Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny"

Átírás

1 Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 03/04. tané I. forduló 03. deceber.

2 . Egy zeély 35 áodperc alatt egy fel gyalog egy kikapcolt ozgólépcőn. Ha rááll a űködő ozgólépcőre, az 90 áodperc alatt izi fel. Mennyi időbe telik az ebernek felgyalogolni a bekapcolt ozgólépcőn? (0 pont) Jelölje L a ozgólépcő hozát, gy a gyaloglá ebeégét é l a ozgólépcő haladái ebeégét, ekkor: L 35, illete L 90, gy l aelyekből: L L gy, illete l A bekapcolt ozgólépcőn gyalogola az eredő ebeég gy l, így az L hozúágú út egtételéhez zükége idő: L L t 54. L L gy l Tehát 54 áodpercbe telik az ebernek felgyalogolni a bekapcolt ozgólépcőn. 0 pont. A peti zleng a illaot többek között a tuja néel illette, aely ég abból az időből ered, aikor a illaooknak nyitott lépcője olt (azaz a lépcő az ajtón kíül olt). Így akár ég a ozgó illaora i fel lehetett ugrani, ezért okak záára a illao hátulja olt a kizeelt célpont. No, tekintünk egy ilyen zituációt! Egy illao a egállóból éppen akkor indul el, / gyoruláal, aikor egy eber 6 éter táolágban an a égén leő lépcőtől (a illao ögötti irányban). Az eber 4 / ebeégű egyenlete futáal üldözőbe ezi a illaot (a ínzakaz egyene). Fel tud-e ugrani a lépcőre, azaz utoléri-e az eber a illao égét, é ha igen ennyit kell futnia? Magyarázzuk el zeléleteen a kapott eredényeket! (30 pont) Koordináta-rendzerünk x tengelye legyen párhuzao a ínnel, utaon a illao ozgáának irányába é az origó legyen a illao égénél (hátó lépcőjénél) az indulá pillanatában. Ekkor a illao, illete az eber x koordinátájának időfüggée: x t, t, illete: x t t. e 6 4 Az eber akkor éri utol a illao lépcőjét, ha x t x t e, azaz áodfokú egyenletnek két gyöke an: t =,8 é t =4,39. 5 pont 0,6 t 6 4 t, aely

3 De ajon indkét egoldának an aló fizikai tartala? Hogy ezt egilágítuk, záoljuk ki a illao ebeégét a két kapott időpillanatban: t t,, 8,74, illete t t, 4,39 5, 7. Látható, hogy a t =,8 időpillanatban az eber ebeége (4 /) nagyobb, int a illaoé, azaz ha ne ugrik fel, hane toább fut, akkor leelőzi a illao hátó lépcőjét. Azonban a illao toább gyorul é a t =4,39 időpillanatban ár a hátó lépcő éri utol az ebert, ajd ha az ekkor e ugrott fel rá, égleg lehagyja. 0 pont Terézeteen az ebernek az elő alkalat kell egragadnia az ugrára, ha egyáltalán érdee ozgó járűre felugrani, akkor annak ebeége legyen inél kiebb. Az elő eetben 4, 8 9, étert, a áodik eetben 4 4,39 7,56 étert kell futnia. 5 pont 3. Becüljük eg, hogy ekkora (hány N) üté éri a futballjátéko fejét fejelékor! Az ütközé igen jó közelítéel tökéleteen rugalanak tekinthető, tegyük fel, hogy a labda / ebeéggel érkezik a fejéhez é ugyanekkora nagyágú (pontoan ellentéte irányú) ebeéggel pattan iza. A labda töege 450 gra, az ütközé időtartaa (aíg a labda a fejjel érintkezik) kb. 0,0 áodperc. A futballjátéko 90 kg tettöegének integy 0%-a a fejének töege, tehát kb. 9 kg. Egy eber agya axiálian / gyorulát képe elielni köetkezények (pl. agyrázkódá, ájulá) nélkül. Vajon iért ne történik ei baja a játékonak fejelékor? (Érdee alapoan egnézni a képet!) (0 pont) A labda ebeégáltozáának nagyága 44 / (+ / ebeégről - / ebeégre áltozott), így a gyorulá nagyága: 44 a ,0, Aiből a labdára, é ennek ellenerejeként a játéko fejére ható erő nagyága: F labda a 0, 45 kg N. A játéko fejének gyoruláa (ha cak a fej töegét ennénk figyelebe): F 980 N a fej 0. 5 pont 9 kg fej A kapott érték okzoroan felülúlja a / kritiku gyorulát, aelyet az agy képe elielni, azaz a fejelő játékonak legalábbi el kellene ájulnia. Ha azonban a képet jól egnézzük, akkor látható, hogy a játéko nyakizai teljeen egfezülnek, így a fej gyakorlatilag tökéleteen ereen catlakozik a törzhöz, azaz az üté ereje a telje tetre fog hatni, ez eetben a gyorulá értéke cupán: F 980 N a. 5 pont tet 90 kg Megjegyezzük, hogy ha a játéko ne kézül fel nyakizai egfezítééel a labda érkezéére (pl. hátulról találja életlenül fejbe a labda), akkor cak a fej ezi át az erőlökét é a játéko alóban elájulhat.

4 4. Egy egyene, ia rudat ízzinte aztallapon rögzítünk az egyától, táolágban leő A é B pontokban. A rúdra egy 0,5 kg töegű bilincet húztak, aely úrlódáenteen cúzhat a rúdon. A bilinchez egy 90 N/ rugóállandójú, elhanyagolható töegű, 40 c nyugali hozúágú rugót erőítünk, a rugó áik égét pedig a C pontban rögzítjük. A C pont az A é B pontok felezőerőlegeén a rúdtól 0,8 táolágban an. A bilincet a B pontba húzzuk, ajd kezdőebeég nélkül elengedjük. Mekkora ebeéggel halad át a bilinc a K ponton, az AB zakaz felezőpontján? (0 pont) A echanikai energia egaradái törénye zerint a bilinc ozgái energiájának é a rugó helyzeti energiájának özege állandó, tehát a B pontban é a K pontban azono értékű: B k lb l0 K k lk l0. 0 pont A rugó nyugali hoza l 0 0, 4, a rugóállandója k 90 N, a bilinc töege 0,5 kg. A rugó hoza, aikor a bilinc a B pontban an pedig a K pontban an l 0,8, így (felhaznála, hogy 0 ): K k 90 K lb l0 lk l0 0, 4 0,8 0, ,5 A bilinc tehát 6 / ebeéggel halad át a K ponton. 0 pont B lb 0, 6 0,8, aikor 5. Egy kalapácető tréfából függőlege íkban forgatja eg a kalapácát egy 60 c ugarú (karhoz pluz zár) körön. A kalapácető álla,7 agaágban an, azaz a kör középpontja,7 agaan an a föld felett. A felzínhez képet ilyen agara tudja függőlegeen felhajítani a 3 / fordulatzáal forgatott kalapácot? (g=9,8 / ) (0 pont) A kalapác akkor jut a legagaabbra, ha fölfelé haladáa pillanatában engedjük el (tehát,7 agaágban), ekkor függőlegeen elhajíta ozog. Adatok: n = 3 /, r =,6. ker r r n =,6 3 / = 30, / = kezdő 5 pont Az elhajítái helyhez képeti eelkedé h értéke többféleképpen i kizáítható: (a) Az eelkedé addig tart, aíg a tet ebeége el ne tűnik: 0 kezdő 30, t = 3,08, a g 9,8 aiből: a h t t 30, 3,08 3,08 = 46,5 kezdő 9,8

5 kezdő (b) Eozgái Ehelyzeti kezdő g h 0 h = 46,5 g Így a felzínhez képet 46,5 +,7 = 48, agaágig eelkedik a kalapác. 5 pont 6. Egy rendőrlápánál álló tehergépkoci,5 / gyoruláal indul el. A rakodótérben a hátó faltól 4,5 táolágra egy 440 kg töegű láda an, aely az indulá pillanatában egcúzik. Mennyi idő úla ütközik a láda a hátó falnak, ha a cúzái úrlódái együttható a láda é a padló között 0,53? (g=9,8 / ) (30 pont) Koordináta-rendzerünk x tengelye utaon a teherautó ozgáának irányába, az y tengely pedig függőlegeen felfelé, az origót rögzítük a teherautó helyén az úthoz az indulá pillanatában. A Newton-féle ozgáegyenletek x, illete y koponenekre: FN g 0, illete F al, ahol F N a felületi kényzererő, F a cúzái úrlódái erő, a láda töege é a l a láda x irányú gyoruláa (az úthoz képet). A cúzái úrlódái erő definíció zerint: F FN, így a fenti egyenletekből: F FN g, aiből: al g 0,539,8,5. 5 pont Ez a láda gyoruláa az úttethez képet, izont a teherautó ugyanebbe az irányban ozog at,5 gyoruláal, így a ebeég-özeadódá törénye zerint a láda relatí gyoruláa a teherautóhoz képet (azaz a teherautóhoz rögzített koordináta-rendzerben): a al at,5,5. 5 pont A teherautóhoz rögzített koordináta-rendzerben 4,5 utat kell egtennie a ládának a hátó falig, aelyhez zükége idő: 4,5 t 3. 0 pont a Tehát a láda az indulá pillanatától záíta 3 áodperc úla ütközik a rakodótér hátó falának. 7. Hogy gyáoltalan fiókáikat egédjék, a ándorólyok nagy ebeégel nekirepülnek a közelítő fézekrabló adaraknak, int pl. a dolányo arjaknak. Egy dokuentált eetben a 600 g-o ándorólyo 0 / ebeéggel repült neki a,5 kg töegű arjúnak, ai 9 /al repült. A ólyo a arjú eredeti haladái irányára erőlegeen capódott be, é 5 /

6 ebeéggel lökődött iza aját kezdőebeégének irányáal pontoan ellentéteen. Mennyiel áltozott eg a arjú ebeégének nagyága? (0 pont) Két tet ütközééről an zó, elynek orán az özlendület egaradó ennyiég. A arjú ütközé utáni ebeége ebből eghatározható, é a ebeégnagyágának egáltozáa i. Adatok: Legyen a arjú eredeti haladái iránya az x irány, a nekirepülő ólyo ozgáiránya az y irány (adott, hogy ezek erőlegeek egyára). u betűkkel fogjuk jelölni a kezdőebeégeket, é -kkel a égebeégeket. Ezekkel a jelöléekkel = 600 g, =,5 kg, u (0; 0 /); u (9 /; 0); (0; 5 /). u u A lendület egarad: u u, aiből = = u 0,6kg 9 ;0 0;0 0;-5 u,5kg = (9 /; 0 /). Ezerint a arjú ütközé utáni ebeége nagyága 9 0 = 3,5 /, tehát 4,5 /-al áltozott eg a arjú ebeégének nagyága. 0 pont 8. Egy, 3 térfogatú tartályba behelyezünk egy 0, 3 térfogatú (elhanyagolható falatagágú) dobozt, aelynek tetejét egy 0,5 kg töegű, 00 c felületű ízzinte íkleez ( ajtó ) zárja le. A dobozban 30 C hőérékletű, 8 ólnyi ennyiégű ideáli gáz an, íg a tartályban ugyanilyen, azono hőérékletű 479 ólnyi gáz. Az egéz rendzert elegíte ilyen T hőérékleten nyílik ki az ajtó? (g=9,8 / ) (30 pont) Előzör i együk ézre, hogy a feladatban egfogalazott elrendezében a tartály hazno térfogata (aelyet a benne leő gáz elfoglalhat) V, 0,. A tartályban leő gáz ennyiége n 479 ol, íg a t Vd t 3 0, térfogatú dobozban leő gáz ennyiége nd 8 ol. Az ideáli gáz állapotegyenlete alapján a tartályban, illete a nt dobozban leő gáz nyoáának értéke egy adott T hőérékleten pt RT, illete Vt nd pd RT. 0 pont Vd Az ajtó akkor nyílik fel, ha a doboz é a tartály nyoákülönbégéből zárazó az 0,5 kg töegű lezáró leez A 0,0 felületére ható erő nagyobb lez, int a leez úlya, azaz: p p A g. 5 pont d t A fenti nyoákifejezéeket felhaznála kapjuk, hogy: nd n t RTA g, 5 pont Vd Vt aiből:

7 g 0,59,8 T 354 K 8C. 0 pont n d n t RA 8,34 0,0 V 0, d Vt Tehát a rendzert a kezdeti 30 C hőérékletről 8 C hőéréklet fölé kell elegíteni, hogy a lezáró leez ( ajtó ) kinyion. 9. Egy baeball ütőjátéko 40 / ebeéggel, a ízzintehez képet 5 -o eelkedéi zög alatt üti el a labdát, a pálya zintje felett agaágból. El tudja-e kapni a tőle 8 táolágban leő fogójátéko a felé zálló labdát, ha (felugora) axiálian,8 agaágig képe felnyújtani a kezét? (g=9,8 / ) (A pálya ízzinte íkú.) (0 pont) Helyezzük a koordináta-rendzerünk origóját az ütőjátéko lábához a talajra, az x tengely utaon az ütőjátékotól a fogójátéko felé, az y tengely pedig függőlege. Ebben a koordináta-rendzerben a t=0 pillanatban elütött labda helyét egy adott t időpillanatban az alábbi özefüggéek adják eg: xt x0 0 co t 0 40co 5t. 0 pont y t y0 0 in t g t 40in 5t 9,8t Az elő özefüggéből eghatározhatjuk, hogy a labda ennyi idő alatt ér az x=8 pontba: 8 t 3, 55, 5 pont 40co 5 Majd a áodik özefüggéből kizáíthatjuk a labda y t 3, 55 agaágát a fogójátékonál: y t 3, 55 40in 5 3, 55 9,8 3, A labda tehát 4 agaágban repül a fogójátékonál, így az ne tudja elkapni. 5 pont 0. Napozához kézülőde egy edence partján ézreezed, hogy ninc eg a obiltelefonod. A,5 élyégű edence zélétől -re állz é körüljártatod a tekintetedet (zeed a talajzint é az azzal egegyező ízzint fölött,75 -rel an). Röideen ézre i ezed a telefont, épp hogy cak látzik a edence alján, a edence zéle ajdne eltakarja. Milyen eze an a telefonod a edence falától? (0 pont) A telefonról a zebe jutó fény a leegő é a íz határfelületén egtörik. Az adatokból kizáítható a (leegőbeli) töré zöge, aihez a fénytöré törényéből eghatározható a (ízbeli) beeé zöge, ely a ízélyéggel együtt egadja a telefonnak a edence aljától ért táolágát, x-et.

8 tg = /,75, innen = 48,8 ; tg = x /,5, alaint n leegő = é n íz =,33 A fénytöré törénye: n in n in, aiből íz leegő nleegő in in in 48, 8 = = 0,566 é = 34,5. níz,33 x-et kifejeze x =,5 tg 34,5 =,7. 0 pont. Az ábrán egy ágnee érleg látható. A érendő töeg a ízzinte férúd közepén lóg, a rúd egy,5 T (az ábra íkjába befelé utató) indukciójú hoogén ágnee térben an. A rúd 60 c hozú, é különlegeen könnyű anyagból kézült, ezért úlyát elhanyagolhatjuk. Vékony függőlege ezetékekkel kapcolódik a telephez, elyek entén függőlegeen könnyen elcúzhat. A telep fezültégének beállítááal addig áltoztatható az árakör áraa, aíg a rúd a ráakaztott töeget éppen egtartja, ne cúzik e fölfelé, e lefelé. A rúddal egy 5 -o ellenállá an orba kapcola, az árakör többi rézének ellenálláa elhanyagolható. (a) Az a agy a b ponthoz an a telep pozití arka köte? (0 pont) (b) Ha a telep axiáli fezültége 75 V, ekkora az elrendezé által egtartható legnagyobb töeg? (0 pont) A rúdból é a érendő tetből álló rendzert a rúdra, int áraal átjárt ezetőre ható Lorentz-erő tartja egyenúlyban a tet úlya ellenében. Felfelé utató Lorentz-erőre an zükég, aiből eghatározható az ára iránya, ajd a polaritá i. A axiáli ára eghatározza a axiálian egtartható úlyt i. Adatok: B =,5 T; L = 60 c; U ax = 75 V; R = 5 Az áraal átjárt ezetőre ható Lorentz-erő FL I L B, ahol L irányítáa a technikai árairánynak felel eg. Miel F L fölfelé, B pedig az ábra íkjába befelé utat, ezért L-nek balról jobbra irányulónak kell lennie. A technikai árairány a telep pozití arkától a negatí felé tart, ezért a pozití arok bal oldalon an, agyi az a-al özeköttetében. 0 pont U ax 75V A axiálian beállítható ára Oh törényéből záítható ki: I ax = R 5 = 35 A. Ebből a axiáli Lorentz-erő nagyága (kihaznála, hogy indegyik ektor indegyik áikra erőlege): F L, ax Iax L B = 35 A 0,6,5 T = 3,5 N. Ez egyben a legnehezebb egtartható úly, ainek töege (g zokáo közelítő értékét figyelebe ée) 3,5 kg. 0 pont

9 . Mekkorának álazuk az ábrán látható kapcolában az ieretlen R ellenállát é a telep U t fezültégét ahhoz, hogy U 4 = 00 V é a telje felett teljeítény 00 W legyen? (30 pont) Adatok: záozzuk eg az ellenálláokat -től 4-ig! R ieretlen, R = 00, R 3 = 0, R 4 = 00, az R 4 -en eő fezültég iert: U 4 = 00 V, a telje rendzer, azaz az R R 4 ellenálláok eredője, R 34 által felett teljeítény P 34 = 00 W, ezt azonban ieretlen U t fezültégforrából nyerjük. R 3 oro kapcolában an R 4 -gyel, ezért rajtuk azono ára folyik: U 4 00 V I 3 I 4 I34 = A. R4 00 R párhuzao kapcolában an R 3 R 4 oro eredőjéel, R 34 -gyel (elynek értéke R 34 = R 3 + R 4 = = 0 ), ezért rajtuk azono fezültég eik: U = U 34 = U 34 = R 34 I 34 = 0 A = 0 V. 5 pont Ez a fezültég R R 4 eredőjén (elynek értéke R 34 = 7,0 ) R R 00 0 U 34 0 V a egköetelt teljeítényből P 34 = 70,5 W-ot ad le. 5 pont R34 7,0 A aradék P = P 34 - P 34 = 00 W 70,5 W = 9,5 W-ot R -en ugyanakkora ára ejti, U 34 0 V int ai R R 4 eredőjén folyik: I I 34 I34 =,55 A. R34 7,0 P 9,5 W Ebből kizáítható pl. R értéke: R =,3. 0 pont I,55A A telep fezültége pedig U t = U + U 34 = R I + U 34 =,3,55 A + 0 V = 9 V. P 9,5 W Má ódon toábbhalada az R -en eő fezültég U = 9,0 V, aiből R I,55 A U 9,0 V értéke: R =,3. I,55 A A telep fezültége pedig U t = U + U 34 =,3,55 A + 0 V = 9 V. 0 pont A 008-ban felbocátott GeoEye- űhold a legjobb felbontáú képeket kézítő ciil táérzékeléi űholdak egyike. A űhold által kézített képek egyik fő felhaználója a Google táraág, Google Earth é Map zolgáltatáai záára. Pályája nagy pontoággal kör alakú, a földfelzín fölött 684 k agaágban kering. Képalkotó rendzerének fókuztáolága 3,3, fekete-fehér képérzékelője kb. 95 zéle é aga, ezen belül egy képpont érete 8. A űhold képalkotó rendzerét tekintük úgy, hogy a ékony lencék leképezééhez haonlóan űködik! Hány négyzetkiloétere területről képe fekete-

10 fehér képet kézíteni a űhold, é ekkora éretű földfelzíni tárgy foglal el a képen éppen egy képpontot? (0 pont) Iert a leképezé tárgytáolága é a fókuztáolág, ezekből a lenceegyenlet egadja a képtáolágot (bár a hatala tárgytáolág iatt záítára ninc i feltétlenül zükég, a képtáolág ajdne pontoan a fókuztáolággal egyenlő). A tárgy- é a képtáolágból kizáítható a nagyítá, elynek egítégéel a egadott két képnagyágnak (a telje képzenzornak é az egy képpontnak) egfelelő tárgynagyág ár köetkezik. Adatok: t = 684 k; f = 3,3 ; K = 95 ; K 8. Kereett ennyiégek: T é T. A lenceegyenletből a képtáolág indkét eetre f k t k 3,300 3,3 f. f t 3, k 3,3 5 A leképezé nagyítáa: N,94 0. t K 0,95 Ebből a két tárgynagyág: T , k, alaint 5 N, K 8 0 T 0,4. 5 N,94 0 Terézeteen telje értékű egoldá az i, ha a lence közepén átenő fényugár, az optikai tengely é a tárgy, ill. a kép által alkotott két haonló derékzögű hározög befogói arányát haználja a erenyző: T K ill, ill. K,., ill. K, ill., aiből T, ill. t t t k k f Ezek zerint a űhold egy képe 5, k 5, k = 3 k -t fed le, é egy képpont 4, c-nek felel eg. 0 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás Dinaika gyakorló feladatok Kézítette: Porkoláb Taá Elélet 1. Mit utat eg a őrőég?. Írj áro példát aelyek a teetetlenég törvéével agyarázatók! 3. Írd le a lendület-egaradá tételét pontrendzerre! 4. Mit

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h Út-idő feladatok Ha a ebeég állandó, akkor az út egeezik az eltelt időnek é a ebeégnek a zorzatáal. = t A ebeég értékeége a k/h a a /. Ha a tet ebeége k/h, akkor óra alatt kiloétert tez eg. k 000 k Az

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/3 A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2 Szaác Jenő Fiziaereny 008-009. II. forduló, egoldáo 1/7 1. t 1 0,6 h g 10 / a) t? b) h? c)? a) z utoló áodercben egtett út, ha t a tele eéi idő: g t g (t + t) g t g t + g t t g ( t), 10 t 1 5 (1 ) 10 t

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011 Fizikaikola 2011 FELADATGYŰJTEMÉNY a 7 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Jedlik Ányo Orzágo Fizikavereny I. forduló FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat Szerkeztette: 1 83. feladat:

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam l = 8 5 = d = 6 X C U 9. Mikl Sándr Orzág ehetégkuttó Fizikereny I. frduló feldtink egldá feldtk helye egldá xiálin ntt ér. jító tnár belátá zerint nt z itt egdttól eltérő frábn i felzthtó. Egy-egy feldtr

Részletesebben

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja Kíérleti vároi kivízgyűjtő Szabadka Baja 01..1 01..18. Dokuentáció Tartalojegyzék Tartalojegyzék... 1. 1. Műzaki Leírá..... Geodéziai feléré..... Hidrológiai é hidraulikai éretezé... 6. 4. abeton kiűtárgy

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész ugala egtáaztáú erev tet táazreakcióinak eghatározáa III réz Bevezeté Az előző két rézen olyan típuú feladatokkal foglalkoztunk, az aktív külő erők é a rugala egtáaztó eleek által a erev tetre kifetett

Részletesebben

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással udapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Villaoérnöki é Inforatikai Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Mebránebeég-vizacatoláo élyugárzó direkt digitáli zabályozáal Kézítetteték: aláz Géza V. Vill., greae@evtz.be.hu

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á i Hivatal A 01/013. Tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő fordulójának feladatai é egoldáai II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az

Részletesebben

Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, szabadesés

Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, szabadesés Fizika nagyoko özeállíoa: Juház Lázló (www.biozof.hu) Newon örvények: I. Van olyan vonakozaái rendzer, aelyben a eek ozgáállapouka cak á eekkel vagy ezőkkel való kölcönhaá orán válozaják eg. Az ilyen rendzer

Részletesebben

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész HÁZI FELDT egoldái egédlet Reltí kinetik Két utó.. ré. Htárouk eg, hogy ilyennek éleli utóbn ül egfigyel utó ebeégét é gyoruláát bbn pillntbn, ikor ábrán áolt helyetbe érnek.. lépé: ontkottái renderek

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

EGYENES VONALÚ MOZGÁS Mértékeyéek átváltáa Tiztelt Diákok! Ha ibát találtok az alábbi dokuentuban, akkor jelezzétek a info@eotvodoro.u eail cíen! EGYENES VONALÚ MOZGÁS 5,2 k = = 4560 = c = 4,5 óra = perc = ec 7200 ec = óra

Részletesebben

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így:

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így: IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA A ozgáok leíáa, a jelenégek ételezée zepontjából fonto fogalak. Ipulzu ( lendület), ipulzu egaadá Az ipulzu definíciója: I Az ipulzu ektoennyiég, a ebeég iányába utat. Newton II.

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

Megint egy keverési feladat

Megint egy keverési feladat Megnt egy keveré feladat Az alább feladatot [ 1 ] - ben találtuk nylván egoldá nélkül Itt azért vezetjük elő ert a egoldáa orán előálló özefüggéek egybecengenek egy korább dolgozatunkéval elynek cíe: Ragaztóanyag

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

Tornyai Sándor Fizikaverseny 2009. Megoldások 1

Tornyai Sándor Fizikaverseny 2009. Megoldások 1 Tornyai Sánor Fizikaerseny 9. Megolások. Aatok: á,34 m/s, s 6,44 km 644 m,,68 m/s,,447 m/s s Az első szakasz megtételéez szükséges iő: t 43 s. pont A másoik szakaszra fennáll, ogy s t pont s + s t + t

Részletesebben

IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA. A mozgások leírása, a jelenségek értelmezése szempontjából fontos fogalmak.

IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA. A mozgások leírása, a jelenségek értelmezése szempontjából fontos fogalmak. IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA A ozgáok leíáa, a jelenégek ételezée zepontjából fonto fogalak. Ipulzu ( lendület), ipulzu egaadá Az ipulzu definíciója: töegű, ebeéggel ozgó tete: I Az ipulzu ektoennyiég, a ebeég

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

Gimnázium 9. évfolyam

Gimnázium 9. évfolyam 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 Gináziu 9 éfolya ) Egy test ízszintes talajon csúszik A test és a talaj közötti csúszási súrlódási együttható µ Egy ásik test α o -os

Részletesebben

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás? VALÓDI FOLYADÉKOK A alódi folyadékokban a belső súrlódás ne hanyagolható el. Kísérleti tapasztalat: állandó áralási keresztetszet esetén is áltozik a nyoás p csökken Az áralási sebesség az anyagegaradás

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

A Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló feladatainak megoldása 1

A Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló feladatainak megoldása 1 A Szkác Jenő Megyei Fizik Vereny I. forduló feldtink egoldá. 0, c 0,7 /, /, 0, /. c )? d? ) Az elő ut ebeége: c +,7 /. pont A áodik ut ebeége: c 0, /. 3 pont Az elő ut ozgáánk ideje: 0 t 30. pont,7 A áodik

Részletesebben

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET)

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET) 0.05.08. Diagnoztikai ódzerek II. Pozitron eizió toográfia (PT) Diagnoztikai ódzerek II. PT,MRI Kardo Roland 0 05.0 Mágnee agrezonancia képalkotá (MRI) -Strukturáli MRI (MRI) -Funkcionáli MRI (fmri) Pozitron

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton izikai eladategoldó Vereny 008 / 009 MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítáoz. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, ogy a javítá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédeli-vízgazdálkodási alaiseretek közéint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 5. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Az I. forduló megoldásai

Az I. forduló megoldásai Szakác Jnő Mgyi Fizika Vrny 005/006 Az I. foruló goláai. 500 5 k 5 000 α 0 ÉK x? y? z?. z Az ábra alapján z 500 x + y + z + z z 4 99 ( 5000) x inα 7 496 (500) 4 pon 7 pon x K. Θ α y É y coα 98 4 pon. 400

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

SZLIVKA FERENC : VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI 9. ÖNTÖZÉS GÉPEI

SZLIVKA FERENC : VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI 9. ÖNTÖZÉS GÉPEI köetkező éek ezőgazdaági terelééel kapcolatban árható, hogy a kedező terőhelyi adottágú területek az intenzí ezőgazdaági terelé irányába fognak fejlődni, e területeken az öntözé alapfeltétellé álik. z

Részletesebben

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek .40 VARIFORM (VF) égcatrna idmk égcatrna rendzerek Alkalmazá: A VARIFORM idmk lyan zellõztetõ é klímarendzerek kialakítááz, illetve zerelééez aználatók, al a légcatrna-álózatz WESTERFORM vagy SPIKO cöveket

Részletesebben

Bevezető fizika (infó), 3. feladatsor Dinamika 2. és Statika

Bevezető fizika (infó), 3. feladatsor Dinamika 2. és Statika Bevezető fizika (infó),. feladatsor Dinaika. és Statika 04. október 5., 4:50 A ai órához szükséges eléleti anyag: ipulzus, ipulzusegaradás forgatónyoaték egyensúly és feltétele Órai feladatok:.5. feladat:

Részletesebben

9. Egy híd cölöpének az 1 4 része a földben, a 2 5. része a vízben van, 2,8 m hosszúságú része kiáll. a vízből. Milyen hosszúságú a cölöp?

9. Egy híd cölöpének az 1 4 része a földben, a 2 5. része a vízben van, 2,8 m hosszúságú része kiáll. a vízből. Milyen hosszúságú a cölöp? 1. Egy gazdának nyulai és sirkéi vannak. A jószágoknak összesen 20 feje és 54 lába van. Miből van több sirkéből vagy nyúlból? 2. Egy gazda 420 t gabonát terelt. Hároszor annyi búza terett, int zab. Árpából

Részletesebben

BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Vegyipari é bioérnöki űveletek (BSc) tárgy záolái gyakorlat, egédlet 00/0 I félév A BME KKF Tanzék unkaközöégének unkája alapján özeállította: Székely Edit Ellenőrizte: Általáno tudnivalók: Ez a egédlet

Részletesebben

1. Kinematika feladatok

1. Kinematika feladatok 1. Kineatika feladatok 1.1. Egyenes vonalú, egyenletes ozgások 1. A kézilabdacsapat átlövője 60 k/h sebességgel lövi kapura a labdát a hatéteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására?

Részletesebben

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47 EXAMENUL DE BACALAUREAT - 007 Proba E: Specializarea : matematic informatic, tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic toate pecializ rile Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintre cele

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 2013. M E G O L D Á S A I ELSŐ FORDULÓ. A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I 2.

XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 2013. M E G O L D Á S A I ELSŐ FORDULÓ. A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I 2. XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 01. ELSŐ FORDULÓ M E G O L D Á S A I A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I. H H I H. H I H 4. I H H 5. H I I 6. H I H 7. I I I I 8. I I I 9.

Részletesebben

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Használati útutató Version 757665i agyar Gratulálunk a Leica Lino egvásárlásához!. A biztonsági előírások a készülék használatát leíró rész után olvashatók. A

Részletesebben

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek A rögzített tengely körül forgó tetek kiegyenúlyozottágáról kezdőknek Bevezeté A faiparban nagyon ok forgó mozgát végző gépelem, zerzám haználato, melyek rende működéének feltétele azok kiegyenúlyozottága.

Részletesebben

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3) A -17. ábra olyan centrifugáli tengelykapcolót mutat, melyben a centrifugáli erő hatáára kifelé mozgó golyók ékpálya-hatá egítégével zorítják öze a urlódótárcát. -17. ábra -18. ábra Analízi 1 A -17. ábrán

Részletesebben

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram A szinszosan váltakozó feszültség és ára. A szinszos feszültség előállítása: Egy téglalap alakú vezető keretet egyenletesen forgatnk szögsebességgel egy hoogén B indkciójú ágneses térben úgy, hogy a keret

Részletesebben

2012/2013. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9.

2012/2013. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. 01/01. tnév Szkác Jenő Megyei Fizik Vereny I. forduló 01. noveber 9. Minden verenyzőnek záár kijelölt négy feldtot kell egoldni. A zkközépikoláoknk z A vgy B feldtort kell egoldni következők zerint: A:

Részletesebben

Az erő legyen velünk!

Az erő legyen velünk! A közlekedés dinamikai problémái 8. Az erő legyen velünk! Utazási szokásainkat jelentősen meghatározza az üzemanyag ára. Ezért ha lehet, gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközökkel utazzunk!

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat V. Munka, energia teljeítmény V./1. V./2. V./3. V./4. V./5. V./6. V./7. V./8. V./9. V./10. V./11. V./12. V./13. V./14. V./15. V./16. Határozzuk meg, hogy mekkora magaágban

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika eelt zint Javítái-értékeléi útutató 33 ÉRETTSÉGI VIZSGA 04. áju 9. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika eelt zint Javítái-értékeléi

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség)

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség) BEVEZEÉS Eladá célja: fzka-kéa éréek kértékelée jegyzkönyv elkézítée éré eredények pontoága hbazáítá közvetlen elv egítég éré technkák egerée alapvet fzka ennyégek pektrozkópa éréek elektrokéa éréek Ma

Részletesebben

A mágneses kölcsönhatás

A mágneses kölcsönhatás TÓTH A.: Mágneses erőtér/1 (kibővített óravázlat) 1 A ágneses kölcsönhatás Azt a kölcsönhatást, aelyet később ágnesesnek neveztek el, először bizonyos ásványok darabjai között fellépő a gravitációs és

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

A 2012/2013. évi Mikola Sándor tehetségkutató verseny gyöngyösi döntıjének feladatai és megoldásai. Gimnázium, 9. osztály

A 2012/2013. évi Mikola Sándor tehetségkutató verseny gyöngyösi döntıjének feladatai és megoldásai. Gimnázium, 9. osztály A 0/0 éi Mikola Sádor tehetégkutató erey gyögyöi dötıjéek feladatai é egoldáai Giáziu 9 oztály G Két egyelı l hozúágú foálra rögzített M é töegő kiérető golyó alakú tetet ízziteig kitérítük ajd egyzerre

Részletesebben

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 2. gyakorlat 1. Feladatok a kinematika tárgyköréből Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 1.1. Feladat: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel

Részletesebben

35. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny. III. forduló május 1. Gyöngyös, 9. évfolyam. Szakközépiskola

35. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny. III. forduló május 1. Gyöngyös, 9. évfolyam. Szakközépiskola 5 Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaerseny III forduló 06 ájus Gyöngyös, 9 éfolya Szakközépiskola feladat Soa, aikor a d = 50 széles folyón a partra erőlegesen eez, akkor d/ táolsággal sodródik

Részletesebben

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!)

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1 A XXII. Öveges József fizika tanulányi verseny első fordulójának feladatai és azok egoldásának pontozása 2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1. Egy odellvasút ozdonya egyenletesen

Részletesebben

Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítmény

Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítmény Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítény 4. október 6., : A ai óráoz szükséges eléleti anyag: K unka W F s F s cos α skalárszorzat (száít az irány!). [W ] J F szakaszokra bontás,

Részletesebben

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése A szállítócsigák néhány eléleti kédése DR BEKŐJÁOS GATE Géptani Intézet Bevezetés A szállítócsigák néhány eléleti kédése A tanulány tágya az egyik legégebben alkalazott folyaatos üzeűanyagozgató gép a

Részletesebben

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) I. Egyenletes körmozgás a) Mozgás leírását segítő fogalmak, mennyiségek b) Egyenletes körmozgás kinematikai leírása c) Egyenletes körmozgás dinamikai leírása II. Egyenletesen

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Áralástani alaptörények A köetelényodul egneezése: Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője és egyipari technikus feladatok A köetelényodul száa: 07-06 A tartaloele azonosító száa és célcsoportja:

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

Laplace transzformáció

Laplace transzformáció Laplace tranzformáció 27. márciu 19. 1. Bevezeté Definíció: Legyen f :, R. Az F ) = f t) e t dt függvényt az f függvény Laplace-tranzformáltjának nevezzük, ha a fenti impropriu integrál valamilyen R zámokra

Részletesebben

EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, EGYENLETRENDSZEREK

EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, EGYENLETRENDSZEREK X. Témakör: feladatok 1 Huszk@ Jenő X.TÉMAKÖR EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, EGYENLETRENDSZEREK Téma Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása Egyszerűbb modellalkotást igénylő, elsőfokú egyenletre

Részletesebben

7 10. 7.o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2012. Egységnyi térfogatú anyag tömege

7 10. 7.o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2012. Egységnyi térfogatú anyag tömege Fizikaikola FELADATGYŰJTEMÉNY a 7. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-ereny I. forduló 7.o.: 5. feladat 8. o.: 6 75. feladat 9. o.: 5. feladat Szerkeztette: Járezei Taá ( 75. feladat) Dr. Mándy Tiaér é Bülözdi Lázló

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint Jaítási-értékelési útutató 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. ájus 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Jaítási-értékelési

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég ϕ 8 m? A berendezé két oldalán

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31. Név, felvételi azonoító, Neptun-kód: VI pont(90) : Cak felvételi vizga: cak záróvizga: közö vizga: Közö alapképzée záróvizga meterképzé felvételi vizga Villamomérnöki zak BME Villamomérnöki é Informatikai

Részletesebben

A gőztáblázat alapján a gőztáblázat belépő gőz entalpiája 2957 kj/kg, a vízgőz i-s diagramja alapján a távozó gőz entalpiája 2640 kj/kg.

A gőztáblázat alapján a gőztáblázat belépő gőz entalpiája 2957 kj/kg, a vízgőz i-s diagramja alapján a távozó gőz entalpiája 2640 kj/kg. Axál rbá é rezr. Haárzz eg az egy fzaú aó (Laal) rbából ázó gőz ebeégé ha dj hgy a beléő gőz 5 bar yáú é 80 C- é az adaba exazó á ázó gőz edeégarala 5 %. Az álló laár léő laázöge. A fó laár özéáérőjéél

Részletesebben