Feladatok a Diffrenciálegyenletek IV témakörhöz. 1. Határozzuk meg következő differenciálegyenletek általános megoldását a próba függvény módszerrel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladatok a Diffrenciálegyenletek IV témakörhöz. 1. Határozzuk meg következő differenciálegyenletek általános megoldását a próba függvény módszerrel."

Átírás

1 Feladatok a Diffrenciálegyenletek IV témakörhöz 1 Határozzuk meg következő differenciálegyenletek általános megoldását a próba függvény módszerrel (a) y 3y 4y = 3e t (b) y 3y 4y = sin t (c) y 3y 4y = 8t cos(t) (d) y 3y 4y = 3e t + sin t 8t cos(t) (e) y 3y 4y = e t Határozzuk meg az alábbi differenciálegyenlet általános megoldását: (a) y y 3y = 3e t (b) y + y + 5y = 3 sin(t) (c) y y 3y = 3te t (d) y + y + y = e t 3 Határozzuk meg a kezdetiérték probléma megoldását: y + 4y = t + 3t, y(0) = 0, y (0) = 4 Határozzuk meg az alábbi differenciálegyenlet általános megoldását: y + 4y = 3 csc t, (csc t = 1/ sin t) 5 Határozzuk meg az alábbi két differenciálegyenlet megoldását a konstans variációs módszerrel majd a próba függvény módszerrel is (a) y 5y + 6y = e t (b) 4y 4y + y = 16e t/ 6 Határozzuk mega következő differenciálegyenlet általános megoldását: y + y = tan t, 0 < t < π 1

2 7 Határozzuk mega következő differenciálegyenlet általános megoldását: 4y + y = sec(t/), π < t < π (sec t = 1/ cos t) 8 Tekintsük a következő differenciálegyenletet: t y t(t + )y + (t + )y = t 3, t > 0 Először ellenőrizzük le, hogy az Y 1 = t, Y = te t függvények a megfelelő t y t(t+)y +(t+)y = 0 homogén egyenlet fundamentális megoldását adják Ezek után határozzuk meg az eredeti inhomogén egyenlet általános megoldását! 1 Mivel Eredmények ezért először a homogén részt oldjuk meg: y i,alt = + (1) Y 3Y 4Y = 0 A karakterisztikus egyenlet r 3r 4 = 0 Ennek gyökei: Az általános megoldás r 1 = 1, r = 4 () = c 1 e t + c e 4t (3) Vegyük észre, hogy a baloldal és így a homogén rész általános megoldása közös a következő 5 feladatban 1a Mivel nem gyöke a karakterisztikus egyenletnek ezért az y = partikuláris megoldást y = c e t alakban keressük A c konstans meghatározásához az y = c e t függvényt vissza helyettesítjük az y 3y 4y = 3e t egyenletbe Ehhez először kiszámoljuk: y = ce t, y = 4ce t

3 Vissza helyettesítés után kapjuk: (4c 3 c 4 c) e t = 3e t Innen c = 1/ Vagyis y = = 1 et Ez és (3) együttesen azt adja, hogy y i,alt = c 1 e t + c e 4t 1 et 1b Csak az y = partikuláris megoldást meghatározása van hátra, hiszen az megoldást már előbb meghatároztuk Az y = megoldást keressük y = A cos t + B sin t alakban Vagyis meg kell határozni az A és B konstansokat úgy hogy y = A cos t + B sin t egy megoldása legyen az y 3y 4y = sin t (4) egyenletnek deriváltját: Ehhez kiszámoljuk az y = A cos t + B sin t első és második y = A cos t + B sin t, y = A cos t B sin t A (4) egyenletbe való vissza helyettesítés után: ( 5A 3B) cos t + (3A 5B) sin t = sin t A cos t és a sin t együtthatói mindkét oldalon meg kell hogy egyezzenek: 5A 3B = 0 3A 5B = Tehát: A = 3/17 és B = 5/17 Ezért = 3 17 cos t 5 sin t 17 3

4 Ez, (1) és (3) együttesen adja, hogy y i,alt = c 1 e t + c e 4t cos t 5 17 sin t 1c Meg kell határoznunk az A, B konstansokat úgy, hogy = Ae t cos(t)+ Be t sin(t) az y 3y 4y = 8t cos(t) differenciálegyenlet egy megoldása legyen Ehhez kiszámoljuk az első és második deriváltat: y = (A + B) e t cos(t) + ( A + B) e t sin(t), y = ( 3A + 4B) e t cos(t) + ( 4A 3B) e t sin(t) Vissza helyettesítve az y 3y 4y = 8t cos(t) egyenletbe kapjuk, hogy 10A + B = 8 A 10B = 0 A megoldások: A = 10/13 and B = /13 Tehát Ez, (1) és (3) együttesen adja, hogy: = et cos(t) + 13 et sin(t) y i,alt = c 1 e t + c e 4t et cos(t) + 13 et sin(t) 1d Vegyük észre, hogy az egyenlet jobboldala az előző három egyenlet jobboldalainak az összege Használva, hogy az egyenletünk lineáris ez azt jelenti, hogy az általános az előző három egyenlet partikuláris megoldásainak megoldásainak összegeként kapjuk ezen egyenlet egy partikuláris megoldását: = 1 et cos t 5 17 Tehát az általános megoldás: sin t et cos(t) + 13 et sin(t) y i,alt = c 1 e t + c e } {{ 4t 1 + } et cos t 5 10 sin t et cos(t) + 13 et sin(t) 4

5 1e Használva ()-et látjuk, hogy a 1 egyszeres gyöke a karakterisztikus polinomnak Ezért egy partikuláris megoldást y = (At + B)e t alakban keresünk Vagyis meg kell találnunk az A és B konstansokat, melyekre az y = (At + B)e t függvény az y 3y 4y = e t egyenletnek megoldása lesz Először kiszámoljuk a deriváltakat: y = (A B)e t Ate t, y = ( A + B)e t + Ate t Vissza helyettesítés után adódik, hogy A = /3, B = 0 Így az y 3y 4y = e t egyenlet egy partikuláris megoldása Ez, (1) és (3) együttesen adja, hogy: = 3 te t y i,alt = c 1 e t + c e } {{ 4t + } 3 te t a y = c 1 e 3t + c e t e t b y = c 1 e t cos(t) + c e t sin(t) sin(t) cos(t) cy = c 1 e 3t + c e t 3 16 te t t e t dy = c 1 e t + c te t + t e t 3 y = 7 19 sin(t) cos(t) t et 4Az általános megoldást a y i,alt = + (5) formula adja mivel az egyenlet lineáris Az egyenlet homogén része: Y + 4Y = 0 Ennek karakterisztikus polinomja r + 4r = 0 A karakterisztikus polinom gyökei: r 1 = i, r = i A homogén rész általános megoldása: = c 1 cos(t) + c sin(t) (6) 5

6 Az y = partikuláris megoldás meghatározásához a konstans variációs módszert kell használnunk Vagyis meg kell határozni azon c 1 (t), c (t) konstansokat, melyekre: y = c 1 (t) cos(t) + c (t) sin(t) (7) egy megoldása az y + 4y = 3 csc t egyenletnek Ehhez a következő algebrai egyenletet kell megoldanunk: Az első egyenletből adódik, hogy c 1(t) cos(t) + c (t) sin(t) = 0 c 1(t) sin(t) + c (t) cos(t) = 3 csc t c (t) = c 1(t) cos(t) sin(t) Ezt a második egyenletbe vissza helyettesítve: c 3 csc t sin(t) 1(t) = Ezt az utolsó előtti egyenletbe vissza írva: Integrálás után kapjuk: = 3 cos t c (t) = 3 csc t 3 sin t c 1 (t) = 3 sin(t), c (t) = 3 ln csc t cot t + 3 cos t (Az integráláskor adódó konstansokat elhagyjuk mert csak egyetlen partikuláris megoldásra van szükségünk) Ezért y = = ( 3 sin(t)) cos(t) + ( 3 ln csc t cot t + 3 cos t) sin(t) Használva az (5) és a (6) formulákat kapjuk, hogy y i,alt = c 1 cos(t) + c sin(t) + ( 3 sin(t)) cos(t) + ( 3 ln csc t cot t + 3 cos t) sin(t) 5a y = c 1 e t + c e 3t + e t 5b y = c 1 e t/ + c te t/ + t e t/ 6 y = c 1 cos t + c sin t (cos t) ln(tan t + sec t) 7 y = c 1 cos(t/) + c sin(t/) + t sin(t/) + [ln cos(t/)] cos(t/) 8 y = c 1 t + c te t t 6

6. Differenciálegyenletek

6. Differenciálegyenletek 312 6. Differenciálegyenletek 6.1. A differenciálegyenlet fogalma Meghatározni az f függvény F primitív függvényét annyit jelent, mint találni egy olyan F függvényt, amely differenciálható az adott intervallumon

Részletesebben

valós számot tartalmaz, mert az ilyen részhalmazon nem azonosság.

valós számot tartalmaz, mert az ilyen részhalmazon nem azonosság. 2. Közönséges differenciálegyenlet megoldása, megoldhatósága Definíció: Az y függvényt a valós számok H halmazán a közönséges differenciálegyenlet megoldásának nevezzük, ha az y = y(x) helyettesítést elvégezve

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Közönséges differenciálegyenletek megoldása Mapleben

Közönséges differenciálegyenletek megoldása Mapleben Közönséges differenciálegyenletek megoldása Mapleben Differenciálegyenlet alatt egy olyan egyenletet értünk, amelyben a meghatározandó ismeretlen egy függvény, és az egyenlet tartalmazza az ismeretlen

Részletesebben

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Tekintsünk a térben egy P (p 1, p 2, p 3 ) pontot és egy v = (v 1, v 2, v 3 ) = 0 vektort. Ekkor pontosan egy egyenes létezik,

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today. KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja

Részletesebben

Folytonos rendszeregyenletek megoldása. 1. Folytonos idejű (FI) rendszeregyenlet általános alakja

Folytonos rendszeregyenletek megoldása. 1. Folytonos idejű (FI) rendszeregyenlet általános alakja Folytonos rendszeregyenletek megoldása 1. Folytonos idejű (FI) rendszeregyenlet általános alakja A folytonos rendszeregyenletek megoldásakor olyan rendszerekkel foglalkozunk, amelyeknek egyetlen u = u(t)

Részletesebben

Megoldás: Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7

Megoldás: Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7 A = {1; 3; 5; 7; 9} A B = {3; 5; 7} A/B = {1; 9} Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7 Azonos alapú hatványokat

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Második rész Cikkünk első részében az elemrend és a körosztási polinomok fogalmára alapozva beláttuk, hogy ha n pozitív egész,

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Differenciálegyenletek numerikus megoldása

Differenciálegyenletek numerikus megoldása Differenciálegyenletek numerikus megoldása 2010, Pécsi Tudományegyetem Kollár Bálint (Utolsó változtatás: 2010. október 23.) Közönséges differenciálegyenleten olyan egyenletet értünk, amelyben a meghatározandó

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 1. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet rendszert: x + 2y 3x + 4y = 2 sin t 2x + y + 2x y = cos t. (1 2. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet

Részletesebben

Mikróökonómia feladatok

Mikróökonómia feladatok kidolgozva A feladatok még hiányosak, folyamatosan frissítem őket! Utolsó frissítés: 007-04-04 19:13:47 1. oldal, összesen 44 oldal Konzultáció 006-10-6 1. feladat (Cobb-Douglas függvény) Józsi bácsi 100

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása Szakdolgozat Soós Ivett Matematika B.Sc., Matematikai elemz szakirány Témavezet : Mincsovics Miklós

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

2. Zárthelyi megoldásokkal 1998 tavasz I. évf. 13.-18.tk.

2. Zárthelyi megoldásokkal 1998 tavasz I. évf. 13.-18.tk. . Zárthelyi megoldásokkal 998 tavasz I. év..-8.tk.. Döntse el, hogy létezik e, és ha igen, számítsa ki az ) e üggvény századik deriváltját az helyen! MO. Egyrészt e ) n origó körüli Taylor-sora alapján

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Newton módszer. az F(x) = 0 egyenlet x* gyökének elég jó közelítése. Húzzuk meg az F(x) függvény (x 0. )) pontbeli érintőjét, és jelölje x 1

Newton módszer. az F(x) = 0 egyenlet x* gyökének elég jó közelítése. Húzzuk meg az F(x) függvény (x 0. )) pontbeli érintőjét, és jelölje x 1 Newton módszer A húrmódszernél és a szelőmódszernél az F(x) függvény gyökének közelítéséhez a függvény húrját használtuk. Hatásosabb a módszer akkor, ha érintőkkel dolgozunk. Def.: Legyen x 0 az F(x) =

Részletesebben