A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné"

Átírás

1

2

3

4 A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra: Nagy Sára Völgyeiné Nemcók Adrienn Kiadói kód: MX-XXX Kerettanterv: 28/2000 (IX.21.) OM rend. Tömeg: XXX g Terjedelem: XX oldal (XX,XX ív) Minden jog fenntartva, beleértve a okzoroítát, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadáának jogát i. A kiadó írábeli engedélye nélkül em a telje mű, em annak réze emmilyen formában nem okzoroítható. ISBN XXX XXX X Maxim Könyvkiadó, Szeged

5 Előzó

6 Tartalomjegyzék Mechanika 1. Mechanika 4. Elektromágnee jelenégek 1.1. A kinematika alapjai 1.2. A dinamika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítmény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körmozgá 1.6. Rezgéek 1.7. Hullámok 1.8. Teztek 2. Hőtan 4.1. Mágnee indukció, az áramvezetők mágnee tere é hatáai 4.2. Mozgái elektromágnee indukció, váltakozó áram 4.3. Nyugalmi elektromágnee indukció 4.4. A váltakozó áram munkája, teljeítménye, a váltakozó áramú ellenálláok, tranzformátor 4.5. Elektromágnee rezgéek, hullámok, hullámoptika 4.6. Geometriai optika 4.7. Teztek 2.1. Hőmérékleti kálák, hőtágulá 2.2. Ideáli gázok állapotegyenlete, gáztörvények 2.3. Belő energia, állapotváltozáok, I. főtétel 2.4. Kalorimetria, halmazállapot-változáok 2.5. Teztek 3. Elektromoágtan 5. Modern fizika 5.1. Atomfizika 5.2. Atommagfizika 5.3. Cillagázat 5.4. Teztek 6. Függelék A zövege feladatok végeredményei 3.1. Tölté, erő, térerőég 3.2. Munka, fezültég, potenciál 3.3. Vezetők az elektromo térben, kapacitá, kondenzátorok 3.4. Áramerőég, ellenállá, Ohm törvénye 3.5. Ellenálláok kapcoláa, mérőműzerek, fezültégforráok 3.6. Az áram munkája, teljeítménye 3.7. Teztek alap 1. nem érettégi köve telmény gyakorló 2. középzintű haladó 3. emelt zintű tezt 4. vereny rézlete megoldá a CD-mellékleten 6

7 I. fejezet Mechanika Minden a Föld felé eik?

8 Mechanika 1.1. A kinematika alapjai 1. A kézilabdacapat átlövője 60 km h ebeéggel lövi kapura a labdát a hatméterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? 2. Az előző feladat kapuának mekkora átlago ebeéggel kell elmozdítania a kezét, ha kezdetben 60 cm-re van a labda pályájától? Hogyan módoul ez a ebeég, ha a játéko a labda ellövéekor 6 m ebeéggel a kapu felé mozog? a ebeége az antilopok üldözé- 3. A gepárd köztudomáúan gyor állat. Hány km ekor, ha képe 75 métert 3 alatt futni? h 4. A rövidtávfutók akár 12 m -o ebeég eléréére i képeek. Mekkora lehetne a 100 métere íkfutá világcúc ideje, ha ezt a telje távon tudná tartani egy verenyző? 8 5. A világ leggyorabb hagyományo vonata a francia TGV, amely 320 km h ebeéggel halad. Ilyen átlagebeéggel mennyivel, hányad rézével é hány zázalékkal rövidülne a Szeged Budapet (191 km) járat menetideje a 2010-ben érvénye menetrend zerinti 2 óra 22 percehez képet? 6. Egy négyzet alakú telken a kutya a keríté mentén 5,4 km ebeéggel körbe futva teljeít őrzolgálatot. A telek oldalhoza 25 m. Hány perc alatt ér körbe a h házőrző? Mekkora ebeéggel kellene járőröznie, hogy 10 máodperc alatt juon el a keríté mentén a telek egyik arkából a vele zemköztibe? 7. Egy vonat egyene, nyílt pályán záguld. A benne ülő utaok egy perc alatt ötven ürgönypóznát látnak vizafelé eluhanni. Az ozlopok egymától ötven méterre vannak. Az i feltűnt nekik, hogy két ozlop ézlelée között mindig ugyanannyi idő mérhető. a) Milyen típuú lehet a vonat mozgáa? b) Mekkora a vonat ebeége? (Legalább kétféle mértékegyégben add meg!) c) Mennyi idő telik el két ürgönypózna ézlelée között? d) Hány ozlop mellett halad el a vonat negyed óra alatt?

9 8. A ífelvonó folyamatoan 4 m ebeéggel zállítja a portolókat. Mennyi idő alatt tezi meg a három kilométere utat? A felvonó egyzer az indulá után öt perccel elakadt. Az aló végállomától milyen távolágra kellett kimenteni a rémült utaokat? 9. Egy eztergálái műveletben a munkadarab é a zerzám egymához képet 0,12 cm ebeég- gel halad. Hány máodpercig tart a forgácolá, ha 3 mm vatagágú réteget kell eltávolítani a munkadarabról? 10. Az ábrán egy egyene mentén mozgó tet ebeégnagyágát ábrázoltuk az idő függvényében. a) Állapítd meg a mozgá jellegét é a megtett út, illetve a gyorulá nagyágát! b) Add meg az út-idő é a gyorulá-idő grafikont! m v 3 1 O 1 5 t (min) 11. A teherautó megpakolva 72 km ebeéggel haladt egyik vároból a máikba. h A vizaútra nem ikerült fuvart találnia, így üreen egynegyedével nagyobb lett a ebeége. Milyen meze van a két váro egymától, ha a lepakolá idejét nem zámítva 2 óráig tartott a forduló? Mekkora volt a telje mozgá orán a teherautó átlago ebeégnagyága é az átlagebeég vektorának a nagyága? 12. Egy rakéta 4 g gyoruláal (a nehézégi gyorulá négyzereével) indul. 1,5 alatt mekkora ebeéget ér el? Mekkora az átlagebeége é a megtett útja? 13. A fába fúródó lövedék ebeége cm-e úton cökken le nullára. m -ról a) Mekkora a gyoruláa, a közben eltelt idő é az átlagebeége? b) Kézítd el a mozgá ebeég-idő, út-idő, gyorulá-idő grafikonját! 9

10 Mechanika 14. A lejtőn kezdőebeég nélkül induló ki golyó egyenleteen gyorul 3 máodpercig. A végebeége 1,5 m. a) Mekkora a gyoruláa? b) Mekkora a megtett útja? c) Mekkora az átlagebeége? d) Ábrázold a megtett útját, ebeégét é a gyoruláát az idő függvényében! 15. A tizta jégpályán megindított korong 70 m úton áll meg. Az átlagebeége 2,5 m. Mekkora a kezdeti ebeége, a gyoruláa é a mozgá időtartama? 16. Vézfékező autónk 60 m úton lault le 20 m -ról 36 km h -ra. 10 a) Mekkora volt a gyoruláa é az átlagebeége? b) Mennyi idő telt el eközben? c) Kézítd el a mozgá ebeég-idő, út-idő, gyorulá-idő grafikonját! 17. Máfél méter magaról leejtünk egy kulccomót. Mennyi idő alatt ér a talajra? Mekkora a ebeége a földet érét megelőző pillanatban? 18. Egy áka függőlegeen felugorva 30 cm magara jut. Mekkora ebeéggel indul é mennyi ideig tartózkodik a levegőben? (Az elrugazkodá útját é idejét elhanyagoljuk.) 19. A ház máodik zintjén levő ablakból vízzinteen 8 m ebeéggel kihajítottunk egy kulccomót. Becüld meg, hogy milyen maga egy zint, ha a kulccomó a faltól 9 m-re ért a talajra? 20. Mekkora a 90 km ebeéggel záguldó vonaton 2 m ebeéggel zaladgáló h kigyereknek a vaúti pályához vizonyított ebeége a következő eetekben? a) Előrefelé (a zerelvényt húzó mozdony felé) zalad. b) Hátrafelé (a zerelvényt húzó mozdonytól távolodva) zalad. c) Az üléek között a vonat haladái irányára merőlegeen zalad. 21. A pekingi olimpián a 100 métere íkfutát Uain Bolt nyerte 9,69 idővel. Utána ugyanennyi ideig lazított, levezető futát végzett é még 30 métert haladt. a) Mekkora volt az átlagebeége a kétféle mozgá közben külön-külön? b) Mekkora volt a telje mozgában az átlagebeége?

11 22. Egy pizzafutár ietve 54 km ebeéggel vizi házhoz a megrendelt ételt. Vizafelé ugyanazon az úton már cak 36 km ebeéggel halad végig. h h a) Mekkora az átlagebeég vektorának a nagyága a telje 10 km-e oda-viza útra? b) Mekkora lenne az átlago ebeégének a nagyága ugyanebben a telje mozgában? c) Hogyan változnának ezek az értékek, ha a telje út hoza 20 km lenne? 23. Az ábrán két egyene vonal mentén mozgó tet út-idő grafikonját látod. a) Állapítd meg a mozgáok típuát! b) Haonlítd öze a két mozgá jellemző menynyiégeit! c) Egy koordináta-rendzerben add meg a két mozgá ebeég-idő grafikonját erre az időtartamra! (m) O tet 2. tet t () 24. Mekkora az ikola é a lakópark távolága, ha a uliból egyzerre induló kerékpáro kilány (ebeége 20 km h ) é a vele megegyező útvonalon haladó gyalogo bátyja (ebeége 1,2 m ) öt perce különbéggel érkezik haza? 25. Egy teztautó gyorulái próbáján a 100 km ebeéget 50 m úton érte el. h a) Mennyi időre volt zükége ehhez? b) Mekkora volt a gyoruláa? c) Mekkora volt az átlagebeége? d) Ábrázold a megtett útját, ebeégét é a gyoruláát az idő függvényében! 26. 2,2 m kezdőebeégről indulva 4 máodpercig mozog 5 m állandó gyoruláal 2 egy motoro. a) Mekkora a végebeége? b) Mekkora utat fut be ezalatt? c) Mekkora az átlagebeége? d) Ábrázold az útját, a ebeégét é a gyoruláát az idő függvényében! 11

12 Mechanika 27. A mellékelt grafikon egy egyene mentén mozgó tetnek a tarthelytől mért távolágát mutatja az eltelt idő függvényében. a) Állapítd meg a mozgá elkülöníthető zakazaiban a mozgá jellegét, jellemző mennyiégeinek nagyágát (út, elmozdulá, ebeég, gyorulá)! b) Add meg a ebeég-idő é a gyorulá-idő grafikont! c) Mekkora a tet átlagebeége az egéz mozgában? (m) O t () 28. Egy cúzdán 3,5 m ebeéggel felfelé meglökött tet egyenleteen laulva 1,5 máodperc alatt áll meg. a) Mekkora a gyoruláa? b) Mekkora utat fut be ezalatt? c) Mekkora az átlagebeége? d) Ábrázold az útját, a ebeégét é a gyoruláát az idő függvényében! 29. Az ábrán két egyene vonal mentén mozgó tet ebeég-idő grafikonját látod. a) Állapítd meg a mozgáok típuát! b) Haonlítd öze a két mozgá jellemző menynyiégeit! c) Egy-egy koordináta-rendzerben add meg a két mozgá út-idő é gyorulá-idő grafikonját erre az időtartamra! m v 18 9 O 1. tet 2. tet 3 t () 30. Egy piro jelzénél fékezni kényzerülő 50 km ebeégű autónak fél máodperc h a reakcióideje (ennyi idő telik el a jelzé ézleléétől a fékezé megkezdééig). Optimáli körülmények között -5 m gyoruláal képe fékezni. 2 a) Mekkora úton tud megállni? b) Hányzoroára nőne a fékútja, ha a kezdeti ebeége kétzer ekkora lenne? c) Add meg a b) kérdére a válazt úgy i, hogy a reakcióidőtől eltekintünk! 31. Ejtőzinórt kézítünk. Azt zeretnénk, ha a nehezékek egyforma időközönként érkeznének a talajra. Madzagunk 200 cm hozú, mindkét végén van egy cavaranya. Hová rögzítük a további 3 nehezéket? Mekkora időközönként koppannak a talajra? 12

13 32. A 95 cm maga aztalról véletlenül lepöcköltünk egy gombfoci-játékot. Mekkora ebeéggel hagyta el az aztalt, ha a padlón mérve 70 cm-re az aztal zélétől ért földet? Milyen a ebeége közvetlenül a becapódá előtt? 33. A 2010-ben tartott focivébé legjobbnak válaztott játékoa, Diego Forlán az egyik mérkőzé 90 perce alatt 9 kilométert futott. (A pálya 100 m hozú é 70 m zéle téglalap.) a) Mekkora a megtett útja é az elmozduláának lehetége legnagyobb értéke? b) Mekkora az útjából zámolható átlago ebeégének nagyága? c) Mekkora lehet az elmozduláából zámolható átlagebeég vektorának a nagyága? 34. Egy piro é egy kék autó 120 km h, illetve 25 m ebeéggel halad. Add meg a piro kocinak a (dél felé haladó) kékhez vizonyított ebeégét (nagyágát é irányát)! a) A két koci egyene úton, egy irányban halad. b) A két koci egyene úton, egymáal zemben halad. c) A két koci egymára merőlegeen halad egy útkerezteződé felé. 35. Egy folyón odródó cónak 10 perc alatt 0,5 km-t tez meg. Ha a benne ülő portoló egyenleteen evezni kezd, akkor a cónak a parthoz vizonyított ebeégének nagyága (az evezé irányától függően) legfeljebb két é félzereére növekedhet. a) Mekkora az evezéi ebeég (a cónaknak a vízhez vizonyított ebeége)? b) Mekkora a cónaknak a parthoz vizonyított legkiebb ebeége? c) Mekkora a cónaknak a parthoz vizonyított ebeége, ha a partra merőlegeen evez? d) Milyen zéle a folyó, ha a legrövidebb úton 8 perc alatt jut a túló partra? 36. Egy 136 cm hozú, mindkét végén é ezeken kívül még 3 helyen nehezékkel ellátott ejtőzinórunk van. Milyen időközönként koppannak a nehezékek a padlóra m g = 981,, 2 a) ha a zokáo módon elejtve a négy koppanát egyforma időközönként ézleljük? b) ha az ejtőzinórt az előzőhöz (a zokáo elhelyezkedéhez) képet fordítva ejtjük el? c) ha a zinórt a zokáo módon tartjuk, de a felő végét 2 m magaról engedjük el? 13

14 Mechanika 37. A tartvonalról egymá mellől induló két motoro egyzerre érkezik a 0,5 km távolágban levő célba. Az egyik 5, a máik 3 máodpercig gyorít egyenleteen. Ezt követően mindketten egyenleteen haladnak a célig. Az egéz vereny 0,4 percig tart. a) Mekkora az egye motorook gyoruláa? b) Mekkora az elért legnagyobb ebeégük? c) Mekkora az átlagebeégük? d) Ábrázold a motorook ebeégét az idő függvényében! 38. Az alábbi táblázat egy jármű kilométerórájáról leolvaott értékeket adja meg az indulától eltelt idő függvényében. v km h t () a) Kézítd el a ebeég-idő grafikont! (Tünted fel a mért értékeket i, de a grafikon megrajzoláakor cak három különböző egyene zakazt rajzolj, ezzel átlagolva a méré valózínű hibáit!) b) Elemezd a mozgá 3 fő zakazát! c) Kézítd el az út-idő táblázatot é grafikont a ebeég-idő grafikon alapján! d) Kézítd el az út-idő táblázatot közvetlenül a méréi adatok alapján i! Az özeen megtett útra kapott értékek özehaonlítáával indokold, hogy általában miért elégzünk meg a c) feladatréz zerinti megoldáal! 39. Autópályákon gyakran látható a felirat: tart megfelelő követéi távolágot! Haladjanak 130 km ebeéggel egymá után a kocik, legyen 0,7 máodperce a h reakcióidő, valamint egyforma, 6 m a vézfékezéi gyoruláuk. 2 a) Mekkora a megfelelő követéi távolág? (A hirtelen megállá eetére zámoljunk!) b) Mekkorára kell növelni a minimáli követéi távolágot, ha figyelembe vezük, hogy az egyhangú közlekedéi vizonyok miatt a reakcióidő akár kétzereére i nőhet? 40. Egyene vonalú mozgát végző, 2 m kezdőebeégű tet gyorulá-idő grafikonját látjuk az ábrán. a) Jellemezd a mozgá zakazait! b) Add meg a ebeég-idő é az út-idő grafikonokat! m a O t () 14

15 41. Egy repülőgép-anyahajó 230 métere kifutópályáján a különlege katapultrendzerrel egyenleteen 200 km gépet. h ebeégre gyorítják fel a vadáz- a) Mennyi idő alatt tezi meg a gép a kifutópályán az útjának elő é máodik felét? b) Mekkora a kifutópályán töltött idő elő é máodik felében a megtett útja? c) Mekkora az átlagebeége az a) é b) kérdében zereplő mozgázakazokban? 42. Az egyenleteen gyoruló elektronnak a rézeckegyorító berendezé egyik 0,5 m hozúágú rézében 10-6 alatt megkétzereződik a ebeége. a) Mekkora ezen a zakazon a kezdeti é az átlagebeége? b) Mekkora a gyoruláa? c) Mekkora utat tett meg ez előtt a 0,5 m-e zakaz előtt, ha álló helyzetből indult? 43. Egy kavicot 2 m magaágból függőlegeen 12 m ebeéggel hajítunk el. Milyen magaan lehet, illetve mekkora a ebeége, elmozduláa, megtett útja az elhajítát követő 1,8 múlva? (A válazt add meg a felfelé é a lefelé hajítá eetére i!) 44. Egy céllövöldében mozgó célpont eltaláláa a feladat. Egy függőlegeen 4 m ebeéggel felhajított 5 cm ugarú műanyag labdát kell eltalálni. Pályájának melyik rézén érdeme rá lőni? Egy adott helyre célozva mekkora az a legnagyobb időtartam, amely rendelkezére áll a ravaz meghúzáára? 45. Vízzinte zakazban végződő cúzdáról 6 m ebeéggel repül le a trandoló gyermek. A cúzda vége 150 cm-rel van a vízzint felett. Mekkora az elmozduláa a levegőben? Milyen hozúnak kell lennie a zabad vízfelületnek, ha a zámított becapódái távolágon túl még egy 1 m-e biztonági zónát i kell hagyni a medence faláig? 15

