Fizika mérnököknek számolási gyakorlat / I. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév"

Átírás

1 Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat V. Munka, energia teljeítmény V./1. V./2. V./3. V./4. V./5. V./6. V./7. V./8. V./9. V./10. V./11. V./12. V./13. V./14. V./15. V./16. Határozzuk meg, hogy mekkora magaágban lez egyenlő a helyzeti é a mozgái energiája egy 6 m/ ebeéggel függőlegeen feldobott labdának! Milyen magaan lez ennek a labdának zéru a mozgái energiája? A helyzeti energiát zámoljuk az eldobá helyétől! Állandó, 1 m/ ebeéggel húzunk egy 4 kg tömegű ládát vízzinte egyene úton, vízzinte irányú erővel 10 máodpercig. A úrlódái együttható a láda é a lejtő között 0,15. Milyen erők hatnak a ládára? Számolja ki valamennyi erő munkáját é teljeítményét külön-külön! Mekkora az öze erő munkájának özege? Egy 30º-o, 2 m maga lejtőre állandó ebeéggel húzunk fel egy 4 kg tömegű ládát. A úrlódái együttható a láda é a lejtő között 0,15. Milyen erők hatnak a ládára? Számolja ki valamennyi erő munkáját külön-külön! Mekkora az öze erő munkájának özege? A grafikon egy x tengely irányába mozgó tetre ható (ugyancak x tengely irányú) erőt mutat az elmozdulá függvényében. Mekkora munkát végez ez az erő, ha a tet az x = 0 pontból az x = 4 m pontba mozdul el? Mekkora az erő átlagteljeítménye, ha a munkavégzé 4 alatt történt? Mekkora munkát végzünk, miközben egy 0,5 g tömegű tárgyat elhanyagolható ebeéggel felemelünk 2 m magara? Mennyivel változik meg eközben a tet gravitáció potenciáli energiája? Egy cavarrugót zép laan megnyújtunk úgy, hogy 20 cm-rel megnő a hoza az erőmente hozához képet. A végő helyzetben a rúgó végét 40 N erővel kell tartanunk. Mennyi rugalma energiát tárol ekkor a rugó? Mekkora a rugóállandó? Egy 24 kg tömegű, 500 m ebeégű ágyúlövedéket 0,05 alatt állít meg egy akadály. Mekkora volt a lövedék mozgái energiája kezdetben? Mekkora munkát végzett a fékezőerő é mekkora volt a teljeítménye? Egy 1,5 kg tömegű haábot 5 N nagyágú, vízzinte erővel húzunk. A haáb ebeége kezdetben 0,5 m, a végén 3,2 m volt. A úrlódái erő elhanyagolható. Mekkora munkát végeztünk? Mekkora volt az átlagteljeítményünk? Mennyivel változott meg a haáb mozgái energiája? Egy 2 m hozú, elhanyagolható tömegű, egyik végén vízzinte tengelyhez rögzített rúd máik végére egy 0,6 kg tömegű tetet rögzítünk. Ha a rudat vízzinte helyzetében elengedjük, akkor a tet függőlege íkban mozog. Milyen mozgát végez a tet? Milyen értékek között fog változni a tet ebeége? Hogyan változik egy 5 m magaágból zabadon eő, 0,5 kg tömegű labda potenciáli é a mozgái energiája talajtól mért távolága függvényében? Tegyük fel, hogy a ima vízzinte talajról függőlegeen vizapattan é a kezdeti magaágig emelkedik fel. Függ-e ezen energiák özege a magaágtól? Egy vaúti zerelvény, vízzinte egyene pályán 45 km/h ebeégű vontatáához 10 5 N erő zükége. Mekkora a mozdony (hazno) teljeítménye? Mennyi elektromo energiát haznál fel (kwh-ban zámolva) 50 perc alatt, ha az energiaátalakítá hatáfoka 82 %? Egy tet mozgááról nem okat tudunk, cak azt imerjük, hogy a ebeége 5 m/-ról 6 m/-ra növekedett! Hány zázalékkal nőtt a mozgái energiája? Mekkora a pontzerűnek tekinthető tetre ható erők munkájának özege, miközben a 0,2 kg tömegű tet ebeége 5,4 m/-ról 1,3 m/-ra cökken? Mekkora ebeégre gyorul fel vákuumban, homogén elektroztatiku térben 10 cm úton az C töltéű, 10-6 g tömegű tet, ha a térerőég 10 3 N/m? A tet kezdeti ebeégét hanyagoljuk el. A rögzített helyzetű Q=8, C töltétől 0,8 m távolágban lévő P-pontból elmozdítjuk a q=6, C töltéű tetet, miközben 60 mj munkát végzünk. Hol lehet az elmozdított tet? Tegyük fel, hogy cak az elektromo kölcönhatá zámottevő! Mekkora ebeégre kell egy protont felgyorítani ahhoz, hogy méterre megközelíte a nitrogén atommagját? Kezdetben elég távol vannak egymától. A proton töltée 1, C, a zén rendzáma 6. 1

2 Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat V./17. V./18. V./19. Egy állandó kitéréel lengő hinta ülée a legaló helyzetben 0,5 m-rel van a föld felett, míg a maximáli kitéré eetén az ülé é a föld távolága 1,75 m. Mekkora a hinta maximáli ebeége? Egy 0,5 m állandó ebeégnagyággal emelkedő liftben elejtünk egy 0,2 kg tömegű golyót. Mekkora lez a golyó mozgái energiája 0,01 múlva a lifthez, illetve a Földhöz vizonyítva? Egy 10 g tömegű lövedéket rugó pukába helyezünk, melyben 200 N rugóállandójú rugó található. A m rugó 30 cm-rel nyomódik öze a puka felhúzáakor. Legfeljebb mekkora ebeége lehet a kilőtt lövedéknek? Függőlegeen felfelé irányítva a pukát milyen magara lőhető fel a lövedék? VI. Mechanikai rendzerekre vonatkozó fontoabb imeretek VI./1. Hol található a kici méretű 2 kg é 3 kg tömegű golyók tömegközéppontja, ha azokat egy elhanyagolható tömegű 1 méter hozú rúd két végére erőítették fel? VI./2. Az A(1, 2) m pontban van egy 3 kg tömegű, a B(1, 5) m pontban pedig egy 4 kg tömegű, pontzerűnek tekinthető tet. Hol van a két tömegpontból álló rendzer tömegközéppontja? VI./3. Egy tavon úzó 20 kg tömegű, 3 m hozú cónak végében ül egy 40 kg-o gyerek. Mennyivel mozdul el a rendzer tömegközéppontja, ha a gyerek átmázik a cónak orrába? Mennyivel mozdult el a gyerek a parthoz képet? VI./4. Egy 10 cm oldalú négyzet három cúcában van 1-1 db 1 cm ugarú ólomgolyó, a negyedik cúcban pedig egy 2 cm ugarú ólomgolyó. Hol van a négy golyó közö tömegközéppontja? VI./5. Három, egyenként 40 g-o, é egy 100 g-o tömeg helyezkedik el egy 5 cm oldalhozúágú, egyenlete vatagágú, homogén anyagból kézült, elhanyagolható tömegű, négyzet alakú lemez cúcaiban. Hol van a rendzer tömegközéppontja (úlypontja), ha a tömegek pontzerűnek tekinthetők? VI./6. Hogyan változik egy 5 m magaágból zabadon eő, 0,5 kg tömegű labda impulzua a magaág függvényében? Tegyük fel, hogy a ima vízzinte talajról függőlegeen vizapattan é a kezdeti magaágig emelkedik fel. VI./7. Egy vízzinte, ima aztalon, annak egy pontjában rögzített 60 cm hozú fonálon egy 200 grammo tet egyenlete körmozgát végez, 12 -o perióduidővel. Mekkora a tet impulzuának nagyága? Kézíten vázlatot, é mutaa meg, hogy mennyivel változik meg az impulzu 2, ill. 3 alatt! Mekkora a tetnek a kör középpontjára vonatkozó impulzunyomatéka? Ha elzakad a fonal, akkor az elzakadá pillanatától zámítva mikor lez a tet a kör középpontjától 1 méter távolágra? Mekkora ebben a pillanatban a tet impulzua é az impulzunyomatéka? VI./8. 10 m mély kútból méterenként 1 kg tömegű lánccal vizet húzunk fel. A vödör tömege vízzel együtt 12 kg. Mekkora munka árán tudunk egy vödör vizet felhúzni? VI./9. Rugóval zétlökünk két golyót. Az egyik golyó 1 kg tömegű é 8,75 m ebeéggel indul el. A máik golyó 3,7 m ebeéget kapott. Mekkora ez utóbbi golyó tömege? VI./10. Vízzinte talajon az m 1 é az m 2 tömegű golyók 1 m é 4 m ebeéggel egymá felé mozognak. A tökéleteen rugalma ütközét követően az m 2 tömegű golyó megáll. Mekkora az m 1 = 2 kg tömegű golyó ütközé utáni ebeége? Mekkora az m 2 tömeg? Milyen távol lez 2 máodperccel az ütközé után, az ütközé helyétől, a két golyó együtteének tömegközéppontja? VI./11. Egy 10 kg tömegű homokzák 2 m hozú fonálon függ. Egy 10 g tömegű pukagolyó behatol a homokzákba, é ennek hatáára homokzák 10 -o zöggel kitér. Mekkora volt a golyó ebeége? VI./12. Lézere párologtatáal töltéel rendelkező nanorézeckéket állítanak elő, melyeket elektromo tér egítégével egy felületre válaztanak le. A vákuumkamrában ritkított, kb. 300 K hőmérékletű nitrogéngáz van. Becülje meg, mekkora átmérőjűnek kell lennie a gömb alakú, 5 m ebeéggel mozgó indium nanorézeckének ahhoz, hogy egy nitrogénmolekulával történő centráli, egyene ütközét követően a ebeége 5 %-kal változzon meg! Hány atom alkotja ezt a nanorézeckét? (Az indium a félvezetőiparban alkalmazott lágy, ezütö elem, rendzáma 49, relatív atomtömege 114,82.) VI./13. Egy 240 kg tömegű álló cónakba egy 60 kg-o ember ugrik be, 5 m ebeéggel. Mekkora ebeéggel indul el a cónak, ha az ember ebeége a beugrákor kedvező irányú? Mekkora az erőlöké a cónak é az ember között? 2

3 Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat VI./14. Egy 24 kg tömegű, 500 m ebeégű ágyúlövedéket 0,05 alatt állít meg egy akadály. Mekkora a fékezőerő nagyága? Mekkora a lövedék impulzua kezdetben, é mennyivel változik meg az a megálláig? V./20. A t = 0 pillanatban az x = 0 pontban 2 m ebeéggel mozgó tet ütközik a t = 0 időpillanatban az x 0 = 12 m helyen tartózkodó, 1 m ebeéggel mozgó máik tettel. Rajzoljuk meg az x tengelyen mozgó tetek hely-idő függvényét az ütközé előtt é azt követően, az alábbi két eetben: (a) tökéleteen rugalma ütközénél, amikor ebeéget cerélnek (milyen a tömegarány?); (b) amikor az ütközét követően együtt mozognak! V./21. Egy 235-ö tömegzámú urán atommag α-rézeckét bocát ki magából, aminek eredményeképpen egy 231-e tömegzámú atommag keletkezik. Ha egy kezdetben álló uránatom emittálja az α-rézeckét, mekkora lez az α-rézecke é a keletkezett mag kinetiku energiájának aránya? Hol lez a tömegközéppontja a keletkezett két rézeckéből álló rendzernek? Mozog-e a tömegközéppont? V./22. Az α-rézecke (He-atommag) zóródáa zénatomon a rugalma ütközé mechanizmua zerint történik. Számítuk ki, milyen irányba mozdul el az eredetileg nyugvó zénatom, ha az α-rézecke 60ºkal tér el eredeti irányától, é ebeége az ütközé után harmadára cökken! A zénatom tömege háromzoroa az α-rézeckéjének. V./23. Két, egyaránt 20 g tömegű gilizta átmázik egy 10 cm maga, igen vékony falon. Az egyik ovány é 20 cm hozú, a máik kövér é 10 cm hozú. Melyiknek kell több munkát végeznie a nehézégi erő ellenében, amíg félig átjut a falon? Hogyan aránylik egymához a két gilizta munkája? VII. A merev tetre ható erők özetevée, egyenúlya, tengelykörüli forgómozgáa VII./1. Számíta ki a P(2, 0) pontban támadó F (10, 10) N erő forgatónyomatékát a három koordinátatengelyre vonatkozóan! Milyen a forgatónyomatékok iránya? VII./2. Merev tetre egy íkban fekvő, két egymára merőlege hatávonalú 6 N é 8 N nagyágú erő hat. Mekkora nagyágú erővel lehet egyenúlyban tartani a tetet? VII./3. Egy L hozúágú, 200 N úlyú homogén dezkán két teher függ. Az egyik, 300 N úlyú teher L/3 távolágra van a dezka egyik végétől, a máik, 400N úlyú 3L/4 távolágra ugyanettől a végétől. Mekkora erővel lehet a dezkát egyenúlyban tartani? Hol kell a támadápontjának lenni az egyenúlyt biztoító erőnek? VII./4. Vékony lemezből kézült négyzet egyik negyede hiányzik. Hol van a lemez tömegközéppontja? VII./5. Hol van a tömegközéppontja az állandó vatagágú lemezekből kivágott négyzetekből özeállított alakzatnak? Az elkézült L-alaknál a zürke mezőnél két rétegben helyeztek el négyzetet. VII./6. Egy kereke kút fogantyúját 50 cm ugarú tárcára zerelték, a vödröt tartó lánc 20 cm átmérőjű hengerre cavarodik. Mekkora erőt kell ahhoz kifejtenünk, hogy a vízzel teli 5 liter űrtartalmú vödröt (melynek tömege üreen 3 kg) egyenlete ebeéggel mozgauk felfelé? VII./7. Az ábrán látható m 1 = 2 kg tömegű tet é az aztallap között a úrlódái tényező 0,2. Legalább mekkora legyen az elhanyagolható tömegű cigán átvetett fonál végén lévő m 2 tet tömege, hogy az m 1 tömegű tet elinduljon? Mekkora a gyorulá, ha m 2 = 0,5 kg? m 1 m 2 3

4 Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat VII./8. Hol van egy drótból kézült T betű tömegközéppontja, ha az egymára merőlege darabok hoza egyenlő? VII./9. Egy gépkoci elő é hátó tengelyének távolága 2,8 m. Ha ez a koci elő kerekeivel áll fel az autómérlegre, a mérleg 650 kg-ot jelez. Ha a hátó kerekeivel áll fel a mérlegre az autó, 600 kg-ot mutat a mérleg. Mekkora a gépkoci tömege? Milyen meze van a gépkoci úlypontja az elő tengelytől? VII./10. Nem egyenlő karú mérlegen mérjük meg egy tet tömegét. Ha a tetet a bal erpenyőbe tezük, akkor a jobb erpenyőbe 1,2 kg tömeget kell tenni ahhoz, hogy a mérleg egyenúlyban legyen. Ha a tetet a jobb erpenyőbe tezük, akkor a bal erpenyőbe tett 0,3 kg tömegű tet egyenúlyozza ki a mérleget. Mennyi a tet tömege? Mennyi a mérlegkarok hozának aránya? VII./11. Ha a kétkarú mérleg ninc pontoan kiegyenúlyozva, a kiegyenúlyozatlanág mértékét a mérlegkarhoz erőített mutató jelzi. Annál érzékenyebb a mérleg, minél nagyobb kitéréel jelzi a mutató ugyanazt a kiegyenúlyozatlanágot. A mérleg érzékenyégét egy, a mutatón eltolható hengerrel lehet zabályozni. Merrefelé kell elmozdítani ezt a hengert, ha a mérleg érzékenyégét növelni zeretnénk? VII./12. Egy 1 m hozú, elhanyagolható tömegű vízzinte rúd végei alá vannak támaztva. Az egyik végétől 0,4 m-re egy 15 kg tömegű teher függ. Mekkora erő terheli az alátámaztái pontokat? VII./13. Régen egye vidékeken kb. 1,5 m hozú vállrúdon vitték az azonyok a vizekannákat. A rúd végeire akaztott kannák közül az egyik 8 litere, míg a máik 12 litere. A rúd melyik pontjával érintkezik a vízhordó válla, ha mind a két kanna tele van? VII./14. Az egyik végénél cuklóval rögzített 2 m hozú, 250 N úlyú, homogén, vízzinte rudat mekkora erővel tudjuk egyenúlyban tartani, ha az erő hatávonala függőlege, ill. a hatávonal a vízzinteel 45 o zöget zár be? VII./15. Egy homogén rudat íko falhoz támaztunk. Mutaa meg, hogy ha a rúd nyugalomban van é a fallal bezárt zöge β, akkor a rúd é a padló közötti tapadái együttható értéke legalább 0,5 tgβ! VII./16. Egy 3 m hozú, 10 kg tömegű létrát úgy támaztunk egy ima falhoz, hogy az aló vége a földön 1,2 m-re legyen a faltól. Legalább mekkorának kell lennie a talaj é a létra közötti tapadái együtthatónak, hogy egy 80 kg tömegű ember még anélkül felállhaon a létra legmagaabb pontjára, hogy a létra elcúzna a talajon? VII./17. Egy 50 N úlyú, 1,48 m hozú rúd aló vége vízzinte tengely körül foroghat, felő vége függőlege ima falnak támazkodik. A forgátengely a faltól 0,5 m távolágban van. Mekkora é milyen irányú erőt fejt ki a rúd a tengelyre? Mekkora erővel nyomja a falat a rúd? VII./ N úlyú téglatetet atuba fogunk. A atupofák 150 N nagyágú vízzinte erővel nyomják a tetet. Az érintkező felületek között a tapadái úrlódái együttható 0,5. Mekkora kalapácütéeket mérhetünk a téglatetre úgy, hogy az ne mozduljon ki a atupofák zorítáából? VII./19. Egy 75 kg tömegű ipari alpinita egy álló- é egy mozgócigát tartalmazó cigaor egítégével kapazkodik fel egy épület oldalán. Mekkora erőt kell kifejtenie a kötélre, hogy fel tudja húzni magát? VII./20. Egy arkhimédézi cigaorral 1200 N úlyú tetet 75 N erővel emelünk egyene vonalú, egyenlete mozgáal. Hány cigából áll a cigaor? VII./21. Becüljük meg, hogy a CO molekulában mekkora az atomok közötti kötéi távolág, ha a molekula tehetetlenégi nyomatéka, a tömegközépponton átmenő, az atomokat özekötő egyenere merőlege tengelyre 1, kgm 2! VII./22. Kézítünk egy T-alakot két 0,5 kg tömegű, 50 cm hozú, egyene homogén rúdból. Mekkora a tehetetlenégi nyomatéka ennek az alakzatnak a T talppontján átmenő é íkjára merőlege tengelyre nézve? A megadott tengellyel párhuzamo tengelyek közül melyikre minimáli a tehetetlenégi nyomaték? VII./23. Mekkora a tehetetlenégi nyomatéka az ábrán látható teteknek, a megjelölt tengelyekre nézve? 4

5 Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat VII./24. Vízzinte tengely körül forgatható m tömegű, R ugarú korong kerületére cavart fonál végére m 1 tömegű tetet függeztünk. Mekkora a korong zöggyoruláa, é mekkora erő fezíti a fonalat, ha a) m 1 = m b) m 1 = m/2? VII./25. Egy 0,2 m ugarú, 3 kg tömegű korong vízzinte tengelyénél a forgát 0,1 Nm nagyágú forgatónyomaték fékezi. A korong palátjára tekert hozú fonál végén függő tet 0,5 m ebeéggel üllyed. Mekkora a fonal végén függő tet tömege? Mekkora a korong é a felfüggeztett tet mozgái energiája? Mekkora munkát végez a nehézégi erő é a fékező erő 2 alatt? VII./26. Az ábrán látható R = 10 cm ugarú, M = 4 kg tömegű, homogén, tömör korong úrlódámenteen foroghat az O középpontján átmenő, vízzinte tengelye körül. A korong peremére vékony, elhanyagolható tömegű, nyújthatatlan zineget cévélünk. A zineg zabad végére egy m = 0,5 kg tömegű nehezéket kötünk, a korong aljára pedig egy zintén 0,5 kg tömegű ki tetet erőítünk. A rendzert magára hagyjuk. Mekkora gyoruláal indul meg a nehezék? Mekkora a korong zögebeége egy félfordulat 2 után? Θ = 0,5 MR, g= 9,81 m/2 korong VII./27. Munkavégzé méréére i alkalma, úgynevezett zobakerékpár kerekének átmérője 60 cm. Erre a kerékre a peremén két fékpofa egyenként 22,5 N nyomóerővel hat. A úrlódái tényező 0,25. A vizgált zemély 10 percen kereztül egyenleteen hajtja a kereket, amely percenként 48 fordulatot tez meg. Mekkora munkát végez a vizgált zemély 10 perc alatt? Mekkora a teljeítménye? Milyen magara jutna egy toronyban ugyanilyen munkavégzé mellett? VII./28. Az ábra zerint vízzinteig kitérített, 2 m hozú rúd végén 0,2 kg tömegű, ki-méretű golyó van. A rudat ebben a helyzetben elengedjük. a) Mekkora ebeéggel halad át a golyó a függőlege helyzeten, ha a rúd tömege elhanyagolható? b) Mekkora a golyó ebeége, ha a rúd tömege i 0,2 kg? VIII. HARMONIKUS REZGÉSEK VIII./1. Egy anyagi pont az x 0,03m in 1 ( t 0,5 ) = π + egyenlet zerint végez rezgőmozgát. Mekkora a rezgé amplitúdója, körfrekvenciája é fáziállandója? Mekkora lez a kitéré 5 múlva? Mekkora lez a rezgé fázia 5 múlva? Mikor lez az egyenúlyi helyzethez képet a kitéré maximáli? Ez utóbbi pillanatban mekkora a tet ebeége é a gyoruláa? VIII./2. Harmoniku rezgőmozgá amplitúdója 10 cm, a perióduidő 0,2. Mekkora a pillanatnyi ebeég é a pillanatnyi gyorulá abban a pillanatban, amikor az egyenúlyi helyzethez közeledő tet kitérée éppen 5 cm? Kézíten vázlatot i, amelyen feltünteti, hogy hol helyezkedik el a tet, továbbá berajzolja a ebeég- é gyorulávektorokat! VIII./3. Egy 10 g tömegű rézecke harmoniku rezgőmozgát végez 10-1 frekvenciával é 15 mm-e amplitúdóval. Mit mondhatunk a rezgét fenntartó erőről? VIII./4. Egy rugót 3 N erő 15 mm-rel nyújt meg. Mekkora rezgéidejű rezgét végez a ráakaztott 0,8 kg tömegű tet? VIII./5. Az 1,2 kg tömegű tet 3 cm-e amplitúdójú rezgét végez. A rugalma erő 0,2 J munkát végez, miközben a tet a zélő helyzetéből az egyenúlyi helyzetébe jut. Mekkora a rezgé frekvenciája? VIII./6. A 0,9937 m hozú matematikai inga (telje) lengéideje 2, ki kitéréeknél. Mekkora a nehézégi gyorulá? VIII./7. Ha az A matematikai inga perióduideje kétzer akkora, mint B ingáé, akkor milyen kapcolat van a felfüggeztett tömegek é a két inga hoza között? 5

6 Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat VIII./8. Mekkora rugóállandójú rugót válazunk, ha azt akarjuk, hogy a ráakaztott 0,1 kg tömegű tet rezgéének frekvenciája megegyezzen a 20 cm hozú fonálinga lengéi frekvenciájával? Mekkora a maximáli ebeége az előbbi, rezgő- é ingamozgát végző teteknek, ha a rezgé amplitúdója 2 cm, az inga maximálian 5 -kal tér ki a függőlegehez képet? Milyen függvény írja le a rezgő tet kitéréének, ebeégének é gyoruláának időfüggéét, ha a kezdőpillanatban a tet függőlege pályájának a legalaconyabb pontjában van? Rajzolja le ezen függvények grafikonját! π 1 VIII./9. Egy 5 g tömegű tet az x 0,1m in ( t) = egyenlet zerint, kifezített rugók között harmoniku 2 rezgét végez. Mennyi a kinetiku é a potenciáli energiája 1, illetve 20 múlva? (Haználja fel, hogy 2 D ω =.) m VIII./10. Egy 20 g tömegű golyót akaztunk egy rugó végére. Mekkorának kellene lennie a rugóállandónak, hogy aj nagyágú adagokban vegye fel a tet az energiát, ha a kvantummechanika leíráából tudjuk, hogy az energiát adagokban tudja felvenni, egy ilyen kvantum energiáját E = h ν alakban zámíthatjuk ki. (h=6, J) VIII./11. A tapaztalatok zerint a kétatomo klórmolekulát 8, Hz frekvenciájú fény gerjezti rezgére. Móltömege 71 g, a zintén kétatomo jódmolekuláé pedig 254 g. Feltételezve, hogy a két molekulában a rugóállandó körülbelül egyenlő, becülje meg a jódmolekula rezgéi frekvenciáját! VIII./12. Két egyirányú, egymától független rezgét végez egy időben egy anyagi pont, az egyik rezgét leíró 1 1 egyenlet x = 0,04m in ( 2π t), a máikat az x 0,02m in 2( t ) 1 = π +π írja le. Mi lez az eredő 2 mozgá? Ábrázolja közö koordinátarendzerben a két függvényt, adja öze grafikuan az azono időponthoz tartozó kitéréeket, é rajzolja meg az özegfüggvényt! Mekkora lez az eredő rezgé amplitúdója, perióduideje, körfrekvenciája? Rajzolja meg a forgóvektorokat, é ebből i határozza meg az eredő rezgé amplitúdóját! VIII./13. Két egyirányú, egymától független rezgét végez egy időben egy anyagi pont, az egyik rezgét leíró ( ) π egyenlet x = 0,04m in 2π ( t+ ), a máikat az x 0,02m in 2( t ) 1 4 ( ) = π + írja le. Mi lez az 2 4 eredő mozgá? Ábrázolja egy koordinátarendzerbe a két függvényt, adja öze grafikuan az azono időponthoz tartozó kitéréeket, é rajzolja meg az özegfüggvényt! Mekkora lez az eredő rezgé amplitúdója, perióduideje, körfrekvenciája? Rajzolja meg a forgóvektorokat, é ebből i határozza meg az eredő rezgé amplitúdóját! VIII./14. Határozzuk meg három, egyirányú, egyenlő frekvenciájú é amplitúdójú, egymához képet (2π)/3 rad fázikééű rezgé eredőjének amplitúdóját é fázizögét! 1 1 π VIII./15. Milyen lez az x = 2m in ( 2π t) é az y 2m in ( 2 t ) = π + két, egymára merőlege rezgé 2 eredőjeként létrejövő rezgőmozgá pályája? (Megoldái javalat: küzöbölje ki a t paramétert!) VIII./16. Mi lez két egymára merőlege, egyenlő frekvenciájú harmoniku rezgé eredője, ha a fázikülönbég: a) δ= 0 vagy π; b) δ = π/2 vagy 3π/2; c) ha δ = π/2 vagy 3π/2 mellett A 1 = A 2? VIII./17. Számíta ki é ábrázolja az alábbi, két egymára merőlege rezgé özegét: x = aco ω t é y = aco 2ω t. 6

7 Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat IX. HULLÁMOK IX./1. Egy hozú kötélen periodikuan imétlődő zinuz hullámokat keltünk úgy, hogy az egyik végét T = 2 perióduidővel zinuzoan mozgatjuk. A hullámok terjedéi ebeége 0,8 m. Lefényképezzük a kötelet, é a fényképen a megrezgetett végtől 30 cm-re lévő pontban egy hullámhegyet látunk. Hol látunk még hullámhegyeket é hullámvölgyeket? IX./2. Vízhullámok terjedéi ebeége függ a hullámhoztól. Elég mély vízben gλ gλ 2πα c =, ill. c = +. Ez utóbbi egy teljeebb özefüggé, az elő cak hozabb 2π 2π λρ hullámhozakra jó közelíté. Határozzuk meg a hullámcoport ebeégét, ha vízben egyidejűleg két különböző hullámcomag terjed, az egyikben cupa rövid, a máikban pedig hozú hullámok alkotják a comagot. IX./3. Mekkora a 440 Hz frekvenciájú hanghullám hullámhoza? (A hangebeég 340 m/.) IX./4. Milyen hozú hullámvonulat hagyja el a 2000 Hz-en működő hullámforrát, ha telje hullám lép ki a hullámforrából, é a terjedéi ebeég 330 m/? IX./5. Mekkora két azono fáziban rezgő pont távolága egy egyene mentén, 4 m/ ebeéggel terjedő, 50 Hz frekvenciájú hullám eetén? IX./6. Mindkét azono irányban terjedő zinuzo hullám hullámhoza 4 cm, de az egyik amplitúdója 2 cm, a máiké 4 cm., é az elő π/2 fázial iet a máodikhoz képet. Rajzolja meg a két hullám képét különkülön é a két hullám özegét i! IX./7. Két hangvillát egyzerre zólaltatunk meg, az egyik 440 Hz-en, a máik 440,5 Hz-en zólal meg. Mit tapaztalunk? IX./8. Mindkét végén nyitott üveghenger fölé, melynek egyik végét vízbe merítjük, egy 440 Hz frekvenciájú hangot adó hangvillát tartunk. Az üveghengert függőlege irányban kicit mozgatva, egy bizonyo magaágnál erőebb hangot (rezonanciát) ézlelünk. Milyen hozú réz áll ki ekkor a vízből? IX./9. Nyugvó közegben a közeghez képet nyugvó hullámforrá 25 Hz frekvenciájú hullámot kelt. Mekkora hullámhozat é frekvenciát ézlel a hullámforrá felé 2 m/ ebeéggel közeledő megfigyelő, ha a hullám terjedéi ebeége 300 m/? IX./10. A megfigyelő a hullámokkal zemben haladva 20 m/ ebeéggel, 360 hullámot zámol meg máodpercenként, velük egy irányban haladva, ugyanakkora ebeéggel pedig 320 hullámot zámol máodpercenként. Mekkora a hullám terjedéi ebeége? A forrá áll. IX./11. A táblázatban két, a zerve vegyületekben gyakran előforduló atomcoport jellemző hullámzáma látható az IR-pektrozkópiában haználato cm -1 egyégekben. atomcoport Hullámzám (cm -1 ) OH 3400 C=C 1640 Mekkora az elnyelt fény hullámhoza, frekvenciája, energiája ezekben az eetekben? IX./12. Határozzuk meg az egye kötéekre jellemző erőállandó értékét a következő eetekben: (78) atomcoport Hullámzám (cm -1 ) C H 2900 C=C 1640 C C 2200 IX./ m hozú gumizálban állóhullámok alakulnak ki. Ha a húron 5 félhullám rezeg, é a hullám terjedéi ebeége 20 m/, akkor mekkora a hullámhoza é a frekvenciája a hullámnak? 7

8 Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat IX./14. Egy 160 cm hozú húrnak két zomzédo rezonanciafrekvenciája 85, illetve 102 Hz. Mekkora a húr alapfrekvenciája? Mekkora a 85 Hz-e hullám félhullámhoza? Mekkora a hullámok ebeége? IX./15. A kétatomo nitrogénmolekulát Hz frekvenciájú fény gerjezti. Mekkora ennek a fénynek a hullámhoza? Mekkora egyetlen ilyen foton energiája? (h=6, J) IX./16. Egymától d távolágban lévő pontzerű hullámforráokból azono frekvenciájú gömbhullámok indulnak ki. Hol erőítik egymát a hullámok a két forrát tartalmazó íkban? Az előbbi íkban egy, a hullámforráokat özekötő egyeneel párhuzamo egyeneen, hány olyan pont van, melyekben a hullámok interferenciája maximáli gyöngítét eredményez? (d=20 cm, λ=5 cm) IX./17. A hullám intenzitáa a hullám amplitúdójának négyzete. Egy kétrée interferencia-kíérletben megkereük a maximáli intenzitáú helyet. Ha cak az A ré van nyitva az intenzitámérő 9 egyéget mér, ha cak a B ré, akkor 25 egyéget mér. Mekkora intenzitát mér, ha mindkét ré nyitva van? IX./18. Egy egydimenzió doboz m hozú (máik két mérete a feladat zempontjából nem fonto). Mekkora a lehető legkiebb, három állóhullám hullámhoza? IX./19. Adjuk meg annak az eredő hullámnak az egyenletét, amely egy huzalon akkor keletkezik, ha két azono amplitúdójú é frekvenciájú, de ellentéte irányban haladó tranzverzáli hullám találkozik. ωx IX./20. Egy y1 = Ain ωt v képlettel megadott hullám halad egy huzalon. Vizaverődé után a hullám A ωx egyenlete y2 = in t 2 ω + v. Mutauk meg, hogy ennek a két hullámnak a zuperpozíciójaként kapott hullám felírható egy álló é egy haladó hullám özegeként! IX./21. Egy imeretlen anyag által emittált legnagyobb energiájú röntgen fotonok hullámhoza 21,6 nm. Ez akkor keletkezik, amikor egy zabad, zéru energiájú elektron zuhan egyeneen az 1-e főkvantumzámú állapotba. (Haználjuk fel, hogy a hidrogén atom n=1-eállapotában az elektron energiája 2,2 aj. (63) 8

9 Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat X. OPTIKA Fény vizaverődée é törée íkfelületen X./1. Két íktükör egymáal ϕ zöget zár be. Érkezzen egy fényugár a tükrökre merőlege íkban úgy, hogy verődjön viza mindkét tükörről. Mekkora lez az eltéríté zöge? Mutauk meg, hogy az eltéríté minden beeő ugárra azono lez! X./2. Egy íktükör egy fezített zála galvanométer tekercére van rögzítve, a galvanométer érzékenyége 5 (azaz 1 µa áramerőégnél a tekerc elforduláa 5 ). A tükörre eő fényugár vizaverődik egy 3 m µ A távolágban lévő ernyőre. Számoljuk ki a fényfolt elmozduláát az árammente állapothoz képet, ha a galvanométeren 0,8 µa erőégű áram folyik át! (Árammente eetben a vizavert fényugárra merőlege az ernyő.) X./3. Amikor a fény vízből levegőbe lép, a törémutató 3, amikor levegőből üvegbe lép, akkor pedig Mekkora a víznek az üvegre vonatkoztatott törémutatója? X./4. A víz felületén 1,4 törémutatójú olajréteg van. Számíta ki a töréi zöget a vízben, ha az olajrétegre 35 -o beeéi zöggel érkezik a fényugár! (A víz törémutatója 1,33.) X./5. Terpentinréteg van a víz felzínén, a víz törémutatója 1,33, a terpentiné 1,47. Milyen irányból kell a határfelületükre eni a fényugárnak, hogy telje vizaverődé jöjjön létre? X./6. Egy 10 cm vatag üvegfalú akváriumban nézzük a delfint. Ha a delfin zeme az üveg mögött 1 méterre van, akkor hol fogja látni az, aki az üveg máik oldalán áll? X./7. Prizma lapjára 60 -o beeéi zögben fényugár érkezik, é a máik lapon kilép. A prizma törőzöge 45 -o. Mekkora a fényugár kilépéi (töréi) zöge, ha a fény terjedéi ebeége a prizma anyagában m? X./8. Mekkora a telje vizaverődé határzöge, ha a fényugár üvegből levegőbe lép? Az üveg levegőre vonatkoztatott törémutatója 1,5. X./9. Egy fényvezető véglapjai íkfelületek. A fényvezető köpenyének törémutatója n 2, a középő magjáé n 1. A fényvezetőt levegő vezi körül ( n 0 = 1 ). A véglapra vonatkozóan, kereük azt a maximáli beeéi zöget, amelynél a fény még átjut a fényvezetőn! X./10. Tekintünk két, BK7 típuú optikai üvegből kézült, 45 -o, illetve 60 -o törőzögű prizmát. Mekkora a legkiebb eltéríté (minimáli deviáció) zöge az egye prizmák eetén, ha a beeő 546,1 nm hullámhozú zöld fényre nézve a prizma anyagának törémutatója 1,519? Megjegyzé: megmutatható, hogy a prizmára eő fényugár eltérítée akkor a legkiebb mértékű, ha a prizmában a fényugár útja merőlege a prizma törőzögének zögfelezőjére. X./11. Mekkora zöget zárnak be a BK7 típuú optikai üvegből kézült, 60 -o törőzögű prizmából kilépő kék (λ 1 =404,7 nm), zöld (λ 2 =546,1 nm) é vörö (λ 3 =656,3 nm) fényugarak, ha eredetileg párhuzamoan, a zöld zínű fényre legkiebb eltérítét eredményező beeéi zög alatt érkeztek a prizmára? A prizma anyagának az egye hullámhozakra vonatkozó törémutatói rendre n 1 =1,530, n 2 =1,519 é n 3 =1,514. 9

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

Atomfizika zh megoldások

Atomfizika zh megoldások Atomfizika zh megoldáok 008.04.. 1. Hány hidrogénatomot tartalmaz 6 g víz? m M = 6 g = 18 g H O, perióduo rendzerből: (1 + 1 + 16) g N = m M N A = 6 g 18 g 6 10 3 1 = 103 vízekula van 6 g vízben. Mivel

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás Dinaika gyakorló feladatok Kézítette: Porkoláb Taá Elélet 1. Mit utat eg a őrőég?. Írj áro példát aelyek a teetetlenég törvéével agyarázatók! 3. Írd le a lendület-egaradá tételét pontrendzerre! 4. Mit

Részletesebben

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz? Rezgés tesztek 1. Egy rezgés kitérés-idő függvénye a következő: y = 0,42m. sin(15,7/s. t + 4,71) Mekkora a rezgés frekvenciája? a) 2,5 Hz b) 5 Hz c) 1,5 Hz d) 15,7 Hz 2. Egy rezgés sebesség-idő függvénye

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, 2017. október 10.. CHFMAX NÉV: Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 Előadó: Márkus / Varga Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1) Az l hosszúságú

Részletesebben

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához? Fényemisszió 2.45. Az elektromágneses spektrum látható tartománya a 400 és 800 nm- es hullámhosszak között található. Mely energiatartomány (ev- ban) felel meg ennek a hullámhossztartománynak? 2.56. A

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

EGYSZERŰ GÉPEK. Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét.

EGYSZERŰ GÉPEK. Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét. EGYSZERŰ GÉPEK Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét. Az egyszerű gépekkel munkát nem takaríthatunk meg, de ugyanazt a munkát kisebb

Részletesebben

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések 1. Melyek a rezgőmozgást jellemző fizikai mennyiségek?. Egy rezgés során mely helyzetekben maximális a sebesség, és mikor a gyorsulás? 3. Milyen

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Segédlet emelt zintű kíérletekhez KÉSZÍTETTE: CSERI SÁNDOR ÁDÁM FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Tartalom: 1. Súlyméré... 3. Játékmotor teljeítményének é hatáfokának

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai köté magaabb zinten 5-1 Mit kell tudnia a kötéelméletnek? 5- Vegyérték köté elmélet 5-3 Atompályák hibridizációja 5-4 Többzörö kovalen kötéek 5-5 Molekulapálya elmélet 5-6 Delokalizált elektronok:

Részletesebben

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében: 1. A mellékelt táblázat a Naphoz legközelebbi 4 bolygó keringési időit és pályagörbéik félnagytengelyeinek hosszát (a) mutatja. (A félnagytengelyek Nap- Föld távolságegységben vannak megadva.) a) Ábrázolja

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég ϕ 8 m? A berendezé két oldalán

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek A rögzített tengely körül forgó tetek kiegyenúlyozottágáról kezdőknek Bevezeté A faiparban nagyon ok forgó mozgát végző gépelem, zerzám haználato, melyek rende működéének feltétele azok kiegyenúlyozottága.

Részletesebben

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I. Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika 1.5. Mennyi ideig esik le egy tárgy 10 cm magasról, és mekkora lesz a végsebessége?

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár

Hőátviteli műveletek példatár Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert 05. zeptember 0. . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég φ 8 m? A berendezé

Részletesebben

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p Jedlik 9-10. o. reg feladat és megoldás 1) Egy 5 m hosszú libikókán hintázik Évi és Peti. A gyerekek tömege 30 kg és 50 kg. Egyikük a hinta végére ült. Milyen messze ült a másik gyerek a forgástengelytől,

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS 1 EGYENLETES KÖRMOZGÁS Pálya kör Út ív Definíció: Test körpályán azonos irányban haladva azonos időközönként egyenlő íveket tesz meg. Periodikus mozgás 2 PERIODICITÁS

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből 1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből Forgatónyomaték, impulzusmomentum, impulzusmomentum tétel 1.1. Feladat: (HN 13B-7) Homogén tömör henger csúszás nélkül gördül le az α szög alatt hajló

Részletesebben

Rezgések és hullámok

Rezgések és hullámok Rezgések és hullámok A rezgőmozgás és jellemzői Tapasztalatok: Felfüggesztett rugóra nehezéket akasztunk és kitérítjük egyensúlyi helyzetéből. Satuba fogott vaslemezt megpendítjük. Ingaóra ingáján lévő

Részletesebben

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2016 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely XI. Osztály 1. Adott egy alap áramköri elemen a feszültség u=220sin(314t-30 0 )V és az áramerősség i=2sin(314t-30

Részletesebben

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el. 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Energetikai mérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. május 15. Neptun kód:... g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus

Részletesebben

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA 48 A TESTEK MOZGÁSA 4. A bolygók mozgáa Már az õi páztornépek i figyelték az égbolt jelenégeit, változáait. Élénk képzelettel megzemélyeítették a cillagképeket, é igyekeztek magyarázatot találni azok elhelyezkedéének

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

Fizika feladatok - 2. gyakorlat Fizika feladatok - 2. gyakorlat 2014. szeptember 18. 0.1. Feladat: Órai kidolgozásra: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel s 1 utat, második szakaszában

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás 25. Képalkotás 1. Ha egy gyujtolencse fókusztávolsága f és a tárgy távolsága a lencsétol t, akkor t és f viszonyától függ, hogy milyen kép keletkezik. Jellemezd a keletkezo képet a) t > 2 f, b) f < t

Részletesebben

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele Rezgőmozgás A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele A rezgés fogalma Minden olyan változás, amely az időben valamilyen ismétlődést mutat rezgésnek nevezünk. A rezgések fajtái:

Részletesebben

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki 1. A gyorsulás Gyakorlati példákra alapozva ismertesse a változó és az egyenletesen változó mozgást! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Ismertesse

Részletesebben

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Maxwell elméleti meggondolások alapján feltételezte, hogy a változó elektromos tér örvényes mágneses teret kelt (hasonlóan ahhoz ahogy a változó mágneses tér

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

Szilárd testek rugalmassága

Szilárd testek rugalmassága Fizika villamosmérnököknek Szilárd testek rugalmassága Dr. Giczi Ferenc Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék Győr, Egyetem tér 1. 1 Deformálható testek (A merev test idealizált határeset.)

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján JELLEGZETES ÜZEMFENNTATÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTEÜLETEK 5.33 Hidraulikatömítéek minőítée a kenőanyag rétegvatagágának mérée alapján Tárgyzavak: tömíté; tömítőrendzer; hidraulika; kenőanyag; méré. A jó tömíté

Részletesebben

2 pont. 1. feladatsor

2 pont. 1. feladatsor . feladator. Feladator I. réz Az alábbi kérdéekre adott válazlehetőégek közül pontoan egy jó. (Ha zükége, zámítáokkal ellenőrizze az eredményt!). Egy úrlódámenteen forduló, elhanyagolható tömegű állócigán

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18

Részletesebben

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből 1. Feladatok a dinamika tárgyköréből Newton három törvénye 1.1. Feladat: Három azonos m tömegű gyöngyszemet fonálra fűzünk, egymástól kis távolságokban a fonálhoz rögzítünk, és az elhanyagolható tömegű

Részletesebben

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki. Mechanikai hullámok Mechanikai hullámnak nevezzük, ha egy anyagban az anyag részecskéinek rezgésállapota továbbterjed. A mechanikai hullám terjedéséhez tehát szükség van valamilyen anyagra (légüres térben

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

Mechanika - Versenyfeladatok

Mechanika - Versenyfeladatok Mechanika - Versenyfeladatok 1. A mellékelt ábrán látható egy jobbmenetű csavar és egy villáskulcs. A kulcsra ható F erővektor nyomatékot fejt ki a csavar forgatása céljából. Az erő támadópontja és az

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:...

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:... 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV:.. 2018. október 18. Neptun kód:... g=10 m/s 2 Előadó: Márkus/Varga Az eredményeket a bekeretezett részbe be kell írni! 1. Egy m=3

Részletesebben

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás Csillapított rezgés Csillapított rezgés: A valóságban a rezgések lassan vagy gyorsan, de csillapodnak. A rugalmas erőn kívül, még egy sebességgel arányos fékező erőt figyelembe véve: a fékező erő miatt

Részletesebben

Rezgőmozgás, lengőmozgás

Rezgőmozgás, lengőmozgás Rezgőmozgás, lengőmozgás A rezgőmozgás időben ismétlődő, periodikus mozgás. A rezgő test áthalad azon a helyen, ahol egyensúlyban volt a kitérítés előtt, és két szélső helyzet között periodikus mozgást

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Anyagátviteli műveletek példatár

Anyagátviteli műveletek példatár Anyagátviteli műveletek példatár Erdélyi Péter, Mihalkó Józef, Rajkó Róbert (zerk.) 017/8/14 1. Állandóult állapotban oxigén (A) diffundál nyugvó zén-dioxidon (B) kereztül. Az öznyomá p ö 760 torr (1 atm).

Részletesebben

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendület Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendülettétel: Az lendület erő hatására változik meg. Az eredő erő határozza meg

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata. A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata. Eszközszükséglet: Mechanika I. készletből: kiskocsi, erőmérő, súlyok A/4-es írólap, smirgli papír gyurma

Részletesebben

24. Fénytörés. Alapfeladatok

24. Fénytörés. Alapfeladatok 24. Fénytörés Snellius - Descartes-törvény 1. Alapfeladatok Üvegbe érkezo 760 nm hullámhosszú fénysugár beesési szöge 60 o, törési szöge 30 o. Mekkora a hullámhossza az üvegben? 2. Valamely fény hullámhossza

Részletesebben

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

Egyedi cölöp süllyedésszámítása 14. zámú mérnöki kézikönyv Friítve: 2016. áprili Egyedi cölöp üllyedézámítáa Program: Cölöp Fájl: Demo_manual_14.gpi Ennek a mérnöki kézikönyvnek tárgya egy egyedi cölöp GEO5 cölöp programmal való üllyedézámítáának

Részletesebben

Ha vasalják a szinusz-görbét

Ha vasalják a szinusz-görbét A dolgozat szerzőjének neve: Szabó Szilárd, Lorenzovici Zsombor Intézmény megnevezése: Bolyai Farkas Elméleti Líceum Témavezető tanár neve: Szász Ágota Beosztása: Fizika Ha vasalják a szinusz-görbét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fizika minta feladatsor

Fizika minta feladatsor Fizika minta feladatsor 10. évf. vizsgára 1. A test egyenes vonalúan egyenletesen mozog, ha A) a testre ható összes erő eredője nullával egyenlő B) a testre állandó értékű erő hat C) a testre erő hat,

Részletesebben

Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig

Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása 2015. április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig Egyetlen tömegpont: 3 adat (3 szabadsági fok ) Példa:

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

DÖNTİ április évfolyam

DÖNTİ április évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 20010/2011-es tanév DÖNTİ 2011. április 9. 7. évfolyam Versenyzı neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a bels ı lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói 34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói Gimnázium 9. évfolyam 1.) Egy test vízszintes talajon csúszik. A test és a

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja FELADATLAPOK FIZIKA 11. évfolyam Gálik András ajánlott korosztály: 11. évfolyam 1. REZGÉSIDŐ MÉRÉSE fizika-11-01 1/3! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A mérés során használt eszközökkel

Részletesebben

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHEYI ISTVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TSZÉK. MECHIK-MOZGÁST GYKOLT (kidolgozta: éeth Ire óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetei t., Szüle Veronika, egy. t.) /. feladat: Szerkezetek kinetikája, járű odell

Részletesebben

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 2. gyakorlat 1. Feladatok a kinematika tárgyköréből Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 1.1. Feladat: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel

Részletesebben

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. EMELT SZINT. 240 perc

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. FIZIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére. Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét! A feladatokat

Részletesebben