Jelek és rendszerek példatár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelek és rendszerek példatár"

Átírás

1 Jelek és rendszerek példatár dr. Horváth Péter, Varga Lajos 0. május 3.

2 F (003ZHAK) Egy lineáris, invariáns FI rendszer kauzális és bármely belépő és korlátos gerjesztésre korlátos választ ad. Mit mondhatunk a rendszer h(t) impulzusválaszáról? F (003ZHAK) Egy h(t) = Aε(t)e αt, α > 0 impulzusválaszú FI rendszer gerjesztése u(t) = A(ahol A konstans). Számolja ki a rendszer válaszát (y(t) =?)! F 3 (003ZHAK3) Adja meg a következő DI jel periódusidejét: x[k] = 0cos(0, 3πk + 0, π)! F 4 (003ZHAK4) Egy integrátor szinuszos bemeneti jelének komplex amplitúdója: 0e j π 4,ω = 5 (rad/s). Adja meg az integrátor kimeneti jelének időfüggvényét! F 5 (003ZHAK5) Egy FI rendszer átviteli karakterisztikája: H(jω) = jω 0 és bemeneti jele: u(t) = 0cos ( ) 0t + π jω+0 4. Adja meg a rendszer válaszának időfüggvényét! F 6 (003ZHBK) Egy lineáris invariáns DI rendszer impulzusválasza belépő és abszolút összegezhető. Mit mondhatunk a rendszerről? F 7 (003ZHBK) Egy h[k] = Aε[k]α k, α < impulzusválaszú DI rendszer gerjesztése u[k] = A(ahol A konstans). Számolja ki a rendszer válaszát (y[k] =?)! F 8 (003ZHBK3) Adja meg a következő FI jel amplitúdóját: y(t) = x (t) x (t), ha x (t) = 3 cos ( ) 5t + π 3 és x (t) = 8 sin ( ) 5t + π 3! F 9 (003ZHBK4) Egy késleltető szinuszos DI kimeneti jelének komplex amplitúdója: 0e j π 3, θ = π (rad/s). Adja meg a késleltető bemeneti 6 jelének időfüggvényét (x[k + ])! F 0 (003ZHBK5) Egy DI rendszer átviteli karakterisztikája: H ( e jθ) = +e jθ és bemeneti jele: u[k] = 0 cos ( π k + ) π 0,5e jθ 4. Adja meg a rendszer válaszának időfüggvényét! F (0053ZHAK) Adja meg a DI rendszer gerjesztő jelét,

3 ha a rendszer válaszjele a k = 0,, időpillanatokban rendre,,, minden más k-ra 0; a rendszer átviteli függvénye H(z) = + z! F (0053ZHAK) Egy DI rendszer átviteli karakterisztikája H(e jθ = 0, 5 + 0, e jθ. Adjuk meg a rendszer ugrásválaszának értékét k = 0-ban! F 3 (0053ZHAK3) Egy f(t) FT jel spektruma F (jω) = [ε(j(ω + )) ε(j(ω ))]. Adja meg a jel energiáját! F 4 (0053ZHAK4) Adja meg az a valós paraméter azon értékeit, amelyekre az x[k] = 3 δ[k i] DI jel spektruma tisztán valós! i=a F 5 (0053ZHAK5) Rajzolja fel az f(t) = cos (ω t) cos (ω t) FI jel amplitúdóspektrumát, ha ω = Mrad/s és ω = 00 krad/s! F 6 (0053ZHAK6) Rajzolja fel az alábbi átviteli karakterisztikával adott diszkrét idejű rendszer egy kanonikus (minimális számú késleltetőt tartalmazó) jelfolyamhálózat-realizációját! F 7 (0053ZHAK7) Egy FI rendszer gerjesztése u(t) = 3 cos (4t + 0, 5), átviteli karakterisztikája H(jω) =. Adja meg a rendszer válaszjelét! jω+3 F 8 (0053ZHAK8) Adott a FI rendszer gerjesztése és válasza. Határozza meg az átviteli függvényt! u(t) = δ(t); y(t) = ε(t)e 3t 5 F 9 (0053ZHAK9) Egy DI periodikus jel alapharmonikusának körfrekvenciája θ = π. Sorolja fel a valós Fourier-sor diszkrét körfrekvenciáit! 4 F 0 (0053ZHAK0) Adott egyω max sávkorlátú x(t) jel. Mekkorára válasszuk a mintavételi frekvenciát, hogy a jel a diszkrét mintákól egyértelműen visszaállítható legyen? F (0053ZHBK) Adja meg a következő DI hálózat impulzusválaszát átviteli függvénye alapján! H(z) = + z 3z 3 F (0053ZHBK) Adott egy FI rendszer átviteli függvénye. Adja meg a rendszer impulzusválaszának + -ben felvett értékét a végértéktétel felhasználálásával! H(s) = s s +s+ F 3 (0053ZHBK3) Határozza meg a jel energiáját, ha a jel

4 spektruma a következő: F 4 (0053ZHBK4) Adja meg az x(t) = ε(t )e α(t ) jel amplitúdóspektrumának maximális értékét, ha α > 0! F 5 (0053ZHBK5) Konvolváljon három T... T hosszúságú négyszögjelet, adja meg a keletkező jel spektrumát! F 6 (0053ZHBK6) Rajzolja fel az alábbi átviteli karakterisztikával adott FI rendszer egy kanonikus (minimális számú integrátort tartalmazó) jelfolyamhálózat-realizációját! H(jω) = jω jω+ F 7 (0053ZHBK7) Egy DI rendszer bemeneti jele u[k] = 3 cos (4πk + 0, 5), átviteli karakterisztikája H(ejθ ) =. Adja meg a rendszer válaszjelét! 3+e jθ F 8 (0053ZHBK8) Egy DI rendszer gerjesztése u[k] = 0, 5δ[k], válasza y[k] = ε[k]( 0, 3) k. Adja meg a rendszer átviteli függvényét! F 9 (0053ZHBK9) Egy 3 khz-es sávszélességű jel esetén mekkora mintavételi frekvencia szükséges ahhoz, hogy a digitális mintákból a jel egyértelműen visszaállítható legyen? F 30 (0053ZHBK0) Adott f(t) = Ae j(ω 0t+φ) FI jel. Rajzolja fel f(t) amplitúdóspektrumát! F 3 (0050PZHAK) Az alábbi rendszermátrixszal adott FI rendszer b és d paraméterek mely értékeire aszimptotikusan stabilis? A = [ b d ] F 3 (0050PZHAK) Döntse el, hogy az x[k] = cos ( π k + ) π sin ( π 7 k) DI jel periodikus-e, s ha igen, adja mega a periódusát! F 33 (0050PZHAK3) A gerjesztés és az átviteli tényező ismeretében adja meg a rendszer válaszát! u(t) = 3 cos ( π4t + π 6 ), H = e j π 3 3

5 F 34 (0050PZHAK4) Egy lineáris invariáns FI rendszer kauzális és GV-stabil. Mit mondhatunk a rendszer impulzusválaszáról? F 35 (0050PZHAK5) Egy lineáris invariáns FI rendszer u (t) = ε(t, 5)3e (t,5) gerjesztésre y (t) = ε(t, 5)6e (t,5) ; u (t) = ε(t 3)e 5(t 3) gerjesztésre y (t) = ε(t 3)4e 7(t 3) választ ad. Adja meg a rendszer válaszát u(t) = ε(t)e t + e 5t gerjesztésre! F 36 (0050PZHBK) Az alábbi rendszermátrixszal adott DI rendszer a paraméter mely értékeire aszimptotikusan stabilis? A = [ a 0, 8 0, 7 0 ] F 37 (0050PZHBK) Adott a rendszer ugrásválasza g(t) = ε(t) (0e 5t 0e 4t ). Határozza meg a rendszer impulzusválaszát a lehető legegyszerűbb alakban! F 38 (0050PZHBK3) A gerjesztés és az átviteli tényező ismeretében adja meg a rendszer válaszát! u[k] = cos ( π 3k + π ), H = e j π F 39 (0050PZHBK4) Egy lineáris invariáns DI rendszer kauzális és GV stabil. Mit mondhatunk a rendszer impulzusválaszáról? F 40 (0050PZHBK5) Egy lineáris invariáns DI rendszer u [k] = ε[k ]0, 6 k gerjesztésre y [k] = ε[k ]0, 3 k ; u [k] = ε[k 5]0, k 5 (k 5) gerjesztésre y [k] = ε[k 5] 0, k 5 (k 5) választ ad. Adja meg a rendszer válaszát u[k] = ε[k]30, 6 k + k0, k gerjesztésre! F 4 (0050PZHAK) Egy L = 4 periódusú DI jel komplex Fourier-együtthatói rendre X C 0 = 5; X C = + j; X C =. Adja mega jel Fouriersorának mérnöki valós alakját! F 4 (0050PZHAK) Az x[k] DI jel Fourier-transzformáltja X(e jθ ). Adja meg az y[k] = 5x[k 4] jel Fourier-transzformáltját! F 43 (0050PZHAK3) Adja meg az alábbi hálózattal adott DI rendszer átviteli karakterisztikáját, vagy indokolja nem létezik válaszát! F 44 (0050PZHAK4) Rajzolja fel az f(t) = cos (ω t) cos (ω t) FI jel amplitúdóspektrumát, ha ω = 500 krad/s és ω = 300 krad/s! 4

6 F 45 (0050PZHAK5) Adja meg az alábbi DI jel Z-transzformáltját, ha létezik, vagy indokolja nem létezik válaszát! x[k] = 5δ[k + ] 4δ[k] + 0δ[k ] F 46 (0050PZHAK6) Adja meg az x[k] jelet, amelynek Z- transzformáltja X(z) = 5 z 0,! F 47 (0050PZHAK7) Az FI rendszer gerjesztése u(t) = 0ε(t)e t, átviteli függvénye H(s) = s+. Adja meg a rendszer válaszát! s+5 F 48 (0050PZHAK8) Rajzolja fel az alábbi átviteli karakterisztikával adott FI rendszer egy kanonikus (minimális számú integrátort tartalmazó) hálózatrealizációját! H(jω) = (jω) +3jω F 49 (0050PZHAK9) Egy FI rendszer gerjesztése u(t) = cos ( ) 3 t, átviteli karakterisztikája H(jω) =. Adja meg a rendszer válaszjelét! jω+ F 50 (0050PZHAK0) A FI rendszer impulzusválasza h(t) = 0ε(t + )e t. Adja meg a rendszer átviteli függvényét, vagy indokolja nem létezik válaszát! F 5 (0050PZHBK) Számítsa ki a következő FI jel amplitúdóspektrumát: x(t) = 0ε(t)e 5t F 5 (0050PZHAK) Az x(t) FI jel Fourier-transzformáltja X(jω). Adja meg az y(t) = 3x(t + 5) jel Fourier-transzformáltját! F 53 (0050PZHBK3) Adja meg az alábbi állapotváltozós leírással adott FI rendszer átviteli függvényét! x (t) = 5x(t) + 4u(t), y(t) = x(t) u(t) F 54 (0050PZHBK4) Adja meg az alábbi jelfolyamhálózattal adott FI rendszer átviteli függvényét! F 55 (0050PZHBK5) Egy DI rendszer átviteli karakterisztikája H(e jθ ) = 4e jθ + + 4e jθ. Adja meg a rendszer átviteli függvényét, ha létezik, vagy indokolja nem létezik válaszát! F 56 (0050PZHBK6) Rajzolja fel az alábbi átviteli karakterisztikával adott DI rendszer egy kanonikus (minimális számú integrátort tartalmazó) 5

7 hálózatrealizációját! H(e jθ ) = 3ejθ + e jθ 0, F 57 (0050PZHBK7) Adja meg a következő FI jel Laplacetranszformáltját: x(t) = ε(t)3 cos (t + π)! F 58 (0050PZHBK8) Adott a DI rendszer gerjesztése és válasza. Határozza meg az átviteli függvényt! u[k] = ε[k ](0, 6) k ; y[k] = 3, 6ε[k ](0, 3) k F 59 (0050PZHBK9) Adott az f(t) = A sin (ω 0 t + φ) FI jel. Rajzolja fel a jel amplitúdóspektrumát! F 60 (0050PZHBK0) Egy DI periodikus jel alapharmonikusának körfrekvenciája Θ = π. Összesen hány tagból áll a jel komplex Fourier-sora? 3.. Megoldások MO (F ) Korlátos gerjesztésre korlátos választ ad az impulzusválasz abszolút integrálható. Kauzális az impulzusválasz belépő. MO (F ) Megoldás konvolúcióval:. + Aε(τ)e ατ = + 0 A e ατ = A [ e ατ α ] 0 = A α MO (F 3) θ = 0, 3π = 3 00 π = 3 00 π = π M L L = 00 MO (F 4) u(t) = 0cos(5t + π) = u(t)(d)t = 0 cos(5t+ π 4 ) = sin ( ) 5t + π = cos ( 5t + π ) ( ) π 4 = cos 5t π 4 MO (F 5) Ū = 0ej π 4 H = H(jω) = jω 0 jω+0 ω=0 = 0+0j 0+0j = +j +j = e j 3π 4 e j 3π 4 = e j π = j 6

8 Ȳ = HŪ = ( π 0ej 4 + π ) y(t) = 0cos ( ) 0t + 3π 4 MO (F 6) Az impulzusválasz belépő a rendszer kauzális. Az impulzusválasz abszolút összegezhető a rendszer GV stabil. MO (F 7) y[k] = Aε[k]α i A = A i=0 i=0 α i = A α MO (F 8) X = 3e j π 3 ; X = 8e j ( π 3 + π ) ; Ȳ = 6e j π 3 8e j 5π 6 = ( (3) ) + j ( 3 (3) 4 ) ; Ȳ = 0. MO (F 9) x[k + ] = 0 cos ( π (k + ) + ) ( π 6 3 = 0 cos π (k) + ) ( π 6 = 0 sin π 6 k) MO (F 0) Ū = 0ej π 4 ; H = H ( e jθ) θ= π = +e jθ 0,5e jθ θ= π = π +e j = 0,5e j π e j π ; Ȳ = HŪ = 0ej π 4 e j π = 0e j π 4 ; y[k] = 0 cos ( π k ) π 4 MO (F ) u[0] =, u[] =, egyébként u[k] = 0 MO (F ) A rendszer átviteli függvényének felhasználásával az ugrásválasz Z- transzformáltja: G(z) = 0,5z +0, z z z A kezdetiérték-tétel felhasználásával: g[0] = lim G(z) = 0, 5 z Alternatív megoldás: a rendszer impulzusválasza h[k] = 0, 5δ[k] + 0, δ[k ] és (mivel kauzális rendszerről van szó) g[k] = k h[i], ebből közvetlenül adódik az eredmény k = 0-ra. i=0 7

9 MO (F 3) E = + π F (jω) dω = + π dω = 4 π [ω] = 8 π MO (F 4) Tisztán valós a spektrum, ha a jel páros, vagyis a = 3. MO (F 5) F {e jω0t } = πδ(ω ω 0 ) és cos(ω t) cos(ω t) = ejω t +e jω t e jω t +e jω t = ( 4 e j(ω +ω)t + e j(ω ω)t + e j(ω ω)t + e ) j(ω +ω)t alapján a szorzatjel spektruma F f(t) = (πδ(ω (ω 4 + ω )) + πδ(ω (ω ω ))+ πδ(ω ( ω + ω )) + πδ(ω ( ω ω ))) MO (F 6) vagy MO (F 7) H(j4) = j4+3 = H(j4) = 5e j0,973 = 0, 4e j0,973 y(t) = 0, 6 cos (4t 0, 473) MO (F 8) H(s) = Y (s) U(s) = 5 s+3 MO (F 9) Mivel θ = π = π L = 8. 4 L A sorfejtés általános alakja: u[k] = U 0 + M U p cos (pθk + ρ p ) + U L ( ) k L = 8 M = L = 3 Tehát összesen 5 tag szükséges: U 0, U, U, U 3, U 4. Az ezekhez tartozó diszkrét körfrekvenciák rendre: 0, π 4, π, 3π 4, π. p= 8

10 MO (F 0) Ω s = Ω max MO (F ) h[k] = δ[k] + δ[k ] 3δ[k 3] MO (F ) lim s 0 sh(s)= lim h(t) = lim s s = lim t + s 0 s +s+ s 0 s s = 0= 0 = s +s+ lim h(t) t + MO (F 3) E = [ ω 3 ω + π 3 ω] = π + π F (jω) dω = π ω dω = π [ ( ) ( )] = = π 3 6π (ω ω + )dω = MO (F 4) Általánosságban az f(t) = ε(t)e αt jel spektruma F (jω) = α+jω. Az eltolási tétel értelmében az időben eltolt jel spektruma: X(jω) = F (jω)e jω. Az amplitúdóspektrum az eltolás hatására nem változik, maximális értéke X(jω) max = α. MO (F 5) Egy négyszögjel spektruma: F (jω) = T sin(πft ) = T sin(ωt ). πft ωt Az időtartománybeli konvolúció a frekvenciatartományban szorzásnak felel meg, ezért a kérdéses jel spektruma ( ) T sin(πft ) 3 ( ) πft = T sin(ωt ) 3 ωt MO (F 6) vagy MO (F 7) H(θ = 4π) = = = 0, 5 3+e j4π 3+ y[k] = 3 cos (4πk + 0, 5) 4 MO (F 8) H(z) = z z+0,3 MO (F 9) 6 khz 9

11 MO (F 30) λ + MO (F 3) A karakterisztikus polinom: Hurwitz-kritérium alapján d + > 0 d >, innen d d b > 0 > b. b λ + d = λ + (d + )λ + d b. MO (F 3) L =, L = 4 A két periódusidő legkisebb közös többszöröse: L = 84. MO (F 33) y(t) = 6 cos ( π4t π 6 ) MO (F 34) Kauzális az impulzusválasz belépő. GV stabil az impulzusválasz abszolút integrálható. MO (F 35) u(t) = ε(t)e t + 8e 7t MO (F 36) A karakterisztikus polinom: Jury-kritérium alapján + a 0, 56 > 0 a 0, 56 > 0 0, 56 < λ + a 0, 8 0, 7 λ, innen 0, 44 > a > 0, 44. = λ + aλ 0, 56. MO (F 37) h(t) = g (t) = δ(t) (0e 5t 0e 4t ) + ε(t) ( 50e 5t + 40e 4t ) MO (F 38) y[k] = cos ( π 3k + π ) MO (F 39) Kauzális az impulzusválasz belépő. GV stabil az impulzusválasz abszolút összegezhető. MO (F 40) y[k] = ε[k]3(0, 3) k + k( 0, ) k 0

12 MO (F 4) x[k] = 5 + cos ( π k + ) π 4 + cos(πk) MO (F 4) Y (e jθ ) = 5e 4jθ X(e jθ ) MO (F 43) e jθ X = 0, 4X +, 4U X =,4U e jθ 0,4 Y = X + U =,4U + U = ejθ + U e jθ 0,4 e jθ 0,4 H(e jθ ) = +e jθ 0,4e jθ MO (F 44) MO (F 45) X(z) = 4 + 0z MO (F 46) x[k] = 5ε[k ]0, k MO (F 47) U(s) = 0 s+, így Y (s) = s+ s+5 Innen y(t) = 0ε(t)e 5t. 0 = 0. s+ s+5 MO (F 48) vagy MO (F 49) H(j ) = j = 0, 5774e j0, y(t) = 0, 5774 sin ( ) ( ) 3 t 0, 9553 = 0, 3849 sin t 0, 9553 MO (F 50) Az átviteli függvény nem létezik, mivel a rendszer nem kauzális.

13 MO (F 5) X(jω) = 0 ω +5 MO (F 5) Y (jω) = 3e jω5 X(jω) MO (F 53) sx = 5X + 4U Y = U ( 4 s+5 ) H(s) = s s+5 MO (F 54) sx = X + U Y = U ( + 0, s+ 5) H(s) = 0,5s+ s+ MO (F 55) Az átviteli függvény nem létezik, mivel a rendszer nem kauzális (az impulzusválasz 4e jθ miatt nem belépő). MO (F 56) vagy MO (F 57) x(t) = ε(t)( 3) cos (t) X(s) = 3 s s + MO (F 58) u[k] =, ε[k ](0, 6) k U(z) =, y[k] = 3, 6ε[k ](0, 3) k Y (z) = 3, 6 z z 0,3 z H(z) = 3 z 0,6 z 0,3 z z 0,6 z MO (F 59) MO (F 60) Θ = π 3 = π L L = 6, tehát 6 tagból áll a Fourier-sor.

Mintavételezés és FI rendszerek DI szimulációja

Mintavételezés és FI rendszerek DI szimulációja Mintavételezés és FI rendszerek DI szimulációja Dr. Horváth Péter, BME HVT 5. december.. feladat Adott az alábbi FI jel: x f (t) = cos(3t) + cos(4t), ([ω] =krad/s). Legalább mekkorára kell választani a

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 12.előadás

Jelek és rendszerek - 12.előadás Jelek és rendszerek - 12.előadás A Z-transzformáció és alkalmazása Mérnök informatika BSc Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet Műszaki Informatika Tanszék

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 4.előadás

Jelek és rendszerek - 4.előadás Jelek és rendszerek - 4.előadás Rendszervizsgálat a komplex frekvenciatartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 7.előadás

Jelek és rendszerek - 7.előadás Jelek és rendszerek - 7.előadás A Laplace-transzformáció és alkalmazása Mérnök informatika BSc Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet Műszaki Informatika

Részletesebben

Felvételi vizsga. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Felvételi vizsga. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar V Név, azonosító: pont(90): Felvételi vizsga Mesterképzés, villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2009. június 8. MEGOLDÁSOK A dolgozat minden lapjára, a kerettel jelölt részre írja

Részletesebben

M pont(30) : (ii) Adja meg az e egyenes egy olyan pontját, melynek első koordinátája 7.

M pont(30) : (ii) Adja meg az e egyenes egy olyan pontját, melynek első koordinátája 7. Név, azonosító: M pont(30) :. Az S sík egyenlete: 2x +4y +8z =4,azS 2 sík egyenlete: 2x +8y +4z =2. Legyene az az egyenes, mely párhuzamos mindkét síkkal és átmegy az (,2,3) ponton. (i) Adja meg az e egyenes

Részletesebben

M pont(30) : (ii) Adja meg az e egyenes egy olyan pontját, melynek első koordinátája 7.

M pont(30) : (ii) Adja meg az e egyenes egy olyan pontját, melynek első koordinátája 7. M pont(30) :. Az S sík egyenlete: 2x +4y +8z =4,azS 2 sík egyenlete: 2x +8y +4z =2. Legyene az az egyenes, mely párhuzamos mindkét síkkal és átmegy az (,2,3) ponton. (i) Adja meg az e egyenes egy olyan

Részletesebben

Felvételi vizsga. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar június 8.

Felvételi vizsga. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar június 8. Név, azonosító: V pont(90) : Felvételi vizsga Mesterképzés, villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2009. június 8. A dolgozat minden lapjára, a kerettel jelölt részre írja fel nevét,

Részletesebben

Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar VI MEGOLDÁS pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 203.

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar január 3.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar január 3. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar január 3.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar január 3. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(90) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar május 30.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar május 30. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

Jelek és rendszerek 1. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

Jelek és rendszerek 1. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék Jelek és rendszerek 1 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék 1 Ajánlott irodalom: FODOR GYÖRGY : JELEK ÉS RENDSZEREK EGYETEMI TANKÖNYV Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2006

Részletesebben

Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar VI Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: pont(90): Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

Digitális jelfeldolgozás

Digitális jelfeldolgozás Digitális jelfeldolgozás Mintavételezés és jel-rekonstrukció Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék magyar.attila@virt.uni-pannon.hu 2010.

Részletesebben

Felvételi vizsga. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Felvételi vizsga. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Név, azonosító: pont(90): Felvételi vizsga Mesterképzés, villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2009. január 5. A dolgozat minden lapjára, a kerettel jelölt részre írja fel nevét,

Részletesebben

Folytonos rendszeregyenletek megoldása. 1. Folytonos idejű (FI) rendszeregyenlet általános alakja

Folytonos rendszeregyenletek megoldása. 1. Folytonos idejű (FI) rendszeregyenlet általános alakja Folytonos rendszeregyenletek megoldása 1. Folytonos idejű (FI) rendszeregyenlet általános alakja A folytonos rendszeregyenletek megoldásakor olyan rendszerekkel foglalkozunk, amelyeknek egyetlen u = u(t)

Részletesebben

Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata

Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata Reichardt, András 27. szeptember 2. 2 / 5 NDSM Komplex alak U C k = T (T ) ahol ω = 2π T, k módusindex. Időfüggvény előállítása

Részletesebben

RENDSZERTECHNIKA 8. GYAKORLAT

RENDSZERTECHNIKA 8. GYAKORLAT RENDSZERTECHNIKA 8. GYAKORLAT ÜTEMTERV VÁLTOZÁS Gyakorlat Hét Dátum Témakör Házi feladat Egyéb 1 1. hét 02.09 Ismétlés, bevezetés Differenciálegyenletek mérnöki 2 2. hét 02.16 szemmel 1. Hf kiadás 3 3.

Részletesebben

Diszkrét idej rendszerek analízise szinuszos/periodikus állandósult állapotban

Diszkrét idej rendszerek analízise szinuszos/periodikus állandósult állapotban Diszkrét idej rendszerek analízise szinuszos/eriodikus állandósult állaotban Dr. Horváth Péter, BME HVT 6. november 4.. feladat Adjuk meg az alábbi jelfolyamhálózattal rerezentált rendszer átviteli karakterisztikáját

Részletesebben

Diszkrét idej rendszerek analízise az id tartományban

Diszkrét idej rendszerek analízise az id tartományban Diszkrét idej rendszerek analízise az id tartományban Dr. Horváth Péter, BME HVT 06. október 4.. feladat Számítuk ki a DI rendszer válaszát, ha adott a gerjesztés és az impulzusválasz! u[k = 0,6 k ε[k;

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

Kuczmann Miklós. Jelek és rendszerek

Kuczmann Miklós. Jelek és rendszerek Kuczmann Miklós Jelek és rendszerek Készült a HEFOP 3.3.-P.-4-9-/. pályázat támogatásával Szerzők: Lektor: Kuczmann Miklós Keviczky László, akadémikus c Kuczmann Miklós, 6. TARTALOMJEGYZÉK 3 Tartalomjegyzék.

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar január 4.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar január 4. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

DINAMIKAI VIZSGÁLAT OPERÁTOROS TARTOMÁNYBAN. 2003.10.30. Dr. Aradi Petra, Dr. Niedermayer Péter: Rendszertechnika segédlet 1

DINAMIKAI VIZSGÁLAT OPERÁTOROS TARTOMÁNYBAN. 2003.10.30. Dr. Aradi Petra, Dr. Niedermayer Péter: Rendszertechnika segédlet 1 DINAMIKAI VIZSGÁLAT OPERÁTOROS TARTOMÁNYBAN 2003.10.30. Dr. Aradi Petra, Dr. Niedermayer Péter: Rendszertechnika segédlet 1 Differenciálegyenlet megoldása u(t) diff. egyenlet v(t) a n d n v m dt a dv n

Részletesebben

Dr. Kuczmann Miklós. Ez a példatár a tervezett példatár nulladik verziója. További

Dr. Kuczmann Miklós. Ez a példatár a tervezett példatár nulladik verziója. További Dr. Kuczmann Miklós Példatár a Jelek és rendszerek című tárgyhoz 0. verzió Csak a könyvből kimaradt példák... Ez a példatár a tervezett példatár nulladik verziója. További példákat és megoldásokat az előadásokon

Részletesebben

FI rendszerjellemz függvények

FI rendszerjellemz függvények FI rendszerjellemz függvények Dr. Horváth Péter, BME HVT 6. október 7.. feladat Határozzuk meg az ábrákon látható hálózatok által reprezentált rendszerek alábbi rendszerjellemz függvényeit, ha a rendszer

Részletesebben

Fourier transzformáció

Fourier transzformáció a Matematika mérnököknek II. című tárgyhoz Fourier transzformáció Fourier transzformáció, heurisztika Tekintsük egy 2L szerint periodikus függvény Fourier sorát: f (x) = a 0 2 + ( ( nπ ) ( nπ )) a n cos

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2014. május 27.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2014. május 27. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

FI rendszerek periodikus állandósult állapota (JR1 ismétlés)

FI rendszerek periodikus állandósult állapota (JR1 ismétlés) FI rendszerek periodikus állandósult állapota (JR ismétlés) Dr. Horváth Péter, BME HV 6. szeptember.. feladat Az ábrán látható ún. Maxwell-Wienhídkapcsolás segítségével egy veszteséges tekercs L x induktivitása

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1.előadás

Jelek és rendszerek - 1.előadás Jelek és rendszerek - 1.előadás Bevezetés, alapfogalmak Mérnök informatika BSc Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet Műszaki Informatika Tanszék Mérnök

Részletesebben

Reichardt András okt. 13 nov. 8.

Reichardt András okt. 13 nov. 8. Példák és feladatok a Hálózatok és rendszerek analízise 2. tárgyhoz Reichardt András 2003. okt. 3 nov. 8. . fejezet Komplex frekvenciatartománybeli analízis Az alábbiakban a komplex frekvenciatartományban

Részletesebben

Ellenőrző kérdések a Jelanalízis és Jelfeldolgozás témakörökhöz

Ellenőrző kérdések a Jelanalízis és Jelfeldolgozás témakörökhöz Ellenőrző kérdések a Jelanalízis és Jelfeldolgozás témakörökhöz 1. Hogyan lehet osztályozni a jeleket időfüggvényük időtartama szerint? 2. Mi a periodikus jelek definiciója? (szöveg, képlet, 3. Milyen

Részletesebben

Digitális jelfeldolgozás

Digitális jelfeldolgozás Digitális jelfeldolgozás Átviteli függvények Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék magyar.attila@virt.uni-pannon.hu 2011. október 13. Digitális

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2013. január 3.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2013. január 3. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

1. Vizsgálat az időtartományban. 1.1. Határozza meg az ábrán vázolt diszkrét idejű hálózat állapotváltozós leírásának normál alakját!

1. Vizsgálat az időtartományban. 1.1. Határozza meg az ábrán vázolt diszkrét idejű hálózat állapotváltozós leírásának normál alakját! . Vizsgálat az időtartományban.. Határozza meg az ábrán vázolt diszkrét idejű hálózat állapotváltozós leírásának normál alakját! x x x xy x [ k ] x b( c eg x x gf u [ k ] x ( bd beh x x fh [ k ] bx( c

Részletesebben

FODOR GYÖRGY JELEK ÉS RENDSZEREK

FODOR GYÖRGY JELEK ÉS RENDSZEREK FODOR GYÖRGY JELEK ÉS RENDSZEREK EGYETEMI TANKÖNYV Műegyetemi Kiadó, 2006 Előszó A valóságos fizikai, kémiai, műszaki, gazdasági folyamatokat modellek segítségével írjuk le. A modellalkotás során leegyszerűsítjük

Részletesebben

Mátrix-exponens, Laplace transzformáció

Mátrix-exponens, Laplace transzformáció 2016. április 4. 2016. április 11. LINEÁRIS DIFFERENCIÁLEGYENLET RENDSZEREK ÉS A MÁTRIX-EXPONENS KAPCSOLATA Feladat - ismétlés Tegyük fel, hogy A(t) = (a ik (t)), i, k = 1,..., n és b(t) folytonos mátrix-függvények

Részletesebben

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés

Részletesebben

jelfeldolgozásba II.

jelfeldolgozásba II. TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-215-9 A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen Bevezetés a számítógépes jelfeldolgozásba II. Sári Zoltán Pécs 215

Részletesebben

Jelek és Rendszerek 2. Kidolgozott Témakörök

Jelek és Rendszerek 2. Kidolgozott Témakörök Gábor Norbert és Kondor Máté András 2012 január Előszó, figyelmeztetés, jogi nyilatkozat, stb. 1. Ez nem hivatalos jegyzet! Nem oktatók írták! Hibák előfordulahatnak! 2. Ez nem a hivatalos tananyag, vagy

Részletesebben

1. témakör. A hírközlés célja, általános modellje A jelek osztályozása Periodikus jelek leírása időtartományban

1. témakör. A hírközlés célja, általános modellje A jelek osztályozása Periodikus jelek leírása időtartományban 1. témakör A hírközlés célja, általános modellje A jelek osztályozása Periodikus jelek leírása időtartományban A hírközlés célja, általános modellje Üzenet: Hír: Jel: Zaj: Továbbításra szánt adathalmaz

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar május 31.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar május 31. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar VI MEGOLDÁS pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 205.

Részletesebben

Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar VI MEGOLDÁS pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016.

Részletesebben

Gibbs-jelenség viselkedésének vizsgálata egyszer négyszögjel esetén

Gibbs-jelenség viselkedésének vizsgálata egyszer négyszögjel esetén Matematikai modellek, I. kisprojekt Gibbs-jelenség viselkedésének vizsgálata egyszer négyszögjel esetén Unger amás István B.Sc. szakos matematikus hallgató ungert@maxwell.sze.hu, http://maxwell.sze.hu/~ungert

Részletesebben

VI pont(45) : Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga. Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

VI pont(45) : Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga. Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga i szak BME i és Informatikai Kar 2018. június 5. A dolgozat minden lapjára,

Részletesebben

Tudományegyetemen. jelfeldolgozásba I. A tananyag a TÁMOP F-14/1/KONV azonosító számú, A

Tudományegyetemen. jelfeldolgozásba I. A tananyag a TÁMOP F-14/1/KONV azonosító számú, A TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0009 A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen Bevezetés a számítógépes jelfeldolgozásba I. Sári Zoltán Pécs

Részletesebben

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 5. A JELFELDOLGOZÁS ALAPJAI: JELEK

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 5. A JELFELDOLGOZÁS ALAPJAI: JELEK ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 5. A JELFELDOLGOZÁS ALAPJAI: JELEK Dr. Soumelidis Alexandros 2018.10.18. BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL TÁMOGATOTT TANANYAG Mérések

Részletesebben

VI pont(45) : Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga. Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

VI pont(45) : Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga. Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

λx f 1 (x) e λx f 2 (x) λe λx f 2 (x) + e λx f 2(x) e λx f 2 (x) Hasonlóan általában is elérhető sorműveletekkel, hogy csak f (j)

λx f 1 (x) e λx f 2 (x) λe λx f 2 (x) + e λx f 2(x) e λx f 2 (x) Hasonlóan általában is elérhető sorműveletekkel, hogy csak f (j) Matematika A3 gyakorlat Energetika és Mechatronika BSc szakok, 016/17 ősz 10 feladatsor: Magasabbrendű lineáris differenciálegyenletek (megoldás) 1 Határozzuk meg az e λx, xe λx, x e λx,, x k 1 e λx függvények

Részletesebben

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Egyenáramú hálózatok vizsgálata ellenállások, generátorok, belső ellenállások

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 Méréstechnika Rezgésmérés Készítette: Ángyán Béla Iszak Gábor Seidl Áron Veszprém 2014 [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A rezgésekkel kapcsolatos alapfogalmak A rezgés a Magyar Értelmező Szótár megfogalmazása

Részletesebben

Az ideális határesetek, mint például tömegpont, tökéletesen merev testek pillanatszerű

Az ideális határesetek, mint például tömegpont, tökéletesen merev testek pillanatszerű Részlet Török János, Orosz László, Unger Tamás, Elméleti Fizika 1 jegyzetéből 1 1. fejezet Matematikai bevezető 1.1. Dirac-delta Az ideális határesetek, mint például tömegpont, tökéletesen merev testek

Részletesebben

VI MEGOLDÁS pont(45) :

VI MEGOLDÁS pont(45) : VI MEGOLDÁS pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga i szak BME i és Informatikai Kar 2018. január 2. MEGOLDÁSOK A dolgozat

Részletesebben

LTI Rendszerek Dinamikus Analízise és Szabályozásának Alapjai

LTI Rendszerek Dinamikus Analízise és Szabályozásának Alapjai Diszkrét és hibrid diagnosztikai és irányítórendszerek LTI Rendszerek Dinamikus Analízise és Szabályozásának Alapjai Hangos Katalin Közlekedésautomatika Tanszék Rendszer- és Irányításelméleti Kutató Laboratórium

Részletesebben

Fourier térbeli analízis, inverz probléma. Orvosi képdiagnosztika 5-7. ea ősz

Fourier térbeli analízis, inverz probléma. Orvosi képdiagnosztika 5-7. ea ősz Fourier térbeli analízis, inverz probléma Orvosi képdiagnosztika 5-7. ea. 2017 ősz 5. Előadás témái Fourier transzformációk és kapcsolataik: FS, FT, DTFT, DFT, DFS Mintavételezés, interpoláció Folytonos

Részletesebben

Hatványsorok, Fourier sorok

Hatványsorok, Fourier sorok a Matematika mérnököknek II. című tárgyhoz Hatványsorok, Fourier sorok Hatványsorok, Taylor sorok Közismert, hogy ha 1 < x < 1 akkor 1 + x + x 2 + x 3 + = n=0 x n = 1 1 x. Az egyenlet baloldalán álló kifejezés

Részletesebben

Jelgenerálás virtuális eszközökkel. LabVIEW 7.1

Jelgenerálás virtuális eszközökkel. LabVIEW 7.1 Jelgenerálás virtuális eszközökkel (mágneses hiszterézis mérése) LabVIEW 7.1 3. előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 EA-3/1 Folytonos idejű jelek diszkrét idejű mérése A mintavételezési

Részletesebben

2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás

2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás 2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás x(t) x[k]= =x(k T) Q x[k] ^ D/A x(t) ~ ampl. FOLYTONOS idı FOLYTONOS ANALÓG DISZKRÉT MINTAVÉTELEZETT DISZKRÉT KVANTÁLT DIGITÁLIS Jelek visszaállítása egyenköző mintáinak

Részletesebben

Mechanika I-II. Példatár

Mechanika I-II. Példatár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanika Tanszék Mechanika I-II. Példatár 2012. május 24. Előszó A példatár célja, hogy támogassa a mechanika I. és mechanika II. tárgy oktatását

Részletesebben

Tartalom. Soros kompenzátor tervezése 1. Tervezési célok 2. Tervezés felnyitott hurokban 3. Elemzés zárt hurokban 4. Demonstrációs példák

Tartalom. Soros kompenzátor tervezése 1. Tervezési célok 2. Tervezés felnyitott hurokban 3. Elemzés zárt hurokban 4. Demonstrációs példák Tartalom Soros kompenzátor tervezése 1. Tervezési célok 2. Tervezés felnyitott hurokban 3. Elemzés zárt hurokban 4. Demonstrációs példák 215 1 Tervezési célok Szabályozó tervezés célja Stabilitás biztosítása

Részletesebben

Kommunikációs hálózatok 2

Kommunikációs hálózatok 2 Kommunikációs hálózatok 2 A fizikai rétegről Németh Krisztián BME TMIT 2017. márc. 27. Hajnalka névnap Színházi világnap A whisk(e)y világnapja :)* *Skót, kanadai, japán: whisky, ír, amerikai: whiskey

Részletesebben

Néhány fontosabb folytonosidejű jel

Néhány fontosabb folytonosidejű jel Jelek és rendszerek MEMO_2 Néhány fontosabb folytonosidejű jel Ugrásfüggvény Bármely választással: Egységugrás vagy Heaviside-féle függvény Ideális kapcsoló. Signum függvény, előjel függvény. MEMO_2 1

Részletesebben

FI rendszerek analízise a komplex frekvenciatartományban

FI rendszerek analízise a komplex frekvenciatartományban FI rendszerek analízise a komplex frekvenciatartományban Dr. Horváth Péter, BME HVT 07. január 9.. feladat Vázoljuk fel az alábbi függvényeket, és határozzuk meg aplace-transzformáltjukat!.. +f t = Ae

Részletesebben

Jelfeldolgozás - ANTAL Margit. impulzusválasz. tulajdonságai. Rendszerek. ANTAL Margit. Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Jelfeldolgozás - ANTAL Margit. impulzusválasz. tulajdonságai. Rendszerek. ANTAL Margit. Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2007 Megnevezések Diszkrét Dirac jel Delta függvény Egységimpluzus függvény A diszkrét Dirac jel δ[n] = { 1, n = 0 0, n 0 d[n] { 1, n = n0 δ[n n 0 ] = 0, n n

Részletesebben

Fourier transzformáció

Fourier transzformáció Fourier transzformáció A szeizmikus hullámok tanulmányozása során igen nagy jelentősége van a hullámok frekvencia tartalmának. Ezt használjuk a hullámok alakjának mintavételezésekor, lineáris szűrések

Részletesebben

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 9. el?

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 9. el? Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 9. el?adás Szederkényi Gábor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs

Részletesebben

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1) Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1) 5. Óra Kőrös Péter Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Tanszéki mérnök (IS201 vagy a tanszéken) E-mail: korosp@ga.sze.hu Web: http://www.sze.hu/~korosp http://www.sze.hu/~korosp/gepeszeti_rendszertechnika/

Részletesebben

L-transzformáltja: G(s) = L{g(t)}.

L-transzformáltja: G(s) = L{g(t)}. Tartalom 1. Stabilitáselmélet stabilitás feltételei inverz inga egyszerűsített modellje 2. Zárt, visszacsatolt rendszerek stabilitása Nyquist stabilitási kritérium Bode stabilitási kritérium 2018 1 Stabilitáselmélet

Részletesebben

Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox

Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox Bevezetés A gyakorlatok célja az irányítási rendszerek korszerű számítógépes vizsgálati és tervezési módszereinek bemutatása, az alkalmazáshoz szükséges

Részletesebben

3. témakör. Rendszerek idő, frekvencia-, és komplex frekvenciatartományi leírása

3. témakör. Rendszerek idő, frekvencia-, és komplex frekvenciatartományi leírása 3. témakör Rendszerek idő, frekvencia-, és komplex frekvenciatartományi leírása Bevezetés Célunk a rendszer kimenő jelének meghatározása a bemenő jel és a rendszerjellemző függvény ismeretében. A rendszereket

Részletesebben

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7.

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7. Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7. előadás Szederkényi Gábor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs

Részletesebben

Jelfeldolgozás bevezető. Témalaboratórium

Jelfeldolgozás bevezető. Témalaboratórium Jelfeldolgozás bevezető Témalaboratórium Tartalom Jelfeldolgozás alapjai Lineáris rendszerelmélet Fourier transzformációk és kapcsolataik Spektrális képek értelmezése Képfeldolgozás alapjai Néhány nevezetesebb

Részletesebben

Digitális szűrők - (BMEVIMIM278) Házi Feladat

Digitális szűrők - (BMEVIMIM278) Házi Feladat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rszerek Tanszék Digitális szűrők - (BMEVIMIM278) FIR-szűrő tervezése ablakozással Házi Feladat Név: Szőke Kálmán Benjamin Neptun:

Részletesebben

Lineáris rendszer átvitelének mérése

Lineáris rendszer átvitelének mérése Lineáris rendszer átvitelének mérése Mérési útmutató 2. éves fizika alapszakos hallgatók számára A mérési útmutatót kidolgozta: Fiala Péter és Koller István x H { } y = H {x} 1. ábra. A rendszer értelmezése

Részletesebben

RC tag Amplitúdó és Fáziskarakterisztikájának felvétele

RC tag Amplitúdó és Fáziskarakterisztikájának felvétele RC tag Amplitúdó és Fáziskarakterisztikájának felvétele Mérésadatgyűjtés és Jelfeldolgozás 12. ELŐADÁS Schiffer Ádám Egyetemi adjunktus Közérdekű 2008.05.09. PTE PMMK MIT 2 Közérdekű PÓTMÉRÉS: Akinek elmaradása

Részletesebben

Mintavétel: szorzás az idő tartományban

Mintavétel: szorzás az idő tartományban 1 Mintavételi törvény AD átalakítók + sávlimitált jel τ időközönként mintavétel Mintavétel: szorzás az idő tartományban 1/τ körfrekvenciánként ismétlődik - konvolúció a frekvenciatérben. 2 Nem fednek át:

Részletesebben

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés 2015.05.13. RC tag Bartha András, Dobránszky Márk 1. Tanulmányozza át az ELVIS rendszer rövid leírását! Áttanulmányoztuk. 2. Húzzon a tartóból két

Részletesebben

RC tag Amplitúdó és Fáziskarakterisztikájának felvétele

RC tag Amplitúdó és Fáziskarakterisztikájának felvétele RC tag Amplitúdó és Fáziskarakterisztikájának felvétele Mérésadatgyűjtés és Jelfeldolgozás 11. ELŐADÁS Schiffer Ádám Egyetemi adjunktus Közérdekű PÓTMÉRÉS: Akinek elmaradása van, egy mérést pótolhat a

Részletesebben

Számítógép-vezérelt szabályozás- és irányításelmélet

Számítógép-vezérelt szabályozás- és irányításelmélet Számítógép-vezérelt szabályozás- és irányításelmélet 2. gyakorlat Feladattípusok két függvény konvolúciója ÿ + aẏ + by = e at, y(), ẏ() típusú kezdetiérték feladatok megoldása (Laplace transzformációval)

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ]

π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ] Pulzus Amplitúdó Moduláció (PAM) A Pulzus Amplitúdó Modulációról abban az esetben beszélünk, amikor egy impulzus sorozatot használunk vivőhullámnak és ezen a vivőhullámon valósítjuk meg az amplitúdómodulációt

Részletesebben

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: A méréshez szükséges eszközök:

Részletesebben

Segédlet a gyakorlati tananyaghoz GEVAU141B, GEVAU188B c. tantárgyakból

Segédlet a gyakorlati tananyaghoz GEVAU141B, GEVAU188B c. tantárgyakból Segédlet a gyakorlati tananyaghoz GEVAU141B, GEVAU188B c. tantárgyakból 1 Átviteli tényező számítása: Lineáris rendszer: Pl1.: Egy villanymotor 100V-os bemenő jelre 1000 fordulat/perc kimenő jelet ad.

Részletesebben

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK II. 5. DC MOTOROK SZABÁLYOZÁS FORDULATSZÁM- SZABÁLYOZÁS

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK II. 5. DC MOTOROK SZABÁLYOZÁS FORDULATSZÁM- SZABÁLYOZÁS ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK II. 5. DC MOTOROK SZABÁLYOZÁS FORDULATSZÁM- SZABÁLYOZÁS Dr. Soumelidis Alexandros 2019.03.13. BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL TÁMOGATOTT

Részletesebben

Hangtechnika. Médiatechnológus asszisztens

Hangtechnika. Médiatechnológus asszisztens Vázlat 3. Előadás - alapjai Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet Műszaki Informatika Tanszék Ismétlés Vázlat I.rész: Ismétlés II.rész: A digitális Jelfeldolgozás

Részletesebben

Az előadás tartalma. Debrecen 110 év hosszúságú csapadékadatainak vizsgálata Ilyés Csaba Turai Endre Szűcs Péter Ciklusok felkutatása

Az előadás tartalma. Debrecen 110 év hosszúságú csapadékadatainak vizsgálata Ilyés Csaba Turai Endre Szűcs Péter Ciklusok felkutatása Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet Geofizikai és Térinformatikai Intézet MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport Debrecen 110 év hosszúságú csapadékadatainak vizsgálata Ilyés Csaba Turai

Részletesebben

Négypólusok tárgyalása Laplace transzformációval

Négypólusok tárgyalása Laplace transzformációval Négypólusok tárgyalása Laplace transzformációval Segédlet az Elektrotechnika II. c. tantárgyhoz Összeállította: Dr. Kurutz Károly egyetemi tanár Szászi István egyetemi tanársegéd . Laplace transzformáció

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2012. február 27. MA - 4. óra Verzió: 2.1 Utolsó frissítés: 2012. március 12. 1/41 Tartalom I 1 Jelek 2 Mintavételezés 3 A/D konverterek

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

Irányítástechnika 2. előadás

Irányítástechnika 2. előadás Irányítástechnika 2. előadás Dr. Kovács Levente 2013. 03. 19. 2013.03.19. Tartalom Tipikus vizsgálójelek és azok információtartalma Laplace transzformáció, állapotegyenlet, átviteli függvény Alaptagok

Részletesebben

Digitális Technika felvételi minta feladatok

Digitális Technika felvételi minta feladatok D láírás: Digitális Technika felvételi minta feladatok 2017.11.22. Név: MEGOLDÁSSL Σ: 10p Válassza ki, hogy melyik Karnaugh tábla felel meg az alábbi specifikációnak. Egy 4 bemenető (CD), 1 kimenető (F)

Részletesebben

Mechatronika alapjai órai jegyzet

Mechatronika alapjai órai jegyzet - 1969-ben alakult ki a szó - Rendszerek és folyamatok, rendszertechnika - Automatika, szabályozás - számítástechnika Cd olvasó: Dia Mechatronika alapjai órai jegyzet Minden mechatronikai rendszer alapstruktúrája

Részletesebben

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) 1. A D/A átalakító erısítési hibája és beállása Mérje meg a D/A átalakító erısítési hibáját! A hibát százalékban adja

Részletesebben

4. Laplace transzformáció és alkalmazása

4. Laplace transzformáció és alkalmazása 4. Laplace transzformáció és alkalmazása 4.1. Laplace transzformált és tulajdonságai Differenciálegyenletek egy csoportja algebrai egyenletté alakítható. Ennek egyik eszköze a Laplace transzformáció. Definíció:

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

Gyártórendszerek irányítási struktúrái

Gyártórendszerek irányítási struktúrái GyRDin-10 p. 1/2 Gyártórendszerek Dinamikája Gyártórendszerek irányítási struktúrái Hangos Katalin Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: hangos@scl.sztaki.hu GyRDin-10 p. 2/2 Tartalom

Részletesebben