16 Mechanika 46. Egy kilabdát a vízzinteel 40 -o zöget bezárva 14 m kezdőebeéggel hajítunk el. Elemezd a mozgá függőlege é vízzinte vetületét! a) Add meg az idő függvényében az elmozdulá, a ebeég é a gyorulá komponeneit! (A légellenállától tekint el!) b) Hol lez a kilabda é milyen a ebeége az elhajítától mért 1, 2 é 3 múlva? c) Mikor lez a mozgáa orán legkiebb a ebeége, mekkora ez a minimáli érték? 47. Egy karikadobáló népi játék képét látod az ábrákon. A játék leíráa: a kb. fél métere botra madzagot kötnek, erre nagyjából 10 cm átmérőjű karikát erőítenek. A játék működée: a bot egítégével föllendített karikán kereztül kell dugni a bot végét. a) A karika mozgáának melyik rézén van a legnagyobb eélyünk (a legtöbb időnk) a kitűzött cél eléréére? b) Az előző feladatrézben kérdezett helyzettől függőlegeen mért 40 cm-e elmozdulá után mennyivel é hány %-kal keveebb a rendelkezére álló idő? (A karikán az állandó magaágban levő botot dugjuk át.) A dinamika alapjai 48. Mekkora a tömege é a lendülete egy vízzel teletöltött máfél litere könnyű palacknak, ha 3 m ebeéggel mozgatjuk? 49. Mennyit változik a lendülete egy 8 cm 3 térfogatú, 1500 kg űrűégű puha gyurmagombócnak, ha 3 m 6 m ebeéggel nekicapódik a falnak? (A gyurma a falhoz tapad, tehát az ütközée teljeen ru- galmatlan.) 50. Mekkora ebeéggel érkezett merőlegeen a kapufára a 440 g tömegű, teljeen rugalmanak tekinthető focilabda, ha a lendületének a megváltozáa 25 kg m lett? 16

17 51. Egy 1,2 kg tömegű álló gördezkára vízzinte, 5 m ebeéggel ráhajítunk egy 2,5 kg tömegű homokzákot. Mekkora a közö ebeégük? 52. Egy özenyomott rövid rugó egy 300 g é egy 200 g tömegű, kezdetben álló, de könnyen gördülő kikocit lök zét hirtelen. A nehezebbik kikoci 2 alatt 40 cm utat tez meg. Milyen távolágra jut ennyi idő alatt a könnyebbik? N erő hatáára egy tet 4 m 2 gyoruláal mozog. Mekkora a tömege? 54. Egy 380 kg öztömegű vitorlázó repülőgépet egy cörlő egítégével 9 alatt gyorítanak fel a 108 km h repüléi ebeégre. a) Egyenlete gyorulát feltételezve mekkora a fellépő kötélerő? b) Hányzoro a túlbiztoítá, ha az előíráok zerint olyan kötelet kell haználni a vontatához, amely (felfüggezté eetén) 600 kg tömegű tetet bír ki? c) Miért lehet zükég a túlbiztoítára? 55. A 900 g tömegű vándorólyom 280 km h ebeégű zuhanórepüléel közelíti meg a zákmányát. Mielőtt lecap rá, hirtelen zétterjezti a zárnyát é 0,8 alatt lefékez 4 m -ra. Mekkora átlago közegellenállái erő fékezi? 56. Egy mérleg ík lapjára 1,5 m magaról vizet corgatunk. A víz nem marad meg a erpenyőn, mégi 0,5 kg tömeget mutat a mérleg. Hogyan lehetége ez? Mennyi vizet kell máodpercenként a mérlegre önteni, hogy ezt az értéket mutaa a mérleg? 57. Mekkora é milyen irányú a gyoruláa annak a 600 g tömegű tetnek, melyre két 12 N nagyágú erő hat? Az egyik a keleti irányba mutat, a máik pedig a) zintén kelet felé. b) nyugat felé. c) dél felé. 58. Mekkora az az erőlöké, amelynek a hatáára egy 2 kg tömegű tet ebeége 3 máodperc alatt 4 m -mal változik? Mekkora a tet lendületének megváltozáa? 17

18 Mechanika 59. Mekkora gyoruláal mozog az a 15 kg tömegű tet, amelyre cak a) a földi nehézégi erő hat? b) egy 5 cm megnyúláú, 2000 N rugóállandójú rugó hat? m 60. Mekkora a tanári aztalra helyezett 800 g tömegű naplóra ható nehézégi erő, az aztal által rá kifejtett nyomóerő é a napló úlya? Válazaidat rézleteen indokold! 61. Igaz lehet-e a fitnezedző kijelentée: mot 68 kg a tömegem, de ha akarom, teljeen egézégeen pillanatok alatt vezíthetek a úlyomból akár 30%-ot i! Véleményedet rézleteen, példával indokold! 62. A műkorcolyázó páro tagjai a íko jégen eltazítják egymát. A 70 kg tömegű férfi 2 m 2 gyoruláal indul. Mekkora gyoruláal mozog ekkor az 50 kg-o párja? 63. A 100 kg tömegű ökölvívó felugorva behúz egyet a boxzáknak, 0,2 -on kereztül átlagoan 500 N nagyágú erőt fejt ki rá. Mekkorát változik emiatt a boxzák lendülete é a portoló tömegközéppontjának ebeége? 64. A kapufán cattanó 440 g tömegű focilabda lendülete az ütközé 0,1 máodperce alatt 20 kg m -mal változott meg. Mekkora átlago erőt fejtett ki a labda a kapufára? 65. Az 50 kg-o zánkó é a hó közötti úrlódái együttható 0,04. Mekkora a rá ható nyomóerő, úrlódái erő é milyen a gyoruláa, ha a) vízzinte terepen vízzinte 15 N nagyágú erővel húzzuk? b) vízzinte terepen vízzinte 50 N nagyágú erővel húzzuk? c) vízzinte terepen 45 -o zögben ferdén felfelé 50 N nagyágú erővel húzzuk? 66. Mekkora a közegellenállái tényezője annak a tetnek, amelynek 54 km h ebeégű egyenlete mozgatáához 1500 N nagyágú húzóerő kell? 18

19 67. Vízzinte padlón nyugvó 50 kg-o ládát próbálunk elhúzni. A láda é a talaj között a tapadái együttható 0,4. Mekkora a fellépő tapadái úrlódái erő, ha a húzóerő a) vízzinte é nagyága 150 N? b) vízzinte é nagyága 250 N? c) a vízzinteel 30 -o zöget bezáróan ferdén felfelé mutat é 150 N nagyágú? d) a vízzinteel 30 -o zöget bezáróan ferdén felfelé mutat é 200 N nagyágú? 68. Két egyforma, t tömegű égitet között hat a gravitáció vonzóerő, ennek következtében az egyiknek 1,5 m gyoruláa van. Mekkora a kettejük tömegközéppontja közötti távolág é a máiknak a 2 gyoruláa? 69. Az ábra egy egyene pályán mozgó, 2 kg tömegű tet ebeég-idő grafikonja. Add meg az eredő erő-idő grafikont! m v O t () 70. Az ábra zerinti elrendezében úrlódámente felületen mozgatunk két haábot. Mekkora a haábok között fellépő fonálerő é a haábok gyoruláa, ha a) m 1 = 2 kg, m 2 = 4 kg, F = 40 N? b) m 1 = 4 kg, m 2 = 2 kg, F = 40 N? c) m 1 = m 2 = 3 kg, F = 40 N? m 2 m 1 F N zakítózilárdágú kötéllel leengedhetünk-e egy 50 kg tömegű, törékeny életmentő berendezét a 20 m mély zakadékba zuhant hegymázónak? A berendezét úgy comagolták, hogy 7 m ebeéggel való ütközét még kibírjon. 72. Az ábra zerinti elrendezében úrlódámente felületen egy úlytalan cigán átvetett fonál egítégével mozgatunk egy haábot. Mekkora a fellépő fonálerő é a haábok gyoruláa, ha a) m 1 = 2 kg, m 2 = 4 kg? b) m 1 = 4 kg, m 2 = 2 kg? c) m 1 = m 2 = 3 kg? m 2 m 1 19

20 Mechanika 73. Egy egér áll a 20 cm hozúágú nyugvó kikoci végén. Mennyit mozdul el a könnyen gördülő kikoci, ha az egér átzalad a máik végére? (m e = 15 g, m k = 0,045 kg) 74. Két egyforma, egyenlő nagyágú ebeéggel egy egyene mentén mozgó biliárdgolyó ütközik. Az egyiknek 5 m lez a ebeége. Hogyan mozog a közö tömegközéppontjuk é a máik golyó? 75. Egy 86 g tömegű, 30 cm ebeégű é egy 129 g tömegű, 0,2 m ebeégű koci egy irányba haladva tökéleteen rugalmatlanul ütközik. Mekkora lez a közö ebeégük? Hogyan változik az ütközé közben a közö tömegközéppont ebeége? 76. Derékzögű útkerezteződében karambolozik két autó: a keletről érkező 1,2 tonná Lada é az ézakról jövő 1000 kg tömegű Volvo. Az özeakadt roncok éppen ebeéggel. Mekkorák voltak az eredeti ebe- délnyugat felé mozognak 72 km égek? h N rugóállandójú rugóra függeztünk egy m 800 g tömegű tetet. A rugó felő végét fogva mozgatni kezdjük a rendzert. Mekkora a rugó megnyúláa, a tet gyoruláa, a 0,2 alatt megtett útja é elért ebeége, ha a rugóra a) 10 N erőt fejtünk ki fölfelé? b) 8 N erőt fejtünk ki fölfelé? c) 8 N erőt fejtünk ki lefelé? d) 2 N erőt fejtünk ki lefelé? (A rugót egyenenek é hozúágát az egye eeteken belül állandónak tekinthetjük.) 78. Vízzinte aztalon nyugvó 3 kg tömegű ékzerdobozt vízzinte, 2 kn m rugóállandójú rugóval próbáljuk megmozdítani. Mekkora megnyúlá eetén fog megindulni a ládikó? (µ 0 = 0,2, µ = 0,1) Ha a megindulához zükége legkiebb erővel húzzuk tovább a rugót, mekkora lez a rugó állandóult megnyúláa, a tet gyoruláa é mennyi idő alatt tez meg 2 m utat? 20

21 79. Egy tálcát a rá helyezett pohárral együtt tartunk. Hogyan mozog a tálca é a pohár (milyen lez a gyoruláa, 0,2 alatt megtett útja é elért ebeége), ha a) a tálcára függőlegeen fölfelé 5 N nagyágú erőt fejtünk ki? b) a tálcára függőlegeen fölfelé 3 N nagyágú erőt fejtünk ki? c) a tálcára függőlegeen lefelé 5 N nagyágú erőt fejtünk ki? (m tálca = 250 g, m pohár = 0,15 kg) 80. Egy vízzinte aztalon nyugvó tálcát a rá helyezett pohárral együtt próbálunk megindítani. Hogyan mozog a tálca é a pohár (milyen lez a gyoruláa, 0,5 alatt megtett útja é elért ebeége)? Mekkora a tálca é pohár között fellépő úrlódái erő, ha a) a tálcára vízzinteen 0,5 N nagyágú erőt fejtünk ki? b) a tálcára vízzinteen 1 N nagyágú erőt fejtünk ki? (m t = 250 g, m p = 0,15 kg, a tálca az aztalon könnyen cúzik, a pohár nem borul fel, a tálca é a pohár között a tapadái é a cúzái úrlódái együttható µ 0 = 0,2, µ = 0,1.) 81. Az ábra zerinti elrendezében mozgatunk két haábot. Mekkora a haábok között fellépő fonálerő, az egye haábokra ható úrlódái erő é a haábok gyoruláa, ha m 2 m 1 F a) m 1 = 300 g, m 2 = 600 g, F = 1 N? b) m 1 = 600 g, m 2 = 300 g, F = 1 N? c) m 1 = 300 g, m 2 = 600 g, F = 2 N? (Az aztal é a haábok közötti úrlódái együtthatók: µ 01 = µ 02 = 0,2; µ 1 = µ 2 = 0,1.) 82. Az ábra zerinti elrendezében egy úlytalan cigán átvetett fonál egítégével mozgatunk egy haábot. Mekkora a fellépő fonálerő é a haábok gyoruláa, ha a) m 1 = 200 g, m 2 = 1 kg? b) m 1 = 1 kg, m 2 = 1200 g? (Az aztal é a haáb között a úrlódái együtthatók: µ 0 = 0,3; µ = 0,1.) m 2 m Két haábot helyezünk el egymá mellé az aztalra. Az egyikre vízzinteen 15 N erőt fejtünk ki. Így mindkét tet 3 m 2 gyoruláal cúzik. (Az egye zámú tetre fejtjük ki az erőt, a máikat cak ez tolja.) Mekkora a két haáb között fellépő erő, ha a) a úrlódát elhanyagolhatjuk é m 1 = 4 m 2? b) µ = 0,2 é m 1 = 4 m 2? c) a úrlódát elhanyagolhatjuk é 4 m 1 = m 2? d) µ = 0,2 é 4 m 1 = m 2? 21

22 Mechanika 84. Egy daru által függőlegeen mozgatott 150 kg-o teher ebeég-idő grafikonját mutatja az ábra. Add meg a teher gyorulá- é eredő erő-idő grafikonját, valamint a daru kötelében ébredő erőt az idő függvényében! m v 8 1 O t () m 2 homlokfelületű lakókocit vontatunk 60 km ebeéggel. A fellépő közegellenállái erő 700 N. ρ levegõ h kg = 12, 3 m a) Mekkora a lakókoci közegellenállái tényezője? b) Mekkora az alaktényező (má néven formatényező) értéke? c) Hányzoroára é mekkorára változna a közegellenállái erő, ha cepp alakú lenne? 86. Becüld meg, hogy mekkorának érezzük a kezünkben tartott, 6 liter tejet é 2 kg kenyeret tartalmazó könnyű beváárlózatyor úlyát a liftben, ha a lift a) áll? b) 3 m ebeéggel egyenleteen emelkedik? c) 3 m 2 gyoruláal gyorul felfelé? d) 3 m 2 gyoruláal gyorul lefelé? 87. A kötélhúzók verenyében az erőebb capat 2500 N erővel elhúzza a gyengébbiket. A vontatá 40 cm nagyágú, állandó ebeéggel történik. a) Mekkora erőt fejt ki a gyengébbik capat? b) Mekkora erőt kell kibírnia eközben a mindkét végén húzott kötélnek? c) Mekkora é milyen irányú az egye capatokra ható tapadái erő? 22

23 88. A kamrában felfüggeztett 1 kg tömegű zalámira függőlegeen felugrik az éhe, 2,5 kg-o macka. Ekkor hirtelen elzakad a zalámit tartó madzag. A macka ijedtében elkezd felfelé rohanni a zalámin, ennek eredményeként nem változik a talajtól mért távolága. Mekkora gyoruláal mozog a zalámi? 89. A mérlegre helyezett 1,2 kg tömegű edénybe 60 cm magaról 6 máodpercig vizet öntünk. Özeen 4 litert, azono időtartamonként mindig ugyananynyit. Ábrázold a mérleg által mért erő é a mérleg által mutatott tömeg értékét az idő függvényében! 90. A jégtánco páro együtt iklik 5 m ebeéggel. Ekkor az eredeti haladái iránnyal párhuzamoan hirtelen eltazítják egymát. 2 múlva 8 m távolág lez közöttük. Mekkora a lendülete é a ebeége az egyenlete távolodá közben a 75 kg-o férfinak é az 56 kg-o hölgynek? Mekkora a közö tömegközéppontjuk ebeége? 91. Baleeti helyzínelékor a járművek elmozduláából a lendületmegmaradá törvénye zerint i meghatározható az ütközében rézt vevők eredeti ebeége. Haználható-e ez a módzer egy villamo é egy teherautó ütközéére? (Válazaidat rézleteen indokold!) a) A két jármű egymáal párhuzamoan mozog. b) A két jármű egymára merőlegeen mozog. c) A két jármű ebeége 45 -o zöget zár be. 92. A négy rugóból álló expander megnyújtáához zükége erő mért értékeit adja meg a következő táblázat. F (N) Δl (cm) Ábrázold a húzóerő-megnyúlá grafikont! Becüld meg egy rugó rugóállandóját a táblázat é az ábra alapján i! Ha van rá lehetőéged, kézít zámítógépe feldolgozát (pl. Excel lineári regrezió zámoláal) i! 23

24 Mechanika 93. Becüld meg, hogy mekkora a vaúti kocik közötti ütközőrugók együtte rugóállandója, ha 10 cm-t rövidül a hozuk, miközben özekapcolódákor egy 40 tonná zerelvényréz ebeégét 10 km h -ról a felére cökkentik 0,2 alatt? 94. Mekkora úton gyoríthat fel egy teherautó álló helyzetből 15 m ebeégre, ha a platóján levő törékeny (rögzítetlen) comag megcúzáát el kell kerülnünk? (µ 0 = 0,25) 95. Grafikonunk egy 80 kg tömegű zekrény elhúzáakor vízzinteen kifejtett erő értékét mutatja az idő függvényében. a) Kézítd el a zekrény gyorulá-idő grafikonját! b) Mekkora lez a zekrény ebeége a végén? (A zekrény é a padló között: µ 0 = 0,25; µ = 0,1.) F N O 5 7 t () 96. Az ábra az építkezéen haznált felvonó által mozgatott 200 kg tömegű teher ebeégét mutatja az idő függvényében. a) Mekkora erőt kell kibírnia a felvonó drótkötelének? b) Add meg az eredő erő-idő grafikont! c) Add meg a kötélerő-idő grafikont! m v 2 1,5 1,2 0,5 O 1 3 3,5 t () kg-o lakókocink vízzinte úton való egyenlete vontatáakor 70 km h ebeég eetén a húzóerő 95%-a a légellenállá leküzdéére fordítódik. a) Mekkora ilyenkor a közegellenállái erő é a gördüléi úrlódái erő hányadoa? b) Mekkora ilyenkor a közegellenállái tényező é a gördüléi ellenállá hányadoa? 24

25 98. Egy 50 kg tömegű, cepp alakú, 113 cm 2 kereztmetzetű rakétának normál állapotú levegőben hangebeéggel való egyenlete, vízzinte mozgáához mekkora tömegű gázt kell máodpercenként aját magához képet 1800 m kibocátania? ebeéggel 99. A kamion platójára egy vízzinteel 20 -o zöget bezáró lejtőn drótkötél egítégével vontatják fel a 0,9 t tömegű zemélygépkocikat. Mekkora a kötélben fellépő erő, ha a) a gördüléi úrlódától eltekinthetünk, é a kötél a lejtő íkjával párhuzamo? b) a gördüléi úrlódá együtthatója 0,08, é a kötél a lejtő íkjával párhuzamo? c) a gördüléi úrlódától eltekinthetünk, é a kötél vízzinte? d) a gördüléi úrlódá együtthatója 0,08, é a kötél vízzinte? 100. Az építkezére megérkezett az 800 kg tömegű kazán. A teherautóról azonnal le kell pakolni, de elromlott a daru. A kazánt megbillentve cöveket (mint görgőket) helyeznek alá, így már könnyebben mozgatják. A platóról 30 -o lejtőn drótkötél egítégével egyenleteen engedik le a talajra. Mekkora a kötélben fellépő erő, ha a) a gördüléi úrlódától eltekinthetünk, é a kötél a lejtő íkjával párhuzamo? b) a gördüléi úrlódá együtthatója 0,06, é a kötél a lejtő íkjával párhuzamo? c) a gördüléi úrlódától eltekinthetünk, é a kötél vízzinte? d) a gördüléi úrlódá együtthatója 0,06, é a kötél vízzinte? 101. Egy 15 -o egyene lejtőnek tekinthető dombra 20 m kezdőebeéggel kikapcolt motorral gurul fel egy autó. (A gördüléi ellenállá értéke 0,06.) a) Milyen magara jut fel a lejtőn? b) Vizagurulva mekkora ebeéggel érkezik a lejtő aljára? c) Vizagurulá után mekkora utat tez meg még a vízzinte pályán? 25

26 Mechanika 102. Kézítünk gyorulámérő ingát! Ez egy egyzerű, könnyű fonálra kötött ki nehezékből é egy ehhez megfelelően rögzített, kálával ellátott kartonlapból áll. m a 2 a) A kála kézítééhez zámold ki az ingának az egye gyorulá értékekhez tartozó zögkitéréeit! A gyorulá értékeket 0-tól egéz lépéekben m -ig változtad! g = m b) Mekkora a vízzinteen mozgó kocinak a gyoruláa, ha ezen az ezközön a fonál a függőlegeel 36 -o zöget zár be? 103. A grafikon egy vízzinte felületen elhelyezett, kezdetben álló tetre vízzinteen kifejtett húzóerőt ábrázol az idő függvényében. A tet tömege 2 kg, a tapadái úrlódá együtthatója 0,25, a cúzái úrlódá együtthatója 0,1. A jelenég leíráával é a megfelelő zámítáok imertetéével együtt add meg a tet gyoruláidő grafikonját! F N 8 O t () 104. Az ábra zerinti elrendezében a tetek álló helyzetből indulnak. Ábrázold az aztalon levő tet elmozduláát, ebeégét é gyoruláát az idő függvényében az elinduláától a megállááig! m (m1 = 1kg, m2 = 3kg, h= 1m, g = 10, a fonál é 2 a ciga ideáli, az aztal elég hozú.) m 2 = 0,2 m 1 h 105. Egy 30 -o hajlázögű lejtőn fölfelé, 2 m tömegű tetet. A úrlódái együttható 0,2. ebeéggel megindítunk egy 2 kg a) Mekkora lehet a tapadái együttható, ha a tet a lejtőn nem cúzik viza? b) Ábrázold a tet gyoruláát, ebeégét é elmozduláát az idő függvényében az indulától a megálláig! 106. Becüld meg, hogy milyen magaról ejthetünk el egy tetőcerepet, hogy még ne legyen zámottevő a rá ható közegellenállái erő? Tételezzük fel, hogy a cerép végig a legkiebb területű oldalára merőlegeen zuhan! 26

27 107. Egy függőlege helyzetű, D rugóállandójú rugó mérlegre erőített 100 g tömegű edénybe 2 m magaágból egyenleteen, percenként 1 liter vizet curgatunk. N m kg D= 15, g = 10,ρ = víz 3 m m a) Ábrázold a mérleg által mutatott tömeg nagyágát az eltelt idő függvényében az önté kezdetétől 10 máodpercig! D b) Mekkora alapterületűnek kellene lenni az edénynek, hogy a víz zintje a talajtól mindig ugyanolyan távolágban maradjon? 108. A vízzinte pályán álló 0,5 kg-o dezkadarabba a felületével 30 -o zöget bezáró ebeéggel egy 0,05 kg tömegű lövedék fúródik. A beérkezé előtt a lövedék ebeége 60 m é a becapódákor pillanatzerűen megáll a dezkához képet. Mekkora utat tez meg a dezka a becapódá után, ha a talaj é közötte a úrlódái együttható 0,4? h 1.3. Munka, energia, teljeítmény N nagyágú erő mekkora munkát végezhet egy teten, miközben az 1,2 métert mozdul el? Lehet-e a munkája nulla? 110. Mekkora munkát végez a nehézégi erő a 2 m maga könyvepolcról a padlóra eő 0,5 kg tömegű könyvön? Mekkora munkával tudjuk vizatenni a polcra? 111. Mekkora úton végez 30 J munkát a 25 N nagyágú erő egy teten, ha a) az elmozduláa egyene pályán történik é egy irányú az erővel? b) az elmozduláa egyene pályán történik é 30 -o zöget zár be az erővel? c) az útja egy félkörív é az erő mindig érintő irányú? d) egy félkörív végpontjai között mozdul el, é az erő végig a végpontok közötti átmérővel párhuzamo? 112. A kőműve egy 8 kg tömegű téglát 150 cm magara emel fel. a) Mekkora az emeléi munka? b) Mekkora munkát végezhet a kőműve? 27

28 Mechanika 28 c) Hány ilyen téglát kellene egyenleteen felemelnie, hogy munkája pont akkora legyen, mint a 150 kg-o raklapot 2 m magara egyenleteen emelő felvonóé? 113. Egy vízzinte felületen 4 m úton áll meg. ebeéggel meglökött 200 g tömegű zák 3,8 m a) Mekkora munkát végez rajta a úrlódá? (Minden má fékező erőt elhanyagolhatunk.) b) Mekkora a mozgái energia megváltozáa ebben a folyamatban? c) Mekkora a úrlódái együttható? N erő hatáára egy kezdetben álló tet 3 m úton 4 m 2 gyoruláal mozog. a) Mekkora a tömege, ebeégének, lendületének é mozgái energiájának a megváltozáa? b) Mekkora az erő munkája? 115. Egy 1,8 t öztömegű terepjáró a áro úton elakadt. Egy cörlő egítégével 9 alatt egyenleteen, 8 km nagyágú ebeéggel vontatják ki h a zilárd útra. (A telje menetellenállái tényező értéke: µ = 0,6.) a) Mekkora a fellépő kötélerő é a kötélerő munkája? b) Vezteégmente eetben ekkora munka milyen ebeégre gyorítaná fel a kocit? c) Becüld meg, hogy normáli gördüléi vizonyok között mekkora lenne a végebeége, ha ugyanakkora munkával húznánk? 116. A 900 g tömegű a 300 km ebeégű zuhanórepüléel közelíti meg a zákmányát. Milyen ma- h garól kellett elindulnia, ha a telje végő mozgái energiájának a 95%-át a nehézégi erő munkája adja? Mekkora a magaági energiájának a megváltozáa? 117. Egy vízzinte felületű pályán, 2 m-e egyene úton laan, egyenleteen arrébb tolunk egy 0,3 t tömegű utánfutót. Mekkora munkát végez a vízzinteen kifejtett F = 150 N nagyágú erőnk? Mekkora a úrlódái erőnek, a talaj által kifejtett nyomóerőnek é a légellenállának a munkája?

29 118. Az ábra három erőnek az elmozdulától való függéét mutatja. Add meg a végzett munkák nagyágát, ha az elmozdulá a) egyene pályán történik é egy irányú az erővel! b) egyene pályán történik é 45 -o zöget zár be az erővel! F N O t () 119. Mekkora az a munka, amit egy 4 kg tömegű teten az erővel párhuzamo é egyirányú 5 cm-e elmozdulá közben a a) a földi nehézégi erő végez? b) egyik végével a tethez, máik végével a falhoz kapcolt 5 cm megnyúláú, 3000 N m rugóállandójú rugó végez? 120. Egy kezdetben álló, utaával együtt 300 kg tömegű motor az elmozduláal egyene arányban növekvő gyoruláal mozog 20 m úton. Végül a gyoruláa 6 m 2 lez. Add meg a gyorítái munkát (ez az eredő erő munkája) é a mozgái energiáját, ebeégét a végő állapotban! 121. Milyen é mekkora energiákkal jellemezhető a következő rendzerek állapota? a) 1,8 méter maga zekrényen áll egy 300 g tömegű váza. b) 200 N m rugóállandójú gumizalagon, 80 cm magaan függ egy 1,5 kg-o golyó. c) 0,5 km magaágban, 36 km h ebeéggel repül egy 4 kg tömegű fehér gólya. d) A nyugvónak tekintett Nap körül kering a Föld A mechanikai energiamegmaradá törvénye é a munkatétel alapján i add meg a) egy 5 m ebeéggel függőlegeen felhajított tet emelkedéi magaágát! 4 N b) az autó rugózatának D = m legnagyobb özenyomódáát, ha belehuppan a 90 kgo vezető! c) a 90 cm maga aztalról leeő tányér földet éréi ebeégét! 29

30 Mechanika 123. Két, egymáal frontálian ütköző koci azonnal megáll. Az egyiknek (a 800 kg tömegűnek) 40 km h volt a ebeége. Mekkora a máiknak a tömege, ha a ebeége 15 m volt? Érvénye-e erre az ütközére a mechanikai é az általáno energiamegmaradá törvénye? Milyen energiaátalakuláok mennek végbe a rendzerben? 124. Egy portoló folyamatoan 230 W teljeítménnyel képe tevékenykedni. a) Mekkora munkát végez egy 45 perce verenyen? b) Mennyi idő alatt képe 350 kj munkát végezni? c) Mennyi táplálékkal tudja pótolni a negyed óra alatt elhaznált energiát, ha 1g elfogyaztott fehérjéből 17,16 kj (4,1 kcal) energia zabadul fel Egy 80 LE (1 LE 735,5 W) teljeítményű autó motorja a) mennyi idő alatt végez 2 MJ munkát? b) mekkora munkát végez fél óra alatt? c) mennyi energiát fogyazt óránként, ha a hatáfoka 25%-o? 126. Mekkora munkát végez é mekkora a teljeítménye annak a kézilabdázónak, aki a 450 g tömegű labdát 0,15 -alatt 90 km h ebeégre gyorítja fel? 127. A 35 kg-o zánkó é a hó közötti úrlódái együttható 0,04. Mekkora munkát végez a rá ható nyomóerő, úrlódái erő, húzóerő é eredő erő, ha 2 m úton a) vízzinte terepen vízzinte erővel egyenleteen húzzuk? b) vízzinte terepen vízzinte 30 N nagyágú erővel húzzuk? c) vízzinte terepen 45 -o zögben ferdén felfelé 30 N nagyágú erővel húzzuk? 128. Egy könnyű rugó erőmérőre függeztünk egy 200 g tömegű golyót. Az erőmérőre 2,6 N erőt fejtünk ki felfelé 0,6 -ig. a) Mekkora a rugó energiája? b) Mekkora az általunk végzett munka é a nehézégi erő munkája? c) Mekkora a golyó mozgái energiája a végén é az emelé hatáfoka? (A nyugvó erőmérő a rá akaztott 500 g-o tet hatáára 10 cm-rel nyúlik meg.) 30

31 129. Vízzinte padlón nyugvó 70 kg-o ládát állandó erővel húzunk 1,2 m úton. A kezdeti ebeég 0,5 m, a láda é a talaj között a úrlódái együttható 0,3. Mekkora munkát végzünk é mekkora a láda végebeége, ha a húzóerő a) vízzinte é nagyága 210 N? b) vízzinte é nagyága 250 N? c) a vízzinteel 30 -o zöget bezáróan ferdén felfelé mutat é 210 N nagyágú? d) a vízzinteel 30 -o zöget bezáróan ferdén felfelé mutat é 250 N nagyágú? 130. Két egyforma, 150 g tömegű, egy egyene mentén mozgó kikoci ugyanakkora, v = 2 m nagyágú ebeéggel haladva özeütközik. Mekkora lez a balról érkező koci mozgái energiája é az öze mechanikai energiavezteég, ha a) az ütközé tökéleteen rugalmatlan? b) a jobbról érkező koci mozgái energiája az ütközé után 0,2 J (rugalmatlan ütközé)? c) az ütközé tökéleteen rugalma? 131. Egy 120 g é egy 200 g tömegű golyó egyene pályán egymá felé haladva ütközik. Mekkora lez a kezdetben 5, illetve 2 m ebeéggel mozgó golyók ütközé utáni ebeége, ha az ütközékor létrejövő mechanikai energiavezteég a) maximáli? b) elhanyagolható? c) 20 %-o? 132. Egy 2 kg tömegű ki tet álló helyzetből indulva 3 m magaról kerül a padlóra. Mekkora lez a mozgái energiája é mekkora munkát végeznek a rá ható erők, ha a) zabadon eik? b) 30 -o úrlódámente lejtőn cúzik le? c) 60 -o úrlódámente lejtőn cúzik le? d) könnyű fonálhoz kötve egy negyed köríven mozdul el? e) 40 -o µ = 0,2 úrlódái együtthatójú lejtőn cúzik le? f) Mi történne, ha 20 -o µ = 0,4 úrlódái együtthatójú lejtőre helyeznénk a tetet? 133. Mekkora munkát végez a közegellenállá a 80 kgo ejtőernyőön, aki az 1000 m magaan vízzinteen 300 km ebeéggel repülő gépből lép ki? h A földet érékor akkora a ebeége, mintha 1,8 m magaról eett volna le. (A felhajtóerőtől tekint el!) 31

32 Mechanika 134. Egyforma tömegű biliárdgolyók rugalmaan ütköznek. Milyen lez a keletről 40 cm ebeéggel érkező golyó ebeége, ha a máik golyó az ütközé előtt a) áll? b) nyugatról keletre 0,3 m c) keletről nyugatra 0,6 m ebeéggel halad? ebeéggel halad? 135. Mekkora munkával lehet a padlóról 1 méter magara emelni a) egy 1 méter hozú, hajlékony, 1 kg tömegű kötél egyik végét? b) egy 40 cm maga, 8 liter vizet tartalmazó könnyű kanna alját? c) egy 40 cm maga, 8 liter vizet tartalmazó könnyű kanna felő rézét? d) az egyik végén padlóhoz kötött könnyű, 0,8 m hozú, 200 N m rugóállandójú rugó zabad végét? 136. Egy hajlékony, 70 cm hozú, 10 cm-ként 150 g tömegű lánc fekzik a talajon. Az egyik végét laan egyenleteen 1,7 m magara emeljük. Az ábra az emeléhez zükége erőt mutatja az emelt láncvég elmozduláának függvényében. a) Mekkora az emeléi munka? b) Mekkora a lánc magaági energiájának megváltozáa? c) Mennyit mozdult el a lánc tömegközéppontja? F(N) 10,5 O 0,7 1 1,7 (m) 137. Milyen magara jut az a 0,4 kg-o acélgolyó, amely 90 cm magaan van é 32 a) felfelé zabadon halad, mozgái energiája 5 J? b) áll, egy 5 cm-rel özenyomott, 700 N m 138. Egy 80 kg-o úlyzó egyenlete felemeléekor 1760 J munkát végzünk. Mekkora a munkánk, ha ezt a úlyzót a) egyenleteen vizaengedjük a talajra? b) 1,2 m 2 gyoruláal emeljük ugyanilyen magara? c) 1 m úton az elmozdulá mértékével egyene rugóállandójú rugó löki fölfelé? arányban nulláról 1,2 m 2 -re növekvő gyoruláal emeljük?

33 139. Egy 60 m maga víztoronyba elektromo zivattyúval juttatjuk fel a vizet. A lakótelepen 15 ezer ember él, átlago napi vízfogyaztáuk 150 liter fejenként. Mekkora a zivattyú egy nap alatt végzett hazno munkája é az átlago teljeítménye? Mennyi energiát vez fel a zivattyú óránként, ha a hatáfoka 44%-o? 140. Egy 10 kg-o, 80 litere, vízzel telt tartályt emelünk egyenleteen egy felvonóval az épülő ház felő zintjére, 25 m magara. A tartály lyuka (egyenleteen corog belőle a víz), így az emelé végére már cak 72 liter marad benne. Mekkora munkát végzett a daru? 141. A grafikon egy gép teljeítményét az eltelt idő függvényében ábrázolja. Mekkora az egye zakazokban é az özeen végzett munka? P kw Egy 2 kg-o, kezdetben nyugvó ki tetet 0,5 -ig állandó nagyágú, 30 N-o erővel emelünk. Ábrázold a teljeítményünket az idő függvényében! Mekkora a nehézégi erő átlago teljeítménye az egéz folyamatban é mekkora a legnagyobb pillanatnyi értéke? 60 O t min 143. Egy kezdetben álló, 600 kg tömegű teztautó 3 -ig egyenleteen növekvő gyoruláal mozog. Végül a gyoruláa 6 m 2 lez. Add meg a gyorítái munkát (ez az eredő erő munkája), é a végő állapotban a koci mozgái energiáját, ebeégét! 144. Egy zánkópálya állandó meredekégű, 15 -o hajlázögű rézén a 150 kg-o zánkó elérhető legnagyobb ebeége 120 km. Mekkora a közegellenállái tényező, ha a úrlódái h együttható 0,06? Mennyi ilyenkor a percenkénti mechanikai energiavezteég? 145. Egy 800 N m rugóállandójú rugó felő végét fogva 0,6 máodpercig állandó 40 N nagyágú erőt fejtünk ki fölfelé. A kezdetben nyugvó rugóra 5 kg tömegű tetet erőítettünk. Mekkora munkát végzünk mi, é mekkora a nehézégi erő munkája? Add meg az átlagteljeítményünket é a rugó energiájának a nagyágát! 33

34 Mechanika 146. Erőfiú azt a feladatot kapja, hogy aját energiáit felhaználva gyoríta fel az álló, 20 kg-o zákot 34 8 m ebeégre. Hány %-o a munkavégzéének a hatáfoka, ha a) állandó, vízzinte erővel, vízzinte, úrlódámente felületen 2 m úton gyorítja fel? b) állandó, vízzinte erővel, vízzinte, 0,2 úrlódái együtthatójú felületen 2 m úton gyorítja fel? c) állandó, a vízzinteel ferdén fölfelé 30 -o zöget bezáró erővel, vízzinte, 0,2 úrlódái együtthatójú felületen 4 m úton gyorítja fel? d) állandó, függőlege erővel, 2 m úton gyorítja fel? 147. Izom báci azt a feladatot kapja, hogy aját energiáit felhaználva emelje fel az álló, 20 kg-o zákot 2 m magara. Hány %-o a munkavégzéének a hatáfoka, ha a) függőlege erővel, laan, egyenleteen 2 m úton mozdítja el? b) állandó, függőlege erővel, 2 m úton 4 m ebeégre gyorítja fel? c) 30 -o, úrlódámente lejtőn tetzőlege irányú erővel egyenleteen húzza fel? d) 30 -o, 0,2 úrlódái együtthatójú lejtőn a lejtővel párhuzamo erővel egyenleteen húzza fel 2 m magara? 148. Az ábra zerinti elrendezében a cigára függeztett álló tetet a padló fölött 40 cm magaágban magára hagyjuk. Az aztal é a fonál elég hozú, a fonál é a ciga ideáli, m 1 = 200 g, µ 2 = 0,2. Mekkora a rendzerben a nehézégi erő munkája, a tetek maximáli m 2 ebeége é a úrlódái erő munkája, ha a) m 2 = 0,5 kg? b) m 2 = 1 kg? 149. Egy aztal lapjához rögzített függőlege rugó tetejére egy 40 g tömegű ki tetet helyezünk. Ettől a rugó 8 cm-rel özenyomódik. Ezt követően még 5 cm-rel lejjebb nyomjuk a tetet. Az elengedé után mekkora lez a mozgái energiájának a maximáli értéke, milyen magara jut a tet? (A rugó ideáli é egyene marad.) 150. A rugó aló végétől zámítva milyen magaról ejtettük le azt a ki golyót, amely éppen az aló végén rögzített, függőlege, egyene rugóra eve 2,4 m maximáli ebeégre gyorul fel. Mekkora a rugó legkiebb hoza? (A rugó ideáli, egyene marad, eredeti hoza 25 cm, rugóállandója 200 N, a golyó tömege 300 g.) m m 1

35 151. Az ábra egy egyene pályán mozgó, 2 kg tömegű tetre ható állandó 30 N nagyágú erő teljeítményét mutatja az idő függvényében. Add meg a mozgá ebeég-idő grafikonját! Add meg az eredő erő-idő grafikont! P W 15 6 O t () 152. Egy 30 -o hajlázögű, 70 cm hozú lejtő tetejéről egy 3 kg tömegű cő cúzá nélkül legördül. Magaági energiájának hány zázaléka alakul forgái energiává, ha a lejtő alján a ebeége 2 m? Mekkora ez az energia? 153. A tetneveléórán kötélre máznak a fiatalok. Fizikai értelemben mekkora a munkavégzée annak a 60 kg tömegű diáknak, aki az 5 m hozú kötélre a) egyenleteen felmázik é egyenleteen viza i erezkedik? b) egyenleteen felmázik, aztán lecúzik é a talajra 7,07 m ebeéggel ér le? 154. A zánkójával együtt 28 kg tömegű kigyerek a 18 m maga, hepehupá domboldalról lecúzva 20 métert tez meg még vízzinte pályán i. Becüld meg, hogy mekkora munkát végez rajta az édeapa, amíg vizahúzza a megállái helytől a kiindulái helyére! 155. A nagy eőzéek után egy 120 W hazno teljeítményű zivattyúval emeljük ki a vizet a 2 m mély pincéből. Mennyi ideig tart 3 m 3 víz kizivattyúzáa? Értelmezd azt a tényt, hogy a berendezé percenként 18 kj villamo energiát fogyazt! Mekkora a zivattyút működtető motornak a hatáfoka, ha a zivattyúé 50%? 156. A talaj zintjén elhelyezett kilövőzerkezetből a vízzinteel 30 -o zöget bezáró kezdőebeéggel megindított 0,2 kg tömegű lövedék egy vízzinte talajon nyugvó, könnyen gördülő kikoci platójának közepére eik, é rögtön odatapad. a) Mekkora volt a lövedék kezdőebeége, ha a 0,5 kg-o koci a pálya végén levő két, egyenként D = 560 N rugóállandójú rugóból álló ütközőt 5 cm-rel nyomja öze? m b) Mekkora távolágra van a 2 m hozú, 30 cm maga koci a kilövőzerkezettől? c) Rögzített (30 -o) kilövőzerkezet é az előbb kizámított kezdőebeég eetén meg lehet-e oldani, hogy a 40 cm-rel magaabb kikocinak i a közepére een a lövedék? (Ha igen, hogyan; ha nem, miért nem?) 35

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás Dinaika gyakorló feladatok Kézítette: Porkoláb Taá Elélet 1. Mit utat eg a őrőég?. Írj áro példát aelyek a teetetlenég törvéével agyarázatók! 3. Írd le a lendület-egaradá tételét pontrendzerre! 4. Mit

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat V. Munka, energia teljeítmény V./1. V./2. V./3. V./4. V./5. V./6. V./7. V./8. V./9. V./10. V./11. V./12. V./13. V./14. V./15. V./16. Határozzuk meg, hogy mekkora magaágban

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek Keresés (http://wwwtankonyvtarhu/hu) NVDA (http://wwwnvda-projectorg/) W3C (http://wwww3org/wai/intro/people-use-web/) A- (#) A (#) A+ (#) (#) English (/en/tartalom/tamop425/0027_fiz2/ch01s03html) Kapcsolat

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások 1. Egy hajó 18 km-t halad északra 36 km/h állandó sebességgel, majd 24 km-t nyugatra 54 km/h állandó sebességgel. Mekkora az elmozdulás, a megtett út, és az egész

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata. A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata. Eszközszükséglet: Mechanika I. készletből: kiskocsi, erőmérő, súlyok A/4-es írólap, smirgli papír gyurma

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében: 1. A mellékelt táblázat a Naphoz legközelebbi 4 bolygó keringési időit és pályagörbéik félnagytengelyeinek hosszát (a) mutatja. (A félnagytengelyek Nap- Föld távolságegységben vannak megadva.) a) Ábrázolja

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Segédlet emelt zintű kíérletekhez KÉSZÍTETTE: CSERI SÁNDOR ÁDÁM FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Tartalom: 1. Súlyméré... 3. Játékmotor teljeítményének é hatáfokának

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Newton törvények, erők

Newton törvények, erők Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg külső

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

Egyedi cölöp süllyedésszámítása 14. zámú mérnöki kézikönyv Friítve: 2016. áprili Egyedi cölöp üllyedézámítáa Program: Cölöp Fájl: Demo_manual_14.gpi Ennek a mérnöki kézikönyvnek tárgya egy egyedi cölöp GEO5 cölöp programmal való üllyedézámítáának

Részletesebben

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA 48 A TESTEK MOZGÁSA 4. A bolygók mozgáa Már az õi páztornépek i figyelték az égbolt jelenégeit, változáait. Élénk képzelettel megzemélyeítették a cillagképeket, é igyekeztek magyarázatot találni azok elhelyezkedéének

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18

Részletesebben

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I. Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika 1.5. Mennyi ideig esik le egy tárgy 10 cm magasról, és mekkora lesz a végsebessége?

Részletesebben

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHEYI ISTVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TSZÉK. MECHIK-MOZGÁST GYKOLT (kidolgozta: éeth Ire óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetei t., Szüle Veronika, egy. t.) /. feladat: Szerkezetek kinetikája, járű odell

Részletesebben

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből 1. Feladatok a dinamika tárgyköréből Newton három törvénye 1.1. Feladat: Három azonos m tömegű gyöngyszemet fonálra fűzünk, egymástól kis távolságokban a fonálhoz rögzítünk, és az elhanyagolható tömegű

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga - Minden tétel kötelező Hivatalból 10 pont jár Munkaidő 3 óra I Az alábbi kérdésekre

Részletesebben

Newton törvények, lendület, sűrűség

Newton törvények, lendület, sűrűség Newton törvények, lendület, sűrűség Newton I. törvénye: Minden tárgy megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

TARTÓSZERKEZETEK II.-III. TRTÓSZERKEZETEK II.-III. VSBETOSZERKEZETEK 29.3.7. VSBETO KERESZTMETSZET YOMÁSI TEHERBÍRÁSÁK SZÁMÍTÁS kereztmetzet teherbíráa megelelı ha nyomott km. eetén: Rd hol a normálerı tervezéi értéke (mértékadó

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, 2017. október 10.. CHFMAX NÉV: Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 Előadó: Márkus / Varga Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1) Az l hosszúságú

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület? Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

EGYENES VONALÚ MOZGÁS Mértékeyéek átváltáa Tiztelt Diákok! Ha ibát találtok az alábbi dokuentuban, akkor jelezzétek a info@eotvodoro.u eail cíen! EGYENES VONALÚ MOZGÁS 5,2 k = = 4560 = c = 4,5 óra = perc = ec 7200 ec = óra

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

Newton törvények, erők

Newton törvények, erők Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg külső

Részletesebben

Az erő legyen velünk!

Az erő legyen velünk! A közlekedés dinamikai problémái 8. Az erő legyen velünk! Utazási szokásainkat jelentősen meghatározza az üzemanyag ára. Ezért ha lehet, gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközökkel utazzunk!

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék Budapet Műzak é Gazdaágtudomány Egyetem Közlekedémérnök Kar Repülőgépek é hajók Tanzék Hő- é áramlátan II. 2008/2009 I. félév 1 Méré Hőugárzá é a vízznte cő hőátadáának vzgálata Jegyzőkönyvet kézítette:

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég ϕ 8 m? A berendezé két oldalán

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017 A 6 Mikola Sándor Fizikaereny feladatainak egoldáa Döntő - Gináziu 0 oztály Péc 07 feladat: a) A ki tet felcúzik a körlejtőn közben a koci gyorula ozog íg a tet a lejtő tetejére ér Ekkor indkét tet ízzinte

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:... Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ 2017. április 22. 7. évfolyam Versenyző neve:... Figyelj arra, hogy ezen kívül még a további lapokon is fel kell írnod a neved! Iskola:... Felkészítő tanár neve:...

Részletesebben

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

Fizika feladatok - 2. gyakorlat Fizika feladatok - 2. gyakorlat 2014. szeptember 18. 0.1. Feladat: Órai kidolgozásra: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel s 1 utat, második szakaszában

Részletesebben

Feladatlap X. osztály

Feladatlap X. osztály Feladatlap X. osztály 1. feladat Válaszd ki a helyes választ. Két test fajhője közt a következő összefüggés áll fenn: c 1 > c 2, ha: 1. ugyanabból az anyagból vannak és a tömegük közti összefüggés m 1

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória 1. kategória 1.D.1. A villamosiparban a repülő drónok nagyon hasznosak, például üzemzavar esetén gyorsan és hatékonyan tudják felderíteni, hogy hol van probléma. Egy ilyen hibakereső drón felszállás után,

Részletesebben

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :... Jedlik Ányos Fizikaverseny regionális forduló Öveges korcsoport 08. A feladatok megoldása során végig századpontossággal kerekített értékekkel számolj! Jó munkát! :). A kapcsolási rajz adatai felhasználásával

Részletesebben

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka Testek mozgása Készítette: Kós Réka Fizikai mennyiségek, átváltások ismétlése az általános iskolából, SI Nemzetközi Mértékegység Rendszer 1. óra Mérés A mérés a fizikus alapvető módszere. Mérőeszközre,

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár

Hőátviteli műveletek példatár Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert 05. zeptember 0. . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég φ 8 m? A berendezé

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendület Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendülettétel: Az lendület erő hatására változik meg. Az eredő erő határozza meg

Részletesebben

Bevezető fizika (VBK) zh1 tesztkérdések Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2

Bevezető fizika (VBK) zh1 tesztkérdések Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2 Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2 Mi a csúszási súrlódási együttható mértékegysége? NY) kg TY) N GY) N/kg LY) Egyik sem. Mi a csúszási súrlódási együttható mértékegysége?

Részletesebben

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N Dinaika feladatok Dinaika alapegyenlete 1. Mekkora eredő erő hat a 2,5 kg töegű testre, ha az indulástól száított 1,5 úton 3 /s sebességet ér el? 2. Mekkora állandó erő hat a 2 kg töegű testre, ha 5 s

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3 Hatvani István fizikaverseny 016-17. 1. kategória 1..1.a) Két eltérő méretű golyó - azonos magasságból - ugyanakkora végsebességgel ér a talajra. Mert a földfelszín közelében minden szabadon eső test ugyanúgy

Részletesebben

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011 Fizikaikola 2011 FELADATGYŰJTEMÉNY a 7 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Jedlik Ányo Orzágo Fizikavereny I. forduló FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat Szerkeztette: 1 83. feladat:

Részletesebben

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h Út-idő feladatok Ha a ebeég állandó, akkor az út egeezik az eltelt időnek é a ebeégnek a zorzatáal. = t A ebeég értékeége a k/h a a /. Ha a tet ebeége k/h, akkor óra alatt kiloétert tez eg. k 000 k Az

Részletesebben

Atomfizika zh megoldások

Atomfizika zh megoldások Atomfizika zh megoldáok 008.04.. 1. Hány hidrogénatomot tartalmaz 6 g víz? m M = 6 g = 18 g H O, perióduo rendzerből: (1 + 1 + 16) g N = m M N A = 6 g 18 g 6 10 3 1 = 103 vízekula van 6 g vízben. Mivel

Részletesebben

Mechanika. Kinematika

Mechanika. Kinematika Mechanika Kinematika Alapfogalmak Anyagi pont Vonatkoztatási és koordináta rendszer Pálya, út, elmozdulás, Vektormennyiségek: elmozdulásvektor Helyvektor fogalma Sebesség Mozgások csoportosítása A mozgásokat

Részletesebben

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek A rögzített tengely körül forgó tetek kiegyenúlyozottágáról kezdőknek Bevezeté A faiparban nagyon ok forgó mozgát végző gépelem, zerzám haználato, melyek rende működéének feltétele azok kiegyenúlyozottága.

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny 2013/2014-es tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Bor Pál Fizikaverseny 2013/2014-es tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:... Bor Pál Fizikaverseny 2013/2014-es tanév DÖNTŐ 2014. április 26. 7. évfolyam Versenyző neve:... Figyelj arra, hogy ezen kívül még a további lapokon is fel kell írnod a neved! Iskola:... Felkészítő tanár

Részletesebben

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap ÖVEGES korcsoport Azonosító kód: Jedlik Ányos Fizikaverseny. (országos) forduló 8. o. 0. A feladatlap. feladat Egy 0, kg tömegű kiskocsi két végét egy-egy azonos osszúságú és erősségű, nyújtatlan rugóoz

Részletesebben

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p Jedlik 9-10. o. reg feladat és megoldás 1) Egy 5 m hosszú libikókán hintázik Évi és Peti. A gyerekek tömege 30 kg és 50 kg. Egyikük a hinta végére ült. Milyen messze ült a másik gyerek a forgástengelytől,

Részletesebben