Folytonos rendszeregyenletek megoldása. 1. Folytonos idejű (FI) rendszeregyenlet általános alakja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folytonos rendszeregyenletek megoldása. 1. Folytonos idejű (FI) rendszeregyenlet általános alakja"

Átírás

1 Folytonos rendszeregyenletek megoldása 1. Folytonos idejű (FI) rendszeregyenlet általános alakja A folytonos rendszeregyenletek megoldásakor olyan rendszerekkel foglalkozunk, amelyeknek egyetlen u = u(t) gerjesztése és egyetlen y = y(t) válasza van. A rendszeregyenlet explicit alakja megadja y(t) kifejezését y(τ),u(τ), τ t segítségével. Továbbá kauzális rendszerekre szorítkozunk, vagyis ekkor csak τ t időbeni értékek fordulhatnak elő. A rendszerünk invariáns, vagyis a rendszeregyenlet állandó együtthatós, tehát ezen együtthatók nem függenek a t időtől. Ez azt jelenti, hogy a válasz és a gerjesztés késleltetett értékei nem fordulhatnak elő a rendszeregyenletben. Bevezetve az u gerjesztésű y válaszú, folytonos idejű (FI) invariáns, kauzális, lineáris rendszer rendszeregyenletét y (n) (t) + a 1 y (n 1) (t) + + a n 1 y (1) (t) + a n y(t) = b 0 u (m) (t) + b 1 u (m 1) (t) + + b m 1 u (1) (t) + b m u(t). A választ a t (0, ) intervallumban keressük, amely kiszámításához az n. rendű rendszeregyenleten kívül n darab y(+0), y (1) (+0),...,y (n 1) (+0) kezdeti értéket is ismernünk kell. Ezeket összefoglaló néven kezdeti feltételeknek nevezzük. megj: x (i) (t) = di x(t) dt i y (i) (+0) = di y(t) dt i t=+0 (1) i [0, n 1] Fentiekből következik, ha a gerjesztés belépő, vagyis u(t) = 0, t (,0), akkor y() = 0,...,y (n) = 0, vagyis minden kiindulási érték nulla. Általánosan elmondható, ha az u(t) gerjesztés, illetve valamennyi u i deriváltja véges a t = 0 helyen (itt nem tartalmaznak δ(t) összetevőt), akkor a kezdeti értékek megegyeznek a kiindulási értékekkel Ennek belátására későbbiekben kerül sor. y (i) (+0) = y (i) (), i [0,n 1]. (2) 2. FI rendszeregyenlet megoldása Az (1) rendszeregyenlet megoldásakor az y válasz egy y sz szabad, és y g gerjesztett összetevő összegeként adható meg y(t) = y sz + y g. (3) 1

2 A szabad válasz a gerjesztetlen rendszer válasza, vagyis ha u(t) = 0 t [0,+ ). Ez a válasz n darab állandót tartalmaz, amelyet a kezdeti értékek figyelembevételével később tudunk meghatározni. A gerjesztett összetevő a rendszeregyenlet egy megoldása, és nem elégíti ki a kezdeti feltételeket A szabad válasz Az előzőekből adódóan a szabad válasz esetén u(t) = 0 t [0,+ ), vagyis y (n) (t) + a 1 y (n 1) (t) + + a n 1 y (1) (t) + a n y(t) = 0. (4) Ennek megoldása t változó exponenciális függvényeinek összegéből adódik. y sz (t) = k 1 e λ1(t) + + k n e λn(t) (5) λ i kiszámításához (4) egyenlet alapján a karakterisztikus egyenletet felírva F(λ) = λ n + a 1 λ n a n λ 1 + a n. (6) A (6) karakterisztikus egyenlet gyökeit a rendszeregyenlet sajátértékeinek nevezik. Nyilvánvaló, a sajátértékek száma a rendszeregyenlet fokszámából adódik. Valós együtthatók esetén a sajátértékek vagy valósak, vagy konjugált komplex gyökpárt alkotnak λ i = a i + b i j λ i+1 = a i b i j. (7) A rendszer úgynevezett τ i időállandói a λ i sajátértékekből adódnak τ i = 1 R(λ i ). (8) Továbbiakban olyan rendszeregyenletekkel foglalkozunk, ahol a sajátértékek egyszeres gyökök A gerjesztett válasz Előzőekből adódóan a gerjesztett válasz a rendszeregyenlet egy megoldása, amelynek nem kell kielégítenie a kezdeti feltételeket. Ennek meghatározásához tételezzük fel, hogy a gerjesztő jel t [0, + ) tartományban elemi függvény, vagyis pl. állandó, exponenciális, polinomiális függvény. Dirac δ(t) impulzus esetén (végtelen amplitúdójú)a gerjesztett válasz nulla. Az y g (t) gerjesztett válasz meghatározásához próbafüggvény módszert használjuk, miszerint ezen próbafüggvény hasonló az adott gerjesztéshez. A próbafüggvény felvétele után azt viszzahelyettesítjük a rendszeregyenletbe. Az (1) táblázat néhány FI próbafüggvényt tartalmaz. 2

3 u(t) C Ce αt (α λ i ) Ce λit (λ i r-szeres pólus) y g (t) A Ae αt At r e λit 1. táblázat. Próbafüggvények 2.3. Az FI válasz Eddigiekből kiderült, hogy y g (t) gerjesztett válasz megoldásával még nem jutunk el a válasz végső alakjáig, hiányzik még y sz (t) szabad válaszban szereplő n számú ismeretlen állandó meghatározása. Ezek a kezdeti feltételek segítségével, egy lineáris egyenletrendszer megoldásával határozhatóak meg y (i) (+0) = y (i) sz (+0) + y (i) g (+0), i = 0,1,...n 1. (9) 3. FI rendszerek stabilitásvizsgálata 3.1. Gerjesztés-válasz stabilitás Egy rendszer gerjesztés-válasz (GV) stabilis, ha bármely korlátos gerjesztéshez korlátos válasz tartozik. Egy lineáris FI invariáns rendszer csak akkor GV stabilis, ha impulusválasza abszolút integrálható + x(t) dt. (10) A szabad összetevőt vizsgálva FI rendszereknél belátható, hogy akkor korlátos, ha minden R(λ i ) < 0. A gerjesztett válasz viszont minden korlátos gerjesztésre korlátos (lásd próbafüggvények). Ha a λ i sajátértékeket általánosan komplex számoknak tekintjük, akkor a GV stabilitás feltétele, hogy a sajátértékek a komplex számsík bal félsíkján helyezkedjenek el Aszimptotikus stabilitás A lineáris, invariáns FI rendszer akkor aszimptotikusan stabilis, ha minden állapotváltozója nullához tart, t esetén bármely kiindulási állapotra: x(t) 0,t,u(t) = 0,t [0, ). (11) Az aszimptotikus stabilitás feltétele FI rendszereknél, hogy R(λ i ) < 0. Ha R(λ i ) 0 feltétel teljesül, vagyis az egyszeres sajátértékek valós része 0, akkor az aszimptotikus stabilitás határhelyzetében van a rendszer. Ilyen válaszok a végtelenben egy periodikus jelhez tartanak. 3

4 4. Elsőrendű FI rendszeregyenletek megoldása Elsőként az elsőrendű rendszeregyenleteket tárgyaljuk, vagyis y (t) + a 1 y(t) = b 0 u (m) (t) + b 1 u (m 1) (t) + + b m 1 u (1) (t) + b m u(t). (12) 4.1. Feladatok y (t) + 0.8y(t) = 2s(t) ; y() = 0 (1) s(t) = ε(t) (2) s(t) = δ(t) (3) s(t) = 2ε(t)e.2t Megoldás y(t) = y sz + y g λ = 0 λ 1 =.8 y sz (t) = k 1 e.8t λ 1 =.8 < 0, így GV és aszimptotikusan stabilis. 1. s(t) = ε(t) Próbafüggvény : A A + 0.8A = 2 A = 2.5 y g (t) = 2.5 y(t) = k 1 e.8t y (t)dt ε(t)dt y(+0) y() = 2 0 y(+0) = y() = 0 t = +0 y(+0) = 0 = k 1 e k 1 = 2.5 y(t) = 2.5e.8t s(t) = δ(t) y g (t) = 0 y(t) = k 1 e.8t y (t)dt δ(t)dt y(+0) y() = 2 1 y(+0) = y() + 2 = 2 t = +0 y(+0) = 2 = k 1 e 0 k 1 = 2 4

5 y(t) = 2e.8t 3. s(t) = 2ε(t)e.2t Próbafüggvény : Ae.2t (Ae.2t ) (t) + 0.8Ae.2t = 2 2ε(t)e.2t A = 20/3 y g (t) = 20 3 e.2t y(t) = k 1 e.8t e.2t y (t)dt ε(t)e.2t dt y(+0) y() = 2 0 y(+0) = y() = 0 t = +0 y(+0) = 0 = k 1 e e0 k 1 = 20 3 y(t) = 20 3 e.8t e.2t y (1) (t) + 2y(t) = 0.5s(t) ; y() = 3 ; s(t) = 2ε(t) Megoldás y(t) = y sz + y g λ = 0 λ 1 = 2 y sz (t) = k 1 e 2t λ 1 = 2 < 0, így GV és aszimptotikusan stabilis. Próbafüggvény : A A + 2A = A = 0.5 y g (t) = 0.5 y(t) = k 1 e 2t y (t)dt + 2 y(t)dt = 0.5 2ε(t)dt y(+0) y() = y(+0) = y() = 3 t = +0 y(+0) = 3 = k 1 e k 1 = 2.5 y(t) = 2.5e 2t

6 y (t) 3y(t) = 2s(t) ; y() = 1 ; s(t) = 5ε(t) Megoldás y(t) = y sz + y g λ 1 3 = 0 λ 1 = 3 y sz (t) = k 1 e 2t λ 1 = +3 > 0, így GV és aszimptotikusan instabil. Próbafüggvény : A A 3A = 2 5 A = 10/3 y g (t) = 10 3 y(t) = k 1 e 3t 10 3 y (t)dt 3 5ε(t)dt y(+0) y() 3 0 = 2 0 y(+0) = y() = 1 Gyakorló feladatok t = +0 y(+0) = 1 = k 1 e k 1 = 13 3 y(t) = 13 3 e3t Adja meg az alábbi rendszeregyenletek megoldását! (a) y (t) + 3y(t) = 2s(t), s(t) = ε(t),y() = 0 Megoldás: y(t) = 4 3 (1 e 3t ) (b) y (t)+3y (t)+2y(t) = 1 2 s(t), s(t) = 2e 3t,y() = 2,y () = 1 Megoldás: y(t) = 1 2 e t (8e t e 2t 11) (c) y (t) + 2y (t) + 4y(t) = s(t), Megoldás: y(t) = 1 3 e t (1 + 2cos( 3t)) s(t) = e t,y() = 1,y () = 1 6

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés

Részletesebben

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos

Részletesebben

Mozgóátlag folyamatok

Mozgóátlag folyamatok Mozgóátlag folyamatok 3.. Deníció. Legyen ε(t független érték zaj, vagy fehér zaj - gyakran Gauss fehér zaj (GWN, Gaussian white noise. Ekkor az X(t = β ε(t + β ε(t +... + β q ε(t q folyamatot q-rend mozgóátlag

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat)

Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sinkovicz Péter PhD hallgató S t 0 0 50 00 50 00 50 t 0 0 04 Sinkovicz Peter BEVEZETÉS Statisztikai alapfogalmak Események valószínűségének értelmezése.....................................

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek.

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek. A Valószínűségszámítás II. előadássorozat második témája. A CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A valószínűségszámítás legfontosabb eredménye a centrális határeloszlástétel. Ez azt mondja ki, hogy független valószínűségi

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005.

Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. 1 Diszkrét matematika II., 4. el adás Skalárszorzat, norma, szög, távolság Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. március 1 A téma jelent sége

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today. KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL*

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL* SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL* írta: ARATÓ MÁTYÁS l. Bevezetés Sztochasztikus folyamatok vizsgálatára éppen a valóság

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje

Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje Operációkutatás 1 NYME KTK, gazdálkodás szak, levelező alapképzés 2002/2003. tanév, II. évf. 2.félév Előadó: Dr. Takách Géza NyME FMK Információ Technológia Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 9. GT fszt.

Részletesebben

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL 1.Példa: Oldjuk meg a következő lineáris egyenletrendszert: 1. Paramétert nem tartalmazó eset x 1 + 3x 2-2x 3 = 2-2x 1-5x 2 + 4x 3 = 0 3x 1

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

A következő feladat célja az, hogy egyszerű módon konstruáljunk Poisson folyamatokat.

A következő feladat célja az, hogy egyszerű módon konstruáljunk Poisson folyamatokat. Poisson folyamatok, exponenciális eloszlások Azt mondjuk, hogy a ξ valószínűségi változó Poisson eloszlású λ, 0 < λ

Részletesebben

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Tartalom 1. Bevezetés 3 2. Kockázati modellek

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok

Sztochasztikus folyamatok Sztochasztikus folyamatok Pap Gyula, Sz cs Gábor Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszék Utolsó frissítés: 2014. február 8. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben