1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor"

Átírás

1 . Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor Vizsgálja meg a következ végtelen sorokat konvergencia szempontjából. Tétel. (Cauchy-féle bels konvergenciakritérium) A a n végtelen sor akkor és csakis konvergens, ha bármely ε > 0 esetén van olyan N(ε) küszöbindex, hogy minden n > m > N(ε) esetén n k=m+ a k < ε.. n 2. ( ) n n 3. n 2 Határozza meg a következ végtelen sorok összegét. Tétel. (Geometriai sor összege) Ha q <, akkor a q n sor konvergens, és q n = q n(n + ) 3 n 2 + 5n n 2 + 3n + 2 log ( n ) n 2 + 3n ( ) 2 n n+2 5 n 3 n n+4 3 n 5 n n+2 5 n 3 2n n+ + 3 n 5 n n + 2 n+ 4 n+3 5. ( 2) n+ 2 2n 3 Vizsgálja meg a következ végtelen sorokat konvergencia szempontjából valamelyik összehasonlító kritériumot használva.

2 Tétel. (Majoráns, minoráns kritérium) Ha a a n és a b n pozitív tagú sorok tagjaira véges sok indext l eltekintve érvényes az a n b n egyenl tlenség, akkor (i) ha b n konvergens, akkor a n is konvergens, és (ii) ha a n divergens, akkor b n is divergens. Tétel. Ha a n, b n > 0 minden n N esetén és a n lim = L > 0, n b n akkor a a n és b n sorok közül vagy mindkett divergens vagy mindkett konvergens. 6. ( n ) ( ) 2 n n n + 3 n 2 2n n + 5 3n n(n + ) (3n ) n + 3 n 2 n n 2 n n 3 5 n sin π n A Cauchy-ekvikonvergencia tételt használva vizsgáljuk meg a következ végtelen sorokat konvergencia szempontjából. Tétel. (Cauchy-féle ekvikonvergencia) Ha (a n ) monoton csökken és pozitív tagú sorozat, akkor a a n, 2 n a 2 n sorok közül vagy mindkett konvergens, vagy mindkett divergens. 26. n p 27. n ln 2 n 28. n ln 3 n A hányados-, illetve gyökkritériumot használva vizsgálja meg a következ végtelen sorokat konvergencia szempontjából. 2

3 Tétel. (Gyökkritérium) Legyen (a n ) pozitív tagú sorozat, ekkor ha <, akkor a a n sor konvergens; lim n an >, hakkor a a n sor divergens; n =, akkor a a n lehet konvergens is, és divergens is. Tétel. (Hányadoskritérium) Legyen (a n ) pozitív tagú sorozat, ekkor ha a <, akkor a a n sor konvergens; n+ lim >, hakkor a a n a n sor divergens; n =, akkor a a n lehet konvergens is, és divergens is n ( 2) n n+ n n 2 n 3n + n 3 + n ( ) n + n 3. 2n e n n 3 n! 2 n + ( 2 n + n) n n n! n! n n (2n ) n Tétel. (Integrálkritérium) Legyen j N rögzített és f : [j, ) R folytonos, monoton csökken és pozitív. Ekkor a j n=j f(x) dx improprius integrál konvergens. Ekkor j f(x) dx f(n) végtelen sor akkor és csak akkor konvergens, ha az f(n) n=j j f(x) dx, illetve j f(x) dx f(n) f(j) + n=j j f(x) dx. 39. Az integrálkritériumot használva igazolja, hogy a becslést az összegére ε = 0.0 pontossággal. n 2 sor konvergens, és adjon 3

