Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés"

Átírás

1 FŐMTERV ENVECON Konzorcium Tsz: Intermodális közösséi közlekedési csomópont kialakítása Győrött (KÖZOP ) Melléklet Környezeti helyzetértékelés Mebízó: Győr Meyei Joú Város Önkormányzata Készítette: FŐMTERV - ENVECON Konzorcium 201. auusztus

2 1. LEVEGŐKÖRNYEZET Éhajlati jellemzők Győr-Tatai-teraszvidék kistáj Győr város mérsékelten mele és száraz éhajlatú, az éves átlaos hőmérséklet kevéssel 10,0 C fölötti. A város területén az évi csapadékössze jellemzően mm közötti, a szélirányok közül domináns az északnyuati, de elé jelentős a DK-i szél aránya is. Az átlaos szélsebessé kevéssel,0 m/s alatt van. Átszellőzési adottsáok A fő klimatolóiai tényező, amely befolyásolja a város szellőzési viszonyait, a városi szél szerkezete. Ez fü eyrészt az atmoszferikus széláramlástól, amely klimatolóiai tényező, másrészt a városszerkezet sajátossáaitól, vayis a beépítettsé mértékétől, a házak maassáától, az utak szélesséétől és a vonalvezetésétől, illetve ezeknek az uralkodó szélirányokhoz viszonyított irányítottsáától. A tervezési terület közlekedési környezetének lészennyezése kedvező szélviszonyok esetén nem okoz tartós lészennyezettséet. Inverziós léállapotban a jelenlei beépítettséi jellemzők lokális lészennyezettséet okozhatnak. Háttérszennyezettsé A leveő védelmével kapcsolatos eyes szabályokról szóló 06/2010 (XII.2.) Kormány rendelet II. fejezet 10. (1) bekezdése alapján az orszá területét a lészennyezettsé alapján zónákba kell sorolni. A zónába sorolás kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akárcsak a különböző zónatípusokhoz (A-F csoport) tartozó határértékeket. Maát a zónába sorolást (A-F csoport) lészennyezettséi alomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM (módosította: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. Zóna besorolás 2. zóna: Győr-Mosonmayaróvár A vizsált térsé szennyező anyaonkénti besorolása az A-tól F-i (csökkenő sorrendben) terjedő skálán a következő: 2. zóna Győr-Mosonmayaróvár SO2 NO2 CO PM10 C6H6 O F C F B E O-I 1.1. táblázat A vizsált térsé szennyező anyaonkénti besorolása 2

3 A módosított joszabály a PM10-ből mehatározandó komponensekkel eyütt 11 szennyező anyara vonatkozóan állapítja me az alomerációk és zónák besorolását. A zónákat a lészennyezettséi határértékekről, a helyhez kötött lészennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM eyüttes rendelet 4. számú melléklete határozza me, az alábbiak szerint: B csoport: azon terület, ahol a lészennyezettsé ey vay több lészennyező anya tekintetében a lészennyezettséi határértéket és a tűréshatárt mehaladja. Ha valamely lészennyező anyara tűréshatár nincs meállapítva, de a területen e lészennyező anya tekintetében a lészennyezettsé mehaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. C csoport: azon terület, ahol a lészennyezettsé ey vay több lészennyező anya tekintetében a lészennyezettséi határérték és a tűréshatár között van. D csoport: azon terület, ahol a lészennyezettsé ey vay több lészennyező anya tekintetében a felső vizsálati küszöb és a lészennyezettséi határérték között van. E csoport: azon terület, ahol a lészennyezettsé ey vay több lészennyező anya tekintetében a felső és az alsó vizsálati küszöb között van. F csoport: azon terület, ahol a lészennyezettsé az alsó vizsálati küszöböt nem haladja me. A jelenle táryalt komponensek határértékei a következők: ZÓNÁK SO2 ( ) NO2 ( ) PM10 ( ) CO ( ) B zóna - 58 felett 44 felett - C zóna 125 felett felett D zóna E zóna F zóna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt 1.2. táblázat Komponensek határértékei A joszabályok az eyes zónacsoportokra eltérő intézkedéseket írnak elő. Az A D csoportra méréses, az E csoport mérés vay modellezés, az F csoport modellezés vay műszaki becslés az előírt mehatározási módszer. Leveőtisztasá-védelmi előírások A leveőtisztasá-védelmi előírásokat a leveő védelméről szóló 06/2010. (XII.2.) Korm. rendelet tartalmazza. A lészennyezettséi határértékeket a leveőterhelési szint határértékeiről, és a helyhez kötött lészennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet határozza me, melynek eészséüyi határértékeit a 1.. táblázatban adjuk me.

4 Lészennyező Veszélyesséi Órás 24 órás Éves anya fokozat Kén-dioxid III. Nitroén-dioxid II. Szén-monoxid II. Szálló por PM III. Ólom - - 0, I. Hiany I. Benzol I. Nitroén-oxid* II. *Tervezési irányérték a 71/2012. (VII.16) VM rendelet által módosított 4/2011. (I.14) VM rendelet alapján 1.. táblázat A lészennyezettsé eészséüyi határértékei ( ) Ózon Határérték 120 melyet december 1-i ey naptári évben, hároméves vizsálati időszak átlaában 80 napnál többször nem szabad túllepni. Célérték 120 melyet évtől, mint első évtől kezdve hároméves vizsálati időszak átlaában ey naptári évben 25 napnál többször nem szabad túllépni. Amennyiben a három évre vonatkozó átlaot nem lehet mehatározni teljes és eymást követő éves adatok alapján, akkor a célértékek betartásának ellenőrzéséhez mekövetelt minimális éves adat: ey évre vonatkozó éves adat. Hosszú távú célkitűzés 120 amely ey naptári év alatt mért napi 8 órás mozó átlakoncentráció maximuma. A hosszú távú célkitűzés elérésére vonatkozó időpont nincs mehatározva. Veszélyesséi fokozat IV táblázat Az ózon határ-, illetve célértékei Leveőmérések a tervezési terület környezetében A beruházás térséére jellemző leveőminőséi értékeket az Orszáos Lészennyezettséi Mérőhálózat részeként Győrött, a Szent István úton és a Sziethy Attila út - Ifjúsá körúton működő automata mérőállomás adatai jellemzik. A mérőállomáson a NO2, NOx, CO, O, PM10 és SO2 koncentrációjának mérése történik. 4

5 1.1. ábra Győrött található mérőállomások elhelyezkedése Forrás: OLM Mérés Fűtési félév nem fűtési félév Átla SO2 NO2 NOx CO Ózon PM10 Átla Átla Átla Átla t Átla túllé túllé túllé túllé úllép p p. p. p túllé p 8, ,9 0 49,89-49,9 0 0,4 0 5,7 20,22 6, ,8 0 8,4-44,9 0 58,0 0 22,95 1, táblázat Győrött, a Szent István úton található automata mérőállomás leveőminőséi adatai fűtési (október 1-március 1.) félévben és a év nem fűtési félévben (április 1- szeptember 0.) Győrött, a Szent István úton található automata mérőállomás adatai alapján csupán a PM10 komponens esetében fordul elő határérték túllépés. A 18 mért napból 7 esetben volt határérték túllépés a fűtési félévben, ami a mért napok 20,22 -a, A nem fűtési félévben a 18 mért napból 2 esetben történt határérték túllépés, ami a mért napok 1,09 -a. A többi komponens esetében ey alkalommal sem történt határérték túllépés. 5

6 Mérés Fűtési félév nem fűtési félév Átla SO2 NO2 NOx CO Ózon PM10 Átla Átla Átla Átla t Átla túllé túllé túllé túllé úllép p p. p. p túllép 11, , ,54-577,8 0 1,67 0 4,78 25,29 5,5 0 18, ,22-2,5 0 6,66 0 n.a táblázat Győrött, a Sziethy Attila út - Ifjúsá körúton található automata mérőállomás leveőminőséi adatai fűtési (október 1-március 1.) félévben és a év nem fűtési félévben (április 1-szeptember 0.) Győrött, a Sziethy Attila út - Ifjúsá körúton található automata mérőállomás adatai alapján csupán a PM10 komponens esetében fordul elő határérték túllépés a fűtési félévben a 170 mért napból 4 nap volt határérték túllépés, ami a mért napok 25,29 -a, A többi komponens esetében ey alkalommal sem történt határérték túllépés. Alaplészennyezettsé A tervezési terület alaplészennyezettséének mehatározásához a fent bemutatott OLM mérőállomások adatait használtuk Győrött éves átlaértékei alapján. Időpont (év) Átla ( ) Kéndioxid Nitroéndioxid Nitroénoxid Szénmonoxid Ózon PM10 Győr, Szent István út ,17 4,89 6,94 452,82 6,8 20, ,6 4,6 60,4 450,98,72 25, ,0 5,04 60,89 494,61 0,08 27, ,72 24,8 42,94 450,4 2,59 1, ,49 1,65 50,64 406,75 4,65 26,45 Győr, Sziethy Attila út - Ifjúsá körút ,5 26, 4,21 47,1 50,6 19, ,06 2,79 40,46 512,98 4,0 1, ,79 26,2 40,72 505,62 48,27 2, ,84 26,7 42,05 52,8 46,66 4, ,69 22,45 4,97 468,71 48,26 41,98 ÁTLAG 7,85 28,58 48,01 47,98 41,7 29, táblázat Alaplészennyezettsé A mérőállomás éves átlaértékei alapján Győr, Sziethy Attila út - Ifjúsá körút mérőállomáson a PM10 komponens esetében történt éves határérték túllépés évben. A 6

7 többi vizsált lészennyező anya eyik évben sem lépte túl az éves eészséüyi határértéket. Leveővédelmi vizsálat a jelenlei állapotra A kibocsátások hatására fellépő leveőterhelést a környezetvédelmi szakmában alkalmazott és a hatósáok által elfoadott matematikai modellezési módszerekkel határoztuk me. A széles körben alkalmazott és jelen esetben is használt SoundPlan 7.1 szoftver számítása a Gauss-féle terjedési modellen alapul. 2. ZAJ Előírások 1.2. ábra Leveőszennyezettsé a vasútállomás környékén A 27/2008. (XII..) sz. KvVM EüM eyüttes rendelet. sz. melléklete szerint a közlekedéstől származó zajterhelés LAM kö meítélési szintje új tervezésű, vay meváltozott terület-felhasználású területeken az épületek ZR. szerint mehatározott védendő homlokzatai előtt, nayvárosias, településközponti (veyes) és azdasái beépítés esetén, yorsforalmi utaktól, belterületi I. és II. rendű főútvonaltól, yűjtő utaktól, ill. vasúti mellékvonaltól származó zajra nappal LAM kö = 65 db éjjel LAM kö = 55 db 7

