2 pont. 1. feladatsor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 pont. 1. feladatsor"

Átírás

1 . feladator. Feladator I. réz Az alábbi kérdéekre adott válazlehetőégek közül pontoan egy jó. (Ha zükége, zámítáokkal ellenőrizze az eredményt!). Egy úrlódámenteen forduló, elhanyagolható tömegű állócigán átvetett kötél egyik végén m, máik végén M tömegű tetet helyezünk el. A kötelet elengedve azt tapaztaljuk, hogy a tetek gyoruláának nagyága: a = g. Mennyi lehet az M é az m tömegek vizonya? 3 A) M = m B) M = m C) M = 3m D) M = 4m. Hogyan változik a íkkondenzátor energiája, ha a lemezeinek távolágát megduplázzuk, miközben a kondenzátor fezültége nem változik? A) A kondenzátor energiája i a duplájára nő. B) A kondenzátor energiája nem változik. C) A kondenzátor energiája a felére cökken. D) Ezekből az adatokból nem lehet meghatározni. 3. Két azono méretű é tömegű üveggolyót azono ebeéggel egyzerre indítunk el az alábbi két úrlódámente felületen. Melyik tet ér hamarabb é melyik ér nagyobb ebeéggel a pálya végére? A) Mindkét üveggolyó azono ebeéggel é egyzerre ér a pálya végére. B) Mindkét üveggolyó egyzerre ér a pálya végére, de a felő golyó ebeége nagyobb. v C) Az aló golyó hamarabb é nagyobb ebeéggel ér a pálya végére. v D) Az aló golyó hamarabb, de mindkét üveggolyó azono ebeéggel ér a pálya végére. 9

2 . feladator 4. Két érettégiző diák az elektronok lehetége állapotairól vitatkozik. Egyikük azt állítja, hogy előfordulhat, hogy egy atomban három elektronnak i egyforma az energiája. A máodik diák zerint cak kettő elektronnak lehet egyforma energiája egy adott atomban. Melyiküknek van igaza? A) Egyiküknek em, mert egy atomban minden elektronnak különböző az energiája. B) Az elő diáknak, mert ha az elektronok fő- é mellékkvantumzáma azono, akkor az energiájuk i megegyezik. Ezért akár háromnál több elektronnak i lehet azono az energiája. C) A máodik diáknak, mert egy atomban legfeljebb kettő elektronnak lehet egyforma a fő- é mellékkvantumzáma, ezek cak pinjükben különböznek, ezért cak ennek a kettő elektronnak lehet egyforma az energiája. D) A válaz attól függ, hogy milyen atomról bezélünk. 5. Egy áramlái cő kereztmetzete egy adott helyen 0 cm, az áramlá ebeége m. Mekkora az áramlá ebeége azon a helyen, ahol a kereztmetzet területe cm? A) 5 m B) 5 m C),5 m D) 0, m 6. Adott mennyiégű gáz az. állapotból a. állapotba jut. Melyik állítá hami? A) A folyamat orán a p V zorzat értéke az ötzöröére nő. B) A gáz belő energiája az ötzöröére nő. C) A gáz térfogata a. állapotban 5V 0. D) A gáz a folyamat orán tágul. p,5p 0 p 0.. T 0 5T 0 T 7. 4 teljeen egyforma ki kockát letezünk az aztalra egymá után úgy, hogy a kockák középpontjai egy egyene mentén helyezkednek el, é egy-egy lapjuk teljeen özeérjen. Az aztallal párhuzamoan F nagyágú erővel elkezdjük mozgatni a orban az elő kockát a kockák középpontjain átmenő hatávonalú erővel. Mekkora erő hat az utoló, negyedik kockára? A) F B) F C) F 3 D) F 4 0

3 . feladator 8. Egy fantaztiku filmben egy távközléi műhold állandó v ebeéggel körpályán kering az XXX bolygó körül. Ha hirtelen az XXX bolygó körüli gravitáció mező megzűnne, hogyan mozogna tovább a műhold, ha a film rendezői a fizika törvényeit imerik? A) A műhold a körpálya középpontja fele kezdene zuhanni. B) A műhold ugárirányban egyre távolodna a körpálya középpontjától. C) A műhold a körpálya adott pontjába húzott érintő irányában mozogna tovább egyene pályán. D) A műhold továbbra i keringene egy piráli pályán, ahol a körpálya ugara folyamatoan növekzik. 9. A Föld körül keringő két műhold A é B. A B műhold pályája kétzer akkora ugarú körpálya, mint az A műholdé. Mi a kapcolat a két műhold ebeége között? r B A) v = v A B B) v = v A B A r R C) v = v A B D) v = v A B 0. Az Ar-ion lézer zázzor nagyobb teljeítményt i ugározhat, mint egy He-Ne lézer. Az orvotudományban ezt a lézert fetékek gerjeztéére haználják. Egy 488 nm hullámhozúágú kékezöld fényt kibocátó Ar-ion lézerrel végezzük a kétrée kíérletet. Mekkora az elő é a máodik erőítéi hely távolága, ha a két ré távolága 0,0 mm, é az ernyő távolága 90 cm? A),44 mm B) 4,4 mm C),96 mm D),96 mm. Hány éve az az üveg bor, melyben a trícium aktivitáa egynegyede az új bor aktivitáának? A trícium felezéi ideje,3 év. A) 6,5 év B),3 év C) 4,6 év D) 49, év

4 . feladator. A mikrohullámú ütő ma már zinte minden háztartában megtalálható, nevét a berendezé által haznált elektromágnee ugárzái tartományról kapta. Melyik állítá nem igaz a mikrohullámokra vonatkozóan? A) A mikrohullámokat műorzórában i haználják, mert a mikrohullámok könnyebben hatolnak át a Föld atmozféráján, mint a nagyobb hullámhozú hullámok. B) A radarokban i mikrohullámokat haználnak, melyek egítégével pontoan meghatározható egy tet helyzete é ebeége. C) A mikrohullámú ütőben keletkezett hullámok hullámhoza megközelítőleg,,5 mm. D) A Bluetooth i ezt a tartományt haználja. 3. Egy rezgőkör f frekvenciájú rezgét állít ellő. A rezgőkör kondenzátorának kapacitáát négyzereére változtatjuk. Hányzoroára változik a rezgőkör frekvenciája? A) A frekvencia kétzereére nő. B) A frekvencia i a négyzereére változik. C) A frekvencia felére cökken. D) A frekvencia a negyedére cökken. 4. Egy vékony lence fókuztávolága vörö zínű fényre 8 cm. A lence törémutatója a hullámhoz növekedéével cökken. Hogyan változik a fókuztávolág kék zínű fényre? A) 8 cm marad. B) 8 cm-nél nagyobb lez. C) 8 cm-nél kiebb lez. D) Attól függ, hogy a lence gyűjtő- vagy zórólence. 5. Egy medicinlabda cúzá nélkül gurul a vízzinte padlón. Telje mozgái energiájának hány zázaléka a forgában tárolt energia? A) 0% B) 9% C) 43% D) 50%

5 . feladator II. réz Az alábbi három téma közül válazon ki egyet, é fejte ki máfél-két oldal terjedelemben, özefüggő imerteté formájában! Ügyeljen a zabato, világo fogalmazára, a logiku gondolatmenetre, a helyeírára, mivel az értékelébe ez i belezámít!. A zegecelt gumiabroncé a jövő? A téli gumi 80. évfordulójára elkézült a világ elő nem zegecelt téli gumiabronca, zegecekkel. Ezzel a forradalmian új koncepcióval é az egyedülálló zegecelt technológiával a gumiabronc egy cipetnyi betekintét nyújt a jövőbe. A jobb tapadá érdekében a vezető aktiválhatja a zegeceket, amennyiben már ninc rá zükég vizahúzódnak a gumiabroncba. [ ] Száraz é tabil téli időjárái körülmények között a zegecek haználata felelege, de jege úton aktiválhatóak, é extra biztonágot nyújtanak. A zegecek egyzerre vezérelhetőek mind a négy gumiabroncon. A zegec tete beágyazva marad a gumiabroncban, é cak a középen lévő erő fém tű mozgatható. Forrá: a) Milyen erők határozzák meg az autó mozgáát kanyarodá közben?...(3 pont) b) Mi a feltétele az autó körpályán maradáának?...() c) Miért fonto az időjárái körülményeknek megfelelően helyeen megválaztott ebeég?...() d) Miért fonto az autógumi állapotának rendzere ellenőrzée é az évzaknak megfelelő autógumi-válaztá a biztonágo közlekedében? Haonlíta öze a nyári é a téli gumik tulajdonágait két zempont alapján!... () e) Magyarázza meg, hogy a követéi távolág helye megválaztáában milyen tényezőket kell figyelembe venni. Térjen ki a féktávolág é a fékút közötti különbégre i, melyben a reakcióidő fontoágát i emelje ki!...(3 pont) f) Említen meg két olyan fejleztét a mai modern autókon, melyek a biztonágoabb kanyarodát é a hatékonyabb fékezét egítik! Röviden magyarázza meg működéi elvüket!... () Kifejté: (5 pont) 3 pont 3

6 . feladator. A mágnee tér bevezetée é jellemzée Petru Peregrinu 69-ben rézlete vizgálatokat végzett a mágne tulajdonágaival kapcolatban, méghozzá egy abban az időben zokatlan módon kíérleti úton. Egy gömb alakúra elkézített mágne felületén határozta meg az erőhatáokat egy ki fémtű egítégével. Minden egye pontban megállapította azok beállái irányát, é felrajzolta a mágnee erővonalakat. Megállapította azt, hogy ezek olyanok, mint a gömb felületén a meridiángörbék: két egymáal zemben álló póluban találkoznak. Ő vezette be a pólu elnevezét i. Forrá: Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. 73. o. a) Jellemezze az iránytű működéét!...() b) Mi a következménye annak, hogy a Föld mágnee póluai nem enek egybe a földrajzi arkokkal? Mit értünk a deklináció é inklináció zögén?...() c) Rajzolja fel é jellemezze a rúdmágne, a patkómágne, az áram által átjárt egyene vezető é az egyene tekerc mágnee mezejét!... () d) Hogyan működik a magnetométer?...() e) Definiálja a mágnee indukciót! Térjen ki az indukció irányára é a jobbcavar-zabályra!...(3 pont) f) Hogyan jellemezhető a mágnee mező az indukcióvonalak egítégével?...() g) Mit mutat meg a mágnee fluxu?...(3 pont) d é Déli mágnee pólu mágnee tengely D É Déli földrajzi pólu Ézaki mágnee pólu Ézaki földrajzi pólu forgá tengely Kifejté: (5 pont) 3 pont 3. A hang terjedéi ebeégének mérée levegőben rezonancia egítégével A levegőozlopban kialakuló állóhullámok egítégével könnyen meghatározható a hang terjedéi ebeége. Egy 60 cm hozú, 3 cm átmérőjű cövet függőelegeen tartva egy vízzel teli edénybe helyeztünk úgy, hogy a cő egyik vége a vízbe ért. Egy 440 Hz frekvenciájú hangvillát rezgébe hoztunk, é az üvegcő vízből kiálló réze fölé tartottuk. A cő bizonyo helyzeteiben a hang erőödéét tapaztaltuk. Ezekben a magaágokban leolvatuk a rezonáló levegőozlop hozát. A mért adatokat az alábbi táblázatban rögzítettük. 4

7 . feladator elő erőödéi hely (cm) máodik erőödéi hely (cm). méré 7,8 56,9. méré 7, méré 7,7 56,8 a) Magyarázza el a méré elméleti hátterét! Kézíten rajzot i!...(3 pont) b) A mért értékekből melyik fizikai mennyiég határozható meg közvetlenül?.( pont) c) Határozza meg a hang terjedéi ebeégét az elő erőödéi helyre kapott eredmények átlagaiból!...() d) Határozza meg a hang terjedéi ebeégét az elő é a máodik erőödéi helyre kapott eredmények együtteének egítégével!...() m e) Számolja ki a méré relatív hibáját mindkét eetben a c hang = 340 irodalmi értékhez vizonyítva!...() f) Melyik eetben kapható pontoabb érték a terjedéi ebeégre, é mi ennek a fizikai magyarázata?...() g) Hogyan cökkenthető a méré hibája? Említen meg két tényezőt!...() h) Hogyan mérhető a hang terjedéi ebeége a Kundt-cő egítégével? Röviden jellemezze az ezközt, é foglalja öze a méré elvét!... () Kifejté: (5 pont) 3 pont III. réz Oldja meg a következő feladatokat! Megállapítáait a feladattól függően zövegeen, rajzzal vagy zámítáal indokolja i! Ügyeljen arra i, hogy a haznált jelöléek egyértelműek legyenek!. A cirkuzból mindenki zámára imerő lehet az a mutatvány, amikor a bűvéz kirántja a terítőt az aztalra tett tányérok é poharak alól. Egy ehhez haonló kíérlet orán a terítő egyik végétől 60 cm-re egy 0 dkg tömegű kritálypoharat tezünk. A terítő é az aztal között a úrlódái együttható 0,3. A pohár mellett megfogjuk a terítőt, é egyenleteen 4 m m gyoruláal kirántjuk a pohár alól. g = 0 a) Mekkora lez a pohár ebeége abban a pillanatban, amikor elhagyja a terítőt?... () 5

8 . feladator b) Mekkora minimáli gyoruláal kell mozgatnunk a terítőt ahhoz, hogy a pohár alól ki tudjuk rántani?...() c) Legalább mekkora távolágra tegyük a poharat a kíérlet elején az aztal zélétől, hogy biztoan ne een le az aztalról a kritálypohár, ha a pohár é az aztal között a úrlódái együttható 0,5?... () 0 pont. Súrlódámenteen mozgó dugattyúval lezárt hengerben 50 dm 3 térfogatú, Pa nyomáú, 7 C hőmérékletű oxigéngáz van. A gázt állandó nyomáon melegítjük, amíg táguláa közben 6000 J munkát végez. a) Mekkora a gáz térfogata a melegíté után?...(3 pont) b) Mennyit változott a gáz hőméréklete, é mekkora a hőméréklet a folyamat végén?...(3 pont) c) Mekkora hőmennyiéget vett fel a gáz a tágulá közben?... () d) Mekkora a belő energia megváltozáa a folyamatban?...(3 pont) 3 pont 3. Egy 0 cm hozú, 000 menete tekerc kivezetéeire 4 V egyenfezültéget kapcolunk. A tekerc 0,3 mm átmérőjű rézhuzalból kézült, a tekerc ugara 3 cm. Ω mm 7 V A réz fajlago ellenálláa 0,068, µ m 0 = 4π 0 Am. a) Mekkora a tekerc ohmo ellenálláa?...(5 pont) b) Mekkora a mágnee indukció a tekerc belejében?... () c) Hogyan változik a mágnee indukció nagyága, ha a tekercbe egy 500 relatív permeabilitáú anyagot tezünk?...() pont 4. Ha egy bizonyo fémből kézült fotokatódot 7,5 0 4 Hz frekvenciájú fénnyel világítanak meg, akkor a fémből kilépő elektronok mozgái energiája, J. (h = 6, J, m e = 9, 0-3 kg) a) Mekkora a fémre jellemző kilépéi munka?...(3 pont) b) Mekkora a kilépő elektronok ebeége?...() c) Mekkora a megvilágító fény határfrekvenciája?... () d) Mekkora frekvencia eetén lenne a kilépő elektronok ebeége a korábbinak háromzoroa?... () 3 pont 6

9 . feladator Megoldáa. Feladator I. réz. B) Írjuk fel a mozgáegyenleteket az m tömegű é az M tömegű tetre! M g - K = M a K - m g = m a Mivel a = g, ezért behelyetteíté után az elő egyenletből: K = M g, a máodik egyenletből: K = m g. Ebből M = m. 3. C) A kondenzátor kapacitáa az eredeti kapacitá fele lez. Mivel a fezültég nem változik, a kondenzátor energiája a felére cökken az W = U C = U C = W. 3. D) A felő golyó ebeége az emelkedő miatt előzör cökken, majd újra v lez. Az aló golyó ebeége a völgy miatt nő, majd újra v lez. Ebből látzik, hogy mindkét golyó azono v ebeéggel ér a pálya végéhez. Mivel az aló golyó átlagebeége v-nél nagyobb, a felő golyó átlagebeége v-nél kiebb, az aló golyó ér hamarabb a pálya végére. 4. B) Az elektronállapotok energiája a fő- é mellékkvantumzámtól függ, így például p állapotban 6 db, 3d állapotban 0 db elektronnak egyforma az energiája az adott atomban. 5. B) A kontinuitái egyenlet zerint: A v = A v. Mivel a kereztmetzet ötödrézére cökkent, az áramlái ebeég ötzöröére nő. 96

10 . feladator Megoldáa 6. C) Az egyeített gáztörvény értelmében a p V zorzat állandó. Mivel a T hőméréklet ötzöröére nőtt, ezért a p V zorzat i az ötzöröére nő. Ezért a gáz térfogata a folyamat végére a négyzereére, nem pedig az ötzöröére nő.,5p 4V p V = 5T T D) Írjuk fel a kockákra ható erőket, é haználjuk fel Newton III. törvényét! A négy kocka együtt mozog, ezért a gyoruláuk megegyezik. Az. kockára a mozgáegyenlet: F F = m a, F F = m a, F F = m a, F = m a. Az utoló egyenletet behelyetteítve az előzőbe: F 3 = m a. Ezt az előző egyenletbe helyetteítve: F = 3m a. F Ebből: F = 4m a, amiből: F = C) A műhold a körpálya érintője mentén mozogna tovább. Az egyenlete körmozgá dinamikai feltétele, hogy a tetre ható erők eredője a kör középpontja fele mutaon, é nagyága állandó legyen. A műholdat az XXX bolygó által kifejtett gravitáció erő tartotta körpályán. Mivel ez megzűnt, a körmozgá helyett egyene vonalú pályán fog mozogni. Körmozgá eetén a ebeég iránya minden pillanatban a körpálya adott pontjába húzott érintő irányával egyezik meg, így a gravitáció erő megzűnéekor a v kerületi ebeéggel érintő irányban fog tovább mozogni a műhold. 9. A) m v m M = γ, melyet mindkét műholdra alkalmazzunk, é ozuk el r r egymáal a két egyenletet! v r r = = =, melyből v = v. v r r 97

11 . feladator Megoldáa 0. C) λ = x d, ahol d a két ré távolága, L pedig az ernyő távolága: L L x = λ =,96 mm. d. T C) Mivel az aktivitáa a negyed rézére cökkent, így az A= A özefüggé alapján az eltelt idő (t) a felezéi idő (T) kétzeree, 4,6 0 év.. C) A mikrohullámú tartomány hullámhoza m é mm közötti, a mikrohullámú ütőben haznált mikrohullám hullámhoza 5 cm között van. A Bluetooth rövid hatótávolágú özekötteté, a,4 GHz-e tartományban működik. 3. C) Az imert özefüggé alapján a rezgőkör frekvenciája f =. π L C Vagyi a rezgőkör frekvenciája a kondenzátor kapacitáának négyzetgyökétől fordított arányban függ, ezért ha a kapacitá négyzereére nő, akkor a frekvencia a felére cökken. 4. C) A kék fény hullámhoza kiebb a vöröénél, ezért a lence törémutatója a kék fényre nagyobb, mint vöröre, így a fókuztávolág cökken, 8 cm-nél kiebb lez. A fókuztávolágot a következő özefüggé egítégével i meghatározhatjuk: = ( n ) +. f r r t 98

12 . feladator Megoldáa 5. B) Egy m tömegű, r ugarú gömb tehetetlenégi nyomatéka: Θ = m r, 5 ezért a forgában tárolt energia: E = Θ ω = m r ω = m v. forg A telje mozgái energiája: E = m v + Θ ω = m v. mozg. 0 E kettő energia aránya: E Θ ω forg. = = 0 = 09,. E 7 mozg. 7 m v + Θ ω 0 II. réz. A zegecelt gumiabroncé a jövő? a) Kanyarodá közben az autó mozgáát a nehézégi erő, a nyomóerő, továbbá az autó é az út között fellépő tapadái erő határozza meg. 3 pont b) Az egyenlete körmozgá dinamikai feltétele az, hogy a tetet érő erők eredője a kör középpontja felé mutaon é állandó nagyágú legyen. Az előbbi erők közül a tapadái erő az, ami ezt az eredő erőt tudja biztoítani, melynek lehetége legnagyobb értéke a nyomóerő nagyágától függ. c) Az időjárái vizonyok alapvetően meghatározzák a tapadái úrlódái együttható nagyágát. Az autó pedig a kerekei é az azfalt között fellépő tapadái erő hatáára mozog, kanyarodik, fékez, ezért a biztonágo közlekedéhez alapvető a kerekek megcúzá nélküli tizta gördülée. d) Az azfalt tapadáa mellett az autógumi tapadái tulajdonágainak megválaztáával érhetjük el a legmegfelelőbb tapadái együtthatót. A nyári é a téli gumi anyagában, zéleégében, vatagágában é mintázatában i eltér egymától. (A téli gumi anyaga még nagy hidegben i rugalma marad, é képe a deformációra, jobban tapad, mint a nyári gumi. A téli gumiabronc durvább mintázata a hóban, íko úton való közlekedét egíti, míg a nyári abroncon levő hozú, kifele irányuló barázdák a víz elvezetéét egítik.) 99

13 . feladator Megoldáa e) A helye követéi távolág alapvetően az autó ebeégétől é az útvizonyoktól függ. Két autó között akkor megfelelő a követéi távolág, ha az elő autó hirtelen fékezéekor a hátó autó anélkül meg tud állni, hogy letérne az útról vagy nekimenne az előtte lévő autónak. A követéi távolág megválaztáakor azt i figyelembe kell vennünk, hogy a vezély ézlelée é a fékezé megkezdée között eltelt időben az autó még változatlan ebeéggel halad. Az így megtett távolág egyenlete mozgát feltételezve a reakcióidő é a ebeég zorzata, mely nagy ebeégnél például autópályán akár 40 m i lehet. A fékút a ténylege fékezé alatt megtett út, míg a féktávolág a reakcióidő alatt megtett út é a fékút özege. A féktávolág ezért nagyobb, mint a fékút. A minimáli követéi távolág a reakcióidő alatt megtett úttal kell, hogy megegyezzen! A valóágban ennél nagyobb távolágot érdeme tartani a biztonágo megállához. 3 pont f) Két fejlezté említée é rövid magyarázata (kipörgégátló, blokkolágátló fékrendzer, ASP tb.). Tartalom: Kifejté: Özeen: 8 pont 5 pont 3 pont. A mágnee mező bevezetée é jellemzée a) Az iránytű egy mágneezett acéltű, amely egy függőlegeen álló tű hegyén forog. Az iránytű a földmágneég hatáára áll be É-D irányba. b) A Föld mágnee póluai nem enek egybe a földrajzi arkokkal. A deklináció vagy elhajlá zöge a mágnee délkör é az adott hely cillagázati délkör íkjának a zöge. Az inklináció vagy lehajlá zöge a vízzinte tengely körül elfordulni képe iránytű é a vízzinte ík zöge. A deklináció é az inklináció zög a Föld különböző pontjain különböző értékű. c) A rúdmágne, a patkómágne, az áram által átjárt egyene vezető é a tekerc mágnee mezéjének zemléltetée indukcióvonalakkal helye rajz. 00

14 . feladator Megoldáa d) A magnetométer egy árammal átjárt tekerc, mely egy tengely mentén elfordulni képe. A magnetométerre ható maximáli forgatónyomaték egyeneen arányo a magnetométeren folyó áram erőégével, a menetzámmal, a magnetométer területével é a mágnee mező erőégével. M max = B A N I. e) A mágnee indukció egy adott helyen a mágnee mező erőégét jellemző fizikai mennyiég: B =, melynek nagyágát a mágnee mező Mmax. I A N adott pontjába helyezett magnetométerre ható forgatónyomaték nagyágából határozhatjuk meg az özefüggé alapján, ahol M max a maximáli forgatónyomaték nagyága, A a tekerc felülete, N a tekerc menetzáma é I a tekercen átfolyó áramerőég nagyága. A mágnee indukció mértékegyége a tela (T). A mágnee indukció vektormennyiég, irányát megállapodá zerint az adott pontba helyezett, egyenúlyban levő mágnee dipólu ézaki pólua mutatja. Irányát a magnetométer áramának irányából a jobbcavar-zabály egítégével adhatjuk meg. 3 pont f) A mágnee mező a mágnee indukcióvonalak egítégével zemléltethető. A mágnee indukcióvonalak érintőjének iránya megegyezik a mágnee indukcióvektor irányával, az indukcióvonalakra merőlege egyégnyi felületen áthaladó indukcióvonalak záma egyenlő a mágnee indukció zámértékével. g) A mágnee fluxu egy adott felületen átmenő mágnee indukcióvonalak zámát adja meg: Φ = B A. Ha a felület nem merőlege az indukcióvonalakra, akkor az indukcióvektor felületre merőlege özetevőjével kell zámolni: Φ = B A coa. Mértékegyége a weber (Wb). Tartalom: Kifejté: Özeen: 3 pont 8 pont 5 pont 3 pont 0

15 . feladator Megoldáa 3. A hang terjedéi ebeégének mérée levegőben rezonancia egítégével a) A hangvilla által keltett hullámok a vízfelzínhez érve vizaverődnek é a cőben állóhullámok alakulnak ki. A vízfelzínnél comópontok, míg a zabad végen duzzadóhelyek vannak. Az elő erőítéi helyen egy telje hullám hozának egynegyed rézét, míg a máodik erőödénél háromnegyed rézét kapjuk. λ 4 3 pont b) A mért értékek ezért az egynegyed, illetve a háromnegyed hullám hoznak felelnek meg. pont c) 7,7 cm, ezért a hullámhoz 70,8 cm. A hang terjedéi ebeége ebből m c = λ f = 0,708 m 440 = 3, 5. d) Vonjuk ki a máodik é az elő erőödéi helyekre kapott átlagokat egymából! Ekkor az előbbiek alapján éppen a félhullámhozat kapjuk meg: λ = 0, 569 m 0,77 m = 0, 39 m, melyből a hullámhoz l = 0,784 m. A hang m terjedéi ebeége: c = λ f = 0, 784 m 440 = 344, 96. e) A relatív hiba az elő eetben: h = vagyi 8,4%-o. A máodik eetben: h =,5%-o. cirodalmi czámolt cirodalmi czámolt cirodalmi cirodalmi = = 340 3,5 = 0,084, , = 0,05, vagyi 340 f) A máodik eetben okkal pontoabb eredmény kapható, melynek az a magyarázata, hogy a kialakuló állóhullám negyed hullámhoza valójában egy kicit nagyobb, mint a cő vízből kiálló rézének a hoza. Az állóhullám egy kicit kinyúlik a cőből. (Az eltéré alapvetően a cő átmérőjétől függ). A két erőödéi helyhez tartozó távolágok kivonáával ez az eltéré kiküzöbölhető. g) Két tényező említée a hiba cökkentéére (pl. pontoabb jelölé, pontoabb leolvaá, többzöri méré, cendeebb környezet). 0

16 . feladator Megoldáa h) A hang terjedéi ebeégét a Kundt-féle cő egítégével i meghatározhatjuk. A Kundt-cő egy kb. métere üvegcő, melynek átmérője néhány centiméter. Egyik oldalról a cő végét egy jól záró mozgatható dugattyú zárja el. A cő belejében egyenleteen zétzórva parafarezelék található. Ha a cő máik végén valamilyen imert frekvenciájú hangot keltünk, akkor a dugattyú mozgatáával elérhető, hogy a cőben a parafarezelék állóhullámokat rajzoljon ki. A hullámhoz méréével a frekvencia imeretében meghatározható a hang terjedéi ebeége (akár különböző gázokban i). Tartalom: Kifejté: Özeen: 8 pont 5 pont 3 pont III. réz. Adatok: m = 0,3, m = 0 dkg, l = 60 cm = 0,6 m, a a) v =?, b) a min =?, c) D =? terítô m m = 4, g= 0. a) A pohár gyoruláát a terítő é a pohár közötti úrlódái erő okozza: m m m g = m a pohár, ezért a = µ g= 3. pohár A pohár cak abban az eetben eik le a terítőről, ha a terítő gyoruláa nagyobb a pohár gyoruláánál. Abban a pillanatban, amikor a pohár éppen elhagyja a terítőt, a terítő által megtett út éppen a terítő hozával nagyobb a pohár által megtett útnál: apohár aterítô = l+ t = t. terítô l, Ebből t = = =,095. a a terítô pohár A pohár ebeége, amikor elhagyja a terítőt: m v = a t = 3,095 = 3,9 m. pohár b) A pohár alól cak akkor tudjuk kirántani a terítőt, ha a terítő gyoruláa nagyobb a pohár gyoruláánál, vagyi 3 m -nél. 03

17 . feladator Megoldáa c) Miután a pohár elhagyta a terítőt, a pohár é az aztal között fellépő úrlódái erő laítja. A pohár megálláához zükége idő: 3,9 m v v t = = = = 0,66. a µ g m 0,5 0 Ezalatt a pohár által az aztalon megtett út: a = t Özeen: 5 0,66,09 m. ( ) = = 0 pont. Adatok: V = 50 dm 3, T = 300 K, W = 6000 J, p = Pa. a) V =?, b) DT =?, c) Q =?, d) DE b =? a) Állandó nyomáon melegítve a gázt, a térfogati munka nagyága: W 6000 W = p DV, amiből: V = = = p ,03 m3. Ezért: V = V + DV = 0,08 m 3. b) A Gay Luac-törvény egítégével: V V =, T T T V 300 0,08 amiből: T = = = 480K, a hőméréklet-változá 80 K. V 0,05 3 pont 3 pont c) A gáz tömege meghatározható a megadott adatokból: m p V M = Pa 0,05 m 0,03 kg = mol = 0,8kg. R T J 8,3 300 K mol K Q= c m T = 90 0,8 80 = 96,8 J. p d) E = Q+ W = 96,8J 6000 J= 596,8 J, vagy mivel p állandó a b k E = f m M R T = f p V özefüggé alapján i meghatározható az b energiaváltozá. Özeen: 3 pont 3 pont 04

18 . feladator Megoldáa 3. Adatok: l tekerc = 0 cm, N = 000, U = 4 V, d huzal = 0,3 mm, r tekerc = 3 cm, Ω mm ρ = 0,068, m m r = 500. a) R =?, b) B =?, c) B =? ρ l a) R = A huzal ρ r π N tekerc 0,068 0, = = = 44,8 r π huzal 0, 5 ( ) Ω 5 pont N U N I b) B = µ = µ R 0 0 l l tekerc tekerc ,8 = 4π 0 = 0, 0034T 0, c) B = µ r B= 500 0,0034 T=,68 T Özeen: pont Adatok: f = 75, 0 Hz, E =,58 0 J, m = 9, 0 kg, mozg. h = 6, J. a) W ki =?, b) v =?, c) f =?, d) f =? a) A kilépéi munka a fényelektromo egyenlet alapján: W = h f E = 3, J. ki mozg. e 3 pont E mozg. 5 m b) E = m v,melybô lv = = 5,89 0. mozg. m c) A határfrekvencia meghatározáa: E mozg. = 0 J, ekkor h f = W ki. 9 W 3,39 0 J ki 4 f = = = 5, 0 Hz h 34 h 6,63 0 J d) A fényelektromo egyenletből: E + W m ( 3v) Wki mozg ki f = = 5 =,46 0 Hz h h Özeen: 3 pont 05

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

Atomfizika zh megoldások

Atomfizika zh megoldások Atomfizika zh megoldáok 008.04.. 1. Hány hidrogénatomot tartalmaz 6 g víz? m M = 6 g = 18 g H O, perióduo rendzerből: (1 + 1 + 16) g N = m M N A = 6 g 18 g 6 10 3 1 = 103 vízekula van 6 g vízben. Mivel

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég ϕ 8 m? A berendezé két oldalán

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár

Hőátviteli műveletek példatár Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert 05. zeptember 0. . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég φ 8 m? A berendezé

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

TARTÓSZERKEZETEK II.-III. TRTÓSZERKEZETEK II.-III. VSBETOSZERKEZETEK 29.3.7. VSBETO KERESZTMETSZET YOMÁSI TEHERBÍRÁSÁK SZÁMÍTÁS kereztmetzet teherbíráa megelelı ha nyomott km. eetén: Rd hol a normálerı tervezéi értéke (mértékadó

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

Egyedi cölöp süllyedésszámítása 14. zámú mérnöki kézikönyv Friítve: 2016. áprili Egyedi cölöp üllyedézámítáa Program: Cölöp Fájl: Demo_manual_14.gpi Ennek a mérnöki kézikönyvnek tárgya egy egyedi cölöp GEO5 cölöp programmal való üllyedézámítáának

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA Széchenyi Itván Egyetem MTK Szerkezetépítéi é Geotechnikai Tanzék Tartók tatikája I. 1. Prizmatiku rúdelem cavaráa r. Papp Ferenc RÚAK CSAVARÁSA Egyene tengelyű é állandó kereztmetzetű (prizmatiku) rúdelem

Részletesebben

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Segédlet emelt zintű kíérletekhez KÉSZÍTETTE: CSERI SÁNDOR ÁDÁM FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Tartalom: 1. Súlyméré... 3. Játékmotor teljeítményének é hatáfokának

Részletesebben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika Áramlátan feladatgyűjtemény Az energetikai mérnöki BSc é gépézmérnöki BSc képzéek Áramlátan című tárgyához. gyakorlat Vizkozitá, hidroztatika Özeállította: Lukác Ezter Dr. Itók Baláz Dr. Benedek Tamá BME

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat V. Munka, energia teljeítmény V./1. V./2. V./3. V./4. V./5. V./6. V./7. V./8. V./9. V./10. V./11. V./12. V./13. V./14. V./15. V./16. Határozzuk meg, hogy mekkora magaágban

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők é beavatkozók DC motorok 2. réz egyetemi docen - 1 - A DC motor dinamiku leíráa Villamo egyenlet: R r L r i r v r v e v r a forgóréz kapocfezültége i r a forgóréz árama R r a forgóréz villamo

Részletesebben

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA 48 A TESTEK MOZGÁSA 4. A bolygók mozgáa Már az õi páztornépek i figyelték az égbolt jelenégeit, változáait. Élénk képzelettel megzemélyeítették a cillagképeket, é igyekeztek magyarázatot találni azok elhelyezkedéének

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny. 34 a) R 600 Ω; b) DP 0,3 W 35 a) I ny 0, A, I z U 05, A; R b) ΔP 4 0,5 W; c) W ny 900 J, W z 350 J 36 a) I 0,5 A; b) A axiáli hő a axiáli teljeítényű 5 Ωo ellenálláon fejlődik; c) W ax 50 J 37 a) n eredeti

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

sebességgel lövi kapura a labdát a hatméteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására? sebességgel a kapu felé mozog?

sebességgel lövi kapura a labdát a hatméteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására? sebességgel a kapu felé mozog? Mechanika.. A kinematika alapjai. A kézilabdacapat átlövője 60 km h ebeéggel lövi kapura a labdát a hatméterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára?. Az előző feladat kapuának

Részletesebben

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható: A maximálian lapo eetben a hurokerőíté Bode diagramjának elhelyezkedée Q * p így i írható: Q * p H0 H0 Ha» é H 0», akkor Q * p H 0 Vagyi a maximálian lapo eetben (ahol Q * p = ): H 0 = Az ennek megfelelő

Részletesebben

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján JELLEGZETES ÜZEMFENNTATÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTEÜLETEK 5.33 Hidraulikatömítéek minőítée a kenőanyag rétegvatagágának mérée alapján Tárgyzavak: tömíté; tömítőrendzer; hidraulika; kenőanyag; méré. A jó tömíté

Részletesebben

Tartalomjegyzék. dr. Lublóy László főiskolai docens. Nyomott oszlop vasalásának tervezése

Tartalomjegyzék. dr. Lublóy László főiskolai docens. Nyomott oszlop vasalásának tervezése dr. Lulóy Lázló főikolai docen yomott ozlop vaaláának tervezée oldalzám: 7. 1. Tartalomjegyzék 1. Központoan nyomott ozlop... 1.1. Vaalá tervezée egyzerűített zámítáal... 1..Vaalá tervezée két irányan....

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással Gyengeavak izociáció állanójának meghatározáa potenciometriá titráláal 1. Bevezeté a) A titrálái görbe egyenlete Egy egybáziú A gyengeavat titrálva NaO mérőolattal a titrálá bármely pontjában teljeül az

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör Gyakorló feladatok a Kíérletek tervezée é értékelée c. tárgyól Kíérlettervezé témakör. példa Nitrálái kíérleteken a kitermelét az alái faktorok függvényéen vizgálták:. a alétromav-adagolá idee [h]. a reagáltatá

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék Budapet Műzak é Gazdaágtudomány Egyetem Közlekedémérnök Kar Repülőgépek é hajók Tanzék Hő- é áramlátan II. 2008/2009 I. félév 1 Méré Hőugárzá é a vízznte cő hőátadáának vzgálata Jegyzőkönyvet kézítette:

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p Jedlik 9-10. o. reg feladat és megoldás 1) Egy 5 m hosszú libikókán hintázik Évi és Peti. A gyerekek tömege 30 kg és 50 kg. Egyikük a hinta végére ült. Milyen messze ült a másik gyerek a forgástengelytől,

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

Laplace transzformáció

Laplace transzformáció Laplace tranzformáció 27. márciu 19. 1. Bevezeté Definíció: Legyen f :, R. Az F ) = f t) e t dt függvényt az f függvény Laplace-tranzformáltjának nevezzük, ha a fenti impropriu integrál valamilyen R zámokra

Részletesebben

1. feladat Összesen: 12 pont

1. feladat Összesen: 12 pont 1. feladat Özeen: 1 Jellemezze az alábbi ekulákat, ionokat a táblázatban megadott zempontok zerint! Képlet: CH 4 H O + CO 2 Név: metán oxóniumion zén-dioxid -kötéek záma: 4 2 -kötéek záma: 0 0 2 Nemkötő

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Melyek a közutak lényegeebb technikai elemei, műtárgyai, tartozékai? Pálya Pályazint Műtárgyak Alul- é felüljárók

Részletesebben

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :... Jedlik Ányos Fizikaverseny regionális forduló Öveges korcsoport 08. A feladatok megoldása során végig századpontossággal kerekített értékekkel számolj! Jó munkát! :). A kapcsolási rajz adatai felhasználásával

Részletesebben

Perifériakezelés. Segítség március 16. Izsó Tamás Perifériakezelés/ 1

Perifériakezelés. Segítség március 16. Izsó Tamás Perifériakezelés/ 1 Perifériakezelé Segítég. 2016. márciu 16. Izó amá Perifériakezelé/ 1 1. feladat Procezor órajel : 100MHz 10 8 órajel átlago leüté: 10 leüté minimáli időköz: 50 m leüté állapot lekérdé: 500 órajel interrupt

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS Változó igénybevétel Állandó amplitudó, periódiku változá Gépzerkezettan, tervezé Kifáradá 2 Alapfogalmak Középfezültég: m, fezültégamplitudó:

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=i o egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS Változó igénybevétel Állandó amplitudó, periódiku változá Kifáradá 2 Alapfogalmak Középfezültég: m, fezültégamplitudó: a, maximáli fezültég:

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra 4. Gyakorlat 31B-9 A 31-15 ábrán látható, téglalap alakú vezetőhurok és a hosszúságú, egyenes vezető azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra. 31-15 ábra

Részletesebben

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév 7. oztály iniu követelények fizikából I. félév Fizikai ennyiégek Sebeég Jele: v Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely egutatja, ogy a tet egyégnyi idő alatt ekkora utat tez eg. Kizáítái ódja, (képlete):

Részletesebben

A m becslése. A s becslése. A (tapasztalati) szórás. n m. A minta és a populáció kapcsolata. x i átlag

A m becslése. A s becslése. A (tapasztalati) szórás. n m. A minta és a populáció kapcsolata. x i átlag 016.09.09. A m beclée A beclée = Az adatok átlago eltérée a m-től. (tapaztalat zórá) = az elemek átlago eltérée az átlagtól. átlag: az elemekhez képet középen kell elhelyezkedne. x x 0 x n x Q x x x 0

Részletesebben

Anyagátviteli műveletek példatár

Anyagátviteli műveletek példatár Anyagátviteli műveletek példatár Erdélyi Péter, Mihalkó Józef, Rajkó Róbert (zerk.) 017/8/14 1. Állandóult állapotban oxigén (A) diffundál nyugvó zén-dioxidon (B) kereztül. Az öznyomá p ö 760 torr (1 atm).

Részletesebben

N.III. Vasbeton I. T1-t Gerendák I oldal

N.III. Vasbeton I. T1-t Gerendák I oldal N.III. Vabeton I. T1-t Gerendák I. 01.0. 1. oldal 1.1. Négyzögkereztmetzet ellenőrzée hajlítára: normálian vaalt gerenda Feladat Ellenőrizze az ábrán adott vabeton gerendát hajlítára! Az állandó teher

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton Fizikai Feladategoldó Vereny. január 9. MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítához. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, hogy

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

Maradékos osztás nagy számokkal

Maradékos osztás nagy számokkal Maradéko oztá nagy zámokkal Uray M. Jáno, 01 1 Bevezeté Célunk a nagy termézete zámokkal való zámolá. A nagy itt azt jelenti, hogy nagyobb, mint amivel a zámítógép közvetlenül zámolni tud. A termézete

Részletesebben

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017 A 6 Mikola Sándor Fizikaereny feladatainak egoldáa Döntő - Gináziu 0 oztály Péc 07 feladat: a) A ki tet felcúzik a körlejtőn közben a koci gyorula ozog íg a tet a lejtő tetejére ér Ekkor indkét tet ízzinte

Részletesebben

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét. MÁGNESES MEZŐ A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét. Megfigyelések (1, 2) Minden mágnesnek két pólusa van, északi és déli. A felfüggesztett mágnes - iránytű -

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Mintapélda. Szivattyúperem furatának mérése tapintós furatmérővel. Megnevezés: Szivattyúperem Anyag: alumíniumötvözet

Mintapélda. Szivattyúperem furatának mérése tapintós furatmérővel. Megnevezés: Szivattyúperem Anyag: alumíniumötvözet Szivattyúperem fratának mérée tapintó fratmérővel A mnkadarab: A mérőezköz: Megnevezé: Szivattyúperem Fratmérő Anyag: almínimötvözet EV 0,5 1,5 m Spec.: 85 kj Lin 3 m (T = 35 m) Tapintó (DIN 897-1) Mérétartomány:

Részletesebben

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t 4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy

Részletesebben

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el. 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Energetikai mérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. május 15. Neptun kód:... g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus

Részletesebben

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2) 2. Gyakorlat 30B-14 Az Egyenlítőnél, a földfelszín közelében a mágneses fluxussűrűség iránya északi, nagysága kb. 50µ T,az elektromos térerősség iránya lefelé mutat, nagysága; kb. 100 N/C. Számítsuk ki,

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Mihalkó József, Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Mihalkó József, Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Mihalkó ózef, Erdélyi Péter é Rajkó Róbert Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Szeged 07 . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos képzés. Fizika 9. osztály. I. rész: Kinematika. Készítette: Balázs Ádám

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos képzés. Fizika 9. osztály. I. rész: Kinematika. Készítette: Balázs Ádám ELTE Apáczai Cere Jáno Gyakorló Gimnázium é Kollégium Hat évfolyamo képzé Fizika 9. oztály I. réz: Kinematika Kézítette: Baláz Ádám Budapet, 2018 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezeté.....................................

Részletesebben

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz Atomfizika A hidrogén lámpa színképei - Elektronok H atom emisszió Fényképlemez V + H 2 gáz Az atom és kvantumfizika fejlődésének fontos szakasza volt a hidrogén lámpa színképeinek leírása, és a vonalas

Részletesebben

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHEYI ISTVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TSZÉK. MECHIK-MOZGÁST GYKOLT (kidolgozta: éeth Ire óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetei t., Szüle Veronika, egy. t.) /. feladat: Szerkezetek kinetikája, járű odell

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3 Hatvani István fizikaverseny 016-17. 1. kategória 1..1.a) Két eltérő méretű golyó - azonos magasságból - ugyanakkora végsebességgel ér a talajra. Mert a földfelszín közelében minden szabadon eső test ugyanúgy

Részletesebben

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47 EXAMENUL DE BACALAUREAT - 007 Proba E: Specializarea : matematic informatic, tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic toate pecializ rile Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintre cele

Részletesebben

Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben

Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben Akusztikai állóhullámok levegőben vagy egyéb gázban történő vizsgálatához és azok hullámhosszának meghatározására alkalmas

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai köté magaabb zinten 5-1 Mit kell tudnia a kötéelméletnek? 5- Vegyérték köté elmélet 5-3 Atompályák hibridizációja 5-4 Többzörö kovalen kötéek 5-5 Molekulapálya elmélet 5-6 Delokalizált elektronok:

Részletesebben

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből 1. Feladatok a dinamika tárgyköréből Newton három törvénye 1.1. Feladat: Három azonos m tömegű gyöngyszemet fonálra fűzünk, egymástól kis távolságokban a fonálhoz rögzítünk, és az elhanyagolható tömegű

Részletesebben

Frekvenciatartomány Irányítástechnika PE MI BSc 1

Frekvenciatartomány Irányítástechnika PE MI BSc 1 Frekvenciatartomány ny 008.03.4. Irányítátechnika PE MI BSc Frekvenciatartomány bevezetéének indoka: általában időtartománybeli válaz kell alkalmazott teztelek i ezt indokolák információ rendzerek eetében

Részletesebben

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat Bemutatjuk a NAT 2012 é a hozzá kapcolódó új kerettantervek alapján kézült FIZIKA tankönyvcaládjainkat MINDENNAPOK TUDOMÁNYA SOROZAT NAT NAT K e r e t t a n t e r v K e r e t t a n t e r v ÚT A TUDÁSHOZ

Részletesebben

Az egyenletes körmozgás

Az egyenletes körmozgás Az egyenlete körozgá A gépeknek é a otoroknak ok forgó alkatréze an, ezért a körozgáoknak i fonto zerepe an az életünkben. Figyeljük eg egy odellonat ozgáát a körpályán. A tápegyéget ne babráld! A onat

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

8.19 Határozza meg szinuszos váltakozó feszültség esetén a hányadosát az effektív értéknek és az átlag értéknek. eff. átl

8.19 Határozza meg szinuszos váltakozó feszültség esetén a hányadosát az effektív értéknek és az átlag értéknek. eff. átl 8.9 Határozza meg zinuzo váltakozó fezültég eetén a hányadoát az effektív értéknek é az átlag értéknek. m m eff átl π m eff K f, átl m π 8. z ábrán látható áram jelalakjának határozza meg az effektív értékét

Részletesebben

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3) A -17. ábra olyan centrifugáli tengelykapcolót mutat, melyben a centrifugáli erő hatáára kifelé mozgó golyók ékpálya-hatá egítégével zorítják öze a urlódótárcát. -17. ábra -18. ábra Analízi 1 A -17. ábrán

Részletesebben