4 40. Az integrálkritériumot használva igazolja, hogy a becslést az összegére ε = 0.0 pontossággal. n 2 sor konvergens, és adjon + 5 A Leibniz kritériumot használva vizsgálja meg a következ végtelen sorokat konvergencia, illetve abszolút konvergencia szempontjából. Tétel. (Leibniz-kritérium) Ha az (a n ) pozitív tagú szigorúan monoton csökken ( 0 < a n+ < a n ) sorozatra lim n a n = 0, akkor a sor konvergens. ( ) n a n Tétel. Abszolút konvergens sor konvergens ( ) n 2n ( ) n n 3 n n 42. ( ) n 3n + n ( ) n n + 2 n ( ) n 2n 3 n + 2 Határozza meg a következ hatványsorok konvergenciatartományát. Tétel. (Cauchy-Hadamard) A a nx n hatványsor konvergenciasugara ϱ, ahol n = lim sup an = lim sup a n+ ϱ n n a n, amennyiben a fenti határérték létezik és véges. Ha a határérték végtelen, akkor a konvergenciasugár 0, ha a határérték 0, akkor a konvergenciasugár végtelen. 46. x n n2 n 47. (n + ) 5 x 2n 2n n2 x n 49. (x + 3) n n n x n n! 5. (x 3) n n 2 2 n Határozza meg a következ függvények Taylor-sorát a megadott pontok körül. 4

5 Taylor-sor. Legyen az f : I R függvény akárhányszor dierenciálható a 0-t is tartalmazó nyitott I intervallumon. A f (k) (0) x k k! hatványsort az f függvény Taylor-sorának nevezzük. Taylor-formula. Ha az f : I R függvény (n + )-szer folytonosan dierenciálható a 0-t is tartalmazó I intervallumon, akkor minden x I esetén ahol f(x) = valamely 0 és x közötti c számra. k=0 f (k) (0) x k + R n+ (x), k! R n+ (x) = f n+ (c) (n + )! xn+ Tétel. Ha a a nx n hatványsor konvergens a ( c, c) intervallumon, és f(x) = a nx n, x ( c, c), akkor az f függvény Taylor-sora a nx n, azaz f (n) (0) = a n n! (n {0,, 2,...}) 52. f(x) = x 2, x 0 = f(x) = x, x 0 = f(x) = + x 2, x 0 = f(x) = + 2x, x 0 = 56. f(x) = sin x, x 0 = Az ln ( + x) függvény Taylor-sorát felhasználva adjon becslést ln 27 értékére. 58. Határozza meg az f(x) = e x függvény 0 körüli Taylor-sorának els három tagját, majd ennek segítségével becsülje az integrált. 0 e x dx 5

6 59. A sin x függvény Taylor-sorát felhasználva adjon becslést az integrál értékére. /2 0 sin x x dx 60. Határozza meg az f(x) = e x2 /2 függvény x 0 = 0 körüli Taylor sorának els négy tagját, majd ennek segítségével adjon becslést az határozott integrálra. 2π e x2 /2 dx Tétel. Legyen a a nx n hatványsor konvergens a ( c, c) intervallumon. Deniáljuk az f : ( c, c) R függvényt a következ képpen: Ekkor a f(x) := a n x n. (n + )a n+ x n = a + 2a 2 x + 3a 3 x hatványsor is konvergens a ( c, c) intervallumon, az f függvény dierenciálható a ( c, c) intervallumon, és f (x) = (n + )a n+ x n. (x ( c, c)). Tétel. Legyen a a n hatványsor konvergens a ( c, c) intervallumon. Deniáljuk az f : ( c, c) R függvényt a következ képpen: Ekkor a f(x) := a n x n. a n n + xn+ = a 0 x + a 2 x2 + a 2 3 x hatványsor is konvergens a (-c,c) intervallumon, az f függvény folytonos a ( c, c) intervallumon, és f(x) dx = a n n + xn+ (x ( c, c)). 6

7 Tétel. Legyen a a nx n hatványsor konvergens a ( c, c) intervallumon, és legyen f(x) = a n x n, ha x ( c, c). Ha az f függvény kiterjeszthet a ( c, c] intervallumra úgy, hogy c-ben folytonos legyen, akkor a a nx n hatványsor konvergens c-ben is, és f(c) = a n c n. 6. Határozza meg az f(x) = ln ( x) függvény Taylor-sorát az a = 0 pont körül, és ezt felhasználva határozza meg a ( ) n+ n = sor összegét. 62. Határozza meg az f(x) = arctan x függvény Taylor-sorát az a = 0 pont körül, és ezt felhasználva határozza meg a sor összegét. ( ) n+ 2n + = Határozza meg az f(x) = ( + x) ln ( + x) függvény Taylor-sorát az a = 0 pont körül, és ezt felhasználva határozza meg a sor összegét. n=2 ( ) n+ n 2 n = Tétel. (Binomiális sorfejtés) Ha x <, akkor ( + x) α = ( ) α x n, n ahol ( ) α = n α(α )(α 2)... (α n + ), n! ( ) α =. 0 7

8 64. A binomiális sorfejtést használva határozza meg az f(x) = + x függvény a = 0 pont körüli Taylor-sorának els 4 tagját. A megfelel függvények binomiális sorfejtését felhasználva adjon becslést a következ kre A binomiális sor segítségével becsülje meg /2 0 3 x 2 + dx értékét. Fourier-sor Az f ( π, π) intervallumon integrálható függvény Fourier-sora f(x) a a n cos nx + b n sin nx, ahol és a n = π b n = π π π π π f(x) cos nx dx, n = 0,, 2,... f(x) sin nx dx, n =, 2,... Tétel. (Parseval-formula) Ha az f függvény négyzetesen integrálható a ( π, π) intervallumon, akkor π π ( ( a 2 0 f(x) 2 + a n cos nx + b n sin nx)) dx 0, (n ), továbbá érvényes az úgynevezett Parseval-formula: π f 2 (x) dx = a2 0 π π 2 + (a 2 n + b 2 n). 7. Adja meg az f(x) = x függvény Fourier-sorát, majd ennek segítségével számítsa ki a sor összegét. n 2 8

9 72. Határozza meg az f(x) = sgn x függvény Fourier-sorát. 2. Dierenciálegyenletek Oldja meg a következ szétválasztható változójú dierenciálegyenleteket, illetve kezdetiérték problémákat. Szétválasztható változójú dierenciálegyenlet. A h(y)y = g(x) típusú egyenletet szétválasztható változójú dierenciálegyenletnek nevezzük. 73. y = x y 74. xyy = x y = + y y tan x = y 77. y + yx x 78. xy = y 2 y 79. x 2 y + y = 2xy 80. y (x + 3) y + = 0 y( ) = 0 8. y y sin x = 0 y(π) = xy + y = y 2 y() = yy cos x = tan x y(π) = A rádium bomlási sebessége arányos a pillanatnyi rádiummennyiséggel. Ha a bomlás következtében a rádium mennyisége kereken 600 év alatt a felére csökken, a kiindulási anyag mennyiségének hány százaléka bomlik el 00 év alatt? Oldja meg a következ homogén fokszámú dierenciálegyenleteket. 9

10 Homogén fokszámú dierenciálegyenlet. Az y = f ( y x), illetve y = f ( ) x y alakú egyenleteket változóiban homogén fokszámú dierenciálegyenletnek nevezzük. Az els esetben az u = y/x, a másodikban a v = x/y helyettesítést elvégezve az u + xu = f(u), illetve v xv = g(v)v 2 szétválasztható változójú dierenciálegyenlethez jutunk. 85. xy = 2y + x 86. y y x = x2 87. x y + xy = xe y x + y xy = x 2 y = 2xy y y = x + y x y 9. x 2 y 2 + 2xyy = 0 Oldja meg a következ els rend lineáris dierenciálegyenleteket. Lineáris dierenciálegyenlet. Az y + p(x)y = q(x) alakú egyenletet lineáris dierenciálegyenletnek nevezzük. Ha q(x) = 0, akkor a lineáris dierenciálegyenletet homogénnek, különben inhomogénnek nevezzük. Tétel. Az inhomogén lineáris dierenciálegyenlet általános megoldását az y IH = y H + y p összefüggés szolgáltatja, ahol y H = cf(x) a homogén egyenlet megoldása, y p az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása. Konstansvariáció. Az inhomogén egyenlet y p partikuláris megoldását y p = c(x)f(x) alakban keressük, melyet az eredeti egyenletbe visszahelyettesítve c(x)-re a következ egyenletet kapjuk c (x)f(x) = q(x). 0

11 92. y + yx x = y y x = x2 94. y xy = x y + y = e x 96. xy y x + = x 97. xy + y = x ln x 98. y cos x + y sin x = 99. (x + )y y = 3x 4 + 4x 3 Határozza meg F (F )-et, ha, Laplace-transzformáció. Az f függvény Laplace-transzformáltja: L[f](s) := Deriváltakra vonatkozó szabályok: 0 f(x)e sx dt. L[f ] = sl[f] f(0), L[f ] = s 2 L[f] sf(0) f (0). 00. F (s) = 2 s 3 0. F (s) = 3 s F (s) = s s 2 2s F (s) = 7s s 2 + 3s F (s) = 3 s 6 + 6s s F (s) = 2s + s(s )(s + 2) Oldja meg a következ kezdetiérték problémákat Laplace-transzformáció segítségével. 06. y y 2y = 0 y(0) = y 2y + 5y = 8e x y(0) = 2 y (0) = 5 y (0) = y 4y + 5y = 4e 3x y(0) = y + 2y + 5y = 3e x sin x y(0) = 0 y (0) = 7 y (0) = 3 0. y + 4y = e x cos x y(0) =. y 4y = 3e x y(0) = y (0) = 0 y (0) = 5

12 3. Többváltozós valós függvények Határozza meg a következ függvények értelmezési tartományát. 2. f(x, y) = x 3. f(x, y) = ln ( + y) 4. x y 6. f(x, y) = y 2y + y 2 x 5. f(x, y) = x 2 + y f(x, y) = sin x cos y 8. f(x, y) = y sin x 9. f(x, y) = x 2 + y 2 Határozza meg a következ határértékeket. Derékszög és polárkoordináta-rendszer kapcsolata. x = r cos ϕ r = x 2 + y 2 y = r sin ϕ tan ϕ = y x 20. xy 2 lim (x,y) (2, ) x 2 + y 4 2. sin xy lim (x,y) (0,2) x 22. 2xy y 2 lim (x,y) (0,0) x 2 + y lim (x,y) (0,0) xx2 x 2 + y xy 2 lim (x,y) (0,0) x 2 + y x + lim (x,y) (2,) y 26. xy + 2x 3y + lim (x,y) (2,) yx + x xy + 2x 3y + lim (x,y) (,) yx + x Deníció alapján határozza meg a következ függvények parciális dierenciálhányadosait a megadott helyen. 2

13 Parciális derivált. Legyen adott az f : D R 2 R függvény. értelmezve van x 0 = (x 0, y 0 ) D egy környezetében. Ha a Tegyük fel, hogy f f x (x 0) = f x(x 0 ) = f x(x f(x 0 + h, y 0 ) f(x 0, y 0 ) 0, y 0 ) := lim h 0 h határérték létezik és véges, akkor azt mondjuk, hogy f x-szerint parciálisan dierenciálható az x 0 pontban, az f x(x 0 ) értéket pedig az f x 0 pontban vett x-szerinti parciális deriváltjának nevezzük. 28. f(x, y) = xy 2, P (2, 3) 29. f(x, y) = 2x y +, P (2, ) Totális dierenciálhatóság. Legyen adott az f : D R 2 R függvény. Tegyük fel, hogy f értelmezve van x 0 D egy környezetében. Az f függvény (totálisan) dierenciálható az x 0 pontban, ha létezik A = (A, A 2 ) R 2 és a 0 egy V környezetében értelmezett ω : V R függvény úgy, hogy f(x) = f(x 0 ) + A (x x 0 ) + ω(x x 0 ) az x 0 egy környezetében lév minden x pontra, továbbá ω(x x 0 ) lim x x 0 x x 0 = 0. Ekkor az A = (A, A 2 ) R 2 vektort az f függvény x 0 pontban vett gradiensének nevezzük. Jelölés: f(x 0 ) = A. Totális dierenciálhatóság szükséges feltétele. Ha az f : D R 2 R függvény totálisan dierenciálható az x 0 = (x 0, y 0 ) D pontban, akkor mindkét változója szerint parciálisan is dierenciálható, továbbá ( f f(x 0 ) = x (x 0), f ) y (x 0) = ( f x(x 0 ), f y(x 0 ) ). Totális dierenciálhatóság elegend feltétele. Ha az x 0 = (x 0, y 0 ) D pont valamely környezetében az f : D R 2 R függvény mindkét parciális deriváltja létezik, továbbá az x 0 pontban folytonosak, akkor f(x, y) az x 0 pontban totálisan dierenciálható és ( f f(x 0 ) = x (x 0), f ) y (x 0) = ( f x(x 0 ), f y(x 0 ) ). 3

14 30. Deníció szerint mutassa meg, hogy az f(x, y) = x 2 + xy y 2 függvény totális dierenciálható, majd határozza meg a gradiens vektorát és parciális deriváltjait. 3. Határozza meg az f(x, y) = xy függvény parciális deriváltjait és totális dierenciálját az origóban. Határozza meg a következ függvények érint síkjának egyenletét az adott M pontokban. Érint sík egyenlete. Legyen az f(x) függvény dierenciálható az x 0 = (x 0, y 0 ) pontban. A z = f(x 0 ) + f(x 0 )(x x 0 ) egyenlet sík az f függvény (x 0, f(x 0 )) pontbeli érint síkja. 32. f(x, y) = x 2 + xy + 2y 2, M(, 2) 33. f(x, y) = xy 2 2x +, M(0, 4) 34. f(x, y) = x 2 y + 2x 2 y, M(2, ) Határozza meg a következ függvények u irány szerinti deriváltját a megadott P pontban. Irány menti derivált. Legyen adott az f : D R 2 R függvény. Tegyük fel, hogy f értelmezve van x 0 = (x 0, y 0 ) D egy környezetében. Az f függvény x 0 pontban vett u ( u = ) irány szerinti deriváltja az határérték, ha létezik és véges. f u = lim h 0 f(x 0 + hu) f(x 0 ) h Tétel. Ha az f : D R 2 R függvény dierenciálható az x 0 pontban, akkor f bármely u, ( u = ) irány szerint dierenciálható x 0 -ban, és f u(x 0 ) = f(x 0 ) u 35. f(x, y) = x 2 y, P (, ), u(3, 4) ( 36. f(x, y) = x 2 xy, P (, 2), u 3 5, 4 ) 5 4

15 37. f(x, y) = 3xe y2 sin x, P (0, ), u( 2, 2) 38. f(x, y) = x tan y e xy2, P (, 0), u(, ) Határozza meg a következ függvények széls értékeit. Széls érték létezésének szükséges feltétele. Ha az f(x) : D R 2 R függvény dierenciálható az x 0 pontban, és ott lokális széls értéke van, akkor f(x 0 ) = 0. Széls érték létezésének elegend feltétele. Tegyük fel, hogy az f(x) : D R 2 R függvénynek léteznek és folytonosak a másodrend parciális deriváltjai az x 0 pont egy környezetében, továbbá f(x 0 ) = 0. Legyen Ha D(x 0 ) = f xx(x 0 ) f yy(x 0 ) [f xy(x 0 )] 2 D(x 0 ) < 0, akkor x 0 nem lokális széls értékhely; D(x 0 ) > 0 és f xx(x 0 ) > 0 akkor f-nek x 0 -ban lokális minimuma van; D(x 0 ) > 0 és f xx(x 0 ) < 0 akkor f-nek x 0 -ban lokális maximuma van. 39. f(x, y) = (x ) 2 + 2y f(x, y) = y 2 + 2x 2 y + x 2 4. f(x, y) = yx 2 /2 yx + y f(x, y) = x 2 xy + y 2 2x + y 43. f(x, y) = x 4 + y 4 2x 2 + 4xy 2y f(x, y) = 2x 2 + y 2 2xy + 4x 2y Egy téglatest egy pontba összefutó éleinek a hossza 2. Mekkorák a lehet legnagyobb ilyen térfogatú téglatest élei? Oldja meg a következ egzakt dierenciálegyenleteket. 5

16 Egzakt dierenciálegyenlet. A P (x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 egyenletet egzakt dierenciálegyenletnek nevezzük, ha P y = Q x. Ekkor van olyan U(x, y) függvény, melynek totális dierenciálja du = P (x, y)dx + Q(x, y)dy. 46. (2xy 3)dx + x 2 dy = dx 2 x y + 4 x y 2 dy = 0 x y 48. ( 2xy + ) ( ) x 2 dx + + y + x2 dy = (cos x x sin x + y)dx + (x cos y)dy = 0 Határozza meg az integrálási tartományt és írja fel a határokat a fordított sorrendben történ integráláshoz f(x, y) dy dx 5. 2 x 0 0 f(x, y) dy dx 52. x 2 0 x f(x, y) dy dx /x 0 f(x, y) dy dx Számítsa ki az alábbi kett s integrálokat. 54. D (x2 + 2y) dy dx, ahol D az x = 0 és az x + 2y = 2 egyenlet egyenesek által határolt háromszög x 0 2 /x 0 x 2 x + y dy dx 56. xy dy dx 58. x x 0 x 2 x 2 + 2y dy dx x + y 3 dy dx 6

17 D x2 + y 2 dy dx, ahol D az egység sugarú kör. 2xy D dy dx, ahol D az az origó középpontú körgy r, mely küls körének sugara x 2 +y 2 2, bels körének sugara pedig. 6. Határozza meg az R sugarú gömb térfogatát. 62. Határozza meg az e x2 /2 integrál értékét. 4. Komplex függvénytan Mely pontokban dierenciálhatóak a következ komplex érték függvények? Komplex dierenciálhatóság. Legyen a z 0 pont az f(z) függvény értelmezési tartományának tolródási pontja. Az f(z) függvényt z 0 pontban dierenciálhatónak nevezzük, ha a határérték létezik és véges. f(z 0 + z) f(z 0 ) lim z 0 z 63. f(z) = zz 64. f(z) = Rez 65. f(z) = z z 2 Igazolja, hogy a következ függvények harmonikusak, majd határozza meg a harmonikus társat. Harmonikus társ keresés. A kétszer folytonosan dierenciálható u(x, y) függvényt harmonikusnak nevezzük, ha teljesíti a Laplace-egyenletet: u xx + u yy = 0. A v(x, y) függvényt az u(x, y) függvény harmonikus társának nevezzük, ha harmonikus és teljesíti a Cauchy-Riemann egyenleteket: u x = v y, u y = v x 7

18 66. u(x, y) = x 2 5xy + 3y y x 3 3xy u(x, y) = x 3 y xy 3 + 2x + 3y Határozza meg a következ kifejezések értékét. Komplex exponenciális és logaritmus függvény. Az Euler-képlet e iϕ = cos ϕ + i sin ϕ felhasználásával: e z = e z (cos (arg z) + i sin (arg z)), ln z = ln z + i arg z. 69. e iπ 70. e 3+i 7. 2 i 72. ln ( + i) 73. ln ( 3i) 74. ln i 75. i i 76. Határozza meg az (z + 3 2i) dz integrál értékét, ahol L a 2i középpontú, r = L sugarú körnek az A = i, B = 2i pontjait összeköt negyed körív (A B) 77. Határozza meg az (z i) dz integrál értékét, ahol L a i középpontú, r = 2 sugarú L körnek az A = i, B = 3i pontjait összeköt fél körív (A B) 78. Határozza meg az (z i) dz integrál értékét, ahol L a i középpontú, r = 2 sugarú L körnek az A = i, B = 3i pontjait összeköt fél körív (A B) 79. Határozza meg az ( z 2 2i) dz integrál értékét, ahol L az A = 3 i, B = + 2i L pontokat összeköt szakasz 80. Határozza meg az ( z + 3 2i) dz integrál értékét, ahol L az A = i, B = 2i pontokat összeköt szakasz L 8

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2 Komplex számok A valós számok és a számegyenes pontjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető. A számfogalom a számegyenes pontjainak körében nem bővíthető tovább. A számfogalom bővítését

Részletesebben

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész)

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) Cebe László Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Összefoglalás ^ / Cikkünk első részében a szinusz függvények két- és többdimenziós

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6. 2005. május 29. 13. a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek?

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6. 2005. május 29. 13. a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek? Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6 Elsőfokú 2005. május 28. 1. Mely x valós számokra igaz, hogy x 7? 13. a) Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! x 1 2x 4 2 5 2005.

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

FELADATSOROK 3 IX. osztály... 3 X. osztály... 4 XI. osztály... 5 XII. osztály... 7

FELADATSOROK 3 IX. osztály... 3 X. osztály... 4 XI. osztály... 5 XII. osztály... 7 Tartalomjegyzék Előszó 2 FELADATSOROK 3 IX. osztály......................... 3 X. osztály.......................... 4 XI. osztály......................... 5 XII. osztály......................... 7 MEGOLDÁSOK

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben