Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Mihalkó József, Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Mihalkó József, Erdélyi Péter és Rajkó Róbert"

Átírás

1 Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Mihalkó ózef, Erdélyi Péter é Rajkó Róbert Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Szeged 07

2 . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég φ 8 m? A berendezé két oldalán mérhető hőméréklet 0 C, illetve 8 C. A poliuretán zigetelő hővezetéi tényezője: λ 0,063 m K. T T T (( 8 C + 73,5 C) (0 C + 73,5 C)) K C ( 8 C + 73,5 C 0 C 73,5 C) K C ( 8 C + 73,5 C 0 C 73,5 C) K 38 K C φ λ δ ΔT δ λ φ ΔT 0,063 m K 8 m ( 38 K) 0,99 m A C nem SI mértékegyég, azonban a gyakorlatban még nagyon elterjedten haználjuk é ezért eetenként célzerű ebben a mértékegyégben megadni az alapadatokat. ill. a végeredményt. A fenti zámítában é minden ehhez haonlóban a C-ban, ill. K-ben megadott hőméréklet-különbégek azono zámértékűek leznek, mivel a technikai ( C) é a termodinamikai (K) hőméréklet kálákon az egyégek terjedelme megegyezik (azaz, az C terjedelme megegyezik az K terjedelmével, ami maga után vonja, hogy a C-ban megadott különbég meg fog egyezni a K-ben megadott különbéggel). A fizikai jellemzőkben (λ [ ], α [ ], k [ ], c m K m K m K p [ k ], β K [ ], tb.) zereplő K mértékegyég K valójában K-t jelent, melyhez tartozó hőméréklet-különbég kizámítáához az eetleg Cban megadott hőmérékleteket K-be átzámítva kellene behelyetteíteni. A fentiek alapján azonban gyoríthatjuk a zámítámenetet, ha a C-ban megadott hőmérékletekkel zámítjuk a hőméréklet-különbéget é alkalmazzuk a Δ C K ΔK azonoágot. A továbbiakban C rövidítve haználjuk a fentiekben rézletezett átzámítáokat.

3 . Mekkora a hőáram egy δ vk mm vatag vízkőréteggel borított A m felületű, δ f 30 mm vatag acélfalon kereztül, melynek két oldalán mért hőméréklet 50 C, illetve 00 C? A vízkő hővezetéi tényezője λ vk,6, az acél hővezetéi tényezője λ m K f 58 m K. T T T 73,5 K 53,5 K 50 K Φ ΔT 50 K δ f + δ A m 0,03 m 0,00 m 307,69 vk λ f λ vk + 58,6 3

4 3. Egy hűtőkamra fala δ p 0 cm parafából, δ t cm téglából é δ b 7,5 cm betonból áll. Belül, a parafa felőli oldalon 8 C a hőméréklet, kívül, a beton felől 8 C. Számíta ki a hőáraműrűéget, valamint a parafa é a tégla érintkezéi pontjánál mérhető hőmérékletet! A parafa, a tégla é a beton hővezetéi tényezői rendre: λ p 0,03 0,76 m K. m K, λ t 0,69 m K, λ b T T h T m 55,5 K 9,5 K 36 K ΔT φ δ p + δ t + δ b λ p λ t λ b 36 K φ 3,93 0, m 0, m 0,075 m + + m 0,03 0,69 0,76 φ (T h T p,t ) δ p λ p T p,t T h + φ δ p λ p 55,5 K + 3,93 m, C 0, m 0,03 m K 55,5 K + 3, K 87,55 K, ami

5 . Mekkora az egyenértékű hővezetéi tényezője annak a d 5 mm vatag levegőrétegnek, amelynél a határoló két hőméréklet értéke 50 C, ill. 50 C? Az adott levegőréteg hővezetéi tényezője λ 0,037, fajhője c k m K p,009, dinamikai vizkozitáa η K,8 0 6 Pa, köbö hőtágulái együtthatója β, , űrűége ρ K 0,95 m 3. λ e ε λ T T h T m 3,5 K 33,5 K 00 K ε 0,8 (Pr Gr) 0,5 Pr ν a c p η λ 009 K,8 0 6 Pa 0,037 0,595 Gr d3 ρ g (0,05 m) 3 (0,95 m η β ΔT 3) 9,8 m (,8 0 6 Pa ), K 5,95 0 Pr Gr 3508,5 Mivel Pr Gr > 000 ε 0,8 (Pr Gr) 0,5 0,8 (0,595 5,95 0 ) 0,5,7 λ e ε λ,7 0,037 0,09 00 K 5

6 5. Mekkora az egyenértékű hővezetéi tényezője annak a d 5 mm vatag levegőrétegnek, amely egy fűtőtet bordái között helyezkedik el? A határoló két hőméréklet 50 C ill. 5 C. Az adott levegőréteg hővezetéi tényezője λ 0,037, fajhője c k m K p,009, dinamikai K vizkozitáa η,8 0 6 Pa, űrűége ρ 0,95 m3, köbö hőtágulái együtthatója β, K λ e ε λ T T h T m 33,5 K 88,5 K 35 K ε 0,8 (Pr Gr) 0,5 Pr ν a c p η λ 009 K,8 0 6 Pa 0,037 0,595 Gr d3 ρ g (0,05 m) 3 (0,95 m η β ΔT 3) 9,8 m (,8 0 6 Pa ), K,088 0 Pr Gr 39,66 Mivel Pr Gr > 000 ε 0,8 (Pr Gr) 0,5 0,8 (0,595,088 0 ) 0,5,9 λ e ε λ,9 0,037 0,07 35 K 6

7 6. Kovácoltvaból kézült ík tartály δ v 0 mm vatag falát δ p 50 mm vatag parafa zigeteléel látták el. A fal belő hőméréklete 0 C, a külő hőméréklet 5 C. Számíta ki a fal felületegyégén időegyég alatti hővezteégét, valamint a va é a parafa érintkezéi hőmérékletét! A hővezetéi tényezők: λ v 5 m K, λ p 0,05 m K. T T h T m 98,5 K 393,5 K 95 K φ ΔT δ v + δ p λ v λ p 95 K φ 98,78 0,0 m 0,05 m + m 5 0,05 φ (T h T v,p ) δ p λ p T t,v T h + φ δ p λ p 98,5 K + 98,78 m 9,98 C 0,05 m 0,05 m K 98,5 K + 9,98 K 393,3 K, ami 7

8 7. Mekkora legyen annak a cő a cőben típuú hűtőnek a hőátadó felülete, amelyben G 0, tömegárammal tejet áramoltatunk é 9 C-ról 8 C-ra kell lehűtenünk? A hűtővíz hőméréklete 0 C (a művelet orán állandónak tekinthető), a tej fajhője c p 3890, a K berendezé hőátbocátái együtthatója k 900 m K. T T be T ki 3,5 K 9,5 K 3 K Φ G c p ΔT 0, K 836 K ΔT T be T v 3,5 K 83,5 K 39 K ΔT T ki T v 9,5 K 83,5 K 8 K ΔT köz ΔT ΔT ln ΔT ΔT Φ k A ΔT ko z A Φ k ΔT ko z 39 K 8 K ln 39 K 8 K 9,57 K 836,7 m 900 m K 9,57 K 8

9 8. Egy l 0 cm átmérőjű keverő duplikátorban étolajat melegítünk. A keverőlapát átmérője d 300 mm, fordulatzáma n 00, a fal hőméréklete 70 C, az olaj hőméréklete 0 C, a Nuelt-függvény: Nu 0,37 Re 0,667 Pr 0,33 ( η hőátadái együttható? Hőméréklet [ C] Sűrűég [ m 3] Vizkozitá [Pa ] min Hővezetéi tényező [ ] 0, ) η fal. Mekkora a Fajhő k [ K ] ,7 0 0,650, , 0 0,65,76 ρ a tl ρ 0 C + ρ 70 C η a tl η 0 C + η 70 C λ a tl λ 0 C + λ 70 C c pátl c p 0 C + c p70 C 900 m m 3 863,5 m 3 5,7 0 Pa +, 0 Pa 3,9 0 Pa 0, ,65 0,6505,85 k K +,76 Re kev d n ρ a tl (0,3 m) ( ) η a tl Pr c p átl η 80,5 a tl λ a tl 3,9 0 Pa k K 863,5 m 3 K 3,9 0 Pa,5 0,6505 Nu 0,37 Re 0,667 Pr 0,33 ( η 0, ) η fal, ,38 0,37 335,38 0,667,5 0,33 ( 3,9 0 0, Pa, 0 Pa ) 69, Nu α l λ a tl α Nu λ a tl l 69, 0,6505 5,36, m k K 80,5 m K K 9

10 9. n 6 db 8,,6 mm méretű, l,8 m hozú acélcőben levegő áramlik. Mekkora a hőátadái tényező é mennyi levegő melegíthető fel, ha a légáramlát a turbulencia aló határán tartjuk? A levegő hővezetéi tényezője λ 0,0358, fajhője c k m K p,05, K űrűége ρ 0,833 m m3, kinematikai vizkozitáa ν 6, Ha 0,5 < Pr,5 akkor Nu 0,0 (Re 0,8 00) Pr 0, ( + d ) 3, ha Pr >,5 akkor l Nu 0,0 Re 0,75 Pr 0,75. A turbulencia aló határa eetén Re d b d k δ 8, mm (,6 mm) 3, mm 0,03 m Re d b v ν v Re ν d b A n d b π , ,03 m m 6 (0,03 m) π 6, m 0,0938 m G v A ρ 6, m 0,0938 m 0,833 m 3 0,77 Pr c p ν ρ λ 05 Mivel 0,5 < Pr,5 m 6, K 0,0358 Nu 0,0 (Re 0,8 00) Pr 0, ( + d l ) 3 0,0 (0000 0,8 00) 0,6 0, ( + Nu λ 6,73 0,0358 α,5 d b 0,03 m 0,833 m 3 0,6 0,03 m,8 m ) 3 6,73 m K 0

11 0. Mekkora hőáram zükége egy l 5 m hozú, d 6, mm átmérőjű, vízzinte, egyene cőben történő hőkezelé eetében a 0 C-o, v 0,8 m ebeéggel áramló olajo felöntőlé 60 C-ra történő felmelegítééhez, é mekkora lez a falhőméréklet? A felöntőlé k fajhője c p,78, vizkozitáa η 0,733 K 0 3 Pa, hővezetéi tényezője λ 0,65, űrűége ρ 990,7 m K m 3. Nu 0,03 Re0,8 Pr 0,37. T T m T h 333,5 K 93,5 K 0 K Φ G c p ΔT A v ρ c p ΔT d π (0,06 m) π Re d v ρ η Pr c p η λ 0,8 m 990,7 m 3 78 v ρ c p ΔT 0,06 m 0,8 m 990,7 m 3 0, Pa 78 K 0, Pa 0,65 0 K 067,88 K,9 Nu 0,03 Re 0,8 Pr 0,37 0, ,8,9 0,37 30,5 α Nu λ d 30,5 0,65 307, 0,06 m A h d π l 0,06 m π 5 m,93 m T fal ami 85,38 C Φ + T m+t h α A h m K 067, ,5 K+93,5 K 307, m K,93 m 5,38 K + 33,5 K 358,53 K,

12 . Egy l 0 m hozú, 57,9 mm méretű cőben 05 C-o gőz áramlik. A környezet hőméréklete 9 C. Mekkorára válazuk a alayapot zigetelé vatagágát, ha a hővezteéget tizedrézére akarjuk cökkenteni? A gőzoldali hőátadái tényező α g 95, a levegőoldali α m K l 8 alayapoté λ z 0,076 m K. m K. Az acélcő hővezetéi tényezője λ c 6,5 m K, a φ k ΔT ko z φ 0, φ k 0, k k α + δ c + g λ c α l 95 k 0, k 0, 7,6 k α + δ c + δ z + g λ c λ z α l k α g + δ c λ c + δ z λ z + α l δ z λ z k α g δ c λ c α l m K δ z ( k α g δ c λ c α l ) λ z 0,009 m + + 6,5 8 m K,76 m K 0,009 m δ z (,76 m 95 K m 6,5 K 8 m K m K 7,6 ) 0,076 m K 0,0388 m

13 . Mekkora a hőátadái tényező egy l 3 m hozú, d 50 mm belő átmérőjű vízzinte cőben történő áramlá eetében, ha a közeg hőméréklete 50 C, a cőfal hőméréklete pedig 90 C? A közeg hővezetéi tényezője λ 0,6 m K, kinematikai vizkozitáa ν 5, m 7 m hőmérékletvezetéi tényezője a,555 0, űrűége ρ 000 m 3. A közeg v 0,8 m ebeéggel áramlik. Nu 0,03 Re0,8 Pr 0,37., Re Pr ν a d v ν m 0,05 m 0,8 7, 0 5, m m 5,56 0 7, m 3,58 Nu 0,03 Re 0,8 Pr 0,37 0,03 (7, 0 ) 0,8 3,58 0,37 83,5 Nu α α d λ Nu λ d 83,5 0,6 368,8 0,05 m m K 3

14 m K 3. Egy d 5, mm átmérőjű, l 8 m hozú, vízzinte cőben áramló közeg űrűége ρ 000 m 3, fajhője c k m p,8, kinematikai vizkozitáa ν 0,7 0 6, hővezetéi tényezője λ 0,653. A közeg belépékor 0 C-o é 80 C-ra melegítjük fel, áramlái K ebeége v,8 m. Mekkora a közeg hőátadái együtthatója é a cőfal hőméréklete? Pr,97, Nu 0,03 Re 0,8 Pr 0,37. Re d v ν m 0,05 m,8, ,7 0 6 m Nu 0,03 Re 0,8 Pr 0,37 0,03 (, ) 0,8,97 0,37 589,5 α Nu λ d 589,5 0, ,3 0,05 m T T ki T be 353,5 K 93,5 K 60 K Φ G c p ΔT A v ρ c p ΔT d π (0,05 m) π,8 m 000 m 3 80 A h d π l 0,05 m π 8 m,9 m T fal ami 9,63 C Φ + T be+t ki α A h m K v ρ c p ΔT ,5 K+353,5 K 758,3 m K,9 m 60 K 9958 K,63 K + 33,5 K 365,78 K,

15 . Egy n 60 db d 30 mm átmérőjű cőből álló cőkötege hőcerélőn q V 36 m3 térfogatáramú ecete felöntőlé áramlik át. Számíta ki a felöntőlére vonatkozó hőátadái tényezőt, ha a vonatkoztatái hőméréklete 50 C, űrűége ρ 630 m 3, vizkozitáa η 7 0 Pa, hővezetéi tényezője λ 0,05, fajhője c k m K p 0,887, ill. a felhaználandó özefüggé K Nu 0,03 Re 0,8 Pr 0,37! h A n d π 60 (0,03 m) π v q V A ( ) m3 0,0 m 0,36 m Re d v ρ η Pr c p η λ 0,0 m 0,03 m 0,36 m 630 m ,3 Pa 887 K 7 0 Pa 0,05 5,9 Nu 0,03 Re 0,8 Pr 0,37 0,03 686,3 0,8 5,9 0,37 0,9 α Nu λ d 0,9 0,05 367,5 0,03 m m K 5

16 5. Egy hőcerélőben ellenáramban G m 000 tömegáramú ört 8 C-ról 5 C-ra hűtünk. A hűtővíz C-o é legfeljebb 53 C-ra melegedhet fel, fajhője c ph, felület A 5 m, a ör fajhője c pm 3,6 Mekkora legyen a víz tömegárama? k K h k K. A hőátadó. Mekkora lez a hőátbocátái együttható? T m T mbe T mki 355,5 K 38,5 K 37 K Φ G m c pm ΔT m 000 h 3600 h K 000 K ΔT T mbe T hki 355,5 K 36,5 K 9 K ΔT T mki T hbe 38,5 K 97,5 K K ΔT köz ΔT ΔT ln ΔT ΔT Φ k A ΔT ko z k 9 K K ln 9 K K,79 K Φ 000 A ΔT ko z 5 m,79 K 398 m K T h T hki T hbe 36,5 K 97,5 K 9 K Φ G h c ph ΔT h G h Φ c ph ΔT h 000 3,73 00 K 9 K 33 h 6

17 6. Egy cőkötege hőcerélőben a forróvíz n 50 db NA5-ö (0 mm) árgarézcőben áramlik. A forróvizet 95 C-ról 5 C-ra kell lehűteni, miközben a cöveken kívül ellenáramban áramló hűtővíz 0 C-ról 60 C-ra melegzik fel. A hőcerélő köpenycövek mérete NA00 (9 6,3 mm). A hőcerélő teljeítménye 000 k. Határozzuk meg a hőcerélő felületét tizta- é vízkővel bevont (δ K 0,3 mm) cövek eetén. Forróvíz eetén a hőfizikai jellemzők: T átl T +T ρf [ m 3] 368,5 K+38,5 K cpf k [ K ] 33,5 K, ami 70 C λf [ m K ] ηf [Pa ] 977,8,897 0,66 0,03 0 6,56 PrF Hűtővíz eetén a hőfizikai jellemzők: T átl T 3+T ρh [ m 3] 93,5 K+333,5 K cph k [ K ] 33,5 K, ami 0 C λh [ m K ] ηh [Pa ] 99,,78 0,68 65, 0 6,3 PrH További adatok: Φ 000 k A vízkő hővezetéi együtthatója: λ K,5 m K A árgaréz hővezetéi együtthatója: λ S 93 Átmérők: d k 0 mm 0,0 m m K d b 0 mm mm 6 mm 0,06 m D k 9 mm 0,9 m D b 9 mm 6,3 mm 06, mm 0,06 m 7

18 Forróvíz eetén a hőátadái tényező értéke (λ F ): d ef d b 0,06 m T F T T 368,5 K 38,5 K 50 K Φ c pf G F T F G F q VF G F ρ F A F n d b π v F q V F A F Re F d e F v F ρ F η F Mivel Re > 0, ezért Φ c pf T F,77 m3 977,8, m 3 50 (0,06 m) π, m3,005 0 m 0,86 m ,77 89,7 K 50 K,005 0 m 0,06 m 0,86 m 977,8 m 3 0, ,65 Pa Nu F 0,03 Re F 0,8 Pr F 0,37 0,03 888,65 0,8,56 0,37 85,59 Nu F d e F α F λ F α F Nu F λ F d ef Hűtővíz eetén a hőátadái tényező értéke (λ H ): 85,59 0,66 m K 3535,9 0,06 m 8 m K d eh AK D b π KN n d k π (0,06 m) π D b π + n d k π 50 (0,0 m) π 0,06 m π ,0 m π,87 0 m T H T T 3 333,5 K 93,5 K 0 K Φ c ph G H T H G H q VH G H ρ H A H D b π Φ c ph T H 5,98 m3 99, 6, m 3 n d k π (0,06 m) π ,98 78, K 0 K 50 (0,0 m) π,78 0 m

19 v H q V H A H Re H d e H v H ρ H η H 6, m3,78 0 m 0,3 m Mivel 30 < Re 0, ezért,87 0 m 0,3 m 99, m 3 65, ,37 Pa Nu H 0,008 Re H 0,9 Pr H 0,3 0, ,37 0,9,3 0,3 58, Nu H d e H α H λ H α H Nu H λ H d eh Közepe logaritmiku hőmérékletkülönbég ( t köz ): 58, 0,68 m K,87 0 m 95,5 m K T T melegbe T hidegki T T 368,5 C 333,5 K 35 K T T hidegbe T melegki T T 3 38,5 K 93,5 K 5 K T köz T T 35 K 5 K ln T 9,7 K 35 K T ln 5 K Tizta cövek eetén a hőcerélő felülete: δ S d b mm 0 3 m k α + δ S + H λ S α F m + 95,5 m 93 K m K 3535,9 Φ k A T köz A Vízkőlerakódá eetén a hőcerélő felülete: m K,38 m K Φ k T köz,38 7,8 m m K 9,7 K k α + δ S + δ K + H λ S λk α F m + 0,3 0 3 m + 95,5 m 93 K m K,5 m K 3535,9 m K 067,53 m K Φ Φ k A T köz A k T köz 067,53 3,5 m m K 9,7 K 9

20 7. Számíta ki egy d 0,9 m átmérőjű, l, m maga, függőlege henger alakú főzőedény 9 C-o fala mellett fellépő hővezteéget! A levegő hőméréklete 7 C, vizkozitáa η,9 0 5 k Pa, fajhője c p,0, hővezetéi tényezője λ 0,05, köbö hőtágulái együtthatója β 0,003 K m K, űrűége ρ, K m 3. Nu 0,38 (Pr Gr) 3. ΔT α T f T l 3,5 K 90,5 K 3 K Gr l3 ρ g (, m) 3 (, m η β ΔT α 3) 9,8 m (,9 0 5 Pa ) 0,003 K Pr c p η λ 00 K,9 0 5 Pa 0,05 0,77 Nu 0,38 (Pr Gr) 3 0,38 (0,77 6, ) 3 30, α Nu λ l 30, 0,05,8, m A d π l 0,9 m π, m 3,39 m Φ α A ΔT α,8 m K m K 3,39 m 3 K 50,7 3 K 6,

21 8. Határozza meg egy d 30 mm átmérőjű, 8 C kezdeti hőmérékletű, m 0, tömegű, gömbölyű mozzarella ajt felzíni hőmérékletét, amit t 0 min alatt 0 C-o térben tároltak! A ajt hővezetéi tényezője λ 0,, fajhője c m K p 00, űrűége ρ K 93 m3, a hőátadái tényező α 6,7. m K a λ c p ρ 0, 00 K l 0 d d Fo (l 0 d Bi α l 0d λ 30 mm 93 m 3 9, mm 0,05 m m a t 9, ) (0,05 m) 0,5 6,7 m 0,05 m K 0, 0,505 Bi 0,5, mert az Y-Fo diagramon ninc a valódi értékhez tartozó görbeereg n, mivel a felzíni hőmérékletet kívánjuk meghatározni m Y 0, (a tömör gömbre vonatkozó Y-Fo diagramról) Y T cél T k T 0 T k T cél Y (T 0 T k ) + T k 0, (9,5 K 73,5 K) + 73,5 K 8,07 K, ami 7,9 C

22 9. 5 C-o, d 8 mm átmérőjű kelbimbót kell előfőznünk 96 C-o vízben. Mennyi idő múlva 7 m éri el a maghőméréklet a 90 C-ot? A hőmérékletvezetéi tényező a, 0, a hővezetéi tényező λ 0,639 m K, a hőátadái tényező pedig α 35,3 m K. Y T cél T k T 0 T k l 0 d d Bi α l 0d λ 8 mm 363,5 K 369,5 K 88,5 K 369,5 K 0,07 9 mm 0,009 m 35,3 0,639 m 0,009 m K 0,97 Bi 0,5,mert az Y-Fo diagramon ninc a valódi értékhez tartozó görbeereg n 0, mivel a maghőmérékletet imerjük Fo,0 (a tömör gömbre vonatkozó Y-Fo diagramról) Fo a t (l 0 d ) t Fo (l 0d ) a,0 (0,009 m) 7 9,5 min, 0 7 m

23 0. 5 C-o húpogácát kell előhűteni levegővel. Milyen hőmérékletű levegőt áramoltaunk a teremben, ha a terméket t 0 min alatt C-ra kell lehűteni? A húpogáca mm-e, de a comagolá miatt cak az egyik mm-e oldala felől hűl. Az anyag hővezetéi tényezője λ 0,77 űrűége ρ 9 m3, hőátadái tényezője α 70 m K. m K, fajhője c p 38 K, l 0 c Fo c 0 mm 0,0 m a t λ ) c p ρ t (l 0,77 0 c ) 38 K (l 0 d Bi α l 0c λ 70 0,77 m 0,0 m K 0,50 9 m (0,0 m),09 Bi 0,5,mert az Y-Fo diagramon ninc a valódi értékhez tartozó görbeereg n 0, mivel a maghőmérékletet imerjük Y 0,9 (a végtelen íklapra vonatkozó Y-Fo diagramról) Y T cél T k T 0 T k Y T 0 Y T k T cél T k T k Y T k T cél Y T 0 T k ( Y) T cél Y T 0 T k T cél Y T 0 ( Y) 75,5 K 0,9 98,5 K 0,9 69,6 K, ami 3,5 C 3

24 . d 6 mm átmérőjű, h 0 mm hozúágú árgarépát kell blaníroznunk 90 C-o maghőméréklet elérééig. A főzővíz hőméréklete 96 C, a árgarépa kezdeti hőméréklete 5 C, hővezetéi tényezője λ 0,639 hőátadái tényező α 50,69 m K m K, hőmérékletvezetéi tényező a, 0 7 m. Mennyi legyen a blanírozá ideje?, l 0 d d l 0 h h l 0 h 6 mm 0 mm 3 mm 0,03 m 60 mm 0,06 m végtelen nagynak tekinthető é ezért ebben az irányban a hővezeté elhanyagolható lez, mivel l 0 h lényegeen nagyobb (3 5-zörönél i), mint l 0d Bi α l 0d λ 50,69 0,639 m 0,03 m K,03 Bi,mert az Y-Fo diagramon ninc a valódi értékhez tartozó görbeereg n 0, mivel a maghőmérékletet imerjük Y T cél T k T 0 T k 363,5 K 369,5 K 88,5 K 369,5 K 0,07 Fo,75 (a végtelen hengerre vonatkozó Y-Fo diagramról) Fo a t (l 0 d ) t Fo (l 0d ) a,75 (0,03 m),5 35, min, 0 7 m

25 . d 8,5 cm átmérőjű almát tárolunk 8 C-o pincében. Az alma betárolái hőméréklete 8 C, hővezetéi tényezője λ 0,63, fajhője c m K p 359,8, hőátadái tényezője α K m,66, hőmérékletvezetéi tényezője a,68 m 0 7, űrűége ρ 06 K m 3. Mennyi idő múlva éri el az alma felülete é mennyi idő múlva a maghőméréklete a 0 C-ot? l 0 d d Y T cél T k T 0 T k Bi α l 0d λ 8,5 cm,5 cm 0,05 m 83,5 K 8,5 K 9,5 K 8,5 K 0,,66 0,63 m 0,05 m K,8 Bi,5, mert az Y-Fo diagramon ninc a valódi értékhez tartozó görbeereg Felületi hőméréklet eetében: n Fo 0,38 (a tömör gömbre vonatkozó Y-Fo diagramról) Fo a t (l 0 d ) t Fo (l 0d ) a Maghőméréklet eetében: n 0 0,38 (0,05 m) , min, m Fo 0,57 (a tömör gömbre vonatkozó Y-Fo diagramról) Fo a t (l 0 d ) t Fo (l 0d ) a 0,57 (0,05 m) 68 0, min, m 5

26 3. Határozza meg egy mm méretű, 8 C hőmérékletű, m 0, tömegű vajtömb termiku középpontjában mért hőmérékletét, miután t 0 min-t töltött 0 C -o közegben, ha a vajtömb cak az mm-e oldalai felől hűl! A vaj hővezetéi tényezője λ 0, 6,7 m K. m K, a fajhője c p 00 K, a űrűége ρ 93 3, a hőátadái tényezője α m l 0 c c 30 mm a λ c p ρ 0, 00 K Fo (l 0 d Bi α l 0a λ 5 mm 0,05 m 93 m 3 9, m a t 9, ) (0,05 m) 0,5 6,7 m 0,05 m K 0, 0,505 Bi 0,5,mert az Y-Fo diagramon ninc a valódi értékhez tartozó görbeereg n 0, mivel a maghőmérékletet kereük m Y 0,8 (a végtelen íklapra vonatkozó Y-Fo diagramról) Y T cél T k T 0 T k T cél Y (T 0 T k ) + T k 0,8 (9,5 K 73,5 K) + 73,5 K 88,7 K, ami 5, C 6

27 . Számítuk ki egy 77 C-o kemencében ülő kenyér által felvett ugárzáo hőmennyiéget! A kenyér felületének feketeégi foka ε 0,85, felülete A 0,065 m, felzíni hőméréklete 00 C. A Stefan-Boltzmann állandó: σ 5, m K. T (77 C + 73,5 C) K 50,5 K C T (00 C + 73,5 C) K 373,5 K C Φ A ε σ (T T ) 0,065 m 0,85 5, m K ((50,5 K) (373,5 K) ) 67,37 7

28 5. Egy mut hűtéére haznált cő a cőben típuú hőcerélő külő cöve 38,6 mm méretű, belő cöve 5,3 mm méretű. A vízoldali hőátadái együttható α v 38, a m K mutoldali α m 90. Hány nap múlva (n) kell tiztítani, ha naponta δ m K vk 6 0 mm vatag vízkőréteg é δ z 0 3 mm vatag mutoldali zennyeződé rakódik le? A vízkő hővezetéi együtthatója λ vk, a zennyeződéé λ m K z 0,, a cőfalé m K λ c 3. Tiztítá akkor zükége, ha a hőcerélő teljeítménye 0%-kal cökken. m K Tizta hőcerélő eetén: k α + δ c + v λ c α m 38 m K Ha 0%-kal cökken a teljeítménye: k 0,8 k 0,8 399 m K 9, k α + δ c + v λ c α + n ( δ vk + δ z) m λ vk λ z k k + n ( δ vk λ vk + δ z λ z ) n k k δ vk + δ z λ vk λ z k k 9, m 399 K δ vk + δ z m λ vk λ z m 0, 0,003 m m K n,79 0 m K 7,38 nap 7 nap, m K m K m K,79 0 m K, m K 399 m K 8

29 6. Egy nyugvó vízben fekvő henger alakú tet é a víz közötti hőátadái együtthatót kell meghatározni. A henger átmérője d 0 mm, hoza l 50 mm, hőméréklete 60 C. A víz hőméréklete 0 C. Pr Gr 5 0 Nu,8 (Pr Gr) < Pr Gr < 0 7 Nu 0,5 (Pr Gr) Hőméréklet [ C] Fajhő k [ K ] Pr Gr 0 7 Nu 0,38 (Pr Gr) 3 Sűrűég [ m 3] Hővezetéi tényező [ ] Vizkozitá [Pa ] Köbö hőtágulái együttható [ K ] T von T t+t v 0,88 998, 0,598, , ,78 99, 0,68 0, , ,83 983, 0,65 0, , ,96 97,8 0,669 0, , ,5 K+93,5 K 33,5 K, ami 0 C ΔT T t T v 333,5 K 93,5 K 0 K Gr d3 ρ g (0,0 m) 3 (99, m η β ΔT 3) 9,8 m (0, Pa ) 0, K, 0 7 Pr c p η λ 78, K 0, Pa,3 0,68 Pr Gr,3, 0 7 9,7 0 7 Mivel Pr Gr 0 7 Nu 0,38 (Pr Gr) 3 0,38 (,3, 0 7 ) 3 63,5 α Nu λ d 63,5 0,68 996,7 0,0 m m K 0 K 9

30 7. Egyfokozatú bepárlóban 0,06 tömegtört zárazanyag-tartalmú anyagot (c mlé 0,06) 0,9 tömegtörtre űrítünk be (c műr 0,9). A bepárlót gőzzel fűtjük, a fűtőtérben a nyomá,6 bar. A páratérben a nyomá 0,7 bar. A bepárló fűtőfelülete A 3 m, a hőátbocátái együttható k 00. Az anyag a bepárlóba forrpontján lép be (T m K lé T fp ). Mennyi anyagot tudunk óránként beűríteni? Mennyi lez a űrítmény mennyiége? Adatok: T gőz 38,55 K T fp 363,5 K r pára 83 k G lé?, G űr? Megoldá: Mérlegek felíráa: Anyagmérleg: G lé G űr + G pára Komponenmérleg: G lé c mlé G űr c műr Hőmérleg: Φ G lé c plé (T fp T lé ) + G pára r pára + Φ r, illetve Φ k A T köz. Φ k A T köz k A (T gőz T fp ) ,76 k m K 3 m (38,55 K 363,5 K) Hőmérleget alkalmazva: (Φ r 0, illetve T lé T fp G lé c plé (T fp T lé ) 0) Φ G lé c plé (T fp T lé ) + G pára r pára + Φ r Φ G pára r pára G pára Φ r pára 8,76 k 83 k Anyagmérleget alkalmazva: 0,36 0, h 96 h G lé G űr + G pára G lé G űr

31 Komponenmérleget alkalmazva: G lé c mlé G űr c műr (G űr + 96) c mlé G űr c műr (G űr + 96) 0,06 G űr 0,9 0,06 G űr + 77,76 0,9 G űr 77,76 0,3 G űr G űr 338,09 h G lé G űr ,09 h + 96 h 63,09 h 3

32 8. Az egyenáramú kéttete bepárló gőzoldali máodik fokozatát az elő fokozat páragőzével fűtik. A fűtőgőz nyomáa P gőzi, bar, a gőzoldali elő fokozat (továbbiakban I. tet) páratéri nyomáa P párai 0,6 bar, a gőzoldali máodik fokozat (II. tet) páratéri nyomáa P páraii 0, bar. A G léi 5 t h, 0 C-o, c m léi 0,06 tömegtörtű híglevet az I. tetbe vezetik, innen a c műri 0,085 tömegtörtű anyag zelepen kereztül jut a II. tetbe. Az abzolút zárazanyag fajhője c pz,9 k K. A víz fajhője c p víz,8 k K. Mekkora a fajlago é öze gőzfogyaztá é a kéztermék koncentrációja? A gőz fizikai állandói az egye nyomáokon: p [bar] T fp [K] r [ k ], 375,5 5 0,6 359, 9 0, 39,0 39 Megoldá: Mérlegek felíráa: I. tet: Anyagmérleg: G léi G űri + G párai Komponenmérleg: G léi c mléi G űri c műri Hőmérleg: Φ I G léi c pléi (T fpi T léi ) + G párai r párai + Φ r, ill. Φ I G gőzi r gőzi. II. tet: Anyagmérleg: G űri G űrii + G páraii Komponenmérleg: G űri c műri G űrii c műrii Hőmérleg: Φ II G űri c pűri (T fpii T fpi ) + G páraii r páraii + Φ r, ill. Φ II G párai r párai. 3

33 I. tet komponenmérlegéből: G űri G lé I c mléi 5 t h 0,06 7,65 t c műri 0,085 h I. tet anyagmérlegéből: G párai G léi G űri 5 t h 7,65 t h 7,35 t h c pléi c mléi c pz + ( c mléi ) c pvíz 0,06,9, k K k k + ( 0,06),8 K K I. tet hőmérlegéből (a 0,6 bar nyomához tartozó T fp é r értékek felhaználáával): Φ I G léi c pléi (T fpi T léi ) + G párai r párai + Φ r 5 t h, k K (359, K 83,5 K) + 7,35 t k ,8 k h Az öze gőzfogyaztá: G gőzi Φ I 66,8 k r gőzi 5 k 0,95 t h II. tet hőmérlegéből: Φ II G párai r párai 7,35 t h k ,9 k c pűri c műri c pz + ( c műri ) c pvíz 0,085,9,07 k K k k + ( 0,085),8 K II. tet hőmérlegéből (a 0, bar nyomához tartozó T fp é r értékek felhaználáával): G páraii Φ II G űri c pűri (T fpii T fpi ) Φ r r páraii 6860,9 k 7,65 t h,07 k (39,0 K 359, K) K 39 k 7,58 t h K 33

34 II. tet anyagmérlegéből: G űrii G űri G páraii 7,65 t h 7,58 t h 0,07 t h Kéztermék koncentrációja: II. tet komponenmérlegéből: c műrii G űr I c műri G űrii 7,65 Fajlago gőzfogyaztá: t h 0,085 0,07 t h 0,9 D G gőzi G párai + G páraii 0,95 t h gőz 7,35 t h + 7,58 t 0,73 pára. h A fajlago gőzfogyaztá D 0,73 gőz pára, vagyi víz elpárologtatáához 0,73 gőz zükége. Az öze gőzfogyaztá óránként 0,95 t. A kéztermék 0,9 tömegtörtű koncentrációval rendelkezik. 3

35 9. Az ellenáramú kéttete bepárló gőzoldali máodik fokozatát az elő fokozat páragőzével fűtik. A fűtőgőz nyomáa P gőzi, bar, a gőzoldali elő fokozat (továbbiakban I. tet) páratéri nyomáa P párai 0,6 bar, a gőzoldali máodik fokozat (II. tet) páratéri nyomáa P páraii 0, bar. A G léii 5 t h, 0 C-o, c m léii 0,06 tömegtörtű híglevet az II. tetbe vezetik, innen a c műrii 0,085 tömegtörtű anyag zelepen kereztül jut az I. tetbe. Az abzolút zárazanyag fajhője c pz,9 k K. A víz fajhője c p víz,8 k K. Mekkora a fajlago é öze gőzfogyaztá é a kéztermék koncentrációja? A gőz fizikai állandói az egye nyomáokon: p [bar] T fp [ C] r [ k ], 375,5 5 0,6 359, 9 0, 39,0 39 Megoldá: Mérlegek felíráa: I. tet: Anyagmérleg: G űrii G űri + G párai Komponenmérleg: G űrii c műrii G űri c műri Hőmérleg: Φ I G űrii c pűrii (T fpi T fpii ) + G párai r párai + Φ r, II. tet: ill. Φ I G gőzi r gőzi. Anyagmérleg: G léii G űrii + G páraii Komponenmérleg: G léii c mléii G űrii c műrii Hőmérleg: Φ II G léii c pléii (T fpii T léii ) + G páraii r páraii + Φ r, ill. Φ II G párai r párai. 35

36 II. tet komponenmérlegéből: G űrii G lé II c mléii 5 t h 0,06 7,65 t c műrii 0,085 h II. tet anyagmérlegéből: G páraii G léii G űrii 5 t h 7,65 t h 7,35 t h c pléii c mléii c pz + ( c mléii ) c pvíz 0,06,9, k K k k + ( 0,06),8 K K II. tet hőmérlegéből (a 0, bar nyomához tartozó T fp é r értékek felhaználáával): Φ II G léii c pléii (T fpii T léii ) + G páraii r páraii + Φ r 5 t h, k k K K (39,0 K 83,5 K) + 7,35 t h k ,38 k G párai kizámítáánál a 0,6 bar nyomához tartozó r értéket zükége felhaználni: G párai Φ II 3798,38 k r párai 9 k 0,37 t h I. tet anyagmérlegéből: G űri G űrii G párai 7,65 t h 0,37 t h 7,8 t h Kéztermék koncentrációja: I. tet komponenmérlegéből: c műri G űr II c műrii G űri 7,65 t h 0,085 7,8 t h 0,06 c pűrii c műrii c pz + ( c műrii ) c pvíz 0,085,9,07 k K k k + ( 0,085),8 K K 36

37 I. tet hőmérlegéből (a 0,6 bar nyomához tartozó T fp é r értékek felhaználáával): Φ I G űrii c pűrii (T fpi T fpii ) + G párai r párai + Φ r 7,65 t h,07 k K (359, K 39,0 K) + 0,37 t k ,6 k h Öze gőzfogyaztá: G gőzi Φ I 5,6 k r gőzi 5 k 0,89 t h Fajlago gőzfogyaztá: D G gőzi G párai + G páraii 0,89 t h gőz 0,37 t h + 7,35 t 0,6 pára. h A fajlago gőzfogyaztá D 0,6 gőz pára, vagyi víz elpárologtatáához 0,6 gőz zükége. Az öze gőzfogyaztá óránként 0,89 t. A kéztermék 0,06 tömegtörtű koncentrációval rendelkezik. 37

38 30. NA0-e (,5,6 mm) l,38 m hozú, vízzinte acélcövekből (λ acél 9,5 ) álló m K kondenzátorban 7,7 C-o etil-alkohol gőzt kondenzáltatnak G víz 0 t C-o vízzel, h amely 38 C-o hőméréklettel távozik. Az alkohol kinematikai vizkozitáa ν alk 5, 7 m 0, hővezetéi tényezője λ alk 0,7, űrűége ρ m K alk 735 m 3, fajhője c p alk k,98, párolgáhője r K alk 879 k. Hány darab cőre van zükég, mennyi lez a keletkező alkohol kondenzátum, ill. mekkora lez az alkohololdali é a vízoldali cőfalhőméréklet? Cő adatai: Külő átmérő: d k,5 mm 0,05 m Falvatagág: δ cő,6 mm 0,006 m Belő átmérő: d b d k δ cő,5 mm,6 mm 39,3 mm 0,0393 m Cőhoz: l,38 m Az acél hővezetéi tényezője: λ acél 9,5 Kezdeti darabzám: n 0 00 Kezdeti cő felülete: A 0 n 0 d k π l 00 0,05 m π,38 m 9,95 m m K Kezdeti áramlái kereztmetzet: A K0 n 0 d b π 00 (0,0393 m) π 0,3 m Hőméréklet értékek: Víz belépő hőméréklete: T vízbe ( C + 73,5 C) K 95,5 K C Víz kilépő hőméréklete: T vízki (38 C + 73,5 C) K 3,5 K C Víz hőmérékletkülönbége: T víz T vízki T vízbe 3,5 K 95,5 K 6 K Vonatkoztatái hőméréklet: T hidegvon T vízvon T víz be +T vízki ami 30 C. Alkohol hőméréklete: T alk (7,7 C + 73,5 C) K 35,85 K C 95,5 K+3,5 K 303,5 K, Kezdeti falhőméréklet: T fal T hidegvon +T alk 303,5 K+35,85 K 3,5 K 38

39 Közepe logaritmiku hőméréklet kizámítáa: T T alk T vízbe 35,85 K 95,5 K 50,7 K T T alk T vízki 35,85 K 3,5 K 3,7 K T köz T T 50,7 K 3,7 K ln T,956 K 50,7 K T ln 3,7 K Alkohol adatai: 7 m Kinematikai vizkozitá: ν alk 5, 0 Hővezetéi tényező: λ alk 0,7 Sűrűég: ρ alk 735 m 3 Fajhő: c palk,98 k K 980 m K K Párolgáhő: r alk 879 k Víz adatai (6. feladathoz tartozó táblázatból interpolálandó a vonatkoztatái hőmérékletre, vagyi 30 C-ra): Fajhő: c pvíz c p 0 C +c p0 C Sűrűég: ρ víz ρ 0 C+ρ 0 C Hővezetéi tényező: λ víz λ 0 C+λ 0 C Dinamikai vizkozitá: η víz η 0 C+η 0 C,88 k K +,78 k K,80 998, m3+ 99, m 3 995, m 3 Köbö hőtágulái együttható: β víz β 0 C+β 0 C Tömegáram: G víz 0 t h 5,5556 Térfogatáram: q Vvíz G víz 5,5556 ρ víz 995, m 3 0,598 m K +0,68 m K k K 80, 0,63 m K, Pa +0, Pa 0,0056 m3 0, K +0, K K 0, Pa 0, K 39

40 Számolá: Φ G víz c pvíz T víz 5, , G alk I. iteráció: Φ 3756, 0,7 r alk ,58 t h α alk kizámítáa: Nu alk 0,7 (Ga Pr K 3 ) 0,5 Ga d k 3 m g (0,05 m)3 9,8 ν 3,3 alk (5, 0 7 m 09 ) Pr ν 7 m alk c palk ρ 5, 0 alk 980 K λ alk 0,7 m K T alk fal T alk T fal 35,85 K 3,5 K,35 K K 3 r alk c palk T alk fal K 3756, K 735 m ,858 K,35 K 6,3 Nu alk 0,7 (Ga Pr K 3 ) 0,5 0,7 (3, ,3 3,858) 0,5 530,697 α alk Nu alk λ alk d k α víz kizámítáa: 530,697 0,7 0,05 m v q V víz 0,0056 m 3 A K0 0,3 m 0,06 m m K 073, m K Re d k v ρ víz 0,05 m 0,06 m 995, m 3 η víz 0, ,376 Pa Mivel 30 < Re 0000 Nu víz 0,008 Re 0,9 Pr 0,3 0

41 Pr c p víz η 80, víz λ víz K 0, Pa 5,639 0,63 Nu víz 0,008 Re 0,9 Pr 0,3 0,008 6,376 0,9 5,639 0,3 8,9957 α víz Nu víz λ víz d k m K 0,05 m 8,9957 0,63 6,675 m K Hőátbocátái tényező, falhőméréklet értékek é cő darabzámának meghatározáa: k + δ cő + α alk λ acél α víz 9,569 m K T alk fali T alk k T köz α alk 073, m K T fal vízi T hidegvon + k T 9,569 köz 303,5 K + α víz Φ k A I T köz A I A 0 n 0 A I n I Φ k T köz 0,006 m + + 9,5 6,675 m K 9,569 35,85 K m,956 K K 3,785 K 073, m K m,956 K K 6, , 38,365 m 9,569 m K,956 K m K n I A I 38,365 m n A ,8 99 db 0 9,95 m A KI n I d b π II. iteráció: α alk kizámítáa: 99 (0,0393 m) π 0, m Nu alk 0,7 (Ga Pr K 3 ) 0,5 Ga d k 3 m g (0,05 m)3 9,8 ν 3,3 alk (5, 0 7 m 09 ) 30,65 K

42 Pr ν 7 m alk c palk ρ 5, 0 alk 980 K λ alk 0,7 m K 735 m 3 T alk fal T alk T alk fali 35,85 K 3,785 K,675 K K 3 r alk c palk T alk fal , K,675 K 6,3 Nu alk 0,7 (Ga Pr K 3 ) 0,5 0,7 (3, ,3 63,) 0,5 775,337 α alk Nu alk λ alk d k α víz kizámítáa: 775,337 0,7 0,05 m v q V víz 0,0056 m 3 A KI 0, m 0,03 m m K 303,607 m K Re d k v ρ víz 0,05 m 0,03 m 995, m 3 η víz 0, ,38 Pa Mivel Re 30 Nu víz 0,7 Re 0, Pr 0, (Gr Pr) 0, Pr c p víz η 80, víz λ víz K 0, Pa 5,639 0,63 T fal víz T fal vízi T hidegvon 30,65 K 303,5 K 37,05 K Gr d k 3 ρ víz g η víz β víz T fal víz (0,05 m) 3 (995, m 3) 9,8 m (0, Pa ) 0, ,05 K, K Nu víz 0,7 Re 0, Pr 0, (Gr Pr) 0, 0,7 38,38 0, 5,639 0, (, ,639) 0, 6,736 α víz Nu víz λ víz d k m K 0,05 m 6,736 0,63 368,5 m K

43 Hőátbocátái tényező, falhőméréklet értékek é cő darabzámának meghatározáa: k α + δ cő + alk λ acél α víz 3,700 m K T alk falii T alk k T köz α alk 303,607 m K T fal vízii T hidegvon + k T 3,700 köz 303,5 K + α víz Φ k A II T köz A II A 0 n 0 A II n II Φ k T köz A KII n II d b π III. iteráció: α alk kizámítáa: 0,006 m + + 9,5 368,5 3 m K 3,700 35,85 K m,956 K K 3,3585 K 303,607 m K m,956 K K 368,5 3756, 7,877 m 3,700 m K,956 K m K n II A II 7,877 m n A 0 00,9 db 0 9,95 m (0,0393 m) π 0,73 m Nu alk 0,7 (Ga Pr K 3 ) 0,5 Ga d k 3 m g (0,05 m)3 9,8 ν 3,3 alk (5, 0 7 m 09 ) Pr ν 7 m alk c palk ρ 5, 0 alk 980 K λ alk 0,7 m K 735 m 3 T alk fal T alk T alk falii 35,85 K 3,3585 K,95 K K 3 r alk c palk T alk fal ,677 K,95 K 6,3 30,389 K Nu alk 0,7 (Ga Pr K 3 ) 0,5 0,7 (3, ,3 65,677) 0,5 78,975

44 α alk Nu alk λ alk d k α víz kizámítáa: 78,975 0,7 0,05 m v q V víz 0,0056 m 3 A KII 0,73 m 0,03 m m K 306,58 m K Re d k v ρ víz 0,05 m 0,03 m 995, m 3 η víz 0, ,76 Pa Mivel Re 30 Nu víz 0,7 Re 0, Pr 0, (Gr Pr) 0, Pr c p víz η 80, víz λ víz K 0, Pa 5,639 0,63 T fal víz T fal vízii T hidegvon 30,389 K 303,5 K 36,9889 K Gr d k 3 ρ víz g η víz β víz T fal víz (0,05 m) 3 (995, m 3) 9,8 m (0, Pa ) 0, ,9889 K, K Nu víz 0,7 Re 0, Pr 0, (Gr Pr) 0, 0,7 735,76 0, 5,639 0, (, ,639) 0, 8,5876 α víz Nu víz λ víz d k m K 0,05 m 8,5876 0,63 393,807 m K Hőátbocátái tényező, falhőméréklet értékek é cő darabzámának meghatározáa: k α + δ cő + alk λ acél α víz 3,606 m K T alk faliii T alk k T köz α alk 306,58 m K 0,006 m + + 9,5 393,807 3,606 35,85 K 306,58 m,956 K K m K m K 3,75 K

45 T fal víziii T hidegvon + k T 3,606 köz 303,5 K + α víz Φ k A III T köz A III A 0 n 0 A III n III Φ k T köz n III A III A 0 A KIII n III d b π Utoló, VII. iteráció: α alk kizámítáa: m,956 K K 393, , 5,6997 m 3,606 m K,956 K n 0 m K 5,6997 m 00 33,06 3 db 9,95 m 3 (0,0393 m) π 0,65 m Nu alk 0,7 (Ga Pr K 3 ) 0,5 Ga d k 3 m g (0,05 m)3 9,8 ν 3,3 alk (5, 0 7 m 09 ) Pr ν 7 m alk c palk ρ 5, 0 alk 980 K λ alk 0,7 m K 735 m 3 T alk fal T alk T alk falvi 35,85 K 30,9967 K,8533 K K 3 r alk c palk T alk fal ,7769 K,8533 K 6,3 339,8637 K Nu alk 0,7 (Ga Pr K 3 ) 0,5 0,7 (3, ,3 60,7769) 0,5 767,958 α alk Nu alk λ alk d k 767,958 0,7 0,05 m m K 300,8035 m K 5

46 α víz kizámítáa: v q V víz 0,0056 m 3 A KVI 0,63 m 0,036 m Re d k v ρ víz 0,05 m 0,036 m 995, m 3 η víz 0, ,95 Pa Mivel Re 30 Nu víz 0,7 Re 0, Pr 0, (Gr Pr) 0, Pr c p víz η 80, víz λ víz K 0, Pa 5,639 0,63 T fal víz T fal vízvi T hidegvon 339,767 K 303,5 K 36,5767 K Gr d k 3 ρ víz g η víz β víz T fal víz (0,05 m) 3 (995, m 3) 9,8 m (0, Pa ) 0, ,5767 K, K Nu víz 0,7 Re 0, Pr 0, (Gr Pr) 0, 0,7 85,95 0, 5,639 0, (, ,639) 0, 8,93 α víz Nu víz λ víz 8,93 0,63 m K 398,558 d k 0,05 m 6 m K Hőátbocátái tényező, falhőméréklet értékek é cő darabzámának meghatározáa: k α + δ cő + alk λ acél α víz 35,66 m K T alk falvii T alk k T köz α alk 300,8035 m K 0,006 m + + 9,5 398,558 m K 35,66 35,85 K m,956 K K 30,9955 K 300,8035 m K T fal vízvii T hidegvon + k T 35,66 köz 303,5 K + α víz m,956 K K 398,558 m K 339,755 K

47 Φ k A VII T köz A VII A 0 n 0 A VII n VII Φ k T köz n VII A VII A 0 A KVII n VII d b π 3756, 5,898 m 35,66 m K,956 K n 0 5,898 m 00 3,5 33 db 9,95 m 33 (0,0393 m) π 0,63 m Tehát 33 db cőre van zükégünk,,5 t a keletkező alkohol kondenzátum mennyiége, h ill. az alkohololdali cőfalhőméréklet 3,00 K (67,85 C), a vízoldali cőfalhőméréklet 339,73 K (66,58 C) lez. 7

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég ϕ 8 m? A berendezé két oldalán

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár

Hőátviteli műveletek példatár Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert 05. zeptember 0. . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég φ 8 m? A berendezé

Részletesebben

Anyagátviteli műveletek példatár

Anyagátviteli műveletek példatár Anyagátviteli műveletek példatár Erdélyi Péter, Mihalkó Józef, Rajkó Róbert (zerk.) 017/8/14 1. Állandóult állapotban oxigén (A) diffundál nyugvó zén-dioxidon (B) kereztül. Az öznyomá p ö 760 torr (1 atm).

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék Budapet Műzak é Gazdaágtudomány Egyetem Közlekedémérnök Kar Repülőgépek é hajók Tanzék Hő- é áramlátan II. 2008/2009 I. félév 1 Méré Hőugárzá é a vízznte cő hőátadáának vzgálata Jegyzőkönyvet kézítette:

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

Atomfizika zh megoldások

Atomfizika zh megoldások Atomfizika zh megoldáok 008.04.. 1. Hány hidrogénatomot tartalmaz 6 g víz? m M = 6 g = 18 g H O, perióduo rendzerből: (1 + 1 + 16) g N = m M N A = 6 g 18 g 6 10 3 1 = 103 vízekula van 6 g vízben. Mivel

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

1. feladat Összesen 28 pont

1. feladat Összesen 28 pont . elaat Özeen 8 pont Dorr ülepítő berenezében zuzpenziót válaztunk zét. A zilár zecék űrűége 70 kg/ 3, a leválaztanó legkiebb zeceátérő 50. A olyaék űrűége kg/ 3, inaikai vizkozitáa 0 3 Pa. A belépő zagy

Részletesebben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika Áramlátan feladatgyűjtemény Az energetikai mérnöki BSc é gépézmérnöki BSc képzéek Áramlátan című tárgyához. gyakorlat Vizkozitá, hidroztatika Özeállította: Lukác Ezter Dr. Itók Baláz Dr. Benedek Tamá BME

Részletesebben

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította:

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította: HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI dja meg az Ön képzési kódját! Név: zonosító: Helyszám: K -- BMEGEENMHT Munkaidő: 90 perc dolgozat megírásához szöveges adat tárolására nem alkalmas számológépen, a Segédleten, valamint

Részletesebben

A CSOPORT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK. Név:..

A CSOPORT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK. Név:.. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK A CSOPORT Alkalmazott műzaki őtan, Gőzök termodinamikája Név:.. Tankör:. Dátum: 004.04.7...,8

Részletesebben

B.: HŐTAN. Dr. Farkas Tivadar

B.: HŐTAN. Dr. Farkas Tivadar VEGYIPARI MŰVELETEK I. SZÁMÍTÁSI GYAKORLATOK B.: HŐTAN A Vegyipari műveleti számítások I. (Műegyetemi Kiadó, 00, 6086) egyetemi jegyzet alapján írta Dr. Farkas Tivadar Tartalomjegyzék. Feladatok....6.

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

1. feladat Összesen 21 pont

1. feladat Összesen 21 pont 1. feladat Összesen 21 pont A) Egészítse ki az alábbi, B feladatrészben látható rajzra vonatkozó mondatokat! Az ábrán egy működésű szivattyú látható. Az betűk a szivattyú nyomócsonkjait, a betűk pedig

Részletesebben

1. feladat Összesen 25 pont

1. feladat Összesen 25 pont 1. feladat Összesen 25 pont Centrifugál szivattyúval folyadékot szállítunk az 1 jelű, légköri nyomású tartályból a 2 jelű, ugyancsak légköri nyomású tartályba. A folyadék sűrűsége 1000 kg/m 3. A nehézségi

Részletesebben

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK A vastagon bekeretezett részt vizsgázó tölti ki!... név (a személyi igazolványban szereplő módon) HELYSZÁM: Hallgatói azonosító (NEPTUN): KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Lemezeshőcserélő mérés

Lemezeshőcserélő mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Lemezeshőcserélő mérés Hallgatói mérési segédlet Budapest, 2014 1. A hőcserélők típusai

Részletesebben

MŰSZAKI HŐTAN II. Hőátvitel és hőcserélők. Kovács Viktória Barbara Hőátvitel és Hőcserélők 2014 Műszaki Hőtan II. (BMEGEENAEHK) K

MŰSZAKI HŐTAN II. Hőátvitel és hőcserélők. Kovács Viktória Barbara Hőátvitel és Hőcserélők 2014 Műszaki Hőtan II. (BMEGEENAEHK) K MŰSZAKI HŐTAN II. Hőátvitel és hőcserélők Műszaki Hőtan II. (BMEGEENAEHK) K55 205. április HŐÁTVITEL - SÍKFAL A hőátvitel fizikai és hőellenálláshálózatos modellje t t, α t w, λ t w,2 α 2 t,2 Q x = t,

Részletesebben

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Vegyipari é bioérnöki űveletek (BSc) tárgy záolái gyakorlat, egédlet 00/0 I félév A BME KKF Tanzék unkaközöégének unkája alapján özeállította: Székely Edit Ellenőrizte: Általáno tudnivalók: Ez a egédlet

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

TARTÓSZERKEZETEK II.-III. TRTÓSZERKEZETEK II.-III. VSBETOSZERKEZETEK 29.3.7. VSBETO KERESZTMETSZET YOMÁSI TEHERBÍRÁSÁK SZÁMÍTÁS kereztmetzet teherbíráa megelelı ha nyomott km. eetén: Rd hol a normálerı tervezéi értéke (mértékadó

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK A vastagon bekeretezett részt vizsgázó tölti ki!... név (a személyi igazolványban szereplő módon) HELYSZÁM: Hallgatói azonosító (NEPTUN): KÉPZÉS: N-00 N-0E NK00

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek .40 VARIFORM (VF) égcatrna idmk égcatrna rendzerek Alkalmazá: A VARIFORM idmk lyan zellõztetõ é klímarendzerek kialakítááz, illetve zerelééez aználatók, al a légcatrna-álózatz WESTERFORM vagy SPIKO cöveket

Részletesebben

1. feladat Összesen 7 pont I./A II./B III./A IV./B V./A VI./B VII./D Minden helyes megoldás 1 pont, összesen: 8 pont 2. feladat Összesen 8 pont

1. feladat Összesen 7 pont I./A II./B III./A IV./B V./A VI./B VII./D Minden helyes megoldás 1 pont, összesen: 8 pont 2. feladat Összesen 8 pont 1. feladat Öeen 7 pont I./A II./B III./A IV./B V./A VI./B VII./ Minden helye megoldá, öeen: 2. feladat Öeen A elektronok áma a A elektronok áma a énmonoxid molekulában nitrogénmolekulában A etanol forrápontja

Részletesebben

Mintapélda. Szivattyúperem furatának mérése tapintós furatmérővel. Megnevezés: Szivattyúperem Anyag: alumíniumötvözet

Mintapélda. Szivattyúperem furatának mérése tapintós furatmérővel. Megnevezés: Szivattyúperem Anyag: alumíniumötvözet Szivattyúperem fratának mérée tapintó fratmérővel A mnkadarab: A mérőezköz: Megnevezé: Szivattyúperem Fratmérő Anyag: almínimötvözet EV 0,5 1,5 m Spec.: 85 kj Lin 3 m (T = 35 m) Tapintó (DIN 897-1) Mérétartomány:

Részletesebben

HŐSUGÁRZÁS. A hősugárzás két test között úgy valósul meg, hogy a testek között elhelyezkedő teret kitöltő anyag nem vesz részt a hőátvitelben.

HŐSUGÁRZÁS. A hősugárzás két test között úgy valósul meg, hogy a testek között elhelyezkedő teret kitöltő anyag nem vesz részt a hőátvitelben. HŐUGÁRZÁ A hősugárzás két test között úgy valósul meg, hogy a testek között elhelyezkedő teret kitöltő anyag nem ve rét a hőátvitelben. A sugárzó energia a testek elületéhez érve, az anyagi tulajdonságnak

Részletesebben

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK A vastagon bekeretezett részt vizsgázó tölti ki!... név (a személyi igazolványban szereplő módon) HELYSZÁM: Hallgatói azonosító (NEPTUN): KÉPZÉS: N-00 N-0E NK00

Részletesebben

Desztilláció: gyakorló példák

Desztilláció: gyakorló példák Desztilláció: gyakorló példák 1. feladat Számítsa ki egy 40 mol% benzolt és 60 mol% toluolt tartalmazó folyadékelegy egyensúlyi gőzfázisának összetételét 60 C-on! Az adott elegyre érvényes Raoult törvénye.

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

Részletesebben

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk 3 Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk 681 Feladat Adja meg Kelvin és Fahrenheit fokban a T = + 73 = 318 K o K T C, T = 9 5 + 3 = 113Fo F T C 68 Feladat Adja meg Kelvin és Celsius fokban a ( T

Részletesebben

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám: Ventilátor (Ve) 1. Definiálja a következő dimenziótlan számokat és írja fel a képletekben szereplő mennyiségeket: φ (mennyiségi szám), Ψ (nyomásszám), σ (fordulatszám tényező), δ (átmérő tényező)! Mennyiségi

Részletesebben

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q 1. Az ábrában látható kapcsolási vázlat szerinti berendezés két üzemállapotban működhet. A maximális vízszint esetében a T jelű tolózár nyitott helyzetben van, míg a minimális vízszint esetén az automatikus

Részletesebben

Matematika M1 1. zárthelyi megoldások, 2017 tavasz

Matematika M1 1. zárthelyi megoldások, 2017 tavasz Matematika M. zárthelyi megoldáok, 07 tavaz A coport Pontozá: 0 + + 6 + 50 pont. Számíta ki az alábbi adatokhoz legkiebb négyzete értelemben legjobban illezkedő legfeljebb máodfokú polinomot! x i 3 0 y

Részletesebben

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében Dr. Kovác Lázló - Dr. Váradi Sándor Pneumatiku zállítá a fluid emelõ füõlee zállítóvezetékében Özefolaló A dolozatban a zerzők a fluid emelő füőlee cővezetékében mozó anya okozta nyomáeé mehatározáára

Részletesebben

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont 1. feladat Összesen 8 pont Az ábrán egy szállítóberendezést lát. A) Nevezze meg a szállítóberendezést!... B) Milyen elven működik a berendezés?... C) Nevezze meg a szállítóberendezést számokkal jelölt

Részletesebben

A vizsgaérdemjegy: elégtelen (1) elégséges (2) közepes (3) jó (4) jeles (5)

A vizsgaérdemjegy: elégtelen (1) elégséges (2) közepes (3) jó (4) jeles (5) A vastagon bekeretezett részt a vizsgázó tölti ki!................................................... Név (a személyi igazolványban szereplő módon) Hallgatói azonosító: Kijelentem, hogy a feladatok megoldásait

Részletesebben

1. feladat Összesen 17 pont

1. feladat Összesen 17 pont 1. feladat Összesen 17 pont Két tartály közötti folyadékszállítást végzünk. Az ábrán egy centrifugál szivattyú- és egy csővezetéki (terhelési) jelleggörbe látható. A jelleggörbe alapján válaszoljon az

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható: A maximálian lapo eetben a hurokerőíté Bode diagramjának elhelyezkedée Q * p így i írható: Q * p H0 H0 Ha» é H 0», akkor Q * p H 0 Vagyi a maximálian lapo eetben (ahol Q * p = ): H 0 = Az ennek megfelelő

Részletesebben

2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) PÉLDA

2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) PÉLDA 2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) z Egy folyadékban felvett, a mellékelt ábrán látható, térben rögzített, dx=dy=dz=100mm élhosszúságú, kocka alakú V térrészre az alábbiak V ismeretesek: I.) Inkompresszibilis

Részletesebben

Ellenáramú hőcserélő

Ellenáramú hőcserélő Ellenáramú hőcserélő Elméleti összefoglalás, emlékeztető A hőcserélő alapvető működésével és az egyszerűsített számolásokkal a Vegyipari műveletek. tárgy keretében ismerkedtek meg. A mérés elvégzéséhez

Részletesebben

A. mértékegységek (alap és származtatott mértékegységet, átváltások) neve: jele: neve: jele: hosszúság * l méter m. tömeg * m kilogramm kg

A. mértékegységek (alap és származtatott mértékegységet, átváltások) neve: jele: neve: jele: hosszúság * l méter m. tömeg * m kilogramm kg Vegyipari és biomérnöki műveletek (BSc) tárgy számolási gyakorlat, segédlet Általános tudnivalók: Ez a segédlet tartalmazza az órai feladatokat és témakörönként néhány gyakorlófeladatot, valamit a feladatok

Részletesebben

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET k ő el z e gk é l ai U d o z AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS Ahhoz, hogy az uzoda épületzerkezetét megóvjuk é a bent tartózkodó emberek jó komfortérzetét megteremtük az épületet fűteni, párátlanítani

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete Fizika feladatok 2014. november 28. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből Hővezetés, hőterjedés sugárzással 1.1. Feladat: (HN 19A-23) Határozzuk meg egy 20 cm hosszú, 4 cm átmérőjű hengeres vörösréz

Részletesebben

BEPÁRLÁS. A bepárlás előkészítő művelet is lehet, pl. porlasztva szárításhoz, kristályosításhoz.

BEPÁRLÁS. A bepárlás előkészítő művelet is lehet, pl. porlasztva szárításhoz, kristályosításhoz. Bepárlás fogalma: Az olyan oldatok esetében amelyekben az oldott anyag gőztenziója gyakorlatilag nulla, az oldatot forrásban tartva, párologtatással az oldószer eltávolítható, az oldat besűríthető. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. dr. Lublóy László főiskolai docens. Nyomott oszlop vasalásának tervezése

Tartalomjegyzék. dr. Lublóy László főiskolai docens. Nyomott oszlop vasalásának tervezése dr. Lulóy Lázló főikolai docen yomott ozlop vaaláának tervezée oldalzám: 7. 1. Tartalomjegyzék 1. Központoan nyomott ozlop... 1.1. Vaalá tervezée egyzerűített zámítáal... 1..Vaalá tervezée két irányan....

Részletesebben

Hőtan (BMEGEENATMH) Gyakorlat A gyakorlat célja A gyakorlat eredményes végrehajtásához szükséges előzetes ismeretek Hőközlés

Hőtan (BMEGEENATMH) Gyakorlat A gyakorlat célja A gyakorlat eredményes végrehajtásához szükséges előzetes ismeretek Hőközlés A gyakorlat célja hőátviteli folyamatok analitikus számítási módszereinek megismerése; a hőcserélők működési és méretezési alapfogalmainak megismerése; egyszerűbb hőcserélő konstrukciók alapvető méretezési

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

Trimoterm tűzgátló szenvicspanelek TERMÉKCSALÁD

Trimoterm tűzgátló szenvicspanelek TERMÉKCSALÁD Trimoterm tűzgátló zenvicpanelek TERMÉKCSALÁD TRIMOTERM TŰZGÁTLÓ HOMLOKZATI PANELEK Trimoterm FTV EN 149 A Trimoterm FTV tűzgátló panelek zámo külő homlokzati burkolathoz, belő válazfalakhoz, tűzgátló

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Felületi hőcserélők. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Felületi hőcserélők. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Felületi hőcserélők A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 2047-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

1. feladat Összesen: 12 pont

1. feladat Összesen: 12 pont 1. feladat Özeen: 1 Jellemezze az alábbi ekulákat, ionokat a táblázatban megadott zempontok zerint! Képlet: CH 4 H O + CO 2 Név: metán oxóniumion zén-dioxid -kötéek záma: 4 2 -kötéek záma: 0 0 2 Nemkötő

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK Élelizer-ipari alapieretek középzint Javítái-értékeléi útutató 071 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

Egyedi cölöp süllyedésszámítása 14. zámú mérnöki kézikönyv Friítve: 2016. áprili Egyedi cölöp üllyedézámítáa Program: Cölöp Fájl: Demo_manual_14.gpi Ennek a mérnöki kézikönyvnek tárgya egy egyedi cölöp GEO5 cölöp programmal való üllyedézámítáának

Részletesebben

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője É 063-06/1/13 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Segédlet emelt zintű kíérletekhez KÉSZÍTETTE: CSERI SÁNDOR ÁDÁM FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Tartalom: 1. Súlyméré... 3. Játékmotor teljeítményének é hatáfokának

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II.

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II. MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II. Vegyipari szakmacsoportos alapozásban résztvevő tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai

Részletesebben

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok Hőcserélők elméleti háttere T 2 In = 20 C m 2 = 120 kg/s Cp 2 = 4,2 kj/(kg C) T 2 Out = X Q hőmennyiség T 1 In = 80 C m 1 = 100kg/s T 1 Out = 40 C Cp 1 = 4,0 kj/(kg C)

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

2 pont. 1. feladatsor

2 pont. 1. feladatsor . feladator. Feladator I. réz Az alábbi kérdéekre adott válazlehetőégek közül pontoan egy jó. (Ha zükége, zámítáokkal ellenőrizze az eredményt!). Egy úrlódámenteen forduló, elhanyagolható tömegű állócigán

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3 Hatvani István fizikaverseny 016-17. 1. kategória 1..1.a) Két eltérő méretű golyó - azonos magasságból - ugyanakkora végsebességgel ér a talajra. Mert a földfelszín közelében minden szabadon eső test ugyanúgy

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK Gyakorlati feladatok gyűjteménye Összeállította: Kun-Balog Attila Budapest 2014

Részletesebben

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Kovács Viktória Barbara Laza Tamás Ván Péter. Hőközlés.

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Kovács Viktória Barbara Laza Tamás Ván Péter. Hőközlés. Adja meg az Ön képzési kódját! N Név: Azonosító: Terem Helyszám: KF - MŰSZAKI HŐTAN II. 1. ZÁRTHELYI Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Bihari Péter Both Soma Farkas Patrik

Részletesebben

Műszaki hő- és áramlástan (Házi feladat) (Főiskolai szintű levelező gépész szak 2000)

Műszaki hő- és áramlástan (Házi feladat) (Főiskolai szintű levelező gépész szak 2000) htt://gle.fw.hu Mikolci Egyete Hő- é Áralátai azéke Műzaki hő- é áraláta (Házi feladat) (Főikolai zitű leelező gééz zak ) Kézítette: Koác Baláz II. ée géézérök hallgató ., Egy zárt redzerbe a egadott állaotú

Részletesebben

A napi villamos terhelés (csoportokra osztva; )

A napi villamos terhelés (csoportokra osztva; ) Korzerű ENERGIAERMELÉS. Dr. Pátzay György Dr. Pátzay György Az erőművek általában villamo energia termeléére épített léteítmények. Az energiaforrá zerint lehetnek: Hőerőművek Vízerőművek Szélerőművek Egyéb

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör Gyakorló feladatok a Kíérletek tervezée é értékelée c. tárgyól Kíérlettervezé témakör. példa Nitrálái kíérleteken a kitermelét az alái faktorok függvényéen vizgálták:. a alétromav-adagolá idee [h]. a reagáltatá

Részletesebben

BME Energetika Tanszék

BME Energetika Tanszék BME Energetika Tanszék A vastagon bekeretezett részt vizsgázó tölti ki!... név (a személyi igazolványban szereplő módon) HELYSZÁM: Hallgatói azonosító (NEPTUN): KÉPZÉS: N-00 N-0E NK00 LK00 Tisztelt Vizsgázó!

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből . Feladatok a termodinamika tárgyköréből Hővezetés, hőterjedés sugárzással.. Feladat: (HN 9A-5) Egy épület téglafalának mérete: 4 m 0 m és, a fal 5 cm vastag. A hővezetési együtthatója λ = 0,8 W/m K. Mennyi

Részletesebben

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi) Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi) 1. Melyek a vákuumszivattyúk leggyakrabban alkalmazott jelleggörbéi? Ismertessen hármat! Az izotermikus teljesítmény a relatív vákuum függvényében: P izot = f 1 ( p ) A térfogatáram

Részletesebben

1.40 VARIFORM (VF) Csővezeték idomok

1.40 VARIFORM (VF) Csővezeték idomok .40 VARIFORM (VF) Cővezeték idmk égcatrna rendzerek Alkalmazá: A VARIFORM idmk lyan zellőztető é klímarendzerek kialakítááhz, illetve zerelééhez haználhatók, ahl a légcatrna-hálózathz WESTERFORM vagy SPIKO

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Hatékony megoldá minden zinten Hűtő/Fűtő rendzerek hidraulikai zabályozáa abqm.danfo.com KÉZIKÖNYV Tartalom 1.1 Javaolt rendzer kialakítá fűtéi rendzerekhez 4 1.2 Javaolt

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely

Részletesebben

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Készítette:... kurzus Elfogadva: Dátum:...év...hó...nap NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő nyomásveszteségének mérése U-csöves

Részletesebben

Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik.

Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik. Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik. Mérése: L huzalkeret folyadékhártya mozgatható huzal F F = L σ két oldala van a hártyának

Részletesebben

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2 1. feladat = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V U 1 R 2 R 3 R t1 R t2 U 2 R 2 a. Számítsd ki az R t1 és R t2 ellenállásokon a feszültségeket! b. Mekkora legyen az U 2

Részletesebben

Szárítás során kialakuló hővezetés számítása Excel VBA makróval

Szárítás során kialakuló hővezetés számítása Excel VBA makróval Szárítás során kalakuló hővezetés számítása Excel VBA makróval Rajkó Róbert 1 Eszes Ferenc 2 Szabó Gábor 1 1 Szeged Tudományegyetem, Szeged Élelmszerpar Főskola Kar Élelmszerpar Műveletek és Környezettechnka

Részletesebben

HÁZI FELADATOK. 3. félév. 1. konferencia A Laplace-transzformáció

HÁZI FELADATOK. 3. félév. 1. konferencia A Laplace-transzformáció Figyelem! A feladato megoldáa legyen átteinthető é rézlete, de férjen el az arra zánt helyen! Ha valamelyi feladat megoldáához útmutatát talál, aor övee azt értelemzerűen a feladatcoport többi feladatában

Részletesebben

1. feladat Összesen 20 pont

1. feladat Összesen 20 pont É 047-06/1/D 1. feladat Összesen 0 pont Csőköteges hőcserélőben óránként 1,5 m anyagot melegítenek 0 C-ról 95 C-ra bar nyomású telített vízgőz rejtett hője segítségével. Az anyag sűrűsége 985 kg/m, fajhője,0

Részletesebben

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Zárthelyi dolgozat 2014 B... GEVEE037B tárgy hallgatói számára

Zárthelyi dolgozat 2014 B... GEVEE037B tárgy hallgatói számára Zárthely dolgozat 04 B.... GEVEE037B tárgy hallgató zámára Név, Neptu kód., Néháy oro rövd léyegre törő válazokat adjo az alább kérdéekre! (5pot) a) Számítógépe mérőredzerek elépítée (rajz) (33.o.) b)

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 8. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 8. osztály Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 8. osztály 1. Igaz-hamis Döntsd el az állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Válaszodat az állítás melletti cellába írhatod! (10 pont) Két különböző

Részletesebben

Mechanikai erők a sejtek szintjén

Mechanikai erők a sejtek szintjén Orvoi Biofizika II. Szöveti rugalmaág mechanikai alapjai Hook féle rugalmaág ezültég-deformáció diagram Biomechanika Biomolekulári é zöveti rugalmaág A l Δl Mártonfalvi Zolt fezültég Biofizikai é Sugárbiológiai

Részletesebben