8 kertvárosias és falusias beépítés, valamint különlees területek közül temető esetén, yorsforalmi utaktól, belterületi I. és II. rendű főútvonaltól, yűjtő utaktól, ill. vasúti mellékvonaltól származó zajra nappal LAM kö = 65 db éjjel LAM kö = 55 db kertvárosias és falusias beépítés, valamint különlees területek közül temető esetén, yűjtő utaktól, mellékutaktól, ill. vasúti mellékvonaltól származó zajra nappal LAM kö = 60 db éjjel LAM kö = 50 db értéket nem lépheti túl. Üdülőterületen és különlees területek közül az eészséüyi területen 5 db-el alacsonyabb a határérték. A 27/2008. (XII..) sz. KvVM EüM eyüttes rendelet 4. (5) szerint a melévő közlekedési útvonal vay létesítmény korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra az alábbiakat írja elő: - a. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül meelőző állapotra vonatkozó számítások és mérések a határérték teljesülését iazolják; - lealább a változást meelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást meelőző állapotra vonatkozó számítások vay mérések a határérték túllépését iazolják. Vizsálati, számítási módszerek A helyszínrajzok, úttervek, beépítési jellemzők, stb. alapján a mértékadó jelenlei zajterhelést a mértékadó foralmi adatok alapján számítással, a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet előírásainak fiyelembevételével határoztuk me. A terjedést a német Soundplan 7.1 prorammal számítottuk. A proram lehetőséet ad pl. az épületrészek eymásra yakorolt árnyékoló hatásának, vay a rézsű hatásának fiyelembevételére is. A proram nemcsak 1-1 metszetet, hanem az eész szakasz suárszerű nyalábolással követi véi. A SoundPlan 7.1 proram a mayar előírások szerint számol. A proram a terjedési viszonyokat az MSZ 1506: 2002 Hanterjedés a szabadban c. szabvány szerint veszi fiyelembe. Jelenlei zajterhelés és értékelése A melévő állapot jellemzésében bemutatjuk Győr város zajhelyzetét, ahol a tervezett fejlesztések, illetőle az ahhoz kapcsolódó várható csomóponti korszerűsítések és foralomszervezési intézkedések, valamint a közösséi közlekedési hálózat hatékonyabbá tételének intézkedései foják éreztetni hatásukat. 8

9 A zajvizsálatok a város fő- és yűjtő úthálózatának környezetét, valamint a vasúti vonalak környezetének zajterhelését mutatják be a jelenlei állapotban. A zajvizsálati eredményeket zajtérképes ábrákon szemléltetjük, amelyek a zajterhelést a város belterületére vonatkozóan jelenítik me. Fentieken túlmenően az alomeráció településeinek jelenlei zajhelyzetét eyrészt a vonzáskörzet eyes településire Győr felől bevezető főbb utak menti referencia távolsá zajadatával jellemezzük, másrészt ahol vasúti vonal érinti az alomerációs települést, ott a zajterhelést a vasúti zaj referencia távolsáában mehatározható zajadatának seítséével mutatjuk be ábra Zajterhelés a vasútállomás környékén A zajtérkép zajörbéi a 1,5 m-es maassában kialakuló nappali és éjszakai közúti, illetőle vasúti zajterhelést szemléltetik. A zajszámítások előzőekben hivatkozott ábrái alapján a zajterhelési alapállapot a jellemző távolsáokban lévő védendő (jellemzően) lakófunkciójú beépítések vonalában az alábbiak szerint értékelhető: 9

10 A jelenlei közúti zajterhelés a zajtól védendő lakóterületeken - a foralmasabb utak, ill. útszakaszok mentén, ahol a zajforráshoz viszonyla közeli a beépítés, a nappali időszakban mintey 0-2,5 db, ill. 2,5-5 db túllépést okoz, mí éjjel a túllépés mértéke jellemzően 2,5-7,5 db közötti, valamint eyes helyeken meközelíti a 10 db-t, - azon vizsált főbb közúti közlekedési utak mentén, ahol a beépítési távolsáok nayobbak, határérték feletti zajterhelés nem tapasztalható, itt a zajterhelés mefelel a joszabályban előírt értékeknek. A lenayobb zajterheléssel érintett utak, ill. utcák a következőek: Győr Révfalu, Kisbácsa városrész - Külső Bácsai út - Bácsai út - Szövetsé utca - Hédervári út Belváros - Munkácsy utca - Szent István út - Jókai utca - Bajcsy-Zsilinszky - Teleki László utca - Árpád út sz. út Gyárváros - Mártírok útja Nádor város - Eszperantó utca - Hunyadi János utca - Bartók Béla út - Corvin utca - Tihanyi Árpád út Adyváros - Tihanyi Árpád út Győrszabadhey - Szent Imre út József Attila városrész - József Attila utca Ménfőcsanak - Királyszék út Győrszentiván - Váci Mihály utca 10

11 A jelenlei vasúti zajterhelés a zajtól védendő lakóterületeken - Győrben, a vasútállomás mellett, illetőle közvetlen az állomás ki- és bevezető vasúti vonalszakasza (1. sz. vasúti fővonal) mentén beépítéstől füően nappal 2,5-5 db túllépést okoz, mí éjjel a túllépés mértéke jellemzően 2,5-10 db közötti, valamint eyes helyeken 10 db feletti, - Győrszentiván területén nappal nem, éjjel 0-5 db-lel haladja me a határértékeket, - a 10. sz. vasúti vonal mentén Győrben és Ménfőcsanakon nappal és éjjel (a kisebb vasúti foralomnak, ill. a beépítési távolsáoknak köszönhetően) határérték feletti zajterhelés nem tapasztalható.. POTENCIÁLIS HATÁSOK ÉS HATÁSFOLYAMATOK A környezeti hatások feltárásának első lépése a hatótényezők vizsálata. A joszabályi előírások szerint a hatótényezőket a tervezett tevékenysé minden fázisában a létesítés (építési), a mevalósítás (üzemelési) és a felhayás (felszámolása) időszakában eyaránt fel kell tárni. Jelen esetben a mehatározó várhatóan az üzemelési fázis lesz, hiszen a létesítés lefontosabb, és a telepíthetőséet alapvetően befolyásoló hatótényezője, a területfolalás jelen esetben nem (vay csak speciális vonatkozásában) jelentkezik 1. Ennek oka, hoy ey korábban is IMCS céljára hasznosított területen valósul me a beruházás. A létesítési fázis hatótényezői közül ezért a bontáshoz, építéshez és az ezekhez kapcsolódó szállítási tevékenyséhez köthető hatásfolyamatokkal kell elsősorban folalkoznunk. A mevalósítási (üzemelési) fázis, mely a közösséi közlekedési intermodális csomópont jelen területen történő működését jelenti elsősorban a zajterhelés és a leveőszennyezés, valamint az ezekből következő közvetett hatások miatt válik mehatározóvá. A felhayással folalkozni, hasonlóan más közlekedési infrastruktúra fejlesztésekhez (pl. út és vasút fejlesztés) iazából értelmetlen és szüksételen. A felhayás valószínű okát sem lehet előre mebecsülni. Elméletben a felhayás a létesítési fázishoz ien hasonló hatótényezőket vonultat fel. Jelen esetben a létesítmények bontásáról lehet szó. Volumenében ez várhatóan az építkezés előtti bontási volumennel naysárendile meeyezik, vay az alatt marad. A yakorlatban azonban olyanról nincs tudomásunk, hoy ey nay foralmú közlekedési csomópontot visszaalakítottak szántóvá vay természeti területté. Valószínűsíthetőbb valamilyen utóhasznosítás, mely kiterjedhet a kereskedelmi vay irodai funkció kialakításán keresztül a loisztikai központi, de teljes elbontással most számolni, és hatásait elemezni feleslees lenne. A tervezett tevékenysé várható hatótényezői a közvetlenül érintett környezeti elemek, rendszerek bontásban a következő,.1. táblázatban szerepelnek. Minél pontosabban ismerjük a hatótényezőket, annál pontosabban tudjuk leírni a belőlük elinduló hatásfolyamatot. Az első 1 A speciális kérdés, hoy a tervezett tevékenysé a térsé jelenlei területhasznosítási szerkezetébe illeszthető-e? 11

12 lépésben a letöbb esetben azonban mé csak a lehetsées folyamatok létét jelezzük előre. Az, hoy a vizsált tevékenysé esetében az adott folyamat mejelenik-e, illetve ha mejelenik meddi yűrűzik tovább, az fü mind az alkalmazni kívánt technolóiától, mind a hatásterület adottsáaitól. A hatásfolyamatok előzetes feltérképezése jelenti véeredményben a vizsálat vázát, munkatervét. A folyamatok áttekintése a korábban elvézett hasonló munkák tapasztalataira, a hatótényezőkből levezetethető loikus következmények feltételezésére alapulhat. Környezeti elem Várható hatótényezők Leveő Bontási-építési munkák, szállítás (kipufoó ázok, porterhelés) Vasúti foralom változása A személy- és áruforalmát, ellátását szoláló közúti foralom Baleset, havária Felszíni és Bontási-építési munkák, új létesítmények léte (csapadékvíz lefolyás felszín alatti változás, szennyezés) vizek Vízkivétel Szennyvíz és csapadékvíz keletkezés és kezelés Baleset, havária Föld Területfolalás Bontási-építési munkák Vasúti foralom Üzemanya tárolása, töltése IMCS működése Létesítmények kiszolálása Baleset, havária Élővilá- Területfolalás ökoszisztémák Vasúti foralom Művi elemek Újak mejelenése, réiek bontása Települési Bontási-építési munkák környezet Vasúti foralom Közúti foralom IMCS léte Táj Új művi elemek mejelenése IMCS léte.1. táblázat A tervezett tevékenysé hatótényezői Az eyes környezeti hatótényezőkből elinduló környezeti folyamatokat a.1. hatásfolyamatábra jeleníti me. A hatásfolyamat ábra a fentiek szerint elvi jelleű, ami azt jelenti, hoy a fejlesztés után ezen környezeti folyamatok kialakulását lehet várni, de ez nem jelenti eyben azt is, hoy minden az ábrán jelzett folyamat tényleesen mejelenik a yőri IMCS-nél is. A hatásfolyamat-ábra a hatástanulmányoknál meszokott: az első oszlop a környezeti elemeket-rendszereket, a második (ey a későbbiekben használható hivatkozási) sorszámot, a harmadik az elemekhez tartozó hatótényezőket mutatja be. Az adott hatótényező mindi annál a környezeti elemnél jelenik me, amelyre közvetlenül, áttétel nélkül hat. Ey hatótényező íy eyszerre több környezeti elemre is hathat közvetlenül, ilyen esetben az összes érintett elemnél szerepeltetjük. A közvetlen hatások a neyedik oszlopban szerepelnek. A nyilak a hatások tovayűrűzését jelzik a véső hatásviselők felé. A tovayűrűzés számtalan fázison keresztül történhet 12

13 többnyire eyre csökkenő, ritkán erősödő hatásfokkal, általában azonban a tovayűrűzés alatt a hatások intenzitása lecsenő tendenciájú. A véső hatásviselő általában az ökoszisztéma és/vay az ember. Az utóbbit az ábrán külön, kiemelten kezeljük, mivel a környezetet érő hatások, azaz a környezeti elemek/rendszerek állapotában beállt változások alapvetően az ember szempontjából értelmezhetők és értékelhetők. Hatástanulmányunk az ábrán bemutatott hatásfolyamatokat értékeli. Az elvi hatásfolyamatok feltárása után közelítően meadható a vizsálandó terület, azaz ey előzetesen becsült hatásterület. Erre azért van szüksé már a tanulmánykészítés kezdeti fázisában, mert ez a terület lesz az, melyen az alapállapot felvétel és a változások becslése metörténik. Természetesen utóbbi munkafázis (szakmai értékelés) kapcsán a hatásterület pontosabbá válik. 1

14 Érintett környezeti elem/rendszer 2 Hatótényező Közvetlen hatás Közvetett hatások Ember mint véső hatásviselő Leveő 1. Bontási-építési munkák és a kapcsolódó szállítás Átmeneti leveőminősé változás 2. Vasúti foralom lefedése Leveőminősé változás Életkörülmények. IMCS működése (közúti Leveőminősé változás elsős. változása foralom, fűtés, stb.) a meközelítési utak mellett 4. Balesetek-haváriák Átmeneti leveőminősé változás Felszíni és felszín alatti vizek 5. Bontási-építési munkák, új létesítmények léte Lefolyási viszonyok változása, szennyezés 6. Vízkivétel Mennyiséi csökkenés 7. Szenny-, csapadékvíz keletk. Felszíni vay talajvíz terhelés 8. Balesetek-haváriák Felszíni vay talajvíz terhelés Talajvíz Használatkorlátozás szennyezés Föld 10. Területfolalás beépítés, Mennyiséi csökkenés Talajszenny. növ. Használatkorlátozás burkolás miatt az utak mellett 11. Bontási-építési munkák Talajtömörödés, szennyeződés, hulladék keletkezés 12. Vasúti foralom Talajszennyeződés 1. Létesítmények kiszolálása Talajszennyeződés 14. IMCS működése Hulladék keletkezés 15. Balesetek-haváriák Talajszennyeződés Élővilá- 16. Területfolalás beépítés, Eyedek, populációk pusztulása ökoszisztémák burkolás miatt Életfeltételek Védett értékek fenntartásá- 17. Vasúti foralom Eyedek pusztulása (ütközés, romlása nak nehezülése fenntart.), élőhelyek zavarása Művi elemek 18. Új művi elemek mejelenése, réiek bontása Értékváltozás Állaromlás Fenntartási iény növekedése Települési környezet 19. Bontási-építési munkák Átmeneti zajszint-növekedés Új funkció lehetősée 20. Vasúti foralom Tartós és táabb térsére terjedő zajszint-növekedés Életkörülmények romlása a zajszint 21. A működés közúti foralma Zajszint-növekedés az utak növekedése miatt mellett 22. IMCS léte, működése Miráció, fluktuáció Innovatív hatás Szerkezeti átalakulás Települési környezet Táj 2. Új művi elemek mejelenése Tájképi változás azdasái fejlődése 24. IMCS léte Tájhasználat, potenciál vált. Lehetőséek kihasználása.1. ábra Az IMCS lehetsées környezeti hatásfolyamatai 2 Környezeti hatásvizsálat, felülvizsálat c. kötetéből (szerzők: Mayar Emőke, Sziláyi Péter, dr. Tombácz Endre; 1997.) 14

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA P I L I S S Z E N T K E R E S Z T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A PILISSZENTKERESZT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006. szeptember ECORYS Mayarorszá Kft. 1052 Budapest, Városház utca 3-5. telefon/távmásolat:

Részletesebben

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1.

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Szabványok Levegőtisztaságvédelem Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Nemzetközi egyezmények //2004.04.14. Genfi Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2015. október TARTALOM 1. A levegőminőség

Részletesebben

A MÁGNESES VEKTORPOTENCIÁL, MINT VALÓSÁGOSAN LÉTEZÔ VEKTORMEZÔ. A hazai mûhely A FIZIKA TANÍTÁSA

A MÁGNESES VEKTORPOTENCIÁL, MINT VALÓSÁGOSAN LÉTEZÔ VEKTORMEZÔ. A hazai mûhely A FIZIKA TANÍTÁSA Rejtõ ándo Geleji ándo Kovács István haai mûhely Véül meemlítem a silád testek plastikus defomációját és a dislokációk kontinuum-modelljét kutató Kovács István (1911) fiikust, a Eötvös Loánd Tudományeyetem

Részletesebben

VESZPRÉM MJV UNILEVER TÖMB SZABÁLYOZÁSI TERVE

VESZPRÉM MJV UNILEVER TÖMB SZABÁLYOZÁSI TERVE MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215 TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu VESZPRÉM MJV UNILEVER

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 6500 Baja Szent László u.105. Tel/Fax.: +36 79 426 080 Mobil: +36 30 6543 033 E-mail: iroda.budapest@akusztikakft.hu Internet: http://akusztikakft.hu AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA KFT. Munka szám BM003416 Oldal:

Részletesebben

Akusztikai Szakértői Vélemény

Akusztikai Szakértői Vélemény Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének a tagja AHCEA Association of Hungarian Consulting Engieneers and Architects FIDIC Federation Internationale des Ingénieurs Conseils EFCA European Federation

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés Közérthető összefoglaló N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély Helyszínrajzi vonalvezetés A tervezési szakasz kezdetén és végén csatlakozik a már megépült 2x2 sávos

Részletesebben

8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Centrifugálás alapjai (vázlat)

Centrifugálás alapjai (vázlat) Centrifuálás alapjai (vázlat) Szepesi G. - Venczel G. - Völyes L. 004. október 17. A centrifuálás szuszpenziók és folyadékeleyek (emulziók) szétválasztására alkalmazott m½uvelet, amelyben a szétválasztás

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

A forgalomba belépő gépjárművek többlet károsanyag kibocsátásának számítása a nemzetközi határértékek figyelembe vételével

A forgalomba belépő gépjárművek többlet károsanyag kibocsátásának számítása a nemzetközi határértékek figyelembe vételével Török Ádá, Zöldy Máté Közúti Közlekedés A foraloba belépő épjárűvek többlet károsaya kibocsátásáak száítása a ezetközi határértékek fiyelebe vételével A XX század véé és a XXI század elejé a otorizált

Részletesebben

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről 4/998. (XI..) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiolóiai szennyeződések meenedhető mértékéről Az élelmiszerekről szóló 99. évi XC. törvény 7. -ának () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.22. COM(2016) 8 final ANNEX 7 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az eyrészről az Európai Unió és taállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti

Részletesebben

Sajószentpéter Város Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

Sajószentpéter Város Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata Sajószentpéter Város Önkormányzatának megbízásából készítette: EHS Komplex Kft. 3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7. 2/3. 2013. február TARTALOMJEGYZÉK 1. MEGBÍZÁS

Részletesebben

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014 TERVEZÉS - ST BT. 2800 Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 11/2013. AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

Részletesebben

Feljegyzés. 2009. március 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett üléséről 17.00 órai kezdettel.

Feljegyzés. 2009. március 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett üléséről 17.00 órai kezdettel. Feljegyzés Készült: 2009. március 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett üléséről 17.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Borai Tamás Horváth Jenő Punk

Részletesebben

TATA VÁROS Műemlék istálló Lovas pálya SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2015 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

TATA VÁROS Műemlék istálló Lovas pálya SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2015 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ TERVEZÉS-ST BT. 2800 Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 15/2015. TATA VÁROS Műemlék istálló Lovas pálya SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2015 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Tervező: Szakági közreműködő: László Tibor

Részletesebben

A mérés célkitűzései: A sűrűség fogalmának mélyítése, különböző eljárások segítségével sűrűség mérése.

A mérés célkitűzései: A sűrűség fogalmának mélyítése, különböző eljárások segítségével sűrűség mérése. A mérés célkitűzései: A sűrűsé foalmának mélyítése, különböző eljárások seítséével sűrűsé mérése. Eszközszüksélet: Mechanika I. készletből: állvány, mérőhener fecskendő különböző anyaokból készült, eyforma

Részletesebben

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt.

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt. II.KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATA 1.1. Előzmények Söréd Község Önkormányzata módosítani kívánja a település hatályos településrendezési eszközeit.

Részletesebben

Miért is fontos a levegő minősége?

Miért is fontos a levegő minősége? Környezetgazdálkodás (Gépészmérnök BSc) Dr. Béres András egyetemi docens MKK Környezettudományi Intézet Környezettechnológiai és Hulladékgazdálkodási Tanszék beres.andras@mkk.szie.hu SZIE MKK 1 Miért is

Részletesebben

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó K Ö R N Y E Z E T G A Z D Á L K O D Á S I K I E M E L T P R O G R A M J Á N A K A K T U A L I Z Á L T V Á L T O Z A T A ÉS B U D A P E S T I A G G L O M E R Á

Részletesebben

J a v a s l a t a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2012. április 26. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

A csomagolóipar feladata az 1169/2011/EU rendelet tükrében"

A csomagolóipar feladata az 1169/2011/EU rendelet tükrében A csomaolóipar feladata az 1169/2011/EU rendelet tükrében" Szeedyné Fricz Ánes főosztályvezető-helyettes Élelmiszer-feldolozási Főosztály 2014. október 29. 1 Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Vízűtéses rendszerű tokozott vízűtő berendezések EWWP045KAW1M EWWP055KAW1M EWWP065KAW1M ECB1MUW ECB2MUW ECB3MUW EWWP045KAW1M EWWP055KAW1M EWWP065KAW1M ECB1MUW ECB2MUW ECB3MUW Vízűtéses rendszerű tokozott

Részletesebben

MINTA Mérési segédlet Porleválasztás ciklonban - BME-ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK. PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN Ciklon áramlási ellenállásának meghatározása

MINTA Mérési segédlet Porleválasztás ciklonban - BME-ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK. PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN Ciklon áramlási ellenállásának meghatározása PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN Ciklon áramlási ellenállásának mehatározása Mérési seélet Mérés célja: Porleválasztó ciklon nyomásesésének (íy vesztesétényezőjének) vizsálata különböző áramlási sesséeknél és

Részletesebben

BIO-VONAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

BIO-VONAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG BIO-VONAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG 4400 Nyíregyháza, Keleti M. u. 2/c. Mobil telefon: 06-20-540-6301 E-mail cím: bio.vonal@gmail.com Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

Z A J V É D E L M I F E J E Z E T

Z A J V É D E L M I F E J E Z E T Z A J V É D E L M I F E J E Z E T A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Jelen zajvédelmi fejezetet készítette: 9 5 A P S Z I S B T. 2092 Budakeszi, Őr utca 37.......

Részletesebben

Debrecen, 2008. augusztus

Debrecen, 2008. augusztus A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2007. ÉVBEN Debrecen, 2008. augusztus 2 A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó 1 Folyamatok: Emisszió Transzport Keveredés / higulás Kémiai átalakulás Ülepedés / kivállás Immisszió

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ bemutatása

A Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ bemutatása A Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ bemutatása Machon Attila LRK Adatközpont: az OLM országos adatközpontja, amely végzi az OLM adatainak gyűjtését, végleges érvényesítését, feldolgozását és értékelését,

Részletesebben

A Településszerkezeti Terv Leírása Nyírgyulaj Község Településszerkezeti Tervéhez 24/2007(IV.12) KT sz. határozattal jóváhagyva

A Településszerkezeti Terv Leírása Nyírgyulaj Község Településszerkezeti Tervéhez 24/2007(IV.12) KT sz. határozattal jóváhagyva A Településszerkezeti Terv Leírása Nyírgyulaj Község Településszerkezeti Tervéhez 24/2007(IV.12) KT sz. határozattal jóváhagyva I.fejezet Általános leírás 1. A Településszerkezeti Terv hatálya Nyírgyulaj

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

Földgáz égéshıjének és főtıértékének meghatározása

Földgáz égéshıjének és főtıértékének meghatározása BME Eneretikai Géek é Rendzerek Tanzék Földáz ééhıjének é főtıértékének ehatározáa 1. A éré célja A éré célja a tüzelétechnikai célra felhaználható ázok közül a laboratóriuban rendelkezére álló földáz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

ELŐTERJESZTÉS. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27.-i ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a megye környezetállapotáról

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H-9478-28/2007. Hiv. szám: Tárgy: Sopron, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Program kötet Készítette: Kóti István okl. építőmérnök, vízépítő Mátyás László okl. gépészmérnök (MMK-1161/2013) környezetvédelmi szakértő

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013.

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013. ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ LEVEGİMINİSÉGI TERV Szombathely, 2013. Tel.: (94) 506 700 Fax: (94) 313 283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2015. május hó ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2015. május hó ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ L E Í R Á

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4780-1/2012. Tárgy: A 150. számú Budapest (Ferencváros)- Kelebia-országhatár

Részletesebben

Primitív függvény, határozatlan integrál

Primitív függvény, határozatlan integrál Primiív füvény, haározalan inerál Primiív füvény, haározalan inerál Az ebben a részben szereplő füvények mindeyike leyen ey I eszőlees, poziív hosszúsáú inervallumon érelmeze valós érékű füvény (I R).

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

N Y Í R S É G T E R V K

N Y Í R S É G T E R V K N Y Í R S É G T E R V K f t. S z é k h e l y : 4 4 3 1. N y í r e g y h á z a, M a c k ó u. 6. s z. I r o d a : 4 4 0 0. N y í r e g y h á z a, S z e g f ű u. 7 3. s z. T e l e f o n / f a x : ( 4 2 )

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Kft. M.Sz.: 109/2015 Ikt.sz.:11-030/2015 Szarvasmarha istálló, hígtrágya tározó, siló tároló és műhely építése a Cilinkó Kft. szentgyörgyvölgyi telephelyén ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Szenna, 2015.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

Munka- és egészségvédelem különleges helyzetekben

Munka- és egészségvédelem különleges helyzetekben Munka- és egészségvédelem különleges helyzetekben MEE VHTSZ munkavédelmi konferencia 2013. 03. 01. Csapó Ferenc Tartalom Rendkívüli körülmények Rendkívüli üzemzavarok Főbb kockázatok Rendkívüli munkavégzések

Részletesebben

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban Diszpozíció: H5 szentendrei HÉV vonal árvízi károk helyreállítása a 29+02-32+50

Részletesebben

KYANI TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 1

KYANI TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 1 KYANI TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 1 KYANI TERMÉKEK-ALASZKA CSODÁJA! AZ EGÉSZSÉG HÁROMSZÖGE Manapsá a kényelem áll az első helyen, az eészsé a második helyre szorul. Letöbb ember számára csak idő kérdése ey váratlan

Részletesebben

Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben

Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben EMLA KÖRNYEZETI MANAGEMENT ÉS JOG EGYESÜLET Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben A helyi rendelet-alkotás keretei 2011 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK LEHETŐSÉGEI A ZAJ ELLENI KÜZDELEMBEN

Részletesebben

KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN

KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN Virág Margit 1, Csegény József 2, Dr. Szűcs Péter 3, Dr. Madarász Tamás

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

h ;. rv~~~ Kósa Tímea \lá s Ferenc .---_..._..._... _._._-----_..------ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 1:1-t, L Faragóné Széles Andrea

h ;. rv~~~ Kósa Tímea \lá s Ferenc .---_..._..._... _._._-----_..------ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 1:1-t, L Faragóné Széles Andrea NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám : 46.846-2/2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Abony város településrendezési terve

Abony város településrendezési terve Abony város településrendezési terve Határozat-tervezet Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének. / 2013. (.) számú határozata a 176/2003.(XII.17.) számú ÖK határozattal jóváhagyott és többször

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

9/1998. (02.26) Kgy. sz. rendelet Kossuth tér és környéke közterületeinek városrendezési szabályozásáról

9/1998. (02.26) Kgy. sz. rendelet Kossuth tér és környéke közterületeinek városrendezési szabályozásáról 9/1998. (02.26) Kgy. sz. rendelet Kossuth tér és környéke közterületeinek városrendezési szabályozásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 napot kell biztosítani.

észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 napot kell biztosítani. Tisztelt Ivanics András! Tájékoztatjuk Önt, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Minőség, amiben bízhat SZALAGFŰRÉSZLAPOK ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK

Minőség, amiben bízhat SZALAGFŰRÉSZLAPOK ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK Minősé, amiben bízhat SZALAGFŰRÉSZLAPOK ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK Köszönti Önt a Bahco Fémfűrészelés Katalóus Öröel mutatjuk be a Bahco leújabb fejlesztésű ipari szalafűrészlapjait. A folyamatos fejlődésünk

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa.. Suárszivattyú suárszivattyúk működési elve ey nay eneriájú rimer folyadéksuár és ey kis eneriájú szekunder folyadéksuár imulzusseréje az ún. keverőtérben. rimer és szekunderköze lehet azonos vay eltérő

Részletesebben

Fejezet szerzői: Dr. Szabó Imre, Dr. Szabó Attila, Dr. Madarász Tamás

Fejezet szerzői: Dr. Szabó Imre, Dr. Szabó Attila, Dr. Madarász Tamás 6.5. HULLADÉKOK ÁRTALMATLANÍTÁSA LERAKÁSSAL Fejezet szerzői: Dr. Szabó Imre, Dr. Szabó Attila, Dr. Madarász Tamás 6.5.1. A HULLADÉKLERAKÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE A hulladéklerakásra vonatkozóan átfogó jogi

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kópháza Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 3.0 változat, 2013. szeptember 26.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Témafelelős: dr. Tombácz Endre Készítette: ÖKO ZRt. Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest, TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete HATÁROZAT Nemesgörzsöny község Önkormányzata Képviselőtestületének 55/2011. (X.6.) határozata Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny község településszerkezeti

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.251/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7. OM azonosító: 033644

FIT-jelentés :: 2014. Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7. OM azonosító: 033644 FIT-jelentés :: 2014 Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7. Az intézmény létszámadatai Tanulók száma Képzési forma Összesen A jelentésben szereplők

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

Kinematika 2016. február 12.

Kinematika 2016. február 12. Kinematika 2016. február 12. Kinematika feladatokat oldunk me, szamárháromszö helyett füvényvizsálattal. A szamárháromszöel az a baj, hoy a feladat meértése helyett valami szabály formális használatára

Részletesebben

15. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben II.

15. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben II. Energetika 177 15. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben II. A közlekedés és ezen belül a gépjármű közlekedés növekedése kedvezőtlen társadalmi és környezeti hatásokat generált. Ezek közül kiemelhetők

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Nyomás- és hőmérsékletszenzorok a fröccsszerszámokban A különböző fröccsöntő gépeken is azonos, jól reprodukálható termékminőség csak a szerszámüregbe beépített nyomás- és hőmérsékletszenzorok

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz.

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. melléklete 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 2.1. A területfelhasználás Nyékládháza

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2014. szeptember 10. Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. INNOVA Észak-alföld

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

ARGILLA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9029 Győr, Szabadság u. 30.Tel: 20/9260 001, e-mail: judit.korinek@gmail.com

ARGILLA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9029 Győr, Szabadság u. 30.Tel: 20/9260 001, e-mail: judit.korinek@gmail.com ARGILLA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9029 Győr, Szabadság u. 30.Tel: 20/9260 001, e-mail: judit.korinek@gmail.com Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Stratégiai-Városfejlesztési Osztály

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben