2. Zárthelyi megoldásokkal 1998 tavasz I. évf tk.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Zárthelyi megoldásokkal 1998 tavasz I. évf. 13.-18.tk."

Átírás

1 . Zárthelyi megoldásokkal 998 tavasz I. év..-8.tk.. Döntse el, hogy létezik e, és ha igen, számítsa ki az ) e üggvény századik deriváltját az helyen! MO. Egyrészt e ) n origó körüli Taylor-sora alapján : ) ) n n, tehát origó n n körüli hatványsorba ejthető, következésképpen itt akárhányszor deriválható és ez az et előállító n) ) hatványsor origó körüli Taylor-sora, így a Taylor-sor deiníciója szerint minden valós re ) n. A két kiejezésben együtthatóit összehasonlítva ) ) ) 5! 5! ) 5! ) )! 5! 5!., amiből. Mely a és b valós számokra lesz az alábbi egyenletrendszernek a) nulla b) egy c) végtelen sok megoldása? y z + y + z + az b MO. Gauss elimináció után a kibővített mátri:, tehát a + b mo.: a, b, egy mo.: a, sok mo.: a, b.. Legyen A. a Mely a valós számok esetén invertálható az A mátri? Határozza meg A inverzét az a esetbe MO. Minden a esetén, A. 4. Hol deriválható az, y) + y üggvény? MO. Az origón kívül és az y egyenesen mindenütt, mert ilyenekből van deriválhatóságot megőrző módon összerakva. Az origóban azonban nem. Ugyanis, ) így, ) és ugyanígy, y), ), ), y) + y a másik, tehát, ) y, ), továbbá y és + y + y ennek a üggvénynek nincs határértéke az origóban, hisz a tengelyek mentén konstans az értéke, az y, > egyenes mentén pedig konstans. Ami az y egyenest illeti, ennek a +, a) a, a) + a mentén már a parciálisok sem léteznek : + a + a + a, aminek nyilvánvalóan nincs határértéke az ban. 5. Határozza meg az, y) + y üggvény P, ) pontbeli v, ) irányú iránymenti deriváltját a P, ) pontba MO. grad 9 +y, ), tehát grad P 5, ), és v 5, így v 5, ), ) n

2 . zárthelyi megoldásokkal 999 tavasz I. év..-8.tk. Minden választ indokolni kell). Legyenek L, L L lineáris terek. Állapítsa meg, hogy L alábbi részhalmazai közül melyik altere L nek X \ Y { X : Y }). a) L \ L ) {} b) L L MO. a) Nem, pl. L R, L R {} valós tengely) esetén, ),, ) L L ) {}, de, ), ) +, ) L L ) {}. b) Igen: c, d R,, y L L, y L, L c + dy L, L c + dy L L.. Melyek igazak, melyek nem? a. Lineárisan üggetlenségen egy elem elhagyása nem változtat b. Lineárisan üggőségen egy elem elhagyása nem változtat c. Lineárisan üggetlenségen egy elem hozzávétele nem változtat d. Lineárisan üggőségen egy elem hozzávétele nem változtat MO. a) Igaz: i j c i i i c i i ha c j c i minden i j. b) Nem igaz: -val {, } lin üggő, de {} nem. c) Nem igaz, lásd b)-beli pl. d) Igaz a) miatt.. Mely a és b valós számokra lesz az alábbi egyenletrendszernek a) nulla b) egy c) végtelen sok megoldása? + y z MO. Gauss elimináció után: y + z y + az b a b tehát a) mo.: a, b b) mo.: a c) mo.: a, b. 4. Határozza meg az alábbi mátri inverzét és igazolja is, ) hogy ez jobb- és baloldali inverz is!! MO. ) 5. Hol deriválható az, y) y üggvény? MO. Az origón és az y egyenesen kívül mindenütt, mert ilyenekből van deriválhatóságot megőrző módon összerakva., ), ), ) így, ) lim, és ugyanígy a másik:, y), ), ), y) y y, ). Mivel + y és ennek a üggvénynek + y + y nincs határértéke az origóban, hisz a tengelyek mentén konstans az értéke míg pl. a y mentén konstans. Ami az y egyenest illeti, ennek mentén már a parciálisok sem léteznek : a +, a) a, a) + a + a + a + a, aminek nyilvánvalóan nincs határértéke az ban. 6. Határozza meg az, y) y üggvény P, ) pontbeli v, ) irányú irányú iránymenti deriváltját! MO. grad 4 y, ), így grad P 5, ) v 5, ), ) hisz v 5.

3 . Zárthelyi megoldásokkal tavasz I. év..-8.tk.. Határozza meg az n ) n üggvénysorozatsorozat T konvergenciatartományát és mutassa meg, hogy n ) az egész T n nem, de T minden korlátos részén egyenletesen konvergens! MO. n az egész R en r n ) n Kn ha K és r n n) nn.. Legyen ) sin ha, ). Döntse el, hogy létezik e, és ha igen, számítsa ki az. deriváltját az origóban! MO. sin origó körüli Taylor-sora alapján minden valós re: )! + 4 5!...! +... ) ) akárhányszor deriváható az origóban és ) )!!!!. Melyek igazak, melyek nem? a) Generátorrendszertől üggetlen elem nem létezik b) Generátorrendszer lineárisan üggetlen c) Generátorrendszerhez bármely elemet hozzávéve generátorrendszer marad d) Generátorrendszerből bármely elemet elhagyva megszűnik generátorrendszernek lenni MO. a) Igaz : generátorrendszer de. je. b) Nem igaz : lásd c). c) Igaz : L LX) LX {}) LX) L. d) Nem igaz : lásd c). 4. Mely a és b valós számokra lesz az alábbi egyenletrendszernek a) nulla b) egy c) végtelen sok megoldása? + y + z MO. Gauss elimináció után: + y + z y + az b a + b + tehát a) mo.: a, b b) mo.: a c) mo.: a, b. 5. Legyen, y) y + y az origón kívül és, ). Határozza meg az üggvény e, ) és e, ) irányú iránymenti deriváltjait az origóban ill. a P, ) pontban, amennyiben ezek léteznek! MO. Mind a négy parciális létezik :, ) y, ) hisz, ), y) minden, y ra. Másutt mindenütt deriváható a üggvény mert ilyenekből van deriválhatóságot megőrző módon összerakva y és, y) + y y + y ), y, y) + y y + y ), azaz, ), y, ). 6. Legyen, y) y + y az origón kívül és, ). Határozza meg az üggvény deriváltját az origóban ill. a P, ) pontban, amennyiben léteznek! MO. Az origóban nem deriválható, mert még csak nem is olytonos :, ), ), így lim, ) lim, ). Az origón kívül mindenütt deriválható mert ilyenekből van deriválhatóságot megőrző módon összerakva és az előző pl. alapján grad P, ).

4 . Zárthelyi megoldásokkal tavasz I. év..-8.tk.. Határozza meg az n ) + e n üggvénysorozatsorozat konvergencia és egyenletes konvergencia tartományát! MO. Tetsz. R re n ), így tetsz. R re r n ) e n e n, azaz egyenletesen konvergens az egész számegyenesen.. Létezik-e olyan hatványsor, melynek határüggvénye minden valós szám esetén az üggvény, ha a) ) sin az origón kívül,, ) b) ) ) + + ) Azon esetek)ben, melyek)re a válasz igen, adjon meg két ilyen hatványsort, ha van! MO. a) Nem : hatványsor határüggvénye akárhányszor deriválható, pedig az origóban csak egyszer. b) Igen : ) ) + + ) egy origó körüli, ) 4, ) 4, ) 4 ) ) + ) pedig egy körüli hatványsor.. Számitsa ki az e d értékét. pontossággal! MO. e körüli Taylor-sora alapján : e d + 4! 6! ) n ) +... d + 5 5! 7 7! n+ )n n + ) ! 7! )n n + ) +..., hiszen az integrálás és a határátmenet elcserélhető, tekintve, hogy a szóbanorgó hatványsor mindenütt konvergens összegüggvénye: e minden valós re), így bármely korlátos intervallumon egyenletesen is konvergens. Az eredménysor nyilván Leibniz tipusú, így a hiba nem nagyobb, mint az első elhagyott tag abszolút értéke: r n n + ) n + ) n 4 e d Melyek igazak, melyek nem? a) Lineárisan üggetlen rendszer generátorrendszer b) Generátorrendszer lineárisan üggetlen c) Lineárisan üggetlen rendszerhez bármely új elemet hozzávéve lineárisan üggetlen marad d) Lineárisan üggetlen rendszerhez bármely új elemet hozzávéve megszűnik lineárisan üggetlennek lenni e) Lineárisan üggetlen rendszerből bármely elemet elhagyva lineárisan üggetlen marad ) Lineárisan üggetlen rendszerből bármely elemet elhagyva megszűnik lineárisan üggetlennek lenni MO. R ban legyen i,, ), j,, ), k,, ), l,, ), X {i, j}, Y {i, j, k}, Z {i, j, k, l}. a) Nem igaz : X lin. gtlen, de pl. k LX). b) Nem igaz : Z gen. rndsz., l Z, de l LZ \ {l}) c) Nem igaz : Y lin. gtlen, de Z Y {l}, már nem az lásd b)) d) Nem igaz : X lin.gtlen és Y X {k} is az e) Igaz ) Nem igaz : lásd e). 5. Legyen, y) + y az origón kívül,, ). Deriválható e az origóban? + y MO. Nem : ) A parciálisok az origóban :, ) minden re, ), ),, y) y minden y ra y, ), y). h + h, + k), ) h, k) +k h ) gh, k) +k h + k) h k + k h és g nek nincs h + k h + k h + k ) határértéke az origóban : gh, ) h,k),), gh, h) h h ) 6. Határozza meg az, y) 4 + y üggvény lokális szélsőértékhelyeit! 8 h,k),) 8 MO. grad, y) 4, y), y. A második parciálisok mártia: ) A, ennek determinánsa P, ) ban 96 >, így itt van szélsőértéke, és ez minimum, mert itt 48 >.

5 . Zárthelyi megoldásokkal tavasz B Serény. Határozza meg az ) π signsin ) üggvény Fourier sorát! 4 MO. páratlan a n tetsz. n re és ) sin n páros, így b n π n π ) sin n d π ) sin n d sin n d cos n n ) n ) b n n ha n páratlan és b n egyébként a sor : π n sinn + ) n +. Legyen I, ), C az I n olytonosan dierenciálható üggvények lineáris tere és minden g üggvényre L g azon C üggvények halmaza, melyekre ennáll, hogy ) + ) g) minden I re. Van e olyan g, hogy L g altere C nek? MO. Igen : g. Valóban, minden c, c R re g) c + c ) ) + c + c )) c ) + ) ) + c ) + ) ) c g) + c g) c + c )g) c + c )g) g) g) minden, ) re.. Mely a és b valós számokra lesz az alábbi egyenletrendszernek a) nulla b) egy c) végtelen sok megoldása? y z + y + z + az b MO. Gauss elimináció után a kibővített mátri:, tehát a + b a) mo.: a, b, b) egy mo.: a, c) sok mo.: a, b. 4. Legyen A a. Mely a valós számok esetén invertálható az A mátri? Határozza meg A inverzét az a esetbe MO. Minden a esetén. Az inverz a ra : A. 5. Hol deriválható az, y) + y üggvény? MO. Az origón kívül és az y egyenesen mindenütt, mert ilyenekből van deriválhatóságot megőrző módon összerakva. Az origóban azonban nem. Ugyanis, ) így, ) és ugyanígy, y), ), ), y) + y a másik, tehát, ) y, ), továbbá y és + y + y ennek a üggvénynek nincs határértéke az origóban, hisz a tengelyek mentén konstans az értéke, az y, > egyenes mentén pedig konstans. Ami az y egyenest illeti, ennek a +, a) a, a) + a mentén már a parciálisok sem léteznek : + a + a + a, aminek nyilvánvalóan nincs határértéke az ban. 6. Határozza meg az, y) + y üggvény P, ) pontbeli v, ) irányú iránymenti deriváltját a P, ) pontba MO. grad 9 +y, ), tehát grad P 5, ), és v 5, így v 5, ), )

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor . Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor Vizsgálja meg a következ végtelen sorokat konvergencia szempontjából. Tétel. (Cauchy-féle bels konvergenciakritérium) A a n végtelen sor akkor és csakis

Részletesebben

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Tekintsünk a térben egy P (p 1, p 2, p 3 ) pontot és egy v = (v 1, v 2, v 3 ) = 0 vektort. Ekkor pontosan egy egyenes létezik,

Részletesebben

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today. KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja

Részletesebben

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

Mer legesség. Wettl Ferenc 2015-03-13. Wettl Ferenc Mer legesség 2015-03-13 1 / 40

Mer legesség. Wettl Ferenc 2015-03-13. Wettl Ferenc Mer legesség 2015-03-13 1 / 40 Mer legesség Wettl Ferenc 2015-03-13 Wettl Ferenc Mer legesség 2015-03-13 1 / 40 Tartalom 1 Pszeudoinverz 2 Ortonormált bázis ortogonális mátrix 3 Komplex és véges test feletti terek 4 Diszkrét Fourier-transzformált

Részletesebben

Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2005.márc.11. A csoport

Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2005.márc.11. A csoport Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2005.márc.11. A csoport 1. Egy egyenesre esnek-e az A (2, 5, 1), B (5, 17, 7) és C (3, 9, 3) pontok? 5 pont Megoldás: Nem, mert AB (3, 12,

Részletesebben

Mozgóátlag folyamatok

Mozgóátlag folyamatok Mozgóátlag folyamatok 3.. Deníció. Legyen ε(t független érték zaj, vagy fehér zaj - gyakran Gauss fehér zaj (GWN, Gaussian white noise. Ekkor az X(t = β ε(t + β ε(t +... + β q ε(t q folyamatot q-rend mozgóátlag

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek.

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek. A Valószínűségszámítás II. előadássorozat második témája. A CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A valószínűségszámítás legfontosabb eredménye a centrális határeloszlástétel. Ez azt mondja ki, hogy független valószínűségi

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

LINEÁRIS VEKTORTÉR. Kiegészítő anyag. (Bércesné Novák Ágnes előadása) Vektorok függetlensége, függősége

LINEÁRIS VEKTORTÉR. Kiegészítő anyag. (Bércesné Novák Ágnes előadása) Vektorok függetlensége, függősége LINEÁRIS VEKTORTÉR Kiegészítő anyag (Bércesné Noák Ágnes előadása) Vektorok függetlensége, függősége Vektortér V 0 Halmaz T test : + ; + ; Abel csoport V elemeit ektoroknak neezzük. Abel - csoport Abel

Részletesebben