Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében"

Átírás

1 Dr. Kovác Lázló - Dr. Váradi Sándor Pneumatiku zállítá a fluid emelõ füõlee zállítóvezetékében Özefolaló A dolozatban a zerzők a fluid emelő füőlee cővezetékében mozó anya okozta nyomáeé mehatározáára mutatnak be ey zámítái módzert. A módzer lehetővé tezi olyan fonto araméterek mehatározáát - a zállító áz exanziójának fiyelembe vételével - mint éldául az anyarézeckék ebeée yoruláa, a ázebeé cőmenti változáa tb. Ebben a dolozatban a zerzők nem vezik fiyelembe az anya okozta kereztmetzet zűkítő hatáát. Ey kéőbb mejelenő a kereztmetzet zűkítő hatáát fiyelembe vevő dolozatban kívánnak rámutatni arra, hoy ez az elhanyaolá milyen hibát okoz az eye fizikai araméterekben. Bevezeté A dolozatban a zerzõk vizálják a nayobb füõlee távolára, nayobb tömeáramú neumatiku anyazállítá olyan fizikai aramétereit, melyeknek imerete a berendezé méretezée orán feltétlenül zükéeek. Ilyen nay távolára, nay tömeáramot zállító cõvezeték l. a fluid emelõ füõlee zállítóvezetéke. A zállítócõ átmérõje D = (8-4) mm, a zállítócõ hoza H = (1-7) m, a zállítóteljeítmény edi m = ( - 15) t/h között mozo "normál" eetben. Mindezek azt jelentik, hoy a zállítóvezeték nyomáeéét, a zállítóáz ebeéének a áz exanziója miatti meváltozáát, a rézeckék ebeéét, yoruláát tb. a berendezé méretezée orán imerni kell. A dolozatban a zerzõk bemutatnak ey zámítái eljárát, melynek eítéével a zállítá araméterei mehatározhatók. Ebben a dolozatban elhanyaolják az anyarézeckék kereztmetzet zûkítõ hatáát. A ontoabb zámítát, amely fiyelembevezi ezt a zûkítõ hatát i ey kéõbbi dolozatban imertetik a zerzõk.

2 1. A fluid emelõ füõlee zállítóvezetékében létrejövõ kétfáziú áramlá jellemzõ aramétereinek mehatározáa. Az 1. ábrában ey fluid emelõ vázlato rajza látható. A fluid emelõ közimert mûködéének mefelelõen az 1. jelû eloztó réteen átáramló leveõ a jelû tartályban fluidizálja a zállítandó anyaot. A 3 jelû fúvókán kiléõ nayebeéû zállító leveõ maával raadja az anyaot, amely íy a füõlee 4 jelû zállítóvezetékbe jut. A zállítóvezeték véén kiléõ leveõzilárdanya keverék a leválaztóba kerül, ahol metörténik az anya é a leveõ különválaztáa. A. jelû tartályba a folyamato anyautánótlá az 5 jelû conkon át történik, mí az anyaréteen átáramlott fluidizáló leveõ a 6 jelû conkon át távozik. 1. ábra Fluid emelõ vázlato elrendezéi rajza 1.1. A kétfáziú áramlá eyenleteinek felíráánál tett mekötéek a. A cõkereztmetzetben a ebeéelozlát eyenletenek tekintjük. b. A rézeckére ható ütközébõl zármazó erõt folyamatoan hatónak tételezzük fel.

3 3 c. A zállító áz állaotváltozáát izotermikunak tételezzük fel. d. Az anyarézeckék foráából zármazó hatáokat nem vezük fiyelembe. e. Az anyarézeckéket ömböknek tekintjük. f. Nem vezük fiyelembe az anyarézeckék cõkereztmetzetet zûkítõ hatáát. 1.. Az anyarézeckékre felírt eyenletek A fluid emelõ zállítóvezetékébõl kimetzett, az ellenõrzõfelülettel körülhatárolt cõvezékdarab vázlatát a. ábrában láthatjuk. v v ρ y y y y v + d, v + d, + d, ρ y y + dy y v, v,, ρ. ábra A füõlee cõzakazból kimetzett elemi cõzakaz Az eyényi hozúáú cõzakazban levõ anyatöme: mdt m q = = (1) dy v Az anya "ρ" koncentrációja az "A dy" térfoat elemben: q dy m ρ = = () A dy A v Az anyakoncentráció meváltozáa:

4 4 m dv d ρ = A v (3) Az ellenõrzõ felületben mozó rézeckékre felírt kontinuitái eyenlet az alábbi: ( ρ )( ) ρ v A = ρ d v + dv A (4) Az eyenletbõl - a máodrendûen kiciny taokat a maradék taokhoz kéet elhayva - kajuk, hoy: ρ dv= (5) v dρ A füõlee zállítóvezetékbõl kimetzett, a. ábrában bemutatott elemi ellenõrzõ felülettel körülhatárolt térfoatban levõ anyarézekre felírt imulzutétetel az alábbi: ( )( ) ρ v A + ρ dρ v+ dv A = df dff dg (6) Az özefüében: "df" az ellenõrzõ térfoatban lévõ anyarézeckékre ható, a ázáram é az anyarézecke közti ebeékülönbébõl zármazó erõ. "df f " a rézeckék falhoz ütközéébõl zármazó fékezõerõ, melyrõl feltételeztük, hoy az az anyarézeckékre folyamatoan hat. "dg " a kimetzett elemi térfoatban levõ rézeckék úlya. A 6. valamint az 5. eyenlet fiyelembevételével - a máodrendûen kiciny taokat a maradék taokhoz kéet elhayva - kajuk hoy: ρ f v A dv = df df dg (7) Az anyarézeckékre ható "df" erõ: df = N dρ ρ A C v o D dv + dv v + (8) Az özefüében az ellenõrzõ térfoatban lévõ rézeckék "N" darabzáma az "m 1 " rézecketömeel az alábbi módon zámítható:

5 5 N dm dρ A = = ρ m1 dy m1 (9) A 8. özefüében a "C D " ellenállátényezõ KASKAS [] zerint ömböknek tekintett rézeckékre az alábbi: 4 4 C D = + + 4, ; Re Re ( ) w d v v d Re = = ν η Izotermiku exanzió fiyelembevételével írható hoy: ρ (1) ρ ρo = (11) o Ezzel a áz tömeárama: m ρo = A ρ v = A v o (1) A ázebeére a 1. eyenletbõl kajuk hoy: m o = = vo o A ρo v (13) A 8. eyenlet a 9, 13 eyenleteket fiyelembevéve, valamint a máodrendûen kiciny A taokat a maradék taokhoz kéet itt i elhanyaolva, a π o o jelöléel az m AC D alábbi formát ölti: = 1 π m o df = ρ v v dy (14) A v o o o o Az "F f " fékezõerõt - PÁPAI [1] ondolatmenetét követve - az ütközéek következményének tekintve, de folyamatoan hatónak feltételezve, úy értelmezzük, hoy annak hatáára a zilárdanya rézeckék elveztik mozái eneriájuk "ξ" rézét, azaz:

6 6 ξ m1v 1 f = = k m v i D D F (15) Az özefüében "ξ" a zállított anyara jellemzõ, kíérlettel mehatározandó tényezõ. Az ellenõrzõ térfoatban lévõ anyarézeckékre ható fékezõerõ ezekután: k i dρ f = D + dv ρ Ady v df (16) Az eyenlet az elhanyaoláok után az alábbi formát ölti: k i df f = mvdy (17) D Az ellenõrzõ felülettel körülhatárolt térfoatban levõ anyarézeckék úlya m dg = dy (18) v A ρ o o A fentieket fiyelembevéve, az özevonáokat elvéezve, a π = D, m C 1 o ξ valamint a π3 = jelöléekkel az alábbi eyenletre jutunk: D dv dy o o = π v v 3v v π (19) v 1.3. A zállító ázra felírt eyenletek Az ellenõrzõ felületbe zárt térfoatban levõ ázra felírt imulzutétel az alábbi: ( ) ( ) ( ) ρ v A + ρ dρ v + dv A = A + d A df df dg fd () Az özefüében:

7 7 "F fd " a zállítóáz úrlódáa a cõfalon. Az ellenõrzõfelülettel körülhatárolt elemi cõzakazra felírt eyenlet az alábbi formát ölti: dffd = dρ ρ dy D A v dv + f (1) A máodrendûen kiciny taokat a memaradó taokhoz kéet itt i elhanyaolva a π 1 = Af D jelölét bevezetve kajuk, hoy: df = π ρ v dy () fd 1 A. eyenlet a 11., valamint a 13. eyenleteket fiyelembevéve az alábbi módon írható a π4 = π 1ρoovo jelölét haználva: fd = π 1 ρ o π4 o vo dy = df (3) ölti: A. eyenlet a fentieket fiyelembevéve, átrendezé után az alábbi formát d dy = 3 π4 + π5 vo o v v π A 3 π 6 7 v (4) A füõlee cõben áramló leveõ-zilárdanya keverék áramlátani jellemzõit a 19. valamint a 4. eyenletek írják le. A dv dy (, ; ) = f y v (, ; ) d dy = f y v (5)

8 8 differenciáleyenlet rendzernek az y = helyen levõ v = v1 illetve a = 1 kezdeti értékhez tartozó meoldáait RUNGE-KUTTA tíuú módzert haználva állítottuk elõ. A "1" kezdeti értéket az elõ léében cak beclé útján lehet felvenni. Ellenõrzéül zolál, hoy a cõvéen elõírt nyomának (éldául " o " léköri nyomának) kell lenni. Amennyiben az elõ léében az elõírt nyomáérték nem teljeül, úy orozato iterációval kell a " 1 " értékét addi változtatni, mí a cõvéi állaot az elõírt hibahatáron belül nem teljeül.. A DE. rendzer meoldáaként kaott eredmények.1. A DE. rendzert a bemutatandó mintaéldában az alábbi adatok felhaználáával oldottuk me: A zállított anya: Erõmûvi ernye A zállítócõ hoza: H = 5 m A cõátmérõ: D = 15 mm A zilárdanya tömeárama: m = 5 t/h A zállító áz tömeárama: m =,53 k/ Ey rézecke átlao tömee: m1 = 3, k Átlao zemceméret: d = m A t = C hõmérékletû leveõ abzolút vizkozitáa: η = 1, k/m. A cõvéi nyomá: = o = 1 5 Pa A leveõ ûrûée a cõ véén: ρo = 1, k/m3 Ütközéi tényezõ (kíérleti eredmény): ki =,1 Cõúrlódái tényezõ: f =,.. A DE. meoldáának eredményeit bemutató diaramokon az alábbi fizikai mennyiéeket haználtuk: a. Az y = helyen bevezetett "P ol " teljeítmény, mely meeyezik a komrezor hazno teljeítményével

9 9 Pol = o n m ρ o n 1 ( ) n 1 / n 1 1 [ W ] (6) o b. A zállítá fajlao eneriaiénye Az "e" fajlao eneriaiényt az alábbi kifejezéel adjuk me: [ ] Pol e = J/km (7) L m c. A keveréi arány A "µ" keveréi arányt az alábbi módon értelmezzük: m µ = [-] (8) m d.) A zállított zilárdanya valamint a zállító áz ebeékülönbéébõl zármazó "" zli. A zli értékét a következõ özefüéel definiáljuk: [- ] v v = (9) v.3. A meoldá eredményeként kaott diaramok A 3. ábrában a nyomá é a ebeéek változáát láthatjuk a zállítóvezeték hozának füvényében. A 4. ábra uyanezeket a jellemzõket mutatja a cõ kezdeti zakazában. Az ábrából meállaíthatjuk, hoy a "v " ázebeé, valamint a "v " anyaebeé a áz exanxiója miatt a cõ vééi fokozatoan nõ, a nyomá edi - a kezdeti zakazt lezámítva - közel lineárian cökken.

10 1 Fly ah conveyin. m =5t/h D=15mm H=5m [kpa] w v v v,v, w [m/] y [m] 3. ábra Számított nyomá- é ebeéelozláok a cõhoz füvényében A 4. ábrából kiolvahatjuk, hoy y = 5 m füõlee távolá metétele után, az anyaebeé v =15,35 m/ értékre nõ, mely értékét az y = L = 5 m utáni v = v = m/ értéknek közel 7%-a. Ez azt jelenti, hoy a yorulá nay réze a nay relatív ebeé miatt a cõ kezdeti zakazára eik. A zállítóvezeték elején, azaz az y = helyen az abzolút nyomá értéke = 1 = 156,47 kpa. Fly ah conveyin. m =5t/h D=15mm H=5m 16 v [kpa] 15 w v v,v, w [m/] y [m] 4. ábra Számított nyomá- é ebeéelozláok a cõhoz füvényében a cõ kezdeti zakazában

11 11 Az 5. illetve a 6. ábrákban a zli értékei láthatók. Meállaítható, hoy az min =,14 érték az y = 5,8 m távolában van a cõ elejétõl zámítva.,8 Fly ah conveyin. m =5t/h D=15mm H=5m,6 [-],4,, y [m] 5. ábra A zli változáa a cõhoz füvényében. A minimum helyét kör jelzi,8 Fly ah conveyin. m =5t/h D=15mm H=5m,6 [-],4,, y [m] 6. ábra A zli változáa a cõhoz füvényében a cõ kezdeti zakazában. A minimum helyét kör jelzi

12 1 A 7. ábrában az "a " yorulát valamint a "v " anyaebeéet láthatjuk az idõ füvényében. Fly ah conveyin. m =5t/h D=15mm H=5m 1 8 v 15 a [m/ ] 6 4 a 1 5 v [m/],5 1 1,5 t [] 7. ábra Az anyayorulá é -ebeé változáa az idõ füvényében a mozá kezdeti zakazában. Az inflexió helyét kör, a minimum helyét néyzö jelzi A yorulá minimuma a t =,39 idõillanatban amin = 1,59 m/. A ebeéörbének itt inflexiója van. A 8. é a 9. ábrák a zilárdanya koncentrációjának változáát mutatják a cõhoz mentén. 6 Fly ah conveyin. m =5t/h D=15mm H=5m [k/m 3 ] y [m] 8. ábra A koncentráció változáa a cõhoz füvényében

13 13 Fly ah conveyin. m =5t/h D=15mm H=5m 1 8 [k/m 3 ] 6 4,,,4,6,8 1, y [m] 9. ábra A koncentráció változáa a cõhoz füvényében a cõ kezdeti zakazában A 1. ábrában a zállítócõ = 1 - = 1 - o nyomáeée, valamint a "P ol " teljeítmény változáát láthatjuk a különbözõ cõvéi "v o " ázebeéek eetében. A zállítócõ nyomáeének minimuma van a vo = 19,5 m/ értéknél. A nyomáeé ekkor = 54,45 kpa. Fly ah conveyin. m =5t/h D=15mm H=5m 8 3 [kpa] 7 6 P ol 1 Pol [kw] v o [m/] 1. ábra A zállítócõ nyomáeée é a olitró teljeítmény a cõvéi ázebeé füvényében. A minimáli nyomáeé helyét kör jelöli

14 14 A 11. ábra a "µ" keveréi arány valamint az "e" fajlao eneria változáát mutatja a "v o " ebeé füvényében. Fly ah conveyin. m =5t/h D=15mm H=5m [-] µ e e [J/km] v o [m/] 11. ábra A keveréi arány é a fajlao eneriaiény a cõvéi ázebeé füvényében 3. A dolozatban felállított matematikai modell finomítáa A zerzõk ey következõ dolozatban - amely fiyelembe vezi az anya okozta kereztmetzet zûkítõ hatát i - kívánnak rámutatni arra, hoy a zûkítõhatá elhanyaoláa milyen hibát okoz az eye araméter értékekben. Különöen fonto az anyaebeé onto imerete a rézeckék törée, valamint a koáa zemontjából. Uyanilyen fonto eneretikai zemontból tudni azt, hoy az anya kereztmetzetzûkítõ hatáának fiyelembevétele vay elhanyaoláa milyen hibát okoz a cõvezeték nyomáeéében.

15 15 JELÖLÉSJEGYZÉK A [m ] A zállítócõ kereztmezete Ao [m ] Ey zilárdanya rézecke áramlára merõlee kereztmetzete a [m/ ] A zilárdanya rézecke yoruláa C D [-] Ellenállátényezõ d [m] A ömbnek feltételezett zilárdanya rézecke átlao átmérõje e [J/km] Fajlao eneriaiény F [N] A rézeckére ható elõrehajtó erõ Ff [N] A rézeckére ható fékezõerõ FfD [N] A cõfalon ébredõ úrlódóerõ f [-] Súrlódái tényezõ G [N] Súlyerõ [m/ ] Nehézéi yorulá k i = ξ [-] Ütközéi tényezõ L [m] A zállítócõ hoza m [k/] A zállító áz tömeárama m [k/] A zilárdanya tömeárama m1 [k] Ey zemce tömee N [-] A zilárdanya rézeckék darabzáma n [-] Politro kitevõ Pol [W] Politró teljeítmény [Pa] Nyomá = o [Pa] Nyomá az y = L helyen. Léköri nyomá 1 [Pa] Nyomá az y = helyen = - 1 A zállítócõ nyomáeée Re [-] Reynold zám v v = v [-] Szli t [] Idõ v [m/] A zállító áz ebeée v [m/] A rézecke ebeée v = vo [m/] A zállítóáz ebeée az y = L helyen w = v - v [m/] Relatív ebeé η [k/m] A leveõ abzolut vizkozitáa µ [-] Keveréi arány

16 16 υ [m /] A leveõ kinematikai vizkozitáa ξ [-] A zállított anyara jellemzõ, kiérlettel A π = o o m AC 1 mehatározandó tényezõ D [m4/k] Állandó π 1 = Af D [m] Állandó π ρ π = o o A o [/k] Állandó ξ π3 = D [1/m] Állandó π4 = π1ρov o [k/m4 ] Állandó π ρ π5 = o m o A [] Állandó π 6 o o o o = v ρ A [k/4 ] Állandó π 7 = m [km/ ] Állandó ρ [k/m3 ] A áz ûrûée ρo [k/m3 ] A áz ûrûée az y=l helyen A léköri nyomáú áz ûrûée ρ [k/m3 ] Szilárdanya koncentráció Indexek D Cõfal Gáz Szilárdanya 1 Ey rézecke i Ütközé f Súrlódá,1, Jellemzõ araméterek a cõhoz mentén Irodalom [1] Páai Lázló: Pneumatiku é fluidizáció anyazállítá. Mérnöki Továbbkézõ Intézet J 4864 [] Heinz Brauer: Grundlaen der Einhaen- und Mehrhaentrömunen. Verla Sauerländer, Aarau und Frankfurt am Main

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa.. Suárszivattyú suárszivattyúk működési elve ey nay eneriájú rimer folyadéksuár és ey kis eneriájú szekunder folyadéksuár imulzusseréje az ún. keverőtérben. rimer és szekunderköze lehet azonos vay eltérő

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

EGYENES VONALÚ MOZGÁS Mértékeyéek átváltáa Tiztelt Diákok! Ha ibát találtok az alábbi dokuentuban, akkor jelezzétek a info@eotvodoro.u eail cíen! EGYENES VONALÚ MOZGÁS 5,2 k = = 4560 = c = 4,5 óra = perc = ec 7200 ec = óra

Részletesebben

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés FŐMTERV ENVECON Konzorcium Tsz: 12.12.125 Intermodális közösséi közlekedési csomópont kialakítása Győrött (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005) Melléklet Környezeti helyzetértékelés Mebízó: Győr Meyei Joú Város

Részletesebben

MINTA Mérési segédlet Porleválasztás ciklonban - BME-ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK. PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN Ciklon áramlási ellenállásának meghatározása

MINTA Mérési segédlet Porleválasztás ciklonban - BME-ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK. PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN Ciklon áramlási ellenállásának meghatározása PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN Ciklon áramlási ellenállásának mehatározása Mérési seélet Mérés célja: Porleválasztó ciklon nyomásesésének (íy vesztesétényezőjének) vizsálata különböző áramlási sesséeknél és

Részletesebben

Feladatok gázokhoz. Elméleti kérdések

Feladatok gázokhoz. Elméleti kérdések Feladatok ázokhoz Elméleti kérdések 1. Ismertesd az ideális ázok modelljét! 2. Írd le az ideális ázok tulajdonsáait! 3. Mit nevezünk normálállapotnak? 4. Milyen tapasztalati tényeket használhatunk a hımérséklet

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

Adatok: 1.0. A számoláshoz a radioaktív bomlási törvényt használjuk: Λ = Λ e. A bomlási állandó a fizikai felezési időből számítható:

Adatok: 1.0. A számoláshoz a radioaktív bomlási törvényt használjuk: Λ = Λ e. A bomlási állandó a fizikai felezési időből számítható: 3. MBq 3 P preparátu aktivitáa ennyi idő alatt cökken 0, kbq-re? (kb. 0 nap) T 4. 8d Λ 0 MBq 000Bq Λ 0.kBq A záolához a radioaktív bolái törvényt haználjuk: e λ Λ Λ t 0 A bolái állandó a fizikai felezéi

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt Fizika X, pótzh (00/ őszi félév) Teszt A sebessé abszolút értékének időszerinti interálja meadja az elmozdulást. H Az átlayorsulás a sebesséváltozás és az eltelt idő hányadosa. I 3 A harmonikus rező mozást

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából Készült az FVM Vidékfejlesztési, Kézési és Szaktanácsadási Intézet mebízásából Kélettár Készült az Élelmiszer-iari mőeletek és folyamatok tankönyöz Összeállította: Pa ászló ektorálta: Koács Gáborné Budaest,

Részletesebben

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Komrezoro hőzivattyúk otimalizáláa éületgééz feladatokra Doktori értekezé Írta: Méhe Szabolc oklevele géézmérnök Témavezető: Dr. Garbai

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Vízűtéses rendszerű tokozott vízűtő berendezések EWWP045KAW1M EWWP055KAW1M EWWP065KAW1M ECB1MUW ECB2MUW ECB3MUW EWWP045KAW1M EWWP055KAW1M EWWP065KAW1M ECB1MUW ECB2MUW ECB3MUW Vízűtéses rendszerű tokozott

Részletesebben

A mérés célkitűzései: A sűrűség fogalmának mélyítése, különböző eljárások segítségével sűrűség mérése.

A mérés célkitűzései: A sűrűség fogalmának mélyítése, különböző eljárások segítségével sűrűség mérése. A mérés célkitűzései: A sűrűsé foalmának mélyítése, különböző eljárások seítséével sűrűsé mérése. Eszközszüksélet: Mechanika I. készletből: állvány, mérőhener fecskendő különböző anyaokból készült, eyforma

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég ϕ 8 m? A berendezé két oldalán

Részletesebben

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai Az összekapcsol áz-őz körfolyamaok ermodinamikai alapjai A manapsá használaos ázurbinák kipufoóázai nay hőpoenciállal rendelkeznek (kb. 400-600 C). Kézenfekvő ez az eneriá kiaknázni. Ez mevalósíhajuk,

Részletesebben

Idő-ütemterv hálók - II.

Idő-ütemterv hálók - II. Előadá:Folia1.doc Idő-ütemterv hálók - II. CPM - CPM létra : Továbbra i gond az átlaolá, a nyitott háló é a meg-nem-zakítható tevékenyég ( termeléközeli ütemtervek ) MPM time : ( METRA Potential' Method

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

Centrifugálás alapjai (vázlat)

Centrifugálás alapjai (vázlat) Centrifuálás alapjai (vázlat) Szepesi G. - Venczel G. - Völyes L. 004. október 17. A centrifuálás szuszpenziók és folyadékeleyek (emulziók) szétválasztására alkalmazott m½uvelet, amelyben a szétválasztás

Részletesebben

g g g g mol mol mol mol g g g g mol mol mol mol g H 0 mol CH + 2O = CO + 2H O Kémia ZH Nappali Dátum: Név: Neptun-kód Aa Csoport

g g g g mol mol mol mol g g g g mol mol mol mol g H 0 mol CH + 2O = CO + 2H O Kémia ZH Nappali Dátum: Név: Neptun-kód Aa Csoport émia 2. 1. Z ppali Dátum: év: eptun-kód Aa soport 1. Ismertesse a víz kloridion tartalmának mérési elvét, a mérés menetét röviden! 2.1. Adott az alábbi reakcióeyenlet: l + A = Al+ l = 35, 5 A = 17, 9 =

Részletesebben

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve - IV.1 - ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadájegyzet Pro Ziaja György IV.réz. TÉRFOGATALAKÍTÁS 4.1 SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁS Az alkatrézgyártában alkalmazott képlékenyalakítái eljáráokat két ő coportra zoká oztani:

Részletesebben

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE H Í R A D Á S T E C H N I K A I N T É Z E T Távközléi méréek Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE méréi útmutató 2 ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Részletesebben

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL 7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL Számos technológiai folyamat, kémiai reakció színtere gáz, vagy folyékony közeg (fluid közeg). Gondoljunk csak a fémek előállításakor

Részletesebben

1. tétel: EGYENLETES MOZGÁS

1. tétel: EGYENLETES MOZGÁS 1. éel: EGYENLETES MOZGÁS Kérdéek: a.) Mikor bezélünk eyene vonalú eyenlee ozáról? b.) Ké e közül elyiknek nayobb a ebeée? (Elí e yakorlai példá!) c.) Mi ua e a ebeé? Mi a jele, érékeyée? Hoyan záoljuk

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny forduló Megoldások 1 1. s = 36 km,

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny forduló Megoldások 1 1. s = 36 km, Szakác Jenő Meyei Fizikaereny 009 00. forduló Meoldáok. 6 k, 6 k 6 k 5 8 k k,5 a)? b) ál? c) ( ) rafikon d) ( ) rafikon a) aradik úzakaz oza k. 6 k z elő zakaz 0,4 idő ala, a áodik k 5 8 k zakaz,5 idő

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA P I L I S S Z E N T K E R E S Z T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A PILISSZENTKERESZT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006. szeptember ECORYS Mayarorszá Kft. 1052 Budapest, Városház utca 3-5. telefon/távmásolat:

Részletesebben

Laplace transzformáció

Laplace transzformáció Laplace tranzformáció 27. márciu 19. 1. Bevezeté Definíció: Legyen f :, R. Az F ) = f t) e t dt függvényt az f függvény Laplace-tranzformáltjának nevezzük, ha a fenti impropriu integrál valamilyen R zámokra

Részletesebben

Atommagok mágneses momentumának mérése

Atommagok mágneses momentumának mérése Atommaok máneses momentumának mérése Tóth Bence fizikus, 3. évfolyam 2006.02.23. csütörtök beadva: 2005.03.16. 1 1. A mérés célja a proton -faktorának mehatározása, majd a fluor és a proton -faktorai arányának

Részletesebben

Solow modell levezetések

Solow modell levezetések Solow modell levezetések Szabó-Bakos Eszter 25. 7. hét, Makroökonómia. Aranyszabály A azdasá működését az alábbi eyenletek határozzák me: = ak α t L α t C t = MP C S t = C t = ( MP C) = MP S I t = + (

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

Földgáz égéshıjének és főtıértékének meghatározása

Földgáz égéshıjének és főtıértékének meghatározása BME Eneretikai Géek é Rendzerek Tanzék Földáz ééhıjének é főtıértékének ehatározáa 1. A éré célja A éré célja a tüzelétechnikai célra felhaználható ázok közül a laboratóriuban rendelkezére álló földáz

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján JELLEGZETES ÜZEMFENNTATÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTEÜLETEK 5.33 Hidraulikatömítéek minőítée a kenőanyag rétegvatagágának mérée alapján Tárgyzavak: tömíté; tömítőrendzer; hidraulika; kenőanyag; méré. A jó tömíté

Részletesebben

Vegyjel Mg O Vegyértékelektronok száma 55. 2 56. 6 Párosítatlan elektronok száma alapállapotban 57. 0 58. 2

Vegyjel Mg O Vegyértékelektronok száma 55. 2 56. 6 Párosítatlan elektronok száma alapállapotban 57. 0 58. 2 IV. ANYAGI HALMAZOK IV. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B B D C B A B D A 1 C C C E C A B C C D 2 C E C D D E(D*) D C A A B D C A B A B D B C 4 B C A D A B A D D C 5 A D B A C *A D

Részletesebben

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS KISS Lilla, VARGA Áko IV. éve építőmérnök hallgató IV. éve építőmérnök hallgató Debreceni

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek .40 VARIFORM (VF) égcatrna idmk égcatrna rendzerek Alkalmazá: A VARIFORM idmk lyan zellõztetõ é klímarendzerek kialakítááz, illetve zerelééez aználatók, al a légcatrna-álózatz WESTERFORM vagy SPIKO cöveket

Részletesebben

HIDROMOTOROK. s azaz kb. 1,77 l/s. A folyadéknyelésből meghatározható az elérhető maximális fordulatszám: 3

HIDROMOTOROK. s azaz kb. 1,77 l/s. A folyadéknyelésből meghatározható az elérhető maximális fordulatszám: 3 íz- és széltrbiák - ok IROMOTOROK I. Ey 6,8 bar túlyomású idraliks redszerről kívák üzemelteti ey 0 cm -es axiál dattyús idrosztatiks motort. Milye maximális fordlatszám és yomaték érető el, a a kívát

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal k t a t á si Hivatal 01/01. tanévi rszáos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia I. kateória. orduló I. FELADATR Meoldások 1. A helyes válasz(ok) betűjele: B, D, E. A lenayobb elektromotoros erejű alvánelem

Részletesebben

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva - AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva A hőszivattyúk a kifordított hűtőép elvén a környezetből a hőeneriát hasznosítják épületek fűtésére a felhasználó által kifizetett eneriaárra vonatkoztatva

Részletesebben

Vegyipari géptan 1. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

Vegyipari géptan 1. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax: Veyiari étan 1. Hidrodinamikai Rendzerek Tanzék 1111, Budaet, Műeyetem rk. 3. D é. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.d.bme.u Beezető Trietilén likol yártái folyamat Folyadék é ázzállító éek Beezető

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

N=20db. b) ÜZEMMELEG ÁLLAPOT MOTORINDÍTÁS UTÁN (TÉLEN)

N=20db. b) ÜZEMMELEG ÁLLAPOT MOTORINDÍTÁS UTÁN (TÉLEN) ÍRÁSBELI VIZSGA FELADATSOR NINCS TESZT, PÉLDASOR (120 perc) Az áramlástan alapjai BMEGEÁTAKM1 Környezetmérnök BSc képzés VBK (ea.: Dr. Suda J.M.) VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR EREDMÉNYHIRDETÉS és SZÓBELI

Részletesebben

9. Tetszőleges nyomvonalú pneumatikus szállítóvezeték méretezése

9. Tetszőleges nyomvonalú pneumatikus szállítóvezeték méretezése 4 9. Tetszőlees nymnlú neumtikus szállítóezeték méretezése Jelen fejezetben bemuttjuk neumtikus szállítóezetékben előfruló szerkezeti elemekben mzó szilár ny és leeő keerékre ntkzó leyenleteket (kntinuitás,

Részletesebben

Motorteljesítmény mérés diagnosztikai eszközökkel Készült a Bolyai János Ösztöndíj támogatásával

Motorteljesítmény mérés diagnosztikai eszközökkel Készült a Bolyai János Ösztöndíj támogatásával Motorteljesítmény mérés dianosztikai eszközökkel Készült a Bolyai János Ösztöndíj támoatásával Dr. Lakatos István h.d., eyetemi docens* * Széchenyi István Eyetem, Közúti és Vasúti Járművek Tanszék (e-mail:

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS Változó igénybevétel Állandó amplitudó, periódiku változá Kifáradá 2 Alapfogalmak Középfezültég: m, fezültégamplitudó: a, maximáli fezültég:

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Díszítőpanel BYCQ140CW1 BYCQ140CW1W

Szerelési kézikönyv. Díszítőpanel BYCQ140CW1 BYCQ140CW1W Díszítőpanel BYCQ0CW BYCQ0CWW 9 8 7 6 6 6 7 7 +6 a a c e f d h 6 mm 6 8 7 9 6 BYCQ0CW Díszítőpanel BYCQ0CWW Előkészületek üzeme helyezés előtt Az üzeme helyezés helyén veye csak ki az eyséet a csomaolásól.

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ izika középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 11. május 17. IZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐORRÁS MINISZTÉRIUM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ELSŐ RÉSZ A feleletválasztós

Részletesebben

7 10. 7.o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2012. Egységnyi térfogatú anyag tömege

7 10. 7.o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2012. Egységnyi térfogatú anyag tömege Fizikaikola FELADATGYŰJTEMÉNY a 7. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-ereny I. forduló 7.o.: 5. feladat 8. o.: 6 75. feladat 9. o.: 5. feladat Szerkeztette: Járezei Taá ( 75. feladat) Dr. Mándy Tiaér é Bülözdi Lázló

Részletesebben

Matematika a fizikában

Matematika a fizikában DIMENZIÓK 53 Matematikai Közlemények III kötet, 015 doi:10031/dim01508 Matematika a fizikában Nay Zsolt Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kolléium nayzs@emknymehu ÖSSZEFOGLALÓ A cikkben

Részletesebben

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár Reinorce Concrete Structure I. / Vabetonzerkezetek I. VIII. Lecture VIII. / VIII. Előaá Reinorce Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Vabeton kereztmetzet kötött é zaba tervezée hajlítára - Dr.

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A 01/013. Tanévi FIZIKA Orszáos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és meoldásai I. kateória A dolozatok elkészítéséhez minden seédeszköz használható. Meoldandó

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

4. A szállítóvezeték hossz menti nyomás- és sebességeloszlásának számítása a nyomásesések összegzése módszerével

4. A szállítóvezeték hossz menti nyomás- és sebességeloszlásának számítása a nyomásesések összegzése módszerével 7 4. A szállítóezeté hossz menti nyomás- és sebesséeloszlásán számítás nyomásesése összezése módszeréel 4.1. Vízszintes csőezeté A sűrűármú és z átmeneti állotú neumtius szállítás trtományábn csőezeté

Részletesebben

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ Dugonic Andrá Piarita Gimnázium, Szakképző Ikola, Alapfokú Művézetoktatái Intézmény é Kollégium Az könyvtár haználati útmutatója 1. Az ikolai könyvtár feladatai: 1.1. Alapfeladatok: a gyűjtemény folyamato

Részletesebben

0. mérés A MÉRNÖK MÉR

0. mérés A MÉRNÖK MÉR 0. mérés A MÉRNÖK MÉR 1. Bevezetés A mérnöki ismeretszerzés eyik klasszikus formája a mérés, és a mérési eredményekből levonható következtetések feldolozása (a mérnök és a mérés szó közötti kapcsolat nyilvánvaló).

Részletesebben

Termodinamika: az előző részek tartalmából

Termodinamika: az előző részek tartalmából Termodinamika: az előző részek tartalmából Hőtan alafoalmai: hőmérséklet, hőmennyisé, eneria, munka, hatásfok Termodinamika, mint módszer 1. Kölcsönhatások intenzív és extenzív állaotjelzőkkel írhatók

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS. Az Államadósság Kezelő Központ Rt. által, 2003. január 1-től hivatalosnak tekintett állampapírpiaci pénzügyi számításokról

ÁLLÁSFOGLALÁS. Az Államadósság Kezelő Központ Rt. által, 2003. január 1-től hivatalosnak tekintett állampapírpiaci pénzügyi számításokról ÁLLÁSFOGLALÁS Az Államaóá Kezelő Közpon R. álal, 23. január -ől hvaalonak ekne állampapírpac pénzüy zámíáokról Haályba lépé napja: 23. január. Államaóá Kezelő Közpon R. ) Fx kamaozáú Mayar Államkövények..)

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

TANULMÁNY A BETONBURKOLATOK HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSÁRÓL TANULMÁNY BETONBURKOLATOK HAJLÍTÓ-HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSA ISMÉTELT TERHELÉS HATÁSÁRA

TANULMÁNY A BETONBURKOLATOK HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSÁRÓL TANULMÁNY BETONBURKOLATOK HAJLÍTÓ-HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSA ISMÉTELT TERHELÉS HATÁSÁRA /36 TANULMÁNY BETONBURKOLATOK HAJLÍTÓ-HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSA ISMÉTELT TERHELÉS HATÁSÁRA Budapet, 2007. auguztu 5. é zeptember 30. között kézült. Dr. Liptay Andrá műzaki zakértő 0Szakmai témák/betonzilárdág

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

Részletesebben

N.III. Vasbeton I. T1-t Gerendák I oldal

N.III. Vasbeton I. T1-t Gerendák I oldal N.III. Vabeton I. T1-t Gerendák I. 01.0. 1. oldal 1.1. Négyzögkereztmetzet ellenőrzée hajlítára: normálian vaalt gerenda Feladat Ellenőrizze az ábrán adott vabeton gerendát hajlítára! Az állandó teher

Részletesebben

Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára, (2008)

Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára, (2008) 1. yak.: Gravimetria Leveő nedvessétartalmának mehatározása. Vízminta oldott sótartalmának mehatározása Porminta nedvessétartalmának és izzítási maradékának mehatározása. A ravimetria olyan analitikai

Részletesebben

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék 1. Gépelemek minimum rajzjegyzék Rajzi beugró ábrák válaztéka (Kovác Gáborné Mezei Gizella, Rácz Péter, Szalai Péter, Törőcik Dávid elektroniku jegyzetének zámozáa alapján) Kifáradára történő méretezé

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31. Név, felvételi azonoító, Neptun-kód: VI pont(90) : Cak felvételi vizga: cak záróvizga: közö vizga: Közö alapképzée záróvizga meterképzé felvételi vizga Villamomérnöki zak BME Villamomérnöki é Informatikai

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

A csomagolóipar feladata az 1169/2011/EU rendelet tükrében"

A csomagolóipar feladata az 1169/2011/EU rendelet tükrében A csomaolóipar feladata az 1169/2011/EU rendelet tükrében" Szeedyné Fricz Ánes főosztályvezető-helyettes Élelmiszer-feldolozási Főosztály 2014. október 29. 1 Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU

Részletesebben

Szent István Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Szent István Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Szent Itván Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI Doktori (Ph.D.) értekezé téziei Rácz Péter Gödöllı 2009. A doktori ikola megnevezée: Mőzaki Tudományi

Részletesebben

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában? Közgazdaági Szemle, LX. évf., 2013. júliu auguztu (837 864. o.) Cere-Gergely Zombor Kizorítják-e az időebb munkavállalók a fiatalokat a közzférában? Eredmények a magyarorzági nyugdíjkorhatár-emelé időzakából

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DÖRZSKÖSZÖRÜLÉS JÓSÁGI MUTATÓI ÉS TECHNOLÓGIAI OPTIMÁLÁSA

DÖRZSKÖSZÖRÜLÉS JÓSÁGI MUTATÓI ÉS TECHNOLÓGIAI OPTIMÁLÁSA Mikolci Egyeem, Mulidizciplinári udományok, 1. köe (2011) 1. zám, pp. 189-196. DÖRZSKÖSZÖRÜLÉS JÓSÁGI MUTATÓI ÉS TECHNOLÓGIAI OPTIMÁLÁSA Szabó Oó egyeemi docen, PhD Mikolci Egyeem, Gépgyáráechnológiai

Részletesebben

V. ANYAGSZERKEZET (Középszint)

V. ANYAGSZERKEZET (Középszint) V. ANYAGSZERKEZET (Középszint) V. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D D A C B B A B 1 C C A C C D C A C A 2 B B A D B D A V.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Veyületek összehasonlítása A ekula

Részletesebben

SZERKEZETI CSATLAKOZÓK

SZERKEZETI CSATLAKOZÓK 2. SZERKEZET 89 ÁCSOLT SZERKEZETEK KÜLSŐ /ÉM SZERKEZETI CSTLKOZÓK modern cavarok új megközelítée úgymint catlakozók nagyfokú tatikai teljeítménnyel, kihaználva az axiáli kapacitát. ELLENÁLLÁS CSVROK RÉSZLEGES

Részletesebben

A nedves levegő és állapotváltozásai

A nedves levegő és állapotváltozásai A nedves leveő és állapotváltozásai A nedves leveő A nedves leveő ey áz-őz keverék. A leveőben lévő vízőz kondenzálódhat, ráadásul fajhője széles határok között változik. Uyancsak áz-őz keverék a belsőéésű

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

Részletes takarmányozástan yakorlat A házinyúl takarmányozása Tenyésznyulak takarmányozása Változó fiziolóiai meterhelés Változó táplálóanya szüksélet Tenyésztáp ez sem mindi tudja követni a yors változásokat

Részletesebben

Kinematika 2016. február 12.

Kinematika 2016. február 12. Kinematika 2016. február 12. Kinematika feladatokat oldunk me, szamárháromszö helyett füvényvizsálattal. A szamárháromszöel az a baj, hoy a feladat meértése helyett valami szabály formális használatára

Részletesebben

A MÁGNESES VEKTORPOTENCIÁL, MINT VALÓSÁGOSAN LÉTEZÔ VEKTORMEZÔ. A hazai mûhely A FIZIKA TANÍTÁSA

A MÁGNESES VEKTORPOTENCIÁL, MINT VALÓSÁGOSAN LÉTEZÔ VEKTORMEZÔ. A hazai mûhely A FIZIKA TANÍTÁSA Rejtõ ándo Geleji ándo Kovács István haai mûhely Véül meemlítem a silád testek plastikus defomációját és a dislokációk kontinuum-modelljét kutató Kovács István (1911) fiikust, a Eötvös Loánd Tudományeyetem

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ipari kemencék CO emissziója

Ipari kemencék CO emissziója Iari kemencék CO emissziója Bíró Attila, Palotás Árád Bence Miskolci Egyetem Tüzeléstani és Hıenergia Tanszék Iari kemencéknél a nitrogénoxid kibocsátás mellett fontos kérdés a szénmonoxid emisszió kérdése.

Részletesebben

4. HÁZI FELADAT 1 szabadsági fokú csillapított lengırendszer

4. HÁZI FELADAT 1 szabadsági fokú csillapított lengırendszer Lenésan 4.1. HF BME, Mőszaki Mechanikai sz. Lenésan 4. HÁZI FELD 1 szabadsái fokú csillapío lenırendszer 4.1. Felada z ábrán vázol lenırendszer (az m öme anyai ponnak ekinheı, a 3l hosszúsáú rúd merev,

Részletesebben

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1 Fizikai kémia gyakorlat 1 Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2 I. Felületi feszültség mérése 1. Bevezetés Felületi feszültség és viszkozitás mérése A felületi feszültség fázisok határfelületén

Részletesebben

ő ü ó ő ü ü ő ő Ő É ę ü ü ľ üľ í ľ Ę ő ő ó ó í ö ö ó ő ü í ö í ö Ĺ ü ö ľ ő üľ í ü ľ ľ ľ ő í í ľ ú í ű í ő í ő í í ó ľü í ü ú í ľ ő ú í í ü ź ő ľ ź ź ő ú ó í í ó ú ü ő ó öľí ő í ü ú ü ű í ő ę ú í ó ő ű

Részletesebben

Függvények közelítése hatványsorral (Taylor-sor) Ha az y(x) függvény Taylor-sorának csupán az elsı két tagját tartjuk meg, akkor az

Függvények közelítése hatványsorral (Taylor-sor) Ha az y(x) függvény Taylor-sorának csupán az elsı két tagját tartjuk meg, akkor az Füvénye özeítése htványsorr (Tyor-sor z heyen többször deriváhtó y( füvényt z pont örnyezetében jó özeíthetjü z dy( d y( d y( y( y( ( ( (! d! d! d véteen htványsorr. derivát értéét z heyen e számítni.

Részletesebben

(4) Adja meg a kontinuum definícióját! Olyan szilárd test, amelynek tömegeloszlása és mechanikai viselkedése folytonos függvényekkel leírható.

(4) Adja meg a kontinuum definícióját! Olyan szilárd test, amelynek tömegeloszlása és mechanikai viselkedése folytonos függvényekkel leírható. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MECHANIKA - REZGÉSTAN ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK Eméet édése és váaszo eyetem aapépzésben (BS épzésben) észtvevő ménöhaató számáa () Adja me az anya pont defníóját! defníó:

Részletesebben

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL 5. gy. VIZES OLDAOK VISZKOZIÁSÁNAK MÉRÉSE OSWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉERREL A fluid közegek jellemző anyagi tulajdonsága a viszkozitás, mely erősen befolyásolhatja a bennük lejátszódó reakciók sebességét,

Részletesebben

Gévai Milán Mélyépítő Labor Kft.

Gévai Milán Mélyépítő Labor Kft. AZ ALTALAJ ÉS AZ IPARI PADLÓSZRKZT GYÜTTDOLGOZÁSA TH COLLABORATION OF TH SUBSOIL AND TH INDUSTRIAL FLOOR STRUCTUR ÖSSZFOGLALÁS Gévai Milán Mélyépítő Labor Kft. A ci témája az altalaj é az ipari padlózerezet

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

ÉKSZÍJTÁRCSA KIALAKÍTÁSOK

ÉKSZÍJTÁRCSA KIALAKÍTÁSOK ÉKSZÍJTÁRCSA KIALAKÍTÁSOK 1 típus 2 típus 3 típus 4 típus 5 típus 6 típus 7 típus 8 típus 70 KÚPOS SZORÍTÓS ÉKSZÍJTÁRCSÁK Kód Típus Ékpályák száma SPZ / 2 P O Típus Szorító max. furat E F J K L M N ZT00502

Részletesebben

Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 1. Bevezetés 2. A mérés elve

Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 1. Bevezetés 2. A mérés elve Szinuzjel-illeztő módzer jeltorzulá méréekhez 1. Bevezeté A hangtechnika világában fonto a hangfeldolgozó hardverek, mint például erőítők, zabályozók, analóg-digitáli é digitáli-analóg átalakítók, illetve

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI

VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KR, GÖDÖLLŐ RENDSZERTECHNIK INTÉZET ÁRMLÁSTECHNIK ÉS VÍZGZDÁLKODÁS GÉPEI TNSZÉK Dr. Szlika Ferenc VÍZGZDÁLKODÁS GÉPEI. Gödöllő 00 felíz alíz...8 TRTLOMJEGYZÉK TRTLOMJEGYZÉK

Részletesebben