzióját nyitja eg, a KaVo áta biztosított inőségnek,

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer Geberit Mepa nyomó csővezetéki renszer Áttekintő tábáza 692 Mepa Univerzáis csövek 695 MepaTherm csövek 700 Könyök iomok 704 T iomok 707 Egyenes kapcsoóiomok 713 Oható csavarkötések 723 Faikorongok 725

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábe-membrán szerkezetek Szereési aak meghatározása Definíció: Egy geometriai aak meghatározása adott peremfetéte és eőfeszítés esetén ameyné a beső erők egyensúyban vannak. Numerikus módszerek: Geometriai

Részletesebben

5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK

5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK Dr. Vad János: Ipari égehnika BMEGEÁTMOD3 1 5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK 5.1. Konsrkió 5.1. ábra. Az Áramásan Tanszék áa kiejesze nagy veőávoságú axiáveniáor prooípsa emezapáos járókerékke és ompa

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz Uponor Renovis - Gipszpane fafűtés/űtés feújításokoz Az Uponor Renovis gipszpane renszer ieáis megoás esősoran fa-, vagy mennyezet fűtésez, feújításokoz. A renszer fő eeme a 9,9 -es PE- Xa csöveket magáa

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

SCI Kültéri csavar süllyesztett fejű A2 és A4 inoxacél verziók

SCI Kültéri csavar süllyesztett fejű A2 és A4 inoxacél verziók SCI Kültéri csavar süllyesztett fejű A2 és A4 inoxacél verziók SPECIÁIS GEOMETRIA Önmetsző hegy hátsó emetszéssel, esernyős aszimmetrikus menet, hosszított maró, fej alatti ordák TEJES VÁASZTÉK Átmérők

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

olvo FE-jének testre szabása.

olvo FE-jének testre szabása. SPECIFIKÁCIÓK ovo FE-jének V testre szabása. Üdvözi Önt a Vovo FE a korátan ehetőségek teherautója. A rugamas avázkiaakítás és a Vovo feépítmé nyezési tasítások (VBI) megkönnyítik járműve eőkészítését

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készüékek Hatékony színes készüék munkacsoportok számára Lexmark X950 sorozat A nagy tejesítményű A3-as színes Lexmark X950 sorozatú készüékek rugamas funkciókat,

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért Az ALBAFAL Az ALBAFAL oyan beső tereben hasznáatos négy odaán csaphornyos iesztée eátott gipsz faazó eem, mey ideáis váasztás önhordó

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Kora regge, késő éjszaka. Vagy egy sűrű munkanap közepén. 2 A városi áruterítés mindig kihívást jeent. Zsúfot utcák, szűk sikátorok és sok megáás.

Részletesebben

A tapasztalat szerint a Faraday-féle indukciótörvény alakja a nyugalmi indukcióra: d U o Φ

A tapasztalat szerint a Faraday-féle indukciótörvény alakja a nyugalmi indukcióra: d U o Φ 4 Nyuami indukció Faraday-fée indukció törvény, interáis és differenciáis aak Szoenoid tekercs önindukciós eyütthatója Máneses mező eneriája és eneriasűrűsée Huroktörvény átaánosítása eyeten hurok esetében

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

A késdobálásról. Bevezetés

A késdobálásról. Bevezetés A késdobáásró Beezetés Már sok ée annak, hogy kést dobátunk, több - keesebb sikerre. Ez tisztán tapasztaati úton működött. Femerütek bizonyos kérdések, ameyekre nem kaptunk áaszt sehon - nan. Ezek pédáu

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

Elektrotechnika 1. ZH ellenőrző kérdések és válaszok. 1. Bevezetés: 2.A villamosenergia átalakítás általános elvei és törvényei

Elektrotechnika 1. ZH ellenőrző kérdések és válaszok. 1. Bevezetés: 2.A villamosenergia átalakítás általános elvei és törvényei 1. Bevezetés: Eektrotechnika 1. ZH eenőrző kérdések és váaszok Meyek a magyar energiapoitika stratégiai céjai? Eátásbiztonság: Megfeeő energiaforrás-struktúra, energiaimport-diverzifikáció, stratégiai

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM TERMÉKISMERTETŐ 2 Mi tesz nagyszerűvé egy jó teherautót? A egtöbben taán azt mondanák, hogy a hatékonyság a ényeg. Nagy szó ez, de mit is jeent a gyakoratban? Nos,

Részletesebben

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ Lindab Coverine zendvicsaneek Lindab Coverine Lindab zendvicsaneek Műszaki információ 2 Faaneek Lindab Monowa Iari és kereskedemi éüetek, 0 C feetti hűtőházak burkoására és téreváasztására akamas önhordó

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Bio-motorhajtóanyagok befecskendezési jellemz=inek optimálása Optimization of Injection Parameters for Biofuel Jet

Bio-motorhajtóanyagok befecskendezési jellemz=inek optimálása Optimization of Injection Parameters for Biofuel Jet Bio-motorhajtóanyagok befecskenezési jeemz=inek optimáása Optimization of Injection Parameters for Biofue Jet Dr BARABÁS István, Dr TODORU- Arian, Dr CSIBI VENCEL-József Koozsvári Mszaki Egyetem, Mechanika

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer:

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer: ázi főezárók Kivite 2600 gömbgrfitos / emezgrfitos öntvény, mindkét odon ISO tok PE sőhöz 20 poietá, mindkét odon ISO tokk, PE sőhöz hideg rendeésre ½" Méret / ázi főezárók Ieszkedő kézikerék: Ieszkedő

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

Szabályozók és mérőelemek. lindab szabályozók és mérőelemek

Szabályozók és mérőelemek. lindab szabályozók és mérőelemek Szabáyozók és mérőeemek indab szabáyozók és mérőeemek Tartaom Szabáyozók és mérőeemek Standard szabáyozó kézi Szabáyozó DRU... DIRU... Ezáró DSU... DTU... DTMU/DTWU... motoros eőkészítés eektromos agy

Részletesebben

SCH Süllyesztett fejű csavar Szénacél sárga horganyzással

SCH Süllyesztett fejű csavar Szénacél sárga horganyzással SCH Süllyesztett fejű csavar Szénacél sárga horganyzással ETA 11/0030 NAGYOBB MENET hossza menet (60%) a kötés jó zárásáért és a sokoldalú felhasználhatóságért NAGY TEJESÍTMÉNYŰ ACÉ nagy ellenállású és

Részletesebben

T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS

T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS Kérjük ovassa e figyemesen a tejes eírást a termék teepítése eőtt! A heyteen hasznáat vagy hibás csatakozás a vezérés hibás működését eredményezheti, és veszéyt jeenthet a végfehasznáóra!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben