valós számot tartalmaz, mert az ilyen részhalmazon nem azonosság.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "valós számot tartalmaz, mert az ilyen részhalmazon nem azonosság."

Átírás

1 2. Közönséges differenciálegyenlet megoldása, megoldhatósága Definíció: Az y függvényt a valós számok H halmazán a közönséges differenciálegyenlet megoldásának nevezzük, ha az y = y(x) helyettesítést elvégezve a differenciálegyenlet a H halmazon azonossággá válik. Megjegyzés: Számunkra a gyakorlatban a H halmaz többnyire egy intervallum lesz. Tehát a megoldásról, megoldhatóságról mindig egy adott halmazra vonatkozóan beszélünk. Példa: 1. Tekintsük a következő elsőrendű differenciálegyenletet: xy = 2y, és helyettesítsük be az y = x 2 függvényt, 2x 2 = 2x 2 adódik és ez minden valós számra igaz, tehát az y = x 2 függvény a differenciálegyenletnek megoldása az egész R halmazon. Viszont például y = x 3 függvény nem megoldása a differenciálegyenletnek egyetlen olyan részhalmazán sem az R-nek, amely nemzérus valós számot tartalmaz, mert az ilyen részhalmazon nem azonosság. 2. Az y y = x differenciálegyenletnek az x 2 + y 2 1 = 0 (y > 0) megoldása az ( 1, 1) intervallumon. Könnyű belátni, hogy az y = 2 differenciálegyenletnek az y = 2x + c (minden c R) megoldása. Vagyis a differenciálegyenletnek végtelen sok megoldása van, minden 2 meredekségű egyenes megoldása, a megoldás tehát egy egyparaméteres görbesereg, ezeket a görbéket a differenciálegyenlet integrálgörbéinek nevezzük. Gyakran az integrálgörbék közül egyet keresünk, azt amelyik átmegy egy adott ponton, más szóval kielégít egy kezdeti feltételt. Például: adjuk meg az y = 2 differenciálegyenletnek y(1) = 4 kezdeti feltételt kielégítő megoldását. Ez az y = 2x + 2 függvény. Definíció: Az y (n) = f(x, y, y,..., y (n 1) ) differenciálegyenlethez és a P ponthoz tartozó kezdetiérték-problémán a következőt értjük: és y (n) = f(x, y, y,...,y (n 1) ) y(x 0 ) = y 0, y (x 0 ) = y 1, y (x 0 ) = y 2,..., y (n 1) (x 0 ) = y n. (2.1) 2

2 Az n-edrendű közönséges differenciálegyenlethez tartozó y = y(x, c 1,...,c n ) kifejezést a differenciálegyenlet általános megoldásának nevezzük. Az általános megoldásból pl. a kezdeti feltételek alapján kiválasztott megoldást partikuláris megoldásnak nevezzük. Példa: Igazoljuk, hogy az y = cx c 2 általános megoldása az y 2 xy + y = 0 differenciálegyenletnek! Határozzuk meg az y(2) = 3 kezdeti feltételt kielégítő megoldást! Ha a c értékét 3-nak választjuk akkor az y = 3x 9 partikuláris megoldást kapjuk. Viszont az y = x2 függvény is kielégíti a differenciálegyenletet, de nem tudjuk az 4 általános megoldásban szereplő c paraméter értékét úgy megválasztani, hogy ezt a megoldást megkapjuk. Az ilyen megoldást szinguláris megoldásnak nevezzük. Mielőtt a különböző differenciálegyenletek megoldására szolgáló módszerekkel foglalkoznánk azt kell megvizsgálni milyen feltételek teljesülése esetén létezik megoldás ill. milyen feltételek esetén van pontosan egy megoldása egy kezdetiérték problémának. Tétel: (Cauchy Peano-féle egzisztenciatétel) Ha az n + 1 változós valós f függvény az n + 1 dimenziós tér valamely zárt, korlátos H halmazán folytonos, akkor az y (n) = f(x, y (1),..., y (n 1) ) differenciálegyenlethez és a H halmaz tetszőleges belső pontjához tartozó kezdetiérték-problémának van megoldása. Feladat: 1. Van-e az y 2xy + 2y = 0 differenciálegyenlethez és a R 3 bármely pontjához tartozó kezdetiérték-problémának megoldása? Definíció: Legyen H az n változós valós f függvény értelmezési tartományának valamely részhalmaza. Az f függvényről azt mondjuk, hogy i-edik változójában eleget tesz a Lipschitz-feltételnek, ha megadható olyan K i pozitív szám, hogy a H halmaz bármely két P = (p 1, p 2,..., p i,...,p n ) P = (p 1, p 2,...,p i,...,p n) pontjára f(p) f(p ) K i (p i p i). Tétel: Ha az n változós valós f függvénynek valamely konvex H halmazon az i- edik változó szerinti parciális deriváltja létezik és korlátos, akkor a H halmaz belső pontjában az f függvény az i-edik változójában eleget tesz a Lipschitz feltételnek. 3

3 Tétel: (Picard Lindelöf-féle egzisztenciatétel) Ha az n + 1 változós valós f függvény az n + 1 dimenziós tér valamely korlátos zárt H halmazán folytonos és ezen a halmazon legfeljebb az első változó kivételével minden változójában eleget tesz a Lipschitz-feltételnek, akkor az y (n) = f(x, y (1),...,y (n 1) ) differenciálegyenlethez és a H tetszőleges belső pontjához tartozó kezdetiértékprobléma egyértelműen megoldható. Feladat: 1. Mutassa meg, hogy az x = x 2 3, x(0) = 1 kezdetiérték-problémának, t (, ) van megoldása, de ez a megoldás nem egyértelmű. Van-e olyan intervallum, amelyen pontosan egy megoldás létezik? 2. Adjon meg olyan intervallumot, ahol az y = 1+y 2, és y(x 0 ) = y 0 kezdetiértékproblémának létezik legalább egy megoldása! 2.1. Szétválasztható változójú differenciálegyenlet A differenciálegyenletek legegyszerűbb, a határozatlan integrál kiszámításával megoldható csoportját képezik. Definíció: Az elsőrendű, közönséges differenciálegyenletet szétválaszthatónak (szétválasztható változójúnak) nevezzük, ha y = f(x)g(y) alakban adható meg. Tétel: Ha az f függvény az [a, b] intervallumon, a g függvény a [c, d] intervallumon folytonos, akkor a T = {(x, y) x (a, b), y (c, d)} nyílt téglalap minden pontján áthalad az y = g(y) f(x) differenciálegyenletnek legalább egy integrálgörbéje. Ha az is teljesül, hogy g 0 sehol a [c, d] intervallumon, akkor T minden pontjában pontosan egy integrálgörbe halad át. A differenciálegyenlet megoldásához a g(y) dy = f(x) dx határozatlan integrálok megoldása után jutunk, és implicit alakú lesz. G(y) = F(x) + c 4

4 Példa: Oldjuk meg: y = x 5 egyenletet! Az előzőek szerint az általános megoldás. Feladatok: y 2 y 2 dy = (x 5) dx y3 3 = x2 2 5x + c 1. Rajzoljuk fel az y = 2xy differenciálegyenlet néhány integrálgörbéjét (y > 0)! Szétválasztható változójúra visszavezethető differenciálegyenletek Vannak olyan esetek, amelyekben a differenciálegyenlet ugyan nem szétválaszthatójú, de alkalmas helyettesítéssel azzá tehető y = f(ax + by + c) alakú differenciálegyenletek. Vezessünk be u új változót: u = ax + by + c. Akkor y = u a b f(u) = u a. b Ha a + bf(u) folytonos és sehol nem nulla, akkor du a + bf(u) = x + c a differenciálegyenlet általános megoldása. Példa: 1. Oldjuk meg az y = x + y egyenletet. Legyen u = x + y u = 1 + y és y = u 1. Így u 1 = u. A változókat szétválasztva az u = ±ce x 1 abból pedig az y = ce x x 1 általános megoldás adódik, ahol c R. Feladat: Oldjuk meg az y = (x + y 4) 2 differenciálegyenletet! Homogén (fokszámú) differenciálegyenletek. Definíció: Az f(x, y) függvény k-ad fokú homogén függvény, ha tetszőleges t esetén fennáll az, hogy f(tx, ty) t k f(x, y) azonosság. 5

5 Feladat: Igazoljuk, hogy f(x, y) = x 2 + y 2 g(x, y) = 1 x + y h(x, y) = y x y + x homogén függvények. A homogén differenciálegyenlet az u = szétválasztható változójúra. Példa: Oldjuk meg az y = Az egyenlet felírható y = (ahol y = u x + u) a du dx x = y x helyettesítéssel visszavezethető xy x 2 y 2 (x 0, x2 y 2 0) egyenletet! y ( x y 2 alakban. Az u = 1 x) y helyettesítést alkalmazva x u3 szétválasztható változójú differenciálegyenletet 1 u2 kapjuk. Az eredeti egyenlet általános megoldása x2 = ln y + c. De az y = 0 is 2y2 megoldás lesz. Feladat: Oldja meg az y = y x y + x egyenletet! 2.2. Elsőrendű lineáris differenciálegyenlet Az elsőrendű lineáris differenciálegyenlet explicit alakja y = p(x)y + q(x). (2.2) Ha q(x) 0 függvény, akkor homogén a differenciálegyenlet és szétválasztható változójú, ha nem, akkor inhomogén a differenciálegyenlet. Tétel: Ha p és q folytonos függvény az [a, b] intervallumon, akkor a T = {(x, y) x (a, b), y (, )} tartomány minden pontján át a (2.2) differenciálegyenletnek egyetlen integrálgörbéje halad át. 6

6 Könnyű belátni, hogy a (2.2) differenciálegyenlethez tartozó homogén egyenlet Y = p(x)y általános megoldása Y = ce P(x), ahol P (x) = p(x), ha Y 0. Az inhomogén egyenlet megoldását az állandó variálásának módszerével fogjuk megkeresni. Ez azt jelenti, hogy a homogén egyenlet általános megoldásában szereplő c konstanst az x változó c(x) függvényével helyettesítjük, tehát (2.2) általános megoldását az y = c(x) e P(x) alakban keressük. Az y = c(x) e P(x) függvényt és a deriváltját a (2.2) egyenletbe helyettesítve c (x) e P(x) = q(x) q(x) differenciálegyenlethez jutunk. Ezt megoldva c(x) = dx felhasználásával azt ep(x) kapjuk, hogy (2.2) általános megoldása ( ) q(x) y = dx e P(x). ep(x) Megjegyzés: Ha a szükséges határozatlan integrálokat nem tudjuk kiszámítani, akkor valamilyen numerikus módszert kell alkalmazni. Példa: Oldjuk meg az y = y tg x + sin 2x, y(0) = 1 kezdetiérték-problémát! Használva az előző jelöléseket p(x) = tg x, q(x) = sin 2x. ( ) e P(x) = cosx, c(x) = 2 sin x dx + c tehát y = c cosx 2 cos 2 x az inhomogén egyenlet általános megoldása. A megadott kezdeti feltételből a c = 3, így a kezdetiérték-probléma megoldása y = 3 cosx 2 cos 2 x Bernoulli egyenlet Néhány nemlineáris differenciálegyenlet alkalmas helyettesítéssel lineárissá alakítható. Ilyen az ún. Bernoulli egyenlet: y = p(x)y + q(x)y α, ahol α. (2.3) Használjuk az u(x) = [y(x)] 1 α helyettesítést. Az u függvényt és deriváltját a (2.3)- be helyettesítve az u = (1 α)p(x)u + (1 α)q(x) lineáris egyenletet kapjuk. 7

7 Feladat: 1. Oldja meg a Verhulst egyenletet ahol A, B pozitív konstans. y = Ay By 2, Megjegyzés: Ezzel az egyenlettel modellezte a humán populáció növekedését ban Pierre-François Verhulst belga statisztikus Egzakt differenciálegyenletek Definíció: Az elsőrendű P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0 (2.4) differenciálegyenletet egzaktnak nevezzük, ha megadható olyan u(x, y) függvény, amelyre u x = P(x, y) és u = Q(x, y). y Megjegyzés: A u(x, y) teljes deriváltjának nevezzük a du = u u dx + x y dy kifejezést. Ezt összevetve (2.4)-gyel, du = 0 adódik. Mind a két oldal integrálásával az u(x, y) = c általános megoldást azonnal megkapjuk. Tétel: Legyenek P és Q az xy sík valamely egyszeresen összefüggő D halmazán folytonos függvények, létezzenek a P y és Q x pariciális deriváltak és legyenek azok is folytonosak. A P(x, y) + Q(x, y)y = 0 differenciálegyenlet akkor és csak akkor egzakt, ha P y(x 0, y 0 ) = Q x(x 0, y 0 ) a D halmaz minden (x 0, y 0 ) pontjára igaz. Példa: 1. Oldjuk meg az (x 3 + 3xy 2 ) dx + (3x 2 y + y 3 )dy = 0 differenciálegyenletet! Ellenőrizzük, hogy egzakt-e: P y = 6xy és Q x = 6xy, 8

8 az xy sík minden pontjában megegyeznek, tehát egzakt. Akkor létezik olyan kétváltozós u függvény, amelyre u x = x3 + 3xy 2 és u y = 3x2 y + y 3. u = P dx + h(y) illetve u = Q dy + k(x). u = (x 3 + 3xy 2 ) dx + h(y) = 1 4 x x2 y 2 + h(y) u = (3x 2 y + y 3 ) dy + k(x) = 3 2 x2 y 2 + y4 4 + k(x) innen u(x, y) = 1 4 x x2 y 2 + y Oldjuk meg az y dx + x dy = 0 egyenletet. Nem egzakt, mivel = c általános megoldást kapjuk. P y = 1 és Q x = 1. Ha megszorozzuk mind a két oldalt 1 x 2-tel, akkor a y x dx + 1 dy = 0 egzakt differenciálegyenletet kapjuk. Ennek általános megoldása y = c, amely 2 x x megoldása az eredeti differenciálegyenletnek is. Megjegyzés: Az előző példában 1 x2-et integráltényezőnek nevezzük. Bizonyos esetekben a nemegzakt differenciálegyenletet megfelelő multiplikátorral (szorzótényezővel) egzakttá tehetjük. 3. A termodinamika első főtételét alkalmazva tudjuk, hogy valamely rendszerrel közölt dq hőmennyiség és a rendszer belső energiájának megváltozása között az összefüggés dq = du dl. Ha p a külső nyomás v a gáz térfogata, akkor dl = p dv a rendszer által végzett munka. Kis változások esetén dq = U U U dt + dv + p dv = T v T dt + ( ) U T + p dv. Adiabatikus ( folyamatoknál ) dq = 0. Így az ilyen állapotváltozásokat a U U T dt + v + p dv = 0 differenciálegyenlet írja le. Ez az egyenlet 9

9 nem egzakt. De reverzibilis változások esetén, a második főtétel értelmében dq teljes differenciál éspedig az S entrópia differenciálja. Vagyis ds = T dq T = 1 T U T dt + 1 ( ) U T T + p dv. Vagyis 1 az integráló tényező a differenciálegyenletnek, adiabatikus, reverzibilis folyamatok esetén. Integrálgörbéi T pedig az entrópia szintvonalai. (Adiabatikus reverzibilis folyamatokban az entrópia állandó.) Definíció: Az M(x, y) függvényt a (2.4) egyenlet multiplikátorának (integráló tényezőjének) nevezzük, ha az egyenletet M(x, y)-nal megszorozva egzakt differenciálegyenletet kapunk. Tehát az M(x, y)-t a (M(x, y)p(x, y)) = y x (M(x, y)q(x, y)) parciális differenciálegyenlet megoldásaként kell keresni. Az esetek egy részében ez nehezebb, mint az eredeti egyenlet megoldása Iránymező Az egyváltozós függvény x 0 -hoz tartozó deriváltjának geometriai jelentése ismert. Ha tehát az y = y(x) egyenletű görbe az y = f(x 0, y 0 ) explicit differenciálegyenletnek a P 0 (x 0, y 0 ) ponton átmenő integrálgörbéje, akkor y (x 0 ) = f(x 0, y 0 ) = m 0, az adott ponthoz tartozó érintő meredeksége. Így az f függvény értelmezési tartományának minden (x 0, y 0 ) pontjához hozzárendelünk egy irányt, amelyet a differenciálegyenlet határoz meg. Ezeknek az irányoknak az összességét a differenciálegyenlethez tartozó iránymezőnek nevezzük. 10

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor . Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor Vizsgálja meg a következ végtelen sorokat konvergencia szempontjából. Tétel. (Cauchy-féle bels konvergenciakritérium) A a n végtelen sor akkor és csakis

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x

Részletesebben

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat)

Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sinkovicz Péter PhD hallgató S t 0 0 50 00 50 00 50 t 0 0 04 Sinkovicz Peter BEVEZETÉS Statisztikai alapfogalmak Események valószínűségének értelmezése.....................................

Részletesebben

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész)

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) Cebe László Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Összefoglalás ^ / Cikkünk első részében a szinusz függvények két- és többdimenziós

Részletesebben

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Tartalom 1. Bevezetés 3 2. Kockázati modellek

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek.

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek. A Valószínűségszámítás II. előadássorozat második témája. A CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A valószínűségszámítás legfontosabb eredménye a centrális határeloszlástétel. Ez azt mondja ki, hogy független valószínűségi

Részletesebben