Z A J V É D E L M I F E J E Z E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Z A J V É D E L M I F E J E Z E T"

Átírás

1 Z A J V É D E L M I F E J E Z E T A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Jelen zajvédelmi fejezetet készítette: 9 5 A P S Z I S B T Budakeszi, Őr utca C s o t t R ó b e r t I l y é s L á s z l ó Zaj- és rezgésvédelmi szakértő Zaj- és rezgésvédelmi szakértő Kamarai szakértői kód: SZKV-1.4 Kamarai szakértői kód: SZKV-1.4 Kamarai nyilvántartási szám: Kamarai nyilvántartási szám: Témaszám: november 21. J e l e n Z A J V É D E L M I F E J E Z E T 1 3 d a r a b s z á m o z o t t o l d a l t t a r t a l m a z.

2 1. A M E G B Í Z Á S T Á R G Y A A győri Dózsa pálya területén (hrsz: 8712/2) egy sportközpont kerül kialakításra. Győr önkormányzata elnyerte a évi Nyári Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF European Youth Olympic Festival) megrendezését. A kialakításra kerülő sportkomplexum az olimpia négy sportágának tenisz, judo, atlétika, torna helyszínét biztosítja, valamint a szomszédos fedett uszodával kiegészülve alkalmas a sportágankénti utánpótlási bázisok kialakítására. Jelen fejezet a sportközpont engedélyezési terveinek épületakusztika munkarészét tartalmazza. A zajvédelmi fejezet feladata a tervezett létesítménytől származó környezeti zajterhelés vizsgálata, valamint a belső és homlokzati hangszigetelési és zajvédelmi követelményeket teljesítő szerkezetek megadása. Az 1. és 2. ábrán a tervezett épület helyszínrajza látható. A tervezett épület funkcionális leírását a TSPC Kft. (H-9011 Győr, Ezerjó út 10.) tervei tartalmazzák. Az 1-3. ábrán a tervezett létesítmény elrendezése, helyszínrajza látható. 1. ábra Helyszínrajz ZAJVÉDELMI FEJEZET A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM - 2/13 -

3 Az épület közvetlen környezetében a Bercsényi liget kisvárosias, kertvárosias lakóépületei, családi házai találhatóak. 2. ábra A tervezett sportközpont helyszíne és a környezet elhelyezkedése 3. ábra A tervezett sportközpont elrendezése ZAJVÉDELMI FEJEZET A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM - 3/13 -

4 2. E L Ő Í R Á S O K 2.1. ZAJVÉDELEM A területre jelenleg érvényes zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) számú KvVM-EüM rendelet tartalmazza. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek magállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének a módjáról szól. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályait határozza meg. A közlekedési zaj okozta zajterhelés megengedhető nagyságát az MSZ szabvány határozza meg. A szellőztető, hűtőfűtő rendszerek okozta belső zajterheléssel összefüggésben az MSZ CR 1752:2000 számú szabvány is ad információt (2. táblázat). Az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől (ilyenek például a tervezett épület gépészeti berendezései) származó zaj megítélési szintje az épületek környezetében, lakóés intézményterületen, nagyvárosias beépítésű lakóterület esetén a 2. táblázatban megadott értékeket nem lépheti túl. 1. táblázat Az üzemi létesítményektől származó zajterhelési határértékek nagyvárosias beépítés mellett A védendő terület Határérték L TH [dba] Nappal 6-22 h Éjjel 22-6 h Kisvárosias lakóterület. Temetők. Zöldterületek A táblázatban szereplő L TH zajterhelési határérték az L AM megítélési szintekre. A megítélési idő az üzemi létesítmények esetén a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8, éjszakai 0,5 óra. A vonatkozó rendeletben szereplő határértékek teljesüléséhez az L AM megítélési szintekre vonatkoztatott L TH terhelési határérték nem haladhatják meg a táblázatok szerinti értékeket. Az L TH zajterhelési határértékeket az L AM megítélési szintekkel kell összehasonlítani a zajhatárérték-túllépés megállapításához. Amennyiben a zajterhelési határérték számítások során meghatározott zajterhelési jellemző (L AM ) kisebb a hivatkozott követelményben meghatározott határértéknél (L TH ), akkor a vizsgált szituáció megfelelőnek tekinthető. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelete szerint az üzemi és szabadidős zajforrások zajkibocsátási határértékeinek megállapításakor figyelembe kell venni a többi környező, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi és szabadidős zajforrás hatását, és a következő képlet szerint kell megállapítani: L KH = L TH K N, ahol K N = 10logN, de legfeljebb 5 dba és N azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, amelyek közvetlen hatásterülete a vizsgált zajforrás hatásterületével fedésben áll. A zajkibocsátási határértékek megállapítása az I. fokú eljáró hatóság feladata. 3. táblázat Az L Aeq zaj határértékei gépészeti zaj esetén az MSZ CR 1752 szerint Kategória A zajtól védendő helyiség A B C Fedett sportstadion ZAJVÉDELMI FEJEZET A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM - 4/13 -

5 2.2. ÉPÜLETAKUSZTIKA A lakóépületek és középületek hangszigetelési követelményeit az MSZ :2007 és az MSZ :2007 számú szabvány tartalmazza. Ezek a követelmények nem jelentenek irreális előírásokat, szolid, ésszerű kompromisszumokat tartalmaznak. A 3. táblázat foglalja össze azokat a követelmény értékeket, amelyekhez hasonló helyiségkapcsolatok a vizsgálat tárgyát képező épületben előfordulnak. A táblázatban a szabványos alapkövetelményeket adtuk meg. A táblázatban megadott követelmények csak az adott irodai, tárgyalói szituációkra érvényesek; a létesítmény kisterű tartózkodó helyiségei esetén (pl. edtervezési irányértékként lehet kezelni ezeket. Helyiség kapcsolat Egy irodaegységhez tartozó helyiségek Egy irodaegységhez tartozó helyiségek és közlekedő területek Különböző irodaegységekhez tartozó helyiségek Különböző irodaegységekhez Zajos helyiség, terhelésnek kitett szerkezet vagy tárgyaló Fürdőszoba, wc, teakonyha Fürdőszoba, wc, teakonyha Lépcsőkar, pihenő lépcsőházban, közlekedő, folyosó padlója Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Lépcsőházra, közlekedőre, folyosóra nyíló ajtó Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Lépcsőházra, közlekedőre, folyosóra nyíló ajtó Lépcsőház, közlekedő, folyosó padlója Fürdőszoba, wc, teakonyha Közös használatú lépcsőház, közlekedő, folyosó fala 3. táblázat Épületen belüli hangszigetelési alapkövetelmények Követelmény Zaj ellen védendő helyiség R w +C R w +C L n,w [db] [db] [db] Szomszédos irodahelyiség (1) (vízszintesen) Előadóterem, tárgyaló (1) (vízszintesen) Szomszédos irodahelyiség vagy tárgyaló, ha az elválasztó falban ajtó is van (vízszintesen) Szomszédos irodahelyiség, előadóterem, tárgyaló (függőlegesen), előadóterem, tárgyaló (függőlegesen) 51-55, előadóterem, tárgyaló (függőlegesen) Előadóterem, tárgyaló Előadóterem, tárgyaló , előadóterem, tárgyaló (vízszintesen) Szomszédos irodahelyiség (vízszintesen) (vízszintesen) , tárgyaló ZAJVÉDELMI FEJEZET A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM - 5/13 -

6 tartozó helyiségek és közlekedő területek Közös használatú lépcsőházra, közlekedőre, folyosóra nyíló ajtó Közös használatú lépcsőház, közlekedő, folyosó padlója Fürdőszoba, wc, teakonyha Közös használatú lépcsőkar, pihenő lépcsőházban, közlekedő, folyosó padlója Közös használatú padlástér, tároló (1) Ha az elválasztó falszerkezetben nincs ajtó, tárgyaló , tárgyaló Szomszédos irodahelyiség, előadóterem, tárgyaló (függőlegesen) (függőlegesen) Szomszédos irodahelyiség, előadóterem, tárgyaló (függőlegesen) Szomszédos irodahelyiség, előadóterem, tárgyaló (függőlegesen) A táblázatban megadott értékek egyfunkciójú épületekre vonatkoznak. Többfunkciójú épületek helyiségei közötti hangszigetelési követelmények számszerű meghatározásához a rendeltetést tükröző hangszigetelési igényt a szomszédos helyiségek rendeltetése alapján, a hangszigetelési követelményt növelő tényezők figyelembevételével kell meghatározni. A léghangszigetelési, és a lépéshang-szigetelési követelményt növelő a helyiség rendeltetésétől függő tényezőket az MSZ :2007 szabvány tartalmazza. Jelen körülmények között például a sportközponti szobák és a lobby, étterem, bár, kávézó között 10 db-lel kell megnövelni a léghangszigetelési értéket. A követelmények léghangszigetelés esetén a hangszigetelés minimális értékét írják elő. Amennyiben a mért vagy számított eredmény kisebb a követelménynél, akkor a szituáció nem megfelelő. A követelmények logikája az, hogy teljesülésük esetén a rendeltetésszerű helyiséghasználat feltételei biztosítva vannak. A követelmények lépéshangszigetelés esetén a helyszíni hangszigetelés maximális értékét írják elő. Amennyiben a helyszínen mért vagy számított eredmény nagyobb a követelménynél, akkor a szituáció nem megfelelő. A követelmények logikája az, hogy teljesülésük esetén a rendeltetésszerű helyiséghasználat feltételei biztosítva vannak. 3. Ü Z E M I Z A J K I B O C S Á T Á S Épületgépészeti zajkibocsátás A gépészeti és technológiai berendezésektől származó zaj számítása jelenleg, az engedélyezési tervfázisban közelítő pontosságúnak tekinthető, mivel a típusok és így a zajszint adatok még jelenleg véglegesítés alatt állnak, így a kiviteli tervben el kell végezni a pontos számítást, zajvédelmi méretezést, amellyel a határértékek betartása biztosítható. Ennek figyelembe vételével lehet dönteni a szükséges hanggátlást biztosító homlokzati szerkezetekről, vagy egyéb zajvédelmi berendezés beépítéséről. ZAJVÉDELMI FEJEZET A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM - 6/13 -

7 A megadott gépészeti források egyrészt a tervezett épület helyiségei, másrészt a külső környezet számára jelentenek terhelést. A gépészeti berendezésektől a külső térben terjedő zaj számítását az MSZ 15036:2002 számú, Hangterjedés a szabadban című szabvány előírásainak alkalmazásával végeztük. Fűtés A fűtés 3 darab kondenzációs kazánnal lesz megoldva (Remeha Gas 610 ECO PRO) 922 kw/db. A kazánkéményeket méretezett hangcsillapító eszközökkel kell ellátni. A kazánkémény tetején megjelenő zaj, mint pontforrás L WA 65 dba nagyságú lehet. Hűtés A hűtési rendszer zajkibocsátás szempontjából főbb elemei az alábbiak: 2 darab ATC PYXIS 500 P6 T VT4 hűtőgép LWA = 88,5 dba 3300 kg 4650x2260x2304 mm 2 darab ATC MANTA A HP T.380.P4.D.J10 hőszivattyú LWA = 84,5 dba 1600 kg 1800x1800x1740 mm A megadott 2x2 egység a szertorna csarnok és a multi-csarnok találkozásánál, a 3. emeleti süllyesztett sávban lesznek telepítve. A zajhatárértékeknek történő megfelelés érdekében javasoljuk zajárnyékoló fal illetve burkolatok kialakítását a gépek környezetében: A hangelnyelő burkolatok az épület falszerkezetére kerülhetnek, a 10,76 m és a 14,35 m magasságok között. A zajárnyékoló fal a gépcsoport két végén legyen elhelyezve, a gépektől legfeljebb 1,5 m távolságra. A zajárnyékoló fal magassága a hangelnyelő burkolattal egyezzen meg. A zajvédő fal laboratóriumi hangszigetelő értéke legalább R w 28 db. A zajvédő fal gép felőli oldala α w 0,60 súlyozott hangelnyelésű tényezőjű legyen. A megadott kritériumoknak megfelelő zajárnyékoló fal az alábbi lehet: Perforált acél trapézlemez a zajforrások felé fordítva vagy közepes sűrű szövésű fémháló. A perforáltság mértéke legalább 30 %-os legyen. Javasolt típus Mevaco Rombusz 8x4x1x1 expandált lemez. 10 cm vastag, üvegszövet kasírozású ásványgyapot, amelynek testsűrűsége 4515 kg/m3 (pl. 5 cm Rockwool Airrock ND + 5 cm Rockwool Airrock ND FB1). Az ásványgyapot kasírozott oldala a perforált trapézlemez felé nézzen. 12 mm vastag Betonyp lap vagy 15 mm vastag OSB lap. 1 mm vastag porszórt acéllemez vagy egyéb esztétikai takarás. A zajvédő fal tartószerkezete 10 cm vastag I-gerendákból készülhet. Az OSB ill. Betonyp lapok rögzítése az I-gerendákhoz történjen. Az ásványgyapot táblák az I-gerendák közé ZAJVÉDELMI FEJEZET A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM - 7/13 -

8 kerüljenek elhelyezésre. A zajvédő fal tartószerkezetét a szél és egyéb statikai terhelésekre méretezni kell! A zajvédő fal felülről legyen lezárva egy esővédő tetővel. A bejárhatóság érdekében a zajvédő falban egy ajtó elhelyezése szükséges. Az ajtószerkezet rétegrendje egyezzen meg a zajvédő faléval. A sportkomplexum egyes helyiségeibe (pl. elektromos helyiség, épületfelügyeleti helyiségekben, szerverszoba), téli-nyári üzemű split rendszerű hűtés kerül A kültéri egységek az épület tetejére, fém tartószerkezetre lesznek telepítve. Ezen egységekhez akusztikai védelem kialakítása nem szükséges. Szellőzés A szellőzést az alábbi légkezelők végzik. Judo csarnok: 1. LKJ01/A Judo lelátó tér légkezelő berendezés, / m3/h 2. LKJ01/B Judo küzdőtér légkezelő berendezés, / m3/h 3. LKJ02 Judo WC blokk légkezelő berendezés, 7.000/7.000 m3/h 4. LKJ03 Judo közösségi terek, irodák légkezelő berendezés, 4.000/4.000 m3/h 5. LKJ03 Aerobic termek légkezelő berendezés, / m3/h Tenisz csarnok: 1. LKT01 Tenisz WC blokk légkezelő berendezés, 3.800/3.800 m3/h 2. LKT02 Tenisz közösségi terek, irodák légkezelő berendezés, 2.800/2.800 m3/h 3. LKT03/A Tenisz csarnok I. légkezelő berendezés, / m3/h 4. LKT03/B Tenisz csarnok II. légkezelő berendezés, / m3/h Előcsarnok: 1. LKE01/A Előcsarnok I. légkezelő berendezés, / m3/h Sport (Multi) csarnok: 1. LKS01 Sportcsarnok WC blokk légkezelő berendezés, 7.900/7.900 m3/h 2. LKS02 Sportcsarnok közösségi terek légkezelő berendezés, 3.200/3.200 m3/h 3. LKS03 Sportcsarnok konferencia termek légkezelő berendezés, / m3/h 4. LKS04/A Sportcsarnok lelátó légkezelő berendezés, szárító funkcióval / m3/h 5. LKS04/B Sportcsarnok küzdőtér légkezelő berendezés, szárító funkcióval, / m3/h Szertorna csarnok: 1. LKSZ01 Szertorna csarnok WC blokk légkezelő berendezés, 5.000/5.000 m3/h 2. LKSZ02 Szertorna csarnok közösségi terek, irodák légkezelő berendezés, 6.500/6.500 m3/h 3. LKSZ03 Szertorna csarnok légkezelő berendezés, / m3/h Atlétikai centrum: 1. LKA01 Atlétikai centrum WC blokk légkezelő berendezés, / m3/h 2. LKA02 Atlétikai centrum közösségi terek, irodák légkezelő berendezés, 7.100/7.100 m3/h 3. LKSZ03 Szertorna centrum futófolyosó légkezelő berendezés, / m3/h ZAJVÉDELMI FEJEZET A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM - 8/13 -

9 Minden légkezelő berendezés hangcsillapítóval, és szívó és nyomóoldali zsalukkal lesz kialakítva. A szinteken történő légcsatorna átvezetéseknél, a testhangok átadását megakadályozó rezgésmentesítő szigetelést kell elhelyezni. A légkezelő egységek lesugárzott hangteljesítményszintje minden esetben L WA = 60 dba alatt marad. A külső környezeti zajterhelés figyelembe véve a saját homlokzatokat is a kiválasztott gépek mellett akkor teljesíthető, ha a kültér felé történő kicsatlakozásoknál a hangteljesítményszint L WA 75 dba nagyságú. Ennek érdekében ahol szükséges a friss levegő vételi és használt levegő kidobási ágakba méretezett hangtompító kerül. A légkezelő egységek telepítése a környezeti zaj szempontjából egyéb akusztikai védelmet (pl. zajárnyékoló fal telepítése) nem igényel. A belső védendő terek megengedhető zajterhelése a funkció és az igényszint függvényében változik. A fokozottan védendő terek (pl. konferenciatermek) esetén a védendő térbe lépő légcsatorna végpontokon megjelenő hangteljesítményszint tipikusan L WA 40 dba lehet. Az atlétikai centrum LKA01 és LKA02 jelű légkezelő egységei a csarnok földszinti gépészeti helyiségében lesznek elhelyezve. A környezet zajvédelme érdekében a gépészeti tér belső felületeire kerüljön elhelyezésre legalább 100 m2 felületen 5 cm vastag kasírozott gyapotlemez (pl. Rockwool Airrock ND FB1). Gépjárművek okozta üzemi zajkibocsátás A létesítményhez kialakítandó parkolóhelyek száma mintegy 120 darab. A parkolók a sportlétesítmény látogatóinak és a dolgozóinak készülnek. A pontos elhelyezésük az építészterveken látható. Alapvetően két parkolócsoport kerül kiépítésre: a hátsó, 77 állásos közönségparkoló, és az utcai 44 állásos VIP parkoló. A teljes területen az épülethez tartozó parkolók miatt napközben 40 járműmozgással, éjszaka 100 járműmozgással számolhatunk (Megbízói adatszolgáltatás). A területen belüli gépjárműmozgás üzemi zajnak tekintendő. A területen belül a mozgási útvonal rövidnek mondható; egy adott gépjármű mozgás átlagosan legfeljebb 30 másodpercig tart. A hangteljesítményszint az ilyen idő függvényében változó zaj esetén az alábbiak szerint határoztuk meg: L WA = 10log [ 1 T i t i 10 0,1L A,i] (dba) ahol L WA - eredő hangteljesítményszint a vizsgált tevékenységhez, forráshoz a megítélési időre vonatkoztatva L Ai - hangteljesítményszint a vizsgált tevékenységhez, forráshoz a tevékenység idejére vonatkoztatva t i - L Ai időtartama (perc) - be- és kiállás T - a megítélési idő (perc), - nappali 8 óra, éjszakai 30 perc A gépjárművek zajkibocsátását korábbi mérések és szakirodalmi adatok (pl. Buna/KTI) alapján vettük számításba. ZAJVÉDELMI FEJEZET A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM - 9/13 -

10 Az adott parkoló kialakítás mellett a személygépjárművek hangteljesítményszintje jellemzően L WA = 75 dba alatti. A megadott érték a lassú mozgás, parkolás esetén érvényesek. A vonatkoztatási időre tekintve a nappali időszakban L WA = 72 dba hangteljesítményszinttel számolhatunk, míg az éjszakai időszakban L WA = 77 dba. A magasabb éjszakai érték az eltérő vonatkoztatási idő miatt adódik. A létesítményhez által okozott zajterhelés nagysága a védendő pontokban A számításkor nem vettük figyelembe a szakaszos üzemeltetés lehetőségét. Figyelembe véve a zajok jellegét, az alapzajt és a tercsávú frekvenciaspektrumok jellegét, az MSZ : és 4.6. fejezetei alapján az L Aeq,mért értékéből az L Aeq és az L AM (megítélési A-hangnyomásszint) értékének meghatározásához szükség esetén a következő korrekciókat kell alkalmazni: Alapzaj miatti korrekció: A berendezetlen helyiség miatti korrekció: A zaj impulzusos jellege miatti korrekció: A zaj keskenysávú összetevői miatti korrekció: K a K b K imp K ton L AM = L Aeq, mért +K a +K b +K imp +K ton A tervezett gépészeti berendezésekről részletes akusztikai adatok álltak rendelkezésre, ezekből az adatszolgáltatásként kapott A -súlyozású egyenértékű hangteljesítményszintekből, illetve a megadott zajspektrumokból határoztuk meg a várható megítélési zajszinteket (L AM ) a vizsgálati pontokban. A létesítendő beépítés környezetében található védendő épületek legkedvezőtlenebb homlokzati szakasza előtt a 4. táblázat szerintiek. Ha a vizsgált zajterhelés miatt a sorolt épületek esetén teljesülnek a zajterhelés határértékek, akkor az összes többi védendő pontban sem számolhatunk határérték túllépéssel. A vizsgálatokat a sportközpont összes, fentebb sorolt épületgépészeti berendezését figyelembe véve végeztük el. A zajtól védendő épület 4. táblázat A gépészet okozta zajterhelés várható nagysága Mértékadó zajterhelés L AM [dba] nappal 6-22 h éjjel 22-6 h 1. pont: hszr lakóépület homlokzatától 2 m távolságban 2. pont: hszr lakóépület homlokzatától 2 m távolságban 3. pont: hszr. 8753/1 lakóépület homlokzatától 2 m távolságban A fenti értékeket a határértékkel összehasonlítva megállapítható, hogy a fentebb megadott zajvédelmi intézkedések mellett határérték túllépés nem várható, ezért további zajvédelemről nem szükséges gondoskodni. A fenti kiinduló adatok alapján tehát a tervezett épület gépészeti és egyéb üzemi zajkibocsátásától származó, a védendő területen keletkező zajterhelés nagysága nem haladja meg a vonatkozó határértékeket. ZAJVÉDELMI FEJEZET A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM - 10/13 -

11 Összefoglalva megállapítható, hogy a tervezett, fentiekben vázolt és a kiviteli tervben pontosításra kerülő berendezések, szerkezetek alkalmazása mellett biztosítható, hogy a környező védendő területeken a tervezett létesítmény zajforrásaitól együtt származó zaj ne lépje túl a határértéket. 4. S Z E R K E Z E T I M E G O L D Á S O K A kazánokat, a keringető szivattyúkat és az egyéb gépészeti elemeket a kazánházban úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozó épületszerkezeteken keresztül szerkezeti zajt ne tudjanak közvetíteni (úsztatás, ill. csővezetékeknél kompenzátorok alkalmazása). A kazánházban a gépészeti elemeket és berendezéseket csak a födémszerkezethez szabad rögzíteni illetve támasztani. A fal- és födémáttöréseknél tartósan rugalmas kitöltés szükséges a csővezetékek és az épületszerkezetek között; merev szerkezeti kapcsolat kialakulását kerülni kell. A 7. táblázat a javasolt épületszerkezeteket tartalmazza. Sorszám Határoló szerkezet megnevezése A/004/2 gépészeti helyiség és A/004 bemelegítő helyiség közötti falszerkezet Konferenciatermek közötti falszerkezete Mobil válaszfal a konferenciateremben A/004/2 gépészeti helyiség ajtószerkezete Konferenciaterem ajtószerkezete 10. táblázat Belső határoló szerkezetek javasolt megoldásai Rétegrend - 2x 12,5 mm vastag gipszkarton építőlemez - 75 mm vastag légrés CW50 profillal kialakítva, a légrésben min. 50 mm szálas hőszigetelő anyag kitöltés - 1 cm légrés - 75 mm vastag légrés CW50 profillal kialakítva, a légrésben min. 50 mm szálas hőszigetelő anyag kitöltés - 2x 12,5 mm vastag gipszkarton építőlemez A falszerkezet teljes magasságban, födémtől-födémig készül; gépészeti csövek a két helyiség között csak gipszkarton burkolat mögött futhatnak át. - 2x 12,5 mm vastag gipszkarton építőlemez - 75 mm vastag légrés CW50 profillal kialakítva, a légrésben min. 50 mm szálas hőszigetelő anyag kitöltés - 1 cm légrés - 75 mm vastag légrés CW50 profillal kialakítva, a légrésben min. 50 mm szálas hőszigetelő anyag kitöltés - 2x 12,5 mm vastag gipszkarton építőlemez A falszerkezet teljes magasságban, födémtől-födémig készül; a fal az álmennyezet fölötti térben is felület-folytonos legyen, gépészeti csövek a konferenciatermek között nem futhatnak át; a gépészeti beállások a folyosók felől történnek. - R w 48 db (pl. 2x3 mm vastag akusztikai nehézlemezzel ellátott Copar típusú mozgatható válaszfalrendszer) - R w + C 38 db - fa vagy acél tokszerkezet, - fa vagy acél szárnyszerkezet - R w + C 33 db - javasolt érték R w + C 38 db ZAJVÉDELMI FEJEZET A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM - 11/13 -

12 Az irodai fan-coil egységek zajteljesítmény-szintje L WA 42 dba értékű lehet. A fan-coil egységek méretezett állapota vagy a legkisebb, 1-es, vagy a középső, 2-es fokozatra történhet TEREMAKUSZTIKA Épületek belső tereinek így előadó helyiségeinek és egyéb közösségi tereinek akusztikai kialakítására, akusztikai jellemzőire követelményértékek nem vonatkoznak. A nemzetközi szakirodalom az utózengési időre közöl ajánlott értékeket, amelyeket mi is figyelembe vettünk a számítások során. Elsősorban az Architectural Acoustics című könyv (Elsevier Academic Press, 2006), a Bauphysikalische Entwurfslehre című könyv (VEB Verlag für Bauwesen, 1987), valamint Tarnóczy: Teremakusztika I-II. könyvének adataival dolgoztunk a modellezés során. Megjegyzendő, hogy ideális utózengési idő nem létezik, ugyanis az függ a terem felhasználási módjától (beszéd, zene, stb.), illetve beszéd esetén a beszélő orgánumától, a hangosítás erősségétől, valamint az aktuális elrendezéstől, az ott tartózkodók számától is. Ugyanakkor az utózengési idő csak az egyik teremakusztikai tényező, amely a beszédérthetőségre és a beszédtetszetősségre, valamint a zene akusztikai élvezhetőségére hatással bír. A teremakusztikai tényezők együttes hatásának vizsgálatára még mindig a nagyszámú hallgatósággal elvégzett beszédérthetőségi és zenehallgatási próba az egyik legjobb és talán a legbiztosabb objektívnek tekinthető módszer. Jelen esetben teremakusztikai szempontból a konferencia termekkel és a sportcsarnokok tereivel javasolt foglakozni. A konferenciatermek és a sportcsarnokok esetén elsődleges és kiemelt szempont a megfelelő beszédérthetőség biztosítása. A menekülő utak hangjelzéseiről az MSZ EN számú, Hangrendszerek veszélyhelyzetekhez szabvány szól. A kiviteli tervekben az igényszint meghatározása, rögzítése szerint a teremakusztikai kialakítást pontosítani javasolt. 5. R E Z G É S V É D E L E M 5.1. TELEPÍTENDŐ LÉTESÍTMÉNY SZEMPONTJÁBÓL A tervezett létesítmény szempontjából nem jelent nagy kockázatot a közúti rezgésterhelés. A fő rezgésforrásként az épület gépészeti berendezései jelennek meg. A gépészeti berendezések rezgésterhelése a vasbeton szerkezetben gyakorlatilag akadálytalanul terjed, ezért nagy gondot kell fordítani a gépházak, garázsok és az ezekhez tartozó épületgépészeti rendszer megfelelő rezgésszigetelésre. A helytelenül kialakított gépészeti terek okozhatnak olyan magas rezgésterhelést, vagy szerkezeti zajt, amelyek megakadályozhatják az épületen belüli zajkövetelmények teljesítését. A belső rezgésterhelés csak a forrásoknál oldható meg hatásosan, ezért a rezgésszigetelés nagyon fontos szereppel bír a követelményeket maradéktalanul kielégítő épület tervezésében. ZAJVÉDELMI FEJEZET A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM - 12/13 -

13 5.2. MEGLÉVŐ VÉDENDŐ ÉPÜLETEK SZEMPONTJÁBÓL A tervezett épületek megépítése a meglevő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent lényeges változást. Ezzel szemben jelentős kockázati tényező az építési tevékenység, a földmunkák végzése, az építőanyagok és a föld szállítása. A tervezett épület megépítése a meglevő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent lényeges változást. A fentiek alapján megállapítható, hogy - a tervezett épület hatására a meglévő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani, a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása továbbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) számú KvVM-EüM rendelet szerinti határértéket, azaz nappal A M = 10 mm/s 2, éjjel A M = 5 mm/s 2 ill. a maximális A max =200 mm/s 2 értéket. - a tervezett épületet érő környezeti rezgésterhelés sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) számú KvVM-EüM rendelet szerinti határértéket, azaz nappal A M = 10 mm/s 2, A M = 5 mm/s 2 ill. a maximális A max =200 mm/s 2 értéket. Budapest, november 21. ZAJVÉDELMI FEJEZET A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM - 13/13 -

Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. Tartalomjegyzék

Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Általános adatok... 2 3. Tervezett beruházás ismertetése... 3 4. Telepítésre kerülő létesítmények és berendezések... 5 5. Telepítési hely környezetvédelmi jellemzői...

Részletesebben

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András Épületakusztika Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András ZAJFORRÁSOK Külső zajforrások Ipari tevékenység Járműtranszport Rendezvények (zenei, sport, stb tüntetés ) Belső zajforrások Belső téri tevékenységekből

Részletesebben

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV CÍMLAP A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV Megbízó: FERENCVÁROSI INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI KÖZPONT 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Tervező: 95 APSZIS BT.,

Részletesebben

Akusztikai szigetelések

Akusztikai szigetelések Akusztikai szigetelések Egyre inkább előtérbe kerül az igényes műszaki szempontokat szem előtt tartva épületeink megfelelő hőszigetelése mellett a kiváló akusztikai szigetelések megléte is, hiszen mi emberek

Részletesebben

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu A tanulmány a http://www.terve.hu/jaroli/tervek_1.html oldalról

Részletesebben

NEM HIVATALOS MÁSOLAT

NEM HIVATALOS MÁSOLAT ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS 1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1.1. ELŐZMÉNYEK 1.2. HELYSZÍN 1.3. KONCEPCIÓ 1.3.1. ÉPÜLET 1.3.2. KÖRNYEZET 1.4. FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15601-1

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15601-1 2007. április MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15601-1 Épületakusztika 1. rész: Épületen belüli hangszigetelési követelmények Az MSZ-04-601-2:1988 és az MSZ-04-601-3:1988 helyett. Building acoustics. Part 1: Sound

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA EZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN I. KÖTET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ:

Részletesebben

Akusztikai Szakértői Vélemény

Akusztikai Szakértői Vélemény Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének a tagja AHCEA Association of Hungarian Consulting Engieneers and Architects FIDIC Federation Internationale des Ingénieurs Conseils EFCA European Federation

Részletesebben

Lépéshangszigetel termékcsalád

Lépéshangszigetel termékcsalád Lépéshangszigetel termékcsalád Elérhet ség: 2330 Dunaharaszti, Róna György u. 24. Tel: +36-20-919-1449 info@dv-silent.eu www.dv-silent.eu Aqua Venture Kft. Tartalom 02 Bevezetés 04 Alkalmazástechnológia

Részletesebben

AKUSZTIKAI FELADATRÉSZ SEGÉDLET ÉS SZÁMÍTÁSI PÉLDA

AKUSZTIKAI FELADATRÉSZ SEGÉDLET ÉS SZÁMÍTÁSI PÉLDA BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 2010/2011 tanév 1. félév Épületszerkezettani Tanszék Előadók: Dr. Kakasy László, Dr. Petró Bálint Juharyné Dr. Koronkay Andrea, Dr. Becker Gábor, Dr. Hunyadi Zoltán, Dr Takács Lajos

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

A stratégiai zajtérképezés hazai tapasztalatai

A stratégiai zajtérképezés hazai tapasztalatai A stratégiai zajtérképezés hazai tapasztalatai Kiss Nóra Okleveles környezetkutató Belső konzulens: Ballabás Gábor, tanársegéd, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Külső konzulens: Berndt Mihály,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

Zajvédelem az átviteli hálózati állomásokban. A söntfojtók által keltett zaj csökkentésének lehetősége már üzemelő állomásokban és új állomásokban

Zajvédelem az átviteli hálózati állomásokban. A söntfojtók által keltett zaj csökkentésének lehetősége már üzemelő állomásokban és új állomásokban Zajvédelem az átviteli hálózati állomásokban. A söntfojtók által keltett zaj csökkentésének lehetősége már üzemelő állomásokban és új állomásokban LVIII. MEE Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás Szeged

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

Ü Ü Ü Ü É í Ú ő í Ó ő ő ő Ó í Ó ő í í ő ő ő ő ő Í ő ő Ó ő Ó ő í í Ó í Í ő ő í ő ő É Ó í í ő ő í í ő Ó í ő ő Ó Ó í Í ő Óí ő Ü Ü Ü Ű Ó í Ó ő ő Ó Í ő Ó í ő ő í í Ó Ó í í Ó Ó ő í ő Ó Ó ő í ő í ő ő í ő ő ő

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ü É Ű É Á ó ó ó ó ó ó ü ű ű Í ó ű ü Ö ó ó ü ó ű ü Ö í ó ü ü í ü í ó ó ű ó ó ü ű í ó í ű ű ű ű í ű ű í í í í ü ü í í í ü ü í ü í ó ó í ó í í ó í ű ü ű ű ó ú í ó ó ű í ó ü ú ű ü ü Í ü ü í ű ű ü í ü í ű ó

Részletesebben

Í Í Ö Ó ü Ö É ü Ü Í Ú Ü Ü Ö Ü Ü ú Ü ú ú Ü Ü Ú Ú ű ű ú Í ú ü É ü ü ü ü ü ü ú Ü ü Ü Ü Ü Ü ú ü Ü Ü Ü Í ü Ü Ü Ü ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ü ü Í ü ű ü ü ú Ü Ü ű Ü Ü ú ü Í ű ű ü Ü ű ü É Ü Ü ü ú Ü ú ű ü ú ú Ü ú Ü Ú

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ő ű í ő ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü í Ü í í Ü Ü ő ő ő ő í ő ő ő ő íí í ú í ü ű í ő ő í Ö í Í Ü É í í ő Í Á ő ő ő Ő ő ú ú Ö Ö ú í ő ő ő ő ű í ő ú í ü í ű í É í í Ü ű í ő Ú ű í É í í Ü ű í ő ő ű í ő ú ü ÍÍ í ő

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ó ü Ó Ö ü ő ű ó ó ó ő ő í ő ó í ü ő ő ő ő ő ő í ó ű ő ő ó ő ó í ő ó ó ü ő ő ű ő ő ó ó ó ü Á ó ő Á Ó ü ő Á Ú ü ő ú ő í ű í ó Ú ő í í Ö Ü ő ű Ü Ő í Ó ű ő ő ő ó í ó ő Ü ó ő ő ő Ő ő í ó ű ő í ó ő ó ú ű ü Ő

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

ű í í ü ü ü ü ü ü ü í í ü ü í í ű í ú ű í í í Á í ü É í í Ö Ö É ú ú ú í Á Ö ű í ú ú í í í í í ü ű í ü í Ö ú ű í ű í É í í ü ű í í ű í ú ű í í í í í ü í í Ö í ú í Í ú í ű í í ú ú í í ü ü ü í ú í É ÍÖ Ü

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben